Thursday, September 29, 2016

Vasa-Anor i Australien!

Vasa-Anor i Australien! Ja, det finns faktisk Vasa-Ättlingar i Australien. Där lever släkten Wennerbom, som är ättlingar till Gustaf I Eriksson Vasa(1496-1560) och hans förfäder. 1620 avrättades hans far, farbror och närmare 100 andra av Kristian II vid Stockholms blodbad. Han var svensk riksföreståndare 1521-1523 och svensk konung 1523-1560. Nuvarande konungahuset Bernadotte i Sverige är också Vasa-Ättlingar.


SLÄKTFÖRHÅLLANDE 3: (Vasa-anor i Australien)

Nils Kettilsson Vasa (död efter 1378) häradshövding, fogde
|
Kristiern Nilsson Vasa (1365-1442) riksråd, drots
|
Johan Kristiernsson Vasa (1426-1477) riddare, riksråd
|
Erik Johansson Vasa (1470-1520) riddare, riksråd
|
Gustaf I Eriksson Vasa (1496-1560) Svensk konung
|
Erik XIV (1533-1577) Svensk konung
|
Virginia (1559-1633) Prinsessa
|
Catharina Hand (1585-1646)
|
Virginia Rytter (1618-1688)
|
Christina Stierna (1643-1687)
|
Margareta Hierta (1676-1743)
|
Lars Stierngranat (1715-1787) Sekundmajor
|
Gustaf Stierngranat (1749-1793) Löjtnant
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848)
|
Carl August Wennerbom, fårfarmare i Australien (1833-1911)
|
Charles August Wennerbom (1868-1944 )
|
Robert James Wennerbom (1904-1964)
|
Robert Clive Wennerbom (1936-1995)
|
Anthony (Tony) Wennerbom (1963- )
|
Nicholas Wennerbom


No comments:

Post a Comment