J

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF J:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Jacobsdotter, Jeppesdotter, av Jerusalem, Johansdotter1, Johansdotter2, Johansdotter3, Jonasdotter, Jonsdotter, Jonsdotter2, Jonsdotter3, Jonsson(gumsehufvud), Jonsson1, Jonsson2, Jurjevna, Jönsdotter1, Jönsdotter2, Jönsdotter3, Jönsson.

JACOBSDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) KJERSTIN JACOBSDOTTER. - G m LARS JÖNSSON, befallningsman i Vikbolandet.(1)(2)(3)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Kjerstin Jacobsdotter
|
Margareta Larsdotter (1570-1620)
|
Laurentius Laurentii Laurinus, kontraktsprost (1613-1672)
|
Karin Laurina (1654-1709)
|
Helena Drysenia(1668-1719)
|
Brita Wrethelia (1711-1800)
|
Anna Helena (Lena) Nicander (1740-1799)
|
Gustaf Nilsson(Jonsson) (1762-1839)
|
Luchretsia Gustafsdotter (1793-1850)
|
Axel Ahlberg, lantbrukare (1825- ? )
|
Maria Ahlberg (1853-1941)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Familysearch.com.
(2) = Ancestry.com.
(3) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors morfars mormor.

JEPPESDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) JEPPE LARSSON. - G m ELNA OLSDOTTER.(1)(3)

Barn:

II.a) INGRID JEPPESDOTTER, f 1607, d 17/3 1689 i Högaholma, Hishults sn, dtr t Jeppe Larsson o Elna Olsdotter. - G m PEDER HANSSON, d i Högaholma, Hishults sn.(1)(2)

SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDE:

Jeppe Larsson
|
Ingrid Jeppesdotter i Högaholma(1607-1689)
|
Torkel Persson i Högaholma(1654-1723)
|
Hans Torkelsson Holmgren, klockare i Hishult(1687-1749)
|
Pernilla Holmberg(1723-1784)
|
Johan Peter Killberg, klockare (1761-1805)
|
Hans Peter Killberg, klockare (1788-1845)
|
Jubelina Killberg (1830- ?)
|
Lydia Ljunggren (1865-1916)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgiter och källor sammanställt av Peter Liliequist. Jämför Killberg.
(2) = Alexandras farfars farmors morfars farmors farfars mor.
(3) = Alexandras farfars farmors morfars farmors farfars morfar.

AV JERUSALEM. Tillbaka till toppen »

I.1) BALDUIN II AV JERUSALEM. f ca 1070, d 1131. - G m MORFIA DE MALATYA, f ?, d 1126.(2)

Dotter:

II.a) A L I X RETHEL AV JERUSALEM, f 1110. - G 1126 m BOHEMUND II AV ANTIOKIA, furste, f 1107, d 1130.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.
(2) = Familypedia på Wikia.

JOHANSDOTTER1. Tillbaka till toppen »

I.1) KERSTIN JOHANSDOTTER. - G m BJÖRN SVENSSON(STORE).(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE: Kerstin Johansdotter | Tord Björnsson(Store), sven ( ? -ca1508) | ____________________________________________________________ Karin Tordsdotter Anna Tordsdotter | | Brita Pedersdotter(Hård af Segerstad) ( ? -ca1573) Jöns Larsson(böllja), häradshövding | | Märta Arvidsdotter ( ? -ca1595) Brita Jönsdotter ( ? -ca1578) | | Håkan Knutsson Hand, häradshövding, Göran Månsson Stierna, överste, ståthållare ( ? -1633) ståthållare ( ? -1617) | | Catharina Hand (levde änka 1646) Anders Stierna, överste ( ? -1641(5)) | | Virginia Rytter ( ? -1688) - gifta - Göran Stierna, assessor (161(1)-1652) ____________________________________________________________________________ | Christina Stierna (död före 1687) | Margareta Hierta (före 1687-1743) | Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787) | Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793) | Ulrika Stierngranat (1785-1845) | Amalia Mellin (1812-1848(50)) | Sofia Wennerbom (1838-1904) | Lisa Skårman (1861-1951) | Astrid Stagh (1895-1952) | Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996) | Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = 1. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors morfars mormors morfars mor. 2. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars morfars morfars mor.

JOHANSDOTTER2. Tillbaka till toppen »

I.1) KAROLINA JOHANSDOTTER. - G m lantbrukaren i Västerarp i Virserums sn JOHAN A X E L LUDVIG AHLBERG(i hans 1:a gifte), f 1825, son av regementshästläkaren i Virserum Jöns Petter Ahlberg o h h Luchretsia Gustafsdotter.(1)(2)(3)(4)(5)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Karolina Johansdotter
|
Maria Ahlberg (1853-1941)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Veterinärmatrikel/Frykholm, s 8-9: "Närmare data m m okända. Skara Veterinärinrättnings matri- kel 1775-1802 gick förlorade, då inrättningen sistnämnda år nedbrann".
(2) = Linköpings Stifts Herdeminne.
(3) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(4) = Alexandras farmors farmors mor.
(5) = Dotterdotter eller sondotter till kopparslagaren i Eksjö Carl Jacob Hörling och Lisa Catharina (K a r i n) Fries, f 1768, d 1840.(6)
(6) = Elias-Fries-Släktens Historia/Tore Almén. + Tillägg Till Elias-Fries-Släktens Historia/Gunhild Friesia Almén.

JOHANSDOTTER3. Tillbaka till toppen »

Småländsk släkt från Loftsryd i Asa socken.(1)

I.1) NILS JOHANSSON, f 5/5 1761. - G m KERSTIN NILSDOTTER, f 8/1 1759, d 12/10 1819 i Loftsryd, Asa sn.(1)(4)

Barn:

II.a) JOHAN NILSSON, f 12/8 1784. - G m MARTHA HÅKANSDOTTER, 14/7 1796 i Fröderyd sn.(1)(3)

Barn:

III.1) NILS JOHANSSON, f 5/10 1812 i Loftsryd, Asa sn, d 6/11 1812 i Loftsryd, Asa sn.(1

III.2) MAJA STINA JOHANSDOTTER, f 4/8 1816 i Loftsryd, Asa sn, dotter av Johan Nilsson(f 12/8 1784) och Martha Håkansdotter(f 14/7 1796 i Fröderyd sn). - G m JOHANNES PETERSSON, f 10/10 1817 i Åhults Gabrielsgd, Nävelsjö sn.(1)(2)

III.3) NILS JOHANSSON, f 4/9 1818 i Loftsryd, Asa sn, d 18/9 1819 i Loftsryd, Asa sn.(1)

III.4) NILS JOHANSSON, f 4/9 1822 i Loftsryd, Asa sn.(1)

II.b) NILS NILSSON, f 15/2 1791, d 24/2 1865 i Loftsryd, Asa sn. - G m MAJA ANDERSDOTTER, f 24/11 1794 i Tjureda Klockaregd, Tjureda sn, dotter av Anders Jonasson(28/2 1764, d 7/1 1835 i Tjureda Klockaregd, Tjureda sn) och Sara Johansdotter(f 1771 i Gårdsby sn).(1)

Barn:

III.1) JOHAN NILSSON, f 12/4 1821, d 15/12 1901 i Asa sn. - G m CHRISTINA PETERSDOTTER, f 7/4 1844 i Kråketorp Toregd, Asa sn, dotter av Peter Månsson(f 1816, d 14/11 1852 i Kråketorp Toregd, Asa sn) och Kerstin Nilsdotter.(1)

Barn:

IV.a) PETER MAGNUS JOHANSSON, f 17/8 1867 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.b) JOHANNA MARIA JOHANSDOTTER, f 5/8 1869 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.c) SARA CATHARINA JOHANSDOTTER, f 21/11 1871 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.d) TILDA KRISTINA JOHANSDOTTER, f 24/11 1873 i Sjöända Sgd, Asa sn, d 12/6 1876 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.e) MATILDA LOVISA JOHANSDOTTER, f 14/12 1876 i Sjöända Sgd, Asa sn, d 8/2 1877 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.f) SVEN AUGUST JOHANSSON, f 1/1 1878 i Sjöända Sgd, Asa sn. - G m MINA KRISTINA JOHANSDOTTER, f 22/8 1876 i Loftsryd, Asa sn.(1)

Barn:

V.1) GERDA EMILIA ASTRID SVENSSON, f 23/2 1907 i Loftsryd, Asa sn. - G m ERIK ARTUR EMANUEL KARLSSON, f 15/11 1898 i Asa sn. De hade 2 barn.(1)

IV.g) MATILDA JENNY JOHANSDOTTER, f 23/9 1880 i Sjöända Sgd, Asa sn, d 12/10 1880 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.h) MATILDA EMILIA JOHANSDOTTER, f 14/12 1881 i Sjöända Sgd, Asa sn. - G m PETER FREDRIK JOHANNESSON, f 31/7 1876 i Asa sn.(1)

IV.i) FRANS OSKAR JOHANSSON, f 18/8 1886 i Sjöända Sgd, Asa sn, d 16/1 1887 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

IV.j) ELLEN HILDA VIKTORIA JOHANSDOTTER, f 1/3 1891 i Sjöända Sgd, Asa sn, d 2/4 1891 i Sjöända Sgd, Asa sn.(1)

III.2) PETER NILSSON, f 29/3 1824 i Loftsryd, Asa sn.(1)

III.3) SVEN NILSSON, f 14/5 1827 i Loftsryd, Asa sn, d 1/6 1828 i Loftsryd, Asa sn.(1)

III.4) SVEN NILSSON, f 6/6 1829 i Loftsryd, Asa sn, d 27/9 1857 i Loftsryd, Asa sn, av rödsot.(1)

III.5) MAJA STINA NILSDOTTER, f 26/10 1832 i Loftsryd, Asa sn.(1)

III.6) SARA NILSDOTTER, f mars 1836. - G 1:o m PETER JONASSON, f 22/11 1833 i Asa sn, d 26/2 1863 i Loftsryd, Asa sn. - G 2:o m JOHAN JONASSON, f 4/2 1840 i Asa sn. Hon hade i 1:a giftet sonen: Peter August Petersson, f 9/9 1863 i Loftsryd, Asa sn. Hon hade i 2:a giftet barnen: Tilda Christina Johansdotter, f 1/2 1866 i Loftsryd, Asa sn, d 24/3 1870 i Loftsryd, Asa sn, Mathilda Sofia Johansdotter, f 1/1 1871 i Loftsryd, Asa sn, Johanna Lovisa Johansdotter, f(tvilling) 22/8 1873 i Loftsryd, Asa sn, Alina Christina Johansdotter, f(tvilling) 22/8 1873 i Loftsryd, Asa sn.(1)

II.c) MARTHA NILSDOTTER, f 2/9 1798. - G m NILS OLSSON, f 10/10 1786, son av Olof Nilsson(f 25/6 1744, d 7/11 i Vehult, Asa sn) och Carin Andersdotter(f 16/12 1759). De hade barnen: Peter Olof Nilsson, f 3/7 1817 i Loftsryd, Asa sn, Sara Nilsdotter, f 24/2 1821 i Loftsryd, Asa sn, d 4/3 1823 i Loftsryd, Asa sn, Sara Nilsdotter, f 24/8 1824 i Loftsryd, Asa sn, Martha Stina Nilsdotter, f 23/12 1828 i Loftsryd, Asa sn, d 8/1 1832 i Loftsryd, Asa sn, Martha Stina Nilsdotter, f 30/3 1833 i Loftsryd, Asa sn, Anna Maria Nilsdotter, f 1836.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Nils Johansson i Loftsryd, Asa (1761- )
|
Johan Nilsson (1784- )
|
Maja Stina Johansdotter (1816- )
|
Nils Peter Johannesson Bergquist, trädgårdsmästare (1845-1910)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Jukka R. Blomqvist. Håkan Carlsson.
(2) = Alexandras farmors mormors farmor.
(3) = Alexandras farmors mormors farmors far.
(4) = Alexandras farmors mormors farmors farfar.

JONASDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) ERIK JONSSON, f 1714, d 16/3 1791 i Hässlarp Södergård, Svarttorp sn. - G m ANNA JONSDOTTER.(4)(7)

Barn:

II.a) JOHAN ERIKSSON, f 1/8 1743 i Poarp, Lekeryd sn, d 11/12 1827 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn. - G m LISKEN OLOFSDOTTER, f 4/10 1736, d 6/9 1810, dotter av Olof Månsson och Maria Jönsdotter.(4)

Barn:

III.1) JONAS JOHANSSON, f 3/2 1775 i Staeryd Skattegård, Svarttorp sn, d 15/3 1830 i Svarttorp sn. - G m STINA ARVIDSDOTTER, f 16/11 1774 i Lövfällan, Svarttorp sn, d 8/4 1856 i Svarttorp sn, av ålderdomskrämpor, dotter av dannemannen Arvid Arvidsson(f 4/2 1736 i Roestorp Norrgård, Svarttorp sn, d 17/8 1785 i Ingarp, Svarttorp sn) och Kerstin Ingemarsdotter(f 9/5 1741 i Ingarp, Svarttorp sn, d 9/12 1827 i Ingarp, Svarttorp sn).(4)

Barn:

IV.a) JOHAN JONASSON, f 17/9 1802 i Ingarp, Svarttorp sn, d 11/4 1808 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

IV.b) MAJA LISA JONASDOTTER, f 28/2 1805 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 13/12 1884 i Övravad Norrgård, Svarttorp sn. - G m MAGNUS SVENSSON, f 8/11 1811 i Svarttorp sn, d 13/11 1886 i Övravad Norrgård, Svarttorp sn. De hade barnen: Gustaf Magnusson, f(tvilling) 2/7 1835 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, Johan Magnusson, f(tvilling) 2/7 1835 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, Johannes Magnusson, f 27/2 1838 i Övravad Södergård, Svarttorp sn, Maja Stina Magnusdotter, f 13/10 1840 i Övravad Södergård, Svarttorp sn, d 15/11 1841 i Övravad Södergård, Svarttorp sn, Anna Stina Magnusdotter, f 23/8 1842 i Övravad Södergård, Svarttorp sn, Johanna Katarina Magnusdotter, f 4/11 1844 i Övravad Södergård, Svarttorp sn, Sven Peter Magnusson, f 28/9 1847 i Övravad Södergård, Svarttorp sn.(4)

IV.c) MÅNS JONASSON, f 12/12 1807 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 24/12 1869 i Järsnäs sn. Åbo, Hemmansbrukare, Arrendator. - G m MARIA SAMUELSDOTTER, f 20/2 1815 i Säldestorp, Svarttorp sn, d 25/9 1912 i Järsnäs sn, dotter av Samuel Jonasson(f 28/8 1785 i Gustafstorp, Svarttorp sn, d 3/2 1873 i Lekeryd sn) och Maria Magnusdotter(f 25/5 1782 i Säldestorp, Svarttorp sn, d 26/1 1873 i Lekeryd sn).(4)

Barn:

V.1) MAJA STINA MÅNSDOTTER, f 28/3 1838 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 18/6 1924 i Järsnäs sn. - G m JOHAN AUGUST ISAKSSON, f 23/5 1836 i Fryele sn, d 5/7 1924 i Järsnäs sn. De hade barnen: Karl Aron Johansson Dahlgren, f 25/12 1873 i Dala Södergård, Järsnäs sn, Klas Henning Johansson, f 18/12 1875 i Dala Södergård, Järsnäs sn, Simon Johansson Dahlgren, f 21/12 1878 i Dala Södergård, Järsnäs sn.(4)

V.2) JOHAN MÅNSSON, f 20/8 1839 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 2/1 1920 i Järsnäs sn. Arrendator, Torpare, Snickare. - G m EDLA FAGERBERG, f 25/1 1849 i Gransefall, Järsnäs sn, d 21/3 1928 i Järsnäs sn, dotter av Sven Fredrik Fagerberg(f 1/4 1823 i Äng, Barkeryd sn, d 23/4 1854 i Järsnäs sn) och Maria Lisa Fredriksdotter(f 1/10 1819 i Källeryd, Barkeryd sn, d 17/6 1896 i Järsnäs sn).(4)(8)(9)

Barn:

VI.a) O S K A R VILHELM JOHANSSON, f 23/1 1872 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 23/3 1952 i Järsnäs sn. - G m HILDA SOFIA MAGNUSDOTTER, f 7/8 1871 i Hultsjö sn, d 19/7 1938 i Järsnäs sn.(4)

Barn:

VII.1) KARIN S I G R I D MARIA JOHANSSON, f 25/2 1899 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 5/2 2000 i Högstorp, Lekeryd sn. - G m G U N N A R ALFRED EFRAIM KRONSTRAND, f 1/1 1901 i Russnäs, Höreda sn, d 9/8 1990 i Högstorp, Lekeryd sn. De hade en son.(4)

VII.2) M Ä R T A VIKTORIA JOHANSSON, f 22/7 1900 i Järsnäs sn, d 14/2 1992 i Nässjö sn. - G m VERNER EFRAIM RÅSBERG, f 2/5 1896 i Järsnäs sn, d 11/3 1962 i Barkeryd sn. De hade 2 döttrar gifta Uhrbom och Hesselstrand.(4)

VII.3) ESTER GUNBORG JOHANSSON, f 1901, d 1997.(4)

VII.4) JOHN TAGE ARTUR JOHANSSON, f 1908, d 1989. - G m ELSA HELLSTRÖM.(4)

Barn:

VIII.a) NN JOHANSSON.(4)

VII.5) N I L S EVALD JOHANSSON, f 4/10 1911 i Järsnäs sn, d 3/5 2004 i Järsnäs sn. - G m RUT ANNA INGEGERD ADOLFSSON, f 7/11 1915 i Barkeryd sn, d 2/5 1990 i Järsnäs sn.(4)

Barn:

VIII.a) NN JULSGÅRD.(4)

VIII.b) S T E N INGVAR JULSGÅRD.(4)

VIII.c) NN JULSGÅRD.(4)

VIII.d) NN JULSGÅRD.(4)

VI.b) KARL E S I A S JOHANSSON, f 21/3 1874 i Stora Julsäng, Järsnäs sn. Emigrerar 1898 till Nord Amerika.(4)

VI.c) H A N N A CECILIA JOHANSDOTTER, f 6/5 1876 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 18/6 1942 i Klackarp, Lekeryd sn. - G m GUSTAF MALKOLM FLISBERG, f 29/12 1872 i Renstorp Södergård, Järsnäs sn, d 9/2 1952 i Klackarp, Forserum, Lekeryd sn, son av Johan Vilhelm Flisberg(f 15/1 1839 i Järsnäs sn, d 31/3 1888 i Renstorp Södergård, Järsnäs sn) och Anna Johansdotter(f 27/ 1841 i Renstorp Södergård, Järsnäs sn, d 5/3 1931 i Karsbo Norrgård, Forserum sn).(4)

VI.d) A L M A AUGUSTA JOHANSDOTTER, f 12/6 1878 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 20/9 1960 i Rogberga sn. - G m KARL JOHAN JOHANSSON, f 15/2 1872 i Forserum Södergård, Forserum sn, d 12/1 1937 i Rogberga sn. Hemmansägare. De hade barnen: Sigrid Viva Elisabet Johansson, f 7/3 1900 i Forserum sn, Karl Josef Birger Johansson, f 6/7 1902 i Fåglarp, Barkeryd sn, Ivar Johan Abel Johansson, f 29/1 1905 i Fåglarp, Barkeryd sn, Hugo Ruben Verner Johansson, f 23/5 1908 i Fåglarp, Barkeryd sn, Edit Ingrid Viktoria Johansson, f 1/10 1909 i Fåglarp, Barkeryd sn, Dödfödd son Johansson, f 7/2 1912 i Fåglarp, Barkeryd sn, Astrid Anny Maria Johansson, f 30/12 1912 i Fåglarp, Barkeryd sn, Karl Einar Bengt Johansson, f 18/1 1915 i Fåglarp, Barkeryd sn, Cally Inez Linnéa Johansson, f 1/12 1916 i Västraby, Rogberga sn, A i n a Karola Johansson, f 18/9 1918 i Västraby, Rogberga sn, Dödfödd dotter Johansson, f 17/11 1919 i Västraby, Rogberga sn.(4)

VI.e) E S T E R MARIA JOHANSDOTTER, f 24/6 1880 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 30/6 1972 i Barkeryd sn. - G m JOHAN F R E D R I K WESTERLUND, f 29/11 1880 i Hakarp sn, d 1/9 1954 i Barkeryd sn, son av trädgårdsmästaren Johan Westerlund och Beata Nilsdotter. Glasblåsare, Fjärdingsman, Fabrikör. De hade barnen: Fredrik L e n n a r t Westerlund, f 28/3 1907 i Sunds Glasbruk, Järsnäs sn, B e n g t Fredrik Westerlund, f 19/11 1908 i Sunds Glasbruk, Järsnäs sn, Bror H e n r i k Westerlund, f 16/9 1910 i Sunds Glasbruk, Järsnäs sn, S v e n Ivar Westerlund, f 14/10 1912 i Sunds Glasbruk, Järsnäs sn, Ester A i n a Margareta Westerlund, f 3/7 1914 i Sunds Glasbruk, Järsnäs sn, Carl-Erik Westerlund, f 12/2 1917 i Äng, Barkeryd sn, Göte W i l l i a m Westerlund, f 18/5 1921 i Äng, Barkeryd sn.(4)

VI.f) H E L G A KRISTINA JOHANSDOTTER, f 9/9 1882 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 16/11 1977 i Säter sn, Kopparbergs län, Dalarna. - G m KARL FREDRIK LEONARD WINBLAD, f 25/8 1882 i Lommaryd sn, d 2/2 1967 i Säter sn, Kopparbergs län, Dalarna, son av husar Johan Alfred Winblad(f 19/6 1853 i Barkeryd sn, d 11/7 1914) och Matilda Charlotta Julia Ek(f 11/6 1850 i Eksjö, d 25/10 1900). De hade barnen: Aina Birgitta Winblad, f 20/11 1912 i Säter sn, Kopparbergs län, Dalarna, NN Winblad.(4)

VI.g) H U L D A ALFRIDA JOHANSDOTTER, f 5/1 1885 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 21/6 1954 i Norra Sandsjö sn. - G m KARL H E R M A N GUSTAFSSON, f 8/9 1876 i Karsäng Östergård, Järsnäs sn, d 18/5 1926 i Norra Sandsjö sn, son av hemmansägare Sven Gustaf Johansson(f 30/10 1850 i Karsäng Östergård, Järsnäs sn, d 26/3 1932 i Järsnäs sn) och Lovisa Gustafsdotter(f 24/2 1855 i Svallebo, Järsnäs sn, d 9/5 1925 i Järsnäs sn). De hade barnen: A s t r i d Svea Elisabet Gustafsson, f 15/10 1906 i Karsäng Östergård, Järsnäs sn, Karl W a l t e r Mauritz Gustafsson, f 30/1 1909 i Karsäng Östergård, Järsnäs sn, B e n g t Artur Emanuel Gustafsson, f 21/3 1911 i Karsäng Östergård, Järsnäs sn, S v e n Gustaf Adolf Gustafsson, f 7/11 1913 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd sn, Fritz Å k e Esias Gustafsson, f 12/8 1915 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd sn, N i l s Johan Bertil Gustafsson, f 27/11 1916 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd sn, Anna Maria I n g e b o r g Gustafsson, f 18/3 1918 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd sn, E r i k Albert Gustafsson, f 14/11 1920 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd sn.(4)

VI.h) E L I N ELISABET JOHANSDOTTER, f 19/1 1889 i Stora Julsäng, Järsnäs sn, d 27/3 1972 i Sofia, Jönköping. - G m BROR AXEL LEWINIE, f 20/12 1889 i Jönköping, d 2/2 1946 i Jönköping, son av Oskar Levin Johansson(f 15/4 1852) och Ulrika Mathilda Ax(f 19/6 1856). De hade barnen: Ingrid Maria(hennes oäkta dotter), f 11/12 1911 i Klerbäcken, Stora Julsäng, Järsnäs sn, Bror Ivan Valdemar Lewinie, f 27/9 1918 i Jönköping, Kurt Axel I n g v a r Lewinie, f 15/2 1920 i Jönköping, Lars Erik Lewinie, f 10/8 1923 i Jönköping.(4)

V.3) GUSTAF MÅNSSON, f 6/9 1841 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 5/8 1928 i Järsnäs sn. Toffelarbetare. - G m ULRIKA JOHANNESDOTTER, f 24/7 1844 i Renstorp Södergård, Järsnäs sn, d 22/3 1908 i Svenstorp Övregård, Järsnäs sn.(4)

Barn:

VI.a) HANNA TERESIA GUSTAFSDOTTER, f 27/9 1866 i Järsnäs Prästgård, Järsnäs sn. - G m KARL JOHAN ALFRED JOHANNESSON, f 4/5 1859 i Källeryd, Barkeryd sn. Byggmästare. De hade barnen: Carl Josef Johansson, f 27/4 1890 i Stockholm, Signe Ulrika Johansson, f augisti 1891 i Stockholm, Elsa Teresia Johansson , f 9/1 1897 i Stockholm, Anna Maria Johansson, f 1899 i Adolf Fredrik, Stockholm.(4)

VI.b) JOHAN AUGUST GUSTAFSSON, f 22/3 1869 i Järsnäs Prästgård, Järsnäs sn, d 30/12 1953 i Svenstorp Övregård 1:7, Järsnäs sn. - G m HANNA JOHANSDOTTER, f 25/12 1870 i Öggestorp sn, d 4/11 1948 i Svenstorp Övregård 1:7, Järsnäs sn.(4)

Barn:

VII.1) ARON REINHOLD JOHANSSON, f(tvilling) 12/9 1898 i Mostorp Mellangård, Norra Sandsjö sn.(4)

VII.2) MARIA ULRIKA JOHANSSON, f(tvilling) 12/9 1898 i Mostorp Mellangård, Norra Sandsjö sn, d 1943. - G m JOHN ISIDOR OSSIAN KLINT, f 13/12 1900 i Dala Norrgård, Järsnäs sn, d 1984, son av Axel Henrik Klint(f 23/12 1867 i Svenstorp Nedergård, Järsnäs sn, d 1944) och Ida Albertina Carlsson(f 1869 i Bästhult sn, d 25/5 1921 i Adelöv sn). De hade barnen: D a g m a r Alfrida Klint, f 26/2 1932 i Dala, Järsnäs sn, Nanny Charlotta Klint, f 30/11 1933 i Dala, Järsnäs sn, Nils Sten Ingemar Klint, f 26/12 1934 i Dala, Järsnäs sn, Karl John Elov Klint, f 28/1 1937 i Dala, Järsnäs sn, K a r i n Maria Klint, f 6/7 1939 i Dala, Järsnäs sn, Axel Bengt Olov Klint.(4)

VI.c) KARL ARON GUSTAFSSON, f 8/4 1872 i Björnholmen, Barkeryd sn, d 29/8 1872 i Björnholmen, Barkeryd sn.(4)

VI.d) ALFRIDA KRISTINA GUSTAFSDOTTER, f 17/12 1873 i Svenstorp Övregård, Järsnäs sn.(4)

V.4) JOHANNA MÅNSDOTTER, f 23/10 1843 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 4/2 1918 i Forserum sn. - G m JOHAN AUGUST ANDERSSON SKÖLD, f 8/8 1844 i Hult sn, d 22/9 1918 i Forserum sn. Husar på Smålands Husarregemente. De hade barnen: Augusta Vilhelmina Sköld, f 7/1 1872 i Applakulla, Forserum sn, Oskar Elias Sköld, f 17/4 1874 i Applakulla, Forserum sn, Karl Simon Sköld, f 10/6 1879 i Applakulla, Forserum sn, Beda Cecilia Sköld, f 15/11 1881 i Applakulla, Forserum sn, Ellen Maria Sköld, f 22/3 1884 i Applakulla, Forserum sn, Viola Eugenia Sköld, f 1/3 1890 i Applakulla, Forserum sn.(4)

V.5) EDLA CHARLOTTA MÅNSDOTTER, f 23/7 1851 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 29/8 1891 i Öggestorp sn. - G m ANDERS GUSTAF MAGNUSSON, f 8/1 1850 i Karlsborg, Koveryd, Öggestorp sn, d 13/6 1930 i Ängsholm, Äng, Barkeryd sn. Banvaktare. De hade barnen: Anna Ulrika Gustafsdotter, f 5/7 1876 i Banvaktarstugan No:727, Öggestorp Brockegård, Öggestorp sn, Elsa Aquilena Gustafsdotter, f 20/5 1878 i Banvaktarstugan No:727, Öggestorp Brockegård, Öggestorp sn.(4)

V.6) FRANS EDVARD MÅNSSON, f 26/6 1856 i Hatten, Järsnäs sn, d 17/2 1911 i Huskvarna. Arbetade på Husqvarna Vapenfabrik. - G 1:o m MATILDA MARIA MALKOLMSDOTTER, f 7/8 1862 i Grevby, Lekeryd sn, d 2/6 1900 i Hakarp sn. - G 2:o m HEDDA KRISTINA SVENSDOTTER STARK, f 4/5 1862 i Lekeryd sn, d 3/2 1915 i Huskvarna. Symaskinsarbeterska.(4)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) ALMA MARIA (MÅNSSON) MONSON, f 2/3 1886 i Hakarp sn, d 11/7 1949 i Los Angeles, Los Angeles County, California, United States.(4)

VI.b) AXEL RIKARD MÅNSSON, f(tvilling) 2/1 1888 i Hakarp sn, d 16/10 1954 i Huskvarna. - G m EMMA KRISTINA ÅSTRÖM, f 26/12 1885 i Adelöv sn, d 16/12 1957 i Huskvarna.(4)

Barn:

VII.1) LILLY MÅNSSON, f 26/6 1921 i Huskvarna.(4)

VI.c) GERTRUD ALBERTINA MÅNSSON, f(tvilling) 2/1 1888 i Hakarp sn.(4)

VI.d) DAVID EMANUEL MÅNSSON, f 25/6 1889 i Hakarp sn.(4)

VI.e) ELIN VIKTORIA MÅNSSON, f 2/3 1891 i Hakarp sn.(4)

VI.f) TAGE FILIP MÅNSSON, f 22/7 1893 i Hakarp sn, d 24/9 1969 i Bromma, Stockholm. - G m VILHELMINA SERAFIA MÅNSSON, f 26/5 1896 i Klara. Stockholm, d 4/3 1989 i Bromma. Stockholm.(4)

VI.g) HILDA TERESIA MÅNSSON, f 17/9 1895 i Hakarp sn, d 28/6 1983 i Bromma, Stockholm. - G m EVALD WIKTOR EUGEN DANIELSSON, f 7/3 1884 i Växjö, d 27/1 1955 i Vårdhemmet Stureby, Enskede, Stockholm.(4)

VI.h) VILHELMINA OTTONIA MÅNSSON, f 14/5 1898 i Hakarp sn, d 21/1 1974 i Sankt Göran, Stockholm. - G m NN ANDERSSON.(4)

VI.i) KARL TURE (MÅNSSON) MUNSON, f 7/5 1900 i Hakarp sn, d maj 1965 i Massachusetts, United States.(4)

IV.d) JOHAN JONASSON, f 26/5 1810 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 23/9 1819 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

IV.e) KRISTINA JONASDOTTER, f(tvilling) 28/5 1812 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 18/10 1891 i Svarttorp Mellangård, Svarttorp sn. - G m PETER MAGNUSSON, f 23/12 1805 i Svarttorp sn, d 8/11 1869 i Roestorp Uppegård, Svarttorp sn. De hade barnen: Maja Lisa Petersdotter, f 31/3 1838 i Roestorp Norrgård, Svarttorp sn, Anna Stina Petersdotter, f 4/1 1841 i Roestorp Uppegård, Svarttorp sn, Matilda Charlotta Petersdotter, f 31/1 1851 i Roestorp Uppegård, Svarttorp sn.(4)

IV.f) JONAS JONASSON, f(tvilling) 28/5 1812 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 23/10 1812 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

IV.g) JOHANNES JONASSON, f 31/12 1814 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 29/9 1819 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

IV.h) KATARINA JONASDOTTER, f 5/6 1817 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 14/9 1828 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

IV.i) DANIEL JONASSON, f 17/4 1821 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn, d 9/5 1905 i Brunseryd Södergård, Svarttorp sn. - G m MAJA MÅNSDOTTER, f 23/5 1813 i Svarttorp sn, d 17/2 1897 i Brunseryd Södergård, Svarttorp sn.(4)

Barn:

V.1) JOHAN DANIELSSON, f 1/5 1847 i Staeryd Norrgård, Svarttorp sn, d 9/12 1920 i Brunseryd Södergård, Svarttorp sn. - G m KRISTINA AUGUSTA RYDIN, f 5/3 1841 i Marbäck sn, d 20/3 1910 i Brunseryd Södergård, Svarttorp sn.(4)

Barn:

VI.a) HANNA (JOHANSDOTTER) JOHANSSON, f 3/10 1869 i Hässlarp Norrgård, Svarttorp sn, d 14/6 1948 i Brunseryd Södergård 2:2, Svarttorp sn.(4)

VI.b) GUSTAF ARON (JOHANSSON) FORSMARK, f 27/7 1872 i Lilla Julsäng, Järsnäs sn, d 25/1 1945 i Olaus Petri, Örebro. - G m HULDA OTTILIA JOHANSDOTTER, f 11/8 1876 i Svarttorp sn, d 1/2 1960 i Längbro, Örebro län, Närke.(4)

VI.c) HELGA OTTILIA JOHANSDOTTER, f 8/7 1875 i Lilla Julsäng, Järsnäs sn, d 4/10 1952 i Jakobstorp 1:1, Svarttorp sn. - G m KNUT ANTON JOHANSSON, f 13/12 1874 i Svarttorp sn, d 12/9 1965 i Jakobstorp, Svarttorp sn.(4)

VI.d) KARL SIGFRID JOHANSSON, f(tvilling) 15/2 1878 i Störestorp, Lekeryd sn, d 18/2 1878 i Störestorp, Lekeryd sn.(4)

VI.e) SIGRID MARIA JOHANSDOTTER, f(tvilling) 15/2 1878 i Störestorp, Lekeryd sn, d 20/2 1878 i Störestorp, Lekeryd sn.(4)

VI.f) KARL OSKAR JOHANSSON, f 17/7 1880 i Störestorp, Lekeryd sn, d 20/5 1967 i Olaus Petri, Örebro. - G 1:o m ANNA DAGMAR INGEBORG ARVIDSSON, f 4/11 1882 i Svarttorp sn, d 20/12 1917 i Längbro, Örebro län, Närke. - G 2:o m ELISABET VIKTORIA JOHANSSON, f 26/4 1896 i Hakarp sn, d 1/12 1983 i Olaus Petri, Örebro.(4)

VI.g) JOHAN ARTUR JOHANSSON, f 18/10 1883 i Brunseryd Södergård, Svarttorp sn, d 18/12 1971 i Brunseryd Södergård 2:2, Svarttorp sn. - G m HILDA NAEMI KYLBERG, f 26/9 1886 i Norra Solberga sn, d 17/10 1958 i Brunseryd, Svarttorp sn.(4)

V.2) FRANS GUSTAF DANIELSSON, f 9/3 1851 i Lövfällan, Svarttorp sn, d 24/2 1940 i Brunseryd Norrgård, Svarttorp sn. - G m HILDA KRISTINA KAROLINA HOLMBERG, f 1/4 1862 i Svarttorp sn, d 27/4 1947 i Brunseryd Norrgård, Svarttorp sn.(4)

V.3) KLAS EDVARD DANIELSSON, f 1/12 1854 i Lövfällan, Svarttorp sn, d 10/5 1858 i Lövfällan, Svarttorp sn.(4)

III.2) MÅNS JOHANSSON, f 5/9 1777 i Staeryd Mellangård, Svarttorp sn.(4)

II.b) MARIA ERIKSDOTTER, f 5/3 1746 i Poarp, Lekeryd sn.(4)

II.c) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 14/11 1748 i Poarp, Lekeryd sn.(4)

II.d) MAGNUS ERIKSSON, f 20/4 1753 i Viks Kvarn, Lekeryd sn, d 10/10 1840 i Svarttorp sn, av ålderdomsbräcklighet. 1780 Dräng på Ramsjöholm. - G m KATARINA JÖNSDOTTER, f 19/11 1760 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, d 25/8 1818 i Svarttorp sn, dotter av Jöns Jönsson(f 14/7 1731 i Svarttorp sn, d 1/9 1813 i Svarttorp sn) och Maria Danielsdotter(f 1716, d 20/9 1791 i Svarttorp sn). 1780 Piga på Säldestorp.(4)(6)

Barn:

III.1) JOSEF MAGNUSSON, f 9/10 1780 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn.(4)

III.2) MARIA MAGNUSDOTTER, f 25/5 1782 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, d 26/1 1873 i Hägghult, Lekeryd sn. - G m SAMUEL JONASSON, f 28/10 1785, d 3/2 1873, son av Jonas Jonasson(5/12 1742, d 23/4 1803) och Maria Persdotter(f 20/1 1748, d 1821). De hade barnen: Maria Samuelsdotter, f 20/2 1815 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, Katarina Samuelsdotter, f 18/12 1816 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, Johannes Samuelsson, f 30/8 1819 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, Dödfödd Samuelsdotter, f 14/1 1826 i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp sn, Magnus Samuelsson, f 6/2 1828 i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp sn.(4)

III.3) JONAS MAGNUSSON, f 20/9 1784 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, d 31/3 1832 i Gilebosjön, Svarttorp sn, av drunkning. 1825-03-14 Flyttade från Gåvanäs till Ramsjöholm, Säldestorp. - G m STINA JOHANSDOTTER GILLBERG, f 7/10 1783 i Gilebo, Skärstad sn, d 24/2 1843 i Säldestorp, Svarttorp sn, av vattusot, dotter av smeden Jöns Gillberg(f 1733, d 6/3 1795 i Skärstad) och Anna Kristina Bårman(f 1743, d 12/1 1799 i Skärstad sn). 1808 Piga på Skärstad ägor. 1816 Änka. 1832 Änka. Gift tidigare med Måns Månsson(f 3/8 1744 i Högstorp, Svarttorp sn, d 4/4 1816 i Svarttorp sn;de hade 2 barn).(4)(5)

Barn:

IV.a) JOHANNES JONASSON, f 24/6 1818 i Gåvanäs, Svarttorp sn.(4)

IV.b) STINA JONASDOTTER, f 16/2 1822 i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp sn, d 16/8 1902 i Kristina, Jönköping, dotter av Jonas Magnusson(f 20/9 1784 i Säldetorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, d 31/3 1832 i Gilebosjön, Svarttorp sn;drunknade) och Stina Johansdotter(f 7/10 1783 i Gilebo, Skärstad sn, d 24/2 1843 i Säldestorp, Svarttorp sn). 1850 Piga på Övravad Norrgård. - G 28/10 1850 m JOHAN S V E N WILHELM ISAKSSON GRIP, f 3/8 1828 i Sjöryd, Öggestorp sn, d 9/2 1899 i Kristina, Jönköping, av influensa, torpare i Vinden, Ryhov, Jönköping Östra fs. Soldat, arbetskarl. Bodde på Öfravad Södergårds soldattorp no 40. 1865-03-24 Flyttade till Ljungarum. 1876-10-24 Flyttade till Jönköping, den 1882-11-02 Flyttade från Ulriksbo till Mariero. Hela familjen(utom Gustaf Vilhelm Grip) flyttade 1876 till Jönköping.(1)(2)(3)(4)

III.4) JOHANNES MAGNUSSON, f 15/11 1789 i Säldetorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn. Torpare. 1805 Flyttade till Stickarp. - G m STINA PETERSDOTTER, f 1/11 1805 i Svarttorp sn.(4)

III.5) JÖNS MAGNUSSON, f 15/6 1795 i Säldetorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn. 1811 Flyttade till Övravad.(4)

III.6) DANIEL MAGNUSSON, f 21/9 1796 i Säldetorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn.(4)

III.7) KRISTINA MAGNUSDOTTER, f 16/3 1801 i Säldetorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn.(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Erik Jonsson i Hässlarp Södergård, Svarttorp (1714-1791)
|
Magnus Eriksson i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp (1753-1840)
|
Jonas Magnusson i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp (1784-1832)
|
Stina Jonasdotter (1822-1902)
|
Kristina Grip (1853-1921)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Muntlig tradition.
(2) = Alexandras farmors mormors mormor.
(3) = HFL Jönköping Ostra Församling 1871-1875.
(4) = Geni.com. Håkan Carlsson. Johan Larsson.
(5) = Alexandras farmors mormors mormors far.
(6) = Alexandras farmors mormors mormors farfar.
(7) = Alexandras farmors mormors mormors farfars far.
(8) = Johan föds i Staeryd mellangård, där fadern är åbo. Han har en äldre syster och får sedan ytterligare två systrar och två bröder. Då herrgården Nordanvik bildas av Staeryd mellan- och södergård 1855 flyttar familjen till Hatten (1/2 mantal förmedlat) i Järsnäs sn. I Hatten stannar familjen bara fyra år sedan arrenderar de Stora Julsäng (1/2 mantal oförmedlat), som är komministerboställe i Järsnäs sn. 1869 dör fadern Måns Jonasson i Stora Julsäng. När Johan gifter sig med Edla Fagerberg 1871 tar han över som arrendator av Stora Julsäng. Modern Maria flyttar till torpet Klerbäcken under Stora Julsäng. Mellan 1872 och 1889 får Johan och Edla åtta barn, först två pojkar sedan sex flickor. 1898 emigrerar Esaias till Nordamerika, och då äldste sonen Oskar gifter sig samma år tar han över arrendet av St. Julsäng. Johan och Edla med döttrar flyttar till torpet Klerbäcken. Johans mor bor då fortfarande där. Johan står nu som torpare och snickare i församlingsboken. Yngsta dottern Elin får 1911 en "oäkta" dotter Ingrid. Hon växer upp hos Johan och Edla i Klerbäcken. Källa: Lennart Boström.
(9) = Edla föds i Gransefall. Hon har en äldre bror och får sedan två bröder till och en syster. En bror dör några dagar gammal och storebror dör 11 år gammal av rödsot. Pappan Sven Fredrik dör 1854 av förkylning, yngsta barnet är då bara tre månader gammal. 1859 gifter mamman Maja Lisa om sig med änklingen Lars Jonatan Andersson från Stora Julsäng. Han flyttar till Gransefall, och med honom en dotter från det tidigare äktenskapet. De får en son tillsammans 1860. Edla är piga hos sin morbror Johan i Nässjö stom 1864-1867. Hon blir piga i Dala mellangård 1968. Hon gifter sig 1871 med Johan Månsson som är arrendator i Stora Julsäng. Mellan 1872 och 1889 får Johan och Edla åtta barn, först två pojkar sedan sex flickor. 1898 emigrerar Esaias till Nordamerika, och då äldste sonen Oskar gifter sig samma år tar han över arrendet av St. Julsäng. Johan och Edla med döttrar flyttar till torpet Klerbäcken. Johans mor bor då fortfarande där. Johan står nu som torpare och snickare i församlingsboken. Yngsta dottern Elin får 1911 en "oäkta" dotter Ingrid. Hon växer upp hos Johan och Edla i Klerbäcken. Johan dör 1920, men Elin bor kvar hos Edla till 1925 då hon flyttar tiil sin moster Hanna Flisberg. Källa: Lennart Boström.

JONSDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) ANNA JONSDOTTER, f 20/8 1735, d 13/9 1795 "af Bröstvärk 60 år gammal" i Vältesta i Vansö sn, dit hon flyttade från Stora Eksåg i Härads sn 1794. - G m gästgivaren i Stora Eksåg PÄR ANDERSSON, f 1731, d 8/6 1791 i Stora Eksåg.(1)(2)(3)(4)(5)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Anna Jonsdotter (1735-1795)
|
Anna Pehrsdotter (1765-1796)
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Vansö församlings födelsebok 1757-1858.
(2) = Vansö församlings dödbok 1757-1858.
(3) = Husförhörslängden, Vansö socken, 1789-1800, 1817-1895. 1860: "Pehr Pehrsson, torpare, född 1791, koppor; Maja, hustru, född 1792, koppor".
(4) = Husförhörslängden, Härads socken, 1753-1762, 1774-1860.
(5) = Alexandras farfars farfars farfars mormor.

JONSDOTTER2. Tillbaka till toppen »

I.1) ANNA JONSDOTTER. - G m ERIK JONSSON, f 1714, d 16/3 1791 i Hässlarp Södergård, Svarttorp sn.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Anna Jonsdotter
|
Magnus Eriksson i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp (1753-1840)
|
Jonas Magnusson i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp (1784-1832)
|
Stina Jonasdotter (1822-1902)
|
Kristina Grip (1853-1921)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Håkan Carlsson. Johan Larsson.
(2) = Alexandras farmors mormors mormors farfars mor.

JONSDOTTER3. Tillbaka till toppen »

I.1) STINA JONSDOTTER, f 1788 11/2 i Fagerhult. - G m NILS PETERSSON, f 1792 14/4 (Modern 35 år gl.) i Trälhult No 1, Fagerhult, d 1861 2/11 i Lilla Klobo, Högsby. Faddrar: M.F. Jonas Persson i Trälhult, K.F. Stina Persdotter Ib. Hemmansägare i Lilla Klobo, 3/32 mtl, Högsby.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Stina Jonsdotter (1788- )
|
Jonas Peter Nilsson, bonde (1818-1879)
|
Carl Johan Holmér, komminister (1844-1927)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Högsby Födelsebok 1780-1832.
(2) = HFL Högsby 1826-1832. Kolla mer i källan om ?Peter? Mattsson. Gräslig text och skick.
(3) = HFL Högsby 1832-1838.
(4) = HFL Högsby 1839-1848.
(5) = HFL Högsby 1848-1854.
(6) = HFL Högsby 1854-1860.
(7) = HFL Högsby 1861-1870. Mer uppgifter finns i Drageryd.
(8) = Fagerhult Födelsebok 1773-1826.
(9) = Fagerhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00077/C/3 (1773-1826), bildid: C0026960_00084.
(10) = Alexandras farmors farfars farmor.

JONSSON(gumsehufvud). Tillbaka till toppen »

I.1) TORBJÖRN JONSSON(Gumsehufvud), även kallad Torbjörn Slätt. - G m INGRID BJÖRNSDOTTER(ett sjöblad).(1)(2)

Döttrar:

II.a) GUNILLA TORBJÖRNSDOTTER(Gumsehufvud). - G (1463) m BERTIL PEDERSSON(LILLIEHÖÖK AF GÄLARED OCH KOLBÄCK).(1)(3)

II.b) CECILIA TORBJÖRNSDOTTER(Gumsehufvud). - G m väpnaren KARL LAKE, i hans 1:a gifte(2:o m Catharina Bengtsdotter), son av Harald Lake o Märita Bengtsdotter.(1)(3)

Tillhör släkten:

I.1) KARL ORMSSON(Gumsehufvud), riddare.(5)

Dotter:

II.a) KATARINA KARLSDOTTER(Gumsehufvud), svensk drottning, dotter till riddaren Karl Ormsson(Gumsehufvud), blev 1440 gift med marsken, sedermera, 1448, konungen Karl Knutsson(Bonde) i dennes 2:a gifte. Hon kröntes 1448 till drottning av den nyvalde ärkebiskopen Jöns Bengtsson. Katarina dog 1450 och begrovs i Vadstena kloster. - G 1438 m KARL KNUTSSON(BONDE), svensk konung.(5)(6)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:(4) Torbjörn Jonsson Slätt | ___________________________________________________________________ Gunilla Torbjörnsdotter Cecilia Torbjörnsdotter | | ______________________________________________ __________________________ Erik Bertilsson(Lilliehöök Brynte Bertilsson Harald Lake, häradshövding af Gälared & Kolbäck (Lilliehöök af Fårdala), ( ? -1509) häradshövding (d 1510) | | | Ingeborg Eriksdotter Peder Bryntesson, Karin Haraldsdotter Lake häradshövding (gift 1503) | | | Jöns Henriksson(Lillie- Anders Pedersson, Anna Olofsdotter(Stenbock) bielke) (död före 1620) riddare, riksråd(d 1572) (150(4)-1579) | | | Anna Jönsdotter Carin Andersdotter Anna Ribbing ( ? -1561) Lilliebielke ( ? -ca1623) | | | Bengt Hierta, rytt- Anders Stierna, överste Carin Andersdotter(Lilliehöök mästare ( ? -1644) (död före 1645) af Fårdala) ( ? -ca1623) | | | Bengt Hierta, rytt- Göran Stierna, assessor Anders Stierna, överste mästare (1638-1696) (161(1)-1652) (död före 1645) | Margareta Hierta Christina Stierna Göran Stierna, assessor (före 1687-1743) (död före 1687) (161(1)-1652) | | | Lars Stierngranat, se- Margareta Hierta Christina Stierna kundmajor (1715-1787) (före 1687-1743) (död före 1687) | | | Gustav Stierngranat, Lars Stierngranat, se- Margareta Hierta löjtnant (1749-1793) kundmajor (1715-1787) (före 1687-1743) | | | Ulrika Stierngranat Gustav Stierngranat, Lars Stierngranat, se- (1785-1845) löjtnant (1749-1793) kundmajor (1715-1787) | | | Amalia Mellin Ulrika Stierngranat Gustav Stierngranat, (1812-1848(50)) (1785-1845) löjtnant (1749-1793) | | | Sofia Wennerbom Amalia Mellin Ulrika Stierngranat (1838-1904) (1812-1848(50)) (1785-1845) | | | Lisa Skårman Sofia Wennerbom Amalia Mellin (1861-1951) (1838-1904) (1812-1848(50)) | | | Astrid Stagh Lisa Skårman Sofia Wennerbom (1895-1952) (1861-1951) (1838-1904) | | | Gunnar Liliequist, försäk- Astrid Stagh Lisa Skårman ringsdirektör (1924-1996) (1895-1952) (1861-1951) | | | Peter Liliequist, musiker, genealog Gunnar Liliequist, försäk- Astrid Stagh (1952- ) ringsdirektör (1924-1996) (1895-1952) | | | Alexandra Liliequist Peter Liliequist, musiker, genealog Gunnar Liliequist, försäk- (1989- ) (1952- ) ringsdirektör(1924-1996) | | Alexandra Liliequist Peter Liliequist, musiker, genealog (1989- ) (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = 1. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors farfars morfars morfars morfar. 2. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farmors farfars farmors far. 3. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farmors mormors morfars morfar.
(3) = 1. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors farfars morfars morfars mor. 2. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farmors farfars farmor. 3. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farmors mormors morfars mor.
(4) = Alexandra, Peter och Gunnar Liliequist är 18-männingar med varandra! Alexandra och Peter Liliequist är 19-männingar med varandra!
(5) = Nordisk Familjebok, bd XIII, sp 1267.
(6) = Svenska Ättartal 1889, s 18.

JONSSON1. Tillbaka till toppen »

I.1) JONAS JONSSON, f 6/3 1780 i Stenkvista sn. Bonde i Frölunda i Stenkvista sn. - G m MAJA OLSDOTTER, f 23/1 1788 i Stenkvista sn.(15)(16)(18)(20)

Barn:

II.a) ANNA CHARLOTTA JONSDOTTER, f 23/3 1825 i Frölunda i Stenkvista sn, d 18/2 1889 i gård No 128 i Strängnäs stadsförsamling. Inflyttade från Vansö sn som piga 6/11 1846 till gård No 119 i Strängnäs stadsförsamling. "Äktenskapslysning 1:a gången 22/11 1846". - G 27/12 1846 i Strängnäs stadsförsamling m PEHR ERIC PETTERSSON, f 30/11 1819 i Källgården i Vansö sn, d 13/4 1897 i Strängnäs, son av bonden i Källgården Pehr Pehrsson och Maria Jonsdotter. Skeppare och gårdsägare i Strängnäs.(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(21)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Jonas Jonsson, bonde (1780- ? )
|
Anna Charlotta Jonsdotter (1825-1889)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Husförhörslängden, Länna socken, 1689-1723, 1758-1895.
(2) = Länna församlings födelsebok 1701-1895.
(3) = Husförhörslängden, Barva socken, 1800-1805. Fotokopior i Peter Liliequists ägo.
(4) = Härads församlings födelsebok 1706-1857.
(5) = Vansö församlings födelsebok 1757-1858.
(6) = Vansö församlings dödbok 1757-1858.
(7) = Husförhörslängden, Vansö socken, 1789-1800, 1817-1895. 1860: "Pehr Pehrsson, torpare, född 1791, koppor; Maja, hustru, född 1792, koppor".
(8) = Husförhörslängden, Härads socken, 1753-1762, 1774-1860.
(9) = Härads församlings dödbok 1848-1861: "Död 28/6 1852 Dränghustrun Cath. Pehrsdotter i St. Hagby 58 år 10 månader och 5 dagar gammal".
(10) = Husförhörslängden, Strängnäs stadsförsamling, 1831-1895.
(11) = Skeppare Pehr Eric bevistade förhör: 28/11 1861. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 15/8 1875, 13/2 1876, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884, 3/4 1890.(30)
(12) = Hustrun Anna Charlotta bevistade förhör: 22/11 1847, 5/11 1851, 10/11 1858(hemma), 11/11 1863, 14/11 1865, 21/11 1866, 13/11 1867. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884.(30)
(13) = Brev från Birger Lundberg(11/11 1941) på Landsarkivet i Uppsala till Knut E r i c Liliequist: "Vansö församlings födelsebok 1819 upptager endast ett barn med namnen Pehr Eric, nämligen Pehr Pehrssons i Källgården son, som föddes den 31(!) november. Pehr Eric Pehrsson är i husför- hörslängden t.o.m. 1825 antecknad med sagda födelsedag, som därefter ändrats till den 30 november. Han utflyttade 1844 till Strängnäs församling". Kopia av brevet i Peter Liliequists ägo.
(14) = Utdrag ur Husförhörslängden för Strängnäs stadsförsamling i Domprosteriet, Nyköpings län, den 31/12 1870, 9 ark.(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(15) = Enligt antavla uppställd av Knut E r i c Liliequist. Antavlan i Peter Liliequists ägo.
(16) = Berättat av apotekare Erik A x e l Vilhelm Liljeqvist(nedtecknat av Knut E r i c Liliequist). Kopior i Peter Liliequists ägo.
(17) = Sveriges Apotekarehistoria, band IV, s. 2104-2105.
(18) = Stenkvista - En socken i Sörmland, s. 302, 303, 305, 333-334.
(19) = Strängnäs Stads Historia/Hans Jägerstad, s. 752(utgiven av Föreningen Strengnenses, 1959).
(20) = Alexandras farfars farfars morfar.
(21) = Alexandras farfars farfars mor.

JONSSON2. Tillbaka till toppen »

I.1) NILS JONSSON, f 4/11 1696 i Stora Sinnerstad, Mörlunda sn, död (begravd 1731 5/12) i Stora Sinnerstad, Mörlunda sn. Bonde i Stora Sinnerstad, sedan i Haddetorp, båda i Mörlunda sn. - G 28/3 1722 i Mörlunda m MARIA JONSDOTTER, f 17/1 1704 i Stora Sinnerstad, Mörlunda sn.(16)(17)

Barn:

II.a) JONAS NILSSON, f född 1724 27/4 i Stora Sinnerstad, Mörlunda sn, d 6/1 1805 i Haddetorp, Mörlunda sn., dräng, blev 76 år. - G juli 1759 i Mörlunda m ANNA HELENA (LENA) NICANDER, f 20/3 1740 i Haddetorp, Mörlunda sn., d 23/12 1799 i Haddetorp, Mörlunda sn., blev 59 år, dotter av kyrkoherden i Ryssby Israel Nicander och Brita Wrethelia. Vigsel drängen Jonas Nilsson i St. Sinnersta och Jungfru Anna Helena Nicander i Haddetorp.(4)(5)(8)(14)(16)

Barn:

III.1) SARA HELENA JONSDOTTER, f 12/1 1760 i Haddetorp, Mörlunda sn., döptes 20/1, d 1842. Faddrar: Cominister Hr. Nils Wallander, Ländsman Hr. Bersén, Hust. Ing. Marg. Kraft, Jungfru Anna Lisa Schultz, Hr, Mag. Elvers ?, Jungfru Stina Lisa ifrån Vaksala?.(4)(13)

III.2) ANNA LISA JONSDOTTER, f 7/3 1761 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 15/3, död 1848 29/10 i Fagerrike, Tulunda Nästegårds ägor, Mörlunda sn. Faddrar: Nils Flygare i Mörlunda, Jonas Larsson i Kollehult, Hu. Lena Cajsa Schultz i Tveta, Piga Maria Israelsdotter i Turlunda. - G 24/7 1782 i Mörlunda m CARL NILSSON, f 18/5 1756 i Fagerhult, Mörlunda sn., döptes 23/5, son av Nämndeman Nils Persson (f 11/2 1715 i Gässlingsäng, Mörlunda sn, d 17/3 1783 i Fagerhult, Mörlunda sn) o h h Catharina Johansdotter(f 5/11 1722 i Fagerhult, Mörlunda sn, d 28/11 1786 i Fagerhult, Mörlunda sn). Faddrar: Lars Månsson i Sörebo, Dr. Lars i Fagerhult, Hust. Maria Ibidem, P. Elin i Turlunda. Hemmansägare och värdshusvärd i Högsby.(4)(6)(13)(16)

Barn:

IV.a) LUCRETIA CARLSDOTTER, f 21/12 1783 i Haddetorp, Mörlunda sn, död 1819 1/6 i Haddetorp, Mörlunda sn. - G 25/11 1806 i Mörlunda m OLOF ANDERSSON, f 4/6 1787 i Kyrkobråten, Målilla sn. Bonde i Kyrkobråten, sedan rusthållare och gästgivare i Haddetorp, Mörlunda sn, enl. hfl 1821 återflyttad till Målilla sn, men i själva verket spårlöst försvunnen i handlingarna. Senare bor några av barnen hos morföräldrarna i Haddetorp. Enl. bouppteckningen efter svärfadern är han ”från orten afwiken” i likhet med svågern, logarvaren Törnbom (vol. F II:28, s. 1371, Aspelands häradsrätts arkiv, VaLA).(16)

IV.b) NILS CARLSSON, f 30/11 1789 i Branthult, Kråksmåla sn., d 8/12 1869 i Nybro sn. Rusthållare, ålderman, bonde. Blev 80 år. Han köper 1837 gården Skubbetorp i Åby sn.(finns fortfarande kvar i släkten). - G 1:o 27/12 1811 i Långemåla m JOHANNA JULIANA MAGNUSDOTTER. G 2:o 13/6 1817 i Branthult, Kråksmåla sn. m ANNA CATHARINA JONSDOTTER, f 2/5 1799 i Branthult, Kråksmåla sn., d ca 1850 i Kristvalla. - G 3:o 1856 i Kalmar m WENDLA CHRISTINA CARLSSON.(4)(6)(9)

Barn i 2:a giftet:

V.1) CAROLINA NILSDOTTER, f 21/5 1828 i Branthult, Kråksmåla sn., d 5/9 1888 i Ingelsryd, Kristvalla sn. G 25/6 1849 i Åby m JOHANNES PETERSSON, f 3/4 1828 i Ingelsryd, Kristvalla sn., d 8/7 1906 i Ingelsryd, Kristvalla sn. Nämndeman och hemmansägare. Blev 78 år.(4)(10)

III.3) GRETA STINA JONSDOTTER, f 5/6 1762 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 11/6. Faddrar: Kyrkoherden Eric Norbeck, Jonas Svensson i Dyneholm?, Pastorskan Anna Greta Heller, P. Stina Jonsdotter i Lundtorp.(4)(13)

III.4) MAGNUS JONSSON, f 21/5 1765 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 26/5. Faddrar: Nils Klingberg i Turlunda, Johan Nilsson i Fagerhult, Anna Persdotter i Turlunda, Kari Sunesdotter i Haddetorp.(4)(13)

III.5) MARIA JONSDOTTER, f 15/4 1767 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 19/4, d 1/7 1839 i Haddetorp, Mörlunda sn, begr. 7/7, dog af Sotfeber. Faddrar: Nils Flygare i Mörlunda, Peter Nilsson i Fagerhult, Hu. Cajsa Engelholm i Mörlunda, Maria i Haddetorp. - G 29/12 1788 i Mörlunda m GUSTAF NILSSON, f 3/3 1762 i Fagerhult, Mörlunda sn, döptes 7/3, d 12/4 1839 i Haddetorp, Mörlunda sn, begr, 21/4, dog af slag 77 år gl., son av Nämndeman Nils Persson i Fagerhult o h h Cathrina Johansdotter. Faddrar: Hr. Cominister Wallander, Johan Gustafsson i Kulltorp, Pastorskan Anna Greta Heller, Kersti Jonsdotter i Fagerhult. Före detta Gästgivare i Haddetorp.(4)(7)(13)(14)(15)

Barn:

IV.a) CAJSA LISA GUSTAFSDOTTER, f 10/1 1790 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 17/1. Faddrar: Johan Nilsson i Fagerhult, Magnus Jonsson i Haddetorp, Lucretia Nilsdotter i Sörebo, P. Anna Cajsa Olofsdotter Ibidem.(13)(16)

IV.b) NILS GUSTAFSSON, f 22/3 1791 i Haddetorp, Mörlunda sn.(16)

IV.c) LUCHRETSIA GUSTAFSDOTTER, f 21/8 1793 i Haddetorp, Mörlunda sn döptes 21/8, d 4/12 1850 i Virserum. Faddrar: Nils Nilsson i Östingsö, Samuel Johansson i Fagerhult, Sara Jönsdotter i Stora Bölö. - G 14/4 1813 i Mörlunda m JÖNS PETTER AHLBERG, f 12/5 1788 i Raskarum, Sankt Olofs sn, d 8/5 1855 i Västerarp, Virserums sn. Regementshästläkare.(1)(2)(3)(4)(13)(14)(16)

IV.d) ANNA LENA GUSTAFSDOTTER, f 29/9 1796 i Haddetorp, Mörlunda sn.(16)

IV.e) JOHANNES GUSTAFSSON, f 21/1 1799 i Haddetorp, Mörlunda sn.(16)

IV.f) GUSTAVA MARIA GUSTAFSDOTTER, f 24/3 1803 i Haddetorp, Mörlunda sn.(16)

IV.g) CHRISTINA FREDRIKA GUSTAFSDOTTER, f 12/3 1806 i Haddetorp, Mörlunda sn.(16)

III.6) CATHARINA JONSDOTTER, f 7/11 1771 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 10/11. Faddrar: Jonas Nilsson i Tigersta, Dr. Måns i Tulunda, Hu- Cathrina Lindbom i Hult, Anna Månsdotter i Tulunda.(4)(13)

III.7) NILS JONSSON, f 23/4 1775 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 30/4. Faddrar: Peter Brandsten i Mörlunda, Petter Svensson i Haddetorp, Hu. Cathr. Gellander i Mörlunda, Anna Andersdotter i Tulunda.(4)(13)

III.8) ISRAEL JONSSON, f 7/2 1778 i Haddetorp, Mörlunda sn, döptes 15/2. Faddrar: Jonas A. Månsson i Stora Bölö, Hust. Maria Nilsdotter Ibidem, Dr. Peter Jonsson i Holmsjönes, Anna Månsdotter i Tulunda.(4)(13)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Nils Jonsson (1696-1731)
|
Jonas Nilsson (1728-1805)
|
Maria Jonsdotter (1767-1839)
|
Luchretsia Gustafsdotter (1793-1850)
|
Axel Ahlberg, lantbrukare (1825- ? )
|
Maria Ahlberg (1853-1941)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Veterinärmatrikel/Frykholm, s 8-9: "Närmare data m m okända. Skara Veterinärinrättnings matrikel 1775-1802 gick förlorade, då inrättningen sistnämnda år nedbrann".
(2) = Svenskt Biografiskt Lexikon.
(3) = Alexandras farmors farmors farmor.
(4) = Familysearch.com.
(5) = Ancestry.com.
(6) = Muntlig tradition.
(7) = Alexandras farmors farmors farmors mor.
(8) = Alexandras farmors farmors farmors morfar.
(9) = Anna Catharina Jonsdotter, dtr av hemmansägaren Jonas Jöransson(f 1757) o h h Anna Elirsten Ingeborg Elisabet Jonsdotter(f 1770, d efter 1809). Farföräldrarna var rusthållare Göran Månsson o h h Annika(f 1727, d 1777).
(10) = Släkten PALMÉR från Mortorps socken:

I.1) OLOF NILSSON, d 1767. Hemmansägare i Gårdsryd, Mortorps sn. - G m INGEBORG OLOFSDOTTER.(4)(6)

Barn:

II.a) NILS OLSSON, f 1749 i Mortorp sn., d 28/5 1800 i Ingelsryd, Kristvalla sn. Nämndeman och hemmansägare. Blev 51 år. - G m BRITA HÅKANSDOTTER, f 20/9 1764 i Kranklösa, Ljungby sn., d 3/10 1806, dtr av Håkan Olofsson o h h Anna Börjesdotter.(4)(6)

Barn:

III.1) PETER NILSSON, f 28/9 1790 i Ingelsryd, Kristvalla sn., d 7/7 1873 i Ingelsryd, Kristvalla sn. Nämdeman och Hemmansägare. Blev 82 år. G december 1814 i Ljungby m CAJSA NILSDOTTER, f 6/1 1788 i Ljungby, Ljungby sn, dtr av hemmansägaren Nils Gudmundsson(f ca 1754 i Ölvingstorp, Ljungby) o h h Christina (Stina) Anna Jonsdotter(f 1764).(4)(6)(11)

Barn:

IV.a) CAROLINE AMANDA SOFI JOHANSSON, f 1850.(4)

IV.b) HILDA WILHELMINA JOHANSSON, f 1852.(4)

IV.c) JOHAN EMIL JOHANSSON, f 1854.(4)

IV.d) NILS WALFRID PALMÉR, f 6/6 1858 i Ingelsryd, Kristvalla sn. Hemmansägare. - G 1:o m KRISTINA MARIA JONSSON, f 1863. - G 2:o 8/10 1887 i Bäckebo m EMELIE ANDERSSON, f 1863.(4)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CARL OSKAR LUDVIG CARLSSON, f 1885, d 1976.(4)

Barn i 2:a giftet:

V.2) PAUL MAGNUS PALMÉR, f 1888, d 1971.(4)

V.3) JOHAN WALFRED PALMÉR, f 1889.(4)

V.4) IVAR THORSTEN PALMÉR, f 1891, d 1961.(4)

V.5) GEORG WALFRED PALMÉR, f 1893, d 1983.(4)

V.6) FOLKE OSWALD PALMÉR, f 1895, d 1968.(4)

V.7) ELVIRA MAGDALENA PALMÉR, f 1897.(4)

V.8) GRETA KAROLINA PALMÉR, f 1899.(4)

V.9) HELGE SEKEL PALMÉR, f 1900.(4)

V.10) LAGE ANTON PALMÉR, f 1903, d 1940.(4)

V.11) LISA LAURA PALMÉR, f 1904.(4)

IV.e) GUSTAV ALBIN JOHANSSON, f 1860, d 1868.(4)

IV.f) CARL FELIX JOHANSSON, f 1862.(4)

IV.g) PER AUGUST JOHANSSON, f 1865, d 1868.(4)

IV.h) ERNST HAMPUS JOHANSSON, f 1867.(4)

IV.i) HEDDA ELIN NANNY JOHANSSON, f 1868.(4)

(11) = Nils Gudmundsson var son av Gumme Gummesson o h h Elin Nilsdotter. Christina (Stina) Anna Jonsdotter var dtr av nämndemannen och hemmansägaren Jon Bråfvidsson(f 21/9 1730 i Ljungby, d 1796;fadern var hemmansägaren i Ljungby Bråvid Persson) o h h Catharina Wittbom(f ca 1736, d 28/1 1805 i Ljungby).(4)(6)(12)

(12) = Släkten WITTBOM:

I.1) N.N. WITTBOM.(4)

Barn:

II.a) JÖNS WITTBOM, f ca 1710, d 1764.(4)

II.b) SVEN WITTBOM, f ca 1718, d 1776.(4)

II.c) MATTIAS WITTBOM, d 1752. Hejderidare. - G m EMERENTIA MARIA FALKENGRÉEN.(4)

Barn:

III.1) CATHARINA WITTBOM, f ca 1736, d 1805. - G 26/1 1760 i Ljungby m nämndemannen och hemmansägaren JON BRÅFVIDSSON, 21/9 1730 i Ljungby, d 1796.(4)

II.d) JOHAN WITTBOM.(4)
(13) = Mörlunda Födelse och Dopböcker 1729-1800.
(14) = Mörlunda Lysnings och Vigselböcker 1730-1799, 1800-1827.
(15) = Mörlunda Död och Begravningsböcker 1828-1849.
(16) = Genealogi.se. Anbytarforum. Bo Persson. Geni.com. Håkan Carlsson.
(17) = Alexandras farmors farmors farmors morfars far.

JURJEVNA. Tillbaka till toppen »

I.1) JURIJ MICHAJLOVITJ, bojar i Novgorod.(1)

Dotter:

II.a) XENIA JURJEVNA, f ca 1245. - G 1263 m JAROSLAV III AV VLADIMIR(Se TVER), storfurste, f ca 1225, d 16/9 1271.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

JÖNSDOTTER1. Tillbaka till toppen »

I.1) KARIN JÖNSDOTTER. - G m AMBJÖRN ANDERSSON(OMOENIUS). Bonde från Öms by.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Karin Jönsdotter
|
Anders Ambjörnsson Omoenius, biskop (1608-1684)
|
Catharina Omoenia (1648-1723)
|
Andreas Victorin, lektor, prost riksdagsman (1671-1751)
|
Elisabeth Victorin (1713-1765)
|
Anna Lidborg (1741-1827)
|
Jonas Mellin, prost (1768-1843)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors farmors morfars morfars mor.

JÖNSDOTTER2. Tillbaka till toppen »

I.1) INGRID JÖNSDOTTER i Sandsjö. - G m häradshövdingen NILS GREGERSSON(STIERNA).(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Ingrid Jönsdotter
|
Måns Nilsson(Stierna) (1400-talet)
|
Peder Månsson, väpnare, häradshövding, sven (1400/1500-talet)
|
Måns Pedersson, fogde, häradshövding ( ? -ca 1575)
|
Göran Månsson Stierna, överste, ståthållare ( ? -1617)
|
Anders Stierna, överste ( ? -1641(5))
|
Göran Stierna, assessor (161(1)-1652)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars farfars farmor.

JÖNSDOTTER3. Tillbaka till toppen »

I.1) JOSEF HANSSON, f 1656, d 3/11 1734.(1)(5)

Barn:

II.a) JÖNS JOSEFSSON, f 1689. - G m SARA, f 1694, d 21/1 1772.(1)(4)

Barn:

III.1) JÖNS JÖNSSON, f 14/7 1731 i Svarttorp sn, d 1/9 1813, i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn. - G m MARIA DANIELSDOTTER, f 1716, d 20/9 1791 i Svarttorp sn.(1)(3)

Barn:

IV.a) KATARINA JÖNSDOTTER, f 19/11 1760 i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn, d 25/8 1818 i Svarttorp sn, dotter av Jöns Jönsson(f 14/7 1731 i Svarttorp sn, d 1/9 1813 i Svarttorp sn) och Maria Danielsdotter(f 1716, d 20/9 1791 i Svarttorp sn). 1780 Piga på Säldestorp. - G m MAGNUS ERIKSSON, f 20/4 1753 i Viks Kvarn, Lekeryd sn, d 10/10 1840 i Svarttorp sn, av ålderdomsbräcklighet. 1780 Dräng på Ramsjöholm.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Josef Hansson (1656-1734)
|
Jöns Josefsson (1689- )
|
Jöns Jönsson i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp (1731-1813)
|
Katarina Jönsdotter (1760-1818)
|
Jonas Magnusson i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp (1784-1832)
|
Stina Jonasdotter (1822-1902)
|
Kristina Grip (1853-1921)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Håkan Carlsson. Johan Larsson. Sten Magnusson.
(2) = Alexandras farmors mormors mormors farmor.
(3) = Alexandras farmors mormors mormors farmors far.
(4) = Alexandras farmors mormors mormors farmors farfar.
(5) = Alexandras farmors mormors mormors farmors farfars far.

JÖNSSON. Tillbaka till toppen »

VALLON-BLOD & BONNEVIER ÄR NÄRMAST - STÄMTORPS-SLÄKTEN JÖNSSON.

Min släktutredning kring familjetraditionens hörsägen om Vallon-blod i släkten. Har funnit släktskap med smedssläkten Bonnevier från staden Theux i Belgien, då min farfars farfars farfar Per Persson Friberg(f 1762 i Länna) är kusin med Catharina Hindriksdotter Bonnevier(f 1705 i Länna Bruk) och syssling(3-männing) med Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1749 i Länna). Även min farfars farfars farfars mor Kerstin Danielsdotter(f 1724 i Länna) är syssling(3-männing) med Anna Persdotter(f 1742 i Länna), vars mor var Catharina Hindrichsdotter Bonnevier(f 1705 i Länna). Finns även många faddrar från släkten Bonnevier i min egen släkt Friberg/Liliequist.

I.1) LARS i Stämtorp. - G m NN, d 30/12 1706 i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) JON LARSSON i Stämtorp och Biörktorp. - G m MARIT.(1)(2)(3)(4)(33)

Barn:

III.1) ANDERS JONSSON i Råcklänna, f 1688, d 21/6 1737 i Rocklänna, bonde i Rocklänna. - G m CATHARINA JÖNSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(34)

Barn:

IV.a) BRITA ANDERSDOTTER, f 1/3 1724 i Råcklänna. "Flött til Ulfhäll 1745". Faddrar: Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)

IV.b) ERIK ANDERSSON.(1)

IV.c) ANDERS ANDERSSON.(1)

IV.d) ANNA ANDERSDOTTER, f 10/1 1714 i Råcklänna. Faddrar: Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.(2)

IV.e) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 9/7 1721 i Råcklänna. Faddrar: Lars Pärsson i Stora Åstorp, Mats Matsson i Råcklänna, Inqvarterings Ryttaren NN, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Lars Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Bryta Larsdotter i Råcklänna.(2)

IV.f) LARS ANDERSSON i Biörktorp.(1)(2)(3)(4)

IV.g) KERSTIN ANDERSDOTTER, f 31/5 1727 i Råcklänna. Faddrar: Olof Jönsson i Tobo, Drängen Pär Andersson i Råcklänna, Mats Hustru i Råcklänna, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.(2)

IV.h) PÄR ANDERSSON, f 12/7 1731 i Stora Åskiär, döpt 15/7. Faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Wehlamsson i Löflunda, Pärs Hustru i Stora Giöltorp, Pigan Catharina Larsdotter i Askrännilen.(2)

III.2) DOTTER.(1)(2)(3)(4)(30)

III.3) PÄR JONSSON i Biörktorp, f 1703 i Björktorp, Länna sn, d 2/9 1778 i Länna sn. Pehr var bonde och danneman i Länna sn. Han var vid god hälsa till den 27 augusti då han insjuknade i frossa som förändrades till häftig sjukdom som ledde till döden. - G 20/10 1728 i Länna m CATHARINA HINDRIKSDOTTER BONNVIER, f 17/12 1705 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/1 1785 i Björktorp, Länna sn. (1)(2)(3)(4)(29)(38)

Barn:

IV.a) ANDERS PÄRSSON, f 28/10 1730 i Biörktorp, Länna sn, döpt 1/11. Faddrar: Pär i Lilla Åstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Eriksson i Norrlänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Erik Pärssons Son i Byringe, Lars Hustru i Biörktorp, Pigan Karin Jonsdotter i Stämtorp. - G m ANNA PERSSON, f 1737, d.(2)(38)

Barn:

V.1) PER ANDERSSON, f 1756 i Länna sn, d.(38)

V.2) ANDERS ANDERSSON, f 1759 i Länna sn, d.(38)

V.3) KATARINA ANDERSDOTTER, f 1762 i Länna sn, d.(38)

V.4) ERIK ANDERSSON, f 1764 i Länna sn, d.(38)

V.5) JAN ANDERSSON, f 1766 i Länna sn, d.(38)

V.6) ANNA ANDERSDOTTER, f 1771 i Länna sn, d.(38)

IV.b) MARJA PÄRSDOTTER, f 17/12 1732 i Biörktorp, döpt 21/12. Faddrar: Lars Andersson i Biörktorp, Soldaten Lars Blomgren, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Pärsdotter i Lilla Åstorp.(2)

IV.c) PÄHR PÄRSSON, f 25/1 1735 i Biörktorp, döpt 28/1. Faddrar: Erik Andersson i Stora Låmmartorp, Daniel Jönsson i Råcklänna, Pährs Hustru i Lilla Åstorp, Pigan Elizabeth Hindriksdotter(Bonnvier) i Mörtsiöbacka.(2)

IV.d) KATARINA PÄRSDOTTER, f 14/11 1737 i Biörktorp, Länna sn, döpt 20/11, d 1787. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Ersson i Stora Låmmartorp, Drängen Anders Larsson i Biörktorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Anna Andersdotter i Råcklänna. - G m ANDERS ANDERSSON, f 1742, d.(2)(38)(42)

IV.e) ERIK PÄRSSON, f 5/5 1740 i Biörktorp, Länna sn, döpt 11/5. Faddrar: Hans Jönsson i Stämtorp, Drängen Clas Hindriksson(Bonnvier) i Sandwik, Erik Anderssons Hustru i Råcklänna, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)(38)

IV.f) ANNA PÄRSDOTTER, f 25/7 1742 i Biörktorp, Länna sn, döpt 27/7, d 9/2 1785 kl. 11 f.m. i Länna sn. Faddrar: Erik Andersson i Råcklänna, Drängen Hindrik Hindriksson(Bonnvier) i Haglyda, Erik Erssons Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Stina Larsdotter i Biörktorp. - G 15/10 1769 i Länna m ERIK ERIKSSON, f 1/5 1745 i Merlänna, Länna sn, d 29/6 1808 i Länna sn. Dog i Lungsot.(2)(3)(38)(41)

IV.g) STINA PÄRSDOTTER, f 26/6 1745 i Björktorp, Länna sn, döpt 30/6. Faddrar: Erik Pärsson i Råcklänna, Drängen Pär Nilsson i Stämtorp, Lars Anderssons Änka i Biörktorp, Pigan Brita Andersdotter i Råcklänna.(2)

IV.h) LISA PÄRSDOTTER, f 12/10 1748 i Björktorp, Länna sn, d.(38)

IV.i) JAN PÄRSSON, f 21/4 1752 i Björktorp, Länna sn, d.(38)

III.4) BRITA JONSDOTTER. - G 19/8 1730 i Länna m LARS ANDERSSON i Tobo.(1)(2)(3)(4)(31)

III.5) KARIN JONSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(32)

II.b) BRITA LARSDOTTER, piga i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)(28)

II.c) JÖNS LARSSON, f 1668, d 22/10 1735 i Stämtorp, bonde i Stämtorp. - G 1:o m BRITA JONSDOTTER. Död 15/6 1716 Jöns Hustru i Stämtorp. - G 2:o m INGER JONSDOTTER. Död 23/4 1721 Jöns Hustru i Stämtorp. - G 3:o 17/7 1722 i Länna m KERSTIN ERSDOTTER, f 1694, d 1760 i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)(8)(13)(14)(15)

Barn:

III.1) ANDERS JÖNSSON i Stora Åskiärr, f 1704, d 20/2 1737 i Stora Åskiär. - G 21/10 1722 i Länna m MARIA (MARJA) OLSDOTTER, d 11/8 1727 i Stora Åskiär, dtr t Olof Andersson i Stora Åskiär(f 1668, d 1760 i Stora Åskiär) och hans hustru Brita.(1)(2)(3)(4)(16)(17)

Barn:

IV.a) OLOF ANDERSSON, f 15/8 1723 i Stora Åskiär. Faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANDERS ANDERSSON, f 22/8 1725 i Stora Åskiärr, d 21/5 1797. Faddrar: Anders Michelsson i Stora Giöltorp, Lars Pärsson i Askrännilen, Drängen Anders Larsson i Hattorp, Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär, Lars Pärssons Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Hansdotter i Stora Åskiär.(1)(2)(3)(4)

IV.c) LARS ANDERSSON, f 11/4 1729 i Stora Åskiär. Faddrar: Anders Wehlamsson i Lilla Giöltorp, Drängen Jonas Jönsson i Stora Åskiär, Mats Hustru i Wahbro, Dottern Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiärr.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 16/2 1734 i Stora Åskiär, döpt 17/2. Faddrar: Mats Larsson i Wabro, Drängen Jonas Jönsson i Råcklänna, Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Anna Andersdotter i Haglyda. (1)(2)(3)(4)

IV.e) JONAS ANDERSSON, f 9/1 1736 i Stora Åskiär, döpt 11/1. Faddrar: Lars Ersson i Lilla Åskiär, Lars Matsson i Wabro, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Brita Wehlamsdotter i Kråknäs.(1)(2)(3)(4)

III.2) OLOF JÖNSSON, bonde i Tobo, f 18/8 1706 i Stämtorp. Faddrar: Jöns i Biörktorp, Anders i Råcklänna, Måns Hustru i Åsängen, Anders Hustru i Granboda.(1)(2)(3)(4)(18)

III.3) LARS JÖNSSON, bonde i Byringe, f 13/1 1703 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Stenbroo, Måns i Åtorp, Hustru Anna i Käldalen. - G 22/10 1721 i Länna m KARIN ERIKSDOTTER, f 1699.(1)(2)(3)(4)(19)

Barn:

IV.a) PÄHR LARSSON, f 2/9 1722 i Byringe. Faddrar: Herr Befallningsman Petter Holmström, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pärs Hustru i Biörklyda, Anna Eriksdotter i Byringe.(2)

IV.b) BRITA LARSDOTTER, f 22/3 1725 i Byringe. Faddrar: Eric Pärsson i Byringe, Pär Eriksson i Stora Åstorp, Drängen Pär Andersson i Tofsta, Erik Anderssons Hustru i Stora Åstorp, Anders Hustru i Måstorp, Pigan Bryta Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) ANNA LARSDOTTER, f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. - G 18/9 1748 i Byringe, Länna m HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, (i hans 1:a gifte; G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d), son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785.(2)(38)(39)

IV.d) ERIK LARSSON, f 13/9 1731 i Byringe, döpt 19/9. Faddrar: Anders Jonsson i Tofsta, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Erik Jönsson i Stämtorp, Jahns Hustru i Starkiärr, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Byringe.(2)

IV.e) LARS LARSSON, f 18/3 1734 i Byringe, döpt 20/3. Faddrar: Jahn Andersson i Starrkiär, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Ersson i Byringe, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Erik Jönssons Hustru i Starrkiär, Pigan Marja Jönsdotter i Byringe.(2)

IV.f) KARIN LARSDOTTER, f 19/3 1735 i Byringe, döpt 23/3. Faddrar: Pär Ersson i Biörklyda, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Jahn Månsson wid Bruket, Daniels Hustru i Byringe, Anders Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Anna Christjarnsdotter.(2)

IV.g) KERSTIN LARSDOTTER, f 23/2 1738 i Byringe, döpt 26/2. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Erik Larsson i Byringe, Klåckarns Hustru, Pär Erssons Hustru i Byringe, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.h) MARIA LARSDOTTER, f 11/4 1740 i Byringe, döpt 13/4. Faddrar: Pär Ersson i Byringe, Drängen Lars Ersson i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pigan Anna Danielsdotter i Byringe.(2)

III.4) HANS JÖNSSON, bonde i Stämtorp, f 20/12 1703 i Stämtorp, d 1763 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Biörktorp, Anders i Granboda, Måns Hustru i Åtorp, Hustru Marit i Biörktorp. - G 6/10 1728 i Länna m MARJA ANDERSDOTTER, f 2/7 1704 i Kalkudden.(1)(2)(3)(4)(20)

Barn:

IV.a) BRITA HANSDOTTER, f 21/9 1729 i Stämtorp, döpt 28/9. Faddrar: Soldaten Swen Löfgren, Daniel i Råcklänna, Pär i Stora Åstorp, Drängen Anders i Tofsta, Lars Hustru i Byringe, Eriks Hustru i Kalkudden, Pigan Bryta Jönsdotter i Stämtorp. - G 8/10 1749 i Länna m ANDERS ANDERSSON.(2)(4)(21)

IV.b) ANDERS HANSSON, f 25/8 1732 i Stämtorp, döpt 27/8. Faddrar: Lars Jönsson i Byringe, Erik Jönsson i Stämtorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Pigan Marja Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) ERIK HANSSON, f 28/4 1735 i Stämtorp, döpt 1/5. Faddrar: Erik Andersson i Kalkudden, Olof Pärsson i Ekdahln, Drängen Anders Olofsson i Råcklänna, Jahns Hustru i Starrkiär, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Andersdotter i Stämtorp.(2)

IV.d) MARJA HANSDOTTER, f 1/5 1737 i Stämtorp, döpt 4/5. Faddrar: Anders i Tofsta, Drängen Jacob Christjarnsson, Änkan i Ekdahln, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.e) ANNA HANSDOTTER, f 16/1 1744 i Stämtorp, döpt 18/1. Faddrar: Nils Olofsson i Stora Åstorp, Drängen Pär Nilsson i Stämtorp, Eriks Hustru i Granängsstuga, Pigan Catharina Danielsdotter i Råcklänna.(2)

III.5) BRITA JÖNSDOTTER. - G 8/9 1717 i Länna m Corporal ANDERS HIELM(Vigd 8/9 1717 Corporal Anders Hielm och Bryta Jönsdotter i Råcklänna).(1)(2)(3)(4)(9)

III.6) KERSTIN JÖNSDOTTER, f 1699, d 1763 i Stora Åstorp. - G 28/10 1722 i Länna m PÄR ERIKSSON i Stora Åstorp(Vigda 28/10 1722 i Länna Pär Eriksson i Stora Åstorp och Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp). (1)(2)(3)(4)(10)

III.7) KARIN JÖNSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(11)

III.8) MARJA JÖNSDOTTER. - G 29/9 1736 m ANDERS OLOFSSON.(Vigda 29/9 1736 Drängen Anders Olofsson i Lilla Låmmartorp och Pigan Marja Jönsdotter i Stämtorp).(1)(2)(3)(4)

III.9) DANIEL JÖNSSON, f 1693 i Länna, d 5/4 1766 "af ålderdom" i Rocklänna, begr. 13/4 s å. Bonde i Rocklänna, från åtminstone 1714 till sannolikt 1758, då svärsonen Pehr Andersson Friberg hade övertagit gården. - G 23/2 1718 m ANNA ANDERSDOTTER, f 1690 i Länna, d 4/7 1766 "af ålderdom 76 år gammal" i Rocklänna, begr. 6/7 s å.(1)(2)(3)(4)(6)(23)

Barn:

IV.a) ERIC DANIELSSON, f 7/2 1720 i Rocklänna. Faddrar: Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Tobo, Eric Jönsson i Lilla Åskiär, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Rocklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANNA CATHARINA DANIELSDOTTER, f 25/3 1721 i Rocklänna. Faddrar: Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem. - G 14/10 1744 m LARS ERIKSSON.(1)(2)(3)(4)(22)

IV.c) KERSTIN (S T I N A) DANIELSDOTTER, f 17/12 1724 i Rocklänna, d 10/10 1782 i Rocklänna, begr. 13/10 s å. Faddrar: befallningsman Petter Holmström, Skiötten Lars Andersson i Björktorp, drängen Pär Jonsson i Björktorp, Anders Rosells hustru i Stora Eksåg(i Härads sn), Eric Jönssons hustru i Lilla Åskärr, samt pigan Karin Andersdotter i Rocklänna. - G 19/10 1746 i Länna m PEHR ANDERSSON FRIBERG, f 1716, d "49 år gammal" 26/10 1765 i Rocklänna i Länna sn, begr. 1/11 s å, son av soldaten Anders Norrman och Elisabeth Pehrsdotter. Kyrkvärd och bonde i Rocklänna 1/2 mantal efter svärfadern Daniel Jönsson, som brukat gården sedan åtminstone 1714.(1)(2)(3)(4)(5)(7)

IV.d) MARJA DANIELSDOTTER, f 25/3 1727 i Råcklänna. Faddrar: Gästgifwaren Anders Rosell i Stora Eksåg, Mats Matsson i Råcklänna, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Jahns Hustru i Starrkiärr, Lars Hustru i Biörktorp, Pigan Karin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(1)(2)(3)(4)

III.10) ANNA JÖNSDOTTER. - G 11/10 1719 m OLOF PÄRSSON.(Vigda 11/10 1719 i Länna: Olof Pärsson i Qvarnberga och Anna Jönsdotter i Stämtorp).(1)(2)(3)(4)(12)

III.11) ERIC JÖNSSON i Lilla Åskiär. - G 29/10 1705 i Länna m KARIN LARSDOTTER, f 1686 i Länna, d 19/1 1748 i Lilla Åskiär.(1)(2)(3)(4)(26)

Barn:

IV.a) ANNA ERIKSDOTTER. - G 15/10 1727 i Länna m OLOF PÄRSSON.(1)(2)(3)(4)(24)

IV.b) LARS ERIKSSON, f 23/10 1710 i Lilla Åskiär. Faddrar: Pär i Wallnarstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Kalkudden, Jons Hustru i Stembråten. - G 12/10 1735 i Länna m ANNA ANDERSDOTTER. (1)(2)(3)(4)(27)

Barn:

V.1) CATHARINA LARSDOTTER, f 13/11 1736 i Lilla Åskiärr, döpt 17/11. Faddrar: Daniel Jönsson i Råcklänna, Lars Larsson i Berga Qwarn, Drängen Anders Olofsson i Tobo, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Jon Anderssons Hustru i Haglyda, Pigan Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)

IV.c) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 10/9 1712 i Lilla Åskiärr. Faddrar: Anders Rosell, Anders i Stora Giöltorp, Hustru Brita i Stora Giöltorp, Olofs Dotter i Åskiär.(1)(2)(3)(4)

IV.d) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 15/1 1716 i Lilla Åskiärr. Faddrar: Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp. - G 15/10 1738 i Länna m ERIK JONSSON.(1)(2)(3)(4)(25)

IV.e) KARIN ERIKSDOTTER, f 14/10 1706 i Råcklänna. Faddrar: Anders i Råcklänna, Lars i Löfswede, Hustru Brita i Åstorp, Catharina i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)

III.12) JÖNS E R I C JÖNSSON RAMSTRÖM, "Saltpetter Siudare" i Granängsstugan, f 28/10 1713 i Stämtorp. Faddrar: Anders i Tofsta, Jon i Stämbråten, Måns Hustru i Åtorp, Jons Dotter i Biörktorp. G 30/9 1733 i Länna m ANNA LARSDOTTER, f 22/2 1713 i Länna.(Vigda 30/9 1733 i Länna: Drängen Eric Jönsson i Stämtorp och Pigan Anna Larsdotter i Starrkiärr).(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JAHN ERIKSSON, f 1/6 1735 i Starrkiär, döpt 4/6. Faddrar: Anders Olofsson i Haglyda, Hans Jönsson i Stämtorp, Drängen Jahn Månsson wid Bruket, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pär Erikssons Hustru i Stora Åstorp, Pigan Brita Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.b) BRITA ERIKSDOTTER, f 30/3 1738 i Starrkiär, döpt 3/4. Faddrar: Herr Anders Gellius, Pär Ersson i Stora Åstorp, Drängen Erik Andersson i Råcklänna, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) MARJA ERIKSDOTTER, f 2/7 1740 i Stämtorp, döpt 2/7. Faddrar: Daniel Jönsson i Råcklänna, Drängen Pär Jönsson i Stämtorp, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.d) ERIK ERIKSSON, f 24/1 1745 i Granängsstugan, döpt 25/1. Faddrar: Erik Larsson i Granboda, Drängen Pär Matsson i Wabro, Pärs Hustru i Granboda, Pigan Karin Matsdotter i Wabro.(2)

III.13) "Jöns barn i Stämtorp. Döddfödd", f 20/1 1720.(2)

III.14) ELISABETH JÖNSDOTTER, f 15/4 1721 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Biörktorp, Lars i Stora Åstorp, Anders Hustru i Tofsta, Jahn Frislags Hustru i Långswede.(2)

III.15) PÄR JÖNSSON BYMAN, soldat, f 7/8 1723 i Stämtorp. Faddrar: Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.(1)(2)(3)(4)

III.16) JAHN JÖNSSON, f 17/5 1725 i Stämtorp. Faddrar: Erik Andersson i Stora Åstorp, Drängen Pär Andersson i Tofsta, Anders Jonssons Hustru i Tofsta, Lars Anderssons Hustru i Biörktorp, Pigan Erik Anderssons Dotter i Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

III.17) ANDERS JÖNSSON, f 8/3 1733 i Stämtorp, döpt 9/3, d 10/3 s å. Faddrar: Herr Anders Gellius, Nämbdeman Lars Andersson i Biörktorp, Jahns Hustru i Starkiärr, Hans Hustru i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)

II.d) ERIK LARSSON, f 1680, d 1759 i Granboda. - G m ANNA, f 1678, d 25/8 1736 i Granboda.(1)(2)(3)(4)(35)

Barn:

III.1) LARS ERIKSSON. - G 1:o 11/11 1741 i Länna m MARGARETHA PÄRSDOTTER. - G 2:o 22/12 1748 i Länna m ANNA LARSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(36)

Barn:

IV.a) ERIK LARSSON, f 13/9 1742 i Granboda, döpt 14/9. Faddrar: Herr Bokhållare Jacob Hagström, Trägårdsmäster Erik Lundberg, Drängen wid Hammarn Erik Pärsson, Mästr Hindriks Hustru i Mörtsiöbacka, Däja Jungfru Catharina Berg, Pigan Anna Ersdotter.(2)

IV.b) PÄHR LARSSON, f 18/9 1743 i Granboda, döpt 21/9. Faddrar: Jahn Andersson i Starrkiär, Pär Jonsson i Granboda, Jahn Anderssons Hustru i Starrkiär, Anders Nilssons Hustru i Starrkiär.(2)

III.2) ANNA ERIKSDOTTER. - G 26/10 1729 i Länna m PÄR JONSSON.(1)(4)(37)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Lars, bonde i Stämtorp
|
Jöns Larsson, bonde (1668-1735)
|
Daniel Jönsson, bonde (1693-1766)
|
Stina Danielsdotter (1724-1782)
|
Pehr Pehrsson Friberg, bonde (1762- ? )
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Husförhörslängden, Länna socken, 1689-1723, 1758-1895.
(2) = Länna församlings födelsebok 1701-1895.
(3) = Länna församlings dödbok 1751-1895.
(4) = Länna församlings vigselbok 1702-1895.
(5) = Hennes farbror och faster: "Vigda 1717 i Länna: 8/9 Corpral Anders Hielm och Brita Jönsdotter i Rocklänna".
(6) = Alexandras farfars farfars farfars farmors far.
(7) = Alexandras farfars farfars farfars farmor.
(8) = Alexandras farfars farfars farfars farmors farfar.
(9) = Brita Jönsdotter står fadder 7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
15/11 1723 föds deras dotter CATHARINA ANDERSDOTTER HIELM i Råcklänna, faddrar: LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Står fadder 1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
20/8 1729 föds deras son ANDERS ANDERSSON HIELM i Råcklänna, Faddrar: Herr Anders Gellius, Mats Matsson i Råcklänna, Drängen Lars Eriksson i Lilla Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pärs Hustru i Råcklänna, Pigan Karin Andersdotter i Råcklänna.
26/1 1733 föds Anders Hielms barn i Råcklänna, döpt 28/1, ANNA ANDERSDOTTER HIELM, faddrar Daniel Jönsson i Råcklänna, Pär Andersson Ibidem, Drängen Anders Jahnsson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Olofs Hustru i Wahlnarstorp, Pigan Anna Jonsdotter i Råcklänna.
Vigda 24/9 1738 Drängen Erik Andersson i Råcklänna och Pigan Brita Jönsdotter i Stämtorp.(2)(3)
(10) = Står fadder 25/1 1722: Anders barn i Tofstad, Hans, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Olof Eriksson i Åsängen, Drängen Pär Eriksson i Stora Låmmartorp, Änkan Hustru Karin i Stämtorp, Eriks Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.
16/9 1722: Lars barn i Stora Åstorp, Joen, faddrar, Joen i Giöletorpet, Pär Eriksson i Åstorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp, Pigan Kerstin i Stemtorp.
20/9 1723: Anders Jonssons barn uti Tofsta, Jonn, faddrar Jöns i Stämtorp, Pär i Stora Åstorp, Olofs Hustru i Qwarnberga, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.(2)
(11) = Står fadder 15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiär, Oloff, faddrar Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene. Karin Jönsdotters oägta barn i Stora Åskiär föddes
26/8 1729, döptes 30/8, och kallades Kerstin, Faddrar: Oloff Andersson i Stora Åskiär, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bengts Hustru i Staftorp, Anders Hustru i Stora Åskiär.(2)
(12) = Står fadder 5/5 1717: Olof Jacobssons barn i Kalkuddstuga, Jahn, faddrar Soldaten i Båtsudden, Pär i Brootorp, Anders Hustru i Kalkudden, Anna i Stämtorp.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem. (2)
(13) = Död 22/10 1735 Jöns Larsson i Stämtorp, fattig, 67 ½ år.
Står fadder 8/9 1701: Nils barn i Kråknäs, Anders, faddrar Matts i Walnarstorp war fadrar Jöns i Stämtorp, Hustru Anna i Biörktorp, Hustru Kerstin i Råcklänna.
3/8 1702: Nils Skrädars barn i Wabroo, Karin, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik Ersson i Berga gåren, Hustru Elisabeth i Tofsta, Lars Hustru i Långswede.
1/5 1703: Måns barn i Åtorp, Pär, faddrar Nils i Måstorp, Jöns i Stämtorp, Hustru Karin i Sörlänna, Hustru Karin i Rånholmstorp.
12/7 1703: Måns barn i Låmmartorp, Pär, faddrar Jöns i Stämtorp, Måns i Sättertorp, Pärs Hustru i Stämbråtten, Hustru Ana i Lilla Sättertorp.
2/12 1704: Anders Jonssons barn Pär i Granboda, faddrar Herr Bokholare Jean, Måns i Åsängen, Jöns Hustru i Stämtorp, Måns Hustru i Klockartorp.
16/4 1705: Nils Skrädars barn i Wabroo, Kerstin, faddrar Mats i Lilla Åstorp, Anders i Wabroo, Jons Hustru i Biörktorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Enkias Dotter i Rocklänna.
28/5 1705: Månsas barn Anna i Åtorp, fadrar Erik Pärsson i Wånga i Åker Sochen, Jacob i Knåpe, Nils Hustru i Måstorp, Jöns Hustru i Stämtorp.
29/6 1707: Anders barn i Granbohda, Anders, fadrar Jöns i Stämtorp, Måns i Åtorp, Måns Hustru i Åsäng, Pärs Hustru i Granboda.
18/2 1710: Anders barn i Wabroo, Anders, fadrar Måns i Åsäng, Jöns Son i Stämtorp, Hustru Britta i Stämtorp, Ibidem Piga.
29/9 1713: Eriks barn i Krogen, Elisabeth, faddrar Jöns i Stämtorp, Mats i Löflund, Frun på Sörlänna, Pigan Kerstin Ibidem.
3/10 1714: Soldatens Jahn Frislags barn Anders, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Jöns i Stämtorp, Eriks Hustru i Sätertorp, Eriks Hustru i Öråsen.
27/2 1715: Måns barn i Åsängen, Måns, faddrar Erik på Hälla, Olof i Ronholmsstock, Jöns Hustru i Stämtorp, Eriks Hustru i Granbohda.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörktorp, Måns Hustru i Åtorp.
11/1 1719: Soldaten Jahn Frislags barn, Jahn, faddrar Anders i Tofsta, Trägårdsmästaren, Jöns Hustru i Stämtorp, Jöns Dotter Ibidem.
10/7 1720: Anders barn i Tofsta, Maria, faddrarMåns Hansson i Åtorp, Oluff Andersson i Stämbråten, Hans Jönsson i Stämtorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Fredslags Hustru, Måns Dotter i Åtorp.
25/1 1722: Anders barn i Tofstad, Hans, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Olof Eriksson i Åsängen, Drängen Pär Eriksson i Stora Låmmartorp, Änkan Hustru Karin i Stämtorp, Eriks Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.
20/9 1723: Anders Jonssons barn uti Tofsta, Jonn, faddrar Jöns i Stämtorp, Pär i Stora Åstorp, Olofs Hustru i Qwarnberga, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.(2)(3)
(14) = Död 30/12 1706 Jöns Moder i Stämtorp.
Stämtorp 1719: Jöns Larsson, Hustrun Inger Jonsdotter, Dottern Anna Jönsdotter i Åsäng, Dottern Kerstin Jönsdotter, Son Lars Jönsson, Son Hans Jönsson, Dottern Bryta Jönsdotter, Dottern Maria Jönsdotter, Son Erik Jönsson, Son Hustru Kerstin.(1)(3)
(15) = Vigda 17/7 1722 Jöns Larsson i Stämtorp och Hustru Kerstin Eriksdotter Ibidem.
Vigda 10/10 1714 Olof Jacobsson i Stämtorp och Kerstin Eriksdotter i Båtsudden.(4)
(16) = Död 11/8 1727 Anders Jönssons Hustru i Stora Åskiär.
Död 20/2 1737 Anders Jönsson i Stora Åskiär 33 åhr gammal.
Vigda 21/10 1722 Anders Jönsson frå Härat Sn och Pigan Marja Olofsdotter i Stora Åskiär.
Anders Jönsson står fadder 6/5 1722: Oloff Wehlamssons barn i Löfswede, Erik, faddrar Herr Anders Gellius, Dräng Jahn Eriksson i Hattorp, Lars Hustru i Askrännilen, Anders Hustru i Lilla Giöltorp, Pigan Marja Olofsdotter i Stora Åskiär.(2)(3)(4)
(17) = Död 10/3 1707 Olofs Moder i Åskiär.
Död 26/11 1727 Olofs Hustru i Åskiär.
Vigda 21/12 1736 Änklingen Olof Andersson i Stora Åskiär och Änkan Marit Andersdotter från Lilla Giöltorp. Vem är?
Vigda 14/10 1730 Änklingen Lasrs Larsson i Stora Åskiär och Änkan Karin Andersdotter Ibidem.
Olof står fadder 4/2 1706: Lars barn Oluffs i Löfswedet fadrar Oluff i Åskiärr, Erik i Råcklänna, Hustru Brita i Åstorp, Pigan Karin i Råcklänna.
23/6 1707: Eriks barn i Ronholmstorp, Brita, fadrar Erik Hansson i Sörbosäter, Lars i Askrännilen och Hära Sn, Hustru Kerstin i Åskiärr, Hustru Anna i Biörklida.
6/9 1708: Oluffs barn Margreta i Byringe, fadrar Erik Olsson i Byringe, Erik Pärsson i Ronholmstorp, Hustru Anna i Byringe, Hustru Kerstin i Åskiär.
13/3 1715: Kånans barn i Åskiär, Karin, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Starck, Olofs Hustru i Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär.
15/1 1716: Eriks barn i Lilla Åskiär, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp.
4/3 1716: Soldatens Råckmans barn, Anna, faddrar Bengt i Staftorp, Olof i Råcklänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Olofs Hustru i Åskiär.
20/10 1716: Bengts barn i Staftorp, Olofs, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Stark, Olof i Stora Åskiär, Anders Hustru i Lilla Giöltorp, Inger i Bystockiär.
18/11 1716: Olofs barn i Ronholmsnäs, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders i Salfwarstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Wehlams Hustru i Kråknäs.
Stora Åskiärr 1712-23: Olof Andersson, Hustru Brita M., Dotter Maria, Mågen Anders Jönsson.
Stora Åskiär 1719: Olof Andersson, Hustru Bryta Matsdotter, Dottern Maria Olofsdotter, förafskedade Corporal Pär Graf, Dottern Anna Pärsdotter, till Härad sn, Hustru Karin Andersdotter.(1)(2)(3)(4)
(18) = Står fadder 7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar: Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Tobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar: Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiärr, Oloff, faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiärr, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar: LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna. Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.(2)
(19) = Står fadder 30/4 1721: Pärs barn i Biörklida, Anna, faddrar Anders Skogwachtaren i Sörbosäter, Erik i Ronholmstorp, Erik Andersson ifrån Gryt Sn., Lars i Stämtorp, Pärs Hustru i Walnarstorp, Anders Hustru i Måstorp, Erik Olofssons Dotter i Byringe Dam.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, dog 1798 den 27 Januari kl. 1 f.m., faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
11/11 1722: Anders Olofssons barn i Måstorp, Anna, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Lars Jönsson i Byringe, Lars Matsson i Bråttorp, Måns Hustru i Åtorp, Pärs Hustru i Biörklyda, Pigan Anna Olofsdotter i Byringe.
21/12 1722: Daniels barn i Byringe, Daniel, faddrar Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Swen Löfgrenn, Hindrics Hammarsmeds Hustru, Olofs Hustru i Norrby, Pigan Anna Danielsdotter.
Vigda 22/10 1721 i Länna: Lars Jönsson i Stämtorp och Pigan Karin Eriksdotter i Byringe.(2)(4)
(20) = Står fadder 10/7 1720: Anders barn i Tofsta, Maria, faddrar Måns Hansson i Åtorp, Oluff Andersson i Stämbråten, Hans Jönsson i Stämtorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Fredslags Hustru, Måns Dotter i Åtorp.
2/9 1722: Lars Jönssons barn i Byringe, Pähr, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pärs Hustru i Biörklyda, Anna Eriksdotter i Byringe.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, dog 1798 de 27 Januari kl. 1 f.m., faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
Vigda 6/10 1728 i Länna: Hans Jönsson i Stämtorp och Pigan Marja Andersdotter i Kalkudden.(2)(4)
(21) = Vigda 8/10 1749 Drängen Anders Andersson i Stämtorp och Pigan Brita Hansdotter där sammastädes.(4)
(22) = Vigda 14/10 1744 Drängen Lars Ersson i Byringe och Pigan Catharina Danielsdotter i Råcklänna.(4)
(23) = Står fadder 10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.
5/3 1719: Soldaten Christjärns barn, Jacob, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Anders Jonsson Ibidem, Daniels Hustru Ibidem, Mats Hustru Ibidem.
6/8 1721: Christjern Råckmans barn, Elizabeth, faddrar Daniel Jönsson i Råcklänna, Bengt Bengtsson i Staftorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Anders Biörks Änka wid Råckmans Stuga.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Råcklänna 1714-23: Daniel Jönsson, Hustru Anna Andersdotter, Pigan Anna Jahnsdotter.
Råcklänna 1719: Daniel Jönsson, Hustrun Anna Andersdotter, Pygan Marit Olofsdotter, tienstgåssen Jahn Jahnsson, Dito Lars Larsson.(1)(2)
(24) = Vigd 15/10 1727 i Länna: Drängen Olof Pärsson i Wallnarstorp och Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
Står fadder 1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)(4)
(25) = Vigda 15/10 1738 Drängen Erik Jonsson i Stämbråten och Pigan Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(4)
(26) = Vigda 29/10 1705 i Länna: Erik Jönsson och Pigan Karin Larsdotter i Åskiär.
Död 19/1 1748 Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär Karin Larsdotter 62 år.
Står fadder 22/1 1711: Eriks barn i Ronholmstorp, Anna, fadrar Anders i Sörbosäter, Lars i Askränilen i Härat Sochn, Hustru Karin i Åskiär, Hustru Anna i Biörklida.
10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.
1/12 1714: Anders Michelssons barn i Stora Giöltorp, Erik, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Erik Michelsson i Merlänna, Bengt i Staftorp, Madam Hedvig Falk, Eriks Hustru i Åskiär, Pigan Kerstin Olofsdotter i By Sochen(?).
13/3 1715: Kånans barn i Åskiär, Karin, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Starck, Olofs Hustru i Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär.
31/3 1717: Soldatens Olof (?) barn, Brita, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Erik Larsson i Granboda, Eriks Hustru i Åskiär, Soldatens Hustru i Walsberga.
3/5 1719: Tråtsdrängens barn i Lilla Giöltorp, Catharina, faddrar Pär i Nafwarstorp, Anders i Giöltorp, Eriks Hustru i Åskiär, Mats Hustru i Råcklänna.
7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
5/11 1721: Bengts barn i Staftorp, Anna, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Anders i Stora Giöltorp, Jahn Jahnsson i Lilla Giöltorp, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Soldatens Råckmans Hustru, Inger Olofsdotter i Bistockkiär.
8/2 1723: Anders Wehlamssons barn i Lilla Giöltorp, Marit, faddrar Anders i Grustorp, Pär i Salfwarstorp, Hustru Marit i Lilla Giöltorp, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Bryta i Salfwarstorp.
15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiär, Oloff, faddrar Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof JÖnsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
1/3 1724: Pär Mårtenssons barn i Lilla Åstorp, Kerstin, faddrar Herr Anders Gellius, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Soldaten Olof Säterberg, Anders Michelssons Hustru i Giöltorp, Soldaten Lars Blomgrens Hustru, Pigan Catharina Hindricksdotter i Åstorp.
Lilla Åskiär 1719: Erik Jönsson, Hustru Karin Larsdotter, Dottern Anna Eriksdotter, Son Lars Eriksson, Dottern Kerstin Eriksdotter, Inhyses qvinfolket Anna Jönsdotter.
Lilla Åskiär 1712-23: Eric Jönsson, Hustru Karin, Dotter Anna Eriksdotter, Son Lars Ersson, Dotter Kerstin Ersdotter.
Död 21/1 1739 Eriks Svärmoder i Lilla Åskiär Kerstin Olofsdotter 84 år gammal. (1)(2)(3)(4)
(27) = Vigda 12/10 1735 Drängen Lars Ersson i Lilla Åskiär och Pigan Anna Andersdotter i Haglyda.(4)
(28) = Står fadder 9/7 1721: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Pärsson i Stora Åstorp, Mats Matsson i Råcklänna, Inqvarterings Ryttaren NN, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Lars Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Bryta Larsdotter i Råcklänna.(2)
(29) = Står fadder 17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
Vigda 20/10 1728 i Länna: Drängen Pär Jonsson i Biörktorp och Pigan Catharina Hindriksdotter(Bonnvier) i Mörtsiöbacka.(2)(4)
(30) = Står fadder 2/10 1704: Måns Erikssons barn Oluf i (?)-torp, fadrar Pär Larsson i Stämbråten, Pär Eriksson i Lilla Sätertorp, Enkia i Källdalen, Oluffs hustru i Winterled, Jons Dotter i Biörktorp.
28/10 1713: Jöns barn i Stämtorp, Jöns Erik, fadrar Anders i Tofsta, Jon i Stämbråten, Måns hustru i Åtorp, Jons Dotter i Biörktorp.
10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, fadrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp. Kan vara Karin eller Brita?(2)
(31) = Står fadder 17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lynwäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Vigda 19/8 1730 i Länna: Lars Andersson i Tobo och Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.(2)(4)
(32) = Står fadder 7/8 1723: Jöns Larssons barn i Stämtorp, Pär, faddrar Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp. 3/5 1724: Soldatens Anders Hammars barn, Anders, faddrar Corpralen Olof Eekeberg i Lilla Låmmartorp, Drängen Olof Eriksson i Stora Låmmartorp, Olofs Hustru i Stämbråten, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.(2)
(33) = Står fadder 16/4 1705: Nils Skrädars barn i Wabroo, Kerstin, Mats i Lilla Åstorp, Anders i Wabroo, Jons Hustru i Biörktorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Enkias Dotter i Rocklänna.
24/1 1709: Daniels barn wid Käldalen kallades Pär, fadrar Jon i Biörktorp, Jon i Stämbråten, Jöns Hustru i Biörktorp, Mats Hustru i Nyckelberg.
14/5 1713: Eriks barn i Lommartorp, Brita, dog 1783 den 10 Juli, faddrar Jon i Biörktorp, Jon i Stämbråten, Hustru Kerstin i Hammarstuga, Hustru Anna i Giöltorp.
17/2 1717: Erik Michelssons barn i Merlänna, Margaretha, faddrar Jon i Biörktorp, Erik i Öhråsen, Jahn i Bråttorp, Klåckarns Hustru, Mats Hustru i Sundtorp.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörtorp, Måns Hustru i Åtorp.
19/4 1719: Eriks barn i Låmmartorp, Pär, faddrar Mats i Källdahlen, Soldaten Christiärn, Jons Hustru i Biörktorp, Anders Hustru i Giöltorp.
15/4 1721: Jöns barn i Stämtorp, Elisabeth, faddrar Jon i Biörktorp, Lars i Stora Åstorp, Anders Hustru i Tofsta, Jahn Frislags Hustru i Långswede.
7/8 1723: Jöns Larssons barn i Stämtorp, Pär, faddrar Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.
8/11 1703: Anders barn i Bråttorp, fadrar Jöns i Biörktorp, Pär Larsson i Biuringe, Klåckarns Hustru, Hustru Brita i Krogen.
20/12 1703: Jöns barn i Stämtorp, Hans, fadrar Jon i Biörktorp, Anders i Granboda, Måns Hustru i Åtorp, Hustru Marit i Biörktorp.
Biörktorp 1719: Jon Hindersson, Hustru Anna Jönsdotter, Dottern Brita Jonsdotter, Dottern Karin Jonsdotter, Son Pär Jonsson, Swärfadern Jöns Eriksson, Hustru Bryta Månsdotter.
Död 11/3 1722 Jöns i Biörktorp.
Död 18/10 1730 Jon Hindriksson i Biörktorp.
Vigda 19/10 1718 Lars Andersson i Merlänna och Anna Jonsdotter i Biörktorp.
Anna i Biörktorp står fadder 8/9 1701: Nils barn i Kråknäs, Anders, Matts i Walnarstorp war fadrar Jöns i Stämtorp, Hustru Anna i Biörktorp, Hustru Kerstin i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)
(34) = Död 21/6 1737 Anders Jonsson i Råcklänna 49 år.
Står fadder 23/10 1710: Eriks barn i Lilla Åskiär kallades Lars, faddrar Pär i Wallnarstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Kalkudden, Jons Hustru i Stembråten.
29/12 1713: Anders barn i Tofsta, Anders, faddrar Måns i Åtorp, Måns i Åsängen, Eriks Hustru i Granbohda, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna.
23/6 1715: Lars Andersson (?) barn i Byalstugan, Lars, faddrar Mats i Lilla Åstorp, Erik i Stora Åstorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna.
15/1 1716: Eriks barn i Lilla Åskiär, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp.
4/3 1716: Soldatens Råckmans barn, Anna, faddrar Bengt i Staftorp, Olof i Råcklänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Olofs Hustru i Åskiär.
5/3 1719: Soldaten Christjärns barn, Jacob, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Anders Jonsson Ibidem, Daniels Hustru Ibidem, Mats Hustru Ibidem.
22/11 1719: Lars Anderssons barn i Merlänna, Anders, faddrar Klåckaren Christoffer, Erik Larsson i Merlänna, Anders Jonsson i Råcklänna, Olof Pärsson i Norberg, Hustru Margaretha på Hagen, Hustru Maria i Klåckargården, Karin Jonsdotter i Biörktorp.
7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniel Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
3/4 1721: Lars Anderssons barn i Merlänna, Erik, faddrar Herr Anders Gellius, Erik Michelsson i Merlänna, Anders Jonsson i Råcklänna, Johannes Lennander, Erik Anderssons Hustru i Merlänna, Jahns Hustru i Nafsta, Pigan Anna Andersdotter i Merlänna.
1/8 1722: Mats barn i Råcklänna, Anders, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Anders Michelsson i Stora Giöltorp, Erik Matsson i Norrlänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Matsdotter i Norrlänna.
30/1 1723: Anders barn i Stora Giöltorp, Anders, faddrar Herr Majoren Falck, Pär MÅrtensson i Lilla Åstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Monsr Laurentius Lenstedt, Länsmans Wahlbergs Hustru, Erik Michelssons Hustru i Merlänna, Pigan Judith i Stora Giöltorp.
17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Råcklänna 1714-23: Anders Jonsson, Hustru Catharina, Dotter Brita(överstruken), Pigan Anna (överstruken), Gåssen Jahn(överstruken), Son Erik Andersson, Son Anders Andersson, Dotter Anna Andersdotter.
Råcklänna 1719: Anders Jonsson, Hustru Catharina Jönsdotter, Son Erik Andersson, Son Anders Andersson, Dottern Anna Andersdotter, Pigan Anna Nilsdotter, Tienstgåssen Jahn Larsson, Pigan Brita Larsdotter.
Död 31/8 1729 Anders Jonssons svärmoder i Råcklänna.(1)(2)(3)
(35) = Död 25/8 1736 Erik Larssons Hustru i Granboda 58 58 åhr 8 m. gl.
Står fadder 31/3 1717: Soldatens Olof (?) barn, Brita, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Erik Larsson i Granboda, Eriks Hustru i Åskiär, Soldatens Hustru i Walsberga.
21/4 1712: Kånans barn Wehlam i Wästerlida, faddrar Lars i Wästerlida, Erik Larsson i Granboda, Hustru Karin i Swartenstorp i Dunker Sochn, Piga Brita i Magsjötorp.
29/12 1713: Anders barn i Tofsta, Anders, faddrar Måns i Åtorp, Måns i Åsängen, Eriks Hustru i Granbohda, Anders ÄJonssons Hustru i Råcklänna.
25/7 1714: Jahn Jacobssons Son i Mörtsiötorp, Jacob, faddrar Bokhållar Rosendalius, Mäster Daniel, Mats Hustru i Walnarstorp, Eriks Hustru i Granbohda.
14/10 1714: Wehlams barn i Granbohda, Brita, faddrar Erik i Granbohda, Mats i Kråknäs, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Hendricks Hustru wid Bruket.
27/2 1715: Måns barn i Åsängen, Måns, faddrar Erik på Hälla, Olof i Ronholmsstock, Jöns Hustru i Stämtorp, Eriks Hustru i Granbohda.
20/4 1715: Mats barn i Källdahln, Anders, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Jon i Stämbråten, Eriks Hustru i Åstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Eriks Dotter i Byringe.
18/11 1716: Olofs barn i Ronholmsnäs, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders i Salfwarstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Wehlams Hustru i Kråknäs.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörktorp, Måns Hustru i Åtorp.
4/5 1718: Olofs barn i Ronholmsnäs, Wehlam, faddrar Erik i Granbohda, Anders i Salfwarstorp, Måns Hustru i Åtorp, Enkans Dotter i Salfwarstorp.
22/11 1719: Mats Matssons barn i Råcklänna, Kerstin, faddrar Jahn Andersson i Strängnäs, Erik Larsson i Granboda, Olof Andersson i Stämbråten, Erik Andersson i Råcklänna, Jungfru Stina Lundberg i Gripholm, Mästr Giörgens Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Pärsdotter i Gripholm.
6/3 1720: Soldatens Olof Wrets barn i Kohlsäter, Kerstin, faddrar Erik Oluffsson i Byringe, Pär Mårtensson i Wallnarstorp, Anders Månsson i Lilla Låmmartorp, Anders Oluffssons Hustru i Råcklänna, Erik Larssons Hustru i Granboda, Eriks Dotter i Koja.
8/4 1720: Mats barn i Källdahlen, Olof, faddrar Erik Larsson i Granbohda, Pär Larsson i Wrogn(?), Erik Andersson i Råcklänna, Jons Hustru i Nyckelberg, Mats Hustru i Råcklänna, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
17/6 1720: Olofs barn i Stämbråten, Kerstin, dog 1793 den 29 October kl. 9 e.m., faddrar Erik Michelsson i Merlänna, Erik Larsson i Granbohda, Mats Matsson i Råcklänna, Jahn Mölnares Hustru i Strängnäs, Mats Hustru i Källdahlen, Pigan Catharina i Käldahlen.
25/1 1721: Mats Larssons barn i Wabroo, Pär, faddrar Erik Larsson i Granbohda, Wehlam Wehlamsson i Kråknäs, Frislags Hustru i Långswede, Pigan Karin Larsdotter i Kråknäs.
16/1 1722: Eriks barn i Lydökna, Anna, faddrar Nils i Sandwyk, Jon i Hage, Daniel i Magsiötorp, Eriks Hustru i Granbohda, Anders Hustru i Wästerlyda, Pigan Karin i Sandwyk.
17/4 1723: Olofs barn i Stämbråten, Anders, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Byggmästr Jahn Andersson, Drängen Pär Andersson i Råcklänna, Herr Anders Gellii Hustru, Eriks Hustru i Granboda, Pigan Kerstin Matsdotter i Källdalen.
Granbohda 1714-23: Erik Larsson, Hustrun Anna, Pigan Bryta Olsdotter, Son Lars Eriksson.
Granboda 1719: Erik Larsson, Hustru Bryta Olofsdotter, Son Lars Eriksson, Dottern Anna Eriksdotter, Pigan Anna Olofsdotter. (1)(2)(3)
(36) = Vigda 11/11 1741 Drängen Lars Ersson i Granboda och Pigan Margaretha Pärsdotter wid Bruket. Vigda 22/12 1748 Änklingen Lars Ersson i Granboda och Pigan Anna Larsdotter wid Bruket.(4)
(37) = Vigda 26/10 1729 i Länna: Drängen Pär Jonsson i Stämbråten och Pigan Anna Eriksdotter i Granboda.(4)
(38) = OvesSläktforskningOnline, Ove Tegnér.
(39) = Släkten BONNEVIER(i Länna sn):(38)

I.1) HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, f 1680, d 7/6 1765 i Mörtsjöbacka, Länna sn. - G 30/10 1704 m MARIA PERSDOTTER, f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn.

Barn:

II.a) HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785. - G 1:o 18/9 1748 i Byringe, Länna m ANNA LARSDOTTER, dtr av bonden i Byringe Lars Jönsson(f 13/1 1703 i Stämtorp, Länna sn) o h h Karin Eriksdotter(f 1699, g 22/10 1721 i Länna), f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. - G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d.(2)(38)(39)

Barn i 1:a giftet:

III.1) HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, f 9/8 1749 i Krogen, Länna sn, d, bonde i Merlänna. - G 18/9 1774 i Länna m STINA ERIKSDOTTER, d.

Barn:

IV.a) ANNA GRETA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 11/9 1775 i Bråttorp, Länna sn, d 27/9 1775 i Bråttorp, Länna sn.

IV.b) STINA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 19/1 1777 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.c) ERIK HINDRICHSSON BONNEVIER, f 15/3 1780 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.d) MARIA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 9/5 1785 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.e) GRETA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 11/1 1788 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.f) PER HINDRICHSSON BONNEVIER, f 12/10 1791 i Merlänna, Länna sn, d 24/4 1793 i Merlänna, Länna sn.

IV.g) ANNA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 23/2 1794 i Merlänna, Länna sn, d.

III.2) KATARINA "KAJSA" HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Byringe, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn. - G m ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn.(40)

III.3) LARS HINDRICHSSON BONNEVIER, f 13/5 1754 i Mörtsjöbacka, Länna sn, d 12/12 1835 i Krogen, Länna sn.

III.4) PER HINDRICHSSON BONNEVIER, f 10/7 1759 i Krogen, Länna sn, d 3/6 1833 i Valnarstorp, Länna sn.

III.5) KLAS HINDRICHSSON BONNEVIER, f 25/11 1761 i Krogen, Länna sn, d 25/11 1761 i Krogen, Länna sn.

III.6) ERIK HINDRICHSSON BONNEVIER, f 25/3 1765 i Krogen, Länna sn, d 10/6 1798 i Länna sn.

Barn i 2:a giftet:

III.7) MARIA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 1777 i Krogen, Länna sn, d 5/4 1780 i Krogen, Länna sn.

III.8) STINA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 28/1 1780 i Krogen, Länna sn, d 9/10 1780 i Krogen, Länna sn.

III.9) ANNA HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 25/3 1782 i Krogen, Länna sn, d.

(40) = Släkten DUNSTRÖM:(38)

I.1) ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn. - G m KATARINA "KAJSA" HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Byringe, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

II.a) ERIK ANDERSSON DUNSTRÖM, f 11/10 1784 i Överselö sn, d 23/3 1862 i Segerö, Överselö sn, bosatt 1846 i (Nybygget) Pommerstugan, Överselö sn. - G m STINA LARSDOTTER, f 23/7 1789 i Tumbo sn, d 30/5 1856 i Pommerstugan, Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

III.1) ANNA STINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 20/7 1812 i Klitsberga, Överselö sn, d 16/4 1865 i Husby Hällgård, Aspö sn, bosatt 1839 i Klahammar, Överselö sb, bosatt 1840 i Skämby(Soldattorp 955), Åker sn, bosatt 1850 i Täby, Åker sn, bosatt 1859 i Aspö sn. Barnlös. - G 30/11 1840 m CARL ERIK ERIKSSON SKEN, f 28/8 1818 i Överselö, d.

III.2) KATRINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 22/2 1814 i Klitsberga, Överselö sn, d. - G m JACOB JANSSON, f 14/1 1820 i Lundtorp, Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) CHRISTINA JACOBSDOTTER, f 5/1 1851 i Klitsberga, Överselö sn, d 22/8 1921 i Maria sn. Barnlös. - G m CARL GUSTAF NYSTRÖM, f 1849 i Stockholm, d.

IV.b) ERIC JACOB JACOBSSON, f 21/2 1843 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1890 i Rättartorp, Kärrbo sn. - G m MARIA MARGARETA ANDERSDOTTER, f 1850 i Överselö sn, d.

Barn:

V.1) CARL ERIK JACOBSSON, f 28/1 1872 i Överselö sn, d.

V.2) IDA MARIA JACOBSSON, f 26/7 1873 i Överselö sn, d 2/2 1955 i Västerås.

Barn(oäkta):

VI.a) NILS FRIDE JACOBSSON, f 13/7 1894 i Kila sn, d.

VI.b) IDA INGEBORG JACOBSSON, f 12/12 1897 i Sala, d.

V.3) ERNST JACOB JACOBSSON, f 1877 i Teda, Enköping, bosatt 1900 i Norr Åls By, Västerfärnebo sn, d.

V.4) HEDVIG KATARINA JACOBSSON, f 1879 i Teda, Enköping, d, bosatt 1900 i Fattiggården Carlslund, Västerås.

V.5) ANNA MARGARETA JACOBSSON, f 27/4 1883 i Teda, Enköping, d 23/6 1969 i Sala, bosatt 1900 i Sala. - G m CARL JOHAN JOHANSSON, f 12/5 1886 i Äela sn, d 15/6 1956 i Sala.

V.6) FRIDA KRISTINA VIKTORIA JACOBSSON, f 16/7 1887 i Teda, Enköping, d 1/8 1983 i Västerås. G m AXEL LEONARD KARLSSON, f 27/2 1885, d 31/3 1961 i Västerås.

III.3) ANDERS ERIKSSON DUNSTRÖM, f 21/6 1819 i Klitsberga, Överselö sn, d 4/1 1865 i Klitsberga torp, Överselö sn, bosatt 1850 i Stora Lundby, Överselö sn, bosatt 1854 i Skäggesta, Överselö sn, bosatt 1858 i Klitsberga torp, Överselö sn. G m ANNA CHRISTINA GUSTAFSDOTTER TAXELL, f 8/12 1815 i Stora Lundby, Vårdinge sn, d 11/4 1886 i Fattighuset, Överselö sn.

Barn:

IV.a) ANDERS WILHELM ANDERSSON KIHL, f 23/4 1844 i Stockholm, d, bosatt 1859 i Viggeby, Överselö sn, bosatt 2/11 1863 i Walla, Ytterselö sn, bosatt 4/11 1867 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Mälartorp, Mariefred. G 2/11 1867 m MARIA MATHILDA STEN, f 29/9 1846 i Ekerö sn, d.

Barn:

V.1) CAROLINA MATILDA ANDERSSON, f 20/5 1869 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 13/11 1884 i Nybble, Överselö sn, bosatt 6/11 1885 i Algö, Överselö sn, bosatt 23/10 1886 i Ytterselö sn, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 17/11 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 28/10 1890 i Stockholm Jakob och Johannes. -G m KARL ERIK EKLUND, f 1873 i Enköpings-Näs, d.

Barn:

VI.a) ERIKA MATILDA EKLUND, f 10/10 1894 i Enköpings-Näs, d 5/1 1986 i Enköping. G m KARL JOHAN PETTERSSON, f 12/7 1889 i Enköping, d 18/5 1976.

VI.b) KARL OSKAR EKLUND, f 12/3 1897 i Vårfrukyrka sn, d 15/7 1975 i Örsundsbro, Kulla, Enköping. - G m ELIN MATILDA NN, f 20/2 1898 i Sparrsätra sn, d 21/1 1977 i Örsundsbro, Kulla, Enköping.

VI.c) ERIK IVAR EKLUND, f 13/7 1899 i Vårfrukyrka sn, d 5/7 1990 i Farsta. - G m ELSA ELISABET NN, f 30/10 1904 i Munktorp sn, d 12/8 1991 i Farsta.

V.2) EUGENIA WILHELMINA ANDERSSON, f 5/11 1871 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 3/11 1888 i Kilfröslunda Nr 3, Överselö sn, bosatt 24/10 1889 i Vältesta Nr 2, Vansö sn. - G 12/9 1891 m KARL JOHAN KARLSSON, f 11/11 1865 i Västerhaninge sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VIKTORIA WILHELMINA KARLSSON, f 1893 i Kärnbo sn, d.

VI.b) JOHAN HENNING KARLSSON, f 28/3 1895 i Åker sn, d 29/12 1961 i Mariefred. - G 25/10 1924 m ELSA MARIA NN, f 3/9 1904 i Toresund, d 16/8 1988 i Mariefred.

VI.c) VALBORG MATILDA KARLSSON, f 25/4 1897 i Åker sn, d 18/2 1975 i Mariefred. - G m KARL JEREMIAS LUNDQVIST, f 26/6 1891 i Adelsö sn, d 3/3 1963 i Överselö sn.

V.3) AUGUST WILHELM ANDERSSON, f 7/5 1875 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 18/11 1890 i Simtuna, Vansö sn, bosatt 12/11 1895 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. Byggnadsarbetare. - G m MARIA VILHELMINA LAGERKVIST, f 29/5 1875 i Göteborg, d.

Barn:

VI.a) ELLEN MARIA ANDERSSON, f 23/3 1907 i Katarina, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1910 i Maria, Stockholm, d.

VI.c) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1911 i Maria, Stockholm.

VI.d) BERNT IVAR ANDERSSON, f 6/2 1915 i Maria, Stockholm.

V.4) ANDERS WALFRID ANDERSSON, f 3/1 1878 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1893 i Ärnesta, Överselö sn, bosatt 1894 i Lindö, Överselö sn, bosatt 1895 i Väla, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. - G m DOROTEA LOVISA MARIA JOSEFINA PETTERSSON, f 6/2 1885 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VALFRIDA MARIA ANDERSSON, f 23/7 1907 i Stockholm Kungsholm, d.

V.5) FREDRIK EMANUEL ANDERSSON, f 22/4 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d 22/5 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn.

V.6) KARL ARVID ANDERSSON, f 28/1 1882 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. - G m GURLI JOSEFINA KONKORDIA BLOMQVIST, f 18/3 1883 i Kloster, Eskilstuna, d.

Barn:

VI.a) STEN AXEL ARVID ANDERSSON, f 14/7 1907 i Maria, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter).

VI.c) NN ANDERSSON(son).

V.7) GUSTAF EMANUEL ANDERSSON, f 9/6 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. Snickeriarbetare. - G m SELMA KATARINA FRÄMST, f 3/12 1891 i Kumla, d.

IV.b) CARL GUSTAF ANDERSSON DUNSTRÖM, f 1/11 1846 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt efter 26/6 1863 i Strängnäs, bosatt 1890 i Stockholm Adolf Fredrik. Skomakare. - G m JOHANNA CHRISTINA LILJEGREN, f 1845 i Stockholm Adolf Fredrik, d.

Barn:

V.1) GUSTAF LUDVIG DUNSTRÖM, f 8/2 1874 i Stockholm St Nicolai, d 6/6 1947 i Stockholm Maria Magdalena, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Kontorsbiträde 1900. - G m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 6/3 1877 i Katarina sn, d 13/3 1959 i Danderyd.

V.2) AURORA KRISTINA DUNSTRÖM, f 1875 i Stockholm St Nicolai, d 2/12 1960 i Engelbrekt sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Död ogift.

V.3) KARL JOHAN DUNSTRÖM, f 5/8 1877 i Stockholm St Nicolai, d 11/12 1961 i Stockholm St Göran, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Typograf 1900. - G 12/10 1908 m VALBORG LOVISA STRÖM, f 29/4 1883 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ÅKE DUNSTRÖM, f 24/5 1911 i Maria Magdalena sn, d 23/5 2003 i Hägersten sn. - G m IRIS CHARLOTTA NN, f 12/12 1906 i Stockholm Katarina, d 9/9 1985 i Hägersten sn.

Barn:

VII.1) NN DUNSTRÖM(son). - G m NN NN.

Barn:

VIII.a) JOHAN RIKARD DUNSTRÖM, f 6/12 1972 i Skärholmen, d 5/4 2001 i Möllevången, Malmö.

V.4) JOHANNA LOVISA DUNSTRÖM, f 1879 i Stockholm St Nicolai, d, bosatt 1900 i Stockholm Adolf Fredrik.

V.5) KATARINA DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 27/5 1969 i Högalid sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m HJALMAR SIXTUS BÄCKVALL, f 6/8 1876 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 23/5 1947 i Högalid sn.

V.6) ANDREAS (ANDERS) DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkofölrsamlingen, d, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Antecknas vara idiot 1900.

V.7) OSKAR WILHELM DUNSTRÖM, f 3/11 1887 i Stockholm Adolf Fredrik, d 25/3 1963 i Stockholm Kungsholm, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m ANNA ELISABETH EDMAN, f 17/4 1899 i Växjö, d 25/3 1980 i Matheus sn.

IV.c) WERNER ANDERSSON DUNSTRÖM, f 22/4 1849 i Pommerstugan, Överselö sn, d 21/12 1880 i Kristine, Falun, bosatt 1865 i Björk, Överselö sn, bosatt 1867 i Berlin, Överselö sn, bosatt 1868 i Björk, Överselö sn, bosatt 1880 i Främby Tegelbruk, Falun. - G 1876 m KARIN PERSDOTTER, f 3/10 1844 i Ål, d.

Barn:

V.1) IDA KRISTINA DUNSTRÖM, f 28/5 1877 i Ål, d före 1901.

V.2) ELIN SOFIA DUNSTRÖM, f 15/3 1879 i Kopparberg, Ljusnarsberg, d 9/7 1949 i Mora, bosatt 1900 i Tunsta. Ål. Småskollärarinna. G 4/10 1902 i Mora m FINN JOHANNES "FINN-JANNE" ANDERSSON, f 8/8 1881 i Långlet, Mora, d 12/12 1965 i Mora.

Barn:

VI.a) FINN ELLEN MARGARETA "FINN-MARGIT" ANDERSSON, f 26/11 1902 i Långlet, Mora, d 7/11 1976 i Selja, Mora. - G m ANDERS FROST, f 24/5 1901 i Älvdalen, d 9/3 1965 i Selja, Mora.

VI.b) FINN JOHANNES "FINN-JOHAN" ANDERSSON, f 13/9 1907 i Långlet, Mora, d 1/10 1974 i Långlet, Mora. - G m RUT ANNA ELISABET HELLSTRÖM, f 6/1 1905 i Stockholm Katolska, d 20/10 1988 i Långlet, Mora.

VI.c) FINN NN ANDERSSON(dotter).

VI.d) FINN NN ANDERSSON(son).

V.3) JOHANNA KAROLINA DUNSTRÖM, f 15/7 1881 i Ål, d 16/12 1883 i Kristine, Falun.

IV.d) AUGUST FERDINAND ANDERSSON DUNSTRÖM, f 21/9 1851 i Stora Lundby, Överselö sn, d, bosatt 1869 i Westerby, Överselö sn, bosatt 1873 i Sala.

IV.e) JOHAN HALVARD DUNSTRÖM, f 6/8 1855 i Skäggesta, Överselö sn, d 31/3 1881 i Eneby, Överselö sn, bosatt 1880 i Eneby, Överselö sn. Död ogift och barnlös.

IV.f) ERIC ALBERT DUNSTRÖM, f 24/9 1858 i Ericslund, Överselö sn, d, bosatt 1876 i Lilla Lundby, Överselö sn, bosatt 1890 i Stockholm Katarina, bosatt 1900 i Stockholm Klara. Ogift.

III.4) GUSTAVA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 13/9 1825 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1841 i Ljunga, Överselö sn. G m ANDERS JANSSON, f 25/2 1822 i Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) ANDERS ANDERSSON, f 16/7 1849 i Hesselby, Överselö sn, d 1900 i Ödeby, Aspö sn, bosatt 1860 i Husby, Aspö sn, bosatt 1870 i Björnäng, Aspö sn, bosatt 20/10 1891 i Överselö(Flyttningsnr. 22). Kusk. G 24/10 1874 m ANNA LOTTA ANDERSDOTTER, f 6/4 1849 i Härad. d.

Barn:

V-1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 28/5 1875 i Aspö sn, d, bosatt 1900 i Stora Skåninge, Fogdö sn.

IV.b) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/2 1852 i Fröberga, Överselö sn, d, bosatt efter 24/10 1881 i Teda, Enköping, bosatt 1890 i Ingeborg, Svinnegarn, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna. Arbetare. - G 27/10 1880 m CHARLOTTA MATILDA RUNDQVIST, f 23/3 1856 i Björkvik sn, d.

Barn:

V.1) CARL ALFRED ANDERSSON, f 30/11 1880 i Magerö, Aspö sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

V.2) ANDERS AXEL ANDERSSON, f 1886 i Svinnegarn sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

II.b) ANNA ANDERSDOTTER DUNSTRÖM, f 16/1 1788 i Toresund sn, d 3/3 1878 i Klitsberga, Överselö sn. Ogift och barnlös.

II.c) ANDERS ANDERSSON DUNSTRÖM, f 16/1 1792 i Överselö sn, d 1828, bosatt i Klitsberga, Överselö sn, bosatt i Lilla Lundby, Överselö sn. Hemmansägare. Namnbyte 1819. - G m GUSTAFA ULRICA HORNER, f 27/6 1794 i Lundby, Överselö sn, d.

Barn:

III.1) LUDVIG WILHELM ANDERSSON DUNSTRÖM, f 17/3 1819 i Överselö sn, d, bosatt före 1839 i Mariefred, bosatt 1839 i Åsa, Överselö sn, bosatt 1843 i Tuna sn(gård nr 1018 Gripsholms compani). Soldat. - G 15/7 1843 m BRITA CHRISTINA OLSDOTTER, f 12/4 1800 i Lundby, Fogdö sn, d.

Barn:

IV.a) KARL WILHELM ANDERSSON, f 28/8 1843 i Stallarholmen, Ytterselö sn(Soldattorp 1018 under Gripsholm Compani), d, bosatt 1880 i Ramsö, Kärnbo sn, bosatt 1890 i Gården nr 37, Mariefred, bosatt 1900 i Nr 33, Mariefred. Timmerman. - G 1870 m KRISTINA CHARLOTTA LARSDOTTER, f 24/7 1835 i Hultsvedsstugan, Länna sn, d, bosatt 1839 i Starrkärr.

Barn:

V.1) CARL JOHAN ANDERSSON, f 2/9 1871 i Länna sn, d, bosatt 1890 i Gripsholms slott, Kärnbo sn, bosatt 1900 i Stenbrottet, Stockholm Kungsholmen. Järnarbetare. Arbetade 1890 som lärling på Gripsholms Kungliga slott. - G m IDA MATILDA ERIKSSON, f 7/5 1878 i Gryt sn, d.

Barn:

VI.a) MÄRTA ELVIRA ANDERSSON, f 28/8 1900 i Stockholm Kungsholm, d.

V.2) KRISTINA KAROLINA ANDERSSON, f 20/9 1873 i Merlänna, Länna sn, d 10/7 1947 i Stockholm. - G efter 1900 m FRANS AUGUST PETTERSSON LINDAHL, f 12/12 1871 i Kjesemåla, Vissefjärda sn, d 7/2 1940 i Stockholm, bosatt 1890 i Moraset nr 15, rote 5, Stockholm Adolf Fredrik, bosatt 23/12 1892 i Stockholm Katarina(Utflyttsnr 192), bosatt 1900 i Dagakarlen, Stockholm Katarina. Snickare, Skrädderiarbetare.

Barn:

VI.a) TORE ALEXANDER LINDAHL, f 9/10 1909 i Stockholm Katarina, d 7/9 1972 i Brännkyrka. Lagerarbetare. - G 2/10 1937 m INGEBORG SUSANNA "SANNA" JONSSON, f 8/7 1909 i Alby, Sånga sn, d 30/3 1966 i Brännkyrka. Mentalsköterska.

Barn:

VII.1) INGA KRISTINA LINDAHL, f 9/3 1938 i Stockholm Bromma, d 11/1 2007 i Tierp. Kontorist. Änka 27/8 1976. - G 1:o 5/9 1959 m LARS ERIK GÖTE JOHANSSON, f 22/5 1934, d 2/8 2009 i Mönsterås. Skild. - G 2:0 13/11 1963 m ERIC LENNART MAGNUS ÅKERBLOM, f 15/12 1937 i Stockholm Gustav Vasa, d 27/8 1976 i Söderfors. Skild 11/1 1973. Namnbyte: Götland. - G 3:o m NN NN.

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) NN JOHANSSON(dotter).

Barn i 2:a giftet:

VIII.b) NN ÅKERBLOM(dotter:GÖTLAND?).

VII.2) NN LINDAHL(dotter:gift;2 barn).

VII.3) PER-OLOF LINDAHL, f 10/12 1945 i Brännkyrka, d 30/10 1976 i Brännkyrka. Brevbärare. Gift och en dotter).

III.2) SOPHIA ULRICA DUNSTRÖM, f 1/10 1821 i Överselö sn, d.

III.3) MATILDA CATHARINA DUNSTRÖM, f 30/3 1824 i Överselö sn, d.

III.4) GUSTAVA WILHELMINA DUNSTRÖM, f 7/10 1826 i Överselö sn, d. - G 8/8 1858 m ERIK WALLANDER, f 1828 i Vingåker sn, d, bosatt 23/11 1863 i Gården nr 6-7, Mariefred, bosatt 10/12 1880 i Mariefred, bosatt 16/11 1882 i Hernö, Kärnbo sn. Arrendator, Källarmästare.

Barn:

IV.a) ELIN SOFIA WILHELMINA WALLANDER, f 17/4 1861 i Kärnbo sn, d. - G 17/10 1885 m OSCAR FREDRIK HALLBERG, f 1/11 1857 i Gunnilbo sn, d, bosatt 1890 i Bondängen, Kärnbo sn.

Barn:

V.1) ELVIRA WILHELMINA HALLBERG, f 5/8 1886 i Kärnbo sn, d 15/5 1983 i Södertälje. - G m GUSTAF OLOFSSON, f 4/11 1871, d 28/12 1952 i Östertälje sn.

V.2) GEORG FREDRIK HALLBERG, f 1/5 1888 i Kärnbo sn, d 2/7 1989 i Strängnäs. - G m RUT REBECKA NN, f 24/2 1892 i Byarum, Vaggeryd sn, d 29/10 1979 i Strängnäs.

V.3) ERIK AXEL HALLBERG, f 2/7 1889 i Kärnbo sn, d 29/3 1979 i Strängnäs. - G m BERTA SOFIA RAGNHILD NN, f 14/3 1896 i Lund, d 26/6 1974 i Mariefred.

V.4) OSKAR HUGO HALLBERG, f 16/2 1891 i Kärnbo sn, d 17/6 1988 i Strängnäs. - G m AGNES TERESIA NN, f 12/4 1891 i Barva sn, d 16/5 1977.

V.5) KRISTINA ELISABET HALLBERG, f 14/9 1893 i Kärnbo sn, d 27/10 1956 i Kärnbo sn. Död ogift.

IV.b) EDLA MARIA GUSTAFVA WALLANDER, f 5/5 1866 i Mariefred, d.

II.d) BRITTA LENA DUNSTRÖM, f 30/12 1796 i Klitsberga, Overselö sn, d 31/1 1797 i Klitsberga, Överselö sn.

(41) = I.1) ERIK ERIKSSON, f 1/5 1745 i Merlänna, Länna sn, d 29/6 1808 i Länna sn. Dog i Lungsot. - G 15/10 1769 i Länna m ANNA PÄRSDOTTER, f 25/7 1742 i Biörktorp, Länna sn, döpt 27/7, d 9/2 1785 kl. 11 f.m. i Länna sn. Faddrar: Erik Andersson i Råcklänna, Drängen Hindrik Hindriksson(Bonnvier) i Haglyda, Erik Erssons Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Stina Larsdotter i Biörktorp.(2)(3)(38)

Barn:

II.a) KATARINA ERIKSDOTTER, f 31/3 1771 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

II.b) STINA ERIKSDOTTER, f 14/7 1774 i Merlänna, Länna sn, d 27/10 1844 i Åsäng, Länna sn. - G 2/10 1798 i Länna m JAN JANSSON, f 27/5 1776 i Tofsta, Länna sn, d 13/10 1826 i Åsäng, Länna sn. Bonde 2/4 mantal på Åsäng 278 i Länna sn.(38)

Barn:

III.1) ANNA KATARINA JANSDOTTER, f 27/3 1800 i Tofsta, Länna sn, d. Flyttade med föräldrarna 1803 till Åsäng, Länna sn. - G 1825 m LARS JANSSON, d. Skräddare.(38)

III.2) JOHAN JANSSON, f 3/11 1801 i Tofsta, Länna sn, d 28/12 1868 i Tofsta, Länna sn. Bonde i Åsäng 1/4 mantal under Åkers styckebruk i Byringe Västra Rote. - G 1830 m MARIA GRETA ERIKSDOTTER, f 11/6 1801 i Magsjötorp, Länna sn, d.(38)

Barn:

IV.a) CLARA CHRISTINA JANSDOTTER, f 1/7 1834 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

IV.b) CARL JOHAN JANSSON, f 1/5 1837 i Åsäng, Länna sn, d 6/2 1920 i Bronäs, Lilla Malma sn. Hemmansbrukare. Carl Johan var bonde vi gubbklinten Ärla sn. En gammal släktgård från mitten av 1600-talet. Han brukade gården från 1860 - 1868. Från år 1868 brukare av Bronäs i L:a Malma sn. Carl Johan härstammar från vallonsläkten Bonnevier, som inflyttade till Sverige från Theux i Belgien år 1615. - G 25/12 1860 m BRITA SOFIA SETTERLUND, f 20/5 1840 i Axnäs, Ärla sn, d 2/5 1920 i Bronäs, Lilla Malma sn.(38)

Barn:

V.1) ELIN MARIA CARLSDOTTER, f 9/11 1861 i Åsäng, Länna sn, d 16/9 1953 i Skälby, Munktorps sn.(38)

V.2) ARVID CARL CARLSSON, f 2/8 1863 i Åsäng, Länna sn, d 18/7 1941 i Gnesta sn. Lantbrukare i Lundby, Lilla Malma sn.(38)

V.3) FRANS AUGUST CARLSSON, f 19/5 1865 i Åsäng, Länna sn, d. Död som barn. Begravd L:a Malma Kyrkogård.(38)

V.4) HILDA MARIA CARLSDOTTER, f 22/9 1867 i Åsäng, Länna sn, d 2/3 1934 i Malmköping.(38)

V.5) EMIL JOHAN CARLSSON, f 18/11 1868 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 1/11 1950 i Malmköping. Bokhållare, Träförädlingen,Malmköping.(38)

V.6) GUSTAF ADOLF CARLSSON, f 24/6 1870 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 16/5 1879 i Bronäs, Lilla Malma sn. Död som barn. Begravd L:a Malma Kyrkogård.(38)

V.7) ERIK IVAR CARLSSON, f 3/2 1872 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 30/8 1947 i Rekarne, Tumbo sn. Volontär. Järnvägskontorist.(38)

V.8) ANNA OTTILIA CARLSDOTTER, f 15/9 1875 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 1937 i Nyköping.(38)

V.9) AXEL VILHELM KARLSSON, f 7/4 1881 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 31/8 1971 i Malmköping. Axel var den sista av nio syskon. Samma år gifte sig den äldsta systern med lantbrukaren Vilhelm Eriksson från Vallby utanför Esklilstuna. Axel gick i 6-årig folkskola och därefter två år i Högre Folkskolan i Malmköping. Mellersta Sörmlands Järnväg Byggdes och invigdes 1907 där Axel fick anställning.År 1916 sökte Axel förflyttning till Stockhom- Nynäs järnväg med stationeringsort Nynäshamn. Efter några år blev han befordrad till Ösmo. Där fick han även bli chef för posten som samarbetade med järnvägen. Axel fick många förtroendeuppdrag under åren till pensioneringen. 1944 Sålde de sin villa och flyttade till Malmköping. Som pensionär arbetade han som föreståndare för jordbrukskassan i Malmköping. Han hjälpte även kyrkoherden med en del skrivarbeten. Vd 80 års ålder pensionerade han sig. Villan såldes och de flyttade till Stiftelsen Malmköpingshem på Landsvägsgatan, och vid 90 års ålder bodde de på Hemgården tills de slutade sina dagar 1971.(38)

III.3) ERIK JANSSON, f 28/9 1804 i Åsäng, Länna sn, d 1846 i Löflund, Länna sn. Torpare i kronotorp Löflund, Länna sn. Faddrar Per Eriksson,Erik Jansson,Britta Kaisa Rådstrum, Ulrika Zetterberg. Född klockan 12 em enligt födelseboken. Löflund r.rtorp under Söderlänna i Merlänna Södra rote. Inflyttad från Åsäng 1831. - G 19/10 1828 i Länna m BRITA STINA ANDERSDOTTER SÖDERBERG, f 25/10 1807 i Hälla, Länna sn, d 31/3 1881 i Löflund, Länna sn.(38)

Barn:

IV.a) KARL FREDRIK ERIKSSON, f 3/4 1830 i Åsäng, Länna sn, d 27/1 1876. Stattorpare i Bränntomten, kronotorp under Söderlänna. - G 6/11 1853 m CATHARINA LOVISA PERSDOTTER, f 22/10 1827 i Härad sn, d.(38)

Barn:

V.1) JOHANNA MATILDA KARLSDOTTER, f 1854 i Lövlund, Länna sn, d 3/7 1933 i Härrungslund, Åker sn.(38)

V.2) LOVISA JOSEFINA KARLSDOTTER, f 12/4 1856, d.(38)

V.3) ADOLF FREDRIK KARLSSON, f 4/3 1859, d.(38)

V.4) GUSTAV ERIK KARLSSON, f 8/1 1862, d.(38)

IV.b) ANNA LOTTA ERIKSDOTTER, f 30/3 1833 i Löflund, Länna sn, d 1852 i Löflund, Länna sn.(38)

IV.c) STINA LOVISA ERIKSDOTTER, f 28/8 1835 i Löflund, Länna sn, d före 1836 i Löflund, Länna sn.(38)

IV.d) FREDRIKA MATILDA ERIKSDOTTER, f 18/12 1840 i Löflund, Länna sn, d 1881 i Länna sn. - G 30/12 1869 i Löflund, Länna sn, m ERIK VILHELM ANDERSSON(LENNSTRÖM), f 2/1 1848 i Strängnäs, Skedinge lsf, d. Statare. Bodde på Byringe östra rote Ekdalen 1876-85, sedan på Dyringe västra rote Porskärr inflyttad i Länna fs 1873 bodde då påLöflund till 1876. Omgift 1883 med Maria Matilda Bergkvist född 1847, medförde oäkta sonen Karl Johan 1874-08-05.(38)

Barn:

V.1) CARL ERIK ANDERSSON, f 6/10 1868 i Länna sn, d.(38)

V.2) JOHAN ALFRED ANDERSSON, f 3/2 1870 i Länna sn, d.(38)

V.3) VILHELM ANDERSSON, f 30/6 1872 i Åker sn, d.(38)

V.4) JOHANNA FREDRIKA ANDERSSON, f 12/9 1874 i Länna sn, d.(38)

V.5) HULDA MATILDA ANDERSSON, f 15/8 1876 i Länna sn, d september 1955 i Barva sn. Kom från Åker 1893 till Björktorp som piga hos en släkting.Familjen hette Johan Ernst Servander född 1873 vars fader Johan August Servander född 1840 var gift med Hilda Maria Jansdotter född 1846 som var dotter till J P Persson och Hedda Lisa Olsdotter. - G m JOHAN ALFRED LARSSON, f 11/10 1873 i Dunker sn, d 7/10 1960 i Barva sn. Torpare. Dräng på Granboda 1893-1895. Arbetade som statardräng i Gillberga fs Albro år 1900. Stämtorp 1889-1893 Lilla Åskärr from1895. Var 1910 bosatta på Länna bruk (D) arbetade som statdräng. 1910 bosatt på torpet Nybygget i Länna.(38)

Barn:

VI.a) JOHAN ERIK LARSSON, f 1900 i Gillberga sn, d.(38)

VI.b) ANNA VIKTORIA LARSDOTTER, f 1903 i Ärla sn, d.(38)

VI.c) RIKARD ALFRED LARSSON, f 7/2 1908 i Länna sn, d 7/9 1992 i Kungsör. Kyrkogårdarbetare. - G m MÄRTA LINNEA ERIKSDOTTER, f 11/3 1911 i Barva sn, d 18/11 1990 i Kungsör.(38)

Barn:

VII.1) INGVAR VALENTIN LARSSON, f 24/4 1931 i Råby Rekarne sn, d 5/3 1985 i Kloster.(38)

VII.2) NN LARSSON(son;gift och 3 barn).(38)

VII.3) NN LARSSON(dotter).(38)

VII.4) NN LARSSON(son).(38)

VII.5) NN LARSSON(dotter).(38)

VI.d) EDIT MARIA LARSDOTTER, f 18/5 1910 i Nybygget, Länna sn, d 30/3 1987 i Eskilstuna Fors. - G m NN SAHLÉN.(38)

V.6) FRANS EDVIN ANDERSSON, f 15/8 1878 i Länna sn, d.(38)

V.7) GUSTAF OSKAR ANDERSSON, f 1/12 1881 i Länna sn, d.(38)

IV.e) ERIK AXEL ERIKSSON, f 6/5 1845 i Löflund, Länna sn, d.(38)

III.4) STINA JANSDOTTER, f 20/4 1807 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 12 em Stina gifte sig 1829 11/10 med sonen Anders Jansson i Åby Strängnäs, där Stina var piga. Modern änkanStina Eriksdotter i Åsäng var närvarande under vigseln. - G 11/10 1829 i Strängnäs m ANDERS JANSSON, d.(38)

III.5) ANDERS JANSSON, f 21/1 1810 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

III.6) GUSTAF JANSSON, f 8/4 1813 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 4 fm.(38)

III.7) FREDRIK JANSSON, f 12/10 1817 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 3 fm.(38)

III.8) MARIA SOPHIA JANSDOTTER, f 15/7 1821 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

II.c) PER ERIKSSON, f 1/4 1778 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

II.d) ANNA ERIKSDOTTER, f 12/5 1782 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

(42) = I.1) ANDERS ANDERSSON, f 1742 i Sandvik, Länna sn, d i Björktorp, Länna sn p g a magvärk. Bonde i Björktorp, Länna sn. - G 1:o 29/9 1765 i Länna m KATARINA PÄRSDOTTER, f 14/11 1737 i Biörktorp, Länna sn, döpt 20/11, d 1787 i Björktorp, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Ersson i Stora Låmmartorp, Drängen Anders Larsson i Biörktorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Anna Andersdotter i Råcklänna. - G 2:o 1788 m ANNA MARIA ANDERSDOTTER, f 23/2 1758 i Navarstorp, Länna sn, d 15/10 1838 i Björktorp, Länna sn p g a ålderdomssvagheter. Gift 1788 med änklingen Anders Andersson.(2)(38)(43)(44)

Barn i 1:a giftet:

II.a) PÄR ANDERSSON, f 19/10 1767 i Björktorp, Länna sn.(43)

II.b) ANDERS ANDERSSON, f 19/12 1769 i Björktorp, Länna sn, d 23/11 1838 i Rocklänna, Länna sn p g a bröstsjukdom. Till hustruns föräldrar i Nyckelberga, Länna. Till Rocklänna, Länna efter hustruns död, 1799, och omgift samma år. - G 1:o 11/10 1795 i Länna m CHRISTINA JACOBSDOTTER, f 17/11 1774 i Nyckelberga, Länna sn, d 18/7 1797 i Nyckelberga, Länna sn p g a häftig feber efter en förlossning. Flyttade in hos föräldrarna i Nyckelberga efter vigseln. - G 2:o 1799 m LENA MATSDOTTER, f 11/11 1770 i Rocklänna, Länna sn. Gift 31/10 1790. Omgift efter första makens död(ERIK HINDRICHSSON BONNEVIER;f 1765, d 1798) med Anders Andersson 1799.(43)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ANDERS ANDERSSON, f 4/7 1797 i Nyckelberga, Länna sn, d 2/8 1797 i Nyckelberga, Länna sn.(43)

Barn i 2:a giftet:

III.2) PER ANDERSSON, f 7/12 1800 i Rocklänna, Länna sn, d 11/10 1804 i Rocklänna, Länna sn.(43)

III.3) MARIA ANDERSDOTTER, f 10/5 1804 i Rocklänna, Länna sn, d. - G 1830 i Länna m ERIK ERSSON, f 2/4 1803 i Magsjötorp, Länna sn.(43)

Barn:

IV.a) ERIK ERSSON, f 29/9 1831 i Rocklänna, Länna sn.(43)

IV.b) ANNA MATHILDA ERSDOTTER, f 12/1 1836 i Rocklänna, Länna sn.(43)

III.4) GUSTAF ANDERSSON, f 14/10 1808 i Rocklänna, Länna sn, d 1/1 1883 i Lilla Åskärr, Länna sn. Flyttade 1832 till Lilla Åskärr, Länna sn. - G 25/11 1832 i Länna m MARIA LOTTA PERSDOTTER, f 1/5 1811 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

Barn:

IV.a) JOHANNA GUSTAFSDOTTER, f 1/2 1833 i Lilla Åskärr, Länna sn. Föder 1:a barnet 1856 när hon är trolovad, men de gifter sig inte förrän 10/10 1858. Till Stora Åskärr, Länna 1867. Till Härad 11/11 1895. - G 10/10 1858 i Länna m ANDERS GUSTAF PERSSON, f 17/5 1837 i Lilla Lommarboda, Länna sn, d. Dräng, Bonde.(43)

Barn:

V.1) GUSTAF ADOLF GUSTAFSSON, f 2/2 1856 i Lilla Åskärr, Länna sn, d. Född i februari, men födelselängd saknas för det året. Dock anges datumet till 2/2 i HFL år 1876. Gift i Stora Åskärr, Länna 29/2 1877. Till Klackhaga, Länna 1880. - G 29/2 1877 i Länna m EMMA PERSDOTTER, f 24/3 1857 i Ärla sn, d. Piga. Har en oäkta son före äktenskapet: Carl Oskar född 18/10 1876 i Länna.(43)

Barn:

VI.a) ADOLF FRIDOLF GUSTAVSSON, f 23/6 1878 i Stora Åskärr, Länna sn, d 29/3 1932 i Hanneberg, Ärla sn. Från föräldrarna i Klackhaga, Länna till L:a Åstorp, Länna 1894. Till Härad 24/10 1895. Gift 11/4 1904 m. Anna Augusta Gustafsson från Hökängen, Härad. Till Ärla 1904. - G 11/4 1904 m ANNA AUGUSTA GUSTAFSSON, f 11/8 1881 i Hökängen. Ärla sn, d 29/5 1959 i Hamra, Ärla sn. Död på ålderdomshemmet Hamra, Ärla.(43)

VI.b) GUSTAF ERLAND GUSTAFSSON, f 22/10 1881 i Klackhaga, Länna sn, d. Till Härad 24/10 1902.(43)

VI.c) ERIK ERNST GUSTAFSSON, f 20/10 1884 i Klackhaga, Länna sn, d. Till Vallby 28/10 1900.(43)

VI.d) ROBERT HILMER GUSTAFSSON, f 9/1 1890 i Klackhaga, Länna sn, d.(43)

VI.e) EMIL FREDRIK GUSTAFSSON, f 18/7 1891 i Klackhaga, Länna sn, d.(43)

VI.f) AXEL FERDINAND GUSTAFSSON, f 8/12 1895 i Klackhaga, Länna sn, d 18/9 1899 i Klackhaga, Länna sn i sviter efter difteri.(43)

V.2) JOHANNA JOSEPHINA GUSTAFSDOTTER, f 10/4 1865 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 3/5 1865 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

V.3) LOVISA ALBERTINA GUSTAFSDOTTER, f 6/5 1866 i Lilla Åskärr, Länna sn, d. - G 1885 i Länna m CARL AXEL CARLSSON, f 9/1 1858 i Länna sn, d. Dräng.(43)

Barn:

VI.a) CARL ANTON CARLSSON, f 13/6 1885 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

VI.b) GUSTAF LEONARD CARLSSON, f 20/8 1887 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

VI.c) HERTA LOVISA CARLSSON, f 13/4 1890 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

V.4) MARIA JOSEFINA GUSTAFSDOTTER, f 1/12 1869 i Stora Åskärr, Länna sn, d. - G 19/9 1891 i Länna m JOHAN ALBERT LUNDQVIST, f 18/6 1869 i Barva sn, d.(43)

Barn:

VI.a) ALMA JOSEFINA LUNDQVIST, f 30/10 1891 i Länna, d.(43)

V.5) EMMA AUGUSTA GUSTAFSDOTTER, 1/8 1875 i Stora Åskärr, Länna sn, d. - G 28/12 1895 i Länna m JOHAN ARVID HEDERÉN, f 15/10 1874 i Härad sn, d.(43)

Barn:

VI.a) ESTER AUGUSTA HEDERÉN, f 10/4 1895 i Stora Åskärr, Länna sn före äktenskapet, d.(43)

IV.b) PER ERIK GUSTAFSSON, f 19/12 1838 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 18/1 1920 i Lilla Åskärr, Länna sn. Till Björktorp, Rocklänna by, Länna 30/10 1863, och gift med dotter i gården 31/10 1863. Till L:a Åskärr, Länna 1867. Död där p.g.a. ålderdom. - G 31/10 1863 i Länna m EVA CHRISTINA JANSDOTTER, f 10/9 1842 i Björktorp, Länna sn, d 29/3 1918 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

Barn:

V.1) EMMA LOVISA GUSTAFSSON, f 26/11 1865 i Björktorp, Rocklänna by, Länna sn, d 7/6 1931 i Öknastugan, Barva sn. Giftermål och flytt från föräldrarna i Stora Åstorp, Länna till Haglida, Länna 1885. G 1885 m ERIK WILHELM ERIKSSON, f 11/2 1862 i Länna, d 4/11 1952 på Wallingatan 25, Eskilstuna Fors.(43)

Barn:

VI.a) LOVISA EUGENIA ERIKSSON, f 4/9 1888 i Haglida, Länna sn, d 5/7 1891 i Haglida, Länna sn.(43)

VI.b) HILMA SOFIA ERIKSSON, f 16/5 1894 i Haglida, Länna sn, d 28/8 1972 på Sveavägen 22, Eskilstuna. - G 5/6 1913 m ERIK OSKAR ANDERSSON, f 27/4 1887 i Ärla sn, d 14/12 1953 på Schröderstjernas Väg 23, Eskilstuna.(43)

VI.c) CARL AXEL ERIKSSON, f 14/7 1897 i Haglida, Länna sn, d 26/12 1992 på Sveavägen 30B, Eskilstuna Kloster. - G 15/1 1916 m OLGA ELEONORA NN, f oäkta 16/2 1898 i Adalund, Sundby sn, d 17/3 1983.(43)

V.2) KARL ERIK GUSTAFSSON, f 20/11 1869 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 8/9 1936 i Skäggesta, Strängnäs Sfs, begravd i Länna sn. - G 1892 m SOFIA WILHELMINA HEDERÉN, f 26/11 1866 i Härad sn, d 12/7 1933 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a hjärnblödning.(43)

Barn:

VI.a) GERDA WILHELMINA GUSTAFSSON, f 25/10 1893 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 24/10 1958 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster. - G 12/8 1916 m EMIL VILHELM BERGSTRÖM, f 26/9 1893 i Härad sn, d 21/9 1963 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster.(43)

IV.c) ANDERS FREDRIK GUSTAFSSON, f 3/1 1846 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 13/7 1937 i Seminariet 3, Strängnäs Sfs. Statdräng. Till Mariedal, Härad 26/10 1871. Till Strängnäs 24/10 1873. Från Åker till Löflund, Länna 21/11 1876. Änkling (19/2 1935). - G 15/10 1871 m ANNA MATHILDA ERSDOTTER, f 14/2 1850 i Länna sn, d 19/2 1935.(43)

Barn:

V.1) HILDA MARIA GUSTAFSSON, f 30/3 1872 i Mariedal, Härad sn, d 16/11 1960 på Mäster Olofsgatan 6, Strängnäs Sfs. Flyttar från föräldrarna i Ulfhäll, Strängnäs Lfs till Lottesta 1, Härad 24/10 1888. Till Strängnäs 19/10 1890. Änka 1/12 1926. - G m KARL AXEL ÖSTERMAN SÖDERMAN, f 12/7 1873, d 1/12 1926 i Åkerö, Rådmansö sn p g a hjärtfel. Skeppare, Fiskare.(43)

Barn:

VI.a) KARL HILDING SÖDERMAN, f 24/4 1898 i Strängnäs Sfs före äktenskapet, d 10/10 1972 i Nyby 8, Rådmansö sn. - G 22/10 1922 m AUGUSTA DOROTEA ANDERSSON, f 23/1 1902 i Finspång, Risinge sn, d 24/6 1973 på Kvisthamragatan 10, Norrtälje.(43)

V.2) GUSTAF ERLAND GUSTAFSSON, f 30/5 1874 i Strängnäs, d.(43)

V.3) CARL AXEL GUSTAFSSON, f 28/2 1878 i Länna sn, d.(43)

V.4) ADOLF ALBERT GUSTAFSSON, f 9/3 1879 i Löflund, Länna sn, d.(43)

V.5) HERTHA JOSEFINA GUSTAFSSON, f 23/1 1882 i Löflund, Länna sn, d.(43)

II.c) ANNA ANDERSDOTTER, f 12/4 1772 i Björktorp, Länna sn, d 9/10 1811 i Björktorp, Länna sn.(43)

II.d) JOHAN ANDERSSON, f 4/8 1776 i Björktorp, Länna sn, d 27/9 1835 i Stämtorp, Länna sn p g a bröstsjukdom. Bonde, Kyrkvärd. Flytt till Stämtorp, Länna sn 1807. - G 1803 i Länna m CATHARINA JACOBSDOTTER, f 22/9 1784 i Nyckelberga, Länna sn, d.(43)

Barn:

III.1) CATHARINA JANSDOTTER, f 3/3 1805 i Björktorp, Länna sn, d 15/6 1886 i Stämtorp, Länna sn p g a ålderdom. Flytt till Råcklänna 1825. Tillbaka till Stämtorp 1826. - G 1824 i Länna m ERIK ERSSON, f 11/11 1798 i Magsjötorp, Länna sn, d 7/3 1871 i Stämtorp, Länna sn. Flytt till Stämtorp 1824 och giftermål, och tillbaka till Råcklänna 1825.Tillbaka till Stämtorp 1826.(43)

Barn:

IV.a) CARL ERIK ERSSON, f 20/9 1827 i Stämtorp, Länna sn, d 1832 i Stämtorp, Länna sn.(43)

IV.b) JAN AUGUST ERSSON LILJEQVIST, f 22/4 1830 i Stämtorp, Länna sn, d. Skomakare, Handlare.(43)

IV.c) CLARA CHRISTINA ERSDOTTER, f 22/12 1832 i Stämtorp, Länna sn, d.(43)

IV.d) ALBERTINA JOSEPHINA ERSDOTTER, f 8/2 1840 i Stämtorp, Länna sn, d 12/5 1924 i Stämtorp, Länna sn. - G 9/6 1861 i Länna m JOHAN ALBERT JANSSON, f 8/6 1840 i Björktorp, Länna sn, d 17/6 1903 på Strängnäs lasarett p g a magcancer och lunginflammation. Bonde, Nämndeman. Flytt till Stämtorp, Länna 31/10 1861.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL JANSSON, f 17/2 1861 i Stämtorp, Länna sn, d 4/3 1947 i Nyboda 1:1, Härad sn. Flytt till Nyboda, Härad 12/6 1899. - G 20/8 1892 i Länna m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 17/5 1870 i Grindstugan, Ånhammar, Gryt sn, d 31/5 1965 i Skäggesta, Åker sn.(43)

Barn:

VI.a) SIGRID INGEBORG JANSSON, f 12/12 1892 i Stämtorp, Länna sn, d 4/6 1957 i Källstugan, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Källstugan, Länna 18/11 1911. Gift där 5/6 1915 med sonen på gården. - G 5/6 1915 i Länna m KARL FERDINAND GUSTAFSSON, f 4/4 1886 i Länna sn, d 28/4 1969 i Källstugan 1:1, Länna sn.(43)

Barn:

VII.a) SVEA GERTRUD INGEBORG GUSTAFSSON, f 2/1 1918 i Källstugan, Länna.(43)

VI.b) JOHANNA AXELINA JANSSON, f 11/11 1893 i Stämtorp, Länna sn, d 30/12 1981 på Fafnevägen 18, Strängnäs. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Länna 18/11 1911. Tillbaka 28/11 1912. Giftermål 10/2, och flytt till L:a Gölkärr, Länna 1/4 1916.Till Strängnäs 18/4 1916. - G 10/2 1916 m ERNST ROBERT KARLSSON, f i Länna sn, d 18/8 1979 på Fafnevägen 18, Strängnäs.(43)

VI.c) ANDERS FRITHIOF JANSSON, f 30/12 1895 i Stämtorp, Länna sn, d 10/6 1978 i Stenhammar, Byringe, Länna sn. Velocipedreparatör. - G 22/11 1924 i Åker m ESTER MARIA SKÖLD från Lövsvedet, Åker, f 25/9 1902 i Länna sn, d 5/2 1986 på Pensionärshemmet, Länna sn.(43)

VI.d) GUSTAF AXEL JANSSON, f 4/1 1899 i Stämtorp, Länna sn, d 3/4 1971 i Sorrento, Byringe, Länna sn. Postförare. - G 29/10 1926 i Länna m EDIT CECILIA LINNÉA KARLSSON, f oäkta 10/6 1901 i Ärla sn, d 17/1 2000 på Riagården, Åkers Styckebruk.(43)

VI.e) ANNA MALVINA JANSSON, f 2/5 1902 i Nyboda, Härad sn, d 8/6 1902 i Nyboda, Härad sn.(43)

V.2) EDLA JOSEFINA JANSSON, f 19/7 1868 i Stämtorp, Länna sn, d 18/10 1969 i Gäversnäs, Helgesta, Flens Kn. Blev 101 år. Flytt till Länna Bruk 1890. Flytt till Hagalund, Länna 1894. Flytt till L:a Tobo, Härad 8/3 1902. Till Brostugan, Länna 10/11 1903. Till Länna bruk, Länna 1909. - G 4/12 1887 i Länna m ERIK ALBERT ANDERSSON BERGSTRÖM, f 1/11 1861 iLänna sn, d 28/9 1903 i Lilla Tobo, Härad p g a cancer. Angivet i HFL Stämtorp 1886-90 "förut Bergström".(43)

Barn:

VI.a) JOSEFINA ELISABET BERGSTRÖM, f 11/1 1888 i Stämtorp, Länna, d 25/9 1909 i Stämtorp, Länna sn p g a lungsot. Till Björktorp, Länna 1903 som piga. Till Stämtorp, Länna 1905.(43)

VI.b) LINNÉA ALBERTINA BERGSTRÖM, f 24/2 1891 i Länna Bruk, Länna sn, d 16/7 1980 på Tunagården, Eskilsgatan 64, Eskilstuna. Till Härad 1905. Änka 28/9 1950. - G m NN NN.(43)

VI.c) SIGNE KATARINA BERGSTRÖM, f 30/4 1896 i Hagalund, Länna sn, d 22/4 1948 i Kolsäter, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stora Lommartorp, Länna 1913 som piga. Till Stämtorp, Länna 1917. Gift Lindell 21/11 1918. Piga. - G 21/11 1918 m NN LINDELL.(43)

VI.d) ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917. - G 2/10 1927 m ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969.(43)

V.3) CARL ALBERT JANSSON, f 4/10 1873 i Stämtorp, Länna sn, d 22/6 1875 i Stämtorp, Länna sn.(43)

V.4) GERDA ALBERTINA JANSSON, f 1/2 1883 i Stämtorp, Länna sn, d 13/7 1978 på läkarstationen, Strängnäs. - G 23/6 1903 i Länna m ERNST WILHELM MALMLÖF, f 5/10 1877 i Hellestad, Linköpings län, d 26/1 1940.(43)

Barn:

VI.a) SVEN SIGFRID MALMLÖF, f 11/4 1904 i Stämtorp, Länna sn, d 28/1 1972 i Valla, Ärla sn. - G 30/10 1927 m HELGA MATILDA VIKTORIA STENQVIST, f 1/10 1902 i Lilla Tobo, Härad sn, d 1/9 1988 på Bohnstedts väg 3E, Ärla sn.(43)

III.2) ANDERS JANSSON, f 25/2 1807 i Stämtorp, Länna sn, d 11/6 1826 i Stämtorp, Länna sn. Vådaskjuten till döds av drängen Jan Andersson i gården.(43)

II.e) ERIC ANDERSSON, f 6/10 1779 i Björktorp, Länna sn, d 7/7 1852 i Skarpsätter, Länna sn p g a drunkning. Giftermål och flytt till Skarpsätter, Länna 1806. - G 1806 i Länna m ANNA PERSDOTTER, f 24/7 1784 i Skarpsätter, Länna sn, d 14/1 1850 i Skarpsätter, Länna sn p g a lungsot.(38)(43)

Barn:

III.1) CATHARINA ERSDOTTER, f 21/8 1807 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.2) MARIA "LOTTA" CHARLOTTA ERSDOTTER, f 19/2 1814 i Skarpsätter, Länna sn, d 16/7 1856 i Storsvedet, Länna sn. Till Storsvedet, Länna 1846. - G 1834 m ANDERS JANSSON, f 21/1 1810 i Åsäng, Länna sn, d.(43)

Barn:

IV.a) Dödfödd dotter, f 23/3 1835 i Skarpsätter, Länna sn, d 23/3 1835 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.b) SOPHIA ANDERSDOTTER, f 27/3 1836 i Skarpsätter, Länna sn, d 27/3 1836 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.c) ANDERS FREDRIK ANDERSSON, f 24/11 1837 i Skarpsätter, Länna sn, d 1/1 1838 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.d) CLARA CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 19/5 1841 i Skarpsätter, Länna sn, d 21/6 1842 i Skarpsätter, Länna sn p g a kikhosta och slag.(43)

IV.e) ANNA GRETA ANDERSDOTTER, f 5/1 1844 i Skarpsätter, Länna sn, d 6/1 1844 i Skarpsätter, Länna sn p g a medfödd svaghet.(43)

IV.f) CARL AXEL ANDERSSON, f 26/6 1845 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.3) ANNA GRETA ERSDOTTER, f 1/7 1820 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.4) CHRISTINA ERSDOTTER, f 18/9 1822 i Skarpsätter, Länna sn, d. - G 1:o m PER-ERIK JANSSON. d. - G 2:o 1857 m JOHAN ERIK BERGSTRÖM, d. Dräng.(38)(43)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) GUSTAV ROBERT PERSSON BERGSTRÖM, f 1854 i Länna sn, d 1923, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn. Hemmansägare. - G m HELENA JOHANNA OLIVIA HELLGREN, f 1860 i Taxinge sn, d.(38)

Barn:

V.1) KARL GOTTHARD BERGSTRÖM, f 1882 i Taxinge sn, d, bosatt 1890 i Källdsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn.(38)

V.2) GUSTAV ALEXANDER BERGSTRÖM, f 1884 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.3) OSKAR EMANUEL BERGSTRÖM, f 1887 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.4) FRIDA ELISABETH BERGSTRÖM, f 1888 i Turinge, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.5) ANTON ESAIAS BERGSTRÖM, f 1889 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.6) ERNST SAMUEL BERGSTRÖM, f 1892 i Turinge sn, d, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

III.5) SOPHIA ERSDOTTER, f 23/4 1825 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

Barn i 2:a giftet:

II.f) STINA ANDERSDOTTER, f 1/7 1789 i Björktorp, Länna sn, d 29/4 1850 i Björktorp, Länna sn p g a "gikt som angripit huvudet". - G 1/11 1807 i Länna m OLOF ANDERSSON, f 6/1 1786 i Stora Åstorp, Länna sn, d 21/3 1843 i Björktorp, Länna sn p g a kräfta(cancer). Bonde, Nämndeman.(43)(45)

Barn:

III.1) ANDERS OLSSON, f 22/6 1808 i Björktorp, Länna sn, d 1838 i Länna sn. Drunknade i Mörtsjön. - G 1834 i Länna m ANNA SOPHIA GUSTAFSDOTTER RASK, f 9/10 1815 i Soldattorp 689, Länna sn som dotter till soldat Gustaf Rask, d 5/4 1874 i Ytterenhörna sn. Flytt till Grindstugan, Länna 1839, efter makens död. Omgift 10/10 1841. Någon gång mellan 1851-1855 straffad för kreatursstöld enl. HFL. Död i Ytterenhörna, "skriven på socknen" p.g.a. smittkoppor.(43)

Barn:

IV.a) CLARA CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 6/11 1834 i Björktorp, Länna sn, d. Flyttar från Björktorp till modern i Grindstugan, Länna 1844, och till Merlänna Nergården, Länna 1849 för att tjäna som piga, och till Björktorp, Länna 1851. Till Rocklänna Nr.2 i Rocklänna by, Länna 1852, och till Rocklänna Nr.1 1853. 1858 skriven på "inom socknen" som f.d. piga. Flytt 6/8 1859 till Turinge församling.(43)

IV.b) JOHANNA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 2/2 1837 i Björktorp, Länna sn, d 30/11 1840 i Grindstugan, Länna sn.(43)

III.2) ANNA CHARLOTTA OLSDOTTER, f 31/3 1810 i Björktorp, Länna sn, d 24/1 1856 i Björktorp, Länna sn. Led av fallandesot (epilepsi).(43)

III.3) ERIC OLSSON, f 19/3 1813 i Björktorp, Länna sn, d 18/4 1813 i Björktorp, Länna sn.(43)

III.4) CHRISTINA OLSDOTTER, f 30/5 1814 i Björktorp, Länna sn, d 1/6 1814 i Björktorp, Länna sn.(43)

III.5) SOPHIA OLSDOTTER, f 20/12 1815 i Björktorp, Länna sn, d 19/3 1871 i Granboda, Länna sn. Giftermål och flytt till Granboda, Länna 5/12 1837. - G 5/12 1837 i Länna m ANDERS OLSSON, f 14/7 1811 i Granboda, Länna sn, d 16/1 1864 i Granboda, Länna sn p g a "inslagen gikt".(43)

Barn:

IV.a) SOPHIA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 14/11 1839 i Granboda, Länna sn, d 27/8 1913 i Stubbetorp, Dunker sn p g a hjärtfel, slag. Hon och maken tar över gården efter föräldrarna 1871. Flytt till Stubbetorp, Dunker 4/3 1902. - G 24/6 1861 i Länna m CARL JOHAN ANDERSSON, f 19/7 1838 i Merlänna, Länna sn, d 5/2 1915 i Stubbetorp, Dunker sn p g a influensa, luftrörskatarr. Kyrkvärd.(43)

Barn:

V.1) CARL ERLAND CARLSSON, f 22/3 1868 i Granboda, Länna sn, d 10/12 1941 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. Tar över gården 1902. - G 4/10 1891 i Länna m TEKLA JOSEFINA HENRIKSSON, f 23/9 1866 i Länna sn, d 21/6 1946 i "Stg 49 å Gorsinge", Strängnäs Sfs.(43)

Barn:

VI.a) VALBORG JOSEFINA CARLSSON, f 26/3 1892 i Granboda, Länna sn, d 2/2 1969 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. - G 8/6 1912 i Länna m OSKAR BASILIUS NILSSON, f 30/5 1888 i Gåsinge sn, d 12/1 1968 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. Dräng i Granboda.(43)

V.2) HILMA SOPHIA CARLSSON, f 8/7 1873 i Granboda, Länna sn, d 10/7 1963 i Skogshyddan, Beckåsen, Lilla Malma sn. Flyttar med mannen och föräldrar till Stubbetorp, Dunker 4/3 1902. Står i dödboken som född 1872. - G 31/5 1896 i Länna m KARL EMIL HAMLIN, f 9/6 1873 i Vansö sn, d 30/5 1956 i Skogshyddan, Beckåsen, Lilla Malma sn.(43)

Barn:

VI.a) HILDUR SOFIA HAMLIN, f 18/10 1908 i Stubbetorp, Dunker sn, d 18/6 1993 på Taptovägen 8, Malmköping, Lilla Malma sn. Står i dödboken som född i Dunker. - G 14/2 1947 m BROR SIXTEN ELIAS STÅLBERG, f 17/4 1909 i Lilla Malma sn, d 23/7 1992 på Taptovägen 8, Malmköping, Lilla Malma sn.(43)

IV.b) CARL AXEL ANDERSSON, f 27/6 1845 i Granboda, Länna sn, d 19/6 1935 i Vreta, Turinge sn. Giftermål 27/10 1867 och flytt till Murmästaretorp,Taxinge församling 1/11 1867. Flytt till Wreta, Turinge 14/3 1872. - G 27/10 1867 m SOFIA ALBERTINA LÄNDIN, f 28/4 1845 i Botkyrka sn, d 9/5 1922 i Vreta, Turinge sn.(43)

Barn:

V.1) GUSTAF ARVID ANDERSSON, f 4/6 1871 i Murmästartorp, Taxinge sn, d.(43)

V.2) ALMA AXELINA ANDERSSON, f 19/7 1875 i Vreta, Turinge sn, d 25/10 1938 i Vreta, Turinge sn. Skriven där vid sin död på södertälje lasarett p.g.a. diabetes.(43)

V.3) LOVISA ALBERTINA ANDERSSON, f 26/8 1877 i Vreta, Turinge sn. Gift 19/5 1895 och flytt till Nykvarns säteri. - G 19/5 1895 m GUSTAF ALFRED CARLSSON, f 19/11 1865 i Turinge sn, d. Slaktare.(43)

Barn:

VI.a) GUSTAF HILMER CARLSSON, f 23/7 1895 i Nykvarns säteri, Turinge sn, d 24/9 1964 i Asphagen, Södertälje. - G 23/1 1920 m EBBA EUGENIA NN, f 16/2 1901, d 28/12 1985 på Lindsborgsvägen 11, Södertälje.(43)

V.4) SOFIA ELISABET ANDERSSON, f 8/10 1884 i Vreta, Turinge sn, d.(43)

IV.c) GUSTAF ROBERT ANDERSSON, f 18/8 1849 i Granboda, Länna sn, d.(43)

IV.d) JOHAN AUGUST ANDERSSON, f 23/4 1853 i Granboda, Länna sn, d.(43)

III.6) HEDVIG ELISABETH OLSDOTTER, f 22/7 1818 i Björktorp, Länna sn kl.09:00 på morgonen, d 10/11 1894 i Björktorp, Länna sn. - G 16/11 1839 i Länna m JOHAN PETER PERSSON, f 28/12 1815 i Kråknäs, Länna sn, d 27/6 1879 i Björktorp, Länna sn. Bonde i Björktorp inflyttad från Kråknäs 1839, nämndeman.(43)

Barn:

IV.a) JOHAN ALBERT JANSSON, f 8/6 1840 i Björktorp, Länna sn, d 17/6 1903 på Strängnäs lasarett p.g.a. magcancer och lunginflammation. Bonde, nämndeman. Flytt till Stämtorp, Länna 31/10 1861. - G 9/6 1861 i Länna m ALBERTINA JOSEPHINA ERSDOTTER, f 8/2 1840 i Stämtorp, Länna sn, d 12/5 1924 i Stämtorp, Länna sn.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL JANSSON, f 17/2 1861 i Stämtorp, Länna sn, d 4/3 1947 i Nyboda 1:1, Härad sn. Flytt till Nyboda, Härad 12/6 1899. - G 20/8 1892 i Länna m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 17/5 1870 i Grindstugan, Ånhammar, Gryt sn, d 31/5 1965 i Skäggesta, Åker sn.(43)

Barn:

VI.a) SIGRID INGEBORG JANSSON, f 12/12 1892 i Stämtorp, Länna sn, d 4/6 1957 i Källstugan, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Källstugan, Länna 18/11 1911. Gift där 5/6 1915 med sonen på gården. - G 5/6 1915 i Länna m KARL FERDINAND GUSTAFSSON, f 4/4 1886 i Länna sn, d 28/4 1969 i Källstugan 1:1, Länna sn.(43)

Barn:

VII.1) SVEA GERTRUD INGEBORG GUSTAFSSON, f 2/1 1918 i Källstugan, Länna sn.(43)

VI.b) JOHANNA AXELINA JANSSON, f 11/11 1893 i Stämtorp, Länna sn, d 30/12 1981 på Fafnevägen 18, Strängnäs. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Länna 18/11 1911. Tillbaka 28/11 1912. Giftermål 10/2, och flytt till L:a Gölkärr, Länna 1/4 1916.Till Strängnäs 18/4 1916. - G 10/2 1916 m ERNST ROBERT KARLSSON, f 17/12 1892 i Länna sn, d 18/8 1979 på Fafnevägen 18, Strängnäs.(43)

VI.c) ANDERS FRITHIOF JANSSON, f 30/12 1895 i Stämtorp, Länna sn, d 10/6 1978 i Stenhammar, Byringe, Länna sn. Velocipedreparatör. - G 22/11 1924 i Åker m ESTER MARIA SKÖLD från Lövsvedet, Åker, f 25/9 1902 i Länna sn, d 5/2 1986 på Pensionärshemmet, Länna sn.(43)

VI.d) GUSTAF AXEL JANSSON, f 4/1 1899 i Stämtorp, Länna sn, d 3/4 1971 på Sorrento, Byringe, Länna sn. Postförare. - G 29/10 1926 m EDIT CECILIA LINNÉA KARLSSON, f oäkta 10/6 1901 i Ärla sn, d 17/1 2000 på Riagården, Åkers Styckebruk.(43)

VI.e) ANNA MALVINA JANSSON, f 2/5 1902 i Nyboda, Härads sn, d 8/6 1902 i Nyboda, Härads sn.(43)

V.2) EDLA JOSEFINA JANSSON, f 19/7 1868 i Stämtorp, Länna sn, d 18/10 1969 i Gäversnäs, Helgesta, Flens Kn. Flytt till Länna Bruk 1890. Flytt till Hagalund, Länna 1894. Flytt till L:a Tobo, Härad 8/3 1902. Till Brostugan, Länna 10/11 1903. Till Länna bruk, Länna 1909. - G 4/12 1887 m ERIK ALBERT ANDERSSON BERGSTRÖM, f 1/11 1861 i Länna sn, d 28/9 1903 i Lilla Tobo, Härad p g a cancer. Angivet i HFL Stämtorp 1886-90 "förut Bergström".(43)

Barn:

VI.a) JOSEFINA ELISABET BERGSTRÖM, f 11/1 1888 i Stämtorp, Länna sn, d 25/9 1909 i Stämtorp, Länna sn p g a lungsot. Piga. Till Björktorp, Länna 1903 som piga. Till Stämtorp, Länna 1905.(43)

VI.b) LINNÉA ALBERTINA BERGSTRÖM, f 24/2 1891 i Länna Bruk, Länna sn, d 16/7 1980 på Tunagården, Eskilsgatan 64, Eskilstuna. Till Härad 1905. Änka 28/9 1950. - G m NN NN.(43)

VI.c) SIGNE KATARINA BERGSTRÖM, f 30/4 1896 i Hagalund, Länna sn, d 22/4 1948 i Kolsäter, Länna sn. Piga. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stora Lommartorp, Länna 1913 som piga. Till Stämtorp, Länna 1917. Gift Lindell 21/11 1918. - G 21/11 1918 m NN LINDELL.(43)

VI.d) ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917. - G 2/10 1927 m ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969.(43)

V.3) CARL ALBERT JANSSON, f 4/10 1873 i Stämtorp, Länna sn, d 22/6 1875 i Stämtorp, Länna sn.(43)

V.4) GERDA ALBERTINA JANSSON, f 1/2 1883 i Stämtorp, Länna sn, d 13/7 1978 på läkarstationen, Strängnäs. - G 23/6 1903 i Länna m ERNST WILHELM MALMLÖF, f 5/10 1877 i Hellestad, Linköpings län, d 26/1 1940.(43)

Barn:

VI.a) SVEN SIGFRID MALMLÖF, f 11/4 1904 i Stämtorp, Länna sn, d 28/1 1972 i Valla, Ärla sn. - G 30/10 1927 m HELGA MATILDA VIKTORIA STENQVIST, f 1/10 1902 i Lilla Tobo, Härad sn, d 1/9 1988 på Bohnstedts väg 3E, Ärla sn.(43)

IV.b) EVA CHRISTINA JANSDOTTER, f 10/9 1842 i Björktorp, Länna sn, d 29/3 1918 i Lilla Åskärr, Länna sn. - G 31/10 1863 i Länna m PER ERIK GUSTAFSSON, f 19/12 1838 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 18/1 1920 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a ålderdom. Till Björktorp, Rocklänna by, Länna 30/10 1863, och gift med dotter i gården 31/10 1863. Till L:a Åskärr, Länna 1867.(43)

Barn:

V.1) EMMA LOVISA GUSTAFSSON, f 26/11 1865 i Björktorp, Rocklänna by, Länna sn, d 7/6 1931 i Öknastugan, Barva sn. Giftermål och flytt från föräldrarna i Stora Åstorp, Länna till Haglida, Länna 1885. - G 1885 m ERIK WILHELM ERIKSSON, f 11/2 1862 i Länna, d 4/11 1952 på Wallingatan 25, Eskilstuna Fors.(43)

Barn:

VI.a) LOVISA EUGENIA ERIKSSON, f 4/9 1888 i Haglida, Länna sn, d 5/7 1891 i Haglida, Länna sn.(43)

VI.b) HILMA SOFIA ERIKSSON, f 16/5 1894 i Haglida, Länna sn, d 28/8 1972 på Sveavägen 22, Eskilstuna. - G 5/6 1913 m ERIK OSKAR ANDERSSON, f 27/4 1887 i Ärla sn, d 14/12 1953 på Schröderstjernas Väg 23, Eskilstuna.(43)

VI.c) CARL AXEL ERIKSSON, f 14/7 1897 i Haglida, Länna sn, d 26/12 1992 på Sveavägen 30B, Eskilstuna Kloster. - G 15/1 1916 m OLGA ELEONORA NN, f oäkta 16/2 1898 i Adalund, Sundby sn, d 17/3 1983.(43)

V.2) KARL ERIK GUSTAFSSON, f 20/11 1869 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 8/9 1936 i Skäggesta, Strängnäs Sfs. Begravd i Länna sn. - G 1892 m SOFIA WILHELMINA HEDERÉN, f 26/11 1866 i Härad sn, d 12/7 1933 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a hjärnblödning.(43)

Barn:

VI.a) GERDA WILHELMINA GUSTAFSSON, f 25/10 1893 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 24/10 1958 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster. - G 12/8 1916 m EMIL VILHELM BERGSTRÖM, f 26/9 1893 i Härad sn, d 21/9 1963 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster.(43)

IV.c) HILDA MARIA JANSDOTTER, f 21/12 1845 i Björktorp, Länna sn, d. Tar över gården efter föräldrarna c:a 1893. - G 6/10 1872 m JOHAN AUGUST SERRANDER, f 25/6 1840 i Åker sn, d.(43)

Barn:

V.1) JOHAN ERNST SERRANDER, f 8/10 1873 i Strängnäs, d 29/6 1959 i Rocklänna 3:1, Länna sn. Tar över gården Björktorp efter föräldrarna någon gång mellan 1896-1904. - G 26/11 1893 m ANNA CONSTANTIA CARLSSON, f 14/5 1874 i Fellingsbro sn, d 10/7 1967 i Byringe 7:15, Länna sn.(43)

Barn:

VI.a) EDIT CONSTANTIA SERRANDER, f 9/3 1894 i Björktorp, Länna sn, d 24/1 1898 i Björktorp, Länna sn p g a magkatarr.(43)

VI.b) ELNA AMANDA MARIA SERRANDER, f 29/6 1896 i Björktorp, Länna sn, d 8/8 1899 i Björktorp, Länna sn p g a difteri.(43)

VI.c) KARIN INGEBORG SERRANDER, f 17/11 1898 i Björktorp, Länna sn, d 10/10 1991 på Stockenströms väg 26H, Åkers styckebruk. Änka 16/3 1984. - G m JOHAN BERNHARD LINDBERG, f 8/11 1891 i Länna sn, d 16/3 1984 på Stockenströms väg 26H, Åkers styckebruk.(43)

VI.d) ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969. G 2/10 1927 m ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917.(43)

VI.e) ANNA INGRID SERRANDER, f 1/10 1907 i Björktorp, Länna sn, d 14/2 1913 på epidemisjukhuset i Strängnäs p g a scharlakansfeber.(43)

VI.f) HILDUR VIKTORIA SERRANDER, f 30/1 1911 i Björktorp, Länna sn, d 4/8 1999 i Länna sn. Gift Lannerbring. Änka 13/2 1968. - G m NN LANNERBRING.(43)

IV.d) CARL ROBERT JANSSON, f 27/2 1848 i Björktorp, Länna sn, d 8/8 1866 i Björktorp, Länna sn p g a bröstinflammation.(43)

IV.e) EDLA GUSTAVA JANSDOTTER, f 30/4 1851 i Björktorp, Länna sn, d 15/12 1925 i Eskilshem III 13 p g a cancer. Född i Björktorp, Länna under namnet Edla Augusta. Byter mellannamn till Gustava i folkräkningen 1900. - G m JOHAN AXEL JANSSON(BONNEVIER), f 26/11 1853 i Valnarstorp, Länna sn, d 1/7 1927 i Eskilshem III 13. Försörjde sig som torpare i Länna. Flytt till Nählen med fru och yngste sonens familj 1908. Därefter till Eskilstuna Kloster 1914, och försörjde sig där som renhållningsentrepenör till sin död i kronisk bronkit. Bodde då i Eskilshem III 13. Hans farfars farfar var Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1722 i Länna Bruk, Länna sn).(43)

Barn:

V.1) AXEL SEVERIN JOHANSSON(BONNEVIER), f 24/4 1875 i Valnarstorp, Länna sn, d 13/1 1937 i Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, Eskilstuna Kloster. Bodde i Björndammen, Carlslund, Dunker. Flytt till Länna 12/10 1902. Flytt till Malma Nr.1,Lilla Malma, och arbete där som kusk. Flytt till Åsby, Eskilstuna Fors 27/4 1911, sid 1102. Flytt till Kloster 5/12 1913 sid.930, och arbete som maskinist. Till sid.855 1920. I A II:SCB utdrag förs.bok 1930 sid.213 bor han tills.med hustrun i kvarteret Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, och är eldare. Död p.g.a. lunginflammation. Bodde vid döden i kvarteret Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster, makan levde då. Gravsatt: 19370124 : Gravpl. nr: 01 036 530. Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD. - G 25/2 1896 i Dunker m LOVISA MATILDA THORSLUND, f 6/3 1879 i Knutstorp, Länna sn, d. Hittat på FinnGraven.se, rätt person?: LOVISA JOHANSSON Född: : Avliden: 19460922 : Gravsatt: 19460922 : Gravpl. nr: 01 021 358 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.(43)

Barn:

VI.a) AXEL RUDOLF JOHANSSON(BONNEVIER), f 3/12 1897 i Carlslund, Dunker sn, d 19/4 1980 i Eskilstuna p g a magcancer. Arbetade som åkeriarbetare och droskförare. Körde enligt uppgift Eskilstunas sista hästdroska. - G 20/11 1920 m ANNA ELISABETH KARLSSON BRODD, f 6/1 1894 i Ärna nr 1, Eskilstuna Kloster, d 13/11 1957 på Ruddammsgatan 5, Eskilstuna Kloster. Dopvittnen var morbrodern Gustaf Leonard Brodd i Marielund, Eskilstuna Kloster och hans hustru. Anna Elisabeths far kan ha varit drängen Carl Johan Carlsson född 25/1 1869 i Munktorp. Kom till barnhemmet i Eskilstuna pastorat 27/11 1900. Till Stenkvista 12/10 1907.(43)

Barn:

VII.1) KARL AXEL ARNE JOHANSSON(BONNEVIER), f 4/8 1921 i Eskilstuna, d 7/4 2003 på Serenadvägen 36, Nacka. Frånskild 13/5 1985. G m RAGNHILD ELISABET STRANDBERG, f 2/3 1923 i Attmar, d 23/2 1987 på Albygatan 125, Sundbyberg. Född i Attmar, men modern tycks ha varit skriven i Östersund. Frånskild 13/5 1985.(43)

Barn:

VIII.a) BIRGITTA ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1964.(43)

VIII.b) BRITT ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1966.(43)

VII.2) KARIN ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1/11 1925 i Eskilstuna, d 23/11 1997 i Akalla, Stockholm. Flyttade som ensamstående mor till Stockholm, där hon gifte sig 1952, med Sven Lennart Strömqvist, en järnvägsanställd född 26/9 1918 (ingen födelseort angiven i dödboken), död 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Sthlm. Arbetade först i underklädesbutik på S:t Eriksgatan, och senare på järnaffär vid S:t Eriksplan. - G 1952 m SVEN LENNART STRÖMQVIST, f 26/9 1918, d 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Stockholm. Järnvägsanställd.(43)

Barn:

VIII.a) GUN-BRITT ANITA STRÖMQVIST, f 26/1 1946, d 7/1 2000. Född i Eskilstuna Kloster, nöddöpt, eftersom hon föddes omkring en månad för tidigt, och var mycket liten. Är osäker på om hennes föräldrar någonsin var gifta, och därför om hon hette Johansson eller Carlsson som nyfödd.Växte upp i Stockholm. Arbetade först på PK-banken, och senare på Postgirots personalavdelning. Bodde i Bromsten 1965-1979.Död i Kälvesta, Spånga församling, Stockholm p.g.a. hjärntumör. - G m NN NN, f 1944.(43)(46)

VI.b) GRETA LOVISA JOHANSSON(BONNEVIER), f 23/4 1900, d 30/10 1978. Född i Björndammen, Carlslund, Dunker. Gift med kungligt tillstånd p.g.a. hennes låga ålder 10/6 1917. Begravd på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JOHAN NÄHL, f 22/1 1889, d 24/2 1964. Kvarnarbetare. Född i Dunker. Gift 10/7 1917. Död i Eskilstuna.(43)

Barn:

VII.1) KARL LENNART NÄHL, f 18/7 1917, d 8/10 1990. Transportarbetare. Född i Eskilstuna Kloster. Begravd i Minneslunden på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Gift med Karin Elisabet född 2/8 1915 i Husby-Rekarne. Död på Tallv.1B/Tallåsgården, Eskilstuna 20/11 2003. - G m KARIN ELISABET LUNDQVIST, f 1/8 1915, d 20/11 2003. Hembiträde. Född i Husby-Rekarne. Död på Tallv.1B/Tallåsgården, Eskilstuna.(43)

Barn:

VIII.a) KARL BÖRJE LENNART NÄHL, f 22/4 1939, d 18/6 2007. Född i Eskilstuna Kloster. Död på Hästskobacken 1, Eskilstuna Fors.(43)

VI.c) KARIN MATILDA JOHANSSON(BONNEVIER), f 16/11 1908, d 10/12 2002. Född i Eskilstuna Fors. Gift med: KARL JULIUS KINDGREN Född: 18960210 : Avliden: 19840904 : Gravsatt: 19841015 Begravda på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. I samma grav: KARL ÅKE KINDGREN Född: 19320424 : Avliden: 20060717. Son? Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JULIUS KINDGREN, f 10/2 1896, d 4/9 1984. Född i Strängnäs Sfs. Gift 14/7 1928. Död på Eleonorag.7 B, Eskilstuna KLoster.(43)

Barn:

VII.1) KARL ÅKE KINDGREN, f 24/4 1932, d 17/7 2006. Född i Eskilstuna Kloster. Död ogift på Östra Storg.2 A, Eskilstuna Kloster.(43)

V.2) ALBERT RUDOLF JOHANSSON(BONNEVIER), f 31/12 1879, d 18/5 1944. Född i Länna. Gift 21/12 1905. Kallades Svartens-Albert. Död i Länna p.g.a. lunginflammation. - G m MATILDA KAROLINA PERSDOTTER, f 15/2 1879, d 5/11 1950. Född i Ärla.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MATILDA JOHANSSON(BONNEVIER), f 6/11 1906, d 4/12 1972. Född i Ärila. Gift Narén 23/12 1928. Död på Rutger Fuchsgatan 6A 1/2 tr., Sthlm. - G m NN NARÉN.(43)

VI.b) ALBERT GUNNAR JOHANSSON(BONNEVIER), f 2/2 1909, d 24/8 1989. Född i Ärila. Lastbilschaufför.Gift i Eskilstuna 1934-10-06.Död i Eskilstuna Fors. - G m GURLI LINNÉA MARIA HALLKVIST, f 20/12 1911, d 11/6 2001. Född i Eskilstuna Fors. Död i Eskilstuna Fors.(43)

III.7) CARL OLOF OLSSON, f 30/6 1821, d 26/7 1828. Född i Björktorp, Länna. Död p.g.a. slag.(43)

III.8) GUSTAF OLSSON, f 26/7 1824, d 26/7 1825. Född i Björktorp, Länna. "Död i Sthlm, vid en på honom verkställd operation".(43)

II.g) MARIA ANDERSDOTTER, f 2/3 1792 i Björktorp, Länna sn, d 23/8 1839 i Ösäter, Länna sn p g a lungsot. - G 1811 i Länna m LARS LARSSON, f 20/7 1787 i Krogen, Länna sn, d 8/1 1838 i Ösäter, Länna sn p g a förkylning. Hemmansbrukare. Flytt från Krogen till Ösäter 1814. Bodde i Björktorp till 1819, flytt till Walnarstorp, Länna detta år. Ösäter, Länna c:a 1824.(43)(47)

Barn:

III.1) MARIKA ULRIKA LARSDOTTER, f 4/12 1811 i Björktorp, Länna sn, d 7/1 1887 i Fattighuset, Merlänna rote, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Ösäter, Länna till Winterled, Länna 1835 för att tjäna som piga, och tillbaka till Ösäter 1836. Flytt till Länna bruk 1839. Till St.Göltorp, Länna 1840 till Källdalen, Länna 1842, och tillbaka till St.Göltorp 1844. Till Starrkärr, Länna 1846. Till Klackhaga, Länna 1847 som inhyses piga. Till fattighuset, Merlänna rote, Länna 1875. (43)

III.2) ANNA SOPHIA LARSDOTTER, f 22/12 1819 i Valnarstorp, Länna sn, d 23/3 1894 i Söderlida, Barva sn. Flytt till Helltorp, Hammarby församling 14/3 1838. Gift 24/3 1840. Flytt med svärföräldrarna till Söderlida, Barva församling 14/3 1851. - G 24/3 1840 m CARL ERIK LARSSON, f 16/6 1820 i Länna sn, d 25/4 1883 i Söderlida, Barva sn. Flytt från Helltorp, Hammarby till Söderlida, Barva som brukare av gården 14/3 1851.(43)

Barn:

IV.a) CARL JOHAN CARLSSON, f 15/1 1840 i Helltorp, Hammarby sn, d 14/5 1864 i Stora Häradsäng, Ärla sn p g a lungsot. Gift 10/3 1861 i Söderlida, Barva. Flytt till St.Häradsäng, Ärla församling 24/10 1861 för att tjäna som statdräng. - G 10/3 1861 i Barva m ANNA LOTTA ALIN, f 3/5 1835 i Ärla sn. Piga i Söderlida, Barva. Gift där 1861. Flytt med sonen till Ståråd, Ärla 1864 efter makens död. Omgift med drängen Anders Peter Andersson 11/3 1834 i Dunker. Flytt till Mostugan, Länna 23/10 1866. Flytt till Högbo, Ärla 3/3 1870. Flytt till Fagernäs und.Stålbåga, Ärla 1/11 1885. Flytt till Biarhallsnäs el. Fagernäs, Dunker 3/11 1890. Till Ärla 26/3 1893.(43)

Barn:

V.1) JOHANNA SOPHIA CARLSDOTTER, f 4/10 1860 i Söderlida, Barva sn, d 8/11 1861 i Stora Häradsäng, Ärla sn p g a slag.(43)

V.2) CARL ERIK CARLSSON, f 15/8 1862 i Stora Häradsäng, Ärla sn, d. Gift i Högbo, Ärla 24/5 1885. Flytt till Flättorp und. Rinkesta, Ärla 1/11 1885. Flytt till Munkstugan, Ärla 1/11 1886. Flytt till Eskilstuna nr.77 sid 218, 25/10 1889. Till Eskilstuna Kloster sid.50, Kumla, Bryggaretorp 18/11 1890. Till Biarhallsnäs el.Fagernäs, Dunker 27/10 1891. Till Västra Småsjön, Ärla 23/3 1893. Flytt till Stora Lida, Kjula 18/3 1896. Flytt till Lövhagen el. Persberg, Eskilstuna Kloster 16/3 1904, sid 737. Flytt till Nybygget, Dunker 14/11 1907. Flytt till Marielund, Torshälla Lfs 24/10 1910. Till Stensätter, Torshälla Lfs 1917. - G 24/5 1885 i Ärla m SELMA LAGERLÖF, f 22/6 1867 i Stockholm Maria Magdalena. Gift i Högbo, Ärla 24/5 1885. Notering i HFL "1:a nattvard 1882, fostrad i Sjöändan". I HFL Dunker 1906-12 står efternamnet Lagerberg. Missförstånd eller ändring p.g.a. författarinnan?(43)

Barn:

VI.a) ANNA EUGENIA CARLSSON, f 17/9 1885 i Högbo, Ärla sn, d 10/3 1973. Flytt från föräldrarna i Stora Lida, Kjula till L:a Häradsäng, Ärla 24/10 1903.Till Vännersborg (Nytorp), Ärla 1905. Till Anneberg (sid 469), Torshälla Sfs 18/10 1905. Till Vännersborg, Ärla 22/10 1906. Gift 2/12 1906. Till Sofiero, Ärla 1907. Till Tuna nr.1, Ärla 1910. Till Eskilstuna Fors 30/9 1912. - G 2/12 1906 m FRANS WILHELM KARLSSON EK, f 2/7 1873 i Åttinge grindstuga, Ärla sn, d 29/7 1959. Soldat, stenarbetare.(43)

Barn:

VII.1) FRANS SIGVARD EK, f 5/8 1907 i Vännersborg, Ärla sn, d 4/5 1987,(43)

VII.2) ANNA MARGIT EK, f 18/8 1909 i Sofiero, Ärla sn, d 7/9 1972 på Kvarngärdesgatan 34, Eskilstuna. - G 27/12 1931 m JOHAN GÖSTA VALENTIN CHORELL, f 23/2 1907 i Eskilstuna Fors.(43)

VII.3) ERIK VILHELM EK, f 22/11 1911 i Tuna nr 1, Ärla sn, d 14/12 1972.(43)(48)

VI.b) HILDA CAROLINA CARLSSON, f 20/1 1890 i Eskilstuna, d 17/6 1983 på Störtloppsvägen 4B, Malmström, Eskilstuna Kloster. Född i Eskilstuna, Nr.77 (sid.218). Flytt till Dunker 12/11 1904. Till Ärila år?, och till Akaren, Dunker 17/11 1908, till Torshälla Lfs 2/11 1910. Gift Sjökvist. Död på Störtloppsvägen 4B/Malmström/, Eskilstuna Kloster. Änka 2/8 1942. - G m NN SJÖKVIST, d 2/8 1942.(43)

VI.c) SELMA ELEONORA CARLSSON, f 30/9 1897 i Stora Lida, Kjula sn, d 24/6 1986. - G m ERIK IVAN LARSSON, f 23/12 1889, d 15/12 1935. Bankarbetare.(43)

Barn;

VII.1) LARS ERIK LARSSON, f 29/12 1929 i Eskilstuna Fors, d 4/10 1998. Bytte efternamn till Källerteg.(43)

VI.d) INGRID MARIA CARLSSON, f 21/3 1902 i Stora Lida, Kjula sn, d 15/12 1988.(43)(49)

IV.b) LARS GUSTAF CARLSSON, f 30/8 1847 i Helltorp, Hammarby sn, d 24/9 1917 i Vällhammar, Barva sn. Flytt från föräldrarna i Söderlida, Barva 1871, men återkom 1873. Flytt till Egelberga, Barva 1874. Flytt till Sågstugan, Barva 1878. Flytt till Låsta, Härad 1888. Flytt till Tobo soldattorps nybygge, Härad 13/11 1890. Flytt till Prostökna, Barva 9/3 1891. Till Skogshall, Ärla 31/10 1893.Till Mortorp, L:a Malma 31/13 1897, och till Hult, L:a Malma 1899. Flytt till Ärla 10/4 1908. - G 7/11 1869 m JOHANNA CHARLOTTA TELL, f 7/6 1847 i Tobo soldattorp, Härad sn, d.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL CARLSSON, f 15/1 1870 i Söderlida, Barva sn, d 13/2 1870 i Söderlida, Baeva sn-(43)

V.2) EMILIA CHARLOTTA CARLSSON, f 19/4 1872 i Härad sn, d 13/4 1952 i Eskilstuna Kloster. Flytt från föräldrarna i Låsta, Härad till Jäder 19/10 1888, men återkom 2/4 1889. Gift 28/9 1890 med drängen Fredrik Adolf Andersson, och flytt till Säby, Barva 24/10 1890. Till Prostökna, Barva 1891. Till Norrökna, Barva 1893. Till Rosöga Hage, Härad 1894. - G 28/9 1890 m ADOLF FREDRIK ANDERSSON, f 6/2 1868 i Länna sn, d 1/5 1940 på Ålderdomshemmet, Barva sn. Statdräng.(43)(50)

Barn:

VI.a) SELMA FREDRIKA DOROTEA ANDERSSON, f 21/1 1891 i Säby, Barva sn, d.(43)

VI.b) BERTA CHARLOTTA SOFIA ANDERSSON, f 15/9 1892 i Prostökna, Barva sn, d.(43)

VI.c) LYDIA MATILDA ANDERSSON, f 14/3 1895 i Rosöga Hage, Härad sn, d.(43)

VI.d) LINNÉA ELISABET ANDERSSON, f 2/3 1897 i Rosöga Hage, Härad sn, d. Odöpt.(43)

VI.e) HELGA INGEBORG ANDERSSON, f 1/2 1900 i Rosöga Hage, Härad sn, d 24/7 1986 på Lagrådsgatan 28, Eskilstuna Fors. - G 26/9 1920 m KARL BERTIL OLSSON, f 2/5 1898 i Eskilstuna Fors, d 15/8 1986 på Lagrådsgatan 28, Eskilstuna Fors.(43)

V.3) GUSTAF EDVARD CARLSSON, f 29/5 1875 i Egelberga, Barva sn, d 16/11 1877 i Egelberga, Barva sn.(43)

V.4) CARL OSKAR LARSSON, f 11/6 1883 i Sågstugan, Barva sn, d 25/6 1901 i Mortorp, Lilla Malma sn p g a lungsot. Dräng.(43)

IV.c) JOHANNA MATILDA CARLSDOTTER, f 28/6 1859 i Söderlida, Barva sn, d 23/6 1938 i Lindholm, Barva sn. Flytt till Damsås, Barva 1881. Flytt till Ärla 1882. - G 23/10 1881 i Barva m ERIK GUSTAF ANDERSSON, f 17/6 1855 i Damsås, Barva sn, d.(43)

Barn:

V.1) HILMA MATILDA ANDERSSON, f 18/9 1882 i Damsås, Barva sn, d 12/8 1919 i Karkulla, Barva sn p g a Tbc. - G 23/6 1901 m KARL FREDRIK LIND, f 5/4 1874 i Lerbo sn, d 23/1 1907 i Grindstugan, Barva p g a lungsot.(43)

Barn:

VI.a) KARL VIDAR LIND, f 25/8 1901 i Grindstugan, Barva sn, d 10/12 1923 i Lindholm, Barva sn p g a Tbc. Byggnadssnickare.(43)

VI.b) GUSTAF IVAR LIND, f 22/10 1906 i Grindstugan, Barva sn, d 16/3 1990 på Gruvgången 39, Karlstads Dkfs. - G 22/5 1937 m MARIA VILHELMINA KARLSSON, f 6/8 1912 i Kjula sn, d 31/7 1970 i Long 1:50, Grums sn.(43)

VI.c) INGRID MARIA LIND, f oäkta 7/11 1910 i Åstorp, Barva sn, d.(43)

VI.d) HILMA INGEBORG LIND, f oäkta 7/5 1915 i Barva sn, d 26/1 1922 i Lindholm, Barva sn p g a septicaemia?.(43)

IV.d) ERIC ALFRED CARLSSON, f 21/4 1862 i Söderlida, Barva sn, d. Dräng, statdräng. Född i Söderlida, Barva. Flytt till Bondökna, Barva 1884. Gift i Bondökna 10/12 1885.Flytt till Säby, Barva 1886. Flytt till Prostökna, Barva 1887. Flytt till Hellby, Kjula 1893. Till Löfgård, Sundby 31/10 1895. Till Hagagård, Haga 3/11 1896 som rättare.Till Berga, Haga förs. 20/11 1900. Till Snörom, Vassunda församling 6/11 1903. Till Prästgården, Vassunda 10/11 1906. Till Ahla, Vassunda 1918. Tillbaka till Prästgården, Vassunda som jordbruksarbetare 1921. Till Haknäs, Vassunda 1922. - G 10/12 1885 i Barva m LOVISA WILHELMINA JOHANSDOTTER, f 11/4 1861 i Barva sn, d 2/5 1917 i Prästgården, Vassunda sn.(43)

Barn:

V.1) ERIK GOTTHARD ERIKSSON, f 31/1 1886 i Bondökna, Barva sn, d.(43)

V.2) ALFRED GUNNAR ERIKSSON, f 21/6 1887 i Säby, Barva sn, d 4/8 1887 i Säby, Barva sn.(43)

V.3) ALFRIDA WILHELMINA ERIKSSON, f 16/6 1889 i Prostökna, Barva sn, d 16/9 1971 i Kvarntorp 1:2, Knivsta sn. Utflyttad till Knivsta 22/12 1912. Tillbaka till Prästgården, Vassunda 11/11 1914. Gift i Haknäs, Vassunda 25/10 1918. Flytt till Edeby, Vassunda 1920. Tillbaka till Haknäs 1921. - G 25/10 1918 i Vassunda m KARL JOHAN ANDERSSON, f 20/3 1878 i Skepptuna sn, d 20/2 1958. Statdräng. Gift 1:a gg 1/7 1902.Skild från 1:a hustrun 27/9 1917. Gift i Haknäs, Vassunda 25/10 1918. Flytt till Edeby, Vassunda 1920, anställd som stalldräng. Tillbaka till Haknäs 1921.(43)

V.4) ERIK WIDAR ERIKSSON, f 19/10 1895 i Löfgård, Sundby sn, d.(43)

III.3) JOHAN ERIC LARSSON, f 18/12 1824 i Ösäter, Länna sn, kl. 09:00 på morgonen, d 24/1 1890 i Valnarstorp, Länna sn p g a hjärnfeber (?). Torpare, järnarbetare vid Åkers styckebruk. Gift 22/4 1849. Omgift efter 1:a hustruns död m. Clara Albertina Bergqvist född 8/1 1840. - G 22/4 1849 m ANNA MARIA ERSDOTTER, f 5/10 1819 i Solberga, Gryts sn, d 24/1 1866 i Valnarstorp, Länna sn p g a bröstinflammation.(43)

Barn:

IV.a) ANNA ULRIKA JANSDOTTER, f 3/6 1849 i Lidökna, Länna sn, d 3/5 1885 i Gorsingelund, Strängnäs Lfs p g a lungsot. Flytt till Krogen, Länna som piga 1867, och till Söderlänna, Länna 1869. Giftermål och flytt till Igelsjön, Härad 4/4 1871. Till Bråttstugan, Länna 24/10 1873. Till Gorsingelund, Larslunda rote, Strängnäs Lfs 1877. - G 4/4 1871 m PER ERIC CARLSSON, f 30/3 1850 i Härad sn, d 17/1 1931 i Gård 138, Strängnäs Sfs. Flytt till Bråttstugan, Länna för att tjäna som statdräng 1874. Flytt till Näsbyholm, Härad 24/10 1885,efter 1:a makans död. Omgift i Näsbyholm, Härad 3/1 1886 efter 1:a makans död, änkling återigen 1/3 1909.(43)

Barn:

V.1) JOHAN ERIC PETTERSSON CARLSSON, f 1/1 1872 i Igelsjön, Härad sn, d 30/3 1959 i Låda 3532, Eskilstuna. Statdräng. Flytt från fadern i Näsbyholm, Härad, till Strängnäs 18/11 1885. Tillbaka till Härad före 1890. Till Öknatorp, Barva 1890. Till Härad 1892. Till Bondäng el.Bjurkärr, Barva 1894. Gift med dottern på gården 27/11 1897. Till Bjursäter, Ärla 28/4 1902, tillsammans med svärföräldrarna. Till Rännbäcken, Barva 27/10 1902. Till Örbäcken, Ärla 27/10 1905. Till Bjursäter, Ärla 1906. Till Vännersborg, Ärla 1909 som hyresgäster. Till Ekelund, Barva 26/8 1910. Till Stavtorp, Barva 1910. Bor kvar vid längdens slut 1919. - G 27/11 1897 m ANNA MARIA KARLSSON, f 14/7 1872 i Dunker sn, d 2/8 1958 i Låda 3532, Eskilstuna.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MARIA LOVISA KARLSSON, f 21/3 1898 i Bondäng el. Bjurkärr, Barva sn, d 4/8 1975 i Låda 2022, Eskilstuna. - G 30/12 1922 m JOHN AXEL ÖBERG, f 25/9 1896 i Härad sn.(43)

VI.b) ERIK GUSTAF EINAR KARLSSON, f 20/7 1900 i Bondäng el. Bjurkärr, Barva sn, d 8/10 1975 på Fördelningsgatan 42, Eskilstuna. - G 25/10 1919 m EDIT SOFIA ANDERSSON, f 23/6 1898 i Barva sn, d 20/11 1969 på Fördelningsgatan 42, Eskilstuna.(43)

Barn:

VII.1) SVEN ERIK ALVAR KARLSSON, f 5/12 1919 i Stavtorp, Barva sn, d 29/6 1993.(43)(51)

V.2) HILDA MATHILDA KARLSSON, f 8/1 1874 i Bråttstugan, Länna sn, d 4/6 1874 i Bråttstugan, Länna sn.(43)

V.3) CARL ARVID KARLSSON, f 30/4 1875 i Bråttstugan, Länna sn, d 21/2 1971 på Ålderdomshemmet, Hölö, Södertälje. Dräng, körardräng, statdräng, rättare. Född i Bråttstugan, Länna. Till Eksvallen under Åkers Bruk, Härad 3/11 1890. Till Rosendal, Härad 11/11 1891. Till Lidökna, Härad 22/11 1892. Till Eksvallen, Härad 22/11 1894.Till Lottesta nr.3, Härad 18/11 1895. Till Svartbäcken, Härad 9/11 1896. Till Ånsöga, Eskilstuna Kloster 23/10 1897. Sid. 211 NB. Till Åsby nr.3, Helgarö 21/1 1899. Till Stenby, Fogdö 22/11 1900. Till Hyvena, Vansö 24/10 1901. Till Vålnäs, Fogdö 23/10 1902. Till Lundby nr.2, Fogdö 20/11 1903. Till Lagerlunda läg.h., Lundby nr.2, Fogdö 18/11 1904. Gift 25/4 1905. Till Husby, Ytterselö 26/4 1905. Till Fröberga, Överselö 24/10 1905. Till Berga kvarn, Åker 19/10 1907. Till Vidökna, Näshulta med dottern 1908. Till Albro nr.1, Gillberga 26/10 1909 där han blir statdräng. Till Rossvik, Husby-Rekarne 1910 där han åter får tjänst som kördräng, dock är han enligt kyrkboken inte inflyttad förrän 15/3 1911. Omgift 9/9 1911. Till Lindholm, Barva 18/10 1911. Till Räfsta nr.4, Jäder 19/4 1912. Till Kroberga, Ärla 23/10 1913 som rättare. Till Eskilstuna Kloster 23/10 1915. Död i ålderdomshemmet, Hölö, Södertälje. - G 1:o 25/4 1905 m KLARA VILHELMINA ANDERSSON, f 9/8 1879 i Härad sn, d 3/12 1907 i Berga Kvarn, Åker sn p g a lungsot. - G 2:o 9/9 1911 m EMMA LOVISA ANDERSSON, f 4/5 1878 i Länna sn, d. Hushållerska.(43)

Barn:

VI.a) KLARA ULRIKA VIKTORIA KARLSSON, f 16/9 1905 i Ytterselö sn, d.(43)

VI.b) SVEN EVERT KARLSSON, f 15/6 1907 i Strängnäs Lfs, d 7/5 1908 i Berga Kvarn, Åker sn p g a lunginflammation.(43)

VI.c) KARL EVERT KARLSSON, f 13/2 1912 i Lindholm, Barva sn, d. Notering i HFL Ärla AIIa:4: "Bet.T. lasar. d.12/2-15".(43)

VI.d) MATILDA KRISTINA KARLSSON, f 14/3 1915 i Kroberga, Ärla sn.(43)

V.4) VENDELA ULRIKA KARLSSON, f 25/3 1877 i Länna sn, d 12/2 1871 på Sictoniagården, Vansö sn, Strängnäs. - G 26/10 1897 m KARL ERIK SÖDERBLOM, f 1/2 1871 i Härad sn.(43)

V.5) JOHANNA LOVISA KARLSSON, f 30/8 1878 i Gorsingelund, Strängnäs, d 13/8 1966 på Bruksvägen 6 B, Åker sn. - G 11/10 1900 m JOHAN FREDRIK ZETTERLUND, f 18/8 1876 i Strängnäs landsförsamling.(43)

V.6) GUSTAF AUGUST KARLSSON, f 28/5 1881 i Gorsingelund, Strängnäs Sfs, d 27/6 1965 på Frödingsgatan 4 A, Eskilstuna Fors. - G 22/3 1952 m HELGA ELISABET PETTERSSON, f 5/1 1897 i Kohlsta, Vallby sn.(43)

V.7) ANNA VIKTORIA KARLSSON, f 1/12 1883 i Gorsingelund, Strängnäs Sfs, d 4/3 1963 på Kyrkogatan 10, Mariefred. Piga, mjölkerska. Född i Gorsingelund, Strängnäs Sfs. Gift 27/8 1909. Kom från Åker till Knåpet, Strängnäs Lfs 12/11 1910. Åter till Gustafsberg, Åker 3/11 1911. Till Stora Lundby, Kärnbo 1913. Till Mariefred 25/11 1916. Tillbaka till Stora Lundby, Kärnbo 10/11 1920. Till Läggesta, Mariefred 1927. Död på Kyrkogatan 10, Mariefred. - G 1:o 27/8 1909 m KARL OSKAR RUNDGREN, f 1/12 1875 i Åker sn, d 25/9 1923 i Stora Lundby, Kärnbo sn p g a blodkräfta(leukemi). Lantarbetare, statdräng, grovarbetare. - G 2:o 13/2 1926 m förköraren JOHAN VERNER LÄNNSTRÖM, f 15/8 1902, d genom självmord (hängning) 1/10 1938 i Läggesta, Mariefred.(43)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) ANNA ELISABET RUNDGREN, f 29/7 1909 i Åker sn, d 13/4 1999 på Bromstens Brink 6, Spånga, Stockholm. Änka 23/6 1990. - G m NN MAGNUSSON.(43)

VI.b) LINNÉA VIKTORIA RUNDGREN, f 2/5 1911 i Åker sn, d 8/9 1991 på Bergholmsgränd 1B, Mariefred, Strängnäs kommun. Änka 5/4 1966. - G m NN ÅBERG.(43)

IV.b) JOHAN AXEL JANSSON, f 26/11 1853 i Valnarstorp, Länna sn, d 1/7 1927 i Eskilshem III 13, Eskilstuna Kloster p g a kronisk bronkit. Försörjde sig som torpare i Länna. Flytt till Nählen med fru och yngste sonens familj 1908. Därefter till Eskilstuna Kloster 1914, och försörjde sig där som renhållningsentrepenör till sin död i kronisk bronkit. - G 29/3 1875 i Länna m EDLA GUSTAVA JANSDOTTER, f 30/4 1851 i Björktorp, Länna sn, d 15/12 1925 i Eskilshem III 13, Eskilstuna Kloster p g a cancer. Född i Björktorp, Länna under namnet Edla Augusta. Byter mellannamn till Gustava i folkräkningen 1900.(43)

Barn:

V.1) AXEL SEVERIN JOHANSSON, f 24/4 1875 i Valnarstorp, Länna sn, d 13/1 1937 i Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster. Bodde i Björndammen, Carlslund, Dunker. Flytt till Länna 12/10 1902. Flytt till Malma Nr.1,Lilla Malma, och arbete där som kusk. Flytt till Åsby, Eskilstuna Fors 27/4 1911, sid 1102. Flytt till Kloster 5/12 1913 sid.930, och arbete som maskinist. Till sid.855 1920. I A II:SCB utdrag förs.bok 1930 sid.213 bor han tills.med hustrun i kvarteret Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, och är eldare. - G 25/2 1896 i Dunker m LOVISA MATILDA THORSLUND, f 6/3 1879 i Knutstorp, Länna sn, d 22/9 1946 i Eskilstuna.(43)(52)(53)

Barn:

VI.a) AXEL RUDOLF JOHANSSON, f 3/12 1897 i Carlslund, Dunker sn, d 19/4 1980 i Eskilstuna p g a magcancer. Arbetade som åkeriarbetare och droskförare. Körde enligt uppgift Eskilstunas sista hästdroska. - G 20/11 1920 m ANNA ELISABETH KARLSSON BRODD, f 6/1 1894 i Ärna nr.1, Eskilstuna Kloster, d 13/11 1957 på Ruddammsgatan 5, Eskilstuna Kloster. Dopvittnen var morbrodern Gustaf Leonard Brodd i Marielund, Eskilstuna Kloster och hans hustru. Anna Elisabeths far kan ha varit drängen Carl Johan Carlsson född 25/1 1869 i Munktorp. Kom till barnhemmet i Eskilstuna pastorat 27/11 1900. Till Stenkvista 12/10 1907.(43)

Barn:

VII.1) KARL AXEL ARNE JOHANSSON, f 4/8 1921 i Eskilstuna, d 7/4 2003 på Serenadvägen 36, Nacka. Frånskild 13/5 1985. - G m RAGNHILD ELISABET STRANDBERG, f 2/3 1923 i Attmar sn, d 23/2 1987 på Albygatan 125, Sundbyberg. Född i Attmar, men modern tycks ha varit skriven i Östersund. Frånskild 13/5 1985.(43)

Barn:

VIII.a) BIRGITTA ELISABETH JOHANSSON, f 1964.(43)

VIII.b) BRITT ELISABET JOHANDSSON, f 1966.(43)

VII.2) KARIN ELISABETH JOHANSSON, f 1/11 1925 i Eskilstuna, d 23/11 1997 i Akalla, Stockholm. Flyttade som ensamstående mor till Stockholm, där hon gifte sig 1952, med Sven Lennart Strömqvist, en järnvägsanställd född 26/9 1918 (ingen födelseort angiven i dödboken), död 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Sthlm. Arbetade först i underklädesbutik på S:t Eriksgatan, och senare på järnaffär vid S:t Eriksplan. - G 1952 m SVEN LENNART STRÖMQVIST, f 26/9 1918, d 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Stockholm.(43)

Barn:

VIII.a) GUN-BRITT ANITA STRÖMQVIST, f 26/1 1946 i Eskilstuna Kloster, d 7/1 2000 i Kälvesta, Spånga, Stockholm p g a hjärntumör. Född i Eskilstuna Kloster, nöddöpt, eftersom hon föddes omkring en månad för tidigt, och var mycket liten. Är osäker på om hennes föräldrar någonsin var gifta, och därför om hon hette Johansson eller Carlsson som nyfödd.Växte upp i Stockholm. Arbetade först på PK-banken, och senare på Postgirots personalavdelning. Bodde i Bromsten 1965-1979. - G m NN NN, f 1944.(43)

Barn:

IX.1) KJELL STEFAN STRÖMQVIST, f 1965 i Spånga. - G 23/5 1992 m CAMILLA EGONIA SUNDQVIST, f 1968 i Lidingö.(43)

Barn:

X.a) ELIN JOHANNA EGONIA STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

X.b) RASMUS AXEL YNGVE STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

X.c) THOMAS BJÖRN EMIL STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

IX.2) MATS HÅKAN STRÖMQVIST, f 1967.(43)

IX.3) HELENA CARINA STRÖMQVIST, f 1972.(43)

VI.b) GRETA LOVISA JOHANSSON, f 23/4 1900 i Björndammen, Carlslund, Dunker sn, d 30/10 1978 i Eskilstuna, Kloster. Gift med kungligt tillstånd p.g.a. hennes låga ålder 10/6 1917. Begravd på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JOHAN NÄHL, f 22/1 1889 i Dunker sn, d 24/2 1964 i Eskilstuna. Kvarnarbetare.(43)

Barn:

VII.1) KARL LENNART NÄHL, f 18/7 1917 i Eskilstuna Kloster, d 8/10 1990 i Eskilstuna Kloster. Transportarbetare. Född i Eskilstuna Kloster. Begravd i Minneslunden på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. - G m KARIN ELISABET LUNDQVIST, f 2/8 1915 i Husby-Rekarne sn, d 20/11 2003 på Tallvägen 1B/Tallåsgården, Eskilstuna. Hembiträde.(43)

Barn:

VIII.a) KARL BÖRJE LENNART NÄHL, f 22/4 1939 i Eskilstuna Kloster, d 18/6 2007 på Hästskobacken 1, Eskilstuna.(43)

VI.c) KARIN MATILDA JOHANSSON, f 16/11 1908 i Eskilstuna Fors, d 10/12 2002 i Eskilstuna. - G 14/7 1928 m KARL JULIUS KINDGREN, f 10/2 1896 i Strängnäs Sfs, d 4/9 1984 på Eleonoragatan 7 B, Eskilstuna Kloster.(43)(54)

Barn:

VIII.a) KARL ÅKE KINDGREN, f 24/4 1932 i Eskilstuna Kloster, d 17/7 2006 på Östra Storgatan 2 A, Eskilstuna Kloster. Ogift.(43)

V.2) ALBERT RUDOLF JOHANSSON, f 31/12 1879 i Länna sn, d 18/5 1944 i Länna sn p g a lunginflammation. Kallades Svartens-Albert. - G 21/12 1905 m MATILDA KAROLINA PERSDOTTER, f 15/2 1879 i Ärla sn, d 5/11 1950.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MATILDA JOHANSSON, f 6/11 1906 i Ärla sn, d 4/12 1972 på Rutger Fuchsgatan 6A 1/2 tr., Stockholm. - G 23/12 1928 m NN NARÉN.(43)

VI.b) ALBERT GUNNAR JOHANSSON, f 2/2 1909 i Ärla sn, d 24/8 1989 i Eskilstuna Fors. Lastbilschaufför. - G 6/10 1934 m GURLI LINNÉA MARIA HALLKVIST, f 20/12 1911 i Eskilstuna Fors, d 11/6 2001 i Eskilstuna Fors.(43)

III.4) ANDERS LARSSON, f 27/3 1827 i Ösäter, Länna sn, d 26/1 1903 i Motala Verkstad, Motala. Dräng. Flytt till St.Sättertorp, Länna 1839 som tjänstegosse. Till Hult, Länna 1842 som dräng. Vidare till Norrlänna nr.2, Länna 1843. Till Valsmossens torp, Länna 1844. Tillbaka till Norrlänna nr.2, Länna 1845. Till Haglida, Länna 1848. Flyttar till Korptorp, Härad 24/10 1850. Gift 8/10 1853. Flytt till Åker 1853. - G 8/10 1853 m NN NN.(43)

III.5) CARL PETTER (ERIK) LARSSON LÄNNQVIST, f 3/12 1831 i Ösäter, Länna sn, d 12/4 1871 i Länna Bruk, Länna sn p g a lungsot. Dräng, stalldräng. Flytt till Krogen, Länna som fosterson hos farbrodern Jan 1839. Står i HFL Länna AI:12 1846-50 angiven som brorson Carl Erik. Flyttar 1852 till Länna bruk som dräng. Gifter sig där 26/12 1854. - G 26/12 1854 m TEKLA STÅLBOM, f 21/2 1832 i Länna Bruk, Länna sn, d. Står i folkräkningen 1880 som Länqvist stålbom, sjuksköterska, änka boende i Åkers styckebruk, Åker o Ärja. Sjukvakterska.(43)

III.6) ADOLF LARSSON, f 20/3 1835 i Ösäter, Länna sn, d 11/2 1913 i Biarhäll, Länna sn p g a "äggvita". Flytt till Björktorp, Länna som fosterson hos sin moster Stina 1839. Flyttar vidare till Hagalund, Länna som fosterson hos Fredrik Blomqvist och Anna Ersdotter 1843. Till Rocklänna nr.1, Länna som dräng hos Erik Ersson och Maria Andersdotter 1854. Flyttar till Rocklänna nr.1 Nergården som dräng hos Johan Erik Bergström och Stina Ersdotter 1859. Gifter sig och flyttar till Nyängstorp, Länna 1860, där han blir skomakare. Till Ängsberg, Byringe västra rote, Länna 31/10 1861. Till Bosved, Rocklänna västra, Länna 1863. Till Biarhäll, Länna 1873. - G 1860 m MATILDA KRISTINA LINDSTRÖM, f 29/11 1835 i Länna Bruk, Länna sn, d 31/5 1909 i Biarhäll, Länna sn p g a influensa.(43)

Barn:

IV.a) VENDELA MATILDA ADOLFSDOTTER, f 3/6 1870 i Bosved, Länna sn, d 27/12 1945 i Dunker sn. Flytt till Fredriksborg, Dunker 18/3 1921. - G 3/5 1900 i Länna m JOHAN FREDRIK KARLSSON, f 24/4 1873 i Länna sn, d 9/2 1947 på Ålderdomshemmet, Dunker sn.(43)

II.h) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 21/5 1796 i Björktorp, Länna sn, d.(43)

(43) = Genvägar.nu. Gravstensinventeringen. Magnus Entin.
(44) = I *Bouppteckningen efter Anders kan man utläsa att han hade det tämligen gott ställt. Det fanns bl.a. 114 Rd i kontanta medel, och silverföremål till ett värde av 14 Rd 41 öre. Kopparföremål, däribland en brännvinspanna till ett värde av 33 Rd 28 öre, mässing och tennföremål värda 18 Rd 22 öre. Bland möblerna kan nämnas ett väggur med väckning värt 2 Rd, och sex skåp olika skåp. Böcker fanns dock inte i någon större mängd, en svensk bibel, ett exemplar av nya testamentet och en psalmbok. Där fanns även ett dussin vit porslin och fem dussin rosigt porslin. Ett par glasögon noterades även. Han ägde ett stort antal kläder till ett värde av över 42 Rd, bland annat fem rockar och ett flertal västar samt ett par fingerhandskar. Han hade även ett spanskrör. Som kuriosa kan nämnas att det även noterades ett hårtäcke samt en gammal kudde med hår. Gott om kreatur fanns även, nämligen tre ston och en hingst, sju kor två tjurar, en kviga och en gräskalv. Där fanns även elva grisar och tolv får. Efter alla avräkningar var behållningen 501 Rd 45 öre. Källa:*Åker häradsrätt FII:6 884.(43)
(45) = I bouppteckningen (Åker häradsrätt FII:13 185) kan man se att bland tillgångarna fanns silverföremål till ett värde av 25 daler 38 öre, tennföremål värda 5 daler 36 öre, kopparföremål bl.a. en brännvinspanna värda 27 daler 38 öre. Mässingssaker som en mortel och en ljusstake värda 3 daler 36 öre. Där fanns en mängd järnföremål till ett värde av c:a 15 daler. Bland husgeråd nämns bl.a. en väggklocka med slagverk och foder värd 6 daler 32 öre, men även en enklare väggklocka värd 1 daler 32 öre. Det sammanlagda värdet av husgeråden var 25 daler. Kreaturen på gården var två hästar, den ena hette Pålle, ett brunt sto, en oxe, en tjur, fyra kor vilka hette Peppla, Schöna, Blomstra och Fröja. Man hade även fyra kalvar, fyra tackor med lamm, tre tackor utan lamm, en gumse (fårhanne), en sugga och en galt samt tre smågrisar. Bland Olofs gångkläder fanns t.ex. en svart rock, en blå vadmalsrock, två blå rockar och en päls, en svart frack, en gammal blå rock och en gammal frack, en gammal överklädd päls, en skinnpäls, två par byxor, ett par blå byxor, två par grå byxor, två par sommarbyxor, två sommarrockar, sex västar varav två tunna randiga, två av ull och två av bomull. Han hade två hattar och en mössa samt ett par stövlar, tolv skjortor, fyra par strumpor samt ett ospecificerat antal halsdukar och nattskjortor. Bland diverse nämns bl.a. ett spanskrör, en snusdosa av mässing, en bessman av trä, ett och ett halvt dussin porslin, diverse böcker värda 32 öre, ett par glasögon. Totalt värde 394 daler 10 öre, och efter att skulderna räknats av var dödsboets behållning 189 daler 42 öre. Bouppteckningsmän var ? Söderlund samt Erik Persson i Lilla Åstorp.(43)
(46) = Barn: 1. KJELL STEFAN STRÖMQVIST, f 1965 i Spånga församling. Gift 23/5 1992 med CAMILLA EGONIA SUNDQVIST, f 1968 i Lidingö. Barn: 1. Elin Johanna Egonia, f i Lidingö. 2. Rasmus Axel Yngve, f i Lidingö. 3. Thomas Björn Emil, f i Lidingö. 2. MATS HÅKAN, f 1967. 3. HELENA CARINA, f 1972.(43)

(47) = Dödsboet efter Lars var inte mycket värt. Där fanns silver till ett värde av 16 öre, tennföremål till ett värde av 3 Rd 36 öre, kopparföremål till ett värde av 3 Rd 46 öre. I torpet fanns 1 treårigt sto, och ett "gammalt" sto, en ko, tre får och en sugga. Sammanlagt var dödsboet värt 115 Rd men hade skulder på 275 RD 40 öre. Källa:* Åker häradsrätt FII:12 389.
(48) = Ur FinnGraven.se: ERIK VILHELM EK Född: 19111122 : Avliden: 19721119 : Gravsatt: 19721214 : Gravpl. nr: 01 029 262 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD Gravsatta i samma grav: KARIN MARIA EK Född: 19151106 : Avliden: 19981026 : Gravsatt: 19981207,
(49) = Uppgift från FinnGraven.se: INGRID MARIA LJUNG Född: 19020321 : Avliden: 19881215 : Gravsatt: 19890113 : Gravpl. nr: 02 02 MINNESLUND Begravningsplats: KLOSTERKYRKOGÅRDEN.
(50) = Uppgift från FinnGraven.se: Född: 18720419 : Avliden: 19520413 : Gravsatt: 19520419 : Gravpl. nr: 02 212 553 Begravningsplats: KLOSTERKYRKOGÅRDEN, Eskilstuna. Gravsatta i samma grav: HELGA INGEBORG OLSSON Född: 19000201 : Avliden: 19860724 : Gravsatt: 19860929 KARL BERTIL OLSSON Född: 18980502 : Avliden: 19860815 : Gravsatt: 19860929 ALF LARS GUNNAR LINDBLOM Född: 19191210 : Avliden: 19910929 : Gravsatt: 19911028.
(51) = Ur FinnGraven.se: Född: 19191205 : Avliden: 19930629 : Gravsatt: 19930825 : Gravpl. nr: 1 1 MINNESLUND Förvaltning: Södertälje Kyrkliga samfällighet, SÖDERTÄLJE : Begravningsplats: SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRD.
(52) = Död p.g.a. lunginflammation. Bodde vid döden i kvarteret Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster, makan levde då. Gravsatt: 19370124 : Gravpl. nr: 01 036 530 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.
(53) = Lovisa Matilda Thorslund. Hittat på FinnGraven.se, rätt person?: LOVISA JOHANSSON Född: : Avliden: 19460922 : Gravsatt: 19460922 : Gravpl. nr: 01 021 358 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.
(54) = Född: 18960210 : Avliden: 19840904 : Gravsatt: 19841015 Begravda på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. I samma grav: KARL ÅKE KINDGREN Född: 19320424 : Avliden: 20060717. Son? Källa: FinnGraven.se.


Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment