Friday, October 23, 2015

Lennander/Friberg/Liliequist Från Byringe, Länna Socken, Södermanland.

LENNANDER/FRIBERG/LILIEQUIST FRÅN BYRINGE I LÄNNA SOCKEN.

Släkt från Byringe N:o 1, Länna socken, Södermanland. Medlemmar har burit efternamnen Lennander, Friberg, Norrman, Wret, Lagg, Liliequist och Hilmertz. Ett nära släktskap finns med tyska smedssläkten von Holts och vallonsläkten Bonnevier, smeder vid "Byringe Hambrar". Stamfader är Lars i Byringe, som levde på 1500-talet. Hans son Peder Larsson, bonde 1642-1652 i Byringe skattehemman i Länna, hade sonsönerna bonden i Granbola Erik Larsson, och bonden och gästgivaren i Byringe Per Larsson(d 1715; soldat och karolin i Danska Kriget 1675-1679) gift med Anna Klasdotter von Holts, dotter av Claus von Holts(f ca 1630) och Maria Kristoffersdotter Bonnevier, och syster till ålderman och mäster hammarsmeden Daniel Classon von Holts(1660-1739) gift med Anna Bråwik. Bland Pers barn finns min anfader soldaten och karolinen Anders Persson Norrman(1689-1736), bonden, nämndemannen och gästgivaren i Byringe Erik Persson(1682-1749), Catharina Persdotter(1692-1759) gift med bonden i Lilla Åstorp Per Mårtensson(1689-1739) och Maria Persdotter(1688-1766) gift med Henrik Henriksson Bonnevier(1680-1765).

Bland Anders Persson Norrmans barn finns byggmästaren i Hovstaten i Kungsör, Kung Karl socken, Anders Friberg(1718-1779) och min anfader bonden och kyrkvärden i Rocklänna Per Andersson Friberg(1716-1765). Bland Maria Persdotters barn finns bonden i Bråtorp Henrik Henriksson Bonnevier(1722-1785), och bland Erik Perssons barn finns bonden i Merlänna Per Eriksson(1708-1791), vars sonson var rättaren i Ramsö, Kärnbo socken, Anders Persson Lennander(f 1743) och bonden i Byringe och Magsjötorp Erik Eriksson(1729-1771), gift med Elisabeth Danielsdotter Stålbom. Släktmedlemmar var bönder och gästgivare i Byringe N:o 1 åtminstone i 145 år från 1642 till 1787 då gården såldes till brukspatron Wahrendorff enligt mantalslängderna, men kanske ända från 1500-talet.

Denna släktforskning leder genom tolv generationer i rakt fäderne till min farfars farfars farfars farfars farfars farfar bonden Lars i Byringe N:o 1 på 1500-talet. Hans sonsons sonsons sonson salpetersjudariverkmästaren, kyrkvärden och bonden i Rocklänna by, Länna socken, Per Andersson Friberg(1716-1765),som lett mig till kontakt med hans sonsons sonsons sonson köpmannen Olov Friberg(1920- ) från Eskilstuna. Släkten Liliequist och dess stamfader(sonson till Per Andersson Friberg) var torparen Pehr Pehrsson(1791-1874) i Källgården och Sanda i Vansö socken, utgör en gren av släkten Friberg från Länna socken i Södermanland. Släkten Fribergs stamfader Pehr Andersson Friberg och hans ättlingar arrenderade och brukade flera gårdar i Länna socken långt in på 1900-talet. Äldsta grenen utgöres av ättlingar till hans son torparen i Källstugan(som ägdes av släkten 1800-1866) i Länna socken Anders Friberg(1752-1823). En av ättlingarna är den ovan nämnde Olov Friberg.

Om de mellersta grenarna vet jag inte allt. Sonen Daniel Persson Friberg(1760-1790) död 1790 som soldaten Daniel Lagg i Finland, hade sonen Jan Friberg/Lagg(vidare forskning återstår). Mellersta grenen utgöres av ättlingar till bonden i Vältesta i Vansö socken Per Persson Friberg(1762-1818). Dit hör jag själv. Skräddargesällen Jonas Petersson(1829- ? )(sonsons son till Per Andersson Friberg) tog 22/7 1848 efternamnet Liljeqvist. Yngsta grenen från hans son Eric Persson Friberg(1765-1798) dog ut med hans son Per Eriksson Friberg(1797-1863), bonde i Rocklänna by. Dock levde kvar i socknen ättlingar till hans tre döttrar. Detta arbete har bedrivits sedan 1970 som en fortsättning på min farfars, 1:e länsnotarien i Jönköpings län Eric Liliequist(1894-1972), intresse för genealogi.

I.1) LARS i Byringe. Levde på 1500-talet.(1)(2)(3)(4)(202)(452)

Barn:

II.a) LARS LARSSON.(1)(2)(3)(4)

II.b) PEDER LARSSON, bonde åtminstone 1642-1652 i Byringe skattehemman, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(202)

Barn:

III.1) JOHAN PERSSON, bonde 1676-1679 i Byringe skattehemman, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(202)

III.2) LARS PERSSON, d 1675, bonde 1653-1675 i Byringe skattehemman, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(202)

Barn:

IV.a) LARS LARSSON, vid Bruket.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ERIK LARSSON, bosatt hos brodern Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn. Bonde i Lid och från 1712 i Granbola. "25/8 1736 dör Erik Larssons Hustru i Granbohla - 58 år, 8 m.". Där bor 1719: "Erik Larsson, Hustrun Brita Olofsdotter, Son Lars Eriksson, Dotter Anna Eriksdotter, Pigan Anna Olofsdotter". - G 1:o m ANNA PERSDOTTER. - G 2:o m BRITA OLOFSDOTTER(IHLO). Sannolikt dotter till Olof Ilosson i Granbola, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(445)(446)(451)

Barn:

V.1) ANNA ERIKSDOTTER, f 9/4 1711 i Lid, Länna sn, d 12/1 1786 i Hattorp, Länna sn, 74 år 9 m. gl. hos svärsonen Lars Larsson, begr. 22/1. - G 26/10 1729 m PER JONSSON, f 26/3 1704, d 7/2 1778 i Granbola, länna sn, dräng i Stämbråten vid giftermålet. Med honom hade hon 6 barn. De hade barnen 1. Maria Persdotter, f 8/11 1730(gift med Lars Larsson, f 8/3 1730;son av Lars Larsson, f 1680, d 1758), 2. Per Persson, f 11/3 1743, 3. Stina Persdotter, f 23/11 1749, 4. Eric Persson, f 4/2 1757.(1)(2)(3)(4)(446)(447)

V.2) OLOF ERIKSSON WRET, f 1694, d 25/4 1742 i Länna, 46 år gl., bosatt hos farbrodern Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn. Soldat och karolin Olof Wret. Antagen 1715, avsked 1728. Familjenamn Ersson. Soldattorp 690 i Byringe rote, Strängnäs kompani, Södermanlands regemente.(1)(2)(3)(4)(448)

Barn:

VI.a) BRITA OLOFSDOTTER, f 31/3 1717 i Länna sn. Faddrar: Anders Olofsson i Rocklänna, Erik Larsson i Granbola, Eriks Hustru i Åskiärr, Sold. Hust. i Walsberga.(1)(2)(3)(4)(454)

VI.b) KERSTIN OLOFSDOTTER, f 6/3 1720 i Kolsäter, Länna sn. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Pär Mårtensson i Wallnarstorp, Anders Månsson i L. Låmmartorp, Anders Olofssons Hust. i Råcklänna, Erik Larssons Hustru i Granbola, Eriks dotter i Koja.(1)(2)(3)(4)(455)

VI.c) ANNA OLOFSDOTTER, f 12/4 1724 i Länna sn. Faddrar: Soldaten Olof Byring, Dr. Olof Pärsson i Walnarstorp, Pärs Hustru i Walnarstorp, Pig. Anna Eriksdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)(456)

V.3) ANNA ERIKSDOTTER, bosatt hos Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn.(1)(2)(3)(4)

V.4) BRITA ERIKSDOTTER, bosatt hos Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn.(1)(2)(3)(4)

V.5) ERIK ERIKSSON, bosatt hos Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) JOHAN LARSSON, bosatt hos brodern Per Larsson 1689 i Byringe, Länna sn. - G m NN NN.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) KERSTIN JOHANSDOTTER, bosatt hos farbrodern Per Larsson 1689 i Byringe.(1)(2)(3)(4)

V.2) ANNA JOHANSDOTTER, bosatt hos farbrodern Per Larsson 1689 i Byringe.(1)(2)(3)(4)

IV.c) BRITA LARSDOTTER, f 1651, d 28/12 1737 i Byringe, Länna sn, 86 åhr gl., bosatt 1719 i Byringe som inhyses hustru hos brorsonen Erik Persson.(1)(2)(3)(4)

IV.d) PER LARSSON, bonde 1680-1715 i Byringe skattehemman, Länna sn, d 19/5 1715 i Byringe, Länna. Deltog med stor sannolikhet som soldat och karolin i Danska(Skånska) kriget 1675-1679 under Karl X Gustav. När fadern Lars Persson dör 1675 tar farbrodern Johan Persson över gården fram till och med 1679. Allt enligt Mantalslängderna i Länna sn. Står fadder 24/11 1701: Erik Olofssons barn i Byringe Annas faddrar: Pär Larsson i Byringe, Lars i Biörklijda, Hustru Anna i Walnarstorp, Hustru Brita i Byringe. Står fadder 26/1 1702: Byggmästarens barn wid Bruket Petters faddrar: Länsman Anders Johansson, Pär Larsson i Byringe, Hr. Erik Rålambs Hustru, Hustru Anna i Sunds Ör. Står fadder 2/8 1703: Mester Danils barn wid Bruket Clas Faddrar: Byggmestaren Anders wid Bruket, Pär Larsson i Biuringe, Trägårs Mestaren Wid Bruket, Jungfrun på Sörlänna, Hustru Kierstin i Mörtsjötorp, Clas hustru wid Bruket. Står fadder 8/11 1703: Anders barn i Bråttorp faddrar: Jöns i Biörktorp, Pär Larsson i Biuringe, Klåckarens Hustru, Hustru Brita i Krogen. Står fadder 14/11 1703: Jon Hilpers barn Hans Faddrar: Hr. Anders, Pär Larsson i Biuringe, Hr. Bokhållarens Hustru. Står fadder 28/3 1706: Mester Danils barn wid Bruket Annas faddrar: Herr Anders Gellius, Pär Larsson i Biuringe, Jacobs Hustru i Mörtsjötorp, Hustru Brita i Biuringe. Där bor 1689 i Byringe "Pär Larsson, Hustru Anna, Dotter Brita, Eric Larssons son Olof, Hustrun, Dotter Anna, Dotter Brita, Son Eric, Eric, Hustrun, Pär, Hustrun, Pigan Anna, Pigan Karin, Pär Ericsson, H. Brita, Eric, Pigan Anna, Pigan Karin, Johan Larsson, Dotter Kerstin, Dotter Anna". Där bor 1712-1723 i Byringe Nr. 1 "Pär Larsson, Hustru Anna, Son Anders, Dotter Catharina, Dotter Anna, Gåssen Eric, Gåssen Anders, Eric Pärsson, Hust. Kerstin, Piga Anna, Gåssen Anders, Gåssen Jahn, Gåssen Jahn, Son Pär, Son Anders, Dotter Anna". - G m ANNA KLASDOTTER VON HOLTS, dotter av Claus Von Holts(f ca 1630) och Maria Kristoffersdotter Bonnevier. Står fadder 2/3 1701: Olufs(Finns vid bruket 1701: "Olof Ersson, Hustrun, Måns Ersson") barn wid Bruket Kerstins faddrar: Trägårsmester wid Bruket, Johan Hilper, Mester Gabrils Hustru, Hustru Anna i Byringe. Står fadder 26/3 1705: Erik Olufssons barn i Biuringe Britas Faddrar: Hr. Anders, Klåckaren Christopher, Hustru Anna i Biuringe, Pigan Karin i Hersengen i Ärla. Står fadder 4/2 1706: Hammarsmedens Jon Hilpers wid Bruket Johans faddrar: Jonas Diurkwaktaren wid Lindensjöö?, Clas Hammarsmed, Pärs Hustru i Biuringe. Står fadder 12/7 1706: Byggmästarens dotter Catharinas faddrar: Herr Anders Gellius, Christopher Starck, Pär Lars Hustru i Byringe. Står fadder 20/1 1707: Clas Hammarsmeds dotter Marias faddrar: Johan Hilper, Jockom Hammarsmed, Pär Lars Hustru i Byringe, Hindriks Hustru. Står fadder 27/5 1709: Trägårsmästarens Jöns Isacssons Lunds dotter Ullricas faddrar: Bokhållaren Wirell, Jacob i Mörtsjötorp, Hustrun Anna i Byringe, Clas Hustru wid Bruket. Står fadder 5/9 1714: Axels barn i Kohlsätter Axels faddrar: Pär Eriksson i Byringe, Mats i Walnarstorp, Pär Larssons Hust. i Byringe, Lars dotter Elizabeth i Haglund.(1)(2)(3)(4)(202)(373)(374)(409)(410)(411)(413)(416)(425)(426)(427)(428)(429)(432)(453)

Barn:

V.1) BRITA PERSDOTTER, bosatt 1689 i Byringe, Länna sn.(1)(2)(3)(4)

V.2) ERIK PERSSON, f 1682 i Byringe, Länna sn, d 24/7 1749 i Byringe, Länna sn, bosatt 1689 i Byringe, Länna sn, bosatt 1719 i Byringe. Bonde 1705-1715 i Häradsäng, Ärla sn. Bonde 1716-1749 i Byringe skattehemman, Länna sn. Nämndeman och gästgivare i Byringe. Står fadder 12/8 1716: Lars Larssons barn i Norrlänna Britas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär i Brootorp, Mats Larssons Hust. i Norrlänna, Pärs Hust. i L. Åstorp. Står fadder 20/3 1718: Soldaten Norrmans barn Anders faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär i L. Åstorp, Hindriks Hust. wid Bruket, Lundmans Hust. i Hulte. Står fadder 21/9 1719: Anders Anderssons i Häradsäng och Hustrun Kierstin Nilsdotters barn Annas faddrar: Hustrun, Erik Pärsson i Byringe Länna Sock., Jons Oloffsson i Sundtorp, Oloffs Hustru Karin Nilsdotter i Sundtorp Dunker Socken. Står fadder 19/11 1721: Sold. Olof Byrings barn i Kohlsäter Jahns faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Soldaten Giösta Sandberg, Jacob i Mörtsjötorp, Mäster Daniel von Holts Hustru, Daniel Danielssons(von Holts) Hustru i Byringe, Anna Eriksdotter i Byringe. Står fadder 11/3 1722: Eriks barn i Ronholmstorp Britas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Daniel Danielsson(von Holts) i Byringe, Dräng. från Härad Socken, Hustrun i Kiörkbyn Ibidem, Måns Hustru i Åtorp, Pig. Brita Eriksdotter i Ronholmstorp. Står fadder 1/6 1722: Hammarsmedens Hendriks barn vid Bruket Hendriks faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Clas Danielsson(von Holts) vid Bruket, Hr. Anders Gellii Hustru, Daniel Danielssons(von Holts) Hustru i Byringe. Står fadder 29/12 1722: Daniels(von Holts) barn i Byringe Daniels faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Sven Löfgren, Hindriks Hammarsmeds Hustru, Olofs Hustru i Norrby, Pig. Anna Danielsdotter. Står fadder 13/10 1723: Jon Olofssons(Ihlo) barn i Bråttorp Stinas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Måns Pärsson i Skarnäs, Jon Andersson i Hässelby(Dunker sn), Corp. Lars Rots Hustru, Anders Anderssons Hustru i Alm(Dunker sn), Pig. Elizabeth Jahnsdotter i Bråttorp. Står fadder 22/3 1725: Lars Jönssons barn i Byringe, Britas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär Eriksson i St. Åstorp, Dr. Pär Andersson i Tofsta, Erik Anderssons Hust. i St. Åstorp, Anders Hust. i Måstorp, Pig. Brita Jönsdotter i Stämtorp. Står fadder 17/7 1725: Trädgårdsmäster Ekroths barn Anna Catharinas faddrar: Hr. Anders Gellius, Hr. Befallnings Man Petter Holmström, Hr. Wälborne? Cammar Rådets Däja, Hr. Bokhållaren Arosell, Ålderman Mäster Daniel von Holts Hustru, Gästgifvarens Erik Pärssons Hustru, Jungfru Wadenström på Sörlänna. Står fadder 16/8 1726: Sold. Anders Norrmans barn i Sörtorp Kersins faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Pärsson i Norrlänna, Dr. Anders Larsson i Norrlänna, Mäster Hindriks Hustru wid Bruket, Olofs Hustru i Fiällen, Pig. Anna Eriksdotter i Norrlänna. Står fadder 10/2 1727: Daniel Danielssons(von Holts) barn i Byringe Christinas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Dr. Pär Eriksspon i Byringe, Clas Danielssons(von Holts) Hustru wid Bruket, Pig. Christina Danielsdotter. Står fadder 14/4 1728: Pär Mårtenssons barn i L. Åstorp döptes d. 17 kallades Jonas faddrar: Erik Pärsson i Byriinge, Sold. Lars Blomgreen, Dr. Jonas Andersson i Haglida, Lars Pärssons Hustru i St. Åstorp, Pär Jonssons Hustru i Biörktorp, Pig. Anna Andersdotter i Haglida. Står fadder 9/2 1730: Lars Larssons barn wid Bruket döptes d. 11 kallades Britas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Trägårds Mäster Hans Fristedt, Trägårdsdrängen Jonas Jahnsson, Mäster Daniel Von Holts Hustru, Jonas Gillbergs Hustru, Pig. Karin Larsdotter på Bruksgården. Står fadder 8/3 1730: Lars Anderssons barn i Biörktorp döptes d. 11 kallades Lars faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Trägårds Mäster Hans Fristedt, Erik Pärsson i Byringe, Anders Ersson i Stenbro, Däjan Casmirs Änka, Jöns Hustru i Stämtorp, Pig. Karin Jonsdotter i Biörktorp. Står fadder 28/10 1730: Pär Jonssons barn i Biörktorp döptes d. 1 Nov. kallades Anders faddrar: Pär i L. Åstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Eriksson i Norrlänna, Dr. Pär Eriksson i Byringe, Erik Pärssons H. i Byringe, Lars Hustru i Biörktorp, Pig. Karin Jonsdotter i Biörktorp. Står fadder 22/4 1732: Sold. Sven Löfgrens barn i St. Lida döptes d. 28 kallades Svens faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Sold. Gustaff Sandberg, Mölnaren Anders Winge i Mohra, Pärs Hustru i Brotorp, Eriks Hustru i Kalkudden, Pig. Kerstin Jönsdotter i St. Lida. Står fadder 5/12 1734: Anders Erssons barn i Stenbro döptes d. 8 kallades Anders faddrar: Hr. Inspector And. Wirell, Erik Pärsson i Byringe, Lars Andersson i Biörktorp, Dr. Erik Ersson i Öhråsen, Jungfru Anna Elizabeth Wirelia, Anders Anderssons Hust. i Merlänna, Pig. Karin Jahnsdotter i Merlänna. Står fadder 6/6 1736: Sold. Jonn Byrings barn i Kohlsäter döptes d. 9 kallades Margarethas faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Pärsson i Byringe, Sold. Jahn Wrets Hustru, Anna Christiernsdotter i Byringe. Står fadder 1/9 1736: Klåckarens Erik Anderssons barn döptes d. 3 kallades Jahns faddrar: Studiosus Erik Falker på Sörlänna, Trägårds Mäster Olof Sjöberg, Erik Pärsson i Byringe, Jacob And. Gellius, Jungfr. Anna Elizabeth Wirell, Erik Larssons Hust. i Merlänna, Pig. Karin Jahnsdotter i Merlänna. Står fadder 17/11 1737: Pär Jonssons barn i Biörktorp döptes d. 20 kallades Catharinas faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Eriksson i St. Låmmartorp, Dr. Anders Larsson i Biörktorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pig. Anna Andersdotter i Råcklänna. Där bor 1719 i Byringe N:o 1 "Erik Pädersson, Hustrun Kerstin Andersdotter, Son Pär Eriksson, Son Anders Eriksson, Dottern Anna Eriksdotter, Drängen Jahn Pärsson, Drängen Jahn Jahnsson, Pigan Anna Jonsdotter, Svärmodern Hust. Anna Carlsdotter, Inhyses Hust. Brita Larsdotter". - G 1:o 29/9 1705 i Ärla m KERSTIN ANDERSDOTTER, f 8/6 1690 i Stålråd, Ärla sn, d 12/5 1750 i Byringe, Länna sn, dtr av Anders i Stålråd, Ärla sn o h h Anna Carlsdotter(f 1762). Faddrar: Pehr Larsson i Hamatorp?, Oluff Rättaren wid Rinkesta, Hans Syster Ingebohr och Maria i Hanshagen. Bosatt 1719 i Byringe. Står fadder 16/10 1710: Hindriks barn wid Bruke kallades Marias faddrar: Bokhållare Wirell, Mester Hilper, Jacobs Hustru i Magsjötorp, Eriks Hustru i Härsäng i Ärla Sochen. Står fadder 20/8 1721: Daniel Danielssons(von Holts) barn i Byringe Annas faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Hindrik Hammarsmed, Clas Danielsson(von Holts) wid Bruket, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Ronholmstorp, Pig. Karin Salomonsdotter i Byringe. Står fadder 2/9 1722: Lars Jönssons barn i Byringe Pährs faddrar: Hr. Befallnings Man Petter Holmström, Daniel Danielsson(von Holts) i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Pärs Hustru i Biörklida, Anna Eriksdotter i Byringe. Står fadder 24/10 1724: Byggmästers Anders Pärssons barn i Knutstorp Marias faddrar: Befallnings Man Petter Holmström, Dräng. Jonas Jahnsson wid Bruket, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Olof Ens Hust. i Ärja. Står fadder 22/11 1724: Skiötten Lars Anderssons barn i Biörktorp Stinas faddrar: Olof Nilsson i Gåsnäs, Anders Andersson i Härsäng, ?, Hr. Befallnings Man P. Holmström, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pig. Brita Jönsdotter i Stämtorp. Står fadder 6/2 1726: Jon Olofssons barn uti Bråttorp Anders faddrar: Hr. Inspectoren A. Wirell, Corporalen Lars Rots, Andreas Christoffersson Stark, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Jon Anderssons Hust. i Hässelby, Pig. Anna Christoffersdotter. Står fadder 18/9 1726: Lars Larssons barn wid Bruket Karins faddrar: Hr. Bokhållare P. Torrwest, Anders Salomonsson, Dr. Olof Pärsson i Walnarstorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Jahn Jonssons Hustru wid Bruket, Pigan Anna N. på Bruksgården. Står fadder 13/10 1729: Erik Klåckarens barn döptes d. 16 kallades Britas faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Trägårds Mäster Hans Fristedt, Monsr. Johan Omnberg, Hr. Anders Gellii Hustru, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pig. Stina Andersdotter i Merlänna. Står fadder 8/5 1732: Erik Michelssons barn i Merlänna döptes d. 12 kallades Britas faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Larsson i Merlänna, Klåckaren Erik Andersson, Dr. Erik Pärsson i Merlänna, Anders Jahnssons Hust. i Merlänna, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Pig. Brita Jonsdotter i Frälsegården. Står fadder 16/7 1732: Erik Pärssons barn i Ronholmstorp döptes d. 21 kallades Karins faddrar: Skogwaktaren Anders Matsson, Jahn Matsson i Wrettorp, Dr. Erik Jonsson i Hagby, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Christierns Hust. i Hagby, Pig. Anna Christoffersdotter Stark. Står fadder 8/9 1733: Pär Mårtenssons barn i L. Åstorp döptes d. 9 kallades Anders faddrar: Rättaren Anders Olofsson i Hagby, Pär Jonsson i Biörktorp, Dr. Pär Eriksson i Byringe, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Pär Erssons Hust. i St. Åstorp, Pig. Anna Hindriksdotter i Byringe. Står fadder 12/3 1735: Soldaten Sven Löfgrens barn i Lida döptes d. 16 kallades Catharinas faddrar: Hr. Bokhållar P. Torwest, Anders Pärsson i St. Sätertorp, Dr. Nils Nilsson i Sandwik, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Eriks Hustru i Walsmåsen, Pig. Anna Nilsdotter på Bruksgården. - G 2:o 12/11 1750 i Länna m BRITA ERIKSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(202)(203)(239)(243)(415)(417)(418)(419)(420)(421)(422)(423)(424)(430)(431)(433)(434)(435)(436)(437)(438)(439)(440)(441)(442)(443)(444)(449)(450)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) JÖNS ERIKSSON, f 30/11 1705 i Aspetorp, Ärla sn. Faddrar: Jöns i Sörängen, Pehr i Siggsätter, Olof O. H. i Hedmora, Anders Dotter i Nyckelbro.(1)(2)(3)(4)(203)

VI.b) ANDERS ERIKSSON, f 29/5 1707 i Aspetorp, Ärla sn. Faddrar: Anders i Nyckelbro, Pär Larsson i Sågen, Oloff N. Hust. i Hedmora, Oloff O. Dotter Ibidem. Bosatt 1719 i Byringe. Han hade 7 barn, varav 4 söner och 3 döttrar. - G 30/9 1739 i Länna m BRITA ERSDOTTER, f 11/3 1722 i Ronholmstorp, Länna sn, dtr av Erik Persson i Ronholmstorp o h h Anna Olofsdotter(f 1694). Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Daniel Danielsson Ibidem, Dräng. från Härad sn., Hustrun i Kiörkbyn Ibid., Måns Hustru i Åtorp, Pig. Brita Eriksdotter i Ronholmstorp. Piga och dotter i Ronholmstorp.(1)(2)(3)(4)(203)(243)(253)(334)

Barn:

VII.1) ERIK ANDERSSON, f 25/9 1740 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 28/9. Faddrar: Pär Ersson i Byringe, Pär Ersson i Merlänna, Dr. Lars Ersson i Byringe, Anders Anderssons Hustru i Merlänna, Erik Pärssons Hustru i Storbråten, pigan Marja Jonsdotter i Wrettorp. Torpare och måg i Stensäter. Inflyttade till Ronholmstorp 1774 från Strängnäs. Torpare i Ronholmstorp. - G 28/10 1762 i Länna m BRITA ANDERSDOTTER, f 24/9 1738 i Merlänna, Länna sn, döptes 29/9, dotter av Anders Jansson från Stålboga. Faddrar: Erik Pärsson i Norrlänna, Jacob Jacobssob i Sörlänna, Dr. Jan Jansson i Nyckelberg, Hr. Anders Gellii Hustru, Jungfru Elizabeth Berg, Pigan Kerstin Christiernsdotter.(1)(2)(3)(4)(253)(334)(335)(336)

Barn:

VIII.a) ANNA ERIKSDOTTER, f 28/5 1766 i Stensäter, Länna sn, döptes 1/6. Faddrar: Anders Andersson i Merlänna, Drängen Pär Eriksson i Norrlänna, Hustru Maria Matsdotter i Klockaregården, Pigan Maria Andersdotter i Merlänna.(253)(273)

VIII.b) CHRISTINA ERIKSDOTTER, f 19/4 1768 i Stensäter, Länna sn, döptes 20/4. Faddrar: Pär Eriksson i Merlänna, Drängen Johan Johansson i Kalkudden, Hustru Catharina Larsdotter i Kalkudden, Pigan Brita Andersdotter i Merlänna.(253)(274)

VIII.c) ANDERS ERIKSSON, f 27/6 1773 i Prästmista, Strängnäs, döptes 28/6. Faddrar: Bonden Olof Olofsson i Pipartorp, Son Olof Ericsson Ibidem, Hustru Brita Ericsdotter i Pipartorp, Pigan Anna Johansdotter i Prästmista.(253)(278)

VIII.d) ERIK ERIKSSON, f 17/6 1775 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 24/6. Faddrar: Magnus Pehrsson i Wabro, Anders Pehrsson i Merlänna, Dr. Pehr Andersson i Haglida, Hust. Maria Pehrsdotter i Wrettorp, Hust. Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, och Pig. Stina Pehrsdotter i Merlänna.(253)(275)

VIII.e) PER ERIKSSON, f 15/9 1777 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 16/9. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, Dr. Jan Andersson i Ronholmstorp, Hust. Cathrina Pehrsdotter i Nlorrwreten och Pigan Cathrina Andersdotter i Wabro.(253)(276)

VIII.f) JOHAN ERIKSSON, f 17/9 1783 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 18/9, d 9/1 1784 i Ronholmstorp, Länna sn. Faddrar: Rustmästaren Issac Norrman i Norrwreten, Drängen Eric Jansson i Björklida, Hustru Catharina Pehrsdotter i Norrwreten, och Pigan Catharina Larsdotter i Björklida.(253)(277)

VII.2) ANDERS ANDERSSON, f 16/5 1743 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 22/5. Faddrar: ? Eric Hedenström, Anders Andersson i Merlänna, Joh. Matsson uti Wrettorp, Mad. Beata Wirell, Pär Erssons Hustru uti Merlänna Sörgård, pigan Anna Danielsdotter uti Byringe.(1)(2)(3)(4)

VII.3) ANNIKA ANDERSDOTTER, f 14/7 1751 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 16/7. Faddrar: Com. Hr. Anders Gellius, Hr. Anders Gellii Hustru, Dr. Jahn Jahnsson i Gillsgården, Nils Nilssons Hustru i Kåja.(1)(2)(3)(4)

VII.4) PER ANDERSSON, f 3/5 1754 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 5/5. Faddrar: Daniel Classon wid Länna Bruk, Dr. Jan Ersson Ibidem, Jan Matssons Hustri i Wrettorp, pigan Maria Andersdotter i Ronholmstorp.(1)(2)(3)(4)

VII.5) JOHAN ANDERSSON, f 2/9 1757 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 2/9. Faddrar: Pehr Ersson i Nehrgården Merlänna, Dr, Lars Andersson i Sörgården?, H. Anna Månsdotter i Kåijan, P. Stina Carlsdotter i Rånholmstorp.(1)(2)(3)(4)(253)

VII.6) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 19/4 1760 i Ronholmstorp, Länna sn, döptes 23/4. Faddrar: Högw. Lars Uggla, Anders Ersson i Merlänna, Dr. Eric Jansson i Wretatorp, H. Karin Ersdotter i Merlänna, H. Stina Ersdotter i Björklida, P. Anna Andersdotter i Merlänna.(1)(2)(3)(4)(253)

VI.c) PER ERIKSSON, f 11/10 1708 i Häradsäng(Härsäng), Ärla sn, d 15/3 1791 i Merlänna, Länna sn. Gårdsman och nämndeman. Bosatt 1719 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Johan Andersson i Dunkers Nordäng, Nils Jönsson i Brisnäs?, Hustru Marja i Söräng, pigan Karin Pärsdotter i Byringe. - G 7/10 1733 i Länna m CHRISTINA (STINA) ANDERSDOTTER, f 6/9 1713 i Merlänna, Länna sn, d 5/6 1782 i Merlänna, Länna sn. Faddrar: Länsman Anders Wahlberg, A. Norrman, Frun på Sörlänna. Dtr av Anders Jansson(f 1662 i Länna, d 13/8 1739 i Merlänna, Länna sn) o h h Helena Larsdotter(f 1668 i Länna, d 7/12 1748 i Merlänna, Länna sn). Christinas bröder var rådmannen Jan(Johannes) Lennander i Mariefred och klockaren i Länna Erik Andersson Lennander, f 1697, d 25/7 1739 i Länna, 42 år 7 mån. 3 dagar gl. Han var gift med Maria Kristoffersdotter(f 1700, d 1752), som var dotter till tidigare klockaren Kristoffer Stark(d 1726) och Sara Mörn(Dotter av Ingenieuren Anders Mörn i Norrlänna och Maria Sophia Drost). De hade 9 barn, varav 3 söner och 6 döttrar.(1)(2)(3)(4)(203)(250)(252)(266)

Barn:

VII.1) KERSTIN PERSDOTTER, f25/7 1734 i Merlänna, Länna sn, döptes 28/7. Faddrar: Herr Anders Gellius, Klåckaren Erik Lennander, dr. Anders Ersson i Byringe, Erik Anderssons Hust. i Norrlänna, Anders Anderssons Hust. i Merlänna, pig. Karin Ersdotter i Merlänna. Bosatt 1773 med barnen utan mannen i Merlänna, Länna sn. - G m ANDERS ERICSSON, f 21/9 1727 i Norrlänna, Länna sn, son av Erik Larsson i Norrlänna. De hade barnen 1. Erik Andersson, f 15/10 1754, 2. Per Andersson, f 14/3 1758, 3. Anders Andersson, f 23/3 1761, 4. Jan Andersson, f 8/4 1764, 5. Stina Andersdotter, f 9/7 1767.(1)(2)(3)(4)(249)

VII.2) HELENA PERSDOTTER, f 30/12 1736 i Merlänna, Länna sn, döptes 31/12. Faddrar: Rådman Jahn Lennander i Mariefred, Anders Andersson i Merlänna, dr. Anders Ersson i Klåckargården, Klåckarns Erik Lennanders Hustru, Anders Erikssons Hust. i Stenbro, pig. Karin Jahnsdotter i Merlänna. - G m OLOF OLOFSSON, f 22/4 1736 i Vinterled, Länna sn, döptes 26/4, son av Olof i Vinterled. Sold.Faddrar: Sold. Nils Winter, Jahn Issbrodsson? i Ösäter, dr. Olof Andersson i Kalkudden, Eriks Hust. i Kalkudden, Sold. Gustaf Hammars Hustru, pig. Karin Pärsdotter i Brotorp. De flyttade 1764 till Åker sn, med sin son Erik Olofsson(f 18/4 1763 i Merlänna, Länna sn).(1)(2)(3)(4)

VII.3) ERIK PERSSON, f 25/2 1739 i Byringe, Länna sn, döptes 1/3. Faddrar: Lars Andersson i Biörktorp, Lars Jönsson i Byringe, dr. Jacob Christjarnsson, Mäster Hindrichs Hust. i Mörtsiöbacke, Daniels Änka i Byringe, pig. Kerstin Andersdotter i Byringe. - G m KERSTIN (KARIN) PERSDOTTER, f 23/10 1743 i Norrlänna, Länna sn, dtr av Per Eriksson i Norrlänna. Faddrar: Herr Anders Gellius, Erik Jönsson i Norrlänna, dr. Claes Hindersson i Norrlänna, Pär Jahnssons Hustru i Brotorp, Olof Erssons Hust. i Norrlänna, pig. Brita Carlsdotter i Norrlänna, Jahn Ersson i Nafsta, Olof Olofsson i Norrgården, dr. Anders Ersson i Norrlänna, Herr Jon Nordings Hustru, Erik Erssons Hust. i Nafstad, pig. Kerstin Olofsdotter i Norrlänna. Familjen flyttade 1774 till Lidökna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(239)(248)(249)(252)

Barn:

VIII.a) PER ERIKSSON, f 24/6 1765 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 24/6. Faddrar: Anders Andersson i Merlänna, Dr. Anders Pehrsson i Merlänna, H. Anna Andersdotter, P. Anna Pehrsdotter i Merlänna.(1)(2)(3)(4)(249)(252)

VIII.b) ERIK ERIKSSON, f 31/1 1767 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 2/2. Faddrar: Nämndeman Eric Jonsson i Merlänna, Drängen Anders Andersson der sammastädes, Hustrun Brita Ericsdotter wid Söderlänna, Pigan Maria Pehrsdotter i Merlänna.(1)(2)(3)(4)(249)(252)

VIII.c) STINA ERIKSDOTTER, f 4/5 1769 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 4/5. Faddrar: Klockaren Pär Zetterberg, Drängen Erik Ersson i Merlänna, Hustrun Lena Pärsdotter i Ösäter, Pigan Maria Pärsdotter i Merlänna.(1)(2)(3)(4)(249)(252)

VIII.d) ANNA ERIKSDOTTER, f 12/4 1771 i Bråttstugan, Länna sn, döptes 13/4. Faddrar: Anders Pärsson i Stora Sätertorp, drängen Erik Andersson i Gillsgården, Hustrun Kerstin Pärsdotter i Sundtorp, Pigan Stina Pärsdotter i Gillsgården.(1)(2)(3)(4)(249)(252)

VIII.e) ANDERS ERIKSSON, f 19/7 1774 i Lidökna, Länna sn, döptes 21/7. Faddrar: Soldaten Eric Sandström, Drängen Eric Andersson i Merlänna, Hustrun Kjerstin Pehrsdotter i Merlänna och Pigan Brita Pehrsdotter Zetterberg i Ärla Karegården.(252)(267)

VIII.f) JOHAN ERIKSSON, f 9/8 1776 i Lidökna, Länna sn, döptes 11/8. Faddrar: Eric Pehrsson i Merlänna, , Dr. Pehr Andersson Ibidem, Hustru Kjerstin Jonsdotter i Sandströms Soldattorp och Pigan Kjerstin Ersdotter i Lidökna.(252)(268)

VIII.g) CARL ERIKSSON, f 13/9 1778 i Lidökna, Länna sn, döptes 14/9, d 2/10 1791 i Lidökna, Länna sn. Faddrar: Mågen Jan Andersson i Merlänna, Dr. Jonas Olsson i Lidökna, Hustru Brita Andersdotter i Westerlida och Pigan Maria Jonsdotter i Lidökna.(252)(269)

VIII.h) FREDRIC ERIKSSON, f 22/11 1780 i Lidökna, Länna sn, döptes 26/11. Faddrar: Olof Olsson i Ösäter, Anders Jansson i Wrettorp, Dr. Anders Andersson i Merlänna, Hustru Cajsa Andersdotter Ibidem, Hustru Cajsa Andersdotter i Merlänna och Pigan Cajsa Nilsdotter i Sandvik.(252)(270)

VIII.i) MAJA GRETA ERIKSDOTTER, f 26/12 1783 i Merlänna, Länna sn, döptes 30/12. Faddrar: Eric Andersson, Skrädd. Olof Olddon, Dr. Jan Andersson, Hust, Anna Pehrsdotter, Hust. Greta Ersdotter och Pigan Maria Jansdotter, Alla i Merlänna.(252)(271)

VIII.j) CATHRINA ERIKSDOTTER, f 29/3 1787 i Merlänna, Länna sn, döptes 1/4. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, Lars Larsson i Merlänna, Dr. Eric Ersson Ibidem, Hustru Maria Andersdotter Ibidem, Änk. Hustru Maria Pehrsdotter Ibidem och Pigan Beata Pehrsdotter Ibidem.(252)(272)

VII.4) ANNA PERSDOTTER, f 6/11 1741 i Norrgården, Merlänna, Länna sn döptes 8/11. Faddrar: Herr Jonas Nording, Herr Bokhållar J: Hagström, Erik Larsson i Merlänna, dr. Lars Ersson i Byringe, Jungfru Anna Elisabeth Wirell, Anders Erssons Hust. i Ronholmstorp, pig. Anna Christoffersdotter i Ärla Karegården. - G m DANIEL NN.(1)(2)(3)(4)

VII.5) ANDERS PERSSON LENNANDER, f 20/11 1743 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 24/11. Faddrar: Klåckaren Jahn Gellius, Olof Matsson i Merlänna, dr. Pär Friberg, Hans Öfvervördighets Herr Jon Nording L: Hustru, Erik Larsson Hustru i Merlänna, pigan Anna Olofsdotter i Merlänna. Måg i Starrkärr 1771 "Anders Pärsson". Familjen inflyttade oktober 1776 från Berga, Åker sn till Ramsö, Kärnbo sn, utflyttade 1789 till Merlänna från Kärnbo sn. Rättare i Berga, Åker sn. Rättare i Ramsö, Kärnbo sn. Bonde och kyrkvärd i Merlänna. Han tar namnet Lennander efter morbröderna rådman i Mariefred Jan(Johannes) Lennander och klockaren Erik Andersson Lennander. - G m MARIA GRETA ELFSTRÖM, f 20/11 1747, dotter av Befallningsman Olof Elfström och Maria Olsdotter.(1)(2)(3)(4)(257)(266)(280)(281)(283)(285)

Barn:

VIII.a) PER LENNANDER, f 15/6 1771 i Starrkärr, Länna sn, döptes 17/6. Faddrar: Erik Persson i Merlänna Opgård, Son Jonas Elfström i Starrkärr, Hustru Caisa Lindberg wid Länna Bruk, Pigan Catharina Persdotter i Merlänna.(257)(280)(281)(285)

VIII.b) CARL GUSTAF LENNANDER, f 7/2 1774 i Berga, Åker sn, döptes 7/2. Faddrar: Bruks Inspectorn Hr. Johan Upling, Bokhållaren Hr. Carl P. Landell, Befallningsman Olof Elfström, Fru Margaretha Upling, Krögerskan H. Catharina Olofsdotter, Huspigan Lisa Åkerström wid Styckebruket.(285)(286)

VIII.c) OLAUS LENNANDER, f 24/3 1776 i Berga, Åker sn, döptes 25/3. Faddrar: Mölnaren Anders Bergström wid Berga, Dr. Eric Elfström i Starrkärr, Mölnarens Hustru Anna Andersdotter wid Berga, och Pig. Beata Margareta Olsdotter Ibidem.(284)(285)

VIII.d) MARIA GRETA LENNANDER, f 14/1 1782 i Ramsö, Kärnbo sn, döptes 20/1. Faddrar: Pehr Pehrsson i Edsala, Dr. Jan Jansson ifrån Hästnäs, Hust. Brita Stina Åman, Smed. Strandbergs Hustru, Pig. Brita Ericssons Dotter ifrån Ramsö.(257(279))

VIII.e) BEATA LENNANDER, f 29/5 1783 i Ramsö, Kärnbo sn, döptes 1/6. Faddrar: Eric Ericsson i Hästnäs, Dr. Johan Persson i Ramsö, Hustru Catharina Ahrstedt, Pär Pärssons Hust. i Edsala, Pigan Maria Ericsdotter i Hästnäs Eric Ericssons dotter. - G 28/2 1802 m mjölnaren CARL PETER BOVENG. De hade barnen: 1. Stina Cajsa Boveng, f 16/2 1802 i Merlänna, Länna sn, 2. Anders Boveng, f 27/5 1803 i Merlänna, Länna sn.(257)(287)

VIII.f) GUSTAF ERIC LENNANDER, f 10/3 1785 i Ramsö, Kärnbo sn, döptes 12/3, d 8/2 1836 i Merlänna, Länna sn, av bröstsjukdom. Faddrar: Herr Insp. Carl Fr. Casten, Dräng Nils Andersson wid Ramsö, Fru Greta Helena Ljungman, Insp. Castens Fru , Jungfru Anna Lena Elfström. Bonde i Merlänna. - G m CHRISTINA (STINA) ANDERSDOTTER, f 2/3 1788 i Merlänna, Länna sn, d 12/1 1864 i Merlänna, Länna sn.(257)(259)(260)(265)(288)

Barn:

IX.1) ANDERS GUSTAFSSON LENNANDER, f 10/6 1810 i Merlänna, Länna sn, döptes 13/6, d 26/3 1858 i Merlänna, Länna sn. Faddrar: Bonden And. Pehrsson och dess son Eric Andersson i Merlänna, Madame Beata Moberg wid Eksåg i Härad och och Pigan Stina Pehrsdotter i Merlänna. Bonde i Merlänna. - G 13/12 1835 m CHARLOTTA ANDERSDOTTER, f 28/6 1805 i Stora Sättertorp, Länna sn.(260)(261)(262)(263)(265)(289)

Barn:

X.a) GUSTAF VILHELM LENNANDER, f 10/7 1836 i Merlänna Nr. 3, Länna sn. Faddrar: Merlänna Bond. Eric Pehrsson, Ibidem sonen Gustaf Ersson, Ibidem hust. Maria Lisa Ersdotter, Ibidem dot. Maria Stina Gustafsdotter. Bonde i Merlänna efter fadern Anders. - G 15/6 1862 i Länna m CHRISTINA LOVISA BLOMQVIST, f 4/2 1831 i Härad sn.(261)(262)(263)(265)(290)

X.b) CHRISTINA JOSEPHINA LENNANDER, f 17/3 1839 i Merlänna Nr 3, Länna sn. Faddrar: St. Sätertorp Bond. And. Andersson, Merlänna Sonen Eric Fr. Gustafsson, Magsjötorp Hust. Stina Andersdotter, Merlänna Dotter Anna Greta Gustafsdotter.(261)(262)(263)(265)(291)

X.c) CARL ERIK LENNANDER, f 31/3 1850 i Merlänna Nr. 3, Länna sn, döptes 2/4, d 17/6 1899 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn. Faddrar: Magsjötorp Bond. Erik Fredriksson, St. Sätertorp H. Hedda Lisa Ersdotter, Merlänna Son Carl Joh. Lennander, D. Maria Sophia Ersdotter. Familjen flyttade från Länna socken till Eksvallen i Härad 1873 - 1878-10-28. Familjen flyttade från Eksvallen till Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1878-10-28. Karl Erik är statdräng 1873-1878 i Eksvallen. Arrenderar ” Eksvallens Grindtorp” av C J Lennander. Arbetare. - G 23/11 1872 m JOHANNA SOFIA BROLIN, f 22/4 1848 i Åker sn. Står angiven som arrendator i Nylund på Åkers bruks ägor efter makens död.(261)(262)(263)(265)(266)(292)(299)

Barn:

XI.1) ANNA SOFIA (LOVISA) LENNANDER, f 26/12 1872 i Merlänna Nr. 4, Länna sn, döptes 5/1 1873, d 7/6 1960 i Länna sn. Faddrar: Eg. Gustaf Wilhelm Lennander och dess Hust. Stina Lov. Blomqvist i Merlänna No. 3, Dräng. Frans Aug. Brolin i Täby, Åkers sn., och Lotta Hofander i Merlänna No. 4. Bosatt 1910 i Merlänna N:o 3, Länna sn. - G m AUGUST REINHOLD BLOMQVIST, f 22/2 1868 i Härad sn, 13/7 1941, son av Per Johan Blomqvist(f 1833 i Härad sn; Hemmansägare 1910 i Merlänna N:o 3, Länna sn) och Maria Kristina Lindblad(f 1842 i Länna sn). Bosatt 1910 som Brukare i Merlänna N:o 3, Länna sn. De hade barnen 1. August Einar Blomqvist, f 1897 i Länna sn, 2. Gustaf Evald Blomqvist, f 1899 i Länna sn, 3. Elsa Maria Blomqvist, f 1901 i Länna sn, 4. Erik Reinhold Blomqvist, f 1904 i Länna sn, 5. Anders Erland Blomqvist, f 1908 i Länna sn, 6. Anna Cecilia Blomkvist, f 21/11 1910 i Länna sn, d 3/3 2001 i Strängnäs, gift Sedvall.(266)(293)(299)(352)

XI.2) IDA SOPHIA LENNANDER, f 4/10 1874 i Eksvallen, Härad sn. Född och uppvuxen de fyra första levnadsåren i Eksvallen grindtorp 1874-10-04 - 1878-10-24. Familjen flyttade från Eksvallen till Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1878-10-28. Flyttar från Nylund till Barfva socken 1890-10-24 - 1894-11-24. Flyttar tillbaks från Barfva socken till Nylund 1894-11-24 - 1895-11-16. Flyttar från Nylund till Eskilstuna Kloster 1895-11-16. Bosatt 1890 som piga i Staftorp, Barva sn. Bosatt 1900 i Kyrkoherdebostället, Tumbo sn. Hade sonen Rickard Emmanuel Lennander, f 26/2 1898 i Stockholm. - G m KARL JOHAN ANDERSSON, f 1875 i Jäder sn. Bosatt 1900 som Statdräng i Kyrkoherdebostället, Tumbo sn.(299)(349)(350)

XI.3) ELNA MARIA LENNANDER, f 23/1 1877 i Eksvallen, Härad sn, d 14/7 1934 i Örebro Nikolai församling. Född och uppvuxen de första åren i Eksvallens grindstuga 1877-01-23 - 1878-10-28. Familjen flyttade från Eksvallen till Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1878-10-28. Flyttar från Nylund till Eskilstuna 1894-11-24. Bosatt 1900 som Piga i Fabriksgatan 12, Örebro stad. Bosatt 1910 i Skogstorps Station, Fors sn. - G 8/5 1909 m CARL HERMAN GUSTAFSSON, f 1875 i Torshälla lfs. Bosatt 1910 som Stationskarl i Skogstorps Station, Fors sn. De hade sonen Carl Folke Gustafsson, f 1910 i Skogstorps Station, Fors sn.(299)(347)(348)

XI.4) ERIK VILHELM LENNANDER, f 18/5 1879 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn, d 25/2 1961 i Strängnäs domkyrkoförs. Född och uppvuxen i drygt 14 år i Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1879-05-18 - 1893-11-21. Flyttar från Nylund till Plångsta fäboda för att tjäna som dräng 1893-11-21 - 1895-03-02. Flyttar från Plångsta fäboda till Torshälla 1895-03-02 - 1897-11-22. Flyttar från Torshälla landsförsamling åter till föräldrarna i Nylund 1897-11-22. Flyttar från Nylund till Strängnäs 1908-01-23. Änkling 19/3 1953. Bosatt 1910 som Byggnadssnickare i Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs. - G m KRISTINA JOHANNA JANSSON, f 1885 i Strängnäs lfs. Bosatt 1910 i Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs.(299)(351)

Barn:

XII.a) LINNÉA WILHELMINA LENNANDER, f 1908 Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 i Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs.(351)

XII.b) ERIK ROLAND LENNANDER, f 1909 i Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 i Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs.(351)

XI.5) HILDA AUGUSTA LENNANDER, f 17/3 1882 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn, d 11/6 1884 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn. Född och uppvuxen de två levnadsåren i Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1882-03-17 - 1884-06-11.(299)

XI.6) KARL GUSTAF LENNANDER, f 8/6 1884 i Nylund, Härad sn, döptes 15/6, d 30/5 1962 i Vasbergsgatan 10, Eskilstuna Fors. Faddrar: Torparen J. O. Eriksson i Fogelberga i Barfva s., och d. h. Emma Kristina Eriksson. - G 5/11 1916 i Härad m LILLY BERNHARDINA CHARLOTTA SÖHR, f 30/4 1890 i Rosendal, Eskilstuna Fors, d 28/11 1966 i Vasbergsgatan 10, Eskilstuna Fors, dotter av Carl Olof Sör(f 1859 i Eskilstuna Kloster) och Stina Lotta Ahlin(f 4/6 1860 i Magla, Ärla sn).(266)(294)

Barn:

XII.a) KARL SIGVARD LENNANDER, f 15/2 1917 i Härad sn, d 12/9 1955 i Tobo, Härad sn. Född och uppvuxen i Nylund på Åkers Styckebruks ägor 1917-02-15 - 1932-11-11. Flyttar från Nylund till Staftorp, Härad för att tjäna som dräng 1932-11-11 - 1935-11-15. Flyttar från Staftorp, Härad till Barva församling. Flyttbetyg utfärdat 1935-11-07. Ogift man.(299)

XII.b) GUSTAF MARTIN LENANDER, f 14/6 1918 i Härad sn, d 6/9 1992 i Eskilstuna Fors. Född och uppvuxen i Nylund på Åkers styckebruks ägor 1918-06-14 - 1933-11-10. Flyttar från Nylund i Härad till Barva församling. Flyttbetyg utfärdat 1933-11-06. Skilsmässa 19/12 1975. Skrev sitt efternamn med ett enkel n gentemot övriga familjemedlemmar som skrev Lennander med två n. - G m NN NN.(299)

XII.c) ERIK ELIS LENNANDER, f 17/3 1920 i Härad sn, d 12/9 2003 i Småskolan, Kyrkbyn, Härad sn. Född och uppvuxen i Nylund på Åkers Styckebruks ägor 1920-03-17. Faster Erika Johanna Elisabeth bodde hos Elis i f.d Härads gamla småskola. Finns notering om Lennander vid småskolan 1958. Snickare. Ogift man.(299)

XII.d) HELMY SOFIA ELISABETH LENNANDER, f 23/5 1923 i Härad sn, d 27/3 2009 i Eskilstuna Fors. Född och uppvuxen i Nylund på Åkers styckebruks ägor 1923-05-23. Änka 28/2 1981. - G m NN JANSSON, d 28/2 1981.(299)

XII.e) BENGT REINHOLD INGEMAR LENNANDER, f 16/7 1928 i Härad sn. Född och uppvuxen på gården Nylund i Härad 1928-07-16.(299)

XI.7) ERIKA JOHANNA ELISABETH LENNANDER, f 5/10 1886 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn, d 19/4 1978 i Småskolan, Kyrkbyn, Härad sn. Född och uppvuxen i Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk 1886-10-05. Mor och son flyttar från Västerås Domkyrkförsamling till Nylund 1914-12-31 - 1919-11-18. Mor och son flyttar från Nylund till Hagby Holme 1919-11-18. Änka 2/9 1950. Bosatt hos brorssonen Erik Elis i Härads gamla småskola. Sömmerska. Bosatt 1900 som Piga i Gräfsäter, Härad sn. Bosatt 1910 som Piga i Nyby, Tortuna sn. - G 28/11 1920 m ERNST KRISTIAN LINDBLOM, f 12/6 1881 i Hagby Holme, Hagby 1, Härad sn, d 2/9 1950 i Hagby 4:1, Näsbyholm, Härad sn, son av Karl Gustaf Lindblom och Augusta Amalia Andersdotter. De hade barnen 1. Karl Tore Ingemar Lindblom, f 22/9 1914 i Härad sn, 2. Edit Torborg Kristina Lindblom, f 21/5 1921 i Hagby Holme, Hagby 1, Härad sn, gift Andersson, 3. Karl Sture Kristian Lindblom, f 17/6 1927 i Härad sn.(299)(353)(354)

XI.8) HELMI JOSEFINA LENNANDER, f 26/12 1888 i Nylund, Gafvelmossen, Snytberga, Härad sn. Född och uppvuxen i Nylund, torp på Snytberga ägor (Åkers styckebruk) 1888-12-26. Flyttar från Eskilstuna Fors till föräldrarna i Nylund 1908-11-19 - 1910-10-22. Flyttar från Nylund till Tortuna i Västerås, Västmanlands län 1910-10-22.(299)

IX.2) MARIA CHRISTINA (STINA) LENNANDER, f 10/7 1813 i Merlänna, Länna sn, döptes 11/7. Faddrar: Mjölnaren vid Eksåg Carl Petter Moberg, Drängen Eric Svensson i Merlänna, Hustru Cathrina Andersdotter Ibidem, och Pigan Maja Stina Andersdotter i Merlänna. Bosatt 1880 i Merlänna, Länna sn. - G 3/11 1837 i Länna m ERIK PERSSON, f 12/4 1811 i Merlänna, Länna sn. Bonde i Merlänna. Bosatt 1880 som Ägare i Merlänna, Länna sn. De hade barnen 1. Carl August Eriksson, f 1838 i Merlänna, Länna sn, 2. Emma Christina (Stina) Eriksdotter, f 30/1 1843 i Merlänna, Länna sn(Hennes son Carl Erik, f 1864 i Merlänna, Länna sn).(260)(264)(295)(355)

IX.3) ANNA GRETA LENNANDER, f 2/4 1818 i Merlänna Uppgården, Länna sn, döptes 5/4. Faddrar: Kyrkvärden Eric Andersson i Merlänna, Drängen Anders Jonsson äfven i Merlänna, Hustru Maja Greta Ersdotter Ibidem och Jungfru Stina Cajsa Carlsdotter vid Eksåg i Härad.(260)(296)

IX.4) ADOLF FREDRIK LENNANDER, f 20/7 1821 i Merlänna, Länna sn, döptes 24/7, d 20/4 1911 i Bråtorp, Åker sn. Faddrar: Nämndem. Pehr Ersson och dess Hust. Cathrina Ersdotter i Merlänna, v. Pastor Daniel Fredr. Lännander i Gåsinge, Madame Ahlström i Klockargården, Son Anders Moberg vid Stora Eksåg och och Dottren Stina Pehrsdotter i Merlänna. Brukare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare och Änkling i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare och Änkling i Bråtorp, Åker sn. - G m KLARA JOSEFINA ANDERSDOTTER, f 31/3 1831 i Bjurkärr, Barva sn, d 4/8 1893 i Bråtorp, Åker sn, dotter av Anders Persson(f 7/10 1784 i Bjurkärr, Barva sn, d 31/12 1867 i Bjurkärr, Barva sn) och Brita Andersdotter(f 3/10 1798 i Rosendal, Barva sn, d 28/6 1887 i Bjurkärr, Barva sn). Bosatt 1880 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn.(259)(297)(338)(339)(340)(341)

Barn:

X.a) GUSTAF ALFRED LENNANDER, f 1854 i Barva sn. Bosatt 1880 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 som hemmansägare i Bråtorp, Åker sn. - G m MARIA MATILDA LÖFGREN, f 1856 i Härad sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(338)(339)(356)(357)(358)

Barn:

XI.1) MARIA AXELINA LENNANDER, f 1876 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn.(356)

XI.2) HILDA JOHANNA LENNANDER, f 1879 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn.(356)

XI.3) LINNEA ARMIDA (ANNIDA) JOSEFINA LENNANDER, f 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(356)(357)(358)

XI.4) ESTER ALFRIDA WILHELMINA LENNANDER, f 1892 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(357)(358)

X.b) JOHAN EDVARD LENNANDER, f 1867 i Åker sn. Bosatt 1880 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 som Brukare i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 som Brukare i Bråtorp, Åker sn. - G m ANNA AUGUSTA ERIKSSON, f 1868 i Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn.(338)(339)(340)(341)

Barn:

XI.1) SIGRID EUGENIA LENNANDER, f 1895 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(340)(341)

XI.2) ANNA ELISABET LENNANDER, f 1896 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(340)(341)

XI.3) ELIN AUGUSTA JOSEFINA LENNANDER, f 1897 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(340)(341)

XI.4) JOHAN HARALD LENNANDER, f 1898 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(340)(341)

XI.5) GUSTAF EDVARD LENNANDER, f 1900 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 i Bråtorp, Åker sn.(340)

XI.6) KARL LUDVIG LENNANDER, f 1902 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(341)

XI.7) ELSA MARIA LENNANDER, f 1904 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1910 i Bråtorp, Åker sn.(341)

X.c) ADOLF LEONARD LENNANDER, f 28/2 1872 i Bråtorp, Åker sn, döptes 9/3, d 21/5 1945 i Strängnäs. Faddrar: Karl Aug. Eriksson måg i Merlänna Länna församl., Emma Kristina Ersdotter dess hustru. Bosatt 1880 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1890 i Bråtorp, Åker sn. Bosatt 1900 som Statdräng i Gorsingelund, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 som Skogsarbetare i Sandvik, Åker sn - G m AMANDA JOSEFINA GUSTAFSSON LUNDAHL, f 30/7 1870 i Rocksta, Åker sn, d 27/3 1936 i Sandvik, Åker sn, dotter av Anders Gustaf Lundahl(f 25/12 1851 i Vretstugan, Dillnäs sn) och Regina Josephina Lundström(adopt.)(f 13/4 1848 i Styckebruket, Åker sn, d 25/9 1919 i Sörby, Åker sn; Moder: Maria Sofia Björnberg, f 24/9 1824 i Larstorp, Länna sn, d 3/9 1909 i Botkyrka sn). Bosatt 1900 i Gorsingelund, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(259)(298)(336)(337)(338)(339)

Barn:

XI.1) RAGNAR GUSTAF LEONARD LENNANDER, f 1895 i Åker sn. Bosatt 1900 i Gorsingelund, Strängnäs sfs.(337)

XI.2) GEORG ADOLF LAURENTIUS LENNANDER, f 1897 i Strängnäs lfs. Bosatt 1900 i Gorsingelund, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(336)(337)

XI.3) KARL JOSEF LENNANDER, f 23/12 1899 i Gorsingelund, Strängnäs lfs, d 20/12 1966. Bosatt 1900 i Gorsingelund, Strängnäs sfs. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn. - G m INGEBORG BERNHARDINA ROSÉN, f 15/5 1900, d 27/11 1965, dotter av Otto Bernhard Svensson Rosén(f 22/2 1878 i Abekås, Skivarp sn, Skåne, d 18/2 1919) och Bernhardina Lundström(f 18/12 1874 i Uppinge, Grödinge sn, d 9/12 1953).(259)(336)(337)

Barn:

XII.a) NN LENNANDER(son). - G m NN NN.(259)

XII.b) INGA MARGARETA LENNANDER, f 13/8 1925, d 31/12 2011 i Jakobsberg. - G m KARL-AXEL ERNST ÅGREN, son av Ernst Fridolf Ågren(f 3/8 1898, d 17/1 1961) och Vesta Ottilia Kristina Åström(f 28/1 1903 i Hildingsberg sn, d 14/7 1975). De har barnen: 1. Lennart Ågren, 2. Gunilla Ågren, gift Tomasini, 3. NN Ågren(son), 4. Anna Ågren.(259)

XII.c) NN LENNANDER(dotter). - G m NN WINNERBLAD.(259)

XI.4) TURE OLOF LENNANDER, f 1902 i Strängnäs lfs. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(336)

XI.5) ROBERT SAMUEL LENNANDER, f 1904 i Strängnäs lfs. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(336)

XI.6) SVEN VILHELM LENNANDER, f 1907 i Sandvik, Åker sn. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(336)

XI.7) INGEBORG MARTA JOSEFINA LENNANDER, f 1909 i Sandvik, Åker sn. Bosatt 1910 i Sandvik, Åker sn.(336)

IX.5) CARL JOHAN LENNANDER, f 18/8 1827 i Merlänna, Länna sn, d 17/4 1903 i Jäder sn. Brukade gården Eksvallen i Härad och köpte Kinglöt 2 1870 och bruka gården ett tag innan han arrenderade ut till dottern Christina Charlotta och mågen Anders Fredrik Lindblad. Bosatt 1880 som Arrendator i Eksvallen, Överselö sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Kinglöt, Jäder sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Stensborg B, Jäder sn. - G m MARIA CHARLOTTA ANDERSDOTTER, f 30/8 1824 i Härad, Härad sn, d 6/4 1907 i Jäder sn. Kom till Kinglöt 1870 och bodde kvar där till sin död. Bosatt 1880 i Eksvallen, Överselö sn. Bosatt 1890 i Kinglöt, Jäder sn. Bosatt 1900 i Stensborg B, Jäder sn.(260)(262)(299)(359)(360)(361)

Barn:

X.a) CHRISTINA CHARLOTTA LENNANDER, f 4/12 1856 i Härad sn. Kom med föräldrarna till Kinglöt och brukade gården tillsammans med maken till 1890. Bosatt 1880 i Kinglöt N:o 2, Jäder sn. - G m ANDERS FREDRIK LINDBLAD, f 25/1 1850 i Härad sn. Brukade Kinglöt 2 tillsammans med makan från 1875 till 1890. Bosatt 1880 som Hemmansbrukare i Kinglöt N:o 2, Jäder sn. Hade barnen 1. Carl Hjalmar född 15/9 1874, 2. Charlotta Eleonora född 19/3 1877 i Jäder sn, 3. Christina Juliana född 27/4 1879 i Jäder sn, och 4. Alma Maria född 16/10 1881.(299)(362)

X.b) KARL AXEL LENNANDER, f 22/7 1859 i Härad sn, d 1899. Brukade Eksvallen i Härad efter sina föräldrar. Flyttade till Kloster 1896. Bosatt 1880 i Eksvallen, Överselö sn. Bosatt 1890 som Arrendator i Eksvallen, Härad sn. - G 6/7 1884 m LOVISA VILHELMINA SETTERLUND, f 30/10 1861 i Ärla sn, d 15/12 1936 i Jäder sn. Brukade Eksvallen i Härad tillsammans med Karl Axel Lennander efter hans föräldrar. Flyttade till Kloster 1896. Blev änka och gifte om sig med Karl Axels bror och kom till Kinglöt 1902 och brukade gården tillsammans med maken. Bosatt 1890 i Eksvallen, Härad sn. Hade sönerna Carl Algot född 7/1 1889 och Ernst Axel född 22/10 1890 med Karl Axel. Hade dottern Sara Maria Vilhelmina född 6/7 1902 med Gustaf Teodor Lennander.(299)(360)(363)

Barn:

XI.1) CARL ALGOT LENNANDER, f 7/1 1899 i Härad sn. Ägde och brukade Kinglöt till 1945. Hade sonen Karl Erik Alfons född 22/10 1920. Bosatt 1890 i Eksvallen, Härad sn. Bosatt 1900 i Ärna 1, Kloster sn. Bosatt 1910 som Lantbruksarbetare i Kinglöt, Jäder sn. - G m ELIN VILHELMINA FLOD, f 23/2 1891 i Kjula sn, dotter av Carl August Flod och Anna Augusta Johansson. Föddes vid Kjulaby som hennes föräldrar ägde och brukade. Kom till Kinglöt 2 när hon gift sig. Hade sonen Karl Erik Alfons f 22/10 1920.(299)(363)(367)(368)

Barn:

XII.a) KARL ERIK ALFONS LENNANDER, f 22/10 1920 i Härad sn.(299)

XI.2) ERNST AXEL LENNANDER, f 22/10 1890 i Härad sn. Bosatt 1890 i Eksvallen, Härad sn. Bosatt 1900 i Ärna 1, Kloster sn. Bosatt 1910 som Lantbruksarbetare i Kinglöt, Jäder sn.(299)(363)(367)(368)

X.c) JOHAN VICTOR LENNANDER, f 21/3 1864 i Härad sn. Bosatt 1880 i Eksvallen. Överselö sn. Bosatt 1890 som Jordbruksarbetare i Lönnberga, Jäder sn. Bosatt 1900 som Hemmansbrukare i Stensborg B, Jäder sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Grundby N:o 2, Vallby sn. - G 1:o m WILHELMINA SOFIA ANDERSSON, f 1869 i Jäder sn. Bosatt 1890 i Lönnberga, Jäder sn. - G 2:o m ANNA NATALIA ERIKSSON, f 1875 i Jäder sn. Bosatt 1900 i Stensborg B, Jäder sn. Bosatt 1910 i i Grundby N:o 2, Vallby sn.(360)(364)(365)(366)

Barn i 1:a giftet:

XI.1) JOHAN WILLHARD LENNANDER, f 1892 i Jäder sn. Bosatt 1900 i Stensborg B, Jäder sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(365)(366)

Barn i 2:a giftet:

XI.2) ALICE NATALIA LENNANDER, f 1898 i Jäder sn. Bosatt 1900 i Stensborg B, Jäder sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(365)(366)

XI.3) MARIA MARGARETA LENNANDER, f 1900 i Jäder sn. Bosatt 1900 i Stensborg B, Jäder sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(365)(366)

XI.4) ELLEN VIKTORIA LENNANDER, f 1903 i Grundby N:o 2, Vallby sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(366)

XI.5) ANNA CHARLOTTA LENNANDER, f 1906 i Grundby N:o 2, Vallby sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(366)

XI.6) INES ELISABET LENNANDER, f 1908 i Grundby N:o 2, Vallby sn. Bosatt 1910 i Grundby N:o 2, Vallby sn.(366)

X.d) GUSTAF TEODOR LENNANDER, f 21/3 1864 i Härad sn, d 28/8 1939 i Jäder sn. Ägde och brukade Kinglöt efter föräldrarna. Han och familjen kom till Kinglöt 1902 och brukade gården till 1918 då sonen Carl Algot brukade den till 1929 då mågen Karl Harald Leonard Eriksson och dottern Sara Maria Vilhelmina övertog brukandet. Hade dottern Sara Maria Vilhelmina född 6/7 1902. Bosatt 1880 i Eksvallen, Överselö sn. Bosatt som Dräng 1890 i Eksvallen, Härad sn. Bosatt 1900 som Biträde i Ärna 1 Kloster sn(Där bodde även Svägerskan och Änkan Lovisa Vilhelmina Setterlund med sina barn). Bosatt 1910 som Hemmansägare i Kinglöt, Jäder sn. - G 27/6 1901 m LOVISA VILHELMINA SETTERLUND, f 30/10 1861 i Ärla sn, d 15/12 1936 i Jäder sn. Brukade Eksvallen i Härad tillsammans med Karl Axel Lennander efter hans föräldrar. Flyttade till Kloster 1896. Blev änka och gifte om sig med Karl Axels bror och kom till Kinglöt 1902 och brukade gården tillsammans med maken. Bosatt 1900 i Ärna 1, Kloster sn. Bosatt 1910 i Kinglöt, Jäder sn. Hade sönerna Carl Algot född 7/1 1889 och Ernst Axel född 22/10 1890 med Karl Axel. Hade dottern Sara Maria Vilhelmina född 6/7 1902 med Gustaf Teodor.(299)(360)(363)(367)(368)

Barn:

XI.1) SARA MARIA VILHELMINA LENNANDER, f 6/7 1902 i Jäder sn. Föddes vid Kinglöt och brukade gården ett tag tillsammans med maken. Hade sonen Karl Roland född 15/1 1929. Bosatt 1910 i Kinglöt, Jäder sn. - G 6/3 1927 m KARL HARALD LEONARD ERIKSSON, f 7/1 1903 i Ärla sn. Brukade Kinglöt 2 ett tag tillsammans med makan.(299)(368)

VIII.g) DANIEL FREDRIC LENNANDER, f 13/10 1787 i Ramsö, Kärnbo sn, döptes 18/10, d 28/11 1828 i Prästgården, begr. 7/12, Gåsinge sn. Faddrar: Djurdr. Eric Åkerlind, Dr. Anders Ersson wid K?, Hust. Anna Ericsdotter, Pigan Stina Andersdotter i Ramsö. V. Pastor. Pastor och Komminister i Gåsinge-Dillnäs sn. - G m MARIA ÖSTMARK, f 28/12 1787 i Malma sn.(257)(309)(369)(370)(371)

IX.1) MARIA FREDRICA LENNANDER, f 14/7 1822 i Gåsinge sn, döptes 18/7. Faddrar: Bruks Inspectoren Hr, C. M. Burström, Välborna Fru Lovisa Vattrang, Baron A. L. Lilljencrants, Mamsell Wilhelmina Bergstedt, Kyrkoherd. Bergstedt och dess fru Marie Gisker. Vid faderns bouppteckning bevakades hennes intressen av arrendatorn i i Eksåg C. P, Moberg. Hon var då omyndig.(369)(370)(372)

VIII.h) JOHAN LENNANDER, f 12/9 1789 i Merlänna, Länna sn, döptes 16/9, d 29/1 1812 i Grytsberg, Gryt sn, 22 år gl. Faddrar: Eric Pehrsson den yngre i Merlänna Drängen Pehr Ersson Ibidem, Hustru Kjerstin Pehrsdotter Ibidem, och Pigan Stina Ersdotter Ibidem. Dräng i Grytsberg, Gryt sn, f.d. soldat vid Livregementet till häst. Flyttade till Härads sn 1806, till Stockholm 1807 och till Gryts sn 1811. Delaktig i de upproriska rörelserna 1811 i anledning af förstärkningsmanskapets uppsättande och halshuggen på på Axala hed Daga Härads afrättsplats f.å. Politiskt brott för uppvigling mot Karl XIII:s utskrivningsorder. Fallet finns beskrivet i Ivan Bratts bok "Frihet förverkad"(1995). Daga häradsrätt 20 - 22 juni 1811, Högsta domstolen 3 december 1811.(257)(258)(310)(311)

VII.6) CATHARINA PERSDOTTER f 29/1 1746 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 30/1. Faddrar: Anders Andersson i Merlänna, dr. Carl Larsson Lidberg, Änkan Hustru kerstin i Öråsen, pigan Kerstin Andersdotter i Merlänna. - G m ERIK PERSSON, f 24/5 1744. Måg i Merlänna. De hade barnen: 1. Catharina Eriksdotter, f 21/12 1776 i Merlänna, Länna sn, d 19/5 1777 i Merlänna, Länna sn, 2. Stina Eriksdotter, f 28/10 1778 i Merlänna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(249)

VII.7) MARIA PERSDOTTER, f 17/1 1749 i Merlänna, Länna sn, döptes 19/1, d 31/7 1815 i Fattigstugan, Länna sn. Faddrar: Adjunctus Pehr Wirell, dr. Erik Andersson i Fiällen, Klåckaren Gelli Hustru, pig. Marja Danielsdotter uti Merlänna. Hon flyttar 1785 med barnen till brodern Erik i Merlänna. - G 25/10 1773 i Länna m ANDERS JANSSON, f 29/5 1747 i Vretatorp, Länna sn, döptes 31/5, d 19/10 1785 i Vretatorp, Länna sn. Faddrar: Pär Ersson i Biörklijda, Dr. Lars Ersson i St. Giöltorp, Olof Matssons Hust. i St. Giöltorp, Pigan Brita Ersdotter i Merlänna. Son av Jan Matsson(f 29/3 1709 i Vretatorp, Länna sn, d 15/11 1785 i Vretatorp, Länna sn) o h h Anna Jonsdotter(f 1/3 1713 i Bråtorp, Åker sn, d 27/12 1785 i Vretatorp, Länna sn). Bonden i Vretatorp Anders Jansson avrättades genom halshuggning 19/10 1785 för begånget dråp om morgonen 24/2 1785 på 19-åriga pigan Maria Jacobsdotter. Hans föräldrar dog innan året var slut. Gården Vretatorp(Finnviken) tas över 1787(enligt mantalsländen) av Erik Eriksson och hans hustru Stina Persdotter Friberg. De hade barnen: 1. Anna Stina Andersdotter, f 8/7 1774 i Vretatorp, Länna sn, 2. Maja Greta Andersdotter, f 24/7 1776 i Vretatorp, Länna sn, 3. Per Andersson, f 5/4 1780 i Vretatorp, Länna sn, 4. Brita Cajsa Andersdotter, f 30/7 1784 i Vretatorp, Länna sn. Om hennes ättlingar: Se BILAGA 14 i Källor: (221).(1)(2)(3)(4)(221)(251)(252)

VII.8) CHRISTINA (STINA) PERSDOTTER, f 22/7 1754 i Opgården, Merlänna, Länna sn, döptes 24/7. Faddrar: Pehr Ersson i Merlänna wid nedre gården, Drengen Anders Andersson i Merlänna, Erik Jonssons Hustru Ibidem, Pigan Brita Pährsdotter i Borgen. - G m JAN ANDERSSON, f 4/11 1750. Måg i Merlänna. De hade barnen: 1. Anna Jansdotter, f 28/10 1778 i Merlänna, Länna sn, d 21/10 1779 i Merlänna, Länna sn, 2. Anders Jansson, f 3/5 1781 i Merlänna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(249)(312)

VI.d) ERIK ERIKSSON, f 5/6 1711 i Häradsäng(Härsäng), Ärla sn. Faddrar: Jon Pärsson i Söräng, Pär Eriksson i Byringe, Hustru Anna i Brisäter, Nils Hust. i Gåsenäs.(1)(2)(3)(4)(203)

VI.e) ANNA ERIKSDOTTER, f 13/12 1713 i Häradsäng, Ärla sn,d 20/8 1775 i Merlänna, Länna sn, bosatt 1719 i Byringe. Faddrar: Olåf i Gåsenäs, Drängen Anders Persson wid Stålboga(farbrodern), Olåfs Hust. i Sundtorp, Pär Larssons dotter i Byringe(fastern). Hon hade 11 barn, varav 2 söner och 9 döttrar. - G 1/10 1732 i Länna m ANDERS ANDERSSON, f 7/7 1707, dräng och son i Merlänna. De hade barnen 1. Anders Andersson, f 2/12 1739 i Merlänna, Länna sn, 2. Anna Andersdotter, f 5/3 1737 i Merlänna, Länna sn, 3. Catharina Andersdotter, f 17/2 1742, 4. Eric Andersson, f 12/11 1746 i Merlänna, Länna sn, 5. Maria Andersdotter, f 22/5 1749 i Merlänna, Länna sn, 6. Brita Andersdotter, f 29/6 1751 i Merlänna, Länna sn, 7. Gretha Andersdotter, f 2/4 1754 i Merlänna, Länna sn, 8. Stina Andersdotter, f 1/9 1757 i Merlänna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(239)(313)(314)

VI.f) ERIK ERIKSSON, f 6/6 1720 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Gustaf Thun, Länsman Anders Wahlfors, Oloff Pädersson i Byringe, Oloff Ekengrens Hust. i Mohra, Hendriks Hustru i Mörtsjöbacke(fastern), pig. Anna Jonsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VI.g) LARS ERIKSSON, f 1/12 1723 i Byringe, Länna sn, d 9/4 1796 i Byringe, Länna sn. Bonde och gästgivare 1750-1780 i Byringe skattehemman, Länna sn. Faddrar: Befallningsman Petter Holmström, Hammarsmeden Hendrik Bonvier, Daniel Danielsson i Byringe, Herr Anders Gellii Hustru, Eriks Hustru i Ronholmstorp, pig. Karin Salomonsdotter i Byringe. - G 14/10 1744 i Länna m CATHARINA DANIELSDOTTER, f 26/3 1721 i Rocklänna, Länna sn, d 11/4 1796 i Byringe, Länna sn, dtr av Damiel Jönsson i Rocklänna och Anna Andersdotter. Faddrar: Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jonsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corp. Hielms Hustru i Råcklänna, pig. Anna Ibidem. De hade 8 barn, varav 4 söner och 4 döttrar.(1)(2)(3)(4)(202)(246)(248)(255)

Barn:

VII.1) KERSTIN LARSDOTTER, f 20/8 1745 i Rocklänna, Länna sn, döptes 25/8, d 12/2 1799 i Lidökna, Länna sn. Faddrar: Erik Jönsson i L. Åskiär, Anders Andersson i Merlänna, dr. Erik Ersson i Byringe, Pär Erssons Hust. i Merlänna, Hans Jönssons H. i Stämtorp,pig. Stina Danielsdotter i Råcklänna. Hon hade 6 barn, varav 5 söner och 1 dotter. - G 28/10 1770 i Länna m JOHAN NILSSON, f 1738, inflyttad från Wehgeby, Kärnbo sn 1770. De hade sonen Eric, f 1772. Bonde och gästgivare 1781-1786 i Byringe skattehemman, Länna sn. Gården köptes 1787 av Brukspatron Wahrendorff och var det sista skattehemmanet brukade av olika släkter i Byringe. De flyttade ca 1786 till Lottesta, Härad sn(bodde 6 år), sedan till Mora, Dunkers sn(bodde 2 år)och sedan till Lidökna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(202)(246)

VII.2) ANNA LARSDOTTER, f 24/7 1749 i Byringe, Länna sn, d 25/10 1749 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Klåckaren Jahn Gellius, dr. Lars Larsson i Merlänna, Daniels Hustru i Byringe, pig. Marja Danielsdotter i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)

VII.3) ERIK LARSSON, f 14/9 1750 i Byringe, Länna sn, döptes 21/9. Faddrar: Pär Ersson i Merlänna Egor, Pär Frijberg i Råcklänna, dr. Jahn Ersson i Byringe, Hr. Bokhållar Hagströms Madam, Anders Anderssons Hust. i Merlänna, pig. Brita Olsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VII.4) CATHARINA LARSDOTTER, f 24/4 1753 i Byringe, Länna sn, döptes 25/4. Faddrar: Befalningsm. Olof Elfström, Daniel Danielsson i Byringe, dr. Jonas Eriksson Ibidem, Mester Nils Ståhlboms Hustru, Anders Larssons Hustru i Byringe, Lars Jönssons Dotter Cajsa Ibidem.(1)(2)(3)(4)

VII.5) MARIA LARSDOTTER, f 5/12 1755 i Byringe, Länna sn, döptes 6/12. Faddrar: Erik Ersson i Byringe, Drängen Nils Ståhlbom, Befallningsmans Hustru i Norrlänna, pigan Greta Andersdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VII.6) LARS LARSSON, f 26/9 1758 i Byringe, Länna sn, döptes 29/9, d 20/4 1796 i Merlänna, Länna sn. Faddrar: Befallningsman Olof Sjöberg, Per Friberg i Råcklänna, Drängen Anders Andersson i Merlänna, Hustru Maria Beata Gellia i Gilsgården, Hustru Elisabeth Larsdotter wid Länna Bruk, P. Anna Andersdotter i Merlänna. - G 1/10 1780 i Länna m GRETA ERSDOTTER, dotter i Merlänna, Länna sn, dotter av nämndemannen Erik Jonsson(f mars 1715, d före Marit) och Marit Ersdotter(f 17/3 1718, d 27/2 1796 i Merlänna, Länna sn). De hade 7 barn, varav 4 söner och 3 döttrar(enligt HFL 8 barn, 5 söner och 3 döttrar).(1)(2)(3)(4)(248)(255)(256)

Barn:

VIII.a) CATHARINA LARSDOTTER, f 25/10 1781 i Merlänna, Länna sn, döptes 28/10. Faddrar: Mästersvennen Jan Helsberg wid Länna Bruk, Eric Ersson i Merlänna, Drängen Daniel Larsson i Byringe, Hustru Kerstin Larsdotter(Ers?) Ibidem, Hustru Anna Olsdotter i Merlänna, och Stina Andersdotter Ibidem.(255)(256)(301)

VIII.b) ERIK LARSSON, f 17/11 1783 i Merlänna, Länna sn, döptes 18/11. Faddrar: Soldaten Magnus Merström, Jan Nilsson i Byringe, Dr. Jan Andersson i Merlänna, Hustru Stina Ersdotter Ibidem, Hustru Cathrina Larsdotter i Länna Bruk och pigan Cathrina Andersdotter i Merlänna.(255)(256)(302)

VIII.c) LARS LARSSON, f 10/4 1786 i Merlänna, Länna sn, döptes 14/4, d 25/3 1793 i Merlänna, Länna sn. Faddrar: N. Anders Pehrsson i Merlänna, Hindric Hindricsson Ibidem, Dr. Anders Jansson Ibidem, Hust. Maria Mattsdotter Ibidem, Hust. Maria Larsdotter i Stora Åstorp och Pig. Stina Ersdotter i Merlänna.(255)(256)(303)

VIII.d) STINA LARSDOTTER, f 23/10 1788 i Merlänna, Länna sn, döptes 24/10. Faddrar: Nämndem. Anders Pehrsson, Drängen Anders Pehrsson, Hust. Lisa Pehrsdotter och Pigan Cathrina Ersdotter alla i Merlänna boende.(256)(304)

VIII.e) GRETA LARSDOTTER, f 19/2 1791 i Merlänna, Länna sn, döptes 20/2. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, Gymnasisten Pehr Zetterberg, Hustru Maria Andersdotter i Merlänna, och Pigan Cathrina Jansdotter Ibidem.(256)(305)

VIII.f) ANDERS LARSSON, f 28/10 1793 i Merlänna, Länna sn, döptes 29/8, d 18/2 1794 i Merlänna, Länna sn. Faddrar: N. Pehr Ericsson i Merlänna, Dr. Pekr Ersson Ibidem, Hust. Anna Pehrsdotter i Granbola och och Pig. Stina Ersdotter i Merlänna.(256)(306)

VIII.g) JONAS LARSSON, f 19/2 1795 i Merlänna, Länna sn, döptes 20/2. Faddrar: Sonen Pehr Ersson i Bygården, Dr. Jonas Ersson i Frälsegården, Hust. Kjerstin Pehrsdotter i Upgården, och Pigan Anna Ersdotter i bidem, alla i Merlänna.(256)(307)

VIII.h) GUSTAF LARSSON, f postumt 17/9 1797 i Merlänna, Länna sn, döptes 18/9. Faddrar: Jan Jansson, Dr. Eric Hindricsson, Hustrun Stina Lisa Norling i Klåckaregården och Pigan Anna Ersdotter i Merlänna.(256)(308)

VII.7) PER LARSSON, f 15/7 1762 i Byringe, Länna sn, döptes 15/7, död där. Faddrar: Mågen Jahn Ersson i Merlänna, Dr. Eric Andersson i Merlänna, H. Lisa Danielsdotter, P. Cajsa Danielsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VII.8) DANIEL LARSSON, f 27/5 1764 i Byringe, Länna sn, döptes 27/5. Faddrar: Anders Andersson i Merlänna, Daniel Danielsson i Byringe, Dr. Eric Pehrsson i Merlänna, Anna Maria Hertsberg wid Länna Bruk, H. Cajsa Larsdotter i Byringe, P. Catharina Andersdotter Ibidem.(1)(2)(3)(4)

VI.h) KARIN ERIKSDOTTER, f 25/6 1727 i Byringe, Länna sn, död. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Erik Pärsson i Ronholmstorp, Anders Anderssons Hust. i Härssäng, Daniels Hustru i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VI.i) ERIK ERIKSSON, f 6/4 1729 i Byringe, Länna sn, döptes 9/4, d 20/9 1771 i Magsjötorp, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Trägårsmäster Hans Frijstedt, Pär Mårtensson i L. Åstorp, Mäster Daniels Hust. vid Bruket, Lars Jönssons Hust. i Byringe, pig. Anna Eriksdotter i Merlänna. Gästgivare i Byringe. Familjen flyttade 1768 till Magsjötorp. - G 22/7 1750 Länna m ELISABETH (LISA) DANIELSDOTTER(STÅLBOM), f 10/3 1728 i Magsjötorp, Länna sn, d 7/5 1781 i Magsjötorp, Länna sn, dtr av Daniel Gustafsson(Stålbom) i Magsjötorp(f 20/7 1703 i Koskis Bruk, Bjärnå sn, Finland, d 6/11 1780 i Magsjötorp, Länna sn, gift 6/10 1719 i Länna; Föräldrar: mästersmeden vid Koskis Bruk i Bjärnå sn, Finland, Gustaf Persson Stålbom och Cathrina Andersdotter) och Cathrina Jönsdotter(de hade 10 barn, varav 6 döttrar och 4 söner). Faddrar: Erik Larsson i Granbohla, Soldaten Sven Löfgren, Jöns Hustru i Lijda, pig Anna Eriksdotter i Granbohla. Hon hade 3 barn, varav 2 söner och 1 dotter. De flyttade 1768 från Byringe till Magsjötorp.(1)(2)(3)(4)(244)(245)(254)

Barn:

VII.1) ERIK ERIKSSON, f 4/5 1751 Byringe, Länna sn, döptes 8/5, d 17/1 1806 i Länna. Faddrar: Daniel Danielsson i Byringe, Dr. Jan Ersson i Byringe, Lars Erssons Hustru i Byringe, pigan Helena Larsdotter i Byringe. - G m STINA PERSDOTTER, f 13/8 1750.(1)(2)(3)(4)(254)

VII.2) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 17/4 1753 i Byringe, Länna sn, döptes 22/4. Faddrar: Nämndeman Pärs Eriksson i Merlänna, Anders Eriksson i Ronholmstorp, drängen Jonas Eriksson i Byringe, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Anders Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Kerstin Pehrsdotter Ibidem.(1)(2)(3)(4)(254)

VII.3) DANIEL ERIKSSON, f 15/10 1767 i Byringe, Länna sn, döptes 18/10. Faddrar: Inspectoren wid Länna Bruk Sven Mellgren, Pär Pärsson i Byringe, drängen Lars Andersson i Byringe, Hustrun Kerstin Danielsdotter i Byringe, Hustrun Anna Andersdotter i Byringe, Pigan Kerstin Larsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)(254)

VI.j) JAN ERIKSSON, f 16/5 1731 i Byringe, Länna sn, döptes 19/5. Faddrar: Trägårds Mäster Olof Siöberg, Nils i Sandwik, Trägårds Drängen N. Frijstedt, Klåckarns Hustru, Pärs Hustru i Biörktorp, pig. Karin Jonsdotter i Biörktorp.(1)(2)(3)(4)

VI.k) JONAS ERIKSSON, f 3/7 1734 i Byringe, Länna sn, döptes 7/7. Faddrar: Klåckaren Erik Andersson, Lars Jönsson i Byringe, dr. Pär Ersson i Ronholmstorp, Erik Michelssons H. i Merlänna, Anders Erssons H. i Stenbro, pig. Marja Jönsdotter i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)

V.3) ANNA PERSDOTTER, Bosatt 1689 i Byringe, Länna sn. - G 18/9 1715 i Länna m LARS LARSSON, i Norrlänna.(Sannolikt faddern Lars Larsson i Gredby, Härad sn). "1715 d. 18 Sept. Lars Larsson i Norrlänna och Anna Pärsdotter i Byringe".(1)(2)(3)(4)

V.4) MARIA PERSDOTTER, f 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn. Står som piga i Byringe vid giftermålet. - G 30/10 1704 i Länna m HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1680 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, d 6/7 1765 i Mörtsjöbacka, Länna sn. Där bor 1719 i Mörtsjöbacka "Hindrik Hindriksson, Hustrun Maria Pärsdotter, Dottern Anna Hindriksdotter, Dottern Elisabeth Hindriksdotter". Där bor också Henriks styvmoder Maria Clasdotter von Holts(Mäster Daniels syster) 1719 vid Byringe Bruk "Ålderman, Mäster Daniel von Holt, Hustrun Anna Bråwik, Son Daniel von Holt, Son Clas von Holt, Sonhustrun Maria Jonsdotter, Dottern Anna Danielsdotter von Holt, Dottern Christina Danielsdotter, Inhyses hos Ålderman, Maria Clasdotter, Dottern Catharina Hindriksdotter". Om hennes ättlingar: Se BILAGA 16 i Källor: (223).(1)(2)(3)(4)(223)(346)

V.5) KARIN PERSDOTTER, bosatt 1689 i Byringe, Länna sn. - G m OLOF MATSSON, f 4/3 1706, d 17/1 1777 i Norrlänna, Länna sn, son i Norrlänna. Omgift med BRITA HINDRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1703, d 18/7 1781 i Norrlänna, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(404)(405)

V.6) CATHARINA PERSDOTTER, f 1692 i Byringe, Länna sn, d 1/5 1759 i Lilla Åstorp, Länna sn, begr. 6/5, levde som hustru 1719(enligt "Hus-Visitation i Lenna Socken 1719") i Lilla Åstorp, Länna sn. Enligt samma källa levde där också svärfadern Mats Larsson med hustrun. - G 20/9 1713 i Länna m PER MÅRTENSSON, f 1689, d 22/7 1739 i Lilla Åstorp, Länna sn. Tidigare gift i Länna m ANNA MATSDOTTER. Med Catharina hade han barnen: 1. Anna, f 1714, 2. Erik, f 1716, 3. Per, f 1719, 4. Catharina, f 1721, 5. Kerstin, f 1724, 6. Maria, f 1726. Där bor 1719 i Lilla Åstorp "Pär Mårtensson, Hustrun Catharina Pädersdotter, Dottern Anna Pärsdotter, Son Erik Pädersson, Pigan Maria Larsdotter, Tjänsteflickan Catharina Eriksdotter, Svärfadern Mats Larsson, Hustrun ? Andersdotter, Tjänsteflickan Karin Pärsdotter". Om hennes ättlingar: Se BILAGA 15 i Källor: (222).(1)(2)(3)(4)(222)(412)

V.7) OLOF PERSSON.(1)(2)(3)(4)

V.8) PER PERSSON.(1)(2)(3)(4)

V.9) ANDERS PERSSON NORRMAN, f 1689 i Byringe, Länna sn, d 28/12 1736 i Länna sn(" d: 28 Decemb: gl: förafsk: Sold: Anders Norrman 47 åhr"). Soldat och Karolin i Strängnäs kompani, Södermanlands Regemente i Sörtorp(Soldattorp 699) i Norrlänna rote. Antagen 1715 och avsked 1728. Deltog i det Stora Nordiska Kriget, som pågick 1700-1721. Mantalslängden 1716 upptar på Norrlänna ägor "Sold. Anders Norrman, Hustrun". Dräng 1713 vid Stålboga, Dunker sn. Bor från 1731 i Ronholmsnäs och från 1734 i Dammen. - G 28/12 1715 i Länna m dottern i Navarstorp ELISABETH PERSDOTTER, f 1693, d 28/6 1766 "af ålderdom 73 år gammal" i Lövlund i Länna sn. Föräldrar: bonden i Navarstorp i Länna sn Pehr Andersson o h h Brita Larsdotter(d 1731 i Navarstorp). Levde som "Modern Änkan" åtminstone från 1758 i Rocklänna hos sonen Pehr Friberg, och från 1765 i Lövlund hos dottern Brita Andersdotter (Norrman).(1)(2)(3)(4)(93)(94)(101)(131)(232)(247)(313)

Barn:

VI.a) PER (PETER) ANDERSSON FRIBERG, f 1716, d. "49 år gammal" 26/10 1765 i Rocklänna i Länna sn, begr. 1/11 s.å. Kyrkvärd, salpetersjuderiverkmästare och bonde i Rocklänna 1/2 mantal efter svärfadern Daniel Jönsson, som brukat gården sedan åtminstone 1714. Han kallas vid giftermålet "drängen Pehr Andersson Friberg i Rocklänna", sedan alltid "Pehr Friberg". Föräldrar: Anders och hans hustru Elisabeth Pehrsdotter(f 1693, levde som änka i Rocklänna 1758). ("Vigda 1715 i Länna: 28 december Soldat Anders Norrman och Elisabeth Pärsdotter i Nafvarstorp). I Per Andersson Fribergs bouppteckning 1766 står brodern, Byggmästaren i Kungsör Anders Friberg, som förmyndare för hans omyndiga barn Anders, Daniel, Pehr, Eric, Anna Lisa, Stina och Maja. - G 19/10 1746 i Länna m dottern i Rocklänna KERSTIN (S T I N A) DANIELSDOTTER, f 17/12 1724 i Rocklänna, d 10/10 1782 i Rocklänna, begr. 13/10 s.å. Faddrar: befallningsman Petter Holmström, Lars Andersson i Björktorp, drängen Pär Jonsson i Björktorp, Anders Rosells hustru i Stora Eksåg(i Härads sn), Eric Jönssons hustru i Lilla Åskärr, samt pigan Karin Andersdotter i Rocklänna. Föräldrar: bonden i Rocklänna Daniel Jönsson(f 1693, d 5/4 1766 "af ålderdom" i Rocklänna, begr. 13/4 s.å.) och hans hustru Anna Andersdotter(f 1690, d 4/7 1766 "af ålderdom 76 år gammal" i Rocklänna, begr. 6/7 s.å.). De hade 8 barn, varav 5 söner och 3 döttrar.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(81)(102)(132)(231)

Barn:

VII.1) ANNA ELISABETH (A N N A L I S A) PERSDOTTER FRIBERG, f 15/11 1747 i Rocklänna i Länna sn, döpt 22/11 s.å., d 10/10 1813 "kl. 6 e.m. af Håll och Stygn uti en ålder af 65 år" i Rocklänna, begr. 17/10 s.å. Faddrar: trädgårdsmästaren Eric Lindberg, Eric Jönsson i Lilla Åskärr, Jan Pährsson i Merlänna, Hans Jönssons hustru i Stämtorp, Lars Erssons hustru i Byringe, samt (fastern) pigan Britha Andersdåter i Wrettorp.Hon kallades för det mesta "Anna Lisa Pehrsdotter" och levde hela sitt liv i Rocklänna. - G 1:o 16/2 1772 i Länna m drängen i Rocklänna ERIC ANDERSSON, f 23/8 1747 i Sandvik i Länna sn, döpt 25/8 s.å., d 7/2 1782 i Rocklänna, begr. 10/2 s.å. Faddrar: Hr. Anders Gellius, drängen Jacob Gellius, Svens hustru i St. Lyda, pigan Brita Larsdotter i Sandwyk. Föräldrar: bonden i Sandvik Anders Nilsson(f 24/10 1709) o h h Anna Pehrsdotter(f 17/5 1714). Infl. som dräng 1769 till Rocklänna, där han var bonde 1772-1782. - G 2:o 22/2 1787 i Länna m drängen i Rocklänna BENGT OLSSON, f 1760 i Kjula sn, d 1/6 1798 i Rocklänna, begr. 5/6 s.å. Föräldrar: Olof Bengtsson o h h Maria Ersdotter i Kjula sn. Infl. som dräng från Ärla sn 1786 till Rocklänna, där han var bonde 1787-1798. Se BILAGA 1 i Källor: (208).(1)(2)(3)(4)(208)

VII.2) STINA PERSDOTTER FRIBERG, f 13/8 1750 i Rocklänna i Länna sn, döpt 19/8 s.å., d 8/3 1829 "af Värk" i Vretatorp i Länna sn. Faddrar: Mäster Nils Ståhlbom, Lars Ersson i Byringe, Anders Larsson i Råcklänna, Befallningsmans hustru i Starrkärr, Eric Pärssons hustru i Rocklänna, samt (mostern) pigan Marja Danielsdotter i Rocklänna. Utfl. som hustru 1774 till Magsjötorp i Länna sn, utfl. 1785 till Vretatorp, där hon levde till sin död 1829. - G 23/10 1774 i Länna m sonen i Magsjötorp ERIC ERICSSON, f 4/5 1751 i Byringe i Länna sn, döpt 8/5 s.å., d 15/6 1829 "af Frossa" i Vretatorp. Faddrar: Daniel Danielsson, drängen Jan Ericsson, Lars Ericsson, samt pigan Helena Larsdotter, alla i Byringe. Föräldrar: Eric Ericsson(f 6/4 1729) o h h Lisa Danielsdotter(f 10/3 1728, änka sannolikt 1772, d maj 1781 i Magsjötorp, dotter av Daniel Gustafsson, f 20/4 1703, d 6/11 1780 i Magsjötorp) i Byringe. Var bonde i Magsjötorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1773-1785, samt i Vretatorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1785-1819. Han infl. 1768 från Byringe till Magsjötorp, där fadern var måg. De var barnlösa. Se BILAGA 2 i Källor: (209).(1)(2)(3)(4)(209)

VII.3) ANDERS PERSSON FRIBERG, f 11/6 1752 i Rocklänna, döpt 14/6 s.å., d "kl. 10 e.m. af ålderdoms svaghet uti en ålder af 71 år" 23/11 1823 i Källstugan i Länna sn, begr. 30/11 s.å. Faddrar: Hans Jönsson i Stämtorp, Pehr Jonsson i Stämtorp, drängen Eric Andersson i Stora Åstorp(utfl. 1760 till Härads sn), Pähr Ståhlboms hustru i Stämtorp, Anders Anderssons hustru i Stämtorp, samt pigan Maja Andersdotter i (?). Grenadjär och torpare i Källstugan. Står från 1783 som drängen Anders Friberg, utfl. från Rocklänna som måg 1785 till Öråsen i Länna sn, utfl. 1790 till systern Stina Pehrsdotter Friberg i Vretatorp, utfl. 1800 till Källstugan, där han var torpare 1800-1823. 5/1 1800 köpte han Källstugan 1/8 mantal, som var i släktens ägo till 1866. Vid giftermålet var Anders Friberg "grenadier". Han kallas alltid Anders Friberg(aldrig Anders Persson). - G 27/12 1785 i Länna m pigan och dottern i Öråsen MARIA ANDERSDOTTER, f 13/3 1762 i Stämtorp i Länna sn, döpt 15/3 s.å., d 1/2 1837 i Källstugan "af Bröstsjukdom". Faddrar: Anders Hansson i Rocklänna, drängen Pehr Pehrsson i Stämtorp, hustrun Anna Larsdotter i Granängsstugan, samt hustrun Anna Andersdotter i Merlänna. Föräldrar: Anders Andersson(f 3/12 1734) och hans hustru Maria Hansdotter(f 1/4 1737) i Stämtorp(sedermera i Öråsen). Fanns före 1783 som piga i Rocklänna, utfl. 1784 till Åkers sn, infl. från Åkers sn 1785 till Öråsen.(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

Barn:

VIII.a) CLAES PETER FRIBERG, f 1/3 1788 i Öråsen, döpt 5/3 s.å., d 21/2 1860 i Källstugan. Faddrar: (farbrodern) Eric Ericsson i Vretatorp, (farbrodern) Daniel Danielsson i Valnarstorp, (farbrodern) drängen Eric Friberg i Rocklänna, (fastern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem, (fastern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt(mostern) pigan Stina Andersdotter i Öråsen. Flyttade med familjen 1790 till Vretatorp, och 1800 till dett av familjen inköpta Källstugan, där han var torpare 1823-1860. Ögonsjukdom 1849 och sedan blind. - G 1812 i Länna m ANNA CATHARINA LINDQUIST, f 22/1 1790 i Mariefred, d 22/11 1854 i Källstugan. Infl. från Taxinge sn 1812 till Källstugan.(1)(2)(3)(4)(10)

Barn:

IX.1) MARIA CHRISTINA FRIBERG, f 29/8 1813 i Källstugan i Länna sn, döpt 31/8 s.å., d 12/5 1869 i Klockartorp i Länna sn. Faddrar: Pehr Ericsson i Rocklänna, sonen Lars Pehrsson i Stämbråten, hustrun Cathrina Andersdotter i Öråsen, samt dottern Maria Pehrsdotter i Storsvedet. Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten i Länna sn, utfl. 1838 till Klockartorp, där hon levde till sin död 1869. - G 10/3 1833 i Länna m sonen i Klockartorp ERIK OLSSON, f 20/5 1812 i Klockartorp i Länna sn, döpt 21/5 s.å., d 20/2 1882 i Klockartorp. Faddrar: Fredrik Ersson i Magsjötorp, drängen Eric Olsson i Byringe, hustrun Anna Olsdotter i Dammen, samt hustrun Lisa Jonsdotter i Lövsvedet. Föräldrar: bonden i Klockartorp Olof Olsson(f 4/12 1778 i Härads sn, d 20/5 1865 i Klockartorp) o h h Brita Jonsdotter(f 3/12 1786 i Lövsvedet i Länna sn, döpt 5/12 s.å., d 28/11 1856 i Klockartorp, infl. 1811 från Lövsvedet, vigd 1811). Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten, utfl. 1838 till Klockartorp, där han var bonde 1846-1876(står från 1876 som "f.d. torparen").( - G 2:o 6/10 1870 i Länna m EMMA CHARLOTTA PERSDOTTER, f 14/12 1836 i Dunkers sn. Utfl. som hushållerska 1887 från Klockartorp till Norr-länna No 3, där hon levde 1890 som hustru(Hon blev omgift 21/6 1888 med brukaren i Norrlänna No 3 Carl Alfred Blomqvist, f 5/5 1841 i Barva sn(Gift 1:o 9/11 1862 med Anna Kristina Larsdotter, f 7/9 1836 i Kjula sn, d 4/10 1886, de hade 4 söner.) Se BILAGA 4 i Källor: (210).(1)(2)(3)(4)(210)

IX.2) ANNA CHARLOTTA FRIBERG, f 10/9 1820 "kl. 10 e.m." i Källstugan, döpt 12/9 s.å., d 5/8 1826 i Källstugan "af Kikhosta", begr. 11/8 s.å. Faddrar: Jan Jansson i Vabro, (faderns kusin) drängen Pehr Ericsson(Friberg) i Rocklänna, (faderns kusin bonden Pehr Ericssons hustru) hustrun Maria Andersdotter ibidem, samt (sysslingen) dottern Cajsa Lotta Pehrsdotter(Friberg) ibidem.(1)(2)(3)

IX.3) CARL PETER FRIBERG, f 14/9 1827 i Källstugan, d 14/10 1890 i Vadsbro i Dunkers sn. Faddrar: Öråsen Erik Åberg, Källdalen drängen Eric Pehrsson, ibidem hustrun Cathrina Andersdotter, samt Rocklänna pigan Stina Pehrsdotter. Utfl. från Källstugan 24/10 1847 till Åkers sn, Dömdes 26/10 1847 vid Åkers Härads Hösttting till "fängelse vid vatten och bröd" för "olofligt tillgrepp af ett fickur". Hemmansägare(torpare) i Källstugan 1860-1866. Utfl. med familjen 28/8 1866 till Dunkers sn. Infl. 4/9 1866 från Länna sn till Bastbråten i Dunkers sn(6 manliga och 4 kvinnliga personer). Fanns 1871 som inhyses gårdssnickare i Vadsbro i Dunkers sn. - G 28/12 1850("lysning 6/12 1850") i Länna m pigan vid Länna Bruk ANNA CATHARINA (CAJSA) CARLSDOTTER, f 11/2 1830 i Bränntomten i Åkers sn, d 2/8 1902 i Stora Dal fattighuset i Dunkers sn. Infl. från Åkers sn som piga 1846 till Klockarttorp i Länna sn, utfl. 1848 till Källstugan, utfl. 1849 till Länna Bruk, utfl. 1850 som hustru till Källstugan. Utfl. från Vadsbro som hushållerska 1901 till Pumpdal i Dunkers sn, utfl. 1902 till Stora Dal fattighuset. Föräldrar: statdrängen i Bränntomten i Åkers sn Carl Nilsson(f 11/9 1801 i Lövbråten i Åkers sn, d 1846) och hans hustru (Carin) Catharina Pehrsdotter(f 11/5 1804 i Gåsinge sn, d 1892).(1)(2)(3)(4)(11)(12)(13)(138)(199)

Barn:

X.a) SVEN CARL JOHAN FRIBERG, f 27/2 1851 i Källstugan, döpt 1/3 s.å., d 28/6 1881 i Länna Bruk. Utfl. från Källstugan 7/1 1865 till Barva sn, infl. från Barva sn 7/11 1866 till Bastbråten i Dunkers sn. Fanns 1871 som dräng i Adamsberg i Dunkers sn, utfl. 1871 till Gröndal i Dunkers sn, utfl. 25/10 1877 till Länna sn, infl. november 1877 från Dunkers sn som stalldräng till Länna Bruk.(1)(2)(3)(11)(12)(139)

X.b) ERIC GUSTAF FRIBERG, f 17/4 1853 i Källstugan, döpt 24/4 s.å., levde 1884 i Vadsbro sn, d 26/10 1904 i Marby, Solna. Snickeriarbetare 1892. Fanns som dräng 1871 i Lötha i Dunkers sn, utfl. 1873 till Kulla i Dunkers sn, utfl. 1876 till Kulla "Comministerboställe" i Dunkers sn, utfl. 25/10 1879 till Floda sn. Infl. från Floda sn som dräng 1882 till Lundby i Dunkers sn, utfl. 1884 till Vadsbro sn. Snickare. - G 20/5 1888 m MARIA CHARLOTTA ANDERSSON, f 12/4 1853 i Ytterselö sn.(1)(2)(11)12)(140)(141)

Barn:

XI.1) GUSTAF PETRUS FRIBERG, f 29/8 1892 på Inedalsgatan 1A i Stockholm Kungsholm.(140)(142)

XI.2) KARL ISAK FRIBERG, f 21/1 1894 i Solna, d 26/4 1969 i Sundbyberg. - G 18/5 1919 m DAGMAR ELVIRA JOHANSSON, f 1/3 1895 i Stockholm Johannes, d 20/1 1956 i Sundbyberg.(140)(143)(144)

XI.3) MARIA ELISABET FRIBERG, f 13/5 1895 i Solna, d 27/7 1987 i Stockholm Bromma. - G 8/6 1924 m GUSTAF EMANUEL LJUNGDAHL, f 2/9 1895 Stockholm Klara, d 16/1 1985 i Stockholm Bromma.(140)(145)(146)

XI.4) OLOF ANDREAS FRIBERG, f 20/7 1897 i Solna, d 8/11 1962 i Östra Eneby, Norrköping. - G 30/9 1945 m EVA ASTRID HOLM, f 1/9 1900 i Sankt Olai, Norrköping, d 1/6 1962 i Östra Eneby, Norrköping.(140)(147)(148)

X.c) ANNA LOVISA FRIBERG, f 24/5 1854 i Källstugan, d 4/9 1854 i Källstugan.(1)(2)(3)

X.d) EMMA CHARLOTTA FRIBERG, f 25/11 1855 i Källstugan, döpt 2/12 s.å., levde 1872 i Ärla sn, d 15/6 1917 i Skoglund, Tumbo sn. Utfl. från Vadsbro som piga 1871 till Byrilstorp i Dunkers sn, utfl. 25/10 1872 till Ärla sn. G 25/5 1878 m WILHELM BORGGREN, f 3/11 1847 i Husby-Rekarne sn, d 17/5 1929 i Skoglund, Tumbo sn.(1)(2)(11)(12)(149)(150)(151)

X.e) ERICA WILHELMINA FRIBERG, f 27/2 1857 i Källstugan i Länna sn, döpt 7/3 s.å., levde 1912 i Röhl i Dunkers sn. Utfl. med föräldrarna 28/8 1866 till Bastbråten i Dunkers sn. Fanns med föräldrarna 1871 i Vadsbro i Dunkers sn, utfl. som piga 1873 till Kulla i Dunkers sn, utfl. 25/10 1878 till Bettna sn. Infl. från Bettna sn 6/11 1879 till Johannisnäs i Dunkers sn, utfl. 1880 till Kulla Komministerboställe i Dunkers sn, utfl. 1882 till Hässelby i Dunkers sn, utfl. 24/10 1884 till Röhl i Dunkers sn, utfl. 15/11 1886(stod som "sockenskrifven f. d. piga" i Dunkers sn), utfl. 8/11 1887 till Röhl. "Lyses för äktenskap 23/4 1893 med L. Fr. Carlsson". Utfl. som hustru 13/5 1893 till Sjöänden i Dunkers sn, utfl. 24/10 1893 till Stenkvista sn. Familjen fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, där familjen levde ännu 1912. - G 13/5 1893 i Dunker m drängen i Röhl LARS FREDRIK CARLSSON, f 3/9 1866 i Ärla sn. Infl. från Husby-Rekarne sn 13/11 1891 till Sundshändö i Dunkers sn, utfl. 17/11 1891 till Röhl i Dunkers sn. Flyttade sedan som hustrun ovan. Se BILAGA 5 i Källor: (211).(1)(2)(3)(4)(11)(12)(211)

X.f) FRANS OSCAR FRIBERG, f 29/8 1859 i Källstugan, döpt 5/9 s.å., levde 1886 i Lilla Mellösa sn, d 2/12 1897 i Talja, Schliringe, Lilla Mellösa sn. Utfl. från Vadsbro som dräng 1878 till Gröndal, utfl. 26/9 1879 till Hyltinge sn. Fanns som dräng 1881 i Sörtorp i Dunkers sn, utfl. 16/3 1885 till Lilla Malma sn. Infl. 16/11 1885 till(folie 169) i Lilla Malma sn som dräng från Dunkers sn, utfl 1885 till Skräddartorp i Lilla Malma sn, utfl. 11/11 1886 till Lilla Mellösa sn.(1)(2)(11)(12)(14)(161)

X.g) A X E L WILHELM FRIBERG, f 3/6 1861 i Källstugan, d 1941 i Fors församling i Eskilstuna, begr. i Barva sn. Faddrar: Måg. Aug. Wilh. Jansson i St. Lommartorp, D. H. Christina Mathilda Gustafsdotter, Son. Axel Wilh. Wilander i Storsvedet, D. H. Clara Ölind i Källdalen. Flyttade med familjen 4/9 1866 till Bastbråten i Dunkers sn, samt till Vadsbro i samma sn. Utfl. 25/10 1876 till Länna sn. Infl. från Dunkers sn 17/11 1876 som dräng till Biarhäll i Länna sn, utfl. 24/10 1878 till Dunkers sn. Infl. från Länna sn som dräng 2/11 1878 till Kulla i Dunkers sn, utfl. som rättare 1880 till Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449 i Dunkers sn. Från 1881 soldat där. Hela familjen utfl. 6/3 1901 till Klosters sn(numera i Eskilstuna). "Betyg af blifve soldat 28/4 1880". Soldat i Dunkers sn 1880-1901. - G 28/10 1882 i Dunker("lyst för äktenskap första gången 17/9 1882") m C L A R A MATHILDA ERICSSON, f 4/5 1863 i Smedstorp, Lilla Malma sn, d 1939, begr. i Barva sn. Infl. från Lilla Malma sn 1/11 1882 till Vadsbro rotestuga No 449 i Dunkers sn.(1)(2)(11)(12)(15)(162)(163)

Barn:

XI.1) I D A MATHILDA FRIBERG, f 3/9 1883 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 12/5 1958 i Stockholm Hässelby, begr. i Barva sn. Utfl. 23/1 1899 till Lilla Malma sn. Hon flyttade 1902 till Finland. - G m HJALMAR PIHLSTRÖM, direktör i Finland. De var barnlösa.(1)(2)(11)(12)(15)(164)

XI.2) CARL G U N N A R FRIBERG, f 24/5 1886 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 2/5 1961 i Stockholm S:t Göran. Utfl. 19/11 1899 till Ärla sn. Infl. från Ärla sn som dräng 20/11 1900 till Lundby i Dunkers sn, utfl. 1903 till Stora Dal Trädgårdsstugan i Dunkers sn, utfl. 1905 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 26/10 1906 till Kungl. Lifg. t. hästt i Stockholm. Byggnadsarbetare i Stockholm och Oxelösund. Var gift två gånger(andra gången med JENNY). Barnlös.(1)(2)(11)(12)(15)(165)

XI.3) AXEL WILHELM G O T T F R I D FRIBERG, f 1/12 1887 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunkers sn, d 27/12 1972 i Sparreholm, Hyltinge sn. Utfl. som dräng 1901 till Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1/11 1901 till Kvattala i Dunkers sn, utfl. 1902 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 24/10 1905 till Länna sn. Infl. från Länna sn som dräng 2/2 1906 till Alm i Dunkers sn, utfl. 6/4 1909 till Helgesta sn. "Uppskof med Värnplikt 1908". " Frikallad". Bosatt senare i bl.a. Vårdinge, Lerbo och Mellösa. Kyrkobokförd i Helgesta-Hyltinge sn, Flens kommun, Södermanlands län. Bostadsadress vid sin död: Åsenhemmet, 640 34 Sparreholm(personnummer: 18871208-1630). - G 25/4 1909 i Helgesta("Lysning i mars 1909") m ELIN CHARLOTTA GUSTAFSSON, f 24/11 1888 i Helgesta sn, d 18/8 1954 i Landshammar, Rönö sn.(1)(2)(11)(12)(15)(110)(166)(167)

Barn:

XII.a) KLARA AMALIA FRIBERG, f 29/10 1908 i Helgesta sn, d 29/3 1910 i Grävsta, Lunda sn.(168)

XII.b) O L O F TEODOR FRIBERG, f 21/1 1913 i Karlstorp, Årdala sn. Bosatt 1933 i Björkhall, Hyltinge sn. Adress: Nygatan 24, Sparreholm. - G 6/10 1934 m ELIN SIRI JONSSON, f 23/5 1914 i Hall, Helgesta sn, d 1/3 1968 i Hyltinge sn.(1)(2)(11)(12)(15)(34)(169)(170)

Barn:

XIII.1) NILS TEODOR I N G V A R FRIBERG, f 26/10 1933 i Hall, Helgesta sn, Södermanlands län, d 25/8 1975. Musiker. Bostadsadress vid sin död: Sågareg 2, 611 00 Nyköping(personnummer: 19331026-1650). Kyrkobkförd i Kristinehamn, Kristinehamns kommun, Värmlands län. Mantalsskriven(1974) i Sankt Nicolai, Nyköpings kommun, Södermanlands län. - G 22/6 1957 m ULLA MARGARETA NN. Hade en son.(1)(2)(11)(12)(15)(110)(171)

Barn:

XIV.a) LARS MIKAEL FRIBERG, f 15/6 1960 i S:t Nicolai, Nyköping.(15)(171)

XII.c) LARS B I R G E R FRIBERG, f 7/8 1916 i Vårdinge sn. Bosatt i Nacka. - G m ANN-MARIE LÖNNBERG, f 1/4 1934 i Munka Ljungby. Bosatt i Vimmerby.(1)(2)(11)(12)(15)(172)

Barn:

XIII.1) ERICK FOLKE FRIBERG, f 15/9 1956. Bosatt i USA.(172)

XII.d) S V E N ERIK GOTTFRID FRIBERG, f 15/12 1911 i Karlstorp, Årdala sn. Bosatt i Stockholm. Arbetat 35 år på Kvarnen Tre Kronor. Har inga barn. - G 8/9 1945 m MAGGIE ELSA MARIA PETTERSON, f 23/10 1917 i Stora Malm bn, d 4/8 2001 i Stockholm Bandhagen.(1)(2)(11)(12)(15)(173)(174)

XII.e) ANN-BRITT FRIBERG.(1)(2)(11)(12)(15)

XI.4) JOHAN ALFRED FRIBERG, f 14/4 1890 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 7/4 1891 i Hagstugan, Dunker sn.(1)(2)(11)(12)(175)

XI.5) W E N D L A CHRISTINA FRIBERG, f 25/7 1893 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 31/12 1968 i Motala. - G 23/7 1932 m NILS ARVID THUNBERG, f 20/8 1899 i Motala, d 2/6 1977 i Motala. (1)(2)(11)(12)(15)(176)(177)(178)

XI.6) C A R L JOHAN FRIBERG, f 7/8 1897 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 29/4 1988 i Fors församling, Eskilstuna(personnummer: 18970807-1650), bosatt i Eskilstuna. Flyttade med familjen 6/3 1901 till Klosters socken(numera församling i Eskilstuna). Lantbrukare i Källudden i Barva sn 1928-1942. Bosatt på Eskilsgatan 33 i Eskilstuna. Kyrkobokförd(1986) i Fors, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1986) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Källg 8, v, 632 26 Eskilstuna. - G 14/3 1920 i Barva m dottern i Källudden C A R I N CHARLOTTA JANSSON, f 12/9 1900 i Källudden, d 28/3 1942 i Källudden, begr. i Barva sn.(Foto av deras gravar finns). Föräldrar: Lantbrukaren i Källudden J o h a n Fredrik Jansson, d 1945, och hans hustru Augusta Malmgren, f 1865, d 1929.(1)(2)(11)(12)(15)(16)(110)(181)

Barn:

XII.a) KARL O L O V ARNE FRIBERG, f 17/4 1920 i Källudden. Köpman i Eskilstuna. Möbelvaruhandlare i Sundtorp i Gillberga sn söder om Eskilstuna. Hade förut även affär inne i Eskilstuna. Adress: Nyforsgatan 38 A, Eskilstuna. - G 23/1 1944 i Klosters församling i Eskilstuna m KERSTIN HAGSTRÖM, f 23/6 1923 i Köping. Föräldrar: lantbrukaren i Jäder sn Karl R a g n a r Hagström och hans hustru E s t e r Albertina Höglund.(1)(2)(11)(12)(15)(16)

Barn:

XIII.1) KERSTIN M A R G E R E T H E FRIBERG, f 7/7 1944 i Klosters församling i Eskilstuna. Fil. kand. Adress: Täbylundsvägen 52, Spånga(1980-talet). - G 8/8 1969 i Gotlands Tingshus m URBAN SKEPPSTEDT, f 20/4 1944 i Åkers sn. Jur. kand. Se BILAGA 7 i Källor: (216).(1)(2)(11)(12)(15)(16)(87)(216)

XI.7) G U S T A F LEONARD FRIBERG, f 13/2 1900 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunkers sn, d 7/1 1978 i Klosters församling, Eskilstuna(personnummer: 19000213-1654). Flyttade med familjen 6/3 1901 till Klosters sn(numera i Eskilstuna). Frånskild 27/7 1942. Kyrkobokförd(1977) i Kloster, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: K Hovbergsg 31B, 633 53 Eskilstuna. - G. Skild 27/7 1942.(1)(2)(11)(12)(15)(110)(182)

Barn:

XII.a) GUN FRIBERG. Är sannolikt: G U N ELLEN ANDERSSON, f 3/10 1938 i Klosters församling, Eskilstuna, Södermanlands län, d 19/11 1997 i Mariefred, Strängnäs kommun(Personnummer: 19381003-1603). Folkbokförd i Mariefred, Strängnäs kn, Södermanlands län. Gift kvinna 1/6 1957. Bostadsadress vid sin död: Nyg 5 A, 647 30 Mariefred. - G m NN ANDERSSON. Bosatta i Östersund.(15)(110)

XI.8) KLARA O T T I L I A FRIBERG, f 7/7 1902 i Klosters församling i Eskilstuna. - G m SIMON JONSSON. Bosatta i Västerås. Se BILAGA 6 i Källor: (212).(1)(2)(11)(12)(15)(87)(212)

X.h) ANNA AMANDA FRIBERG, f 3/4 1863 i Källstugan, Länna sn, d 11/4 1888 i Vadsbro, Dunker sn. Faddrar: Olof Andersson, Bonde i St.Lommartorp, Stina Carlsdotter, Dess Hustru, Carl Adolph Olsson, Deras Son, Johanna Wilhelmina Olsdotter, Deras Dotter. Utfl. från Källstugan 28/8 1866 till Dunkers sn. "Ofärdig".(1)(2)(11)(12)(183)

X.i) ROBERT LEVIAN (LEONARD) FRIBERG, f 17/7 1864 i Källstugan, Länna sn, levde 1886 i Stockholm, d 2/3 1897 i Jättne Vret, Överselö sn. Heter vid födelsen Robert Leonhard Friberg. Faddrar: Pehr Ersson, Torpare i L. Lommartorp, Brita Ersdotter, Dess Hustru, Carl Axel Andersson, Son i Storsvedet, Anna Lovisa Pehrsdotter, Dotter i Stämbråten. Utflyttade från Vadsbro som dräng 1881 till Johannisnäs i Dunkers sn, utfl. 1882 till Nydal i Dunkers sn, utfl. 1885 till Lötha i Dunkers sn, utfl. 29/9 1886 till Stockholm. "Betyg om andra beväringsmötet ankommit hit 12/10 1886". - G 12/11 1892 i Överselö m ANNA MATHILDA JOHANSSON, f 2/6 1866 i Piltorp, Arnö sn, d 13/4 1938 i Enköping.(1)(2)(11)(12)(184)(185)

Barn;

XI.1) KARL GUNNAR FRIBERG, f 21/6 1890 i Ytterselö sn, d 4/5 1896 i Överselö sn.(184)(185)(186)

XI.2) GUNHILD MARIA FRIBERG, f 19/1 1894 i Överselö sn, d 31/12 1953 i Enköping. - G 3/8 1913 m NN LINDQVIST.(184)(185)(187)(188)

X.j) ADOLPH FREDRIK FRIBERG, f 7/1 1866 i Källstugan, Länna sn, levde som dräng 1889 i Ärla sn, d 3/5 1924 i Erikslund, Stigtomta sn. Faddrar: Anders Gustaf Carlsson, Bonde i Nyckelberga, Stina Lotta Pehrsdotter, Dess Hustru, Pehr Gustaf Pehrsson, Son i Stämbråten, Stina Cajsa Pehrsdotter, Piga i Källdalen. Statdräng 1889 i Vadsbro, Dunker sn. Statdräng 1892 i Torskilen, Husby-Rekarne sn. Dräng 1897 i Grova, Lunda sn, torpare 1900 i Rällinge, Lunda sn. Flyttade med familjen 4/9 1866 till Bastbråten i Dunkers sn och sedan till Vadsbro i samma sn. Utfl. som dräng 1880 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 1884 till Vadsbro i Dunkers sn. Flyttade inom Vadsbro 2/10 1889. Utfl. 24/10 1889 till Ärla sn. "Inskriven No 143 värnpliktig 1887". Torpare. Bosatt 1910 som Jordbruksarbetare i Charlottendal, Stigtomta sn. - G 1:o 26/9 1885 i Dunkers sn("Lysning för äktenskap med pigan Emma Magnusson i Alm den 23 augusti 1885") m pigan i Alm i Dunkers sn EMMA MAGNUSSON, d. Barnlösa. - G 2:o 27/10 1888 i Dunkers sn("Lyses med Carolina Jansson den 16 september 1888") m CAROLINA JANSSON, f 20/6 1859 i Högtorp, Stigtomta sn, d 29/7 1944 på Ålderdomshemmet, Stigtomta sn, dotter av torparen i Högtorp Jan Eric Andersson och Anna Maja Persdotter. Faddrar: Ingmesslatorp Måg. Gustaf Andersson och hu. Johanna Cath. Carlsdotter, Bosshagen Dräng Carl Aug. Andersson, Bullerstorp Pig. Hedda Lovisa Persdotter. Infl. från Råby-Rönö sn 8/11 1887 till Vadsbro i Dunkers sn. Hon medförde ett oäkta barn. Bosatt 1910 i Charlottendal, Stigtomta sn.(1)(2)(11)(12)(190)(191)(382)(383)(398)(400)(401)(403)

Barn:

XI.1) JOHAN THEODOR FRIBERG(oäkta barn), f 8/1 1882 i Sjöstugan, Stigtomta sn, döptes 22/1, d 12/8 1947 i Väderbrunn, Berghammar sn. Faddrar: P. A. Malmberg och hu. Anna Sofia från Grofva, Lunda, dräng. Gust. Jansson från Stenåker och pig. Maria Lovisa Jansdotter från Lerbo. Utfl. med föräldrarna 24/10 1889 till Ärla sn. - G 30/8 1908 m NN NN.(1)(2)(11)(12)(192)(402)

XI.2) KNUT FREDRIK FRIBERG, f 8/8 1889 i Vadsbro, Dunkers sn, Södermanlands län, döptes 5/10, d 10/3 1980 i Solhällan, Knislinge, Hjärsås, Östra Göinge kommun, Kristinstads län(personnummer: 18890808-1659. Faddrar: Snickar. Carl Petter Friberg o. Hu. Anna Cathar. i Wadsbro, Pig. Lovisa Augusta Friberg i Härsjö, o. Dräng. Frans Oscar Friberg i ?. Utfl. med föräldrarna 24/10 1889 till Ärla sn. Kyrkobokförd(1977) i Hjärsås, Östra Göinge Kommun, Kristianstads län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Solhällan, 289 00 Knislinge. Bosatt 1910 som Jordbruksarbetare i Charlottendal, Stigtomta sn. - G 11/4 1925 m SOFIA ELISABET JANSSON, f 20/8 1895 i Vibäck, Sankt Nicolai, Nyköping, d 13/11 1966 i Oxelösund.(1)(2)(11)(12)(110)(193)(194)(400)(401)

XI.3) NILS BERNHARD FRIBERG, f 19/11 1892 i Torskilen, Husby-Rekarne sn, döptes 11/12, d 26/4 1950 i Stockholm Brännkyrka. Faddrar: Statdr. August Magnus Lindblom, och Hu. Ulrika Wilhelmina Karlsson i Torskila. Sergeant. Bosatt 1910 som dräng i Berga frälsegård, Vadsbro sn. - G m NN NN.(193)(194)(195)(398)(399)

XI.4) MARIA ELISABET FRIBERG, f 4/12 1897 i Grova, Lunda sn, döptes 26/12, d 18/9 1900 i Rällinge, Lunda sn, begr. 23/9. Faddrar: St. Dr. Karl Johan Eriksson och h. h. Matilda Andersson vid Grofva.(193)(194)(196)(382)(383)

X.k) LOVISA ALBERTINA FRIBERG, f 25/3 1867 i Bastbråten, Dunker sn, döptes 30/3, d 12/4 1868 i Vadsbro, Dunker sn, begr. 17/4. Faddrar: Källstugan (Länna) Hemmanseg. Jon. Jansson, H. Christina Persdotter, Svartbäcken Son P. G. Andersson, Fågelhäll Dott. Joh. Sophia Andersdotter.(138)(197)(381)(384)

X.l) PEHR AUGUST FRIBERG, f 4/5 1869 i Vadsbro, Dunkers sn, döptes 9/5, d 22/8 1871 i Vadsbro, Dunkers sn, begr. 26/8. Faddrar: Sundshändö Bruk. Ax. Enqvist, H. Lovisa Andersdotter, Sörtorp Son P. Carlsson, Röhls Rotstuga Dott. Augusta Löf.(1)(2)(11)(12)(380)(385)

X.m) L O V I S A (LOUISE) AUGUSTA FRIBERG, f 11/10 1872 i Vadsbro, Dunker sn, döptes 16/10, d 31/5 1930 i Cook County, Chicago, Illinois, USA, begr. 3/6. Faddrar: Sörtorp Son P. Carlsson, H. Soph. Persdotter i Dunkers By, Dr. August Jansson, Dott. Lovisa Mathilda Augustdotter. Levde 1891 i Tuna sn. Utfl. från Vadsbro 24/10 1888 till Lilla Malma sn. Infl. från Dunkers sn som piga 6/11 1888 till Hosjö No 1(1/2 mantal) i Lilla Malma sn, utfl. 24/10 1889 till Dunkers sn. Infl. från Lilla Malma sn som piga 9/11 1889 till Vadsbro i Dunkers sn, utfl. 24/10 1891 till Tuna sn. Inflyttade 2/11 1891 som piga till St. Anderbäck i Tuna sn. Utflyttade 24/10 1893 till Frustuna. Inflyttade från Tuna 16/11 1893 till Marieström i Frustuna. Utflyttade från Frustuna 28/11 1894 till Stockholm Klara. Inflyttade 8/11 1895 från Adolph Fredrik till Storkyrkoförsamlingen. Utflyttar 26/5 1896 till Johannes. Utflyttade 30/5 1896 till Amerika. Hon avreste 28/1 1898 som Lovisa Friberg från Göteborg med "SS Cameo" till Hull, England, för att resa med tåg till Liverpool, där resan fortsatte till slutdestinationen Chicago, Illinois, USA. Bosatt 1900 som servant Louise Freeburg hos familjen Mckay i Precinct 33 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1910 som Louise Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Louise Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Louise Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Enligt källa (386,387) född 1874, kom till Amerika 1894(1898 enligt källa (387). Om hennes ättlingar i Sverige och Amerika se bilaga 18 i källor (375). - G m GUSTAF NILSSON BERGMARK, f 1867(1866 enligt källa(387)) i Sverige. Kom till Amerika 1895(enligt källa (387) 1898). Tog namnet Bergmark i Amerika. Maskinist på fartyg. Bilmekaniker. Bosatt 1910 som Gustaw Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Gustav Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Gustaf Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Bosatt 1940 som änklingen Gus Bergmark i Ward 1, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States.(1)(2)(11)(12)(14)(198)(375)(376)(378)(379)(386)(387)(388)(389)(390)(392)

VIII.b) ANDERS FRIBERG, f 20/3 1790 i Vretatorp, döpt 23/3 s.å., d 4/1 1791 i Vretatorp. Faddrar: Eric Andersson i Rönnholmstorp, drängen Pehr Nilsson i Vretatorp, hustrun Stina Ersdotter i Rönnholmstorp, samt pigan Cathrina Andersdotter i Öråsen.(1)(2)(3)

VII.4) PEHR PERSSON FRIBERG, f 7/8 1754 i Rocklänna, döpt 9/8 s.å., d 26/6 1755 i Rocklänna, begr. 29/6 s.å. Faddrar: klockaren Johan Gellius, drängen Eric Ericsson i Gillsgården, Comministern Anders Gellii hustru, samt pigan Catharina Jonsdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)

VII.5) MARIA PERSDOTTER FRIBERG, f 28/5 1758 i Rocklänna i Länna sn, döpt 31/5 s.å., d 18/4 1829 "af Lungsot" i Lidökna i Länna sn. Faddrar: Klockaren Pehr Setterberg, drängen Pehr Matsson i Prästgården, hustrun Anna Pehrsdotter i Rocklänna, samt hustrun Anna Jonsdotter i Prästgården. Utfl. 1779 som hustru till Valnarstorp i Länna sn, utfl. 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidök-na i Länna sn. - G 26/9 1779 i Länna m sonen och drängen i Valnarstorp i Länna sn DANIEL DANIELSSON, f 28/11 1758 i Byringe i Länna sn, döpt 30/11 s.å., d 5/10 1848 i Lidökna Hage i Länna sn. Föräldrar: Daniel Danielsson(f 21/12 1722) o h h Kjerstin Danielsdotter(f 1/1 1722) i Byringe. Bonde i Valnarstorp 1779-1814, utfl. med familjen 1814 till svågern Eric Ericsson i Vretatorp, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn som svärfader, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1840 till Lidökna Hage. Från henne släkten Wallin. Se BILAGA 3 i Källor: (213).(1)(2)(3)(4)(13)(85)(213)

VII.6) DANIEL PERSSON FRIBERG(LAGG), f 28/3 1760 i Rocklänna No 2, döpt 4/4 s.å., d 21/8 1790 i Finland p g a sotdöd. Familjen bosatt i Laggartorps Soldattorp Nr. 1089, Stenkvista sn, från 1789. Soldat i Laggartorp Soldattorp Nr 1089, Laggartorp Rote, Stenkvista sn, Ö. Rekarne Kompani, Södermanlands Regemente. Antagen 1789, avsked 1790, d 21/8 1790. Deltog i Ryska Kriget 1788-1790. Faddrar: Eric Pehrsson, Anders Hansson i Rocklänna, Olof Bengtsson i Stavtorp, hustrun Anna Andersdotter i Stora Åskärr, hustrun Greta Svensdotter i Stämtorp, samt hustrun Kerstin Andersdotter i Rocklänna. Utfl. från Rocklänna som dräng 1779 till Stämtorp i Länna sn, utfl. som dräng 1781 till Lugnet i Toresunds sn. Infl. som dräng 1784 från Kjula sn till systern Maria i Valnarstorp, utfl. 1786 till Torshälla sn. Inflyttade 1786 som dräng från Länna till Brunsta, Torshälla. - G 25/9 1788 i Torshälla m pigan i Brunsta, Torshälla sn, MARIA CHRISTINA SUNDBERG, f 12/7 1761(f 1762 enl. Hfl) i Vadstenatorp, Vreta Ägor, Sundby sn, döptes 13/7, dtr av sockenskräddaren Erik Nilsson Sundberg(f 1734;sonen Nils Eriksson, f 1765) o h h Karin Olsdotter(f 1735), infl. från Sundby sn till Brunsta, Torshälla sn. Inflyttade 1789 från Eskilstuna till Laggartorps Soldattorp, Stenkvista sn. Faddrar: Anders Johansson på Löfgården, dr. Joh. Andersson i Löfgården, Hustru Karin Jonsdotter i Ingelspiuta, Pig. Maria Olsdotter på Sundbyholm. Soldat Laggs Enka Maria Sundberg föder 5/4 1793 oäkta sonen Eric(d 11/7 1793 p g a okänd sjukdom 3 månader gl. i Laggartorps Ägor, Stenkvista sn, begr. 14/7) i Våmtorps Soldattorp, Stenkvista sn, döptes 6/4 Erics faddrar: Pastor Herr Lars Brannius, Dess Fru Margareta Fredrika Boding, Soldaten Johan Ullman(i Våmtorp) samt dess Hustru Brita Andersdotter.(1)(2)(5)(136)(137)(204)(205)(206)(207)

Barn:

VIII.a) JAN DANIELSSON FRIBERG(LAGG), f oäkta 27/8 1788 i Brunsta, Torshälla lfs, döptes 28/7(Moder: Maja Stina Sundberg 26 år). Faddrar: Hr. Assesor Laurent, Fr. Prostinnan Nordenstolpe, Liutenant Rud, Man och Fru Forelius.(204)(205)(206)(207)

VIII.b) CARL DANIELSSON FRIBERG(LAGG), f 1789? i Stenkvista?, d 25/3 1793 i Laggartorps Ägor, Stenkvista sn, p g a koppar sjukdom 3 1/2 år gl., begr. 30/3.(207)

VII.7) PER PERSSON FRIBERG, f 12/5 1762 i Rocklänna, döpt 13/6 s.å., d 20/1 1818 i Sanda, Vansö. Bonde och sockenman i Vältesta och Sanda i Vansö sn. Faddrar: klockaren Pehr Sätterberg, drängen(kusinen) Olof Ericsson i Rocklänna, hustrun(mormodern) Anna Andersdotter i Rocklänna, samt pigan(fastern) Ingrid Andersdotter i Rocklänna. Står från 1783 som drängen Pehr Pehrsson. Utfl. från Rocklänna som måg 1785 till Stora Eksåg i Härads sn, utfl. 1793 som bonde till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 som inhyses änkling till Järpeberg i Barva sn, utfl. 1803 till Björkudden i Barva sn. Utfl. 1806 till "Wansö" sn. Kallas ännu 1792 Pehr Pehrsson Friberg, därefter alltid Pehr Pehrsson. Står i bouppteckningen som "afledne socknemannen Pehr Pehrsson Friberg i Sanda Vansö socken". Närvarande är alla barnen, och bouppteckningen undertecknas av sonen Pehr Pehrsson, svärsönerna Anders Äng(688) och Johan Glad(994), samt som förmyndare för omyndige dottern Catharina Pehrsdotter(24 år) Claes Petter Friberg ifrån Länna socken. - G 1:o 5/10 1786("5/10 1786 vigdes sonen Pär Pärsson Friberg från Rocklänna med dottern Anna Pärsdotter i Stora Eksåg) i Barva m ANNA PERSDOTTER, f 1765, d 24/4 1796 "af slag" i Vältesta. Föräldrar: gästgivaren i Stora Eksåg Pehr Andersson(f 1731, d 1791 i Stora Eksåg) o h h Anna Jonsdotter(f 20/8 1735, d 13/9 1795 i Vältesta "af Bröstvärk 60 år gammal", dit hon flyttade från Stora Eksåg 1794). - G 2:o m CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 6/6 1765. De hade inga barn tillsammans.(1)(2)(18)(19)(20)(21) (23)(26)(103)(128)(129)(130)(200)(238)

Barn:

VIII.a) CHRISTINA (S T I N A) PERSDOTTER, f 6/9 1787 i Stora Eksåg(Snytberga Rote) i Härads sn, döpt 9/9 s.å., d 15/11 1868 i Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn. ("Pehr Pehrsson Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksågs dotter"). Faddrar: Mjölnaren Lars Törnblom i Lid(= Stora Eksåg), (morbrodern) sonen Jonas Pärsson ibidem, Fru Anna Sophia Möllier i Storswede, dottern Brita Stina Ersdotter i Brunna.Utfl. från Stora Eksåg med föräldrarna 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Barva sn(ej till Järpeberg där). Fanns som piga 1804 i Stora Göltorp(Rocklänna By Rote) i Länna sn, utfl. som piga 1809 till Rocklänna 1/2 mantal (Rocklänna By Rote) i Länna sn(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter Friberg), utfl. som hustru 1810 till soldattorpet No 688 Ängstorp(Byringe Rote) i Länna sn, utfl. 1840 till Ängsberg(nybygge på Åkers härads allmännings område i Byringe västra rote) i Länna sn, utfl. som änka 1866 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn, där hon dog 1868. - G 26/4 1810 i Länna m soldaten i No 688 ANDERS ÄNG, f 18/8 1789 i Härads sn, döpt 20/8 s.å., d 6/8 1845 i Ängsberg. Faddrar: Eric Stenius i Stenhagen, drängen Jonas Ersson i Snytberga, hustrun Stina Ersdotter i (?), samt pigan Maria Ersdotter i Kyrkobyn. Föräldrar: Pigan Brita Ersdotter i Löfstugan. Infl. från Rocklänna 1809 som soldat vid "Lieutnantens Compagnie 4:de Corp-ralsskapet" till No 688 Ängstorp, står som "Gratialist" från 1836, samt utfl. 1840 som "afskedade soldaten" till Ängsberg, där han dog 1845. Se BILAGA 8 i Källor: (214).(1)(2)(3)(4)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(200)(201)(214)

VIII.b) ANNA MARIA PERSDOTTER, f 19/6 1789 i Stora Eksåg i Härads sn, döpt 21/6 s.å., d 5/10 1856 i Skäggesta soldattorp i Överselö sn, begr. 9/10 s.å. Faddrar("Pehr Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksåg"): Jonas Pehrsson i Kyrkiobyn, Son Anders Pehrsson i Stora Eksåg, Mjölnarens hustru Maria Törnblom i Eksåg, samt dottern Anna Jönsdotter i Kyrkiobyn. Utfl. med familjen 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Hjärpeberg i Barva sn, utfl. som piga 1803 till fastern Stina Pehrsdotter Friberg i Vretatorp i Länna sn, utfl. som piga 1806 till Lilla Åskärr i Länna sn(hon var även enligt husförhörslängden piga hos fastern Anna Elisabeth Pehrsdotter Friberg i Rocklänna i Länna sn någon gång mellan 1804 och 1806), utfl. som piga 1808 till Stora Åskärr i Länna sn, utfl. som piga 1811 till Stora Lundby i Överselö sn, utfl. som piga 1813 till Ekeby soldattorp i Överselö sn, utfl. som piga 1814 till Klitsberga soldattorp i Överselö sn, utfl. som hustru 1815 till Skäggesta soldattorp No 994 i Överselö sn, där hon levde till sin död år 1856. Hon var un-der sina sista år "sjuklig". - G 28/12 1815 i Överselö("Lysning 22 september 1815") m drängen i Stora Lundby JOHAN ULRIC JONSSON(sedan alltid kallad JOHAN ULRIC GLAD), f 24/5 1794 i Fogdö sn, d 18/12 1858 i (Skarpeberga) i Överselö sn, begr. 23/12 s.å. Föräldrar: modern Anna Zachrisdotter(f 29/7 1763 i Strängnäs, d 12/11 1849 i Skäggesta soldattorp, dit hon infl. från(folie 225) till sonen). Infl. som dräng från Toresunds sn 1810 till Överselö sn. Fanns som dräng 1815 i Stora Lundby, utfl. som soldat 1815 till Skäggesta soldat-torp No 994 av "Gripsholms Companie", blev korpral någon gång mellan 1826 och 1830, samt 1841 åter soldat. Blev 1856 "afskedad soldat", då han utflyttade som dräng till Stora Lundby, utfl. 1857 till Skarpeberga, blev 1858 skriven "på socknen", men levde sannolikt till sin död i Skarpeberga. Se BILAGA 9 i Källor: (215).(1)(2)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(90)(91)(215)

VIII.c) PER PERSSON, f 26/9 1791 i Stora Eksåg, döpt 29/9 s.å., d 19/2 1874 i Strand i Vansö sn. Bonde i Källgården i Vansö sn. Faddrar: (farbrodern) Anders Friberg i Vretatorp i Länna sn, (farbrodern) Eric Friberg i Rocklänna i Länna sn, (fastern) hustrun Anna Lisa Pärsdotter i Rocklänna i Länna sn, samt Brita Stina Pärsdotter i Eksåg(pigan Brita S. Pärsdotter i Stora Eksåg, f 6/3 1772). Utfl. med familjen 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. med familjen 1800 till Järpeberg i Barva sn, utfl. med fadern 1803 till Björkudden i Barva sn. Utfl. 1805 som gossen till Snytberga i Härads sn, utfl. 1806 "med attest" till Vansö sn. Infl. från Härads sn 1806 som tjänstegosse till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1807 som dräng till Ympartorp i Vansö sn, utfl. som dräng 1808 till Eneby No 4 i Vansö sn, utfl. 1814 som dräng till Helleby Prästgård i Vansö sn. Fanns 1816 som dräng i Vansö prästgård, utfl. 1816 till Källgården i Vansö sn som måg. Bonde i Källgården 3/8 mantal under Bergshammar i Vansö sn efter svärfadern Jonas Ericsson 1819-1835. Utfl. med familjen som dräng 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. som statdräng 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. 1841 till Strand på Sanda ägor i Vansö sn, där han var torpare. Anmärkning: "utfattiga". - G 16/11 1816 i Vansö m dottern i Källgården MARIA JONSDOTTER, f 26/2 1792 i Vältesta i Vansö sn, d 25/1 1870 i Strand i Vansö sn. Faddrar: Erik Andersson i Sörårby, drängen Eric Ericsson i Runholm, hustrun Anna Ericsdotter ibidem, samt pigan Anna Olofsdotter i (?). Föräldrar: bonden i Vältesta och Källgården Jonas Ericsson(f 18/4 1762, d 9/1 1819 i Källgården) o h h Maria Olofsdotter(f 3/3 1769 i Hagstugan i Vansö sn, d 29/2 1799 i Hovgården i Vansö sn). Om hennes föräldrars släkt: Se BILAGA 11 i Källor: (220)(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(29)(39)(41)(104)(220)

Barn:

IX.1) ANNA BRITA PETERSDOTTER, f 29/10 1817 i Källgården, döpt 30/10 s.å., levde 1838 i Stockholm. Faddrar: bonden Eric Jonsson i Hyvena, Anders Olssons hustru Brita Ersdotter i Prästgården, (morbrodern) sonen Eric Jonsson i Källgården, samt dottern Brita Andersdotter i Sanda. Utfl. från Källgården som piga 1835 till Roteby No 2 i Vansö sn, utfl. 1837 till Roteby No 3 i Vansö sn, utfl. 1838 till Stockholm.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)

IX.2) PER ERIK PETERSSON, f 30/11 1819 i Källgården i Vansö sn, döpt 1/12 s.å., d 13/4 1897 i Strängnäs. Skeppare och jordägare i Strängnäs. Faddrar: arrendatorn Anders Olsson i Prästgården, drängen Eric Pehrsson i Hellby, Eric Jonssons hustru Anna Cajsa Jonsdotter i Vältesta, samt (fastern) pigan Cajsa Pehrsdotter i Brunna i Härads sn. Utfl. från Källgården som dräng 1835 till Vältesta No 2 i Vansö sn, utfl. 1837 till Elma No 5 i Vansö sn, utfl. 1844 till Strängnäs(sannolikt Strängnäs landsförsamling). Infl. 11/11 1844 från Vansö sn till Eldsund Uppgården 1 mantal i Strängnäs landsförsamling som dräng, utfl. 28/11 1845 till Eldsund No 4 1 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1846 till Strängnäs stadsförsamling. Infl. 1846 från Eldsund som skeppare till(brodern Anders Petterssons gård) gård No 119 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1847 till gård No 23 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1847-1849), utfl. 1849 till gård No 7 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde till hälften 1849-1856). utfl. 1856 till gård No 69 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1856-1861), utfl. 1861 till gård No 103(som han ägde 1861-1867), utfl. 1867 till gård No 132 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1867-1873), då "Strängnäs stad inköpte år 1873 skeppare P.E. Petterssons gård(No 132), då fattighuset hade nedbrunnit vid 1871 års brand i staden".). Utfl. 1873 till gård No 12 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1876 till gård No 33a, utfl. 1883 till gård No 35 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1886 till gård No 99 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1888 till gård No 128, där familjen levde 1890. - G 27/12 1846 i Strängnäs stadsförsamling m pigan i gård No 119 ANNA CHARLOTTA JONSDOTTER, f 23/3 1825 i Frölunda i Stenkvista sn, d 18/2 1889 i gård No 128 i Strängnäs stadsförsamling. Föräldrar: bonden i Frölunda Jonas Jonsson(f 6/3 1780 i Stenkvista sn) o h h Maja Olsdotter(f 23/1 1788 i Stenkvista sn). Infl. från Vansö sn som piga 6/11 1846 till gård No 119 i Strängnäs stadsförsamling. "Äktenskapslysning 1:a gången 22/11 1846"). (1)(2)(18)(19)(20) (21)(23)(26)(27)(30)(32)(33)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(105)

Barn:

X.a) PER JOHAN ALFRED PETERSSON, f 14/5 1848 i gård No 23 i Strängnäs, d 23/10 1848 i gård No 23. Faddrar: Gårdsägaren Anders Petersson, Madame Christina Lindberg, Drängen Gustaf Jonsson i Bärby (Fogdö), Dottren Charlotta Svanström.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)

X.b) CARL OSCAR PETERSSON, f 18/8 1849 i gård No 23 i Strängnäs, d 25/4 1853 i gård No 7. Faddrar: Gårdsägaren P. E. Åhrberg, Hu. Stina Maria Petersson, Skräddar Gesällen Jonas Liljeqvist, Pig. Johanna Sophia Fredricsson.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)

X.c) CHARLOTTA ALBERTINA(L O T T E N) PETERSSON, f 18/3 1852 i gård No 7 i Strängnäs, levde 1924 i Stockholm. Faddrar: Skomakaren Sandell med Hustru, Skomakarlärlingen C. Petersson och Mamsell Emma Lönnqvist. Började i skolan 1858. Utfl. från gård No 132 28/9 1872 till Jacobs församling i Stockholm. Infl. från Jacobs församling i Stockholm 19/11 1881 till gård No 33a i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 6/11 1883 till Klara församling i Stockholm. Fanns år 1900 bosatt som piga hos sin faster änkan Johanna Liljeqvist (född Forsblom) i Nannylund(Djurgården intill Gröna Lund) i Kungliga Lifgardets till häst församling i Stockholm. In 24/3 1914 från rote 7(Jakobsroten). Bostadsadress då: Rosenlunds ålderdomshem(kv. Wattenpasset 1). Ensamstående och ogift. Ut 1916(kvarstår i fastigheten). "Lotten levde ännu 1924 på något ålderdomshem i Stockholm").(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(36)(40) (42)(43)(46)(120)

X.d) O S C A R THEODOR PETERSSON, f 11/5 1854 i gård No 7 i Strängnäs. Faddrar: Gårdsegaren Lars Öhrling och Gårdsegaren Åhrbergsa Hustru Christina, Sadelmakaren A. Ahlslund och Dottren Johanna Olsdotter i S. Åhrby. Tillhör registret "efterförda". Inneboende/anställd utan familj. Matros. In 1883(kvarstår i fastigheten). Ut 1885(till bilagan). Uppgift om hushållsföreståndare: Efterförda sjömän 1884. "Oscar, som hade varit styrman, fanns år 1924 på sjömanshuset i Stockholm, och avled 1927". Började i skolan "Elem. Lärov. 1861". Kallas från 1873 för sjöman. Utfl. från gård No 12 1880 till("personer som lemnat församlingen 1880 utan betyg"), samt står från 1884 som("utan bestemd bostad"), utfl. 1886 till föräldrarna i gård No 99 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. med dem 1888 till gård No 128 i Strängnäs stadsförsamling, där han levde ännu 1890.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(37)(40)(42)(43)(110)

X.e) GUSTAF HERMAN PETERSSON, f 17/1 1858 i gård No 69 i Strängnäs, d 12/5 1858 i gård No 69. Faddrar: G? C. J. Lindberg och Madm. Anna ?, Sonen C. A. Åhrberg och Jungfru Carolina ?.(1)(2) (18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)

X.f) CHRISTINA M A T H I L D A PETERSSON, f 7/7 1859 i gård No 69 i Strängnäs, d 1915 i Amerika. Faddrar: Kyrkov. B. Andersson i Årby, Wansö Socken, Skomakarhustrun Johanna Liljeqvist i Stockholm, Skom. Gesäll Broberg o. Jungfru M. F. Åhrberg. Utfl. 30/11 1876 från gård No 33a till St. Jacobs församling i Stockholm. Infl. från Stockholm 16/11 1878 till gård No 33a i Strängnäs stadsförsamling. Anmärkning(1876-1880) "Elem.". Utfl. från gård No 33a 30/11 1880 till N. Amerika. "Hon emigrerade tidigt till Amerika, där hon dog 1915".(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(38)(40)(42)(43)

X.g) ERIK A X E L VILHELM LILJEQVIST, f 29/10 1861 i gård No 69 i Strängnäs, d 19/4 1936 i Göteborg. Faddrar: Skomakaren Per Johan Hammarström och dess Hustru M. C. W. Melander, Sonen Per Er. Andersson i Norrby (Fogdö?), Dotter Ch. Chr. Lindberg i No. 3. Apotekare i Marstrand, Strömsholm och Eskilstuna. Efter att ha genomgått sex klasser av Strängnäs högre elementarläroverk(började enligt husförhörslängden i "Elem. Lärov. 1871") blev han 3/10 1877 antagen till elev å apoteket Nordstjärnan i Stockholm(utflyttade från gård No. 69 1861 med familjen till gård No. 103 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1867 med familjen till gård No. 132 där, utfl. med familjen 1873 till gård No. 12 där, utfl. med familjen 1876 till gård No. 33a där, utfl. 26/10 1877 till Adolf Fredriks församling i Stockholm), där han 24/9 1881 avlade farmacie studiosiexamen. Tjänstgjorde därefter å apoteket Nordstjärnan i Stockholm från 24/9 1881 till 15/8 1882, samt från 1/10 1884 till 5/12 1886, å apoteket i Mariefred från 1/9 1882 till 30/4 1884, å apoteket i Simrishamn från 19/5 1884 till 20/9 1884, å apoteket Enhörningen i Göteborg från 14/12 1886 till 8/6 1888 och från 4/8 1888 till 6/9 1888 samt från 2/1 1889 till 31/1 1889, å apoteket i Marstrand från 7/2 1889 till 25/9 1889 och från 20/5 1890 till 25/9 1890. Inskrevs hösten 1889 vid farmaceutiska institutet, där han avlade apotekarexamen 19/5 1891. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Marstrand från 25/5 1891 till 30/9 1891, å apoteket Lejonet i Göteborg från 1/10 1891 till 27/2 1892 samt från 11/5 1898 till 30/9 1899, å apoteket Hjorten i Göteborg från 27/2 1892 till 15/10 1892, å apoteket Lejonet i Landskrona från 16/10 1892 till 12/6 1896 och från 13/6 1896 till 15/8 1897, å apoteket Svanen i Göteborg från 15/8 1897 till 10/5 1898, å apoteket i Askersund från 5/10 1899 till 28/11 1899, å apoteket Enhörningen i Göteborg från 29/11 1899 till 29/1 1904, samt å apoteket Ängeln i Stockholm från 1/12 1906 till 25/1 1907. Erhöll privilegium å apoteket i Strömsholm 29/1 1904, men avsade sig detsamma 1906. Tilldelades privilegium å apoteket i Marstrand 25/1 1907 och innehade detta till 4/6 1920, då han erhöll transport till apoteket Kronan i Eskilstuna. Under sin Vistelse i Marstrand var han ledamot av stadsfullmäktige samt revisor och suppleant i hälsovårdsnämnden, huvudman i Marstrands sparbank samt styrelsemedlem i aktiebolaget Marstrands badinrättning. Under sin konditionstid var han några år styrelsemedlem i farmaceuternas understödskassa för sjukdoms- och olycksfall. - G. 1:o lördagen 1/4 1893 m L Y D I A JOSEFINA LJUNGGREN, f tisdagen den 20/6 1865 i Helsingborg, d lördagen den 23/12 1916 i Marstrand. Föräldrar: kantorn och klockaren Lars Ljunggren o h h Jubelina Killberg. De hade en son. - G 2:o tisdagen den 26/8 1919 med A N N A VIRGINIA CARLSSON, f 8/9 1876, d 31/8 1941 i Göteborg(då bosatt å Humlegårdsgatan 13 i Göteborg) och begr. 5/9 s.å. i Örgryte gamla kyrka. Föräldrar: Anders Carlsson o h h Beata Christina Andersson, vilka senare tog sig efternamnet Reyman. Barnlösa.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(40) (41)(42)(43)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(106)

Son i 1:a giftet:

XI.1) KNUT E R I C LILIEQUIST, f 13/1 1894 i Landskrona, Malmöhus län, d 28/7(död 29/7 enligt Sveriges Dödbok 1950-1999) 1972 i Sofia församling, Jönköping, Jönköpings län(Personnummer: 18940113-2676). Kyrkobokförd i Sofia Jönköpings, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Bostadsadress vid sin död: Drottningg 5A, 552 64 Jönköping. 1ste länsnotarie i Jönköpings län.Studentexamen i Lund 18/6 1915, jur. kand. i Stockholm 31/1 1921, därefter tingstjänstgöring i Bollnäs, Östbo och Västbo samt Björkekind 1921-23(e.o. notarie i Svea Hovrätt februari 1921 och i Göta Hovrätt januari 1922; t.f. domhavande under åren 1922-23 sammanlagt 3 månader och 20 dagar och har därunder förrättat 4 allmänna tingssammanträden). Tt.f. extra länsnotarie i Västmanlands län fr.o.m. 26/10 1923. Lagfaren ledamot i inskrivningsnämnden 1924. Landskanslist i Västmanlands län fr.o.m. 1/11 1925. T.f. extra länsnotarie i Västmanlands län fr.o.m. 24/11 1930. Länsnotarie i Jönköpings län 5/1 1934, t.f. länsassessor i Jönköpings län 9/2 1940. Förste länsnotarie i Jönköpings län 1934-60. Han var allmänt ombud i Nässjö sparbank åren 1938-40 samt 1944-48. - G 1:o 17/4 1922 m A S T R I D SOFIA AMALIA STAGH, f 16/8 1895 i Bollnäs, d 18/9 1952 i Jönköping, begr. 23/9 "kl 14.00". Anställd på televerket. Föräldrar: överlantmätaren i Uppsala län Johan B i r g e r Andersson Stagh(f 8/8 1857 i Lidköping, d 29/3 1939 i Stockholm) o Agnes Sofia Elisabeth (L i s a) Skårman(f 9/9 1861 i Böne sn i Västergötland, d 4/7 1951; hennes mormors morfars farmors mormors mormors farfar var konung Gustaf I Eriksson Vasa). - G 2:o 2/12 1953 i Jönköping m A I N A ELISABETH ERIKSSON, f 31/1 1909 i Borg, Östergötlands län, d 22/5(död 23/5 1983 enligt Sveriges Dödbok 1950-1999) 1983 i Sofia församling, Jönköping, Jönköpings län(Personnummer: 19090131-2447). Kyrkobokförd(1970) i Sofia Jönköpings, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Mantalsskriven(1970) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Drottningg 5A, 552 64 Jönköping(1 av två fastigheter hon ägde).Hon var gift 1:o med byggmästrare Ljunggren. De hade dottern INGRID, f 23/12 1945, d 27/4 1962 i Jönköping(olycksfall - sparkad av en häst), begr. 4/5 "kl 15.45". Intresse: hästar.(41)(43)(49)(50)(51)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(107)(110)

Barn:

XII.a) B E N G T ERIC LILIEQUIST, f 11/2 1923 i Norrköping, d 19/8 2008 i Umeå, professor o överläkare i Umeå. Studentexamen i Jönköping 1942, med. kand. i Uppsala 1945, med. lic. i Uppsala 1950, med. doktor i Stockholm 1959, docent i röntgendiagnostik vid Umeå universitet sedan 1960, doktorspromotion vid Karolinska institutet i Stockholm 1960. Underläkare vid röntgenavdelningen i Falun 1950-53, röntgenavdelningen vid Södersjukhuset och Sabbatsbergs sjukhus 1953, förste underläkare vid röntgenavdelningen på Serafimerlassarettet 1953-59, biträdande överläkare vid röntgenavdelningen i Umeå lassarett 1959-64, överläkare vid röntgendiagnostiska avdelningen II i Umeå lassarett sedan 1965. Skrifter: huvudsakligen i neuroradiologi. Professor vid Umeå universitet. - G 1948 i Solna kyrka m LIZZIE THÖRNBLAD, f 2/7 1923 i Huskvarna. Farmaceut. Föräldrar: köpmannen Erik Thörnblad o h h Karin Carlsson.(49)(50)(51)(57)(58)(61)(62)(133)

Barn:

XIII.1) JONAS LILIEQUIST, f 17/7 1951 i Falun. Bosatt i Umeå. Historieforskare, universitetslektor vid Umeå universitet. - G 25/10 1975 i Luleå m MARIANNE PERSSON, professor i etnologi vid Umeå universitet.(57)(63)

Barn:

XIV.a) T O V E MARIA LILIEQUIST, f 15/3 1977. Journalist.(15)

XIV.b) B J Ö R N ERIK LILIEQUIST, f 2/12 1980.(15)

XIV.c) ERIK C H R I S T I A N LILIEQUIST, f 5/7 1988.(15)

XIII.2) LARS LILIEQUIST, f 17/3 1954 i Stockholm. Teckningslärare. Bosatt i Stockholm. - G m EVA NILSSON.(57)(64)

Barn:

XIV.a) PER LILIEQUIST, f 29/4 1981 i Stockholm.(64)

XIV.b) MATS LILIEQUIST, f 1982.(15)

XIV.c) JENNY LILIEQUIST, f 1988.(15)

XII.b) AXEL G U N N A R BIRGER LILIEQUIST, f 18/10 1924 i Uppsala, försäkringsdirektör i Stockholm, d 1996 i Rayong, Thailand. Har genomgått Solbacka läroverk och Infanteriets kadettskola Carlberg. Studentexamen 1945, kurser IFU 1952 och 1956, anställd Allmänna Brand i Jönköping skadeavdelningen 1947-51, besiktningsman och skadereglerare Allmänna Brand i Stockholm 1951, föreståndare bilförsäkrings- och skadeavdelningen Landsbygdens 1951-52, besiktningsman Svea-Nornan Växjö 1952, chef skadebyrån i Malmö 1955, bilskaderegleringschef i Göteborg 1963, avdelningschef branschteknik civil- och motorförsäkring Skandias norra zon, på zonkontoret i Sundsvall, sedan 1968. Sekreterare Skadereglerarnas diskutionsklubb i Malmö 1957-59, ordförande 1959-61, medlem SF 1952(allm.). - G 1:o 12/6 1948 i Ljungarums församling i Jönköping m I S A MARIA HOLMÉR, f 29/4 1925 i Sofia församling i Jönköping, d 24/3 1987 i Åkersberga, ÖsterÅkers kommun(personnummer: 19250429-2620). Kyrkobokförd(1986) i ÖsterÅker, ÖsterÅkers kommun, Stockholms län. Mantalsskriven(1986) på samma ort.Bostadsadress vid sin död: Knipvägen 99, 184 00 Åkersberga. Föräldrar: läroverksadjunkt C a r l Samuel Alexander Holmér o h h I s a Ingeborg Vilhelmina Bergquist. Genomgått Eastman-institutet, tandsköterska. - G 2:o 14/11 1987 i Stockholms stadshus m YAOWALAK THINUAN, f 15/11 1949 i Thailand, hon har tre barn(1. Yuttapron Morpan-Liliequist, f 30/3 1969 i Thailand, G m "Jim", 2. Pornveenas Morpan-Liliequist, f 25/9 1975 i Thailand, gift(dotter: "Dill"), 3. Sonthaya "Pön" Liliequist(bägge två adopterade, men ej Yuttapron, varför?)).(49)(50)(51)(59)(60)(108)(110)

Barn i 1:a giftet:

XIII.1) CARL ERIK P E T E R LILIEQUIST, f 31/7 1952 i Enskede församling i Stockholm(Bosatt på Pepparvägen, Hökarängen;född på Södersjukhuset BB). Anställd 15/3 1976 som orderexpeditör, avd kött & chark, på DAGAB i Johanneshov, efter tre månader på avd ost & mejeri, 1980 innesäljare på avd storkök. Avdelningschef, avd reklamation(senare kundtjänst) på DAGAB i Haninge. Säljare i "Team Lågpris" där sedan 15/1 1997. Släktforskare, musiker(trummor, gitarr). - G 1:o 5/4 1975 i Zidlochovice i Tjeckoslovakien m HELENA (L E N A) SLÁMOVÁ, f 15/12 1952 i Brno i Tjeckoslovakien, sjuksköterska, dtr t Jiri Slamá o h h Helena Cermáková. Skild 6/4 1982, barnlösa. - G 2:o m 15/7 1988 på Rhodos i Grekland m ANETTE CHRISTINA (T I N A) SOLUM, f 7/8 1963 i Västervik, kontorist, undersjuksköterska m m, dtr t O d d Birger Solum o h h A i n a Kersin Ingbritt Stridh. Hon har två barn(1. A n d r e a s Birger Knutsson, f 22/6 1983 i Haninge, 2. E m e l i e Christina Knutsson, f 20/12 1985 i Haninge). Skild 20/2 1991.(1)(98)(99)(100)(109)

Barn i 2:a giftet:

XIV.a) A L E X A N D R A CHRISTINA KERSTIN LILIEQUIST, f 17/11 1989 i Haninge.(15)(99)

Barn i 2:a giftet:

XIII.2) J O N A S MARTIN YUTTANAR LILIEQUIST, f 30/12 1988 i Stockholm, döpt 19/2 1989. Faddrar: Peter och Christina Liliequist.(15)

XII.c) ASTRID M Ä R T A ELISABET LILIEQUIST, f 3/5 1929 i Västerås, d 1996(på sommaren). förskollärare i Haninge. - G 2/10 1949 i Jönköping m BÖRGE NORDH, f 4/9 1929 i Jönköping, inköpschef i Haninge kommun, bosatta i Dalarö.(49)(50)(51)(53)(54)

XII.d) AXEL B E R T I L LILIEQUIST, f 1933, sektionschef på Skandia zonkontor i Sundsvall, sedan i Göteborg. - G m ÅSA LJUNG, f 25/1 1935 i Piteå. Föräldrar: postassistent E r i k Adolf Fritiof Ljung o h h E l l a Dagnhild Nordberg. Sekreterare på advokatbyrå i Sundsvall.(49)(50)(51)(65)(66)

Barn:

XIII.1) B J Ö R N ERIK LILIEQUIST, f 8/11 1959 i Göteborg. Programmerare. Bosatt i Stockholm.(15)

XIII.2) U L F BERTIL LILIEQUIST, f 23/12 1963 i Göteborg. Skadereglerare på Skandia zonkontor i Sundsvall.(15)

XIII.3) S T I N A BIRGITTA LILIEQUIST, f 8/10 1970 i Sundsvall.(15)

X.h) KNUT H I L M E R PETERSSON, f 26/2 1864 i gård No 103 i Strängnäs, levde 1890 i gård No 128. Jordbrukare i Strängnäs stadsförsamling. Faddrar: Befallningsman Erik Eriksson på Sundby & Hust. Carin Jonsdotter i Nybble Helgarö (Helgarö), Son A. G. Pettersson i Hyvena & Stina Math. Jansson i i No. 1. Utfl. med familjen 1867 till gård No 132 i Strängnäs, utfl. med familjen 1873 till gård No. 12, utfl. med familjen 1876 till gård No 33a, utfl. med familjen 1883 till gård No. 35, utfl. med familjen 1886 till gård No. 99, utfl. med familjen 1888 till gård No. 128, där han står som jordbrukare från 1888(och ännu 1890). "Anmärkning: Elem(struket 1876-1880)". Anmärkning: "El. 1 kl. 1885". Anmärkning: "3 kl. 1887". "Bevistat beväringsmöte 1sta ggn 1886". - G 17/3 1889 i Strängnäs m sköterskan i gård No. 185 KRISTINA ERIKSSON, f 5/2 1856 i Västra Emterviks sn i Värmland. Infl. från (folie 79) i Strängnäs stadsförsamling 1886 till gård No. 185 som sköterska, utfl. 1889 som hustru till gård No. 128.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23) (26)(27)(30)(40)(42)(43)(67)(68)

Barn:

XI.1) FRIDA KRISTINA MATHILDA(Kristinas dotter före äktenskapet), f 4/10 1881 i Strängnäs stadsförsamling. Infl. med modern från(folie 79) i Strängnäs stadsförsamling 1886 till gård No. 185, utfl. med modern 1889 till gård No. 128.(30)

XI.2) Z A I D A KRISTINA HILMERTZ, f 27/1 1890 i gård No. 128 i Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län, d 18/1 1971 i Strängnäs(personnummer: 18900127-9323). Faddrar: Eriksson, Erik, Befallningsman o. h. Hu. Anna Stina Andersdotter i G. n. 134, Erik Axel Vilhelm Pettersson(senare Liliequist) fr. Stockholm och Emelie Broberg från Överselö. Anställd i modistaffär i Karlstad. Kyrkobokförd i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Ogift kvinna. Bostadsadress vid sin död: Finningev 60D, 152 00 Strängnäs.(30)(110)

XI.3) E L S A CHARLOTTA HILMERTZ, f 9/5 1891 i Gård No. 128 i Strängnäs Stadsförsamling, Södermanlands län. Faddrar: Inga faddrar. Föräldr. dopvittnen. Bosatt hos systern Anna i Karlstad. Var många år på Grönland som sällskapsdam i en dansk ingenjörsfamilj på Degoiön 18 mil från Jakobshavn.(15)

XI.4) A N N A HERMANIA HILMERTZ, f 12/7 1893 i Gård No. 65 i Strängnäs Stadsförsamling, Södermanlands län, d 22/6 1979 i Enköping(personnummer: 18930712-1401). Faddrar: Föräldrarna dopvittnen. Änka 12/4 1930. Småskollärarinna i Karlstad. Kyrkobokförd(1979) i Enköpings kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1979) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Fjärdhundrag 41A, 199 00 Enköping. - G 1916 22/4 m SAMUEL ERIKSSON, f 12/9 1888 i Östra Vingåker, Södermanlands län, d 12/4 1930. Lantbrukare, hemmansägare och förman.(69)(110)(111)(112)(113)(114)(115)(116)

IX.3) ANDREAS(A N D E R S) PETERSSON, f 14/12 1821 i Källgården i Vansö sn, döpt 16/12 s.å., levde 1890 i Strängnäs stadsförsamling. Krögare och jordägare i Strängnäs. Faddrar: Nämndemannen Anders Olsson i Askare, sonen Olof Andersson i Prästgården, änkan Anna Olsdotter i Vältesta, samt (mostern) pigan Brita Jonsdotter i Kinger. Han flyttade från Källgården som dräng 1835 till Hyvena No. 4 i Vansö sn, utfl. 1837 till Roteby Högberga No. 1 i Vansö sn, utfl. 15/10 1838 till gård No. 1(gammalt No. 33) i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1843 som måg till gård No. 51(gammalt No. 148) i Strängnäs stadsförsamling, utfl. som änkling och arbetskarl 1846 till gård No. 119. Ändrade 1846 sitt efternamn från Pehrsson till Pettersson. Ägde från 1851 hälften av gård No. 119 och hade hyresfolk. Han sålde sannolikt gården 1865 då han står som krögare 1866, utfl. som krögare 1867 till gård No. 166 , utfl. 1869 till(folie 108). Infl. från (folie 58) som förre krögaren 1870 till gård No. 20, utfl. 1871 till gård No. 155, utfl. som vaktmästaren och förre krögaren 1881 till gård No. 165. - G 1:o 1/10 1843 i Strängnäs stadsförsamling m dottern i gård No. 51 STINA CAJSA ERIKSSON, f 11/6 1818 i Hammarby sn(Södermanlands län), d 19/9 1846 i gård No. 51. Föräldrar: Bonden i gård No. 51 Lars Eric Jonsson(f 15/8 1789 i Torshälla sn, d 1844 i gård No. 51, infl. 1838 från Fogdö sn) o h h Ulrika Pehrsdotter(f 4/10 1787 i Hammarby sn). Infl. från(folie 15) 1841 till gård No. 51. Hon var barnlös. - G 2:o 26/7 1847 i Strängnäs stadsförsamling(lyst första gången 18/4 1847) m ANNA CATHRINA (STINA) HOLMBERG, f 11/5 1815 på Brunna ägor i Härads sn, döpt 12/5, levde 1890 i Strängnäs stadsförsamling. Föräldrar: Modern Cajsa Andersdotter på Brunna ägor. Faddrar: Lars Lagg i Svarfwartorp, Pehr Larsson i Storswede, hustrun Anna Olsdotter i Brunna, pigan Anna Cajsa Andersdotter i Storswede. Hon infl. som piga från Härads sn 1840("pigan Anna Cathrina Holmberg utfl. 25/10 1840 fr. Brunna ägor till Strengnäs") till gård No. 1, utfl. som hustru 1847 till gård No. 119.(15)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(70)(71)(72)(73)

Barn i 2:a giftet:

X.a) ALFRED OSCAR PETERSSON, f 3/6 1848 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, d där 13/12 s.å. Faddrar: Gårdsegare P. E. Petersson, Madame Soph. Sjögren, Bokh. V. Bergström (hos Handl. C. W. Rydberg), Demois. M. C. Ramstedt.(30)

X.b) CLARA CHARLOTTA PETERSSON, f 5/10 1850 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1867 i Stockholm. Hon utfl. från gård No. 119 28/10 1867 till Stockholm. Faddrar: Skräddarmästar Fredric Ericson, Hu. Anna Charlotta Pettersson, Förgyllaren Sixten Robert Falkengren, Dottren Emma Erica Lännqvist.(30)(74)

X.c) L O V I S A JOSEPHINA PETERSSON, f 21/8 1854 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1871 i Nordamerika. Faddrar: Krögaren B. Andersson o. Gästg. Lindberg, Hustru Henr. Christina Thorlin, f.d. Handlanden H. L. Johansson ifr. Ulricehamn o. Dottren Maria Fredrica Åhrberg i Gård No. 10. Hon flyttade med familjen 1867 till gård No. 166, utfl. 1869 till(folie 108). Infl. från (folie 58) 1870 till gård No. 20, utfl. 10/7 1871 till Nordamerika. Anmärkning: "Sch. 1861"(började skolan det året). Lovisa Petersson, f i Strängnäs, 17 år, avreser från Göteborg 21/7 1871 med ångfartyget Rollo till Hull i England med slutdestination New York.(30)(75)(225)

X.d) EMMA CHRISTINA ANDERSSON(fosterdotter), f 11/2 1850 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1868 i Strängnäs. Hon infl. till Strängnäs 1857, infl. sannolikt 1867 till gård No. 166, utfl. 1868 till(folie 234).(30)(76)

IX.4) LARS PERSSON, f 28/9 1823 i Källgården, döpt 30/9 s.å., d 8/11 1823 i Källgården. Faddrar: bonden Pehr Pehrsson i Hyvena, hustrun Catharina Pehrsdotter i Runholm, soldaten Petter Wik, samt pigan Stina Jonsdotter i Vältesta.(15)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)

IX.5) MARIA SOPHIA PERSDOTTER, f 19/2 1825 i Källgården, döpt 20/2 s.å., d 1841 i Eneby No 1 i Vansö sn. Faddrar: sonen Pehr Pehrssons hustru Anna Olsdotter i Hyvena, sonen Anders Pehrsson i Vältesta, samt pigan Anna Cajsa Pehrsdotter i Prästgården. Utfl. med familjen 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. som piga 1837 till Eneby No 1 i Vansö sn, där hon dog 1841(sannolikt genom en olycka i utearbetet).(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)

IX.6) JONAS LILJEQUIST, f 19/5 1829 i Källgården, döpt 20 maj s.å., levde 1850 i Stockholm. Faddrar: bonden Jonas Larsson i Vältesta, bonden Eric Jonssons hustru Eva Larsdotter i Hyvena, drängen (?) Pehrsson i Roteby, samt dottern Maja Stina Pehrsdotter i Vältesta. Utfl. med familjen 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. med familjen 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. med familjen 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. med familjen 1841 till Sanda ägor i Vansö sn. Infl. från Sanda ägor 29/10 1844 som skräddarlärling till gård No 69(gammalt No 44) i Strängnäs stadsförsamling hos skräddaren Lars Lagergren, står 1846 som skräddaregesäll, utfl. 31/10 1849 som skräddaregesäll till gård No 141/142 i Västerås domkyrkoförsamling hos skräddare Lundmarks änka Carolina Ek(skräddararrendator Johan Aspegren), utfl. 1849 som skräddaregesäll till gård No 145 i Västerås domkyrkoförsamling hos skräddare Gustaf Stålbåge, utfl. i december 1850 till Stockholm. Inflyttade 1850 från Västerås till Livgardet till häst församling i Stockholm, där han levde 1859. Kallade sig då Jonas Liljequist. Fanns 1855 som hästgardist i Livgardet till häst församling. Hette först Jonas Pehrsson till 1844, då han bytte namn till Jonas Petersson, samt från 22/7 1848 till Jonas Liljeqvist, kristendomskunskap god, trägd beskedlig, till äktenskap ledig. Sonen Jonas bevistade förhör: "11/11 1844(hemma), 9/2 1845(kyrkan), 18/11 1845(hemma), Nattvardsgång: 24/8 1845, Livgardet till häst 10/9 1849, 30/3 1851, 31/5 1852, 6/11 1853".(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(31)(134)(135)

IX.7) CARL LILJEQVIST, f 14/6 1834 i Källgården i Vansö sn, döpt 15/6 s.å., d omkring 1898 i Stockholm. Skomakarmästare i Stockholm. 1849: "Carl Pehrsson i Strand Nattvardsgång". Faddrar: (farbrodern) statdrängen Pehr Andersson i Hagby i Härads sn, sonen Eric Ericsson i Vältesta, hustrun Anna Cathrina Målberg i Husby, samt dottern Anna Cathrina Jonsdotter i Runholm. Utfl. med familjen från Källgården 1835 till Stenby No. 3 i Fogdö sn, utfl. med familjen 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. med familjen 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. med familjen 1841 till Sanda ägor(Strand) i Vansö sn, utfl. 1849 till Sträng-näs. Infl. från Vansö sn 3/11 1849 till gård No. 9 i Strängnäs stadsförsamling som skomakarlärling hos skomakare Per Gustaf Carlström. utfl. 3/5 1853 till Stockholm. Hette först Pehrsson, men kallade sig Liljeqvist från 2/10 1852. - G m JOHANNA FORSBLOM, f 1827 i Åkers sn. Hon levde änka år 1900 i Nannylund på Djurgården i Stockholm. (1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(77)(78)(79)(80)

Barn:

X.a) INGRID CHARLOTTA LILJEQVIST(fosterdotter), f Lidberg 1860 i Stockholm.(1)

X.b) CAROLINA ANTOINETTA (L I L L Y) LILJEQVIST(fosterdotter), f Cederlöf 30/10 1871 i Stockholm. - G m KARL GUSTAF GEORG NYMAN, f 4/6 1865 i Södertälje, Stockholms län, d 10/1 1923 i Stockholm. In 29/8 1890 från rote 16(Tantoroten). Handelsbokhållare, ogift. Militäruppgift: 133-130-1886. Uppgift om hushållsföreståndare: Smedman. Bostadsadress då: Södermannagatan 19; Bondegatan 20 A(kv. Bonden Mindre 1). Ut 16/10 1891 till rote 20(Narvaroten). In 18/12 1915 från rote 20(Narvaroten). Kocksgatan 2;Götgatan 59(kv. Formannen 14). Boendeanteckning: Hyr. Ut 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). In 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). Kocksgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Boendeanteckning: V. Ut 10/1 1923(död).(1)(121)(122)(123)

VIII.d) CATHARINA PERSDOTTER, f 26/7 1793 i Vältesta i Vansö sn, d 28/6 1852 i Stora Hagby i Härads sn. Faddrar: änkan hustrun Anna Ersdotter i Vältesta, Anders Olsson i Vältesta, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson ibidem, samt dottern Catharina Andersdotter ibidem. Utfl. från Vältesta med föräldrarna 1800 till Järpeberg i Barva sn, men levde ej i Björkudden i Barva sn 1803. Fanns som piga 1813 i Rocklänna(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter, d 1813, samt hos kusinen Pehr Ericsson därefter) i Länna sn, utfl. 1818 till Brunna i Hä-rads sn, utfl. som hustru 1821 till Stora Hagby i Härads sn. - G 18/11 1821 i Härad("Vigde 18/11 1821 Son Petter Andersson i Hagby och pigan Cathrina Persdotter i Brunna, vigde af v. Pastor Schelin") m sonen och statdrängen i Stora Hagby PETTER (PER) ANDERSSON, f 3/12 1797 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 5/12 s.å., levde 1860 som "gamle drängen enklingen" i Lilla Skälby i Härads sn. Faddrar: Olof Andersson Bonde i Rosendahl, Drängen Lars Ersson i Stora Hagby, soldat Eks hustru Anna Pehrsdotter från Vansö, Pigan Stina Lisa Olsdotter i Christinetorp. Föräldrar: Bonden i Stora Hagby Anders Andersson(f 23/4 1761 i Härads sn, d 1833 i Stora Hagby) o h h Stina Pehrsdotter(f 12/10 1762 i Fogdö sn, d 8/12 1827 i Stora Hagby). Utfl. från Stora Hagby som dräng utan sin familj 49 år gammal 1846 till Näsbyholm i Härads sn, utfl. som dräng och änkling 1855 till Lilla Skälby i Härads sn. Se BILAGA 10 i Källor: (217).(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(84)(217)

VIII.e) "Dödfött flickebarn", f 24/4 1796 i Vältesta.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)

VII.8) ERIK PERSSON FRIBERG, f postumt 21/11 1765 i Rocklänna, döpt 24/11 s.å., d 7/5 1798 i Rocklänna, begr. 13/5 s.å.("dog kl. 12 e.m. natten mellan 7 och 8 maj 1798 32 år gammal af hastig Feber". Dräng i Rocklänna. Faddrar: Klockaren Pehr Zetterberg, drängen Pehr Pehrsson i Prästgården, hustrun Stina Carlsdotter i Rocklänna, samt hustrun Cajsa Andersdotter i Rocklänna. Utfl. som dräng 1786 till Rocklänna No. 1 1/4 mantal. Kallas från 1783 drängen "Eric Pehrsson" i födelsegården Rocklänna 1/2 mantal. Kallas från 1786 drängen "Eric Pehrsson Friberg" till sin död. - G 6/10 1796 i Länna m GRETA CARLSDOTTER, f 3/9 1774 i Dammen i Länna sn, d 30/9 1805 i Larstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Söderberg, Olof Kjellberg, Ulrika Rebecka Åman, samt Hedvig Charlotta Ståhlbom, alla i Söderlänna. Föräldrar: Torparen i Dammen Carl Jansson(f 1733) o h h Anna Pehrsdotter(f 27/10 1732). Hon gifte om sig i Länna 6/9 1798 med drängen i Bränntomta i Länna sn Jan Pehrsson.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VIII.a) PER ERIKSSON FRIBERG, f 3/5 1797 i Rocklänna, döpt 3/5 s.å., d 29/4 1863 i Stora Åstorp i Länna sn. Bonde i Rocklänna. Faddrar: (kusinen) sonen Pehr Ersson, drängen Jon Jansson, (fastern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla boende i Rocklänna. Han föddes i Rocklänna No. 1 1/4 mantal(ej på familjegården Rocklänna No. 2 1/2 mantal). Utfl. efter faderns död med modern Greta Carlsdotter 1799 till Bråtorp i Merlänna by i Länna sn, 1803 utfl. de till Larstorp i Länna sn, utfl. efter moderns död 1805 till fastern Stina Pehrsdotter i Vretatorp, där han först kallades "gossen Pehr Ersson" och senare "drängen Pehr Ersson". Utfl. 1818 till Rocklänna, utfl. 1822 till Stämtorp 1/2 mantal, utfl. 1824 till Granboda i Länna sn, utfl. 1825 åter till Rocklänna, där han från 1826 står som måg(1831-40 "stjufmågen") och bonde sannolikt 1847(efter svärmoderns död 1846) till sannolikt 1854(då svärfadern dog och svärsonen Carl Eric Ersson tog över gården). Han kallas "Pehr Ersson" fram till 1841 då han kallas "Pehr Ersson Friberg" och från 1851 "Pehr Ersson äldre" samt till sin död 1863 "Pehr Ersson"(under 1861 "Underst. hjon"). Hela familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn. - G 6/1 1826 i Länna sn m(sin kusins dotter) dottern i Rocklänna KAJSA LOTTA PEHRSDOTTER, f 24/10 1802 i Rocklänna, döpt 24/10 s.å., d 10/10 1870 i Stora Åstorp. Faddrar: (morbrodern) mågen Anders Åström i Stora Göltorp, drängen Jan Pehrsson, hustrun Lena Mattsdotter, samt pigan Cajsa Beata Olsdotter, alla i Rocklänna. Föräldrar: bonden i Rocklänna Pehr Ericsson(dotterson till kyrkvärden och bonden i Rocklänna Pehr Friberg) o h första h Anna Jansdotter Åström. Utfl. från Rocklänna som piga 1823 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1824 till Länna Bruk, utfl. 1825 åter till Rocklänna, där hon blev hustru 1826. Utfl. med familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IX.1) ANNA GRETA PERSDOTTER FRIBERG, f 11/12 1826 i Rocklänna, levde 1895 i Asplund(backstuga på Stora Åstorp) på Stora Åstorps mark. Faddrar: Lilla Åstorp Pehr Ericsson med hustru, Stora Åstorp drängen Eric Pehrsson, Åskärr dottern Stina Andersdotter. Utfl. med hela familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. 1881 till Asplund på Stora Åstorps mark. - G 16/11 1851 i Länna m drängen i Rocklänna CARL ERIC ERICSSON, f 22/11 1826 i Stora Åstorp, levde 1895 i Asplund på Stora Åstorps mark. Faddrar: Rocklänna Pehr Ericsson med hustru, ibidem sonen Anders Ersson, pigan Maria Jonsdotter på Hällen. Föräldrar: bonden i Stora Åstorp Eric Andersson(f 19/12 1794 i Stora Åstorp, vigd 1814, d 1852 i Stora Åstorp) o h h Anna Brita Söderberg(f 9/9 1789 i Kärnbo sn). Infl. som dräng från Starrkärr 1851 till Rocklänna, där han var bonde efter svärfadern Pehr Ericsson Friberg 1854-1861. Familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp 1/2 mantal, där han var bonde 1861-1881, då han står som förre brukaren, samt bosatt vid Asplund på Stora Åstorps mark. Står som nämndeman 1876-1880. Om hennes ättlingar: Se BILAGA 1 i Källor: (208).(1)(2)(3)(4)(208)

IX.2) CHRISTINA MATHILDA PERSDOTTER FRIBERG, f 21/3 1839 i Rocklänna i Länna sn, levde som änka 1895 i Stavsäter i Länna sn. Faddrar: (faderns kusin) Rocklänna bonden Pehr Ersson, (sysslingen) Tovesta hustrun Maja Stina Pehrsdotter, Rocklänna drängen Anders Ländin, ibidem pigan(sysslingens dotter) Maria Sophia Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn, utfl. 5/11 1862 med familjen till Brostugan i Länna sn, utfl. 1868 till Stavsäter. - G 20/4 1862 i Länna m drängen i Stora Åstorp GUSTAF JOHANSSON DUFVA, f 21/5 1840 i Ekedalen i Länna sn, döpt 23/5 s.å., d 18/5 1883 i Stavsäter. Faddrar: Mosstorp torparen Anders Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, drängen Lars Gustaf Dufva i Stockholm, Krogen pigan Anna Stina Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Johan Fredrik Dufva o h h Greta Pehrsdotter. Infl. som dräng 1851 till Rocklänna, utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. som statdräng 5/11 1862 till Brostugan, utfl. 1868 till Stavsäter, där han var torpare 1868-1883. Om hennes ättlingar: Se BILAGA 1 i Källor: (208).(1)(2)(3)(4)(208)

IX.3) EDLA CHARLOTTA PERSDOTTER FRIBERG, f 24/3 1849 i Rockänna i Länna sn, döpt 26/3 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Stora Gölkärr f. Nm. Anders Andersson och dess hustru Stina Andersdotter, (kusinen) Rocklänna drängen Pehr Gustaf Gustafsson, (kusinen) Tovesta dottern Anna Greta Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med familjen 1870 till Ekedalen i Länna sn, utfl. med familjen 24/10 1872 till Helgarö sn. - G 17/10 1869 i Länna m drängen i Stora Åstorp CARL JOHAN ANDERSSON, f 28/4 1845 i Ekedalen i Länna sn, döpt 1/5 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Ekedalen stattorparen Johan Fredrik Dufva och dess hustru Greta Pehrsdotter, Krogen sonen Lars Henric Jansson, Hålrå i Ärila(Ärla) socken pigan Anna Maria Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Anders W. Andersson o h h Catharina Sophia Ersdotter. Infl. från(folie 88) som dräng 1862 till Stora Åstorp, utfl. 1870 till Ekedalen, utfl. 24/10 1872 till Helgarö sn. Om hennes ättlingar: Se BILAGA 1 i Källor: (208).(1)(2)(3)(4)(208)

VI.b) ANDERS ANDERSSON FRIBERG, f 20/3 1718 i Länna sn, d 6/9 1779 i Kungsör, Kung Karl sn, begr. 12/9. Faddrar: Erik Pährsson i Byringe(farbrodern), Pär i L: Åstorp(Pär Mårtensson), Hendriks Hustru til Bruket(Maria Pärsdotter;fastern), (Olof) Lundmans Hust: i Hulte(Anna Eriksdotter). Byggmästare i Hofstaten i Kungsör, Kung Karl sn. Står i broderns, Per Andersson Friberg, bouppteckning 1766 som förmyndare för dennes omyndiga barn Anders, Daniel, Pehr, Eric, Anna Lisa, Stina och Maja. Står som Änkling och Byggmästare vid 2:a giftermålet. - G 1:o m BRITA ERICSDOTTER, f 1717, d 1/5 1772 i Kungsör, Kung Karl sn, begr. 5/5, af hastig feber, 55 år gl. - G 2:o 22/12 1774 i Kung Karl m CATHARINA SELLE, f 1739. Står som Piga vid giftermålet. Hennes syster, Magdalena Selle, f 1740, var gift med Stallskräddaren i Hofstaten i Kungsör, Kung Karls sn, Per Lindberg, f 1727. Per Lindberg står som förmyndare för Anders Fribergs omyndiga dotter, Brita Cajsa, i faderns boupptäckning.(1)(2)(3)(4)(228)(229)(230)(231)(234)(236)(237)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) BRITA FRIBERG, f 1751, d 14/12 1775 i Kungsör, Kung Karl sn, begr. 24/12, af Hetsig Feber, 25 år gl.(228)(229)(230)(235)

Barn i 2:a giftet:

VII.2) BRITA CATHARINA (CAJSA) FRIBERG, f 22/2 1775 i Kungsör, Kung Karl sn. Faddrar: Skräddaren Petter Lindberg och Hans Hustru Magdalena Selle, V. Klåck. Carl Asp och Pig. Catharina Barkgren ? i Kungsör.(228)(229)(230)(233)

VI.c) INGRID ANDERSDOTTER, f 1718, d 15/7 1782 i Rocklänna i Länna sn, begravd i Mariefred. Piga i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

VI.d) ANNA ANDERSDOTTER, f 25/2 1720 i Sörtorp i Länna sn, d 24/5 1720 i Sörtorp i Länna sn("D: 24 May 1720 begrafdes Sold: Anders Norrmans barn i Sörtorp"). Faddrar: Corp: Jahn Gripenskiöld, Pär Mårtensson i L: Åstorp, Lars Larsson i Gredby, Erik Matsson i Norrlänna, Mats Larssons Hustru i Norrlänna, Jahn Matssons Hustru Ibidem, Pig: Anna Jönsdotter i Merlänna. Utfl. 1744 till Strängnäs ("1744 flött till Stengnäs").(1)(2)(3)(4)

VI.e) ELIZABETH ANDERSDOTTER NORRMAN, f 2/7 1721 i Sörtorp i Ekedalen i Länna sn, d 23/2 1746 i Länna sn("24 år 7 m, d: 23 Febr: Änkan Hust: Elisabeth Andersd: Norrman, fattig"). Faddrar: Sergianten Åkerman i Merlänna, Jahn Matsson i Norrlänna, Mats Andersson Ibidem, Eriks Hustru i Rösäter, Änkan Hustrun Karin i Sörtorp, Pig: Brita Matsdotter i Norrlänna. - G 23/10 1743 i Länna("23/10 Dr: Erik Olofsson i Ekedahln och Pig: Elizabeth Andersd: i Byringe Koja") m sonen och drängen i Ekedalen ERIK OLOFSSON. Föräldrar: Olof i Ekedalen. Se BILAGA 12 i Källor: (218).(1)(2)(3)(4)(218)

VI.f) BRITA ANDERSDOTTER(FRIBERG), f 21/6 1724 i Kyrkbyn i Härads sn, döpt i Länna sn, d 26/5 1796 "kl. 9 f.m." i Lövlund i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Soldaten Olof Säterberg, Mats Larssons Hust: i Norrlänna, Pig: Karin Matsdotter i Norrlänna. Piga i Wrettorp åtminstone 1744-1747. Fanns som piga 1758 hos brodern Pär Friberg i Rocklänna, utfl. 1758 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1758 till Söderlänna, utfl. 1760 till Kärnbo sn. Infl. till Lövlund 1762. Hon hade med Per Nilsson 5 barn, varav 2 söner och 3 döttrar. Dottern står som pigan Elisabeth Persdotter Friberg i Mariefred, hon inflyttade 1787 till Slottsskräddaren Mäster Hans Dan. Lundman, utflyttade 1788 till Länna. - G 20/1 1762 i Länna m torparen i Lövlund PER NILSSON, f 28/12 1726 i Sörtorp, Härad sn, d 12/7 1776 "om morgonen" i Lövlund i Länna sn, son av Hattm. Nils Persson och Maria Jansdotter. Torpare i Lövlund från åtminstone 1758-1776. Pär var vigd 1:o 11/10 1747 i Länna m Brita Jansdotter(f 24/10 1721 i Nafsta, d 1761 i Lövlund). Föräldrar: Jahn i Nafsta. De hade 7 barn, varav 3 söner och 4 döttrar. Se BILAGA 13 i Källor: (219).(1)(2)(3)(4)(95)(219)(242)(247)(282)

VI.g) KERSTIN ANDERSDOTTER, f 16/8 1726 i Kyrkbyn i Härads sn, döpt i Länna sn("i Sörtorp, uti Kyrkbyn uti Härads sochen".). Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Pärsson i Norrlänna, Dr: Anders Larsson i Norrlänna, Mäster Hindriks Hustru wid Bruket, Olofs Hustru i Fiällen, Pig: Anna Eriksd: i Norrlänna.(1)(2)(3)(4)(96)

VI.h) LARS ANDERSSON, f 12/4 1729 i Sörtorp i Länna sn, döpt 13/4 s.å., d 24/5 1729 där("D: 24 May 1729 begravdes förafsk: Sold: Anders Norrmans barn förqweft").(1)(2)(3)(4)(97)

VI.i) BEATHA ANDERSDOTTER, f 23/7 1730 i Sörtorp i Länna sn, döpt 28/7 s.å. Faddrar: Mats Larsson i Norrlänna, Erik Andersson Ibidem, Sold: Olof Säterberg, Änkan Karin Andersdotter, Änkan Brita N: i Sörtorp, Pig: Kerstin Jahnsdotter i Norrlänna.(1)(2)(3)(4)

VI.j) MARJA ANDERSDOTTER, f 25/2 1731 i Ronholmsnäs i Länna sn, döpt 26/2 s.å. Faddrar: Mäster Hindrik Bonvier, Pär Olofsson i Klåckartorp, Dr: Pär Eriksson i Byringe, Pär Mårtenssons Hust: i L: Åstorp, Mats Hustru i Nafwarstorp(mostern Brita Pärsdotter), Pig: Anna Eriksdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

VI.k) BRITA ELIZABETH ANDERSDOTTER, f 29/2 1732 i Ronholmsnäs i Länna sn, döpt 5/3 s.å., d 5/4 1732 i Sörtorp i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Anders i Dammen, Säterbergarens Hustru, Pig: Marja Eriksd: i Rösäter.(1)(2)(3)(4)

VI.l) ERIK ANDERSSON, f 14/9 1734 i Dammen i Länna sn, döpt 17/9 s.å. Faddrar: Jahn Olofsson i Ronholmsståck, Jahn Pärsson i Dammen, Pärs Hustru i Klåckartorp, Pig: Kerstin Månsd: i Klåckartorp.(1)(2)(3)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Lars i Byringe (levde på 1500-talet)
|
Peder Larsson bonde 1642-1652 i Byringe
|
Lars Persson bonde 1653-1675 i Byringe
|
Per Larsson bonde 1680-1715 i Byringe( -1715)
|
Anders Persson Norrman, soldat (1689-1736)
|
Per Andersson Friberg, kyrkvärd, bonde (1716-1765)
|
Per Persson Friberg, bonde (1762-1818)
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, säljkonsulent (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Husförhörslängden, Länna socken, 1689-1723, 1758-1895.
(2) = Länna församlings födelsebok 1701-1895.
(3) = Länna församlings dödbok 1751-1895.
(4) = Länna församlings vigselbok 1702-1895.
(5) = Husförhörslängden, Toresunds socken, 1772-1785.
(6) = Pehr Fribergs fadderskap 1743-1750: 20/11 1743 - fadder: dr. Pähr Friberg till Pähr Erssons barn Anders i Merlänna Oppgården(döpt 24/11). 27/3 1744 - fadder: dr. Pär Andersson Friberg till Pär Anderssons barn Brita i Råcklänna(döpt 29/3). 17/12 1744 - fadder: dr. Pär Friberg till Jahn Månssons barn Catharina i L. Åstorp(döpt 20/12). 1/1 1745 - fadder: dr. Pähr Andersson Friberg till Jahn Matssons barn Stina i Wrettorp(döpt 6/1). 14/2 1745 - fadder: dr. salpettersjudaren Pähr Friberg till Olof Anderssons barn Catharina i St. Åstorp(döpt 17/2). 7/9 1746 - fadder: dr. Pähr Friberg till Erik Pärssons barn Anders i Råcklänna(döpt 14/9). 5/10 1746 - fadder: dr. Petter Friberg till Gardie Soldatens Jonas Sandbergs barn fr. Stockholm, född i Starrkärr Maja Stina(döpt 8/10). 7/11 1746 - fadder: Petter Fribergs hustru i Råcklänna till Sold. Jahn Råckmans barn Karin(döpt 9/11). 10/5 1747 - fadder: Pehr Fribergs hustru i Råcklänna till Jahn Månssons barn Anna i L. Åstorp(döpt 15/5). 2/12 1748 - fadder: Pähr Fribergs hustru i Råcklänna till Erik Pärssons barn Erik i Råcklänna (döpt 11/12). 24/6 1749 - fadder: Pär Friberg till Brita Andersdotters oägta barn Erik i Apelstugan. 14/9 1750 - fadder: Pär Friberg i Råcklänna till Lars Erssons barn Erik i Byringe(döpt 21/9).(2)
(7) = Hennes syskon: Anna Andersdotter, f 27/5 1759, Stina Andersddotter, f 20/5 1764, Cathrina Andersdotter, f 5/8 1768.(1)
(8) = Anders Fribergs fadderskap: bl.a. 26/9 1791 till Pehr Pehrsson Fribergs barn Pehr i Stora Eksåg i Härads sn. 12/3 1772 till Erik Anderssons(Anna Lisa Pehrsdotter Fribergs) son Anders i Rocklänna. 22/2 1782 till Daniel Danielssons(Maria Pehrsdotter Fribergs) barn Maria Christina i Valnarstorp.(2)
(9) = Dokument efter arvsskiftet efter torparen Claes Petter Friberg, köpekontrakt från 1800 m.m. påträffade i Källstugan i juni 1980 av Peter och Gunnar Liliequist. Kopior i Peter Liliequists ägo.
(10) = "Beskrivning av Källstugan enligt laga syn den 4 juli 1838: Sökanden(Claes Friberg) hade likväl egenteligen tillvägabragt nu verkstälde odlingar och upfört de fläste befintelige husen bestående af 1) Stuga med tvenne kamrar 2) Tvänne Bodar under ett Taklag 3) En liten Loge med Logkista 4) Fähus, inredt för 5 Kreatur jemte utrymme för 5 à 6 Får 5) Stall för tvänne Hästar 6) Källare af gråsten anlaggd under Stugubyggnaden 7) Pörte 8) och En liten Smedja. Årliga utsädet utgjorde 20 kappar Råg, 6 kappar Hvete, samt 6 kappar Wårsäd, Däraf 1/4 Kornet kunde i afkomst beräknas. Ängen lemnade i medeltal 3 Sommarlass hö, och fants därjemte en utanför Stugan i en Stenbacke uptagen Trädgård innehållande omkring 40 fruktbärande Träd, jemte Trädgårdsland, nu besatte med 4.000 Tobaksplantor samt omkring 1/2 Tunna Potatoes. Såsom upmyntran och belöning för odlingar och plantering af såwäl frukt- som andre Träd hade Södermanlands KOngl. Hushålls Sällskap år 1829 förärat Friberg en gåfva af 16 riksdaler 32 banco. Denna lägenhet, hvars åbyggnad fants i ett godt och särdeles snygt skick med en till stället ledande med wackra löfträd planterad wäg, hade fordrat högst betydliga arbeten af Stenbrytning, Stenars dels nedgräfvande dels bortförande och upstapplandes i större rösen på fläckar som till odling warit otjenlige, förutan grafvars uptagande för wattnets afledande samt kostsam röjning och rothuggning. Den härå anwände kostnad kunde wäl nu Svårligen med visshet bestämmas, men för säkert antogs att odlingen erfordrat minst 2.000 Dagsverken."
(11) = Husförhörslängden, Dunkers socken, 1871-1912.
(12) = Inflyttningslängden. Dunkers socken, 1866-1880.
(13) = Husförhörslängden, Åkers socken, 1790-1850.
(14) = Husförhörslängden, Lilla Malma socken, 1885-1890.
(15) = Muntlig tradition.
(16) = Beskrivning av gården 1938: "Källudden, postadress Barva. Areal: 10 har åker. Taxeringsvärde: 7.000. Jordart: Svartmylla och lerjord på lerbotten. Manbyggnaden uppförd på 1700-talet, om- och tillbyggd 1929. Ekonomibyggnader uppförda 1909. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 20 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1889 genom Johan Fredrik Jansson, vilken brukade den till 1928, då den övertogs av nuvarande arrendatorn. Arrendator: Karl Johan Friberg, född 1897. Son till Axel Wilhelm Friberg och hans hustru Klara Matilda, född Eriksson. Gift 1920 med Karin Charlotta, född Jansson. Barn: Karl Olof Arne."(17)
(17) = Svenska gods och gårdar/Norra Sörmland(1938).
(18) = Husförhörslängden, Barva socken, 1800-1805. Fotokopior i Peter Liliequists ägo.
(19) = Härads församlings födelsebok 1706-1857.
(20) = Vansö församlings födelsebok 1757-1858.
(21) = Vansö församlings dödbok 1757-1858.
(22) = Husförhörslängden, Överselö socken, 1757-1860.
(23) = Husförhörslängden, Vansö socken, 1789-1800, 1817-1895. 1860: "Pehr Pehrsson, torpare, född 1791, koppor; Maja, hustru, född 1792, koppor".
(24) = Överselö församlings vigselbok 1670-1672, 1675-1690, 1696-1841.
(25) = Överselö församlings dödbok 1831-1862.
(26) = Husförhörslängden, Härads socken, 1753-1762, 1774-1860.
(27) = Härads församlings dödbok 1848-1861: "Död 28/6 1852 Dränghustrun Cath. Pehrsdotter i St. Hagby 58 år 10 månader och 5 dagar gammal".
(28) = Husförhörslängden, Fogdö socken, 1813-1840.
(29) = Vansö församlings vigselbok 1757-1858.
(30) = Husförhörslängden, Strängnäs stadsförsamling, 1831-1895.
(31) = Husförhörslängden, Västerås domkyrkoförsamling, 1843-1852.
(32) = Skeppare Pehr Eric bevistade förhör: 28/11 1861. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 15/8 1875, 13/2 1876, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884, 3/4 1890.(30)
(33) = Hustrun Anna Charlotta bevistade förhör: 22/11 1847, 5/11 1851, 10/11 1858(hemma), 11/11 1863, 14/11 1865, 21/11 1866, 13/11 1867. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884.(30)
(34) = Ur Sörmlandsbygden 1980: "Katrineholm: Allt i rör - Friberg & Still AB".
(35) = Ur Sörmlandsbygden 1980: s. 79, tuschteckning av Sven Liljekvist, Sällskapet S:t Eskil. s. 85, blyertsteckning av Sven Liljekvist, Sällskapet S:t Eskil(Eskilstuna). Släkting?
(36) = Dottern Charlotta Albertina (L o t t e n) bevistade förhör: 10/11 1859(hemma), 13/11 1869(hemma), 28/11 1861, 29/11 1862, 14/11 1864. Nattvardsgång: 24/6 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871.(30)
(37) = Sonen O s c a r Theodor bevistade förhör: 28/11 1861, 29/11 1862. Nattvardsgång: 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 15/8 1875, 13/2 1876, 15/12 1878, 6/5 1888.(30)
(38) = Dottern Christina M a t h i l d a bevistade förhör: 13/11 1867. Nattvardsgång: (första gången) 24/5 1874, 9/4 1876, 15/12 1878, 21/3 1880.(30)
(39) = Brev från Birger Lundberg(11/11 1941) på Landsarkivet i Uppsala till Knut E r i c Liliequist: "Vansö församlings födelsebok 1819 upptager endast ett barn med namnen Pehr Eric, nämligen Pehr Pehrssons i Källgården son, som föddes den 31(!) november. Pehr Eric Pehrsson är i husförhörslängden t.o.m. 1825 antecknad med sagda födelsedag, som därefter ändrats till den 30 november. Han utflyttade 1844 till Strängnäs församling". Kopia av brevet i Peter Liliequists ägo.
(40) = Utdrag ur Husförhörslängden för Strängnäs stadsförsamling i Domprosteriet, Nyköpings län, den 31/12 1870, 9 ark.(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(41) = Enligt antavla uppställd av Knut E r i c Liliequist. Antavlan i Peter Liliequists ägo.
(42) = Berättat av apotekare Erik A x e l Vilhelm Liljeqvist(nedtecknat av Knut E r i c Liliequist). Kopior i Peter Liliequists ägo.
(43) = Sveriges Apotekarehistoria, band IV, s. 2104-2105.
(44) = Stenkvista - En socken i Sörmland, s. 302, 303, 305, 333-334.
(45) = Strängnäs Stads Historia/Hans Jägerstad, s. 752(utgiven av Föreningen Strengnenses, 1959).
(46) = Husförhörslängden, Stockholms stad, 1900, Kungl. Lifgardets till häst församling, rote 20(Statistiska Centralbyrån i Stockholm): "Charlotta Albertina Peterson, piga, f. 1852, rote nr. 20, bostad i Nannylund, uppg. nr. 3.000".
(47) = Axel begick nattvardsgång(första gången): 3/6 1877.
(48) = En släkting Reyman, postexpeditör, hade ett rum i Erik A x e l Vilhelm Liljeqvists villa i Örgryte i Göteborg(enligt hörsägen köptes villan senare av familjen Engelau(Volvo)). Denne är sannolikt: "Gustaf Fredrik Rudolf Reyman, SM8(Silvermedalj av åttonde storleken), brevbärarförman, f 17/6 1885, för sta e.o. anställning i postverket 3/10 1908, första ordinarie anställning i postverket 28/12 1912. Nu innehavd tjänstegrad 27/6 1933, nuvarande placering 29/11 1934, löneklass 11, Göteborg 1". (Ur "Tjänstemannapersonal vid Kungl. Postverket" den 1/1 1945, s. 149.).GUSTAF FREDRIK RUDOLF REYMAN, f 17/6 1885 i Göteborgs Masthugg, Göteborgs och Bohus län, d 9/6 1979 i Karl Johan, Göteborg, Göteborgs och Bohus län(personnummer: 18850617-5036). Änkling 24/2 1963. Kyrkobokförd(1980) i Karl Johan, Göteborg, Göteborgs och Bohus län. Mantalsskriven(1980) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: S Vägen 43/Nyberg/, 412 54 Göteborg.(110)
(49) = 1924 års Landstatsmatrikel(i boken står gift 1921, men ändrat till 1922 av Eric Liliequist).
(50) = 1933 års Landstatsmatrikel(ditskrivit av Eric Liliequist: Axel B e r t i l, född 14 april 1933, länsnota- rie i Jönköping 5 januari 1934, t.f. länsassessor i Jönköping 9 februari 1940).
(51) = Svensk Juristtidning, häfte 4, år 1921, s. 243. Svensk Juristtidning, häfte 3, år 1922, s. 221. Svensk Juristmatrikel 1964, s. 165. Tidningarna i Peter Liliequists ägo.
(52) = Svenska Dagbladet 1/9 1941.
(53) = Barn: 1) KARIN, f 17/1 1950, lågstadielärare, g m en polis i Jönköping, 2 söner f 1974 o 1976. 2) GUNNAR, f 8/2 1952, bosatt i Jönköping, g 1:o, dtr FRIDA, f 1972, skild, g 2:o, en son, f 1980. 3) ANDERS, f 12/2 1954, bosatt i Skövde o Mariestad, g, en son, f 1978, en dtr, f 1980. 4) LENA, f 8/4 1957, bosatt i Norra Söderby i Haninge, d, son ROGER, f 1980, en son, f 1982. 5) ELISABET, f 23/4 1968, bosatt i Dalarö.
(54) = Svenska Dagbladet 1949, 1952, 1953, 1962, 1972, 1983.
(55) = Nässjöbygden och Sparbanken, s 267, 337 o 376.
(56) = Svenska Lantmätare 1628-1900.
(57) = Svensk Läkarmatrikel 1970.
(58) = Svenska Dagbladets Årsbok 1960, s 95.
(59) = Svensk Försäkringsmatrikel 1960.
(60) = Svensk Försäkringsmatrikel 1970, s 174.
(61) = Litteratur: (Doktorsavhandlingen) "Del I, Pontine Angle Tumour"(96 sidor); "Del II, The Subarachnoid Cisterns"(108 sidor). Böckerna i Peter Liliequists ägo.
(62) = SVD 11/10 1981.
(63) = Dagens Nyheter 25/10 1975.
(64) = DN 2/5 1981.
(65) = Postmatrikel 1928, s 282-283.
(66) = Postmatrikel 1958. Släkten Ljung:

I.1) KARL EDVARD LJUNG, död, komminister. - G m ANNA LOVISA TÖRNELL.(65)

Barn:

II.a) E R N S T KARL FREDRIK LJUNG, f 28/3 1883 i Djursdala(Kalmar län), postassistent Norrköping 1, Mogenhetsexamen 1903 i Linköping, e o px 2/5 1904 Ö D, ebtr 29/8 1906 i Jönköping, 30/3 1909 Ö D jvp, px där 28/12 s.å., 12/1 1912 i Katrineholm, 18/11 1915 i Norrköping 1, postassistent där fr o m 1/7 1925. Förordnanden: fpx 1913-15 i Katrineholm(6 månader & 26 dagar), 1920-25 i Norrköping 1(2 år, 10 månader & 17 dagar), fpass där 1925-27(1 år, 9 månader & 23 dagar), ktr där s.å.(2 månader & 24 dagar), pm 1914 i Malmköping(8 dagar), 1924 i Norrköping 2(1 månad & 5 dagar), 1927 i Huskvarna(1 månad & 5 dagar), Sävsjö(23 dagar). - G 13/4 1913 m rpx T O R A INGEBORG GUDÈHN, reservpostexpeditör i Östra distriktet, f 7/4 1884 i Nässjö, dtr t byggmästaren Sven Gudéhn, död, o h h Clara Lundell, död. - Genomgått 8 klasser vid Storckenfeldtska flickskolan i Jönköpingh, eopx 28/5 1909 Ö D, epx där 1/3 1912, rpx där 1/7 1920.(65)

Barn:

III.1) BRITTA LJUNG, f 23/2 1922.(65).

II.b) E R I K ADOLF FRITIOF LJUNG, postassistent i Nässjö, f 16/4 1885 i Östra Skrukeby sn(Österg. län), Mogenhetsexamen 1905 i Linköping, eopx 28/4 1906 Ö D, ebtr 17/10 1907 i Vingåker, 29/5 1909 Ö D jvp, bitr px där 5/7 1910, px 27/2 1912 Ö D, 15/9 1919 i Nässjö, pass där fr o m 1/7 1925. Förordnanden: fpx 1923-25 i Nässjö(11 månader & 5 dagar), fpass där 1925-27(10 månader & 26 dagar). - G 16/11 1924 m E L L A DAGNHILD NORDBORG(? NORDBERG), f 3/9 1899.(65)

Barn:

III.1) U L F ROLAND LJUNG, f 27/9 1926, civilingenjör. - Gift.(1)

Barn:

IV.a) TOR LJUNG.(1)

IV.b) ÅSA LJUNG.(1)

III.2) Y L V A SIGYN LJUNG, f 19/12 1929 i Boden, förste postexpeditör hos generalpoststyrelsen, ka- meralbyrån. R 1945 i Nora, S 1948 i Skellefteå, pxasp 28/2 1950 Sth D, eopx där 30/9 1950, 22/2 1951 Sth 19, px där 31/3 1953, 30/6 1956 Sth D, fpx 30(7 1956 gps kmb.(66).

III.3) ÅSA LJUNG, f 25/1 1935 i Piteå, utbildning på Barlocks Handelsinstitut, sekreterare på en advokat- byrå i Sundsvall. - G m avdelningschefen AXEL B E R T I L LILIEQUIST, f 1933, son av länsnotarien Knut E r i c Liliequist o h h A s t r i d Sofia Amalia Stagh.(66)

III.4) ULF LJUNG, civilingenjör, direktör i Wien till 1972, direktör i Eskilstuna(knivfabrik). - G m ?.(1)

Barn:

IV.a) En son LJUNG.(1)

(67) = Hilmer begick nattvardsgång: 1/6 1879, 8/8 1880, 20/4 1882, 6/5 1888 och 7/9 1890.
(68) = Kristina begick nattvardsgång: 7/9 1890.
(69) = De hade två barn: 1) MAJ GUDRUN ERIKSON, f 25/5 1917 i Södertälje, d 24/7 1986 i Enköping(Personnummer: 19170525-2169). Kyrkobokförd(1982) i Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1982) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Eriksgatan 10, IV, 199 35 Enköping. Änka 13/4 1980. - G 18/6 1950 m EVERT VILHELM ALEXANDER LANDIN, f 8/10 1902 i Kungsholms församling, Stockholms stad, d 13/4 1980 i Enköping(Personnummer: 19021008-1493). Kyrkobokförd(1977) i Enköping, Enköpings kn, Uppsala län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Munksundsgatan 15, 199 36 Enköping. 2) STIG LENNART ERIKSON, f 7/1 1919 i Björkvik, Södermanlands län.(110)(117)(118)
(70) = "Döpt 12/5. Mod. Cajsa Andersd. på Brunna ägor, oägta, modern 33 år. Faddrar: Lars Lagg i Svarfwartorp, Pehr Larsson i Storswede, H. Anna Olsd. i Brunna, Pig. A. Cajsa Andersd. i Storswede".(26) Kallas i Strängnäs för Anna Stina Holmberg.
(71) = Anders bevistade förhör: 10/11 1841(hemma), 22/1 1843(kyrkan), 27/1 1843(hemma), 10/11 1845 (hemma), 25/1 1846, 30/11 1847, 26/11 1849, 20/11 1850, 16/11 1852(hemma), 10/11 1854(hemma), 21/11 1859(hemma), 11/3 1860(kyrkan), 15/11 1867 och 17/11 1868. Nattvardsgång: 26/9 1841, 18/12 1842, 31/3 1844, 24/8 1845, 19/7 1846, 20/2 1848, 6/12 1849, 13/4 1851, 20/6 1852, 14/8 1853, 10/12 1854, 25/5 1856, 28/3 1858, 8/7 1860, 10/8 1862, 17/4 1864, 4/6 1865, 15/7 1866, 22/10 1867, 27/10 1867, 13/12 1868, 16/5 1869, 25/6 och 20/12 1871, 14/7 1872, 15/12 1872, 14/11 1873, 1/11 1874, 5/12 1875, 22/7 1877, 25/8 1878, 11/3 1879, 27/4 och 30/5 1880, 10/12 1881, 10/10 1882, 6/4 1884, 2/4 1885, 27/6 1886, 7/8 1887 och 26/1 1890.(30)
(72) = Stina Cajsa bevistade förhör: 17/11 1841(hemma), 15/11 1842(hemma), 27/1 1843(hemma), 11/2 1844(kyrkan) och 24/8 1845. Nattvardsgång: 22/5 1842, 21/5 1843, 31/3 1844, 24/8 1845 och 19/7 1846.(30)
(73) = Anna Stina bevistade förhör: 22/11 1854(hemma), 19/11 1858(hemma), 20/11 1860(hemma), 27/11 1861(hemma), 21/11 1862(hemma), 13/11 1863(hemma), 17/11 1864(hemma) och 16/11 1865(hem- ma). Nattvardsgång: 20/2 1848, 6/12 1849, 13/4 1851, 20/6 1852, 14/8 1853, 10/12 1854, 25/5 1856, 28/3 1858, 10/8 1862, 17/4 1864, 4/6 1865, 15/7 1866, 22/10 1867, 13/12 1868, 16/5 1869, 25/6 och 20/12 1871, 15/12 1872, 14/11 1873, 1/11 1874, 5/12 1875, 22/7 1877, 25/8 1878, 11/3 1879, 27/4 och 30/5 1880, 10/12 1881, 10/10 1882, 6/4 1884, 10/11 1885, 27/6 1886, 7/8 1887 och 26/1 1890.(30)
(74) = Dottern Clara Charlotta bevistade förhör: 19/11 1858(hemma), 11/3 1860(kyrkan), 20/11 1860 (hem- ma), 17/3 1861(kyrkan), 27/11 1861(kyrkan), 21/11 1862(kyrkan), 2/3 1863(kyrkan), 13/11 1863(kyr- kan), 17/11 1864(kyrkan), 16/11 1865(kyrkan) och 23/11 1866(kyrkan).(30)
(75) = Dottern Lovisa Josephina bevistade förhör: 21/11 1862, 13/11 1863, 17/11 1864, 23/11 1866, 15/11 1867 och 17/11 1868. Nattvardsgång: 16/5 1869 och 25/6 1871.(30)
(76) = Fosterdottern Emma Christina begick nattvardsgång: 14/4 1867 och 31/5 1868.(30)
(77) = Carl bevistade förhör: 12/11 1849, 5/11 1850 och 11/11 1851(hemma). Nattvardsgång: 1849, 4/11 1850, 13/1 1851 och 29/8 1852.
(78) = Folkräkningen i Stockholm 31/12 1880, Rotelista för 2:a roten(S:t Klara territorialförsamling), kvarteret Gripen Nr. 4, s 177.(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(79) = Husförhörslängden, Stockholms stad, 1900, Kungl. Lifgardets till häst församling, rote 20(Statistiska Centralbyrån i Stockholm): "Johanna Liljeqvist, enka, f. 1827, bostad i Nannylund, rote nr. 20, uppg. nr. 3.000".
(80) = Förteckning öfver enskilda grafvar Sthlms stads N.O.S. begr. platser, s 95(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(81) = Hennes farbror och faster: "Vigda 1717 i Länna: 8/9 Corpral Anders Hielm och Brita Jönsdotter i Rocklänna".
(82) = Enl HFL född 3/1 och död 1802.
(83) = Husförhörslängden, Strängnäs landsförsamling, 1826-1830.
(84) = Härads sockens vigselbok 1756-1850.
(85) = Åkers sockens In- och utfl.längd 1814-1840.
(86) = Husförhörslängden i Gåsinge sn 1860-1865.
(87) = Berättat av Olov Friberg m.fl.
(88) = Står fadder 1783 "28/2, döpt 10/3, Pär. Jonas Pärs, Catharina Jons i Kyrkobyn. Faddrar: Gästgifwaren Pär Andersson i Stora Eksåg, drängen Jan Jonsson i Kyrkobyn, hustrun Anna Jonsdotter i Stora Eksåg, samt pigan Anna Pärsdotter ibidem.
(89) = Husförhörslängden, Barva sn, 1793-1805.
(90) = Anna Maria bevistade förhör hemma: 9/11 1838, 20/11 1839; bevistade förhör i kyrkan: 17/2 1836, 18/2 1842; samt nattvardsgång: 19/3 1837, 9/12 1838, 20/3 1842, 9/4 1843, 28/4 1844, 18/5 1845, 3/6 och 20/11 1846, 12/12 1847, 4/6 1848, 13/10 1850, 27/1 1851, 1/8 1852, 21/8 1853, 16/7 1854, samt 21/2 1856.
(91) = Johan Ulric bevistade förhör hemma: 9/11 1838, samt 9/11 1848; bevistade förhör i kyrkan: 10/3 1843; samt nattvardsgång: 19/3 1837, 9/12 1838, 20/3 1842, 9/4 1843, 28/4 1844, 18/5 1845, 3/6 och 20/11 1846, 12/12 1847, 4/6 1848, 13/10 1850, 27/1 1851, 1/8 1852, 21/8 1853, 16/7 1854, samt 14/9 1856.
(92) = Johanna Petersson bevistade förhör: 22/11 1847, 26/11 1849, 20/11 1850, 18/11 1851(hemma), 17/11 1852(hemma), 22/11 1853(hemma), 3/11 1854(hemma), och 7/11 1854(kyrkan); nattvardsgång: 16/4 1848, 29/4 1849, 1/9 1850, 12/6 1853, 15/10 1854, samt 26/3 1855.
(93) = Anders Norrman står fadder 1719: "15 Marty Christnades Lars Larssons dotter i Gredby(i Härads sn), Anna, Testes: Pär Mårtensson i Åstorp, Sold: And: Norrman, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Anders Nilssons Hustru i Gredby". 1723: "d: 4 January WargärningsKarlen Olofs barn wid Norrlänna, Pär, faddrar: Soldaten Anders Norrman, Soldaten Olof Säterberg, Hust: Karin Andersdotter i Sörtorp, Pig: Margaretha i Norrlänna". 1725: "d: 22 Sept: Mats Anderssons(hans svåger) barn uti Nafwarstorp, Pär, faddrar: Soldaten Anders Norrman, Pär Andersson i Eldsund, dräng: Jahn Pärsson i Täby, Mats Larssons Hustru i Norrlänna, Erik Nilssons Hustru i Fäboda, Pig: Anna Andersdotter i Norrlänna". 1726: "d: 6 Febr: Oloff Erikssons barn i Fiällen, Jahn, faddrar: Anders Jahnsson i Merlänna, Sold: Anders Norrman, dr: Andersson i Norrlänna, Jahns Hust: i Nafsta, Anders Erikssons Hust: i Merlänna, Pig: Anna Pärsdotter i Norrlänna". 1731: "d: 1 May Sold: Olof Säterbergs barn, döptes d: 7, kallades Kerstin, faddrar: Erik Pärsson i Norrlänna, Sold: Anders Norrman, Trädgårdsdrängen Erik Frystedt, Erik Anderssons Hustru, Erik Erssons Hust: i Norrlänna, Pig: Marja Larsdotter wid Bruket". 1733: "d: 7 Sept: Erik Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 14, kallades Catharina, faddrar: Hr: Anders Gellius, Erik Andersson i Norrgården, Anders Norrman, Dr: Wehlam Caspersson, Änkan uti St: Öhråsen, Anders Erssons Hust: i Norrgården, Pig: Elizabeth Hindriksdotter". 1734: "d: 28 Febr: Jahn Pärssons barn i Dammen, döptes d: 3 Marty, kallades Brita, faddrar: Förafskedade Soldaten Anders Norrman, Pähr Olofsson i Klåckartorp, Dr: Anders Matsson i Rosöga, Erik Erssons Hustru i St: Låmmartorp, Olof Wrets Hustru i Koja, Pig: Anna Andersdotter i Haglyda". 1736: "d: 7 January Sochne- Skomakarens Lars Lybergs barn i Sörtorp, döptes d: 11, kallades Kerstin, faddrar: Sold: Anders Norrman, Erik Ersson i Norrlänna, dr: Anders Nilsson, Anders Ers Hust: i Norrgården, Sold: Säterbergs Hustru, Pig: Marja Andersdotter". 1737: "d: 8 Decemb: Jahn Ihbramssons barn i Ösäter, döptes d: 11, kallades Anders, faddrar: Anders Ersson i Norrgården, Sold: Anders Norrman, dr: Erik Jahnsson i Norrlänna, Jahn Smeds Hust: i Eklund, Olofs Hust: i Winterled, Pig: Brita Pärsdotter i Ösäter". 1738: "d: 11 Apr: Anders Erssons barn i Norrgården, döptes d: 14, kallades Stina, faddrar: Trägårdsmäster Olof Siöberg, Olof Matsson i Norrlänna, Sold: Anders Norrman, Jungfru Anna Elisabeth Wirelia, Eriks Hustru i Storbråten, Pig: Brita Ers i Ronholmstorp".
(94) = Elizabeth Pehrsdotter stod fadder 1722: "d: 10 January Lars barn i Haglyda, Pähr, faddrar: Mats Larsson i Bråttorp, Erik Larsson i Norrlänna, dräng: Lars Matsson i Bråttorp, Pärs Hust: i Brotorp, Sold: And: Norrmans Hustru, Pig: Anna i Mohra". 1723: "d: 3 Octobris Soldatens Jahn Kärrbergs barn i Fogelstuga, Hindrik, Soldat i Dunker, faddrar: Soldaten Anders Hammar, Soldaten Olof Säterberg, Soldat: Anders Norrmans Hustru, Pig: Marja Eriksdotter i Rösäter". 1725: "d: 1 Juny Soldatens Måns Merfelts barn, Catharina, faddrar: Jonas Eriksson i Hattorp, Erik Andersson i Frälsgården, Anders Norrmans Hustru, Erik Anderssons Hustr: i Merlänna". 1728: "d: 4 Aug: Jahn Pärssons(hennes bror) i Källdahln, Kerstin, i Åker, faddrar: Erik Larsson i Granbohda, Mats Andersson i Nafwarstorp, Dr: Pär Jonsson i Stämbråten, Jahn Jacobssons Hust: i Nyckelberg, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Marja Matsdotter i Källdahln". 1732: "d: 14 Juny Anders N: barn i Dammen, döptes d: 18, kallades Kerstin, faddrar: Hr: Inspector And: Wirell, Olof uti Måstorp, Jahns Hust: i Ronholmsståck, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Brita Andersd: i Sörlänna". 1732: "d: 14 July Mats Anderssons(hennes svåger) barn i Nafwarstorp, döptes d: 16, kallades Jahn, faddrar: Lars Ersson i Hulte, Dr: Erik Bengtsson i L: Sätertorp, gl: Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Karin Ersdotter i Merlänna". 1733: "d: 4 Oct: Sold: Olof Säterbergs barn, döptes d: 7, kallades Erik, faddrar: Trägårdsmästaren Olof Siöberg, Erik Andersson i Norrlänna, Lars Blomgren, Erik Pärs Hust: i Norrlänna, Sold: And: Norrmans Hustru, Pig: Anna Nilsdotter på Bruket". 1736: "d: 13 Febr: Anders Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 15, kallades Brita, faddrar: Erik Andersson i Sörgården, Erik Pärsson i Storbråten, dr: Pär Ersson i Norrlänna, Olof Matssons Hust: i Norrlänna, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Erik Michelssons, dotter Karin i Merlänna". 1739: "d: 6 May Lars Lybergs barn i Sörtorp, döptes d: 11, kallades Marja, faddrar: Olof Matsson i Norrlänna, Olof Ersson i Rösäter, Dr: Jahn Månsson i Norrlänna, Enkan Hust: Kerstin i St: Öhråsen, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Kerstin Anders wid Bruket". 1739: "d: 30 Juny Olof Erssons barn i Rösäter, döptes d: 2 July, Kallades Erik, faddrar: Erik Pärsson i Norrlänna, Sold: Anders Mehrman, Dr: Daniel Ersson i Norrgården, Anders Erssons Hustru i Norrgården, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Catharina Ersdotter i Rösäter". 1740: "d: 30 May Erik Anderssons barn i Hattorp, döptes d: 31, kallades Anders, faddrar: Hr: Anders Gellius, Sold: Anders Norrmans Hustru, Sold: Anders Mehrman, Pig: Karin Ersdotter i Rösäter". 1741: "d: 12 Sept: Pär Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 18, kallades Karin, faddrar: Hr: Bokhållaren Jac: Hagström, Pär Jahnsson i Brotorp, Olof Ersson i Norrlänna, Dr: Anders Ersson i Norrgården, Olof Matssons Hust: i Norrlänna, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Elizabeth Ersd: i Norrlänna". 1749: "d: 5 Sept: Anders Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 10, kallades Stina, faddrar: Pär Jonsson i Granbohda, Erik Andersson i Norrlänna, Dr: Pähr Pährsson i Sundtorp, Änkan Hust: Karin i Sundtorp, Sold: Norrmans Hustru, Pig: Marja Pärsdotter i Granbohda".
(95) = Brita står fadder 1744: "D: 25 July Erik Olofssons(svågerns) barn i Ekedahln, döptes d: 29, kallades Olof, faddrar: Jahn Matsson i Wrettorp, Dr: Pär Larsson i Byringe, Lars Jönssons Hust: i Byringe, Pig: Brita Andersdotter i Wrettorp". 1744: "D: 15 Sept: Anders Anderssons barn i Åtorp, döptes d: 21, kallades Jahn, död, faddrar: Herr Pähr Wirell på Sörlänna, Olof Matsson i Merlänna, Dr: Carl Larsson i Merlänna, Olofs Hustru i Ståcken, Anders Hustru i Måstorp, Pig: Brita Anders i Wrettorp". 1745: "D: 1 Jan: Jahn Matssons barn i Wrettorp, döptes d: 6, kallades Stina, faddrar: Hr: Pähr Wirell på Sörlänna, Olof Matsson i Merlänna, Dr: Pähr Andersson Fryberg, Hr: Anders Gellii Hustru, Pährs Hustru i Biörklyda, Pig: Brita Andersd: i Wrettorp". 1747: "D: 15 Nov: Pähr Fribergs(broderns) barn i Råcklänna, döptes d: 22, kallades Anna Elisabeth, faddrar: Trägårdsmästaren Erik Lindberg, Erik Jönsson i L: Åskiär, Jan Pährsson i Merlänna, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Lars Erssons Hustru i Byringe, Pig: Britha Andersdåter i Wrettorp".
(96) = Kerstin står fadder 1749: "d: 24 Junii Brita Andersdotters(systerns) Oägta barn i Apelstuga Erik, fadrar: Pär Fryberg, Dr: Anders Jahnsson i Råcklänna, Änkan Catharina Pärs i L: Åstorp, Pig: Kerstin Andersdotter i Merlänna".
(97) = Om han inte dog då kan han vara LARS NORRMAN, SochneSkräddare i Härads sn. Barn: 1) "Anna Maria, f 26/5 1768, döpt 28/5, Sockenskräddaren Lars Norrman och Hustru Brita Ersdotter i St: Skälby. Faddrar: Erik Eriksson i L: Skälby, Son Anders Andersson i Snytberga, Hust: Brita Andersdotter i Hagby, och Pig: Anna Stina Ersdotter i L: Eksåg". 2) "Anders, f 13/9 1771, döpt 15/9, SochneSkräddaren Lars Norman och Hustru Brita Ersdotter i St: Skälby. Faddrar: Anders Ersson i Elma i Wansö S:, Dr: Anders Nilsson i Hagby, Hustru Maria Larsdotter i Stora Skälby, Pig: Catharina Andersdotter ibidem". 3) "Erik, f 25/12 1776, döpt 27/12, Skräddaren Lars Norman och Hustru Brita Ers i Sandwik. Faddrar: Erik Ersson i Skelby, Dr: Anders Andersson ibidem, Hustru Anna Stina i Rölkäär, Pigan Anna Anders i Skälby".
(98) = Tjeckiska personbevis, Inskrivningsbevis(skolor), giftermålscertifikat, anställningsbevis. Svensk Försäkringsmatrikel 1970, s 174. Tidningsurklipp.
(99) = DN 22/11 1989.
(100) = Släkten Stridh från Småland:

I.1) KARL STRIDH. - G m HULDA ?.

Barn:

II.a) KARL G U S T A F STRIDH, f 12/11 1887 i Blackstad. - G 2/4 1910 m G U N H I L D SOFIA JOHANSSON, f 24/11 1887, dtr t Johan Andersson o h h Ida ?.

Barn:

III.1) A I N A KERSTIN INGBRITT STRIDH, f 17/8 1929 i Lofta. - G 12/1 1952 m O D D BIRGER SOLUM, f 21/4 1921, d 1980 i Överum, son av Magnus Solum o h h Petra ?.

(101) = Alexandras farfars farfars farfars farfars far.
(102) = Alexandras farfars farfars farfars farfar.
(103) = Alexandras farfars farfars farfars far.
(104) = Alexandras farfars farfars farfar.
(105) = Alexandras farfars farfars far.
(106) = Alexandras farfars farfar.
(107) = Alexandras farfars far.
(108) = Alexandras farfar.
(109) = Alexandras far.
(110) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", andra utgåvan av Sveriges Släktforskarförbund 2000.
(111) = Anna Hermania Erikson/f. Hilmertz, f 12/9 1893. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Hustru: sammanboende med HF, med barn(gift). Födelseort: Strängnäs(Strängnäs landsförsamling, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 2.
(112) = Samuel Erikson, f 12/9 1888. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). F d lantbrukare, inneboende/anställd, sammanboende med barn(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Militäruppgift: 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: Andersson, 2 tr. Boendeanteckning: 2 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 1.
(113) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Hornsgatan 85(Kv. Pålen 4). Arb.: inneboende utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 1924 från Svartnäs(Svartnäs, Kopparbergs län). Ut: 4/3 1925 till rote 12(Sofiaroten). Militäruppgift: 186-46-1909. Frånvarande familjemedlem: Gift m. lärarinnan Anna Hermania Hilmertz, hustru kvar i Svartnäs, Kopparbergs län). Boendeanteckning: 0:5 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemensarkivet, häfte 16088, sida 6, rad 27.
(114) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Blecktornsstigen 1; Becktornsbrinken 2; Metaregatan 2; Blecktornsbrinken 4; Metaregatan 4; Södermannagatan 57, 59; Metaregatan 6, 8(Kv. Draget 1). Arb.: inneboende/anställd utan familj/(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 2/3 1925 från rote 16(Tantoroten). Ut: 4/7 1925 till rote 9(Humlegårdsroten). Militäruppgift: F 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: /Karl Johansson/Karl Jansson/57-59m/57-59 k 4 tr. Frånvarande familjemedlem: Gift 22/4 1916 m. småskollärarinnan Anna Hermania Hilmertz. Källa: Stockholöms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 13021, sida 2, rad 18.
(115) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Krukmakaregatan 5(Kv. Hagen 24). F. hemansägaren/förman: inneboende/anställd utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 14/10 1925 från rote 9(Humlegårdsroten). Ut: 4/6 1926 till rote 12(Sofiaroten). Militäruppgift: F 186-46-09. Boendeanteckning: 4 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 18827, sida 18, rad 7.
(116) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Åsögatan 68(Kv. Pahl 19). Förman: inneboende/anställd utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 10/6 1926 från rote 19(Skinnarviksroten). Ut: 1926(Kvarstår i fastigheten). Militäruppgift: F 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: Dedorson, 1 tr. 68. Frånvarande familjemedlem: Gift 22/4 1916 m. Anna Hermania Hilmertz. Boendeanteckning: 1 tr, 68. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 12930, sida 2, rad 27.
(117) = Maj Gudrun Erikson, f 25/5 1917. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Dotter: Barn fött inom äktenskapet(ogift). Födelseort: Södertelje(Södertälje, Stockholms län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 3.
(118) = Stig Lennart Erikson, f 7/1 1919. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Son: Barn fött inom äktenskapet(ogift). Födelseort: Björkvik(Björkvik, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskedroten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 4.
(119) = Personnummer: 19170525-2169. Landin, Maj Gudrun. Bostadsadress vid sin död: Eriksgatan 10, IV, 199 35 Enköping. Död 24/7 1986. Kyrkobokförd(1982) i Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1982) på samma ort. Född 25/5 1917 i Södertälje(Stockholms län). Änka 13/4 1980. - G 18/6 1950 m EVERT VILHELM ALEXANDER LANDIN, f 8/10 1902 i Kungsholm, Stockholms stad, d 13/4 1980 i Enköping, Uppsala län(Personnummer: 19021008-1493). Kyrkobokförd(1977) i Enköping, Uppsala län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Munksundsg 15, 199 36 Enköping.(110)
(120) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 16049(1910-1916), sida 84, rad 24.
(121) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14327(1885-1899), sida 21, rad 15.
(122) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14653(1910-1918), sida 7, rad 16-18.
(123) = De hade dottern: LILLY ELISABET NYMAN, f 18/11 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad. In 18/12 1915 från rote 20(Narvaroten). Bostadsadress då: Kocksgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Ogift. Ut 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). In 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). Bostadsadress då: Kochsgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Ensamstående, ogift. Ut 30/6 1923 till rote 15(Mariaroten). In 16/7 1923 från rote 14(Skanstullsroten). Bostadsadress då: Bellmansgatan 23(kv. Paris 13). Ensamstående, ogift. Ut 1926(kvarstår i fastigheten). Hon är LILLY ELISABETH STRANDBERG, f 18/11 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad, d 27/7 1991 i Bromma församling, Stockholms stad(Personnummer: 19011118-0709). Kyrkobokförd(1976) i Västerled, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1976) på samma ort. Änka 19/8 1956. Bostadsadress vid sin död: Hunnebergsv 4, I, 161 34 Bromma.(110)(124)(125) (123) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 40445(1918-1926), sida 2, rad 5-6.
(124) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 40445(1918-1926), sida 2, rad 7.
(125) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 42231(1912-1926), sida 8, rad 9.
(126) = Enligt Torsten Engqvist uppgifter på Rötter.
(127) = Sveriges Dödbok 1950-1999 på CD-Rom.
(128) = Vansö HFL 1799-1811.
(129) = Vansö HFL 1811-1816.
(130) = Vansö HFL 1816-1825.
(131) = SOLDATREGISTRET SÖDERMANLAND, Centrala Soldatregistret.
(132) = Länna Dödbok 1751-1830.
(133) = www.läkartidningen.se 2008.
(134) = HFL Livgardet till häst 1855. Digital sökning.
(135) = HFL Livgardet till häst 1849-1859.
(136) = Vigselboken i Thorshälla 1788.
(137) = HFL i Thorshälla 1785-1791.

(138) = Straffad för brott mot 7:e budet - Du ska ej begå äktenskapsbrott. Se: Länna AI:16 (1866-1870) Bild 124 / sid 113 (AID: v59959.b124.s113, NAD: SE/ULA/10897). 1) Dunkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10184/A I/24 (1886-1890) sid 149. 2) Länna AI:16 (1866-1870) Bild 124 / sid 113 (AID: v59959.b124.s113, NAD: SE/ULA/10897).
(139) = Född: 1851-02-27 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Bosatt: 1865-11-07 Barva (Bjurkärr) 2) Barva AI:11 (1861-1865) Bild 158 / sid 151 (AID: v54340.b158.s151, NAD: SE/ULA/10096) Bosatt: 1866 Dunker (Bastbråten) 3) Barva AI:12 (1866-1870) Bild 152 / sid 145 (AID: v54341.b152.s145, NAD: SE/ULA/10096) Bosatt: 1869 Dunker (Adamskog) 4) Bosatt: 1871 Dunker (Wadsbro) 5). 1) Länna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897) 2) Barva B:2 (1861-1894) Bild 14 (AID: v162804.b14, NAD: SE/ULA/10096) 3) Dunker AI:20 (1866-1870) Bild 107 / sid 96 (AID: v54722.b107.s96, NAD: SE/ULA/10184) 4) Dunker AI:20 (1866-1870) Bild 174 / sid 163 (AID: v54722.b174.s163, NAD: SE/ULA/10184) 5) Dunker AI:21 (1871-1875) Bild 144 / sid 132 (AID: v54723.b144.s132, NAD: SE/ULA/10184). änna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897).
(140) = Född: 1853-04-17 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Bosatt: 1900 Solna (Minnet 12) (Nya Alby) 2) Död: 1904-10-26 Solna (Marby) 3). Flyttar in från Kungsholmen 14/4 1893: Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564) Solna AIIa:1a (1898-1901) Bild 1350 / sid 128 (AID: v90098.b1350.s128, NAD: SE/SSA/1564) Solna AIIa:6 (1901-1906) Bild 980 / sid 590 (AID: v90106.b980.s590, NAD: SE/SSA/1564) Solna AIIa:5 (1901-1906) Bild 2030 / sid 447 (AID: v90105.b2030.s447, NAD: SE/SSA/1564) 18530417 Friberg, Erik Gustaf Marby Död 26/10 1904. Kyrkobokförd i Solna (Stockholms län, Uppland). Född 17/4 1853 (ingen uppgift om födelseort) Gift man. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Solna, Solna kn (Stockholms län, Uppland) Källor: DB 1) Länna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897) 2) Sveriges befolkning 1900 3) Solna AIIa:5 (1901-1906) Bild 2030 / sid 447 (AID: v90105.b2030.s447, NAD: SE/SSA/1564) 4) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564)
(141) = Maria Charlotta Andersson. Född: 1853-04-12 Ytterselö 1) Bosatt: 1900 Solna (Minnet 12) (Nya Alby) 2) Bosatt: 1906 Solna (Manby) (Nya Alby) 3). 1) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564) 2) Sveriges befolkning 1900 3) Solna AIIa:5 (1901-1906) Bild 2030 / sid 447 (AID: v90105.b2030.s447, NAD: SE/SSA/1564).
(142) = Född: 1892-08-29 Stockholm (Kungsholm) 1). 1) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564).
(143) = Född: 1894-01-21 Solna 1) Död: 1969-04-26 Sundbyberg 2). 18940121-1215 Friberg, Karl Isak Karlav 9 Sundbyberg 1 Död 26/4 1969. Kyrkobokförd i Sundbyberg, Sundbybergs kn (Stockholms län, Uppland). Född 21/1 1894 (ingen uppgift om födelseort) Änkling (20/1 1956). -------------- Källor: RFV 70 / RTB 69 / UTD 69d. 1) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564) 2) Sveriges Dödbok 5.
(144) = Dagmar Elvira Johansson. Född: 1895-03-01 Stockholm (Johannes) 1) Död: 1956-01-20 Sundbyberg 1). 18950301-122 Friberg f. Johansson, Dagmar Elvira Karlav 9 Död 20/1 1956. Kyrkobokförd i Sundbyberg, Sundbybergs kn (Stockholms län, Uppland). Född 1/3 1895 i Johannes (Stockholms stad, Uppland). Gift kvinna (18/5 1919). -------------- Födelseförsamling i källan: Johannes (Stockholms län) Källor: DA / DOR 52-60. 1) Sveriges Dödbok 5.
(145) = Född: 1895-05-13 Solna 1) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564) Död: 1987-07-27 Stockholm (Bromma) 2). Flytt till Lidingö 1824: Lidingö BI:6 (1920-1927) Bild 990 (AID: v268053.b990, NAD: SE/SSA/1529) 18950413-0700 Ljungdahl, Maria Elisabet Gubbkärrsv 21, III rum 312 161 51 Bromma Död 27/7 1987. Kyrkobokförd (1979) i Västerled, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). Mantalsskriven (1979) på samma ort. Född 13/4 1895 i Solna (Stockholms län, Uppland). Änka (16/1 1985). -------------- Födelseförsamling i källan: Solna (Stockholms län) Källor: RTB 87 / SPAR 90. 1) Solna CI:5 (1895-1898) Bild 120 / sid 4 (AID: v90147.b120.s4, NAD: SE/SSA/1564) 2) Sveriges Dödbok 5 3) Sundbyberg EI:1 (1909-1936) Bild 1170 / sid 107 (AID: v274093.b1170.s107, NAD: SE/SSA/6005).
(146) = Gustaf Emanuel Ljungdahl Blev 89 år. Född: 1895-09-02 Stockholm (Klara) 1) Död: 1985-01-16 Stockholm (Bromma) 1). Flytt till Lidingö 1924: Lidingö BI:6 (1920-1927) Bild 980 (AID: v268053.b980, NAD: SE/SSA/1529). 1) Sveriges Dödbok 5 2) Sundbyberg EI:1 (1909-1936) Bild 1170 / sid 107 (AID: v274093.b1170.s107, NAD: SE/SSA/6005).
(147) = Född: 1897-07-20 Solna 1) Död: 1962-11-08 Norrköpings (Östra Eneby) 2). 18970729-233 Friberg, Olof Andreas Hagagatan 22 B Död 8/11 1962. Kyrkobokförd i Norrköpings Östra Eneby, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland). Född 29/7 1897 i Solna (Stockholms län, Uppland). Änkling (1/6 1962). Anm: Gift 30/9 1945 -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Kolmården, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland) Födelseförsamling i källan: Solna (Stockholms län) Källor: DB, FS / DOR 62. 1) Solna AIa:22a (1891-1897) Bild 730 / sid 63 (AID: v90088.b730.s63, NAD: SE/SSA/1564) 2) Sveriges Dödbok 5.
(148) = Eva Astrid Holm. Född: 1900-09-01 Norrköping (Sankt Olai) 1) Död: 1962-06-01 Norrköpings (Östra Eneby) 1). 1) Sveriges Dödbok 5.
(149) = Född: 1855-11-25 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Död: 1917-06-15 Tumbo (Skoglund) 2). 18551125 Borggren f. Friberg, Emma Charlotta Skoglund Död 15/6 1917. Kyrkobokförd i Tumbo (Södermanlands län, Södermanland). Född 25/11 1855 i Lännäs (Örebro län, Närke). Gift kvinna (25/5 1878). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Hällby med Tumbo och Råby-Rekarne, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Lännäs (Örebro län) Källor: SCB, FS. 1) Länna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897) 2) Sveriges Dödbok 5 3) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184).
(150) = Wilhelm Borggren. Född: 1847-11-03 Husby-Rekarne 1) Död: 1929-05-17 Tumbo (Skoglund) 2). 18471103 Borggren, Vilhelm Skoglund Död 17/5 1929. Kyrkobokförd i Tumbo (Södermanlands län, Södermanland). Född 3/11 1847 i Husby-Rekarne (Södermanlands län, Södermanland). Änkling (15/6 1917). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Hällby med Tumbo och Råby-Rekarne, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Husby-Rekarne (Södermanlands län) Källor: SCB, FS. 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(151) = Släkten BORGGREN:

I.1) WILHELM BORGGREN, f 3/11 1847 i Husby-Rekarne sn, d 17/5 1929 i Skoglund, Tumbo sn. G 25/5 1878 m EMMA CHARLOTTA FRIBERG, f 25/11 1855 i Källstugan, döpt 2/12 s.å., levde 1872 i Ärla sn, d 15/6 1917 i Skoglund, Tumbo sn. Utfl. från Vadsbro som piga 1871 till Byrilstorp i Dunkers sn, utfl. 25/10 1872 till Ärla sn.(1)(2)(11)(12)(149)(150)(151)

Barn:

II.a) AUGUST GABRIEL BORGGREN, f 10/7 1883 i Ärla sn.(149)(150)(152)

II.b) EMMA VIKTORIA BORGGREN, f 20/6 1885 i Ärla sn, d 10/4 1912 Gustafslund, Husby-Rekarne sn.(149)(150)(153)

II.c) ELIN WILHELMINA BORGGREN, f 5/3 1887 i Ärla sn, d 27/2 1963 i Eskilstuna. - G 10/10 1910 m CARL GEORG ROSELL, f 31/5 1889 i Eskilstuna Fors, d 31/12 1962 i Eskilstuna.(149)(150)(154)(155)

II.d) ANNA LOVISA BORGGREN, f 16/6 1889 i Ärla sn, d 18/3 1963 i Eskilstuna.(149)(150)(156)

II.e) IDA CHARLOTTA BORGGREN, f 17/7 1892 i Ärla sn, d 4/2 1966 i Eskilstuna Fors. - G m NN ÖBERG.(149)(150)(157)

II.f) OSKAR LINUS BORGGREN, f 5/8 1895 i Ärla sn, d 2/6 1966 i Stockholm Oscar. - G 1939 m ESTER FREDRIKA NN, f 4/6 1910 i Stockholm Johannes, d 29/6 2004 i Stockholm Spånga.(149)(150)(158)(159)

II.g) HJALMAR EDVARD BORGGREN, f 13/6 1899 i Söder Norrlång, Dunker sn, d 27/1 1900 i Söder Norrlång, Dunker sn.(149)(150)(160)

(152) = Född: 1883-07-10 Ärla (D) 1). 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184).
(153) = Född: 1885-06-20 Ärla (D) 1) Död: 1912-04-10 Husby-Rekarne (Gustafslund) 2). 18850620 Berggren, Emma Viktoria Gustafslund Död 10/4 1912. Kyrkobokförd i Husby-Rekarne (Södermanlands län, Södermanland). Född 20/6 1885 i Ärla (Södermanlands län, Södermanland). Ogift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Husby-Rekarne, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Ärla (Södermanlands län) Källor: SCB, DB, FS, SvBef1900. 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5. (154) = Född: 1887-03-05 Ärla (D) 1) Död: 1963-02-27 Eskilstuna 2). 18870305-164 Rosell f. Borggren, Elin Vilhelmina Eskilsg 62 Eskilstuna Död 27/2 1963. Kyrkobokförd i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 5/3 1887 i Ärla (Södermanlands län, Södermanland). Änka (31/12 1962). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Ärla (Södermanlands län) Källor: AR / DOR 63 18890531-165 Rosell, Carl Georg Eskilsgatan 62 Död 31/12 1962. Kyrkobokförd i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 31/5 1889 i Eskilstuna Fors (Södermanlands län, Södermanland). Gift man (10/10 1910). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Fors Eskilstuna (Södermanlands län) Källor: AR / DOR 62. 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(155) = Carl Georg Rosell. Född: 1889-05-31 Eskilstuna (Fors) 1) Död: 1962-12-31 Eskilstuna 1). 1) Sveriges Dödbok 5.
(156) = Född: 1889-06-16 Ärla (D) 1) Död: 1963-03-18 Eskilstuna 2). 18890618-160 Borggren, Anna Lovisa Loheg 23-25 Eskilstuna Död 18/3 1963. Kyrkobokförd i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 18/6 1889 i Ärla (Södermanlands län, Södermanland). Ogift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Ärla (Södermanlands län) Källor: AR / DOR 63. 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(157) = Född: 1892-07-17 Ärla (D) 1) Död: 1966-02-04 Eskilstuna (Fors) 2). 18920717-160 Öberg f. Borggren, Ida Charlotta Hökgatan 2 C Död 4/2 1966. Kyrkobokförd i Eskilstuna Fors, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 17/7 1892 i Ärla (Södermanlands län, Södermanland). Änka (13/12 1938). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Ärla (Södermanlands län) Källor: AR / DOR 66. 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(158) = Född: 1895-08-05 Ärla (D) 1) Bosatt: 1926 Stockholm (Kungsholm) (Kungsholms Strand)) 2) Död: 1966-06-02 Stockholm (Oscar) 3). 18950805-085 Borggren, Oscar Linus Erik Dahlbergsg 35 A 2 Sth No Död 2/6 1966. Kyrkobokförd i Oscar, Stockholms stad (Stockholms stad, Uppland). Född 5/8 1895 (ingen uppgift om födelseort) Gift man (1939). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Oscar, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184) 2) Rotemansarkivet 3) Sveriges Dödbok 5.
(159) = Ester Fredrika Nn. Född: 1910-06-04 Stockholm (Johannes) 1) Död: 2004-06-29 Stockholm (Spånga) 2). 19100604-0867 Borggren, Ester Fredrika Elinsborgsb 7, 4Tr 163 64 Spånga Död 29/6 2004. Folkbokförd i Spånga, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). Född 4/6 1910 i Johannes (Stockholms stad, Uppland Änka (2/6 1966). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Spånga-Kista, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Johannes (Stockholms län) Källor: man91 / RFV 06. 1) Sveriges befolkning 1970 2) Sveriges Dödbok 5.
(160) = Född: 1899-06-13 Dunker (Söder Norrlång) 1) Död: 1900-01-27 Dunker (Söder Norrlång) 1). 1) Dunker AI:28 (1896-1900) Bild 70 / sid 301 (AID: v54730.b70.s301, NAD: SE/ULA/10184).
(161) = Född: 1859-08-29 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Bosatt: 1890 Lilla Mellösa (Talja) (Schliringe) 2) Död: 1897-12-02 Lilla Mellösa (Talja) (Schliringe) 3). Post 608265 Friberg, Frans Oskar f.d. Dräng f. 1859 i Länna (Södermanlands län, Södermanland) Ogift man, ensam i familjen sjuklig Talja brukas under Schiringe Lilla Mellösa (Södermanlands län, Södermanland) Födelseort i källan: Länna d. l. 1) Länna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897) 2) Mellösa AI:23 (1886-1890) Bild 124 / sid 114 (AID: v59802.b124.s114, NAD: SE/ULA/10835) 3) Mellösa AI:25 (1896-1900) Bild 137 / sid 121 (AID: v59804.b137.s121, NAD: SE/ULA/10835).
(162) = Född: 1861-06-03 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Bosatt: 1901 Kloster 2). Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 164 / sid 155 (AID: v54726.b164.s155, NAD: SE/ULA/10184) Dunker AIIa:1 (1901-1905) Bild 750 / sid 59 (AID: v163009.b750.s59, NAD: SE/ULA/10184). 1) Länna C:2 (1861-1894) Bild 5 (AID: v59966.b5, NAD: SE/ULA/10897) 2) Dunker AIIa:1 (1901-1905) Bild 750 / sid 59 (AID: v163009.b750.s59, NAD: SE/ULA/10184).
(163) = Clara Mathilda Eriksson. Född: 1863-05-04 Lilla Malma (Smedstorp) (Norrstugan) 1). Lilla Malma AI:15 (1861-1865) Bild 181 / sid 172 (AID: v59747.b181.s172, NAD: SE/ULA/10834). 1) Lilla Malma C:4 (1861-1879) Bild 13 / sid 10 (AID: v59771.b13.s10, NAD: SE/ULA/10834).
(164) = Född: 1883-09-03 Dunker (Wadsbro soldattorp) 1) Död: 1958-05-12 Stockholm (Hässelby) 2). Eventuellt denna person från dödboken: 18830903-930 Pihlström f. Friberg, Ida Matilda Viveka Trolles Gränd 8 Död 12/5 1958. Kyrkobokförd i Hässelby kbfd, Stockholms stad (Stockholms stad, Uppland). Född 3/9 1883 (ingen uppgift om födelseort) Änka (19/4 1917). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Hässelby, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland) Källor: DB / DOR 52-60 Post 181953 Från rotemansarkivet: Friberg, Ida Matilda Piga f. 1883 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland) Flicka, ensam i familjen Qv. Ingemar 8 Jakob och Johannes rote 21 (Stockholms stad, Uppland) Kyrkobokföringsort: Johannes Födelseort i källan: Dunker Södermanlands län Jakob och Johannes BIb:31 (1900-1901) Bild 1220 / sid 119 (AID: v86317.b1220.s119, NAD: SE/SSA/0008). 1) Dunker C:6 (1861-1885) Bild 1320 (AID: v54739a.b1320, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(165) = Född: 1886-05-24 Dunker (Wadsbro soldattorp) 1) Död: 1961-05-02 Stockholm (S:t Göran) 2). 18860524-033 Friberg, Karl Gunnar Fleminggatan 99 Död 2/5 1961. Kyrkobokförd i Sankt Göran, Stockholms stad (Stockholms stad, Uppland). Född 24/5 1886 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland). Gift man (21/3 1953). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Sankt Göran, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Dunker (Södermanlands län) Källor: DB, PA / DOR 61. 1) Dunker C:7 (1886-1894) Bild 8 (AID: v54740.b8, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(166) = Född: 1887-12-01 Dunker (Wadsbro soldattorp) 1) Död: 1972-12-27 Hyltinge (Sparreholm) (D) 2). 18871208-1630 Friberg, Axel Vilhelm Gottfrid Åsenhemmet 640 34 Sparreholm (Boendeadress 1 nov 1970) Död 27/12 1972. Kyrkobokförd i Hyltinge, Flens kn (Södermanlands län, Södermanland). Mantalsskriven på samma ort. Född 8/12 1887 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland). Änkling (18/8 1954). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Flen, Helgesta-Hyltinge, Flens kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Dunker (Södermanlands län) Källor: MTL 71 / RTBd 72 18881124-162 Friberg f. Gustavsson, Elin Charlotta Landshammar Död 18/8 1954. Kyrkobokförd i Spelvik, Rönö kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 24/11 1888 i Helgesta (Södermanlands län, Södermanland). Gift kvinna (25/4 1909). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Rönö, Nyköpings kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Helgesta (Södermanlands län) Källor: DA / DOR 52-60. 1) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 164 / sid 155 (AID: v54726.b164.s155, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5 3) Helgesta AIIa:2 (1904-1909) Bild 1880 / sid 176 (AID: v163729.b1880.s176, NAD: SE/ULA/10394).
(167) = Elin Charlotta Gustafsson. Född: 1888-11-24 Helgesta (D) 1) Död: 1954-08-18 Rönö (Landshammar) 2). 1) Helgesta AIIa:2 (1904-1909) Bild 1880 / sid 176 (AID: v163729.b1880.s176, NAD: SE/ULA/10394) 2) Sveriges Dödbok 5.
(168) = Född: 1908-10-29 Helgesta (D) 1) Död: 1910-03-29 Lunda (Grävsta) 2). 1) Helgesta AIIa:2 (1904-1909) Bild 1880 / sid 176 (AID: v163729.b1880.s176, NAD: SE/ULA/10394) 2) Sveriges Dödbok 5.
(169) = Född: 1913-01-21 Årdala (Karlstorp) 1) Död: Bosatt: 1933 Hyltinge (Björkhall) 2). 1) Årdala AIIa:4 (1911-1915) Bild 2170 / sid 205 (AID: v165611.b2170.s205, NAD: SE/ULA/11781) 2) Helgesta AIIa:6 (1927-1934) Bild 2020 / sid 186 (AID: v163733.b2020.s186, NAD: SE/ULA/10394).
(170) = Elin Siri Jonsson. Född: 1914-05-23 Helgesta (Hall) 1) Död: 1968-03-01 Hyltringe 1). 19140523-1604 Friberg f. Jonsson, Elin Siri Nygatan 24 Död 1/3 1968. Kyrkobokförd i Hyltinge, Flens kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 23/5 1914 i Helgesta (Södermanlands län, Södermanland). Gift kvinna (6/10 1934). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Flen, Helgesta-Hyltinge, Flens kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Helgesta (Södermanlands län) Källor: DB, FS / RTB 68. 1) Helgesta AIIa:6 (1927-1934) Bild 2020 / sid 186 (AID: v163733.b2020.s186, NAD: SE/ULA/10394).
(171) = Helgesta AIIa:6 (1927-1934) Bild 2020 / sid 186 (AID: v163733.b2020.s186, NAD: SE/ULA/10394).
(172) = Född: 1916-08-07 Vårdinge (B) 1). 1) Vårdinge AIIa:4 (1911-1916) Bild 3040 / sid 291 (AID: v275116.b3040.s291, NAD: SE/SSA/1585).
(173) = Född: Nu levande person 1911-12-15 Årdala (Karlstorp) Årdala AIIa:4 (1911-1915) Bild 2170 / sid 205 (AID: v165611.b2170.s205, NAD: SE/ULA/11781).
(174) = Maggie Elsa Maria Petterson. Född: 1917-10-23 Stora Malm (D) 1) Död: 2001-08-04 Stockholm (Bandhagen) 2). 19171023-0549 Friberg, Maggie Elsa Maria Skebokvarnsv 300 2 Tr 124 50 Bandhagen Död 4/8 2001. Folkbokförd i Vantör, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland). Född 23/10 1917 i Stora Malm (Södermanlands län, Södermanland). Gift kvinna (8/9 1945). -------------- Födelseförsamling i källan: St Malm (Södermanlands län) Källor: man91 / RFV 06. 1) Stora Malm C:13 (1917-1931) Bild 170 / sid 9 (AID: v164934.b170.s9, NAD: SE/ULA/11457) 2) Sveriges Dödbok 5.
(175) = Född: 1890-04-14 Dunker (Wadsbro soldattorp) 1) Död: 1891-04-07 Dunker (Hagstugan) 2). 1) Dunker C:7 (1886-1894) Bild 36 (AID: v54740.b36, NAD: SE/ULA/10184) 2) Dunker AI:25 (1891-1895) Bild 231 / sid 216 (AID: v54727.b231.s216, NAD: SE/ULA/10184).
(176) = Född: 1893-07-15 Dunker (D) 1) Dunker AIIa:1 (1901-1905) Bild 750 / sid 59 (AID: v163009.b750.s59, NAD: SE/ULA/10184) Döpt: 1938 Motala (Verkstaden) 2) Död: 1968-12-31 Motala 3). 18930725-1927 Thunberg f. Friberg, Vendla Kristina Järnvägsg 35 Motala 1 Död 31/12 1968. Kyrkobokförd i Motala, Motala kn (Östergötlands län, Östergötland). Född 25/7 1893 (ingen uppgift om födelseort) Gift kvinna (23/7 1932). -------------- Källor: DB / RFV 70 / RTB 69. 1) Dunker C:7 (1886-1894) Bild 55 (AID: v54740.b55, NAD: SE/ULA/10184) 2) Motala AIIa:44 (1930-1938) Bild 2220 / sid 2316 (AID: v177560.b2220.s2316, NAD: SE/VALA/00253) 3) Sveriges Dödbok 5 4) Motala EI:7 (1915-1935) Bild 126 / sid 120 (AID: v177583.b126.s120, NAD: SE/VALA/00253).
(177) = Nils Arvid Thunberg. Född: 1899-08-20 Motala 1) Död: 1977-06-02 Motala 1). 18990820-1974 Thunberg, Nils Arvid Järnvägsg 35 591 00 Motala (Boendeadress 1 nov 1970) Död 2/6 1977. Kyrkobokförd (1975) i Motala, Motala kn (Östergötlands län, Östergötland). Mantalsskriven (1975) på samma ort. Född 20/8 1899 i Motala (Östergötlands län, Östergötland). Änkling (31/12 1968). -------------- Födelseförsamling i källan: Motala (Östergötlands län) Källor: MTL 71 / RTB 77. 1) Sveriges Dödbok 5 2) Motala EI:7 (1915-1935) Bild 126 / sid 120 (AID: v177583.b126.s120, NAD: SE/VALA/00253).
(178) = Släkten THUNBERG:

I,1) NILS ARVID THUNBERG, f 20/8 1899 i Motala, d 2/6 1977 i Motala. - G 23/7 1932 m W E N D L A CHRISTINA FRIBERG, f 25/7 1893 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 31/12 1968 i Motala.(1)(2)(11)(12)(15)(176)(177)(178)

Barn:

II.a) KARIN ASTA VIOLA THUNBERG, f 8/11 1925 i Motala Landsförsamling, d 27/9 1992 i Linköping. - G 1/6 1963 m NN KARLSSON.(177)(178)(179)

II.b) KARIN I R E N E THUNBERG, f 28/9 1930 i Motala Landsförsamling, d 14/9 2002 i Motala.(177)(178)(180)

(179) = Född: 1925-11-08 Motala (Landsförsamling) 1) Död: 1992-09-27 Linköping 2). Mannens dotter i 1:a äktenskapet 19251108-2303 Karlsson, Karin Asta Viola Bobergsgatan 18 582 47 Linköping Död 27/9 1992. Kyrkobokförd i Linköpings domkyrkoförs, Linköpings kn (Östergötlands län, Östergötland). Född 8/11 1925 i Motala (Östergötlands län, Östergötland). Gift kvinna (1/6 1963). -------------- Födelseförsamling i källan: Motala (Östergötlands län) Källor: RTB 92 / SPAR 92f / SPAR 95. 1) Motala AIIa:44 (1930-1938) Bild 2220 / sid 2316 (AID: v177560.b2220.s2316, NAD: SE/VALA/00253) 2) Sveriges Dödbok 5.
(180) = Född: 1930-09-28 Motala (Landsförsamling) 1) Död: 2002-09-14 Motala 2). Mannens dotter i 1:a äktenskapet. 1) Motala AIIa:44 (1930-1938) Bild 2220 / sid 2316 (AID: v177560.b2220.s2316, NAD: SE/VALA/00253) 2) Sveriges Dödbok 5.
(181) = Född: 1897-08-07 Dunker (D) 1) Död: 1988-04-29 Eskilstuna 2). 18970807-1650 Friberg, Carl Johan Källg 8, v 632 26 Eskilstuna Död 29/4 1988. Kyrkobokförd (1986) i Eskilstuna Fors, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Mantalsskriven (1986) på samma ort. Född 7/8 1897 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland). Änkling (28/3 1942). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Dunker (Södermanlands län) Källor: RTB 88 / SPAR 90. 1) Dunker C:8 (1895-1932) Bild 250 / sid 19 (AID: v163019.b250.s19, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(182) = Född: 1900-02-13 Dunker (D) 1) Död: 1978-01-07 Eskilstuna 2). 19000213-1654 Friberg, Gustaf Leonard K Hovbergsg 31B 633 53 Eskilstuna Död 7/1 1978. Kyrkobokförd (1977) i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland). Mantalsskriven (1977) på samma ort. Född 13/2 1900 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland). Frånskild man (27/7 1942). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eskilstuna, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Dunker (Södermanlands län) Källor: RTB 78 / SPAR 80. 1) Dunker AIIa:1 (1901-1905) Bild 750 / sid 59 (AID: v163009.b750.s59, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(183) = Född: 1863-04-03 Länna (D) 1) Död: 1888-04-11 Dunker (Wadsbro) 1). Ofärdig enligt notering i Dunkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10184/A I/24 (1886-1890) sid 149. 1) Dunkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10184/A I/24 (1886-1890) sid 149.
(184) = Född: 1864-07-17 Länna (Kronotorpet Källstugan) (D) 1) Bosatt: 1896 Överselö (Jättne Vret) 2) Död: 1897-03-02 Överselö (Jättne Vret) 2). Vigsel: 1892-11-12 Överselö 3). 1) Länna AI:15 (1861-1865) Bild 113 / sid 105 (AID: v59958.b113.s105, NAD: SE/ULA/10897) 2) Överselö AI:23 (1896-1899) Bild 310 / sid 295 (AID: v63365.b310.s295, NAD: SE/ULA/11837) 3) Överselö AI:22 (1891-1895) Bild 23 / sid 16 (AID: v63364.b23.s16, NAD: SE/ULA/11837).
(185) = Född: 1866-06-02 Arnö (Piltorp) (C) 1) Arnö C:5 (1861-1878) Bild 12 (AID: v120353.b12, NAD: SE/ULA/10023) Död: 1938-04-13 Enköping 2). Blev änka den 12/3 1890 i Ytterselö så sonen Karl Gunnar har en annan far. 18660602 Karlsson f. Johansson Friberg, Amanda Matilda Stadsägorna 383 Död 13/4 1938. Kyrkobokförd i Enköping (Uppsala län, Uppland). Född 2/6 1866 i Arnö (Uppsala län, Uppland). Gift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Enköping, Enköpings kn (Uppsala län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Arnö (Uppsala län) Källor: DB. 1) Överselö AI:22 (1891-1895) Bild 23 / sid 16 (AID: v63364.b23.s16, NAD: SE/ULA/11837) 2) Sveriges Dödbok 5.
(186) = Född: 1890-06-21 Ytterselö 1) Död: 1896-05-04 Överselö 2). Amandas son före äktenskapet. 1) Överselö AI:22 (1891-1895) Bild 23 / sid 16 (AID: v63364.b23.s16, NAD: SE/ULA/11837) 2) Överselö AI:23 (1896-1899) Bild 30 / sid 15 (AID: v63365.b30.s15, NAD: SE/ULA/11837).
(187) = Född: 1894-01-19 Överselö 1) Död: 1953-12-31 Enköping 2). 18940119-146 Lindqvist f. Karlsson, Gunhild Maria Drottningg 6, Enköping 1 Död 31/12 1953. Kyrkobokförd i Enköping, Enköpings kn (Uppsala län, Uppland). Född 19/1 1894 i Överselö (Södermanlands län, Södermanland). Gift kvinna (3/8 1913). -------------- Födelseförsamling i källan: Överselö (Södermanlands län) Källor: AR / DOR 52-60. 1) Överselö AI:22 (1891-1895) Bild 23 / sid 16 (AID: v63364.b23.s16, NAD: SE/ULA/11837) 2) Sveriges Dödbok 5.
(188) = Hennes dotter: DAGMAR MARGIT MARIA KARLSSON, f 20/8 1912 i Arnö sn, d 4/6 1999 i Skälby, Enköping. - G 20/8 1937 m NN NN.(189)
(189) = Född: 1912-08-20 Arnö (C) 1) Död: 1999-06-04 Enköping (Skälby) 2). 19120820-1424 Karlsson, Dagmar Margit Maria Skälby 745 91 Enköping Död 4/6 1999. Kyrkobokförd i Enköping, Enköpings kn (Uppsala län, Uppland). Född 20/8 1912 i Arnö (Uppsala län, Uppland). Gift kvinna (20/8 1937). -------------- Födelseförsamling i källan: Arnö (Uppsala län) Källor: RTB 99. 1) Toresund AIIa:1 (1901-1919) Bild 2050 / sid 195 (AID: v165133.b2050.s195, NAD: SE/ULA/11558) 2) Sveriges Dödbok 5.
(190) = Född: 1866-01-07 Länna (Källhagen) (D) 1) Bosatt: 1889-09 Dunker (Wadsbro) 2) Bosatt: 1889-10-24 Ärla (D) 2) Bosatt: 1891-11-13 Husby-Rekarne 3) Bosatt: 1895-11-04 Lunda (Grofva) 4) Bosatt: 1899 Lunda (Rällinge) (D) 5) Bosatt: 1900 Lunda (Hagalund (D) 6) Bosatt: 1907-10-24 Stigtomta 7) Död: 1924-05-03 Stigtomta (Erikslund) 8). Vigsel: 1888-10-27 9). 1890 Ärla AI:22 (1886-1890) Bild 327 / sid 321 (AID: v63194.b327.s321, NAD: SE/ULA/11795). 1) Länna C:2 (1861-1894) Bild 22 (AID: v59966.b22, NAD: SE/ULA/10897) 2) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 161 / sid 152 (AID: v54726.b161.s152, NAD: SE/ULA/10184) 3) Husby-Rekarne AI:25 (1891-1895) Bild 134 / sid 128 (AID: v59405.b134.s128, NAD: SE/ULA/10419) 4) Lunda AI:23 (1891-1895) Bild 101 / sid 93 (AID: v59913.b101.s93, NAD: SE/ULA/10865) 5) Lunda AI:24 (1896-1900) Bild 94 / sid 74 (AID: v59914.b94.s74, NAD: SE/ULA/10865) 6) Lunda AIIa:1 (1901-1905) Bild 900 / sid 84 (AID: v164278.b900.s84, NAD: SE/ULA/10865) 7) Lunda AIIa:2 (1906-1910) Bild 1010 / sid 93 (AID: v164279.b1010.s93, NAD: SE/ULA/10865) 8) Sveriges Dödbok 5 9) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 158 / sid 149 (AID: v54726.b158.s149, NAD: SE/ULA/10184).
(191) = ödd: 1859-06-20 Stigtomta 1) Död: 1944-07-29 Stigtomta (Ålderdomshemmet) 2). 18590620 Friberg f. Jansson, Karolina Ålderdomshemmet Död 29/7 1944. Kyrkobokförd i Stigtomta (Södermanlands län, Södermanland). Född 20/6 1859 i Stigtomta (Södermanlands län, Södermanland). Änka (3/5 1924). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Stigtomta-Vrena, Nyköpings kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Stigtomta (Södermanlands län) Källor: SvBef1900. 1) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 158 / sid 149 (AID: v54726.b158.s149, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(192) = Född: 1882-01-08 Stigtomta 1) Död: 1947-08-12 Berghammar (Väderbrunn) (D) 2). Carolinas son före äktenskapet 18820108-169 Friberg, Johan Teodor Väderbrunn 1:1. Död 12/8 1947. Kyrkobokförd i Bergshammar (Södermanlands län, Södermanland). Född 8/1 1882 i Stigtomta (Södermanlands län, Södermanland). Gift man (30/8 1908). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Kiladalen, Nyköpings kn (Södermanlands län, Södermanland) Födelseförsamling i källan: Stigtomta (Södermanlands län) Källor: 1) Stigtomta C:5 (1871-1890) Bild 47 (AID: v61402.b47, NAD: SE/ULA/11450) 2) Sveriges Dödbok 5.
(193) = Född: 1889-08-08 Dunker (D) 1) Död: 1980-03-10 Hjärsås (Knislinge) (Solhällan) 2). Vigsel: 1925-04-11 2). 18890808-1659 Friberg, Knut Fredrik Solhällan 289 00 Knislinge Död 10/3 1980. Kyrkobokförd (1977) i Hjärsås, Östra Göinge kn (Kristianstads län, Skåne). Mantalsskriven (1977) på samma ort. Född 8/8 1889 i Dunker (Södermanlands län, Södermanland). Änkling (13/11 1966). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Hjärsås, Östra Göinge kn (Skåne län, Skåne) Födelseförsamling i källan: Dunker (Södermanlands län) Källor: RTB 80 / SPAR 80. 1) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 161 / sid 152 (AID: v54726.b161.s152, NAD: SE/ULA/10184) 2) Sveriges Dödbok 5.
(194) = Sofia Elisabet Jansson. Född: 1895-08-20 Nyköping (Sankt Nicolai) (Vibäck) 1) Död: 1966-11-13 Oxelösund 2). 18950820-160 Friberg f. Jansson, Sofia Elisabet Thulegatan 18 Död 13/11 1966. Kyrkobokförd i Oxelösund, Oxelösunds kn (Södermanlands län, Södermanland). Född 20/8 1895 i Nyköpings Sankt Nicolai (Södermanlands län, Södermanland). Gift kvinna (11/4 1925). -------------- Födelseförsamling i källan: Nikolai (Södermanlands län) Källor: DA / DOR 66. 1) Nyköpings Sankt Nicolai CI:16 (1895-1905) Bild 160 / sid 8 (AID: v164559.b160.s8, NAD: SE/ULA/11128) 2) Sveriges Dödbok 5.
(195) = Född: 1892-11-19 Husby-Rekarne 1) Död: 1950-04-26 Stockholm (Brännkyrka) 2). Se även rotemansarkivet. 18921119-003 Friberg, Nils Bernhard Slätbaksv. 37 Död 24/6 1950. Kyrkobokförd i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland). Född 19/11 1892 (ingen uppgift om födelseort) Gift man. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Brännkyrka, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland) Vantör, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland) Hägersten, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland) Skärholmen, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland) Källor: DB / DOR 50-51. 1) Lunda AI:24 (1896-1900) Bild 94 / sid 74 (AID: v59914.b94.s74, NAD: SE/ULA/10865) 2) Sveriges Dödbok 5.
(196) = Född: 1897-12-04 Lunda (Haglund) (D) 1) Död: 1900-09-18 Lunda (Haglund) (D) 1). 1) Lunda AI:24 (1896-1900) Bild 94 / sid 74 (AID: v59914.b94.s74, NAD: SE/ULA/10865).
(197) = Född: 1867-09-25 Dunker (Bastbråten) 1) Död: 1868-04-12 Dunker (Wadsbro) 1). 1) Dunker AI:20 (1866-1870) Bild 182 / sid 170 (AID: v54722.b182.s170, NAD: SE/ULA/10184).
(198) = Född: 1872-10-11 Dunker (D) 1) Bosatt: 1888-11-06 Lilla Malma (Hosjö) 2) Bosatt: 1889-11-09 Dunker (Wadsbro) 3) Bosatt: 1890 Dunker (Wadsbro) 4) Bosatt: 1891-11-02 Turinge (Stora Anderbäck) 5) Dunker AI:25 (1891-1895) Bild 221 / sid 206 (AID: v54727.b221.s206, NAD: SE/ULA/10184) Bosatt: 1893-11-16 Frustuna-Kattnäs (Marieström No 1) (D) 6) Bosatt: 1894-11-28 Stockholm (Klara) 6) Troligen för att föda 1:a barnet Bosatt: 1894-12-13 Stockholm (Adolf Fredrik) 7) Bosatt: 1895-11-06 Stockholm (Adolf Fredrik) 8) Bosatt: 1895-11-07 Stockholm (Storkyrkoförsamlingen) 8) se även Royemansarkivet Bosatt: 1897-10-15 USA (Chicago) (IL) 9) Bosatt: 1900 USA (Chicago) (26, Cook) (IL) 10) Census Event Date: 1900 Event Place: ED 810 Precinct 33 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States. Jakob och Johannes BIIb:12 (1897-1898) Bild 650 / sid 61 (AID: v86350.b650.s61, NAD: SE/SSA/0008) aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=44&post=1257833#POST1257833 Troligen denna Lovisa enl. Emigranten Populär. Efternamn: FRIBERG Förnamn: LOVISA Ålder: 25 Kön: K Född: 1872/1873 Församling: Län: A Titel/Anm: Utresehamn: GÖTEBORG Utvandrdag: 1898 01 28 Destination: CHICAGO Medåkande: NEJ Källkod: 61:79:6113 1900 Census (OBS! Lan vara en helt annan person: familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MSQN-1X7 1890 Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 157 / sid 148 (AID: v54726.b157.s148, NAD: SE/ULA/10184) Jakob och Johannes BIb:27 (1896-1896) Bild 790 / sid 75 (AID: v86313.b790.s75, NAD: SE/SSA/0008) - har troligen en son vid inflyttningen till Jakob och Johannes Sonen Ernsts födelelsenotis 23/5 1896 i Storkyrkoförsamlingen: Storkyrkoförsamlingen CIa1:24 (1895-1902) Bild 500 / sid 46 (AID: v90687.b500.s46, NAD: SE/SSA/0016) och på födelseplatsen - Södra BB Södra barnbördshuset CI:9 (1895-1897) Bild 2210 / sid 215 (AID: v91300.b2210.s215, NAD: SE/SSA/6037) Ernsts vigsel i Brålanda den 9/7 1926 Brålanda E:2 (1896-1938) Bild 65 / sid 59 (AID: v170478.b65.s59, NAD: SE/GLA/13066) HFL Brålanda 1926 Brålanda AIIa:4 (1916-1926) Bild 118 / sid 105 (AID: v154154.b118.s105, NAD: SE/GLA/13066) Personuppgifter Namn Lovisa Augusta Friberg Titel: Ogift Födelseuppgifter: 1872-10-11 (Dunker), Södermanlands län Status: Ogift, Ensamstående utan barn Boendeuppgifter Gata Köpmangatan,4 Fastighet Europa,8+9 Littera I 20-3 Församling : Storkyrko Arkivrote och stadsdel : 01 (Gamla Stan) Häftets nummer och tidsperiod : 00575 (1890-1901) Häftets sida och rad : 012 - Inflyttningsuppgifter Inflyttad 1895-11-07 från rote 05 Utflyttningsuppgifter Utflyttad 1896-05-20 till rote 08 Övriga uppgifter Förmodat hushåll, intern kommentar : Streck 13-15 Kyrkoskrivningsår : 1895. 1) Dunkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10184/A I/24 (1886-1890) sid 149 2) Lilla Malma AI:23 (1886-1890) Bild 280 / sid 272 (AID: v59755.b280.s272, NAD: SE/ULA/10834) 3) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 157 / sid 148 (AID: v54726.b157.s148, NAD: SE/ULA/10184) 4) Dunker AI:25 (1891-1895) Bild 221 / sid 206 (AID: v54727.b221.s206, NAD: SE/ULA/10184) 5) Tuna AI:23 (1891-1895) Bild 94 / sid 79 (AID: v62596.b94.s79, NAD: SE/ULA/11606) 6) Frustuna AI:17 (1891-1895) Bild 484 / sid 482 (AID: v55148.b484.s482, NAD: SE/ULA/10283) 7) Adolf Fredrik BIa:37 (1894-1894) Bild 155 / sid 152 (AID: v81607.b155.s152, NAD: SE/SSA/0001) 8) Adolf Fredrik BIIa:30 (1895-1895) Bild 1020 / sid 99 (AID: v81652.b1020.s99, NAD: SE/SSA/0001) 9) Jakob och Johannes BIIb:12 (1897-1898) Bild 650 / sid 61 (AID: v86350.b650.s61, NAD: SE/SSA/0008) 10) https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MSQN-1X7.
(199) = ANNA CATHARINA (CAJSA) CARLSDOTTER. Född: 1830-02-02 Åker (Bränntomten) 1) GID 2146.22.95100 Bosatt: 1866-09-04 Dunker (Bastbråten) 2) Bosatt: 1890 Dunker (Wadsbro) 3) Bosatt: 1900 Dunker (Wadsbro) 4) Död: 1902-08-02 Dunker (Stora Dal) (Fattighuset) 5) Bildid: A0016027_00023. Änka 1890. 1) 2146.30.6600 2) Dunker AI:20 (1866-1870) Bild 107 / sid 96 (AID: v54722.b107.s96, NAD: SE/ULA/10184) 3) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 158 / sid 149 (AID: v54726.b158.s149, NAD: SE/ULA/10184) 4) Dunker AI:27 (1896-1900) Bild 71 / sid 51 (AID: v54729.b71.s51, NAD: SE/ULA/10184) 5) Dunkers kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/ULA/10184/A II a/1 (1901-1905) sid 11.
(200) = Genvägar.nu.
(201) = Soldat nr.688 vid Södermanlands regemente, Strängnäs kompani, Länna socken, Åsängs rote. Född i Lövhagen, Härad, som oäkta. Efternamnet Andersson dyker upp först efter några år. Bor hos morföräldrarna 1789-1803. Dräng på Kalkudden, Länna 1805. 1806-1808 dräng i Råcklänna, Länna. Antagen i Lantvärnet 1808. Antagen till Södermanlands regemente 22/7 1809. Var med i Finska kriget 1808-09 då han bl.a. var med vid slaget vid Lemo 19/7 1809. Var även med vid Sävar 19/8 1809, då han "visade mycket mannamod tills han blev sårad och bortförd". Erhöll för detta tapperhetsmedalj. Stred även i Tyskland 1813-14. 1817 kommenderad till Södertälje, förmodligen för kanalgrävning. Begärt och beviljad avsked vid GM 15/6 1839. Betyget Tjänt utmärkt väl, och underhåll från Vadstena Krigsmanshuskassa. 1840-45 torpare på nybygget Ängsberg, Byringe ägor, Länna. Källa: delvis Södermanlands regementes soldatregister.
(202) = Mantalslängder 1642-1820 Länna Socken.
(203) = Ärla Vigsel, Födelse & dopböcker 1674-1715, 1715-1780.
(204) = Sundby HFL 1748-1778. Sundby Födelse & Dopböcker 1695-1809.
(205) = Torshälla Födelse & Dopböcker 1764-1793.
(206) = Torshälla HFL 1782-1791.
(207) = Stenkvista HFL 1777-1789, 1789-1799. Födelse och död böcker Stenkvista 1730-1804.
(208) = BILAGA 1:

I.1)ANNA ELISABETH PEHRSDOTTER FRIBERG, f 15/11 1747 i Rocklänna i Länna sn, döpt 22/11 s.å., d 10/10 1813 "kl. 6 e.m. af Håll och Stygn uti en ålder af 65 år" i Rocklänna, begr. 17/10 s.å. Faddrar: trädgårdsmästaren Eric Lindberg, Eric Jönsson i Lilla Åskärr, Jan Pährsson i Merlänna, Hans Jönssons hustru i Stämtorp, Lars Erssons hustru i Byringe, samt (fastern) pigan Britha Andersdåter i Wrettorp.Hon kallades för det mesta "Anna Lisa Pehrsdotter" och levde hela sitt liv i Rocklänna. - G 1:o 16/2 1772 i Länna m drängen i Rocklänna ERIC ANDERSSON, f 23/8 1747 i Sandvik i Länna sn, döpt 25/8 s.å., d 7/2 1782 i Rocklänna, begr. 10/2 s.å. Faddrar: Hr. Anders Gellius, drängen Jacob Gellius, Svens hustru i St. Lyda, pigan Brita Larsdotter i Sandwyk. Föräldrar: bonden i Sandvik Anders Nilsson(f 24/10 1709) o h h Anna Pehrsdotter(f 17/5 1714). Infl. som dräng 1769 till Rocklänna, där han var bonde 1772-1782. - G 2:o 22/2 1787 i Länna m drängen i Rocklänna BENGT OLSSON, f 1760 i Kjula sn, d 1/6 1798 i Rocklänna, begr. 5/6 s.å. Föräldrar: Olof Bengtsson o h h Maria Ersdotter i Kjula sn. Infl. som dräng från Ärla sn 1786 till Rocklänna, där han var bonde 1787-1798.(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ANDERS ERICSSON, f 12/3 1772 i Rocklänna, döpt 14/3 s.å., d 4/8 1779 i Rocklänna, begr. 8/8 s.å. Faddrar: Anders Ericsson i Rocklänna, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, hustrun Brita Andersdotter i Stora Sättertorp, samt pigan Stina Pehrsdotter i Länna Bruk.(1)(2)(3)(4)

II.b) PEHR ERICSSON, f 20/11 1773 i Rocklänna, döpt 24/11 s.å., d 1854 i Rocklänna. Faddrar: Anders Anders-son i Björktorp, drängen Pehr Andersson ibidem., hustrun Cathrina Ersdotter i Rocklänna, samt pigan Maria Pehrsdotter ibidem. Han levde hela sitt liv i Rocklänna, där han var bonde 1798-1847. - G 1:o 29/9 1796 i Länna sn m dottern i Lilla Åstorp(Rocklänna By Rote) ANNA JANSDOTTER ÅSTRÖM, f 23/12 1774 i Stora Åstorp (Rocklänna By Rote), d 26/5 1809 "kl. 10 f.m." i Rocklänna, begr. 30/5 s.å. Faddrar: Anders Ersson i Rocklänna, drängen Pehr Olsson i Prästgården, hustrun Cathrina Ersdotter i Rocklänna, samt pigan och dottern Maria Jansdotter i Stora Åstorp. Föräldrar: Jan Jansson i Stora Åstorp(f 1/10 1749; sedermera Befallningsmannen Johan Åström i Starrkärr i Länna sn) o h h Cathrina Andersdotter(f 22/8 1746). - G 2:o 30/12 1810 i Länna m MARIA ANDERSDOTTER, f 26/7 1779 i Stavtorp(Rocklänna By Rote) i Länna sn, döpt 4/8 s.å., d 23/12 1846 "af Håll och Stygn" i Rocklänna, begr. 31/12 s.å. Faddrar: Eric Ericsson i Merlänna, drängen Jan Ersson i Mörtsjötorp, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Lilla Åskärr. Föräldrar: bonden i Stavtorp Anders Pehrsson o h h Anna Pehrsdotter(f 4/2 1737, d 11/5 1818 i Mosskärr(Merläna By Rote) i Länna sn. Infl. från Mosskärr(Rismossen) 1810 till Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ERIC PEHRSSON, f 18/10 1796 i Rocklänna, d 20/10 s.å.(1)(2)(3)(4)

III.2) ANNA LISA PEHRSDOTTER, f 15/3 1798 i Rocklänna, döpt 17/3 s.å., d 12/4 1799 "kl. 1 f.m." i Rocklänna, begr. 20/4 s.å. Faddrar: (farmors bror) mågen Eric Pehrsson, drängen Jan Åström, (farmors svägerska) hustrun Greta Carlsdotter, samt pigan Greta Andersdotter, alla boende i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

III.3) PEHR PEHRSSON, f 2/3 1800 i Rocklänna, döpt 4/3 s.å., d 7/4 1801 "kl. 1 f.m." i Rocklänna, begr. 12/4 s.å. Faddrar: Anders Andersson i Rocklänna, drängen (farbrodern) Eric Ericsson i Källgården i Vansö sn, hustrun Kjerstin Andersdotter i Rocklänna, samt pigan Maria Andersdotter i (?).(1)(2)(3)(4)(82)

III.4) KAJSA LOTTA PEHRSDOTTER, f 24/10 1802 i Rocklänna, döpt samma dag, d 10/10 1870 i Stora Åstorp. Faddrar: mågen Anders Åström i Stora Göltorp, drängen Jan Pehrsson, hustrun Lena Mattsdotter, samt pigan Cajsa Beata Olsdotter, alla i Rocklänna. Utfl. som piga 1823 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1824 till Länna Bruk, utfl. 1825 till Rocklänna, där hon blev hustru 1826. Utfl. med familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp. - G 6/1 1826 i Länna m(sin fars kusin) drängen i Rocklänna PEHR ERICSSON FRIBERG, f 3/5 1797 i Rocklänna, döpt samma dag, d 29/4 1863 i Stora Åstorp. Faddrar: (kusinen) sonen Pehr Ersson, drängen Jon Jansson, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla i Rocklänna. Han föddes i Rocklänna No. 1 1/4 mantal(ej på familjegården Rocklänna No. 2 1/2 mantal). Utfl. efter faderns död 1798 med modern Greta Carlsdotter 1799 till Bråtorp i Merlänna By, 1803 utfl. de till Larstorp i Länna sn, utfl. efter moderns död 1805 till fastern Stina Pehrsdotter i Vretatorp, där han först kallades "gossen Pehr Ersson" och senare "drängen Pehr Ersson", utfl. 1818 till Rocklänna som dräng, utfl. 1822 till Stämtorp 1/2 mantal, utfl. 1824 till Granboda i Länna sn, utfl. 1825 till Rocklänna, där han från 1826 står som måg(1831-40 "stjufmågen") och bonde sannolikt 1847(efter svärmoderns död 1846) till sannolikt 1854(då svärfadern dog och svärsonen Carl Eric Ersson tog över gården). Han kallades "Pehr Ersson" fram till 1841, då han kallades "Pehr Ersson Friberg", och från 1851 "Pehr Ersson äldre", samt till sin död 1863 "Pehr Ersson"(under 1861 "Underst. hjon"). Hela familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) ANNA GRETA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 11/12 1826 i Rocklänna, levde 1895 i Asplund(backstuga på Stora Åstorp) på Stora Åstorps mark. Faddrar: Lilla Åstorp Pehr Ericsson med hustru, Stora Åstorp drängen Eric Pehrsson, Åskärr dottern Stina Andersdotter. Utfl. med hela familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. 1881 till Asplund på Stora Åstorps mark. - G 16/11 1851 i Länna m drängen i Rocklänna CARL ERIC ERICSSON, f 22/11 1826 i Stora Åstorp, levde 1895 i Asplund på Stora Åstorps mark. Faddrar: Rocklänna Pehr Ericsson med hustru, ibidem sonen Anders Ersson, pigan Maria Jonsdotter på Hällen. Föräldrar: bonden i Stora Åstorp Eric Andersson(f 19/12 1794 i Stora Åstorp, vigd 1814, d 1852 i Stora Åstorp) o h h Anna Brita Söderberg(f 9/9 1789 i Kärnbo sn). Infl. som dräng från Starrkärr 1851 till Rocklänna, där han var bonde efter svärfadern Pehr Ericsson Friberg 1854-1861. Familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp 1/2 mantal, där han var bonde 1861-1881, då han står som förre brukaren, samt bosatt vid Asplund på Stora Åstorps mark. Står som nämndeman 1876-1880.(1)(2)(3(4)

Barn:

V.1) LOVISA J O S E P H I N A CARLSDOTTER, f 18/12 1853 i Rocklänna i Länna sn, levde 1895 som änka i Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. med familjen 1876 till Eklundstorp i Länna sn, utfl. 1881 till Stora Åstorp. - G 21/6 1874 i Länna m CARL ERIC ANDERSSON, f 7/11 1849 i Eklundstorp i Länna sn, döpt 10/11 s.å., d 7/12 1889 i Stora Åstorp. Faddrar: Vinterled nämnde-man Peter Pehrsson, Bråttstugan hustrun Maja Stina Anders-dotter, Näsbytorp sonen Eric Ersson, Vinterled dottern Anna Greta Pehrsdotter. Föräldrar: torparen i Eklundstorp Anders Ersson(f 17/3 1821 i Länna sn, vigd 1845) o h h Maria Christina Andersdotter(f 10/12 1818 i Länna, kallas senare Cajsa Lotta, d 30/12 1891 i Eklundstorp). Utfl. från Stora Åstorp 1876 som gifte sonen till Eklundstorp, utfl. som brukare 1881 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) HILDA JOSEPHINA CARLSDOTTER, f 21/9 1874 i Stora Åstorp i Länna sn, där hon levde 1895. Utfl. 1876 med föräldrarna till Eklundstorp, utfl. med föräldrarna 1881 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

VI.b) SELMA LOVISA CARLSDOTTER, f 19/6 1877 i Eklundstorp i Länna sn, levde 1895 i Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 1881 till Stora Åstorp. - G 23/12 1894 i Länna m KARL ERIK ANDERSSON, f 6/10 1868 i Länna sn. Eklundstorp kom till släkten genom arrende, då Karl Erik övertog gården 1899. Den hade emmellertid tidigare varit i släkten. "Värnplikt: 1884, 1889".(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VII.1) RAGNAR BERTIL EMMANUEL KARLSSON, f 7/5 1895 i Länna sn, d 10/1 1989 i Mariefred(personnummer:18950507-1614). Kyrkobokförd(1987) i Mariefred, Strängnäs kn, Södermanlands län. Personen är "på församlingen skriven" eller är "utan känd hemvist". Mantalsskriven(1987) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Solvändan, 647 00 Mariefred. - G m NN, d 9/3 1969.(1)(2)(3)(4)(110)

VII.2) KARL JOSEF EVERT KARLSSON, f 1905. Övertog gården som brukare från fadern 1931. Medlem i R.L.F. och Mjölkcentralen. Eklundstorp med postadress Byringe beskrivs 1936 så här: "Areal totalt 14,27 har, därav 8 har åker. Taxeringsvärde 7.300. Jordart dyjord och lera på lerbotten. Skogsbestånd barrskog och lövskog. Manbyggnad uppförd 1916. Ekonomibyggnaderna uppförda: stall, ladugård och loge 1904. 2 hästar, 5 kor, samt ungdjur, 3 svin. Arealen delvis täckdikad". - G 1930 m ELSA MARIA KRISTINA PETTERSSON.(17)

Barn:

VIII.a) LILLY ANN-MARIA ELISABET KARLSSON.(17)

VI.b) FANNY ELISABETH CARLSDOTTER, f 11/3 1880 i Eklundstorp i Länna sn, Södermanlands län, levde 1895 i Stora Åstorp, d 7/1 1973 i Ärla, Södermanlands län(personnummer: 18800311-1625). Utfl. 1881 med föräldrarna till Stora Åstorp. Kyrkobokförd i Ärla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Änka 8/2 1953. Bostadsadress vid sin död: Elvgården box 29, 640 43 Ärla. - G m NN JOHANSSON.(1)(2)(3)(4)(110)

VI.c) CARL GUSTAF CARLSSON, f 10/6 1882 i Stora Åstorp i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

VI.d) ERLAND RICHARD CARLSSON, f 31/12 1884 i Stora Åstorp i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

VI.e) J O S E F EMMANUEL CARLSSON, f 30/3 1887 i Stora Åstorp i Länna sn, där han enligt husförhörslängden levde 1895. Gården till släkten i mitten på 1800-talet, samt övertogs 1913 av Josef. Stora Åstorp med postadress Byringe och telefonnummer 19 beskrivs 1936 så här: "Arealen totalt 51,44 har, därav 25 har åker. Taxeringsvärde 22.900. Jordart sand- och dyjord, lera och svartmylla på sand- och lerbotten. Manbyggnaden ombyggd 1935. Ekonomibyggnaderna uppförda: ladugård och stall 1899, magasin 1908. 4 hästar, 1 föl, 12 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 5 svin. Arealen delvis täckdikad". Ledamot av kommunalnämnd, ledamot av skolstyrelsen samt kyrkoråd. Kassör i Länna lokalavdelning av R.L.F., ledamot av styrelsen för Strängnäs och Mariefreds ortsförbund av R.L.F. - G m IDA KAROLINA OLSSON.(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VII.1) GÖSTA EMMANUEL CARLSSON.(17)

VII.2) EVA KAROLINA CARLSSON.(17)

VII.3) JOSEF ARNE CARLSSON.(17)

VII.4) KARL TORE CARLSSON.(17)

VII.5) DAVID OLOV CARLSSON.(17)

VI.f) SAMUEL ANDREAS CARLSSON, f 4/7 1889 i Stora Åstorp i Länna sn, d 29/7 1891 i Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

V.2) CLARA ALBERTINA CARLSDOTTER, f 29/1 1857 i Rocklänna i Länna sn, levde 1895 i Lövlund i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. med familjen 24/10 1880 till Härads sn. Infl. med familjen från Jäders sn 1/11 1883 till Lövlund. - G 19/6 1877("Lysning No 2 20/5 1877") m drängen i Stora Åstorp JOHAN ALBERT CARLSSON, f 2/2 1845 i Åkers sn. Infl. som dräng från Åkers sn 1876 till Stora Åstorp, står som måg från 1877. Utfl. med familjen 24/10 1880 till Härads sn. Infl. från Jäders sn som torpare 1/11 1883 till Lövlund, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) ARVID MELCHER CARLSSON, f 18/6 1878 i Stora Åstorp i Länna sn, levde 1895 i Lövlund. Utfl. med föräldrarna 24/10 1880 till Härads sn, infl. 1/11 1883 till Lövlund från Jäders sn. Utfl. 3/11 1894 till Helgarö sn, infl. 1895 från Helgarö sn till Lövlund.(1)(2)(3)(4)

VI.b) STINA OLIVIA CARLSSON, f 30/12 1886 i Lövlund i Länna sn, där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.b) CHRISTINA MATHILDA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 21/3 1839 i Rocklänna i Länna sn, levde som änka 1895 i Stavsäter i Länna sn. Faddrar: (faderns kusin) Rocklänna bonden Pehr Ersson, (sysslingen) Tovesta hustrun Maja Stina Pehrsdotter, Rocklänna drängen Anders Ländin, ibidem pigan(sysslingens dotter) Maria Sophia Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn, utfl. 5/11 1862 med familjen till Brostugan i Länna sn, utfl. 1868 till Stavsäter. - G 20/4 1862 i Länna m drängen i Stora Åstorp GUSTAF JOHANSSON DUFVA, f 21/5 1840 i Ekedalen i Länna sn, döpt 23/5 s.å., d 18/5 1883 i Stavsäter. Faddrar: Mosstorp torparen Anders Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, drängen Lars Gustaf Dufva i Stockholm, Krogen pigan Anna Stina Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Johan Fredrik Dufva o h h Greta Pehrsdotter. Infl. som dräng 1851 till Rocklänna, utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. som statdräng 5/11 1862 till Brostugan, utfl. 1868 till Stavsäter, där han var torpare 1868-1883.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) CARL GUSTAF GUSTAFSSON DUFVA, f 15/7 1862 i Stora Åstorp i Länna sn, levde som torpare i Stavsäter 1895. Utfl. med föräldrarna 5/11 1862 till Brostugan i Länna sn, utfl. 1868 till Stavsäter i Länna sn, där han var torpare 1883-(åtminstone)1890. Han kallade sig aldrig Dufva. - G 1885 i Länna("Lysning 1885") m pigan i Söderlänna EMMA AUGUSTA ÅLUND, f 29/4 1865 i Länna sn, levde 1895 i Stavsäter som torparhustru. Föräldrar: statdrängen i Söderlänna Johan Wilhelm Ålund(f 5/5 1835 i Kärnbo sn) o h h Maria Sofia Andersdotter(f 6/12 1834 i Länna sn). Infl. till Söderlänna 4/11 1884 från Hedvig Eleonora församling i Stockholm, utfl. 1885 till Stavsäter som torparhustru.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) CARL LEONARD CARLSSON (DUFVA), f 15/9 1892 i Stavsäter i Länna sn.("icke döpt").(1)(2)(3)(4)

V.2) JOHAN AXEL GUSTAFSSON DUFVA, f 29/12 1864 i Brostugan i Länna sn, d 19/1 1874 i Stavsäter i Länna sn. Utfl. med föräldrarna till Stavsäter 1868.(1)(2)(3)(4)

V.3) ERIC ALBERT GUSTAFSSON DUFVA, f 27/2 1869 i Stavsäter i Länna sn, d 2/3 1879 i Stavsäter.(1)(2)(3)(4)

IV.c) EDLA CHARLOTTA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 24/3 1849 i Rockänna i Länna sn, döpt 26/3 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Stora Gölkärr f. Nm. Anders Andersson och dess hustru Stina Andersdotter, (kusinen) Rocklänna drängen Pehr Gustaf Gustafsson, (kusinen) Tovesta dottern Anna Greta Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med familjen 1870 till Ekedalen i Länna sn, utfl. med familjen 24/10 1872 till Helgarö sn. - G 17/10 1869 i Länna m drängen i Stora Åstorp CARL JOHAN AN-DERSSON, f 28/4 1845 i Ekedalen i Länna sn, döpt 1/5 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Ekedalen stattorparen Johan Fredrik Dufva och dess hustru Greta Pehrsdotter, Krogen sonen Lars Henric Jansson, Hålrå i Ärila(Ärla) socken pigan Anna Maria Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Anders W. Andersson o h h Catharina Sophia Ersdotter. Infl. från(folie 88) som dräng 1862 till Stora Åstorp, utfl. 1870 till Ekedalen, utfl. 24/10 1872 till Helgarö sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) ANNA LOVISA CARLSDOTTER, f 9/12 1869 i Stora Åstorp i Länna sn, levde 1890 i Fogdö sn. Utfl. med föräldrarna 1870 till Ekedalen i Länna sn, utfl. med föräldrarna 24/10 1872 till Helgarö sn. Infl. som piga från Fogdö sn 26/11 1888 till Lövlund, utfl. 27/10 1890 till Fogdö sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) GUNHILD AMALIA CARLSSON(oäkta dotter), f 8/8 1890 i Fogdö sn, levde 1890 i Fogdö sn. Utfl. med modern 27/10 1890 till Fogdö sn.(1)(2)(3)(4)

V.2) CARL JOHAN CARLSSON, f 30/9 1872 i Ekedalen i Länna sn, levde 1872 i Helgarö sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1872 till Helgarö sn.(1)(2)(3)(4)

V.3) JOHANNA AUGUSTA CARLSDOTTER, f 23/3 1874 i Ekedalen i Länna sn. Hur är detta möjligt? Kolla uppgiften igen!!

III.5) MARIA CHRISTINA PEHRSDOTTER, f 29/10 1805 i Rocklänna i Länna sn, döpt 31/10 s.å., d 21/5 1867 i Tovesta i Länna sn. Faddrar. Eric Pehrsson, (farbrodern) drängen Johan Bengtsson, hustrun Lisa Jansdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla ifrån Rocklänna. Utfl. med familjen 1825 till Tovesta. - G 6/1 1824 i Länna m drängen i Rocklänna JOHAN (J A N) ANDERSSON, f 5/7 1802 i Merlänna No 2 i Länna sn, döpt 6/7 s.å., d 4/5 1877 i Tovesta. Faddrar: Eric Ersson, hustrun Stina Ersdotter, drängen Eric Hindricsson, samt pigan Brita Stina Jansdotter, alla i Merlänna. Föräldrar: mågen i Merlänna Anders Jansson(sedemera torparen i Tovesta; f 22/2 1779) o h h Maria Jansdotter(f 19/7 1780). Infl. som dräng från Tovesta 1822 till Rocklänna, utfl. 1825 till Tovesta 1/4 mantal, där han var torpare 1825-1870. Står som "svärfader f.d. Brukare" 1870.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) MARIA SOPHIA JANSDOTTER, f 6/2 1824 i Rocklänna i Länna sn, döpt 8/2 s.å., d 30/3 1890 i Tovesta i Länna sn. Faddrar: Stora Göltorp Pehr Pehrsson och dess hustru Anna Jonsdotter, (faderns kusin) sonen Pehr Ersson i Rocklänna, samt (mostern) pigan Cajsa Lotta Pehrsdotter i Björktorp. Utfl. med föräldrarna 1825 till Tovesta, utfl. 1838 som piga till Rocklänna, utfl. 1847 till Tovesta som hustru. Hon blev änka 5/4 1853. - G 15/11 1847 i Länna m sonen i Rocklänna JOHAN WERNER JANSSON, f 28/9 1823 "kl. 11 f.m." i Rocklänna, döpt 1/10 s.å., d 5/4 1853 i Tovesta. Faddrar: Anders Andersson i Mosstorp, hustrun Anna Greta Ersdotter i Stavhäll, sonen Anders Ersson i Rocklänna, styvdottern Cajsa Lotta An-dersdotter i Stora Göltorp. Föräldrar: bonden i Rocklänna Jan Ericsson(f 11/2 1798 i Rocklänna No 1 1/2 mantal, vigd 1820) o h h Brita Stina Andersdotter(f 29/11 1796 i Stav-torp, infl. 1820 till Stavtorp, vigd 1820). Han var måg i Tovesta 1847-1853. Utfl. med föräldrarna 1831 till Barva sn, infl. från Barva sn med föräldrarna 1837 till Rocklänna, utfl. 1847 till Tovesta(Flyttade ej med föräldrarna).(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANNA GRETA JANSDOTTER, f 3/4 1829 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1 i Länna sn. Faddrar: (faderns kusin) Rocklänna mågen Pehr Ersson, Lundby drängen Anders Andersson, ibidem hustrun Anna Lang, (mostern) Rocklänna dottern Hedda (Lisa) Pehrsdotter. Utfl. som piga 1854 till Merlänna No 2, utfl. med sonen 1858 till Söderlänna. - G 16/3 1858 i Länna m sonen i Merlänna No 1 Nergården GUSTAF ERIC ANDERSSON, f 25/11 1833 i Merlänna No 1 i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1 1/4 mantal. Faddrar: Merlänna Carl Andersson, ibidem sonen Gustaf Ersson, ibidem hustrun Karin Jansdotter, ibidem dottern Maria Gustafsdotter. Föräldrar: sonen i Merlänna No 1 Nergården Anders Ersson(sedemera åbo där; f 18/10 1807 i Merlänna No 1, döpt 20/10 s.å., d 3/10 1869 där) o h h Brita Stina Andersdotter(f 12/1 1808 i Gryts sn, vigd 15/11 1832, d 15/12 1869 i Merlänna No 1). Utfl. från Merlänna No 1 1858 som dräng till Söderlänna. Utfl. 30/10 1863 till Merlänna No 1 som "gifte sonen". Står från 1861 som "Stalldräng" i Söderlänna. Från 1866 "Brukare". (1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) GUSTAF WILHELM GUSTAFSSON, f 6/6 1858 i Tovesta i Länna sn, döpt 10/6 s.å., levde 1895 i Merlänna No 1. Utfl. med modern 1858 till Söderlänna. "Frikallad" - G 1881 m JULIA GUSTAVA JANSSON, f 27/7 1868 i Länna, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) LARS GUSTAF IVAR GUSTAFSSON, f 11/12 1882 i Merlänna No 1 i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

V.2) ALBERTINA WILHELMINA GUSTAFSDOTTER, f 4/6 1865 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

V.3) CARL EMIL GUSTAFSSON, f 15/7 1868 i Merlänna No 1 i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.c) CHRISTINA WILHELMINA JANSDOTTER, f 18/9 1832 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Faddrar: Vabro Jan Jansson, Viggeby i Kärnbo socken drängen Eric Ländin, Vabro hustrun Maria Pehrsdotter, Viggeby i Kärnbo socken pigan Stina Andersdotter. Utfl. 1857 till Söderlänna, utfl. 1858 till Tovesta. - G 10/9 1857 i Länna m CARL ERIC JANSSON, f 5/4 1834 i Starrkärr i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Faddrar: Stora Göltorp sonen Anders Andersson, Rocklänna sonen Gustaf Ersson, Stora Göltorp hustrun Stina Andersdotter, samt Rocklänna pigan Beata Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Starrkärr Jan Pehrsson o h h Anna Lisa Ersdotter. Infl. från Åkers sn som dräng 1851 till Stora Gölkärr i Länna sn, utfl. 1852 till Tovesta, utfl. med familjen 1857 till Söderlänna, utfl. som måg 1858 till Tovesta. Står som "Brukare" från 1870, samt står som "förre brukaren" från 1885.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) CARL AUGUST CARLSSON, f 27/9 1857 i Tovesta i Länna sn, döpt 4/10 s.å., levde 1895 i Tovesta. Står som brukare från 1885-1916. Gården till släkten 1625 genom Jöns Nilsson och har sedan dess gått i rätt nedstigande led till 1916 då den övertogs av sonen Carl Hilmer Carlsson. - G 29/12 1881 m dottern i Lövstugan i Länna sn EDLA VIKTORIA ENGMAN, f tvilling 1/8 1855 i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Infl. från Lövstugan 1881 till Tovesta. "Lysning No 11 1881". Föräldrar: förre torparen i Lövstugan Johan Peter Engman(f 13/9 1826 i Länna sn) o h h Viktoria Sander(f 14/7 1829 i Länna sn; bosatta vid Bosved backstuga på Stora Lommartorps ägor i Länna sn).(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VI.a) CARL HILMER CARLSSON, f 19/6 1883 i Tovesta i Länna sn, där han enligt husförhörslängden levde 1890. Övertog gården efter fadern 1916. Tovesta med postadress Byringe beskrivs 1936 så här: "Areal totalt 31,83 har, därav 14 har åker. Taxeringsvärde 12.900. Jordart lera och svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd barr- och lövskog. Manbyggnaden upp-förd i början av 1700-talet. Ekonomibyggnaderna uppförda: stall och ladugård 1867, ombyggt 1901, loge 1911. 3 hästar, 8 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 15 höns. Arealen täckdikad. En del nyodlingar utfördes i slutet av 1800- och början av 1900-talen. Ägare: Brukspatron Bo von Stockenström, Ånhammar. Arrendatorn medlem i R.L.F., centralföreningen och slakteriföreningen". - G 1907 i Länna m GERDA EUGENIA GUSTAFSSON.(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VII.1) SIGVARD KARLSSON.(17)

VII.2) LINNEA KARLSSON.(17)

VII.3) KARL-GUSTAV KARLSSON.(17)

V.2) AXEL WILHELM CARLSSON, f 9/12 1859 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Vabro i Länna sn. Utfl. som måg 1883 till Rocklänna No 1 1/2 mantal, utfl. med familjen 1884 till Vabro som arrendator. - G 29/9 1883 i Länna("Lysning 1883") m dottern i Rocklänna No 1 1/2 mantal KATRINA WILHELMINA JONSSON, f 25/11 1863 i Barva sn, levde 1895 i Vabro. Föräldrar: bonden i Rocklänna No 1 1/2 mantal Gustaf Jonsson(f 9/8 1839 i Flen) o h h Johanna Katrina Ersdotter(f 11/2 1844 i Barva sn.).(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) ANTON ERHARD CARLSSON, f 8/1 1884 i Rocklänna No 1 1/2 mantal i Länna sn, levde 1895 i Vabro. Utfl. med föräldrarna 1884 till Vabro i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

VI.b) JOHN ERHARD CARLSSON, f 8/8 1887 i Vabro i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

V.3) ERIC ALBERT CARLSSON, f 6/10 1862 i Tovesta i Länna sn, d 10/11 1868 i Tovesta.(1)(2)(3)(4)

V.4) GUSTAF OSCAR CARLSSON, f 30/5 1865 i Tovesta i Länna sn, levde 1892 i Ängsö i Västmanland. Utfl. som dräng 1881 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. sannolikt, samt infl. 1883 till Rocklänna, utfl. 1884 till Rocklänna, utfl. 1886 till Merlänna No 1, "Bevistat beväringsmöte(1:a gången) 1886, (2:a gången) 1887". Utfl. 1888 till Merlänna No 5, ut-fl. 1889 till Tovesta. Står 1889 som "Skogvaktarlärling", "Värnplikt 1886", "Lysn. 1892", "Vigd 23/10 1892". Utfl. 24/10 1892 till Ängsö sn i Västmanland.(1)(2)(3)(4)

V.5) JOHAN ARVID CARLSSON, f 14/3 1869 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Utfl. 1891 till Källdalen som dräng, utfl. 1892 till Tovesta. "Värnplikt 1890". "Skriven hos fadern".(1)(2)(3)(4)

V.6) ERNST HJALMAR CARLSSON, f 2/5 1871 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Lerudden i Länna sn. Utfl. som dräng 1888 till Källstugan i Länna sn, utfl. 1890 till Stora Gölkärr 1/4 mantal. Utfl. 1892 till Tovesta, utfl. 1893 till Krogen, utfl. 1894 till Tovesta, utfl. 1895 till Lerudden.(1)(2)(3)(4)

V.7) HULDA JOSEFINA CARLSSON, f 11/7 1873 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Ärila sn. Utfl. 1894 till Gran-boda som mejeripiga(hos mejeristen Johan David Thorén, f 31/10 1872 i Jäders sn), utfl. 1895 till Tovesta. "Lysn. 1895". "Vigd 14/12 1895". Utfl. 1895 till Ärila sn.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CARL AXEL JANSSON, f 6/5 1841 i Tovesta i Länna sn, döpt 9/5 s.å., d 28/12 1843 i Tovesta, begr. 1/1 1844. Faddrar: Stämtorp bonden Eric Ersson och dess hustru Catharina Jansdotter, Vabro drängen Anders Brolin, Tovesta pigan Ulrica Sophia Jonsdotter.(1)(2)(3)(4)

IV.e) CARL JOHAN JANSSON, f 19/1 1845 i Tovesta i Länna sn, döpt 23/1 s.å., d 3/1 1848 i Tovesta "af Skarlakansfeber", begr. 9/1 s.å. Faddrar: Skarpsäter mågen Anders Jansson, Stora Lommartorp hustrun Stina Carlsdotter, Stämtorp sonen Johan August Ersson, (kusinen) Rocklänna dottern Anna Greta Pehrsdotter. (1)(2)(3)(4)

III.6) HEDDA LISA PEHRSDOTTER, f 27/3 1808 i Rocklänna i Länna sn, döpt 28/3 s.å., d 6/3 1832 i Rocklänna "af Frossa". Faddrar: (farmors broder) Anders Friberg i Källstugan, drängen Germund Olsson i Rocklänna, (farmors svägerska) hustrun Maria Andersdotter i Källstugan, samt pigan Stina Jansdotter i(?-stugan) i Härads socken. - G 9/10 1831 i Länna m drängen i Merlänna NILS GUSTAF GRAHN, f 8/4 1805 i Strängnäs. Föräldrar: soldaten No 694 i Länna sn Johan Gustaf Grahn(f 30/5 1782 i Stockholm) o h h Cathrina Stenholm(f 5/11 1785 i Strängnäs). Utfl. från Strängnäs med föräldrarna 1810 till No 694 i Länna sn, utfl. som dräng 1821 till Skarpsäter i Länna sn, utfl. 1823 till Rocklänna, utfl. 1828 till Stora Åstorp, utfl. 1830 till Merlänna No 2, där han levde 1830.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) PEHR GUSTAF GUSTAFSSON GRAHN, f 17/2 1832 i Rocklänna i Länna sn, levde 1873 i Barva sn. Faddrar: (morfars kusin) Rocklänna mågen Pehr Ersson(Friberg), ibidem drängen Gustaf Ersson, ibidem (mostern) pigan Brita Stina Grahn, ibidem pigan Hedda Ersdotter. Levde hos morföräldrarna i Rocklänna 1832-1852. Utfl. som dräng 1852 till Knutstorp i Länna sn, utfl. 1853 till Rocklänna, utfl. 24/10 1854 till Korptorp i Härads sn. Infl. från Härads sn 24/10 1855 till Mosstorp i Länna sn, utfl. 1856 till Stämtorp i Länna sn, utfl. 24/10 1858 till Gredby Fäboda i Härads sn, utfl. 1859 till Lilla Askränniln i Hä-rads sn, utfl. 1860 till Strängnäs. Infl. som dräng från Strängnäs 1865 till Stora Åstorp i Länna sn, utfl. 1867 till Navesta i Länna sn, utfl. 1869 till Åsäng i Länna sn, utfl. 1870 till Kråknäs i Länna sn, utfl. 1871 till Nyckelberga i Länna sn, utfl. 1873 till Stora Åstorp, utfl. 24/10 1873 till Barva sn.(1)(2)(3)(4)(26)

II.c) ERIC ERICSSON, f 8/6 1778 i Rocklänna i Länna sn, döpt 11/6 s.å., levde 1800 i Härads sn. Faddrar: Olof Abramson i Stora Sättertorp, drängen Eric Ericsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Pehrsdotter i Björktorp, samt pigan Stina Olsdotter i Stora Sättertorp. Utfl. från Rocklänna som dräng 1795 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 1796 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1797 till Källgården i Vansö sn som dräng, utfl. 1800 till Härads sn. Han står 1800 4/3 fadder för brorsonen Pehr Pehrsson i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

Barn i 2:a giftet:

II.d) ANDERS BENGTSSON, f 19/8 1787 i Rocklänna i Länna sn, döpt 22/8 s.å., d 4/1 1795 i Rocklänna, begr. 11/1 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Vretatorp, (morbrodern) Daniel Danielsson i Valnarstorp, (morbrodern) Eric Pehrsson Friberg i Rocklänna, hustrun Cajsa Andersdotter i Åskärr, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Stina Andersdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

II.e) JOHAN BENGTSSON, f 21/6 1789 i Rocklänna i Länna sn, döpt 24/6 s.å., d 18/8 1813 i Rocklänna "kl. 3 f.m. af Håll och Stygn uti en ålder af 24 år", begr. 22/8 s.å. Faddrar: Eric Ersson i Eklången i Ärila(Ärla) sn, (morbrodern) Anders Friberg i Vretatorp, drängen Eric Olsson i Rocklänna, hustrun Cajsa Olsdotter i Eklången, (mostern) hustrun Maria Andersdotter i Vretatorp, samt pigan (moderns kusin) Lisa Pehrsdotter i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.f) HEDDA LISA BENGTSDOTTER, f 21/3 1791 i Rocklänna i Länna sn, döpt 25/3 s.å., d 28/9 1804 i Rocklänna, begr 2/10 s.å. Faddrar: mäster Johan Helsberg vid Länna Bruk, drängen Pehr Andersson i Byringe, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, samt pigan Kjerstin Andersdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)
(209) = BILAGA 2.

I.1) STINA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 13/8 1750 i Rocklänna i Länna sn, döpt 19/8 s.å., d 8/3 1829 "af Värk" i Vretatorp i Länna sn. Faddrar: Mäster Nils Ståhlbom, Lars Ersson i Byringe, Anders Larsson i Råcklänna, Befallningsmans hustru i Starrkärr, Eric Pärssons hustru i Rocklänna, samt (mostern) pigan Marja Danielsdotter i Rocklänna. Utfl. som hustru 1774 till Magsjötorp i Länna sn, utfl. 1785 till Vretatorp, där hon levde till sin död 1829. - G 23/10 1774 i Länna m sonen i Magsjötorp ERIC ERICSSON, f 4/5 1751 i Byringe i Länna sn, döpt 8/5 s.å., d 15/6 1829 "af Frossa" i Vretatorp. Faddrar: Daniel Danielsson, drängen Jan Ericsson, Lars Ericsson, samt pigan Helena Larsdotter, alla i Byringe. Föräldrar: Eric Ericsson(f 6/4 1729) o h h Lisa Danielsdotter(f 10/3 1728, änka sannolikt 1772, d maj 1781 i Magsjötorp, dotter av Daniel Gustafsson, f 20/4 1703, d 6/11 1780 i Magsjötorp) i Byringe. Var bonde i Magsjötorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1773-1785, samt i Vretatorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1785-1819. Han infl. 1768 från Byringe till Magsjötorp, där fadern var måg. De var barnlösa.(1)(2)(3)(4)

Fosterdotter:

II.a) ANNA MARIA (ANNA MAJA) BLONDMAN, f 14/9 1780 i Västerhaninge sn, d 10/9 1863 i Merlänna fattighus i Länna sn. Utfl. senast 1787 från Västerhaninge sn till Vretatorp. Utfl. 1838 till Grankällstugan i Länna sn, utfl. 1852 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote). - G 9/11 1801 i Länna m LARS JANSSON, f 22/1 1775 i Byringe "kl. 2 e.m.", döpt 23/1 s.å., d 8/4 1851 i Grankällstugan. Faddrar: Mjölnaren Anders Schilström, drängen Jan Ersson, bägge vid Länna kvarn, hustrun Cathrina Jonsdotter, samt pigan Maria Larsdotter, bägge i Byringe. Föräldrar: mågen Jan Nilsson o h h Kjerstin Larsdotter i Byringe. Bonde i Vretatorp efter svärfadern Eric Ericsson 1819-1838, då han utfl. till Grankällstugan, där han levde till sin död 1851. Infl. till Vretatorp 1801 från Lidökna(Sandviks Rote) i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ANNA STINA LARSDOTTER, f 14/3 1803 i Vretatorp i Län-na sn, döpt 15/3 s.å., d 18/2 1882 i Lerudden i Länna sn(anmärkning: "vistas i Åker"). Faddrar: Daniel Ersson i Val-narstorp, drängen Jan Jansson i Lidökna, hustrun Maria Jonsdotter i Hällen, samt pigan Stina Andersdotter i Bjötklida. Utfl. 1846 till Lerudden, där hon levde till sin död 1882. - G 9/12 1823 i Länna m drängen i Vretatorp ANDERS DANIELSSON, f 11/3 1799 i Rönnholmstorp "kl. 5 e.m." i Länna sn, döpt 13/3 s.å., d 20/9 1874 i Lerudden. Faddrar: Pehr Lännholm i Ribybråte, drängen Pehr Ersson i (?), hustrun Brita Olsdot-ter i Salvarstorp, samt pigan Hedda Lotta Jonsdotter i Salvarstorp. Föräldrar: torparen i Rönnholmstorp Daniel Ersson(f 15/10 1767) o h h Stina Ersdotter(f 19/4 1768). Infl. från Rönnholmstorp som dräng 1819 till Vretatorp, där han var bonde 1838-1846, utfl. 1846 till Lerudden, där han var torpare 1846-1870, då han från 1871 står som "f.d. bonde", samt levde där till sin död 1874.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/6 1826 i Vretatorp i Länna sn, levde 1849 i Dunkers sn.(Varken dopdag eller faddrar står i födelseboken). Utfl. 1846 som dräng till Lidökna, utfl. 1848 som dräng till Biarhäll, utfl. 6/11 1849 till Dunkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANDERS GUSTAF ANDERSSON, f 18/11 1829 i Vretatorp i Länna sn, d 9/7 1850 i Rönntorp. Faddrar: Vabro Jan Jansson, Rönnholmstorp drängen Pehr Danielsson, Holmsjötorp hustrun Lisa Danielsdotter, Rönnholmstorp pigan Anna Danielsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1847(folie 148). Infl. som dräng från(folie 148) 14/3 1847 till Vretatorp, utfl. 1848 till Gillesgården, utfl. 1849 till Rönntorp.(1)(2)(3)(4)

IV.c) CHRISTINA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 3/8 1832 i Vretatorp i Länna sn, d 30/4 1870 på Merlänna ägor i Länna sn. Faddrar: Hattetorp sonen Anders Andersson, Lidökna sonen Carl Ersson, Stora Lommartorp hustrun Stina Carlsson, Lidökna dottern Brita Stina Ersdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 22/3 1847 till Dunkers sn. Infl. 14/3 1848 från Dunkers sn till Vretatorp, utfl. 1848 till Merlänna No 5 1 mantal i Länna sn, utfl. 30/10 1855 till Åkers sn. Infl. från Åkers sn 1862 som hustru till Merlänna ägor, där hon levde till sin död 1870. - G 1856 i Åkers sn m CARL FREDRIC BLOMQVIST, f 9/1 1834 på Merlänna ägor, där han levde 1875. Föräldrar: Skräddaren på Merlänna ägor Lars Fredric Blomqvist(f 29/11 1808 i Stenkvista sn, d 19/10 1874 på Merlänna ägor) o h h Anna Catharina Olsdotter(f 18/6 1804 i Stenkvista sn, d 25/1 1862 på Merlänna ägor). Han infl. 1862 från Åkers sn som "Gifte sonen" till Merlänna ägor, där han står som skräddare från 1874. (Han gifte om sig 20/11 1870 i Länna m STINA LISA JANSDOTTER, f 1844 i Hjulsjö sn. Hon infl. till Merlänna ägor 1870, samt levde där 1875).(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CLARA WILHELMINA BLOMQVIST, f 30/4 1857 i Åkers sn, levde 1872 i Strängnäs landsförsamling. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn, utfl. 24/10 1872 till Strängnäs landsförsamling.(1)(2)(3)(4)

V.2) CARL ALFRED BLOMQVIST, f 13/7 1859 i Åkers sn, d 1866 på Merlänna ägor i Länna sn. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

V.3) JOHAN ERNST BLOMQVIST, f 1/6 1862 på Merlänna ägor i Länna sn, levde 1895 i Blomqvists back-stuga(på Merlänna No 4). Han levde 1875 på Merlänna ägor. Fanns som skräddare 1891 i Blomqvists backstuga, där han levde 1895. - G 1888 m HULDA WILHELMINA ANDERSSON, f 12/1 1868 i Jäders sn. Fanns som skräddarhustru 1891 i Blomqvists backstuga, där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

V.4) LOVISA MATHILDA BLOMQVIST, f 25/8 1866 på Merlänna ägor i Länna sn, d 12/8 1870 på Merlänna ägor.(1)(2)(3)(4)

V.5) EDLA KRISTINA BLOMQVIST, f 25/10 1869 på Merlänna ägor i Länna sn, där hon levde 1875.(1)(2)(3)(4)

Barn i 2:a giftet:

V.6) OLOF ABDON BLOMQVIST, f 30/8 1872 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

V.7) ERIK EMIL BLOMQVIST, f 23/9 1874 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CLARA SOPHIA ANDERSDOTTER, f 27/11 1834 i Vretatorp i Länna sn, levde 1861 i Vansö sn. Faddrar: Salvartorp Anders Andersson, Merlänna sonen Gustaf Ersson, Salvarstorp hustrun Stina Fredriksdotter, Merlänna pigan (moderns moster) Hedda Lisa Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 20/2 1849 som piga till Rosenlund(4:e Roten) i Överselö sn, utfl. 6/8 1850 till Länna sn. Infl. 1850 som piga från Överselö sn till Sockenstugan i Länna sn, utfl. 1851 till Merlänna No 1, utfl. 1852 till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn. - G 23/9 1861 i Länna m drängen i Merlänna No 2 ANDERS GUSTAF PETERSSON, f 17/10 1835 i Vansö sn, där han levde 1861. Infl. som dräng 12/9 1861 från Vansö sn till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn.(1)(2)(3)(4)(22)

IV.e) ANNA CHARLOTTA ANDERSDOTTER, f 18/11 1837 i Vretatorp i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Faddrar: Magsjötorp bonden Erik Fredriksson, Rönnholmstorp drängen Jan Larsson, Magsjötorp hustrun Stina Andersdotter, Salvarstorp pigan (mostern) Carolina Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1854 som piga till Salvarstorp i Länna sn, utfl. 24/10 1857 till Norrlänna No 5, utfl. 1858 till Norrlänna No 3 Västerbygården, utfl. 31/10 1858 till Norrlänna No 2, utfl. 24/10 1861 till Härads sn. Infl. från Härads sn som piga 4/10 1862 till Norrlänna No 1, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn. - G 2/11 1862 i Länna m drängen i Norrlänna No 1 JOHAN FREDRIC JANSSON, f 20/3 1840 i soldattorp No 699 i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Infl. som dräng från(folie 22) till Norrlänna No 1 24/10 1859, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) EDLA CHARLOTTA JOHANSDOTTER, f 16/10 1863 i Lerudden i Länna sn, utfl. med föräldrarna 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

IV.f) JOHAN WERNER ANDERSSON, f 9/4 1841 i Vretatorp i Länna sn, döpt 11/4 s.å., d 11/3 1844 i Vretatorp. Faddrar: Björklida bonden Anders Pehrsson och dess hustru Maria Larsdotter, Rönntorp sonen Carl Erik Ersson, Björklida dottern Maja Lotta Andersdotter.(1)(2)(3)(4)

IV.g) ADOLPH ANDERSSON, f 1/8 1844 i Vretatorp i Länna sn, döpt 4/8 s.å., d 16/11 1846 i Lerudden. Faddrar: Vretatorp drängen Lars Bergquist, Stocken hustrun Anna Andersdotter, sonen Anders Andersson ibidem, dottern Johanna Andersdotter ibidem. Utfl. med föräldrarna 1846 till Lerudden.(1)(2)(3)(4)

IV.h) JOHAN AUGUST ANDERSSON, f 13/7 1850 i Lerudden i Länna sn, döpt 17/7 s.å., levde 1873 i Åkers sn. Faddrar: Klockaretorp Erik Olsson och dess hustru Maja Stina Friberg, Magsjötorp sonen Carl Erik Ersson, samt pigan Maria Sophia Fagerberg. Utfl. från Lerudden 1866 som skräddarlärling hos systerns svärfar skräddare Lars Fredric Blomqvist i Nystugan(Merlänna ägor), utfl. 1870 till Lerudden, utfl. 24/10 1873 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.i) AUGUSTA CHARLOTTA HOLMSTRÖM(Fosterdotter), f 12/7 1843 i Stockholm. Infl. 1846(folie 163) Nr. 5687, utfl. 1846 till Krusstugan.(1)(2)(3)(4)

IV.j) FRANS OSCAR CARLSSON(Fosterson), f 23/7 1850 i Stockholm. Infl. till Lerudden 1850 från Stockholm Allmänna Barnkoloni No 5687, utfl. 1851 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)

III.2) MARIA MARGARETHA LARSDOTTER, f 9/5 "kl. 2 e.m." 1809 i Vretatorp i Länna sn, döpt 10/5 s.å., levde 1839 i Strängnäs stad. Faddrar: Eric Ersson i Lidökna, Eric Andersson i Vretatorp, hustrun Brita Olsdotter i Salvarstorp, samt dottern Lisa Andersdotter i Salvarstorp. Utfl. som piga 1825 till Rönnholmstorp 3/8 mantal i Länna sn, utfl. 1826 till Kråknäs i Länna sn, utfl. 1828 till Trolund(Åby Rote) i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1830 till Toresunds sn. Infl. 1831 från Strängnäs till Länna Bruk(hos mjölnaren) som piga, utfl. 1832 till Granboda 1/2 mantal, utfl. 1835 till Lilla Åskärr, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad. - G 1836 i Länna m GUSTAF JANSSON, f 8/4 1813 i Åsäng. Infl. 1834 från Granboda som dräng till Byringe, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)(83)

Barn:

IV.a) CARL AUGUST GUSTAFSSON, f 26/1 1837 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ALBERT WILHELM GUSTAFSSON, f 3/5 1839 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

III.3) HEDVIG ELISABET (HEDDA LISA) LARSDOTTER, f 1/11 1811 i Vretatorp i Länna sn, döpt 3/11 s.å., levde 1841 i Strängnäs sn. Faddrar: Vabro Jan Jansson, drängen Carl Petter Jansson vid Länna Bruk, hustrun Maria Pehrsdotter i Vabro, samt dottern Greta Larsdotter i Merlänna. Utfl. mellan 1824 och 1830 från Vretatorp. Infl. 1833 som piga från Socknestugan(Klockargården) till Merlänna No 5, utfl. 24/10 1841 till Strängnäs sn.(1)(2)(3)(4)

III.4) CAROLINA LARSDOTTER, f 10/8 1816 i Vretatorp i Länna sn "kl. 11 f.m.", döpt 11/8 s.å. Faddrar: Lars Pehrsson i Björklida, drängen Pehr Ersson i Vretatorp, hustrun Stina Andersdotter i Salvarstorp, samt dottern Maria Larsdotter i Björklida. Utfl. 1837 som piga till Salvarstorp, utfl. 1839 till Hattetorp 1/4 mantal, utfl. 1843 till Rönnholmstorp, utfl. 22/10 1843 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)
(210) = BILAGA 4.

I.1) MARIA CHRISTINA FRIBERG, f 29/8 1813 i Källstugan i Länna sn, döpt 31/8 s.å., d 12/5 1869 i Klockartorp i Länna sn. Faddrar: Pehr Ericsson i Rocklänna, sonen Lars Pehrsson i Stämbråten, hustrun Cathrina Andersdotter i Öråsen, samt dottern Maria Pehrsdotter i Storsvedet. Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten i Länna sn, utfl. 1838 till Klockartorp, där hon levde till sin död 1869. - G 10/3 1833 i Länna m sonen i Klockartorp ERIK OLSSON, f 20/5 1812 i Klockartorp i Länna sn, döpt 21/5 s.å., d 20/2 1882 i Klockartorp. Faddrar: Fredrik Ersson i Magsjötorp, drängen Eric Olsson i Byringe, hustrun Anna Olsdotter i Dammen, samt hustrun Lisa Jonsdotter i Lövsvedet. Föräldrar: bonden i Klockartorp Olof Olsson(f 4/12 1778 i Härads sn, d 20/5 1865 i Klockartorp) o h h Brita Jonsdotter(f 3/12 1786 i Lövsvedet i Länna sn, döpt 5/12 s.å., d 28/11 1856 i Klockartorp, infl. 1811 från Lövsvedet, vigd 1811). Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten, utfl. 1838 till Klockartorp, där han var bonde 1846-1876(står från 1876 som "f.d. torparen").( - G 2:o 6/10 1870 i Länna m EMMA CHARLOTTA PERSDOTTER, f 14/12 1836 i Dunkers sn. Utfl. som hushållerska 1887 från Klockartorp till Norr-länna No 3, där hon levde 1890 som hustru(Hon blev omgift 21/6 1888 med brukaren i Norrlänna No 3 Carl Alfred Blomqvist, f 5/5 1841 i Barva sn(Gift 1:o 9/11 1862 med Anna Kristina Larsdotter, f 7/9 1836 i Kjula sn, d 4/10 1886, de hade 4 söner.).(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) PEHR ERIK ERIKSSON, f 29/6 1833 i Källstugan i Länna sn, levde 1895 i Rundholmsnäs i Länna sn. Faddrar: Dammen sonen Anders Olsson, Klockartorp sonen Anders Olsson, Lövlund hustrun Stina Andersdotter, samt Dammen dottern Anna Olsdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. 1837 till Klockartorp, utfl. 1870 som torpare till Rundholmsnäs(eller Näset) i Länna sn. Står från 1885 som "f. torparen", "Baptist"(anmärkning). - G 26/12 1860 i Länna m SOPHIA ALBERTINA LUNDBERG, f 11/3 1837 i Mörtsjöbacke i Länna sn som "oägta dottern", d 22/1 1889 i Rundholmsnäs. Faddrar: Mästaren Åkerlind, ibidem. drängen Carl Lindström, ibidem. hustrun Maria Stina Björnberg, ibidem. dottern Gustafva Hellsberg, alla vid Länna Bruk. Moder: pigan Brita Stina Ersdotter vid Länna Bruk. Hon infl. från Sörlänna 1860 till Klockartorp. Står från 1885 som "Baptist".(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL WALFRID ERIKSSON, f 12/2 1861 i Klockartorp, levde 1882 i Härads sn. Utfl. 26/10 1875 till Härads sn. Infl. från Härads sn 3/1 1876 till Rundholmsnäs. Utfl. 24/10 1882 till Härads sn. Fader till Carl Hjalmar. - G 1882 m ("lysning No 3 21/5 1882") förre pigan i Rundholmsnäs ANNA LOVISA MALMQVIST, f 11/5 1859 i Länna sn, levde 1882 i Härads sn. Infl. 1880 från(folie 67). Utfl. 24/10 1882 till Härads sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JOHAN GOTTFRID CARLSSON(oäkta son), f 14/4 1877 i Länna sn, levde 1895 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1882 till Härads sn. Infl. som dräng 1892 från Strängnäs till Klockartorp, utfl. 1893 till Stocken i Länna sn, utfl. 24/10 1895 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) CARL HJALMAR PETERSSON(oäkta son), f 13/6 1880 i Rundholmsnäs i Länna sn, levde 1895 i Strängnäs. Utfl. med föräldrarna 24/10 1882 till Härads sn. Infl. från Strängnäs 1894 som dräng till Stocken i Länna sn, utfl. 24/10 1895 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)

III.2) JOHAN EMIL PETERSSON, f 22/6 1863 i Klockartorp i Länna sn, levde 1895 i Stocken i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 1870 till Rundholmsnäs, står från 1885 som torpare, utfl. som torpare 1891 till Stocken(torp till Söderlänna). Bytte 1885 efternamn från Eriksson till Petersson. Anmärkningar: från 1880 "Baptist", "bevistat beväringsmöte 1884 (1:a) och 1885(2:a)". - G 1887 i Länna(lysning 1887) m pigan i Rundholmsnäs EMMA BERNHARDINA CARLSSON, f 19/4 1866 i Strängnäs, levde 1895 i Stocken.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JOSEF EMANUEL PETERSSON, f 21/12 1888 i Rundholmsnäs i Länna sn, levde 1895 i Stocken. Utfl. med föräldrarna 1891 till Stocken i Länna sn.("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.b) JOHN GABRIEL PETERSSON, f 24/1 1890 i Rundholmsnäs("odöpt"), levde 1895 i Stocken. Utfl. med föräldrarna 1891 till Stocken i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

IV.c) ELNA TERESIA PETERSSON, f 16/4 1894 i Stocken i Länna sn("odöpt"), levde 1895 i Stocken.(1)(2)(3)(4)

II.b) CARL JOHAN ERIKSSON, f 18/8 1834 i Källstugan i Länna sn, levde 1856 i Kärnbo sn. Faddrar: Tovesta Jan Andersson, Stämbråten Pehr Jansson, ibidem hustrun Greta Henriksdotter, samt ibidem Stina Lotta Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp, utfl. 1851 som dräng till Byringe Gästgiveri i Länna sn, utfl. 24/10 1856 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

II.c) ANDERS GUSTAF ERIKSSON, f 27/1 1836 i Källstugan i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp i Länna sn. Faddrar: Rocklänna (morfars kusin) mågen Pehr Ersson(Friberg), Lommartorp drängen Jan Jansson, Rocklänna hustrun (moderns syssling) Lotta Pehrsdotter, samt Lommartorp hustrun Maria Greta Andersdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp. Infl. till Klockartorp med familjen 1866 från Toresunds sn, utfl. 24/10 1867 till Strängnäs. Infl. till Klockartorp som torpare 3/11 1876 från Toresunds sn. Står från 1886 som "f. torparen". - G m MATHILDA CAROLINA JANSDOTTER, f 21/8 1837 i Åkers sn, d 26/11 1890 i Klockartorp, dit hon infl. från Toresunds sn 3/11 1876, där hon levde till sin död 1890.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 4/5 1859 i Klockartorp i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp. Anmärkning: "baptist" från 1881. Utfl. 23/10 1884 till Strängnäs. Fanns 1891 som torpare i Klockartorp, där han levde 1895. - G 26/10 1884 i Strängnäs Landsförsamling(lysning 1884) m AUGUSTA WILHELMINA ERIKSSON, f 10/9 1856 i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) HILDA AUGUSTA CARLSDOTTER, f 10/8 1885 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp. ("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.b) RUTH OLIVIA CARLSDOTTER, f 4/9 1887 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp. ("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.c) CARL JOSEF CARLSSON, f 16/2 1890 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp.("odöpt"). (1)(2)(3)(4)

IV.d) ESTER PAULINA CARLSDOTTER, f 20/1 1892 i Klockartorp("odöpt"), där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.e) EDIT ELISABET ANNERGÅRD, f 17/6 1894 i Klockartorp, Länna, Södermanlands län("odöpt"), där hon levde 1895, d 1/7 1983 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs(personnummer: 18940617-1646). Ogift kvinna. Kyrkobokförd(1971) i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Kristinav 8, 152 00 Strängnäs.(1)(2)(3)(4)(110)

IV.f) BERTIL ELIAS ANNERGÅRD, f 8/8 1897 i Länna, Södermanlands län, d 21/10 1992 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs(personnummer: 18970808-1634). Folkbokförd (1984) i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Bostadsadress vid sin död: Hästskov 7B, nb, 645 42 Strängnäs. - Gift 26/6 1943 m NN.(110)

IV.g) ERNST JOHANNES ANNERGÅRD, f 20/9 1900 i Länna, Södermanlands län, d 18/10 1980 i Gävle(personnummer: 19000920-1633). Kyrkobokförd(1980) i Staffan Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län. Mantalsskriven(1980) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: 5 Tvärg 18, 802 35 Gävle. - Gift 8/12 1927 m HILDEGARD VILHELMINA ANNERGÅRD, f 3/3 1900 i Arnö, Uppsala län, d 4/5 1997 i Gävle(personnummer: 19000303-1606). Folkbokförd i Heliga Trefaldighet, Gävle kommun, Gävleborgs län. Bostadsadress vid sin död: N Fiskarg 4 B, 803 10 Gävle. Änka 18/10 1980.(110)

Son:

V.1) KARL ROBERT ANNERGÅRD, f 11/7 1930 i Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län, d 5/1 1983 i Umeå(personnummer: 19300711-1655). Kyrkobokförd(1981) i Umeå landsförsamling, Umeå kommun, Västerbottens län. Mantalsskriven(1981) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Kungsgårdsv 59, I, 902 50 Umeå. Frånskild man 20/11 1980.(110)

III.2) LOVISA WILHELMINA ANDERSDOTTER, f 26/3 1861 i Strängnäs, d 17/8 1885 i Klockartorp i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

III.3) EMMA CAROLINA ANDERSDOTTER, f 23/7 1867 i Klockartorp i Länna sn, levde 1890 i Åkers sn. "Lysn. 1890". Utfl. 26/10 1890 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

II.d) MARIA SOPHIA ERIKSDOTTER, f 27/5 1837 i Vreten i Länna sn, levde 1865 som skomakarhustru i Gåsinge sn. Faddrar: Klockartorp sonen Anders Olofsson och dess hustru Ulrika Sandström, Bränntomten sonen Jan Ersson, samt ibidem pigan Johanna Rask. Utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp, utfl. 4/11 1860 till Gäddsjötorp(Stora Skottvångs Rote) i Gåsinge sn som hustru. Infl. från(folie 231) till Carlberg backstuga i Gåsinge sn 24/10 1865, där hon levde 1865. - G 10/12 1860 i Länna(sannolikt) med sonen i Gäddsjötorp CARL FREDRIK GRINDLUND, f 5/2 1838 i Gåsinge sn, levde som skomakare 1865 i Carlberg backstuga i Gåsinge sn, dit han infl. från(folie 231) 24/10 1865. Från 1865 skomakare. Föräldrar: inhyses skomakaren Carl E. Grindlund(f 11/4 1812 i Gåsinge sn) o h h Anna Margareta Fredriksdotter(f 2/12 1814 i Gryts sn).(1)(2)(3)(4)(86)

Barn:

III.1) CARL OSCAR GRINDLUND, f 11/1 1861 i Länna sn(enligt husförhörslängden), levde 1865 i Carlbergs backstuga i Gåsinge sn.(1)(2)(3)(4)(86)

III.2) JOHAN MARTIN GRINDLUND, f 6/11 1863 i Gåsinge sn, levde 1865 i Carlberg backstuga i Gåsinge sn.(86)

II.e) ANNA CHRISTINA ERIKSDOTTER, f 25/10 1839 i Klockartorp i Länna sn, döpt 29/10 s.å., levde 1865 i Västerås. Faddrar: Salvartorp Anders Andersson och dess hustru Stina Fredriksdotter, Klockartorp sonen Pehr Olof Olsson, samt Rönnholms-näs hustrun Hedda Jansdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1857 till Åkers sn. Infl. till Klockartorp 17/11 1863 från Hubbo sn i Västmanlands län, utfl. 5/11 1865 till Västerås. - G 5/4 1865 i Länna m arbetskarlen i Västerås JOHAN MAGNUS THELIN, från Järna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL ARVID THELIN(oäkta barn), f 10/5 1864 i Klockartorp i Länna sn, levde 1882 i Västervåla sn i Västmanlands län. Utfl. med modern 5/11 1865 till Västerås. Infl. till Klockartorp 11/11 1880 från (?), utfl. som dräng 1881 till Västerlida i Länna sn, utfl. 24/10 1882 till Västervåla sn i Västmanlands län.(1)(2)(3)(4)

II.f) JOHANNA CHARLOTTA ERIKSDOTTER, f 5/3 1842 i Klockartorp i Länna sn, döpt 10/3 s.å., d 19/1 1844 i Klockartorp, begr. 27/1 s.å. Faddrar: Mosstorp Corpr. Anders Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, Hviken sonen Anders Andersson, samt hustrun Maria Sophia Andersdotter.(1)(2)(3)(4)

II.g) CATHARINA MATHILDA ERIKSDOTTER, f 15/3 1844 i Klockartorp i Länna sn, döpt 18/3 s.å., levde 1871 i Strängnäs. Faddrar: Magsjötorp bonden Eric Fredricsson och dess hustru Stina Andersdotter, (morbrodern) Källstugan sonen Carl Peter Friberg, samt Salvartorp hustrun Anna Brita Andersdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1863 till Gåsinge sn. Infl. från Gåsinge sn 12/11 1865 till Klockartorp, utfl. som piga 1866 till Starrkärr i Länna sn, utfl.24/10 1867 till Åkers sn. Infl. från Åkers sn 22/3 1869 till Klockartorp, utfl. 20/10 1871 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)

II.h) OLOF ALBERT ERIKSSON, f 19/5 1847 i Klockartorp i Länna sn, döpt 23/5 s.å., levde 1866 i Gåsinge sn. Faddrar: Hviken gifte sonen Anders Andersson och dess hustru Anna Stina Löfgren, Dammen sonen Carl Axel Andersson, samt Lilla Rörvik pigan Anna Brita Olofsdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1866 till Gåsinge sn.(1)(2)(3)(4)

II.i) EMMA CHARLOTTA ERIKSDOTTER, f 3/7 1849 i Klockartorp i Länna sn, döpt 8/7 s.å., levde 1871 i Åkers sn. Faddrar: Söderlänna rättaren Eric Jonsson och dess hustru Anna Olsdotter, Magsjötorp sonen Carl Erik Ersson, samt Söderlänna dottern Anna Lotta Ersdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1871 till Åkers sn. - G 12/3 1871 i Länna m ANDERS PETTER PETTERSSON, f 15/7 1848 i Åkers sn. Hela familjen utfl. 24/10 1871 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) EMMA JUSTINA ANDERSDOTTER, f 16/7 1871 i Klockartorp i Länna sn, levde 1871 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1871 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

II.j) WILHELMINA ALBERTINA ERIKSDOTTER, f 19/12 1855 i Klockartorp i Länna sn, döpt 26/12 s.å., levde 1873 i Åkers sn. Utfl. från Klockartorp 24/10 1873 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)
(211) = BILAGA 5.

I.1) ERICA WILHELMINA FRIBERG, f 27/2 1857 i Källstugan i Länna sn, döpt 7/3 s.å., levde 1912 i Röhl i Dunkers sn. Utfl. med föräldrarna 28/8 1866 till Bastbråten i Dunkers sn. Fanns med föräldrarna 1871 i Vadsbro i Dunkers sn, utfl. som piga 1873 till Kulla i Dunkers sn, utfl. 25/10 1878 till Bettna sn. Infl. från Bettna sn 6/11 1879 till Johannisnäs i Dunkers sn, utfl. 1880 till Kulla Komministerboställe i Dunkers sn, utfl. 1882 till Hässelby i Dunkers sn, utfl. 24/10 1884 till Röhl i Dunkers sn, utfl. 15/11 1886(stod som "sockenskrifven f. d. piga" i Dunkers sn), utfl. 8/11 1887 till Röhl. "Lyses för äktenskap 23/4 1893 med L. Fr. Carlsson". Utfl. som hustru 13/5 1893 till Sjöänden i Dunkers sn, utfl. 24/10 1893 till Stenkvista sn. Familjen fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, där familjen levde ännu 1912. - G 13/5 1893 i Dunker m drängen i Röhl LARS FREDRIK CARLSSON, f 3/9 1866 i Ärla sn. Infl. från Husby-Rekarne sn 13/11 1891 till Sundshändö i Dunkers sn, utfl. 17/11 1891 till Röhl i Dunkers sn. Flyttade sedan som hustrun ovan.(1)(2)(3)(4)(11)(12)

Barn:

II.a) BROR EMANUEL KARLSSON, f 16/4 1895 i Stenkvista sn. Fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, utfl. som dräng 1912 till Hässelby i Dunkers sn.(11)(12)

II.b) TURE EMANUEL KARLSSON, f 4/9 1899 i Dunkers sn, Södermanlands län, d 4/2 1975 i Västerlövsta, Heby, Västmanlands län(personnummer: 18990904-1015). Fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, där han levde 1912. Frånskild man 3/9 1964. Kyrkobokförd i Västerlövsta, Heby kommun, Västmanlands län. Mantalsskriven(1975) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Box 1029 Horrsta/Holm/, 740 40 Heby.(11)(12)(110)
(212) = BILAGA 6.

I.1) KLARA O T T I L I A FRIBERG, f 7/7 1902 i Klosters församling i Eskilstuna. - G m SIMON JONSSON. Bosatta i Västerås.(87)

Barn:

II.a) GÖSTA JONSSON. - G m MARGIT HELLSTRÖM. Bosatta i Västerås.(87)

II.b) HÅKAN JONSSON.(87)

II.c) BIRGITTA JONSSON.(87)

II.d) BRITT-MARIE JONSSON.(87)

II.e) TONY JONSSON.(87)
(213) = BILAGA 3.

I.1) MARIA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 28/5 1758 i Rocklänna i Länna sn, döpt 31/5 s.å., d 18/4 1829 "af Lungsot" i Lidökna i Länna sn. Faddrar: Klockaren Pehr Setterberg, drängen Pehr Matsson i Prästgården, hustrun Anna Pehrsdotter i Rocklänna, samt hustrun Anna Jonsdotter i Prästgården. Utfl. 1779 som hustru till Valnarstorp i Länna sn, utfl. 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidök-na i Länna sn. - G 26/9 1779 i Länna m sonen och drängen i Valnarstorp i Länna sn DANIEL DANIELSSON, f 28/11 1758 i Byringe i Länna sn, döpt 30/11 s.å., d 5/10 1848 i Lidökna Hage i Länna sn. Föräldrar: Daniel Danielsson(f 21/12 1722) o h h Kjerstin Danielsdotter(f 1/1 1722) i Byringe. Bonde i Valnarstorp 1779-1814, utfl. med familjen 1814 till svågern Eric Ericsson i Vretatorp, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn som svärfader, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1840 till Lidökna Hage.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

II.a) Dödfödd dotter, f 16/10 1780 i Valnarstorp i Länna sn, begr. 19/10 s.å.(1)(2)(3)(4)

II.b) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER, f 22/2 1782 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 24/2 s.å., d 5/7 1785 "af Rödsot" i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, Johan Halsberg, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson (Friberg) i Rocklänna, hustrun Cathrina Danielsdotter i Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Kjerstin Ersdotter ibidem.(1)(2)(3)(4)

II.c) HEDDA LISA DANIELSDOTTER, f 18/1 1784 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 25/1 s.å. Faddrar: bokhållaren Jonathan Forsner på Länna Bruk, (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem., (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Lisa Pehrsdotter i Krogen. Utfl. från Valnarstorp 1804 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) PETRONELLA FREDRICA PEHRSDOTTER, f 10/7 1806 i Turinge sn. Infl. från Turinge sn 1806 till Valnarstorp, ut-fl. 1814 till Vretatorp, utfl. 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.d) ANNA CAJSA DANIELSDOTTER, f 1/10 1785 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, drängen Ja-cob Ersson i Magsjötorp, pigan Stina Hansdotter vid Länna Bruk, samt pigan Anna Jonsdotter ibidem. Utfl. från Valnarstorp 1806 till Mariefred.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) KAJSA LOTTA(oäkta dottern), f 17/6 1807 i Valnarstorp i Länna sn, d 12/11 1807 i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Olof Jansson(Wallin) i Byringe, drängen Pehr Andersson i Gillsgården, hustrun Brita Kajsa Ersdotter i Långsvedet, samt pigan Kajsa Pehrsdotter i Gillsgården.(1)(2)(3)(4)

II.e) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER, f 25/9 1787 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 30/9 s.å. Faddrar: Johan Halsberg, (morbrodern) Bengt Olofsson i Rocklänna, drängen Pehr Ersson i Valnarstorp, hustrun Anna Andersdotter i Byringe, hustrun Stina Andersdotter i Örsäter, samt pigan Anna Lisa Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp som dränghustru 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Därefter se maken nedan. - G 13/6 1807 i Länna m drängen i Byringe OLOF JANSSON WALLIN, f 10/6 1779 i Klackhaga i Länna sn. Faddrar: Nils Jansson i Hällby i Vansö sn, drängen Jonas Pehrsson i Haglida, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Stora Åskärr. Utfl. från Valnarstorp 1812 som dräng till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 från Åkers sn som rättare till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1824 till Herrängen i Brännkyrka sn. Föräldrar: Jan Olsson o h h Kjerstin Jonsdotter. Kallar sig från 1816 Olof Jansson Wallin.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

III.1) HEDDA OLOFSDOTTER(WALLIN), f 14/6 1807 i Valnarstorp i Länna sn, d 29/6 1807 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Kollberg vid Länna Bruk, sonen Eric Zetterberg ibidem., hustrun Stina Maja Pehrsdotter i (?), samt pigan Maja Hindricksdotter vid Länna Bruks Gård.(1)(2)(3)(4)

III.2) STINA LOTTA OLOFSDOTTER WALLIN, f 15/1 1810 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 17/1 s.å., d 7/3 1821 "af feber" i Broby i Åkers sn. Faddrar: Jonas Andersson i Mörtsjötorp, (morbrodern) sonen Pehr Danielsson i Valnarstorp, Mademoiselle Cathrina Malmquist vid Länna Bruk, samt dottern Ulrika Zetterberg ibidem. Utfl. med föräldrarna från Valnarstorp 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1815 till Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.3) CARL PETTER OLOFSSON WALLIN, f 21/1 1814 i Råcksta i Åkers sn, d 15/2 1821 i Broby i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1815 till Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.4) JOHANNA OLOFSDOTTER WALLIN, f 21/9 1816 i Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. med föräldrarna till Botkyrka sn 1822. Infl. 1/11 1822 från Åkers sn till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1827 till Herrängen i Bränn-kyrka sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.5) GUSTAF REINHOLD OLOFSSON WALLIN, f 9/11 1819 i Broby i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 1822 från Åkers sn till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1827 till Herrängen i Brännkyrka sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.f) GRETA DANIELSDOTTER, f 21/6 1789 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 28/6 s.å., d 14/5 1792 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Åkerman i Byringe, (morbrodern) Pehr Pehrsson Friberg i Eksåg i Härads sn, drängen Eric Pehrsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Greta Jansdotter i Valnarstorp.(1)(2)(3)(4)

II.g) PEHR DANIELSSON WALLIN, f 4/7 1792 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 6/6 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ersson i Vretatorp, Pehr Ersson i Rocklänna, Cajsa Danielsdotter i Västerlida, samt pigan Cajsa Maria Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1810 till Taxinge sn. Är sannolikt den "Kusken Pehr Wallin, född 1791 i Lenna", som infl. från Värmland 1821 till Broby i Åkers sn, samt utfl. 1821 till Stockholm.(1)(2) (3)(4)(13)(85)

II.h) DANIEL GUSTAF DANIELSSON WALLIN, f 11/12 1794 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Lindgren, hustrun Catharina Berggren i Byringe, pigan (?) Ersdotter Berggren ibidem., samt Jonas Öberg på Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. som dräng 1814 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1824 till Barva sn. Infl. 14/10 1824 som dräng till Björkudden i Barva sn från Länna sn, "kunskap hjelplig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 2/11 1828 från Barva sn till Ekswalla i Härads sn, utfl. 11/3 1830 med Hustru till Åkers sn. Infl. från Härads sn 1830 som Torpare till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där han levde 1850. - G 28/10 1828 i Barva sn m pigan i Björkudden(Morgongåfva efter Lag) CHRISTINA NYSTRÖM, f 1801 i Svinnegarn sn i Uppsala län. Infl. 24/10 1825 som piga från Lundby sn till Björkudden i Barva sn, "kunskap enfaldig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 14/3 1830 från Härads sn till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där hon levde 1850.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

III.1) GUSTAF WERNER WALLIN, f 1/4 1838 i Knåpet i Åkers sn, där han levde 1850, "läser någorl. väl, lefvernet ärligt". (1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.i) LÅTTA DANIELSDOTTER, f 12/12 1796 i Valnarstorp i Länna sn, d 20/11 1800 i Valnarstorp, begr. 30/11 s.å. Faddrar: Anders Pehrsson i Merlänna, Anders Lundgren på Länna Bruk, hustrun Anna Maja Ståhlbom ibidem., samt pigan Brita Stina Ersdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)
(214) = BILAGA 8.

I.1) CHRISTINA (S T I N A) PEHRSDOTTER, f 6/9 1787 i Stora Eksåg(Snytberga Rote) i Härads sn, döpt 9/9 s.å., d 15/11 1868 i Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn. ("Pehr Pehrsson Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksågs dotter"). Faddrar: Mjölnaren Lars Törnblom i Lid(= Stora Eksåg), (morbrodern) sonen Jonas Pärsson ibidem, Fru Anna Sophia Möllier i Storswede, dottern Brita Stina Ersdotter i Brunna.Utfl. från Stora Eksåg med föräldrarna 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Barva sn(ej till Järpeberg där). Fanns som piga 1804 i Stora Göltorp(Rocklänna By Rote) i Länna sn, utfl. som piga 1809 till Rocklänna 1/2 mantal (Rocklänna By Rote) i Länna sn(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter Friberg), utfl. som hustru 1810 till soldattorpet No 688 Ängstorp(Byringe Rote) i Länna sn, utfl. 1840 till Ängsberg(nybygge på Åkers härads allmännings område i Byringe västra rote) i Länna sn, utfl. som änka 1866 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn, där hon dog 1868. - G 26/4 1810 i Länna m soldaten i No 688 ANDERS ÄNG, f 18/8 1789 i Härads sn, döpt 20/8 s.å., d 6/8 1845 i Ängsberg. Faddrar: Eric Stenius i Stenhagen, drängen Jonas Ersson i Snytberga, hustrun Stina Ersdotter i (?), samt pigan Maria Ersdotter i Kyrkobyn. Föräldrar: Pigan Brita Ersdotter i Löfstugan. Infl. från Rocklänna 1809 som soldat vid "Lieutnantens Compagnie 4:de Corp-ralsskapet" till No 688 Ängstorp, står som "Gratialist" från 1836, samt utfl. 1840 som "afskedade soldaten" till Ängsberg, där han dog 1845.(1)(2)(3)(4)(18)(19)(23)(26)(200)(201)

Barn:

II.a) ANDERS GUSTAF (ANDERSSON) ÄNG, f 5/2 1811 "kl. 8 e.m." i No 688, döpt 7/2 s.å., levde 1838 i Stock-holm. Faddrar: (moderns farbroder) Daniel Danielsson i Valnarstorp, sonen Pehr Pehrsson i Kråknäs, hustrun Anna Andersdotter ibidem, samt (mostern) pigan Anna Maria (Pehrsdotter) i Stora Åskärr. Utfl. från 688 1827 till Härads sn. Infl. 25/11 1827 från Länna sn till Hagby i Härads sn. Infl. från Vansö sn 1831 som dräng till Norrlänna No 2(Norrlänna Rote) i Länna sn, där han blir "för skogsåverkan straffad", utfl. 1832 som dräng till Norrlänna No 4(Norrlänna Rote), utfl. som dräng 1935 åter till Norrlänna No 2, utfl. som dräng 1836 till Norrlänna No 2 1/2 mantal(ej samma gård som förut; Norrlän-na västra rote) i Länna sn, utfl. 1838 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(26)(200)

II.b) ANNA SOPHIA ANDERSDOTTER(ÄNG), f 27/10 1812 "kl. 1 e.m." i No 688, döpt 29/10 s.å., d 1833 i Stäm-torp 1/2 mantal(Rocklänna By Rote) i Länna sn. Faddrar: Anders Olsson i Hällen, (moderns kusin) sonen Daniel Danielsson (Wallin) i Valnarstorp, (moderns kusin) hustrun Maria Danielsdotter ibidem, samt (mostern) pigan Cathrina Pehrsdotter i Rocklänna. Utfl. från No 688 som piga 1827 till Stämtorp, där hon dog 1833.(1)(2)(3)(4)(200)

II.c) JOHAN PETTER ANDERSSON(ÄNG), f 28/9 1815 "kl. 8 f.m." i No 688, döpt 1/10 s.å., levde 1852 i Åkers sn. Faddrar: Pehr Pehrsson i Kråknäs, sonen Eric Andersson i Hällen, hustrun Anna Andersdotter ibidem, samt pigan Maja Stina Wetterberg i Kråknäs. Utfl. från No 688 som dräng 1830 till Norrlänna No 2(ej samma gård som brodern Anders Gustaf Äng), utfl. 1833 till Källdalen i Länna sn, utfl. 1834 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 1836 till Norrlänna No 4, utfl. 1837 till Stavhäll i Länna sn, utfl. 1838 till Norrlänna No 2, utfl. 25/10 1841 som dräng till Björndalen 1/4 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1842 till Eldsund 1 mantal Mellangården i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1843 till Vansö sn. Infl. som dräng från Strängnäs 1845 till Magsjötorp i Länna sn, där han utfl. någon gång mellan 1845-1849. Infl. som arbetskarl från Ärla sn 1849 till Ängsberg(hos modern Stina Pehrsdotter), utfl. 24/10 1852 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(83)(200)

II.d) JOHANNA CHARLOTTA (L O T T A) (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 2/4 1817 "kl. 10 e.m." i No 688, döpt 5/4 s.å., levde 1839 i Strängnäs. Faddrar: Jan Jansson i Åsäng, drängen Lars Jansson i Kråknäs, hustrun Maria Jacobsdotter ibidem, samt dottern Anna Cajsa Jansdotter i Åsäng. Utfl. från No 688 1832 till Härads sn. Infl. 25/10 1832 som "Tjenstefl." till Listorp i Härads sn. "Pig. Charlotta Äng utfl. 24/10 1835 fr. Listorp till Länna sn". Infl. som piga från Härads sn 1835 till Granboda i Länna sn, utfl. 1837 till Åsäng i Länna sn, utfl. 1839 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)(26)(200)

II. e) BRITA CHRISTINA (B R I T A S T I N A) (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 9/4 1819 "kl. 6 f.m." i No 688, döpt 12/4 s.å., levde 1845 i Stockholm. Faddrar: Valnötstorp Pehr Pehrsson, pigan Greta Andersdotter ibidem, hustrun Brita Cathrina Olsdotter i Krusstugan, samt sonen Jonas Andersson i Hällen. Utfl. som piga från No 688 1832 till Stora Göltorp 1/4 mantal, utfl. 1833 till Magsjötorp, utfl. 1837 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 25/10 1841 till Härads sn. Infl. som piga från Härads sn 1842 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 24/10 1845 till Stockholm. (1)(2)(3)(4)(200)

II.f) CARL ERIC ANDERSSON (ÄNG), f 22/6 1821 "kl. 5 e.m." i No 688, döpt 24/6 s.å., d 1832 i No 688. Faddrar: Lars Olof Råberg i Krusstugan, Sochneskräddaren Anders Engman i Ekstugan, hustrun Anna Maria Andersdotter i Valnötstorp, samt pigan Anna Maria Jansdotter i Norrgölet.(1)(2)(3)(4)(200)

II.g) MARIA LOVISA (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 1/9 1823 "kl. 1/2 7 f.m." i No 688, döpt 4/9 s.å., levde 1845 i Stockholm. Fadd-rar: Jan Ersson i Mörtsjötorp och dess hustru Anna Andersdotter, sonen Johan Jansson i Åsäng, samt dottern Brita Stina Andersdotter i Hällen. Utfl. från No 688 som piga 1837 till Klockartorp(hos sysslingen Maria Christina Friberg), utfl. 1838 till No 688, utfl. som piga 1839 till Porskärr i Länna sn, utfl. 25/10 1841 till Hattetorp(under Olivehäll) i Länna sn, utfl. 22/10 1843 som piga till Biskopsgården 1/4 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1844 som piga till Gillesgården 1/2 mantal(Merlänna Bys Rote) i Länna sn, utfl. 25/10 1845 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(83)(200)

II.h) LARS FREDRIK ANDERSSON (ÄNG), f 14/7 1825 i No 688, levde 1850 i Åkers sn, d 12/7 1917 i Lundtorp, Överselö sn. Faddrar: Kråknäs Pehr Pehrsson med hustru, Hällen sonen Erik Andersson, samt Norrgölet pigan Maria Ersdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, utfl. som måg 1841 till Magsjötorp, utfl. som arbetskarl 1847 till Ängsberg(hos modern Stina Pehrsdotter), utfl. 23/10 1848 som statdräng till Valsberga i Åkers sn, där han levde 1850. Dräng, rättare vid Håsta gård, Överselö. Född i Länna, Södermanland. Gift i Mörtsjötorp, Länna 22/8 1846, där han var dräng. Kom från Åker till Håsta, Överselö 24/10 1856. Till Lund, Öråsens ägor, Överselö 1873, och blir torpare. - G 22/8 1846 i Länna m dottern i Magsjötorp CHARLOTTA (LOTTA) GUSTAFSDOTTER(BONNEVIER), f 13/4 1822 i Knutstorp i Länna sn, d 6/1 1894 i Lundtorp, Överselö sn, dtr av Gustaf Larsson(Bonnevier)(f 1794, d 1832 ;son av Lars Hindriksson(Bonnevier), f 1754, d 1835) o h h Katarina Persdotter, f 1794, d 1877. Infl. med modern 1840 från Knutstorp till Magsjötorp. Föräldrar: modern Catharina Pehrsdotter(f 14/9 1794 i Knutstorp, vigd 5/12 1840 m sin andra make, infl. till Magsjötorp 1840). Utfl. från Magsjötorp 1847 till Ängsberg, utfl. 23/10 1848 till Valsberga i Åkers sn, där hon levde 1850. Piga. Född i Knutstorp, Länna. Flyttar från modern till Stora Åstorp, Länna 1837. Till Stämtorp, Länna 1840. Hon flyttar sedan 1841 till modern i Mörtsjötorp, Länna, som gift om sig 1840. Gift i Mörtsjötorp, Länna 22/8 1846. Död i Lundtorp, Överselö.(1)(2)(3)(4)(13)(200)

Barn:

III.1) MARIA SOPHIA LARSDOTTER (ÄNG), f 20/5 1846 i Magsjötorp, levde 1848 i Åkers sn. Utfl. från Magsjötorp med föräldrarna 1847 till Ängsberg, samt utfl. 23/10 1848 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)(200)

III.2) CARL FREDRIK LARSSON (ÄNG), f 14/12 1848 i Valsberga i Åkers sn, där han levde 1850. Flyttar från föräldrarna i Håsta, Överselö till Björkeby, Överselö 1865 som dräng.(13)(200)

III.3) FRANS OSKAR LARSSON (ÄNG), f 26/8 1853 i Åker sn. Flyttar från föräldrarna i Håsta, Överselö till Eneby, Överselö 1870 som dräng.(200)

III.4) ANDERS GUSTAF LARSSON (ÄNG), f 5/1 1857 i Åker sn. Flyttar från föräldrarna i Håsta, Överselö till Björkeby, Överselö 1873 som dräng. Till Wäla, Överselö 1874. Flyttar tillbaka till föräldrarna som då bor i Lund, Öråsens ägor, Överselö,omkring 1876. Giftermål och flytt till Fröberga nr.1, Överselö 1882. Till Håsta, Överselö 1883. Till Fröberga nr.1, Överselö 18/11 1888. Flyttar 1894 till hans föräldrar i Lundtorp, Öråsens ägor, Överselö. - G 1882 m ANNA MATHILDA LUNDQVIST, f 17/9 1860 i Överselö sn.(200)

Barn:

IV.a) GUSTAF ERLAND LARSSON, f 8/2 1895 i Lundtorp, Öråsens Ägor, Överselö sn, d 3/3 1980 i Selaöhemmet, Ytterselö sn. Statdräng. - G 26/10 1929 m ANNA JOSEFINA BOMAN, f oäkta 12/8 1898 i Hedvig Eleonora fs, Stockholm, d 27/6 1974 i Bankhuset, Stallarholmen, Ytterselö sn. Bortlämnad som fosterbarn till familjen Holm på Kungsholmen den 20/10 1898. Anna Josefina blev sedan utflyttad till Åker den 8/11 1902.(200)

III.5) ANNA (SOFIA) LOVISA LARSSON (ÄNG), f 15/8 1863 i Håsta, Överselö sn, d 16/6 1939 på Bondegatan 40, Katarina, Stockholm. Ogift när dottern föddes, men gift med barnets far i Överselö 31/10 1886. - G 31/10 1886 i Överselö m ADOLF FILIP ANDERSSON, f 18/9 1863 i Oxtorp, Vansö sn, d 18/1 1941 i Katarina, Stockholm. Arbetskarl, statdräng, timmerman, skeppstimmerman. Notering i HFL Överselö AI:21 "Erkänt sig vara fader även till hustruns oäkta dotter". Flytt från Nacka till Bondegatan 73, Katarina 15/8 1906. Till Bondegatan 69, Katarina 1909. Flytt till Bondegatan 27, Katarina 1911. Till Tjärhovsgatan 4B, Katarina 15/10 1913.Social anteckning: Läk.1915-07-01. Flytt 1915 till Bondegatan 1B, Katarina.(200)

Barn:

IV.a) HILMA SOFIA ANDERSSON, f 24/1 1885 i Lundtorp, Öråsens Ägor, Överselö sn, d 5/4 1942 på Borgmästargatan 13, Sofia, Stockholm. Piga, arbeterska. Från Ingarö till Maria Stockholm 1905. - G 27/2 1909 m AXEL GIDEON SUNDIN, f 5/3 1887 på Karlbergsvägen 36, Adolf Fredrik, Stockholm, d 23/3 1957 på Bondegatan 68, Sofia, Stockholm. Arbetare, lagerbiträde. Bodde på S:t Paulsgatan 33B år 1908. Flytt till fast.Barnängen Större 1,2 den 9/1 1909. Till Bondegatan 88 år 1915. Gift 27/2 1909. Bodde på Skånegatan 105, Sofia år 1917.(200)

Barn:

V.1) RUT SOFIA SUNDIN, f 27/7 1908 i Maria Magdalena, Stockholm, d 29/3 1980 på Trädgårdsvägen 32, Orkesta, Vallentuna. Tvätterska, manglerska före äktenskapet. - G 10/11 1928 m KONRAD VILHELM ELANDER, f 12/11 1895 i Undersvik, d 14/7 1961 i Lindholmens Trädgård 1:49, Orkesta, Vallentuna. Målare.(200)

V.2) KARL JOHAN VALDEMAR SUNDIN, f 2/10 1910 i Katarina, Stockholm, d 5/11 1982 på Johan Printz Väg 25 2tr, Skarpnäck. - G 22/6 1940 m ELLEN ELISABET OLOFSSON, f 15/11 1908 i Saxtorp, d 19/5 1995 på Johan Printz Väg 29 1tr, Skarpnäck.(200)

V.3) KNUT GEORG FOLKE SUNDIN, f 3/10 1912 i Katarina, Stockholm, d 13/4 1964. Tullpackhuskontrollant.(200)

V.4) HILMER GIDEON SUNDIN, f 18/2 1916 på Bondegatan 88, Katarina, Stockholm, d 21/12 1991 på Björnvägen 12, Lidingö. Kallades Kåmen. - G 7/4 1943 m SVEA AXELIA HEDLUND, f 7/4 1906 i Dalhyttan, Torsvik, Lidingö. d 5/4 1981 på Björnvägen 12, Lidingö, dtr av Axel Hedlund(f 1883, d 1937) o h h Agnes Emilia Lindholm(f 1882, d 1945).(200)

Barn:

VI.a) MÅD SUNDIN. - G 28/8 1965 m HANS ÅKE FRANSSON, f 12/9 1940 i Norrviken, Sollentuna, d 4/3 1980 på Källängsvägen 7, Lidingö, son av Kurt Gillis Fransson(f 1916, d 1988) o h h Margit Hilma Terese Sandberg(f 1922, d 1957).(200)

Barn:

VII.1) JOAKIM SUNDIN.(200)

VII.2) STEFAN FRANSSON.(200)

V.5) MARGIT WILHELMINA SUNDIN, f 27/6 1917 på Skånegatan 105, Sofia, Stockholm, d 13/2 2004 på Cervins Väg 11 3tr 337, Spånga(Bromsten). Änka 2/3 1994. - G m NN ELANDER.(200)

V.6) ERIK EMANUEL SUNDIN, f 18/5 1919 på Skånegatan 105, Sofia, Stockholm, d 30/7 1981 på Axvallvägen 45 II, Johanneshov. Frånskild 6/9 1967. Gravsatt på Skogsskyrkogården, Sthlm, kvarter 49E, gravnr:11873. - G m NN NN.(200)

V.7) INGEGERD EUGENIA SUNDIN, f 24/5 1921 på Skånegatan 105, Sofia, Stockholm, d 31/10 1930 på Borgmästargatan 13, Sofia, Stockholm p g a blodförgiftning. Källa: Sofia FI:3.(200)

V.8) LENNART SUNDIN, f 3/11 1924 i Sofia, Stockholm, d 10/6 2009 i Gudhem, Falköping. - G 29/7 1961 m NN NN.(200)

IV.b) KARL FILIP ANDERSSON, f 24/5 1887 i Lundtorp, Öråsens Ägor, Överselö sn, d 15/5 1978 på Toresundshemmet, Toresund sn. Arbetare. Flyttade från Nacka till Bondegatan 73, Katarina 15/8 1906. Flyttar 1909 vidare till Bondegatan 69 i samma församling. Flyttar vidare 1911, till föräldrarna på Bondegatan 27, och flyttar igen 14/10 1913, nu till Tjärhovsgatan 4B, och blir sockerbruksarbetare. Flyttar igen 17/10 1914, nu till Södermannagatan 16, Katarina och står nu som grovarbetare, och gift med Alma Teresia Lindholm, född 10/9 1885 i Löt. Flyttar 7/6 1916 till Kocksgatan 28, Katarina. Flytt 14/4 1916 till Västgötagatan 39, Katarina. Flyttar 17/1 1919 till Bondegatan 1B, Katarina. Frånskild 17/12 1919. Till Skånegatan 3, Katarina 12/12 1921, och börjar arbeta som bergsprängare. Gifter sig omkring 1922 med Ester Vilhelmina Andersson, född i Strängnäs Lfs 25/2 1890. Flytt 3/7 1922 till Årstalunden, Maria. Rotemansarkivet: Gata, kommentar: Sachs Minne och Provisoriska Bostäderna i Årstalunden Obs nummerbet. Dom får en dotter någon gång mellan 1922-1926 på denna adress. Omgift 17/12 1932. Död på Toresundshemmet, Toresunds Fs, Mariefred. - G 1:o m ALMA TERESIA LINDHOLM, f 10/9 1885 i Löt. - G 2:o m ESTER VILHELMINA ANDERSSON, f 25/2 1890 i Strängnäs Lfs.(200)

Barn i 1:a giftet:

V.1) LINNÉA MARGARETA ANDERSSON, f 3/4 1922 i Katarina, Stockholm.(200)

IV.c) GUSTAF ADOLF ANDERSSON, f 5/1 1895 i Överselö sn, d 12/12 1986 på Katarina Bangata 80, IV lgh 415, Sofia, Stockholm. Nagelvärmare, järnarbetare. Titel i rotemansarkivet 1911-13 "nagelvärmare"! En nagelvärmare värmde nitar på t.ex. varv så att dom var vitglöädgade inför själva nitningen. Flyttar från föräldrarhemmet 1915 till Bondegatan 1B,Katarina, och bor där till minst 1925. (200)

IV.d) KATARINA AUGUSTA MARGARETA ANDERSSON, f 26/10 1898 i Strängnäs Lfs, d 16/6 1985. Ur Sthlms rotemansarkiv: Övriga uppgifter: Utbildningsuppgift: 1907-1909, 1910-1911 Social anteckning: Skor 1907-02-04 1907-11-19 1908-02-29 1908-10-27 1909-04-21, 1911-01-26, 1912-03-20. - G 15/8 1920 m KARL LINUS LARSSON, f 27/11 1897 i Hyltinge, d 14/10 1969. Sjöman, arbetare, chaufför. Uppges även tidvis i rotemansarkivet heta Klas istf Karl.(200)

Barn före giftet:

V.1) HILLEVI MARGARETA ANDERSSON, f oäkta 16/10 1916, d 13/4 2004 på Rättartunet 17 III, Huddinge.Flyttade 1920 till morföräldrarna som fosterbarn. Fadern ska enligt rotemansarkivet ha varit arbetaren Frans Erik Kvarnström. - G 6/12 1975 m NN KARLQVIST.(200)

V.2) KARL ERIK ANDERSSON, f oäkta 10/3 1918 i Katarina, Stockholm, d 18/6 1918 på Bondegatan 1B, Katarina, Stockholm.(200)

V.3) SVEA MARGARETA ANDERSSON, f 27/7 1920 i Katarina, Stockholm, d 25/2 2005 på Tegelbruksvägen 5G, Ekerö. Född före äktenskapet. Änka 29/8 1987. - G m NN AHLSTRAND.(200)

Barn i giftet:

V.4) KARL TORE LARSSON, f 23/6 1921 i Brännkyrka.(200)

IV.e) SVEN ANDERSSON, f 4/5 1903 i Fresta, d 26/9 1945 på Samaritgränd 4, Högalid, Stockholm. Sadelmakare. Ur Sthlms rotemansarkive: Övriga uppgifter: Utbildningsuppgift: 1911,1912-1913,1914-1915, Social anteckning: Skor 1912-02-15,1912-10-09,1913-01-14, 1914-10-13 Social anteckning: Eft 1921 Intagen å Bona Kvar 99 99-01-28 Utgick Derifrån 1921. Bona kan vara statens uppfostringsanstalt för kriminella ynglingar, som låg i Motala och som drevs som tvångsuppfostringsantalt mellan 1905-1948.(200)

III.6) ERNST VILHELM LARSSON, f 26/11 1865 i Håsta, Överselö sn.(200)

II.i) CAROLINA ANDERSDOTTER (ÄNG), f 5/4 1827 i No 688, levde 1845 i Ärla sn. Faddrar: Ekstugan Lars Ängman, Hällen sonen Gustaf Andersson, ibidem hustrun Anna Andersdotter, samt Mörtsjötorp dottern Johanna Jansdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, utfl. som piga 1843 till Nybygget i Länna sn, utfl. 25/10 1845 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)(200)

II.j) GUSTAFVA ANDERSDOTTER (ÄNG), f 11/2 1829 i Åsäng Soldattorp No 688, levde 1866 i Åkers sn. Faddrar: Ekstugan Anders Engman med hustru, Kråknäs sonen Anders Pehrsson, samt ibidem pigan Cathrina Pehrsdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, där hon levde 1850. Infl. från(folie 113) 1852 till Ängsberg, utfl. 1853 som piga till Kråknäs, utfl. 1855 till Rundholmsnäs(eller Näset, torp under Söderlänna; Merlänna Södra Rote), utfl. 10/3 1866 till Åkers sn. - G 2/12 1855 i Länna m ANDERS GUSTAF ANDERSSON, f 21/12 1833 i soldattorp No 698 i Länna sn, levde 1866 i Åkers sn. Infl. från Kråknäs som torpare 1855 till Rundholmsnäs, utfl. 10/3 1866 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(200)

Barn:

III.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 18/2 1858 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn, levde 1895-1900 i Toresunds sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn. - G oktober 1882 m ANNA MATHILDA SJÖGREN, f 14/5 1860 i Värmdö sn.(1)(2)(3)(4)(126)

Barn:

IV.a) IDA MATILDA CARLSSON, f 25/6 1881 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.b) HILDA GUSTAVA CARLSSON, f 23/3 1883 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.c) GUSTAV HILMER CARLSSON, f 26/5 1885 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.d) JOHANNA ELEONORA CARLSSON, f 21/7 1886 i Stughagen, Åkers sn, d 3/12 1973 i Södertälje(Personnummer: 18860721-1060). Kyrkobokförd i Södertälje, Södertälje kn, Stockholms län. Mantalsskriven (1974) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Rådhusg 16 B, 151 32 Södertälje. Änka 10/12 1932. - G m N.N. GUSTAFSSON.(126)(127)

IV.e) FRIDA CHARLOTTA CARLSSON, f 25/12 1889 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.f) ANNA VICTORIA CARLSSON, f 24/11 1890 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.g) AGNES DESEDERIA CARLSSON, f 23/5 1894 i Toresunds sn.(126)

III.2) ANDERS OSCAR ANDERSSON, f 15/1 1862 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn. Flyttade till Stockholm 1883.(1)(2)(3)(4)(126)

III.3) ERIC ALFRED ANDERSSON, f 19/11 1863 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)
(215) = BILAGA 9.

I.1) ANNA MARIA PEHRSDOTTER, f 19/6 1789 i Stora Eksåg i Härads sn, döpt 21/6 s.å., d 5/10 1856 i Skäggesta soldattorp i Överselö sn, begr. 9/10 s.å. Faddrar("Pehr Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksåg"): Jonas Pehrsson i Kyrkiobyn, Son Anders Pehrsson i Stora Eksåg, Mjölnarens hustru Maria Törnblom i Eksåg, samt dottern Anna Jönsdotter i Kyrkiobyn. Utfl. med familjen 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Hjärpeberg i Barva sn, utfl. som piga 1803 till fastern Stina Pehrsdotter Friberg i Vretatorp i Länna sn, utfl. som piga 1806 till Lilla Åskärr i Länna sn(hon var även enligt husförhörslängden piga hos fastern Anna Elisabeth Pehrsdotter Friberg i Rocklänna i Länna sn någon gång mellan 1804 och 1806), utfl. som piga 1808 till Stora Åskärr i Länna sn, utfl. som piga 1811 till Stora Lundby i Överselö sn, utfl. som piga 1813 till Ekeby soldattorp i Överselö sn, utfl. som piga 1814 till Klitsberga soldattorp i Överselö sn, utfl. som hustru 1815 till Skäggesta soldattorp No 994 i Överselö sn, där hon levde till sin död år 1856. Hon var un-der sina sista år "sjuklig". - G 28/12 1815 i Överselö("Lysning 22 september 1815") m drängen i Stora Lundby JOHAN ULRIC JONSSON(sedan alltid kallad JOHAN ULRIC GLAD), f 24/5 1794 i Fogdö sn, d 18/12 1858 i (Skarpeberga) i Överselö sn, begr. 23/12 s.å. Föräldrar: modern Anna Zachrisdotter(f 29/7 1763 i Strängnäs, d 12/11 1849 i Skäggesta soldattorp, dit hon infl. från(folie 225) till sonen). Infl. som dräng från Toresunds sn 1810 till Överselö sn. Fanns som dräng 1815 i Stora Lundby, utfl. som soldat 1815 till Skäggesta soldat-torp No 994 av "Gripsholms Companie", blev korpral någon gång mellan 1826 och 1830, samt 1841 åter soldat. Blev 1856 "afskedad soldat", då han utflyttade som dräng till Stora Lundby, utfl. 1857 till Skarpeberga, blev 1858 skriven "på socknen", men levde sannolikt till sin död i Skarpeberga. (1)(18)(19)(22)(23)(24)(25)(26)(90)(91)

Barn:

II.a) JAN PETER GLAD, f 8/10 1813 i Ekeby soldattorp som "oäkta son". Han flyttade med modern 1814 till Klitsberga soldattorp, samt 1815 till Skäggesta soldattorp No 994. Utfl. som dräng 1830 till Stora Lundby, utfl. 1832 till Skäggesta soldattorp No 994, utfl. 1833 till Ytterselö sn. Infl. som dräng från Överselö sn till Åsa(2:a Roten) i Ytterselö sn, utfl. 1838 till Överselö sn.(22)

II.b) PEHR ERIC GLAD(Fosterson), f 11/4 1831 i Överselö sn, d 11/1 1832 i Skäggesta soldattorp No 994.(22)(24)

II.c) EVA STINA LUNDBERG(Fosterdotter 1840-1844), f 19/2 1839 i Överselö sn. Föräldrar: drängen och änklingen i Årby i Överselö sn Eric Lundberg(f 25/12 1811 i Ripsa sn). Hon infl. som fosterdotter 1840 från Årby, utfl. 1844 till Toresunds sn.(22)
(216) = BILAGA 7.

I.1) KERSTIN M A R G E R E T H E FRIBERG, f 7/7 1944 i Klosters församling i Eskilstuna. Fil. kand. Adress: Täbylundsvägen 52, Spånga(1980-talet). - G 8/8 1969 i Gotlands Tingshus m URBAN SKEPPSTEDT, f 20/4 1944 i Åkers sn. Jur. kand.(87)

Barn:

II.a) URBAN F R E D E R I K SKEPPSTEDT. f 22/4 1974 i Jakobsberg.(87)
(217) = BILAGA 10.

I.1) CATHARINA PEHRSDOTTER, f 26/7 1793 i Vältesta i Vansö sn, d 28/6 1852 i Stora Hagby i Härads sn. Faddrar: änkan hustrun Anna Ersdotter i Vältesta, Anders Olsson i Vältesta, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson ibidem, samt dottern Catharina Andersdotter ibidem. Utfl. från Vältesta med föräldrarna 1800 till Järpeberg i Barva sn, men levde ej i Björkudden i Barva sn 1803. Fanns som piga 1813 i Rocklänna(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter, d 1813, samt hos kusinen Pehr Ericsson därefter) i Länna sn, utfl. 1818 till Brunna i Hä-rads sn, utfl. som hustru 1821 till Stora Hagby i Härads sn. - G 18/11 1821 i Härad("Vigde 18/11 1821 Son Petter Andersson i Hagby och pigan Cathrina Persdotter i Brunna, vigde af v. Pastor Schelin") m sonen och statdrängen i Stora Hagby PETTER (PEHR) ANDERSSON, f 3/12 1797 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 5/12 s.å., levde 1860 som "gamle drängen enklingen" i Lilla Skälby i Härads sn. Faddrar: Olof Andersson Bonde i Rosendahl, Drängen Lars Ersson i Stora Hagby, soldat Eks hustru Anna Pehrsdotter från Vansö, Pigan Stina Lisa Olsdotter i Christinetorp. Föräldrar: Bonden i Stora Hagby Anders Andersson(f 23/4 1761 i Härads sn, d 1833 i Stora Hagby) o h h Stina Pehrsdotter(f 12/10 1762 i Fogdö sn, d 8/12 1827 i Stora Hagby). Utfl. från Stora Hagby som dräng utan sin familj 49 år gammal 1846 till Näsbyholm i Härads sn, utfl. som dräng och änkling 1855 till Lilla Skälby i Härads sn.(1)(2)(18)(19)(20)(23)(26)(27)(84)

Barn:

II.a) ANNA STINA PEHRSDOTTER, f 5/7 1823 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 6/7 s.å., d 14/8 1823 i Stora Hagby. Faddrar: Torparen Pehr Månsson i Grindtorp, son Pehr Jonsson i Brunna, hustrun Anna Lisa Jonsdotter i Stora Skälby, samt pigan Anna Andersdotter i Brunna.(19)(26)(27)

II.b) ANDERS GUSTAF (PEHRSSON) STÅL, f 21/4 1825 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 23/4 s.å., levde 1895 i Ängsstugan(backstuga på Navesta ägor) i Länna sn. Faddrar: Bonden Pehr Pehrsson i Källgården i Vansö, drängen Jan Eric Pehrsson på Näsbyholm, hustrun Stina Lisa Olsdotter i Lottesta, pigan Brita Stina Jansdotter i Gredbyfäboda. Utfl. från Stora Hagby 1839 till Vansö sn. Infl. från Vansö sn som dräng 1840 till Märinge 1 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1841 till Stora Hagby, utfl. som dräng 1846 till Norrlänna No 5 i Länna sn, utfl. 1848 till Norrlänna No 4, utfl. 1850 som soldat till No 698 i Länna sn, där han levde som soldat till 1884, då han utfl. till Ängsstugan(som ägare) som "f. soldat", där han levde 1895, från 1891 "kyrkovaktaren A.G. Stål". "Gratialist". - G 27/10 1850 i Länna m JOHANNA ERICSDOTTER LAGERQVIST, f 21/12 1821 i Toresunds sn, levde 1895 i Ängsstugan. Infl. från Härads sn som hustru 1850 till No 698, utfl. 1884 till Ängsstugan, där hon levde 1895.(1)(2) (4)(19)(26)(83)

Barn:

III.1) PEHR GUSTAF STÅL, f 27/10 1851 i No 698 i Länna sn, döpt 30/10 s.å., d 1/10 1856 i No 698.(1)(2)(3)

III.2) CARL ERIC STÅL, f 30/6 1854 i No 698 i Länna sn, döpt 4/7 s.å., levde 1871 i Ärla sn. Utfl. från No 698 16/10 1871 till Ärla sn.(1)(2)

III.3) JOHANNA WILHELMINA ANDERSDOTTER (STÅL), f 18/6 1857 i No 698 i Länna sn, döpt 21/6 s.å., levde 1895 i Ängsstugan. Utfl. från No 698 1873 till Strängnäs landsförsamling(anmärkning: "vistas i Strängnäs landsförsamling"). Infl. sannolikt från Strängnäs landsförsamling 1873 till Länna sn. Infl. från(folie 79) som piga 1874 till Lidökna(eller Stora Lida), utfl. 1875 till Tovesta, utfl. 1878 till Stensäter i Länna sn, utfl. 1881 till Stämtorp i Länna sn, utfl. 24/10 1883 till Ärla sn. Infl. från Ärla sn 7/11 1885 som piga till Navesta i Länna sn, utfl. 1886 till Ängsstugan, där hon levde 1895.(1)(2)

III.4) EDLA SOPHIA (ANDERSDOTTER) STÅL, f 13/7 1860 i No 698 i Länna sn, döpt 17/7 s.å., levde 1888 i Åkers sn. Utfl. från No 698 11/11 1875 som piga till Rundholmsbråte, utfl. 1877 till Norrlänna, utfl. 1878 till Rösäter i Länna sn. Anmärkning: "26 september 1888 uttaget lysning till äktenskap med torparen i Lilla Tranan uti Åkers sn P.E. Andersson". Utfl. 8/11 1888 till Åkers sn. - G 1888 m P.E. ANDERSSON, torpare i Lilla Tranan i Åkers sn.(1)(2)(4)

III.5) JOHAN LEONARD ENGSTRÖM(Fosterson), f 20/2 1867 i Stockholm, d 2/9 1867 i No 698. Infl. 1867 från Maria Magdalena församling i Stockholm(Stockholms Allm. Barnhus).(1)

III.6) WILHELM JOSEF JOHANSSON(Fosterson), f 17/7 1868 i Stockholm, levde 1875 i No 698. Infl. till No 698 från Stockholm 21/11 1868.(1)(2)

II.c) CATHARINA LOVISA PEHRSDOTTER, f 22/10 1827 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 24/10 s.å., levde 1895 i Stavsäter i Länna sn. Faddrar: Bonden Eric Lenqvist i Hagby, son Anders Andersson i Lottesta, hustrun Anna Greta Olsdotter i Rosendahl, samt dottern Cajsa Lena Pehrsdotter i Rosendahl. Utfl. från Stora Hagby 1842 som piga till Norrlänna No 1 i Länna sn, utfl. 1844 till Norrlänna No 1(ej samma gård som förut), utfl. 1846 till Norrlänna No 5, utfl. som piga 1850 till Hattetorp i Länna sn, utfl. 1852 till Lövlund i Länna sn, där hon blev hustru 1853, utfl. 1856 till Bränntomten i Länna sn, utfl. 24/4 1861 till Stavsäter(torp under Söderlänna), utfl. 1868 till Brostugan(Merlänna Södra Rote), utfl. 1876 till Lövlund, utfl. som änka 1877 till Stavsäter, där hon levde 1895(finns ej i Stenbro, dit hon utfl. 1894?). - G 6/11 1853 i Länna m sonen i Lövlund CARL FREDRIC ERICSSON, f 3/4 1830 i Åsäng i Länna sn, d 27/1 1876 i Lövlund. Faddrar: Ekstugan torparen Lars Jansson med hustru, Hällen sonen Eric Andersson, ibidem dottern Anna Greta Andersdotter. Föräldrar: sonen Eric Jansson i Åsäng o h h Brita Stina Andersdotter(f 25/A10 1807 i Hällen i Länna sn). Infl. från Vansö sn 1850 till Lövlund, utfl. 1856 som dräng till Bränntomten i Länna sn, utfl. 24/4 1861 som torpare till Stavsäter, utfl. 1868 till Brostugan, samt utfl. 1876 till Lövlund, där han dog 1876.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) JOHANNA MATHILDA CARLSDOTTER, f 3/7 1854 i Lövlund i Länna sn, döpt 6/7 s.å., levde 1885 i Åkers sn. Utfl. från Lövlund med föräldrarna 1856 till Bränntomten, utfl. med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. som piga 1871 till Lövlund, utfl. som piga 1873 till Stora Rörviken i Länna sn, utfl. 1874 till Brostugan, utfl. med föräldrarna 1876 till Lövlund, samt utfl. 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

Barn:

IV.a) ANNA MATHILDA CARLSSON(oäkta dotter), f 26/11 1871 i Lövlund i Länna sn. "Absolv. d. 21 januari 1872". "Fadr. Calle(i Paris) Törnblom erkännt sig som far för barnet". Utfl. från Lövlund 1873 till Brostugan(hos morföräldrarna), utfl. 1876 till Lövlund, utfl. som fosterdotter till mormodern Catharina Lovisa Pehrsdotter i Stavsäter 1885, samt utfl. 18/10 1888 till Härads sn. (Paris ligger vid Knåpet i Berga Rote i Åkers sn).(1)(2)

IV.b) LOVISA WILHELMINA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 13/2 1875 i Brostugan i Länna sn, levde 1885 i Åkers sn. Utfl. med modern 1876 till Lövlund, utfl. med modern 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

IV.c) MARIA SOFIA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 29/2 1880 i Lövlund i Länna sn, levde 1885 i Åkers sn. Utfl. från Lövlund med modern 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

IV.d) JOHANNA AUGUSTA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 22/7 1885 i Åkers sn, där hon levde 1885. Skriven 1885 i Lövlund, utfl. med modern 9/11 1885 till Åkers sn. (Om hon levde i Länna eller bara var skriven där är inte klart!).(1)(2)

III.2) LOVISA JOSEPHINA CARLSDOTTER, f 12/4 1856 i Lövlund i Länna sn, döpt 15/4 s.å., levde 1875 i Rock-länna No 1 1/2 mantal. Utfl. från Lövlund med föräldrarna 1856 till Bränntomten, utfl. med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. som "tjensteflicka" 1870 till Rocklänna No 2, utfl. som piga 1874 till Rocklänna No 1.(1)(2)

III.3) ADOLPH FREDRIC CARLSSON, f 4/3 1859 i Bränntomten i Länna sn, döpt 10/3 s.å., d 14/1 1863 i Stavsäter. Utfl. från Bränntomten med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, där han dog 1863.(1)(2)(4)

III.4) CARL JOHAN CARLSSON, f 8/1 1862 i Stavsäter i Länna sn som tvilling, d 29/5 1863 i Stavsäter.(1)(2)(4)

III.5) GUSTAF ERIC CARLSSON, f 8/1 1862 i Stavsäter i Länna sn som tvilling, levde 1877 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. med föräldrarna 1876 till Lövlund, samt utfl. 24/10 1877 till Åkers sn.(1)(2)

II.d) JOHANNA PETERSSON, f 16/7 1830 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 18/7 s.å., levde 1855 i Stockholm. Faddrar: Bonden Lars Jonsson i Skälby, son Carl Eric Andersson i Lottesta, hustrun Anna Jonsdotter i Lilla Hagby, samt pigan Cathrin Jonsdotter i Näsbyholm. Hon kallade sig först Pehrsdotter, men från 1851 Petersson. Utfl. från Stora Hagby 1847 till Vansö sn(Strängnäs?). Infl. från Vansö sn 11/11 1847 till Gård No 46 i Strängnäs stadsförsamling som piga, utfl. 1848 till Gård No 123 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1852 till Gård No 141 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1853 till Gård No 124 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1854 till Gård No 14 i Strängnäs stadsförsamling, samt utfl. 24/10 1855 till Stockholm.(19)(26)(30)(92)
(218) = BILAGA 12.

I.1) ELIZABETH ANDERSDOTTER NORRMAN, f 2/7 1721 i Sörtorp i Länna sn, d 23/2 1746 i Ekedalen i Länna sn("24 år 7 m, d: 23 Febr: Änkan Hust: Elizabeth Andersd: Norrman, fattig"). Faddrar: Sergianten Åkerman i Merlänna, Jahn Matsson i Norrlänna, Mats Andersson Ibidem, Eriks Hustru i Rösäter, Änkan Hustrun Karin i Sörtorp, Pig: Brita Matsdotter i Norrlänna. - G 23/10 1743 i Länna("23/10 Dr: Erik Olofsson i Ekedahln och Pig: Elizabeth Andersd: i Byringe Koja") m sonen och drängen i Ekedalen ERIK OLOFSSON. Föräldrar: Olof i Ekedalen.(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) OLOF ERIKSSON, f 25/7 1744 i Ekedalen i Länna sn, döpt 29/7 s.å., levde 1778 i Vårdinge sn. Faddrar: Jahn Matsson i Wrettorp, Dr: Pär Larsson i Byringe, Lars Jönssons Hust: i Byringe, Pig: (mostern) Brita Andersdotter i Wrettorp. "Tienstegåsse" hos morbrodern Pär Friberg i Rocklänna från 1758, utfl. 1762 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1767 till änkan mostern Stina Danielsdotter i Rocklänna, utfl. 1768 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1769 som måg till Lilla Åstorp. Hela familjen utfl. 1774 till Toresunds sn. Infl. från Toresunds sn 1777 till Lövlund i Länna sn, utfl. 1778 till Vårdinge sn. - G 1769 i Länna m dottern i Lilla Åstorp ANNA JANSDOTTER, f 7/9 1751. Föräldrar: Bonden i Lilla Åstorp Jan Månsson(f 7/8 1720, d 15/1 1776 i Lilla Åstorp) o h h Anna Pehrsdotter(f 2/7 1714).(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ERIK OLOFSSON, f 10/4 1770 i Lilla Åstorp i Länna sn, d 17/1 1773 i Lilla Åstorp.(1)(2)(3)(4)

III.2) JAN (J O H A N) OLOFSSON, f 31/8 1771 i Lilla Åstorp i Länna sn, levde 1778 i Vårdinge sn.(1)(2)(3)(4)

III.3) OLOF OLOFSSON, f 18/3 1774 i Lilla Åstorp i Länna sn, levde 1774 i Toresunds sn.(1)(2)(3)(4)

III.4) ANNA MARIA OLOFSDOTTER, f 15/1 1776 i Toresunds sn, levde 1778 i Vårdinge sn.(1)(2)(3)(4)
(219) = BILAGA 13.

I.1) BRITA ANDERSDOTTER, f 21/6 1724 i Sörtorp i Länna sn, d 26/5 1796 "kl. 9 f.m." i Lövlund i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Soldaten Olof Säterberg, Mats Larssons Hust: i Norrlänna, Pig: Karin Matsdotter i Norrlänna. Piga i Wrettorp åtminstone 1744-1747. Fanns som piga 1758 hos brodern Pär Friberg i Rocklänna, utfl. 1758 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1758 till Söderlänna, utfl. 1760 till Kärnbo sn. Infl. till Lövlund 1762. - G 1762 i Länna m torparen i Lövlund PEHR NILSSON, f 28/12 1726, d 12/7 1776 "om morgonen" i Lövlund. Torpare i Lövlund från åtminstone 1758-1776. Pär var vigd 1:o m Brita Jansdotter(f 24/10 1721 i Nafsta, d 1761 i Lövlund). Föräldrar: Jahn i Nafsta.(1)(2)(3)(4)(95)

Barn:

II.a) ERIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 24/6 1749 i Apelstugan(senare Skarpsäter) i Länna sn. "Oägta barn". Faddrar: Pär Fryberg, dr: Anders Jahnsson i Råcklänna, änkan Catharina Pärsdotter i L: Åstorp, Pig: Kerstin Andersdotter i Merlänna. Fanns år 1758 hos Erik Matsson i Råcklänna, utfl. Röwiken. Utfl. från Lövlund 1762 till Åkers sn. Infl. 1763 till farbrodern Pär Friberg som "gåssen" Erik, utfl. 1766 till Lövlund. Infl. 1779 till Lövlund. Torpare i Lövlund 1779-1803(åtminstone), då familjen ännu levde där. - G 1:o m CATHARINA JANSDOTTER, f 14/3 1753, d 19/4 1790 i Lövlund. - G 2:o m ANNA GRETA ANDERSDOTTER, f 18/1 1769.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CLAES ERIKSSON WALLSTEDT, f 11/6 1779 i Åkers sn, levde 1803 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

III.2) BRITA STINA ERIKSDOTTER WALLSTEDT, f 9/8 1782 i Lövlund i Länna sn. Utfl. 1797 som piga till Hattetorp. Infl. 1801 från Björktorp till Lövlund, där hon levde 1803. (1)(2)(3)(4)

III.3) MARIA GRETA ERIKSDOTTER WALLSTEDT, f 28/7 1785 i Lövlund i Länna sn. Utfl. 1801 till Bränntomta, utfl. 1803 till Lövlund, där hon levde 1803.(1)(2)(3)(4)

III.4) ERIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 27/1 1789 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.5) ANDERS ERIKSSON WALLSTEDT, f 19/2 1792 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.6) GUSTAF ERIKSSON WALLSTEDT, f 13/3 1794 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.7) PEHR ERIKSSON WALLSTEDT, f 3/2 1796 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.8) JOHAN ERIKSSON WALLSTEDT, f 21/2 1798 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.9) CARL ERIKSSON (WALLSTEDT), f 3/11 1800 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund. Utfl. 1816 till Rocklänna No 2 som dräng, utfl. 1819 till Haglida.(1)(2)(3)(4)

III.10) FREDRIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 1/10 1803 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.b) JAN PEHRSSON, f 27/12 1748. Utfl. 1759 till Brotorp, utfl. 1760 till Lövlund, utfl. 1761 till Biörklida.(1)(2) (3)(4)

II.c) PEHR PEHRSSON, f 7/7 1750. Utfl. 1766 till Stenbro.(1)(2)(3)(4)

II.d) MARIA PEHRSDOTTER, f 28/8 1752 i Toresunds sn. Utfl. 1763 till Stämtorp, utfl. 1765 till Öråsen, utfl. 1766 till Lövlund, utfl. 1772 till Söderlänna, utfl. 1777 till Lövlund som Hustrun, utfl. 1778 till Krogen.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ANNA, f 14/4 1778 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

II.e) ANNA PEHRSDOTTER, f 10/11 1755. Utfl. 1761 till Norrlänna, där hon levde 1766.(1)(2)(3)(4)

II.f) BRITA PEHRSDOTTER, f 23/3 1758. Utfl. 1767 till Wrettorp, utfl. 1772 till Lövlund, utfl. 1775 till Erik Matsson i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)

II.g) KARIN PEHRSDOTTER, f 11/10 1760 i Lövlund i Länna sn, d 1760 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.h) LISA PEHRSDOTTER, f 22/6 1763 i Lövlund i Länna sn. Utfl. till Stughaga i Åkers sn 1780 om Midfesten. Infl. från Åkers sn till Lövlund 1781. Infl. från Råcklänna till Lövlund 1786, utfl. 1787 till Mariefred. Infl. till Lövlund 1788, "gift 1790 d: 5/10 med Sochneskomakaren Erik Åkerberg". Infl. från Härads sn 1800 till Prosttorp, där hon levde 1803. - G 5/10 1790 m sockenskomakaren i Åkers sn ERIK ÅKERBERG.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) MARIA ERSDOTTER ÅKERBERG, f ?/12 1790, levde 1803 i Prosttorp.(1)(2)(3)(4)

III.2) GRETA STINA PEHRSDOTTER("Oägta dotter"), f 6/8 1788, levde i Prosttorp 1803.(1)(2)(3)(4)

III.3) BRITA CAJSA PEHRSDOTTER("Oägta dotter"), f, d 26/12 1801 i Prosttorp.(1)(2)(3)(4)

II.i) ANDERS PEHRSSON, f 3/3 1770 i Lövlund i Länna sn, levde 1788 i Rökärr i Länna sn. Utfl. 1783 till Brottorp, utfl. 1784 till Lövlund, utfl. 1785 till Lövsvedet, utfl. 1787 till Merlänna No 2, utfl. 1788 till Rökärr.(1)(2)(3)(4)

II.j) ANNA PEHRSDOTTER, f 1778 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)
(220) = BILAGA 11.

I.1) JONAS ERICSSON, f 18/4 1762, d 9/1 1819 i Källgården i Vansö sn. Bonde i Vältesta i Vansö sn 1789-1793, i Hovgården i Vansö sn 1793-1800, i Källgården i Vansö sn 1800-1819, som då övertogs av svärsonen Pehr Pehrsson. Dräng i Runholm i Vansö sn 1788. - G 1:o 27/12 1788 i Vansö m pigan i Prästgården MARIA OLOFSDOTTER, f 3/3 1769 i Hagstugan i Vansö sn, döpt 5/3 s.å., d 29/2 1799 "af Wattusot" i Hovgården. Fadd-rar: Anders Larsson i Rundholm, drängen Lars Olsson i Gälby, hustrun Anna Carlsdotter i Viby, pigan Brita Andersdotter i Viby. Föräldrar: Olof Hansson o h h Anna Andersdotter i Hagstugan. - G 2:o 27/3 1800 i Vansö m dottern i Källgården BRIGITA LARSDOTTER, f tvilling 11/4 1782 i Källgården, levde 1825 i Källgården. Föräldrar: torparen i Källgården Lars Olsson(f 6/11 1747, utfl. 1800 till Härads sn) o h h Greta Pehrsdotter(f 12/10 1748, utfl. 1800 till Härads sn).(20)(21)(23)(29)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ANNA CATHARINA JONSDOTTER, f 4/6 1789 i Prästgården i Vansö sn, döpt 5/6 s.å. Faddrar: Anders Ersson i Runholm, drängen Anders Olsson i Prästgården, hustrun Kierstin Ericsdotter i Runholm, pigan Anna Brigita i Prästgården. Utfl. från Källgården 1808 till Prästgården.(20)(23)

II.b) MARIA JONSDOTTER, f 26/2 1792 i Vältesta i Vansö sn, d 25/1 1870 i Strand i Vansö sn. Torparhustru i Källgården 1819-1835 och i Strand 1841-1870. - G 16/11 1816 i Vansö m drängen i Helleby Prästgård i Vansö sn PEHR PEHRSSON (FRIBERG), f 26/9 1791 i Stora Eksåg i Härads sn, d 19/2 1874 i Strand. Föräldrar: Bonden i Vältesta i Vansö sn Pehr Pehrsson Friberg(f 12/6 1762 i Rocklänna i Länna sn, levde 1805 i Vansö sn) o h h Anna Pehrsdotter(f 1765, d 24/6 1796 i Vältesta i Vansö sn).(19)(20)(21)(23)(26)(29)

II.c) BRITA JONSDOTTER, f 12/9 1794 i Hovgården i Vansö sn. Faddrar: Lars Ersson i Hälby, sonen Olof Andersson ibidem, hustrun Stina Andersdotter i Kinger, dottern Brita Carlsdotter i Eneby.(20)(23)

II.d) ERIK JONSSON, f 27/11 1796 i Hovgården i Vansö sn. Faddrar: Anders Olsson i Vältesta, sonen Anders Larsson i Hälby, hustrun Anna Andersdotter ibidem, dottern Brita Cajsa Olsdotter i Hovgården.(20)(23)

Barn i 2:a giftet:

II.e) LARS JONSSON, f 22/2 1802 i Källgården i Vansö sn, d 12/? 1806 i Källgården. Faddrar: Pehr Pehrsson i Runholm, sonen Olof Larsson i Lottesta, hustrun Christina Larsdotter i Gräfsäter, dottern Brita Cathrina Andersdotter i Runholm.(20)(21)(23)

II.f) GRETA CHRISTINA JONSDOTTER, f 24/6 1804 i Källgården i Vansö sn, d 1804 i Källgården. Faddrar: Lars Pehrsson i Gräfsäter, sonen Anders Larsson i Runholm, Enkan hustrun Brita Ericsdotter i Vältesta, dottern Catharina Larsdotter i Lottesta.(20)(21)(23)

II.g) ANDERS JONSSON, f tvilling 28/6 1807 i Källgården i Vansö sn, d 29/2 1808 i Källgården. Faddrar: Nämnd. Anders Olsson i Askare, sonen Pehr Pehrsson i Runholm, hustrun Anna Christina Ericsdotter i Hälby, dottern Anna Andersdotter i Runholm.(20)(21)(23)

II.h) EVA JONSDOTTER, f tvilling 28/6 1807 i Källgården i Vansö sn, d 16/9 1807 i Källgården. Faddrar: Anders Ulricsson i Vältesta, sonen Eric Andersson i Askare, hustrun Eva Christina Andersdotter i Runholm, dottern Catharina Pehrsdotter ibidem.(20)(21)(23)

II.i) JONAS JONSSON, f 6/1 1809 i Källgården i Vansö sn, levde 1825 i Källgården. Faddrar: Anders Ericsson i Askare, drängen Jonas Pehrsson i Prästgården, hustrun Catharina Ersdotter i Askare, dottern Catharina Andersdotter i Runholm.(20)(23)

II.j) EVA CHARLOTTA JONSDOTTER, f 26/9 1811 i Källgården i Vansö sn, d 7/11 1811 "af slag" i Källgården. Faddrar: Jonas Pehrsson i Runholm, (?), hustrun Brita Pehrsdotter i Runholm, pigan Anna Andersdotter i Prästgården.(20)(21)(23)

II.k) PETER JONSSON, f 16/2 1814 i Källgården i Vansö sn, d 20/1 1816 i Källgården "af Bröstfeber", begr. 23/1 s.å. Faddrar: Anders Andersson i Askare, sonen Anders Andersson i (?), hustrun Stina Andersdotter ibidem, dottern Brita Stina Andersdotter i Prästgården.(20)(21)(23)
(221) = BILAGA 14.

I.1) MARIA PERSDOTTER, f 17/1 1749 i Merlänna, Länna sn, döptes 19/1, d 31/7 1815 i Fattigstugan, Länna sn. Faddrar: Adjunctus Pehr Wirell, dr. Erik Andersson i Fiällen, Klåckaren Gelli Hustru, pig. Marja Danielsdotter uti Merlänna. Om hennes ättlingar se Bilaga 14. - G 25/10 1773 i Länna m ANDERS JANSSON, f 29/5 1747 i Vretatorp, Länna sn, döptes 31/5, d 19/10 1785 i Vretatorp, Länna sn. Faddrar: Pär Ersson i Biörklijda, Dr. Lars Ersson i St. Giöltorp, Olof Matssons Hust. i St. Giöltorp, Pigan Brita Ersdotter i Merlänna. Son av Jan Matsson(f 29/3 1709 i Vretatorp, Länna sn, d 15/11 1785 i Vretatorp, Länna sn) o h h Anna Jonsdotter(f 1/3 1713 i Bråtorp, Åker sn, d 27/12 1785 i Vretatorp, Länna sn).(1)(2)(3)(4)
(222) = BILAGA 15.

I.1) CATHARINA PERSDOTTER, levde som hustru 1719(enligt "Hus-Visitation i Lenna Socken 1719") i Lilla Åstorp, Länna sn. Enligt samma källa levde där också svärfadern Mats Larsson med hustrun. - G 20/9 1713 i Länna m PER MÅRTENSSON, f 1689, d 22/7 1739 i Lilla Åstorp, Länna sn. Tidigare gift i Länna m ANNA MATSDOTTER. Med Catharina hade han barnen: 1. Anna, f 1714, 2. Erik, f 1716, 3. Per, f 1719, 4. Catharina, f 1721, 5. Kerstin, f 1724, 6. Maria, f 1726. Om hennes ättlingar: Se BILAGA 15 i Källor: (222).(1)(2)(3)(4)(222)

Barn:

II.a) ANNA PERSDOTTER, f 2/7 1714 i Lilla Åstorp, Länna sn. Faddrar: Bokhållar Rosendahl, Jon i Hattorp, Frun på Sörlänna, Capitienskans dotter i Haglida.(1)(2)(3)(4)

II.b) ERIK PERSSON, f 1716.

II.c) PER PERSSON, f 19/7 1719 i Lilla Åstorp, Länna sn. Faddrar: Pär i Nafvarstorp, Jon i Hattorp, Pär i Wallnarstorp, Anders Hust. i Sörbosäter, Lars Hust. i Gredby i Härad.(1)(2)(3)(4)

II.d) CATHARINA PERSDOTTER, f 29/6 1721 i Lilla Åstorp, Länna sn. Faddrar: Lars i Stora Åstorp, Skogwaktaren Anders i Sörbosäter, Pär Ericssopn i St. Åstorp, Fru Capitienskan Falk, Hust. N. i Hagby i Härad S.(1)(2)(3)(4)

II.e) KERSTIN PERSDOTTER, f 1/3 1724 i Lilla Åstorp, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Eric Jönsson i Lilla Åskiärr, Sold. Olof Sätterberg, Anders Michelssons Hust. i Giöltorp, Sold. Lars Blomgrens Hust., Pig. Catharina Hindriksdotter i Åtorp.(1)(2)(3)(4)

II.f) MARIA PERSDOTTER, f 18/8 1726 i Lilla Åstorp, Länna sn, d 10/6 1797 i Fattigstugan, Länna sn. Faddrar: Anders Michelsson i St. Giöltorp, Dr. Pär Ericsson i Byringe, Anders Olofssons Hust. i Haglida, Eric Jönssons Hust. i L. Åskärr, Pig. Maria Hindriksdotter wid Bruket. Hon hade 6 söner och 2 döttrar, varav 3 söner och 1 dotter levde när hon dog. - G 6/9 1758 m OLOF JONSSON. Bonde i Ribybråte.(1)(2)(3)(4)

(223) = BILAGA 16. Släkten BONNEVIER(i Länna sn) och deras ättlingar(226): Här använder jag den svenska namnformen Henrik(Vallonsk/tysk är Hindrik, Hindrich).

I.1) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1633, d 8/1 1693 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Hammarsmed.Född före 1633. Gift 26/12 1653 i Finspång. Omgift efter 1:a hustruns död, 1685 med Maria Claesdotter von Holst. Arbetar hos sin far mellan minst från 1652-1657. Sitter som bisittare i hammartingsrätten för södermanlands bergslag 1670. Arbetar antagligen vid Skeppsta bruk 1671, eftersom hustrun Margareta ställs inför tinget i Daga härad 1671-09-11, och då anges komma från Skeppsta. Arbetar i Lilla Malma,vid Smedstorps nya hammare 1672-1675. Sedan något eller några år arbete vid Stålboga i Dunker. Slutligen flytt till, och arbete vid Skeppsta bruk 1687-1693. Död vid Skeppsta bruk, Gåsinge. - G 1:o 26/12 1653 i Finspång m MARIA PIERSDOTTER, d 1684. Född i Finspång. Gift i Risinge 1653-12-26. Död i Finspång. Anges i vigseluppgifterna vara ifrån Finspång. Här finns det året bara två Pier, en Pier Ila med hustru och dotter samt en Pier Lemoin med hustru. Troligtvis kommer Margareta ifrån den förra familjen. Om Pier Ila har något gemensamt med en följande Pier Alar-bute är ovisst. Namnet Ilo förekommer ochså. En Petter Ihlo dör exempelvis i Länna år 1720. Han kan ha varit kolare. (Uppgifterna fr.o.m. rad två är från anarkiv smeder). - G 2:o 1685 m MARIA CLASDOTTER VON HOLST, d 1/5 1720 i Länna Bruk, Länna sn. Dotter till Åldermannen Claes von Holts(maken Hindrichs företrädare inom ämbetet.) Hon lever nämligen sina återstående dagar efter Hindrichs död hos brodern, Daniel von Holst.

Barn i 1:a giftet:

II.a) GILLIUS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1655, d 28/12 1693 i Dunker sn. Namnet knyter an till faderns äldste bror. Gillius förekommer som hammarsmed vid Smedstorp, bosatt vid Källartorp åren 1672 samt 1681-83. År 1683 anges ham vara mästersmed. Han smider därefter med fadern vid Skeppsta bruk, Gåsinge socken, minst från år 1687 till faderns död 1693. Han dör i Dunker socken samma år. 1692-06-05 betalar han i Gåsinge 1 Dr 16 öre till kyrkan och 16 öre till de fattiga, för att han "var kommen till hälsan". I Gåsinge och Dunker nämns han enbart som M:r Gillius, utan patronymikon och släktnamn. Någon alternativ Gillius finns dock inte i området. Gillius kan genom sitt gifte ha blivit svåger med fadern. Barnens namn, Daniel och Clas är kännetecken för detta. Vidare , om man skall gå efter detraditionella namnreglerna, så borde det funnits en Hindrich som första barn. Namnet Johannes kan innebära att Gillius varit gift tidigare.

II.b) ELSA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1656 i Finspång, Risinge sn, d 1699. Bosatt i Östergötland. Namnet knyter an till faderns svägerska. (Äldste broderns fru.).

II.c) NICLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1661, d 1688. Ryttare, Mästersven. Bosatt i Östergötland, Södermanland. Niclas påträffas första gången i Villåttinge Härads Dombok 1681-11-30, då han omtalas som "Niclas Hammarsmeds son wid Smedstorp, nu ryttare...". Påföljande år är Niclas, Gillius och Christopher i Smedstorp stämda inför samma rätt för "Executionshinder". År 1685 har Niclas återgått till släktens huvudnäring. Han smider då vid Ålberga bruk. 1687-06-14 klagar åldermannen M:r Hindrich Scholl på Clas Hindersson, "som utan mästerstycke i åldermannens närvaro, smider vid Ålberga öfre Ham:re". Då målet följande år återkommer, svarar "Niclas Bondiver" på bergmästarens fråga, att "det är bättre att vara knecht än smed". Han återfinnes därefter ej i hammartingsprotokollen. En Clas Bonivier förekommer visserligen år 1711 vid Smedstorp, men därmed avses sannolikt Clas von Holst. (Se kusin Marias make. Marias far är Christopher Bonnevier.) Namnet Niclas, saknar förankring i känt namnmönster.

II.d) KATARINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1671, d 6/3 1749 i Länna Bruk, Länna sn. Bosatt i Länna bruk, Länna sn.

II.e) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1676, d 13/6 1759 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Kan även vara 2:a hustruns barn.

II.f) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1680, d 7/6 1765 i Mörtsjöbacka, Länna sn. Bonde och mästersven, mästersmed från 1723. Född troligen vid Skeppsta bruk, Gåsinge-Dillnäs. Gift i Länna 1704-10-30. Död i Mörtsjöbacke, Länna. - G 30/10 1704 i Länna m MARIA PERSDOTTER, f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn. Född i Byringe, Länna.Gift i Länna 1704-10-30. Död i Björktorp, Länna p.g.a. ålderdomsbräcklighet.

Barn:

III.1) KATARINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 17/12 1705 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/1 1785 i Länna bruk, Länna sn. Faddrar: Mester Daniel Hammarsmed, Pehr Ersson i Biuringe, Hustru Brita i Biuringe, Piga Anna wid Bruket. - G 20/10 1728 i Länna m PER JONSSON, f 1703 i Länna sn, d 2/9 1777 i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) ANDERS PERSSON, f 28/10 1730 i Länna sn.

IV.b) KATARINA PERSDOTTER, f 18/9 1737 i Björktorp, Länna sn, d 17/8 1787 i Björktorp, Länna sn.

IV.c) ERIK PERSSON, f 5/5 1740 i Björktorp, Länna sn.

IV.d) ANNA PERSDOTTER, f 25/7 1742 i Björktorp, Länna sn. d 9/2 1785 i Länna sn.

IV.e) STINA PERSDOTTER, f 26/6 1745 i Björktorp, Länna sn.

IV.f) LISA PERSDOTTER, f 12/10 1748 i Björktorp, Länna sn.

IV.g) JAN PERSSON, f 21/4 1752 i Björktorp, Länna sn.

III.2) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1709, d 12/9 1709 i Länna bruk, Länna sn.

III.3) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 16/10 1710 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållare Wirell, Mester Hilper, Jacobs Hustru i Mörtsiötorp, Eriks Hustru i Härsäng i Ärla Socken.(1)(2)(3)(4)

III.4) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 29/12 1713 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållar Rosendahl, Mäster Jacob i Mörtsiötorp, Olaus wid Bruket, Mäster Daniels Hustru, Byggmästarens Hustru, Catharina wid Bruket.(1)(2)(3)(4)

III.5) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 20/5 1719 i Länna Bruk, Länna sn, d 10/6 1783 i Stora Rörviken, Länna sn. Faddrar: Mäster Daniel, Jacob i Mörtsiötorp, Mäster Daniels Son, Hustru Maria Welamsdotter, Enkan Kerstin i Byringe. - G 20/9 1744 m ELISABET ERSDOTTER, f 1718 i Åker sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) HENRIK KLASSON BONNEVIER, f 19/5 1747 i Stora Rörviken, Länna sn, d 1825 i Strängnäs. Torpare. - G m STINA ANDERSDOTTER, f 9/9 1752 i Toresund sn, d 4/9 1830 i Strängnäs.

Barn:

V.1) K L A S ERIK BONNEVIER, f 22/7 1778 i Toresund sn.

V.2) NN BONNEVIER, f 22/3 1780 i Stora Rörviken, Länna sn, d 22/3 1780 i Stora Rörviken, Länna sn.

V.3) HENRIK BONNEVIER, f 21/4 1782 i Toresund sn. Torpare under Djupvik. - G m CATHARINA PERSDOTTER, f 3/9 1785 i Toresund sn.

Barn:

VI.a) P E R HENRIK BONNEVIER, f 23/10 1804 i Strängnäs.

VI.b) S T I N A LOTTA BONNEVIER, f 11/2 1808 i Toresund sn.

VI.c) K A R L PETTER BONNEVIER, f 23/3 1811 i Strängnäs.

V.4) PER BONNEVIER, f 27/1 1785 i Toresund sn.

V.5) GUSTAF BONNEVIER, f 19/11 1789 i Toresund sn. Soldat. Värvad vid Kungliga livgardet.

IV.b) GUSTAV E R I K KLASSON BONNEVIER, f 1/3 1751 i Stora Rörviken, Länna sn, d 7/2 1823. Komminister. Stavning: Gustaf Komminister i Åker sn. (D) och Länna sn. (D) Kallade sig under studietiden Söderbom. Fadern var torparen Klas Hindriksson B. upptog med någon förändring farfaderns namn, som var den av vallonsk börd härstammande hammarsmedsmästaren vid Länna bruk Hindrich Bonvier. Stud 1775 Pvgd -79 27/6 på kalelse av bisk. C. J. Benzelius och hos honom s. å. "domesticus Episcopi". V. past. i Åker 1783. Past.-ex 1801. Komm. här 1808, tilltr. 10. Död 1823 7/2. B. satte igång kyrkorådsintutitionen i förs.; ordnade fattigvården och satte sin måg Hemmendorff till magasinsföreståndare; var angelägen om, att kongl. maj:ts skyddsstadgar efterlevdes med avseende på utländskt kram; såg även till, att kaffe ej missbrukades, fick icke drickas mer än en gång om dagen mm. Han anlade en god trädgård vid Prästgården.. G. 1783 m. Hedvig Sofia Hedenström f. 1750 15/8 död 1810, dotter av kronolänsm. i Åkers härad Erik H. och h. h. Brita Maria Vahlberg i Härads kyrkoby. Barn: Maria Sofia Elisabeth f. 1784 22/4, g. m. viktualiehandl. Erik Bergström i Sthlm; Hedvig Charlotta f. 1787 7/3, g. m. bokhållaren Gustaf Gumelius i Härads kyrkoby och från honom skild, omgift m. v. past. i Vansö A. H. Hemmendorff. Källa: Hagström: Strängnäs stifts herdaminne vol1,p.410. - G 1783 m HEDVIG SOFIA HEDENSTRÖM, f 15/8 1750, d 1810.

Barn:

V.1) M A R I A SOFIA ELISABET BONNEVIER, f 22/4 1784 i Åker sn. - G m ERIK BERGSTRÖM. Viktualiehandlare.

V.2) H E D V I G CHARLOTTA BONNEVIER, f 7/3 1787 i Åker sn. - G 1:o m GUSTAV GUMELIUS. Bokhållare. - G 2:o m A D O L F HENRIK HEMMENDORFF, f 3/7 1790 i Nyköping, d 1833. Pastor.

IV.c) MARIA KLASDOTTER BONNEVIER, f 18/6 1753 i Stora Rörviken, Länna sn, d 6/11 1776 i Länna sn.

III.6) ELISABETH HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 20/5 1719 i Länna Bruk, Länna sn, d 25/6 1798 i Starkärr, Länna sn. Faddrar: Se brodern.(1)(2)(3)(4)

III.7) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Clas Danielsson wid Bruket, Hr. Anders Gellii Hustru, Daniel Danielssons Hustru j Byringe. - G 1:o 18/9 1748 i Byringe, Länna m ANNA LARSDOTTER, f 30/5 1728 i Byringe, Länna sn, dtr av bonden i Byringe Lars Jönsson(f 13/1 1703 i Stämtorp, Länna sn) o h h Karin Eriksdotter(f 1699, g 22/10 1721 i Länna), f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. Hon hade 6 barn, varav 5 söner och 1 dotter. - G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d.(240)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 9/8 1749 i Krogen, Länna sn, d 1/2 1841 i Länna sn, bonde i Merlänna. - G 18/9 1774 i Länna m STINA ERIKSDOTTER, d.(239)

Barn:

V.1) ANNA GRETA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 11/9 1775 i Bråttorp, Länna sn, d 27/9 1775 i Bråttorp, Länna sn.(239)

V.2) STINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 19/1 1777 i Merlänna, Länna sn, d.

V.3) ERIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 15/3 1780 i Merlänna, Länna sn, d.

V.4) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 9/5 1785 i Merlänna, Länna sn, d.

V.5) GRETA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 11/1 1788 i Merlänna, Länna sn, d.

V.6) PER HENRIKSSON BONNEVIER, f 12/10 1791 i Merlänna, Länna sn, d 24/4 1793 i Merlänna, Länna sn.

V.7) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 23/2 1794 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.b) KATARINA "KAJSA" HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Krogen, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn. - G m ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn.(227)

IV.c) LARS HENRIKSSON BONNEVIER, f 13/5 1754 i Krogen, Länna sn, d 12/12 1835 i Krogen, Länna sn.

IV.d) PER HENRIKSSON BONNEVIER, f 10/7 1759 i Krogen, Länna sn, d 3/6 1833 i Valnarstorp, Länna sn.

IV.e) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 25/11 1761 i Krogen, Länna sn, d 25/11 1761 i Krogen, Länna sn.

IV.f) ERIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 25/3 1765 i Krogen, Länna sn, d 10/6 1798 i Länna sn.

Barn i 2:a giftet:

IV.g) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1777 i Krogen, Länna sn, d 5/4 1780 i Krogen, Länna sn.

IV.h) STINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 28/1 1780 i Krogen, Länna sn, d 9/10 1780 i Krogen, Länna sn.

IV.i) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 25/3 1782 i Krogen, Länna sn, d.br>
III.8) KRISTINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 22/1 1727 i Mörtsjöbacka, Länna sn, d 14/12 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn.

III.9) PETRUS HENRIKSSON BONNEVIER, f 7/6 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn, d 28/12 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn.

Barn i 2:a giftet:

II.g) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1685, d 17/2 1695 i Gåsinge-Dillnäs sn.

(224) = BILAGA 17.(226)

I.1) KARIN ERIKSDOTTER, f 1699 i Byringe, Länna sn. - G 22/10 1721 i Länna m LARS JÖNSSON, f 15/1 1701 i Stämtorp, Länna sn, d 2/5 1769 i Länna sn, son av bonden i Stämtorp Jöns Larsson(f 1668, d 22/10 1735 i Stämtorp, Länna sn) o h h Brita Jonsdotter(d 15/6 1716 i Stämtorp, Länna sn). Faddrar: Jon i Stenbro, Måns i Åtorp, Hustru Anna i Käldalen. Se Bilaga 17. Deras dotter Anna Larsdotter(f 30/5 1728 i Byringe, Länna sn, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn) gift med Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn).(1)(2)(3)(4)
Barn:

II.a) PÄHR LARSSON, f 2/9 1722 i Byringe. Faddrar: Herr Befallningsman Petter Holmström, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pärs Hustru i Biörklyda, Anna Eriksdotter i Byringe.

II.b) BRITA LARSDOTTER, f 22/3 1725 i Byringe. Faddrar: Eric Pärsson i Byringe, Pär Eriksson i Stora Åstorp, Drängen Pär Andersson i Tofsta, Erik Anderssons Hustru i Stora Åstorp, Anders Hustru i Måstorp, Pigan Bryta Jönsdotter i Stämtorp.

II.c) ANNA LARSDOTTER, f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. - G 18/9 1748 i Byringe, Länna m HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, (i hans 1:a gifte; G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d), son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785. Om hennes ättlingar se BILAGA 16 i Källor: (223).

II.d) ERIK LARSSON, f 13/9 1731 i Byringe, döpt 19/9. Faddrar: Anders Jonsson i Tofsta, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Erik Jönsson i Stämtorp, Jahns Hustru i Starkiärr, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Byringe.

II.e) LARS LARSSON, f 18/3 1734 i Byringe, döpt 20/3. Faddrar: Jahn Andersson i Starrkiär, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Ersson i Byringe, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Erik Jönssons Hustru i Starrkiär, Pigan Marja Jönsdotter i Byringe.

II.f) KARIN LARSDOTTER, f 19/3 1735 i Byringe, döpt 23/3. Faddrar: Pär Ersson i Biörklyda, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Jahn Månsson wid Bruket, Daniels Hustru i Byringe, Anders Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Anna Christjarnsdotter.

II.g) KERSTIN LARSDOTTER, f 23/2 1738 i Byringe, döpt 26/2. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Erik Larsson i Byringe, Klåckarns Hustru, Pär Erssons Hustru i Byringe, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.

II.h) MARIA LARSDOTTER, f 11/4 1740 i Byringe, döpt 13/4. Faddrar: Pär Ersson i Byringe, Drängen Lars Ersson i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pigan Anna Danielsdotter i Byringe.

(225) = Göteborgs poliskammare före 1900, Inkomna uppgifter om utvandrade personer, SE/GLA/12703/E IX/5 (1871), bildid: A0056894_00250.
(226) = OvesSläktforskningOnline, Ove Tegnér.
(227) = Släkten DUNSTRÖM:(226)

I.1) ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn. - G m KATARINA "KAJSA" HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Byringe, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

II.a) ERIK ANDERSSON DUNSTRÖM, f 11/10 1784 i Överselö sn, d 23/3 1862 i Segerö, Överselö sn, bosatt 1846 i (Nybygget) Pommerstugan, Överselö sn. - G m STINA LARSDOTTER, f 23/7 1789 i Tumbo sn, d 30/5 1856 i Pommerstugan, Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

III.1) ANNA STINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 20/7 1812 i Klitsberga, Överselö sn, d 16/4 1865 i Husby Hällgård, Aspö sn, bosatt 1839 i Klahammar, Överselö sb, bosatt 1840 i Skämby(Soldattorp 955), Åker sn, bosatt 1850 i Täby, Åker sn, bosatt 1859 i Aspö sn. Barnlös. - G 30/11 1840 m CARL ERIK ERIKSSON SKEN, f 28/8 1818 i Överselö, d.

III.2) KATRINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 22/2 1814 i Klitsberga, Överselö sn, d. - G m JACOB JANSSON, f 14/1 1820 i Lundtorp, Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) CHRISTINA JACOBSDOTTER, f 5/1 1851 i Klitsberga, Överselö sn, d 22/8 1921 i Maria sn. Barnlös. - G m CARL GUSTAF NYSTRÖM, f 1849 i Stockholm, d.

IV.b) ERIC JACOB JACOBSSON, f 21/2 1843 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1890 i Rättartorp, Kärrbo sn. - G m MARIA MARGARETA ANDERSDOTTER, f 1850 i Överselö sn, d.

Barn:

V.1) CARL ERIK JACOBSSON, f 28/1 1872 i Överselö sn, d.

V.2) IDA MARIA JACOBSSON, f 26/7 1873 i Överselö sn, d 2/2 1955 i Västerås.

Barn(oäkta):

VI.a) NILS FRIDE JACOBSSON, f 13/7 1894 i Kila sn, d.

VI.b) IDA INGEBORG JACOBSSON, f 12/12 1897 i Sala, d.

V.3) ERNST JACOB JACOBSSON, f 1877 i Teda, Enköping, bosatt 1900 i Norr Åls By, Västerfärnebo sn, d.

V.4) HEDVIG KATARINA JACOBSSON, f 1879 i Teda, Enköping, d, bosatt 1900 i Fattiggården Carlslund, Västerås.

V.5) ANNA MARGARETA JACOBSSON, f 27/4 1883 i Teda, Enköping, d 23/6 1969 i Sala, bosatt 1900 i Sala. - G m CARL JOHAN JOHANSSON, f 12/5 1886 i Äela sn, d 15/6 1956 i Sala.

V.6) FRIDA KRISTINA VIKTORIA JACOBSSON, f 16/7 1887 i Teda, Enköping, d 1/8 1983 i Västerås. G m AXEL LEONARD KARLSSON, f 27/2 1885, d 31/3 1961 i Västerås.

III.3) ANDERS ERIKSSON DUNSTRÖM, f 21/6 1819 i Klitsberga, Överselö sn, d 4/1 1865 i Klitsberga torp, Överselö sn, bosatt 1850 i Stora Lundby, Överselö sn, bosatt 1854 i Skäggesta, Överselö sn, bosatt 1858 i Klitsberga torp, Överselö sn. G m ANNA CHRISTINA GUSTAFSDOTTER TAXELL, f 8/12 1815 i Stora Lundby, Vårdinge sn, d 11/4 1886 i Fattighuset, Överselö sn.

Barn:

IV.a) ANDERS WILHELM ANDERSSON KIHL, f 23/4 1844 i Stockholm, d, bosatt 1859 i Viggeby, Överselö sn, bosatt 2/11 1863 i Walla, Ytterselö sn, bosatt 4/11 1867 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Mälartorp, Mariefred. G 2/11 1867 m MARIA MATHILDA STEN, f 29/9 1846 i Ekerö sn, d.

Barn:

V.1) CAROLINA MATILDA ANDERSSON, f 20/5 1869 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 13/11 1884 i Nybble, Överselö sn, bosatt 6/11 1885 i Algö, Överselö sn, bosatt 23/10 1886 i Ytterselö sn, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 17/11 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 28/10 1890 i Stockholm Jakob och Johannes. -G m KARL ERIK EKLUND, f 1873 i Enköpings-Näs, d.

Barn:

VI.a) ERIKA MATILDA EKLUND, f 10/10 1894 i Enköpings-Näs, d 5/1 1986 i Enköping. G m KARL JOHAN PETTERSSON, f 12/7 1889 i Enköping, d 18/5 1976.

VI.b) KARL OSKAR EKLUND, f 12/3 1897 i Vårfrukyrka sn, d 15/7 1975 i Örsundsbro, Kulla, Enköping. - G m ELIN MATILDA NN, f 20/2 1898 i Sparrsätra sn, d 21/1 1977 i Örsundsbro, Kulla, Enköping.

VI.c) ERIK IVAR EKLUND, f 13/7 1899 i Vårfrukyrka sn, d 5/7 1990 i Farsta. - G m ELSA ELISABET NN, f 30/10 1904 i Munktorp sn, d 12/8 1991 i Farsta.

V.2) EUGENIA WILHELMINA ANDERSSON, f 5/11 1871 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 3/11 1888 i Kilfröslunda Nr 3, Överselö sn, bosatt 24/10 1889 i Vältesta Nr 2, Vansö sn. - G 12/9 1891 m KARL JOHAN KARLSSON, f 11/11 1865 i Västerhaninge sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VIKTORIA WILHELMINA KARLSSON, f 1893 i Kärnbo sn, d.

VI.b) JOHAN HENNING KARLSSON, f 28/3 1895 i Åker sn, d 29/12 1961 i Mariefred. - G 25/10 1924 m ELSA MARIA NN, f 3/9 1904 i Toresund, d 16/8 1988 i Mariefred.

VI.c) VALBORG MATILDA KARLSSON, f 25/4 1897 i Åker sn, d 18/2 1975 i Mariefred. - G m KARL JEREMIAS LUNDQVIST, f 26/6 1891 i Adelsö sn, d 3/3 1963 i Överselö sn.

V.3) AUGUST WILHELM ANDERSSON, f 7/5 1875 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 18/11 1890 i Simtuna, Vansö sn, bosatt 12/11 1895 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. Byggnadsarbetare. - G m MARIA VILHELMINA LAGERKVIST, f 29/5 1875 i Göteborg, d.

Barn:

VI.a) ELLEN MARIA ANDERSSON, f 23/3 1907 i Katarina, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1910 i Maria, Stockholm, d.

VI.c) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1911 i Maria, Stockholm.

VI.d) BERNT IVAR ANDERSSON, f 6/2 1915 i Maria, Stockholm.

V.4) ANDERS WALFRID ANDERSSON, f 3/1 1878 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1893 i Ärnesta, Överselö sn, bosatt 1894 i Lindö, Överselö sn, bosatt 1895 i Väla, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. - G m DOROTEA LOVISA MARIA JOSEFINA PETTERSSON, f 6/2 1885 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VALFRIDA MARIA ANDERSSON, f 23/7 1907 i Stockholm Kungsholm, d.

V.5) FREDRIK EMANUEL ANDERSSON, f 22/4 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d 22/5 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn.

V.6) KARL ARVID ANDERSSON, f 28/1 1882 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. - G m GURLI JOSEFINA KONKORDIA BLOMQVIST, f 18/3 1883 i Kloster, Eskilstuna, d.

Barn:

VI.a) STEN AXEL ARVID ANDERSSON, f 14/7 1907 i Maria, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter).

VI.c) NN ANDERSSON(son).

V.7) GUSTAF EMANUEL ANDERSSON, f 9/6 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. Snickeriarbetare. - G m SELMA KATARINA FRÄMST, f 3/12 1891 i Kumla, d.

IV.b) CARL GUSTAF ANDERSSON DUNSTRÖM, f 1/11 1846 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt efter 26/6 1863 i Strängnäs, bosatt 1890 i Stockholm Adolf Fredrik. Skomakare. - G m JOHANNA CHRISTINA LILJEGREN, f 1845 i Stockholm Adolf Fredrik, d.

Barn:

V.1) GUSTAF LUDVIG DUNSTRÖM, f 8/2 1874 i Stockholm St Nicolai, d 6/6 1947 i Stockholm Maria Magdalena, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Kontorsbiträde 1900. - G m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 6/3 1877 i Katarina sn, d 13/3 1959 i Danderyd.

V.2) AURORA KRISTINA DUNSTRÖM, f 1875 i Stockholm St Nicolai, d 2/12 1960 i Engelbrekt sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Död ogift.

V.3) KARL JOHAN DUNSTRÖM, f 5/8 1877 i Stockholm St Nicolai, d 11/12 1961 i Stockholm St Göran, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Typograf 1900. - G 12/10 1908 m VALBORG LOVISA STRÖM, f 29/4 1883 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ÅKE DUNSTRÖM, f 24/5 1911 i Maria Magdalena sn, d 23/5 2003 i Hägersten sn. - G m IRIS CHARLOTTA NN, f 12/12 1906 i Stockholm Katarina, d 9/9 1985 i Hägersten sn.

Barn:

VII.1) NN DUNSTRÖM(son). - G m NN NN.

Barn:

VIII.a) JOHAN RIKARD DUNSTRÖM, f 6/12 1972 i Skärholmen, d 5/4 2001 i Möllevången, Malmö.

V.4) JOHANNA LOVISA DUNSTRÖM, f 1879 i Stockholm St Nicolai, d, bosatt 1900 i Stockholm Adolf Fredrik.

V.5) KATARINA DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 27/5 1969 i Högalid sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m HJALMAR SIXTUS BÄCKVALL, f 6/8 1876 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 23/5 1947 i Högalid sn.

V.6) ANDREAS (ANDERS) DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkofölrsamlingen, d, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Antecknas vara idiot 1900.

V.7) OSKAR WILHELM DUNSTRÖM, f 3/11 1887 i Stockholm Adolf Fredrik, d 25/3 1963 i Stockholm Kungsholm, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m ANNA ELISABETH EDMAN, f 17/4 1899 i Växjö, d 25/3 1980 i Matheus sn.

IV.c) WERNER ANDERSSON DUNSTRÖM, f 22/4 1849 i Pommerstugan, Överselö sn, d 21/12 1880 i Kristine, Falun, bosatt 1865 i Björk, Överselö sn, bosatt 1867 i Berlin, Överselö sn, bosatt 1868 i Björk, Överselö sn, bosatt 1880 i Främby Tegelbruk, Falun. - G 1876 m KARIN PERSDOTTER, f 3/10 1844 i Ål, d.

Barn:

V.1) IDA KRISTINA DUNSTRÖM, f 28/5 1877 i Ål, d före 1901.

V.2) ELIN SOFIA DUNSTRÖM, f 15/3 1879 i Kopparberg, Ljusnarsberg, d 9/7 1949 i Mora, bosatt 1900 i Tunsta. Ål. Småskollärarinna. G 4/10 1902 i Mora m FINN JOHANNES "FINN-JANNE" ANDERSSON, f 8/8 1881 i Långlet, Mora, d 12/12 1965 i Mora.

Barn:

VI.a) FINN ELLEN MARGARETA "FINN-MARGIT" ANDERSSON, f 26/11 1902 i Långlet, Mora, d 7/11 1976 i Selja, Mora. - G m ANDERS FROST, f 24/5 1901 i Älvdalen, d 9/3 1965 i Selja, Mora.

VI.b) FINN JOHANNES "FINN-JOHAN" ANDERSSON, f 13/9 1907 i Långlet, Mora, d 1/10 1974 i Långlet, Mora. - G m RUT ANNA ELISABET HELLSTRÖM, f 6/1 1905 i Stockholm Katolska, d 20/10 1988 i Långlet, Mora.

VI.c) FINN NN ANDERSSON(dotter).

VI.d) FINN NN ANDERSSON(son).

V.3) JOHANNA KAROLINA DUNSTRÖM, f 15/7 1881 i Ål, d 16/12 1883 i Kristine, Falun.

IV.d) AUGUST FERDINAND ANDERSSON DUNSTRÖM, f 21/9 1851 i Stora Lundby, Överselö sn, d, bosatt 1869 i Westerby, Överselö sn, bosatt 1873 i Sala.

IV.e) JOHAN HALVARD DUNSTRÖM, f 6/8 1855 i Skäggesta, Överselö sn, d 31/3 1881 i Eneby, Överselö sn, bosatt 1880 i Eneby, Överselö sn. Död ogift och barnlös.

IV.f) ERIC ALBERT DUNSTRÖM, f 24/9 1858 i Ericslund, Överselö sn, d, bosatt 1876 i Lilla Lundby, Överselö sn, bosatt 1890 i Stockholm Katarina, bosatt 1900 i Stockholm Klara. Ogift.

III.4) GUSTAVA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 13/9 1825 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1841 i Ljunga, Överselö sn. G m ANDERS JANSSON, f 25/2 1822 i Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) ANDERS ANDERSSON, f 16/7 1849 i Hesselby, Överselö sn, d 1900 i Ödeby, Aspö sn, bosatt 1860 i Husby, Aspö sn, bosatt 1870 i Björnäng, Aspö sn, bosatt 20/10 1891 i Överselö(Flyttningsnr. 22). Kusk. G 24/10 1874 m ANNA LOTTA ANDERSDOTTER, f 6/4 1849 i Härad. d.

Barn:

V.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 28/5 1875 i Aspö sn, d, bosatt 1900 i Stora Skåninge, Fogdö sn.

IV.b) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/2 1852 i Fröberga, Överselö sn, d, bosatt efter 24/10 1881 i Teda, Enköping, bosatt 1890 i Ingeborg, Svinnegarn, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna. Arbetare. - G 27/10 1880 m CHARLOTTA MATILDA RUNDQVIST, f 23/3 1856 i Björkvik sn, d.

Barn:

V.1) CARL ALFRED ANDERSSON, f 30/11 1880 i Magerö, Aspö sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

V.2) ANDERS AXEL ANDERSSON, f 1886 i Svinnegarn sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

II.b) ANNA ANDERSDOTTER DUNSTRÖM, f 16/1 1788 i Toresund sn, d 3/3 1878 i Klitsberga, Överselö sn. Ogift och barnlös.

II.c) ANDERS ANDERSSON DUNSTRÖM, f 16/1 1792 i Överselö sn, d 1828, bosatt i Klitsberga, Överselö sn, bosatt i Lilla Lundby, Överselö sn. Hemmansägare. Namnbyte 1819. - G m GUSTAFA ULRICA HORNER, f 27/6 1794 i Lundby, Överselö sn, d.

Barn:

III.1) LUDVIG WILHELM ANDERSSON DUNSTRÖM, f 17/3 1819 i Överselö sn, d, bosatt före 1839 i Mariefred, bosatt 1839 i Åsa, Överselö sn, bosatt 1843 i Tuna sn(gård nr 1018 Gripsholms compani). Soldat. - G 15/7 1843 m BRITA CHRISTINA OLSDOTTER, f 12/4 1800 i Lundby, Fogdö sn, d.

Barn:

IV.a) KARL WILHELM ANDERSSON, f 28/8 1843 i Stallarholmen, Ytterselö sn(Soldattorp 1018 under Gripsholm Compani), d, bosatt 1880 i Ramsö, Kärnbo sn, bosatt 1890 i Gården nr 37, Mariefred, bosatt 1900 i Nr 33, Mariefred. Timmerman. - G 1870 m KRISTINA CHARLOTTA LARSDOTTER, f 24/7 1835 i Hultsvedsstugan, Länna sn, d, bosatt 1839 i Starrkärr.

Barn:

V.1) CARL JOHAN ANDERSSON, f 2/9 1871 i Länna sn, d, bosatt 1890 i Gripsholms slott, Kärnbo sn, bosatt 1900 i Stenbrottet, Stockholm Kungsholmen. Järnarbetare. Arbetade 1890 som lärling på Gripsholms Kungliga slott. - G m IDA MATILDA ERIKSSON, f 7/5 1878 i Gryt sn, d.

Barn:

VI.a) MÄRTA ELVIRA ANDERSSON, f 28/8 1900 i Stockholm Kungsholm, d.

V.2) KRISTINA KAROLINA ANDERSSON, f 20/9 1873 i Merlänna, Länna sn, d 10/7 1947 i Stockholm. - G efter 1900 m FRANS AUGUST PETTERSSON LINDAHL, f 12/12 1871 i Kjesemåla, Vissefjärda sn, d 7/2 1940 i Stockholm, bosatt 1890 i Moraset nr 15, rote 5, Stockholm Adolf Fredrik, bosatt 23/12 1892 i Stockholm Katarina(Utflyttsnr 192), bosatt 1900 i Dagakarlen, Stockholm Katarina. Snickare, Skrädderiarbetare.

Barn:

VI.a) TORE ALEXANDER LINDAHL, f 9/10 1909 i Stockholm Katarina, d 7/9 1972 i Brännkyrka. Lagerarbetare. - G 2/10 1937 m INGEBORG SUSANNA "SANNA" JONSSON, f 8/7 1909 i Alby, Sånga sn, d 30/3 1966 i Brännkyrka. Mentalsköterska.

Barn:

VII.1) INGA KRISTINA LINDAHL, f 9/3 1938 i Stockholm Bromma, d 11/1 2007 i Tierp. Kontorist. Änka 27/8 1976. - G 1:o 5/9 1959 m LARS ERIK GÖTE JOHANSSON, f 22/5 1934, d 2/8 2009 i Mönsterås. Skild. - G 2:0 13/11 1963 m ERIC LENNART MAGNUS ÅKERBLOM, f 15/12 1937 i Stockholm Gustav Vasa, d 27/8 1976 i Söderfors. Skild 11/1 1973. Namnbyte: Götland. - G 3:o m NN NN.

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) NN JOHANSSON(dotter).

Barn i 2:a giftet:

VIII.b) NN ÅKERBLOM(dotter:GÖTLAND?).

VII.2) NN LINDAHL(dotter:gift;2 barn).

VII.3) PER-OLOF LINDAHL, f 10/12 1945 i Brännkyrka, d 30/10 1976 i Brännkyrka. Brevbärare. Gift och en dotter).

III.2) SOPHIA ULRICA DUNSTRÖM, f 1/10 1821 i Överselö sn, d.

III.3) MATILDA CATHARINA DUNSTRÖM, f 30/3 1824 i Överselö sn, d.

III.4) GUSTAVA WILHELMINA DUNSTRÖM, f 7/10 1826 i Överselö sn, d. - G 8/8 1858 m ERIK WALLANDER, f 1828 i Vingåker sn, d, bosatt 23/11 1863 i Gården nr 6-7, Mariefred, bosatt 10/12 1880 i Mariefred, bosatt 16/11 1882 i Hernö, Kärnbo sn. Arrendator, Källarmästare.

Barn:

IV.a) ELIN SOFIA WILHELMINA WALLANDER, f 17/4 1861 i Kärnbo sn, d. - G 17/10 1885 m OSCAR FREDRIK HALLBERG, f 1/11 1857 i Gunnilbo sn, d, bosatt 1890 i Bondängen, Kärnbo sn.

Barn:

V.1) ELVIRA WILHELMINA HALLBERG, f 5/8 1886 i Kärnbo sn, d 15/5 1983 i Södertälje. - G m GUSTAF OLOFSSON, f 4/11 1871, d 28/12 1952 i Östertälje sn.

V.2) GEORG FREDRIK HALLBERG, f 1/5 1888 i Kärnbo sn, d 2/7 1989 i Strängnäs. - G m RUT REBECKA NN, f 24/2 1892 i Byarum, Vaggeryd sn, d 29/10 1979 i Strängnäs.

V.3) ERIK AXEL HALLBERG, f 2/7 1889 i Kärnbo sn, d 29/3 1979 i Strängnäs. - G m BERTA SOFIA RAGNHILD NN, f 14/3 1896 i Lund, d 26/6 1974 i Mariefred.

V.4) OSKAR HUGO HALLBERG, f 16/2 1891 i Kärnbo sn, d 17/6 1988 i Strängnäs. - G m AGNES TERESIA NN, f 12/4 1891 i Barva sn, d 16/5 1977.

V.5) KRISTINA ELISABET HALLBERG, f 14/9 1893 i Kärnbo sn, d 27/10 1956 i Kärnbo sn. Död ogift.

IV.b) EDLA MARIA GUSTAFVA WALLANDER, f 5/5 1866 i Mariefred, d.

II.d) BRITTA LENA DUNSTRÖM, f 30/12 1796 i Klitsberga, Overselö sn, d 31/1 1797 i Klitsberga, Överselö sn.

(228) = Åkerbo häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11771/F II/12 (1780-1782), bildid: C0103536_00075. Anders Fribergs bouppteckning 1780.
(229) = Kung Karls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10669/A I/1 (1774), bildid: C0009509_00062. Anders Friberg med familj.
(230) = Kung Karls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10669/A I/1 (1774), bildid: C0009509_00048. Petter Lindberg med familj.
(231) = Åker häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11767/F II/2 (1760-1769), bildid: C0104133_00729. Per Andersson Fribergs bouppteckning 1766.
(232) = Wikipedia. Deltog som Karolin i det Stora Nordiska Kriget, och sannolikt i slaget vid Stäket, i Stockholms Skärgård, i augusti 1719. Där 800 Karoliner från Södermanlands Regemente slog tillbaka en överlägset större styrka på 6.000 soldater i den ryska armén. Var kanske även med i fälttågen i Norge 1716-1718. Behövs mer forskning kring detta. Klart är att sonen Anders Friberg var 1766 och 1774 byggmästare i Hofstaten i Kungsör, Kung Karl socken. Där levde och verkade också Per Frestare, som var konung Karl XII:s livknekt och hans son Jacob Frestare.
(233) = Kung Karls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10669/C/2 (1764-1815), bildid: C0009541_00025.
(234) = Kung Karls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10669/C/2 (1764-1815), bildid: C0009541_00184. Dödbok 1779.
(235) = Kung Karls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10669/C/2 (1764-1815), bildid: C0009541_00182. Dödbok 1775.
(236) = Kung Karls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10669/C/2 (1764-1815), bildid: C0009541_00147- Vigsel 1774.
(237) = Kung Karls kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10669/C/2 (1764-1815), bildid: C0009541_00179. Dödbok 1772.
(238) = Åker häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11767/F II/8 (1815-1819), bildid: C0104139_00413. Bouppteckning 1818.
(239) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00271. Dödbok 1775. Med hennes (Anna Eriksdotters) levnadshistoria nedtecknad av prästen.
(240) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00272. Dödbok 1775. Med hennes dotters(Anna Larsdotters) levnadshistoria nedtecknad av prästen.
(241) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00272. Dödbok 1776. Med hennes(Karin Eriksdotters) levnadshistoria nedtecknad av prästen.
(242) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00272. Dödbok 1776. Med hans(Per Nilssons) levnadshoistoria nedtecknad av prästen.
(243) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00275. Dödbok 1778. Med hans(Anders Erikssons) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(244) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00281. Dödbok 1781. Med hennes(Lisa Danielsdotter Stålboms) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(245) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00280. Dödbok 1780. Med hans(Daniel Gustafsson Stålboms) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(246) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00316. Dödbok 1799. Med hennes(Kerstin Larsdotters) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(247) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00311. Dödbok 1796. Med hennes(Brita Andersdotters) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(248) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00312. Dödbok 1796. Med hans(Lars Larssons, fadern Lars Erikssons och modern Cathrina Danielsdotters) levnadsbeskrivningar nedtecknade av prästen.
(249) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00038.
(250) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00284. Dödbok 1782. Med hennes(Stina Andersdotters) levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(251) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00292. Dödbok 1785. Med hans(Anders Janssons) korta levnadsbeskrivning nedtecknad av prästen.
(252) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00039.
(253) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00124.
(254) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00116.
(255) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00043.
(256) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/4 (1787-1804), bildid: C0007110_00055.
(257) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/4 (1787-1804), bildid: C0007110_00046.
(258) = Genealogi.se. Rötter. Wikipedia. Upproret i Gryt 1811 handlar om ett "revoltunge" mot Karl XIII:s utskrivningsorder, vilket ledde till avrättning av en ortsbo i Gryts socken. Upproret kulminerade med två sockenstämmor i Gryts sockenstuga och omedelbart efteråt började arresteringar av de främsta ledarna. Upprorsungen tolkades av överheten som ett försök av allmogen att återinsätta den störtade Gustav IV Adolf. Bakgrund: År 1809 hade Sverige förlorat ett krig mot Ryssland och den 13 mars arresterades Gustav IV Adolf och avsattes senare under våren. Han efterträddes under sommaren av sin farbror Karl XIII (bror till Gustav III). Ute i Europa pågick Napoleonkrigen, och i Sverige fanns det förespråkare för ett deltagande i kriget. Militären var emellertid tilltufsad efter nederlaget i finska kriget. Karl XIII skrev i detta läge 1811 en kungörelse att förstärkningsmanskap till armén skulle tas ut. Gustav IV Adolf hade anhängare bland allmogen, en del ville se honom återinsatt. Det fanns också de som arbetade i den riktningen. Allmogen trodde att utskrivningen av manskap skulle ske för att säkra Karl XIII:s ställning. Krigströttheten var också utbredd. "Revoltungen": I Gryts socken kungjordes den kungliga förordningen av landshövding Fabian Ulfsparre. Södermanlands regemente skulle förstärkas med 600 man. Det fanns redan djupa spår av krigen österut bland allmogen. Frågan diskuterades i sockenstämman den 19 maj. En f.d. soldat vid Livregementet till häst, den 22-årige Jan Andersson Lännander, framträdde som ledare för motståndet. Landshövdingen förnyade sin proklamation den 21 maj. Han befallde allmogen att rätta sig efter lagen och prästen att läsa upp förordningen. En ny sockenstämma hölls den 23 maj. Ryktesspridning och hotelser mot överheten förekom; bl.a. skulle dalkarlarna tåga ned till Gryt och bönderna skulle redan ha tillskansat sig kanoner på Stavsjö bruk. Rättsliga efterspel och avrättning: Revoltungen fick rättsliga efterspel i tre instanser: Daga häradsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen. Åtal väcktes mot Anders Pehrsson i Berga, Anders Andersson, Gustaf Gustafsson och Jan Andersson Lännander. Svea hovrätt fastställde dödsstraff för de tre sistnämnda och fängelsestraff för den förstnämnda. Högsta domstolen ändrade det den 3 december till dödsstraff endast för Andersson Lännander. Han avrättades i januari 1812 på Daga härads avrättningsplats i Axalaskogen. 150 man ur Södermanlands regemente stod i en ring runt schavotten, i en s.k. spetsgård. Styrkan leddes av major Ludvig von Engelbrechten. Denne hade under finska kriget tillsammans med sin styrka på 700 man blivit tillfångatagen på isen på Ålandshav av ryssarna. Engelbrechten och officerarna hade blivit frigivna medan männen hade skickats till Sibirien.
(259) = Geni.com. Lennart Ågren.
(260) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/8 (1824-1830), bildid: C0007114_00057.
(261) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/10 (1836-1840), bildid: C0007116_00063.
(262) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/12 (1846-1850), bildid: C0007118_00053.
(263) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/14 (1856-1860), bildid: C0007120_00045.
(264) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/15 (1861-1865), bildid: C0007121_00046.
(265) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/15 (1861-1865), bildid: C0007121_00041.
(266) = Geni.com. Lars-Ove Andersson.
(267) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00065.
(268) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00068.
(269) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00072.
(270) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00076.
(271) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00083.
(272) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00090.
(273) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00046.
(274) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00050.
(275) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00067.
(276) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00070.
(277) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00082.
(278) = Strängnäs stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11471/C/5 (1746-1806), bildid: C0007654_00189.
(279) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11059/C/4 (1726-1784), bildid: C0007195_00206.
(280) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00059.
(281) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00088.
(282) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11059/A I/6 a (1785-1798), bildid: C0007165_00081.
(283) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11059/A I/6 b (1785-1798), bildid: C0007166_00128.
(284) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/4 (1776-1825), bildid: C0005606_00009.
(285) = Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11766/A I/4 (1764-1780), bildid: C0005583_00013.
(286) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/3 (1734-1775), bildid: C0005605_00163.
(287) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11059/C/4 (1726-1784), bildid: C0007195_00213.
(288) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11059/C/5 (1785-1814), bildid: C0007196_00009.
(289) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00127.
(290) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00200.
(291) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00207.
(292) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00261.
(293) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/2 (1861-1894), bildid: F0003321_00072.
(294) = Härads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10428/C/7 (1882-1894), bildid: A0012272_00011.
(295) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00135.
(296) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00147.
(297) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00156.
(298) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/8 (1861-1874), bildid: A0016451_00163.
(299) = Bygdeband.se. Gunnar Gustafsson. Rolf Enblom.
(300) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00087.
(301) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00079.
(302) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00083.
(303) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00088.
(304) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00092.
(305) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00096.
(306) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00100.
(307) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00103.
(308) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00107.
(309) = Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11059/C/5 (1785-1814), bildid: C0007196_00025.
(310) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00094.
(311) = Gryts kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10335/C/2 (1733-1813), bildid: C0006496_00214. Dödbok 1812. "29/1 1812 afliwades drengen Johan Lännander i Grytsberg för upror och olydnad mot konungens befallning, om förstärkningsmanskapet".
(312) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00018.
(313) = Ärla kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11795/C/1 (1674-1715), bildid: C0005662_00084.
(314) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00029.
(315) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00115. Födelsebok 1724.
(316) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00130. Födelsebok 1730.
(317) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00183. Födelsebok 1744.
(318) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00188. Födelsebok 1746.
(319) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00204. Födelsebok 1748.
(320) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00018.
(321) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00027.
(322) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00034.
(323) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00041.
(324) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00040. Dödbok 1763.
(325) = Oves Släktforskning Online. Ove Tegnér.
(326) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00119.
(327) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00098
(328) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00290. Dödbok 1785.
(329) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00047. Dödbok 1766.
(330) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00217. Vigsel 1753.
(331) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00049.
(332) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00054.
(333) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00060.
(334) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00107.
(335) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00169.
(336) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Sandvik, Åker socken.
(337) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gorsingelund, Strängnäs stadsförsamling.
(338) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Bråtorp, Åker sn.
(339) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Bråtorp, Åker sn.
(340) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Bråtorp, Åker sn.
(341) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Bråtorp, Åker sn.
(342) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00077.
(343) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00079.
(344) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00083.
(345) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00084.
(346) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00211. Vigsel 1704.
(347) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Skogstorps Station, Fors sn.
(348) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Fabriksgatan 12, Örebro stad.
(349) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Staftorp, Barva sn.
(350) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Kyrkoherdebostället, Tumbo sn.
(351) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Villaborg N:o 1, Strängnäs sfs.
(352) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Merlänna N:o 3, Länna sn.
(353) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gräfsäter, Härad sn.
(354) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Nyby, Tortuna sn.
(355) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Merlänna, Länna sn.
(356) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Bråtorp, Åker sn.
(357) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Bråtorp, Åker sn.
(358) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Bråtorp, Åker sn.
(359) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Kinglöt, Jäder sn.
(360) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Eksvallen, Överselö sn.
(361) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Stensborg B, Jäder sn.
(362) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Kinglöt N:o 2, Jäder sn.
(363) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Eksvallen, Härad sn.
(364) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Lönnberga, Jäder sn.
(365) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Stensborg B, Jäder sn.
(366) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Grundby N:o 2, Vallby sn.
(367) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Ärna 1, Kloster sn.
(368) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Kinglöt, Jäder sn.
(369) = Daga häradsrätt, Bouppteckningar och arvskiften, SE/ULA/10168/F II/14 (1826-1829), bildid: C0103895_00456.
(370) = Gåsinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10351/A I/5 (1825-1830), bildid: C0006504_00028.
(371) = Gåsinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10351/C/3 (1799-1842), bildid: C0006522_00175. Dödbok 1828.
(372) = Gåsinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10351/C/3 (1799-1842), bildid: C0006522_00095.
(373) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00213. Vigsel 1715.
(374) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00195.
(375) = LOVISA AUGUSTA FRIBERGS Ättlingar i Sverige. Bilaga 18-a:

I.1) L O V I S A (LOUISE) AUGUSTA FRIBERG, f 11/10 1872 i Vadsbro, Dunker sn, döptes 16/10, d 31/5 1930 i Cook County, Chicago, Illinois, USA, begr. 3/6. Faddrar: Sörtorp Son P. Carlsson, H. Soph. Persdotter i Dunkers By, Dr. August Jansson, Dott. Lovisa Mathilda Augustdotter. Levde 1891 i Tuna sn. Utfl. från Vadsbro 24/10 1888 till Lilla Malma sn. Infl. från Dunkers sn som piga 6/11 1888 till Hosjö No 1(1/2 mantal) i Lilla Malma sn, utfl. 24/10 1889 till Dunkers sn. Infl. från Lilla Malma sn som piga 9/11 1889 till Vadsbro i Dunkers sn, utfl. 24/10 1891 till Tuna sn. Inflyttade 2/11 1891 som piga till St. Anderbäck i Tuna sn. Utflyttade 24/10 1893 till Frustuna. Inflyttade från Tuna 16/11 1893 till Marieström i Frustuna. Utflyttade från Frustuna 28/11 1894 till Stockholm Klara. Inflyttade 8/11 1895 från Adolph Fredrik till Storkyrkoförsamlingen. Utflyttar 26/5 1896 till Johannes. Utflyttade 30/5 1896 till Amerika. Hon avreste 28/1 1898 som Lovisa Friberg från Göteborg med "SS Cameo" till Hull, England, för att resa med tåg till Liverpool, där resan fortsatte till slutdestinationen Chicago, Illinois, USA. Bosatt 1900 som servant Louise Freeburg hos familjen Mckay i Precinct 33 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1910 som Louise Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Louise Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Louise Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Enligt källa (386,387) född 1874, kom till Amerika 1894(1898 enligt källa (387). Om hennes ättlingar i Sverige och Amerika se bilaga 18 i källor (375). - G m GUSTAF NILSSON BERGMARK, f 1867(1866 enligt källa(387)) i Sverige. Kom till Amerika 1895(enligt källa (387) 1898). Tog namnet Bergmark i Amerika. Maskinist på fartyg. Bilmekaniker. Bosatt 1910 som Gustaw Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Gustav Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Gustaf Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Bosatt 1940 som änklingen Gus Bergmark i Ward 1, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States.(1)(2)(11)(12)(14)(198)(375)(376)(378)(379)(386)(387)(388)(389)(390)(392)

Barn(oäkta):

II.a) ERNST FRIBERG, f 23/5 1896 i Stockholm Storkyrkoförsamling, d 24/2 1964 i Grönehög, Brålanda sn. Bosatt: 1897-10-23 Dunker sn. - G 9/7 1926 i Brålanda m S I G N E EMILIA SKOG, f 14/5 1889 i Ödeborg, Brålanda sn, d 8/1 1983 i Grönehög, Brålanda sn .(377)

Barn:

III.1) E M Y SOFIA SKOG, f oäkta 9/2 1916 i Ödeborg, Brålanda sn, d 5/10 2007 i Brålanda sn. Bosatt: Villagatan 44, Brålanda sn.(377)

III.2) ANDERS G E O R G VILHELM FRIBERG, f 23/12 1928 i Grönehög, Brålanda sn, d 11/9 1978 i Banvaktsstugan Mökered, Öxnered sn. Omkom i en arbetsplatsolycka inom Järvägen. - G 19/4 1952 m KARIN ANNA-LISA NN, f 18/1 1932 i Frändefors sn, d 21/12 1997 i Stärkebo, Vänersborg sn.(377)

III.3) A L V A R GUSTAF BERTIL FRIBERG. - G m KRISTINA G U N V O R LIND, f 3/4 1928 i Mockfjärd sn.(377)

LOVISA AUGUSTA FRIBERGS ättlingar i Amerika. Bilaga 18-b:

I.1) L O V I S A (LOUISE) AUGUSTA FRIBERG, f 11/10 1872 i Vadsbro, Dunker sn, döptes 16/10, d 31/5 1930 i Cook County, Chicago, Illinois, USA, begr. 3/6. Faddrar: Sörtorp Son P. Carlsson, H. Soph. Persdotter i Dunkers By, Dr. August Jansson, Dott. Lovisa Mathilda Augustdotter. Levde 1891 i Tuna sn. Utfl. från Vadsbro 24/10 1888 till Lilla Malma sn. Infl. från Dunkers sn som piga 6/11 1888 till Hosjö No 1(1/2 mantal) i Lilla Malma sn, utfl. 24/10 1889 till Dunkers sn. Infl. från Lilla Malma sn som piga 9/11 1889 till Vadsbro i Dunkers sn, utfl. 24/10 1891 till Tuna sn. Inflyttade 2/11 1891 som piga till St. Anderbäck i Tuna sn. Utflyttade 24/10 1893 till Frustuna. Inflyttade från Tuna 16/11 1893 till Marieström i Frustuna. Utflyttade från Frustuna 28/11 1894 till Stockholm Klara. Inflyttade 8/11 1895 från Adolph Fredrik till Storkyrkoförsamlingen. Utflyttar 26/5 1896 till Johannes. Utflyttade 30/5 1896 till Amerika. Hon avreste 28/1 1898 som Lovisa Friberg från Göteborg med "SS Cameo" till Hull, England, för att resa med tåg till Liverpool, där resan fortsatte till slutdestinationen Chicago, Illinois, USA. Bosatt 1900 som servant Louise Freeburg hos familjen Mckay i Precinct 33 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1910 som Louise Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Louise Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Louise Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Enligt källa (386,387) född 1874, kom till Amerika 1894(1898 enligt källa (387). Om hennes ättlingar i Sverige och Amerika se bilaga 18 i källor (375). - G m GUSTAF NILSSON BERGMARK, f 1867(1866 enligt källa(387)) i Sverige. Kom till Amerika 1895(enligt källa (387) 1898). Tog namnet Bergmark i Amerika. Maskinist på fartyg. Bilmekaniker. Bosatt 1910 som Gustaw Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Gustav Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Gustaf Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Bosatt 1940 som änklingen Gus Bergmark i Ward 1, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States.(1)(2)(11)(12)(14)(198)(375)(376)(378)(379)(386)(387)(388)(389)(390)(392)

Barn:

II.a) GUSTAVE BERGMARK, f 1902 i Chicago, Illinois. Inga barn. Bosatt 1910 som Gustaw Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Gustav Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 som Gustave Bergmark i Cook County, Chicago(Districts 2377-2626), Illinois, USA. Bosatt 1940 i Ward 18, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States. - G m GRACE WENIG, f 1903, dotter av Fred Wenig och Grace Wenig. Bosatt 1940 i Ward 18, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States.(376)(386)(387)(391)

II.b) SIGNE M. BERGMARK, f 9/10 1904(1905 enligt källa (387)) i Chicago, Illinois, d 20/2 1966 i Stark, Ohio, United States. Bosatt 1910 som Singne Bergmark i Chicago Ward 2, Cook, Illinois, United States. Bosatt 1920 som Signe Bergmark i Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States. Bosatt 1930 i Chicago (Districts 0001-0250), Cook, Illinois, United States. Bosatt 1940 i Ward 13, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States. - G 1922 m HENRY D. KEAGY, f 9/1 1898 i Ohio, d 7/11 1985 i Clearwater, Florida, son av NN Keagy och Olive Murphy(omgift med Timothy Murphy), änkling 20/2 1966. Bosatt 1930 i Chicago (Districts 0001-0250), Cook, Illinois, United States. Bosatt 1940 i Ward 13, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States. Omgift med HELEN O. KEAGY, änka 7/1 1985.(376)(387)(393)(394)(395)(396)(397)

Barn:

III.1) HENRY D. KEAGY Jr.(376)(396)

III.2) SHIRLEY KEAGY, f 1935 i Chicago, Illinois. Bosatt 1940 i Ward 13, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States. Bosatt i Clearwater, Florida sedan 1978. - G m DEAN EVANS.(376)(396)(397)

Barn:

IV.a) SON EVANS.(376)

IV.b) DEANNE EVANS. Bosatt i New York. - G m NN NN.(376)

Barn:

V.1) SON NN.(376)

V.2) SON NN.(376)

IV.c) DAWN M. EVANS. Bosatt i Tampa, Florida.(376)

IV.d) DOTTER EVANS.(376)

(376) = Uppgifer från Dawn Evans i Tampa, Florida.
(377) = Källor: 1) Brålanda AIIa:5 (1927-1939) Bild 1180 / sid 105 (AID: v199086.b1180.s105, NAD: SE/GLA/13066). 2) Sveriges Dödbok 5. Källor: 1) Brålanda AIIa:5 (1927-1939) Bild 1180 / sid 105 (AID: v199086.b1180.s105, NAD: SE/GLA/13066). 2) Sveriges Dödbok 5. Källor: 1) Sveriges befolkning 1970. 2) Sveriges Dödbok 5. Källor: 1) Brålanda AIIa:5 (1927-1939) Bild 1180 / sid 105 (AID: v199086.b1180.s105, NAD: SE/GLA/13066). 2) Sveriges Dödbok 5. 3) Brålanda E:2 (1896-1938) Bild 65 / sid 59 (AID: v170478.b65.s59, NAD: SE/GLA/13066). Källor: 1) Sveriges befolkning 1970. Ernst Friberg källor: Källor: 1) Södra barnbördshuset CI:9 (1895-1897) Bild 2210 / sid 215 (AID: v91300.b2210.s215, NAD: SE/SSA/6037). 2) Jakob och Johannes BIIb:12 (1897-1898) Bild 510 / sid 47 (AID: v86350.b510.s47, NAD: SE/SSA/0008). 3) Sveriges Dödbok 5. 4) Brålanda E:2 (1896-1938) Bild 65 / sid 59 (AID: v170478.b65.s59, NAD: SE/GLA/13066). Ernst Friberg noteringar: Jakob och Johannes BIb:27 (1896-1896) Bild 640 / sid 60 (AID: v86313.b640.s60, NAD: SE/SSA/0008). Jakob och Johannes BIb:27 (1896-1896) Bild 790 / sid 75 (AID: v86313.b790.s75, NAD: SE/SSA/0008). Jakob och Johannes BIIb:12 (1897-1898) Bild 510 / sid 47 (AID: v86350.b510.s47, NAD: SE/SSA/0008). Dunker AIIa:1 (1901-1905) Bild 240 / sid 8 (AID: v163009.b240.s8, NAD: SE/ULA/10184). Brålanda E:2 (1896-1938) Bild 65 / sid 59 (AID: v170478.b65.s59, NAD: SE/GLA/13066). Brålanda AIIa:4 (1916-1926) Bild 118 / sid 105 (AID: v154154.b118.s105, NAD: SE/GLA/13066). Frändefors AIIa:4 (1906-1923) Bild 3530 / sid 748 (AID: v199205.b3530.s748, NAD: SE/GLA/13133). Sundals-Ryr AIIa:2 (1906-1919) Bild 1550 / sid 143 (AID: v83298.b1550.s143, NAD: SE/GLA/13511). Frändefors B:6 (1896-1934) Bild 1150 / sid 107 (AID: v250534.b1150.s107, NAD: SE/GLA/13133). Frändefors AIIa:3 (1906-1923) Bild 530 / sid 41 (AID: v199204.b530.s41, NAD: SE/GLA/13133). Frändefors AIIa:3 (1906-1923) Bild 550 / sid 43 (AID: v199204.b550.s43, NAD: SE/GLA/13133). Brålanda AIIa:3 (1906-1915) Bild 141 / sid 127 (AID: v154153.b141.s127, NAD: SE/GLA/13066). Brålanda AIIa:4 (1916-1926) Bild 142 / sid 129 (AID: v154154.b142.s129, NAD: SE/GLA/13066). Brålanda E:2 (1896-1938) Bild 65 / sid 59 (AID: v170478.b65.s59, NAD: SE/GLA/13066).
(378) = Källor: 1) Dunkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10184/A I/24 (1886-1890) sid 149. 2) Lilla Malma AI:23 (1886-1890) Bild 280 / sid 272 (AID: v59755.b280.s272, NAD: SE/ULA/10834). 3) Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 157 / sid 148 (AID: v54726.b157.s148, NAD: SE/ULA/10184). 4) Dunker AI:25 (1891-1895) Bild 221 / sid 206 (AID: v54727.b221.s206, NAD: SE/ULA/10184). 5) Tuna AI:23 (1891-1895) Bild 94 / sid 79 (AID: v62596.b94.s79, NAD: SE/ULA/11606). 6) Frustuna AI:17 (1891-1895) Bild 484 / sid 482 (AID: v55148.b484.s482, NAD: SE/ULA/10283). 7) Adolf Fredrik BIa:37 (1894-1894) Bild 155 / sid 152 (AID: v81607.b155.s152, NAD: SE/SSA/0001). 8) Adolf Fredrik BIIa:30 (1895-1895) Bild 1020 / sid 99 (AID: v81652.b1020.s99, NAD: SE/SSA/0001). 9) Jakob och Johannes BIIb:12 (1897-1898) Bild 650 / sid 61 (AID: v86350.b650.s61, NAD: SE/SSA/0008). 10) https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MSQN-1X7.
(379) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/6 (1861-1885), bildid: A0016067_00069.
(380) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/6 (1861-1885), bildid: A0016067_00049.
(381) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/6 (1861-1885), bildid: A0016067_00036.
(382) = Lunda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10865/C/7 (1895-1914), bildid: F0002699_00029.
(383) = Lunda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10865/F/5 (1895-1920), bildid: F0002707_00028.
(384) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/6 (1861-1885), bildid: A0016067_00203. Dödbok 1868.
(385) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/6 (1861-1885), bildid: A0016067_00212. Dödbok 1871.
(386) = "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSLQ-Y27 : accessed 21 October 2015), Louise Bergmark in household of Gustaf Bergmark, Chicago (Districts 2377-2626), Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 2480, sheet 4B, family 91, line 92, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 433; FHL microfilm 2,340,168.
(387) = "United States Census, 1910", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKHR-HSG : accessed 21 October 2015), Louise Bergmark in entry for Gustaw Bergmark, 1910.
(388) = "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJ3S-RWK : accessed 21 October 2015), Louise Bergmask in household of Gustiva Bergmask, Chicago Ward 4, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 16B, family 357, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,314.
(389) = "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSQN-1X7 : accessed 21 October 2015), Louise Freeburg in household of Aaron M Mckay, Precinct 33 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States; citing sheet 17A, family 330, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,240,277.
(390) = "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N345-ZHT : accessed 21 October 2015), Agusta Louisa Bergmark, 31 May 1930; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,892,491. Born 11 Oct 1873 in Sodermanland, Sweden, Fathers name Fridberg.
(391) = "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWBC-745 : accessed 21 October 2015), Gustave Bergmark in household of Fred Wenig, Ward 18, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-1218, sheet 7A, family 143, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 958.
(392) = "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWTN-BVX : accessed 21 October 2015), Gus Bergmark, Ward 1, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-36, sheet 1A, family 2, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 921.
(393) = "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSRB-BPJ : accessed 21 October 2015), Signe Keagy in household of Timothy Murphy, Chicago (Districts 0001-0250), Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 0029, sheet 11B, family 197, line 88, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 417; FHL microfilm 2,340,152.
(394) = "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKLJ-V8L : accessed 21 October 2015), Signe M Keagy, 20 Feb 1966; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 18375, certificate number 14928, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
(395) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVLY-VXL7 : accessed 21 October 2015), Signe M. Keagy, 1956; Burial, East Sparta, Stark, Ohio, United States of America, East Sparta Cemetery; citing record ID 107106551, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(396) = "United States, GenealogyBank Obituaries, 1980-2014," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVSY-FZ98 : accessed 21 October 2015), Mrs Signe M Keagy in entry for Henry D Keagy, Ohio, United States, 08 Nov 1985; from "Recent Newspaper Obituaries (1977 - Today)," database, GenealogyBank.com (http://www.genealogybank.com : 2014); citing Akron Beacon Journal, born-digital text.
(397) = "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWY5-PYY : accessed 21 October 2015), Signa Keagy in household of Henry Keagy, Ward 13, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-862, sheet 10B, family 222, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 947.
(398) = Husby-Rekarne kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10419/C/7 (1877-1894), bildid: F0003879_00124.
(399) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Berga frälsegård, Vadsbro sn.
(400) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/7 (1886-1894), bildid: A0016104_00032.
(401) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Charlottendal, Stigtomta sn.
(402) = Stigtomta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11450/C/5 (1871-1890), bildid: F0002829_00054.
(403) = Stigtomta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11450/C/2 (1797-1861), bildid: C0007520_00164.
(404) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00049.
(405) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00012.
(406) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00215. Vigsel 1720.
(407) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00099.
(408) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00045. Dödbok 1765.
(409) = Härads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10428/A I/2 (1706-1739), bildid: C0006710_00014.
(410) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00152. Dödbok 1720.
(411) = ANNA PERSDOTTER(IHLO). Sannolikt dotter av Petter Ihlo(son av Eloy de Reniboy från Belgien), d 7/2 1720 vid Hattorp,Länna sn, och Kerstin Eriksdotter. Utred detta. Genealogi.se. Rötter. Petter Illoson, trol son till Eloy de Reniboy, är körare vid Åker 1661-62 och finns 1673 i Länna. Även han bor säkert i eller i närheten av föräldrahemmet i Granbola. På tinget i Åker 17/9 1681 noteras bl a att "S. d. Påladhes Brukzkarlen Petter Ihlo efter nembdens uthsago betahla till Joen Månson i Granbola 12 dl Kmt för dhet hans häst öfwer än 50 håhl bijtit hafwer som af Erich Olofsson i Roklenna besannades". Petter Ihlo dör 1720 i Länna. Geni.com. Bo Ingemar Blomkvist. Om Eloy de Reniboy: Körare. Derniboy finns vid Åkers bruk 1624-27 i sv arkiv = Ilo Classon (körare) arbetar Eskilstuna 1647-49 , 1656-63 Bjuringe Länna bruk bosatt då i Granbola.
(412) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00031. Dödbok 1759.
(413) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00193.
(414) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00157. Dödbok 1736.
(415) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00085. Födelsebok 1710.
(416) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00093. Födelsebok 1714.
(417) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00096. Födelsebok 1716.
(418) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00098. Födelsebok 1718.
(419) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00105. Födelsebok 1721.
(420) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00106. Födelsebok 1721-1722.
(421) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00107. Födelsebok 1722.
(422) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00109. Födelsebok 1722.
(423) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00112. Födelsebok 1723.
(424) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00116. Födelsebok 1724.
(425) = 27/1 1719 bor i Fågelstugan, Länna sn: "Skräddaren Jon Pärsson, Hustrun Anna Matsdotter, Petter Ihlo(död 7/2 1720 wid Hattorp), Hustr. Kerstin Eriksdotter, Hust. Anna Andersdotter på Norrlänna backe, Systern Kerstin Pärsdotter". Fågelstugan ligger på Norrlänna ägor och där ligger även soldaten och karolinen Anders Pärsson Norrmans Sörtorp. 27/1 1719 bor i Sörtorp Stugor: "Anders Lustig, Hustrun Karin Pärsdotter, Pär Olof Larsson, Hust. Karin Eriksdotter, Skomakaren Erik Matsson(död 28/1 1719 i Fågelstugan), Hust. Karin Andersdotter, Säterbergs Änka Kerstin Eriksdotter".
(426) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00152. Dödbok 1720.
(427) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget, SE/RA/55203/55203.31/1 (1655), bildid: A0006707_00009. Granbola 1655. Där bor Ihlo(Eloy), Hustrun, 2 drängar.
(428) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget, SE/RA/55203/55203.31/2 (1656), bildid: A0006708_00018. Granbola 1656. Där bor Olof Ihlosson, Hustrun, Inhyses. Där bor också (Ihlo?), Hustrun, dräng, piga, 2 Inhyses.
(429) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget, SE/RA/55203/55203.31/3 (1657), bildid: A0006709_00008. Granbola 1657. Där bor Ihlo(Eloy), Hustrun, Olof Ihlosson.
(430) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00117. Födelsebok 1725.
(431) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00119. Födelsebok 1726.
(432) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget, SE/RA/55203/55203.31/42 (1701), bildid: A0006746_00043. Länna Bruk 1701.
(433) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00120. Födelsebok 1726.
(434) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00121. Födelsebok 1727.
(435) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00127. Födelsebok 1728.
(436) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00128. Födelsebok 1729.
(437) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00129. Födelsebok 1730.
(438) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00130. Födelsebok 1730.
(439) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00132. Födelsebok 1730.
(440) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00136. Födelsebok 1732.
(441) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00137. Födelsebok 1732.
(442) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00140. Födelsebok 1733.
(443) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00142. Födelsebok 1734.
(444) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00143. Födelsebok 1735.
(445) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00200.
(446) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00293. Dödbok 1786.
(447) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00056.
(448) = Centrala Soldatregistret Aktnummer: SR-00-0690-1715.
(449) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00165. Födelsebok 1736.
(450) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00167. Födelsebok 1737.
(451) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00157. Dödbok 1736.
(452) = Dessa är inte släkt:

II.b) ERIK(STAFFAN? Utredning pågår!) LARSSON. - G m INGEBORG LARSDOTTER, dotter av Lars Eriksson.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) OLOF ERIKSSON. - G m NN NN.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) ANNA OLOFSDOTTER.(1)(2)(3)(4)

IV.b) BRITA OLOFSDOTTER, f 1660, d 26/2 1744 i Byringe, Länna sn, Änka och 84 åhr 5 m 8dagar gl. - G m PER ERIKSSON. Bonde i Byringe 1719. Där bor 1712-1723 i Byringe Nr. 2 "Pär Ericsson, Hustru Brita, Son Oloff, Dotter Catharina, Dotter Anna, Pigan Karin, Måg Daniel(Anna)". Där bor 1719 i Byringe Nr. 2 "Pähr Eriksson, Hust. Brita Olofsdotter, Son Olof Pädersson, Dottern Anna Pädersdotter, Dottern Brita Pädersdotter, gåssen Pär Eriksson, gåssen Lars Larsson och pigan Karin Salomonsdotter". Dottern Anna Persdotter, f 1687 i Byringe, Länna sn, d 8/3 1765 i Byringe, Länna sn, som inhyses änka, 74 år 6 m. gl. "1720 d. 16 Octobris Daniel Danielsson på Bruket och pig. Anna Pärsdotter i Byringe". - G 16/10 1720 i Länna m Daniel Danielsson von Holts, f 1695, d 17/10 1736 i Byringe, Länna sn, son av ålderman och mästerhammarsmed Daniel Classon von Holts och Anna Bråwik.(1)(2)(3)(4)(406)(407)(408)(414)

IV.c) ERIK OLOFSSON, f 1665, d 21/5 1750 i Byringe, Länna sn, 85 åhr 1 m. gl. Bonde i Byringe, Länna sn. Där bor 1712-1723 i Byringe Nr. 3 "Eric Olofsson, Hustru Anna, Son Pär(i Biörklida), Dotter Kerstin, Dotter Karin, Dotter Anna, Måg Lars(Karin)". Där bor 1719 i Byringe Nr. 3 "Erik Olofsson, Hustrun Anna Wehlamsdotter, Dottern Karin Eriksdotter, Dottern Anna Eriksdotter, gåssen Jahn Hansson". - G m ANNA WEHLAMSDOTTER.(241)(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) PER ERIKSSON, f 27/12 1696 i Byringe, Länna sn, d 29/9 1763 i Björklida, Länna sn, 67 år gl., bonde i Björklida, Länna sn. - G m BRITA ERSDOTTER, f 10/3 1707.(1)(2)(3)(4)(300)(324)

Barn:

VI.a) MARIA PERSDOTTER, f 28/6 1724 i Björklida, Länna sn, blind. Faddrar: Erik Michelsson i Merlänn, Olof Jahnsson i Klåckartorp, Dr Olof Pärsson i Walnarstorp, Måns Hustru i Klåckartorp, Eriks Hustru i Täby, Pig. Anna Eriksdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)(300)(315)

VI.b) LARS PERSSON, f 19/5 1730 i Björklida, Länna sn, döptes 22/5, d 23/5 1773 i Björklida, Länna sn, bonde i Björklida. Faddrar: Mats i Wrettorp, Olof i Täby, Dr. Jan i Wrettorp, Anders Olofssons Hustru i Haglida, Anders Pärssons Hustru i Salvarstorp, Pig. Anna Eriksdotter i Ronholmstorp. - G 1:o 30/9 1753 i Länna m (CHRISTINA) STINA ERSDOTTER, f 29/7 1733, d 8/5 1766 i Björklida, Länna sn, begr. 11/5, 32 år 9 m. gl. Piga i Björklida vid giftermålet 1753. - G 2:o 28/12 1766 i Länna m STINA ERSDOTTER, f 5/8 1734 i Skäggesta, Åker sn, d 16/3 1785 i Björklida, Länna sn, dotter av Eric Larsson och Cathrina Persdotter. Var gift 3 gånger, tidigare 1759 med Lars Ersson vid Åkers Styckebruk. Omgift 29/5 1774 med ANDERS ANDERSSON, f 25/11 1740, med honom hade hon flera barn. Anders blev omgift med STINA ERSDOTTER, f 17/11 1753. 3 hustrur med samma namn på Björklida.(1)(2)(3)(4)(300)(316)(326)(328)(329)(330)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) MARIA LARSDOTTER, f 10/10 1754 i Björklida, Länna sn, döptes 13/10, d 27/4 1831 i Valnarstorp, Länna sn. Faddrar: Skogwaktaren Lars Ugla, Anders Hansson i Råcklänna, Dr. Anders Jonsson i Sörbosätter, Anders Olofssons Hustru i Haglida, Carl Christofferssons Hustru i Härsinge och Dunker, Pig. Caisa Larsdotter i Byringe. G m PER HENRIKSSON BONNEVIER, f 10/7 1759 i Krogen, Länna sn, d 3/6 1833 i Valnarstorp, Länna sn. De hade barnen 1. Erik Persson Bonnevier, f 31/5 1785 i Kärnbo sn, d 26/9 1786 i Kärnbo sn, 2. Per Persson Bonnevier, f 31/3 1787 i Kalkuddens Bruk, Kärnbo sn, d 2/3 1832 i Valnarstorp, Länna sn, vars barn tog efternamnet Wallin.(1)(2)(3)(4)(300)(320)(325)

VII.2) BRITA LARSDOTTER, f 22/7 1758 i Björklida, Länna sn, döptes 25/7. Faddrar: Jan Matsson i Wretatorp, Dr. Eric Andersson i Ronholmstorp, H. Anna Jonsdotter i Sörbosäter, Pig. Anna Jansdotter i Wretatorp. Flyttat till Björktorp 1774.(1)(2)(3)(4)(300)(321)(326)

VII.3) PER LARSSON, f 5/1 1761 i Björklida, Länna sn, döptes 11/1. Faddrar: Klåck. Pehr Sätterberg, Lars Andersson i Salfwarstorp, Dr. Pehr Pehrsson i Berga Åker Socken, H. Brita Ersdotter i Ronholmstorp, H. Brita Andersdotter i Salfwarstorp, Pig. Maria Larsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)(300)(322)

VII.4) STINA LARSDOTTER, f 28/3 1764 i Björklida, Länna sn, döptes 1/4. Faddrar: Anders Ersson i Ronholmstorp, Dr. Anders Andersson i Sörbosäter, H. Anna Jonsdotter i Wretatorp, Pig. Brita Pehrsdotter ifrån Sohlberga Åker Socken. Inflyttade 1776 från Salvarstorp till Björktorp.(1)(2)(3)(4)(300)(323)(327)

Barn i 2:a giftet:

VII.5) CATHRINA (CAJSA) LARSDOTTER, f 23/10 1767 i Björklida, Länna sn, döptes 25/10. Faddrar: Anders Andersson i Ronholmstorp, Drängen Johan Pärsson, Hustrun Brita Andersdotter i Löflund(Per och Anders Fribergs syster), Pigan Catharina Pärsdotter i St. Sätertorp. Flyttade till Åker 1786.(326)(331)

VII.6) ERIC LARSSON, f 17/6 1769 i Björklida, Länna sn, döptes 18/6, d 30/8 1779 i Björklida, Länna sn. Faddrar: Rustmästaren Isac Norrman, Drängen Anders Jansson i Wrettorp, Hustru Anna Andersdotter i Ronholmstorp, Pigan Stina Hansdotter i Wrettorp.(326)(332)

VII.7) GRETA LARSDOTTER, f 15/7 1771 i Björklida, Länna sn, döptes 16/7. Faddrar: Anders Olofsson i Köping Åker socken, Drängen Jan Andersson i Spånga Åker socken, Hustru Anna Ersdotter i Spånga Åker socken, Pigan Anna Andersdotter i Ronholmstorp. Flyttade till Åker 1786.(326)(333)

VI.c) PETTER PERSSON, f 19/7 1744 i Björklida, Länna sn, döptes 22/7. Faddrar: Skogwaktaren Anders Matsson i Sörbosäter, Carl Christoffersson i Göökärre, Dr. Pär Larsson i Byringe, Lars Jönssons Hust. i Byringe, Jahn Matssons Hust. i Wrettorp, Pig Marja Ersdotter i Dunkers Prästgård.(1)(2)(3)(4)(300)(317)

VI.d) BRITA PERSDOTTER, f 10/2 1746 i Björklida, Länna sn, döptes 16/2. Faddrar: Hans Öferwördighet Hr. Pehr Wirell, Rättaren Anders Olsson i Haglida, Pär Andersson i Byringe, Pär Anderssons Hustru i Råcklänna, Anders Anderssons Hustru i Måstorp, Pig. Anna Larsdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)(300)(318)

VI.e) CATHARINA PERSDOTTER, f 17/1 1748 i Björklida, Länna sn, döptes 19/1. Faddrar: Lars Jönsson i Byringe, Dr. Olof Olofsson i Råcksta, Anders Hust. i Ronholmstorp, Pig. Kerstin Pärsdotter i Råcksta.(1)(2)(3)(4)(300)(319)

V.2) KERSTIN ERIKSDOTTER, f i Byringe. "1715 d. 23 Octob. Anders Olofsson i Röwika och Kerstin Eriksdotter i Byringe". - G 23/10 1715 m ANDERS OLOFSSON, i Rövika. Där bor 1719 i St. Röwika "Olof Larsson, Hust. Marits Bengtsdotter, Son Anders Olofsson, Sonhust. Kerstin Eriksdotter, Inhyses Anna Jonsdotter".(1)(2)(3)(4)(373)(374)

V.3) KARIN ERIKSDOTTER, f 18/6 1699 i Byringe, Länna sn, d 19/6 1776 i Bränntomta, Länna sn. Fattighjon och änka i Bränntomta vid sin död. Hon hade 8 barn, varav 3 söner och 5 döttrar. Hennes son var bl.a. Per Larsson i Stämbråten och mågar var Anders Matsson i Bränntomta och Hindrik Hindriksson Bonnevier i Bråttorp. - G 22/10 1721 i Länna m LARS JÖNSSON, f 15/1 1701 i Stämtorp, Länna sn, d 2/5 1769 i Stämtorp, Länna sn, son av bonden i Stämtorp Jöns Larsson(f 1668, d 22/10 1735 i Stämtorp, Länna sn) o h h Brita Jonsdotter(d 15/6 1716 i Stämtorp, Länna sn). Faddrar: Jon i Stenbro, Måns i Åtorp, Hustru Anna i Käldalen. Deras dotter Anna Larsdotter(f 30/5 1728 i Byringe, Länna sn, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn) gift med Henrik Henriksson Bonnevier(f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn). Om hennes ättlingar: Se BILAGA 17 i Källor: (224).(1)(2)(3)(4)(224)(240)(241)

V.4) ANNA ERIKSDOTTER, f 24/11 1701 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Pär Larsson i Byringe, Lars i Biörklida, Hustru Anna i Walnarstorp, Hustru Brita i Byringe.(1)(2)(3)(4)(342)

V.5) BRITA ERIKSDOTTER, f 3/3 1705 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders, Klåckaren Christoffer, Hustru Anna i Biuringe, Pigan Karin Der Sammastädes.(343)

V.6) ERIK ERIKSSON, f 4/4 1709 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Lars i Biörklida, Anders i Byringe, Hustru Kerstin Ibidem, pig. Brita i Kolsätter.(1)(2)(3)(4)(345)

IV.d) PER OLOFSSON.(1)(2)(3)(4)

IV.e) KERSTIN OLOFSDOTTER.(1)(2)(3)(4)

IV.f) KARIN OLOFSDOTTER. - G m LARS NN.(1)(2)(3)(4)

IV.g) MARGARETA OLOFSDOTTER, f 6/9 1708 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Erik Pärsson i Ronholmstorp, Hustru Anna i Byringe, Hustru Kerstin i Åskiärr.(344)

III.2) PER ERIKSSON.(1)(2)(3)(4)

(453) = Wikipedia: Det skånska kriget hade avslöjat många graverande brister i den svenska armén. Den svenska militärmakten var inriktad på offensiva krig som skedde långt ifrån beväringarnas hemtrakter, i Tyskland eller någon annanstans på andra sidan Östersjön. För första gången på länge utkämpade Sverige ett defensivt krig på hemmaplan. Militären skrev vid den här tiden ut samtliga män man kunde finna i socknen, allt från drängar till bondsöner till bönderna själva, arbetskraft som var livsnödvändig för jordbruket. Följden av detta blev en omfattande desertering från den svenska armén. I och med att krigsskådeplatserna ofta var i skogsbygderna, var det lätt för beväringarna som kom uppåt landet att desertera och sedan ta sig hem igen. Detta ledde till ett alltför stort mantapp i den svenska armén och till att moralen bland de svenska soldaterna ofta var dålig.

Efter kriget var den svenska staten djupt skuldsatt. Skåne behövde återuppbyggas från grunden och militärmakten behövde reorganisera knektorganisationen för att undvika nya impopulära utskrivningar vid nästa krigstillfälle. Man behövde även en ny organisation för att klara av ett defensivt krig på hemmaplan. Lösningen på detta blev indelningsverket och den så kallade reduktionen som båda genomfördes under 1680-talet. Reduktionen frigjorde ekonomiska resurser till staten som använde pengarna till att upprusta armén och förstärka gränserna, bland annat grundades Karlskrona som flottbas under denna tid. Införandet av indelningsverket innebar att varje socken delades in i rotar. Varje rote bestod av ett antal gårdar som skulle avlöna en soldatgård. Varje soldat fick en egen gård som han skulle kunna försörja sig själv och sin familj på, samtidigt som han var tvungen att ställa upp på vissa plikter som till exempel övningar en månad om året och att ställa upp i krig när kallelsen kom. Denna lösning innebar att bönderna inte behövde skicka ut sin arbetskraft i kriget samtidigt som Sverige fick en militärorganisation med soldater bättre utbildade än vanliga bonddrängar, men betydligt billigare än värvade regementen. Indelningsverket skulle komma att leva kvar till in på 1900-talet. Det skånska kriget ledde visserligen till status quo, men kom att förändra militärorganisationen från grunden.
(454) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00097. Födelsebok 1717.
(455) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00101. Födelsebok 1720.
(456) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00114. Födelsebok 1724.

Tillbaka till toppen »