D

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF D:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Danebod, Danielsdotter, Danielsdotter2, Danielsdotter3, av Danmark, De Faucigny, De Salizzolo, Della Gente, Della Scala, Della Volta, Di Busca, Di Carrara, Di Carturo, Di Corregio, av Diessen, von Dieteritz, Dimitrievna, Diogena, av Dobrusska, de Donjon, Doria, von Dotenberg, Dowt, Drake af Intorp, Drake(Västbo-Drakarne), Drewes, Drysenius(Silfversparre), Dukaina, Dume.

DANEBOD. Tillbaka till toppen »

I.1) TYRA DANEBOD, enligt Saxo en engelsk konungadotter, enligt isländska källor dotter till en Sön- derjylländsk jarl Harald, var förmäld med danske konungen Gorm den gamle(Gormska ätten, d omkr. 940), samt moder till Knut Danaast och Harald Blåtand. Hon prisas i sagorna mycket för sin klokhet och andra utmärkta egenskaper, varför hon fick tillnamnet Danebod(dvs "danskarnas prydnad"). Ä- ven tillskrives henne uppförandet av fästningsvallen Dannevirke. Till sin drottnings minne reste Gorm en sten, som ännu är i behåll och utgör en av de märkliga runstenarna i Jellinge.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE 1: Tyra Danebod | Harald Blåtand | __________________________________________ Tyra Haraldsdotter Sven Tveskägg | | Torgils Sprakalägg Estrid Svensdotter | | Ulf Jarl, dansk jarl Sven Estridsson, se till vänster! | Sven Estridsson, jarl, dansk konung (ca1018-1076) | Erik Ejegod, dansk konung (ca1056-1103) | Knut Lavard, hertig, jarl (1096-1131) | Valdemar I Den Store, dansk konung (1131-1182) | Valdemar II Sejr, dansk konung (1170-1241) | Knut av Estland(Reval), hertig (ca1205-1260) | Svantepolk Knutsson, riddare, riksråd ( ? -1310) | Ingeborg Svantepolksdotter | Knut Jonsson(Blå-ätten), lagman, riksråd, drottsete ( ? -1347) | Cecilia Knutsdotter (levde ännu 1350) | ______________________________________________________________________________________________ Bo Bosson(Natt & Dag), riddare, riksråd (levde ännu 1389) Ingeborg Bosdotter(Natt & Dag) | | Sten Bosson, riddare, riksråd, häradshövding ( ? -1411) Bo Jonsson Grip Drottsete( ? -1386) | | ____________________________________________________________ Bengt Stensson, riddare, Bo Stensson, Knut Bosson(Grip) Riksråd, lagman ( ? -1451) Riddare | | | ____________________________________________ _______________ Brita Bengtsdotter Måns Bengtsson, Märta Bosdotter Katarina Knutsdotter (död före 1462) riddare, riksråd (Grip) | | | | __________________________ __________________ ____________________ Karin Arents- Märta Arents- Kerstin Månsdotter Knut Ribbing, väpnare Bo Niklisson(Grip) dotter dotter (d 1514) (levde änka 1519) Häradshövding Riksråd( ? -ca 1465) (levde 1507) | | | | | _____________ ___________ ________________ ___________________________ Anna Peders- Brita Bengts- Ingeborg Sigges- Sven Ribbing, Nils Ribbing Nils Bosson Grip dotter(Örnflycht) dotter(Lillie) dotter(Sparre) mönstrings- Ståthållare Riddare, riksråd (d ca 1560) (d 1544) herre( ? -1577) ( ? -1580) (ca 1460-1522) | | | | | | Margareta Anna Gylta Claes Göransson Metta Ribbing Anna Ribbing Marina Grip Kagge(gift före ( ? -1579) (Stiernsköld) (1545- ? ) (d 1561) (gift 1548) 1535) ( ? -1583) | | | | | | Erland Kafle Metta Ribbing Göran Claesson Margareta Kafle Carin Anders- Göran Claesson Slottsloven (1545- ? ) Ståthållare (1583-1658) dotter(Lillie- Ståthållare (gift 1577) (1552-före 1622) hök)(d ca 1623) (1552-före 1622) ___________________________ | | | | | Margareta Kafle Maria Stiernsköld Anna Hansdotter Anders Stierna Se till vänster! (1583-1658) (1600-talet) Lindelöf(levde Överste 1676) ( ? -1641(5)) | | | | Anna Hansdotter Göran Stierna Bengt Hierta Göran Stierna Lindelöf(levde Assessor Ryttmästare Assessor 1676) (161(1)-1652) (1638-1696) (161(1)-1652) | | | | Bengt Hierta Christina Stierna Margareta Hierta Se till vänster! Ryttmästare (död före 1687) (före 1687-1743) (1638-1696) ____________________________________________ | | Margareta Hierta Lars Stierngranat (före 1687-1743) Sekundmajor (1715-1787) | | Lars Stierngranat Gustaf Stierngranat Sekundmajor Löjtnant(1749-1793) (1715-1787) | | Gustaf Stierngranat Ulrika Stierngranat Löjtnant(1749-1793) (1785-1845) | | Ulrika Stierngranat Amalia Mellin (1785-1845) (1812-1848(50)) | | Amalia Mellin Sofia Wennerbom (1812-1848(50)) (1838-1904) | | Sofia Wennerbom Lisa Skårman (1838-1904) (1861-1951) | | Lisa Skårman Astrid Stagh (1861-1951) (1895-1952) | | Astrid Stagh Gunnar Liliequist (1895-1952) Försäkringsdirektör (1924-1996) | | Gunnar Liliequist Peter Liliequist Försäkringsdirektör musiker, genealog (1924-1996) (1952- ) | | Peter Liliequist Alexandra Liliequist musiker, genealog (1989- ) (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

SLÄKTFÖRHÅLLANDE 2: Tyra Danebod | Harald Blåtand | ____________________________________________ Tyra Haraldsdotter Sven Tveskägg | | Torgils Sprakalägg Estrid Svensdotter | | Ulf Jarl, dansk jarl (1000-talet) Sven Estridsson, se till vänster! | Sven Estridsson, jarl, dansk konung (ca1018-1076) | Erik Ejegod, dansk konung (ca1056-1103) | Knut Lavard, hertig, jarl (1096-1131) | Valdemar I Den Store, dansk konung (1131-1182) | Valdemar II Sejr, dansk konung (1170-1241) | Knut av Estland(Reval), hertig (ca1205-1260) | Svantepolk Knutsson, riddare, riksråd ( ? -1310) | Ingrid Svantepolksdotter(1200/1300-talet) | Knut Folkesson, riddare, riksråd (1300-talet) | Johan Knutsson | Bo Jonsson Grip, drottsete ( ? -1386) | Knut Bosson(Grip) | Katarina Knutsdotter(Grip) | Bo Niklisson, riksråd ( ? -ca1465) | Nils Bosson Grip, riddare, riksråd, lagman (ca1460-1522) | Marina Grip (gift 1548) | Göran Claesson, ståthållare, riksråd, marskalk (1552-före 1622) | Maria Stiernsköld (1600-talet) | Göran Stierna, assessor (161(1)-1652) | Christina Stierna (död före 1687) | Margareta Hierta (före 1687-1743) | Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787) | Gustav Stierngranat, löjtnant (1749-1793) | Ulrika Stierngranat (1785-1845) | Amalia Mellin (1812-1848(50)) | Sofia Wennerbom (1838-1904) | Lisa Skårman (1861-1951) | Astrid Stagh (1895-1952) | Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996) | Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

KÄLLOR:

(1) = Nordisk Familjebok, bd XXX, sp 536.
(2) = Runstenarnas text lyda så här: 1) Gorm konung gjorde kummel dessa efter Tyra, hustru sin, Danmarks bot. 2) Harald konung bad göra kummel dessa efter Gorm, fader sin, och efter Tyra, moder sin; den Harald, som åt sig vann hela Danmark och Norge och lät kristna danskarna.(3)
(3) = Nordisk Familjebok, bd XIII, sp 364.

DANIELSDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) DAN GUSTAFSSON.(4)

Dotter:

II.a) KARIN DANIELSDOTTER, syster till hustru Gunnil gift med västgötalagmannen Amund Hatt d.y. - G m ABJÖRN JÖNSSON(BAGGE AF BERGA)(sparre över blad).(1)(2)(3)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE: Se Bagge Af Berga!

KÄLLOR:

(1) = Släkt & Hävd, nr. 3-4 1981, s 391-394.
(2) = Nordisk Familjebok, band XXXII, spalt 673.
(3) = 1. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors farmors farmors mormors farmors mor. 2. Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors farmors morfars farmors farmors mor.
(4) = Enligt min farbror Bengt Liliequist.

DANIELSDOTTER2. Tillbaka till toppen »

III.1) MARIA DANIELSDOTTER, f 1716, d 20/9 1791 i Svarttorp sn. - G m JÖNS JÖNSSON, f 14/7 1731 i Svarttorp sn, d 1/9 1813, i Säldestorp, Ramsjöholm, Svarttorp sn.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Maria Danielsdotter (1716-1791)
|
Katarina Jönsdotter (1760-1818)
|
Jonas Magnusson i Gåvanäs Norrgård, Svarttorp (1784-1832)
|
Stina Jonasdotter (1822-1902)
|
Kristina Grip (1853-1921)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Håkan Carlsson. Johan Larsson. Sten Magnusson.
(2) = Alexandras farmors mormors mormors farmors mor.


DANIELSDOTTER3. Tillbaka till toppen »

I.1) DANIEL MÅNSSON, f 1754, bonde i Hörneboda, Fröderyd sn. - G m ANNA CATHARINA NILSDOTTER, f 1765.(3)(4)

Barn:

II.a) ELISABET DANIELSDOTTER, f 12/2 1782 i Hörneboda, Fröderyd sn, döptes 17/2, d 15/10 1845 i Bäckaby sn, av slag. Faddrar: Pehr Jonsson i Ekeberg, Jaen Månsson i Nåtteryd, Hustru Annica Jaensdotter i Ekeberg, Pig. Lisa Håkansdotter i Löneberg. - G m PETER MAGNUSSON, f 29/1 1778 i Åhults Gabrielsgd, Nävelsjö sn.(1)(2)(3)(4)

II.b) JOHANNES DANIELSSON, f 19/6 1784 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

II.c) MÅNS DANIELSSON, f 19/8 1797 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

II.d) NILS DANIELSSON, f 5/4 1791 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

II.e) EVA DANIELSDOTTER, f 23/3 1795 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

II.f) CHRISTINA DANIELSDOTTER, f 10/10 1798 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

II.g) ANNIKA DANIELSDOTTER, f 1805 i Hörneboda, Fröderyd sn.(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Daniel Månsson i Hörneboda, Fröderyd (1754- )
|
Elisabet Danielsdotter i Åhults Gabrielsgård, Nävelsjö(1782-1845)
|
Johannes Petersson i Loftsryd, Asa(1817- )
|
Nils Peter Johannesson Bergquist, trädgårdsmästare (1845-1910)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Jukka R. Blomqvist. Håkan Carlsson.
(2) = Alexandras farmors mormors farfars mor.
(3) = Fröderyds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00087/C/3 (1754-1801), bildid: C0021509_00075.
(4) = Fröderyds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00087/A I/6 (1798-1805), bildid: C0021491_00067.

AV DANMARK. Tillbaka till toppen »

I.1) KRISTOFER I AV DANMARK, konung, f 1219, d 29/5 1259. - G 1249 m MARGARETA AV POMMERELLEN, f ca 1230, d ?/12 1282.(1)

Son:

II.a) ERIK V KLIPPING AV DANMARK, konung, f 1249, d 22/11 1286 i Finderup. – G 11/11 1273 i Schleswig m AGNES AV BRANDENBURG, f 1257, d 29/9 1304.(1)

Dotter:

III.1) RICHIZA AV DANMARK, f ca 1275. - G 1292 m NIKLOT II AV WERLE(MECKLENBURG), furste, f ca 1270, d 12/10 1316.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DE FAUCIGNY(AV GENEVE). Tillbaka till toppen »

I.1) WILHELM I AV GENEVE, greve.(1)

Dotter:

II.a) BEATRICE DE FAUCIGNY(AV GENEVE), d 8/4 1257. - G 1195 m TOMMASO I AV SAVOJEN, greve, f 20/5 1177, d 6/3 1257.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DE SALIZZOLO. Tillbaka till toppen »

I.1) VIRIDIS DE SALIZZOLO, d 29/12 1306 i Verona. - G ca 1275 m ALBERO I DELLA SCALA, signore di Verona, d 3/9 1301 i Verona.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DELLA GENTE. Tillbaka till toppen »

I.1) MABILIA DELLA GENTE. - G m GUIDO DI CORREGIO, nämnd 1268-1284.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DELLA SCALA. Tillbaka till toppen »

I.1) JACOBINO DELLA SCALA, Signore di Verona, nämnd 1250. - G m MARGARITA GIUSTINIANI.(1)

Son:

II.a) ALBERO I DELLA SCALA, signore di Verona, d 3/9 1301 i Verona. - G ca 1275 m VIRIDIS DE SALIZZOLO, d 29/12 1306 i Verona.(1)

Son:

III.1) ALBOINO I DELLA SCALA, signore di Verona, f 1284 i Verona, d 28/10 1311 i Verona. – G 1306 m BEATRICE DI CORREGGIO.(1)

Son:

IV.a) MASTINO II DELLA SCALA, signore di Verona, f 1308 i Verona, d 3/6 1351 i Verona. – G 1328 m TADDEA DI CARRARA, d 1375 i Verona.(1)

Dotter:

V.1) BEATRICE DELLA SCALA, d 18/6 1384 i Milano. - G 1350 m BERNABO VISCONTI, f 1319 i Milano, d 19/12 1385 i Trezzo.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DELLA VOLTA. Tillbaka till toppen »

I.1) SIMONA DELLA VOLTA, änka 1248. - G m TEDESIO FIESCO, greve av Lavagna, nämnd 1213-1231.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DI BUSCA. Tillbaka till toppen »

I.1) ANSELMO DEL BOSCO, markis.(1)

Son:

II.a) ELENA DI BUSCA, levde 1179. - G före 1171 m BONIFACIO II AV MONFERRATO, konung av Thessaloniki, f ca 1150, d 4/9 1207.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DI CARRARA. Tillbaka till toppen »

I.1) IACOPO DI CARRARA, d 21/12 1356. - G 1318 m LIETA FORZATE.(1)

Son:

II.a) FRANCESCO DI CARRARA, signore di Padova, d 6/10 1393. - G 1345 m FINA BUZZACARINI, d 4/10 1378.(1)

Dotter:

III.1) CECILIA DI CARRARA, f ca 1350, d 1430/1434. – G 29/1 1367 m WENZEL AV SACHSEN, kurfurste, f 1335, d 15/5 1388.(1)

Tillhör släkten:

I.1) JACOBINO I DI CARRARA, d 1240.(1)

Son:

II.a) MARSILIO IV, Signore DI CARRARA. - G m NN DI CARTURO.(1)

Son:

III.1) IACOPO III DI CARRARA, signore de Padua, d 22/11 1324 i Padua. – G m ELISABETTA GRADENIGO, f 1252 i Venedig, d 13/8 1311.(1)

Dotter:

IV.a) TADDEA DI CARRARA, d 1375 i Verona. - G 1328 m MASTINO II DELLA SCALA, signore di Verona, f 1308 i Verona, d 3/6 1351 i Verona.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DI CARTURO. Tillbaka till toppen »

I.1) UGGOCIONE DI CARTURO.(1)

Dotter:

II.a) NN DI CARTURO. - G m MARSILIO IV, Signore DI CARRARA.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DI CORREGIO. Tillbaka till toppen »

I.1) GUIDO DI CORREGIO, nämnd 1268-1284. - G m MABILIA DELLA GENTE.(1)

Son:

II.a) GIBERTO Di CORREGIO, signore di Parma, d 26/7 1321 i Castelnuovo. - G m HELENA MALASPINA.(1)

Dotter:

III.1) BEATRICE DI CORREGGIO. - G 1306 m ALBOINO I DELLA SCALA, signore di Verona, f 1284 i Verona, d 28/10 1311 i Verona.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

AV DIESSEN. Tillbaka till toppen »

I.1) ADELHEID AV DIESSEN. - G m BERENGAR II AV SULZBACH, greve.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

VON DIETERITZ. Tillbaka till toppen »

I.1) CATHARINA MARGARETA VON DIETERITZ, Tyskland, levde som änka 1688. - G m ANDERS PLANTING-BERGLOO, f 1619 9/2, d 1682 26/2. Generalmajor och guvernör över Ösel, son t Johan Planting.(1)(2)(3)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Catharina Margareta von Dieteritz (levde änka 1688)
|
Dorotea Planting-Bergloo (1662-1710)
|
Claes Johan Werdenhoff, premiärkapten (1691-1753)
|
Anna Werdenhoff (1729-1800)
|
Anna Charlotta Thorséen (1769-1800)
|
Johan Justus Wennerbom, kronofogde (1799-1892)
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Alexandras farfars mormors morfars mormors farmors mor.
(3) = Planting-Bergloo, nr 628, Anders. General, Guvernör över Ösel och i Wismar. Född 1619-02-09. Död 1682-02-26 i Stockholm. Begravd i Riddarholmskyrkan, flyttad till Häggeby kyrka. Kornett 1631; löjtnant 1631; ryttmästare 1640; major 1648; löjtnant vid konungens livgarde till häst jan. 1654; adlad s.å. 18/4 (intr.under nr 628); överste för ett nyuppsatt skånskt kavallerireg. 1658, som reducerade 1661; chef för ett i Riga förlagt kavallerireg.30/9 1664 som från 1665 kallades riksfältherrens livreg.; överste för Jämtlands reg till häst 11/1 1670; generalmajor av kavalleriet 10/11 1671; fick s.å. i förläning gods med 400 dalers ränta i Frösö sn, till dess vederlag kunde beredas på annat håll; guvernör över Ösel 13/7 1678; kommenderande general i Norge; guvernör i Wismar och chef för det där stående konungens tyska livreg. 30/7 1680, vilka befattningar han aldrig kom att tillträda emedan han pågrund av långvarig sjukdom måste begära och erhöll avsked 14/4 1681.¶ Död 26/2 1682 i Stockholm och begravd s.å. i Riddarholmskyrkan och sedan flyttad till Häggeby kyrka (Upl). Han höll sig ganska tappert under Stettins belägring samt anförtroddes 1678 försvarsverket i Västernorrland och Jämtland. G.m. Catharina Margareta von Dietritz från Tyskland som levde änka 1688 i mars. (Barn VI:46, s , Far VIII:181, s ) Gift med efterföljande ana.
VII:92 mf mm fm m von Dieteritz, Catharina Margareta. Från Tyskland, levde som änka 1688 (Barn VI:46, s ) Gift med föregående ana.

DIMITRIEVNA. Tillbaka till toppen »

I.1) NN DIMITRIEVNA. - G 1122 m MSTISLAV I AV KIEV(RURIKSKA ÄTTEN), storfurste.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DIOGENA. Tillbaka till toppen »

I.1) KONSTANTINOS DIOGENES.(1)

Dotter:

II.a) ANNA DIOGENA. - G m UROS I AV SERBIEN, furste, f ca 1080, levde 1130.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

AV DOBRUSSKA. Tillbaka till toppen »

I.1) MUTINA AV DOBRUSSKY, friherre.(1)

Dotter:

II.a) ELISABET AV DOBRUSSKA. - G m HEINRICH I AV ROSENBERG, d 4/3 1310 i Prag.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DE DONJON. Tillbaka till toppen »

I.1) ELISABET DE DONJON. - G m RENAUD DE COURTENAY, Sgn de Courtenay, d 1161.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DORIA. Tillbaka till toppen »

I.1) NICOLO DORIA, f 1205, d 18/1 1276 i Genua, rådsherre i Genua. - G m PREZIOSA AV LACON, uä.(1)

Son:

II.a) FRANCO DORIA, signore av Logudoro, f ca 1230, levde 1276. - G ca 1253 m CATERINA ZANCHA, levde änka 1316.(1)

Son:

III.1) BERNABO DORIA, f 1254, d 1325. – G ca 1275 m ELIANA FIESCO.(1)

Dotter:

IV.a) VALENTINA DORIA, d 1359. - G 1318 m STEFANO VISCONTI, d 4/7 1327 i Milano.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

VON DOTENBERG. Tillbaka till toppen »

I.1) BALTZAR VON DOTENBERG. - G m MARGARETA MOERDER.(1)(2)(4)

Dotter:

II.a) SILLA MARGARETA VON DOTENBERG. - G m HENRIK VON PLATEN, till Dornhoff, son av Jürgen von Platen o Dorotea von Panker.(1)(3)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Baltzar von Dotenberg
|
Silla von Dotenberg
|
Baltzar von Platen, till Dornhof (1642-1716)
|
Pribbert von Platen, premiärkapten (1680-1759)
|
Eleonora von Platen
|
Margareta von Staffeld (1745-1819)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors mormors morfars farmors far.
(3) = Alexandras farfars mormors mormors mormors morfars farmor.
(4) = HTML created by GED2HTML v3.1a-UNREGISTERED (8/20/97) on Tue Mar 10 22:11:55 1998.

DOWT. Tillbaka till toppen »

I.1) MARGIT CLAUSDOTTER DOWT. - G m BENGT LARSSON(rödbjälke).(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Margit Clausdotter Dowt
|
Ingeborg Bengtsdotter (levde änka 1486)
|
Sigge Larsson d y, riddare, riksråd ( ? -1509)
|
Ingeborg Siggesdotter(Sparre Af Rossvik) ( ? -1544)
|
Claes Göransson, ståthållare ( ? -1583)
|
Göran Claesson, ståthållare, riksråd, marskalk (1552-före 1622)
|
Maria Stiernsköld (1600-talet)
|
Göran Stierna, assessor (161(1)-1652)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustav Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars morfars farmors farmors mor.

DRAKE AF INTORP. Tillbaka till toppen »

I.1) JÖNS BENGTSSON, f på 1340-talet, häradshövding i Kinds härad.(8)

Son:

II.a) ARVID JÖNSSON, f omkring 1376, häradshövding i Ås härad 1401. - G före 1416 m INGEGERD PETERSDOTTER.(3)(7)

Son:

III.1) KNUT ARVIDSSON, väpnare och häradshövding i Kinds härad, d 1459. - G m CHRISTINA GUNNARSDOTTER.(4)(7)(8)

Barn:

IV.a) ARVID KNUTSSON, lagman och riksråd. Till Torpa i Västergötland, som i sitt vapen förde en sparre över en stjärna och vars släkt säkerligen ej kan föras längre tillbaka än hans farfader, Arvid Jönsson, häradshövding i Kinds härad i förra hälften av 1400-talet. Att han tillhört den till stor del uppkonstruerade släkten Store är ej säkert. - G m ANNA GUSTAFSDOTTER(ÄLDRE STENBOCK).(1)(5)(7)

Barn:

V.1) OLOF ARVIDSSON, riksråd. Stamfader för den yngre ätten STENBOCK.(7)

V.2) ESTRID ARVIDSDOTTER. - G m häradshövdingen PEDER MÅNSSON(STIERNA).(1)(6)

IV.b) INGRID KNUTSDOTTER, levde 1478. - G m väpnaren HÅKAN KARLSSON(TUN), till Attorp och Erikstad.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE 1:
Jöns Bengtsson, häradshövding
|
Arvid Jönsson, häradshövding (1400-talet)
|
Knut Arvidsson
|
Ingrid Knutsdotter(Drake af Intorp)
|
Christina Håkansdotter(Tun) (gift före 1514)
|
Knut Håkansson(Hand), fogde, fältöverste ( ? -1565)
|
Håkan Knutsson Hand, häradshövding, ståthållare ( ? -1633)
|
Catharina Hand (levde änka 1646)
|
Virginia Rytter ( ? -1688)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


SLÄKTFÖRHÅLLANDE 2:
Arvid Jönsson, häradshövding (1400-talet)
|
Knut Arvidsson
|
Arvid Knutsson, lagman, riksråd
|
Estrid Arvidsdotter
|
Måns Pedersson(Stierna), häradshövding, lagman ( ? -ca1575)
|
Göran Månsson Stierna, överste, ståthållare ( ? -1617)
|
Anders Stierna, överste ( ? -1641(5))
|
Göran Stierna, assessor (161(1)-1652)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors morfars farmors mor.
(3) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars farmors farfars far.
(4) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars farmors farfar.
(5) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars farmors far.
(6) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars farfars farmor.
(7) = Nordisk Familjebok, bd XXVI, sp 1207-1219.
(8) = Enligt min farbror Bengt Liliequist.

DRAKE(Västbo-Drakarne). Tillbaka till toppen »

I.1) ARVID OLOFSSON DRAKE, väpnare, som i vapnet förde en flygande drake, fogde i Allbo och Östbo härader, till Toftanäs, Hammar, Fylleryd, St. Kolltorp m fl, d efter 1532 24/6. - G m BRITA PEDERSDOT-TER(HÅRD AF SEGERSTAD) i hennes 1:a gifte, dtr t väpnaren Peder Hård o Carin Tordsdotter(Store).(1)(2)

Dotter:

II.a) MÄRTA ARVIDSDOTTER, d omkring 1595. - G omkring 1550 m fältöversten KNUT HÅKANSSON (HAND), d 1565, son av Håkan Pedersson o Christina Håkansdotter(Tun).(1)(3)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Arvid Olofsson Drake, väpnare (död efter 1532)
|
Märta Arvidsdotter ( ? -ca1595)
|
Håkan Knutsson Hand, häradshövding, ståthållare ( ? -1633)
|
Catharina Hand (levde änka 1646)
|
Virginia Rytter ( ? -1688)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors morfars morfar.
(3) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors morfars mor.

DREWES. Tillbaka till toppen »

I.1) MARGARETA STEFANSDOTTER DREWES. - G m JOHAN PETTERSON BLANCKE till Assel.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Margareta Stefansdotter Drewes
|
Elisabeth Blancke
|
Jakob von Göben, arvherre till Allwördern (1500/1600-talet)
|
Berthold von Göben, arvherre till Doese, löjtnant (levde 1656)
|
Juliana von Göben ( ? -1687)
|
Claes Jakob Werdenhoff, överstelöjtnant (1652-1710)
|
Claes Johan Werdenhoff, premiärkapten (1691-1753)
|
Anna Werdenhoff (1729-1800)
|
Anna Charlotta Thorséen (1769-1800)
|
Johan Justus Wennerbom, kronofogde (1799-1892)
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Alexandras farfars mormors morfars mormors farfars morfars farmors mor.

DRYSENIUS(SILFVERSPARRE). Tillbaka till toppen »

Silfversparre är en svensk adelsätt, varav huvudmannen av den äldre grenen enligt parafraf 37 i 1809 års regeringsform är friherre. Släkten Drysenius är en gren av den yngre huvudgrenen Silfversparre, vars stamfader är Nils Pedersson(Silfversparre). Släkten upptogs i svenneklassen 1625 och introducerades på nummer 99. En ättling till Måns Pedersson(Silfversparre), Aron Gustaf Silfversparre, upphöjdes till friherre 1809 och introducerades på nummer 330 1810.(17)

I.1) HARALD SONESSON(SILFVERSPARRE), nämnd mellan 1437 och 1458 i Tollstorp, Slaka socken.(16)(17)(20) Barn:

II.a) SONE HARALDSSON(SILFVERSPARRE). - G m BRITTA PEDERSDOTTER, dtr av Peder Jonsson till Gismestad och Elin Jonsdotter(tre örnfötter).(16)(17)(19)

Barn:

III.1) PER SONESSON(SILFVERSPARRE), väpnare. - G m ILIANA PERSDOTTER, dtr av Per Olofsson till Wiggeby.(16)(17)(18)

Barn:

IV.a) MÅNS PEDERSSON(SILFVERSPARRE), väpnare, nämnd 1569. Stamfader för den äldre huvudgrenen. - G m ELSA NILSDOTTER(BÖLJA).(16)(17)

IV.b) NILS PEDERSSON(SILFVERSPARRE), f 1528, d 19/1 1572 i Näshults socken, till Holma. Hövitsman, ryttmästare och fogde. Grevskapsfogde över de Stureska förläningarna. Bosatt mellan 1570 och 14/6 1598 i Brevik, Eksjö. Död 14/6 1598 i Marbäcks sn, Norra Vedbo härad. Begravd i Eksjö kyrka. Stamfader för den yngre huvudgrenen. - G 1548 m ESTRID GUSTAFSDOTTER STIERNBIELKE, f 1525 i Misterhult, Kalmar län, d 1564 i Holma, Lemnhult, Jönköpings län, dtr av Gustaf Eriksson Stiernbielke(f 1500 i Lemnhult), till Strömsnäs, och Anna Andersdotter(Eka af Hindsekind-Ätten).(1)(2)(6)(7)(8)(13)(16)(21)

Barn:

V.1) PEDER NILSSON(SILFVERSPARRE), grevskapsfogde 1598 Brevik(efterträdde sin fader), grevskapsfogde över S. och N. Vedbo och Östra härader. Befallningsman på Kalmar slott. Död mellan 1617 och 1618 i Brevik, Eksjö. - G 1:o m MARGARETA MATTSDOTTER KAFLE, f mellan 1570 och 1575, d mellan 1622 och 1635 i Kunhult, Askeryd, bosatt 1610 i Brevik, Askeryd, dtr av Matts (d.y.) Larsson Kafle o h h Christina Pedersdotter(sjöblad). - G 2:o m MÄRTA ULFSDOTTER(Halvhjort af Flishult), d 1616, dtr av Ulf Persson(Halvhjort af Flishult) och Anna Claesdotter Drake(Västbo-Drakarne).(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(14)(16)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) SAMUEL PETRI DRYSENIUS, f 6/3 1600 i Breviks säteri, Eksjö, d 1/2 1672 i Prästgården, Vadstena, begravd i Klosterkyrkan, Vadstena, 1617 Uppsala student, examen 1632 Uppsala magister, lektor 1633 Linköping, prästvigd 1637 , prost över Åkerbo härad 1639, teol. lektor och kyrkoherde 1639 Rystad, kyrkoherde 1641 Vadstena, kontraktsprost och krigsmanshuspastor mellan 1651 och 1670 Vadstena . - G 1:o m ANNA NILSDOTTER GRUBB, f ca 1618 i Linköping, d 9/3 1656 i Vadstena, dtr av kyrkoherden Nicolaus Nicolai Grubb o h h Sigrid Olofsdotter. - G 2:o 1657 m änkan RAGNHILD HELLAGIA, f ca 1620, d 9/4 1660, dtr av Jonas Andreae Hellagius och Anna Andersdotter. - G 3:o m MARIANA HANSDOTTER LOW, f 1662.(1)(2)(6)(15)(16)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) PETRUS DRYSENIUS, f 3/2 1636 i Linköping, d 9/9 1693 i Kettilstad, bosatt i Kettilstad, 1654 Uppsala student, konrektor och apologist 1660 Söderköping, rektor 1666 Söderköping, prästvigd 5/5 1668, kyrkoherde 9/9 1669 i Kettilstad, tillträdde 1670, kontraktsprost 1686. Blev 57 år. - G 1:o m KARIN MENSCHEWERS, d 1666. - G 2:o 1667 m KARIN LAURINA, f 1654, d 1709 i Kettilstad, dtr av kontraktsprosten i Söderköping Laurentius Laurentii Laurinus o h h Helena Walleria.(1)(2)(4)(5)

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) ANNA ELISABETH DRYSENIA, f 1661, d 1710.(1)(2)

VIII.b) INGRID DRYSENIA, f 1664.(1)(2)

VIII.c) SAMUEL DRYSENIUS, d 1660.(1)(2)

Barn i 2:a giftet:

VIII.d) HELENA DRYSENIA, f 1668, d 1719. - G 1697 m MAGNUS NICOLAI WRETHELIUS, f 28/10 1665 i Myra, Vreta Kloster, d 1745 i Mörlunda. Kyrkoherde i Mörlunda, student i Uppsala, prästvigd 28/6 1693, komminister 1694 i Horn och Hycklinge, krigspräst 1697, kyrkoherde 1705 i Mörlunda, kontraktsprost 1720, riksdagsman 1727, avsatt från ämbetet 1739, återfick ämbetet 1743.(1)(2)(3)

VIII.e) LAURENTIUS DRYSENIUS, f 1671.(1)(2)

VIII.f) MARGARETA DRYSENIA.(1)(2)

VI.b) ERIK PEDERSSON DRYSENIUS, f 1608, d 1678.(1)(2)(6)

VI.c) KERSTIN PEDERSDOTTER DRYSENIA, d 1682.(1)(2)(6)

V.2) PEDER NILSSON, d 1592.(1)(2)(6)(7)(8)

V.3) ERIK NILSSON, d 1597.(1)(2)(6)(7)(8)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Harald Sonesson(Silfversparre)
|
Sone Haraldsson(Silfversparre)
|
Per Sonesson(Silfversparre), väpnare.
|
Nils Pedersson(Silfversparre), grevskapsfogde ( -1598)
|
Peder Nilsson(Silfversparre), grevskapsfogde 1598
|
Samuel Petri Drysenius, kontraktsprost (1600-1672)
|
Petrus Drysenius, kontraktsprost (1636-1693)
|
Helena Drysenia(1668-1719)
|
Brita Wrethelia (1711-1800)
|
Anna Helena (Lena) Nicander (1740-1799)
|
Gustaf Nilsson(Jonsson) (1762-1839)
|
Luchretsia Gustafsdotter (1793-1850)
|
Axel Ahlberg, lantbrukare (1826- 1908)
|
Maria Ahlberg (1853-1941)
|
Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Familysearch.com.
(2) = Ancestry.com.
(3) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormor.
(4) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors far.
(5) = Gift 1669 enligt Ancestry.com.
(6) = Samuel Pedersson Drysenius var född den 6 mars 1600 i Eksjö och avled den 2 jan 1672 i Vadstena, där han var kontraktsprost och krigsmanshuspastor 1651-70. Han begravdes i klosterkyrkan. Gift med Anna Grubb, dotter till lektorn i Linköping Nils Nilsson Grubb. Deras son Petrus Drysenius (1636-1693) var prost i Kättilstad och gift andra gången med Catharina Laurina, dotter till kontraktsprosten i Söderköping Laurentius Laurentii Laurinus och Helena Walleria, född 1652 i Söderköping, död 1667 i Kättilstad. Modern var dotter till Högsbyprosten Laurentius Erici Wallerius och Catharina Ungia. (Smol. Ups. anger som far till Samuel D. grevskapsfogden Peder Nilsson som efterträdde sin fader 1598 och dog 1617., gift med Margareta Mattsdotter Kafle). Bröderna, Samuel och Erik antog namnet Drysenius. Samuel Pedersson Drysenius sköld: Ett lågande hjärta mellan två hjorthorn. Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälkar. (Mtl Östergötland 1642).
(7) = Jfr Eksjö stads hist. II:1, s. 528.
(8) = J. Silfving skriver i Genealogisk Tidskrift, 1946 sid 138-139, i artikeln ”Släkter från Eksjö stad och socken under 1600 – 1700 talen, om släkten Drysenius; ”Släktens äldsta generationer lära vi av en händelse känna genom en lagmansrättens dom i en tvist mellan säteriet Breviks i dåv. Eksjö landsförsamling innehavare, grevinnan von Klencken, och Eksjö stad, då ”assessorn, höglärde Erich Drysenius” i ett vittnesintyg bl.a. säger, ”att som hans far och farfar ha bott på Brevik, där han ock är född” och ”även prästehustrun är född på Brevik” (S. Vedbo härads dombok 1657). Breviks stora kronoegendom var under 1500-talet fogdeboställe. Där bodde bl.a. grevskapsfogden över de Stureska förläningarna, Nils Pedersson, under åren 1570 – 1598 14/6, då han föll för en lönnmördares kula uppe i Marbäcks socken i Norra Vedbo härad. Han begrovs i Eksjö kyrka, där hans gravsten ännu finns bevarad. (Jfr Eksjö stads hist. II:1, s. 528). Han efterlämnade endast en känd son, Peder Nilsson, men tvenne söner, Peder och Erik, hade avlidit resp. åren 1592 och 1597, enligt inskriptionen på fadern gravsten. Sonen Peder Nilsson var tydligen så pass till åren kommen, att han kunde efterträda sin fader och övertog dennes syssla som grevskapsfogde över S. och N. Vedbo och Östra härader omedelbart efter faderns död. Han var gift med Margareta Kafle, dotter till Matts Kafle på Hornsnäs (nuv. Katrineholm) i Marbäcks socken i N. Vedbo härad och fick med henne ärva en hel del av de Kafleska arvegodsen, bl. a. sätesgården Kunhult i Askeryds socken. Peder Nilsson avled sannolikt år 1617, vilket år i tiondelängden för grevskapet endast ”hustru Margareta på Brevik” omtalas. Makarna hade ett flertal barn, vilka samtliga antogo namnet Drysenius.”
(9) = Johan Axel Almquists "Frälsegodsen i Sverige under Storhetstiden" del 4 band 1 och 2 som avser Småland.
(10) = Kyrkoräkenskaper Askeryd sn.
(11) = Ägande efter 1562 Vista hd, Skärstad sn, Kularp, 1 mantal: "Tidigare ägt av svågern Anders Persson Lillietopp, och 1562 av deras svärfaders fader Lars Mattsson Kafle.", Vista hd, Skärstad sn, Siringe, 1 mantal: "Tidigare ägt av svågern Anders Persson Lillietopp och 1562 av deras svärfaders fader Lars Mattsson Kafle." Fastighet: omkring 1600 Vickenstorp, Marbäck, Norra Vedbo hd, Marbäck sn, Vickenstorp, 1/4 mantal: "Ett frälsenybygge, omtalat 1576 då ägarinnan Kirstin Pedersdotter (Halvhjort) possiderade. Vid sekelskiftet innehades egendomen av hennes måg Per Nilsson på Brevik." Not: Halvhjort bör vara en felskrivning för Siöblad. Köp: 20/3 1614 Fåglarp, Eksjö sn, Södra Vedbo hd, Eksjö sn, Fåglarp, 1 mantal: "Sålt 1614 20/3 av svågern Anders Persson Lillietopp till Peder Nilsson i Kunhult och kom att lyda under Bordsjö.", Södra Vedbo hd, Eksjö sn, Kärr, 1 mantal: "Sålt 1614 20/3 av svågern Anders Persson Lillietopp till Peder Nilsson i Kunhult och kom att lyda under Bordsjö., Södra Vedbo hd, Eksjö sn, Springarp, 1 mantal: "Sålt 1614 20/3 av svågern Anders Persson Lillietopp till Peder Nilsson i Kunhult och kom att lyda under Bordsjö.", Ägande: (sent 1590-tal) Norra Vedbo hd, Askeryd sn, Kunhult, 1 mantal., Norra Vedbo hd, Askeryd sn, Bordsjö, 1 mantal., Tveta hd, Månsarp sn, Jordshult, 1 mantal: "Ägt sent 1590-tal av Per Nilsson i Hult eller Brevik som var Matts Larsson Kafles måg.
(12) = Barn i Margareta Mattsdotter Kafle 1:a gifte med Peder Eriksson (Rådman Eksjö):
1. Nils g.m. Ingel Påvelsdotter död 1652 24/8 i Storkyrkan Stockholm. Adlad Silfvergren Nr 378. (Se vidare SAÄ).
Barn i Margareta Mattsdotter Kafle 2:a gifte med Peder Nilsson (Grevskapsfogde Brewik)
2. Samuel Pedersson Drysenius f. 1600 6/3 alt. 1603 i Eksjö
g1. 1635 12/10 m. Anna Nilsdotter Grubb (1618 - 1656)
g2. 1657 m. Änkan Ragnhild Hellagia (c1620 - 1660)
g3. 1662 19/8 m. Mariana Hansdotter Low död 1672 2/1 i Vadstena.
(13) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfars farfar.
(14) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfars far.
(15) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfar.
(16) = Geni.com. Christer Lyrholm. Svante Martin Julius. Myheritage.com.
(17) = Wikipedia. (18) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfars farfars far.
(19) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfars farfars farfar.
(20) = Alexandras farmors farmors farmors farmors mormors farfars farfars farfars far.
(21) = Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

DUKAINA. Tillbaka till toppen »

I.1) MARIA DUKAINA. - G m ALEXIOS KOMNENOS, f 1136, d 1183.(1)

Tillhör släkten:

I.1) ANDRONIKOS DUKAS KAMATEROS.(1)

Dotter:

II.a) EUFROSYNE DUKAINA KAMATERINA, d ca 1211 i Arta. - G m ALEXIOS III ANGELOS AV BYSANS, kejsare, nämnd 1195-1211.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DUME. Tillbaka till toppen »

I.1) MARGARETA DUME, d 1423. - G 1:o m BO JONSSON(GRIP), drottsete, d 1386. G 2:o m riddaren Bengt Niklisson(lejonansikte).(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Margareta Dume
|
Knut Bosson Grip
|
Katarina Knutsdotter(Grip)*
|
Bo Niklisson(Grip), riksråd ( ? -1465)
|
Nils Bosson(Grip), riddare, riksråd, lagman (ca1460-1522)
|
Marina Grip (1500-talet)
|
Göran Claesson, ståthållare, riksråd, marskalk (1552-före 1622)
|
Maria Stiernsköld (1600-talet)
|
Göran Stierna, assessor (161(1)-1652)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustav Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


* = sondotter till Bo Jonsson Grip.

KÄLLOR:

(1) = Nordisk Familjebok.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors morfars morfars morfars farmors farmor.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment