Blondman-Anor

Ättlingar till Anna Maria Blondman i Vretatorp, Länna socken, född 1780 i Västerhaninge.

Av Peter Liliequist.


Anna Maria Blondman(1780-1863) kom som fosterdotter till Länna socken ca 1787. Hennes man Lars Jansson(1775-1851) var son till den sista privatägda gästgivaren i Byringe Gästgiveri Johan Nilsson(1738-1807) och Kerstin Larsdotter(1745-1799;gifta 1770 i Länna). Kerstin Larsdotter tillhör min egen släkt i Länna. Anna Maria Blondmans ättlingar är därför även ättlingar till släkten Lennander/Friberg/Liliequist.

Teorierna om vem hon egentligen var är många. En är Anna Catharina född 11 september 1779 av pigan Anna Stina Jansdotter i Häringe, Västerhaninge. Döptes 13 september och hade faddrarna Hofmedikus Hr. Doct. Sven Hedin, och Fröken Anna Maria von Svab. En andra teori är Anna född 22 december 1781 i Gryt, Västerhaninge, av pigan Anna Jacobsdotter i Gryt, Västerhaninge. Döptes 24 december och hade faddrarna Anders Larsson i Söderberg, Dr. Olof Jacobsson i Söderberg, Hust. Maja Jacobsdotter i Söderberg, Pehrs Hustru i Gryt. Bägge dessa teorier bygger på ett släktskap för Anna Maria Blondman med den tidigare bonden i Vretatorp Anders Jansson(1747-1785), före Eric Ericsson och Stina Pehrsdotter Friberg tog över gården. Anders Jansson halshöggs 19 oktober 1785 på Biarhällsmon i Länna för dråp i Vretatorp på den 19-åriga pigan Maria Jacobsdotter Öman.

En tredje teori är Anna Maria född 22 februari 1780 i Nödesta, Västerhaninge, av Olof Eriksson och Stina Samuelsdotter. Döptes 27 februari och hade faddrarna Nämndem. Pehr Larsson i Staf, Pehr Olofsson i Näset, Dr. Pehr Ersson i Wreten, Hust. Anna Larsdotter i Nödesta, Hust. Anna Ersdotter i Alfsta, Pig. Brita Ersdotter i Kadern. Utgångspunkten måste vara att hon uppges vara född 14 september 1780 i Västerhaninge enligt husförhörslängden. Samt även dokumenten från Stockholms Barnhus. Det mesta talar för teori ett, och att den lilla flickans mor(var syster till Anders Jansson i Vretatorp) hade det svårt när hon miste sin broder och sina bägge föräldrar på kort tid. Hon orkade inte ta hand om sig själv och ännu mindre sin dotter. Problemet med teorin är att det finns både en Anna och en Stina Jansdotter i Vretatorp och jag hittar inte pigan i Västerhaninges husförhörslängd. Men jag vet att Anders Janssons släktingar levde på Muskö i Västerhaninge. Här är Anna Maria Blondmans ättlingar:

I.1) STINA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 13/8 1750 i Rocklänna i Länna sn, döpt 19/8 s.å., d 8/3 1829 "af Värk" i Vretatorp i Länna sn. Faddrar: Mäster Nils Ståhlbom, Lars Ersson i Byringe, Anders Larsson i Råcklänna, Befallningsmans hustru i Starrkärr, Eric Pärssons hustru i Rocklänna, samt (mostern) pigan Marja Danielsdotter i Rocklänna. Utfl. som hustru 1774 till Magsjötorp i Länna sn, utfl. 1785 till Vretatorp, där hon levde till sin död 1829. - G 23/10 1774 i Länna m sonen i Magsjötorp ERIC ERICSSON, f 4/5 1751 i Byringe i Länna sn, döpt 8/5 s.å., d 15/6 1829 "af Frossa" i Vretatorp. Faddrar: Daniel Danielsson, drängen Jan Ericsson, Lars Ericsson, samt pigan Helena Larsdotter, alla i Byringe. Föräldrar: Eric Ericsson(f 6/4 1729) o h h Lisa Danielsdotter Stålbom(f 10/3 1728, änka sannolikt 1772, d maj 1781 i Magsjötorp, dotter av Daniel Gustafsson Stålbom, f 20/4 1703, d 6/11 1780 i Magsjötorp) i Byringe. Var bonde i Magsjötorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1773-1785, samt i Vretatorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1785-1819. Han infl. 1768 från Byringe till Magsjötorp, där fadern var måg. De var barnlösa.(1)(2)(3)(4)

Fosterdotter:

II.a) ANNA MARIA (ANNA MAJA) BLONDMAN, f 14/9 1780 i Västerhaninge sn, d 10/9 1863 i Merlänna fattighus i Länna sn. Utfl. senast 1787 från Västerhaninge sn till Vretatorp. Utfl. 1838 till Grankällstugan i Länna sn, utfl. 1852 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote). - G 9/11 1801 i Länna m LARS JANSSON, f 22/1 1775 i Byringe "kl. 2 e.m.", döpt 23/1 s.å., d 8/4 1851 i Grankällstugan. Faddrar: Mjölnaren Anders Schilström, drängen Jan Ersson, bägge vid Länna kvarn, hustrun Cathrina Jonsdotter, samt pigan Maria Larsdotter, bägge i Byringe. Föräldrar: mågen Jan Nilsson o h h Kjerstin Larsdotter i Byringe. Bonde i Vretatorp efter svärfadern Eric Ericsson 1819-1838, då han utfl. till Grankällstugan, där han levde till sin död 1851. Infl. till Vretatorp 1801 från Lidökna(Sandviks Rote) i Länna sn.(1)(2)(3)(4)


Barn:

III.1) ANNA STINA LARSDOTTER, f 14/3 1803 i Vretatorp i Län-na sn, döpt 15/3 s.å., d 18/2 1882 i Lerudden i Länna sn(anmärkning: "vistas i Åker"). Faddrar: Daniel Ersson i Val-narstorp, drängen Jan Jansson i Lidökna, hustrun Maria Jonsdotter i Hällen, samt pigan Stina Andersdotter i Bjötklida. Utfl. 1846 till Lerudden, där hon levde till sin död 1882. - G 9/12 1823 i Länna m drängen i Vretatorp ANDERS DANIELSSON, f 11/3 1799 i Rönnholmstorp "kl. 5 e.m." i Länna sn, döpt 13/3 s.å., d 20/9 1874 i Lerudden. Faddrar: Pehr Lännholm i Ribybråte, drängen Pehr Ersson i (?), hustrun Brita Olsdot-ter i Salvarstorp, samt pigan Hedda Lotta Jonsdotter i Salvarstorp. Föräldrar: torparen i Rönnholmstorp Daniel Ersson(f 15/10 1767) o h h Stina Ersdotter(f 19/4 1768). Infl. från Rönnholmstorp som dräng 1819 till Vretatorp, där han var bonde 1838-1846, utfl. 1846 till Lerudden, där han var torpare 1846-1870, då han från 1871 står som "f.d. bonde", samt levde där till sin död 1874.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/6 1826 i Vretatorp i Länna sn, levde 1849 i Dunkers sn.(Varken dopdag eller faddrar står i födelseboken). Utfl. 1846 som dräng till Lidökna, utfl. 1848 som dräng till Biarhäll, utfl. 6/11 1849 till Dunkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANDERS GUSTAF ANDERSSON, f 18/11 1829 i Vretatorp i Länna sn, d 9/7 1850 i Rönntorp. Faddrar: Vabro Jan Jansson, Rönnholmstorp drängen Pehr Danielsson, Holmsjötorp hustrun Lisa Danielsdotter, Rönnholmstorp pigan Anna Danielsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1847(folie 148). Infl. som dräng från(folie 148) 14/3 1847 till Vretatorp, utfl. 1848 till Gillesgården, utfl. 1849 till Rönntorp.(1)(2)(3)(4)

IV.c) CHRISTINA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 3/8 1832 i Vretatorp i Länna sn, d 30/4 1870 på Merlänna ägor i Länna sn. Faddrar: Hattetorp sonen Anders Andersson, Lidökna sonen Carl Ersson, Stora Lommartorp hustrun Stina Carlsson, Lidökna dottern Brita Stina Ersdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 22/3 1847 till Dunkers sn. Infl. 14/3 1848 från Dunkers sn till Vretatorp, utfl. 1848 till Merlänna No 5 1 mantal i Länna sn, utfl. 30/10 1855 till Åkers sn. Infl. från Åkers sn 1862 som hustru till Merlänna ägor, där hon levde till sin död 1870. - G 1856 i Åkers sn m CARL FREDRIC BLOMQVIST, f 9/1 1834 på Merlänna ägor, där han levde 1875. Föräldrar: Skräddaren på Merlänna ägor Lars Fredric Blomqvist(f 29/11 1808 i Stenkvista sn, d 19/10 1874 på Merlänna ägor) o h h Anna Catharina Olsdotter(f 18/6 1804 i Stenkvista sn, d 25/1 1862 på Merlänna ägor). Han infl. 1862 från Åkers sn som "Gifte sonen" till Merlänna ägor, där han står som skräddare från 1874. (Han gifte om sig 20/11 1870 i Länna m STINA LISA JANSDOTTER, f 1844 i Hjulsjö sn. Hon infl. till Merlänna ägor 1870, samt levde där 1875).(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CLARA WILHELMINA BLOMQVIST, f 30/4 1857 i Åkers sn, levde 1872 i Strängnäs landsförsamling. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn, utfl. 24/10 1872 till Strängnäs landsförsamling.(1)(2)(3)(4)

V.2) CARL ALFRED BLOMQVIST, f 13/7 1859 i Åkers sn, d 1866 på Merlänna ägor i Länna sn. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

V.3) JOHAN ERNST BLOMQVIST, f 1/6 1862 på Merlänna ägor i Länna sn, levde 1895 i Blomqvists back-stuga(på Merlänna No 4). Han levde 1875 på Merlänna ägor. Fanns som skräddare 1891 i Blomqvists backstuga, där han levde 1895. - G 1888 m HULDA WILHELMINA ANDERSSON, f 12/1 1868 i Jäders sn. Fanns som skräddarhustru 1891 i Blomqvists backstuga, där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

V.4) LOVISA MATHILDA BLOMQVIST, f 25/8 1866 på Merlänna ägor i Länna sn, d 12/8 1870 på Merlänna ägor.(1)(2)(3)(4)

V.5) EDLA KRISTINA BLOMQVIST, f 25/10 1869 på Merlänna ägor i Länna sn, där hon levde 1875.(1)(2)(3)(4)

Barn i 2:a giftet:

V.6) OLOF ABDON BLOMQVIST, f 30/8 1872 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

V.7) ERIK EMIL BLOMQVIST, f 23/9 1874 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CLARA SOPHIA ANDERSDOTTER, f 27/11 1834 i Vretatorp i Länna sn, levde 1861 i Vansö sn. Faddrar: Salvartorp Anders Andersson, Merlänna sonen Gustaf Ersson, Salvarstorp hustrun Stina Fredriksdotter, Merlänna pigan (moderns moster) Hedda Lisa Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 20/2 1849 som piga till Rosenlund(4:e Roten) i Överselö sn, utfl. 6/8 1850 till Länna sn. Infl. 1850 som piga från Överselö sn till Sockenstugan i Länna sn, utfl. 1851 till Merlänna No 1, utfl. 1852 till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn. - G 23/9 1861 i Länna m drängen i Merlänna No 2 ANDERS GUSTAF PETERSSON, f 17/10 1835 i Vansö sn, där han levde 1861. Infl. som dräng 12/9 1861 från Vansö sn till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn.(1)(2)(3)(4)(22)

IV.e) ANNA CHARLOTTA ANDERSDOTTER, f 18/11 1837 i Vretatorp i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Faddrar: Magsjötorp bonden Erik Fredriksson, Rönnholmstorp drängen Jan Larsson, Magsjötorp hustrun Stina Andersdotter, Salvarstorp pigan (mostern) Carolina Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1854 som piga till Salvarstorp i Länna sn, utfl. 24/10 1857 till Norrlänna No 5, utfl. 1858 till Norrlänna No 3 Västerbygården, utfl. 31/10 1858 till Norrlänna No 2, utfl. 24/10 1861 till Härads sn. Infl. från Härads sn som piga 4/10 1862 till Norrlänna No 1, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn. - G 2/11 1862 i Länna m drängen i Norrlänna No 1 JOHAN FREDRIC JANSSON, f 20/3 1840 i soldattorp No 699 i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Infl. som dräng från(folie 22) till Norrlänna No 1 24/10 1859, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) EDLA CHARLOTTA JOHANSDOTTER, f 16/10 1863 i Lerudden i Länna sn, utfl. med föräldrarna 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

IV.f) JOHAN WERNER ANDERSSON, f 9/4 1841 i Vretatorp i Länna sn, döpt 11/4 s.å., d 11/3 1844 i Vretatorp. Faddrar: Björklida bonden Anders Pehrsson och dess hustru Maria Larsdotter, Rönntorp sonen Carl Erik Ersson, Björklida dottern Maja Lotta Andersdotter.(1)(2)(3)(4)

IV.g) ADOLPH ANDERSSON, f 1/8 1844 i Vretatorp i Länna sn, döpt 4/8 s.å., d 16/11 1846 i Lerudden. Faddrar: Vretatorp drängen Lars Bergquist, Stocken hustrun Anna Andersdotter, sonen Anders Andersson ibidem, dottern Johanna Andersdotter ibidem. Utfl. med föräldrarna 1846 till Lerudden.(1)(2)(3)(4)

IV.h) JOHAN AUGUST ANDERSSON, f 13/7 1850 i Lerudden i Länna sn, döpt 17/7 s.å., levde 1873 i Åkers sn. Faddrar: Klockaretorp Erik Olsson och dess hustru Maja Stina Friberg, Magsjötorp sonen Carl Erik Ersson, samt pigan Maria Sophia Fagerberg. Utfl. från Lerudden 1866 som skräddarlärling hos systerns svärfar skräddare Lars Fredric Blomqvist i Nystugan(Merlänna ägor), utfl. 1870 till Lerudden, utfl. 24/10 1873 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.i) AUGUSTA CHARLOTTA HOLMSTRÖM(Fosterdotter), f 12/7 1843 i Stockholm. Infl. 1846(folie 163) Nr. 5687, utfl. 1846 till Krusstugan.(1)(2)(3)(4)

IV.j) FRANS OSCAR CARLSSON(Fosterson), f 23/7 1850 i Stockholm. Infl. till Lerudden 1850 från Stockholm Allmänna Barnkoloni No 5687, utfl. 1851 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)

III.2) MARIA MARGARETHA LARSDOTTER, f 9/5 "kl. 2 e.m." 1809 i Vretatorp i Länna sn, döpt 10/5 s.å., levde 1839 i Strängnäs stad. Faddrar: Eric Ersson i Lidökna, Eric Andersson i Vretatorp, hustrun Brita Olsdotter i Salvarstorp, samt dottern Lisa Andersdotter i Salvarstorp. Utfl. som piga 1825 till Rönnholmstorp 3/8 mantal i Länna sn, utfl. 1826 till Kråknäs i Länna sn, utfl. 1828 till Trolund(Åby Rote) i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1830 till Toresunds sn. Infl. 1831 från Strängnäs till Länna Bruk(hos mjölnaren) som piga, utfl. 1832 till Granboda 1/2 mantal, utfl. 1835 till Lilla Åskärr, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad. - G 1836 i Länna m GUSTAF JANSSON, f 8/4 1813 i Åsäng. Infl. 1834 från Granboda som dräng till Byringe, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)(83)

Barn:

IV.a) CARL AUGUST GUSTAFSSON, f 26/1 1837 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ALBERT WILHELM GUSTAFSSON, f 3/5 1839 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

III.3) HEDVIG ELISABET (HEDDA LISA) LARSDOTTER, f 1/11 1811 i Vretatorp i Länna sn, döpt 3/11 s.å., levde 1841 i Strängnäs sn. Faddrar: Vabro Jan Jansson, drängen Carl Petter Jansson vid Länna Bruk, hustrun Maria Pehrsdotter i Vabro, samt dottern Greta Larsdotter i Merlänna. Utfl. mellan 1824 och 1830 från Vretatorp. Infl. 1833 som piga från Socknestugan(Klockargården) till Merlänna No 5, utfl. 24/10 1841 till Strängnäs sn.(1)(2)(3)(4)

III.4) CAROLINA LARSDOTTER, f 10/8 1816 i Vretatorp i Länna sn "kl. 11 f.m.", döpt 11/8 s.å. Faddrar: Lars Pehrsson i Björklida, drängen Pehr Ersson i Vretatorp, hustrun Stina Andersdotter i Salvarstorp, samt dottern Maria Larsdotter i Björklida. Utfl. 1837 som piga till Salvarstorp, utfl. 1839 till Hattetorp 1/4 mantal, utfl. 1843 till Rönnholmstorp, utfl. 22/10 1843 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment