Q

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF Q:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Quant, av Querfurt.

QUANT. Tillbaka till toppen »

Tysk släkt.(1)

I.1) PETER QUANT.(1)(2)

Dotter:

II.a) MAGDALENA QUANT. - G 1495 m CARSTEN CHRISTIAN SCHWARTZ(VON SCHWARTZER), d 1539.(1)(3)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Magdalena Quant (gift 1495)
|
Carsten Christian Schwartz
|
Jurgen Schwartz ( -1596)
|
Christian Schwartz (1581-1648)
|
Christian Schwartz (1610-1679)
|
Johan Fredrik von Schwarzer (1643-1716)
|
Margareta Eleonora von Schwarzer ( ? -1720)
|
Eleonora von Platen
|
Margareta von Staffeld (1745-1819)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = HTML created by GED2HTML v3.1a-UNREGISTERED (8/20/97) on Tue Mar 10 22:11:55 1998.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors mormors mormors farfars farfars farmors far.
(3) = Alexandras farfars mormors mormors mormors mormors farfars farfars farmor.

AV QUERFURT(Jmfr MANSFELD). Tillbaka till toppen »

Querfurt, stad i preussiska reg.-omr. Merseburg(Sachsen), 30 km väster om Merseburg och 32 km sydväst om Halle. 4.884 inv.(1905). Sockerbruk och kalkbrännerier. Staden utgjorde förr jämte omgivning(450 kvkm) ett eget riksomedelbart herrskap, tillhörigt herrarna av Querfurt. I Pragfreden 1635 överlämnades det till kurfursten Johan Georg I av Sachsen och blev 1648 furstendöme. 1815 förenades det med Preussen.(2)

I.1) BURCHARD II AV QUERFURT, f ca 1122. - G m MATHILDE AV BERG.(1)(3)

Dotter:

II.a) ADELHEID AV QUERFURT, gift före 1189, levde 1201. - G m ADOLF III AV HOLSTEIN, greve, f ca 1160, d 3/1 1225.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.
(2) = Nordisk Familjebok, bd XXII, sp 760.
(3) = HTML created by GED2HTML v3.1a-UNREGISTERED (8/20/97) on Tue Mar 10 22:11:55 1998.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment