Von Holtz

Historien om smedssläkten Von Holtz från Tyskland. Släkten stammar från hammarsmeden Joakim von Holtz i Tyskland på 1500-talet.

Av Peter Liliequist.


Smedssläkt som inkom 1629 från Tyskland till Eskilstuna, Sverige. Stamfader är Joakim Von Holtz nedan. Enligt en del källor på internet var Joakim son av Hans Gerich (von Holtz), f ca 1560;verksam i Lindesberg och Fellingsbro). Så är det inte. Jämför med "Hammarsmedssläkten Gerich från Tyskland" av Bertil I. W. Kjelldorff(finns på Familysearch.org). Förvirringen blir nästan total då bägge heter Jochum/Joakim, är samtida, och har en dotter som är gift med hammarsmeden Hans Lang. Joakim Von Holtz dotter Anna är gift med hammarsmeden Hans Staffansson Lang i Eskilstuna, Joakim Gerich dotter Dordi(Dorotea) är gift med hammarsmeden Hans Hansson Lang i Fellingsbro. Det handlar om två separata släkter som kom till Sverige ungefär samtidigt.(1)

I.1) JOAKIM VON HOLTZ, f före 1590 i Tyskland, d 14/4 1669 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. Mästersmed 1633-48 i Eskilstuna. Joakim von Holtz, Hammarsmed född i Tyskland. Inflyttade till Sverige år 1629. ”Efter Konung Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivet” Följande skrevs om honom år 1645: ”Han har i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommen i flor” Han arbetade i Lohes hammarsmedja. Det säges att denne mästersmed var en person med ett häftigt lynne. Han avled 1669 och hans hustru (okänt namn) år 1675. Båda begravda i Eskilstuna. Av bergskollegiets gamla handlingar framgår att han år 1645 var inblandad i ett tumult mellan bruksfolket och bergmästaren. Mästaren von Holtz beskylldes för stenkastning på "profossen". Bergskollegium fann de anklagade skyldiga. Vad von Holtz beträffar skulle dock vid straffets beräknande tagas hänsyn till att han var en av de första bland de smeder, som "efter Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivit". "Och att han i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommin i flor". Vidare att hans son ensam förestod en smedja med två härdar. Smeden von Holtz fick 40 daler silvermynt i böter och sonen, som också varit med i bråket, 30 daler. - G m NN NN, d 1675 i Eskilstuna. Begravd 1675-12-10 i Eskilstuna bruk, Eskilstuna.(1)(65)(66)

Barn:

II.a) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före 1610, d 1676 i Eskilstuna. Begravd 1676-11-26 i Eskilstuna. Hammarsmed, Rådman i Eskilstuna. Hammarsmedsmästare, bisittare. Nämnd i Gåsinge ht 1666 8/3, ej 70, livgedingets ht 1687 18/6(skuld). Jfr Joakim Klasson. Mästare i Eskilstuna 1648-58, Länna 1657-85(HMK). - G m ANNA MÖLLER, d november 1676, dotter av Aron Möller. Begravd 1676-11-26 i Eskilstuna. Broder till Herman Aronsson Möller, d 1681 i Eskilstuna, byggmästare, mjölnare.(1)(66)

Barn:

III.1) ANNA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 1629 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 24/3 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland. Ur dödboken: 1719 d. 30de Martu begrofs hust. Anna Joackimsdotter von Holtz wid Ströms bruk, född 1629 i Södermanland wid Rosenholms Bruk af Hammarsmeden Mr Joackim von Holtz och hust. Anna Joackimsdotter. Gifta sig på sitt 20de åhr med Smeden Mr Hans Lang, lefwat tillsammans i 70 åhr och aflat 12 barn. Warit Enkia i 6 veckor och 2ne dagar, afsmonade efter 6 weckors siukdom d. 24 Martu , lefwat 90 åhr och har ett godt ? för sin Gudsfruktan och ärbara lefnadt. Har i många åhr ? med sin ? ? ? ?. - G 7/2 1664 i Eskilstuna m HANS STAFFANSSON LANG, f 1623 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 8/2 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland, son av Staffan Lang(f 1595 i Tyskland, d 19/4 1688 i Eskilstuna) och Anna Britz(f i Tyskland). Hammarsmed vid Ströms Bruk, Harmånger. Begravd 1719-02-15 i Harmånger. De hade barnen: 1. NN Lang. Död 1665 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Begravd 1665-07-30 i Eskilstuna Fors. 2. Anna Lang. Född 1667-07-07 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. 3. Kerstin Lang. Född 1670 i Finnåker, Fellingsbro. Döpt 1670-07-10 i Finnåker, Fellingsbro. 4. Henrik Lang. Mästersven. Hammarsmed. Född 1672 i Finnåker, Fellingsbro. Döpt 1672-11-24 i Finnåker, Fellingsbro. Död 1748-12-26 i Ströms bruk, Harmånger. Begravd 1749-01-01 i Harmånger. 5. Joakim Lang. Hammarsmed. Född 1675 i Finnåker, Fellingsbro. Döpt 1675-06-?? i Finnåker, Fellingsbro. Död 1737-07-25 i Maråkers bruk, Söderala. Begravd 1737-07-31 i Söderala. 6. Anders Lang. Född 1676 i Finnåker, Fellingsbro. Döpt 1676-06-11 i Finnåker, Fellingsbro. 7. Elisabet Hansdotter Lang. Född 1677-12-12 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Döpt 1677-12-23 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Död 1709-11-24 i Ströms bruk, Harmånger. 8. Hans Lang. Född 1679-01-01 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Döpt 1679-01-05 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. 9. Maria Lang. Född 1681-08-24 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Döpt 1681-09-04 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Död 1681 i Rosenbergs bruk, Eskilstuna Fors. Begravd 1681-09-18 i Eskilstuna Fors. 10. Daniel Lang. Död 1683 i Rosenholm, Eskilstuna Fors. Begravd 1683-02-24 i Eskilstuna Fors.(1)(66)

III.2) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ. Ryttare, Smed, Borgare i Eskilstuna Stad. - G 4/10 1672 m KATARINA SUNESDOTTER.(1)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)

Barn:

IV.a) JOHANNES JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 26/11 1672 i Eskilstuna Stad, döptes 30/11. Faddrar: se källan (74).(66)(74)

IV.b) MARIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 21/11 1675 i Eskilstuna Stad, döptes 28/11, d 29/7 1677 i Eskilstuna. Faddrar: se källan (73).(66)(73)

IV.c) SOFIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 29/10 1678 i Eskilstuna Stad, döptes 1/11. Faddrar: se källan (72).(66)(72)

IV.d) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 24/2 1681 i Eskilstuna Stad, döptes 27/2. Faddrar: se källan (68).(66)(68)

IV.e) ANNA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 30/10 1682 i Eskilstuna Stad, döptes 5/11. Faddrar: se källan (67).(66)(67)

IV.f) MARIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 23/2 1685 i Eskilstuna Stad. Faddrar: se källan (69).(66)(69)

IV.g) SUNE JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 10/3 1687 i Eskilstuna Stad, döptes 18/3. Faddrar: se källan (70).(66)(70)

IV.h) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 11/4 1689 i Eskilstuna Stad, döptes 12/4, d 4/8 1689 i Eskilstuna Stad. Faddrar: se källan (71).(66)(71)

III.3) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ, bosatt i Eskilstuna. - G m NN NN.(1)(66)(69)

Barn:

IV.a) ARON ARONSSON VON HOLTZ, bosatt i Eskilstuna. - G m MARGARETA NN. Margareta är exempelvis noterad som ”Aron von Holtz hustru” när hon är dopvittne 1685 vid dopet av en släktings dotter Maria: Född kl. 3, 23 Feb 1685 i Eskilstuna: ”Jocum von Håltz borgarens dotter i Eskilstuna, Maria benämnd. Wittnen: 1. Mr Olof Skomakare i Eskilstuna 2. Hans Larsson förryder, boendes i Eskilstuna 3. Mr Olof Snickares Stiufson ibidem Johan Persson 4. Sahl. Lars Svenssons Enkia ibidem Hu. Catharina 5. Aron von Håltz Hu. i Carl Gustafs Stadh, Hu. Margareta. 6. Wälb. Olof Bengtssons Rådmannens dotter i Eskilstuna, Maria benämnd.” (Eskilstuna C1: februari 1685). Mer sannolikt att dessa nämnda är fadern och modern ovan.(1)(64)(66)(69)

Barn:

V.1) ARON ARONSSON VON HOLTZ. Faktoriesmed i Eskilstuna. - G m ANNA HENRIKSDOTTER. Bosatt i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

Barn:

VI.a) JOAKIM ARONSSON VON HOLTZ, f 1717, d 25/3 1786 i Fristaden, Eskilstuna. Spiksmedsmästare i Manufaktoriet, Eskilstuna. Död av ålderdomsbräcklighet. - G 1:o 20/10 1744 i Eskilsuna m ANNA GILLBERG, f 1714 i Gillberga, d 25/4 1773 i Karl Gustafs stad (Manufaktoriet), Eskilstuna. Bosatt i Eskilstuna. Död av rötfeber. - G 2:o 1774 i Eskilstuna m MARGARETA KATARINA RON(KÖN?), f 1722, d 28/12 1796 i Fristaden, Eskilstuna. Död av slag.(1)(66)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 17/3 1746 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 29/9 1748 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

VII.2) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 12/1 1749 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 12/1 1798 i Fristaden, Eskilstuna. Spiksmed i Eskilstuna. - G 1:o 8/9 1771 m ANNA WALLGREN, f 1748, d 13/11 1783 i Fristaden, Eskilstuna. - G 2:o 11/7 1784 m KRISTINA HAMMARIN, f 17/8 1762 i Klockargården, Ärla sn, d 6/6 1814 i Fristaden, Eskilstuna. Hon gifte om sig 1803 med Erik Öberg.(1)(66)

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 13/8 1733 i Carl Gustafs Stad, Eskilstuna. Låssmedsgesäll vid Vedevågs Bruk, Lindesberg. - G 24/6 1796 m MARIA KATARINA ÖRBERG, f 16/7 1776 i Lindesberg.(66)

Barn:

IX.1) ANNA KAJSA ARONSDOTTER VON HOLTZ, f 23/2 1797 i Vedevågs Bruk, Lindesberg.(66)

IX.2) JOHAN ERIK ARONSSON VON HOLTZ, f 29/5 1799 i Vedevågs Bruk, Lindesberg, d 21/5 1800 i Vedevågs Bruk, Lindesberg.(66)

IX.3) MARIA LOVISA ARONSDOTTER VON HOLTZ, f 31/3 1803 i Vedevågs Bruk, Lindesberg.(66)

IX.4) JAN ERIK ARONSSON VON HOLTZ, f 17/3 1806 i Vedevågs Bruk, Lindesberg.(66)

VIII.b) ANNA STINA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 6/7 1776 i Fristaden, Eskilstuna, d 18/8 1779 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VIII.c) MAGDALENA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 27/9 1778 i Fristaden, Eskilstuna. - G 27/5 1804 m JOHAN JOHANSSON. Gesäll i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VIII.d) MARGARETA KATARINA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 1/6 1781 i Fristaden, Eskilstuna, d 24/11 1849 i Godkärra, Skinnskatteberg. - G 25/5 1808 m LARS PETTER GRADBERG, f 30/11 1779 i Eskilstuna, d 24/5 1854 i Godkärra, Skinnskatteberg. Klensmed vid Skinnskattebergs Bruk, Skinnskatteberg.(66)

Barn i 2:a giftet:

VIII.e) ANDERS JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 1/10 1785 i Fristaden, Eskilstuna, d 23/7 1788 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VIII.f) BRITA KRISTINA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 13/11 1787 i Fristaden, Eskilstuna, d 12/6 1816 i Vedevåg, Lindesberg Landsförsamling. - G 1807 m ERIK STÅL, f 1/5 1784, d 11/10 1845 i Furnäs, Ervalla. Manufaktursmed.(66)

VIII.g) JOHAN ERIK JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 17/1 1790 i Fristaden, Eskilstuna, d 24/6 1793 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VIII.h) KARL GUSTAV JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 22/9 1792 i Fristaden, Eskilstuna, d 30/5 1793 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VIII.i) ADOLF JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 1/5 1794 i Fristaden, Eskilstuna, d 23/7 1848 i Göteborgs Kristine församling. Kirurginstrumentmakare. - G 2/9 1826 m MARIA CHRISTINA ÖDMAN, f 20/1 1793 i Uddevalla, d 14/4 1833 i Göteborgs Kristine församling, dotter av Anna Maria Kjellgren.(66)(78)

Barn:

IX.1) MARIA ADOLPHINA ADOLFSSON VON HOLTZ, f 1827 i Göteborgs Kristine församling.(78)

VIII.j) OLOV FREDRIK JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 29/9 1796 i Fristaden, Eskilstuna, d 4/4 1797 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

VII.3) ANNA KRISTINA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 30/12 1751 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 17/7 1800 i Kungsbacken, Fogdö sn. - G 24/4 1780 m OLOV LUNDBERG, f 5/8 1759 i Dingtuna, d 14/2 1813 i Bergenslund, Helgarö sn.(1)(66)

VII.4) MAGDALENA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 15/3 1754 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

VII.5) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 6/5 1757 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 25/6 1761 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

VII.6) DAVID JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 1/11 1760 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 10/1 1761 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

VI.b) MAGDALENA ARONSDOTTER VON HOLTZ, f april 1726 i Eskilstuna, d 31/3 1740 i Eskilstuna.(1)(66)

V.2) NN ARONSDOTTER VON HOLTZ. - G m HENRIK ERIKSSON. Faktorismed i Eskilstuna.(1)(66)

V.3) DAVID ARONSSON VON HOLTZ.(66)

V.4) NIKLAS ARONSSON VON HOLTZ, f ca 1682, d ca 1735 i Manufaktoriet, Eskilstuna. - G ca 1706 m MARIA ERIKSDOTTER, f ca 1681, d 24/7 1753 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(1)(66)

Barn:

VI.a) MAGDALENA NIKLASDOTTER VON HOLTZ, f 1711, d 2/9 1797 i Fristaden, Eskilstuna. - G 1/11 1736 m ERIK MÄLSTRÖM, f ca 1700, d 2/11 1760 i Eskilstuna. Klensmed i Manufaktoriet, Eskilstuna.(66)

VI.b) NIKLAS NIKLASSON VON HOLTZ, f ca 1717, d 19/1 1763 i Eskilstuna. Klensmed i Eskilstuna. - G m KERSTIN LARSDOTTER, f 1709, d 22/9 1782 i Fristaden, Eskilstuna.(66)

Barn:

VII.1) MAJA STINA NIKLASDOTTER VON HOLTZ, f 1740, d 20/6 1782 i Fristaden, Eskilstuna. - G 15/9 1765 m JOHAN KARLBERG, f 18/6 1742 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 12/11 1796 i Fristaden, Eskilstuna. Klensmed i Eskilstuna.(66)

VII.2) JOAKIM NIKLAS NIKLASSON VON HOLTZ, f 22/12 1743 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 11/10 1744 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(66)

VII.3) NIKLAS NIKLASSON VON HOLTZ, f 22/10 1745 i Manufaktoriet, Eskilstuna, d 23/3 1746 i Manufaktoriet, Eskilstuna.(66)

VII.4) ANNA KATARINA NIKLASDOTTER VON HOLTZ, f 7/8 1750 i manufaktoriet, Eskilstuna.(66)

VI.c) ANNA NIKLASDOTTER VON HOLTZ. - G m ANDERS HAGMAN. Klensmed i manufaktoriet, Eskilstuna.(66)

V.5) JOCHUM (JOAKIM) ARONSSON VON HOLTZ, f 1684 i Eskilstuna, d 10/1 1766 i Torgkvarteret, Avesta. Myntsmedsmästare i Avesta. Ur dödbok Avesta januari 1766. ” Myntsmeden Mäster Jochom Holst, född uti Södermanland och Eskilstuna stad år 1684. Fadren Aron Aronsson Holst därstädes och modren Margareta. Gifte sig är 1704 med sin år 1764 afledne hustru Elisabet Hedenström och med henne haft 7 barn, af hvilka 1 son och 1 dotter lefva. Fördt ett stilla och gudfruktigt lefverne, warit krämpug i några dagar men ansattes af ett häftigt håll och stygn, som efter några timmar ändade dess lif d. 10 sedan han lefvat på det 82. Året.”. - G 1704 m BRITA ELISABETH JOHANSDOTTER HEDENSTRÖM, f 1686 i Hedemora, d 10/12 1764 i Torgkvarteret, Avesta. Ur dödbok Avesta december 1764: ”Hustru Brita Elisabeth Johansdotter Hedenström, född i Hedemora år 1686, Fadren Skräddaren Johan Hedenström derstädes, modrens namn är obekant. Lärt att wäl läsa i och utan bok. Gifte sig år 1704 med sin efterlemnade man Myntsmeden Mäster Jochom Holltz här wid bruket, någon tid till sängs af ålderdoms krämpor och insomnade i Jesu namn d. 10 sidstl., sedan hon lefwat uti 79 år så när.”. De hade 7 barn, av vilka endast en son och en dotter levde vid faderns död 1764.(64)(66)

Barn:

VI.a) NICOLAUS (NIKLAS) JOAKIMSSON VON HOLTZ, myntsmedsmästare som sin far, f 1709 i Avesta, d 1779 i Avesta. - G 1:o 1731 m MARIA UNGERECHT, f 16/5 1710 i Dunker, d 30/12 1763 i Avesta av ”håll och styng”. Ur dödbok Avesta januari 1764: ”Hustru Maria Ungerecht, födder 170? d. 16 Maii uti Dunder sochn i Södermanland, fadern Klensmeden David Ungerecht, modren hustru Maria Persdotter. Gifte sig år 1731 med sin nu i sorgen efterlemnade man Myntsmeden här wid Bruket Mäster Niclas Hollst och med honom sammanaflat 2 barn, hvilka lefwa så länge Gud vill. Fördt ett stilla och wackert lefverne.” - G 2:o 1765 m MARIA CATHARINA SÄBOM, f 1747, d 29/5 1773 i Avesta.(64)(66)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) MARIA ELISABET NIKLASDOTTER VON HOLTZ, f 1731 i Avesta, d 15/5 1797 i Arboga stadsförsamling. Utflyttade som ogift från Avesta till Linde ca 1757. Gift med bergsgevaldigern Petter Hallenius. Födde två döttrar, som bägge dog före sin mor enligt dödboksuppgift. En dotter hette Cajsa Elisabet, född 1761. De bodde i Dammkvarteret i Avesta. - G m bergsgevaldigern PETTER HALLENIUS.(64)(66)

VII.2) DAVID NIKLASSON VON HOLTZ, f 1735.(66)

VII.3) BRITA ELISABET NIKLASDOTTER VON HOLTZ, f 1740. Hon flyttade som 15-åring från familjen i Hedemora till Stockholm (”Holmeam” ) 1755, ungefär i samma ålder som förmodligen också hennes faster Elisabet hade flyttat till Stockholm för att föda dottern Catharina i Stockholm 1728. Hennes liv därefter är i skrivande stund okänt.(64)

Barn i 2:a giftet:

VII.4) GABRIEL NIKLASSON VON HOLTZ, f 10/1 1767 i Avesta, d 20/3 1838 i Östhammar. Kopparslagare, rådman. - G 22/10 1795 m ANNA KATARINA HACKZELL, f 24/11 1754 i Bygdeå, d 4/1 1823 i Östhammar, dotter av Mattias Hackzell och Anna Beata Hååf. Hon hade 9 barn i ett tidigare gifte med Per Karlsten.(64)(66)

Barn:

VIII.a) SVEN GABRIEL GABRIELSSON VON HOLTZ, f 4/9 1796 i Östhammar.(66)

VIII.b) ANNA MARIA GABRIELSDOTTER VON HOLTZ, f 24/6 1798 i Östhammar.(66)

VII.5) NICOLAUS (NIKLAS) NIKLASSON VON HOLTZ, f 28/7 1770 i Avesta.(64)(66)

VI.b) ELISABETH JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f ca 1713, d 1778/1778 i Torgkvarteret, Avesta. - G m musketeraren vid Svea Lifgarde ANDERS OLOFSSON SVANBERG. De hade barnen: 1. Catharina Andersdotter Svanberg, f 1728 i St:a Gertrud(tyska församling), Stockholm, d 18/11 1794 i Lågforsen, Hedemora, gift med rustmästaren Michael Christian Michelsson Mahl(med soldatnamnet Kruth fr o m hans antagning som soldat 1748), f 1712 i Wismar, Tyskland. 2. Nicolaus Svanberg, f 13/8 1744 i Svea Lifgardes Livbataljons församling(Capit. Scwerins Comp.), Stockholm. Faddrar: Arendatoren Peter Viberg, tunnbindaren Anders Behm, Contoirsskrifvaren i Banquen Olof Rockman, Madame Brita Holmdorft, Jgf. Sara Catharina Spaan, hust Hedvig Norman. 3. Anna Gretha Svanberg, f 17/7 1748 i Svea Livgardes Livbataljons församling(Major Schwerins Comp.), Stockholm, d i sviterna efter en förlossning 25/4 1775. Faddrar: Bagaren Jonas Kihlberg, Carl Holm Gesäll, ….makaren Lars Grönberg, Made Christine Falk, hust Bord…., Jfr. Catharina Bäfverman. ”Tient på flera ställen och sidst i Badelunda sochn där hon blifvit häfdad af Smedgesällen Anders Sätterberg som hon själf berättat. Kom hit i höstas och framfödde barn i Martii månad.” (dödbok Avesta 1775). Hon födde därefter den 25/3 en dotter Greta, som dog efter tre dagar. Modern hade en svår förlossning och dog en månad senare. ”Hon afmattades dag från dag då hon på slutet påkallade prästen, bekjände och ångrade sina synder och undfick nattwarden, dog därpå efter Christelig berdelse d, 25 april sedan hon lefvat i 28 år.” (dödbok Avesta 1775).(64)(66)

III.4) MARIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, d 1676 i Eskilstuna. Begravd 1676-11-26 i Eskilstuna.(1)(66)

III.5) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, d 1674 i Eskilstuna. Begravd 1674-04-12 i Eskilstuna.(1)(66)

II.b) HENRIK JOAKIMSSON VON HOLTZ, f ca 1620. Hammarsmed vid Eskilstuna Bruk. - G 1:o m MARGARETA BENGTSDOTTER, d 15/2 1680 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. - G 2:o 25/5 1682 m INGRID OLOVSDOTTER.(1)(66)

Barn i 1:a giftet:

III.1) JOHANNA HENRIKSDOTTER VON HOLTZ, d 31/5 1680 i Carl Gustafs Stad, Eskilstuna. - G 1/9 1672 m LARS LARSSON, skräddare i Eskilstuna.(66)

III.2) MARGARETA HENRIKSDOTTER VON HOLTZ. - G 19/3 1678 m BENJAMIN BROCHENIUS, borgare i Carl Gustafs Stad, Eskilstuna.(66)

II.c) CLAUS JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före ca 1630, d 1685. Hammarsmed. Ålderman. - G m NN NN.(1)(66)

Barn:

III.1) JOAKIM CLAUSSON VON HOLTZ. Mäster hammarsmed i Eskilstuna 1648-1658, Länna 1657-1685.(66)

Barn:

IV.a) CLAS JOAKIMSSON VON HOLTZ, f 1682, d 1734 i Källartorp, Lilla Malma sn. Mäster Hammarsmed i Länna sn och Lilla Malma sn. - G 30/6 1701 i Lilla Malma m MARIA CHRISTOFFERSDOTTER BONNEVIER, f 1682. d efter 1741, dotter av Kristoffer Henriksson Bonnevier(f ca 1647, d 1725 i Smedstorp, Lilla Malma sn) och Elisabet Tyrisdotter. Vigsel i Lilla Malma 30/6 1701: "Hammarsmedsgesällen Claes Jochimsson von Holt sampt Pigan Maria Christophersdotter Bonvieur".(1)(59)(60)(66)

Barn:

V.1) ELISABET CLASDOTTER VON HOLTZ, f 1/5 1703 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Jean, Mester Danil Hammarsmed, Hr. Anders Hustru, Pär Larssons Hustru i Biuringe. Vigsel i Lilla Malma 1725: "Grytgiutaren Hans Helsten sampt P. Elisabet Claesdotter i Hammaren". - G 1:o 1725 m HANS HANSSON HELLSTEN, f ca 1702, d ca 1734 i Hällefors, Lilla Mellösa sn. Grytgiutare i Lilla Malma sn. - G 2:o 1735 m JOHAN NILSSON.(2)(58)(66)

V.2) CATHARINA CLASDOTTER VON HOLTZ, f ca 1705 i Länna sn. Vigsel i Lilla Malma 1727: "Hammarsmeds Gesällen Petter Stålberg sampt Catharina Claesdotter von Holts i Smedstorp Hammar". - G 1:o 1727 i Lilla Malma m PETTER STÅLBERG, d 1738 i Lilla Malma. Hammarsmeds Gesäll i Smedstorp, Lilla Malma sn. Hammarsmed. - G 2:o 1751 m JOHAN PERSSON.(57)(66)

V.3) MARIA CLASDOTTER VON HOLTZ, f 20/1 1707 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Johan Hilper, Jockum Hammarsmed, Pär Larssons Hustru i Byringe, Hendriks Hustru(Maria Persdotter;Föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz).(5)(66)

V.4) DANIEL CLASSON VON HOLTZ, f 14/2 1709 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Anders Byggmestare wid Bruke, Mester Danils Son, Trägårds Mästarens Hustru, Jan Jonssons Hustru.(6)(66)

V.5) ANNA CLASDOTTER VON HOLTZ, f juni 1711 i Smedstorp, Lilla Malma sn.(59)(66)

V.6) BEATA CHRISTINA CLASDOTTER VON HOLTZ, f juni 1715 i Smedstorp, Lilla Malma sn. Faddrar: Wasberg, Olof Öberg, Madam Lundstet, H. Helena Wasberg.(61)(66)

V.7) CLAUDIUS CLASSON VON HOLTZ, f 16/3 1719 i Smedstorp, Lilla Malma sn, döptes 21/3. Faddrar: Pehr Johansson, Olof ?sson i Göranstorp, H. Anna i Smedstorp, H. Anna i ?torp.(62)(66)

V.8) SUSANNA CLASDOTTER VON HOLTZ, f 26/4 1721 i Smedstorp, Lilla Malma sn, döptes 28/4. Faddrar: Casseuren Johan Wasberg, Jonas Ersson i Sågstuga, H. Catharina Lind i Gorgnäs, P. Brita Eriksdotter i Sågstuga.(63)(66)

IV.b) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ.(66)

IV.c) HANS JOAKIMSSON VON HOLTZ. Hammarsmed vid Eskilstuna Bruk. - G m NN PERSDOTTER, från Stenkvista sn.(1)(67)

Barn:

V.1) PEDER HANSSON VON HOLTZ, f 4/11 1682 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna, döptes 10/11. Faddrar: se källan (67).(67)

III.2) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 1660, d 4/11 1739 i Länna Bruk, Länna sn. Ålderman Mäster Hammarsmed Daniel vid Länna Bruk, Länna sn. - G m ANNA BRÅWIK.(1)(3)(66)

Barn:

IV.a) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f ca 1695, d 17/10 1736 i Byringe, Länna sn. Giftermål 16/10 1720: "Daniel Danielsson på Bruket och pigan Anna Pärsdotter i Byringe". - G 16/10 1720 i Länna m ANNA PERSDOTTER, piga i Byringe, Länna sn.(1)(3)(14)(66)

Barn:

V.1) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 20/8 1721 i Byringe, Länna sn, d 4/7 1784 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Hendrick Hammarsmed(hustru Maria Persdotter), Clas Danielsson wid Bruket, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Ronholmstorp, pig. Karin Salomonsdotter i Byringe.(18)(66)

V.2) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 21/12 1722 i Byringe, Länna sn, d 18/4 1791 i Valnarstorp, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Sven Löfgren, Hindrik Hammarsmeds Hustru(Maria Persdotter), Olofs Hustru i Norrby, pig. Anna Danielsdotter. De flyttade 1774 till Valnarstorp. - G 21/10 1744 m KERSTIN DANIELSDOTTER, f 1/1 1722 i Magsjötorp, Länna sn, d 13/8 1803 i Valnarstorp, Länna sn.(19)(27)(29)(66)

Barn:

VI.a) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 3/6 1745 i Byringe, Länna sn, döptes 5/6. Faddrar: Anders Larsson i Byringe, dr. Erik Eriksson i Byringe, Lars Jönssons Hust. i Byringe, Pig. Anna Danielsdotter i Magsjötorp.(45)(66)

VI.b) KARIN DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 22/11 1746 i Byringe, Länna sn, döptes 26/11. Faddrar: Lars Jönsson i Byringe, dr. Lars Ersson i Byringe, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Pig. Maria Danielsdotter i Merlänna.(46)(66)

VI.c) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 12/1 1749 i Byringe, Länna sn, döptes 15/1. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Hindrik Hindriksson Ibidem, dr. Erik Ersson Ibidem, Jon Pärssons Hust. i Rösäter, Anders Larssons Hust. i Byringe, Pig. Lisken Danielsdotter i Magsjötorp.(47)(66)

VI.d) BRITA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 17/4 1753 i Byringe, Länna sn, döptes 20/4. Faddrar: Mester Nils Ståhlbom, Lars Eriksson i Byringe, drängen Pehr Andersson Ibidem, Befalln. Olof Elfströms Hust. Maria, Anders Larsson Hust. Anna Dan. i Byringe, Lars Jönssons dotter Cajsa i Byringe.(49)(66)

VI.e) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 28/11 1758 i Byringe, Länna sn, döptes 30/11, d 5/10 1842, 89 år 10 m. 7 d. gl. Faddrar: Bruks Befallningsman Hr. Olof Sjöberg, Pehr Pehrsson i Byringe, Nicolaus Ståhlbom, H. Maria Beata Lillie i Prästgården, H. Maria Danielsdotter wid Elfsby Ytterselö Sn., P. Maria Larsdotter i Byringe. - G 26/9 1779 m MARIA PERSDOTTER FRIBERG(LENNANDER/FRIBERG/LILIEQUIST;hennes 4-männing), f 20/5 1758 i Rocklänna, Länna sn, d 18/4 1829 i Lidökna, Länna sn.(27)(28)(29)(51)(66)

Barn:

VII.1) Dödfödd DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f dödfödd 16/10 1780 i Valnarstorp, Länna sn, d 16/10 1780 i Valnarstorp, Länna sn, begr. 19/10.(30)

VII.2) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 22/2 1782 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 24/2 s.å., d 5/7 1785 "af Rödsot" i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, Johan Halsberg, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson (Friberg) i Rocklänna, hustrun Cathrina Danielsdotter i Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Kjerstin Ersdotter ibidem.(31)(32)

VII.3) HEDDA LISA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 18/1 1784 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 25/1 s.å. Faddrar: bokhållaren Jonathan Forsner på Länna Bruk, (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem., (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Lisa Pehrsdotter i Krogen. Utfl. från Valnarstorp 1804 till Kärnbo sn.(29)(33)

VII.4) ANNA CAJSA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 1/10 1785 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, drängen Jacob Ersson i Magsjötorp, pigan Stina Hansdotter vid Länna Bruk, samt pigan Anna Jonsdotter ibidem. Utfl. från Valnarstorp 1806 till Mariefred.(29)(34)

VII.5) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 25/9 1787 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 30/9 s.å. Faddrar: Johan Halsberg, (morbrodern) Bengt Olofsson i Rocklänna, drängen Pehr Ersson i Valnarstorp, hustrun Anna Andersdotter i Byringe, hustrun Stina Andersdotter i Örsäter, samt pigan Anna Lisa Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp som dränghustru 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Därefter se maken nedan. - G 13/6 1807 i Länna m drängen i Byringe OLOF JANSSON WALLIN, f 10/6 1779 i Klackhaga i Länna sn. Faddrar: Nils Jansson i Hällby i Vansö sn, drängen Jonas Pehrsson i Haglida, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Stora Åskärr. Utfl. från Valnarstorp 1812 som dräng till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 från Åkers sn som rättare till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1824 till Herrängen i Brännkyrka sn. Föräldrar: Jan Olsson o h h Kjerstin Jonsdotter. Kallar sig från 1816 Olof Jansson Wallin.(29)(35)

VII.6) GRETA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/6 1789 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 28/6 s.å., d 14/5 1792 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Åkerman i Byringe, (morbrodern) Pehr Pehrsson Friberg i Eksåg i Härads sn, drängen Eric Pehrsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Greta Jansdotter i Valnarstorp.(29)(36)(37)

VII.7) PEHR DANIELSSON WALLIN(VON HOLTZ), f 4/7 1792 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 6/6 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ersson i Vretatorp, Pehr Ersson i Rocklänna, Cajsa Danielsdotter i Västerlida, samt pigan Cajsa Maria Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1810 till Taxinge sn. Är sannolikt den "Kusken Pehr Wallin, född 1791 i Lenna", som infl. från Värmland 1821 till Broby i Åkers sn, samt utfl. 1821 till Stockholm.(29)(38)

VII.8) DANIEL GUSTAF DANIELSSON WALLIN(VON HOLTZ), f 11/12 1794 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Lindgren, hustrun Catharina Berggren i Byringe, pigan (?) Ersdotter Berggren ibidem., samt Jonas Öberg på Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. som dräng 1814 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1824 till Barva sn. Infl. 14/10 1824 som dräng till Björkudden i Barva sn från Länna sn, "kunskap hjelplig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 2/11 1828 från Barva sn till Ekswalla i Härads sn, utfl. 11/3 1830 med Hustru till Åkers sn. Infl. från Härads sn 1830 som Torpare till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där han levde 1850. - G 28/10 1828 i Barva sn m pigan i Björkudden(Morgongåfva efter Lag) CHRISTINA NYSTRÖM, f 1801 i Svinnegarn sn i Uppsala län. Infl. 24/10 1825 som piga från Lundby sn till Björkudden i Barva sn, "kunskap enfaldig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 14/3 1830 från Härads sn till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där hon levde 1850.(29)(39)

Barn:

VIII.a) GUSTAF WERNER WALLIN(VON HOLTZ), f 1/4 1838 i Knåpet i Åkers sn, döptes 4/4, där han levde 1850, "läser någorl. väl, lefvernet ärligt", d 26/4 1881 i Knåpet, Åker sn. Faddrar: Drengen Gustaf Änglund vid Berga, Hustru Brita Olsdotter Öst Ibm., Bokh. August Serrander Ibm., Pigan Lotta Lindquist Ibm. - G m MARIA SOFIA MALMQVIST, f 21/1 1836 i Åker sn.(42)(43)

Barn:

IX.1) HULDA SOFIA WALLIN(VON HOLTZ), f 17/2 1864 i Knåpet, Åker sn, döptes 28/2. Faddrar: Torp. P. Pettersson i Löfsvedet, Hu. Maria Chr. Pettersson, Dräng. August Malmqvist, Pig. Thilda Malmqvist, Strängnäs. Utflyttade 24/10 1882 till Stockholm Klara.(43)(44)

VII.9) LOTTA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 12/12 1796 i Valnarstorp i Länna sn, d 20/11 1800 i Valnarstorp, begr. 30/11 s.å. Faddrar: Anders Pehrsson i Merlänna, Anders Lundgren på Länna Bruk, hustrun Anna Maja Ståhlbom ibidem., samt pigan Brita Stina Ersdotter i Byringe.(29)(40)(41)

V.3) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 24/11 1724 i Byringe, Länna sn, d 7/12 1724 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Pärsson i Ronholmstorp, dr. Clas Danielsson wid Bruket, Mats Jahnssons Hustru i Wrettorp, pig. Anna Danielsdotter wid Bruket.(20)(66)

V.4) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 10/2 1727 i Byringe, Länna sn, d 14/12 1729 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, dr. Pär Eriksson i Byringe, Clas Danielssons Hustru wid Bruket, pig. Christina Danielsdotter.(22)(66)

V.5) MARIA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 8/9 1729 i Byringe, Länna sn, döptes 14/9. Faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Mäster Hans Fristedt, Anders Eriksson, Jahns Hustru i Starkiärr, Lars Hustru i Byringe, pig. Anna Eriksdotter i Ronholmstorp.(24)(66)

V.6) BRITA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 28/6 1732 i Byringe, Länna sn, döptes 29/6. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Olofsson i Byringe, dr. Pär Ersson i Byringe, Lars Jönssons Hust. i Byringe, pig. Anna Ersdotter i Byringe.(26)(66)

IV.b) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 2/8 1703 i Länna Bruk, Länna sn, d 14/6 1730 i Länna Bruk, Länna sn("Hammarsmeden Clas Danielsson von Holt"). Hammarsmed vid Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bygmestaren Anders wid Bruke, Pär Larsson i Biuringe, Trägårdmästare wid Bruke, Jungfrun på Sörlänna, Hustru Kerstin i Mörtsjötorp, Clas Hustru wid Bruke. Giftermål 12/6 1726: "Clas Danielsson wid Bruket och Maria Jacobsdotter i Mörtsjötorp". - G 12/6 1726 i Länna m MARIA JACOBSDOTTER MÖLLER, dotter av Jacob Jacobsson Möller(f 1696, d 28/7 1758 i Mörtsjötorp, Länna sn, begr. 6/8) och Kerstin Ersdotter(f 25/9 1704). Syster till biskopen i Visby Johan Möller.(1)(2)(3)(15)(16)(17)(66)

Barn:

V.1) DANIEL CLASSON VON HOLTZ, f 21/12 1728 i Länna Bruk, Länna sn. Mästersven, mästersmed vid Nykvarns Bruk, Turinge sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Pet. Thorwest, Daniel Danielsson i Byringe, Jacob Jacobsson i Mörtsjötorp, Hr. Anders Gellii Hustru, Mäster Jahn Möllers Hustru, Stina Danielsdotter von Holtz. Mäster hammarsmed vid Länna Bruk, Länna sn. - G 23/9 1750 i Länna m CATHARINA ERIKSDOTTER, piga i Ronholmstorp.(23)(25)(66)

Barn:

VI.a) MARIA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 26/2 1752 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 1/3. Faddrar: Mester Nils Ståhlbom, Anders Ersson i Ronholmstorp, Smedsdr. Olaus Ståhlbom, Pehr Erssons Hust. i Mehrlänna, Smedsdr. Jahn Hanssons Hust. wid Bruket, Pig. Annika Jacobsdotter i Sörlänna. - G 22/10 1775 m MATS OLOVSSON ZETTERBERG.(48)(66)

VI.b) ANNA KATARINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 25/5 1756 i Nykvarns Bruk, Turinge sn. - G 22/10 1778 m ERIK LUNDMARCK, f 1753.(66)

VI.c) STINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/4 1760 i Nykvarns Bruk, Turinge sn.(66)

VI.d) BRITA LISA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 14/7 1763 i Nykvarns Bruk, Turinge sn.(66)

VI.e) HEDVIG DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f april 1767 i Nykvarns Bruk, Turinge sn.(66)

VI.f) KLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 30/4 1771 i Nykvarns Bruk, Turinge sn, d 15/6 1774 i Nykvarns Bruk, Turinge.(66)

V.2) JACOB CLASSON VON HOLTZ, f 27/3 1730 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 28/3, d 1/4 1771 i Söderlänna Säteri, Länna sn, 41 år gammal. Befallningsman i Söderlänna Säteri från åtminstone 1758 till sin död 1771. Frälse Inspector i Söderlänna Säteri, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Mäster Hindrik Bonvier(hustru Maria Persdotter), Daniels Hustru i Byringe, Pig. Anna Jahnsdotter wid Bruket. Giftermål 5/9 1756: "Frälse Fogden Jacob von Holtz på Söderlänna och Enkan Hustru Brita Ersdotter i Kalkudden". - G 5/9 1756 i Länna m BRITA ERICSDOTTER, f 23/10 1728 i Norrlänna, Länna sn, d 3/10 1791 i Forsa, Åker sn, dotter av bonden Eric Andersson i Norrlänna, Länna sn. Faddrar: Hr. Clas Ekman, Bygg Mästare Jahn Andersson, Klåckaren Eric Andersson(Lennander), Soldat Olof Säterberg, Jungfru Sahra Mörn, Mats Hustru i Råcklänna, Anders Hust. i St. Sätertorp. Där bor även styvdottern Caijsa Jansdotter, f 14/3 1753. Efter Jacobs död flyttar hon med familjen 1772 till Åker sn.(9)(10)(11)(12)(13)(25)(66)

Barn:

VI.a) CLAUDIUS (CLAS) JACOBSSON VON HOLTZ, f 11/11 1757 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 13/11. Faddrar: Jacob Jacobsson i Mörtsjötorp, Trägårds Mäster Petter Lenner, Dr. Lars Ersson wid Söderlänna, H. Maria Beata Lille, H. Kiesrtin Pehrsdotter i Norrlänna, P. Stina Jacobsdotter i Mörtsjötorp. Bosatt i Forsa, Åker sn. - G 3/11 1782 m MARIA OLOVSDOTTER, f 28/1 1758.(10)(11)(25)(50)(66)

Barn:

VII.1) JAKOB KLASSON VON HOLTZ, f 5/11 1784 i Forsa, Åker sn.(66)

VI.b) ERICUS (ERIK) JACOB JACOBSSON VON HOLTZ, f 21/1 1759 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 23/1, d 30/6 1761 i Söderlänna Säteri, Länna sn. Faddrar: Assessoren i ? Revisor ? Hr Clas Wirell, Pehr Ersson i Norrlänna, Klåckare Änkan H. Catharina Berg, P. Stina Jonsdotter i Söderlänna.(10)(52)(66)

VI.c) DANIEL JACOBSSON VON HOLTZ, f 28/4 1762 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 25/4. Faddrar: Comm. Jonas Lille, Bokh. Hr. Olof Siöberg, Klåckaren Pehr Sätterberg, H. Catharina Pehrsdotter wid Söderlänna, H. Karin Ersdotter i Råckmansstuga, P. Maria Gretha Ersdotter i Klåckargården.(11)(25)(53)(66)

VI.d) HEDVIG MARIA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 21/11 1763 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 21/11, d 8/11 1767 i Söderlänna Säteri, Länna sn. Faddrar: Smedsgesällen i Thuringe Daniel von Holtz, dr. Erik Eriksson i Söderlänna, Wälborne Fru Hedvig Wirell till Söderlänna, P. Cajsa Olofsdotter wid Söderlänna.(11)(54)(66)

VI.e) JACOB JACOBSSON VON HOLTZ, f 16/2 1766 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 19/2, d 7/9 1812 i Vaxäng, Toresund sn. Faddrar: Bruks Inspector Lars Brodin i Gillberga, Nämndeman Erik Jonsson i Merlänna, Mademoiselle Anna Catharina von Bergen wid Söderlänna, H. Marith Ersdotter i Merlänna. Rättare. - G 1:o 8/11 1789 m BRITA KRISTINA LINDBORG, f 1761 i Botkyrka sn, d 31/5 1795 i Vaxäng, Toresund sn. - G 2:o 16/10 1796 m ANNA ÖGREN, f 1786 i Börstil sn.(11)(25)(55)(66)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) MARIA HELENA JAKOBSDOTTER VON HOLTZ, f 24/1 1791 i Forsa, Åker sn, d 21/4 1791 i Forsa, Åker sn.(66)

VII.2) KARL JAKOB JAKOBSSON VON HOLTZ, f 8/10 1792 i Forsa, Åker sn.(66)

Barn i 2:a giftet:

VII.3) JOHAN JAKOBSSON VON HOLTZ, f 1/7 1797 i Vaxäng, Toresund sn.(66)

VII.4) BRITA KAJSA JAKOBSDOTTER VON HOLTZ, f 21/1 1799 i Vaxäng, Toresund sn.(66)

VII.5) PER GUSTAV JAKOBSSON VON HOLTZ, f 24/8 1800 i Vaxäng, Toresund sn.(66)

VII.6) ADOLF FREDRIK JAKOBSSON VON HOLTZ, f 31/3 1802 i Vaxäng, Toresund sn.(66)

VII.7) ISAK JAKOBSSON VON HOLTZ, f 23/6 1804 i Vaxäng, Toresund sn.(66)

VI.f) BRITA STINA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 23/11 1768 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 23/11. Faddrar: Coministern Eric Wasberg, Kusken Jonas Bergstedt wid Söderlänna, Hustru Catharina Holmberg wid Sörlänna, Pig. Maria Danielsdotter Dersamma Städes.(11)(25)(56)(66)

IV.c) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 28/3 1706 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 28/3. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Pär Larsson i Biuringe, Jacobs Hustru i Mörtsiötorp, Hustru Brita i Biuringe.(1)(3)(4)(66)

IV.d) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/3 1709 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 21/3, d 18/11 1753 i Manufaktoriet, Eskilstuna. Faddrar: Bokhållare Wirelius, Hr. Lars Bråwik, Sämskmakarens Hustru, Hindriks Hustru wid Bruke(Maria Persdotter;föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz). - G 24/11 1734 i Länna m OLOF JONSSON SUNDLING, f ca 1708, d 20/12 1753 i Manufaktoriet, Eskilstuna, smedsgesäll vid Länna Bruk(Christina piga vid giftermålet). Hammarsmed vid Manufaktoriet, Eskilstuna.(7)(8)(66)

IV.e) NN DANIELSDOTTER VON HOLZ, d 3/6 1706 i Länna Bruk, Länna sn.(66)

III.3) CLAUS CLAUSSON VON HOLTZ. Hammarsmed vid Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G m SUSANNA MATSDOTTER.(2)(66)

Barn:

IV.a) SUSANNA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 10/3 1678 i Grönbo Hammare, Fellingsbro sn, döptes 10/3. - G ABRAHAM SVENSSON BRENNING, f ca 1676, d 20/8 1750 i Ärendals Bruk, Frustuna sn. Rättare.(66)

IV.b) KATARINA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 27/2 1681 i Grönbo Hammare, Fellingsbro sn, döptes 27/2. - G m ANDERS EKROT. Trädgårdsmästare i Länna Bruk, Länna sn. Dotter Anna Catharina Ekrot, f 17/7 1725 i Länna Bruk, Länna sn. Bland hennes faddrar finns Ålderman Mäster Daniel von Holtz Hustru och Gästgivaren Erik Pärssons Hustru i Byringe.(21)(66)

IV.c) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 9/8 1685 i Grönbo Hammare, Fellingsbro sn, döptes 9/8, d 10/5 1763 i Tängslinge, Frustuna sn. Hammarsmed vid Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G m BRITA LARSDOTTER, f ca 1701, d 2/10 1768 i Tängslinge, Frustuna sn.(66)

Barn:

V.1) CLAUS DANIELSSON VON HOLTZ, f 27/8 1724 i Lundholms Bruk, Frustuna sn, d 1/1 1776 i Tängslinge, Frustuna sn. - G m ANNA OLOVSDOTTER, f ca 1726, d 20/10 1760 i Tängslinge, Frustuna sn.(66)

Barn:

VI.a) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 1755, d 7/8 1755 i Tängslinge, Frustuna sn.(66)

VI.b) BRITA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, d 15/9 1771 i Tängslinge, Frustuna sn. - G 14/10 1770 m ANDERS JANSSON.(66)

V.2) LARS DANIELSSON VON HOLTZ, f 9/3 1726 i Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G 28/10 1753 m MARIA LARSDOTTER.(66)

V.3) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 5/10 1728 i Lundholms Bruk, Frustuna sn.(66)

V.4) ELISABET DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 17/12 1730 i Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G 7/10 1753 m GUSTAV GUSTAVSSON.(66)

V.5) PER DANIELSSON VON HOLTZ, f 13/2 1733 i Lundholms Bruk, Frustuna sn, d 3/4 1773 i Stensätter, Frustuna sn. - G 1:o 16/11 1755 m KATARINA JOSUASDOTTER, f 1733, d 17/4 1768 i Stensätter, Frustuna sn. - G 2:o 4/10 1768 m KATARINA JOHANSDOTTER.(66)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) DANIEL PERSSON VON HOLTZ, d 26/6 1767 i Stensätter, Frustuna sn.(66)

V.6) OLOV DANIELSSON VON HOLTZ, f 21/3 1736 i Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G 18/10 1761 m BRITA LARSDOTTER.(66)

V.7) KATARINA DANIELSDOTTER, f 2/4 1740 i Lundholms Bruk, Frustuna sn. - G 24/10 1756 m ERIK ANDERSSON.(66)

IV.d) CLAUS CLAUSSON VON HOLTZ.(66)

IV.e) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ.(66)

IV.f) ELISABET CLAUSDOTTER VON HOLTZ.(66)

III.4) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f före 1660, d 1/5 1720 i Länna Bruk, Länna sn. - G 1685 m HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1633, d 8/1 1693 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Ålderman(efterträdde 1685 Claus Joakimsson von Holtz). Hammarsmedsmästare. I hans 2:a gifte(gift först med Margareta Piersdotter Ihlo). De hade sonen: Claus Bonnevier, f 1685, d 17/2 1695 i Gåsinge sn.(1)(3)(66)

III.5) ANNA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. - G m PER LARSSON(LENNANDER/FRIBERG/ LILIEQUIST), gästgivare och bonde i Byringe 1680-1715, d 19/5 1715 i Byringe, Länna sn. Deras dotter Maria Persdotter, f 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, gift 30/10 1704 m Henrik Henriksson Bonnevier, f 1680 i Gåsinge-Dillnäs sn, d 6/7 1765 i Mörtsjöbacka, Länna sn, bonde, mästersven, son av Henrik Henriksson Bonnevier(ålderman, hammarsmedsmästare;efterträdde 1685 Claus Joakimsson von Holtz som ålderman i Södermanlands Bergslag) och Margareta Piersdotter.(1)(80)

III.6) CATHARINA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. Sannolikt dod 3/10 1697 "Hustru Catrina wid Bruket". - G 1681 m GILLIUS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1655, d 28/12 1693 i Dunker sn. Mäster Hammarsmed. I hans 2:a gifte(först gift med Elisabet Olofsdotter Rostadia, d 1678 i Lilla Malma sn;Föräldrar: Olaus Hemmingi Rostadius och Ingeborg Larsdotter;De hade dottern Anna Bonnevier, f 5/9 1675 i Lilla Malma sn, d 23/4 1713 i Runtuna sn;Hon togs omhand av sin moster efter moderns död). De hade barnen: Johannes Bonnevier, f 19/8 1681 i Källartorp, Lilla Malma sn. Katarina Bonnevier, f 12/8 1683 i Källartorp, Lilla Malma sn, Daniel Bonnevier, f 7/9 1687 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, Klas Bonnevier, f 6/10 1689 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Maria Bonnevier, f 10/4 1691 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, d 24/5 1691 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, Henrik Bonnevier, f 30/4 1692 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, d 5/6 1693 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn.(66)(78)(79)

II.d) DAVID JOAKIMSSON VON HOLTZ. Hammarsmed vid Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. - G m NN NN.(1)(66)(74)(75)(76)(77)

Barn:

III.1) DANIEL DAVIDSSON VON HOLTZ, f 28/7 1667 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. Faddrar: se källan (77).(66)(77)

III.2) SARA DAVIDSDOTTER VON HOLTZ, f 23/3 1670 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. Faddrar: se källan (76). - G 1717 m JOHAN LAURENTIUS HORRN, d 1741 i Stockholm. Boktryckare. Han gifte om sig 5/6 1722 med Helena In De Betou, f 1706, d 21/6 1755, dotter av Govert In De Betou och Helena Andersdotter Brandt.(66)(76)

III.3) BERTIL DAVIDSSON VON HOLTZ, f 27/11 1672 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna, döptes 1/12, d 14/3 1676 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna. Faddrar: se källa (74).(66)(74)

III.4) GABRIEL DAVIDSSON VON HOLTZ, f 15/4 1676 i Eskilstuna Bruk, Eskilstuna, döptes 21/4, d 23/9 1683 i Gisslarbo Övre Hammare, Malma sn. Faddrar: se källan (75).(66)(75)

III.5) MARGARETA DAVIDSDOTTER VON HOLTZ.(66)

II.e) KRISTIAN JOAKIMSSON VON HOLTZ, d 1675 i Eskilstuna. Begravd 1675-10-20 i Eskilstuna Bruk. Hammarsmed. - G m KRISTINA MÅRTENSDOTTER.(1)(66)

Barn:

III.1) DANIEL KRISTIANSSON VON HOLTZ, f 18/6 1671 i Eskilstuna Bruk.(66)

III.2) MARIA KRISTIANSDOTTER VON HOLTZ. - G 1:o 25/11 1677 m JOHAN ERIKSSON, borgare, mästare vid Eskilstuna Bruk. - G 2:o 16/11 1684 m SVEN PERSSON, borgare vid Eskilstuna Bruk.(66)

III.3) KATARINA KRISTIANSDOTTER VON HOLTZ. - G 30/8 1685 m BALTSAR ADOLFSSON, linvävare i Eskilstuna.(66)

III.4) KRISTIAN KRISTIANSSON VON HOLTZ.(66)

II.f) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ. - G m JAKOB GAST, kopparslagare vid Eskilstuna Bruk.(1)(66)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Joakim von Holtz (1590-1669) Hammarsmed
|
Claus Joakimsson von Holtz (f ca 1630)
|
Anna Clausdotter von Holtz
|
Anders Persson Norrman, soldat (1689-1736)
|
Per Andersson Friberg, kyrkvärd, bonde (1716-1765)
|
Per Persson Friberg, bonde (1762-1818)
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


Källor:

(1) = Geni.com. Kjella Bo Åkerlund. Kersti Matsson. Erik Johansson. Genealogi.se. Ann-Britt Davidsson.
(2) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00078. Födelsebok 1703.
(3) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00198.
(4) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00080. Födelsebok 1706.
(5) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00081. Födelsebok 1707.
(6) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00083. Födelsebok 1709.
(7) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00084. Födelsebok 1709.
(8) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00219. Vigsel 1734.
(9) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00130. Födelsebok 1730.
(10) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00043.
(11) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00165-
(12) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00125. Födelsebok 1728.
(13) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00218. Vigsel 1756.
(14) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00215. Vigsel 1720.
(15) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00217. Vigsel 1726.
(16) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00027. Dödbok 1758.
(17) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00073.
(18) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00105. Födelsebok 1721.
(19) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00109. Födelsebok 1722.
(20) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00116. Födelsebok 1724.
(21) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00117. Födelsebok 1725.
(22) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00121. Födelsebok 1727.
(23) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00123. Födelsebok 1728.
(24) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00128. Födelsebok 1729.
(25) = Åker häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11767/F II/3 (1770-1779), bildid: C0104134_00107. 1771.
(26) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00137. Födelsebok 1732.
(27) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00138.
(28) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00142.
(29) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/4 (1787-1804), bildid: C0007110_00182.
(30) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00076. Födelsebok 1780.
(31) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00079. Födelsebok 1782.
(32) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00291. Dödbok 1785.
(33) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00083. Födelsebok 1784.
(34) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00086. Födelsebok 1785.
(35) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00091. Födelsebok 1787.
(36) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00094. Födelsebok 1789.
(37) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00303. Dödbok 1792.
(38) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00098. Födelsebok 1792.
(39) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00103. Födelsebok 1794.
(40) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00106. Födelsebok 1796.
(41) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00318. Dödbok 1800.
(42) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/5 (1825-1855), bildid: C0005607_00073. Födelsebok 1838.
(43) = Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11766/A I/21 (1881-1885), bildid: C0005600_00037.
(44) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/8 (1861-1874), bildid: A0016451_00045. Födelsebok 1864.
(45) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00186. Födelsebok 1745.
(46) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00191. Födelsebok 1746.
(47) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00206. Födelsebok 1749.
(48) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00012. Födelsebok 1752.
(49) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00015. Födelsebok 1753.
(50) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00024. Födelsebok 1757.
(51) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00029. Födelsebok 1758.
(52) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00030. Födelsebok 1759.
(53) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00037. Födelsebok 1762.
(54) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00040. Födelsebok 1763.
(55) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00045. Födelsebok 1766.
(56) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00052. Födelsebok 1768.
(57) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00125. Vigsel 1727.
(58) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00124. Vigsel 1725.
(59) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00066. Födelsebok 1711.
(60) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00120. Vigsel 1701.
(61) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00069. Födelsebok 1715.
(62) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00074. Födelsebok 1719.
(63) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00078. Födelsebok 1721.
(64) = Uppgifter från Leif Sahlqvist. Myntsmedsmästaren Jochum Holtz, född 1684 i Eskilstuna; död 10/1 1766 i Avesta (Torgkvarteret). Gift med Brita Elisabeth Johansdotter Hedenström, född 1686 i Hedemora, död 10/12 1764 i Avesta (Torgkvarteret). De hade 7 barn, av vilka endast en son och en dotter levde vid faderns död 1764. Han skrivs omväxlande Holst och Holtz. Släktens riktiga namn är von Holtz, ett namn som såväl hans far som övriga släktingar i Eskilstuna använder, men i samband med flytten från Eskilstuna tappas ”von” bort. Hans mor Margareta är exempelvis noterad som ”Aron von Holtz hustru” när hon är dopvittne 1685 vid dopet av en släktings dotter Maria:
Född kl. 3, 23 Feb 1685 i Eskilstuna: ”Jocum von Håltz borgarens dotter i Eskilstuna, Maria benämnd. Wittnen: 1. Mr Olof Skomakare i Eskilstuna 2. Hans Larsson förryder, boendes i Eskilstuna 3. Mr Olof Snickares Stiufson ibidem Johan Persson 4. Sahl. Lars Svenssons Enkia ibidem Hu. Catharina 5. Aron von Håltz Hu. i Carl Gustafs Stadh, Hu. Margareta. 6. Wälb. Olof Bengtssons Rådmannens dotter i Eskilstuna, Maria benämnd.” (Eskilstuna C1: februari 1685).
Ur dödbok Avesta januari 1766. ” Myntsmeden Mäster Jochom Holst, född uti Södermanland och Eskilstuna stad år 1684. Fadren Aron Aronsson Holst därstädes och modren Margareta. Gifte sig är 1704 med sin år 1764 afledne hustru Elisabet Hedenström och med henne haft 7 barn, af hvilka 1 son och 1 dotter lefva. Fördt ett stilla och gudfruktigt lefverne, warit krämpug i några dagar men ansattes af ett häftigt håll och stygn, som efter några timmar ändade dess lif d. 10 sedan han lefvat på det 82. Året.”
Ur dödbok Avesta december 1764: ”Hustru Brita Elisabeth Johansdotter Hedenström, född i Hedemora år 1686, Fadren Skräddaren Johan Hedenström derstädes, modrens namn är obekant. Lärt att wäl läsa i och utan bok. Gifte sig år 1704 med sin efterlemnade man Myntsmeden Mäster Jochom Holltz här wid bruket, någon tid till sängs af ålderdoms krämpor och insomnade i Jesu namn d. 10 sidstl., sedan hon lefwat uti 79 år så när.”
Barn:
1. Nicolaus Holtz, myntsmedsmästare som sin far, född 1709 i Avesta; död 1779 i Avesta). Gift 1:o 1731 med Maria Ungerecht, född 16/5 1710 i Dunder, död 30/12 1763 i Avesta av ”håll och styng”. Gift 2:o 1765 med Maria Catharina Säbom, född 1747.
Ur dödbok Avesta januari 1764: ”Hustru Maria Ungerecht, födder 170 d. 16 Maii uti Dunder sochn i Södermanland, fadern Klensmeden David Ungerecht, modren hustru Maria Persdotter. Gifte sig år 1731 med sin nu i sorgen efterlemnade man Myntsmeden här wid Bruket Mäster Niclas Hollst och med honom sammanaflat 2 barn, hvilka lefwa så länge Gud vill. Fördt ett stilla och wackert lefverne.”
Barn:
1. Maria Elisabet Holtz, född 1731 i Avesta; död 15/5 1797 i Arboga stadsförsamling. Utflyttade som ogift från Avesta till Linde ca 1757. Gift med bergsgevaldigern Petter Hallenius. Födde två döttrar, som bägge dog före sin mor enligt dödboksuppgift. En dotter hette Cajsa Elisabet, född 1761. De bodde i Dammkvarteret i Avesta (A1a:1, sid 89).
2. Brita Elisabet Holtz, född 1740. Hon flyttade som 15-åring från familjen i Hedemora till Stockholm (”Holmeam” ) 1755, ungefär i samma ålder som förmodligen också hennes faster Elisabet hade flyttat till Stockholm för att föda dottern Catharina i Stockholm 1728. Hennes liv därefter är i skrivande stund okänt.
3. Gabriel Holtz, född 1767 i Avesta.
4. Nicolaus Holtz, född 1770 i Avesta.
5. Elisabet Holtz, född ca 1713/1714; död 1777/1778 i Avesta (Torgkvarteret). Gift med musketeraren i Svea Livgarde Anders Olofsson Svanberg. Se Akt 8: 44!
Barn:
1. Catharina Andersdotter Svanberg, född 1728 i Stockholm (S:ta Gertrud; tyska församlingen), död 18/11 1794 i Hedemora (Lågforsen). Gift med rustmästaren Michael Christian Michelsson Mahl (med soldatnamnet Kruth fr o m hans antagning som soldat 1748), född i Wismar 1712. Se Akt 7:22!
2. Nicolaus Svanberg, född 13/8 1744 i Stockholm (Svea Livgardes Livbataljons församling).
”Fadren Mousqutern Anders Svahnberg, Mod. Hust. Lisa Holtz: Capit. Schwerins Comp. Wittnen: Arendatoren Peter Viberg, tunnbindaren Anders Behm, Contoirsskrifvaren i Banquen Olof Rockman, Madame Brita Holmdorft, Jgf. Sara Catharina Spaan, hust Hedvig Norman.”
2. Anna Gretha Svanberg, född 17/7 1748 i Stockholm (Svea Livgardes Livbataljons församling); död i sviterna efter en förlossning 25/4 1775.
”Fadren Anders Svanberg, Modren Lisken Holst, Major Schwerins Comp. Wittnen: Bagaren Jonas Kihlberg, Carl Holm Gesäll, ….makaren Lars Grönberg, Made Christine Falk, hust Bord…., Jfr Catharina Bäfverman.” (födelsebok 1748)
”Tient på flera ställen och sidst i Badelunda sochn där hon blifvit häfdad af Smedgesällen Anders Sätterberg som hon själf berättat. Kom hit i höstas och framfödde barn i Martii månad.” (dödbok Avesta 1775). Hon födde därefter den 25/3 en dotter Greta, som dog efter tre dagar. Modern hade en svår förlossning och dog en månad senare. ”Hon afmattades dag från dag då hon på slutet påkallade prästen, bekjände och ångrade sina synder och undfick nattwarden, dog därpå efter Christelig berdelse d, 25 april sedan hon lefvat i 28 år.” (dödbok Avesta 1775).
(65) = Joakim Holtz, född 1717, död 1786-03-25 i Fristaden, Eskilstuna. Spiksmedsmästare i Manufaktoriet, Eskilstuna. Död av ålderdomsbräcklighet. (ÖH). Gift 1744-10-20 i Eskilstuna med Anna Gillberg, född 1714 i Gillberga, död 1773-04-25 i Karl Gustafs stad, Eskilstuna. Bosatt i Eskilstuna. Död av rötfeber. (ÖH). Barn: Aron Joakimsson Holtz, född 1746-03-17, död 1748-09-29 Joakim Joakimsson Holtz, född 1749-01-12, död 1798-01-12 Anna Kristina Holtz, född 1751-12-30, död 1800-07-17 Magdalena Holtz, född 1754-03-15 Aron Joakimsson Holtz, född 1757-05-06, död 1761-06-25 David Joakimsson Holtz, född 1760-11-01, död 1761-01-10 Gift 1774 i Eskilstuna med Katarina Ron, född 1722, död 1796-12-28 i Fristaden, Eskilstuna. Död av slag. (ÖH)(JB). Aron von Holtz. Faktorismed i Eskilstuna. (UB). Gift med Anna Henriksdotter. Bosatt i Manufaktoriet, Eskilstuna. (ÖH). Barn: Joakim Holtz, född 1717, död 1786-03-25 Magdalena Holtz, född 1726-04, död 1740-03-31 Aron Aronsson von Holtz. (JB). Gift med Margareta. (JB). Barn: Aron von Holtz NN von Holt Niklas Holtz, född 1682 ca, död 1735 ca Joakim Holtz, född 1684, död 1766-01-10 Aron Joakimsson von Holtz. (JB). Barn: Aron Aronsson von Holtz Joakim Joakimsson von Holtz, död (begravd 1676-11-26) i Eskilstuna. Hammarsmedsmästare, bisittare. (UB)(JB). Nämnd i Gåsinge ht 1666 8/3, ej 70, livgedingets ht 1687 18/6 (skuld). Jfr Joakim Klasson. Mästare i Eskilstuna 1648-58, Länna 1657-85 (HMK). Rådman. Gift med Anna Möller, död (begravd 1676-11-26) i Eskilstuna. (JB). Barn: Joakim Joakimsson von Holtz Anna Joakimsdotter von Holtz, död 1719-03-24 Aron Joakimsson von Holtz Maria von Holtz, död 1676-11-26 Margareta von Holtz, död 1674-04-12 Joakim von Holtz, död (begravd 1669-04-14) i Eskilstuna bruk, Eskilstuna. Mästersmed 1633-48 i Eskilstuna. (HMK)(JB). Gift med NN, död (begravd 1675-12-10) i Eskilstuna bruk, Eskilstuna. (JB). Barn: Joakim Joakimsson von Holtz, död 1676-11-26 David Joakimsson von Holtz Kristian Joakimsson von Holtz, död 1675-10-20 Klas von Holtz Margareta von Holtz Henrik Joakimsson von Holtz, född 1620 ca.

(66) = Jan Eurenius. Svenska smedsläkter nr 26/Jörgen Blästa. Sv Släktbok 1901-06. Anders Hackzell. Ann-Britt Davidsson.
(67) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00077.
(68) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00070.
(69) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00085.
(70) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00094.
(71) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00115.
(72) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00062.
(73) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00045. Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00046
(74) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00032.
(75) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00048.
(76) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00021.
(77) = Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10226/C/1 (1666-1689), bildid: C0006248_00013.
(78) = Anbytarforum, Ämne: Von Holtz och Holtz. Marianne Elfström. Ove Tegnér.
(79) = Dunkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10184/C/1 (1666-1705), bildid: C0006116_00118.
(80) = Anna Clausdotter von Holtz har 3 döttrar med namnen Maria, Anna och Katarina(samma namn som Anna och hennes systrar Maria och Katarina). Även Annas dotter Marias 3 första döttrar heter Katarina, Maria och Anna(därefter kommer Elisabet och Christina). Marias 4 söner döptes till Henrik(dog ung), Klas, Henrik och Petrus(alla Bonnevier). Klas är efter Marias morfar Claus Joakimsson von Holtz. Petrus, Per och Lars dyker också upp bland Maria Persdotters barn och barnbarn. De är namn efter hennes far Per Larsson. Annas i Byringes far var Claus Joakimsson von Holtz, ålderman och mäster hammarsmed. Hennes dotter Maria Persdotter gifte sig 1704 med sonen Henrik till Claus efterträdare 1685: Henrik Henriksson Bonnevier, ålderman och mäster hammarsmed. Sonen Henriks styvmor var Annas syster Maria Clausdotter von Holtz(gift 1685), och den tredje systern Katarina Clausdotter von Holtz var gift 1681 med åldermannen Henriks bror Gillius Henriksson Bonnevier. Annas broder Joakim Clausson von Holtz son Claus Joakimsson von Holtz var gift 1701 med Maria Christoffersdotter Bonnevier. Allt detta förklarar även varför Annas dotter Maria Persdotter gifte sig med Henrik Henriksson Bonnevier. Att namnet Klas förs vidare av dotterdottern Maria Persdotter till Claus Joakimsson von Holtz barnbarns barn och barnbarns barnbarn stärker släktskapsförhållandet. Fadderskapena är mycket starka mellan Anna, hennes barn och barnbarn med släkterna von Holtz och Bonnevier i Länna socken. T. ex. står Annas barn fadder till brodern Daniel Clausson von Holtz(Per Larsson/Anna/Maria Persdotter står fadder till 3 av hans 4 barn;för det första barnet finns det ingen födelsebok, men de finns sannolikt även där), ålderman och mäster hammarsmed, barnbarn enligt följande: Daniel Danielsson von Holtz 2 första barn(både Erik Persson och Maria Persdotter till bägge barnen) samt barn 4(hade 6 barn) och Claus Danielsson von Holtz(Annas man Per Larsson/Maria Persdotter står fadder till honom och hans 2 yngre systrar) barn 2(han hade 2 barn). Fadderskaps relationen fortsätter i ytterligare generationer mellan min släkt och släkterna von Holtz och Bonnevier. En annan ålderman och mäster hammarsmed Johan Reinoldsson Hilper förekommer också i fadderskapen, men är inte släkt. Han efterträdde Daniel Clausson von Holtz som ålderman 1739. Det förekommer även en mäster hammarsmed Gabriel som fadder, sannolikt Ringel(Hans Joakimsson Ringel var gift 1686 med Katarina Christoffersdotter Bonnevier, en syster till Maria Christoffersdotter Bonnevier ovan). Faddrar finns även från smedssläkterna Möller och Ståhlbom. Allt detta tillsammans gör att hustru Anna i Byringe är mer än sannolikt hammarsmedsdottern Anna Clausdotter von Holtz.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment