Stagh

Historien om släkten Stagh från Bonstorp i Saleby socken. Släkten stammar från bonden Lars Olofsson i Bonstorp på 1600-talet.

Av Peter Liliequist.


Släkt från Bonstorp, Lanna Rote i Saleby socken i Västergötland. Medlemmar har burit namnen Engström, Hedman och Stagh.(124)

I.1) LARS OLOFSSON, i Bonstorp, Lanna, Saleby sn, f 1647, d 1733 i Bonstorp, Lanna, Saleby sn. Begraven 4/2 1733 i Saleby sn, 86 år gammal. Rotemästare 1690 Lars Olofsson i Bonstorp(en av fem i socknen). - G m BRITTA?, i Bonstorp, f 1651, d 1733 i Bonstorp, Lanna, Saleby sn. Begraven 27/3 1733 i Saleby sn, 82 år gammal.(124)(130)(131)(132)(134)(135)

Barn:

II.a) MARIA LARSDOTTER, f 1/1 1690 i Bonstorp, Lanna, Saleby sn, döptes 2/1. Faddrar: Anders Månsson i Lanna, Pär Swänsson, Nils Håkanssons H. Kirstin i Storegården, Ingri Swänsdotter, Maria Mickelsdotter.(131)

II.b) ELIAS LARSSON, f 20/11 1695 i Bonstorp, Lanna, Saleby sn, döptes 22/11. Faddrar: Pär Swensson, Swen Nilsson, Anders Nilsson, Anders Månssons hustru i Landa Ingebor Swensdotter.(130)

II.c) LARS LARSSON, f 1700, torpare i Storegården, Bonstorp, Lanna, Saleby sn. Hittar inte i födelseboken. - G m KIRSTIN ANDERSDOTTER, f 1705.(125)(127)

III.1) CHRISTINA LARSDOTTER, f 1737. - G 4/11 1760 i Saleby m ERIC BRYNGELSSON, f 1733. De utflyttade från Storegården till Åby. De hade barnen: Britta, f 1761, Kirstin, f 1764, Lena, f 1768, Catharina f 1778, d 1803.(127)(129)

II.d) OLOF LARSSON HEDMAN, f 23/2 1692 i Bonstorp, Lanna, Saleby sn, döptes 25/2, d 1765, i Storegården, Lanna, Saleby sn. Faddrar: Nils i Bonstorp, Anders Nilsson, Olof Larsson. H. Kirsti Andersdotter. Soldat, Ryttare. Antagen för Stora Hede Rote 1710 till Livkompaniet i Västgöta regemente. Aktnummer: VG-01-0027-1710 Saleby socken Torpnummer: VG-01-0027. Avsked 1743. - G m BRITA MÅNSDOTTER, f 1707.(122)(123)(124)(125)(126)(128)

Barn:

III.1) JEAN OLOFSSON HEDMAN.(125)

III.2) JOHANNES OLOFSSON HEDMAN.(126)

III.3) CHRISTINA OLOFSDOTTER HEDMAN, f 1743. - G m MAGNUS MÅRTENSSON, f 1732, d 1772. Åbo i Storegården, Lanna, Saleby sn. De hade barnen: Kirstin, f 1764, Maria, f 1767, d 1773, Margareta, f 1769, Olof, f 1772.(128)

III.4) BENGT OLOFSSON HEDMAN, f 3/6 1746 i Storegården, Lanna, Saleby sn, döptes 3/6. Faddrar: Påfwel Lind, Elias Larsson, Maria Swensdotter, Britta Andersdotter. "Tjänar i Wankiöl".(128)(133)

III.5) BRITA OLOFSDOTTER HEDMAN, f 1749. Hittar inte i födelseboken. "Tjänar i Synneråhl",(128)

III.6) MARIA OLOFSDOTTER HEDMAN, f(tvilling) 29/2 1740 i Norrgården, Lanna, Saleby sn, döptes 29/2. Faddrar: Påfwel Lind, Olle Simmensson, Elias Peterssons? Hustru Catharina Johansdotter, Elin Swensdotter.(122)

III.7) ANDERS OLOFSSON HEDMAN, f(tvilling) 29/2 1740(född 1738 enligt husförhörslängden) i Norrgården, Lanna, Saleby sn, döptes 29/2, d 1790 i Ryttarebostället, Hede Rote, Saleby sn. Ryttare, V. Korpral. Faddrar: Se systern Maria ovan. Antagen för Stora Hede Rote 1762 till Livkompaniet i Västgöta regemente. Aktnummer: VG-01-0027-1762 Saleby socken Torpnummer: VG-01-0027. Avsked 1790. - G 1759 m INGEBOR SVENSDOTTER, f 29/6 1736(ändrat av prästen från tidigare 1729) i Synnerby sn, d 1803 i Ryttarebostället, Hede Rote, Saleby sn. (115)(116)(118)(119)(122)(123)

Barn:

IV.a) MAGNUS ANDERSSON, f 1760 i Saleby sn, d 1771 i Ryttarebostället, Hede Rote, Saleby sn.(118)

IV.b) GRETA ANDERSDOTTER, f 15/1 1763 i Slöta, Saleby sn. Utflyttade från Ryttarebostället, Hede Rote, Saleby sn 1782 som piga till Stora Slöta, Saleby sn. Utflyttade från Stora Slöta 1783 till Jung sn. - G 1:o 1791 m ANDERS PERSSON HEDMAN, f 1787 i Jung sn, d 1807. Ryttare. De hade barnen: Anders, f 1792 i Saleby sn, s 1796 i Saleby sn, Peter, f 1795 i Saleby sn, d 1800 i Saleby sn, Anders, f 9/9 1798 i Hede, Saleby sn, Andreas, f 27/12 1804 i Hede, Saleby sn. -G 2:o m ANDREAS CARLSSON, f 1788 i Halstad. Soldat.(116)(117)(118)(119)(120)(121)

IV.c) ANDERS ANDERSSON HEDMAN, f 1764(född 1766 enligt Soldatregistret) i Saleby sn, d 20/12 1835 i Lilla Hede, Saleby sn, torpare i Hästhagen, Synnerby sn. Antagen för Stora Hede Rote 1791 till Livkompaniet i Västgöta regemente. Aktnummer: VG-01-0027-1791 Saleby socken Torpnummer: VG-01-0027. Avsked 1808. Bonde i Stenbrona, Saleby sn 1791-1818. Utflyttade från Stenbrona 1818 till Lanna Skattegård. Bonde i Lanna Skattegård, Saleby sn. Utflyttade från Lanna Skattegård 1824 till Lilla Hede. Vid giftermålet 1788: "Dräng och Piga fr. Hästhagen", han 22, hon 29 år, "Nomina Parentum: And. Olofsson. Ingebor Svensdotter; And. Jonsson, Cath. Siggesdotter". - G 1:o 26/12 1788 i Synnerby m MARIA ANDERSDOTTER, f 15/11 1757 i Synnerby sn, döptes 18/11, d 28/4 1824 i Lanna Skattegård, Saleby sn, dotter av rusthållaren Anders Jonsson och Cathrina Siggesdotter. - G 2:o m STINA JOHANSDOTTER, f 20/4 1768 i Lilla Hede, Saleby sn, döptes 21/4, från Lilla Hede, Saleby sn, d 1844 i Lanna Skattegård, Saleby sn, dotter av bonden i Lilla Hede Johan Jonsson och Brita Jonsdotter. Faddrar: And. Hedman, Andr. Jonsson, Eric Carlsson, Sven Pehrsson, Gunila Jonsdotter, Annicka Jacobsdotter, Maria Philipsdotter. Tidigare gift med Elias Svensson i Lilla Hede, f 31/1 1760, d 1820.(45)(47)(50)(51)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(115)(123)

Barn i 1:a giftet:

V.1) ANDERS ANDERSSON, f 17/12 1791 i Hästhagen, Synnerby sn, döptes 18/12, d 3/10 1838 i Lanna Skattegård, Saleby sn, hemmansägare i Lanna Skattegård, Saleby. Faddrar: F. Löfgren, Carl Andersson, Chr. Cederoth, Sara Möller. Inflyttade från Stenbrona 1815 till Lanna Skattegård, Saleby sn. - G 1814 m CATHRINA BENGTSDOTTER, f 6/10 1795 i Lanna, Saleby sn, d 24/7 1844 i Fattigstugan, Saleby sn(dit hon utflyttade 1840), dtr av bonden i Stommen, Saleby Bengt Andersson o h h Lena Bryngelsdotter. Inflyttade från Stommen 1815 till Lanna Skattegård, Saleby sn.(42)(44)(46)(50)(51)(60)(61)(84)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)

Barn:

VI.a) MAJA LENA ANDERSDOTTER, f 24/10 1816 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 24/10. Faddrar: Jonas Benctsson på Stommen Lanna, Jonas Johansson ibidem, H. Stina Petersdotter ibidem, Cajsa Bryngelsdotter i Skattegården ibidem. Utflyttar från Lanna Skattegård 1833 till Öttum sn.(44)(50)(51)(60)(86)

VI.b) ANDERS (A N D R E A S) ANDERSSON, f 1/3 1819 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 1/3. Faddrar: Andreas Benctsson i Gallegården ibidem, Jonas Bryngelsson i Stommen ibidem, H. Cathr. Larsdotter i Skegården ibidem, H. Bolla Larsdotter i Stommen ibidem. Bosatt 1880 som Arbetskarl och Tomtägare i Gamla staden tomt Nr. 26, Lidköping. Bosatt 1890 som Tomtägare i Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping. Bosatt 1900 som Tomtägare i Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping. - G m AUGUSTA KATRINA AHLSTRÖM, f 28/8 1824 i Lidköping. Bosatt 1880 i Gamla staden tomt Nr. 26, Lidköping. Bosatt 1890 i Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping. Bosatt 1900 i Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping.(44)(51)(55)(56)(57)(60)(61)(87)(96)(102)

Barn:

VII.1) EMMA CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 17/5 1850 i Skallmeja sn. Bosatt 1890 i Linghems Järnvägsstation, Törnevalla sn. Bosatt 1900 i Sparreholms Jernvägsstation, Hyltinge sn. - G m KARL AUGUST KARLIN, f 1849 i Ods sn. Stationsinspektor. Bosatt 1890 som Stationsinspektor i Linghems Järnvägsstation, Törnevalla sn. Bosatt 1900 som Stationsinspektor i Sparreholms Jernvägsstation, Hyltinge sn. De hade barnen: Halfdan Birger, f 1878 i Stenstorp sn, Helge Sigurd, f 1886 i Stenstorp sn.(96)(98)(99)

VII.2) ANDERS ZACHEUS ANDERSSON, f 23/8 1853 i Skallmeja sn. Handelsbiträde hos handlande Lundström 1872 i Tomt Nr. 35 Gamla Staden, Lidköping. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Bäckgården, Hovby sn. Bosatt 1890 som Filare vid mekanisk verkstad i Gamla Staden Tomten nr. 56, Lidköping. - G 27/10 1878 m SARA JOSEFINA JOHANSDOTTER, f 1854 i Härene sn. Bosatt 1880 i Bäckgården, Hovby sn. Bosatt 1890 som Barnmorska i Gamla Staden Tomten Nr. 56, Lidköping.(96)(97)(100)(101)(102)

Barn:

VIII.a) AXEL NAPOLEON ANDERSSON, f 1879 i Hovby sn. Bosatt 1880 i Bäckgården, Hovby sn. Bosatt 1890 i Gamla Staden Tomten Nr. 56, Lidköping.(100)(101)

VIII.b) ELSA MARIA ANDERSSON, f 1882 i Hovby sn. Bosatt 1890 i Gamla Staden Tomten Nr. 56, Lidköping.(101)

VII.3) MARIA EUGENIA ANDERSDOTTER, f 10/2 1862 i Tomt Nr. 26, Lidköping, döptes 11/2, d 22/6 1885 i Tomt Nr. 26, Lidköping. Faddrar: Arbetskarlen Petter Andersson och Britta Maria Johansdotter i Nr. 25. "Betyg till Äktenskapslysning 27/9 1878".Bosatt 1880 i Gamla staden tomt Nr. 26, Lidköping.(55)(95)(96)(102)

VII.4) OTTO EMANUEL ANDERSSON, f 26/3 1866 i Lidköping, d 31/12 1869 i Lidköping.(96)

VI.c) JOHANNES ANDERSSON, f 11/5 1821 i Lanna Skattegård, Saleby, döptes 11/5. Faddrar: Lars Svensson, Cathrina Larsdotter i Skattegården Lanna, Sven Larsson, Bolla Larsdotter i Stommen ibidem. Bosatt 1880 som Hemmansägare i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1900 som Änkling och f. Hemmansägare i Utom gamla staden Nr. 39, Lidköping. - G 1:o m GRETA JOHANSDOTTER, f 16/8 1826 i Härjevad sn, d 15/3 1872 i Ängsbo, Hovby sn. - G 2:o m KAJSA ANDERSDOTTER, f 11/11 1828 i Hovby sn, d 26/9 1894 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn.(44)(51)(52)(53)(54)(60)(61)(88)(106)(108)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) JOHAN AUGUST JOHANSSON, f 1851 i Hasslösa sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Ängsbo, Hovby sn. - G m INGA KAJSA ISAKSDOTTER, f 1851 i Kvänum sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn.(52)(69)

Barn:

VIII.a) JOHAN HENNING JOHANSSON, f 1882 i Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn.(69)

VIII.b) ELIN MARIA JOHANSSON, f 1884 i Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn.(69)

VII.2) CARL ALGOT (JOHANSSON) ENGSTRÖM, f 12/5 1855 i Lidköping, d 7/5 1929 i Björkeberg, Mellby sn. "Betyg för inträde på Folkskollärare Seminarium i Götheborg 7/8 1873". Utflyttade från Ängsbo 1877 till Mellby sn. Bosatt 1890 som Folkskollärare i Bissgården, Mellby sn. Bosatt 1900 som Folkskolelärare i Skolan, Mellby sn. - G m ELISABET KAROLINA BROBERG, f 27/7 1856 i Råda sn, d 13/2 1948 i Mellby sn. Bosatt 1890 i Bissgården, Mellby sn. Bosatt 1900 i Skolan, Mellby sn.(108)(112)(113)(114)

Barn:

VIII.a) EDIT ENGSTRÖM, f 17/8 1879 i Mellby sn, d 3/3 1926. Bosatt 1890 i Bissgården, Mellby sn. Bosatt 1900 i Skolan, Mellby sn.(112)(113)(114)

VIII.b) TAGE ENGSTRÖM, f 1881 i Mellby sn. Bosatt 1890 i Bissgården, Mellby sn.(112)

VIII.c) ZULEIMA ENGSTRÖM, f 2/8 1885 i Mellby sn, d 29/4 1971 i Skara. Bosatt 1890 i Bissgården, Mellby sn. Bosatt 1900 i Skolan, Mellby sn.(112)(113)(114)

VIII.d) EVALD ENGSTRÖM, f 26/2 1887 i Mellby sn, d 12/12 1962 i Lidköping. Bosatt 1890 i Bissgården, Mellby sn. Bosatt 1900 i Skolan, Mellby sn.(112)(113)(114)

VII.3) ANDERS GUSTAF JOHANSSON, f 1859 i Saleby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1900 som Hemmansägare i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. - G m ANNA KRISTINA KJELLANDER, f 1859 i Jung sn. Bosatt 1890 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1900 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1910 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn.(52)(70)(71)(72)

Barn:

VIII.a) HILDUR MARIA JOHANSSON, f 1888 i Jung sn. Bosatt 1890 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1900 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1910 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn.(70)(71)(72)

VIII.b) JOHAN ADOLF JOHANSSON, f 1893 i Jung sn. Bosatt 1900 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn. Bosatt 1910 i Törestorp Sven Bengtsgården, Jung sn.(71)(72)

VII.4) FRANS VILHELM (JOHANSSON) ENGSTRÖM, f 1861 i Saleby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. "Betyg för inträde i Seminarium i Götheborg 16/7 1880". Bosatt 1890 som Folkskollärare i Tannerfors Kvarter, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1900 som Folkskolelärare i T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1910 som Organist och Folkskolelärare i Tannefors Kvarter T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling. - G m MARTA SOFIA LAURENTIA BOMAN, f 1857 i Ålem sn. Folkskolelärarinna. Bosatt 1890 som Folkskollärarinna i Tannerfors Kvarter, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1900 som Folkskolelärarinna i T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1910 som Folkskolelärarinna i Tannerfors Kvarter T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling.(52)(109)(110)(111)

Barn:

VIII.a) OLOF ENGSTRÖM, f 1891 i Linköping. Bosatt 1900 i T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1910 som Studerande i Tannefors Kvarter T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling.(109)(111)

VIII.b) KARL BIRGER ENGSTRÖM, f 1898 i Linköping. Bosatt 1900 i T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling. Bosatt 1910 som Studerande i Tannefors Kvarter T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling.(109)(111)

VII.5) EMMA KRISTINA JOHANSDOTTER, f 1866 i Hovby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1900 som Trikåstickerska och Änka i Utom gamla staden Nr. 39, Lidköping. Bosatt 1910 som Lantbruksänka i Nr. 39, Lidköping(där även systern Anna Charlotta bor). - G 5/12 1893 m SVEN AUGUST ANDERSSON, f 24/10 1867 i Trässberg sn, d 24/1 1894 i Mjölnarsgården, Hovby sn.(52)(53)(54)(104)(105)

VII.6) ANNA CHARLOTTA (JOHANSDOTTER) ENGSTRÖM, f 1869 i Hovby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1900 som Husförestånderska i Utom gamla staden Nr. 39, Lidköping. Bosatt 1910 som Hushållsbiträde i Nr.39, Lidköping(hos systern Emma Kristina).(52)(53)(54)(104)

VII.7) OSKAR EMIL (JOHANSSON) ENGSTRÖM, f 1872 i Hovby sn. Bosatt 1880 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1890 i Ängsbo, Hovby sn. Bosatt 1900 som Smedsarbetare i Utom gamla staden Nr. 39, Lidköping. Bosatt 1910 som Smed vid tändsticksfabrik i Östertull Nr. 9 på gamla stadens område, Lidköping. - G m ANNA CHARLOTTA KARLSSON, f 1873 i Levene sn. Bosatt 1910 i Östertull Nr. 9 på gamla stadens område, Lidköping.(52)(53)(54)(103)

Barn:

VIII.a) KARL OSKAR GEORG ENGSTRÖM, f 1902 i Lidköping. Bosatt 1910 i Östertull Nr. 9 på gamla stadens område, Lidköping.(103)

VIII.b) WILHELM JOHANNES ENGSTRÖM, f 1907 i Lidköping. Östertull Nr. 9 på gamla stadens område, Lidköping.(103)

VI.d) BENGT ANDERSSON, f 6/9 1823 i Saleby. Inflyttade 1860 från fol 184 Hofby. Bosatt som inhyses 1860-61 i 4:e Roten Skaralyckan Grönhagen(ägare Johannes Andersson i Saleby), Lidköping. Bosatt 1861-1865 i Ängsbo, Hovby sn. Utflyttade 1865 till Lidköping. Byggmästare. Bosatt 1880 som Byggmästare och Husägare i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1890 som Byggmästare och Änkling i Gamla Staden Tomten nr. 59, Lidköping. - G m KATARINA (C A J S A) ANDERSDOTTER WAHLBERG, f 28/2 1830 i Saleby, dtr av soldaten, kyrkväktaren i Lilla Hede, Saleby Anders Wahlberg(f 1782 i Råda) o h h Stina Olofsdotter(f 1787 i Uvered). Bosatt 1880 i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping.(3)(5)(12)(36)(40)(41)(42)(43)(44)(51)(58)(59)(60)(61)(62)(107)

Barn:

VII.1) KARIN C H R I S T I N A BENGTSSON, f 26/3 1851 i Saleby sn, d 12/7 1868 i Skaralyckorna Nr. 3, Lidköping.(40)(41)(62)(107)

VII.2) JOHANNA CAROLINA BENGTSSON, f 22/12 1854 i Lidköpng. Bosatt 1880 i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1900 som ogift i Utom Nya Staden Tomt Nr. 145, Lidköping(med systern Emma Charlotta). Bosatt 1910 som ogift Modehandlerska i Tannefors kvarter T. 10, Linköpings domkyrkoförsamling(med systern Emma Charlotta).(40)(41)(58)(62)(76)(77)(107)

VII.3) JOHAN B I R G E R ANDERSSON STAGH, f 8/8 1857 i Lidköping, d 29/3 1939 i Stockholm. Överlantmätare. Borås 1874-77, examen i Borås Tekniska Skola 1877, Lantmäteriexamen- och auskultant 1881, vice kommisionslantmätare i Gävleborgs län 1889-95, kommisionslantmätare där 1895, förste lantmätare i Uppsala län 1909 och överlantmätare där 1921. RNO, RVO. Bosatt 1880 som Lantmäterielev i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1890 som Landtmätare i Rehn, Bollnäs(heter här Andersson). Bosatt 1900 som Kommissionslantmätare i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs(heter här Andersson). Bosatt 1910 som Förste Lantmätare i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling(heter här Stagh). - G 29/12 1885 i Medelplana m (L I S A) AGNES SOFIA ELISABETH SKÅRMAN, f 9/9 1861 i Lindås Prästgård, Liared sn, d 4/7 1951 i Gränna, dtr t kyrkoherden i Medelplana A n d e r s Bernhard Skårman o Anna S o f i a Laurentia Wennerbom. Porträtt finns på båda. Bosatt 1890 i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling.(1)(3)(5)(15)(18)(37)(40)(41)(49)(58)(62)(63)(78)(79)(107)

Barn:

VIII.a) A G N E S ANNA KAROLINA STAGH, f 16/12 1886 i Rehn No 3, Bollnäs, död. Sjuksköterska. Bosatt 1890 i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling. - G 30/12 1915 m distriktsveterinären S V E N OTTO FAGERBERG, f 10/10 1877 i Uppsala, son av lantbrukaren Axel Ludvig Fagerberg o h h Signe Hasselquist.(1)(8)(12)(14)(19)(49)(63)(78)(79)

VIII.b) BENGT F O L K E STAGH, f 18/11 1888 i Rehn No 3, Bollnäs, Gävleborgs län. d 12/3 1971 i Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län(Personnummer: 18881118-3212), kapten. Studentexamen i Gävle 1906 och officer vid kustartilleriet 1911. År 1918 tog han avsked ur aktiv tjänst, ägnade sig därefter till 1938 åt civil affärsverksamhet inom byggnadsbranschen i Stockholm. Han återinträdde 1939 i tjänst vid kustartilleriet i samband med andra världskriget med placering vid KA 3 i Fårösund, där han kvarstod till 1962. Därefter har han varit bosatt i Visby. Han har bl a varit verksam som idrottsledare. Hans stora intresse var idrott och friluftsliv och han innehade själv en förnämlig prissamling. Hans organisatoriska insatser på detta område belönades med många utmärkelser. Porträtt finns. Kyrkobokförd i Visby, Gotlands kommun, Gotlands län. Bostadsadress vid sin död: S:t Nikolaig 3, 621 00 Visby. Frånskild man 20/9 1957. Bosatt 1890 i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 som Artillerist i 7:e Art. Kompaniet, Waxholms landsförsamling. - G 1:o m THORA N.N. - G 2:o 17/5 1944 m ANNA BERG, f LINDSKOG.(1)(3)(9)(18)(39)(49)(64)(78)(79)

Barn:(IX.3 adoptivdotter):(13)

IX.1) KAJ STAGH, disponent, Hägersten, f 29/8 1917, d 24/8 2005. - G 1941 m ELSE-BRITT (B R I T A) BLOMBERG. Troligen skilda.(10) (12)(18)

Barn:

X.a) En dotter STAGH, f 5/11 1944 i Skövde.(18)

X.b) KAJ P E T E R STAGH, f 19/4 1953. - G m ROSE-MARIE LUNDGREN, f 29/12 1955.(18)(33)

Barn:

XI.a) DOTTER STAGH, f 18/9 1979.(33)

IX.2) JAN STAGH, d före fadern, byggnadsingenjör. - G m ?.(3)(9)(12)

Barn:

X.a) TORA M A R I N A LOUISE STAGH, f 7/11 1943, författare, översättare, arabexpert. Filosofie doktor i arabisk litteratur efter att 1993 ha disputerat vid Stockholms universitet. Hon var tidigare utrikesredaktör på Sveriges kommunistiska partis tidning Gnistan och redaktör för Palestinagruppernas tidning Palestinsk Front. - G m journalisten och författaren J A N OSKAR SVERRE LUCIEN HENRI GUILLOU i Stockholm, från Frankrike, f 17/1 1944 i Södertälje, son av idrottsjournalisten Charles Guillou. Flitig samhällsdebattör. Intresserad jägare. Skilda. Porträtt finns på båda. Deras barn: 1. Dan Guillou, f 1970, 2. Ann-Linn Guillou, f 1972.(3)(12)(34)(35)(48)

X.b) TINA-MARIE STAGH, bosatt hos fru Brita Stagh, Stockholm.(12)

IX.3) MARIE LOUISE STAGH, sekreterare. Porträtt finns. - G 1973 i Solna kyrka m GERARD LOPEZ, Paris.(9)(10)(12)

VIII.c) M Ä R T A ELISABET STAGH, f 13/6 1890 i Rehn No 3, Bollnäs, Gävleborgs län, d 4/1 1975 i Gamla Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala län(Personnummer: 18900613-7724), husmor. Kyrkobokförd i Gamla Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1972) på samma ort. Ogift kvinna. Bostadsadress vid sin död: Tunag 5D, 753 37 Uppsala. Bosatt 1890 i Rehn, Bollnäs. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling.(3)(12)(20)(39)(49)(63)(78)(79)

VIII.d) ANDERS S T I G BIRGER STAGH, f 29/1 1892 i Rehn No 3, Bollnäs, d strax efter studenten(20 år). Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling.(1)(3)(49)(63)(79)

VIII.e) TORSTEN STAGH, f 16/8 1893 i Rehn No 3, Bollnäs, druknade som barn.(1)(49)

VIII.f) ASTRID (A S T A) SOFIA AMALIA STAGH, f 16/8 1895 i Rehn No 3, Bollnäs, d 18/9 1952 i Jönköping, telegrafist på televerket. Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling. - G 17/4 1922 m länsnotarien KNUT E R I C LILIEQUIST i hans 1:a gifte, f 13/1 1894 i Landskrona, d 28/7 1972 i Jönköping, son av apotekaren Erik A x e l Vilhelm Liliequist o h h L y d i a Josefina Ljunggren. Porträtt finns på båda.(1)(3) (6)(7)(12)(14)(38)(49)(63)(79)

VIII.g) INGEGERD (I N G A) MARIA STAGH, f 2/7 1897 i Bollnäs, d i Jönköping. Student i Uppsala 1915, tandl kand 1917, tandläkare 1919, skoltandläkare i Göteborg 1919-22, i Jönköping från 1923. Porträtt finns i källa(17). Bosatt 1900 i Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs. Bosatt 1910 i Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling. - G 1923 m tandläkaren DAVID LINDÉN, f 16/2 1896 i Jönköping, d 20/8 1962 i Jönköping, son av snickaren Gustav Lindén o h h Agnes Håkansson.(1)(11)(12)(17)(23)(63)(79)

VII.4) CARL A U G U S T BENGTSSON, f 8/3 1860 i Lidköping. Bosatt 1880 som Biträde i Nya Staden Tomt Nr. 76, Lidköping. Bosatt 1890 som Bokhållare i Norra Qvarteret Nr. 16, Jönköpings Västra. Bosatt 1900 som Handlande i Tomt 129, 132, Mariestad. Bosatt 1910 som f. Handlande i Tomt 8, Mariestad. - G m ANNA KRISTINA JOHANSSON, f 1868 i Mariestad. Bosatt 1900 i Tomt 129, 132, Mariestad. Bosatt 1910 i Tomt 8, Mariestad.(40)(41)(62)(65)(66)(67)(68)(107)

Barn:

VIII.a) KARL BERTIL BENGTSSON, f 1894 i Mariestad.(65)

VIII.b) KARIN MARIA BENGTSSON, f 1897 i Mariestad. Bosatt 1910 i Tomt 8, Mariestad.(65)(66)

VII.5) MATHILDA BENGTSSON, f 13/7 1862 i Hovby sn, d 3/7 1864 i Ängsbo, Hovby sn.(107)

VII.6) EMMA CHARLOTTA BENGTSSON, f 16/7 1864 i Hovby sn. Bosatt 1880 i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1890 som Modist i Gamla Staden Tomten Nr. 59, Lidköping. Bosatt 1900 som Modehandlerska i Utom Nya Staden Tomt Nr. 145, Lidköping(med systern Johanna Karolina). Bosatt 1910 som ogift Modehandlerska i Tannefors kvarter T. 10, Linköpings domkyrkoförsamling(med systern Johanna Karolina).(41)(58)(59)(62)(76)(77)(107)

VII.7) BEDA NATALIA BENGTSSON, f 23/1 1867 i Lidköping. Bosatt 1880 i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1890 som Biträde i bageri i Gamla Staden Tomten Nr. 59, Lidköping. Bosatt 1910 i Sutarekulla med Johansfors och Gustafsström, Algutsboda sn. - G m EMIL LUDVIG GEORG HIRSCH, f 1857 i Anderstorp sn. Glasblåsare. Bosatt 1910 som Glasblåsare i Sutarekulla med Johansfors och Gustafsström, Algutsboda sn. De hade barnen: Brita Katarina, f 1898 i Algutsboda sn, Karin Margareta, f 1900 i Algutsboda sn, Lilly Karolina, f 1903 i Algutsboda sn, Oskar Ludvig, f 1906 i Algutsboda sn, Erik Georg, f 1908 i Algutsboda sn.(58)(59)(62)(75)

VII.8) ANNA OTTONIA BENGTSSON, f 10/8 1870 i Lidköping. Bosatt 1880 i Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping. Bosatt 1890 som Fotografbiträde i Gamla Staden Tomten Nr. 59, Lidköping. Bosatt 1900 i Stamphult Westregård Löfsta glasbruk aktiebolag, Algutsboda sn. Bosatt 1910 i Förlångsqvarn med Boda glasbruk, Algutsboda sn. - G m NILS LARSSON LANGE, f 1870 i Nevishög sn. Bruksinspektor. Bosatt 1900 som Bruksinspektor i Stamphult Westregård Löfsta glasbruk aktiebolag, Algutsboda sn. Bosatt 1910 som Bruksinspektor i Förlångsqvarn med Boda glasbruk, Algutsboda sn. De hade barnen: Nils Bengt Harald, f 1896 i Hovmantorp sn, Sven Olof Torsten, f 1902 i Algutsboda sn, Knut Erik Birger, f 1905 i Algutsboda sn.(58)(59)(62)(73)(74)

VII.9) HILDA BENGTSSON. - G m ? BERGLUND.(2)(3)

VI.e) CAJSA ANDERSDOTTER, f 20/11 1825 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 21/11, d 28/12 1825 i Lanna Skattegård, Saleby sn. "Qvävd af moder". Faddrar: Jonas Bengtsson på Stommen, H. Cathr. Larsdotter i Tofvah., Dr. Josef Andersson, Pig. Ingjerd Eriksdotter i Skattegården.(44)(51)(89)

VI.f) JONAS ANDERSSON, f 10/1 1827 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 11/1, d 30/4 1828 i Lanna Skattegård, Saleby sn. Faddrar: Andr. Bengtsson i Skattegården Lanna, Dr. Anders Zetterman vid Stommen, H. Cathrina Larsdotter i Tofvahagen, Pig. Cajsa Andreasdotter i Skattegården.(44)(90)

VI.g) JONAS ANDERSSON, f 6/3 1829 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 7/3, d 19/3 1829 i Lanna Skattegård, Saleby sn. Faddrar: Andreas Bengtsson i Skattegården, Hustr. Cathrina Larsdotter i Tofva Hage, Dräng Johannes Andersson i Skattegården, Pig. Cajsa Andersdotter ibidem.(44)(91)

VI.h) JEAN ANDERSSON, f 15/2 1830 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 16/2, d ung(1831-1834) i Lanna Skattegård, Saleby sn. Faddrar: Jonas Bengtsson i Stommen, Hustr. Cathrina Larsdotter i Tofva Haga, Dräng Joseph Andersson i Skattegården, Pig. Lena Andersdotter ibidem.(44)(60)(92)

VI.i) GRETA ANDERSDOTTER, f 14/8 1832 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 14/8, d 4/11 1837 i Lanna Skattegård, Saleby sn. Faddrar: Anders Beckman, Maria Greta Andersdotter, Pig. Cajsa Andersdotter.(60)(61)(93)

VI.j) CAJSA ANDERSDOTTER, f 22/2 1836 i Lanna Skattegård, Saleby sn, döptes 23/2, d 24/8 1837 i Lanna Skattegård, Saleby sn. Faddrar: Pehr Jonsson med Hustru Kersti Jansdotter i Sven Pehrsgården Lanna, Pig. Cathrina Johansdotter på Stommen Lanna.(61)(94)

IV.d) SVEN ANDERSSON, f 1766 i Saleby sn, d 1771 i Ryttarebostället, Hede Rote, Saleby sn.(118)

IV.e) MARIA ANDERSDOTTER, f 1769 i Saleby sn.(116)(118)

Tillhör släkten:

I.1) TORA STAGH. - G 1942 m banktjänsteman SVEN ULLMAN.(18)

I.1) ANNE STAGH, lysning 1958 m NILS ÅKE SCHÖRLING.(18)

I.1) MONICA STAGH, lysning 1963 m BO GÖRAN OHLSSON.(18)

I.1) PETER STAGH, "födde: en dotter Danderyds sjukhus 18/9 1979, Peter Stagh och Rose-Marie Lundgren.(33)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Lars Olofsson i Bonstorp, Lanna, Saleby (1647-1733)
|
Olof Larsson Hedman, Ryttare (1692-1765)
|
Anders Olofsson Hedman, Ryttare, v. korpral (1740-1790)
|
Anders Andersson, torpare i Synnerby(1764-1835)
|
Anders Andersson, hemmansägare (1791-1838)
|
Bengt Andersson, byggmästare (1823- )
|
Birger Stagh, överlantmätare (1857-1939)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Hennes son: Helge J. Berglund, f 1907 25/7, kommunalpolitiker(socialdemokrat), borgarråd i Stockholm från 1946, Stadsfullmäktige från 1950, Ordf. i Ishockeyförbundet från 1948, i NTF från 1957, samt i Vän- stertrafikkommittén.(4)
(3) = Muntlig tradition.
(4) = FOCUS, bd I, s 190.
(5) = Svenska lantmätare 1628-1900.
(6) = Landsstatsmatrikel 1924 och 1933.
(7) = Svensk Försäkringsmatrikel 1970.
(8) = Svensk Läkarmatrikel 1970.
(9) = Tidningsurklipp i Peter Liliequists ägo.
(10) = Stockholms telefonkatalog 1972.
(11) = Lydia Ljunggrens födelsedagsalbum.
(12) = Bouppteckning efter M ä r t a Elisabet Stagh, 13 februari 1975. Kopia i Peter Liliequists ägo.
(13) = Troligen dotter till Anna Berg i hennes 1:a gifte.(12)
(14) = Veterinärmatrikel/Frykholm, s 103-104.
(15) = Ur källa(16): "vice kommisionslantmätare Johan Birger Andersson, f 1857, utnämnd 1889". Måste ha tagit namnet Stagh senare än 1894.
(16) = Sveriges Statskalender för år 1895.
(17) = Sveriges Tandläkarkår 1932, s 174.
(18) = Tidningsurklipp på Genealogiska Föreningen.
(19) = Fler uppgifter om bröderna Karl Axel och S v e n Otto Fagerberg finns i källan(14). Släkten Fagerberg:

I.1) AXEL LUDVIG FAGERBERG, lantbrukare. - G m SIGNE HASSELQUIST.(14)

Barn:

II.a) S V E N OTTO FAGERBERG, f 10/10 1877 i Uppsala, distriktsveterinär. - G 30/12 1915 m A G N E S ANNA KAROLINA STAGH, f 16/12 1886 i Bollnäs, dtr t överlantmätaren Johan B i r g e r Stagh o h h Agnes Sofia Elisabeth (L i s a) Skårman.(8)(12)(14)

Barn:

III.1) SVEN-ERIK FAGERBERG, f 24/3 1917 i Bollnäs, docent, överläkare, doktorspromotion vid Göte- borgs universitet, medicinsk fakultet 1960. Studentexamen i Uppsala 1936, med kand i Uppsala 1939, med lic i Uppsala 1944, med dr i Göteborg 1959, docent i medicin vid Göteborgs universitet sedan 1960, e o aman. patol. institutionen vid Uppsala universitet och t f 2:e läkare vid Ullåkers sjukhus periodvis 1941-44, t f underläkare medicinska avdelningen i Halmstad 1943, t f amanuens vid lungkliniken på Akademiska sjukhuset 1945, underläkare vid Pensionsstyrelsens sjukhus i Tranås 1945-46, ass:läkare medicinska kliniken på Akademiska sjukhuset 1946-47, t f underläkare vid medicinska avdelningen i Linköping 1947, underläkare vid medicinska avdelningen i Falun 1947-52, underläkare vid medicinska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset 1952-60, biträdande överläkare och klin. lär i medicin där 1960-69, överläkare vid medicinska kliniken på regionsjukhuset i Örebro sedan 1969. - Skrifter: i inv medicin. - G 1940 m ANNE-MARIE UTTERSTRÖM, f 1921, dtr t överläkaren Enock Utterström o h h Ingrid Cattin- gius.(8)(12)(21)

Barn:

IV.a) CATHARINA FAGERBERG, f 1941.(8)

IV.b) SUZANNE FAGERBERG, f 1946.(8)

IV.c) CHARLOTTE FAGERBERG, f 1950.(8)

III.2) STIG FAGERBERG, f 26/8 1919 i Bollnäs, docent, överläkare, studentexamen i Uppsala 1939, med kand i Uppsala 1942, med lic i Uppsala 1947, med dr i Uppsala 1956, docent i röntgendiagnostik vid Uppsala universitet sedan 1956, e o aman. histol. och fysiol. instutitionen i Uppsala 1941 och 1942, förordnande som provinsialläkare i Kilafors och Deje distrikt 1945-47, t f e läkare och amanuens vid kirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset 1948, e läkare och 1:e underläkare vid röntgenavdel- ningen där 1949-50, 1:e underläkare vid röntgendiagnostiska avdelningen 1951-55, biträdande över- läkare där 1955-68, överläkare vid röntgendiagnostiska avdelningen på Akademiska sjukhuset se- dan 1968. - Skrifter: i röntgendiagnostik. - G 1946 m KARIN MONICA G U N I L L A MARIANNE STENIUS, f 9/10 1921, dtr t landssekreteraren Oskar E l i a s Stenius o h h M a r i a n n e Emelie Wilhelmina Westerlund.(6)(8)(12)

Barn:

IV.a) MARIA FAGERBERG, f 1956.(8)

II.b) KARL AXEL FAGERBERG, f 14/3 1893 i Brandstorps församling, Skaraborgs län, d 13/3 1969 i Brandstorp, Habo kommun, Skaraborgs län, distriktsveterinär. - G 15/8 1920 m GRETA FRICK, f 3/9 1894 i Hjo, Skaraborgs län, d 24/9 1975 i Brandstorp, Habo kommun, Jönköpings län(Personnummer: 18940903-1649), dtr t trafikchefen vid Hjo-Stenstorps järnväg Gustaf Frick o h h Annie Olsson. Kyrkobokförd i Brandstorp, Habo kommun, Skaraborgs län. Mantalsskriven(1974) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Krokg, 544 00 Hjo. Änka 13/3 1969.(14)(39)

Barn:

III.1) KERSTIN MARGARETA FAGERBERG, f 9/5 1921.(14)

III.2) ANNA-LISA FAGERBERG, f 11/6 1925.(14)

(20) = SvD 9/1 1975.
(21) = SvD:s Årsbok 1960, s 94.
(22) = Ur Stockholms telefonkatalog 1973:
Kaj F:son Stagh, dir, Ellen Keys g 33 Pa Hägersten
Einar Stagh, disp, Invernessv 7 PA Stocksund
Brita Stagh, fru, Upplg 37
Marie-Louise Stagh, sekr, Upplg 37
Agneta Stagh, Artillg 79
Marina Stagh & Jan Guillou, Valhallav 116
Ulla Stagh, Valutav 31 PA Hägersten

(23) = Släkten Lindén:

I.1) GUSTAV LINDÉN, snickare. - G m AGNES HÅKANSSON.(24)(25)

Barn:

II.a) O S K A R GEORG LINDÉN, f 6/7 1892 i Jönköping, d 9/12 1960. Studentexamen 1911 i Jönköping, inskriven vid Uppsala universitet 1911(Smålands Nation), fil mag 1916, efterprövning(komplettering) 1919. Genomgick provår vid högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm i Stockholm vt 1919. Vik adjunkt Jönköping 1916-17, extra lärare Vasa(Jakob) 1917-18, vik adjunkt Strängnäs ht 1918, extra ordinarie lärare Norra Latin 1919-22, extralärare Jönköping 1922-29. Adjunkt modersmål, tyska, engelska ibm 1/8 1929. Skrifter: Lokal inessiv(SpS 18). - G 23/6 1921 m KARIN T. LUND, f 27/8 1888, dtr t fabrikören C. F. Lund o h h Susanna Gustafsson.(11)(24)(25)

Barn:

III.1) GERD S. LINDÉN, f 12/3 1923. - G m ? BRUN, vars kusin heter Hakon Brun, från Jönköping.(3)(25)

III.2) P. O. RAGNAR LINDÉN, f 19/8 1925, död. Ögonläkare i Borås. - G m GUNILLA ?, sjuksköterska.(3) (25)

II.B) DAVID LINDÉN, f 16/2 1896 i Jönköping, d 20/8 1962 i Jönköping. Student i Jönköping 1915, tandl kand 1917, tandläkare 1919. Assistent i Göteborg 1919-22, praktik i Jönköping från 1922. - G 1923 m INGEGERD (I N G A) MARIA STAGH, f 2/7 1897, dtr t överlantmätaren Johan B i r g e r Stagh o h h Agnes Sofia Elisabeth (L i s a) Skårman. Porträtt finns på båda i källa(17).(11)(17)

Barn:

III.1) KERSTIN LINDÉN, f 1925, fil mag. - G 1949 m advokaten B E N G T GUSTAF TÖNNESEN, f 2/5 1921, d 4/1 1998 i Bromma, Stockholms stad(Personnummer: 19210502-2939). Folkbokförd i Bromma, Stockholms stad, Stockholms län. Bostadsadress vid sin död: Bäverv 46, 168 30 Bromma. Gift man 4/11 1981(Sannolikt omgift). Son av direktören Hilding Tönnesen o h h Alma.(12)(17)(26)(27)(39)

18880216-2977 Tönnesen, Gustaf Hilding Norrlidens sjukhem 381 00 Kalmar Död 14/10 1978. Kyrkobokförd (1976) i Kalmar, Kalmar kn, Kalmar län. Mantalsskriven (1976) på samma ort. Född 16/2 1888 i Ystad (Skåne, f d Malmöhus län). Änkling (7/11 1971). -------------- Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000: Kalmar domkyrkoförs, Kalmar kn, Kalmar län Sankt Johannes, Kalmar kn, Kalmar län Heliga korset, Kalmar kn, Kalmar län Sankta Birgitta, Kalmar kn, Kalmar län Två systrar, Kalmar kn, Kalmar län Födelseförsamling i källan: YSTAD (Malmöhus län) Källor: SPAR 80, RTB 78
18850420-2964 Tönnesen, Alma Josefina Söderportsg 4 381 00 Kalmar Död 7/11 1971. Kyrkobokförd i Kalmar, Kalmar kn, Kalmar län. Född 20/4 1885 i Ålem (Kalmar län). Gift kvinna (6/6 1930). -------------- Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000: Kalmar domkyrkoförs, Kalmar kn, Kalmar län Sankt Johannes, Kalmar kn, Kalmar län Heliga korset, Kalmar kn, Kalmar län Sankta Birgitta, Kalmar kn, Kalmar län Två systrar, Kalmar kn, Kalmar län Födelseförsamling i källan: ÅLEM (Kalmar län) Källor: RTB 71, MTL 71

III.2) GÖRAN LINDÉN, f 29/3 1932, civilingenjör i Mölndal. - G m RIGMOR ?.(3)(9)(11)

(24) = Lärarmatrikeln 1922, s 411.
(25) = Lärarmatrikeln 1946, s 423.
(26) = Svensk Juristmatrikel 1964, s 461.
(27) = Släkten Tönnesen:

I.1) HILDING TÖNNESEN, direktör. - G m ALMA ?, f 20/4 1885, d 7/11 1971. Makarna innehade Lambergs parfymeri i Kalmar.(26)(28)(29)

Barn:

II.a) B E N G T GUSTAF TÖNNESEN, f 2/5 1921 i Kalmar. Studentexamen 1941 i Kalmar, jur kand 1947 i Uppsala, tjg bankfirman Worms & Co i Paris 1948, ttjg S Rosl 1948-50, bitr jur Harald Atmers advb Stockholm 1951-53, Upsala avdb 1954, deläg tills m adv Harald Håkansson 1955, inneh 1960-, LSA 1953. Ombm Sv handbk avdcenter Uppsala 1959-, sekr och ombm Upsala industrifören 1959, Upplands byggnleverantörfören, ab Upsala stadsteater m fl. Styrled ab Upsala ättiksfabr, Hästen skofabr ab, ab Upsala optiska industri, K. G. Markströms guldsmeds ab m fl. - G 1949 m KERSTIN LINDÉN, f 1925, fil mag, dtr t tandläkarna David Lindén o h h Ingegerd (I n g a) Maria Stagh.(9)(12)(26)

Barn:

III.1) ELISABETH TÖNNESEN, f 6/10 1952 i Stockholm.(26)(30)

III.2) KRISTINA TÖNNESEN, f 19/3 1957 i Uppsala.(26)(31)

(28) = SvD 10/11 1971.
(29) = SvD 11/11 1971.
(30) = SvD 7/10 1952.
(31) = SvD 21/3 1957.
(32) = SvD 12/5 1976: "Vigda: Gösta Lindén & Agneta Stagh Paris 12/5 1976".
(33) = DN 20/9 1979.
(34) = Expressen 4/8 1991.
(35) = "Coq rouge", deckare, utkom 1986 på Norstedts.
(36) = Alexandras farfars morfars far.
(37) = Alexandras farfars morfar.
(38) = Alexandras farfars mor.
(39) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", andra utgåvan av Sveriges Släktforskarförbund 2000.
(40) = Skaraborg Lidköping Husförhör (Household examination) 1855 - 1861 (AI:21). 1860 inflyttade från Råda fol. 101 pigan Anna Christina Andersdotter, f 18/11 1843 i Råda.
(41) = Skaraborg Lidköping Husförhör (Household examination) 1861 - 1867 (AI:24).
(42) = Skaraborg Saleby Födde (Births) 1791 - 1830 (C:3).
(43) = Skaraborg Saleby Födde (Births) 1830 - 1850 (C:4).
(44) = Skaraborg Saleby Husförhör (Household examination) 1825 - 1830 (AI:8).
(45) = Skaraborg Synnerby Födde (Births) 1784 - 1839 (C:3).
(46) = Alexandras farfars morfars farfar.
(47) = Alexandras farfars morfars farfars far.
(48) = Wikipedia.
(49) = Bollnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010020/A I/27 e (1891-1895), bildid: C0030599_00047.
(50) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/6 (1809-1819), bildid: C0052151_00042.
(51) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/7 (1819-1825), bildid: C0052152_00031.
(52) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Ängsbo, Hovby socken.
(53) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Utom gamla staden Nr. 39, Lidköping.
(54) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Ängsbo, Hovby socken.
(55) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Gamla staden tomt Nr. 26, Lidköping.
(56) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping.
(57) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gamla Staden Tomt Nr. 26, Lidköping.
(58) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Skara och Sundbeckslyckorna Hus Nr. 3, Lidköping.
(59) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gamla Staden Tomten Nr. 59, Lidköping.
(60) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/9 (1831-1834), bildid: C0052154_00036.
(61) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/10 (1835-1844), bildid: C0052155_00062.
(62) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13330/A I/28 (1862-1873), bildid: C0051484_00037.
(63) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Gudrun 5, Uppsala domkyrkoförsamling.
(64) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 7:e Art. Kompaniet, Waxholms landsförsamling.
(65) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Tomt 129, 132, Mariestad.
(66) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Tomt 8, Mariestad.
(67) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Norra Qvarteret Nr. 16, Jönköpings Västra.
(68) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Nya Staden Tomt Nr. 76, Lidköping.
(69) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Ängsbo, Hovby sn.
(70) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Törestorp Sven Bengtsgården, Jung socken.
(71) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Törestorp Sven Bengtsgården, Jung socken.
(72) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Törestorp Sven Bengtsgården, Jung socken.
(73) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Stamphult Westregård Löfsta glasbruk aktiebolag, Algutsboda socken.
(74) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Förlångsqvarn med Boda glasbruk, Algutsboda socken.
(75) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Sutarekulla med Johansfors och Gustafsström, Algutsboda socken.
(76) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Utom Nya Staden Tomt Nr. 145, Lidköping.
(77) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Tannefors kvarter T. 10, Linköpings domkyrkoförsamling.
(78) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Rehn, Bollnäs.
(79) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Bro municipalsamhälle Doktor Dalheims gård, Bollnäs.
(80) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/7 (1819-1825), bildid: C0052152_00056.
(81) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/10 (1835-1844), bildid: C0052155_00132.
(82) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/10 (1835-1844), bildid: C0052155_00062.
(83) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/2 (1741-1790), bildid: C0052165_00131.
(84) = Synnerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13523/C/3 (1784-1839), bildid: C0052697_00020.
(85) = Synnerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13523/C/2 (1737-1784), bildid: C0052696_00235.
(86) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00108.
(87) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00114.
(88) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00118.
(89) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00178.
(90) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00181.
(91) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/3 (1791-1830), bildid: C0052166_00186.
(92) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/4 (1830-1850), bildid: C0052167_00009.
(93) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/4 (1830-1850), bildid: C0052167_00017.
(94) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/4 (1830-1850), bildid: C0052167_00032.
(95) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: huvudserien, SE/GLA/13330/C I/6 (1855-1868), bildid: C0051506_00055.
(96) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13330/A I/27 (1867-1873), bildid: C0051483_00046.
(97) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13330/A I/27 (1867-1873), bildid: C0051483_00100.
(98) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Sparreholms Jernvägsstation, Hyltinge socken.
(99) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Linghems Järnvägsstation, Törnevalla socken.
(100) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Bäckgården, Hovby socken.
(101) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gamla Staden Tomten Nr. 56, Lidköping.
(102) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13330/A I/37 (1881-1891), bildid: C0051493_00099.
(103) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Östertull Nr. 9 på gamla stadens område, Lidköping.
(104) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Nr. 39, Lidköping.
(105) = Hovby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13223/A I/6 (1891-1899), bildid: A0022334_00156.
(106) = Hovby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13223/A I/6 (1891-1899), bildid: A0022334_00177.
(107) = Hovby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13223/A I/4 (1861-1880), bildid: C0050775_00104.
(108) = Hovby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13223/A I/4 (1861-1880), bildid: C0050775_00105.
(109) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Tannerfors Kvarter T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling.
(110) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Tannerfors Kvarter, Linköpings domkyrkoförsamling.
(111) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 T. 97, Linköpings domkyrkoförsamling.
(112) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Bissgården, Mellby socken.
(113) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Skolan, Mellby socken.
(114) = Gravar.se.
(115) = Synnerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13523/C/2 (1737-1784), bildid: C0052696_00129 Vigselbok 1788.
(116) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/4 (1775-1790), bildid: C0052149_00081.
(117) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/4 (1775-1790), bildid: C0052149_00077.
(118) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/3 (1763-1774), bildid: C0052148_00063.
(119) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/5 (1790-1809), bildid: C0052150_00091.
(120) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/6 (1809-1819), bildid: C0052151_00081.
(121) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/6 (1809-1819), bildid: C0052151_00087.
(122) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/1 (1688-1740), bildid: C0052164_00197.
(123) = Soldatregistret.se.
(124) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/1 (1688-1740), bildid: C0052164_00037.
(125) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/1 (1735-1752), bildid: C0052146_00037.
(126) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/1 (1735-1752), bildid: C0052146_00044.
(127) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/3 (1763-1774), bildid: C0052148_00035.
(128) = Saleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13450/A I/3 (1763-1774), bildid: C0052148_00036.
(129) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/2 (1741-1790), bildid: C0052165_00020 Vigselbok 1760.
(130) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/1 (1688-1740), bildid: C0052164_00047.
(131) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/1 (1688-1740), bildid: C0052164_00032.
(132) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/1 (1688-1740), bildid: C0052164_00251 Dödbok 1733.
(133) = Saleby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13450/C/2 (1741-1790), bildid: C0052165_00062.
(134) = Britta i Bonstorp nämns i sockenstämmoprotokoll 15/5 1685. Kan vara Lars Olofssons hustru. Saleby kyrkoarkiv, Sockenstämmas protokoll och handlingar, SE/GLA/13450/K I/1 (1658-1698), bildid: C0052176_00038.
(135) = Saleby kyrkoarkiv, Sockenstämmas protokoll och handlingar, SE/GLA/13450/K I/1 (1658-1698), bildid: C0052176_00051.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete