Holmér

Historien om släkten Holmér från Trälhult i Fagerhult socken. Släkten stammar från bonden Peter Persson i Trälhult på 1700-talet.

Av Peter Liliequist.


(Innehåller även utredningar på delar av släkterna Risberg, Gråberger. Uddén & Uppman)

Småländsk bondesläkt vars efternamn härstammar från byn Holm i Virserums socken. Släktens med säkerhet äldsta kända stamfader är rusthållaren och hemmansbrukaren i Trälhult, Fagerhult, Per Persson(1748-1816) och hans hustru Stina Persdotter. Bland dess många medlemmar finns flera kända idrottsmän, författare, lärare och präster m.m. I släktens vänskapskrets finns bl.a. Albert Engström och man kan känna den geografiska närheten till Astrid Lindgrens sagovärld. Min mamma, I S A Maria Holmér, var en av dem! En del av dem utvandrade till Nord Amerika(USA). Här utreder jag även 2 andra släkter Holmér, från Dädesjö och Ljungby, för att se om de har ett gemensamt ursprung.(1)

I.1) PETER (PER) PERSSON, Hemmansbrukare, rusthållare i Trälhult No 1, Fagerhult, f 1748, d 18/5 1816 i Trälshult No 1, Fagerhult(68 år gammal af ålderdoms svaghet). - G m STINA PERSDOTTER, f 7/8 1755.(97)(118)(119)(120)(124)(125)

Barn:

II.a) PETER PETERSSON, f 3/2 1786 (Modern 30 år gl.) i Trälhult No 1, Fagerhult, döptes. Faddrar: M.F. Hemmansbrukaren Jon Påwelsson i Grönmåla, Q.F. Hustru Ingeborg Pärsdotter Ibid.(97)(123)

II.b) DANIEL PETERSSON, f 8/7 1789 i Trälhult No 1, Fagerhult, döpt 11/7, d 6/6 1866 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. Faddrar: Erik Pärsson i Trälhult, och Hustru Catharina Pärsdotter Ibid. Torpare i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. - G m CAIJSA LISA HEMMINGSDOTTER, f 6/11 1786, d 1855 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(97)(102)(103)(104)(105)(122)

Barn:

III.1) EVA DANIELSDOTTER, f 23/4 1814, d 15/11 1844 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(102)(103)

III.2) JOHAN PETTER DANIELSSON, f 20/1 1817. "Liten och klen".(102)

III.3) ISAAK DANIELSSON, f 7/4 1819, d 7/2 1887 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. Torpare i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. - G 1:o m NN NN(kan ej läsa), f 14/11 1818, d 5/2 1845 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. - G 2:o 8/5 1846 i Fagerhult m ANNA SOPHIA LARSDOTTER, f 6/3 1822 i Fagerhult sn, d 28/11 1886 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(102)(103)(104)(105)(106)(107)

Barn:

IV.a) DÖDFÖTT BARN, f 25/6 1849 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(103)

IV.b) CARL JOHAN ISAKSSON, f 27/6 1852 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn, d 14/10 1852 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(103)

IV.c) EMMA CHRISTINA ISAKSDOTTER, f 30/7 1854 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn. Äger från 1887 torpet Källehorva, Lilla Klo, Fagerhult sn.(103)(104)(105)(106)(107)(108)

IV.d) HELENA GUSTAFVA ISAKSDOTTER, f 6/7 1861 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn, döptes 14/7, d 2/5 1866 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(104)(105)

III.4) NILS MAGNUS DANIELSSON, f 11/2 1822.(102)

III.5) DANIEL DANIELSSON, f 17/8 1830, d 10/7 1833 i Källehorva, Trälhult, Fagerhult sn.(102)

II.c) NILS PETERSSON, f 1792 14/4 (Modern 35 år gl.) i Trälhult No 1, Fagerhult, d 1861 2/11 i Lilla Klobo, Högsby. Faddrar: M.F. Jonas Persson i Trälhult, K.F. Stina Persdotter Ib. Hemmansägare i Lilla Klobo, 3/32 mtl, Högsby. - G m STINA JONSDOTTER, f 1788 11/2 i Fagerhult.(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(97)(121)

Barn:

III.1) STINA MARIA NILSDOTTER, f 1812 24/10 i Lilla Klobo, Högsby. - G 1829 1/1 m drängen och Rusthållaren ABRAHAM MATTSSON, i Fagerhult.(90)

III.2) JONAS PETER NILSSON, f 1818 23/1 i Lilla Klobo, Högsby, d 1879 21/5 i Holm, Virserum. Måg på gården, inflyttade 1839 från Högsby. Hemmansägare i Holm, Virserum. - G 22/12 1839 i Virserum m CAROLINA CHRISTINA SAMUELSDOTTER, f 1822 7/3 i Holm, Virserum, d 1862 15/5 i Holm, Virserum. Dotter till Samuel Jonsson(f 1788 16/8 i Tveta, d 1847 30/7 i Holm, Virserum) och Sara Svensdotter(f 1789 11/6 i Karlstorp, d 1876 13/1 i Holm, Virserum).(1)(74)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(89) (90)(91)(92)

Barn:(23)

IV.a) CHRISTINA MARIA JONSDOTTER, f 1842 i Holm, Virserum, d 1844 16/1 i Holm, Virserum.(80)

IV.b) CARL JOHAN HOLMÉR, f 7/3 1844 i Virserum sn, d 15/5 1927 i Djursdala sn. Utflyttade 1862 19/9 till Hvetlanda. Har därefter bytt namn till Holmér. Bevistar undervisning vid Elementarskolan i Kalmar.? 1865. Utflyttade 1881 27/5 till Viby. Efter studentexamen och vikariat vid allmänt läroverk, avlade han 1880 sin prästexamen och erhöll förordnande på olika platser, samt valdes 1882 till komminister i Djursdala, och tillträdde 1883, han var ledamot av andliga ståndet av KVO. Efter studier i Kalmar student i Uppsala (Kalmar nation) ht 1873, teor teol ex 15/9 1879, prakt teol ex 29/5 1880, prästvigd s.å. 25/6, komminister 11/4 1882. - G 3/5 1881 m M A R I A LOVISA AMALIA AHLBERG, f 12/12 1853 i Mörlunda sn, d 18/7 1941 i Södra Vi sn, dtr t lantbrukaren Johan A x e l Ludvig Ahlberg o h h Karolina Johansdotter. Flyttade 1927 från Lilla Vi till Södra Vi.(1)(2)(3)(13)(15)(16)(24)(27)(75)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)

Barn:

V.1) F R I D A MARIA ELISABETH HOLMÉR, f 14/2 1882 i Vikingstad sn, d 9/10 1967 i Råsunda, Solna, fastighetsmäklare. Bosatt 1900 som ogift Kontorist i 15:de Roten Nr. 26C, Göteborgs Gustavi. Bosatt 1910 som ogift Bokförerska i Oskar Fredrik, Göteborg. - G m trafikinspektor NILS JOHAN ABRAHAM RISBERG, f 28/3 1887 i Gråmanstorp, Risekatslösa sn, d 22/1 1944 i Johanneberg, Göteborg, son av stationsinspektör Nils Johan Risberg(f 24/12 1855 i Hässlunda sn, d 2/1 1950 i Risekatslösa sn) och Sigrid Abrahamsson(f 16/4 1858 i Risekatslösa sn, d 18/9 1935 i Risekatslösa sn). Studentexamen i Helsingborg 9/6 1906, elev vid Göteborgs Högskola 1907, extra kontorsbiträde vid H.H.J. 1905-06, extra ordinarie assistent 28/12 1906, assistent 25/6 1909, telegrafkontrollör 1918, 1:e kontrollör 1929 och därefter överkontrollör vid telefonstationen i Göteborg. Sedan 1942 var han trafikinspektor vid distriktsbyrån i Göteborg. Bosatt 1910 som ogift Telegrafassistent i Vasa, Göteborg. De hade barnen: Anna Maria Elisabeth Risberg, f 1/4 1913 i Haga, Göteborg, Frida Margareta Risberg, f i Göteborg, d 1919, Nils Emil Sigurd Risberg, f 16/4 1921 i Vasa, Göteborg.(1)(3)(25)(26)(41)(188)(189)(191)(192)(193)

V.2) C A R L SAMUEL ALEXANDER HOLMÉR, f 24/5 1883 i Djursdala, d 10/2 1936 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1903 i Linköping, inskr Uppsala universitet 1903(Östgöta nation), fil kand 1906, efterprövning 1907, 1908. Genomgått provår vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm ht 1911. Lärare Solbacka tidvis 1905-08. Rektor Motala Samskola vt 1909-vt 1911, v adj Vänersborg vt 1912. Adj matematik och biologi Jönköping 29/3 1912. Aktuarie i Jönköpings läns Pensionsförening från 1920. SvIdrFs guldm f rekordprest i allm idrott, fil mag, tävlingsseglare och idrottsman, SM i grenhopp 1904 och 1906, SR med 2,45 m 1903, RVO(matematik), Nordstjärneorden, botaniserade och fiskade, natur, matematiska problem, hade elever privat i villan, smeknamn: "Kalle Skuta", "Kapten Kalson". - G 7/1 1918 m I S A INGEBORG VILHELMINA BERGQUIST, f 20/9 1894 i Sofia församling, Jönköping, d 31/10 1976 i Timrå(personnummer: 18940920-2604), dtr t Hilma O t t i l i a Bergquist(senare gift Sourander).Kyrkobokförd i Ljustorp, Timrå kommun, Västernorrlands län. Mantalsskriven(1976) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Bogesundsg 1B, 555 90 Jönköping.(1)(3)(4) (5)(17)(29)(30)(76)(79)

Barn:

VI.a) CARL GÖSTA HOLMÉR, f 29/1 1919 i Kristina församling, Jönköping, d 17/2 1999 i Stockaryd, Sävsjö(personnummer: 19190129-2654), omyndig, ogift man. Folkbokförd i Stockaryd, Sävsjö kommun, Jönköpings län. Bostadsadress vid sin död: Skogsst 6A, 570 02 Stockaryd.(3)(79)

VI.b) C A R L - A X E L ALEXANDER HOLMÉR, 13/5 1922 i Sofia församling i Jönköping, d 15/2 1964 i Södra Vare i Blädinge, försäljare, lantarbetare, sågverksarbetare i Hjortsberga och vid Ångsågen i Vislanda, lantbrukare i Karlstorp i Blekeryd, gick på lantbruksskolan i Tenhult. - G m IRMGARD WEBER i hennes 1:a gifte(G 2:o m sågverksarbetaren Edvin Thommasson; deras dotter: K a r i n Elisabeth, f september 1966), sjukvårdsbiträde från Köln i Tyskland.(3)(14)(31)

Barn:

VII.1) INGMAR HOLMÉR-THOMMASSON, f 24/5 1959.(3)(31)

VI.c) C A L L A KRISTINA HOLMÉR, f tvilling 29/4 1925 i Sofia församling, Jönköping, d 28/4 1971 i Essinge församlning, Stockholm(personnummer: 19250429-2646), ogift kvinna. Apotekstekniker på apoteket Falken i Stockholm. Intressen: frimärken, dikter och aforismer, populärmusik, konstnärligt lagd, resor: Tunisien, Mallorca, Rumänien. Kyrkobokförd i Essinge, Stockholms stad, Stockholms län. Bostadsadress vid sin död: Essinge Brog 13, IV Westerl, 112 61 Stockholm.(2)(3)(79)

VI.d) I S A MARIA HOLMÉR, f tvilling 29/4 1925 i Sofia församling, Jönköping, d 24/3 1987 i Åkersberga, ÖsterÅker(personnummer: 19250429-2620), distriktstandsköterska, har genomgått hushållsskolan Idas skola och Eastmaninstitutet. Kyrkobokförd(1986) i ÖsterÅker, ÖsterÅkers kommun, Stockholms län. Mantalsskriven(1986) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Knipvägen 99, 184 00 Åkersberga. - G 12/6 1948 i Ljungarums kyrka i Jönköping m avdelningschefen AXEL G U N N A R BIRGER LILIEQUIST, f 18/10 1924 i Uppsala, son av 1:e länsnotarie Knut E r i c Liliequist o h h A s t r i d Sofia Amalia Stagh.(2)(3)(77)(79)

V.3) E R N S T ALEXANDER EMANUEL HOLMÉR, f 10/1 1885 i Djursdala sn, d 2/8 1958 i Linköping, kontorsskrivare vid SJ, ägde fastigheten tomten nr 3 i kv Fjärilen i Linköpings stad(Skolgatan 10).(1)(12)

V.4) D A V I D FILIP NATANAEL HOLMÉR, f 24/4 1887 i Djursdala sn, d 4/8 1926 i Lunds hosp, begr i Djursdala sn, lärare, god medeldistanslöpare i Uppsala Studenters IF. Mogenhetsexamen i Linköping 1909, inskr i Upps universitet ht 1909(Östgöta nation), fil mag 1914, v adj i Skara vt 1915-1/2 1915, e lär i Skövde ht 1915, P v Göteb Real 1916, v adj i Eksjö vt 1917, e lär v Malmö realsk fr ht 1917, e l Malmö realsk ht 1917-ht 1922, död 1926 i Malmö enligt källa(4).(1)(4)(18)(19)

V.5) A N N A ESTER AMALIA HOLMÉR, f 14/12 1888 i Djursdala sn, Kalmar län, d 17/9 1985 i Solna, Stockholms län(personnummer: 18881214-7109), ogift kvinna. Genomgått privat högre lärarseminarium Stockholm 1908-10, 1916-17, ämneslärare biologi och matematik Motala 1910-16, lärare samma ämnen S. Almquist fr 1917. Resor: Tyskland(Jena-Eisenach) 1921, (Eisenach) 1921, 1923, Berlin-München 1930. Kyrkobokförd(1983) i Solna, Solna kommun, Stockholms län. Mantalsskriven(1983) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Björnstigen 137, IV/Berga/, 171 72 Solna.(1)(20)(79)

V.6) E B B A NAEMI KAROLINA HOLMÉR, f 13/5 1890 i Djursdala sn, d 4/11 1903 i Djursdala sn.(1)

V.7) G U S T A F RICKARD MIKAEL HOLMÉR, f 23/9 1891 i Djursdala sn, Kalmar län, d 22/4 1983 i Matteus församling, Stockholm(personnummer: 18910923-0178). Idrottsman, idrottsinstruktör, har varit god mångkampare(bl a olympisk bronsmedalj i tiokamp vid OS 1912 i Stockholm), han hade 7.347 po-äng. Blev 1925 Svenska idrottsförbundets instruktör. Han har främst drivit fram medel- och långdistanslöpare, han har bl a utgivit "Holmérs idrottsbok"(1929). Idrottsinstruktör var han till 1957, han vann 10 SM 1912-20, smeknamn: "Gösta, Gösse". 1920 vid OS blev han fjärde man i tiokamp. Vid OS 1928 var han utsedd till en av tränarna. Han tog SM i femkamp åren 1912, 1913, 1915, 1917, 1920, SM i tiokamp åren 1913, 1917, 1918, 1919, SM i 110 m häck 1913, vann stav och spjut i LM mot Belgien 1913, höjd mot Norge och Danmark 1917. Var även god bandyspelare, som center i Sirius var han fruktad för sitt frislag och anses som en av uppfinnarna till den s k "Siriussäcken". Som intendent för studenternas idrottsplats i Uppsala skötte han ensam den akademiska idrotten, var intendent, instruktör och vaktmästare, vann själv 10 AM, var 1918-21 sekreterare i Akademiska Idrottsförbundet och 1917-18 i Upplands IF. Under sin vistelse i Finland blev han 1921 sportredaktör i Hufvudstadsbladet. Han var även ledare i IFK Helsingfors och 1922-24 sekreterare i Svenska Finlands Idrottsförbund. Han bidrog på flera områden verksamt till ett livligt idrottsutbyte med Sverige. Som instruktör i friidrott anställdes han i Sverige 1925 och har som sådan nått stora resultat speciellt inom medeldistanslöpning, där han delvis haft den finska konditions- och skogsträningen som förebild. Vid flertalet IM och OS under 1930- och 1940-talen medföljde han de svenska trupperna. Som journalist har han vunnit stort anseende för sina tekniska analyser i Idrottsbladet och har dessutom skrivit artiklar och träningsråd i olika idrotter. Skrifter: "Träningsråd för skidlöpare"(1929), "Träning"(1936), "Vägen till rekorden" (1943). Studentexamen 1912, löjtnant 1912 res 1916-24, medarbetare i Idrottsbladet 1915-59, idrottsredaktör i Hufvudstadsbladet i Helsingfors, redaktionssekreterare i finländska Idrottsbladet 1921-25, chefsinstruktör i Svenska Idrottsförbundet 1925-57, 3:e pris i tiokamp i OS 1912, 4:e 1920, SM 10 ggr: tiokamp, femkamp och 110 m häck, NM i höjdhopp 1917, nordisk akademisk mästare 10 ggr. Utg arbeten rörande teknik och träning, fri idrott och skidåkning. Kyrkobokförd(1967) i Matteus, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1967) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Rörstrandsg 40 3 tr, 113 40 Stockholm. - G 14/3 1921 m ASLÖG ROOS, f 13/8 1897 i Helsingfors, Finland, d 18/11 1972 i Matteus församling, Stockholm(personnummer: 18970813-0365), dtr t kamreren Arvid Roos o h h Agnes Poppius.(Hon hade en syster, Irmelin, och en bror, som var i Finska Flottan. "Arvid slog runt och sköt sig"). Kyrkobokförd i Matteus, Stockholms stad, Stockholms län. Bostadsadress vid sin död: Bostadsadress vid sin död: Rörstrandsg 40 3 tr, 113 40 Stockholm.(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(79)

Barn:

VI.a) G U S T A F CARL ARVID HOLMÉR, f 1921 i Helsingfors, Finland, d 2004. Han blev fil lic och fil dr 1960, docent i romanska språk vid Uppsala universitet 1966 och vid Stockholms universitet samma år. 1956-61 var han adjunkt i latin och franska vid Norra Latin i Stockholm, 1962-68 lektor i franska där och 1964-68 ämnesexpert i franska vid skolöverstyrelsens examensrotel. Sedan 1968 är han universitetslektor i franska vid Stockholms universitet. Han har periodvis varit tf professor och är sedan 1969 prefekt för romanska instutitionen. 5/5 1972 utnämndes han till professor i romanska språk, särskilt franska. - G 1947 m M Ä R T H A CHARLOTTA KAROLINA MÅRTENSSON, 26/5 1922 i Lur sn.(2)(10)

Barn:

VII.1) YVONNE HOLMÉR, f 28/6 1953, gick på Frans Schartaus Gymnasium 1974(linje för chefssekreterare-chefsassistenter). Förlovad 30/5 1974 m Kent Åberg. - G juni 1979 i Bromma kyrka m KENT ÅBERG, Sollentuna, son av Eric o Siv Åberg.(2)(10)(32)(33)(34)

VII.2) MONICA HOLMÉR. Förlovad 16/8 1975 m Christer Gustafsson. - G september 1979 i Bromma kyrka m CHRISTER GUSTAFSSON, son av Stig o Ingegerd Gustafsson, Bromma.(2)(10)(35)(70)

VII.3) GUNILLA HOLMÉR. - G 25/5 1974 i Bromma kyrka m banktjänsteman BO NORBRO, Lidingö, son av kapten Ture Norbro o h h Margit Pettersson.(2)(10)(36)

VI.b) GILLIS ÅKE H A N S HOLMÉR, f 28/12 1930 i Stockholm, d 4/10 2002 i Alstad, Skåne. Före detta polismästare, författare och ordförande i bob- och rodelförbundet. Han studerade vid Norra Latin och avlade studentexamen 1950. Samma år gjorde han militärtjänstgöring vid Jägarskolan i Kiruna, där han även genomgick kadettutbildning och sedermera blev kapten. Jur kand i Stockholm 1962, polischefkurs 1955-56, tjänstgöring som biträdande landsfiskal m m Stockholms län 1956-1962, tingstjänstgöring 1963-64, kammaråklagare Stockholm 1965, byråchef rikspolisstyrelsen 1966, chef säkerhets-avdelningen där sedan 1970(SÄPO), länspolismästare, spaningsledare för Palme-utredningen, FN-expert i narkotikafrågor, 1986 blev han utsedd till Årets svensk, kapten i l:a res. Böcker av författaren Hans Holmér: Narkotikaproblemet: En annorlunda polisrapport, 1981- Olof Palme är skjuten!, 1988. Loppan, 1990. Monika, 1991. Igloo, 1992. Masken, 1993. Tie-break, 1994. Blindträff, 1995. Cykeln, 1996. Stockholm 2004, 1997. Krysset, 1998, Birka, 1999. Åttan, 2000. Blodshämnd, 2001. Mardröm i midsommartid 2002. - G 1:o 1963 m KERSTIN CARLSSON, f 1931, dtr t chauffören David Carlsson o h h Marta Andersson. - G 2:o 9/12 1978 på Svenska Ambassaden i Paris m förbundssekreterare INGRID GELLERSTEDT. - G 3:o m ÅSA NN.(2)(9)(37)(78)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) PIA HOLMÉR.(2)

VII.2) ÅSA HOLMÉR, f 22/10 1957, genomgått Frans Schartaus Gymnasium.(2)(38)

VII.3) BJÖRN HOLMÉR.(2)

VI.c) MARIA E B B A HOLMÉR, f 1927, tog studenten, bosatt i Morristown, New Jersey, USA. - G m ROLF G. SJÖHOLM (SJOHOLM), ingenjör. Bosatt i Morristown, New Jersey, USA. Deras dotter: Maria Sjoholm, bosatt i Morristown, New Jersey, USA.(2)(3)

V.8) R U T H SIGNE INGEGÄRD HOLMÉR, f 22/10 1893 i Djursdala sn, Kalmar län, d 23/1 1990 i Hedvig Eleonora, Stockholm(personnummer: 18931022-0505), ogift kvinna. Realex 1911, Norrköpings h handelsist 1912, anst i bankab Norra Sverige 1913-14. Inträdde i Sv handelsbankens tjänst 1914, tjänstgör å bokföringsavd. Kyrkobokförd(1967) i Hedvig Eleonora, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1967) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Artillerig 20 5 tr, 114 51 Stockholm.(1)(21)(79)

V.9) E L S A GUNHILD MARGARETA HOLMÉR, f 9/9 1895 i Djursdala, Kalmar län, d 4/3 1989 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala(personnummer: 18950909-8209). Sjuksköterska i Östersund. Kyrkobokförd(1979) i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1979) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Börjeg 7, 752 24 Uppsala. - G 17/1 1930 m överläkaren G U S T A F ANDREAS "GÖSTA" GRÅBERGER, f 20/6 1896 i Sundsvall, Västernorrlands län, d 18/2 1971 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala(personnummer: 18960620-8214), son av pastorn Gustaf Gustafsson o h h Elin Andersson. Kyrkobokförd i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala kommun, Uppsala län. Bostadsadress vid sin död: Börjeg 7, 752 24 Uppsala. Med. lic, Fil. kand., Lassarettsläkare i Östersund. Röntgenöverläkare vid Östersund lasarett från 1932.(1)(2)(3)(11)(39)(79)

V.10) E D I T KERSTIN CLAUDIA HOLMÉR, f 16/2 1897 i Djursdala, Kalmar län, d 5/11 1988 i Lerum, Älvsborgs län(personnummer: 18970216-5805). Kontorist, har haft konfektyraffär, bor på Hugoborg, en gård i Lerum vid Riddarsten. Kyrkobokförd(1988) i Lerum, Lerums kommun, Älsborgs län. Mantalsskriven(1988) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Box 94, Riddarstensv 15, 443 01 Lerum1. - G 1940 m rentieren HUGO HASSLÖF, f 13/10 1888, d 21/2 1964.(1)(3)(71)(79)

V.11) K A R I N LILLY INGEBORG HOLMÉR, f 13/8 1899 i Djursdala, Kalmar län, d 22/2 1992 i Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län(personnummer: 18990813-5420), har sommarstället Uddebo i Lerum vid sjön Aspen. Kyrkobokförd(1988) i Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län. Mantalsskriven(1988) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Strandprom 29/g Uddén/, 131 50 Saltsjö-Duvnäs. - G 16/6 1923 m linjedirektören vid televerket CARL J. O. UDDÉN, f 31/1 1877 i Sundsvall, d 20/1 1947.(1)(3)(22)(40)(79)

IV.c) CLAES ALFRED OSCAR JONSSON, f 1845 15/11 i Holm, Virserum, d 1847 15/9 i Holm, Virserum.(80)

IV.d) ANNA GUSTAFVA JONASDOTTER, f 1847 21/12 i Holm, Virserum sn. Utflyttade 1880 11/6 till Stockholm. Bosatt 1900 i Holm Nr. 1 och 2, Virserum sn. - G 1881 1/6 i Virserum m KLAS ALGOT GUSTAFSSON, f 1857 22/4 i Näshult sn. Hela familjen inflyttade 1886 20/5 från Näshult. Äger gården Holm No 1, Virserum, från 1886 11/11. Moder: Lena Sofia Danielsdotter Blom, f 1827 i Näshult sn(Bosatt 1880 som Hemmansägarinna och Änka i Höghult Norregård, Näshult sn). Bosatt 1880 i Höghult Norregård, Näshult sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Holm Nr. 1 och 2, Virserum sn. Bosatt 1910 som Undantagsman och Änkling i Holm, Virserum sn. De hade barnen: Nanny Alida Sofia, f 27/2 1882 i Näshult sn, d 24/7 1886 i Holm, Virserum sn, Thilda Kristina, f 14/11 1884 i Näshult sn, Karl Johan, f 30/8 1887 i Holm, Virserum sn, (1910 student vid Uppsala Universitet), Josef August Samuel, f 24/2 1892 i Holm, Virserum sn.(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(130)(131)(132)

IV.e) JOHAN PETER JONSSON, f 1850 28/3 i Holm, Virserum sn, d 5/8 1909 i Granskate, Fagerhult sn. Bosatt 1880 som Brukare i Holm Nr. 1, Virserum sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare och Änkling i Granskate, Fagerhult sn. - G 1879 31/5 i Virserum m AMANDA KRISTINA NILSDOTTER, f 1858 13/4 i Fagerhult sn, d 1/3 1899 i Granskate, Fagerhult sn. Inflyttad 1874 18/9 från Fagerhult. Lyst 1879 11/5. De utflyttar 1886 11/11 till Månsagården, Ånhult, Virserum. Hela familjen utflyttade 1889 12/4 till Fagerhult sn. Bosatt 1880 i Holm Nr. 1, Virserum sn.(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(133)(134)(184)

Barn:

V.1) KARL AUGUST JOHANSSON, f 1880 11/4 i Holm, Virserum sn. Bosatt 1880 i Holm Nr. 1, Virserum sn. Utflyttade från Granskate 22/7 1900 till N. Amerika.(86)(87)(88)(134)(184)

V.2) MATILDA SOFIA JOHANSDOTTER, f 1882 22/4 i Holm, Virserum sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. - G 15/4 1911 m KARL WILHELM DAVIDSSON, f 12/1 1883 i Nöbbeled sn. Arrendator i Granskate, Fagerhult sn. De hade barnen: Karl Einar Manfred, f 23/4 1912 i Fagerhult sn, Karla Margit Ingeborg, f 25/9 1913 i Fagerhult sn, Tage Wilhelm Mauritz, f 5/9 1915 i Fagerhult sn, Sture Artur Holger, f 25/12 1917 i Fagerhult sn. De utflyttade 20/9 1919 till Soläng, Fagerhult sn. Hela familjen utflyttade från Soläng 21/3 1922 till Älghult sn.(87)(88)(133)(184)(185)(186)

V.3) MARIA GUSTAVA JOHANSDOTTER, f 1884 20/2 i Holm, Virserum sn, d 1886 9/7 i Holm, Virserum sn.(87)

V.4) FRIDA GUSTAVA JOHANSDOTTER, f 1886 2/10 i Holm, Virserum sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 2/1 1909 till Adolf Fredrik, Stockholm.(87)(88)(133)(184)

V.5) FRANS OSKAR JOHANSSON, f 25/5 1889 i Fagerhult sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 13/11 1909 till Amerika. Återlämnat Attest 13/12 1909. Omyndigförklarad 20/11 1914. Intagen 17/8 1923 på Västerviks Hospital. Skriven 1942 i Granskate, Fagerhult sn.(133)(184)(185)(187)

V.6) EDLA MARIA OCTAVIA JOHANSDOTTER, f 12/6 1891 i Fagerhult sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 12/11 1909 till Amerika.(133)(184)

V.7) ANNA ELISABETH JOHANSDOTTER, f 7/11 1893 i Fagerhult sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 6/2 1914 till Amerika. Återlämnat Attest 20/3 1914(överstruket).(133)(184)

V.8) JOHAN AMANDUS JOHANSSON, f 13/2 1896 i Fagerhult sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 19/1 1923 till Färgaryd sn.(133)(184)(185)

V.9) EINAR VICTORINUS JOHANSSON, f 25/2 1899 i Fagerhult sn. Bosatt 1900 i Granskate, Fagerhult sn. Utflyttade från Granskate 23/4 1918 till Amerika. Återlämnat Attest 27/5 1918. Utflyttade från Granskate 22/10 1919 till Mortorp sn.(133)(184)(185)

IV.f) GUSTAF ALFRED JONSSON, f 1851 14/9 i Holm, Virserum sn, d 1853 1/4 i Holm, Virserum sn.(81)

IV.g) CHRISTINA MARIA JONSDOTTER, f 1853 5/4 i Holm, Virserum sn. Utflyttade 1872 4/9 till Nord Amerika. Christina M Johansson från Virserum, 19 år, som lämnar Göteborg den 19 april 1872 för resa till Burlington.(81)(82)(83)(84)(85)(128)

IV.h) THILDA SOPHIA JONSDOTTER, f 1855 3/12 i Holm, Virserum sn. Utflyttade 1876 18/9 till Nord Amerika. Tilda Sofia, född 1855: lämnar Göteborg ombord på Rollo. Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951 Gothenburg, Sweden, Passenger Lists, 1869-1951, about Tilda Sofia Jonasdotter, Name: Tilda Sofia Jonasdotter Departure Date: 9 jun 1876 Ship Name: Rollo Birth Date: abt 1855 Birth Place: Kalmar L Wesserum Sn (Saxony) Age: 21 Destination: Hull, England . Det finns en Tilda S i Chicago, gift med Charles B Wilson, som stämmer så där med din Thilda. Paret flyttar tillbaka till Sverige och i Sv Dödbok finns Tilda Sofia Wilson, f Jonasdotter, född den 3/12 1855 MEN uppges vara född i Synnerby. Hon dör 4 januari 1939 (maken har dött några år tidigare). Tyvärr så står det att hon heter Tilli S Holmer när de gifter sig i Illinois 1885. - G 13/6 1885 i Chicago, Cook, Illinois m CHARLES B. WILSON, f 1856.(81)(82)(83)(84)(85)(127)(129)

IV.i) GUSTAF ALFRED JONSSON, f 1857 11/4 i Holm, Virserum, d 1859 26/3 i Holm, Virserum.(82)

IV.j) PETER AUGUST JONSSON, f 1860 4/5 i Holm, Virserum. Utflyttade 1878 15/3 till Nord Amerika. Aug. Jonason, 17 år, från Wirserum, Kalmar Län avreser 28/3 1878 från Göteborg med Ångfartyget Cameo till Hull i England, med slutdestination Chicago, Illinois, USA. Sannolikt August Johnson, f maj 1860 i Sverige, bosatt 1900 i Precinct 38 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States. Immigration year: 1875. - G 1889 m SELENA FORSBERG JOHNSON, f augusti 1867 i Sverige. Immigration year 1871. Där bor även en "servant" Charlotte Forsperg, f maj 1846 i Sverige, widowed. Mamma till 3 barn, varav 1 levande 1900. Immigration year 1871.(82)(83)(84)(85)(86)(101)(126)

Barn:

V.1) ROY JOHNSON, f februari 1890 i Illinois.(126)

V.2) CLARENCE JOHNSON, f april 1891 i Illinois.(126)

V-3) EARL JOHNSON, f oktober 1899 i Illinois.(126)

III.3) ALEXANDER NILSSON, f 1822 16/12 i Lilla Klobo, Högsby sn. Hemmansägare i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare och Änkling i Lilla Klobo, Fågelfors sn. - G m ANNA SOFIA ANDERSDOTTER, f 1828 23/8 i Högsby sn, d 1885 26/2 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn.(90)(91)(92)(93)(94)(96)(98)(135)(136)

Barn:

IV.a) IDA MATHILDA ALEXANDERSDOTTER, f 1848 28/3 i Lilla Klobo, Högsby.(93)

IV.b) ADELINA SOPHIA ALEXANDERSDOTTER, f 1850 30/9 i Lilla Klobo, Högsby. Lyst 1870. Utflyttade 1870 15/11 till Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1880 i Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1890 i Drageryd Nr. 5, Högsby sn. Bosatt 1900 i Drageryd Nr. 5, Högsby sn. Bosatt 1910 som Hemmansägareänka i Lillsjödals järnvägsstation, Högsby sn. - G 1870 19/8 m SVEN AUGUST JOHANSSON, f 1838 5/11 i Högsby sn. Hemmansägare i Drageryd No 5, 1/2 mtl. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Drageryd Nr. 5, Högsby sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Drageryd Nr. 5, Högsby sn. De hade barnen: Anna Adelia Sophia, f 2/8 1871 i Drageryd, Högsby sn, Carl Albert August, f 24/9 1873 i Drageryd, Högsby sn, Johan Aldor, f 10/5 1876 i Drageryd, Högsby sn, Alma Amalia, f 8/10 1878 i Drageryd, Högsby sn, Emilia Viktoria, f 2/5 1881 i Drageryd, Högsby sn, Aldina Constance, f 24/9 1884 i Drageryd, Högsby sn, Hilma Antoinette, f 24/8 1887 i Drageryd, Högsby sn.(93)(94)(95)(96)(98)(169)(170)(171)(172)

IV.c) IDA AUGUSTA ALEXANDERSDOTTER, f 1852 9/11 i Lilla Klobo, Högsby. Lyst för 1876 13/8. Utflyttade 1876 18/11 till Mjösebo, Högsby. Bosatt 1880 i Mjösebo, Högsby sn. Bosatt 1890 i Mjösebo, Högsby sn. Bosatt 1900 i Mjösebo, Högsby sn. - G 1876 10/9 m FRANS AUGUST SVENSSON, f 1852 24/4 i Högsby. Hemmansägare i Mjösebo, Högsby. Nämndeman. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Mjösebo, Högsby sn. Bosatt 1890 som Nämndeman i Mjösebo, Högsby sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Mjösebo, Högsby sn. De hade barnen: Sigrid Julia Sofia, f 22/12 1878 i Mjösebo, Högsby sn, Karl August Sigfrid, f 10/5 1881 i Mjösebo, Högsby sn, Anna Axelia, f 1/6 1883 i Mjösebo, Högsby sn, d 18/6 1883 i Mjösebo, Högsby sn, Anna Laura Mathilda, f 21/11 1887 i Mjösebo, Högsby sn, Gerda Augusta, f 5/5 1890 i Mjösebo, Högsby sn, Astrid Elisabeth, f 1892 i Högsby sn, Hilma Gertrud Maria, f 1895 i Högsby sn.(93)(94)(95)(96)(98)(166)(167)(168)

IV.d) CARL JOHAN ALEXANDERSSON, f 1855 9/5 i Lilla Klobo, Högsby. Vapenövad 1876 och 1877. Utflyttade 1878 16/10 till Hässleås, Högsby. Hemmansägare Hässleås 1/8 mtl, Högsby. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Hässleås, Fågelfors sn. - G 1878 11/7 m MATHILDA SOFIA PERSDOTTER, f 1859 23/7 i Högsby. Bosatt 1880 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(94)(95)(96)(98)(164)(165)

Barn:

V.1) CARL RICHARD CARLSSON, f 1879 28/4 i Hässleås, Högsby sn, d 1879 30/8 i Hässleås, Högsby sn.(96)

V.2) KARL RICHARD CARLSSON, f 1880 31/8 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1880 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(96)(98)(164)(165)

V.3) ANNA AXELIA SOFIA CARLSDOTTER, f 1881 22/11 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(98)(165)

V.4) NANNY ALTHEA CARLSDOTTER, f 1883 25/8 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(98)(165)

V.5) GUSTAF LEONARD CARLSSON, f 1885 3/5 i Hässleås, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(98)(165)

V.6) GERDA MARIA CARLSDOTTER, f 1887 i Fågelfors sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(165)

V.7) JOHAN GUNNAR CARLSSON, f 1890 i Fågelfors sn. Bosatt 1890 i Hässleås, Fågelfors sn.(165)

IV.e) CHRISTINA AMALIA ALEXANDERSDOTTER, f 1857 20/12 i Lilla Klobo, Högsby sn. Lyst för äkt. 1882 24/3. Utflyttade 1882 29/4 till Snabberyd, Högsby sn. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1890 i Snabberyd, Fågelfors sn. Bosatt 1900 i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors sn. - G 1882 29/4 m JOHAN ALFRED PETERSSON, f 1855 21/2 i Högsby sn. Hemmansägare i Snabberyd, Högsby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Snabberyd, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors sn. De hade barnen: Karl Johan, f 12/4 1882 i Snabberyd, Högsby sn, d 18/4 1882 i Snabberyd, Högsby sn, Signe Viktoria Amalia, f 19/8 1883 i Snabberyd, Högsby sn, Hilma Axelia Sofia, 1886 i Fågelfors sn, Anna Gunhild Constance, f 1890 i Fågelfors sn, Gerda Maria, f 1896 i Fågelfors sn.(94)(95)(96)(98)(135)(161)(162)(163)

IV.f) MATHILDA FREDRIKA ALEXANDERSDOTTER, f 1860 6/6 i Lilla Klobo, Högsby sn, d 1860 9/6 i Lilla Klobo, Högsby sn.(94)

IV.g) EMELIE FREDRIKA ALEXANDERSDOTTER, f 1861 20/9 i Lilla Klobo, Högsby sn. Lyst för äkt. 1885 2/8. Utflyttade 1885 18/9 till Staby No 3. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1890 i Hammarby Nr. 3, Högsby sn. Bosatt 1900 i Staby Nr. 2, Högsby sn. Bosatt 1910 i Staby, Högsby sn. - G 1885 18/9 m JOHAN AUGUST SVENSSON, f 1857 5/10 i Högsby sn. Hemmansägare i Staby No 3, Högsby. Hela familjen utflyttade 1890 6/11 till Hammarby No 3, Högsby sn. Hemmansägare i Hammarby No 3, Högsby sn. Kyrkovärd. Bosatt 1890 som Kyrkovärd i Hammarby Nr. 3, Högsby sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Staby Nr. 2, Högsby sn. Bosatt 1910 som Lantbrukare i Staby, Högsby sn. De hade barnen: Anna Sigrid Adéle, f 9/6 1886 i Staby, Högsby sn, Hilma Emelie Augusta, f 16/11 1888 i Staby, Högsby sn, Oscar Manfred, f 22/5 1891 i Hammarby, Högsby sn, Svante Albert Alexander, f 1894 i Högsby sn, Ester Laura Maria, f 1896 i Högsby sn, Gustaf Vilhelm, f 1901 i Högsby sn.(95)(96)(98)(135)(158)(159)(160)

IV.h) ANNA CAROLINA ALEXANDERSDOTTER, f 1864 1/10 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1890 i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1900 i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors sn. Bosatt 1930 i Sjöborgen, Sjövik och Tresnibben, Fågelfors sn. - G 1888 m KONSTANS EMIL LARSSON, f 1865 i Högsby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som f. d. Hemmansägare i Sjöborgen, Sjövik och Tresnibben, Fågelfors sn. De hade barnen: Edvin Alexander, f 1888 i Fågelfors sn, Karl Leonard, f 1889 i Fågelfors sn, Tyra Constance, f 1891 i Fågelfors sn, Gustaf Bernhard, f 1894 i Fågelfors sn, Ellen Elisabeth, f 1897 i Fågelfors sn.(95)(96)(98)(135)(154)(155)(156)(157)

IV.i) LAURA MARIA ALEXANDERSDOTTER, f 1867 25/1 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1900 i Skälsbäck, Fagerhult sn. Bosatt 1910 i Skälsbäck, Fagerhult sn. Bosatt 1930 som Hemmansägareänka i Skälsbäck Nr. 1, Fagerhult sn. - G m KARL OSKAR KARLSSON, f 1859 i Fagerhult sn, d 1925. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Skälsbäck, Fagerhult sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Skälsbäck, Fagerhult sn. De hade barnen: Oskar Georg Karlsson, f 1888 i Fagerhult sn, Karl Arthur Karlsson, f 1891 i Fagerhult sn, Albert Alexander Karlsson, f 1893 i Fagerhult sn, Alma Aldina Karlsson, f 1894 i Fagerhult sn, Ruth Linnea Maria Karlsson, f 1897 i Fagerhult sn, Esther Laurentia Karlsson, f 1899 i Fagerhult sn, Ernst Gunnar Karlsson, f 1901 i Fagerhult sn, Herbert Emanuel Karlsson, f 1903 i Fagerhult sn, Karl Walter Karlsson, f 1905 i Fagerhult sn, Gustaf Martin Karlsson, f 1908 i Fagerhult sn, Sigrid Marie Karlsson, f 1912 i Fagerhult sn.(95)(96)(98)(135)(151)(152)(153)

IV.j) AUGUST ADRIAN ALEXANDERSSON, f 1871 25/2 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1880 i Lilla Klobo, Högsby sn. Bosatt 1890 i Lilla Klobo, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Lixhult Nr. 1, Fågelfors sn. Bosatt 1910 som Hotellägare i Högsby, Högsby sn. Bosatt 1930 som Bankkamrer i Högsby Sparbank, Högsby sn. - G 1903 m MARIA ALFRIDA NILSSON, f 30/3 1876 i Målilla med Gårdveda sn. Bosatt 1910 i Högsby, Högsby sn. Bosatt 1930 i Högsby Sparbank, Högsby sn.(96)(98)(135)(136)(148)(149)(150)(183)

III.4) ANNA FREDRICA NILSDOTTER, f 1823 17/7 i Lilla Klobo, Högsby sn.(90)

III.5) KARL AUGUST NILSSON, f 1829 3/7 i Lilla Klobo, Högsby sn, d 13/12 1894 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Trånshult, Fågelfors sn. - G m LENA SOFIA LUDVIGSDOTTER, f 18/9 1833 i Högsby sn, d 30/5 1917 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1890 i Trånshult, Fogelfors sn. Bosatt 1900 som Undantagsänka i Trånshult, Fågelfors sn.(90)(91)(92)(137)(141)(175)(176)

Barn:

IV.a) ALFRED JUSTIN KARLSSON, f 4/2 1864 i Högsby sn, d 1945 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1890 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som Hemmansägare i Stensö, Fågelfors sn. - G 10/12 1895 m HILMA MARIA ANDERSSON, f 13/12 1854 i Högsby sn, d 1941 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1900 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 i Stensö, Fågelfors sn.(137)(138)(139)(140)(174)(175)(178)

Barn:

V.1) KARL RAGNAR KARLSSON, f 7/8 1897 i Fågelfors sn. Bosatt 1900 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som Jordbruksarbetare i Stensö, Fågelfors sn. Hemmansägare i Trånshult, Fågelfors sn. - G 18/4 1931 m BERTA ALVIDA JOHANSSON, f 10/10 1908 i Fågelfors sn.(138)(139)(140)(175)(178)

Barn:

VI.a) GUSTAF ALLAN KARLSSON, f 6/6 1931 i Fågelfors sn.(178)

VI.b) EIVOR MARIA KARLSSON, f 27/12 1932 i Fågelfors sn.(178)

VI.c) KURT ÅKE KARLSSON, f 13/7 1935 i Högsby sn.(178)

IV.b) ALEXANDER ROBERT KARLSSON, f 26/3 1866 i Högsby sn, d 5/3 1939 i Drageryd Nr. 2, Högsby sn. Bosatt 1890 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Arbetare i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1930 som Hemmansägare i Kvillehult, Högsby sn. - G 3/7 1903 m SELMA ROSALIE HÄSSLER, f 29/5 1874 i Högsby sn, d 27/9 1936 i Drageryd Nr. 2, Högsby sn. Bosatt 1910 i Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1930 i Kvillehult, Högsby sn.(137)(141)(142)(143)(175)(181)(182)

Barn:

V.1) ARVID TEODOR ALEXANDERSSON, f 8/7 1904 i Högsby sn. Bosatt 1910 i Drageryd, Högsby sn. Bosatt 1930 som Jordbruksarbetare i Kvillehult, Högsby sn.(142)(143)(181)(182)

IV.c) JENNY HILDEGARD KARLSSON, f 29/6 1868 i Högsby sn. Bosatt 1890 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1900 i Långhult, Högsby sn. Bosatt 1930 i Långhult, Högsby sn. - G 1896 m KARL RENIUS JOHANSSON, f 1870 i Högsby sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Långhult, Högsby sn. Bosatt 1930 som Hemmansägare i Långhult, Högsby sn. De hade barnen: Axel Kaleb Hilding Karlsson, f 1897 i Högsby sn, Elof Helge Wallentin Karlsson, f 1899 i Högsby sn, Anna Elvira Hildegard Karlsson, f 1900 i Högsby sn, John Einar Härold Karlsson, f 1903 i Högsby sn.(137)(144)(145)(175)

IV.d) AXEL GOTTFRID KARLSSON, f 2/11 1870 i Högsby sn. Bosatt 1890 i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1900 som Arbetare i Trånshult, Fågelfors sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som Hemmansägare i Rosenlund, Fågelfors sn. - G 1901 m SIGRID ADÉLE SOFIA SVENSSON, f 30/7 1878 i Högsby sn, dotter av hemmansägaren i Trånshult Johan August Svensson och Johanna Isaksdotter(f 24/8 1847 i Högsby sn). Bosatt 1910 i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 i Rosenlund, Fågelfors sn.(137)(141)(146)(147)(175)(177)

Barn:

V.1) KARL MARTIN KONRAD KARLSSON, f 24/2 1902 i Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som Jordbruksarbetare i hemmet i Rosenlund, Fågelfors sn. - G 15/9 1931 m NANNY AUGUSTA ERIKSSON,f 5/4 1905 i Högsby sn, från Skruvshult, Högsby sn.(146)(147)(177)(179)(180)

Barn:

VI.a) RUT DAGNY VIOLA KARLSSON, f 20/12 1931 i Högsby sn.(180)

V.2) JOHN AXEL ALBIN KARLSSON, f 20/6 1908 i Fågelfors sn. Bosatt 1910 i Trånshult Ernebro, Fågelfors sn. Bosatt 1930 som Jordbruksarbetare i hemmet i Rosenlund, Fågelfors sn.(146)(147)(177)

II.d) ELISABET PETERSDOTTER, f 10/10 1795 i Trälhult No 1, Fagerhult sn. Faddrar: M. f. Per Jaensson i Trälhult, Q. f. Lisa Persdotter i Gräsmåla. - G m ISAAK ZACHRISSON, f 1782. Bonde i Trälhult No 1. De hade barnen: Johan Peter, f 9/8 1819 i Fagerhult.(118)(119)

Tillhör släkten:

I.1) C A R L - E R I K BERNHARD HOLMÉR, f 29/6 1938 i Kalmar, Kalmar län, d 25/11 1997 i Ed, Upplands-Väsby kommun, Stockholms län(personnummer: 19380629-2912). Kyrkobokförd i Ed, Upplands-Väsby kommun, Stockholms län. Bostadsadress vid sin död: Båtsmansv 26, 194 41 Upplands Väsby. - G 16/4 1960 m BETTAN ?.(72)(79)

Barn:

II.a) TOMMY HOLMÉR. - G m KRISTINA ?.(72)

Barn:

III.1) ANTON HOLMÉR.(72)

En annan släkt Holmér från Dädesjö socken.

I.1) JOHANNES CARLSSON, f 17/10 1787 i Dädesjö sn(finns inte i födelseboken), kyrkovärd i Ramnåsa Thoragård Nr. 61. - G m LENA MÅNSDOTTER, f 8/7 1793 i Dädesjö sn, dotter av hemmansägaren i Ramnåsa Thoragård Nr. 61, Dädesjö sn, Måns Jonsson(f 1766) och Catharina Nilsdotter(f 1763).(196)(197)(198)

Barn:

II.a) STINA JOHANNESDOTTER, f 8/8 1812 i Dädesjö sn.(197)

II.b) PETER JOHANNESSON, f 15/3 1814 i Dädesjö sn, hemmansägare i Skårlaryd Norregård Nr. 24, Dädesjö sn. - G m KJERSTIN PETERSDOTTER, f 8/6 1807 i Dödesjö sn. Hon hade barnen i tidigare gifte(gift med Nils Nilsson, f 18/11 1801 i Stormaryd sn, d 18/6 1838, drunknad): Johan Nilsson, f 12/1 1828 i Dädesjö sn, d 22/5 1849 i Skårlaryd Nr. 24, Dädesjö sn, Christina Nilsdotter, f 18/11 1833 i Dädesjö, Gustaf Nilsson, f 27/11 1836 i Dädesjö sn.(173)(194)(195)(196)(197)

Barn:

III.1) CARL MAGNUS PETERSSON, f 16/2 1841 i Dädesjö sn.(194)

III.2) JOHANNA PETERSDOTTER, f 21/2 1844 i Dädesjö sn.(194)

III.3) HELENA PETERSDOTTER, f 6/1 1847 i Dädesjö sn.(194)

III.4) JOHAN PETERSSON HOLMÉR, f 24/8(född 8/10 enligt födelseboken) 1849 i Skårlaryd Norregård Nr. 24, Dädesjö, snickare i Växjö Östreg. No 11, Växjö landsförsamling. Hans mammas syster? Anna Cathrina Petersdotter, f 13/8 1830 i Dädesjö sn, bosatt 1876 i Hvitthult, Nottebäck sn(hennes man var snickare). - G 24/9 1877 m JOHANNA JONASDOTTER HÅRD, f 8/9 1850 i ?.(117)(194)

Barn:

IV.a) JOHAN A U G U S T HOLMÉR, f 14/2 1879 i Växjö landsförsamling, döptes 23/2. Faddrar: Torp. Gustaf Petersson med hustru Eva Hård fr. Sunnanvik i Berglunda? socken, Arbetskarlen Carl Hård och dess hu. Elin Hård fr. Segerstad. Stationsmästare vid Tegnaby Station, statarföreståndare. Inflyttade från Växjö som stationsmästare 3/11 1902 till Tegnaby Station. Utflyttar från Tegnaby Station 12/12 1936 till Uråsa, Kronobergs län. - G 23/2 1904 m SYSTER ESTER M A R I A PETTERSSON, f 23/2 1879 i Tegnaby, dotter av hemmansägaren i Norre Kvarn, Tegnaby, Sven Johan Petersson(f 8/11 1842 i Öja).(73)(109)(110)(111)(112)(113)(115)(117)

Barn:

V.1) F O L K E HARALD HOLMÉR, f 17/7 1904 i Tegnaby Station, Tegnaby(Kronobergs län), döptes 24/7, d 3/6 1987 i Maria Magdalena församling, Stockholm(personnummer: 19040717-0810). Faddrar: Johan Holmér och hans Hu. från Växjö, Agnes Holmér och Henrik Holmér, från Växjö, Gunhild Sandberg, Växjö. Fil. stud., Fil. Kand. Utflyttar från Tegnaby Station 10/11 1934 till Hedvig Eleonora, Stockholm. Intendent i Stockholm. Fil lic 1933, amanuens Lunds universitet konstmus 1928-33, riksförb f bildkonst 1934, Nat:-mus 1937, 2:e intendent 1942, intend där 1945, Liljevalchs konsthall sed 1950. - Skrifter: Torsten Palm(1949), Konstn:klubben hundra år(tills m Martin A. Ohlsson 1956), Monografi över Hilding Linnqvist(1955) m fl arb. - Utm: RNO, KMexÖO, OffItRFO, RDDO. Kyrkobokförd(1982) i Maria Magdalena, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1982) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Brännkyrkag 19, I Uppg B, 117 20 Stockholm. - G 12/10 1935 m ANNA BAGGE, f 1907, dtr t auditör Otto Bagge o h h Lillie Bergh.(73)(79)(109)(110)(112)(113)(115)

V.2) GÖSTA BERNHARD HOLMÉR, f 2/8 1905 i Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttade från Tegnaby Station 12/8 1922 till Växjö stad. Stamanställd 1/11 1922 - 1/10 1925.Inflyttade från Växjö stadsförsamling som Handelsbiträde 15/10 1926 till Tegnaholm, Tegnaby. Handlande i Tegnaholm, Tegnaby. Utflyttade från Tegnaholm 26/5 1933 till Kyrkhult, Blekinge län.(112)(113)(114)

V.3) MARGIT ELISABET HOLMÉR, f 2/4 1907 i Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttade från Tegnaby Station 20/8 1921 till Växjö stad. Inflyttar från Växjö stad 21/5 1928 till Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 20/4 1929 till Adolf Fredrik, Stockholm. Inflyttar från Adolf Fredrik, Stockholm, 23/4 1930 till Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 14/10 1935 till Växjö stadsförsamling. - G 3/10 1935 m kontorsbiträdet PER AXEL RUDHE, från Växjö.(112)(113)(115)

V.4) ERIK VOLMAR HOLMÉR, f 18/10 1908 i Tegnaby Station, Tegnaby. Jordbruksarbetare. Utflyttar från Tegnaby Station 21/1 1926 till Växjö stadsförsamling. Inflyttade från Växjö stadsförsamling 7/11 1928 till Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 26/5 1931 till Växjö stadsförsamling. "Fader till Beda A. S. E. Sigfridssons dotter u. ä., född d. 8/7 1930, Tegnaby Norregård". Inflyttar från Växjö stadsförsamling 21/3 1932 till Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 1933 till sid. 237. - G 2/7 1933 m B E D A ANNA SOFIA ELISABET SIGFRIDSSON, f 27/6 1911 i Tegnaby Norregård, Tegnaby, dotter av hemmansägaren Karl Herman Zakarias Sigfridsson(f 24/8 1877 i Tegnaby, d 19/6 1926 i Tegnaby Norregård, Tegnaby) och Almina Elisabet Johansson(f 2/2 1880 i Hemmesjö;gift 31/12 1907).(112)(113)(115)(116)

Barn:

VI.a) KERSTIN ANNA ELISABET HOLMÉR, f(deras u.ä.) 8/7 1930 i Tegnaby Norregård, Tegnaby.(116)

VI.b) LARS-ERIK INGEMAR HOLMÉR, f 22/12 1934 i Tegnaby Norregård, Tegnaby.(116)

VI.c) BARBRO BIRGITTA ELISABET HOLMÉR, f 13/4 1938 i Tegnaby Norregård, Tegnaby.(116)

V.5) RUNE HENRY HOLMÉR, f 22/8 1910 i Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttade från Tegnaby Station 11/8 1924 till Växjö stad.(112)(113)

V.6) MAJ INGA HOLMÉR, f 10/3 1913 i Tegnaby Station, Tegnaby. Handelsbiträde i Tegnaholm, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 7/1 1932 till Vederslöv, Kronobergs län. Inflyttar från Vederslöv 21/10 1932 till Tegnaby Station, Tegnaby. Utflyttar från Tegnaby Station 1936 till Tegnaholm, Tegnaby. - G 4/10 1936 m GEORGE ERNER VALENTIN LINDQVIST, f 7/9 1910 i Väckelsång. Handlanden i Tegnaholm, Tegnaby. De hade dottern Ingegärd, f 19/6 1938 i Växjö stadsförsamling.(112)(113)(114)(115)

V.7) STURE HOLMÉR, f(tvilling) 13/6 1915 i Tegnaby Station, Tegnaby, d 6/11 1916 i Tegnaby Station, Tegnaby.(112)(113)

V.8) ALLAN HOLMÉR, f(tvilling) 13/6 1915 i Tegnaby Station, Tegnaby. Trafikelev. Utflyttar från Tegnaby Station med föräldrarna 12/12 1936 till Uråsa, Kronobergs län.(112)(113)(115)

V.9) STURE HOLMÉR, f 28/2 1918 i Tegnaby Station, Tegnaby. Handelsbiträde. Utflyttar från Tegnaby Station 11/12 1936 till Växjö stad.(112)(113)(115)

III.5) JONAS PETER PETERSSON, f 23/10 1852 i Dädesjö sn.(194)

II.c) JONAS JOHANNESSON, f 31/5 1817 i Dädesjö sn.(196)(197)

II.d) CARL JOHANNESSON, f 27/11 1820 i Dädesjö sn.(196)(197)

II.e) MAGNUS JOHANNESSON, f 2/6 1827 i Dädesjö sn.(196)(197)

En annan släkt Holmér från Ljungby socken:

I.1) JONAS MATSSON, f 1775, bonde, hemmansbrukare och undantagsman i Koholma, Ljungby sn. Här bor inhyses enklingen Mathis Pehrsson, f 1738. Sannolikt Jonas fader. - G m ANNICKA OLSDOTTER f 1778.(204)(205)(206)

Barn:

II.a) INGEBORG LISA JONSDOTTER, f 1800.(205)(206)

II.b) CHRISTINA JONSDOTTER, f 1806.(205)(206)

II.c) GUSTAFVA JONSDOTTER, f 1809.(205)(206)

II.d) ANNA JONSDOTTER, f 1812.(205)(206)

II.e) PETER JONSSON, f 14/9 1814 i Koholma, Ljungby sn(ej född i Dörby sn), d 10/12 1893 i Ölvingstorp Nr. 5, Ljungby sn, rättare. Bosatt 1880 som Arbetare och Änkling i Ölvingstorp, Ljungby sn. Bosatt 1890 som Jordbruksarbetare och Änkling i Ölvingstorp Nr. 5 och 6, Ljungby sn. - G 1:o 20/9 1840 i Ljungby m INGRID MARIA MAGNUSDOTTER, f 9/3 1819 i Bockekulla, Ljungby sn, d 10/2 1865 i Ölvingstorp Nr 13, Ljungby sn, dotter av Magnus Nilsson(f 9/5 1786 i Högsby sn, d 2/6 1868 i Konungaryd Nr. 2, Ljungby sn) och Stina Persdotter(9/3 1790 i Sundtorp, Ljungby sn, d 28/12 1866 i Konungaryd Nr. 2, Ljungby sn). - G(Sambo) 2:o m JOHANNA OLSDOTTER, f 12/7 1835 i Ljungby sn, d 26/2 1875 i Ölvingstorp Nr. 13, Ljungby sn.(199)(200)(201)(202)(203)(204)(205)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ANDERS AUGUST PETERSSON, f 22/11 1840 i Binga Nr. 6, Hossmo sn, d 27/11 1904 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, rättare. - G 15/12 1861 i Ljungby m ADELINA JOSEFINA HOLMGREN, f 15/6 1843 i Ölvingstorp, Ljungby sn, d 9/5 1920 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, dotter av Afsk. Art. Axel Holmgren och Christina Svensdotter.(199)

Barn:

IV.a) PER VIKTOR ANDERSSON, f 16/10 1861 i Ölvingstorp, Ljungby sn, d 4/11 1861 i Ölvingstorp, Ljungby sn.(199)

IV.b) KARL VIKTOR ANDERSSON, f 26/10 1862 i Råby Nr. 1, Ljungby sn. Bosatt 1881 i Hagby sn.(199)

IV.c) AMELIE CHRISTINA ANDERSSON, f 19/1 1864 i Råby Nr. 1, Ljungby sn. Bosatt 25/11 1881 i Kalmar.(199)

IV.d) KLAS VIKTOR ANDERSSON, f 27/11 1865 i Råby Nr. 1, Ljungby sn. Bosatt 17/11 1881 i Kalmar.(199)

IV.e) JENNIE SOFIE ANDERSSON, f 26/12 1867 i Råby Nr. 1, Ljungby sn. Bosatt 11/12 1888 i Kalmar. - G(Sambo) m OSKAR BJÖRKMAN, f 1/12 1855 i Mortorp sn.(199)

IV.f) AUGUSTA WILHELMINA ANDERSSON, f 5/2 1870 i Råby Nr. 1, Ljungby sn. Bosatt 9/10 1889 i Kranklösa Nr. 1, Ljungby sn. Hennes dotter(oäkta): Anna Josefina, f 6/1 1891 i Kranklösa Nr. 1, Ljungby sn. Utflyttade 6/4 1891 till Nord Amerika.(199)(207)(208)

IV.g) HILMA EMELIE MARIA ANDERSSON, f 8/12 1871 i Tomteby Nr. 2, Ljungby sn, d 14/2 1927. Bosatt 1/12 1896 i Maria Magdalena, Stockholm. - G 15/4 1899 m SVEN BERNHARD ANDERSSON, f 19/6 1876 i Hossmo sn, d 23/8 1955 i Harby, Ljungby sn. De hade barnen: Ellen Tekla Ingeborg Andersson, f 23/9 1899 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 6/5 1985 i Hagby sn, Astrid Märta Linnea Andersson, f 3/11 1901 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 28/1 1993 i Råsunda, Solna, Vivi Maria Josefina Andersson, f 19/12 1903 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 19/12 1991 i Brännkyrka, Stockholm.(199)

IV.h) ERNST OTTO ANDERSSON HOLMÉR, f 4/2 1874 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 22/8 1957 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Kusk. Bosatt 27/11 1894 i Ås, Öland. - G 14/5 1898 m ANNA TERESIA MORÈN, f 31/12 1874 i Kalmar, d 17/12 1961 i Ljungby Ålderdomshem, Ljungby sn.(199)

Barn:

V.1) ERNST HENRY VALDEMAR HOLMÉR, f 5/7 1899 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Emigrerade 30/9 1915 till Nord Amerika.(199)

V.2) ANTON OSKAR HILDING HOLMÉR, f 10/3 1902 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 17/8 1976 i Ljungby sn.(199)

V.3) JEAN WILLIAM HOLMÉR, f 22/1 1904 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Emigrerade 2/8 1920 till Nord Amerika.(199)

V.4) EDVIN BERNARD AUGUST HOLMÉR, f 28/1 1906 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 1/1 1998 i Ljungby sn. Bosatt 4/12 1926 i Mortorp sn(199)

V.5) GUSTAV SIGVARD HOLMÉR, f 15/2 1908 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Emigrerade 1/7 1924 till Nord Amerika.(199)

V.6) ERIK VILHELM HOLMÉR, f 17/3 1910 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 6/5 1988 i Dörby sn. Bosatt 30/11 1929 i Halltorp sn. Bosatt 26/10 1937 i Nybro sn.(199)

V.7) SVEN IVAR BERTIL HOLMÉR, f 1914 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn.(199)

V.8) BROR STURE FILIP HOLMÉR, f 1/1 1916 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 25/9 1987 i Nybro sn.(199)

IV.i) JOHN EDVIN ANDERSSON, f 12/9 1876 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 16/11 1876 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn.(199)

IV.j) JOHAN AUGUST ANDERSSON HOLMER, f 15/10 1879 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 6/6 1949 i Ljungby sn. Rättare. G 7/11 1903 m SIGRID ANNA ELISE KARLSSON, f 8/5 1876 i Högsby sn, d 27/3 1968 i Ljungby sn.(199)

Barn:

V.1) RAGNAR AUGUST SIGURD HOLMER, f 1/9 1904 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 30/1 2001 i Sankt Johannes, Kalmar. Bosatt 13/3 1923 i Borgholm, Öland. Bosatt 26/9 1924 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Änkling 3/5 1988.(199)

V.2) RAGNHILD MARGARETHA HOLMÉR, f 30/7 1908 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 1/9 1991 i Ryssby sn. Bosatt 12/6 1934 i Ryssby sn.(199)

V.3) ERIK GÖSTA YNGVE HOLMER, f 17/9 1911 Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 23/11 2001 i Oskarshamn. Bosatt 28/12 1932 i Kalmar.(199)

V.4) BENGT FREDRIK HARALD HOLMÉR, f 28/3 1913 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 7/5 2002 i Ljungby sn.(199)

V.5) STIG BERTIL HOLMÉR, f 6/12 1915 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 9/11 2005 i Råsunda, Solna.(199)

IV.k) (Dödfödd flicka), f 29/5 1882 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 29/5 1882 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn.(199)

IV.l) ANNIE EDIT JOSEFINA ANDERSSON, f 18/6 1885 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn, d 17/3 1887 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn.(199)

III.2) JOHAN MAGNUS PETERSSON, f 23/12 1842 i Ölvingstorp Nr. 5, Ljungby sn. Rättare. Bosatt 1876 i Mossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 7/11 1894 i Kölbygärde Nr. 2, Ljungby sn. Bosatt 1900 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Bosatt 2/11 1904 i Råby Nr. 3, Ljungby sn. Bosatt 20/10 1918 i Karl Gustav, Norrköping. - G 26/3 1864 m EMMA NILSDOTTER, f 3/6 1841 i Arby sn. Bosatt 20/10 1918 i karl Gustav, Norrköping.(199)

Barn:

IV.a) PER AUGUST JOHANSSON, f(oäkta tvilling) 12/5 1863 i Ölvingstorp Nr. 5, Ljungby sn. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 31/10 1881 i Kalmar.(199)

IV.b) WILHELMINA MARIA JOHANSSON, f(oäkta tvilling) 12/5 1863 i Ölvingstorp Nr. 5, Ljungby sn. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.c) ALMA KRISTINA JOHANSSON, f 11/3 1866 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 22/9 1883 i Stockholm.(199)

IV.d) KARL LUDVIG JOHANSSON, f 28/5 1869 i Botorp Nr. 2, Ljungby sn. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.e) HILMA AMY TERESIA JOHANSSON, f 1/2 1872 i Botorp Nr. 3, Ljungby sn. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. - G 3/4 1893 i Ljungby m FRANS OSKAR NILSSON, f 18/7 1866 i Oskar, Kalmar. De hade dottern: Elin Teresia Nilsson, f 14/1 1894 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.f) AMANDA REGINA JOHANSSON, f 26/9 1874 i Harby Nr. 2, Ljungby sn, d 22/11 1957 i Ånge, Västernorrland, Medelpad. Änka 28/11 1944. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 16/4 1894 i Maria Magdalena, Stockholm.(199)

IV.g) ELIN SOFIA JOHANSSON, f 27/11 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn, d 15/2 1960 i Holje 3:94, Olofström. Bosatt 1876 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 26/2 1892 i Stockholm. Änka 16/1 1958. - G m NN WIDERSTRAND.(199)

IV.h) MAGNUS FERDINAND JOHANSSON HAVERMARK, f 5/6 1879 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn, d 15/11 1959 i Runby Övra 2:180 Runbyvägen 2a, Ed sn, Upplands Väsby. Bosatt 1879 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 7/11 1894 i Kölbygärde Nr. 2, Ljungby sn. Bosatt 1900 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. G 19/12 1924 m NN NN.(199)

IV.i) EMMA AUGUSTA JOHANSSON, f(tvilling) 23/6 1881 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn. Bosatt: 1881 Hossmo nr 5, Hossmo sn. Bosatt 7/11 1881 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 7/11 1894 i Kölbygärde nr 2, Ljungby sn. Bosatt 12/11 1897 i Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1900 i Ljungby nr 4, Ljungby sn.(199)

IV.j) JOHAN GUSTAV JOHANSSON, f(tvilling) 23/6 1881 i Hossmo Nr. 5, Hossmo sn, d 10/7 1881 i Hossmo nr. 5, Hossmo sn.(199)

IV.k) ELIS ELVING JOHANSSON, f 23/12 1883 i Kölby, Ljungby sn, d 11/3 1905 i Råby Nr. 3, Ljungby sn. Bosatt 7/11 1894 i Kölbygärde nr 2, Ljungby sn. Bosatt 14/10 1899 i Karlskrona Amiralförs. Bosatt 1900 i Ljungby nr 4, Ljungby sn.(199)

IV.l) AGNES VIKTORIA JOHANSSON, f 24/11 1888 i Kölby, Ljungby sn, d 18/7 1973 i Kungsholm, Stockholm. Änka 9/4 1937. Bosatt 7/11 1894 i Kölbygärde Nr. 2, Ljungby sn. Bosatt 1900 i Ljungby Nr. 4, Ljungby sn. - G m NN STOCKHAUS.(199)

III.3) OLAUS WILHELM PETERSSON, f(tvilling) 20/2 1845 i Dörby sn.(202)

III.4) CHRISTINA PETERSDOTTER, f(tvilling) 20/2 1845 i Dörby sn.(202)

III.5) EDWARD PETERSSON, f 21/10 1847 i Ölvingstorp Nr. 13, Ljungby sn, d 14/8 1931 i Kölby, Ljungby sn. Rättare, Kronofjärdingsman. Bosatt: 1871 Dörby sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn. - G 21/4 1872 m CHARLOTTA JONASDOTTER, f 10/7 1848 i Kranklösa Herrgård, Ljungby sn, d 17/12 1909 i Kölby, Ljungby sn, dotter av mjölnaren Jonas Jonsson och Johanna Nilsdotter.(199)

Barn:

IV.a) EMIL ALFRED WALDÉN, f 22/10 1872 i Dörby sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn.(199)

IV.b) EMMA SOFIA WALDÉN, f 22/3 1874 i Dörby sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. - G 29/9 1900 i Ljungby m KARL FREDRIK PETTERSSON, f 16/4 1874 i Högsby sn.(199)

IV.c) KARL EDVARD PETERSSON, f 2/12 1875 i Dörby sn, d 28/2 1879 i Vassmolösa Nr. 4, Ljungby sn.(199)

IV.d) GUSTAF EMIL WALDÉN, f 26/1 1879 i Vassmolösa Nr. 4, Ljungby sn, d 23/4 1956 i Mortorp sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 22/10 1903 i Solna, Råsunda. G NANNY ELISABETH JOHANSSON, f 18/10 1886 i Karlslunda sn, d 18/10 1908.(199)

IV.e) ANNA MATILDA WALDÉN, f 6/1 1881 i Vassmolösa Nr. 7, Ljungby sn, d 10/4 1952 i Mönsterås sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.f) OSKAR FREDRIK KNUT WALDÉN, f 18/12 1882 i Vassmolösa Nr. 7, Ljungby sn, d 26/3 1976 i Kläckeberga sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.g) JOHN EDVARD WALDÉN, f 15/11 1884 i Vassmolösa Nr. 7, Ljungby sn, d 8/3 1967 i Nybro sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn. Bosatt 27/10 1904 i Kalmar.(199)

IV.h) ELIN MARIA WALDÉN, f 18/5 1887 i Vassmolösa Nr. 7, Ljungby sn, d 27/6 1964 i Ljungby sn. Bosatt 26/10 1888 i Dörby sn. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn.(199)

IV.i) MARTIN VALDEMAR WALDÉN, f 28/10 1889 i Bo, Dörby sn, d 29/6 1963 i Sankt Nocolai, Halmstad. Bosatt 24/10 1890 i Ljungby sn. Bosatt 12/11 1902 i Kölby, Ljungby sn.(199)

III.6) PER EMRIK? PETERSSON, f 20/6 1851 i Dörby sn.(202)

III.7) CARL ALFRED PETERSSON, f 27/3 1854 i Dörby sn.(202)

III.8) PER OTTO PETERSSON, f 8/2 1859 i Ölvingstorp Nr. 13, Ljungby sn, d 22/7 1866 i Ölvingstorp Nr. 13, Ljungby sn.(199)

III.9) IDA CHRISTINA PETERSDOTTER, f 21/10 1862 i Ölvingstorp Nr. 13, Ljungby sn. Bosatt 1880 i Ölvingstorp, Ljungby sn, Bosatt 18/11 1889 i Dörby sn. Bosatt 9/11 1900 i Ljungby sn. - G 17/11 1889 i Ljungby m PER OLOF DAHLBERG, f 2/4 1868 i Kläckeberga sn. Bosatt 9/11 1900 i Ljungby sn. De hade barnen: Axel Martin Leonard Dahlberg, f 14/4 1890 i Tingby, Dörby sn, Hjalmar Eugen Dahlberg, f 25/11 1893 i Tingby, Dörby sn, Edith Ingeborg Dahlberg, f 9/8 1895 i Tingby, Dörby sn, Ernst Gotthard Dahlberg, f 29/10 1897 i Tingby, Dörby sn, Ellen Ingegärd Dahlberg, f 26/11 1900 i St. Tomtaby Nr. 3 Ljungby sn.(199)(201)

Barn i 2:a giftet:

III.10) KARL VIKTOR PETERSSON, f 25/7 1872 i Ljungby. Bosatt 1880 i Ölvingstorp, Ljungby sn.(200)

II.f) JOHANNA JONSDOTTER, f 2/5 1817 i Koholma, Ljungby sn.(205)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Per Persson, bonde i Fagerhult
|
Nils Petersson, bonde (1792-1861)
|
Jonas Peter Nilsson, bonde (1818-1879)
|
Carl Johan Holmér, komminister (1844-1927)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Linköpings Stifts Herdeminne. Födelsedagsdatum i SvD:s Årsbok 1924, s 269.
(2) = Diverse tidningsurklipp(PL).
(3) = Muntlig tradition.
(4) = Allhems Sportlexikon.
(5) = En Ehrenstråle, jurist, vars mormor är kusin till honom.
(6) = Focus Uppslagsverk.
(7) = Bonniers konversationslexikon, bd IV.
(8) = Olympiska spelen i Amsterdam 1928/Erik Bergvall, s 12, s 17 och 19.
(9) = Vem är det? 1973.
(10) = Vem är det?(okänd årgång).
(11) = Svensk Läkarmatrikel 1970.
(12) = Bouppteckningen.
(13) = En almanacka fråm 1849 finns och var kanske deras.(PL)
(14) = Bosatt i Vislanda.
(15) = Porträtt finns i "Kalmar län porträttgalleri 1926", s 90.
(16) = Matrikel över prästerskapet.
(17) = Lärarmatrikeln 1934, s 208.
(18) = Lärarmatrikeln 1934, s 565.
(19) = Lärarmatrikeln 1932, s 305.
(20) = Lärarmatrikeln 1933, s 208. Kolla detta!!!
(21) = Sveriges Bankmatrikel 1944, avd I, s 426.
(22) = SvD 21/1 1947.
(23) = Det finns ytterligare grenar av släkten Holmér efter barn till Jonas Peter Nilsson. Carl Johan Holmérs brorson Carl Gustav Holmér, f 30/6 1878 i Diös, Småland. Hans son(eller sonson?), SVEN EMIL FRIDOLF HOLMÉR, f 23/6 1922 i Trelleborg, Malmöhus län, d 20/7 1998 i Timrå, Västernorrlands län(personnummer: 19220623-4235), Folkbokförd i Timrå, Timrå kommun, Västernorrlands län, bostadsadress vid sin död: S Köpmang 7A, 861 32 Timrå, gift 28/4 1956 med D A G N Y HEDVIG KRISTINA HOLMÉR, f 5/5 1908 i Timrå, Timrå kommun, Västernorrlands län, d 1/7 1999 i Timrå(personnummer: 19080505-7825), Folkbokförd i Timrå, Timrå kommun, Västernorrlands län, bostadsadress vid sin död: S Köpmang 7A, 861 32 Timrå, änka 20/7 1998, och har en broder som är lärare. Dagnys son eller dotter köpte vår lägenhet i Sundsvall(Bosvedjan) april 1976. Det finns släkt i bl a Timrå, Vingåker och Kristianstad.(68)(79)
(24) = SvD 22/7 1941.
(25) = SvD 5/1 1950, SvD 25/1 1944. Fler uppgifter kan sökas vidare.
(26) = Skånska släkten Risberg:

I.1) NILS JOHAN RISBERG, f 24/12 1855 i Hässlanda sn, d 2/1 1950 i Riskatselösa sn, kom med föräldrarna till Boserup, genomgick folkhögskolan i Ramlösa och konditionerade en tid som snickeriarbetare. År 1876 fick han anställning vid Billesholms station. Vid järnvägen avancerade han ganska snart och tjänstgjorde på olika stationer tills han blev stationsskrivare i Klippan och därefter stationsinspektor först i Påarp och sedan i Åstorp. Efter inträdd pensionsålder bosatte han sig i hemsocknen Riskatselösa. - G m SIGRID ABRAHAMSSON, f 16/4 1858 i Risekatslösa sn, d 18/9 1935 i Risekatslösa sn, dotter av Abraham Pålsson(f 2/1 1822 i Risekatslösa sn, d 26/11 1866 i Risekatslösa sn) och Elna Holmberg(f 17/11 1822 i Norra Vram sn).(25)(190)

Barn:

II.a) NILS JOHAN ABRAHAM RISBERG, f 28/3 1887 i Gråmanstorp, Risekatslösa sn, d 22/1 1944 i Johanneberg, Göteborg. Studentexamen i Helsingborg 9/6 1906, elev vid Göteborgs Högskola 1907, extra kontorsbiträde vid H.H.J. 1905-06, extra ordinarie assistent 28/12 1906, assistent 25/6 1909, telegrafkontrollör 1918, 1:e kontrollör 1929 och därefter överkontrollör vid telefonstationen i Göteborg. Sedan 1942 var han trafikinspektor vid distriktsbyrån i Göteborg. - G m F R I D A MARIA ELISABETH HOLMÉR, f 14/2 1882 i Vikingstad sn, d 9/10 1967 i Råsunda, Solna, fastighetsmäklare, dtr t komministern i Djursdala Carl Johan Holmér o h h M a r i a Lovisa Amalia Ahlberg.(1)(3)(25)(26)(41)(188)(189)

Barn:

III.1) FRIDA M A R G A R E T A RISBERG, f i Göteborg, d 1919.(3)(25)

III.2) NILS EMIL S I G U R D RISBERG, f 16/4 1921 i Vasa, Göteborg, d före fadern 1944.(3)(25)(43)

III.3) A N N - M A R I E ELISABET RISBERG, f 1/4 1913 i Haga församling, Göteborg, Göteborgs & Bohusläns län, d 14/11 1990 i Lerum, Älvsborgs län(personnummer: 19130401-1024), ogift kvinna. Kyrkobokförd(1979) i Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län. Mantalsskriven(1979) på samma ort. Legitimerad sjukgymnast, bosatt i Solna, arbetsterapeut, chef på rehabiliteringsavdelningen på Karolinska sjukhuset. Har släktforskat. Hennes arbete finns hos Anna-Karin Kallionen, f Uddén(flera A4-pärmar). Bostadsadress vid sin död: Almekärrsv 15, 443 39 Lerum.(3)(42)(79)

II.b) STEN T H O R S T E N EUGÉN RISBERG, f 13/3 1889 i Gråmanstorp, Risekatslösa sn, Kristianstads län, d 24/9 1976 i Starby sn, Ängelholm, Kristianstads län(personnummar: 18890313-3711), köpman i Starby. Kyrkobokförd i Starby, Ängelholms kommun, Kristianstads län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Starby 8495, 262 00 Ängelholm. - G(Sambo) m L I L L Y HELESINA LJUNGDAHL, f 1/1 1896 i Riseberga sn, d 5/3 1970 i Starby sn.(25)(79)(188)(189)

II.c) SYSTER A N N A ELISABET RISBERG, f 27/12 1891 i Riskatselösa sn, Malmöhus län, d 10/8 1979 i Vinslöv sn, Hässleholms kommun, Kristianstads län(personnummer: 18911227-3702). Kyrkobokförd(1974) i Vinslöv, Hässleholms kommun, Kristianstads län. Mantalsskriven(1974) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: S Järnvägsg 27, 280 13 Vinslöv. - G m SVEN ÅKESSON, f 28/10 1881 i Vinslöv sn, d 2/10 1961 i Vinslöv sn, köpman i Vinslöv. De hade dottern: Elna Margareta Åkesson, f 30/7 1915 i Vlnslöv sn, d 12/8 1915 i Vinslöv sn.(25)(79)(188)(189)

II.d) EVA MARIA VIKTORIA RISBERG, f 2/4 1894 i Välluv sn, d 6/1 1906 i Välluv sn.(188)(189)

II.e) R U T H SIGRID INGEBORG RISBERG, f 31/7 1900 i Välluv sn, d 16/8 1966 i Södra Åsum sn. - G m CARL G U N N A R NILSSON, f 6/6 1895 i Södra Åsum sn, d 17/4 1973 i Södra Åsum sn, advokat i Sjöbo.(25)(188)(189)

II.f) KLARA GERTRUD (T R U D E) INGEBORG RISBERG, f 17/3 1904 i Välluv sn, d 9/1 1998 i Båstad.(25)(188)(189)

(27) = Ur "Regeringsrättens Årsbok 1922", E 224, s 62: "Besvär av komministern i Södra Vi och Djursdala församlingars pastorat C. J. Holmér i fråga om uppförande av boningshus m m å komministerbo- stället 1/2 mantal n:r 2 Lilla Vi. Å pastoratsstämma med nämnda församlingar 8/3 1921 godkändes och antogs av särskilda kommitterade framlagda ritningar med byggnadsbeskrivning till uppföran- de av ny komministerbostad å ifrågavarande boställe. KB i Kalmar län, där klgdn besvärade sig över detta stämmobeslut och yrkade ersättning för kostnaderna å målet med 25 kr, u. 22. 10.1921: Som, vid det förhållande att klgdn icke visat, att klandrade beslutet kunde anses olagligt i något avseende, som omförmäldes i par. 41 k.f. om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, funne KB vad klgdn anfört icke kunna till klandrade beslutets upphävande föranleda, i följd varav såväl besvären som klgdns ersättningsanspråk lämnades utan avseende. Reg. R: ej ändring."Frågan behandlades av Reg. R. den 4 oktober 1922".
(28) = Ur "En bok om Småland" utg av Smålands Gille i Stockholm, s 446: "Ekstrand, som också var ord- förande i Uppsala Studenters Idrottsförening 1912-31, fortsätter: "Mycket litet av småländska inslag märktes i den akademiska allmänna idrotten möjligen med undantag för sista tiden med löparen Nilsson och en mer allround Forsberg. Däremot voro de stora kryféerna Gösse och David Holmér visserligen faktiskt smålänningar men andligen och till idrottskroppen östgötar".
(29) = Förteckning över C a r l Samuel Alexander Holmérs pokaler: 1. Erik Åkessons vandringspris till J.S.S. 07.12.1909 tre av fem inteckningar: a) "Thyra" 11.08.1912. b) "Thyra" 29.06.1913. c) "Britte" 12.07.1914. 2. J.S.S. 14.07.1912, 1:a pris "Thyra". 3. J.S.S. 2-3/8 1912, 1:a pris "Thyra". 4. J.S.S. 05.08.1913, 1:a pris "Thyra". 5. C.S.S. 23.06.1912, 1:a pris "Thyra". 6. C.S.S. 23.06.1913, 2:a pris "Thyra". 7. "Tröstbägare" vid M.S.K. kappsegling 1910. 8. Grenhopp öfver häst 1:a pris vid Allmänna Svenska Gymnastik och Idrottsfesten i Stockholm 1903. 9. S.S.V. den 21.07.1911 "Minne av segern vid tävlan om Oscar II:s vandringspris "Thyra". 10. M.S.K. den 16.07.1911, 1:a pris "Thyra". 11. J.S.S. den 01.06.1913, 1:a pris "Thyra". 12. 2:a pris spjutkastning. 13. J.S.S. den 11.08.1912, 1:a pris "Thyra". J.S.S. = Jönköpings Segel Sällskap; C.S.S. = Carlsborgs Segel Sällskap; M.S.K. = Motala Segel Klubb; S.S.V. = ?(?Segel Sällskapet Vättern?).
(30) = Ur tidningen "Idrottsliv", s 3, november 1925: Se bilaga 1.
(31) = Tidningsurklipp.
(32) = Frans Schartaus Gymnasiums Matrikel ht 1974, s 42.
(33) = SvD 31/5 1974.
(34) = DN 7/3 1979.
(35) = SvD 24/8 1975.
(36) = SvD 6/5 1974, SvD 28/5 1974.
(37) = DN 10/12 1978.
(38) = Frans Schartaus Gymnasiums Matrikel ht 1974, s 18.
(39) = Släkten Gråberger:

I.1) GUSTAF GUSTAFSSON, pastor. - G m ELIN ANDERSSON.(11)

Barn:

II.a) G U S T A F ANDREAS "GÖSTA" GRÅBERGER, f 20/6 1896 i Sundsvall, Västernorrlands län, d 18/2 1971 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala(personnummer: 18960620-8214). Studentexamen i Norrköping 1915, fil kand i Uppsala 1919, med kand i Uppsala 1922, med lic i Uppsala 1927, aman anat inst vid Uppsala universitet 1921-22, lärare i jämf anat för med stud vid Uppsala universitet 1922 och 1927, t f prosektor vid Uppsala universitet 1924, ass: läkare o e läkare på Akademiska sjukhuset 1925-27, e läkare och t f underläkare på kirurgiska avdelningen i Norrköping 1927 och 1928, underläkare vid RK:s sjukhem 1927-28, aman röntg:avd på Akademiska sjukhuset 1928-31, överläkare vid röntg:avd i Östersund 1932-61. - Skrifter: i röntgenol. Utm: RNO. Kyrkobokförd i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala kommun, Uppslala län. Bostadsadress vid sin död: Börjeg 7, 752 24 Uppsala. - G 1:o) 1925 m CAROLINA ELISABET L I S A LUNDHOLM, f 1901, d 1927 i Uppsala, dtr t grosshandlaren Robert Lundholm o h h Karolina Ekberg. - G 2:o) 17/1 1930 m sjuksköterskan E L S A GUNHILD MARGARETA HOLMÉR, f 9/9 1895 i Djursdala, Kalmar län, d 4/3 1989 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala(personnummer: 18950909-8209), Kyrkobokförd(1979) i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1979) på samma ort, bostadsadress vid sin död: Börjeg 7, 752 24 Uppsala, dtr t komministern i Djursdala Carl Johan Holmér o h h M a r i a Lovisa Amalia Ahlberg.(3)(11)(79)

Barn i 1:a giftet:

III.1) GUN V E R A MARIA GRÅBERGER, f 7/9 1927 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala, d 28/8 1999 i Skärholmen, Stockholms stad, Stockholms län(personnummer: 19270907-0524), fil mag, adjunkt i engelska och franska vid högre allmänt läroverk i Östersund. Folkbokförd i Skärholmen, Stockholms stad, Stockholms län. Bostadsadress vid sin död: Stångholmsb 56, 5 tr, 127 40 Skärholmen. - G 2/5 1953 m NN ENGHOLM.(3)(11)(79)

Barn i 2:a giftet:

III.2) GUNILLA GRÅBERGER, f 10/10 1932 i Östersund. Studentexamen i Östersund 1951, med kand i Uppsala 1954, med lic i Uppsala 1960, underläkare vid barnkliniken, barnpsykologiska kliniken och infektionskliniken på Akademiska sjukhuset 1965-67, biträdande överläkare vid barnavdelningen i Gävle 1967-70, pediater vid LAMCO hospital i Yekepa i Liberia sedan 1970. - G m laboratorn där MICHAEL C. WILLCOX, f 1927 i England, Liberia. Deras döttrar födda 28/6 1972 i Uppsala, och 27/5 1974.(2)(3)(11)(44)

(40) = Släkten Uddén: Svensk släkt som härstammar från mästaren vid Rörstrands porslinsbruk Jonas Taubman(mitten av 1700-talet).(45)(99)

I.1) ?. UDDÉN.(3)

Barn:(49)

II.a) ANNA UDDÉN.(46)

II.b) JENNY UDDÉN, f 17/10 1870 i Sundsvall, d 22/8 1960 i Stockholm, avled på pensionärshemmet Västerled i Bromma. Slumsystern i Frälsningsarmén major Jenny U., tillhörde vid inträdet på krigsskolan 1903 kåren i hemstaden. Som slumsyster tjänstgjorde hon 1903-13 på olika slumstationer i landet. Sistnämnda år kom hon till slum- och räddningsverkets expedition vid högkvarteret, där hon arbetade till sin pensionering 1931. Sörjes närmast av svägerskan Karin Uddén.(47)(48)

II.c) CARL J. O. UDDÉN. f 31/1 1877 i Sundsvall, d 20/1 1947. Inträdde efter avlagd studentexamen 1897 i telegrafverkets tjänst, men genomgick sedemera Tekniska Högskolan. Linjeingenjör 1908, 1:e linjeingenjör 1920, linjedirektör 1935, var en framstående tekniker och ledde arbetena vid uppföran- det av radiostationerna på Hemsö och i Karlsborg. Blev 21/12 1934 linjedirektör på televerket enligt källa(50). - G 16/6 1923 m K A R I N LILLY INGEBORG HOLMÉR, f 13/8 1899 i Djursdala, Kalmar län, d 22/2 1992 i Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län(personnummer: 18990813-5420), har sommarstället Uddebo i Lerum vid sjön Aspen. Kyrkobokförd(1988) i Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län. Mantalsskriven(1988) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Strandprom 29/g Uddén/, 131 50 Saltsjö-Duvnäs. K A R I N LILLY INGEBORG HOLMÉR, f 13/8 1899, dtr t komministern i Djursdala Carl Johan Holmér o h h M a r i a Lovisa Amalia Ahlberg.(1)(11)(46)(50)(79)

Barn:

III.1) E. C. PER UDDÉN, f 29/6 1925 i Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1944, med kand i Stockholm 1949, med lic i Stockholm 1957, aman fysiol inst KI 1949-54, vik underläkare Beckomberga sjukhus 1950, Södersjukhuset 1951, Flen 1953 och Söderby sjukhus 1954, vik provinsialläkare i Burträsks dt 1954-57, Bräcke dt 1957-61, Kälarne dt 1961-66, prov:läk Timrå dt sedan 1966. Uppfinn inom hygg pappersind, elektronik och handikappsektorn, med-tekn ch Stift tekn hjälp åt handik sed 1965, ch Medinvent ab sed 1965, Permobil ab sedan 1967. - Skrifter: i koagulation och med etik samt samh: kritiska art. Utmärkelser: Uppf Grand Prix Bryssel 1967. - G 1950 m ANNA-BRITT ANDERSSON, f 1928, dtr t lantbrukaren Sven Andersson o h h Ruth Wiberg. - Hela familjen flytttade in i ett 1600-tals hus i Andora i Norditalien 1973. 1979 flyttade de till Schweiz. Porträtt på hela familjen finns.(11)(51)

Barn:

IV.a) EVA UDDÉN, f 28/7 1950 i Stockholm, fil stud. - G 1972 i Timrå m med lic MIKAEL JONDAL, son av civilingenjören Bo Jondal o h h Marika Stridbeck. Deras dotter: f 9/12 1974 i Danderyd. Porträtt finns. (2)(3)(11)(52)(67)

IV.b) ANNA-KARIN UDDÉN, f 1951. - G 1972(utomhus) m med kand MARCUS KALLIONEN, son av jägmästaren Aulis Kallionen o h h Anna-Liisa. Deras son: Petter Kallionen, f 8/2 1973 i Uppsala. Porträtt från vigseln finns.(3)(11)(53)

IV.c) ANDERS UDDÉN, f tvilling annandag jul 1952 i Stockholm. - G juni 1979 i Sköns kyrka m CARINA BÄCKLUND, båda från Skönsberg i Sundsvall. Porträtt fins.(11)(54)(66)

IV.d) MARIE UDDÉN, f tvilling annandag jul 1952 i Stockholm. Förlovad 27/9 1974 med Jan Nilsson. - G mars 1975 i Sunnersta kyrka m JAN NILSSON, Frösön. Porträtt finns.(2)(11)(54)(55)

IV.e) PETER UDDÉN, f 10/6 1954 i Stockholm.(11)(56)

IV.f) GÖRAN UDDÉN, f 10/4 1956 i Burträsk. Enligt källa(11) född 1955.(11)(57)

IV.g) PATRIK UDDÉN, f 31/5 1957 i Skellefteå.(11)(58)

IV.h) JOHANNA UDDÉN, f 31/8 1959 i Östersund.(11)(59)

IV.i) CAMILLA UDDÉN, f 1962 i Kälarne.(11)(60)

III.2) S. A. R. GÖSTA UDDÉN, f 3/5 1927, arkitekt. - G 1955 i Seglora kyrka m INGRID ANDERSSON, dtr t köpmannen J. G. Andersson o h framlidna h, f Hörle.(3)(61)

Barn:

IV.a) MARIA UDDÉN, f 8/6 1957 i Stockholm.(62)(63)

IV.b) JOAKIM UDDÉN, f 22/3 1961.(63)(64)

IV.c) SOFIA UDDÉN, f 4/3 1964.(64)(65)

IV.d) En son UDDÉN, f 21/7 1968 i Stockholm.(65)

(41) = Svenskt Telegrafgalleri, s 114(där även porträtt finns).
(42) = Stockholms Telefonkatalog 1973.
(43) = Enligt telegram till Carl Holmérs 50-årsdag 24 maj 1933 levde Sigurd men ej Margareta.
(44) = De hade enligt SvD 5/7 1972 och SvD 30/5 1974 två döttrar födda 28/6 1972 i Uppsala och 27/5 1974.
(45) = Nordisk Familjebok, bd XXX, sp 823.
(46) = SvD 21/1 1947.
(47) = SvD 27/8 1960.
(48) = SvD 23/8 1960.
(49) = Enligt SvD 5/1 1968, SvD 19/12 1969, SvD 13/11 1969, SvD 7/7 1972, har Per och Gösta Uddén en syssling MAJ UDDÉN:(3)

I.1) ERIK UPPMAN, f 3/5 1908 i Pargas i Finland, d 16/9 1969 i Stockholm, sjökapten. - G m MAJ UDDÉN. (49)

Barn:

II.a) S T E L L A N LARS MAGNUS UPPMAN, f 3/8 1942 i Hedvig Eleonora, Stockholm, d 12/5 1986 i Rimbo, Norrtälje kommun, Stockholms län(personnummer: 19420803-0819), d 12/5 1986 i Rimbo, kyrkobokförd(1987) i Rimbo, Norrtälje kommun, Stockholms län, mantalsskriven(1987) på samma ort, direktörsassistent. Bostadsadress vid sin död: Uppsalav 8, 762 00 Rimbo. Frånskild 21/6 1982. - G m CHRISTINA PETTERSSON, dtr t herr Albin Pettersson o h h Eva Karlsson.(49)(79)

Barn:

III.1) SUSANNA UPPMAN, f 10/11 1969 i Stockholm.(49)

III.2) En son UPPMAN, f 5/7 1972 i Stockholm.(49)

II.b) MAJ-LENE UPPMAN, med kand. - G m LENNART HEDENBORG, med kand.(49)

Fler uppgifter finns på Genealogiska Föreningen i Stockholm.
(50) = SvD:s Årsbok 1934, s 139.
(51) = Sundsvalls Tidning 23/3 1973.
(52) = SvD 29/7 1950.
(53) = Sundsvalls Tidning 13/2 1973.
(54) = SvD 27/12 1952.
(55) = DN 4/3 1975.
(56) = SvD 11/6 1954.
(57) = SvD 13/4 1956.
(58) = SvD 2/6 1957.
(59) = SvD 2/9 1959.
(60) = SvD 5/5 1962.
(61) = SvD 11/12 1955.
(62) = SvD 11/6 1957.
(63) = SvD 24/3 1961.
(64) = SvD 5/3 1964.
(65) = SvD 23/7 1968.
(66) = Sundsvalls Tidning juni 1979.
(67) = SvD 1972(med porträtt på båda), Sundsvalls Tidning 1972(med porträtt på båda), DN 1974.
(68) = Kan tillhöra släkten Holmér:

I.1) ERNST OTTO HOLMÉR, kusk. - G m ANNA TERESIA MORÉN.(69)

Barn:

II.a) SVEN IVAR BERTIL HOLMÉR, f 27/4 1914 i Ljungby församling(Kalmar län). Avlade studentexamen vid Fjellstedtska skolan 1944, teol. fil. ex. i Göteborg 1947, teol. kand. ex. i Lund 1951, prakt. teol. prov s å . Vice komminister i Voxtorp.(69)

II.b) BROR STURE FILIP HOLMÉR, f 1/1 1916 i Ljungby församling, Kalmar län, d 25/9 1987 i Nybro, Kalmar län(personnummer: 19160101-2972). Avlade studentexamen i Kalmar 1937, teol. fil. ex. i Lund 1940, teol. kand. ex. 1946, prakt. teol. prov s å. Pastorsadjunkt i Torsås. Kyrkobokförd(1971) i Nybro, Nybro kommun, Kalmar län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Lejong 3A, 382 00 Nybro. - G 7/7 1951 m NN.(69)(79)

(69) = Wäxjö Stifts Hembygdskalender 1946, s 221, och Wäxjö Stifts Hembygdskalender 1952, s 174. Bägge bröderna med porträtt i källan.
(70) = DN 11/9 1979.
(71) = Hugo Hasslöfs syskon: 1) Sigfrid G Hazeleef, död. 2) Rose Enevoldse, död. 3) Folke Bengtsson, död. 4) Ester Bengtsson, död(barn: Rut Rinsell, Elsa Gustafsson, Harry Bengtsson, död, Birgit Olsson). 5) Robert Hasslöf, död(barn: Margareta Lidbrink, Mary Hallberg).(3)

(72) = DN 2/12 1997. Dödsannonsen lyder så här: "Min älskade Make, min käre Pappa, min Farfar Carl-Erik Holmér, f 29 juni 1938, d 25 november 1997, BETTAN(rad 1), TOMMY och KRISTINA(rad 2), Anton(rad 3), FAR och SIGRID(rad 4), Släkt och många vänner. Begravningen äger rum i Eds kyrka fredagen den 12 december 1997 kl 11.00. Efter akten inbjudes till minnesstund. O.s.a till tel 08-761 20 90".(1)
(73) = Vem Är Det?.
(74) = Alexandras farmors farfars far.
(75) = Alexandras farmors farfar.
(76) = Alexandras farmors far.
(77) = Alexandras farmor.
(78) = Aftonbladet 11 juli 2001.
3 Frågor till... Hans Holmér... vars nya bok "Blodshämnd" ges ut i slutet av juli. Namn: Hans Holmér. Ålder: 71 i december. Yrke: Före detta polismästare, författare och ordförande i bob- och rodelförbundet. Familj: Fru Åsa, tre vuxna barn och barnbarn. Bakgrund: Före detta kammaråklagare, byråchef, Såpochef, länspolismästare, spaningsledare för Palme-utredningen, FN-expert i narkotikafrågor. 1986 blev han utsedd till Årets svensk. En sjuårig flicka sexualmördas i boken. Varför skriver du om det allra grövsta våldet? - Ja, dels finns det ju läsare som vill läsa om sånt, men samtidigt vill jag beskriva verkligheten. Även om fallet är fiktivt så sker sånt här. Det finns människor som begår såna våldshandlingar. Vad vill du säga om rättsapparaten? - Att den fungerar dåligt. Att det är ett stort gängarbete. Det brott jag beskriver i boken är inget ensamarbete, det är minst tjugo personer inblandade. Alla gör sitt och bidrar på olika sätt för att lösa ett brott. Det finns inga kommisarier som på film verkar lösa allt själva. Vilken form av straff tror du på? - Jag tror inte på fängelse som institution, men jag vet inte något alternativ heller. Det är ju samhällets sätt att försvara sig. Tanken är ju att den kriminelle ska komma till insikt, men det vet jag inte om det har hänt. Istället sitter fångar tillsammans med andra fångar och lär sig nya brott. Av Ulrika Nandra.
(79) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2000.
(80) = HFL Virserum 1842-1850. Virserums Födelsebok.
(81) = HFL Virserum 1850-1856.
(82) = HFL Virserum 1856-1861.
(83) = HFL Virserum 1861-1867.
(84) = HFL Virserum 1868-1872. Carl Johan Holmér studerar i Kalmar enligt källan.
(85) = HFL Virserum 1872-1876.
(86) = HFL Virserum 1877-1881. Holm No 1, 3/8 mtl, ägs från 1879 av vice komminister Karl Johan Holmér och brodern Johan Peter Jonasson.
(87) = HFL Virserum 1882-1886. Pastor Karl Johan Holmér upphör äga gården.
(88) = HFL Virserum 1887-1895.
(89) = Högsby Födelsebok 1780-1832.
(90) = HFL Högsby 1826-1832. Kolla mer i källan om ?Peter? Mattsson. Gräslig text och skick.
(91) = HFL Högsby 1832-1838.
(92) = HFL Högsby 1839-1848.
(93) = HFL Högsby 1848-1854.
(94) = HFL Högsby 1854-1860.
(95) = HFL Högsby 1861-1870. Mer uppgifter finns i Drageryd.
(96) = HFL Högsby 1871-1880.
(97) = Fagerhult Födelsebok 1773-1826.
(98) = HFL Högsby 1881-1891.
(99) = Hör till Uddén-släkten:

Cecilia Christina Louise Uddén, född 28 oktober 1960 i Hägerstens församling i Stockholm, är en svensk journalist och programledare, verksam som utrikeskorrespondent, reporter och programledare vid Sveriges Radio. Cecilia Uddén föddes 28 oktober 1960 i Hägersten i Stockholm som äldsta dotter till civilekonomen Per Olov Edvin Uddén och Sigrid Chatarina Öhlén-Johannsen.[2] Hon bodde under sin uppväxt i Stockholm, Kairo och Bangkok. Uddén gick på Norra Latins Gymnasium i Stockholm 1976–1979, har en filosofie kandidatexamen från Stockholms universitet och har även genomgått en journalistutbildning vid Skurups folkhögskola. Uddén är sedan 1998 omgift med kulturjournalisten och översättaren Otto Mannheimer och har två söner. Hon har varit sommarvärd i P1:s Sommar 1991 och 2011. År 1998 började Uddén arbeta på Sveriges Radios kulturredaktion. Åren 1993–1998 var hon Sveriges Radios utrikeskorrespondent för Mellanöstern baserad i Kairo/Jerusalem. Åren 1998–2003 var hon SR:s utrikeskorrespondent i Washington DC. År 2004 startade Uddén radioprogrammet Konflikt, vilket hon ledde 2004–2005. Sedan hösten 2006 är Uddén åter SR:s utrikeskorrespondent i Mellanöstern, 2006–2011 baserad i Amman. Sedan hösten 2011 är hon åter baserad i Kairo. År 2005 deltog Uddén som skribent i antologin Orientalism på svenska av Moa Mathias (red) med texten ”Arabisk vår”. Boken utgavs i samarbete mellan Ordfront förlag och Re:Orient med stöd från Framtidens kultur.Uddén har fått en rad utmärkelser för sin journalistik. Ett uttalande hon fällde i en debatt i P1-morgon hösten 2004 om svenska mediers bevakning av presidentvalet i USA, då hon sade att Sveriges Radio inte behöver vara opartisk i förhållande till det amerikanska presidentvalet,[7] ledde till att hon stängdes av från valbevakningen under två veckor samt till en intensiv debatt om SR:s eventuella partiskhet. Uddén kritiserades i december 2011 av Dagens Nyheters politiske chefredaktör Peter Wolodarski för att ha poserat på bild med två salafister hon intervjuat. Salafisterna hade under intervjun uttryckt stöd för stening till döds av kvinnor som har sex utanför äktenskapet. Bilden, som visar hur Uddén håller om salafisterna, publicerades på Sveriges Radios webbplats. Uddén bemötte kritiken genom att poängtera att det rörde sig om två unga kvinnor och hävdade att hon antagligen inte skulle ha poserat på liknande sätt med högerextrema män. PeÅ Holmquists och Suzanne Khardalians dokumentärfilm Camelen från 2014 handlar om Uddén. Bibliografi: Orientalism på svenska (2005)

Priser och utmärkelser:

1997 – Stora Journalistpriset
2001 – Sveriges Radios språkpris
2003 – Jolopriset
2005 – Torgny Segerstedts frihetspenna
2006 – Vilhelm Moberg-stipendiet
2010 – Cordelia Edvardsonpriset
2011 – Stora Journalistpriset(100)

(100) = Wikipedia 2014. Källor:

1. Sveriges befolkning 1970, CD-ROM, Version 1.04, Sveriges Släktforskarförbund (2002).
2. Scheutz' släktbok 1980, http://matkull.se/genealogi/p2c5aa29e.html
3. [a b] http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&artikel=3801629&grupp=6266
4. http://www.journalisten.se/kortnyheter/28035/sr-flyttar-till-kairo
5. http://www.ordfront.se/Bocker/HistoriaoKultur/Orientalism%20p%C3%A5%20svenska.aspx
6. ”Camelen”. Svensk Filmdatabas. Läst 30 augusti 2014.
7. ”Karantän efter kontroversiellt uttalande”. Sveriges Radio. 27 oktober 2004.
8. ”Hur man framställer sig i ett foto”. Sveriges Radio. 6 december 2011.
9. http://www.storajournalistpriset.se/cecilia-udden-sveriges-radio/
10. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=4242373
11. http://www.jolosallskapet.se/jolopriset/tidigare-pristagare-3273453
12. http://www.torgnysegerstedt.se/frihetspennan.html
13. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4062044
14. http://www.storajournalistpriset.se/cecilia-udden-sveriges-radio-2/
(101) = Göteborgs poliskammare före 1900, Inkomna uppgifter om utvandrade personer, SE/GLA/12703/E IX/12 (1878), bildid: A0056901_00055.
(102) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/2 (1830-1838), bildid: C0026949_00237.
(103) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/3 (1839-1854), bildid: C0026950_00285.
(104) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/4 (1855-1861), bildid: C0026951_00341.
(105) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/5 (1861-1870), bildid: C0026952_00281.
(106) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/6 (1871-1880), bildid: C0026953_00259.
(107) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/7 (1881-1890), bildid: C0026954_00269.
(108) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/7 (1881-1890), bildid: C0026954_00166.
(109) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00129/C I/6 (1895-1919), bildid: 80005622_00058.
(110) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/1 (1896-1903), bildid: 80005601_00314.
(111) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/1 (1896-1903), bildid: 80005601_00343.
(112) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/2 (1904-1915), bildid: 80005602_00368.
(113) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/3 (1915-1924), bildid: 80005603_00357.
(114) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/4 (1924-1938), bildid: 80005604_00324.
(115) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/4 (1924-1938), bildid: 80005604_00242.
(116) = Hemmesjö med Tegnaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00129/A II a/4 (1924-1938), bildid: 80005604_00263.
(117) = Växjö landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VaLA/00456/C/2 (1873-1894), bildid: A0007819_00064.
(118) = Fagerhults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00077/A I/2 (1830-1838), bildid: C0026949_00225.
(119) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00099.
(120) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00089. 9 Augusti 1793: "Sven Petersson och hustru Annicka Jonsdotters barn Jacob i Trälhult, M. f. Rusthållaren Peter Persson i Trälhult, Q. f. hustru Stina Persd. ib.". Kan vara en broder till Peter Persson.
(121) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00084.
(122) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00072.
(123) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00059.
(124) = Fagerhults kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00077/F/1 (1773-1860), bildid: C0026965_00080.
(125) = Fagerhults kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00077/F/1 (1773-1860), bildid: C0026965_00081. 21/12 1816 dör f. d. rusthållaren Sven Petersson i Trälhult 70 år gammal ihjälfrusen. Kab vara en broder till Peter Persson.
(126) = "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSQJ-D3C : accessed 14 June 2016), Selena Johnson in household of August Johnson, Precinct 38 Lake View Chicago city Ward 26, Cook, Illinois, United States; citing sheet 19B, family 336, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,240,277.
(127) = Tilda Sofia, född 1855: lämnar Göteborg ombord på Rollo. Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951 Gothenburg, Sweden, Passenger Lists, 1869-1951, about Tilda Sofia Jonasdotter, Name: Tilda Sofia Jonasdotter Departure Date: 9 jun 1876 Ship Name: Rollo Birth Date: abt 1855 Birth Place: Kalmar L Wesserum Sn (Saxony) Age: 21 Destination: Hull, England . Det finns en Tilda S i Chicago, gift med Charles B Wilson, som stämmer så där med din Thilda. Paret flyttar tillbaka till Sverige och i Sv Dödbok finns Tilda Sofia Wilson, f Jonasdotter, född den 3/12 1855 MEN uppges vara född i Synnerby. Hon dör 4 januari 1939 (maken har dött några år tidigare). Tyvärr så står det att hon heter Tilli S Holmer när de gifter sig i Illinois 1885, så det kanske är helt fel person, men värt att följa upp.
(128) = Det finns, på CD Emigranten, en Christina M Johansson från Virserum, 19 år, som lämnar Göteborg den 19 april 1872 för resa till Burlington. Källkod 6:184:122 .
(129) = "Illinois, Cook County Marriages, 1871-1920," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N761-127 : accessed 14 June 2016), Charles B. Wilson and Tillie S. Holmer, 13 Jun 1885; citing Chicago, Cook, Illinois, , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,030,147.
(130) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Holm Nr. 1 och 2, Virserum socken.
(131) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Holm, Virserum socken.
(132) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Höghult Norregård, Näshult socken.
(133) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Granskate, Fagerhult socken.
(134) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Holm Nr. 1, Virserum socken.
(135) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Lilla Klobo, Högsby socken.
(136) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Lilla Klobo, Fågelfors socken.
(137) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Trånshult, Fågelfors socken.
(138) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Trånshult, Fågelfors socken.
(139) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Trånshult Ernebro, Fågelfors socken.
(140) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Stensö, Fågelfors socken.
(141) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Trånshult, Fågelfors socken.
(142) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Drageryd, Högsby socken.
(143) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Kvillehult, Högsby socken.
(144) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Långhult, Högsby socken.
(145) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Långhult, Högsby socken.
(146) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Trånshult Ernebro, Fågelfors socken.
(147) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Rosenlund, Fågelfors socken.
(148) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Lixhult Nr. 1, Fågelfors socken.
(149) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Högsby, Högsby socken.
(150) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Högsby Sparbank, Högsby socken.
(151) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Skälsbäck Nr. 1, Fagerhult socken.
(152) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Skälsbäck, Fagerhult socken.
(153) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Skälsbäck, Fagerhult socken.
(154) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Lilla Klobo, Fågelfors socken.
(155) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Lilla Klobo, Fågelfors socken.
(156) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors socken.
(157) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Sjöborgen, Sjövik och Tresnibben, Fågelfors socken.
(158) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hammarby Nr. 3, Högsby socken.
(159) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Staby Nr. 2, Högsby socken.
(160) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Staby, Högsby socken.
(161) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Lilla Klobo, Fågelfors socken.
(162) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Lilla Klobo Kvarnlunda, Fågelfors socken.
(163) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Snabberyd, Fågelfors socken.
(164) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hässelås, Högsby socken.
(165) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hässleås, Fågelfors socken.
(166) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Mjösebo, Högsby socken.
(167) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Mjösebo, Högsby socken.
(168) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Mjösebo, Högsby socken.
(169) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Drageryd, Högsby socken.
(170) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Drageryd Nr. 5, Högsby socken.
(171) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Drageryd Nr. 5, Högsby socken.
(172) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Lillsjödals järnvägsstation, Högsby socken.
(173) = Högsby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00160/C I/4 (1780-1832), bildid: C0027485_00181.
(174) = Grav.genealogi.se.
(175) = Fågelfors kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00091/A I/2 (1891-1900), bildid: A0011409_00246.
(176) = Fågelfors kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00091/A II a/1 (1901-1920), bildid: 00003622_00296.
(177) = Fågelfors kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00091/A II a/1 (1901-1920), bildid: 00003622_00302.
(178) = Fågelfors kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00091/A II a/2 (1920-1936), bildid: 00003623_00288.
(179) = Fågelfors kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00091/A II a/2 (1920-1936), bildid: 00003623_00297.
(180) = Högsby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00160/A II a/13 (1931-1940), bildid: 00003744_00234.
(181) = Högsby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00160/A II a/5 (1910-1920), bildid: 00003736_00182.
(182) = Högsby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00160/A II a/13 (1931-1940), bildid: 00003744_00180.
(183) = Högsby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00160/A II a/2 (1901-1909), bildid: 00003733_00256.
(184) = Fagerhults kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00077/A II /1 (1898-1915), bildid: 00003522_00123.
(185) = Fagerhults kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00077/A II /2 (1916-1928), bildid: 00003523_00140.
(186) = Fagerhults kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00077/A II /3 (1916-1928), bildid: 00003524_00113.
(187) = Fagerhults kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00077/A II /5 (1929-1942), bildid: 00003526_00005.
(188) = Risekatslösa AI:17 1877-1890 sid 452 GID 1652.27.43200.
(189) = Sveriges Dödsbok 1901-2009.
(190) = Risekatslösa AI:15 1861-1868 sid 358 GID 1334.1.19900.
(191) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Oskar Fredrik, Göteborg.
(192) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 15:de Roten Nr. 26C, Göteborgs Gustavi.
(193) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Vasa, Göteborg.
(194) = Dädesjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00063/A I/12 (1846-1852), bildid: C0024303_00279.
(195) = Dädesjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00063/A I/10 (1836-1841), bildid: C0024301_00283.
(196) = Dädesjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00063/A I/10 (1836-1841), bildid: C0024301_00185.
(197) = Dädesjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00063/A I/8 (1825-1830), bildid: C0024299_00158.
(198) = Dädesjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00063/A I/4 (1789-1805), bildid: C0024295_00129.
(199) = Källor: Lena Niklasson. Ljungby AI:34 s 229. Hossmo AI:6 s 23. Ljungby AIIa:1 s 344. Ljungby AI:32 s 269. Ljungby C:6, s. 789. Ljungby AIIa:4 s 402. Plf cd 3. Källa: Ljungby E2, s. S. 095. Ljungby AI:30 s 279. Ljungby C:8, s. Pag 346. Ljungby F:1. Ljungby AI:29 s 237. Ljungby C:8, s. Pag 32. Ljungby AI:32 s 221. Ljungby AIIa:1 s 348. Ljungby AI:34 s 17. Ljungby AIIa:1 s 349. Svdb 1901-2009. Ljungby AIIa:1 s 359. Ljungby AI:32 s 269. Ljungby AI:33 s 75. Ljungby AIIa:1 s 347. Källa: Ljungby C:8, s. Pag 237. Ljungby AIIa:4 s 403. Ljungby AIIa:1 s 347. Ljungby AIIa:7 s 479. Ljungby AIIa:12 s 504. Ljungby C:9, s. Pag 237. Ljungby AIIa:1 s 344. Ljungby AI:32 s 269. Ljungby C:9, s. Pag 237. Ljungby AIIa:12 s 504. Ljungby C:9, s. Pag 269. Hossmo AI:6 s 23. Ljungby AI:19 s 166. Hossmo AI:10 s 86. Hossmo AI:11 s 78. Ljungby AI:33 s 247. Ljungby AIIa:1 s 352. Ljungby AIIa:2 s 443. Ljungby AIIa:4 s 519. Ljungby AI:28 s 307. Hossmo AI:11 s 78. Hossmo AI:10 s 86. Ljungby C:8, s. Pag 263. Ljungby AI:27 s 216. Ljungby AI:32 s 223. Ljungby AI:27 s 12. Ljungby AI:33 s 228. Ljungby AI:27 s 12. Ljungby C:8, s. Pag 21. Ljungby C:8, s. Pag 73. Ljungby AI:33 s 227. Ljungby AI:29 s 73. Ljungby AI:33 s 247. Ljungby AIIa:1 s 352. Ljungby AI:33 s 247. Ljungby AIIa:1 s 311. Ljungby AIIa:1 s 352. Ljungby C:9, s. Pag 223. Ljungby AIIa:4 s 519. Ljungby AI:31 s 173. Ljungby AI:31 s 1. Dörby AI:13 s 23. Ljungby AIIa:1 s 315. Ljungby AIIa:4 s 338. Ljungby AI:28 s 305. Ljungby AI:31 s 241. Dörby AIIa:1 s 208. Dörby AI:12 s 184. Ljungby AIIa:2 s 534. Ljungby AI:30 s 133. Ljungby C:9, s. Pag 154. Ljungby C:9, s. Pag 173.
(200) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Ölvingstorp Nr. 5 och 6, Ljungby socken.
(201) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Ölvingstorp, Ljungby socken.
(202) = Dörby kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, se/vala/00067/B I/2 (1836-1860), bildid: C0026928_00087 Utflyttningslängd 1857.
(203) = Dörby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, se/vala/00067/A I/8 (1847-1857), bildid: C0026921_00141.
(204) = Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00228/C/6 (1809-1844), bildid: C0027959_00100.
(205) = Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00228/A I/7 (1814-1823), bildid: C0027920_00127.
(206) = Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00228/A I/6 (1810-1813), bildid: C0027919_00076.
(207) = Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00228/A I/33 (1890-1894), bildid: C0027946_00168.
(208) = Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00228/B I/5 (1886-1894), bildid: C0027952_00047.
(209) =

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment