Tuesday, February 23, 2016

Use eGENEe to Search for Genealogy and History Websites and Resources | Eastman's Online Genealogy Newsletter

Use eGENEe to Search for Genealogy and History Websites and Resources | Eastman's Online Genealogy Newsletter


Erik Perssons i Byringe Bomärke 1742!

Erik Perssons i Byringe Bomärke 1742!

Byringe I Länna Socken Karta 1641!

C3:140-141


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här möter Söelandh skogh
Här tager Ländbo almänigh emot
Skogh och bergh
Slätt
Hemm ängien till Lida, hårdwall
Skogh
Skarp och stubbigt
Skogh
Skogz ängia till bådhe krone gårdan, slätt hårdual, litett tofuigh
Slätt kärr
Här tager Dunckers almänigh emot
Slätt kärr
Mager siöön.
Hagen till Lida slätt
Ions ängien sänk och skogit
Här möter Råckelandh egor emot, krone 2
Hagan till kronegården, hårdewall och något tofuigh
Lindh
Her och samme egor
Lindh
Lindh
Byringe ängh, slätt
Lindh
Hårdwalds ängh medh skogh och stubbar
Skogh och bergh
Ängh medh skogh och backa
Bacha
Fiellen till krone gården
Slät och någåt sänch i blandh
Backa
Slät hårde wals ängh och något skogi
Slät ängh och något sänch
Skogh och bergh
Här möter allmengin
Skogh och bergh

Saturday, February 20, 2016

Tuesday, February 16, 2016

Access 40,000 Genealogy Books for Free With This New Service – Family History Daily

Access 40,000 Genealogy Books for Free With This New Service – Family History Daily

Now have 80.000 digital genealogy books!


Ten 19th Century Occupations That You’re Not Likely to Encounter Today – Family History Daily

Ten 19th Century Occupations That You’re Not Likely to Encounter Today – Family History Daily


The Two River Times | Once Freed From Slavery, Newly Freed From Oblivion

The Two River Times | Once Freed From Slavery, Newly Freed From Oblivion


Do You Follow These “Rules” of Genealogy Research? – Family History Daily

Do You Follow These “Rules” of Genealogy Research? – Family History Daily


Planning a Cemetery Visit? Dos and Don’ts to Read Before You Go – Family History Daily

Planning a Cemetery Visit? Dos and Don’ts to Read Before You Go – Family History Daily