Skårman

Historien om släkten Skårman i Skår i Gökhem socken. Släkten stammar från bonden Arfvid Andersson i Ingelsgården, Norra Vånga socken på 1700-talet.

Av Peter Liliequist.


Västgötasläkten Skårman, samt övriga ättlingar till dess stamfader Arfvid Andersson i Ingelsgården, Norra Vånga socken.

I.1) ANDERS (ARVIDSSON;f 1690, d 13/3 1758 i Kapparsgården, Norra Vånga sn). - G m N N.(MARIT BJÖRNSDOTTER;f 1684, d 17/6 1759 i Kapparsgården, Norra Vånga sn).(1)(89)(199)(205)(206)(208)(209)

Barn:

II.a) ARVID ANDERSSON, f 1728. Bonde 1755-1764 i Ingelsgården, Norra Vånga sn. - G m ANNICKA THORESDOTTER, f 1725.(1)(90)(111)(198)(199)(200)

Barn:

III.1) MARIA ARVIDSDOTTER, f 1748.(199)(200)

III.2) LENA ARVIDSDOTTER, f 1749.(199)

III.3) NILS ARVIDSSON, f 1750.(199)(200)

III.4) ANDERS ARVIDSSON SKÅRMAN, f 1752(1754) i Gökhem, d 17/11 1809 i Skår, Gökhem sn(som inhyses kyrkovaktare i Skår;57 år gammal), av "tärande sjukdom". Föräldrar enligt dödboken i Gökhem 1809: "Arfvid och Annika". Bonde i Stora Månsholmem, Norra Vånga sn åtminstone 1782-1784. Soldat, antagen 1785, Storegården, Skår rote, Gökhem, Vilske kompani, Skaraborgs regemente. Aktnummer: SK-00-0976-1785. Torpnummer: SK-00-0976. Avsked 1797. På vakt vid Trollhättan 1795-1797. Kyrkovaktmästare från 1798. - G m KATARINA OLOFSDOTTER, f 5/11 1750 i Gökhem sn, döptes 7/11, dtr till soldaten Olof Frimodig(f 1720, d 9/6 1768 i Höjen, Skår, Gökhem sn;Föräldrar: Anders Stenfeldt och Karin Andersdotter) o. h. h. Britta Andersdotter. Faddrar: Jonas Gunnarsson, Petter Andersson, H. Maria Andersdotter, Ingrid Andersdotter.(1)(2)(91)(107)(112)(116)(121)(122)(123)(124)(196)(197)(198)(199)(200)(201)(202)(207)

Barn:

IV.a) ANNICKA ANDERSDOTTER SKÅRMAN, f 10/10 1778(1779/1781) i Vånga sn, d 7/8 1853 i Prästgården, Undenäs sn. Piga i Ödegården, Skår, Gökhem sn, därefter i Skattegården, Skår, Gökhem sn till 1801. 1793/94 Attest från Vånga(struken i HFL;Norra Vånga). Inflyttade från Gökhem sn 1828 till Prästgården, Undenäs sn.(108)(121)(122)(123)(125)(126)(142)(143)

IV.b) MARIA ANDERSDOTTER SKÅRMAN, f 5/8 1782 i Stora Månsholmen, Norra Vånga sn, döptes 6/8, d 2/1 1784 i Stora Månsholmen, Norra Vånga sn, av koppor 1 år 5 månader gammal, begr. 6/1. Faddrar: Jean Jeansson i L. Månsholmen, Gunne Jeansson i Jutaboden, Ingjerd Pärsdotter ibidem, Stina Jeansdotter i Månsholmen.(201)(202)

IV.c) JOHANNES ANDERSSON SKÅRMAN, Magister, f 29/7 1785 i Höjen, Skår, Gökhem sn, döptes 30/7. Faddrar: Jöns Bengtsson, Johannes Jönsson, H. Brita Larsdotter, P. Anna Jonsdotter. 1798/1804 enligt HFL: "Boktrycka wid Skara".(109)(121)(122)(123)(124)(196)

IV.d) ANDREAS SKÅRMAN, f 1/11 1787 i Höjen, Skår, Gökhem sn, döptes 2/11, d 9/8 1852 i Prästgården, Undenäs sn. Faddrar: Jonas Andersson, Peter Persson, H. Brita Larsdotter, P. Catharina Svensdotter, N. N. Modern 37 år. Magister i Greifswald, Collega Scholae vid Trivialskolan i Skara, kyrkoherde i Undenäs. Int. i Skara skola 1799, student i Lund 1810, fil. mag.(doktor) i Greifswald 1811, kollega i Skara 1811, prästvigd 1812, kollega i Alingsås 1816, rektor ibm 1818-1826, pastors-examen 1821, kyrkoherde i Undenäs 1826, prost 1837. - G 1:o 29/7 1813 i Borås m (B E T T Y) BRITA MARIA LEVRÉN (LEFRÉN), f 3/6 1792 i Borås, d 24/8 1835 i Prästgården, Undenäs sn, dtr t handlanden i Borås Bengt Lefrén(Leveren) o Henrika Christina Themptander. - G 2:o 1840 m MÄRTA ULRIKA KJELLÉN, f 5/4 1811 i Holma, Saleby sn, d 1867 i Undenäs, i hennes 2:a gifte(G 1:o m komministern i Rångedala Anders Hultman), dtr av kyrkoherden i Saleby Lars Kjellén o h h Margareta Helena Hallbeck(1)(2)(10)(92)(95)(115)(121)(122)(123)(124)(141)(142)(143)

Barn i 1:a giftet:

V.1) JENNY OTTILIA SKÅRMAN, f 15/4 1814 i Skara, d 14/2 1902 i Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping, ogift. Inflyttade från Undenäs 1860 till Undevi, Tived sn. Utflyttade från Undevi 1863 till Vänersborg. Bosatt 1890 som ogift syster i Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping. Bosatt 1900 som Fröken i Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping.(2)(95)(96)(140)(141)(142)(143)(151)(152)(170)

V.2) CATRINA WILHELMINA SKÅRMAN, f 9/8 1816 i Skara, döpt 9/8 1816 i Skara, d 1874, ogift.(2)(97)(141)(142)(143)

V.3) C L A E S THEOPHIL SKÅRMAN, f 13/3 1819 i Alingsås, döpt 17/3 1819, d 29/10 1876 i Vänersborg, lantbrukare i Fredrikslund. Studerade i Skara. Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1840 till Göteborg. Inflyttade från Undenäs 1841 till Söne Persgården, Lindarva-Hasslösa sn. Inflyttade från Sävared sn 1868 till Undevi, Tived sn. Patron i Undevi, Tived sn. Utflyttade 1869 från Undevi till Vänersborg. - G 1:o m INGA CAROLINA HAGELIN, f 7/12 1817 i Lidköping, d 1849 i Söne Persgården, Lindarva-Hasslösa sn. Inflyttade från Lidköping 1845 till Söne Persgården, Lindarva-Hasslösa sn. - G 2:o 8/5 1858 m P A U L I N A ELISABETH CEDERBLOM, f 17/11 1831 i Torsö sn, d 1885, dtr av lantbrukaren Johan Cederblom(f 1795 i Acklinga sn) o h h C a r o l i n a Elisabeth Moberger. Inflyttade från Undenäs sn 1858 till Undevi, Tived sn. Utflyttade från Undevi 1868 med 4 av barnen till Undenäs sn. Bosatt 1880 som Änka i Holmgilset(hos fadern), Undenäs sn.(2)(3)(7)(98)(132)(139)(140)(141)(142)(144)(145)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) MARIA LOVISA SKÅRMAN, f 26/6 1846 i Lindarva sn. Utflyttade från Undevi 1866(vet ej vart?). Bosatt 1890 i Horred Storegården, Horred sn. Bosatt 1900 i Öster om staden Fattiggården, Varberg. Bosatt 1910 i Fattiggården, Varberg. - G m GOTTFRID OLINDER, f 1845 i Lycke sn, Bohuslän. Bosatt 1890 som Fattiggårdsföreståndare i Horred sn. Bosatt 1900 som Föreståndare i Öster om staden Fattiggården, Varberg. Bosatt 1910 som Syssloman i Fattiggården, Varberg. De hade sonen: Tore Olof Klas Olinder, f 1890 i Horred sn, står som studerande 1910.(139)(140)(144)(146)(147)(148)

Barn i 2:a giftet:

VI.b) CAROLINA VILHELMINA SKÅRMAN, f 1/6 1859 i Undevi, Tived sn. Bosatt 1880 i Holmgilset, Undenäs sn. Bosatt 1890 i Sandbacken, Uppsala. Bosatt 1900 i Sandbacken No 2 o 6, Uppsala. - G m GUSTAF ENAR WAHLSTRÖM, f 1856 i Ransätter sn. Bosatt 1890 som Disponent för bryggeri i Sandbacken, Uppsala. Bosatt 1900 som Disponent i Sandbacken No 2 o 6, Uppsala. De hade dottern: Ingrid Maria Wahlström, f 1892 i Uppsala.(132)(139)(140)(149)(150)

VI.c) JENNY ELISABETH B E T T Y SKÅRMAN, f 25/11 1860 i Undevi, Tived sn, d 4/5 1944. Bosatt 1880 i Holmgilset, Undenäs sn. Bosatt 1900 som Fröken och ogift i Kroken No 1a, Uppsala. Bosatt 1910 som Husföreståndarinna och ogift i Bäfvern 10 uppg. No 147-184, Hedvig Eleonora rote 10, Stockholms stad.(17)(132)(134)(135)(139)(140)

VI.d) JOHAN (J A N N E) ALBERT OTTO SKÅRMAN, f 12/12 1862 i Undevi, Tived sn, d 19/8 1950. Student i Uppsala 1881, fil dr 1892, tjänstgjorde vid högre latinläroverket på Norrmalm 1892-1900, adjunkt vid Nya elementarskolan 1900, lektor i naturhistoria och kemi vid högre realläroverket på Östermalm 1905 och har även undervisat vid flera privatläroverk. I botaniskt syfte har han gjort vidsträckta resor i Skandinavien och därav hämtat material till flera floristiska och växtgeografiska avhandlingar, bland vilka må nämnas "Om Salix-vegetationen i Klarelfvens floddal"(1892, gradualavhandling), "Om några förekomster af ädla löfträd i nordligaste Värmland"(1911), "Anteckningar om kärlväxtfloran i nordli-gaste Värmland"(1912), "Bidrag till nordligaste Värmlands flora"(1913), "Floran i Undenäs och Tived, ett bidrag till nordöstra Västergötlands växtgeografi"(1916). Han är utgi-vare av de mycket nyttjade skolböckerna(Forssell-Skårman) "Lärobok i botanik för gymnasiet"(fr o m 2:a upplagan 1898, 6:e upplagan 1914) och "Inledning till botaniken"(fr o m 5:e upplagan 1902, 9:e upplagan 1914) samt "Kurs i botanik för realskolans 6:e klass"(1907, 2:a upplagan 1911). Bosatt 1880 i Holmgilset, Undenäs sn. Bosatt 1900 som Fil. doktor i Uggleborg Nr. 1, Klara rote 2, Stockholms stad. Bosatt 1910 som Lektor och ogift i Bäfvern 10 uppg. No 147-184, Hedvig Eleonora rote 10, Stockholms stad.(4)(5)(132)(133)(134)(139)(140)

VI.e) ANDERS GOTTFRID SKÅRMAN, f 12/7 1867 i Lindarva sn. Bosatt 1880 i Holmgilset, Undenäs sn.(132)(139)

VI.f) FREDRIK SKÅRMAN, vice häradshövding och actuarie i generalpoststyrelsen. - G m ?, vars mamma hette Ellen Essen.(5)(8)

VI.g) KARL ALFRED SKÅRMAN, flyttade till Australien. Fårfarmare i Australien, d 13/12 1912 där. Sannolikt CLAS E L I S VILHELM SKÅRMAN, f 12/8 1865 i Lindarva sn. Utflyttade från Undevi 1868 till Malmö. Bosatt 1880 som Skeppsgosse i Skeppsgosseskolan, Carlscrona Amiralitet, Karlskrona. Bosatt 1890 som Styrman i Torkan Nr. 17, 18, Johannes rote 8, Stockholms stad.Bosatt 1900 som Styrman och ogift i Förteckning å qvarstående obefintliga År 1893, Jakob och Johannes rote 8, Stockholms stad.(5)(136)(137)(138)(139)

V.4) A N D E R S BERNHARD SKÅRMAN, f 10/6 1821 i Alingsås, d 11/4 1889 i Medelplana. Kyrkoherde i Medelplana. Int. i Skara skola 1829, där han gick ht 29-vt 39, student i Lund 1840, student i Uppsala 1842, prästvigd 1844, lärare vid Örstads barnhus 1847, v. pastor i Undenäs 1852-58, komminister i Böne 1858, pastrorsexamen 1868, komminister i Björsäter 1870, kyrkoherde i Medelplana 1872, var stor blomstervän. Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1841 till Örstad. Inflyttade från Örstad som Adjunkt 1844 till Prästgården, Undenäs sn. Bosatt 1880 som Kyrkoherde i Prestegården, Medelplana sn. - G 5/7 1859 m ANNA S O F I A LAURENTIA WENNERBOM, f 21/9 1838 i Acklinga, d 8/10 1904 i Vänersborg, dtr t kronofogden i Wartofta Johan Justus (Jakob) Wennerbom(f 1799 i Odensåker sn) o h h Eleonora Ch. A m a l i a Mellin. Bosatt 1880 i Prestegården, Medelplana sn. Bosatt 1890 som Kyrkoherdeänka i Berga, Velinge sn(hos fadern).(1)(2)(5)(9)(93)(141)(142)(143)(162)(195)

Barn:

VI.a) A N N A ELEONORA MARIA SKÅRMAN, f 16/4 1860 i prästgården Svensgården, Liareds sn, d 12/1 1930 i Saltsjöbaden. Dopvittnen: Kronofogde J.J. Wennerbom, Mamsell Maria Baalack från Berga, Mag. A. Skårman och Not. Wennerbom, Patron Spaak, Amalia Baalack(som blev J.J. Wennerboms andra hustru). Gick i flickskola i Stockholm, där hon var inackorderad hos sin farbror aktuarien Fredrik Wennerbom och hans hustru, Emelie Böckelman, som var barnlösa och drev en privat inackorderingsverksamhet, där flera flickor från Finland var inackorderade liksom Anna Skårman och tidvis under kortare tid också hennes systrar. Anna kom till Uppsala för att sköta Natanaels hem och barnet(Olov) efter första hustruns(Annas yngre syster Mina Skårman), död i barnsäng 1887. Efter mannens död flyttade Anna till sin dotter Tora Lindskog i Saltsjöbaden. Bosatt 1880 i Prestegården, Medelplana sn. Bosatt 1890 i Lindormen, Uppsala. Bosatt 1900 i Qvarteret Rosen, 7 Roten Elementärskolan, Vänersborg. Bosatt 1910 i Göteborgs Haga, Göteborg. - G 9/11 1889 m lektor NATANAEL LINDSKOG i hans 2:a gifte(G 1:o se systern nedan), f 1858 i Liared sn, d 1924, son av torparen Anders Josefsson o h h Maja Greta Eriksdotter. Bosatt 1890 som Docent i Lindormen, Uppsala. Bosatt 1900 som Rektor i Qvarteret Rosen, 7 Roten Elementärskolan, Vänersborg. Bosatt 1910 som Lektor vid realäroverk i Göteborgs Haga, Göteborg. De hade barnen: Anders Olof Lindskog, f 1887 i Uppsala, Tora Sofia Lindskog, f 1891 i Uppsala, Torsten Lindskog, f 1894 i Kristianstad.(1)(2)(14)(15)(16)(77)(162)(163)(164)(165)

VI.b) AGNES SOFIA (L I S A) ELISABETH SKÅRMAN, f 9/9 1861 i Lindås Prästgård, Svensgården, Liareds sn, d 4/7 1951 i Gränna. Bosatt 1880 i Prestegården, Medelplana sn. Bosatt 1890 i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims Gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala. - G 1885 m överlantmätare JOHAN B I R G E R ANDERSSON STAGH, f 8/8 1857 i Lidköping, d 29/3 1939 i Stockholm, son av byggmästaren Bengt Andersson o h h Katarina Vahlberg. Bosatt 1890 som Landtmätare i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 som Kommissionslantmätare i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims Gård, Bollnäs. Bosatt 1910 som Lantmätare förste i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala. De hade barnen: Agnes Anna Karolina Stagh, f 1886 i Bollnäs, Bengt Folke Stagh, f 1888 i Bollnäs, Märta Elisabeth Stagh, f 1890 i Bollnäs, Anders Stig Birger Stagh, f 1892 i Bollnäs, Astrid Sofia Amalia Stagh, f 1895 i Bollnäs, Ingegerd Maria Stagh, f 1897 i Bollnäs.(1)(2)(5)(16)(18)(94)(162)(166)(167)(168)

VI.c) (M I N A) AMALIA WILHELMINA SKÅRMAN, f 21/5 1863 i Svensgården, Liareds sn, d 16/12 1887 i Uppsala i barnsäng. Bosatt 1880 i Prestegården, Medelplana sn. - G 19/8 1886 m lektor NATANAEL LINDSKOG i hans 1:a gifte(G 2:o se systern ovan), f 1858 i Liared sn, d 1924, son av torparen Anders Josefsson o h h Maja Greta Eriksdotter.(1)(2)(14)(15)(16)(77)(162)

V.5) AGNES HENRIKA CAROLINA SKÅRMAN, f 9/5 1823 i Alingsås, döpt 2/5 1823 i Alingsås, d 7/1 1894 i Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping, ogift. Inflyttade från Undenäs sn 1856 till Undevi, Tived sn. Bosatt 1880 hos brodern Anders Bernhard i Prestegården, Medelplana sn. Bosatt 1890 som ogift syster i Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping.(2)(96)(140)(141)(142)(143)(152)(162)(169)

V.6) SVEN JOSEF WILHELM SKÅRMAN, f 21/12 1827 i Prästgården, Undenäs sn, döpt 29/12, d 1/1 1904 i Gården No 180, Södertälje stadsförsamling, Södertälje, trädgårdsmästare i Södertälje. Inflyttade från Sävared 1856 till Undevi, Tived sn.Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1845 till Stockholm. Utflyttade från Undevi 1858 till Stockholm. Bosatt 1880 som Handlande f. d. i 1:a Vestra Qvarteret Gården No 220, Södertälje stadsförsamling, Södertälje. Bosatt 1890 som Handlande f. d. och Änkling i Gården No 72, Södertälje stadsförsamling, Södertälje. Bosatt 1900 som Handlande f. och Änkling i Gården no 180, Södertälje stadsförsamling, Södertälje. - G 27/3 1869 m DOROTEA AMALIA SÖDERBERG PIHL, f 31/3 1808 i Tuna sn, Uppsala län, d 13/4 1881 i Gården No 220, Södertälje stadsförsamling, Södertälje. Bosatt 1880 i 1:a Vestra Qvarteret Gården No 220, Södertälje stadsförsamling, Södertälje.(2)(99)(140)(141)(142)(171)(172)(173)(174)(175)

V.7) EDVIN ALFRED TEODOR SKÅRMAN, f 6/3 1830 i Prästgården, Undenäs, d 2/3 1908 i Qvigårda, Liared sn. Lantbrukare. Hösten 1840-1842 .a. vid Skara Högre Allmänna Läroverk, efter anställning i affär i Lindesberg och Falun, bruksbokhållare vid Säter. Föreståndare för Redvigs konsumtionsförening 1868. Ägde och brukade gården Qvigårda i Liareds sn. Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1844 till Alingsås. Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1854 till Stenum. Bodde hos sin bror Claes Skårman på hans gård(Sune Pehrsgården i Linderva-Hasslösa sn), dit han flyttade från Skövde 1856 och varifrån han flyttade till gården Qvigårda i Liareds sn 6/3 1871. Bosatt 1880 som Hemmansbrukare i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Lindhult, Liared sn. Bosatt 1900 som Inhyseshjon och Änkling i Qvigårda, Liared sn. - G 1:o(sambo) m MAJA GRETA JONSDOTTER, f 30/3 1824 i Undenäs sn, d 5/1 1890 i Gjuteriet, Skövde, piga. De var aldrig gifta, men bodde på samma adresser fram till 1866. Edvin står som fader till Johan Theodor i födelseboken. - G 2:o m KRISTINA JOSEFSDOTTER, f 10/11 1837 i Liared sn, d 13/5 1892 i Qvigårda, Liared sn. Hos dem bor även f. d. Frida Johansdotter(hennes dotter), f 2/8 1859 i Liared sn. Bosatt 1880 som Hemmansägarinna i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1890 i Lindhult, Liared sn.(2)(100)(127)(128)(129)(131)(141)(142)(143)(155)(156)(157)(158)(176)(177)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) JOHAN THEODOR SKÅRMAN, f(oäkta) 19/8 1857 i Stommen, Stenum sn, döptes 25/8. Gjuteriarbetare. Bosatt i Gjuteriet, Skövde. Faddrar: Skolläraren C. J. Thorbjörnsson och H. Greta Pehrsdotter i Wing. Bosatt 1900 som Filare vid Skövde Mek. Verkstad i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde. - G 11/11 1881 m ANNA STINA JOHANSDOTTER, f 8/5 1850 i Odensåker sn. Där bor även hennes syster Maria Katrina Johansdotter, f 20/1 1841 i Odensåker sn. Bosatt 1900 i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.(154)(155)(156)(157)(158)(178)

Barn:

VII.1) EDVIN THEODOR SKÅRMAN, f 12/8 1882 i Skövde. Bosatt 1900 som Filare vid Skövde Mek. Verkstad i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.(155)(178)

VII.2) HANNA THERESIA SKÅRMAN, f 8/9 1884 i Skövde. Bosatt 1900 i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.(155)(178)

VII.3) ESTER MARIA SKÅRMAN, f 16/1 1888 i Skövde. Bosatt 1900 i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.(155)(178)

VII.4) K N U T LEONARD SKÅRMAN, f 23/1 1890 i Gjuteriet, Skövde, döptes 16/2, d 5/10 1967 i Skara. Faddrar: Gelbgjut. A. Pettersson med h. Charlotta. Började sin affärsbana hos firma C. F. Assbeck och Co. Han flyttade 1910 till Assbeck i Skara, blev disponent för bolaget 1921, och delägare 1934. Bosatt 1900 i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.Bosatt 1910 som Handelsbiträde i Tomt 45, 46, Skara stad. - G m OLGA PETTERSSON, f 22/11 1895 i Örebro, d 14/12 1966 i Skara.(64)(65)(66)(154)(155)(178)(179)

Barn:

VIII.a) MARGARETA SKÅRMAN, folkskl. - G 18/10 1958 i Skara m JAN KRONTORP, teknolog i Arvika(senare i Eskilstuna), arkitekt. Söner: Johan och Jesper.(65)(66)

VIII.b) BIRGIT SKÅRMAN, folkskl. i Helsingborg. - G 1960 m folkskl. ÅKE HULTQUIST, Västerås.(65)(67)

VII.5) EDIT FREDRIKA SKÅRMAN, f 1892 i Skövde. Bosatt 1900 i Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.(178)

Barn i 2:a giftet:

VI.b) ANDERS WILHELM SKÅRMAN, f 29/6 1871 i Qvigårda, Liared sn. Utflyttade från Qvigårda 15/11 1904 till Ulricehamn. Grosshandlare. Bosatt 1880 i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1890 i Lindhult, Liared sn. Bosatt 1900 som Hemmansågare i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1910 som Lantbrukare i Mossatorpet, Vist sn. - G m ELLEN SOPHIA JONSSON, f 1870 i Liared sn. Bosatt 1910 i Mossatorpet, Vist sn.(19)(127)(128)(129)(130)(131)(176)(177)

Barn:

VII.1) ANDERS OLOV G Ö R A N SKÅRMAN, f 2/6 1906 i Ulricehamn. Teckningslärare-examen HKS 1928, forts stud konsthögsk 1928-31, vik N Real februari 1929, bitr teckningslärare Skeppsgossekåren ibm fr ht 1931, konsthögsk Kanslersmedalj 1930, bitr Karlskrona ht 1931-ht 1937, e o vt 1938-ht 1944, upprätth led e o tjänst vt 1945, lär teckn Skeppsgossesk Karlskrona 1931-38, lär slöjd Karlskrona 1938-45, sl-teckn Nääs 1940, e o teckningslärare 1938, teckningslärare Linkö-ping 1/1 1945. Vice ordf och krönikör Karlskrona konstn klubb 1943-45, konstrec SSD 1936-44. Delt samlingsutställn Stockholm, Borås och Karlskrona m fl orter, separata ut-ställn Karlskrona, Rep i Bl museum. Resor: Fr, It m stip fr Sv slöjdför 1929, Span 1932, Ty 1935, It 1939. Bosatt 1910 i Mossatorpet, Vist sn. - G 1933 m fskl ULLA A. M. PEHRSSON, dtr t fanjunkare P. E. Pehrsson o h h, f Nilsson.(19)(20)(130)

Barn:

VIII.a) PER-OLOF SKÅRMAN, f 17/5 1937.(20)

VII.2) BO ASSAR VILHELM SKÅRMAN, f 1908 i Svenljunga sn, Bosatt 1910 i Mossatorpet, Vist sn.(130)

VI.c) ERNST SAMUEL SKÅRMAN, f 5/12 1872 i Qvigårda, Liared sn, d 11/1 1917 i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1880 i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1890 i Lindhult, Liared sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Qvigårda, Liared sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Qvigårda, Liared sn. - G 14/12 1909 m BERTA KAROLINA ANDERSSON, f 31/12 1876 i Liared sn. Bosatt 1910 i Qvigårda, Liared sn. Hon utflyttade med barnen från Qvigårda 10/8 1920 till Bottnaryd.(127)(128)(129)(131)(176)(177)(180)

Barn:

VII.1) AGNES DAGMAR KRISTINA SKÅRMAN, f 27/11 1912 i Qvigårda, Liared sn. Utflyttade från Qvigårda med modern 10/8 1920 till Bottneryd.(129)

VII.2) RUT SONJA MARGARETA SKÅRMAN, f 13/6 1917 i Qvigårda, Liared sn. Utflyttade från Qvigårda med modern 10/8 1920 till Bottneryd.(129)

V.8) GOTTFRID GEORG LUDVIG SKÅRMAN, f 9/11 1832 i Prästgården, Undenäs, döpt 9/11 1832 i Undenäs, d 13/1 1922 i Odenslund, Bollebygd sn, lantmätare. Student i Lund 1851, examen 1855, vice lantmätare 1861 i Älvsborgs län, kommisionslantmätare 1871, bor i Vänersborg, ogift enligt källa(6), hyrde länsmansbostället vid Liareds prästgård, flyttade till Göteborg och köpte en villa, Bölsnäs. Bildade jämte patron Spak Liareds Skarpskyttekår, antikvitetssamlare. Utflyttade från Prästgården, Undenäs sn 1845 till Norrbärke. Inflyttade från Fellingsbro 1850 till Prästgården, Undenäs sn. Bosatt 1890 som Kommissionslantmätare i Qvarteret Rosen, 2:dra Roten, Vänersborg. Bosatt 1910 som Avsöndringsägare och Lantmätare f. d. i Odenslund, Bollebygd sn. - G 7/11 1907 m OLGA JOSEFINA NILSSON, f 1880 i Vänersborg, hans hushållerska i Göteborg. Bosatt 1910 i Odenslund, Bollebygd sn. Bosatt 1930 som Trädgårdsmästare och Lägenhetsägare i Odenslund, Bollebygd sn.(2)(5)(6)(13)(101)(141)(142)(143)(181)(182)(183)(184)

Barn i 2:a giftet:

V.9) EVA HELENA TERESIA SKÅRMAN, f 9/8 1841 i Prästgården, Undenäs sn, döpt 15/8 1841 i Undenäs, d 1914. Bosatt 1880 som Frånskild Löjtnantshustru i Riddaren No 16, Klara Rote 3, Stockholm. Bosatt 1890 som Föreståndarinna vid Skyddshemmet i Skyddshemmet, Huddinge sn. Bosatt 1910 som Löjtnantshustru f. d. i Kv. Polstjärnan 1 No 2111-2117, Gustav Vasa, Stockholm. - G m löjtnanten Erik H J A L M A R OPTATUS TROSELIUS, f 1836 i Forshem sn. 1880 f. d. Löjtnant. De hade barnen: Jonas Viktor Hugo Troselius, f 1863 i Fägre sn, Martha Hermina Elisabeth Troselius, f 1866 i Fägre sn.(2)(102)(142)(143)(185)(186)(187)

V.10) MARIA CHARLOTTA SKÅRMAN, f 17/4 1843 i Prästgården, Undenäs, döpt 21/4, d 1869, ogift.(2)(103)(142)(143)

V.11) ANDERS JOHAN EMIL SKÅRMAN, f 17/10 1845 i Prästgården, Undenäs sn, döpt 26/10, d 1907, lantbrukare. Bosatt 1880 som Bokhållare i Sannum, Undenäs sn. Bosatt 1890 som Bokhållare i Sannum, Undenäs sn. Utflyttade från Sannum Säteri 3/7 1891 till Liljedal, Broddetorp sn.(2)(104)(142)(143)(188)(189)(190)

V.12) E R N S T MAGNUS CHRISTOFFER SKÅRMAN, f 15/8 1847 i Prästgården, Undenäs sn, döpt 19/8 1847 i Undenäs, d 1909 i Norrtälje. Vid Skara h.a.l. ht 1858-ht 1866. Elev vid Hjo-Stenstorp järnväg 1873, arbetschef vid Svensbro-Ekedalens järnväg 1874, trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid Uppsala-Länna 1878 och Länna-Norrtälje järnvägar U. N. J. 1884. RVO. Bosatt 1900 som Trafikchef i Qvart. Fjärden, Norrtälje. - G 12/7 1877 m A G N E S KLARA ELISABETH SWEDENBORG, f 2/2 1857 i Linköping, d 22/12 1940 i Stockholm, dtr t provinsialläkaren J e s p e r Gustaf Swedenborg i Mariestad(d 1879) och Karolina Fredrika Zickerman. Hon har med stort intresse deltagit i det kyrkliga församlings-arbetet. Bosatt 1900 i Qvart. Fjärden, Norrtälje.(2)(21)(22)(46)(105)(106)(143)(153)(191)

Barn:

VI.a) CAROLINA ULRIKA M A R I A SKÅRMAN, f 27/5 1878 i Almunge sn. Bosatt 1900 i Qvart. Fjärden, Norrtälje. - G 3/7 1901 i Norrtälje m komministern i S:t Matteus i Stockholm CARL R I C H A R D WIKMARCK, f 20/1 1866, d 28/11 1943, son av garvaren August Ohlsson o h h Gustafva Aurora Lindberg.(21)(45)(78)(153)(191)

VI.b) ERNST H A R A L D SKÅRMAN, f 15/8 1882 i Almunge, d 25/10 1961, civilingenjör. Efter tjänstgöring vid Stockholms stads spårvägar och Råsunda förstads ab tillträdde han 1918 befattningen som byggnadschef i Lidingö, vilken tjänst han innehade till pensionsåldern. Han anförtroddes då uppdraget som chef för stadens parker, en uppgift som låg honom mycket varmt om hjärtat och som han ägnade sig åt in i det sista. Under sin tjänstgöring i Lidingö innehade han olika kommunala och kyrkliga förtroendeposter och var bl a kyrkovärd åren 1935-59. Bosatt 1900 i Qvart. Fjärden, Norrtälje. - G 1:o m HELGA HALLBERG, f 1882 i Jönköping, d 25/7 1944 i Lidingö, dtr t fältskärmästare J. F. Hallberg o h h, f Andersson. Före sitt äktenskap var hon en tid lärarinna och sedermera har hon varit verksam i olika kyrkliga föreningar inom Lidingö församling. - G 2:o 19/3 1950 i Lidingö kyrka m INGRID BJÖRKENGREN(vigselförrättare var Torbjörn Wikmarck).(23)(24)(25)(26)(153)(191)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) S V E N HARALD ERNST FREDRIK SKÅRMAN, f 5/6 1909. HushGM, fil lic, laborator vid institutet för husdjursförädling, bosatt i Uttran. - G 6/6 1938 i Lidingö kyrka m EBBA B A R B R O SOLVIG ULFSPARRE AF BROXVIK, f 25/9 1914, dtr t majoren J o h n Reinhold Fredrik Ulfsparre af Broxvik(d 1953, g 1908) o h h friherrinnan Anna E b b a Maria Axels-dotter Sparre(f 18/9 1873),(vigselförrättare var Gunnar Wikmarck).(23)(24)(27)(28)(47)

Barn:

VIII.a) ANNE-CHARLOTTE SKÅRMAN, f 3/3 1940. - G 18/6 1966 i Grödinge kyrka m CHRISTER WEINHARDT. (29)(30)(31)

VIII.b) En dotter SKÅRMAN, f 1/6 1945 i Stockholm.(32)

VII.2) BO SKÅRMAN, f 8/3 1911, d 29/12 1967. Farm kand, efter studier vid Stockholms högskola och Farmaceutiska institutet har han tjänstgjort på apoteken i bl a Ulricehamn, Falun, Hedemora, Högsby och Strängnäs.(23)(48)

VII.3) INGVAR H:SSON SKÅRMAN, byggnadsingenjör, direktör, driver Skårmans Byggnads AB(med brodern Harald), Skårmans Byggnadsfirma, Skårmans Tomt AB. - G m NAEMI ?. Bosatta i Lidingö.(23)(24)(33)

Barn:

VIII.a) En son SKÅRMAN, f 2/4 1954. Troligen Per H. Skårman.(34)

VII.4) HARALD H:SSON AJE SKÅRMAN, byggnadsingenjör, Lidingö, se brodern ovan. - G m NINNIE BJÖRKENGREN.(23)(35)

Barn:

VIII.a) En son SKÅRMAN, f 30/10 1952 i Stockholm.(35)

VIII.b) En dotter SKÅRMAN, f 21/11 1954.(36)

VII.5) GUNNEL SKÅRMAN, banktjänsteman, anställd i Stockholms enskilda bank. - G 21/5 1951 m ROLAND HAGBERG.(23)(24)(37)

VII.6) KERSTIN SKÅRMAN, änka efter byråingenjör Martin Alván. - G 8/1 1944 i Lidingö m MARTIN ALVÁN, Lidingö.(23)(38)

V.13) V I K T O R LAURENTIUS SKÅRMAN, f 3/4 1850 i Prästgården, Undenäs sn, döpt 8/3 1850 i Undenäs, d 1928 i Skara. Godsägare. Var tillsammans med sin broder Ernst Magnus tidvis medlemmar av den "Luttermanska kvartetten", vars ledare var Hugo Lutteman. Kvartetten konserterade i Sverige, Norge och medföljde Arpi-kören till Paris 1867. Bosatt 1890 som Landtbrukare och Lägenhetsägare i Furuskogen, Skara Stadsförsamling, Skara. Bosatt 1900 som Lantbrukare i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1910 som Godsägare i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. - G m JOHANNA H A N N A MARIA BREDING, f 1852 i Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1890 i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1900 i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1910 i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara.(2)(39)(106)(143)(192)(193)(194)

Barn:

VI.a) ERIK SKÅRMAN, f 25/11 1884 i Skara stadsförsamling, Skara, d på S:t Bjurum 27/3 1949. Avg fr 6:e kl i Skara 1902, tek aft och sönd-sk i Stockholm 1902-05, H konstind sk 1905-08, ex som tecknings-lärare 27/5 1908, konststud i Paris 1908-09, tecknare i Stockholm och Göteborg 1909-10, musei- och måleristud i Stockholm 1910-11, förest och lär v Kristianstads teksk 1911-21, teckningslärare v Tyringe helpens f fl 1911-12, lär i välskr i Kristianstad 1915-16, teckningslärare v lvk f fl ibm vt 1919, rekt och lär v lärl- och yrksk ibm 1919-21, bitr teckningslärare v lvk ibm 1919-20, v d:o 1920-21, teckningslärare i Visby ht 1921, lär i välskr v lärl- och yrksk ibm fr ht 1922. Resor: Danm, Tyskl och Frankr 1908-09(konst-stud); Sv, Danm och Tyskl 1911(musei- och yrkesstud, kommerskoll stip); Norge 1920(konststud), lär välskr yrksk Visby 1922-44. Produktiv konstnär, som deltog i flera utställn. Personligen var han en synnerligen originell och färgstark människa, intresserad jägare och naturvän. Bosatt 1890 i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1900 i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1910 som Teckningslärare i Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara. Bosatt 1930 som Teckningslärare och Artist i Klinte Roten 2:22, Visby domkyrkoförsamling, Visby. - G 1:o 28/12 1911 m AUGUSTA KRISTINA KATHARINA FAHLÉN, f 1887 i Ytterlännäs, Ångermanland, d 1936, dtr t lotsförman L. P. Fahlén o h h Amanda Olander. Teckningslärarinna i mönsterrit, genomgick Högre konstindustriella skolan i Stockholm och blev efter avlagd teckningslärarinneexamen anställd som mönsterriterska i textilfirman Oehlenschläger i Köpenhamn. Bosatt 1930 som Mönsterriterska och Föreståndarinna i Klinte Roten 2:22, Visby domkyrkoförsamling, Visby. - G 2:o 5/2 1939 i St. Bjurum m NINNIE JÖNSSON.(39)(40)(41)(42)(43)(44)(161)(192)(193)(194)

Barn:

VII.1) CARL-ERIK SKÅRMAN, fil mag. - G 20/11 1965 i Oscars kyrka, Stockholm, m fil mag MARIANNE VON SYDOW, dtr t kapten Axel Ulrik B e r t i l von Sydow, f 1907, d 1972, o h h, Karin Kristina Collin f 1911, d 1933.(40)(49)(113)

Barn:

VIII.a) En dotter SKÅRMAN, f 18/8 1967 i Stockholm.(50)

VIII.b) En son SKÅRMAN, f 7/7 1971.(51)

VII.2) MARI SKÅRMAN. - G 9/3 1968 i Bjurums kyrka m JAN ANDERSSON.(40)(52)

VII.3) EVA SKÅRMAN.(40)

IV.e) MARIA SKÅRMAN, f 31/10 1789 i Höjen, Skår, Gökhem sn, döptes 31/10, d 19/4 1790 i Höjen, Skår, Gökhem sn, begraven 25/4. Faddrar: Jacob Petersson, Anders Petersson, H. Ingrid Gunnarsdotter, P. Anna Jacobsdotter. Modern 39 år.(110)(117)(120)(121)

IV.f) ANDERS SKÅRMAN, f 14/4 1792 i Höjen, Skår, Gökhem sn, döptes 14/4, d 9/6 1795 i Höjen, Skår, Gökhem sn, begraven 14/6. Av "Kåppor". Faddrar: Jöns Bengtsson, Isak Jönsson, Dr. Johannes Larsson, H. Brita Larsdotter, Pigor Maria Larsdotter och Sara Pehrsdotter. Modern 42 år(står felaktigt 32).(110)(118)(119)(122)(123)

III.5) ARVID ARVIDSSON, 20/5 1759 i Ingelsgården, Norra Vånga sn, döptes 20/5. Faddrar: Eric Carlsson, Bengt Carlsson, Maria Larsdotter, Catharina Andersdotter.(198)(199)(200)

II.b) (MARIA ANDERSDOTTER, f 1730).(206)

En annan släkt Skårman från Ödsmål socken:

I.1) OLAF MAGNUS KRISTIANSSON, bonde i Skår Östra, Ödsmål. - G m ALBERTINA HANSDOTTER.(160)

Barn:

II.a) CARL ALBERT SKÅRMAN, f 27/5 1869 i Skår Östra, Ödsmål sn, läroverksadjunkt i Halmstad. Bosatt 1910 som Läroverksadjunkt i Norra Förstaden 3, Halmstad. - G m MARIA E L I S A B E T H FLAMMÉN, f 17/5 1870 i Stigtomta sn, d 2/8 1955 i Hallstahammar(under vistelse hos en son), dtr t prosten O. A. Flammén i Lunda(Söderm. län). Bosatt 1910 i Norra Förstaden 3, Halmstad.(53)(159)(160)

Barn:

III.1) S I G R I D MATILDA SKÅRMAN, Strängnäs, f 1906 i Norrköping. Bosatt 1910 i Norra Förstaden 3, Halmstad.(53)(159)

III.2) E I N A R HAAKON SKÅRMAN, f 1909 i Halmstad, vice börschef, Stockholm. Bosatt 1910 i Norra Förstaden 3, Halmstad. - G 1938 m GUNVOR AXELSSON, bosatta i Täby.(53)(54)(55)(159)

Barn:

IV.a) En dotter SKÅRMAN, f 5/8 1941 i Stockholm.(55)

IV.b) En son SKÅRMAN, f 3/7 1944 i Stockholm.(56)

IV.c) En dotter SKÅRMAN, f 25/2 1946 i Stockholm.(57)

IV.d) En son SKÅRMAN, f 8/10 1948 i Täby.(58)

En av sönerna: JAN SKÅRMAN, fil kand. - G 3/5 1970 i Danderyds kyrka m EVA ÅSTRÖM, pol mag, dtr t överstelöjtnant Georg Åström o h h Hillevi Edgren.(59)

Barn:

V.1) En dotter SKÅRMAN, f 4/7 1970 i Umeå.(60)

III.3) YNGVE SKÅRMAN, f 17/1 1914 i Halmstad, d 30/11 1971. Försäljningsrepresentant vid Bulten-Kanthal AB. Studex i Halmstad 1932. Efter genomgång ac Schartaus handelsinstitut, Stockholm, var han kontorist på Wikmanshytte Bruks AB, Vik-manshyttan, 1935-36. Därifrån kom han till Hallstahammar och AB Kanthal, där han tjänstgjorde på försäljningssidan fram till 1950. Sedan dess var han knuten till svenska försäljningsavd vid Bulten-divisionen. - G m MARGIT DANIELSSON.(53)(61)(62)

Barn:

IV.a) SVEN SKÅRMAN, f 1/9 1942 i Västerås, pol mag.(61)(62)

IV.b) ANNA SKÅRMAN, f 12/5 1946 i Köping. - G m ingenjören KENNETH TROEDSSON.(61)(63)

Tillhör någon av släkterna ovan:

I.1) DAG SKÅRMAN, odont kand i Göteborg. - G 9/6 1962 i Falsterbo kyrka m odont kand GUNILLA STENBERG, dtr t direktör Per Stenberg o h h, f Åkerlund.(69)

Barn:

II.a) En dotter SKÅRMAN, f 11/5 1964 i Kiruna.(70)

II.b) En dotter SKÅRMAN, f 19/12 1966 i Gävle.(71)

II.c) En son SKÅRMAN, f 16/11 1970 i Östersund.(72)

Övriga som tillhör någon av släkterna ovan:

GUNNEL SKÅRMAN. - G 1951 m ROLAND HAGBERG, se ovan?(68)

ANN-MARI SKÅRMAN. - G 6/8 1967 i Mölndal m GUNNAR WESTBERG. (73)

BIRGITTA SKÅRMAN. - G m LENNART ERIKSSON.(74)

SUSANNE SKÅRMAN. - G 15/2 1969 i Grödinge kyrka m PETER AF BURÉN.(74)(87)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Jon Svensson (ca1680- ? )
|
Sven Jonsson (1711- ? )
|
Anders Skårman, soldat (1753- ? )
|
Andreas Skårman, rektor, prost (1787-1852)
|
Anders Skårman, kyrkoherde (1821-1899)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Skara Stifts Herdeminne 1850-1930.
(3) = Svensk Slägtkalender 1887, s 62-63.
(4) = Nordisk Familjebok, bd XXV, sp 1332.
(5) = Muntlig tradition.
(6) = Svenska lantmätare 1628-1900.
(7) = Vars broder, professorn J o h a n Eric Cederblom, f 1834, d 1913, se Bonniers konversationslexikon, bd III, sp 342, och Nordisk Familjebok, bd IV, sp 1350-1351. Om släkten Cederblom se Svensk Slägtkalender 1887, s 62-63.
(8) = Ellen Essens syster, Wendela, var gift med landshövding Fredrik Emil Pettersson. Om honom och hans broder, Sven Otto Pettersson, och hans brorson, Hans Pettersson, se Nordisk Familjebok, bd XXI, sp 725-727, och se även Bonniers konversationslexikon, bd X, sp 1115-1116.
(9) = Ur "Skara Stifts Herdemninne 1850-1930", Del 1, s 286: om kyrkoherde Anders Bernhard Skårman: "God sångare, förstod Skårman göra gudstjänsten högtidlig och anslående. Hans utseende och uppträdande något stramt. Under den ytan klappade dock ett ädelt hjärta - Skårman var ovanligt praktiskt anlagd, trädgårdsmästare och skulptör, en av de första präster, som insåg slöjdens betydelse för barnupp- fostran. I folkskolan införde han slöjdundervisning för gossar och var själv under många år slöjdlärare i sin skola. Folkupplysningen överhuvud hade i Skårman en kraftig främjare".
(10) = Ur "Skara Stifts Herdeminne 1850-1930", Del 2: om kyrkoherde Anders Skårman: "Andreas Skårman, förnamnet lär lytt så, fastän matrikeln har Anders, beskrivs som en stor, kraftig man med "ruter i sig". Han höll ordning och reda i det vidsträckta pastoratet, som den tiden omfattade även Tiveds pastorat. Det hela var då 15 mil i omkrets och hade 5.500 invånare enligt uppgift från 1831. Redan vid sin första sockenstämma i Undenäs den 4 maj 1826 höll han ett vackert bevekande tal till förmån för "byggandet av en större och varaktigare kyrka av sten". Den gamla rymde blott ett fåtal i förhållande till folkmäng- en. Han föreslog att genast börja samla materialer för en ny kyrka. "Våra fäder hava gjort så mycket för oss något böra även vi göra för eftervärlden". I protokollet heter det vidare: "Denna proposition blev ej avslagen men skulle lämnas till vars och ens begrundan och bliva ämne för framdeles skeende över- läggningar". Framdeles förde Skårman ofta den frågan på tal. Men han fick aldrig uppleva lösningen. Först vid århundradets slut fick Undenäs sin nya, stora kyrka av tegel. Skårman ordnade skolväsendet i pastoratet efter den nya folkskolestadgan och synes därvid ådagalagt god organisationsförmåga. I församlingarna åtnjöt han förtroende och var mycket respekterad".
(11) = Lärarmatrikeln 1946, s 432.
(12) = Kjellb HL = Högre lärarseminariet vid Stiftelsen Kjellbergska flickskolan i Göteborg.(11)
(13) = Står i Sveriges Statskalender för år 1895.
(14) = Vem är det? 1912.
(15) = Lärarmatrikeln 1922, s 423.
(16) = Lärarmatrikeln 1934, s 571.
(17) = SvD 6/5 1944.
(18) = Tidningsurklipp på Genealogiska Föreningen.
(19) = Lärarmatrikeln 1934, s 439.
(20) = Lärarmatrikeln 1946, s 674.
(21) = SvD 24/12 1940.
(22) = Hennes nämnda släktingar är syskonen, godsägaren Jesper Swedenborg, Broddetorp, och fröken Signe Swedenborg, Stockholm, i källa(21). Ur "Sveriges Adelskalender 1955, s 1006": "Godsägare J e s p e r Gustaf Henrik Herman Swedenborg, d 1941. - G m Johanna Jönsson, d 1915. Dotter: Märta Sweden- borg, f 6/1 1887, äger och bebor knektegården Broddetorp".
(23) = SvD 26/10 1961.
(24) = SvD 27/7 1944.
(25) = Hennes nämnda släktingar i källa(24) är systern fru Alva Kallenberg, Ulricehamn, änka efter kyrkoher- den Salomon Kallenberg.
(26) = SvD 19/3 1950.
(27) = SvD 8/6 1938.
(28) = Övriga(förmodligen släktingar) som deltog vid vigselcermonien var löjtnant Stig Langman, farm kand Bo Skårman, teknolog Alf Kallenberg och friherre Casimir Sparre.(27)
(29) = SvD 27/7 1944.
(30) = SvD 4/3 1940.
(31) = SvD 16/5 1966.
(32) = SvD 3/6 1945.
(33) = SvD 27/7 1944.
(34) = SvD 4/4 1954.
(35) = SvD 31/10 1952.
(36) = SvD 23/11 1954.
(37) = SvD 21/5 1951.
(38) = SvD 19/12 1943.
(39) = Lärarmatrikeln 1922, s 655, se även där om Johan Albert Otto Skårman.
(40) = SvD 29/3 1949.
(41) = Lärarmatrikeln 1946, s 624.
(42) = SvD 16/12 1936.
(43) = SvD 7/2 1939.
(44) = SvD 29/3 1949.
(45) = Stockholms Stads Herdaminne, s 409-410.
(46) = Sveriges Adelskalender 1955, s 1006.
(47) = Sveriges Adelskalender 1955, s 1100.
(48) = SvD 4/1 1968.
(49) = SvD 21/11 1965.
(50) = SvD 20/8 1967.
(51) = SvD 9/7 1971.
(52) = SvD 7/2 1968.
(53) = SvD 4/8 1955.
(54) = SvD 31/12 1938.
(55) = SvD 6/8 1941.
(56) = SvD 5/7 1944.
(57) = SvD 27/2 1946.
(58) = SvD 8/10 1948.
(59) = SvD 3/5 1970.
(60) = SvD 8/7 1970.
(61) = SvD 4/12 1971.
(62) = SvD 3/9 1942.
(63) = SvD 14/5 1946.
(64) = SvD 6/10 1967.
(65) = SvD 19/12 1966.
(66) = SvD 15/9 1958.
(67) = SvD 26/9 1960.
(68) = SvD 21/5 1951.
(69) = SvD 10/6 1962.
(70) = SvD 13/5 1964.
(71) = SvD 21/12 1966.
(72) = SvD 17/11 1970.
(73) = DN 10/8 1967.
(74) = SvD 25/9 1967.
(75) = SvD 19/1 1969.
(76) = SvD 25/10 1960.
(77) = Släkten LINDSKOG:

I.1) ANDERS JOSEFSSON, torpare. - G m MAJA GRETA ERIKSDOTTER.(14)

Barn:

II.a) NATANAEL LINDSKOG, f 29/9 1858 i Liared(Älvsb. län), d 18/2 1924. Student i Jönköping 1876, inskriven i Uppsala ht 1877(Smålands Nation), fil kand 1878, fil lic 1884, fil dr 1886. P i Upps 1884-85, t f prof i mat och teor mek vid TekH 7/9 1885-31/1 1886, doc i mek vid Upps univ 9/11 1885-18/8 1892, ex i mek ibm 9 ex-period 1886-1892, bitr förest f mat sem 1889-92, inneh och förest Abitur-kursen i Uppsala 1886-92, e lär i Upps 7 v vt 1886, v lekt ibm vt 1887 (fr 10 mars), lektor i mat och fys i Kris- tianstad(12 december 1891) ht 1892-ht 1899, förest f Kristianstad l tek yrksk ht 1893-ht 1899, stud rekt v Kristianstad elsk f fl ht 1896-ht 1899, rekt i Vänersborg(13 oktober 1899)1 januari 1900-30 juni 1909, lektor i mat(företr) och fys v Göteborgs Real 19 februari 1909(fr 1 juli), lär v Kjellbergska HL sed ht 1909, v Göteborgs h samsk ht 1909-vt 1913, v Chalmers Tek I sed ht 1913, uppf på 2:a förslrum t prof i mat och teor mek v TekH 1885, på 2:a förslrum t förest-befattn v Tek-elsk i Örebro 30 november 1886, anmod att ss sakk bitr LÖv v uppgör av ny plan f militäröv 1906, led och sekr i styr f Älvsb l n slöjdför 1 januari 1904-30 juni 1909, stadsf i Vänersborg, led av kyrko- och skolr m fl kommun styr i Kristianstad och Vänersborg, RNO 1905. Skrifter: se källa(15) och (16). - G 1:o 19/8 1886 m AMALIA WILHELMINA (M I N A) SKÅRMAN, f 21/5 1863, d 16/12 1887, dtr t kyrkoherden i Medelplana Anders Bernhard Skårman o h h Anna Sofia Laurentia Wennerbom. - G 2:o 9/11 1889 m A N N A ELEONORA MARIA SKÅRMAN, f 16/4 1860, d 12/1 1930 i Saltsjöbaden, den föregåendes syster.(2)(14)(15)(16)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ANDERS OLOV LINDSKOG, f 6/12 1887.(15)

Barn i 2:a giftet:

III.2) T O R A SOFIA LINDSKOG, f 11/9 1891 i Uppsala. Studentexamen 1909, Stockholm, Rudebecks gymn f flickor, examen Kjellb HL 1911, Gymnastiska centralinstitutet 1917, lär Soll. ht 1911-ht 1912. Fruntimmersfören flsk Göteborg vt 1913-vt 1915. Tyringe Helpens Hindås 1917-18, 1919-21, GCI 1918-19, HLS(normalsk) 1918-19, Skönvik 1921-22, Saltsjöbaden från 1922. Scoutchef.(5)(11)(12)

III.3) TORSTEN LINDSKOG, f 15/9 1894.(15)

(78) = Släkten WIKMARCK:

I.1) AUGUST OHLSSON, garvare. - G m GUSTAFVA AURORA LINDBERG.(45)

Barn:

II.a) CARL R I C H A R D WIKMARCK, f 20/1 1866 i Huggenäs(Värml. län), d 28/11 1943 i Gustaf Vasa i Stockholm. Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala 4/2 1892(Verml.). Prästvigd i Uppsala 17/12 1898 till pastorsadjunkt i Torsåker och tillträdde denna befattning 1/1 1899. Pastorsadjunkt i Högbo 21/11 1899, tillträdde 1/12 1899. Vice pastor ibid 23/7 1900-25/8 s.å., 9/8 1902-14/9 s.å., och 18/4 1903-24/5 s.å. På egen begäran avsked från 1/5 1908. Vice pastoratsadjunkt i Matteus i Stockholm 1/10 1907. Predikant vid Stockholms sjukhem 1/12 1907-1943. Kateket i Matteus 21/12 1908. Vice kom- minister ibid 1-30/6 1909. Pastorsadjunkt ibid 3/12 1909-30/9 1910. Lärare vid Johannelunds missionsins- titut 1/10 1910-31/5 1917. Pastorsadjunkt i Matteus 1/6 1914-31/8 s.å. Vice pastorsadjunkt ibid 1-14/9 1914, Vice komminister i Brännkyrka 15/9 1914. Vice pastor ibid 10/7 1915-31/8 s.å. Vice pastorsadjunkt i Engelbrekt 15/6 1916-15/8 s.å. Komminister i Bromma 20/1 1917, tillträdde 1/9 1917. Vice pastor ibid 1/7 1917-10/8 s.å. Tillika vice pastorsadjunkt i Engelbrekt 1/5 1919-31/5 s.å. Tillika vice pastor i Bromma 16/7 1919-31/8 s.å. och 1/6 1920-31/8 s.å. Komminister i Matteus 22/1 1921, tillträdde 1/2 1921. Tilllika vice komminister i Nikolai 15/6 1922-15/7 s.å. Tillika vice komminister i Gustaf Vasa 1/7 1923-8/7 s.å. och 23/7-29/8 s.å. Tillika vice ständig adjunkt i Hedvig Eleonora 15/7 1925-1/8 s.å. Tillika vice kommi- nister i Hedvig Eleonora 24/7 1926-15/8 s.å. Tillika vice ständig adjunkt i Gustaf Vasa 7/8 1929-21/8 s.å. och 24/7 1930-22/8 s.å. Tillika förordnad att 16/7 1931-31/8 s.å. uppehålla även komminister Gunnards tjänst i Matteus. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Matteus 1909-39 under semesterledig- heter. Emeritus 1/4 1941. Vice kyrkoadjunkt i Johannes 16/7 1941-31 juli s.å. och 1-31/10 s.å. Vice kyrkoadjunkt i Gustaf Vasa 6-16/3 1942. L.V.O. 1936. Erhöll 1943 Pro Patrias stora guldmedalj. Å förslag till kyrkoherde i S:t Göran 1924. - G 3/7 1901 i Norrtälje m CAROLINA ULRIKA M A R I A SKÅRMAN, f 27/5 1878, d 23/10 1960 i Stockholm, dtr t trafikchefen E r n s t Magnus Christoffer Skårman o h h A g - n e s Klara Elisabeth Swedenborg.(45)(76)

Barn:

III.1) T O R B J Ö R N RICHARD WIKMARCK, f 1/9 1902 i Högbo, komminister i Matteus från 1946, kyrkoherde. - G 3/6 1938 m INGA ZETTERBERG, dtr t underinspektören i överståthållarämbetet Carl Zetterberg o h h, f Ohlsson.(45)(79)

III.2) G U N N A R RICHARD WIKMARCK, f 25/10 1903 i Högbo, teol dr, kyrkoherde i Örnsköldsvik. - G 1:o 1930 m EVA ?, f 29/8 1906 i Stockholm, d 22/7 1957 i Örnsköldsvik. Var verksam bl a inom ungdoms-, diakoni- och missionsarbete, var ombud för Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, orförande i Norra Ångermanlands lokalavdelning av Svenska Kvinnors missionsförening samt ledamot av Härnösands Stifts missionråd och av Pensionsnämnden i Örnsköldsvik. - G 2:o m MÄRTA LÖVSUND, sophiasys- ter.(45)(80)(81)(86)

Söner i 1:a giftet.

IV.a) ÖRJAN WIKMARCK, f 12/1 1942, fil kand.(80)(81)(82)

IV.b) S T E F A N MARTIN WIKMARCK, f 10/6 1943, jur stud.(80)(81)(83)

III.3) G U N H I L D MARIA WIKMARCK, f 4/6 1905 i Högbo, föreståndarinna för sjuksköterskeskolan i Karlstad.(45)

III.4) STIG E R N S T AUGUST RICHARD WIKMARCK, f 20/9 1907 i Högbo, köpman.(45)

III.5) G U D M A R RICHARD WIKMARCK, f 1/1 1912 i Bromma, anställd hos Svensk-Engelska mine- raloljeaktiebolaget, tjänsteman, kamrer. - G 1960 m INGRID SCHENSTRÖM, dtr t disponent J. O. Schenström o h h, f Svensson, Norrköping.(45)(85)

III.6) B I R G I T MARIA AURORA ELISABETH WIKMARCK, f 19/5 1914 i Bromma, sjuksköterska. - G 1949 m kapten ARNOLD LALL, Bromma.(45)(85)

(79) = SvD 4/6 1938.
(80) = SvD 24/7 1957.
(81) = SvD 14/7 1965.
(82) = SvD 14/1 1942.
(83) = SvD 12/6 1943.
(84) = SvD 25/10 1960.
(85) = SvD 30/10 1949.
(86) = SvD 24/10 1973(med porträtt). Då bosatt i Härnösand och f d domprost.
(87) = Är sannolikt CLAES P E T E R ORVAR AF BURÉN, f 23/11 1943, son av förvaltaren på Nasta i Örebro Claes O r v a r Pontusson af Burén(f 13/5 1903) o h h H a r r i e t Gunvor Margareta Westerberg(f 9/3 1907).(88)
(88) = Sveriges Adelskalender 1955, s 132.
(89) = Alexandras farfars mormors farfars farfars far.
(90) = Alexandras farfars mormors farfars farfar.
(91) = Alexandras farfars mormors farfars far.
(92) = Alexandras farfars mormors farfar.
(93) = Alexandras farfars mormors far.
(94) = Alexandras farfars mormor.
(95) = "Den enda kända notisen om Skårmans Alingsåstid talar om det glada och sällskapliga liv, som rådde i hans hem (Nyman , F.W.: "Det Alingsås som gått" 1-3, 1888-89)". Citat ur "Alingsås Lärroverk, Fetsskrift vid nya läroverksbyggnadens invigning den 29 september 1956" s.42.: "Under Skårmans rektorstid skedde förändringen, att skolan blev tre-klassig" (Ibm, s. 42). (Skara Stf A1:9, 1811-1815): I Fru Dassaus hus bodde Enkefru Dassau f.1779 och tvenne döttrar samt bl. a. Collega Scolae Magister A. Skårman med fru Betty Levrén från Borås. f. 3/6 1792 och dottern Ottilia född i Skara den 15/4 1814 samt Mademoiselle Gustava Leveren, f. 1798 inflyttad från Malm? (syster till Britta Maria Levrén). De har sedan flyttat till Tomten nr 94, H.Magister B.Beronii gård: Collega Scholae Magister Herr And. Skårman f. 1787, Fru Brita Maria Levrén, f. i Borås den 3 juni 1792 och dottern Jenny Ottilia, f. i Skara den 15 april 1814. Bouppteckning!! Gift 2:o 1840 med Kjellén, Märta Ulrika. Född 1811-04-05 i Holma, Saleby (Saleby A1:6). Död 1867 i Undenäs. Dotter till kyrkoherden i Saleby, Lars Kjellén och hans hustru Margareta Helena Hallbeck samt änka efter komministern i Rångedala, Anders Hultman. I hennes första äktenskap föddes tre barn, Frans Wilhelm Hultman, f. 1829, lektor vid Stockholms gymnasium, Hilda, f. 1831 gift med bruksförvaltare Styrlander och Hanna, f. 1833, ogift. Innehade 1856-57 Prestebolet, 1 mantal, Prestegårds Rote (Undenäs A1:11] efter kyrkoherde A.Skårmans död 1852 tillsammans med tre barn från hennes första äktenskap med Anders Hultman, Frans Wilhelm Hultman f. 25/5 1829, Hilda Elisabeth Hultman, f.1/4 1831 och Anna Margareta Hultman, f.12/9 1833 alla i Rångedala samt 5 barn med prosten Skårman. Alla dess flyttade till Wång 1857. Där bodde också arrendator,vice pastor A.B.Skårman som flyttat till Dimbo 1856 samt hans systrar Jenny Ottilia, Katrina Wilhelmina och Agnes Henrika Carolina Skårman. Jenny flyttade till Sättra 1856, Katrina till Säfverud 1856 och Agnes till Tiveda 1858. Kvar bodde Gottfrid Georg Ludwig Skårman.
(96) = Skårman, Jenny Ottilia. Född 1814-11-15 i Skara. Död 1902. Annan uppgift: född i Skara 15/4 1814 (P.L.) Ogift. Fröknarna Jenny Skårman och hennes yngre syster Agnes sociala ställning framgår i blixtbelysning ur ett brev från Johan Cederblom till rektor C.S.Hultström där han skriver: " Om Herr Rectorn vid ombyte av Värdinna, täcktes hafva Jenny Skårman i åtanke. skulle hon säkerl. blifva mycket tacksam; hennes adress är Lidköping. Ehuru redan 58 år. är hon ännu rask och rörlig. - Hon har en yngre syster Agnes hos sig, den hon förmodl. i sin fattigdom får försörja; låt båda Gumorne följas åt; - deras pretentioner äro ytterst inskränkte, - en god gjerning blir aldrig obelönt". (I ett brev 11/4 1882) Skårman, Agnes Henrika Carolina. Född 1823-04-09 i Alingsås. Döpt 1823-05-02 i Alingsås. Död 1889. Ogift.
(97) = Skårman, Catrina Wilhelmina. Född 1816-08-03 i Alingsås. Döpt 1816-08-09 i Skara. Död 1874. Ogift. Enligt P.L. född den 10/8 1816. Bodde hos sin bror Claes Skårman på Sunepehrsgården i Linderva varifrån hon flyttade till Vänersborg 23/11 1866, förmodligen efter att hennes bror Claes gjort konkurs. OR Enligt Gun L. f. 10/6 1816 i Alingsås Enligt Alingsås SDF, Svar 52906 född i Skara Enligt Undenäs A1:7 född den 9/8 1816 i Skara.
(98) = Skårman, Claes Theophil. Lantbrukare. Född 1819-03-13 i Alingsås. Döpt 1819-03-17. Död 1876-10-29 i Vänersborg (Svar CA 8232 Vänersbog Döda 1860-1897). Lantbrukare i Fredrikslund. Död som änkling 57 år gammal i Vänersborg. Dödsorsak: kräfta i njurar och urinblåsa. Lunginfl. "Claes Skårman var son till prosten Anders Skårman i Undenäs. Som pojke torde Claes ha undervisats av sedermera akademiledamoten och författaren Carl Wilhelm August Strandberg, som under 1830-talet en tid var informator hos familjen Skårman i Undenäs. Claes Skårman synes ha varit intresserad av jordbruk och biskapssötsel och blev godsägare nere på slätten. Men barndomsbygden "drog" och så köpte han Skallebolet i Tived, rev ned de olika gårdarna och byggde det nuvarande Undevi. Namnet Undevi tillkom emellertid senare. Man vågar väl förutsätta att Claes Skårman och Elisabeth Paulina Cederblom. kände varandra sedan tidigare år från det glada och okonventionella sällskapslivet i prostgården, och att "drömmen om lyckan" inramades av tankarna på att skapa en skårmansk släktgård vid Undens strand... Allltnog, i anteckningarna om brölloppet finns följande ståndsmässiga benämningar: Claes Theofil Skårman possessionat från Linderfva [där han ägde SunePehrsgården som övertogs av greve Carl Axel Mörner från K.Kleva 1865 [Svar Hasslöv-Lindärva 52287]], 39 år och demoiselle Elisabeth Paulina Cederblom från Holmgillret, 27 år. Det är med ett ord "herrskapsfolk" som gifter sig. Tyvärr blev det ingen "skårmansk släktgård" vid Undens strand. Inköpet av Skallebolet och all byggenskapen som därav följde kostade stora pengar, Gårdsköpet skedde år 1857, bröllopet 1858, och under åren 1859-60 iordningställldes corps-de-logiet och parken och färdigbyggdes ekonomibyggnaderna, och därmed synes de ekonomiska tillgångarna vara uttömda och några år senare fick herrskapet Skårman lämna gård och byggd Ur "Några hastigt nedkastade anteckningar om 1/4 mtl Holmgillret i Undenäs socken av Vadsbo härad, Skbg län", (3 sidor maskinskrift av rektor B. Gösta Carshult, d. 1982, Undenäskännare, [LP].24/8 1858), vigdes Claes Theophil Skårman, possessionat i Linderfva, 39 år, med Elisabeth Paulina Cederblom, demoiselle från Holmgillret. Vittnen: Auditeur Adam Norenblom, Bruksdisponent Ab. Styrlander, Peter Andersson med hustru på Thorfröhult mfl. Vigselförrättare komminister S.A Ågren [Sven Adolf Ågren, f. i Böne, komminister i Halna 1824].
(99) = Skårman, Sven Josef Vilhelm. Trädgårdsmästare i Södertälje. Född 1827-12-21 i Undenäs. Döpt 1827-12-29 i Undenäs. Död 1903-01-01. Vittnen vid dopet: Her Prof? Sw. Norder, Fru Prostinnan Wennerholm, Pastor Bånge [Johan Bånge, son av landskamreraren Johan Bånge och A.M.Hasenmüller, f. i Daretorp, komminister i Undenäs sedan 1804, död 12 april 1841], Fru Pastor Odhner [sannolikt fru Clas Odhner i Medelplana], Fru Herr H.J.Jansson??, Herr v. pastor Rådholm, Magster Lundman, Herr C.G.Palmgren, Mamsellerna Bånge {Anna Maria f. 1806 och sedemera gift med kyrkoherden J.P.Mebius i Lena], Ytterdahl och Nyman (dotter till magister Johan Peter Nyman, bla. rektor i Alingsås, kyrkoherde och pastor i Tun].
(100) = Skårman, Edvin Alfrid Theodor. Lantbrukare. Född 1830-03-06 i Undenäs. Död 1908-03-02. Vittnen vid dopet: Prof Norder, Directeur??, resten oläsligt. Hösten1840-42 ö.a. vid Skara högre allmänna läroverk, Efter anställning i affär i Lindesberg och Falun, bruksbokhållare vid Säter. Föreståndare för Redvigs konsumtionsförening 1868. Ägde och brukade gården Kvigårda i Liareds sn. (Ur: Skara högre allm. läroverks lärjungar 1826-1869 av Elis Erlandsson). Bodde hos sin bror Claes Skårman på hans gård (Sune Pehrsgården i Linderva-Hasslösa sn) dit han flyttat från Skövde 1856 och varifrån han flyttade till gården Kvigårda i Liared 6/3 1871.
(101) = Skårman, Gottfrid Georg Ludvig. Lantmätare. Född 1832-11-01 i Undenäs. Döpt 1832-11-09 i Undenäs. Död 1922. Vittnen vid dopet: Herr Bruksinspecteur I.Landberg och Fru, Herr Secr. G. Styrlander och Fru, Herr Mag Troselius, Mamsell Burman, Herr Boktr, C.V.Lindberg, Jenny Skårman. Ogift. Student i Lund 1851, vice lantmätare 1861 i Älfsborgs län, kom.lantmätare 1871. Bodde i Vänersborg och hyrde länsmannabostället vid Liareds prästgård (Svensgården). Flyttade sedan till Göteborg där han köpte en villa i Bölnäs. Bildade jämte patron J.Spaak "Liareds Skarpskyttekår". Var musikalisk och stor blomstervän samt stor antikvitetssamlare, såg bra ut (muntlig tradition). Han gifte sig med sin hushållerska i Göteborg (muntlig tradition). Mormor Lisa och morfar Birger träffade honom år 1923 då han var 92 år gammal.(Sannolikt minnesfel eftersom han dog 1922, 90 år gammal).
(102) = Skårman, Eva Helena Teresia. Född 1841-08-09 i Undenäs. Döpt 1841-08-15 i Undenäs. Död 1914. Vittnen vid dopet: Brukspatron J.R.Troselius och Fru, ?? Hasselrots Fru, Kyrkoherde Mag. P. Selander [ Per Selander f, 1795, kyrkoherde i Jung], med fru [Brita Marg. Junggren, dtr av komminister E. Junggren i Saleby], Brukspatron Gistrander?? och?? Fru Patron J.F.Ranft m.fl.
(103) = Skårman, Maria Charlotta. Född 1843-04-14. Döpt 1843-04-21 i Undenäs. Död 1869. Vittnen vid dopet: Öfverstelöjtnanten Conrad Lilliehöök, Fru Cederblom mm, Frk Lilliehöök, Mademoiselle Troselius, Mademoisellerna Jenny och Agnes Skårman m.fl. Ogift.
(104) = Skårman, Anders Johan Emil. Lantbrukare. Född 1845-10-17 i Undenäs. Döpt 1845-10-26 i Undenäs. Död 1907. Vittnen vid dopet: Öfversteleutnant och Riddare, Wälborne D.V.Lilliehöök, Fru Lillehöök f. Hedenstierna, Patron Cederblom, Fru Ågren, ??Lillehöök, oläsligt Gerbrant?, Fru Carlberg?, ?? Fagerlind.
(105) = Skårman, Ernst Magnus Christoffer. Trafikchef vid Upsala-Länna-Norrtälje järnväg. Född 1847-08-15 i Undenäs. Döpt 1847-08-19 i Undenäs. Död 1909 i Norrtälje. Vid Skara h.a.l. ht 1858- ht 66. Elev vid Hjo-Stenstop järnväg 1873, arbetschef vid Svensbro-Ekedalens jv 1874. Trafikchef samt ban-och maskiningenjör vid Uppsala-Länna och Länna-Norrtelje järnvägar 1884. R.V.O. Undenäs C:7: född den 15 och döpt den 19 sept 1847. Vittnen: Patron Cederblom med fru, Claes Theod. Skårman med fru, Magister Thorsen??????,A.B.Skårman, Mamsellerna Jenny och Agnes Skårman samt mamsell ? Cederblom mm oläsliga namn..
(106) = Skårman, Victor Laurentius. Godsägare. Född 1850-03-04 i Undenäs. Döpt 1850-03-08 i Undenäs. Död 1928 i Skara. Viktor Laurentius Skårman var tillsammans med sin broder Ernst Magnus tidvis medlemmar av den "Luttemanska kvartetten", vars ledare var Hugo Lutteman född 1837 på Gotland och död 27/6 1889 i Hamburg. (Norlind: "Allmänt musiklexikon, 1916). Han var en på sin tid känd tenorsångare och kvartettanförare. Kvartetten konserterade i Sverige, Norge och medföljde Arpi-kören (Allmänna sången i Uppsala) till Paris 1867. Vittnen vid dopet: Handelsman Fagerlind med fru, ...??, Patron A. Troselius, Fru Ågren, Studenten Frans W Hult??, Jungfru Charl. Fagerlind.
(107) = Skårman, Anders Arfvidsson. Soldat. Kyrkovaktmästare i Skår. Född 1753-08-05 i Skår, Gökhem (Märta Stagh). Död 1809-11-17 i Gökhem (Gökhem C:6 Svar). Soldat No 916 vid Skaraborgs (Västgöta) Regemente, Vilske kompani, från soldatbostället Storegården, Skår, Gökhem. Uppgifterna om soldatnummer ej verifierade. Enligt hfl 1798-1804 bodde Anders med hustru och 4 barn på soldatbostället Skår, Storegården i Gökhem. I hfl finns anmärkning "på arbete vid Trollhättan 1795, 1796, 1797" ( enl. Centrala Soldatregistret kommenderad dit). Generalmönsterrulla över Kongl. Skaraborgs regemente 1.7. 1793: "Anders Skårman, västgöte. Ålder 40 år. tjänsteår 8, längd 5 fot 10 1/4 tum (=173-174 cm), gift. 1801 års rulla: Skårman fått avsked den 28/6 1797 med underhåll. (Centrala Soldatregistret: antagen 1785 vid Skaraborgs regemente, Vilske kompani, Storegården, Skårs rote = 12 tjänsteår). I hfl 1809-21 Gategården, Backstugan, Gökhem finns: "Efterl. Sold. Anders Skårman, hustrun Catrina Olofsdotter och dottern Annica med anmärkningen "död" vid faderns namn, resp. för dottern "utflyttad". Anders Skårman, inhyses i Gökhem, död 17 nov 1809 i Skår av tärande sjukdom, 57 år gammal. Vid sonen Johannes födelse hette Anders Arfvidsson i efternamn liksom vid sonen Andreas födelse 2 år senare. Först 2 år efter att han var antagen som soldat antog han namnet Skårman. Sannolikt tilldelades han namnet Skårman i samband med antagningen som soldat och hette tidigare Arfvidsson. Fram till 1799 bodde Anders Skårman med hustru och barn på Soldatbostället, Storegården, Skårs rote. 1798 var han kyrkovaktmästare. Sonen Johannes var då vid hfl antecknad som arbetare vid Skara tryckeri och sonen Andreas som studerande. Dottern Annicka var ej nämnd. 1809 har Anders S. med hustru och dottern Annika flyttat till Backstugen i Skårs rote och 1821, 12 år efter Anders Skårmans död, återfinns hustrun, änkan Skårman, som fattighjon i Gökhems socken. Anders Arvfidsson Skårmans födelsedata och föräldrar är ej säkert kända. Enl. Märta Stagh föddes han den 5/8 1753, enl. hfl Gökhem 1752 eller möjligen 1754. Någon Anders Arfvidsson kan emellertid ej återfinns i Gökhems födelseböcker för dessa år.
(108) = Skårman, Annika. Född 1779. Hfl Gökhem A1:3 Ödegården finns pigan Annicka Andersdotter Skårman, f 1781.Innehavare av gården var komminister Georg Salander,f. i Gökhem 22 juni 1720, död 1 febr. 1801, Först adjunkt i Gökhem 1758 och sedan komminister i Gökhem 1774.
(109) = Skårman, Johannes Andersson. Magister. Född 1785-07-29 i Skår. Hfl, Gökhem A1:3, Svar 511509 antecknat "Boktryckeriet i Skara". I Hfl Skara Stadsf. A1:8 återfinns Magister Joh. Skårman i Skara 1806-1811 men inte i hfl 1811-1817 (Felskrivning i Hfl ??) Joh. Skårman uppgavs bo i samma gård där senare brodern Mag. Anders Skårman bodde 1811-1817!!! Bör kontrolleras!!! Kontroll 19/72000 visar att det faktiskt står Mag. Joh. Skårman. Efter som han inte återfinns i hfl 1811-1817 kan han ju ha bott där några år före sin bror Andreas Skårman. Han behöver heller inte ha använt namnet Skårman utan kanske återfinns som Johannes Andersson. Fortsatt efterforskning nödvändig, t.ex i Skara hfl, in-och utfl. giftermål, men även i Gökhem liksom i bouppteckning för fadern och brodern
(110) = Skårman, Maria. Född 1789-10-31 i Skår. Död 1789-10-31 i Skår. Skårman, Anders. Född 1792. Död 1795. Död 3 år gammal. Orsak??
(111) = NN, Arfvid. Inga närmare data kända (Barn III:1, s ) Gift med efterföljande ana. IV:2 ff fm NN, Annika. Anders Arfvidsson Skårmans föräldrar hette Arfvid och Annika och bodde sannolikt i Skår, Gökhem. (Barn III:1, s ) Gift med föregående ana. Utred detta! Vilket är rätt?
(112) = Frimodig, Olof. Soldat. Född 1725. Död 1793. (Barn III:2, s ) Gift med efterföljande ana. IV:4 ff mm NN, Annicka. Född 1735. (Barn III:2, s ) Gift med föregående ana.
(113) = Marianne von Sydows farbror är skådespelaren Max von Sydow. Carl Wilhelm von Sydow gifte sig första gången 1906 med Anna Maria Quennerstedt (1865–1924) och blev med henne far till kapten Axel Ulrik Bertil von Sydow (1907–1972). I sitt andra äktenskap, vilket ingicks 1926 med friherrinnan Maria Margareta (Greta) Rappe (1892–1984), blev han far till skådespelaren Max von Sydow. Carl Wilhelm von Sydows och hans båda hustrurs gravvård återfinns på Norra kyrkogården i Lund.(114)
(114) = Wikipedia.
(115) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/5 (1785-1835), bildid: C0050477_00014.
(116) = Soldatregistret.
(117) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/5 (1785-1835), bildid: C0050477_00019.
(118) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/5 (1785-1835), bildid: C0050477_00025.
(119) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/5 (1785-1835), bildid: C0050477_00154 Dödbok 1795.
(120) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/5 (1785-1835), bildid: C0050477_00145 Dödbok 1790.
(121) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/1 (1788-1794), bildid: C0050453_00059.
(122) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/1 (1788-1794), bildid: C0050453_00086.
(123) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/2 (1795-1797), bildid: C0050454_00045.
(124) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/3 (1798-1804), bildid: C0050455_00064.
(125) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/3 (1798-1804), bildid: C0050455_00062.
(126) = Gökhems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13177/A I/3 (1798-1804), bildid: C0050455_00065.
(127) = Liareds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13329/A I/9 (1867-1874), bildid: C0045151_00102.
(128) = Liareds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13329/A I/10 (1875-1894), bildid: C0045152_00141.
(129) = Liareds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13329/A II/1 (1895-1932), bildid: 00099341_00161.
(130) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Mossatorpet, Vist socken.
(131) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Qvigårda, Liared socken.
(132) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Holmgilset, Undenäs socken.
(133) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Uggleborg Nr. 1, Klara rote 2, Stockholms stad.
(134) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Bäfvern 10 uppg. No 147-184, Hedvig Eleonora rote 10, Stockholms stad.
(135) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Kroken No 1a, Uppsala.
(136) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Torkan Nr. 17, 18, Johannes rote 8, Stockholms stad.
(137) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Skeppsgosseskolan, Carlscrona Amiralitet, Karlskrona.
(138) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Förteckning å qvarstående obefintliga År 1893, Jakob och Johannes rote 8, Stockholms stad.
(139) = Tiveds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11554/A I/3 (1864-1876), bildid: C0002514_00216.
(140) = Tiveds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11554/A I/2 (1855-1864), bildid: C0002135_00175.
(141) = Undenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13601/A I/5 (1824-1835), bildid: C0053127_00140.
(142) = Undenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13601/A I/7 (1834-1845), bildid: C0053129_00139.
(143) = Undenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13601/A I/9 (1845-1856), bildid: C0053131_00154.
(144) = Hasslösa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13201/A I/7 (1845-1850), bildid: C0050645_00100.
(145) = Hasslösa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13201/A I/6 (1837-1845), bildid: C0050644_00081.
(146) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Horred Storegården, Horred socken.
(147) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Öster om staden Fattiggården, Varberg.
(148) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Fattiggården, Varberg.
(149) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Sandbacken, Uppsala.
(150) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Sandbacken No 2 o 6, Uppsala.
(151) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping.
(152) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gamla Staden Tomt No 13, Lidköping.
(153) = Skara Högre Allm. Läroverks Lärljungar Åren 1826-1869, sid 251.
(154) = Skövde stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13489/C/10 (1876-1890), bildid: A0019042_00153.
(155) = Skövde stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13489/A I/17 (1880-1891), bildid: 00078369_00247.
(156) = Stenums kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13503/C/6 (1849-1869), bildid: C0052610_00023.
(157) = Stenums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13503/A I/7 (1846-1861), bildid: C0052602_00044.
(158) = Stenums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13503/A I/8 (1861-1869), bildid: C0052603_00036.
(159) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Norra Förstaden 3, Halmstad.
(160) = Ödsmåls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13669/C/4 (1861-1876), bildid: 00100214_00038.
(161) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Klinte Roten 2:22, Visby domkyrkoförsamling, Visby.
(162) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Prestegården, Medelplana socken.
(163) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Lindormen, Uppsala.
(164) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Qvarteret Rosen, 7 Roten Elementärskolan, Vänersborg.
(165) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Göteborgs Haga, Göteborg.
(166) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims Gård, Bollnäs.
(167) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Rehn, Bollnäs,
(168) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala.
(169) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13330/A I/43 (1891-1900), bildid: A0020726_00052.
(170) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13330/A II a/1 (1900-1912), bildid: 00128741_00049.
(171) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gården no 180, Södertälje stadsförsamling, Södertälje.
(172) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 1:a Vestra Qvarteret Gården No 220, Södertälje stadsförsamling, Södertälje.
(173) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gården No 72, Södertälje stadsförsamling, Södertälje.
(174) = Södertälje kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1572/A I/23 (1881-1885), bildid: 00023600_00444.
(175) = Södertälje kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/SSA/1572/A II a/6 (1901-1905), bildid: 00023612_00217.
(176) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Qvigårda, Liared socken.
(177) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Lindhult, Liared socken.
(178) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gjuteriet, Skövde stadsförsamling, Skövde.
(179) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Tomt 45, 46, Skara stad.
(180) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Qvigårda, Liared socken.
(181) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Qvarteret Rosen, 2:dra Roten, Vänersborg.
(182) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Odenslund, Bollebygd socken.
(183) = Bollebygds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13042/A II/3 (1913-1924), bildid: 00128748_00195.
(184) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Odenslund, Bollebygd socken.
(185) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Riddaren No 16, Klara Rote 3, Stockholm.
(186) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Skyddshemmet, Huddinge socken.
(187) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Kv. Polstjärnan 1 No 2111-2117, Gustav Vasa, Stockholm.
(188) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Sannum, Undenäs socken.
(189) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Sannum, Undenäs socken.
(190) = Undenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13601/A I/20 (1888-1901), bildid: A0023039_00483.
(191) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Qvart. Fjärden, Norrtälje.
(192) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara.
(193) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara.
(194) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Furuskogen, Skara stadsförsamling, Skara.
(195) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Berga, Velinge socken.
(196) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/4 (1773-1787), bildid: C0050476_00029.
(197) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/2 (1747-1784), bildid: C0050474_00019.
(198) = Norra Vånga kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/GLA/13402/B/1 (1751-1775), bildid: C0051950_00030 Födelsebok 1759.
(199) = Norra Vånga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13402/A I/6 (1755-1760), bildid: C0051932_00021.
(200) = Norra Vånga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13402/A I/7 (1760-1764), bildid: C0051933_00019.
(201) = Norra Vånga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13402/C/3 (1775-1821), bildid: C0051957_00032.
(202) = Norra Vånga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13402/C/3 (1775-1821), bildid: C0051957_00192 Dödbok 1784.
(203) =
(204) =
(205) = Sannolikt Anders Arvidsson, f 1690, d 13/3 1758 i Kapparsgården, Norra Vånga socken, och Marit Björnsdotter, f 1684, d 17/6 1759 i Kapparsgården, Norra Vånga socken. De hade dottern Maria Andersdotter, f 1730.
(206) = Norra Vånga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13402/A I/6 (1755-1760), bildid: C0051932_00025.
(207) = Gökhems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13177/C/6 (1787-1835), bildid: C0050478_00154 Dödbok 1809.
(208) = Norra Vånga kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/GLA/13402/B/1 (1751-1775), bildid: C0051950_00117 Dödbok 1758.
(209) = Norra Vånga kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/GLA/13402/B/1 (1751-1775), bildid: C0051950_00119 Dödbok 1759.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

1 comment:

 1. Hej Peter
  Tack för ett fantastiskt arbete. Jag håller på med släktforskning åt Ewa Skårman 1944. I mina forskningar har jag stött på ett problem som jag undrar om du vet någonting om. I Undenäs husförhörslängd för 1834-1845 verkar det finnas tre barn som Andreas Skårman har och som är födda i Rångedala. Kan inte hitta dem där.
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0053129_00139#?c=&m=&s=&cv=138&xywh=296%2C2073%2C1421%2C678

  Om du vet något är jag tacksam för all hjälp jag kan få.

  Robert Modlitba

  ReplyDelete