Wennerbom

Historien om släkten Wennerbom från Åmot i Bolstad socken. Släkten stammar från bonden Elof Elofsson i Åmot på 1700-talet.

Av Peter Liliequist.


(Innehåller även utredningar på delar av släkterna Wenerbom, Sharam & Sinclair)

Släkten Wennerbom härstammar från Åmot, Bolstad socken i Dalsland, därav namnet. Utdöd i Sverige på manssidan. Stamfader är komministern i Grava socken(vid Klarälven) Elof Wennerbom, född 1719 i Bolstad socken. Sannolik fader är bonden Elof Elofsson i Åmot, Bolstad socken 1724-1732 enligt mantalslängderna. Prästsläkt med väldigt många ättlingar med namnet Wennerbom och från dem med andra efternamn i Australien. Under första världskriget stupade 3 Wennerbom & under andra världskriget stupade 2 Wennerbom för friheten & demokratien! Samma frihet som Carl August Wennerbom sökte när han 1848 avslutade sin utbildning i Skara skola & gick till sjöss istället för att bli präst eller lärare i Sverige. Han bosatte sig 1858 i Australien & blev fårfarmare där! Idag finns hundratals ättlingar till honom i Australien! Antal kända släktmedlemmar: 101.(1)(45)(46)(82)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)

I.1) ELOF ELOFSSON. Bonde i Åmot, Bolstad sn 1724-1732 enligt mantalslängderna.(100)

Barn:

II.a) ELOF (ELAVUS, ELIAS) WENNERBOM, f 1719 i Bolstad sn(Dalsland), d 17/11 1766 i Girstad, Grava sn(Värmland) av "Gäll och stygn", begraven 30/11. Född omkring 1719, bondson från Bolstad. Till Karlstads skola 1734 och gymn. 1739, student i Uppsala 21/8 1747, prästvigd 10/6 1751, kallad till komministers-adjunkt i Grava, komminister 1754 i Grava pastorat, Karlstads stift. - G 7/6 1756 m M A R I A CHRISTINA ULLSTRÖM, f 6/4 1728 i Hassle sn, dtr t länsman Lars Ullström o Eva Gadd.(17)(19)(32)(33)(34)(77)(82)(83)(84)(87)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)

Barn:

III.1) OLOF WENNERBOM, f 27/4 1757 i Girstad, Grava sn, döptes 29/4, d 30/3 1791 i Kristinehamn. Faddrar: Leutn. Wälb. Paul Fred. von Wachenfeldt, Capitainen Carl P. Bröms, Sergeant Carl Frid. von Wachenfeldt, Leut. Wachenfeldts Fru Hedvig Uggla, Fröknarna Anna Christ. och Greta Elsa von Wachenfeldt. Klockare och Skolmästare i Fägre.(33)(73)(77)(82)(83)

III.2) CATHARINA BEATA WENNERBOM, f 11/5 1758 i Girstad, Grava sn, döptes 14/5, d 18/3 1759 i Girstad, Grava av feber. Faddrar: Leut. Wälb. Paul F. von Wachenfeldt, Rustmästaren Carl Rölander, Fru Prostinnan Anna Elisabeth Risell, Fröknarna Anna Chr. och Margareta Elsa von Wachenfeldt.(33)(74)(77)(83)

III.3) JOHAN WENNERBOM, f 16/7 1759 i Girstad, Grava sn, döpt 18/7, d 13/7 1820 i Sköttlabacken, Berg sn. Faddrar: Leutnanten Herr Carl G. Magnell, Mademoiselle Brita Chr. Broberg. Mönsterskrivare vid Västgöta Kavalleri Regemente. Enligt mönsterrullan 1802: "Mönsterskrivare hos Kongliga Västgötha Linie Dragon Regemente och Öfverste Lieutnantens Compagnie". Arrendator runt 1800 av Björsgårdens 1/2 mtl Kronoavkastning till Skara Hospital, Varnhem(Skarke) sn. Johan blev mönsterskrivare och bodde de sista åren i Sköttlabacken/Arfvidstorp i Berg där han dog 1820 i 'wattusot'. Hustrun och barnen flyttade därefter till Odensåker. - G 25/10 1791 i Berg m JOHANNA BREDBERG, f 21/2 1755 i Berg sn, d 30/7 1830 i Öhn, Odensäker sn, begraven 8/8, dotter av komministern i Berg Tobern Bredberg(f 1702 i Hällstad sn, d 1766 i Bredared sn) och Helena Maria Kyllenius(f 1720 i Odensåker sn, d 1796 i Bredared sn). De hade en son.(33)(75)(77)(83)(102)(103)(104)(105)(106)(107)

Barn:

IV.a) MARIA HELENA WENNERBOM, f 26/5 1793 i Berg sn. Utflyttar från Öhn, Odensåker sn 1832 till Lyrestad sn.(102)(103)(107)

IV.b) NICLAS WENNERBOM, f 3/1 1797 i Berg sn. Utflyttafe 1812 från Sköttlabacken, Berg sn 1812 till Lyrestad sn.(102)(103)

III.4) B E A T A CATHARINA (BEATA CAJSA) WENNERBOM, f 12/3 1761 i Girstad, Grava sn, döpt 13/3, d 1827 på Öhns gård, Odensåker sn. Faddrar: Leutn. von Wachenfeldt, Fend. Jochim Frid. von Wachenfeldt, Anna Stina von Wachenfeldt, Greta von Wachenfeldt. - G 1/5 1814 m(i hans 2:a gifte) CLAUS THORSÉEN, f(tvilling) 14/11 1762 i Öhn, Odensåker sn, d 8/9 1826 i Öhn, Odensåker sn, son av borgmästaren Jonas Justus Thorséen och Anna Ebba von Werdenhoff. Mönsterskrivare. Han var tidigare gift med sin kusin Ulrika Eleonora Lidström, f 22/5 1757 i Odensåker sn, d 16/4 1813 i Öhn, Odensåker sn, dotter av komministern i Odensåker Hans Lidström och Barbro Catharina Thorsén.(33)(76)(77)(83)(101)

III.5) LARS WENNERBOM, f 5/10 1762 i Girstad, Grava sn, döpt 6/10, d 4/6 1763 i Girstad, Girstad, Grava sn. Faddrar: Fendrikarna Pål och Joachim von Wachenfeldt, Fröknarna Anna C. och Elsa Greta von Wachenfeldt och Madem. Britta Es. Broberg.(33)(77)(78)(83)

III.6) ANDERS WENNERBOM, f 29/10 1763 i Girstad, Grava sn, döpt 1/11, d 9/4 1767 i Girstad, Grava sn. Faddrar: Leutn och Fend. Herrar Pål F. och Joach. von Wachenfeldt, Hofjägaren Chr. Carls. Gejer, ? Magnell, J. Hedén från L. Flach, Fröknarna A. C. och G. E. von Wachenfeldt.(33)(77)(79)(83)

III.7) JONAS VENERBOM(WENNERBOM), f 15/4 1765 i Girstad, Grava sn, döpt 17/4, d genom drunkning 7/4 1800 på Tidans is invid Ullervad, begraven 5/5. Faddrar: Drängarna Måns Jonsson och Anders Olofsson i Girestan(Girstad), Hustru Marit Andersdotter i Bråne, Hustru Kierstin Andersdotter i Bjälleruds Soldateboställe. Mönsterskrivare vid Västgöta Kavalleri-reg., Mattiasgården, Lilla Rör, Odensåker. Qvartermästare 1798-1799 i Lilla Rör, Odensåker sn. - G 12/2 1798 i Odensåker m ANNA CHARLOTTA THORSÉEN, f 1769(27/1 1770 enligt Ove Billing) i Hofva sn, d genom drunkning 7/4 1800 på Tidans is invid Ullervad, begraven 3/5, dtr till J o n a s Justus Thorséen, borgmästare i Skövde, o Anna E b b a von Werdenhoff. Anna Charlotta omkom den 7/4 1800 tillsammans med sin man Jonas Wennerbom och en tvårig dotter till hennes bror, Claes Thorsséen, genom drunkning under en slädfärd på Tidan intill Ullervad då isen brast. Närmare omständigheter är okänd. Paret Wennerboms två barn överlevde liksom paret Claes Thorsséen och hans fru Ullrika Lidström som sannolikt var med på färden eftersom den tredje omkomna var deras minderåriga dotter. Olyckan inträffade enligt Thora Lindskog på ån Tidan nära Ullervad där det sedan gammalt har funnits ett vadställe över Tidan.(17)(20)(29)(31)(77)(80)(83)(85)(86)(87)(88)

Barn:

IV.a) ANNA MARIA WENNERBOM, f 26/1 1798 i Mattsgården, Lilla Rör, Odensåker sn, döptes 27/1. Faddrar: Jonas Odhner, Clas Thorssén, Clas von Verdenhoff, Ingeborg Thorssén, Johanna Bredberg, Beata Wennerbom. Vet ej var hon var fosterdotter efter föräldrarnas död. Sannolikt var det hos prosten och kyrkoherden Jonas Ohdner(f 1744, d 1830), som var gift med Ingeborg Magdalena Thorséen(f 1766, d 1833;finns inga kyrkoböcker för att bevisa detta). Änka 3/6 1864. Inflyttade från Lyrestad sn 1853 till Prästgården och Stommen, Leksberg sn. Utflyttade från Prästgården och Stommen, Leksbergs sn 1866 till Skolhuset, Leksbergs sn. Inflyttade från Skolhuset, Leksberg sn 20/12 1878 till Tomt No 41, Rote 4, Mariestad. Bosatt 1880 som Änka i Tomt No 41, Mariestad. - G m GUSTAV SJÖBERG, f 8/8 1797 i Hällefors sn, d 3/6 1864 i Prästgården, Leksberg sn. Kyrkoherde i Leksberg sn. De hade fosterdottern Hulda Magdalena Odhner(dotter till fanjunkare Johannes Ohdner och sondotter till Jonas Ohdner), f 24/7 1822 i Älgarås sn, som Anna Maria var fadder till. Hos dem bodde i Leksberg även flera andra syskon till henne.(30)(55)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(85)

IV.b) JOHAN (JAN) JUSTUS WENNERBOM, f 2/5 1799 i Mattsgården, Lilla Rör, Odensåker sn, döptes 3/5, d 22/5 1892 på Berga gård, Velinge sn. Faddrar: Johan Venerbom, Carl G. Lenck, Magister Petter Svennander, Anna Ebba von Verdenhoff, Johanna Venerbom, Maria Helena Thorsseen. Bodde efter föräldrarnas död hos Clas Thorseen i Mattsgården, Lilla Rör, Odensåker sn, som fosterson. Kronobefallningsman, kronofogde i Wartofta i Västergötland ca 1840-1850, begravd i Velinge socken(Skaraborgs län), blev 94 år gammal. Arrenderade Olstorp Säteri i Dimbo sn. Utflyttade från Olstorp 1835 till Nolsgården, Acklinga sn. Utflyttade från Nolsgården 1840 till Torp, Velinge sn. Bosatt 1880 som Kronofogde f. d. i Berga, Velinge sn. Bosatt 1890 som Kronofogde f. d. i Berga, Velinge sn. - G 1:o 1832 m ELEONORA CATHARINA A M A L I A MELLIN, född 18/11 1812 i Hångsdala, d 30/9 1848 i Torp, Velinga sn, dtr t prosten i Hångsdala(Skaraborgs län) Jonas Fredrik Mellin och U l r i k a Johanna Gustava Laurentia Stierngranat. - G 2:o 5/10 1851 m CATHARINA A M A L I A BAALACK(född FLODIN), f 22/6 1808 i Munketorp sn(Kungslena sn enligt källa (63)), d 26/3 1885 i Berga, Velinge sn. Bosatt 1880 i Berga, Velinge sn. Hon hade barnen: Maria Lovisa Carolina Baalack, f 23/1 1834 i Munketorp sn, Amalia Constantia Baalack, f 17/2 1843 i Korsberga sn, Emma Gustafva Ulrica Baalack, f 13/4 1844 i Korsberga sn, Carl Georg Oscar Baalack, f 16/5 1845, Laura Fredrica Mathilda Baalack, f 20/9 1847.(12)(13)(14)(16)(21)(23)(24)(27)(28)(29)(30)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(86)(89)(90)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CARL AUGUST WENNERBOM, f 3/2 1833 i Olstorp Säteri, Dimbo sn, döptes 7/3, d 6/9 1911 i Penola, South Australia, Australien. Faddrar: Prost och Kyrkioh.J. F. Mellin i Hångsdala, Prost och Kyrkioh. A. M. Mellin i Hwarf, Hofrätts Ass. J. G. S. Hofstadius på Sidaholm, E. O. Kammar? J. G. Mellin på Oltorp, Fru Ulr. J. Mellin i Hångsdala, Fru ?lia Mellin i Hwarf, Mams. Ulr. Sandahl från Olofstorp?, Mams. ?. ?. Mellin i Hwarf. Fårfarmare i Australien. Carl August var elev vid Skara h.a. läroverk ht 1846-1848, sjöfarandes, gick till sjöss 1848 och rymde från sitt skepp Creole 1858 i Adelaide, South Australia(andra källor säger Robe;The brig Creole arrived from Liverpool 14/6 1858 in the port of Adelaide), Australia, där han gifte sig med en skotska, Ellen Balnaves, som var sjuksköterska och fick 14 barn. Fick Australiskt medborgarskap 1873. "Charles August Wennerbom was a Swedish sailor. He arrived in South Australia in 1840, ‘jumping ship’ at the small seaport of Robe. His first night on Australian soil was spent in the Robe gaol – the only bed and shelter to be found. Charles then trekked overland through the bush, following the track taken by Chinese immigrants on their way to the Victorian goldfields. Charles eventually found work as a shepherd on a large sheep station, and later was able to buy land for vegetable growing in the new settlement of Penola". - G 17/2 1859 m ALISON ELLEN BALNAVES, f 1840 i Paisley, Scotland, d 1921. "Alison Ellen Balnaves, emigrated with her parents and two siblings. In 1844, they sailed from Scotland on the Bucephalus. All members of the family, including the children, were skilled handloom weavers from the town of Paisley. Following the industrial revolution, weaving sheds filled with powered looms took the place of small cottage industries, and individual families such as the Balnaves lost their work. Eventually settling in Penola, South Australia, in 1858, the family opened a general storekeeping business".(25)(36)(37)(47)(60)(61)(62)(91)(108)(110)

Barn:

VI.a)JANE SOFIA WENNERBOM, f 20/12 1859 i Penola, South Australia, Australia, d 1938 i Bruce Rock, Western Australia, Australia(hos sin dotter, 78 år gammal. Levde större delen av sitt liv i Penola och Naracoorte. Efter giftermålet levde hon i Naracoorte i 33 år. De sista 14 åren levde hon hos sin dotter Mrs. R. Smith i Bruce Rock. - G 17/9 1891 i Melbourne m WILLIAM THOMAS GRUNDY, d 1924, från Narracoorte, South Australia, Australia, son av John Grundy, bosatt i New Windsor, Salford, Manchester, England. Ironworker, plumber, and tinsmith. De hade 3 barn: Mrs. R. Smith(Jane Eliza) i Bruce Rock, Western Australia, Australia, Miss Jennie(Jean) Grundy i Brisbane, Queensland, Australia, Willie Grundy, d in Naracoorte.(37)(47)(48)(110)(111)(112)

VI.b)KARL AUGUST WENNERBOM, f 1859 i Australien, d 1901 i Bland, Temora.(37)(47)

VI.c) ELLEN ELEANORE WENNERBOM, f 27/4 1861 i Penola, South Australia, Australia, d 16/4 1959 i Culcaim, New South Wales, Australia. Burial: Culcairn General Cemetery, Culcairn, Greater Hume Shire, New South Wales, Australia. "Ellen Wennerbom grew up in Penola, helping her mother with their large family, and learning fine dressmaking and needlework skills. Later in life, she moved to Junee, New South Wales, to work as a dressmaker". "They were married in Melbourne on 26 December, 1895, and set up their home at Charles’ farm in Kunat Victoria". Bosatt i Lake Boga, Vie. - G 26/12 1895 i Sandringham, Victoria, Australia m CHARLES SHARAM, f 31/7 1853 i Penola, South Australia, Australia, d 24/5 1941 i Culcaim, New South Wales, Australia, son av Christopher Sharam och Ellen Patching. Burial: Culcairn General Cemetery, Culcairn, Greater Hume Shire, New South Wales, Australia. "Charles Sharam’s father, Christopher, was born in Britain in 1813. He was a bootmaker by trade. In 1836, aged 23, he found work as a seaman on ships trading between the South Sea Islands. In 1845 he came to Portland, Victoria, where he found employment on a large pastoral station. Here he practiced his trade of bootmaking, and also guarded flocks of sheep against attacks. Some time later, he moved to another station in the newly developed state of South Australia, where he continued to make and repair boots for the station hands. With his red hair, fiery nature and fighting prowess, Christopher Sharam was a well-known identity in the early days of South Australian settlement". "Charles Sharam’s mother, Ellen, emigrated with her family from Sussex, England. They sailed from London on 5 April 1842 aboard the barque Platina. On arrival in Australia, William Patching, Ellen’s father, worked as a farm labourer on a large station. Ellen worked in the station homestead as a housemaid. It was at this time that Ellen met Christopher Sharam. In 1848, when Ellen was 15 years and Christopher 35, they married". De hade barnen: Charles Edward Sharam, f 21/11 1897 i Kerang, Victoria, Australia, d 1976 i Griffith, New South Wales, Australia, D a v i d Lionel Sharam, f 1/7 1899, S Lindsay t a n l e y Sharam, f 1901, Alice J e a n Sharam, f 1902, d 1993, C h r i s t o p h e r Penola Sharam, f 1906, d 1973.(35)(47)(110)(112)(169)(170)(171)(172)

VI.d) ANNE WENNERBOM, f 20/11 1862 i Penola, South Australia, Australia, d 1952. Bosatt i Murray Bridge. - G 1884 m C H A R L E S WILLIAM SAXON.(37)(47)(49)(110)(112)

VI.e) J O H N (JOHAN) FREDERIK WENNERBOM, f 20/4 1864 i Penola, South Australia, Australia, d 1907 i Cootamundra, New South Wales, Australia. Bosatt 1891 i Wagga, Wagga, New South Wales, Australia. Bosatt 1901 i Cumberland, Sydney, New South Wales, Australia. - G 1891 m EMILY ELIZA ADAMS, f ca 1874, d (1953?)1966. Hon gifte om sig med Lemuel A. W. Nicholas. Bosatt 1942 i Rose Street, Ashfield, Sydney, New South Wales, Australia.(36)(37)(47)(110)(116)(134)

Barn:

VII.1) FREDERICK JAMES WENNERBOM, f 1891, d 1965 i Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Burial: Wagga Wagga Monumental Cemetery, East Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Farrer, New South Wales, Australia. WWI records states Other: Emily Wennerbom. - G m IVY MARGARET CLARK, f 1904, d 24/7 1972 i Australia. Burial: Wagga Wagga Monumental Cemetery, East Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Bosatt 1931 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Farrer, New South Wales, Australia.(47)(114)(166)(167)(168)

Barn(finns fler barn):

VIII.a) STELLA MARY (Star) WENNERBOM, f 29/1 1925 i Croydon, Sydney, New South Wales, Australia, d 6 juli 2000 i Dubbo, New South Wales, Australia. Burial: Marburg Trinity (Lutheran) Church/Graveyard, Marburg, Queensland, Australia. Bosatt 1943 i Parkes, New South Wales, Australia. - G 31/7 1944 i St Vincents Church, Ashfield, Sydney, New South Wales, Australia m BRIAN JAMES ALBERT MCGUIRE, f 20/9 1925 i Marburg, Queensland, Australia, d 29/7 1998 i Dubbo, New South Wales, Australia, son av Patrick Joseph McGuire och Mary Bridget De Berg. De hade barnen: Jilly, Kerry, Danny.(47)(114)(165)

VIII.b) PETER JAMES HENRY WENNERBOM, f 1936, d 1/10 1998(strypt, mord) 62 år gammal. Bosatt 1958 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Farrer, New South Wales, Australia.(47)(114)(115)

VIII.c) ELAINE WENNERBOM. - G m NN DE JONG.(115)

VII.2) ANNIE A. WENNERBOM, f 1893 i Junee, New South Wales, Australia.(36)(47)

VII.3) ALEXANDER JOHN DAVID WENNERBOM, f 1896 i Junee, New South Wales, Australia, d 4/12 1966 i St Peters, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1931 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Grayndler, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Watson, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Watson, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Watson, New South Wales, Australia. - G 1919 i Granville, New South Wales; Australia m FRANCES EDITH UNA NOBLE, f 30/1 1898 i Gunning, New South Wales, Australia, d 29/9 1979 i Lidcombe, New South Wales, Australia, dotter av J o s e p h William Frederick Noble(f 13/5 1862 i Yass, New South Wales, Australia, d 24/12 1937) och Sara Cox(f 22/3 1873 i Hill End, New South Wales, Australia, d 13/4 1941). Bosatt 1930 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1931 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Cook, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Grayndler, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Watson, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Watson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(36)(46)(47)(113)(114)(116)

Barn:

VIII.a) EDNA WENNERBOM, f 1920, d 26/7 1993 i Valley Heights, New South Wales, Australia. Ska vara 5 barn, varav 3 döttrar gifta Price,Frawley och Dawson, samt sönerna John och Charles. - G 1942 i Newton m LANCELOT MARTIN DAWSON.(36)(113)(116)

VIII.b) JOHN JACK (JACKY) WENNERBOM, f 9/12 1923 i St Peters, New South Wales, Australia, d 11/10 1942 i Papua New Guinea. Australian Infantry. Burial: Port Moresby War Cemetery, Port Moresby, National Capital, Papua New Guinea.(36)(109)(116)(128)

VIII.c) CHARLES WENNERBOM, f 22/10 1925 i New South Wales, Australia, d 4/1 1926 i Windsor, New South Wales, Australia.(36)

VIII.d) BETTY WENNERBOM, f 1931, d 20/8 2007 i Oyster Bay, New South Wales, Australia. - G m NN PRICE.(36)(116)

VIII.e) GRACE WENNERBOM. - G m CHARLES LLOYD LEON FRAWLEY, f 1930, d 17/1 2004 i Yerringbool, New South Wales, Australia.(116)

VII.4) MOSETTA M. WENNERBOM, f 1898 i Junee, New South Wales, Australia, d 1898 i Junee, New South Wales, Australia.(36)(47)

VII.5) DAVID CHARLES AUGUST WENNERBOM, f 1903 i Cootamundra, New South Wales, Australia, d 8/7 1990 i Australia. Burial: Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park, Palm Dale, Wyong Shire, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i North Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia. - G 1933 i Ryde, New South Wales, Australia m JESSIE MARJORIE HENRY, d 12/12 1988 i Wyong, New South Wales, Australia. Burial: Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park, Palm Dale, Wyong Shire, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i North Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia.(36)(47)(109)(163)(164)

VII.6) JOHN M. B. WENNERBOM, d 1908. Mother: EMILY E.(36)

VII.7) J O H N M. DAVID WENNERBOM, f 1908 i Cootamundra, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i North Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Shortland, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Shortland, New South Wales, Australia. - G m NOLA FRANCES PHILLIP. Bosatt 1968 i North Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Shortland, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Shortland, New South Wales, Australia.(47)

(36)(47)

VI.f) DAVID WENNERBOM, f 26/11 1865 i Penola, South Australia, Australia, d 1899 i Newtown, New South Wales, Australia.(36)(37)(47)(110)

VI.g) CHARLES (KARL) AUGUST WENNERBOM, f 1868 i Penola, South Australien, Australien, d 6/7 1944 i Sydney, New South Wales, Australia. Hade köttaffär och pub i Temora. Bosatt 1930 i Parkes, New South Wales. Bosatt 1933 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Martin, New Soth Wales, Australisa. Bosatt 1937 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt i Croydon, Sydney 1938. Bosatt 1943 i Martin, New South Wales, Australia. - G 12/2 1896 i Cootamundra, New South Wales, Australia m C E C I L I A MARY JOSEPHINE BECUS(Bechs), f 15/9 1872 i Tumut, New South Wales, Australia, d 3/11 1968 i Burwood, New South Wales, Australia, dotter av Augustus Becus(f 1835, d 1919) och Jane Gilbert(f 1840, d 1924). Fadern var av franskt ursprung och mamman av irländskt ursprung. Bosatt 1930 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Evans, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Evans, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Evans, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Evans, New South Wales, Australia. De hade 3 barn.(36)(37)(47)(112)

Barn:

VII.1) E R N E S T CHARLES AUGUSTUS WENNERBOM, f 1896 i Junee, New South Wales, Australia, d 2/10 1981 i Springvale, Victoria, Australia. Burial: Springvale Botanical Cemetery, Springvale, Victoria, Australia. Hade köttaffär och pub i Young med brodern Robert. Bosatt 1930 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Paterson, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i East Yarra, Victoria, Australia. Bosatt 1980 i Casey, Victoria, Australia. - G 1921 i Temora, New South Wales, Australia m IRIS COOKE, d 6/6 1977 i Australia. Bosatt 1930 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1932 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Paterson, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i East Yarra, Victoria, Australia.(36)(46)(47)(162)

Barn:

VIII.a) KEVIN WENNERBOM, f 1923, d 5/4 1984 i Melbourne, Victoria, Australia. Bosatt i Bundoora vid sin död. Burial: Springvale Botanical Cemetery, Springvale, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Evans, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Denison, Tasmania, Australia.(47)(120)(121)(161)

VIII.b) ELIZABETH (BETTY) WENNERBOM.(47)

VII.2) JEAN (JANE) ELLEN WENNERBOM, f 15/8 1898 i Junee, New South Wales, Australia, d 8/8 1993 i Richmond, New South Wales, Australien. Bosatt 1930 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Evans, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Lowe, New South Wales, Australia. - G 1:o 14/5 1920 i Temora, New South Wales, Australien m DUNCAN COLIN SINCLAIR, f 15/6 1900 i Temora, New South Wales, Australien, d 24/9 1945 i Newtown, New South Wales, Australien, son av Duncan Sinclair och Catherine McDonald. - G 2:o September 1959 i Burwood, Sydney, New South Wales, Australien m STANLEY HILLYARD, d 23/5 1986 i Sydney, New South Wales, Australien.(36)(47)(50)

VII.3) ALICE M A R I O N WENNERBOM, f 1903 i Temora, New South Wales, Australia, d 1961 i Australien. Bosatt 1930 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1932 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. - G 1942 i Forbes, New South Wales, Australia m THOMAS WILLIAM BROMLEY.(36)(47)

VII.4) ROBERT (BOB) JAMES WENNERBOM, f 1904 i Temora, New South Wales, Australia, d 4/6 1964 i Gosford, New South Wales, Australia. Burial: Point Clare Cemetery, Point Clare, Gosford City, New South Wales, Australia. Hade köttaffär och pub i Young med brodern Ernest. Bosatt 1930 i Newcastle, New South Wales, Australia. Bosatt 1931 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Lowe, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Robertson, New South Wales, Australia. - G 1928 i Burwood, New South Wales, Australia m MARJORIE L I L Y ELAINE BALL, f 1896, d 30/10 1996 i New South Wales, Australia, dotter av John Ball och Lily Louise Augusta Preston(f 1833). Burial: Point Clare Cemetery, Point Clare, Gosford City, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Newcastle, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Hume, New South Wales. Australia. Bosatt 1935 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Lowe, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia.(36)(47)(109)(124)(125)(159)(160)

Barn:

VIII.a) RAYMOND (RAY) JOHN WENNERBOM. Bosatt 1958 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Berowra, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Berowra, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia. - G m NORMA ELOISE SMITH, f 11/5 1931, d 9/7 2015, dotter av G. Smith i Stanmore. Bosatt 1958 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Berowra, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Berowra, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia.(47)(119)

VIII.b) ALICE MARION WENNERBOM. Bosatt 1930 i Calare, New South Wales, Australia.(47)

VIII.c) ROBERT C L I V E WENNERBOM, f 5/7 1936 i Young, New South Wales, Australia, d 7/11 1995 i Gosford, New South Wales, Australia. Burial: Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park, Palm Dale. Wyong Shire, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i St George, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia. - G m JUDITH MARY PATON, f 1937. Bosatt 1963 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia.(47)(109)(123)(158)

Barn:

IX.1) FRANCES MAREE WENNERBOM, f 1961. Bosatt 1980 i Robertson, New South Wales, Australia.(47)

IX.2) ANTHONY (TONY) WENNERBOM, f 6/8 1963 i Gosford, New South Wales, Australia.(47)

Barn:

X.a) NICHOLAS J. WENNERBOM. Cricketspelare.(47)

IX.3) KAREN ELISABETH WENNERBOM, f(tvilling) 1965.(47)

IX.4) THERESE ANNE WENNERBOM, f(tvilling) 1965.(47)

VII.5) WALTER ALBERT WENNERBOM, f 28/1 1906 i Temora, New South Wales, Australien, d 7/9 1992 i Sydney, New South Wales, Australien. Bosatt 1930 i Parkes, New South Wales, Australia. 1932 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Kingsford Smith, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Lang, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Lang, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i North Sydney, New South Wales Australia. Bosatt 1963 i MacKellar, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Phillip, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Phillip, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Phillip, New South Wales, Australia. - G 1/1 1931 i Auburn, New South Wales, Australia m LORNA MAY CARR, f 1/1 1897 i Tamworth, New South, Wales, Australia, dotter av James Carr och Agnes Bowler Teat. Bosatt 1933 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Parkes, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Martin, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Kingsford Smith, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Lang, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Lang, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i North Sydney, New South Wales, Australien. Bosatt 1963 i MacKellar, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Phillip, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Phillip, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Phillip, New South Wales, Australia.(36)(47)

Dotter:

VIII.a) J U D I T H ANNE WENNERBOM. Bosatt 1958 i North Sydney, New South Wales, Australia. - G(?) m A. PARTRIDGE. De hade barnen: Andrew, Stephen, Joanne(JoAnne).(47)

VII.6) EDNA MARY WENNERBOM, f 1918. Bosatt 1931 i Parkes, New South Wales, Australia. - G 1931 i Ashfield m WESLEY G. MARLOW.(36)(47)

VI.h) ROBERT WENNERBOM, f 1/9 1869 i Penola, South Australia, Australia, d 1903? i Australien. Bosatt i Naracoorte 1938. Bosatt 1905 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1915 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1916 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1925 i Corangamite, Victoria, Australia. - G m EMMA LOUISA WIGNELL, f 23/5 1870 i Narracoorte, South Australia, Australia, d 1903 i Australia.(37)(47)(110)(112)

Barn:

VII.1) WILLIAM (BILL) EDWARD WENNERBOM, f 1889, d 7/10 1975 i Australia. Burial: Geelong Western Public Cemetery, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Ballaarat, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Chisholm, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i La Trobe, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Corio, Victoria, Australia. - G 1919 i Wandswoth, London, England m JOSEPHINE MABEL MEALING, f 1913, d 15/6 1976 i Australia. Burial: Geelong Western Public Cemetery, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Ballaarat, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Chisholm, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i La Trobe, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Corio, Victoria, Australia.(47)(109)(122)(153)(154)(155)(156)(157)

VII.2) ETHEL SOFIA (EFFIE) WENNERBOM, d 1958. Bosatt 1913 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1915 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1917 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1922 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1939 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Barker, South Australia, Australia. - G ca 1919 m ERNEST ROBERT HOOLE. Hardware store owner, Wennerbom & Hoole, Naaracorte, South Australia, Australia. "Big changes at Wennerbom and Hoole 3/7 2014. AFTER over a 100 years of operation there has been a major restructure at Wennerbom and Hoole. On Monday Wennerbom and Hoole announced the sale of their hardware stock to the Keith Timber Group, who run Naracoorte True Value Hardware. They will cease selling hardware from their Ormerod St premises on Saturday. In a joint statement Brian, Anne, Chris and Lisa Castine said that this sale allows them more time to concentrate on their other divisions: CASTEC Rural Supplies, CASGAS and Naracoorte Toyworld". Bosatt 1914 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1922 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Corangamite, Victoria, Australia. Bosatt 1939 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Barker, South Australia, Australia. De hade barnen: William Robert Hoole, f 1920 i Stawell, Australia, Valmai Hoole.(47)

VII.3) M I L D R E D LOUISA WENNERBOM, f 1/7 1893 i Naracoorte, South Australia, Australia, d 16/1 1975 i Australia. Burial: Geelong Western Public Cemetery, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia. Bosatt 1917 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1921 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1925 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1931 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1934 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Wimmera, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Corio, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Corio, Victoria, Australia. - G 1920 m JOSEPH (JOSH) LORRAINE MATTINSON, f 1889, d 18/2 1961 i Australia. Burial: Geelong Western Public Cemetery, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia. Engine Driver. Bosatt 1913 i Gippsland, Victoria, Australien. Bosatt 1914 i Gippsland, Victoria, Australia. Bosatt 1916 i Gippsland, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Wimmera, Victoria, Australia. Bosatt 1919 i Gippsland, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1925 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1931 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1934 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Wannon, Victoria, Australia. De hade dottern: Lois Louise Mattinson(gift med NN;de hade barnen: David och Peter).(47)(110)(148)(149)(150)(151)(152)

VII.4) MABEL MAY WENNERBOM, f 1895 i Victoria, Australia, d 2/6 1962. Bosatt 1919 i Grampians, Victoria, Australia. Bosatt 1922 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1924 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1931 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1936 i Fawkner, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Henty, Victoria, Australia. - G m ALBERT CAMERON, d 1978. De hade dottern: Mabel May Cameron.(47)(51)

VII.5) HILDA ALISON WENNERBOM, f 1898, d 27/11 1980 i Australia. Bosatt 1924 i Fawkner, Victoria, Australia. Bosatt 1931 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1936 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1943 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt Bosatt 1972 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i Kooyong, Victoria, Australia. Bosatt 1980 i Kooyong, Victoria, Australia. - G m NN. TURNER.(47)(52)(147)

VII.6) CONSTANCE WENNERBOM, f 1900, d 1980. Bosatt 1922 i Melbourne, Victoria, Australia. Bosatt 1925 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1928 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1934 i Fawkner, Victoria, Australia. Bosatt 1936 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Balaclava, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i Bendigo, Victoria, Australia. - G m ALLAN GEORGE DONEY, d 7/10 1987 i Australia. Tailor(Skräddare). Bosatt 1924 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1925 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1927 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1936 i Henty, Victoria, Australia. Bosatt 1937 i Balaclava, Victoria, Australia. Bosatt 1942 i Wannon, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1954 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1963 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1967 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1977 i Bendigo, Victoria, Australia. Bosatt 1980 i Bendigo, Victoria, Australia. De hade dottern: Lorna Constance Doney.(47)(146)

VI.i) EDWARD MELLIN WENNERBOM, f 27/4 1871 i Penola, South Australia, Australia, d 26/4 1937 i Echuca, Victoria, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Echuca, Victoria, Australia. - G 1898 i Junee m ADA ELIZABETH FEWKES, f 1877 i Aston, Warwickshire, England, d 24/8 1935 i Riverina, New South Wales, Australia, dotter av George Henry Fewkes och Hannah Fewkes. Bosatt 1937 i Echuca, Victoria, Australia.(36)(37)(47)(110)(136)(144)(145)

Barn:

VII.1) D A V I D GEORGE HENRY WENNERBOM, f 1899 i Junee, New South Wales, Australia. Bosatt 1932 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Fawkner, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Prospect, New South Wales, Australia. - G 1929 i Deniliquin m DORIS MAY JONES, d 86 år gammal. Bosatt 1932 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Fawkner, Victoria, Australia. Bosatt 1949 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Werriwa, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Prospect, New South Wales, Australia.(36)(37)(39)(40)(47)

Barn:

VIII.a) GEORGE HENRY WENNERBOM, d 47 år gammal. Bosatt 1972 i Lilley, Queensland, Australia(George Henry). Bosatt 1977 i Lilley, Queensland, Australia. - G m ELVA MAY DALEY. Bosatt 1954 i Lyne, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Hume, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Lilley, Queensland, Australia. Bosatt 1977 i Lilley, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Lilley, Queensland, Australia.(39)(47)

Barn:

IX.1) CAROL WENNERBOM. - G m PAT GARDENER.(39)(42)

IX.2) COLIN HENRY WENNERBOM, d 5/12 1992 i New South Wales, Australia. Burial: Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park, Palm Dale, Wyong Shire, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Dalley, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Grayndler, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Hunter, New South Wales, Australia. - G m CATHERINE MARGARET QUIRK, d 1984. Burial: Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park, Palm Dale, Wyong Shire, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Dalley, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Grayndler, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Robertson, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Hunter, New South Wales, Australia.(39)(109)(142)(143)

IX.3) ROBERT WENNERBOM, ogift, inga barn. Bosatt 1939 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Barker, South Australia, Australia.(39)(47)

IX.4) JOHN DAVID WENNERBOM. Bosatt 1977 i Lilley, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Lilley, Queensland, Australia. - G m LINDA BERYL JOHNSTONE. Bosatt 1977 i Lilley, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Lilley, Queensland, Australia.(39)

Barn:

X.a) MICHAEL JOHN WENNERBOM, f 11/1 1978.(39)

X.b) DAVID ANTHONY WENNERBOM, f 22/3 1982.(39)

X.c) STEVE WILLIAM WENNERBOM, f 4/3 1982.(39)

IX.5) BRUCE WENNERBOM, ogift. Bosatt 1977 i Lilley, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Lilley, Queensland, Australia.(39)

Barn:

X.a) DANE WENNERBOM.(39)

IX.6) CINDY LOU WENNERBOM. - G m CRAIG WILLIAMS.(39)(43)

IX.7) C H E R Y L MARY WENNERBOM. Bosatt 1972 i Capricornia, Queensland, Australia. Bosatt 1977 i Capricornia, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Capricornia, Queensland, Australia. - G m L E S L I E DONALD RISSMAN. Bosatt 1977 i Oxley, Queensland, Australia. Bosatt 1980 i Oxley, Queensland, Australia.(39)(44)

VIII.b) PHYLLIS WENNERBOM, f i New South Wales, Australia. - G m N:N.(39)(40)

VIII.c) JOCELYN WENNERBOM. - G m N.N.(39)(41)

VIII.d) MAY WENNERBOM.(39)

VII.2) S Y L V I A MAY WENNERBOM, f 1901 i Junee, New South Wales, Australia, d 26/7 1994 i Australia. Burial: Broken Hill Cemetery, Broken Hill, Broken Hill City, New South Wales, Australia. Bosatt 1932 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Farrer, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Farrer, New South Wales, Australia. - G 1935 i Ashfield m MORRIS C. KELLY.(36)(37)(39)(47)(117)(141)

VII.3) MELVA MELLIN WENNERBOM, f 1903 i Junee, New South Wales, Australia, d 16/11 1980 i Australia. Burial: Macquarie Park Cemetery and Crematorium, North Ryde, , New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i East Sydney, New South Wales, Australia. Skild 1941. Bosatt 1949 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1968 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1972 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Dundas, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Parramatta, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Dundas, New South Wales, Australia. - G 1:o 1922 i Narrandera m JOHN FREDERICK DEREPAS, f 1902 i Albury, New South Wales, Australia, son av John Henry Derepas och Ann Maria Hore. Bosatt 1930 i Riverina, New South Wales, Australia. De hade barnen: Mervyn Frederick Derepas, f 1/6 1922, Robert Mellin Derepas. - G 2:o m KEITH WOLVERTON MOYLE, f i South Australia, Australia, d 1957 i New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Darling, New South Wales, Australia. Bosatt 1933 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1943 i Wentworth, New South Wales, Australia. Bosatt 1949 i East Sydney, New South Wales, Australia. Bosatt 1954 i East Sydney, New South Wales, Australia.(36)(37)(39)(47)(117)(140)

VII.4) DOROTHY A. WENNERBOM, f i New South Wales, Australia. - G m LEWIS O. PAGE.(47)(117)

VII.5) WALLACE REID WENNERBOM, f 1912, d 19/4 1941. Australian Infantry. Burial: Phaleron War Cemetery, Athens, Regional unit of Athens, Attica, Greece. Bosatt 1933 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia.(39)(45)(109)(139)

VII.6) JOHN BALNAVES WENNERBOM, d 22/1 1942 i andra världskriget. Burial: Kranji War Cemetery, Kranji,North West, Singapore. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia.(109)(39)(45)(117)(127)

VII.7) CHARLES (KARL) AUGUSTUS WENNERBOM, f 1907 i Australia, d 1933 i Deniliquin, New South Wales, Australia. Bosatt 1930 i Riverina, New South Wales, Australia.(36)(37)(39)

VI.j)HANS MELLIN WENNERBOM, f 21/2 1873 i Penola, South Australia, Australia, d 1879 i Australien.(37)(47)(110)

VI.k)WILLIAM MELLIN WENNERBOM, f 4/6 1874 i Penola, South Australia, Australia.(37)(47)(110)

VI.l)ALBERT WENNERBOM, f 8/7 1876 i Penola, South Australia, Australia, d 1954 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt i Adelaide 1938. Bosatt 1939 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Boothby, South Australia, Australia. - G m MARGARET (MARY) JANE CAMPBELL, d 1950 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt 1903-1904 i Cootamundra, New South Wales, Australia. Bosatt 1939 i Boothby, South Australia, Australia.(37)(47)(109)(110)(112)(137)(138)

Barn:

VII.1) ALLAN CAMPBELL WENNERBOM, f 21/2 1904 i Naracoorte, South Australia, Australia, d 16/3 1974 i Mitcham City, South Australia, Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt 1939 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Barker, South Australia, Australia. - G m E L V A ANNIE BLUCHER, f 1902 i Naracoorte, South Australia, Australia, d 21/10 1985 i Mitcham City, South Australia, Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt 1939 i Barker, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Barker, South Australia, Australia.Bosatt 1943 i Barker, South Australia, Australia.(47)(109)(110)(129)(135)

Barn:

VIII.a) ALAN J O H N WENNERBOM. Bosatt 1967 i Batman, Victoria, Australia, d 23/6 2000 i Australia. Bosatt 1968 i Batman, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Bradfield, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Bradfield, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Bradfield, New South Wales, Australia. - G m JOY ELIZABETH HYDE. Bosatt 1967 i Batman, Victoria, Australia. Bosatt 1968 i Batman, Victoria, Australia. Bosatt 1972 i Bradfield, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Bradfield, New South Wales, Australia.(47)

Barn:

IX.1) NN WENNERBOM. (Son).(47)

IX.2) NN WENNERBOM. (Son).(47)

IX.3) NN WENNERBOM. (Dotter). - G m NN MANION. De har en son.(47)

IX.4) NN WENNERBOM. (Dotter). - G m NN DOLL. De har två söner.(47)

IX.5) NN WENNERBOM. (Son).(47)

VII.2) ALLISON B A R B A R A CAMPBELL WENNERBOM, f 14/5 1906 i Naracoorte, South Australia, Australia, d 4/12 1984 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt 1939 i Unley, Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Unley, Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Mitcham, Boothby, South Australia, Australia. - G m L I N D S A Y ERNEST BEASLEY, f 1909, d 12/1 1989 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Boothby, South Australia, Australia.(47)(110)(130)(131)

VII.3) ELLEN CATHERINE (KIT) WENNERBOM, f 14/3 1909 i Naracoorte, South Australia, Australia, d 16/11 1984 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Adelaide, Adelaide City, South Australia, Australia. Bosatt 1939 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Boothby, South Australia, Australia. - G m RICHARD PERCIVAL (DICK) KEARNS, f 1905, d 19/9 1970 i Australia. Burial: Centennial Park Cemetery, Adelaide, Adelaide City, South Australia, Australia.(47)(110)(132)(133)

VII.4) ANNE MELLIN WENNERBOM, f 14/2 1912 i Naracoorte, South Australia, Australia. Bosatt 1939 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1941 i Boothby, South Australia, Australia. Bosatt 1943 i Fawkner, Victoria, Australia.(47)(110)

VI.m) HANS WENNERBOM, f 29/9 1878 i Penola, South Australia, Australia.(110)

VI.n) E M I L Y EDITH WENNERBOM, f 27/3 1882 i Penola, South Australia, Australia, d 17/3 1978 i Penola, South Australia, Australia, 95 år gammal. Bosatt 1903-1904 i Cootamundra, New South Wales, Australia. Bosatt i Penola 1938. - G 7/9 1905 i Penola, South Australia, Australia m JOHN (JACK) SHAW NEILSON, f 26/1 1878 i Penola, South Australia, Australia, d 19/6 1974 i Penola, South Australia, Australia, 96 år gammal, son av William Neilson och Margaret Duncan Wilson. De hade barnen: Allison Neilson, f 16/6 1906, Margaret Mavis Neilson , f 13/12 1909, Charles Ronald Neilson, f 24/6 1912, Emily Jean Neilson, f 25/4 1916, Heather Agnes Neilson, f 15/12 1919.(36)(47)(52)(53)(110)(112)

V.2) HANS FREDRIK WENNERBOM. Aktuarie i Generalpoststyrelsen. Född 28/1 1836 i Nolgården, Acklinga sn, döptes 29/1, d 5/12 1904 i Stockholm. Faddrar: M Fahnjunkare Belfrage, Fru Prostinnan Mellin i Hångsdala, Hr. Fredrik Mellin, Mamsell Gallander. Elev vid Skara h.a. läroverk ht 1846-ht54. Student i Uppsala 1855, avlade hovrättsex. 1859, e.o. notarie i Svea Hovrätt 1859, kanslist hos Generalpoststyrelsen 1863 och aktuarie vid styrelsens kanslibyrå 1874 och vice häradshövding. - G m E M E L I E WILHELINA BÖCKELMAN, f 3/5 1838 i Pietarsaasi, Waasa, Finland, d 8/8 1923 i Målilla, dotter till sjökaptenen Petter Gustaf Böckelman från Pietarsaari och Maria W. Aspegren från Wasa, Finland. Inga barn.(26)(38)(60)(61)(92)

V.3) ANNA S O F I A LAURENTIA WENNERBOM, f 21/9 1838 i Nolgården, Acklinga sn, döptes 21/9, d 8/10 1904 i Vänersborg, Älvsborgs län. Jordfäst 12/10 1904 i Vänersborg. Begravd 13/10 1904 i Medelplana. Faddrar: Comminister Lindeman i Köttorp, Fru J. J. Landtmausen i Uresteg?, Secret. Fagerlind i Hasslekärr, Fru Lindeman i Köttorp, Pastor L. Wetterqvist i Hångsdala, Mamsell Chr. Sjögerström, Pastor Strömbom i Hvarf, Frånvarande: Commin. G. Sjöberg i Lyrestad, Fru Sjöberg ibidem, Mams. Gustava Gallander. Sofia bodde efter sin mans död åren 1890-1894 på sin fars gård, Berga i Velinga, och flyttade efter hans död 1894 till Kristianstad till sin dotters familj(Natanael Lindskog). - G 5/7 1859 i Medelplana m kyrkoherden i Medelplana A N D E R S BERNHARD SKÅRMAN, f 10/6 1821, d 11/4 1889, son av prosten i Undenäs Anders Skårman och Brita Maria Lewrén.(12)(13)(22)(23)(57)(60)(61)(93)(126)

III.8) ANNA MARGARETA WENNERBOM, f 21/5 1766 i Girstad, Grava sn, döpt 25/5, d 5/1 1768 i Girstad, Grava sn. Faddrar: Öfwerjägmästaren Herr Herman Bellström, Capitainen och Rid. Carl F. Lilljestråle, Capitain Franz H. von Wachenfeldt, Hofjägaren Christ. Geijer, Fru Maria Dorot. Utfall, Fru Cajsa Neuman, Mademoiselle Maria Christina Bellström.(33)(77)(81)

Tillhör släkten Wennerbom i Australien:

ALEXANDER WENNERBOM. Bosatt 1958 i Reid, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Reid, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(113)(116)

COLIN WENNERBOM.(113)

LEANNE WENNERBOM.(47)

RENÉE WENNERBOM.(47)

C A R A KATE WENNERBOM. Chief Financial Officer at BDO South Brisbane, Australien. Education: The Institute of Chartered Accountants of Australia 2004 – 2006, Queensland University of Technology, Masters of Business Professional Accounting, Accounting 2002 – 2003, Queensland University of Technology, Bachelor Of Business (International Business), Business 1999 – 2001.(47)

JAMES MICHAEL WENNERBOM. Bosatt 1972 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Mitchell, New South Wales, Australia.(47)

H U G H MURDOCH WENNERBOM. Chef and food providore, owner of Murdoch Produce, Hudson Produce. Bosatt i Taralga, New South Wales, Australia. - G m MARY ELLEN HUDSON, arcitect. De har barnen: Henry, Adelaide, Wynter.(47)

ANDREW WENNERBOM, footballplayer. Solicitor Director at Lands Legal. BEc LLB, University of Sydney, 1986. Memberships: Law Society of New South Wales, Sydney University Football Club.(47)(118)

KOLIERT WENNERBOM. Bosatt 1913 i Grampians, New South Wales, Australia.(47)

B.E WENNERBOM & C.D WENNERBOM - Charlestown, NSW AUSTRALIA. Business 2000 och 2002.(47) HOWARD FRANCIS WENNERBOM. Bosatt 1933 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1934 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1935 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1936 i Riverina, New South Wales, Australia. Bosatt 1937 i Riverina, New South Wales, Australia.(47)

JOAN BEATRICE WENNERBOM, Bosatt 1954 i Watson, New South Wales, Australia. Bosatt 1958 i Reid, New South Wales, Australia. Bosatt 1963 i Reid, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(47)

MARION HEATHER WENNERBOM. Bosatt 1954 i Evans, New South Wales, Australia.(47)

ANN PAULINE WENNERBOM. Bosatt 1972 i Bennelong, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Bennelong, New South Wales, Australia.(47)

LINDA MARGARET WENNERBOM. Bosatt 1977 i Calare, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Calare, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Calare, New South Wales, Australia.(47)

PAUL ALEXANDER WENNERBOM. Bosatt 1977 i Calare, New South Wales, Australia. Bosatt 1977 i Calare, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Calare, New South Wales, Australia.(47)

ROSEMARY HELENE WENNERBOM. Bosatt 1977 i Mitchell, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i Mitchell, New South Wales, Australia.(47)

BARRIE CAMPBELL WENNERBOM. Bosatt 1977 i Bennelong, New South Wales, Australia.(47)

PHILLIP HENRY WENNERBOM. Bosatt 1977 i MacQuarie, New South Wales, Australia. Bosatt 1980 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(47)

JEFFREY DAVID WENNERBOM. Bosatt 1980 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(47)

KIM MAREE WENNERBOM. Bosatt 1980 i MacQuarie, New South Wales, Australia.(47)

Skalden Wennerboms släkt från Medelplana socken:

"Skalden Wennerbom" i Gustaf Frödings diktbok "Nya Tider" 1894: var sannolikt Lars Johan Knut Wennerbom, f 14/12 1846 i Österplana sn. Skara högre allmänna läroverk 1864-1868. Utvandrade på 1880-talet till USA. Hotellägare i Minnesota, USA. Son av mjölnaren Magnus Wennerbom, f 1/9 1794 i Medelplana sn, och Anna Maria Andersdotter, f 6/5 1803 i Medelplana sn. Magnus föräldrar var Lars Magnusson och Karin Pettersdotter.
Men vem var denne ”skald” egentligen? Det berättar författaren Irene Arthur Wennerbom i första delen av historien om Frödings beryktade skald. "Skalden Wennerbom och hans värld" 2016.
"Lars Johan Knut Wennerbom föddes 1846 i Österplana på Kinnekulle. Han var bror till min morfars far Magnus Jakob. Deras far, mjölnare Magnus Wennerbom, är begravd i Uvered, där gravstenen står. Lars skrevs in i Skara läroverk 80 år före mig. På 1940-talet sågs en judisk antikvitetshandlare i Skara, Sven Sternemann, som var dotterson till trädgårdsmästaren i Frödings dikt.
Genom hörsägen i släkten och egen forskning kom jag fram till vilka personer skalden Gustaf Fröding tänkt på. Någon suput var Lars Wennerbom inte. Han dog 1936, 90 år gammal."

En annan släkt Wennerbom från Västerplana socken:

I.1) BENGT SVENSSON, bonde i Västerplana. - Gift med BRITA MÅNSDOTTER.(1)(7)

Son:

II.A) OLOF WENERBOM, f 1701 i Västerplana, d 28 augusti 1771, student i Uppsala 1721, magister 1731, president 1734 och 1738, gymnasieadjunkt i Skara 1736, blev, "emedan hans capacitet är långt före detta känd", utan examen prästvigd 1737, då han åtog sig att betjäna församlingarna i Varnhem och Åsaka. Konsist.-not. 1738 och sändes vid samma tid som v. pastor till Vänersborg, att sköta denna "oroliga" församling, "hans benägenhet skall räknas honom som en merit framdeles". År 1739 skrev han därifrån. "att han för oroligheter i staden gör sitt embete med mycken ängslan och ville gerna komma tillbaka", men konsist. uppmanade honom att stanna kvar. Han blev konrektor vid Skara skola 1740, tillträdde 1741, lektor i grekiska språket 1742, v. praeses vid prästmötet 1748, erhöll, efter församlingens enhälliga kallelse, fullmakt på Sunnersbergs pastorat(kyrkoherde) 1749, flyttade från Skara 1751, med löfte att framdeles komma tillbaka, då någon teologisk lektion blir ledig, prost samma år, utnämnd till lektor i teologie 1752, men avsade sig denna tjänst av kärlek till sin församling, hade vid biskopsvalet samma år 33 röster och 1767 med 94 röster ett rum på förslaget, var flera gånger kallad till riksdagsman, men kunde aldrig förmås att emottaga detta förtroende. "Prosten Wenerbom var en grundlärd teolog, allvarsam och nitisk präst, orygglig att följa sanning och övertygelse. Konsist. kallar honom "en man, som af det allmäna på ett utmärkt sätt gjort sig förtjent".". - G 1744 m SARA FORSBERG, f 1708, d 1788, dtr t bruksinspektorn på Forssvik i Undenäs sn Eric Forsberg(f 168(2), d 1750, g 171(4)) o h h Christina (S t i n a) Wallström(d 1767).(1)(7)(15)

Barn:

III.1) ANDERS WENERBOM, f 1745(tvilling).(1)(7)

III.2) ERIK WENERBOM, f 5 februari 1745 i Skara(tvilling), d 13 februari 1819, student i Uppsala 1763, magister 1770, president i Upsala "de Diluvio Deucalionis", docens vid Skara gymnasium 1776, v. kollega i Skara 1780, v. lektor i grekiska språket 1782, ordinarie kollega 1783, prästvigd 1785, pastorsexamen 1788, kyrkoherde i Lekåsa samma år, prost 1794, kontraktsprost över Wilska kontraktet 1806, v. praeses vid prästmötet 1816, teologie doktor 1818. "Lärd, kvick och livlig. Var av naturen vanför i fötterna. Då en gumma en gång vid mantalsskrivningen begärde att komma ur mantal, då hon hade dåliga ben, kastade Wenerbom upp sin vanskapliga fot på bordet och sa: "Se hurudana ben jag har, och jag står ändå i mantal". Sin gode vän, prosten C. Hvarfner, lät han underrätta om sin död, och då denne kom för att trösta änkan, ställde han sig bakom förstugudörren, slog Hvarfner i skallen med sin kalott och sa: "Det skall du ha för att du icke hälsar på mig. Man måste hitta på någonting, för att få dig hit".". - G 1:o 1788 m MAGDALENA BRITA LITHANDER, f 1742, d 1798, dtr t kyrkoherden i Lekåsa Lars Lithander och Anna Margareta Beijer, samt änka efter kyrkoherden ibm Nils Edberg. - G 2:o 1799 m CHRISTINA CATRINA EDBERG, f 1775, dotter av prosten Johan Edberg i Ryda. (1)(5)(7)

Barn i 2:a giftet:

IV.A) SARA MAGDALENA WENERBOM, f 1800, d 1833. - G 1821 m kyrkoherden i Gökhem CARL RISBECK. (1)(5)(18)

IV.B) BRITA REBECKA WENERBOM, f 1805, d 1856, ogift.(1)(5)

IV.C) JOHANNA HELENA WENERBOM, f 1808, d 1810.(1)(5)

III.3) BENGT WENERBOM, f 19/3 1750 i Skara, d 9/5 1800 i Lekåsa, student i Uppsala 1768 och prästvigd 1775 till skeppspredikant vid Ostindiska Kompaniet, avseglade samma år med skeppet "Finland" till Kanton, vilket han sedermera besökte 4 gånger på 11 år. Pastorsadjunkt i Åsarp 1787, v. pastor i Skölvene 1789, komminister i Lekåsa 1791, kyrko-herde 1795. - G 1791 m BRITA GRETA TENGZELIUS, f 1773, dtr t prosten Anders Tengzelius i Skölvene. Omgift med komminister J.G. Winge i Fröjered. Barn: Anders Olof, amanuens i Åbo, ämbetsman i Finland.(1)(7)(9)

Barn:

IV.A) ANDERS OLOF WENERBOM, ämbetsman i Finland.(1)(9)

IV.B) SARA MARIA WENERBOM, f 1797. - G m bagaren ? HAMMARSTRAND i Udevalla.(1)(9)

IV.C) CHRISTINA MARGARETA WENERBOM, f 1799. - G m bruksin-spektören AXEL BERGMARK.(1)(9)

III.4) OLOF WENERBOM, f 14/3 1752 i Skara, d 16/12 1812 i Varnhem, student i Uppsala 1772 och prästvigd 1777 till huspredikant hos riksrådinnan De la Gardie, tredje predikant i Varnhem s.å., komminister i Varnhem 1788, tillträdde 1791, pastorsexamen 1799. - G 1:o 1783 m HELENA CHRISTINA MELLROTH, d 1804, dotter av kyrkoherden i Närunga Anders Mellroth. - G 2:o 1805 m INGA CHRISTINA BECKSTRÖM, dtr t kvartermästaren Carl Beckström och B.E. Lundin. Omgift med rek-tor A, Thunberg i Skara.(1)(7)(8)

Barn i 1:a giftet:

IV.A) ANDERS OLOF WENERBOM, f 1784, handlande.(1)(8)

IV.B) ERIK MAGNUS WENERBOM, f 1787, handlande.(1)(8)

IV.C) GUSTAF WENERBOM, f 8/11 1788 i Varnhem, d 9/11 1826(före tillträdet), student i Uppsala 1812, prästvigd 1814, komminister i Wånga 1825. - G m MARIA CATARINA LOKRANTZ, dtr t kyrkoherden i Saleby Gabriel Lokrantz och Eva Bogren.(1)(2)(8)

Barn:

V.1) JOHAN WENERBOM, handlande i Norrköping.(1)(2)

V.2) EVA WENERBOM. - G m en hantverkare.(1)(2)

IV.D) BENGT JAKOB WENERBOM, f 16/8 1790 i Varnhem, d 9/3 1857, intagen i Skara skola 1802, student i Uppsala 1813, prästvigd 1814, komminister i V. Kleva 1828, tillträdde 1829. "Bengt Jakob Wenerbom synes som präst varit rätt svag. Tidigt blev också hans hälsa försvagad. Nedbruten av gikt kunde han slutligen ej röra sig från stället, satt nästan förlamad år efter år i sin stol vid fönstret alldeles overksam, en tung lott för den gamle komministern, som hade stor familj och skyldighet att hålla adjunkt." - G 1824 m CHRISTINA FREDHOLM, f 1801, d 1857, dtr t N. Fredholm och Christina Hansdotter.(1)(3)(8)(10)

Barn:

V.1) JOHAN OLOF WENERBOM, f 1824, kontorsskrivare.(1)(3)

V.2) HELENA CHRISTINA WENERBOM, f 1825. - G m lanthandlanden i Kleva JOHAN LINDH.(1)(3)

V.3) ANNA CHARLOTTA WENERBOM, f 1828, d 1895. - G 1859 m handlanden A. FRANKENBERG, Grolanda. (1)(3)

V.4) SOFIA LOVISA WENERBOM, f 1831. - G 1863 m skomakaren och lantbrukaren P.G. JOHANSSON i Grolanda. Hon änka 1883, emigrerade till USA 1888, död där.(1)(3)

V.5) SARA WILHELMINA WENERBOM, f 1834.(1)(3)

V.6) JOHANNA MARIA WENERBOM, f 1837, d 1911, sömmerska i Grolanda.(1)(3)

V.7) MATILDA AUGUSTA WENERBOM, f 1841, d 1913, sömmerska i Grolanda, flyttade till Skövde 1911.(1)(3)

IV.E) LARS NIKLAS WENERBOM, f 1792, troligen handlanden. (1)(8)

IV.F) THURE ISRAEL WENERBOM, f 1795, d 1807.(1)(8)

IV.G) SARA CHRISTINA WENERBOM, f 1798, d 1864, ogift.(1)(8)

III.5) JAKOB WENERBOM, f 12/4 1753 i Sunnersberg, d 24/11 1827 i Floby, student i Uppsala 1772, magister 1779, teol. kandidat 1780, prästvigd i Uppsala samma år till huspredikant hos riksrådinnan Eva Ekeblad(född De la Gardie), e.o. bataljonspredikant vid Änkedrottningens Livregemente 1782, pastor dito 1787, bevistade finska kriget 1788-90, kyrkoherde i Floby 1800, tillträdde 1801, prost samma år "Var en lärd och allvarsam man". - G 1801 m JOHANNA SOFIA EDBERG, f 1780, d 1856, dtr t prosten Johan Edberg i Ryda.(1)(4)(7)

Barn:

IV.A) SARA REBECKA WENERBOM, f 1803, d 1869, ogift.(1)(4)

IV.B) BIRGITTA CHRISTINA WENERBOM, f 1805, d 1886, ogift. (1)(4)

IV.C) JOHANNA DOROTEA WENERBOM, f 1807, ogift.(1)(4)

IV.D) CATARINA CHARLOTTA WENERBOM, f 1812, d 1837, ogift. (1)(4)

IV.E) JAKOB JOHAN WENERBOM, f 28/8 1819 i Floby, d 11/12 1884 i Floby, intagen i Skara skola 1830, student i Uppsala 1842, v. lärare vid Falköpings pedagogi 1843, och i Skövde 1847, prästvigd 1847, komminister i Börstig 1854, komminis-ter i Floby 1874, tillträdde 1875. "Wenerbom var en from, stilla, mot alla välvillig man med ringa begåvning. Hörde till dem, som ej göra väsen av sig. Pipan hängde ständigt i hans mun, även på kyrkvägen. När den så slocknade, var det att stanna och gå in i någon stuga för att låna eld, då det gärna även blev en liten pratstund, varav följden blev för-senad ankomst till kyrkan. Men detta oroade ej den lugne flegmatiske mannen. Även i sakristian kunde det bli en pipa, medan tankarna samlades, och sedan gick gudstjänsten sin lugna gång, rogivande även för åhörarna. Om begåvningen var liten, så var huvudet så mycket större, så att hatt och mössa kunde aldrig inköpas utan föregående beställning. Förnöjsam och välbärgad framlevde han sin trettioåriga komministertid utan att trakta efter någon befordran. Han försökte sig några år som vik. lärare vid pedagogierna i Falköping och Skövde, men kunde ej vinna någon fast plats. Han sökte visserligen en dylik vid pedagogien i Falköping, men då han vid provet skulle för lärljungarna demonstrera ett divisionstal i bråk, kunde han ej klara uppgiften. Provets bedömare sade då: "Magistern har glömt att vända upp och ned på divisorn". Detta fattade Wenerbom så, att han skrev själva siffrorna upp och ned och vart kuggad!". - G 1857 m CAROLINA JOSEFINA BRISMAN, f 12/9 1826, d 23/12 1918, dtr t kyrkoherden i Ryda Magnus Brisman och Maria Christina Hassellund.(1)(4)(6)(11)

Son:

V.1) ADOLF FRITIOF WENERBOM, f 1861, postmästare i Råda (Värmland) 1912. - G 1885 m ANNA KRISTINA BENANDER, f 1863. (1)(6)(11)

Dotter:

VI.A) JUDIT JOSEFINA OLIVIA WENERBOM, f 1886. - G 1911 m teckningsläraren i Skara J. GUSTAF H. SANDSTRÖM, f 1885. Dotter: Gunvor Sandström, född 1913.(1)

III.6) BRITA STINA WENERBOM. - G m mönsterskrivaren HANSTRÖM vid Vänersborg.(7)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE 1:
Elof Elofsson, bonde i Åmot, Bolstad 1724-1732
|
Elof Wennerbom, komminister (1719-1766)
|
Jonas Venerbom(Wennerbom), mönsterskrivare (1765-1800)
|
Johan Justus Wennerbom, kronofogde (1799-1892)
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


SLÄKTFÖRHÅLLANDE 2:
Elof Elofsson, bonde i Åmot, Bolstad 1724-1732
|
Elof Wennerbom, komminister (1719-1766)
|
Jonas Venerbom(Wennerbom), mönsterskrivare (1765-1800)
|
Johan Justus Wennerbom, kronofogde (1799-1892)
|
Carl August Wennerbom, fårfarmare i Australien (1833-1911)
|
Charles August Wennerbom (1868-1944 )
|
Robert James Wennerbom (1904-1964)
|
Robert Clive Wennerbom (1936-1995)
|
Anthony (Tony) Wennerbom (1963- )
|
Nicholas Wennerbom


SLÄKTFÖRHÅLLANDE 3: (Vasa-anor i Australien)

Nils Kettilsson Vasa (död efter 1378) häradshövding, fogde
|
Kristiern Nilsson Vasa (1365-1442) riksråd, drots
|
Johan Kristiernsson Vasa (1426-1477) riddare, riksråd
|
Erik Johansson Vasa (1470-1520) riddare, riksråd
|
Gustaf I Eriksson Vasa (1496-1560) Svensk konung
|
Erik XIV (1533-1577) Svensk konung
|
Virginia (1559-1633) Prinsessa
|
Catharina Hand (1585-1646)
|
Virginia Rytter (1618-1688)
|
Christina Stierna (1643-1687)
|
Margareta Hierta (1676-1743)
|
Lars Stierngranat (1715-1787) Sekundmajor
|
Gustaf Stierngranat (1749-1793) Löjtnant
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848)
|
Carl August Wennerbom, fårfarmare i Australien (1833-1911)
|
Charles August Wennerbom (1868-1944 )
|
Robert James Wennerbom (1904-1964)
|
Robert Clive Wennerbom (1936-1995)
|
Anthony (Tony) Wennerbom (1963- )
|
Nicholas Wennerbom


KÄLLOR:

(1) = Skara Stifts Herdaminne 1850-1930/L.A. Cederbom och C.O. Friberg, s 310(Del 1).
(2) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 339: "Gustaf Wenerbom, son af kommin. Olof W. i Warnhem, född derst. den 8 nov. 1788, stud. i Ups. 1812, prestv. 1814, kommin. i Wånga 1825. Död före tillträdet den 9 nov. 1826".
(3) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 372.
(4) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 436: "Mag. Jakob wenerbom, son af prosten Olof W. i Sunnersberg, född derst. den 12 apr. 1753, blef stud. i Ups. 1772, magister 1779, teol. kandidat 1780, prestv. i Ups. s.å. till huspred. hos riksrådinnan Eva Ekeblad(f. De la Gardie), e.o. bat.-pred. vid Enkedrottn. Lifregem. 1782, pastor dito 1787, bevistade finska kriget 1788-90, kyrkoh. i Floby 1800, tilltr. 1801, prost s.å. Död den 24 nov. 1827. - Var en lärd och allvarsam man".
(5) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 452: "Dokt. Erik Wenerbom, son af prosten Olof W. Sunnersberg, f. i Skara den 5 febr. 1745, blef stud. i Ups. 1763, magister 1770, presid. i Ups. "de Diluvio Deuacalionis", docens vid Skara gym. 1776, v. kollega 1780, v. lektor i grekiska språket 1782, ordin. kol- lega 1783, prestv. 1785, past.-ex. 1788, kyrkoh. s. å., prost 1794, kontr.-prost över Wilska kontr. 1806, v. praeses vid prestm. 1816, teol. dokt. 1818. Död den 13 febr. 1819. - Lärd, qvick och liflig. Var af natu- ren vanför i fötterna. Då en gumma en gång vid mantalsskrifningen begärde att komma ur mantal, emedan hon hade dåliga ben, kastade W. upp sin vanskapliga fot på bordet och sade: "Se hurudana ben jag har, och jag står ändå i mantal". Sin gode vän, prosten C. Hvarfner, lät han underrätta om sin död, och då denne kom för att trösta enkan, ställde han sig bakom förstugudörren, slog H. i skallen med sin kalott och sade: "Det skall du ha för att du icke helsar på mig. Man måste hitta på nånting, för att få dig hit".".
(6) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 477: "Jakob Johan Wenerbom, son af prosten Jakob W. i Floby, född derst. den 28 aug. 1819, blef stud. i Ups. 1842, v. skolmästare i Falköping 1843 och i Sköfde 1847, prestv. 1847, kommin. 1853, tilltr. 1854".
(7) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 1, s 558: "Mag. Olof Wenerbom, son af bonden Bengt Svensson och Brita Månsdotter, f. i Westerplana 1701, stud. i Ups. 1721, magister 1731, presid. 1734 och 1738, gymn.-adj. i Skara 1736, blef, "emedan hans capacitet är långt före detta känd", utan examen prestv. 1737, då han åtog sig att betjena församlingarne i Warnhem och Åsaka. Konsist.-not. 1738 och sändes vid samma tid som v. pastor till Wenersborg, att sköta denna "oroliga" församling, "hans benägenhet skall räknas honom som en merit framdeles". År 1739 skref han derifrån, "att han för oroligheter i staden gör sitt embete med mycken ängslan och ville gerna komma tillbaka", men konsist. uppmanade honom att stanna qvar. Han blef konrektor vid Skara skola 1740, tilltr. 1741, lektor i grekiska språket 1742, v. praeses vid prestm. 1748, erhöll efter församlingens enhälliga kallelse, fullmakt på Sunnersbergs pastorat 1749, flyttade från Skara 1751, med löfte att framdeles komma tillbaka, då någon teologisk lektion blir ledig, prost s.å., utn. till lektor i teologien 1752, men afsade sig denna tjenst af kärlek till sin församling, hade vid biskopsvalet s.å. 33 röster och 1767 med 94 röster ett rum på förslaget, var flera gånger kallad till riksdagsman, men kunde aldrig förmås att emottaga detta förtroende. Död den 28 aug. 1771. - Prosten W. var en grundlärd teolog, allvarsam och nitisk prest, orygglig att följa sanning och öfvertygelse. Konsist. kallar honom "en man, som af det allmänna på ett utmärkt sätt gjort sig för- tjent". - Gift 1744 med Sara Forssberg, f. 1708, död 1788, dotter av en bruksinspektor på Forssvik".
(8) = Skara Stifts Herdaminne/Joh.W. Warholm, Del 2, s 291: "Olof Wenerbom, son af prosten Olof W. i Sunnersberg, f. i Skara den 14 mars 1752, blef stud. i Ups. 1772 och prestv. 1777 till huspred. hos riksrådinnan De la Gardie, tredje pred. i Warnhem s.å., kommin. derst. 1788, tilltr. 1791. past.-ex. 1799. Död den 16 dec. 1812. - (Gift med) Inga Christ. Beckström blef omgift m. rektor A. Thunberg i Skara".
(9) = Skara Stifts Herdeminne/Joh.W. Warholm, Del 2, s 530: "Bengt Wenerbom, son af prosten Olof W. i Sunnersberg, f. i Skara den 19 mars 1750, blef stud. i Ups. 1768 och prestv. 1775 till skeppspred. vid ostind. komp., avseglade s.å. med skeppet "Finland" till Kanton, hvilket han sedemera besökte 4 gånger på 11 år, past.-adj. i Åsarp 1787, v. pastor i Skölfvened 1789, kommin. i Lekåsa 1791, kyrkoh. 1795. Död den 9 maj 1800. - (Gift med) Brita Greta Tengzelius blef omg. m. kommin. J.G. Winge i Fröjered. - Barn: Anders Olof, amanuens i Åbo, embetsman i Finland".
(10) = Skara Stifts Herdaminne 1850-1930/L.A. Cederbom och C.O. Friberg, Del 1, s 310: "Bengt Jakob Wenerbom synes som präst varit rätt svag. Tidigt blev också hans hälsa försvagad. Nedbruten av gikt kunde han slutligen ej röra sig från stället, satt nästan förlamad år efter år i sin stol vid fönstret alldeles overksam, en tung lott för den gamle komministern, som hade stor familj och skyldighet att hålla adjunkt".
(11) = Skara Stifts Herdaminne 1850-1930/L.A. Cederbom och C.O. Friberg, Del 1, s 323: "Jakob Johan Wenerbom, f. i Floby 28 aug. 1819, son av prosten och khden i Floby Jakob W. och Johanna Sofia Edberg, int. i Skara sk. 1830, stud. i Ups. 1842, v. lärare vid Falköpings pedagogi 1843, prv. 1847, kom. i Börstig 1854, kom. i Floby 1874, tilltr. 1875, död 11 dec. 1884. - Gift 1857 med Carolina Josefina Brisman, f. 12 sept. 1826, död 23 dec. 1918, dotter av khden i Ryda Magnus B. och Maria Christina Hassellund. - W. var en from, stilla, mot alla välvillig man med ringa begåvning. Hörde till dem, som ej göra väsen av sig. Pipan hängde ständigt i hans mun, även på kyrkvägen. När den så slocknade, var det att stanna och gå in i någon stuga för att låna eld, då det gärna även blev en liten pratstund, varav följden blev försenad ankomst till kyrkan. Men detta oroade ej den lugne flegmatiske mannen. Även i sakristian kunde det bli en pipa, medan tankarna samlades, och sedan gick gudstjänsten sin lugna gång, rogivande även för åhörarne. Om begåvningen var liten, så var huvudet så mycket större, så att hatt och mössa kunde aldrig inköpas utan föregående beställning. Förnöjsam och välbärgad framlevde han sin trettioåriga komministertid utan att trakta efter någon befordran. Han försökte sig några år som vik. lärare vid pedagogierna i Falköping och Skövde, men kunde ej vinna någon fast plats. Han sökte vis- serligen en dylik vid pedagogien i Falköping, men då han vid provet skulle för lärljungarna demonstrera ett divisionstal i bråk, kunde han ej klara uppgiften. Provets bedömare sade då: "Magistern har glömt att vända upp och ned på divisorn". Detta fattade W. så, att han skrev själva siffrorna upp och ned och vart kuggad".
(12) = Muntlig tradition. Enligt farfar(Eric Liliequist) var han kusin till "historie-Odhner". UNDERSÖK!!!!!
(13) = Skara Stifts Herdaminne 1850-1930.
(14) = Ur "Sveriges och Norges Calender för år 1845": "Kronofogde Hr. Johan Justus Wennerbom, Wartofta." - Slutade mellan åren 1866 och 1867, för tjänsten var vakant enligt samma kalender för år 1867.
(15) = Svenska Ättartal 1893, s 161-162. Om släkten Forsberg(från Forssvik).!
(16) = Ur "Tidaholm - Från sätesgård till industriort, s 24": (Se utförligare i källan). UNDERSÖK!!!!! "Vid laga syn av Tidaholms egendom 22/8 1828 deltog Herr Expeditions Kronofogden Wennerbom".
(17) = Uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(18) = Ur Anropet, medlemsblad för Storstockholms Genealogiska Förening, Nr 3 1992: "Tom R isbecker(Trädgårdsvägen 11B, 181 64 Lidingö) efterlyser uppgifter om: a) Betty Rebecca Wennerbom(f 1856 15/3 i Gökhem). b) hennes systerbarn Eric August Risbeck(f 1889 24/12 i Bälinge), gift 1 dec 1864 i Hjo med c) Carolina Charlotta Robsahm(d 1889 24/12 i Bälinge). d) och Carl Olivier Risbeck(d efter 1889), troligen i Amerika. e) Eric Augusts och Carl Oliviers far Carl Magnus Risbeck(f 1781 13/6 i Daretorp, d 1866 4/10 i Larv) f) hans första hustru Sara Magdalena Wennerbom(f 1800, d 1833) g) hans andra hustru Gustava Magdalena Brink h) Anders Flygare(f 1710 25/11 i Skärv), gift omkring 1736 med i) Ingrid Gustafsdotter Bergstedt; de bodde 1744-1754 på Bråneke i Åsaka socken med barnen Catha- rina(f 1738 i Ingelstorp), Gustaf(f 1744), Magnus(f 1748), Nicolaus(f 1750) och Anders(f 1754); familjens vidare öden är av stort intresse.
(19) = Alexandras farfars mormors morfars farfar.
(20) = Alexandras farfars mormors morfars far.
(21) = Alexandras farfars mormors morfar.
(22) = Alexandras farfars mormors mor.
(23) = Enligt uppgifter från Bengt Liliequist.
(24) = Wennerbom, Johan Justus. Kronofogde i Wartofta. Född 1799-05-02 i Odensåker. Död 1892-05-22 i Berga Gård,Velinga. Johan Justus Wennerbom f. den 2/5 1799 i Odensåker. Dopvittnen: Johan Wennerbom, Carl G. Lench, Magister Petter Swennander, Anna Ebba Werdenhoff, Johanna Wennerbom (faster) Maria Helena Thorsséen. Johan Justus var knappt 1 år gammal när föräldrarna omkom vid en slädfärd på Tidan nära Ullervad där släden gick genom isen den 7 april 1800. Han omhändertogs som fosterson av morbrodern sekr. ClaesThorsséen på gården Öhna där han växte upp.(Odensåker A1:5) Hans syster, Anna Maria, omhändertogs av en moster, prostinnan Odhner. Gick i skola i Skara och tjänstgjorde hos kronofogden Carlén i Wartofta som han sedan efterträdde. Arrenderade tillsammans med sin svåger A. Fagerlind Oltorps Säteri 1832-35, arrendator av Nohlgården och Lillgården i Acklinga 1835- ? men bodde på Nohlgården där dottern Anna Sofia Laurentia föddes 21/9 1838. Arrendator av Torp i Velinga och köpte sedan Berga gård, också i Velinga, där han bodde till sin död. (Barn I:2, s , Far III:5, s , Mor III:6, s ) Gift 1:o med efterföljande ana.
(25) = Wennerbom, Carl August. Fårfarmare i Australien. Född 1833-02-13 i Dimbo (Dimbo C). Död 1911-09-08 i Penola, NSW, Australien (MC). Carl August var elev vid Skara h.a. läroverk ht 46-48, gick till sjöss och rymde från sitt skepp Creole i Adelaide, Australien där han gifte sig med en skotska, Ellen Balnaves, som var sjuksköterska och fick 13 barn.. Uppgifter från Monica Clark Australien (brev 21 maj 1999):. Charles August Wennerbom anlände med skeppet Creole från Liverpool i England till Adelaide, S.A., den 14 juni 1858. Död 6 sept. 1911 i Penola, NSW Australien. Dödorsak: Morbus cordis arthritic (M.C.) Enligt nya uppgifter från MC är det mer troligt att Karl August lämnade sitt skepp i Robe, S.A. snarare än Adelaide "and he made his way across to Penola". Ur Family Group Sheet:"Charles (Karl) August Wennerbom left his home in Sweden in 1848 and became a seafarer. He is believed to have deserted his ship the "Creole" on 14th June, 1858 at Robe, S.A. after having sailed from Liverpool, England. Charles settled in Penola, S.A. where he married Ellen Balnaves, who was said to have been a Scottish Nurse, at the home of William Collis, on 17 February, 1859. He gave his occupation as "Servant" when he married Ellen, and later took up sheep farming at Penola, where they reared 13 children, (only 12 children are accounted for on the S. A, Records). In 1873 Charles applied for and was granted Australian Citzenship". Vid ankomsten till Robe satt Karl-August i häkte några veckor då han rymt från båten och saknade uppehållstillstånd (GLW).
(26) = Wennerbom, Hans Fredrik. Aktuarie i Generalpoststyrelsen. Född 1836-01-25 i Acklinga. Döpt 1836-01-28. Död 1904-12-05 i Stockholm. Elev vid Skara h.a. läroverk ht 1846-ht54. Student i Uppsala 1855, avlade hovrättsex. 1859, e.o. notarie i Svea Hovrätt 1859, kanslist hos Generalpoststyrelsen 1863 och aktuarie vid styrelsens kanslibyrå och vice häradshövding. Gift med Emeli Böckelman från Waasa, Finland. Hennes far var sannolikt sjökapten, också från Waasa, Finland; Hon var"musikalisk", språkbegåvad och mycket intelligent! ( muntliga uppgifter från mormor, Lisa Skårman)! Inga barn.
(27) = Gift 2:o 1851-05-10 i Velinga med Baalack, Catharina Amalia. Född 1808-06-22 i Munktorp (Munketorp i Westmanland?). Död 1885-03-26 i Berga (LP). Änka efter possesionaten C.G.Baalack från St. Hamrum. Inga barn i äktenskapet med J.J. Wennerbom.
(28) = Mellin, Eleonora Annalisa Katharina Amalia. Född 1812-11-18 i Hångsdala (W). Död 1848-09-30 i Frälsehemmet Torp, Velinge (Bouppteckning Dimbo 1848:341). Prästdotter från Hångsdala som dog ung (35 år 10 mån. och 22 dagar gammal, lungsot) på frälsehemmet Torp i Velinge, som då arrenderades av hennes man, kronofogden J.J.Wennerbom.
(29) = Wennerbom, Jonas. Kvartermästare. Född 1765-04-15 i Grava, Karlstad (S). Döpt 1765-04-17 i Grava. Död 1800-04-07 i Ullervad. Begravd 1800-05-03 i Odensåker. Mönsterskrivare vid Kgl Västgöta Kavallerireg.1798 enligt mönsterrullan. I kyrkböckerna anges han som Qvartermästare vid Lilla Rör i Odensåker. Vid bouppteckningen efter hans död 1800 har han titeln mönsterskrivare liksom hans bror Johan Wenerbom. Olika stavningar av namnet finns, faderns namn stavades således omväxlande Venerbom och Wännerbom. Sonen, Johan Justus, stavade namnet Wennerbom liksom mormors mor Anne Sophie Wennerbom. (Svar 54117, Grava C:4): "15 aprilis 1765 föddes och 17 ejusdem döptes Comministerns Elof Wennerbom och dess hustru Maria Ch. Ullström barn och kallades Jonas. Vittnen voro drängarna Måns Jonsson och Anders Olofsson i Gerstan, hustrun Marit Andersdotter i ? och hustru Aina ???dotter följd av ett ord som jag inte kan uttyda och slutar med soldatboställena. (Svar 54095, Grava A1:3): Vid gården Gerstad fanns 1765 gifta drängarna Anders och Måns samt en piga Marit men ingen Aina. Jonas Wennerbom ägde och brukade Mattias (Matts)gården i Lilla Rör, Odensåker. Gifte sig 12/2 1798 i Odensåker med Anna Charlotta Thorsséen och omkom tillsammans med sin hustru i en drunkningsolycka den 4/7 1800 på Tidans is invid Ullervad.. Arméns Pensionkassas Meritband, band 30 nr 195 Wästgöta Cavalleriets Meritrullor 1792, nr3: "Anno1766 den 25 April född, 1789 d.6 Januari förman, 1790 d. 12 Marts fältväbel vid Skaraborgs Fricops, 1791 d. 16 Februari ryttare, 1791 d. 28 Februari Corporal med fördelning vid detta regemente, 1789 och 1790 commenderad till Göteborg. Egenhändigt skriven Tjänste Förteckning: "Född år 1766 {5] d. 13 April uti Värmland, Carlstads stift, Kihls härad och Grafva Församling. Erhöll Constitutorial att vara Förare vid Kongl. Skaraborgs Läns Fricorps den 15:e Januari 1789 och under den 12 Martii 1790 befordrad till Feltväbel vid samma regemente. År 1791 den 28 Februari befordrad till Corporal för 2;a Corporalsbeställningen vid Secund Majorens Compagnie och Kongl. Maj:ts Västgöta Cavallerie Regemente. Intygas av Lilla Rör den 20 November Jonas Wennerbom, Corporal för 2:e Corporal.... oläsligt". Övrigt om Jonas Wennerboms tjänstgöring: "Befordrad till Cornett vid Kongelig Cavallerie Regemente och placerad vid Premier Maj:ts Companie 1793 Fenruari 12 med samma ...oläsligt som Fendrichs Constitutorial af 1788 December. Konditioner: Varit tjenstgörande vid förnemnda Corps. Hela den tiden legat i Garnison i Göteborg till Krigets slut. Varit tjenstgörande vid Hofvet sedan 1791 hvilket ännu fortfar. Wilhelm Knorring" Gift 1798-02-12 i Odensåker (Odensåker C:3).
(30) = Barn: Wennerbom, Anna Maria. Född 1798-01-26 i Odensåker. Wennerbom, Johan Justus. Född 1799-05-02 i Odensåker. Död 1892-05-22 i Berga Gård,Velinga. (Se II:3, s ).
(31) = Thorsséen, Anna Charlotta. Född 1770-01-27 (Ove Billing). Död 1800-04-07 i Odensåker . Begravd 1800-05-03 i Odensåker. Anna Charlotta omkom den 7/4 1800 tillsammans med sin man Jonas Wennerbom och en tvårig dotter till hennes bror, Claes Thorsséen, genom drunkning under en slädfärd på Tidan intill Ullervad då isen brast. Närmare omständigheter är okänd. Paret Wennerboms två barn överlevde liksom paret Claes Thorsséen och hans fru Ullrika Lidström som sannolikt var med på färden eftersom den tredje omkomna var deras minderåriga dotter. Olyckan inträffade enligt Thora Lindskog på ån Tidan nära Ullervad där det sedan gammalt har funnits ett vadställe över Tidan. Gift 1798-02-12 i Odensåker (Odensåker C:3).
(32) = Wennerbom, Elof (Elavus). Komminister. Född 1719 i Bolstad. Död 1766-11-17 i Grava. Ur "Karlstads stifts herdaminne" av Anders Edestam: Elavus Wennerbom 1754-1766. Född omkring 1719, bondson från Bolstad. Till Karlstads skola 1734 och gymn.1739, student i Uppsala 21/8 1747, prv 10/6 1751, kallad till km-adj i Grava, km därstädes 1754. Död i Grava 7/11 1766. På kyrkostämman efter den 10/3 1751 upplyste ordföranden (prosten Nils Spak), att Elias Wennerbom prästvigts på kallelse att vara "till herr Keniciis tjänare under dess bräckliga hälsa" att bidraga till dennes avlöning vägrade församlingen nu kategoriskt och J.K. å sin sida yrkade att slippa adjunkt. Ordf, prosten Nils Spak, sökte då mildra motsättningarna genom erbjudandet att antaga herr Wennerbom till informator för sina barn, varigenom J.K. skulle beredas lindring i sina utgifter för adjunkten. E.W. var således möjligen informator för prosten Spaks barn 1752-54 (inte bekräftat). 17 nov.1766 dog och 30 nov. begravdes Comminister Elof Wennerbom i Grava, 47 år gammal. Sjukdom: "Gäll och Styng". (Barn III:5, s , Far V:17, s , Mor V:18, s ) Gift 1756-06-07 i Grava (Grava C:4 Svar 54117.) med efterföljande ana. (Svar 54117,Grava C:4) 7 juni 1766 vigdes Comministern Elof Wennerbom och jungfrun Maria Christina Ullström. Varken brudens eller brudgummens föräldrar är namngivna.
(33) = Barn: Wennerbom, Olof. Klockareoch Scholaemestare. Född 1757-04-27 i Grava. Död 1791-03-30 i Kristinehamn. Döptes av herr prosten Elias Spak den 29/4 1747 i Grava. Faddrar: Löjtnant Paul Fre. von Wachenfeldt, kapten Carl G. Bröms, sergeant Carl Fred. von Wachenfeldt, löjtn. Wachenfeldts fru Hedvig Uggla, fröknarna Anna Christ. och Greta Elsa von Wachenfeldt. Klockare och skolmästare i Fägre. Död i Kristinehamn 30/3 1791. Wennerbom, Chatarina Beata. Född 1758-05-11 i Grava. Död 1759-03-18. Döpt av herr prosten Spak i Grava den 14/5 1758. Faddrar: Löjtn. välborne Paul F. Wachenfeldt, rustmästaren Carl Rolander, fru prostinnan Anna Elisabeth Risell, fröknarna Anna Christina och Margareta Elsa Wachenfeldt. Död 18/3 1759 i feber. Wennerbom, Johan. Mönsterskrivare vid W.C.reg.. Född 1759-06-16 i Grava. Döpt 1759-01-26 i Grava. Döptes den 21/6 i Grava av komminister Anders Hernström. Dopvittnen: Löjtnant Carl G. Magnell och dess fru Maria G. Broberg, Mademoiselle Brita Christina Broberg. Mönsterskrivare vid V.G.Cavalleri. Wennerbom, Chatarina Beata (Beata Cajsa). Född 1761-03-06 i Grava. Döpt 1761-03-13 i Grava. Död 1827 i Öhns gård, Odensåker. Dopvittnen: Löjtnant von Wachenfeldt, fänrik J. Fred. von Wachenfeldt, Anna Stina von Wachenfeldt, Greta von Wachenfeldt. Beata Caijsa Wennerbom, f. 1761, bodde, sannolikt efter faderns död, hos komministern i Hassled, Magister Lars Lönner som var gift med A.G. Ullström (syster till Elof Wennerboms fru och alltså Beata Caijsas moster) 1778-1780. Beata Wennerbom flyttade till Odensåker från Sjogestad antingen 1808? eller 1815. (En Beata Wennerbom finns som dopvittne i Odensåker den 27/1 1798 vid dopet av Anna Maria Wennerbom, dotter till Jonas Wennerbom). Demoiselle Beata Caijsa Wennerbom bodde senare på Öhns gård dit hon flyttat från Sjogestad 1808? (hfl Odensåker A1:5 ) där hon dog 1827, ev verifierat ( se Odensåker C:3). Jungfru Beata Wennerbom var dopvittne i Ullervad vid dop av Sophie Ullström och Gustav Sjöbergs två barn. Wennerbom, Lars. Född 1762-10-05 i Grava. Döpt 1762-10-06 i Grava. Död 1763-06-04 i Grava. Faddrar vid dopet. Pål och Joachim Wachenfeldt, fruarna A. Flack och Elsa Greta Wachenfeldt och Modern Elsa Britt Broberg. Död den 4/6 1763 Wennerbom, Anders. Född 1763-10-29 i Grava. Döpt 1763-11-10 i Grava. Död 1767-04-09 i Grava. Döptes den 1/11 1763 av prosten Jonas Ullholm. Testes: Löjtnanten och fänriken Pål F. och Joan Wachenfeldt ???Chr.Carl Geijer, löjtnant Magnell, Fru C.Flack, fröknarna A.L. och G.E. Wachenfeldt. Död 9april 1767 i barnsjukdom 4 år gammal (Svar 54117) Wennerbom, Jonas. Född 1765-04-15 i Grava, Karlstad (S). Döpt 1765-04-17 i Grava. Död 1800-04-07 i Ullervad. Begravd 1800-05-03 i Odensåker. (Se III:5, s ). Wennerbom, Anna Margareta. Född 1766-05-21 i Grava. Döpt 1766-05-29 i Grava. Död 1768-07-05. Döpt av prosten Jonas.Ullholm och kallades Anna Margareta. Vittnen voro överjägmästaren Herr Herman Bellström, Capitainen och Rid: Carl F.Lilljestråle, Capitainen Franz H. von Wackenfeldt, ??? Christ.Geijer. Fru Maria Dorot. Utfall, Fru Caijsa Neuman, Mademoiselle Maria Christina Bellström ( Svar 54117, Grava C:4). Död i kikhosta den 5 jan 1768 och begravd 10 jan. 11/2 år gammal.
(34) = Ullström, Maria Christina. Född 1728-04-06 i Hassle (Svar Hässle C:1). Maria Christina Ullström föddes 1728. Hon bodde sannolikt på gården Bon i Grava sn 1756 som ägdes av Fenriken Welborne Herr Mattias Gyllenspetz, f.1726 och hans hustru Maria Caijsa (Svar: Grava A1:2, 1756-1759). Det är oklart om Maria Christina Ullström är den samma som Maria Ullström f. 6/4 1728 i Hassle och dtr till Länsman Lars Ullström och Beata Gaddn men det är av flera skäl troligt. Bl.a. uppges M.CH.Ullström vara född 1728, dels fanns hon på gården Bon i Grava sn. samma år som sitt giftermål med Elof W. Maria Ullström var ett flitigt dopvittne tillsammans med Johan Ullström fram till mitten av 1700-talet i Odensåker men ej senare trots att länsman Johan Ullström fortfarande var dopvittne. M.C.Ullström gifte sig 1756 då hon bodde på gården Bon i Grava sn. Relationen mellan de två länsmännen Lars och Johan Ullström, i Hässle resp. Binneberga, är också oklar. Kanske var de bröder eller i alla fall släkt. Efter Elof Wennerboms död 1766 bodde M.Ch.Ullström [prästenkan] tillsammans med sin yngste son, Jonas Wennerbom i Hasslösa hos Bolla Ullström gift Eriksson (Hasslösa A1:1 och 2) för att den 5/10 1788 flytta till Skofteby (R) och Sävar C:4. Prästenkan Madam Ullström flyttar från Sävar till Hassle 18/8 1772 och från Skofteby till Jung 23/9 1789. Sonen Jonas Wennerbomn flyttar från 4/11 1781 från Hasslösa till Skara. M.C. Ullström skall vara född 1728 i Hasslösa (A1:2) [ej verifierat av mig]. Uppgifter ovan till vissa delar lämnade av IngMarie Dahlgren, Gökhem, Falköping. (Barn III:5, s , Far V:19, s , Mor V:20, s ) Gift 1756-06-07 i Grava (Grava C:4 Svar 54117.) med föregående ana. (Svar 54117,Grava C:4) 7 juni 1766 vigdes Comministern Elof Wennerbom och jungfrun Maria Christina Ullström. Varken brudens eller brudgummens föräldrar är namngivna.
(35) = Uppgifter funna på Familysearch.com, mormonernas söksida maj 2002. Barn: 1. CHARLES EDWARD SHARAM, f 1897 i Kerang, Victoria, Australia, d 1976 i Victoria, Australia. Gift och hade 4 döttrar. 2. ALICE JEAN SHARAM, f 1902 i Lake Boga, Victoria, Australia, d 1993 i Culcaim, New South Wales, Australia. Gift och hade 4 döttrar. 3. CHRISTOPHER PENOLA SHARAM, f 1906 i Kerang, Victoria, Australia, d 1973 i Prahran, Victoria, Australia. Gift och hade 3 döttrar. 4. STANLEY LINDSAY SHARAM, f 10/2 1901 i Lake Boga, Victoria, Australia, d i Australien. - G 4/3 1930 i Australien m DORIS JOSEPHINE SIMS, f 1906 i Swan Hill, Victoria, Australia, d 24/2 1978 i Swan Hill, Victoria, Australia. De hade 2 döttrar. Enligt källa 47 finns det en son David Sharam.
(36) = NSW Registry of Births, Deaths and Marriages maj 2002. Deaths:

1898 MOSETTA M WENNERBOM. Father: JOHN F WENNERBOM. Mother: EMILY E. Place: Junee.
1899 DAVID WENNERBOM. Father: CHARLES A WENNERBOM. Mother: ELLEN. Place: Newtown.
1907 JOHN F WENNERBOM. Father: CHARLES A WENNERBOM. Mother: HELEN E. Place: Cootamundra.
1908 JOHN M B WENNERBOM. Father: JOHN F WENNERBOM. Mother: EMILY E. Place: Cootamundra.
1922 WINIFRED WENNERBOM. Father: JOSEPH WENNERBOM. Mother: NANCY. Place: Temora.x
1926 CHARLES WENNERBOM. Father: ALEXANDER J D WENNERBOM. Mother: FRANCES E M. Place: Windsor.
1933 CHARLES A WENNERBOM. Father: EDWARD M WENNERBOM. Mother: ADA E. Place: Deniliquin.
1944 CHARLES AUGUST WENNERBOM. Father: CHARLES AUGUST WENNERBOM. Mother: ELLEN. Place: Sydney.

Births:

1893 ANNIE A WENNERBOM. Father: JOHN F WENNERBOM. Mother: EMILY E. Place: Junee.
1896 ALEXANDER J D WENNERBOM. Father: JOHN F WENNERBOM. Mother: EMILY E. Place: Junee.
1896 ERNEST C A WENNERBOM. Father: CHARLES A WENNERBOM. Mother: CECILIA M J. Place: Junee.
1898 JANE E WENNERBOM. Father: CHARLES WENNERBOM. Mother: MARY. Place: Junee.
1899 DAVID G H WENNERBOM. Father: EDWARD M WENNERBOM. Mother: ADA E. Place Junee.
1901 SYLVIA M WENNERBOM. Father: EDWARD M WENNERBOM. Mother: ADA E. Place: Junee.
1903 ALICE M WENNERBOM. Father: CHARLES A WENNERBOM. Mother: CECILIA M J. Place: Temora.
1903 DAVID C A WENNERBOM. Father: JOHN F WENNERBOM. Mother: EMILY E. Place: Cootamundra.
1903 MELVA M WENNERBOM. Father: EDWARD M WENNERBOM. Mother: ADA E. Place: Junee.
1904 ROBERT J WENNERBOM. Father: CHARLES A WENNERBOM. Mother: CECILIA M J. Place: Temora.

Marriages:

1898 EDWARD WENNERBOM - ADA G FEWKES. Place: Junee.
1916 LEMUEL A W NICHOLAS - EMILY E WENNERBOM. Place: Sydney.
1920 DUNCAN C SINCLAIR - JANE E WENNERBOM. Place: Temora.
1921 ERNEST C A WENNERBOM - IRIS COOKE. Place: Temora.
1922 JOHN F DEREPAS - MELVA M WENNERBOM. Place: Narrandera.
1928 ROBERT J WENNERBOM - MARJORIE L E BALL. Place: Burwood.
1929 DAVID G H WENNERBOM - DORIS M JONES. Place: Deniliquin.
1931 WESLEY G MARLOW - EDNA M WENNERBOM. Place: Ashfield.
1931 WALTER A WENNERBOM - LORNA M CARR. Place: Auburn.
1931 FREDERICK J WENNERBOM - IVY M CLARK. Place: Wagga Wagga.x(54) (Sannolik dotter: Monica Clark)(25)
1933 DAVID C A WENNERBOM - JESSIE M HENRY. Place: Ryde.
1935 MORRIS C KELLY - SYLVIA M WENNERBOM. Place: Ashfield.
1935 LEWIS O PAGE - DOROTHY A WENNERBOM. Place: Deniliquin.x
1940 COLIN WENNERBOM - CATHERINE MARGARET QUIRK. Place: Newtown.x
1942 LANCELOT MARTIN DAWSON - EDNA WENNERBOM. Place: Newtown.
1942 THOMAS WILLIAM BROMLEY - ALICE MARION WENNERBOM. Place: Forbes.
1944 BRIAN JAMES MACGUIRE - STELLA MARY WENNERBOM. Place: Ashfield.x
x= Kan ej placera!

(37) = DISBYT. Sökningen i DISBYT gav följande resultat: Det blev 39 träffar, varav här de första 25.

Förnamn Efternamn Socken Län Period Nr
Albert Wennerbom Australien f 1876
Albert Wennerbom Australien f 1876
Anders Wennerbom Grava Värmlands län f 1763-d 1767
Anna Margareta Wennerbom Grava Värmlands län f 1766
Anna Maria Wennerbom Odensåker Skaraborgs län f 1798
Anna Sofia Wennerbom Acklinga Skaraborgs län f 1838
Anna Sofia Wennerbom Vänersborg Älvsborgs län d 1904
Anne Wennerbom Australien f 1862
David Wennerbom Australien f 1865-d 1899
David Georg Henry Wennerbom Australien f 1899
Edvard Wennerbom Australien f 1871-d 1937
Edvard Oskar Wennerbom Australien f 1906
Ellen Wennerbom Australien f 1861-d 1959
Elof Wennerbom Bolstad Älvsborgs län f 1719
Elof Wennerbom Grava Värmlands län 1756-d 1766
Emily Wennerbom Australien f 1882
Hans Wennerbom Australien f 1873-d 1879
Hans Fredrik Wennerbom Acklinga Skaraborgs län f 1836
Jane Sofia Wennerbom Australien f 1859
Johan Wennerbom Grava Värmlands län f 1759
Johan Fredrik Wennerbom Australien f 1864
Johan Justus Wennerbom Odensåker Skaraborgs län f 1799
Johan Justus Wennerbom Velinga Skaraborgs län d 1892
Jonas Wennerbom Karlstad Värmlands län f 1765
Jonas Wennerbom Odensåker Skaraborgs län 1798

DISBYT är en andrahandskälla. Föreningen DIS kan inte garantera att uppgifterna - vare sig släktrelationerna eller släktnotiserna - är korrekta. Vi rekommenderar att alla uppgifter som hämtas från DISBYT kollas mot uppgiftslämnaren eller mot orginalkällor.

Dis-Treff/DISBYT svensk version 1.20 Sökningen i DISBYT gav följande resultat: Det blev 39 träffar, varav här visas de sista 14

Förnamn Efternamn Socken Län Period Nr
Karl Wennerbom Australien f 1907
Karl August Wennerbom Australien 1859-d 1911
Karl August Wennerbom Australien f 1867-d 1944
Karl August Wennerbom Dimbo Skaraborgs län f 1833
Katarina Beata Wennerbom Grava Värmlands län f 1758
Katarina Beata Beata Kajsa Wennerbom Grava Värmlands län f 1761
Lars Wennerbom Grava Värmlands län f 1762-d 1763
Melva Wennerbom Australien f 1903-d 1980
Olof Wennerbom Grava Värmlands län f 1757
Olof Wennerbom Kristinehamn Värmlands län d 1791
Robert Wennerbom Australien f 1869
Sylvia Wennerbom Australien f 1901
Vilhelm Wennerbom Finland 1825
William Wennerbom Australien f 1874

DISBYT är en andrahandskälla. Föreningen DIS kan inte garantera att uppgifterna - vare sig släktrelationerna eller släktnotiserna - är korrekta. Vi rekommenderar att alla uppgifter som hämtas från DISBYT kollas mot uppgiftslämnaren eller mot orginalkällor. Dis-Treff/DISBYT svensk version 1.20

(38) = Stockholms Stadsarkiv, ÖA, Rotemansarkivet, häfte 2345, sida 3, rad 15. Ur Klara CD-Rom, boende i Klara församling 1878-1926, mer uppgifter finns.
(39) = Uppgifter från Jennifer Dale i Brisbane, Australien. Hennes pojkvän heter Wennerbom.
(40) = Phyllis Wennerbom gifte sig och fick två barn, Leeann och Michael. Leeann dödade sin mormor, Doris May Wennerbom(f Jones), när hon var 86 år gammal.(39)
(41) = Jocelyn Wennerbom har 3 barn, Julie, Peter & ?.(39)
(42) = Carol Wennerbom har 3 barn Kim, Jane & Julie. Kim gifte sig med herr Cutting & de har 3 barn Joshua, Jackson & Harrison.(39)
(43) = Cindy Lou Wennerbom har 2 söner Drew Carl & Mitchell.(39)
(44) = Cheryl har 2 barn Corey & Annaleisha.(39)
(45) = War Memorials in Australia:

Deniliquin War Memorial. Bronze plaque between central block and west arch - north face. 1939 WORLD WAR II 1945 THESE GAVE THEIR LIVES:

Bronze plaque below this
WENNERBOM J. B.
WENNERBOM W. R.

(46) = War Memorials in Australia:

Temora War Memorial. On section below ERECTED IN MEMORY OF THE MEN WHO FOUGHT AND DIED FOR THE CAUSE OF FREEDOM IN THE GREAT WAR 1914 - 1918 "THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE." West face

WENNERBOM A. J. D.
WENNERBOM E. C.
WENNERBOM F. J.

(47) = Uppgifter från min släkting Mari Sinclair i Australien.
(48) = Hade två döttrar: 1. Ellen (Nell) Grundy, f 1896, och 2. Alma Grundy.(47)
(49) = Hade tre barn: 1. Elsie Saxon, f 1887, 2. Pancy (Pan) Saxon, f 1896, 3. Richard (Dick) Saxon, f 1899.(47)
(50) = Hade fem barn: 1. Douglas McDonald Sinclair, f 1921 - G m Ilma Bone, 2. Margaret Mary Sinclair, f 1923 - G m Alverstone Rose Chaseling, f 1914, d 2003, 3. Kenneth Charles Sinclair, f 1928, d 1998 - G m Katherine Harris, 4. Duncan Barry Sinclair, f 1933 - G m Alexandra S. Jasinska, 5. John Colin Sinclair, f 1934 - G m Marie McCarthy, f 1938.(47)
(51) = Hade ett barn: 1. Jem Cameron - G m NN. Hyland.(47)
(52) = Hade ett barn: 1. Bob Turner, f 1931.(47)
(53) = Descendants of John Wilson från Internet.
(54) = Australia Deaths and Burials, 1816-1980. IVY MARGARET WENNERBOM, f 1904, d 24/7(begr. 26/7) 1972 i Wagga Wagga, N.S.W.,Australia. Bosatt 1972 i North Wagga.
(55) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Tomt No 41, Mariestad.
(56) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/8 (1870-1880), bildid: 00078464_00013.
(57) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/9 (1880-1895), bildid: 00078465_00014.
(58) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/7 (1861-1870), bildid: 00078463_00012.
(59) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/6 (1855-1860), bildid: C0053333_00098.
(60) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/5 (1848-1855), bildid: C0053332_00130.
(61) = Velinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13619/A I/4 (1837-1848), bildid: C0053331_00055.
(62) = Dimbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13088/A I/9 (1829-1834), bildid: C0049862_00077.
(63) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Berga, Velinge socken.
(64) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Berga, Velinge socken.
(65) = Mariestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13361/A I/30 (1875-1880), bildid: 00074663_00138.br> (66) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/22 (1877-1881), bildid: C0051373_00092.
(67) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/21 (1871-1877), bildid: C0051372_00090.
(68) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/20 (1866-1870), bildid: C0051371_00092.
(69) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/20 (1866-1870), bildid: C0051371_00087.
(70) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/19 (1860-1866), bildid: C0051370_00084.
(71) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/18 (1856-1860), bildid: C0051369_00100.
(72) = Leksbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13321/A I/16 (1851-1855), bildid: C0051367_00089.
(73) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00020.
(74) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00028.
(75) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00036.
(76) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00048.
(77) = Grava kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13155/A I/4 (1767-1775), bildid: C0037369_00050.
(78) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00062.
(79) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00071.
(80) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00081.
(81) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00086.
(82) = Grava kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13155/A I/2 (1756-1759), bildid: C0037367_00131. Där bor även hos dem en Änka och piga Kierstin, f 1718, med dottern Catharina, f 1747. Kan vara Elofs syster?.
(83) = Grava kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13155/A I/3 (1759-1767), bildid: C0037368_00159.
(84) = Grava kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13155/C I/4 (1756-1774), bildid: C0037402_00166 Dödbok 1766.
(85) = Odensåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13418/C/3 (1786-1837), bildid: A0015586_00018.
(86) = Odensåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13418/C/3 (1786-1837), bildid: A0015586_00019.
(87) = Odensåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13418/C/3 (1786-1837), bildid: A0015586_00075.
(88) = Odensåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13418/C/3 (1786-1837), bildid: A0015586_00105 Dödbok 1800.
(89) = Odensåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13418/A I/2 (1802-1809), bildid: C0051992_00027.
(90) = Odensåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13418/A I/3 (1809-1812), bildid: C0051993_00029.
(91) = Dimbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13088/C/5 (1810-1860), bildid: C0049876_00048.
(92) = Acklinga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13000/C/4 (1829-1856), bildid: C0049476_00014.
(93) = Acklinga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13000/C/4 (1829-1856), bildid: C0049476_00015.
(94) = 1725 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof Elofsson. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/67 (1725), bildid: A0003419_00153.
(95) = 1727 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof Elofsson. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/68 (1727), bildid: A0003420_00147.
(96) = 1729 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof Elofsson. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/70 (1729), bildid: A0003422_00391.
(97) = 1724 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof. Kanske Elof Wennerboms fader. Bolstad sockenMantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/66 (1724), bildid: A0003418_00165.
(98) = 1730 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/71 (1730), bildid: A0003423_00312.
(99) = 1731 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/72 (1731), bildid: A0003424_00368.
(100) = 1732 finns i Åmot, Bolstad socken en Elof. Kanske Elof Wennerboms fader. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/73 (1732), bildid: A0003425_00309.
(101) = Adelsvapen-Wiki Wikipedia. Släkten Thorséen.
(102) = Varnhemshistoria.se. Skarke-Varnhems Hembygdsförening.
(103) = Bergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13020/A I/8a (1813-1820), bildid: C0049572_00066.
(104) = Bergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13020/C/4 (1777-1826), bildid: A0015582_00194 Dödbok 1820.
(105) = Bergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13020/C/4 (1777-1826), bildid: A0015582_00016 Vigselbok 1791.
(106) = Odensåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13418/C/3 (1786-1837), bildid: A0015586_00123 Dödbok 1830.
(107) = Odensåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13418/A I/6 (1824-1837), bildid: C0051996_00083.
(108) = Berättat 6/2 2016 av en av Carl August Wennerboms australiska ättlingar Sophie Quick i The Saturday Paper i Australien: "All I knew was the name and birthplace of my maternal grandmother and I knew that her grandfather had been a sailor on a Swedish commercial vessel. As a young man, he’d jumped ship at Robe in South Australia and never returned to Sweden. The only thing I really knew about the man was something my grandmother had once told me. She’d said that whenever her grandfather received a letter from his family in Sweden, he would take the letter outside their house, sit under the nectarine tree and weep as he read. After getting off the ship at Robe, Carl never saw his family again".
(109) = Findagrave.com.
(110) = South Australian Births 1842 - 1906. South Australian Births 1907 - 1928.
(111) = South Australian Chronicle (Adelaide, SA : 1889 - 1895), lö 26 sep 1891, Page 4, Family Notices.
(112) = The Advertiser (Adelaide, SA : 1931 - 1954), må 4 jul 1938, Page 12, OBITUARY.
(113) = The Sydney Morning Herald - Dec 23, 1966, Legal Notices(will granted to Edna Dawson, Alex(Alexander) Wennerbom and Colin Wennerbom). The will of Alexander John David Wennerbom.
(114) = Daily Advertiser (Wagga Wagga, NSW) - 30 aug 1944.
(115) = The Daily Advertiser (Wagga Wagga).
(116) = The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), to 12 nov 1942, Page 8, Family Notices.
(117) = The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), on 22 jan 1947, Page 24, Family Notices.
(118) = http://www.landslegal.com/ourpeople.htm#AndrewW.
(119) = The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), lö 13 maj 1950, Page 46,Family Notices.
(120) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVG9-WYC : 9 December 2014), Kevin Wennerbom, 18 Dec 1984; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 944, record 057, Public Record Office, Victoria.
(121) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJ8Y-MQL6 : 15 September 2015), Kevin Wennerbom, died 1984; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Springvale Botanical Cemetery, Springvale, Victoria, Australia.
(122) = "England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:262M-RPM : 13 December 2014), Josephine M Mealing and null, 1919; from “England & Wales Marriages, 1837-2005,” database, findmypast (http://www.findmypast.com : 2012); citing 1919, quarter 3, vol. 1D, p. 1730, Wandsworth, London, England, General Register Office, Southport, England.
(123) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK6X : 13 December 2015), Robert Clive Wennerbom, 1995; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169624, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(124) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK1J-JWWK : 15 December 2015), Robert James Wennerbom, 1964; Burial, Point Clare, , New South Wales, Australia, Point Clare Cemetery; citing record ID 149280227, Find a Grave, http://www.findagrave.com. (125) = "Australia, New South Wales, Cemetery, Military, and Church Record Transcripts, 1816-1982," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVB6-PR2T : 4 March 2015), Robert Wennerbom, ; citing Burial, Gosford, New South Wales, Australia, Point Clare General Cemetery: Presbyterian section 2, private collection of Clarice M. Cubbins, New South Wales; FHL microfilm 1,363,958.
(126) = "Sweden Burials, 1649-1920," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FK26-FY8 : 5 December 2014), Anna Sofia Laur. Wennerbom Skårsson(ska vara Skårman), 08 Oct 1904; citing Vänersborg, Älvsborg, Sweden, reference bk 1411; FHL microfilm 1,644,921.
(127) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVKT-D8WG : 11 July 2016), John Balnaves Wennerbom, 1942; Burial, Kranji, , North West, Singapore, Kranji War Cemetery; citing record ID 56323574, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(128) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVVN-1NV4 : 13 December 2015), John J Wennerbom, 1942; Burial, Port Moresby, , National Capital, Papua New Guinea, Port Moresby War Cemetery; citing record ID 23791491, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(129) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4SLT : 15 March 2016), Elva Annie Wennerbom, 1985; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 153524017, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(130) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-Q3LK : 15 March 2016), Alison Barbara Campbell Beasley, 1984; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 152981590, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(131) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-QS1X : 15 March 2016), Lindsay Ernest Beasley, 1989; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 152981624, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(132) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-3MQ3 : 15 March 2016), Ellen Catherine Kearns, 1984; Burial, Adelaide, Adelaide City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 151280152, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(133) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-SBPX : 15 March 2016), Richard Percival Kearns, 1970; Burial, Adelaide, Adelaide City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 151280159, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(134) = "Australia, New South Wales, Census, 1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKKQ-L54G : 23 November 2015), John F Winnerburn, 1891; citing Wagga Wagga, New South Wales, Australia, Household ID 40, State Library of New South Wales, Sydney; FHL microfilm 942,046.
(135) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4SLC : 15 March 2016), Allan Campbell Wennerbom, 1974; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 153524021, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(136) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVC4-46F : 9 December 2014), Ada E Wennerborn, 09 Jan 1936; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 275, record 576, Public Record Office, Victoria.
(137) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4S2V : 15 March 2016), Albert Wennerbom, ; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 153525173, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(138) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4SPM : 15 March 2016), Mary Jane Wennerbom, ; Burial, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia, Centennial Park Cemetery; citing record ID 153525099, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(139) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVKT-QV94 : 11 July 2016), Wallace Reid Wennerbom, 1941; Burial, Athens, Regional unit of Athens, Attica, Greece, Phaleron War Cemetery; citing record ID 56553663, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(140) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK1J-FCQY : 15 December 2015), Melva Moyle, 1980; Burial, North Ryde, , New South Wales, Australia, Macquarie Park Cemetery and Crematorium; citing record ID 145781327, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(141) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q23R-QPYX : 7 June 2016), Sylvia May Kelly, 1994; Burial, Broken Hill, Broken Hill City, New South Wales, Australia, Broken Hill Cemetery; citing record ID 161911626, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(142) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK68 : 13 December 2015), Colin Wennerbom, ; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169623, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(143) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK6Z : 13 December 2015), Catherine Margaret Wennerbom, ; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169620, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(144) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVC4-465 : 9 December 2014), Edward M Wennerborn, 07 Sep 1938; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 297, record 628, Public Record Office, Victoria.
(145) = "England and Wales Birth Registration Index, 1837-2008," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2X6N-YKL : 1 October 2014), Ada Elizabeth Fewkes, 1877; from "England & Wales Births, 1837-2006," database, findmypast (http://www.findmypast.com : 2012); citing Birth Registration, Aston, Warwickshire, England, citing General Register Office, Southport, England.
(146) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVKP-H2W : 9 December 2014), Allan George Doney, 16 Nov 1987; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 987, record 105, Public Record Office, Victoria.
(147) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVLB-DZX : 9 December 2014), Hilda Alison Turner, 29 Dec 1980; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 882, record 836, Public Record Office, Victoria.
(148) = "Australia Deaths and Burials, 1816-1980," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XTHY-4YK : 12 December 2014), Mildred Louisa Mattinson, 16 Jan 1975; citing reference Row # 22; FHL microfilm 1,368,451.
(149) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4GLD : 15 March 2016), Mildred Louisa Mattinson, 1975; Burial, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia, Geelong Western Public Cemetery; citing record ID 152033784, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(150) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVC9-G2H : 9 December 2014), Joseph Lorrain Mattinson, 31 Jul 1961; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 568, record 782, Public Record Office, Victoria.
(151) = "Australia Deaths and Burials, 1816-1980," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XTHY-4YJ : 12 December 2014), Joseph Lorrain Mattinson, 18 Feb 1961; citing reference Row # 22; FHL microfilm 1,368,451.
(152) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29R-4G2P : 15 March 2016), Joseph Lorrain Mattinson, 1961; Burial, Geelong West, Greater Geelong City, Victoria, Australia, Geelong Western Public Cemetery; citing record ID 152033783, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(153) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVN3-VYTH : 24 June 2015), William Edward Wennerbom, died 07 Oct 1975; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Geelong Western Cemetery, Herne Hill, Victoria, Australia.
(154) = "England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:262W-Z28 : 13 December 2014), William E Wennerbom and null, 1919; from “England & Wales Marriages, 1837-2005,” database, findmypast (http://www.findmypast.com : 2012); citing 1919, quarter 3, vol. 1D, p. 1730, Wandsworth, London, England, General Register Office, Southport, England.
(155) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVKM-RZV : 9 December 2014), Josephine Mabel Wennerbom, 29 Sep 1976; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 811, record 735, Public Record Office, Victoria.
(156) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVN3-VYTC : 24 June 2015), Josephine Mabel Wennerbom, died 15 Jun 1976; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Geelong Western Cemetery, Herne Hill, Victoria, Australia.
(157) = "England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:262M-RG1 : 13 December 2014), Josephine M Mealing and null, 1919; from “England & Wales Marriages, 1837-2005,” database, findmypast (http://www.findmypast.com : 2012); citing 1919, quarter 3, vol. 1D, p. 1730, Wandsworth, London, England, General Register Office, Southport, England.
(158) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK6X : 13 December 2015), Robert Clive Wennerbom, 1995; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169624, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(159) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK1J-JWWK : 15 December 2015), Robert James Wennerbom, 1964; Burial, Point Clare, , New South Wales, Australia, Point Clare Cemetery; citing record ID 149280227, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(160) = "Australia, New South Wales, Cemetery, Military, and Church Record Transcripts, 1816-1982," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVB6-PR2T : 4 March 2015), Robert Wennerbom, ; citing Burial, Gosford, New South Wales, Australia, Point Clare General Cemetery: Presbyterian section 2, private collection of Clarice M. Cubbins, New South Wales; FHL microfilm 1,363,958.
(161) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVG9-WYC : 9 December 2014), Kevin Wennerbom, 18 Dec 1984; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 944, record 057, Public Record Office, Victoria.
(162) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVKM-R6F : 9 December 2014), Iris Wennerbom, 24 Aug 1977; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 827, record 602, Public Record Office, Victoria.
(163) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK6D : 13 December 2015), David Charles Wennerbom, 1990; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169622, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(164) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVP9-BK66 : 13 December 2015), Jessie Marjorie Wennerbom, 1988; Burial, Palm Dale, , New South Wales, Australia, Palmdale Lawn Cemetery & Memorial Park; citing record ID 135169621, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(165) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2SY-QVMS : 1 July 2016), Stella Mary (Star) Wennerbom McGuire, died 06 Jul 2000; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Marburg Trinity (Lutheran) Church/Graveyard, Marburg, Queensland, Australia.
(166) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXM8-HRP : 24 June 2015), Frederick James Wennerbom, died 1965; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Wagga Wagga Monumental Cemetery, East Wagga Wagga, New South Wales, Australia.
(167) = "Australia Deaths and Burials, 1816-1980," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XTHG-LQS : 12 December 2014), Ivy Margaret Wennerbom, 24 Jul 1972; citing reference 72/63; FHL microfilm 992,916.
(168) = "BillionGraves Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVM1-HHDF : 24 June 2015), Ivy Margaret Wennerbom, died 1972; citing BillionGraves (http://www.billiongraves.com : 2012), Burial at Wagga Wagga Monumental Cemetery, East Wagga Wagga, New South Wales, Australia.
(169) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q295-GQXX : 15 March 2016), Ellen Eleanora Sharam, 1959; Burial, Culcairn, Greater Hume Shire, New South Wales, Australia, Culcairn General Cemetery; citing record ID 152963318, Find a Grave, http://www.findagrave.com.
(170) = "Australia, Queensland Cemetery Records, 1802-1990," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVB7-LGFK : 9 March 2015), Ellen Eleanora Sharam, ; citing Burial, Culcairn, New South Wales, Australia, private collection of Jim and Alison Rogers, Bargara; FHL microfilm 1,363,504.
(171) = "Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVZZ-4PY : 9 December 2014), Ellen E Sharam, 15 Nov 1959; citing Melbourne, Victoria, Australia, series 549, record 544, Public Record Office, Victoria.
(172) = "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q295-GQDB : 15 March 2016), Charles Sharam, 1941; Burial, Culcairn, Greater Hume Shire, New South Wales, Australia, Culcairn General Cemetery; citing record ID 152963317, Find a Grave, http://www.findagrave.com.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

4 comments:

 1. I was very excited to see that your genealogy has Wennerboms intermarrying with Thorsens three times! The couple Ingrid Vennerbom and Sven Thorsen raised a large family in Halmstad from 1771 to 1810. But I can find no record of their marriage or families in Halmstad. Do you have some clues about their origins? Thank you for sharing all this.
  P.S. Thorsen is spelled variously Thorseen, Thorsin, Torrsin, etc. always with an accent mark on the last syllable.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks! I don´t know about this couple, but one of their children must be Sven Laurentius Thorsén, born 1813 i Halmstad Hallands län, Shoemaker. He was married to Bertha Eriksdotter, born 1829, and they had the children Carl Gustaf Thorsén, born 1866 in Halmstad, and Adolf Malkolm Thorsén, born 1869 in Halmstad. I intend to do more research work on Thorsén Family. You will find them under the letter T in my ancestry!

   Delete
  2. Thanks for the heads-up. Yes, Sven L. Thorsen (1813) is the son of Sven Andreas Thorsen (1785) who is the son of Ingrid Vennerbom and Sven Thorsen.
   I have since found another Wennerbom. A "lecter"Olaus Wennerbom married Sara Forsberg in Undenas, Skaraborg in 1744. They had 5 children born in Skara, Skaraborg from 1745 to 1755. The very next year in 1756, a "Comministern" Elof Wennerbom married Maria Christina Ullstrom and they have many children from whom you are descended. Are these two Olof and Elof Wennerbom the same person?

   Delete
 2. Hi I am Margaret Will nee Page. Sylvia Wennerbom was my Grandmother and I knew her very well as I used to holifday on her farm at Urana, as a child.Sylvia was the daughter of Edward Wennerbom , who was a son of Charles August Wennerbom. I have been to Sweden some years ago, and have always been interested in my Ancestory, Thank you for providing all this information, I have found it fasinating to browse through. With love Margaret Will.
  Queensland Australia. My mother was Dorothy Wennerbom and my Father was Lewis Page of Deniliquin. I visited an old lady in Penola many years ago and her name was Ellen. I also visited John Balnaves in Penola, where he has a Vineyard. This visit was in the last few years.

  ReplyDelete