Research CV

Mitt Släktforsknings-CV. Hela bloggen är även det mitt CV och publikationer.

Av Peter Liliequist.

CV-Arbeten: Publikation 1: Lisa Skårman, Publikation 2: Ireve Ware, Publikation 3: John Edwars Chilberg II, Publikation 4: Killbergs Bokhandel, Exempel 1: Petersson Gröningegården, Exempel 2: Ericsson Järna, Exempel 3: Karlsson Pålstorp.

Publikationer 1: Agnes Sofia Elisabeth "Lisa" Skårmans anor. Tillbaka till toppen »

Västgötagenealogen 1997:5 (Västgöta-Anor 2) - 1997

Författare: Bengt och Peter Liliequist i Umeå med anor till Bengts mormor Agnes Sofia Elisabeth "Lisa" Skårman (född 1861-09-09 Lindås i Liared, död 1951-07-04 Gränna) från orterna Alingsås, Medelplana, Acklinga, Vänersborg, Gökhem, Undenäs, Skara, Borås, Odensåker, Vartofta, Levene, Grava, Hova, Tengene, Hångsdala, Tämta, Varberg, Bolstad, Hassle, Skövde, Hagestad, Sävare, Seglora, Tvärred, Marka, Torsö, Ingermanland, Leksberg, Segerstad, Fågelås, Timmele, Mecklenburg, Mariestad, Björsäter, Reval, Stockholm, Stora Mellby, Lidköping, Daretorp, Häggum, Bremen, Ösel, Tyskland, Merseburg, Hamburg, Götene, Bremen, Narva, Avesta, Bogesund, Bjärka, Linköping, Berghem och Essunga med namnen Skårman, Wennerbom, Lefrén, Mellin, Temtander, Thorsséen, Stierngranat, Lindqvist, Ullström, Werdenhoff, Lidborg, von Staffeld, Lignell, Gadd, Aurell, Polus, Ek, Victorin, Hurtig, Sandberg, von Platen, Merling, Planting, Bergloo, Möller, Bjerchenius, Hierta, von Schwarzer, Elding, von Ens, von Göben, von Dieteritz, von Wehren, Crusius, Omoenius, Omius, Ehrengren, Stierna, von Bohlen, Särendorff, Brummer, Mollerus, Bechmann, Hartman, Victorelius, Bergin(us), Herrlund, Brun, Lindelöf af Kedom, Rytter, von Dotenberg, von Panker, Blancke, Skuthe, Segerstadius, Molitheus, Lilliebielke, Kafle, Stiernsköld, Hand, von Panker och Moerder.

Publikationer 2: Irene Ware Tillbaka till toppen »

Wikipedia, the free encyclopedia - 2011

Irene Ware (November 6, 1910 – March 11, 1993) was an American Hollywood movie actress and is considered one of early Hollywood's most beautiful starlets. She was an American beauty queen, crowned as 1929's Miss United States (there was no Miss America pageant that year), and runner up in the Miss Universe competition of 1929. Irene appeared in 29 films between 1932-1940, and is mostly remembered for her roles as Princess Nadji in Chandu the Magician (1932) with Edmund Lowe and Bela Lugosi, and as Boris Karloff's and Lugosi's leading lady in 1935's The Raven. She died in 1993, aged 82, in Orange, California.

Publikationer 3: John Edward Chilberg II Tillbaka till toppen »

Wikipedia, the free encyclopedia - 2011

John Edward Chilberg II (September 24, 1929 in California – March 2, 1987 in Los Angeles, California) was a noted American production designer and art director. John is mostly known as the art director in Star Trek III: The Search for Spock at Paramount Pictures, and his work in television series like Dragnet, Dynasty, The Colbys, and miniseries as Rich Man, Poor Man. He was mostly credited as: John E. Chilberg II, and sometimes credited as: Jack E. Chilberg II, Jack Chilberg, John E. Childberg II, John Chilberg, John E. Chilberg, John E. Childberg, John Childberg, Jack Childberg. John was very productive in his work between 1968 and 1986. He died in 1987, aged 57, in Los Angeles, California. John was nominated twice for Emmy Awards, in 1979 for Outstanding Art Direction for a Series: Battlestar Galactica episode "Saga of a Star World" together with others, and in 1981 for Outstanding Art Direction for a Series: Dynasty premiere episode(#1): "Oil" also together with others.

Publikationer 4: Utflykt i bokskogen - Berättelsen om Killbergs Bokhandel. Tillbaka till toppen »

Av Patrik Kumlin, på uppdrag av J.P. Killberg & Son Bokhandel AB - 2000

I kapitlet Killbergs - Familjen och företaget, som börjar på sidan 15(speciellt på sidan 15-19 och på bakre omslaget samt flera andra sidor) bygger på mitt släktforsknings-material "The Killberg/Chilberg Family History" som grund. Jag är okrediterad i boken av författaren Patrik Kumlin. Vet inte om han kände till att det var mitt arbete. Jag använder dock detta i mitt släktforsknings-CV och rekommenderar boken för dem som vill läsa och veta mer om bokhandeln och klockarsläkten Killberg från Hishult i Halland.

Example 1: Petersson Från Gröningegården, Edestad Socken, Blekinge, Sverige. Tillbaka till toppen »
den 8 oktober 2015 kl. 07:35.

PETERSSON FRÅN GRÖNINGEGÅRDEN I EDESTAD SOCKEN.

Släkt från Gröningegården, Edestad sn. Äldsta kända medlem är Gerton, född på 1600-talet, som hade sonen och bonden i Gröningegården, Edestad socken, Per Gertonsson(f 1715, d 1774). Hans son bonden Gerton Persson(f 1744, d 1780) i Verstorp, Nättraby sn. Gertons son Peter Gertonsson(f 1779, d 1830) var bonde i Jemsunda(gård no. 117), Tvings socken, Blekinge län. Släkten levde där på 1780-talet och framåt. Sammanställt av släktforskaren Peter Liliequist oktober 2015, medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

I.1) PER GERTONSSON, f 1715, d 5/3 1774 i Gröningegården, Edestad sn, begr. 12/3, 59 åhr gl. Bonde 1739-1774 i Gröningegården, Edestad sn. I mantalslängden för 1734 står ”Brukas af herr Magister Fält gården Anders Enarsson, gårdsmannen Bertil Nilsson i Kyrkiestugan”. I nästa mantalslängden för 1739 står ”Bonden Per Hiertsson ogift” och gården ägs av Magistern och Prosten Fält i socknen. I nästa mantalslängd 1742 står ”Anders Hammar, Arrende Bonden Per Hiertonsson, hustru”. ”1738 8 october lystes 1:ta gången för drängen Per Järtonsson i Båråkra och pigan Berta Persdotter i Stenshaga Corpolerades(vigdes) d 12/10 1738 i Nättraby”. – G 12/10 1738 i Nättraby m BERTA PERSDOTTER, f 1714 i Stenshaga, Nättraby sn, d 23/8 1784 i Gröningegården, Edestad sn, 70 år gl., dotter av bonden Per Svensson i Stenshaga, Nättraby sn.(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(94)(95)(96)(121)(122)(123)

Barn:

II.a) KARIN PERSDOTTER, f 17/6 1739 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 24/6, d 15/7 1774 i Edestad, Edestad sn, begr. 17/7, 36 åhr gl. Faddrar: Per Hansson i Edesta, Anders Anderssons hustru i Järesta. ”1739 Junius d. 24 Per Gertssons i Gröningegården dotter Karin föddes d. 17 hujus”. – G 29/10 1754 i Edestad m PER ÅKESSON, frälsebonde i Edestad, Edestad sn.(92)(117)(118)(120)(125)

II.b) INGER PERSDOTTER, f 28/4 1741 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 8/1 1823 i Boahaga No 28, Edestad sn, begr. 19/1. Faddrar: Åke Nilsson i Edestad, Per Svensson i Stenshaga. ”1741 maj d 3 döptes Per Gertonssons i Gröningegården dotter Inger, född d 28 april”. ”1823 januari 8 dog och d 19 begrofs Gårdmansenkan Ingier Persdotter på nr 28 Boahaga. 81 år, 8 månader och 10 dagar gammal. Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet”. Vigsel: 1759-11-02 se, Blekinge, Edestad fs: ”1759 november d 2 copulerades Enklingen och hemmansbrukaren Matthis Jönsson i Boahaga med pigan Inger Pehrsdotter ifrån Gröningagården. För dem war uthlyst Dom XVIII post Trin”. – G 2/11 1759 i Edestad m MATTIS JÖNSSON, f 24/9 1735 i Edestad By, Edestad sn, döptes 28/9, d mars 1793 i Boahaga, Edestad sn, begr. 23/3, son av Jöns Svensson och Ella Matsdotter. ”1735 september d 28 döptes Jöns Swenssons i Edestad son Matthis, född d 24”. ”1793 mars d 23 begrofs Bonden Mattis Jönsson i Boahaga, 57 åhr gammal, död af lungsot”. Mattis var gift före Inger med KERSTIN MÅNSDOTTER, f 15/6 1728 i Mölleryd, Hjortsberga sn, döptes 23/6, d 12/2 1759 i Boahaga, Edestad sn, begr. 18/2, dotter av Måns Nilsson i Mölleryd. Mer om henne i källa (115). Bouppteckning: 1793-06-27 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”År 1793 den 27de juni, inställte sig uti Boahaga undertecknad HofrättsCommissarie Holger Håkansson, biträdd af nemdemannen Wälförståndige Mårten Ohlsson i Boahaga, att therstädes förrätta Laga Bouppteckning öfwer qwarlåtenskapen efter afledne Bonden Mattis Jönsson, hwilken wid dödstimman efter sig lämnadt des nu efterlefwande hustru Ingjärd Pehrsdotter, samt barn med 2ne giften, nembligen med första giftet dottren Edla, gift med bonden Olof Månsson i Boahaga, och med sednare giftet dottren Bothild, gift med frälsebonden Anders Jonsson i Wång, Karin 28 år, Sissa 14 år, Maria 13 år, ogifta och omyndiga. Warandes härwid tillstädes å både Enkan Ingjerd, som , som bouets tillstånd uppgifwa skulle, samt äfven de myndiga döttrarnas män, Olof Månsson och Anders Jönsson, och å de omyndigas wägnar till theras rätts bewakande, theras faderbroder Bonden Sven Jönsson i Edestad. Enkan förmantes att redeligen uppgifwa boet, sådant det wid dödstimman war, hwarefter förrättningen företogs, och skjedde som följer, nemligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (93).(92)(93)(113)(114)(124)

II.c) BOTIL PERSDOTTER, f 10/10 1742 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 17/10, d 6/1 1743 i Gröningegården, Edestad sn, 12 veckor gl. Faddrar: Åke Nilsson i Edestad, Anders Jönssons H. i Allatorp.(92)(126)

II.d) BOTIL PERSDOTTER, f 5/11 1743 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 13/11, d 19/4 1809. Faddrar: Nils Nilsson i Edestad, Per Hanssons i Edestad Hustru. – G 22/10 1769 i Edestad m GISE KNUTSSON, f 5/4 1740 i Mölleryd, Hjortsberga sn, d 10/8 1811 i Jemsunda, Tving sn, son av Knut Lafvesson och Agda Andersdotter. Dräng och hemmansbrukare i Nättraby sn. Hemmansägare från 1786 i Jemsunda, Tving sn.(45)(92)(119)(127)

II.e) GERTON PERSSON, f 20/12 1744 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 22/12, d 6/3 1780 i Verstorp, Nättraby sn, 42 år gl, begravdes 12/3. Faddrar: Bertil Nilsson i Fattigstugan, Bertils hustru Ibidem. (”Den 14 augusti 1768 liusses första gången för drängen Jerton Persson i Verstorp samt Enkian Elin Offesdotter i Verstorp och wigdes d. 16 october”). Bonde i 1769-1780 i Verstorp, Nättraby sn – G 14/8 1768 i Nättraby m ELIN OFFES(OLOFS)DOTTER, f 1736, d 25/1 1816 i Jemsunda, Tving sn. Var änka vid giftermålet med Gerton. Elin är omgift efter Gertons död med GUMME OLOFSSON, f 1750. Bonde i Jemsunda No 117, Tving sn.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(87)(90)(92)(128)

Barn:

III.1) OFFE GERTONSSON.(61)(62)(63)

III.2) INGIER GERTONSDOTTER, f 13/11 1768 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 20/11, d 23/3 1842 i Jemsunda No 117, Tving sn. Vanför, krympling. Faddrar: Bonden Per Jertonssons hustru Bertha i Edesta sochen och by blef bewittnat inför Bonden Pet. Svensson i Nettraby, Bonden Pet. Andersson i Vrestorp och ? hustru Karin Persdotter i Edesta by och socken. Bosatt hos styvfadern Gumme och brodern Peter 1780-1818. Där bor även Gam. Gumme Olofsson, f 1750, och Hustru Elin Olsdotter, f 1736, d 25/1 1816 i Jemsunda, Tving sn. Även Gam. Mattis Andersson, f 1742. Svärmod.? Stina Månsdotter i No 119.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(65)(86)(88)(99)

III.3) HÅKAN GERTONSSON, f 1770.(51)(53)

III.4) INGELÖF GERTONSDOTTER, f 24/8 1772 i Verstorp, Nättraby sn, d 7/12 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, begr. 11/12, fattighjon av ålderdom, 78 år gl. Står vid giftermålet 1803 som piga i Jemsunda. Inhyses Hustru hos styvfadern Gumme och brodern Peter 1780-1818. Där bor även hennes barn: 1. Peter Andersson, f 1809 i Nättraby, 2. Håkan Andersson, f 8/10 1811 i Tving och 3. Ingier Andersdotter, f 1805 i Nättraby. – G 22/12 1803 m ANDERS MÅNSSON, båtsman i Nättraby sn.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(56)(97)(98)

III.5) CARIN GERTONSDOTTER, f 22/9 1775 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 28/9. Faddrar: Plumpig text; Svårt att läsa. I Nättraby.(51)(53)(54)

III.6) PETER GERTONSSON, f 8/10 1779 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 17/10, d 24/2 1830 i Jemsunda No 117, begr. 7/3, 50 år gl. Faddrar: Tydlig text; Svårt att läsa. 18 år gl. okunnig och i arrest enligt Hfl. Bonde från 1806 i Jemsunda No 117, Tving sn. - G 29/11 1807 i Listerby m SISSA HANSDOTTER, f 27/11 1785 i Ry, Listerby sn, Kl. 3 om morgon, döptes 30/11, d 23/4 1861 i Jemsunda No 117, Tving sn, begr. 3/5, av ålderdom, 75 år gl., dotter av Hans Åkesson och h. h. Anna Svensdotter. Faddrar: Måns Hanssons Hustru Elin i Ry (Bevittnat?) Faddrar: Måns Hansson i Ry, Arfvid Eskelssons Dess Hustru Gunnil i Bredäng. Levde änka 1845 i Jemsunda, Tving.(12)(14)(15)(16)(26)(27)(29)(34)(35)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(55)(100)(101)

Barn:

IV,a) KARIN PETERSDOTTER, f 9/1 1810 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 14/1. Faddrar: S. Olof Olsson, H. Karin i Nederstorp, B. Peter Gisesson i Jemsunda, B. Christoffer i Daggarboda.(15)(16)(30)(48)

IV.b) ANNA PETERSDOTTER, f 20/8 1812 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 30/8. Faddrar: B Christoffer Pålsson, H. Anna Hansdotter i Daggarboda, B. Christoffer Jönsson, Dr. Ola Hansson i Ry.(14)(15)(16) (31)(48)

IV.c) GERTON PETERSSON, f 10/4 1815 i Jemsunda No 117, Tving sn.(48)

IV.d) HANS PETERSSON, f 7/6 1818 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 14/6. Faddrar: B. Sven Gummesson, H. Sissa i Jemsunda, Sven Gummesson, Dr. Nils Jeansson Ibidem. Hemmansägare i Jemsunda(gård no. 117), Tving. Bosatt 1890 som änkling och undantagsman i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som änkling och gårdsman i Jemsunda, Tving sn. - G 2/8 1844 i Tving m HELENA PETERSDOTTER, f 27/4 1822 i Jemsunda, Tving sn, döptes 5/5, dotter av bonden i Jemsunda Peter Månsson och h. h. Lisa Johansdotter. Faddrar: B. Peter Gertonsson, H. Sissa i Jemsunda, S. Gertonsson, Dr. B. Nils Svensson Ibidem.(4)(10)(11)(12)(14)(15)(32)(36)(48)(80)(81)

Barn:

V.1) KARIN HANSDOTTER, f 29/9 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 12/10. Inga faddrar. Finns kommentar i källan som är svår att tyda. Hon är trolovad och utflyttar 17/3 1868. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn. – G m KARL JOHAN ANDERSSON, f 1846 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som gårdsman i Höryda, Fridlevstad sn.(10)(11)(12)(33)(68)(69)

V.2) PETER HANSSON, f 5/3 1850 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 10/3. Inga faddrar. Hemmansägare i Jemsunda(gård no. 117), Tving, från 15/6 1874. Invald 21/12 1892 i Tvings skolråd. Medlem även av Tvings Kyrkoråd. Lysning 19/4 1874. Bosatt 1890 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. - G 23/6 1874 m INGRI MARIA NILSDOTTER, f 4/7 1850 i Tving. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn, (Ingrid Mari). Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn, (Ingrid Maria).(1)(2)(3)(4)(10)(11)(12)(34)(66)(67)

Barn:

VI.a) MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTER, f 12/2 1875 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 19/2. Faddrar: Gårdm. Hans Petersson och h. A. Helmersdotter, B. Nils Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. – G m LUDVIG KARLSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som bonde i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(1)(2)(4)(18)(66)(77)(78)

VI.b) ERNST VILHELM PETERSSON, f 2/3 1877 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 16/3. Faddrar: Hem. Eg. Nils Svensson och h. Kjersti Jönsdotter, Hem. Eg, Nils Nilsson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som student i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 som stadsfiskal t.f. i kv. 9:65, Karlskrona stad. – G m SIGRID AGNES PETERSSON, f 1880 i Tving sn. Bosatt 1880 i kv. 9:65, Karlskrona stad.(1)(2)(17)(66)(67)(76)

Barn:

VII.1) PETER SIGURD PETERSSON, f 1907 i Tving sn. Bosatt 1910 i kv. 9:65, Karlskrona stad.(76)

VI.c) JULIUS ERIK PETERSSON, f 18/5 1880 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 4/6. Faddrar: Hem. Eg. Nils Matsson och h. Botil Nilsdotter och Bokh. Joh. Petersson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. – G m KERSTIN NATALIA NILSSON, f 1884 i Tving sn. Bosatt 1910 i Jemsunda, Tving sn.(1)(2)(19)(66)(67)(79)

Barn:

VII.1) INGA GUNHILD PETERSSON, f 1909 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 i Jemsunda, Tving sn.(79)

VI.d) HERIBERT PETERSSON, f 20/7 1882 i Jemsunda No 117, Tving, döptes 30/7, d 18/6 1887 i Jemsunda No 117, Tving. Faddrar: Hem. Eg. C. J. Andersson och h. Karin Hansdotter i Hörryda.(1)(2)(20)

VI.e) HILLIGA MARI PETERSSON, f 15/11 1886 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 5/12. Faddrar: Hemmans Eg. Sven Joh. Carlsson och h. h. Anna Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn, (Hildegard Mari). Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn, (Hildiga Marie).(2)(21)(66)(67)

VI.f) KERSTIN HELENA ELISABET PETERSSON, f 17/4 1894 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 29/5. Faddrar: Hemmanseg. Nils Nilsson och h. h. Mathilda Bengtsdotter i Jemsunda. Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn.(2)(22)(67)

V.3) MARIA HANSDOTTER, f 23/8 1853 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 26/8. Inga faddrar. Lysning 25/6 1875. Utflyttade 30/11 1876 till Loppetorp(gård no. 24), Tving. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som gårdmansenka i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägareänka i Loppetorp, Tving sn. - G 30/7 1876 i Tving m HÅKAN ANDERSSON, f 8/7 1845 i Blåningsmåla, Tving sn, döptes 11/7, d 7/3 1892 i Loppetorp, Tving sn, son av arrendatorn i Blåningsmåla Anders Abramsson och h. h. Karin Nilsdotter. Inga faddrar. Hemmansägare i Loppetorp(gård no. 24). Torpare där. Fjerdingsman 1882 och kyrkvärd 1889. (Gift 1:o m MARIA PERSDOTTER, f 16/5 1849 i Hjortsberga socken, d 3/2 1875 i Tving. Inflyttade 1870 från Hjortsberga.). Bosatt 1880 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn.(4)(5)(6)(8)(10)(11)(12)(41)(42)(43)(70)(71)(72)(73)

V.4) HILDA HANSDOTTER, f 16/1 1861 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 20/1. Faddrar: H. Anna Petersdotter i Guttamåhlsboda ?, B. Sven Håkansson Ibidem, och B. Måns Petersson i Jemsunda.(4)(10)(11)(44)

IV.d) HÅKAN PETERSSON, f 13/1 1826 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 18/1. Faddrar: B. Håkan Pärssons H. Maria i Jemsunda, Håkan Pärsson, B. Sven Gummesson Ibidem.(14)(15)(37)

IV.e) ELIN PETERSDOTTER, f 1/2 1830 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 6/2. Faddrar: B. Jöns Johansson i Jemsunda, ? Nilsson i Jemsunda, P. Johanna Pårsdotter i ?, P. Sigrid Åkesdotter i ?(Svårt att läsa;vattenskada?). Utflyttade 1847 till Bråstorp(gård no. 98), Tving. Trolovad med SVEN SVENSSON. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn. - G 10/12 1847 i Tving m bonden i Bråstorp SVEN SVENSSON, f 28/1 1825 i Bråstorp, Tving sn, döptes 4/2, son av bonden i Bråstorp Sven Andersson(f 19/11 1793) och hans hustru Elsa Carlsdotter(f 2/6 1796). Faddrar: B. Anders Abramssons H. Elin i Mumelycke, Anders Abramsson, Dr. Sven Thorsson i ?torp. Hela familjen utflyttade 1855 till Bråstorp(gård no. 101). Bosatt 1880 som inhyses i Bråstorp, Tving sn.(12)(13)(14)(15)(38)(39)(40)(74)

II.f) SVEN PERSSON, f 1/11 1746 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 2/11, d 18/12 1747 i Gröningegården, Edestad sn, 1 år gl. Faddrar: Mats Persson i Edestad, Nils Månssons Enka i Edestad.(92)(129)

II.g) ELIN PERSDOTTER, f 3/4 1748 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 6/4, d 16/4 1748 i Gröningegården, Edestad sn, 13 dgr gl. Faddrar: Döpt av Bertil Nilsson i Sockenstugan, Börjes Enka i Krabbegården.(92)(130)

II.h) PER PERSSON, f 7/4 1749 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 9/4, d 21/10 1750 i Gröningegården, Edestad sn, 1 år gl. Faddrar: Holger Abrahamsson i Edestad, Holgers Hustru.(92)(131)

II.i) SISSA PERSDOTTER, f 14/8 1750 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 17/8, d 20/10 1750 i Gröningegården, Edestad sn, 9 veckor gl. Faddrar: Holger Abrahamsson i Edestad, Håkan Holgerssons hustru i Biörketorp.(92)(132)

II.j) KARL PERSSON, f 29/4 1752 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 21/3 1803 i Gröningegården, Edestad sn, av Flussfeber, 53 år gl. Faddrar: Jöns Svensson i Krabbegården, Håkan Diurssons H. i Krabbegården. Bonde och kyrkvärd i Gröningegården. Bouppteckning: 1803-03-03 se, Blekinge, Edestad fs, Gröningegården: ”Åhr 1803 den 3dje mars, anställtes laga Bouppteckning efter framledne Annexebonden Carl Persson på Gröningagården i Edestad, af undertecknad dess i lifstiden varande husbonde, med tillkallad Nämdeman välförståndiga Nils Månsson ifrån Fåglasång och samma församling såsom värderingsman så ock för att skifta emellan dess efterlefvande Enka Elin Carlsdotter ock omyndige Barn neml Döttrarna Ingrid 23 åhr, Botill 19 åhr, Kjerstin 18 åhr, Brita 16 åhr, Eljen 11 åhr, Anna 8 åhr, Ingjer 6 åhr, Elin 1/4dels åhr. Warande å Enkans sida närvarande dess broder Carl Carlsson och bonden Ola Persson i Edestad, å dottren Ingrids vägnar hennes skyldemän Bönderna Sven Hansson i Binga och Pehr Hansson i Järestad, samt å de öfriga barnens vägnar deras farbroder Frälsebonden Sven Persson i Wång och Hjortzberga Församling. Sedan Enkan blifvit förmant till boets redeliga uppgift, företogs uppteckningen och varderingen sådan som den här nedan före befinnes:”- G m ELIN KARLSDOTTER, f ca 1761.(92)(102)(133)

Barn:

III.1) INGRID KARLSDOTTER, f 1780 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.2) KERSTIN KARLSDOTTER, f 7/3 1783 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 10/3. Piga på nr 17 Vång, nr 20 Vång. ”1783 mars 10 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född d 7 föregående, nom Kierstin”. (102)(106)

III.3) BOTIL KARLSDOTTER, f 19/4 1784 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 21/4, d 2/6 1858 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 16/2. ”1784 april d 21 döptes Carl Perssons flickobarn på Gröningegården, född d 19 föregående, nom Bothel”. ”1858 februari 6 dog och d 16 begrofs Gårdmansenkan Botilla Carlsdotter på nr 20 Wång. 73 år, 9 månader och 17 dagar gammal”. Vigsel: 1813-01-08 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1812 december 6 lystes första gång och d 8 januari 1813 wigdes Drängen och frälsehemmanstillträdaren Håkan Olsson i Östra Wång, samt pigan Botill Carlsdotter därstädes”. Bouppteckning: 1858-02-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1858 den 17 februari sammanträdde undertecknade att förrätta Bouppteckning efter aflidna undantagsEnkan Botil Carlsdotter i Wång som afled den 6 dennes och som arfvingar efter sig lämnat sönerna Hemmansegaren Ola Håkansson i Tvingelshed, Bonden Måns Håkansson i Östra Wång, och aflidne arrendatoren Carl Håkanssons i Hjortsberga barn, sönerna Carl 16 år, Håkan 14 år, Sven Johan 10 år och Anders 6 år gamla, hvars rätt bevakades af deras faderbröder Ola och Måns Håkansson som woro närvarande. Måns Håkansson tillsades uppgifva Boet i Laga ordning och wärderingen företogs i följande ordning, neml:”. – G 8/1 1813 i Hjortsberga m HÅKAN OLSSON, f 2/4 1781 i Vång, Hjortsbergas n, döptes 11/2, d 15/6 1844 i Vång, Hjortsbergas n, begr. 21/6, son av frälsebonden i Vång Olof Håkansson(f 1730, d 1794) och Kerstin Persdotter(f 1743, d 1809). Frälsebonde, kyrkorådsledamot. ”1781 februari d 11 döptes Ola Håkanssons gåssebarn, född d 4 föregående om morgonen, Nom Håkan”. ”1844 juni 15 dog och d 21 begrofs Frälsebonden och Kyrkorådsledamoten Håkan Olsson nr 20 Vång, 63 år, 4 månader och 12 dagar gammal, dog vådligen”. Bouppteckning: 1844-10-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1844 d 3 oktober till förrättande af laga Bouppteckning efter den 16 juni i år aflidne Frälsebonden Håkan Olsson i Wång inställde sig uti Sterbhuset efter vederbörlig anmodan undertecknad Landtbrukare med biträde af Kyrkovärden Olof Svensson i Djurtorp. Närvarande voro efterlefvande Enkan Botild Carlsdotter samt myndige sönerna Hemmansegaren Olof i Liatorp, frälsebonden Carl i Wång och Torpare Måns äfven i Wång, äfvenså var omyndige sonen Håkan 19 år gammal närvarande biträdd af frälsebonden Måns Nilsson i Wång såsom bevakande den omyndiges rätt. Vanlig föreställning skedde till Enkan, som därefter uppgaf Boet i följande ordning:”. Finns uppgiter om deras ättlingar i källa (109).(102)(107)(108)(109)

III.4) BRITA KARLSDOTTER, f 1787 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.5) ELJEN (ELIN) KARLSDOTTER, f 16/1 1791 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 20/1, d 15/4 1854 i Vång, Hjotsberga sn, begr. 23/4. ”1791 januari den 20 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född föregående söndag, nom Eljen”. ”1854 april 15 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuks i Wång hustru Elin Carlsdotter, 63 år och 3 månader gammal”. Vigsel:1814-11-26 se, Blekinge, Ronneby fs: ”1814 Lystes första gången Söndagen d 23 oktober 1814 för drängen Åke Svensson i Trollaboda och pigan Eljin Carlsdotter på Bustorp. För lagligheten af detta äktenskap träda undertecknade i full laga borgen som för en af oss känd och vittnad sak, för hvars följder vi ansvare helst vi vete att deremot alldeles inga hinder i vägen ligga, hvilket med våra namns och bomärkens undersättande i vittnens närvaro bekräftas. Ronneby den 21 oktober 1814. Mattis Jonasson Torpare i Långkärra. Wigdes den 26 november 1814”. – G 26/11 1814 i Ronneby m ÅKE SVENSSON MÖLLER(MJUK), f 5/9 1793 i Jemsunda, Tving sn, döptes 8/9, d 18/4 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/4, son av båtsmannen i Jemsunda Sven Svensson Sundal(f 1753, d 1808) och Maria Jonsdotter(f 1762). ”1793 september 5 föddes och d 8 döptes Åke, son till BM Sven Sundal i Jemsunda och hustru Maria, 31 år gammal”. ”1854 april 18 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuk på nr 17 Wång, 59 år, 10 månader och 13 dagar gammal”. BB-G1-0508-1815>BB-N4-0251-1845 Korpral Åke Svensson MÖLLER>MJUK. Båtsman för V Vång i Hjortsberga sn, frälsebåtsman. Rullor: Generalmantalsrulla 1810: Åke Svensson Möller. Antagen den 26/4 1815 vid 21 års ålder. Född i Blekinge. Generalmönsterrulla 1816: Åke Svensson Möller. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 21 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 6 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 33 år. Tjänat 12 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1831: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 21 års ålder. Nu 38 år. Tjänat 17 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1836: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 21 år. Sjövan. Permitterad. Generalmönsterrulla 1841: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 26 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1846: Åke Svensson Mjuk. Korporal. Antagen 1815 26/4. Tjänat 31 år. Född 1793 5/6. Nu 53 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1851: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4. Tjänat 36 år. Född 1793 5/6. Nu 58 år. Generalmönsterrulla 1856: Åke Svensson Mjuk. Afskedad vid Cassationsmönstringen d 8/7 1852. Rusthåll: Hjortsberga sn, V Vång nr 12-20 Antagen: 1815-04-26 Kompani: före 1845 BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 508 Kompani: efter 1845 BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 251 Avsked: 1852-07-08. Bouppteckning: 1854-04-24 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1854 den 24 april inställde sig undertecknad att förrätta Laga bouppteckning och verdering efter adskedade Båtsman Åke Miuk som med döden afled den 18 april, och hans hustru Eljen Carlsdotter som med döden afled den 15 april, och efterlemnade såsom arftagare Sonen Sven och sonen Carl och sonen Anders samt dottren Ingre och dottren Elin omyndiga. Till deras rätts bevakande och förmyndare var frälsebonden Måns Håkansson i Wång, boet uppgafs af samtlige arfvingarna och varnades enligt lagens påbud att boet redeligen uppgifva sådan han vid dess timmar befanns, således företogs förrättningen i den ordning som följer, nämligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (112).(102)(110)(111)(112)

III.6) ANNA KARLSDOTTER, f 1795 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.7) INGIER KARLSDOTTER, f 1797 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.8) ELIN KARLSDOTTER, f 1802 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

II.k) SVEN PERSSON, f 25/5 1753 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 27/5, d 24/1 1837 i Vång No 20, Hjortsbergas n, begr. 1/2, af ålderdomssvaghet, 83 år och 8 månader gl. Faddrar: Holger Abramsson i Edestad, Jöns Hansson hustru i Edestad. Bouppteckning: 1837-02-09 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1837 den 9de februari till förrättande af lag Bouppteckning efter den 23 sistlidne januari aflidne Gårdmannen Sven Pehrsson i Östra Wång inställde sig i Sterbhuset undertecknad med biträde af Torparen Håkan Andersson i Åstorp. Såsom arfvingar anmältes och woro närwarande: Den aflidnes Brorsbarn efter Carl Pehrsson, näml Botill gift med Frälsebonden Håkan Olsson i Wång, frånvarande Kjerstin gift med Arbetskarlen Mattis ... i Ronneby, Brita gift med frälsebonden Gerton Gisesson i Arfvidstorp, Eljen gift med Båtsman Åke Mjuk i Wång, Anna gift med arbetskarlen Jonas Nilsson, Ingrid gift med Gumme Pehrsson, båda i Ronneby, Elin gift med Måns Jonasson i Carlsnäs. Brorsbarn efter Gerton Pehrsson, Carin gift med Torparen Ola i Niclastorp, Enkan Ingelöf i Jemsunda samt Ingjerd ogift. Systerbarn efter Ingjer Pehrsdotter, Maria Mattisdotter gift med Gumme Carlsson i Målatorp, efter Botild Pehrsdotter Frälsebonden Sven Gisesson i Kalleberga och Gerton Gisesson i Arfvidstorp, Enkan Ingrid Gisesdotter Sofjär? gift med Torparen Nils Svensson i Emmeryd”. ”Genom frälseåboen Håkan Olsson i Wång företeddes ett så lydande Testamänte - "Härigenom har jag velat förklara och kunnigt göra, att jag Swen Pehrsson med sunt förnuft och fri willja efter moget öfverwägande beslutadt, och faststäldt som jag härmed fastställer och beslutar nedanstående Testamentariska förordnande om den egendom, som efter min död i min ego finnes warande, Contante Penningar eller fordringar eller lösörepersedlar och andra tillhörigheter, neml: Efter skedd Bouppteckning skall af mina efterlämnade tillgångar först tilldelas frälsebonden Gerton Gisesson i Arfvidstorp och hans hustru min brorsdotter Brita Carlsdotter sextiosex Rd 32 sk Rgs. Likaledes Åke Mjuk i Wång och dess hustru Eljen Carlsdotter sextiosex Rd 32 Sk Rgs. Ytterligare till min systerdotter Hustrun Ingrid Gisesdotter Åttatio Riksdaler 16 sk Rgs likväl med förbehåll att hon Ingrid Gisesdotter blir hos mig och efter bästa förstånd och samwete sköter mig och mitt gods intill min död, samt mig få hädan eftersom hittills all wälvilja bemöter. Äfvenledes skall min systerdotters son Drängen Måns Nilsson i Wång hafva på lika sätt sig tilldeladt Tvåhundrafemtio Rd Rgs. Hwad sedan kan öfverblifva eller mindre skall jämt i 2ne lika stora lotter fördelas emellan frälsebonden Håkan Olsson och dess hustru Botild Carlsdotter i Wång och ofvannämde Måns Nilsson därsammastädes, så att Håkan Olsson och hustru få den ena lotten och Måns Nilsson den andra. Till yttermera wisshet bekräftar jag nu med mitt namn och Bomärkes undertecknande, att detta förordnande är min yttersta och orubbliga wilja - som skjedde i tillkallade wittnens närwaro på Johannishus den 27 augusti 1826. Swen Pehrsson”. ”Att Swen Pehrsson sjelf tecknadt sitt bomärke och innehållet af förestående Testamänte såsom fullt gällande erkändt, det betyga wi underskrifne på en gång närwarande wittnen Carl Ulr Wulff Magnus Sjöborg". ”Samtlige Testamäntstagare gjorde påstående att efter Testamäntets innehåll komma i besittning af hwarje sin lott - och erbjödo sig att ställa borgen derföre i fall arfvingarne sådant äskade. Frälsebönderna Håkan Olsson och Måns Nilsson som gemensamt uppgifver Boets tillgångar erinrades som wanligt att ingenting dölja, hvarefter förrättningen företogs i följande ordning, sedan intet mer war att anmärka:”. – G m VALBORG SIMONSDOTTER, f 9/12 1751 i Skyttemåla, Hjortsbergas n, döptes 9/12, d 11/9 1820 i Ö. Vång, Hjortsbergas n, begr. 17/9, af slag, 69 år gl, dotter av torparen i Skyttemåla Simon Nilsson och Inger Andersdotter. ”För dess stora swaghet hemmdöpt samma dag af torparen Håkan Månsson ibidem, kallad Walborg. Bars af Nils Simonssons hustru i Östra Wång. Truls i Skyttemåla fadder”. Bouppteckning: 1820-10-02 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång: ”År 1820 den 2dre oktober, inställte sig å Herr Ingenieuren A Quidings wägnar undertecknad, biträdd af Frälsebonden Nils Nilsson i Östra Wång, till att förrätta Laga Bouppteckning och wärdering på lösegendomen efter Gårdmannen Swen Perssons aflidna hustru Wallborg Simonsdotter i Östra Wång, som dödde den 11te sistlidne september, utan barn eller bröstarfwingar, hwarföre endast såsom arfwingar anmärckes, Enklingen Swen Persson, och den aflidnas halfsyskonebarn, nemligen: Torparen Mattis Månsson på Hulta ägor, samt Jägaren Carl Berlin i Boahaga, Hans Berlin i Engeltofta, Christian Berlin Bagaregesäll i Stockholm och torparen Swen Gummesson på Krösnanäs å sin hustrus wägnar. Wid bouppteckningen woro endast närwarande Enklingen, men ingen å den aflidnas sida woro kallade. Enklingen kunngjordes om Lagens påbud i anseende till uppgiftsskyldighet af Boet, hwarefter förrättningen företogs i den ordning som följer:”.(103)(104)(105)(134)

II.l) PER PERSSON, f 15/3 1756 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 25/3, d 8/8 1756 i Gröningegården, Edestad sn, 4 månader gl. Faddrar: Bars af Fierdingsmannen Håkan Holgerssons Hustru Ingeborg i Biörketorp, Faddrar Nils Nilsson och Jöns Svensson i Edestad.(92)(135)

II.m) PER PERSSON, f 7/4 1759 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 8/4, d 11/7 1759 i Gröningegården, Edestad sn, 3 månader gl. Faddrar: Bars till dopet af Pehr Olofssons Hustru Karin Pehrsdotter i Edestad, Testes Kusken Diursson och Pehr Åkesson i Edestad.(92)(136)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Per Gertonsson i Gröningegården (1715-1774)
I
Gerton Persson, bonde i Verstorp (1744-1780)
I
Peter Gertonsson, bonde i Jemsunda (1779-1830)
I
Hans Petersson, hemmansägare i Jemsunda (1818- )
I
Peter Hansson, hemmansägare i Jemsunda (1850- )
I
Ernst Vilhelm Petersson (1877- )


KÄLLOR:

(1) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1876-1884, sidan 383.
(2) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 397.
(3) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, försättsblad.
(4) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1871-1876, sidan 771.
(5) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1871-1876, sidan 196.
(6) = Håkan Andersson hade med Maria Persdotter barnen: 1. Sven Alfred Håkansson, f 6/2 1871 i Loppetorp, Tving, d 12/2 1872 i Loppetorp, Tving. 2. Frans Edvard Håkansson, f 3/2 1872 i Loppetorp, Tving, d 19/4 1872 i Loppetorp, Tving. 3. Augusta Charlotta Håkansdotter, f 10/3 1873 i Loppetorp, Tving. Utflyttade 1890 till Gnetteryd, Tving. - G 3/8 1890 m torparen i Gnetteryd(gård no, 25), Tving, Sven August Svensson, f 26/4 1866 i Tving. De hade barnen: a) Betty Maria Viktoria Svensdotter, f 8/2 1891 i Gnetteryd, Tving. b) Karl Rudolf Svensson, f 1/2 1892 i Gnetteryd, Tving. c) Håkan Robert Svensson, f 10/6 1893 i Gnetteryd, Tving. 4. Christina Lovisa Håkansdotter, f 15/4 1874 i Loppetorp, Tving, d 13/8 1874 i Loppetorp, Tving.(5)(8)(9)
(7) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1876-1884, sidan 221.
(8) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 184.
(9) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 213.
(10) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1862-1870, sidan 494.
(11) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1855-1862, sidan 240.
(12) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1845-1855, sidan 316.
(13) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1845-1855, sidan 251 och 266.
(14) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1838-1845, sidan 304.
(15) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1831-1837, sidan 652.
(16) = Tving Födelse och Dopböcker 1790-1815.
(17) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00303.
(18) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00256.
(19) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00382.
(20) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00428.
(21) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00521.
(22) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/9 (1889-1894), bildid: 00112054_00105.
(23) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/9 (1889-1894), bildid: 00112054_00105.
(24) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800), bildid: C0058848_00142.
(25) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00201.
(26) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805), bildid: C0058849_00087.
(27) = Listerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13249/C I/3 (1788-1812), bildid: C0058116_00180.
(28) = Hittat på Rötter: Hej. Jag är osäker på om detta släktskapet stämmer: Gerton Gisesson f 1784-03-26 i Nättraby (s. 450 i Födda 1729-1794) han är gift med Britta Carlsdotter f 1786-10-11 i Edestad Min osäkerhet kommer här: Gertons föräldrar: Gise Knutsson f 1734 enl. hf:en i Tving-Gemsunda nr 114 h Botil Persdotter f 1740 enl. hf:en i Tving-Gemsunda nr 114 Jag har inte kunnat hitta var dem gifte sig. Jag sökte runt bland socknarna efter Botil och av en tillfällighet hittade jag en Gise f 1740-05-04 i Hjortsberga vars fader heter Knut Lavesson i Hjortsberga och gift med Agda Andersdotter. Knuts fader hette Lave Gisesson född 1676, gift med Hilvig Svensdotter. Lave Gisessons föräldrar hette Gise Knutsson gift med Kirstin Olofsdotter. I födde,vigde,död 1738-1768, över döda hittade jag för år 1746 Lave Gisesson och där stod vem han gifte sig med och vem hans föräldrar var. Om detta släktskap stämmer är Gise Knutsson f 1734 enl. husförhören i Tving fel. Kanske finns det fler Gise Knutsson men var!? Om detta släktskap stämmer vill jag gärna få mer kunskap om Gise Knutsson och hans hustru Kirstin Olofsdotter. mvh monica. (29) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/79 (1808:1), bildid: A0001651_00196.
(30) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00182.
(31) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00204.
(32) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00114.
(33) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00034.
(34) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00057.
(35) = Listerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13249/C I/2 (1751-1787), bildid: C0058115_00185.
(36) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00219. Vigseln.
(37) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00185.
(38) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00225.
(39) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00176.
(40) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00224. Vigseln.
(41) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00081.
(42) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00027.
(43) = Tvings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13423/E I /1 (1862-1894), bildid: 00112060_00096.
(44) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00191.
(45) = BOTIL PERSDOTTERS OCH GISE KNUTSSONS ättlingar från Lafve Gisesson:

Lafve Gisesson. Bonde. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 1). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Den 30 november begrofs Lafve Gisesson från Mölleryd. Han föddes i Dagstorp A 1676 1 Advent, fadren Gise Knutsson, modren Kerstin Olofsdotter. I 26 årh var han hemma hos dem, kom fader till torpet Westerhaga, och gifte sig då med pigan Hellevig Svensdotter i Mölleryd, med henne levat i 44 år och fått 10 barn, 5 av vardt kön, af dem leva 4 söner och 3 döttrar. När han bott på torpet 10 år flyttar han till Mölleryd. Har varit sjuklig i många år. Besöktes med H H Nattvard den 18 och avsomnade några timmar därefter, 70 år gammal. Familj med Hellevig Svensdotter (Född beräknat 1688 2). Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).) Vigsel beräknat 1702 1). Räknat ut från hans personalia. Flyttning 1712 Från Västanhaga till Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).

Barn:

1 Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3).
2 Anna Lavesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 4). Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 4).
3 Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 5). Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 5).
4 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 6). Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 6).
5 Gise Lafvesson. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).
6 Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 7). Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 8).
7 Sven Lafvesson.

Generation 1

1 Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Beräknat på hans dödsålder som var 69 år. Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Begravdes den 22 januari. Dödsorsaken var bröstkvav. Dödsåldern var 69 år. Familj med Agda Andersdotter (Född beräknat 1714 Hjortsberga (K) 9). Död 1777-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 9).) Vigsel 1731-11-21 Hjortsberga (K) 10). 1731 november den 21 copulerades sonen och drängen Knut Lafvesson i Mölleryd och pigan Agda Andersdotter i Skyttemåla. Fadern Lafve Gisesson i Mölleryd som caverat för sonen och fadern Anders Elg för sin dotter. Agda har för mig betygat sitt frivilliga äktenskapsval. Denna Knut delar gården med fadern.

Barn:

1.1 Botil Knutsson. Född 1733-01-03 Mölleryd, Hjortsberga (K) 11).
1.2 Inger Knutsdotter. Född 1736-03-28 Mölleryd, Hjortsberga (K) 12). Död 1766-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 13).
1.3 Kerstin Knutsdotter. Född 1738-11-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 14). Död 1739-07-06 Mölleryd, Hjortsberga (K) 15).
1.4 Gise Knutsson. Född 1740-05-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 16). Död 1811-08-10 Jämsunda, Tving (K) 17).
1.5 Anders Knutsson. Född 1743-02-17 Mölleryd, Hjortsberga (K) 18).
1.6 Kerstin Knutsdotter. Född 1746-01-23 Mölleryd, Hjortsberga (K) 19). Död 1748-09-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).
1.7 Bonne Knutsson. Född 1751-11-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 20).

2 Anna Lafvesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 4). Beräknat på hennes dödsålder. Flyttning 1734-10-25 Från Listerby till Hjortsberga (K) 21). 1734 oktober den 25 - för pigan Anna Lafvesdotter gav pr sedel till mig från Listerby av den 23 hujus, hon förbliver i Mölleryd hos föräldrarna. Flyttning 1737-04-20 Från Hjortsberga till Listerby (K) 22). 1737 den 20 april givit attest och sedel för Anna Lafvesdotter från Möllleryd, som den 13 februari sistlidit. Copulerad med Gumme Månsson, nu boende i Listerby by och socken. Hon nu i barnsäng. Har länge tjänt eljest i denna socken, och där 1:a gången blivit exud. till den Heliga Nattvard. Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 4). Begravdes den 16 maj. Dödsorsaken var ålderdomsbräckligheter. Dödsåldern var 78 år. Familj med Gumme Månsson (Född beräknat 1705 6). Död 1785-02 Listerby by, Listerby (K) 6).) Vigsel 1737-02-13 Hjortsberga (K) 23). 1737 den 13 februari copulerades drängen Gumme Månsson ifrån Arpö och Listerby socken, samt Lafve Gisessons i Mölleryd dotter Anna för vilka var utlyst Dn 4 p Epiph. Han hade för sin ledighet exhiberat pastoris i Listerby sedel av den 13 jan. Hennes fader intygade och för sitt samt de bägge contrahenterna. Hon brukade ingen krona såsom hon av honom lägrad var, men böterna komma att erläggas i Listerby till den kyrkan emedan hon är honom dit följaktig.

Barn:

2.1 Måns Gummesson. Född 1737-04-22 Listerby by, Listerby (K) 24).
2.2 Dödfödd Gummesson. Född 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25). Död 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25).
2.3 Dödfödd Gummesson. Född 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25). Död 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25).
2.4 Dödfödd Gummesson. Född 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 26). Död 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 26).
2.5 Botil Gummesdotter. Född 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 27).
2.6 Elin Gummesdotter. Född 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28).
2.7 Dödfödd Gummesson. Född 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28). Död 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28).
2.8 Dödfödd Gummesson. Född 1746-12 Listerby by, Listerby (K) 29). Död 1746-12 Listerby by, Listerby (K) 29).

3 Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 5). Beräknat på hennes dödsålder. Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 5). Begravdes den 14. Dödsorsaken var bröstkvav och svullnad. Dödsåldern var 63 år. Familj med Michel Gunnarsson Utomäktenskaplig förbindelse 1748 30).

Barn:

3.1 Lafve Michelsson. Född 1749-03-13 Mölleryd, Hjortsberga (K) 30).

4 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 6). Beräknat på hennes dödsålder, 68 år. Flyttning 1737-10-03 Från Hjortsberga till Listerby (K) 22). 1737 oktober den 3- pigan Botil Lafvesdotter, född i Mölleryd, med den förnämnde tjänt på Grevagården för Ladugårdspiga tog sedel till Listerby. Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 6). Dödsorsaken var ålderdomssvagheter. Åldern 68 år. Familj med Måns Månsson (Född beräknat 1712 31). Död 1795-04 Arpö, Listerby (K) 31).) Vigsel 1741-11-08 Listerby (K) 32). Vid giftemålet var bägge från Tromtönabb.

Barn:

4.1 Sven Månsson. Född 1742-10-14 Tromtönabb, Förkärla (K) 33).
4.2 Sissa Svensdotter. Född 1746-03-17 Tromtönabb, Förkärla (K) 34).
4.3 Hedvig Månsdotter. Född 1750-07-08 Tromtönabb, Förkärla (K) 35).

5 Gise Lafvesson. Bonde. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Begravdes den 13 mars, Unga bonden Gise Lafvesson i Mölleryd, han född A 1719 Quasi m (5 april) Fadern Lafve Gisesson, modern Hellevig Svensdotter. Sedan han emottagit faderns gårdbruk, gift sig A 1742 med pigan Elin Carlsdotter ifrån Binga. Med henne fåttt 3 barn, 2 leva. Sjuknade den 24 febr och avsomnade den 4 mars, nästan 28 år gl. Familj med Elin Carlsdotter (Död mellan 1775-08 och 1794-03 Mölleryd, Hjortsberga (K) 36).) Vigsel 1742-12-28 Hjortsberga (K) 37). 1742 den 28 december copulerades för frälse Mölleryd och Lockagården skrivna drängen Gise Lafvesson och pigan Elin Carlsdotter ifrån Edestad socken, men en känd tid hos sin broder Per Carlsson som i Mölleryd hemmavarande, vilken och caverade för hennes ledighet. Gises föräldrar samtycke var och där hos, samt hans och pigans. Hon hade brudkrona. För dem var utlyst Dn 2 Advent. Gise född 1719 Quasim.

Barn:

5.1 Carl Gisesson. Född 1744-01-11 Mölleryd, Hjortsberga (K) 38). Död 1781-02-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 39).
5.2 Sven Gisesson. Född 1745-06-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 40). Död 1803-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 41).
5.3 Lafve Gisesson. Född 1747-09-26 Mölleryd, Hjortsberga (K) 42). Död 1747-12-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 43).
5.4 Gise Gisesson. Född 1748-09-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 2). Död 1750-03-14 Mölleryd, Hjortsberga (K) 44).

6 Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 7). Döptes den 26 oktober. Sven Bondesson i Mölleryd, Gunnar Michlesson ibidem, Svens hustru i Mölleryd, Gunnars hustru ibidem. Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 8). Begravd Juni den 16, tjänstedrängen Bonne Lafvesson i Västra Vång hos Nils Bonnesson. Han född A 1725 22 okt i Mölleryd, fadren Lafve Gisesson ibid. Han dödde d 8 juni efter 8 dagars hetsig sjukdom, 26 år gammal nästan.

7 Sven Lavesson. Familj med Botil Månsdotter Lysning 1751-04 Tving (K) 45). 1751 den 27 mars, drängen i Mölleryd Sven Lafvesson fått för fåragräbban på Skunckenberg Botil Månsdotter gifte sedel varande han henne med ? och det till Tvings socken, dit hon vid jultiden flyttat. Vigsel 1751-04-28 Tving (K) 46). Han från Mölleryd i Hjortsberga och hon fästekvinna från Måstad.

Barn:

7.1 Lafve Svensson. Född 1751-03 Skunkenberg, Hjortsberga (K) 47).

Personer

Gisesson, Lafve (1676 - 1746)
Lafvesdotter, Anna (~1706 - 1784) 2
Lafvesdotter, Botil (~1717 - 1785) 4
Lafvesdotter, Hellevig (~1710 - 1773) 3
Lafvesson, Bonne (1725 - 1751) 6
Lafvesson, Gise (1719 - 1748) 5
Lafvesson, Knut (~1706 - 1775) 1
Lafvesson, Sven 7

Källor

1) Hjortsberga C: 1 F 1748
2) Hjortsberga C: 1 1748
3) Hjortsberga C: 1 F 1775
4) Listerby C: 2 F 1784
5) Hjortsberga C: 1 F 1773
6) Listerby C: 2 F 1785
7) Hjortsberga C: 1 1725
8) Hjortsberga C: 1 F 1751
9) Hjortsberga C: 1 F 1777
10) Hjortsberga C: 1 E 1731
11) Hjortsberga C: 1 1733
12) Hjortsberga C: 1 1736
13) Hjortsberga C: 1 F 1766
14) Hjortsberga C: 1 1738
15) Hjortsberga C: 1 F 1739
16) Hjortsberga C: 1 1740
17) Tving C: 4 F 1811
18) Hjortsberga C: 1 1743
19) Hjortsberga C: 1 1746
20) Hjortsberga C: 1 1751
21) Hjortsberga C: 1 BI 1734
22) Hjortsberga C: 1 BII 1737
23) Hjortsberga C: 1 F 1737
24) Listerby C: 1 1737
25) Listerby C: 1 F 1739
26) Listerby C: 1 F 1741
27) Listerby C: 1 1741
28) Listerby C: 1 1743
29) Listerby C: 1 F 1746
30) Hjortsberga C: 1 1749
31) Listerby C: 3 F 1795
32) Listerby C: 1 E 1741
33) Förkärla C: 1 1742
34) Förkärla C: 1 1746
35) Förkärla C: 1 1750
36) Annikas egna fundering
37) Hjortsberga C: 1 E 1742
38) Hjortsberga C: 1 1744
39) Hjortsberga C: 1 F 1781
40) Hjortsberga C: 1 1745
41) Hjortsberga C: 2 F 1803
42) Hjortsberga C: 1 1747
43) Hjortsberga C: 1 F 1747
44) Hjortsberga C: 1 F 1750
45) Hjortsberga C: 1 E 1751
46) Tving C: 2 E 1751
47) Tving C: 2 1751

(46) = Anfäder Botil Lafvesdotter

1 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Beräknat på hennes dödsålder, 68 år. Flyttning 1737-10-03 Från Hjortsberga till Listerby (K) 2). 1737 oktober den 3- pigan Botil Lavesdotter, född i Mölleryd, med den förnämnde tjänt på Grevagården för Ladugårdspiga tog sedel till Listerby. Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 1). Dödsorsaken var ålderdomssvagheter. Åldern 68 år. Far: 2 Lafve Gisesson. Mor: 3 Hellevig Svensdotter. Familj med Måns Månsson (Född beräknat 1712 3). Död 1795-04 Arpö, Listerby (K) 3).) Vigsel 1741-11-08 Listerby (K) 4). Vid giftemålet var bägge från Tromtönabb.

Barn:

Sven Månsson. Född 1742-10-14 Tromtönabb, Förkärla (K) 5).
Sissa Svensdotter. Född 1746-03-17 Tromtönabb, Förkärla (K) 6).
Hedvig Månsdotter. Född 1750-07-08 Tromtönabb, Förkärla (K) 7).

Generation I

2 f Lafve Gisesson. Bonde. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 8). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). Den 30 november begrofs Lafve Gisesson från Mölleryd. Han föddes i Dagstorp A 1676 1 Advent, fadren Gise Knutsson, modren Kerstin Olofsdotter. I 26 årh var han hemma hos dem, kom fader till torpet Westerhaga, och gifte sig då med pigan Hellevig SVensdotter i Mölleryd, med henne levat i 44 år och fått 10 barn, 5 av vardt kön, af dem leva 4 söner och 3 döttrar. När han bott på torpet 10 år flyttar han till Mölleryd. Har varit sjuklig i många år. Besöktes med H H Nattvard den 18 och avsomnade några timmar därefter, 70 år gammal. Far: 4 Gise Knutsson. Mor: 5 Kerstin Olofsdotter. Familj med Hellevig Svensdotter (Född beräknat 1688 9). Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).) Vigsel beräknat 1702 8). Räknat ut från hans personalia. Flyttning 1712 Från Västanhaga till Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).

Barn:

Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 10). Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 10).
Anna Lafvesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 11). Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 11).
Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 12). Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 12).
1 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 1).
Gise Lafvesson. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).
Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 13). Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 14).
Sven Lafvesson.

3 m Hellevig Svensdotter. Född beräknat 1688 9). Beräknat på hennes dödsålder. Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). 1748 den 29 änkan Lafve Gisessons i Mölleryd, Hellevig Svensdotter, begrofs utan likvak och de inga personalier at utskicka. Kan dock något om henne inhämtas utav hans, pag 354 Nr 8 hon avled den 22 hujus efter några veckors sjukdom, några 60 år gl

Generation II

4 ff Gise Knutsson. Utdrag från domboken 1688: Angåend Dagstorp. General Hans Wachtmeisters befallningsman Per Larsson Hökhuvud föregav det Gise Knutssons gård i Dagstorp år 1685 var underlagd säteriet Skunkenberg och dess egendom det året där under brukat efter Hans Kungl Maj:ts brev av den 11 februari 1685 och såsom matlag är uppfört på hemmanet för samma år, eljest ville nämnden härom deras sanning berätta. Nämnden vittnade detta dem veterligt vara att hemmanet 1685 var redan underlagt säteriet Skunkenberg, varefter blev tillåtet tingsbevis. Sista gången som Gise Knutsson är med i mantalslängden är 1702 på Västanhaga. Familj med Kerstin Olofsdotter

Barn:

2 Lafve Gisesson. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 8). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).

5 fm Kerstin Olofsdotter.

Personer

Gisesson, Lafve (1676 - 1746) 2
Knutsson, Gise 4
Lafvesdotter, Botil (~1717 - 1785) 1
Olofsdotter, Kerstin 5
Svensdotter, Hellevig (~1688 - 1748) 3

Källor

1) Listerby C: 2 F 1785
2) Hjortsberga C: 1 BII 1737
3) Listerby C: 3 F 1795
4) Listerby C: 1 E 1741
5) Förkärla C: 1 1742
6) Förkärla C: 1 1746
7) Förkärla C: 1 1750
8) Hjortsberga C: 1 F 1748
9) Hjortsberga C: 1 1748
10) Hjortsberga C: 1 F 1775
11) Listerby C: 2 F 1784
12) Hjortsberga C: 1 F 1773
13) Hjortsberga C: 1 1725
14) Hjortsberga C: 1 F 1751

(47) = 1848 års dombok i Medelstad härad – vintertinget:

§ 98 Bonden Hans Pettersson den yngre i Jämsunda har till detta ting utverkat stämning på torparna Jacob Nilsson och Mattis Jönsson i Tving med påstående att de må förpliktigas betala 85 rd 16 sk rgs på grund av förskrivning.

§ 99 Till detta ting hade bonden Hans Pettersson den yngre i Jämsunda utverkat stämning på bonden Ola Andersson i Jämsunda att betala 54 rd rgs på grund av förskrivning.

§ 100 Av änkan Sissa Hansdotter i Jämsunda är stämning till detta ting utverkat på bonden Måns Christiansson i Pukaberg att betala 333 rd 16 sk på grund av förskrivning.

(48) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00340.
(49) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814), bildid: C0058851_00186.
(50) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812), bildid: C0058850_00219.
(51) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800), bildid: C0058848_00144.
(52) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00204.
(53) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/1 (1786-1790), bildid: C0058847_00091.
(54) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00215.
(55) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00231.
(56) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00204.
(57) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00152.
(58) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00082.
(59) = Nättraby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13291/F I/1 (1729-1830), bildid: C0058362_00136.
(60) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00089. Kvarntorp(No 27) 1775.
(61) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/45 (1771:2), bildid: A0001623_00081. Kvarntorp(No 27) 1771. Finns även Johan Persson med hustru där. Kanske broder.
(62) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00152. Kvarntorp(No 27) 1771. Finns även sonen Offe och Håkan, dotter Ingri. Johan Perssons barn.
(63) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/41 (1770:1:1), bildid: A0001620_00163. Kvarntorp(No 27) 1770.
(64) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00165. Kvarntorp(No 27) 1769.
(65) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00177.
(66) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Jemsunda, Tving sn.
(67) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Jemsunda, Tving sn.
(68) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Höryda, Fridlevstad sn.
(69) = KARIN HANSDOTTERS släkt:

I.1) KARIN HANSDOTTER, f 29/9 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 12/10. Inga faddrar. Finns kommentar i källan som är svår att tyda. Hon är trolovad och utflyttar 17/3 1868. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn. – G m KARL JOHAN ANDERSSON, f 1846 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som gårdsman i Höryda, Fridlevstad sn.(10)(11)(12)(33)(68)

Barn:

II.a) ELINA KRISTINA ANDERSSON, f 1883 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som jungfru i Höryda, Fridlevstad sn.(68)

II.b) MARIA JOHANNA ANDERSSON, f 1886 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn.(68)

(70) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Loppetorp, Tving sn.
(71) = MARIA HANSDOTTERS släkt:

I.1) MARIA HANSDOTTER, f 23/8 1853 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 26/8. Inga faddrar. Lysning 25/6 1875. Utflyttade 30/11 1876 till Loppetorp(gård no. 24), Tving. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som gårdmansenka i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägareänka i Loppetorp, Tving sn. - G 30/7 1876 i Tving m HÅKAN ANDERSSON, f 8/7 1845 i Blåningsmåla, Tving sn, döptes 11/7, d 7/3 1892 i Loppetorp, Tving sn, son av arrendatorn i Blåningsmåla Anders Abramsson och h. h. Karin Nilsdotter. Inga faddrar. Hemmansägare i Loppetorp(gård no. 24). Torpare där. Fjerdingsman 1882 och kyrkvärd 1889. (Gift 1:o m MARIA PERSDOTTER, f 16/5 1849 i Hjortsberga socken, d 3/2 1875 i Tving. Inflyttade 1870 från Hjortsberga.). Bosatt 1880 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn.(4)(5)(6)(8)(10)(11)(12)(41)(42)(43)(70)(72)(73)

Barn:

II.a) AUGUSTA CHARLOTTA HÅKANSDOTTER, f 1873 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn. – G m SVEN AUGUST SVENSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Gnetteryd, Tving sn.(72)(84)

Barn:

III.1) KARL RUDOLF SVENSSON, f 1892 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.2) HÅKAN ROBERT SVENSSON, f 1893 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.3) MARIA ELISABET SVENSSON, f 1895 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.4) OLGA TERESIA SVENSSON, f 1897 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.5) GUNNAR SIGFRID SVENSSON, f 1899 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.6) RUTH LINNÉA SVENSSON, f 1900 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

II.b) FRANS ELOF HÅKANSSON, f 16/8 1877 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn. – G m AMANDA ANDERSSON, f 1871 i Sillhövda sn. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(7)(8)(72)(82)(83)

Barn:

III.1) BROR HÅKAN EVALD HÅKANSSON, f 1901 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.2) VALBORG MARIA CECILIA HÅKANSSON, f 1903 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.3) PER ANDERS SIGFRID HÅKANSSON, f 1905 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.4) SYSTER GUNHILD VALFRIDA HÅKANSSON, f 1906 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.5) KARL EGON HÅKANSSON, f 1908 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.6) MARTIN OLLE ALLAN HÅKANSSON, f 1909 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

II.c) KARL BERNHARD FABIAN HÅKANSSON, f 20/1 1881 i Loppetorp, Tving.(7)(8)

II.d) HILDA VIKTORIA HÅKANSDOTTER, f 4/6 1883 i Loppetorp, Tving, d 2/9 1883 i Loppetorp, Tving.(7)(8)

II.e) PER VIKTOR HÅKANSSON, f 1884 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn.(70)

II.f) HJALMAR JULIUS HÅKANSSON, f 17/12 1886 i Loppetorp, Tving, d 7/5 1890 i Loppetorp, Tving.(8)

II.g) HILDA VIKTORIA HÅKANSDOTTER, f 18/5 1888 i Loppetorp, Tving. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(8)(70)(73)

(72) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Loppetorp, Tving sn.
(73) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Loppetorp, Tving sn.
(74) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Bråstorp, Tving sn.
(75) = ELIN PETERSDOTTERS släkt:

I.1) ELIN PETERSDOTTER, f 1/2 1830 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 6/2. Faddrar: B. Jöns Johansson i Jemsunda, ? Nilsson i Jemsunda, P. Johanna Pårsdotter i ?, P. Sigrid Åkesdotter i ?(Svårt att läsa;vattenskada?). Utflyttade 1847 till Bråstorp(gård no. 98), Tving. Trolovad med SVEN SVENSSON. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn. - G 10/12 1847 i Tving m bonden i Bråstorp SVEN SVENSSON, f 28/1 1825 i Bråstorp, Tving sn, döptes 4/2, son av bonden i Bråstorp Sven Andersson(f 19/11 1793) och hans hustru Elsa Carlsdotter(f 2/6 1796). Faddrar: B. Anders Abramssons H. Elin i Mumelycke, Anders Abramsson, Dr. Sven Thorsson i ?torp. Hela familjen utflyttade 1855 till Bråstorp(gård no. 101). Bosatt 1880 som inhyses i Bråstorp, Tving sn.(12)(13)(14)(15)(38)(39)(40)(74)

Barn:

II.a) CARL JOHAN SVENSSON, f(?) och d 2/2 1850 i Bråstorp, Tving.(13)

II.b) KARIN SVENSDOTTER, f 14/12 1850 i Bråstorp, Tving.(13)

II.c) CARL JOHAN SVENSSON, f 12/1 1854 i Bråstorp, Tving.(13)

II.d) KARIN SVENSDOTTER, f 1863 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

II.e) ANTON SVENSSON, f 1866 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

II.f) SISSA SVENSDOTTER, f 1869 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

(76) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 kv. 9:65 Karlskrona stad.
(77) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Fridlevstad, Fridlevstad sn.
(78) = MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTERS släkt:

I.1) MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTER, f 12/2 1875 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 19/2. Faddrar: Gårdm. Hans Petersson och h. A. Helmersdotter, B. Nils Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. – G m LUDVIG CARLSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som bonde i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(1)(2)(4)(18)(66)(77)(78)

Barn:

II.a) BERTA MARIA KARLSSON, f 1899 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(77)(78)

II.b) FOLKE GUNNAR KARLSSON, f 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(77)(78)

II.c) RAGNAR KARLSSON, f 1903 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(78)

(78) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Fridlevstad Fridlevstad sn.
(79) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Jemsunda, Tving sn.
(80) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Jemsunda, Tving sn.
(81) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Jemsunda, Tving sn.
(82) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Loppetorp, Tving sn.
(83) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Loppetorp, Tving sn.
(84) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gnetteryd, Tving sn.
(85) = GISE KNUTSSONS släkt: Kan vara släkt via fadderskap:

I.1) GISE KNUTSSON i Dagstorp, Hjortsberga sn. – G m KERSTIN OLOFSDOTTER.

Barn:

II.a) LAFVE GISESSON, f 3/12 1676 i Dagstorp, Hjortsberga sn, d 18/11 1746 i Mölleryd, Hjortsberga sn. – G ca 1702 i Hjortsberga m HELLEVIG SVENSDOTTER, f ca 1688, d 22/3 1748 i Mölleryd, Hjortsberga sn.

Barn:

III.1) KNUT LAFVESSON, f 1706 i Mölleryd, Hjortsbergas n, d januari 1775 i Mölleryd, Hjortsberga sn. – G 21/11 1731 i Hjortsberga m AGDA ANDERSDOTTER, f ca 1714 i Hjotrsberga sn, d maj 1777 i Mölleryd, Hjotrsberga sn.

Barn:

IV.a) GISE KNUTSSON, f 4/5 1740( Enligt Hfl 1734) i Mölleryd, Hjotsberga sn, d 10/8 1811 i Jämsunda, Tving sn. Bonde 1786-1803 i Jemsunda. – BOTILL PERSDOTTER, f 1740.(23)(24)(25)(26)(28)(45)(46)

Barn:

V.1) SVEN GISESSON, f 1769.(23)(24)

V.2) CARIN GISESDOTTER, f 1770.(24)

V.3) SISSA GISESDOTTER, f 1774.(24)

V.4) INGRI GISESDOTTER, f 1776(1779 I källa (24)).(23)(24)

V.5) HELLEVIG GISESDOTTER, f 1777.(23)(24)

V.6) PETER GISESSON, f 1778. Bonde i Jemsunda. – G m KARIN PERSDOTTER.(23)(24)(25)

Barn:

VI.a) PETTER PETERSSON?, f oäkta 1797.(24)(25)

VI.b) MÅNS PETERSSON, f 1799.(24)(25)

VI.c) CARIN PETERSSON, f 1801.(24)(25)

VI.d) CARL PETERSSON, f 1803.(25)

V.7) SOPHIA GISESDOTTER, f 1781.(23)(24)

V.8) GERTON GISESSON, f 1784.(23)(24)(25)

V.9) BERTA GISESDOTTER, f 1786.(23)(24)(25)

(86) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00191.
(87) = Nättraby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13291/E I/1 (1729-1862), bildid: C0058360_00048.
(88) = Per Gertonsson och Berta Persdotter är mina anor och det har alltid varit en gåta varifrån Per Gertonsson kommer. Så den biten kan jag inte hjälpa till med. Men jag har deras barn noterade och de var många! Kanske det är någon annan som har mer information om paret.

Per Gertonsson. Bonde. Död 1774-03-05 Gröningegården, Edestad. Barn med Berta Persdotter, från Nättraby vid giftemålet:

Karin Persdotter. Född 1739-06-17 Gröningegården, Edestad.
Inger Persdotter. Född 1741-04-28 Gröningegården, Edestad. Död 1823-01-08 Boahaga, Edestad. (Min anmoder)
Botil Persdotter. Född 1742-10-10 Gröningegården, Edestad. Död 1743-01-06 Gröningegården, Edestad.
Botil Persdotter. Född 1743-11-05 Gröningegården, Edestad.
Gerton Persson. Född 1744-12-20 Gröningegården, Edestad.
Sven Persson. Född 1746-11-01 Gröningegården, Edestad. Död 1747-12-18 Gröningegården, Edestad.
Elin Persdotter. Född 1748-04-03 Gröningegården, Edestad. Död 1748-04-16 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1749-04-07 Gröningegården, Edestad. Död 1750-10-21 Gröningegården, Edestad.
Sissa Persdotter. Född 1750-08-14 Gröningegården, Edestad. Död 1750-10-20 Gröningegården, Edestad.
Carl Persson. Född 1752-04-29 Gröningegården, Edestad.
Sven Persson. Född 1753-05-25 Gröningegården, Edestad.
Sissa Persdotter. Född 1755-01-01 Gröningegården, Edestad. Död 1755-03-19 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1756-03-15 Gröningegården, Edestad. Död 1756-08-08 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1759-04-07 Gröningegården, Edestad. Död 1759-07-11 Gröningegården, Edestad.

Källor:

Edestad C, F
Nättraby E

(89) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00203.
(90) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(91) = Hjortsberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13153/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057343_00020. Sannolikt denna Per Gertonsson. ”20 Maijus 1741 Gerton Jonsson i Stensiömåla uttog gift.sedel för sin son Per som i förledt åhr blifit ? för gården, at gifta sig i Rånneby socken med pigan Karin Persdotter i Kroksmåhla. Per är födder A. 1717 och kan Cathechisimi 1737 exam. till B. P. I wintras är han med henne worden trolofad”.
(92) = Geni.com. Karen Lonnstrom. Även uppgifter på Aforum-Rötter.
(93) = INGER PERSDOTTERS släkt:

I.1) INGER PERSDOTTER, f 28/4 1741 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 8/1 1823 i Boahaga No 28, Edestad sn, begr. 19/1. ”1741 maj d 3 döptes Per Gertonssons i Gröningegården dotter Inger, född d 28 april”. ”1823 januari 8 dog och d 19 begrofs Gårdmansenkan Ingier Persdotter på nr 28 Boahaga. 81 år, 8 månader och 10 dagar gammal. Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet”. Vigsel: 1759-11-02 se, Blekinge, Edestad fs: ”1759 november d 2 copulerades Enklingen och hemmansbrukaren Matthis Jönsson i Boahaga med pigan Inger Pehrsdotter ifrån Gröningagården. För dem war uthlyst Dom XVIII post Trin”. – G 2/11 1759 i Edestad m MATTIS JÖNSSON, f 24/9 1735 i Edestad By, Edestad sn, döptes 28/9, d mars 1793 i Boahaga, Edestad sn, begr. 23/3, son av Jöns Svensson och Ella Matsdotter. ”1735 september d 28 döptes Jöns Swenssons i Edestad son Matthis, född d 24”. ”1793 mars d 23 begrofs Bonden Mattis Jönsson i Boahaga, 57 åhr gammal, död af lungsot”. Mattis var gift före Inger med KERSTIN MÅNSDOTTER, f 15/6 1728 i Mölleryd, Hjortsberga sn, döptes 23/6, d 12/2 1759 i Boahaga, Edestad sn, begr. 18/2, dotter av Måns Nilsson i Mölleryd. Mer om henne i källa (115). Bouppteckning: 1793-06-27 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”År 1793 den 27de juni, inställte sig uti Boahaga undertecknad HofrättsCommissarie Holger Håkansson, biträdd af nemdemannen Wälförståndige Mårten Ohlsson i Boahaga, att therstädes förrätta Laga Bouppteckning öfwer qwarlåtenskapen efter afledne Bonden Mattis Jönsson, hwilken wid dödstimman efter sig lämnadt des nu efterlefwande hustru Ingjärd Pehrsdotter, samt barn med 2ne giften, nembligen med första giftet dottren Edla, gift med bonden Olof Månsson i Boahaga, och med sednare giftet dottren Bothild, gift med frälsebonden Anders Jonsson i Wång, Karin 28 år, Sissa 14 år, Maria 13 år, ogifta och omyndiga. Warandes härwid tillstädes å både Enkan Ingjerd, som , som bouets tillstånd uppgifwa skulle, samt äfven de myndiga döttrarnas män, Olof Månsson och Anders Jönsson, och å de omyndigas wägnar till theras rätts bewakande, theras faderbroder Bonden Sven Jönsson i Edestad. Enkan förmantes att redeligen uppgifwa boet, sådant det wid dödstimman war, hwarefter förrättningen företogs, och skjedde som följer, nemligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (93).(92)(93)(113)(114)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ELLA MATTISDOTTER, f 13/2 1756.(92)

II.b) EDLA JÖNSDOTTER(MATTISDOTTER), f 14/8 1757.(115)(92)

II.c) DÖDFÖDD MATTISDOTTER, f 23/1 1759, d 23/1 1759, 1 dag gl.(92)

Barn i 2:a giftet:

II.e) SVEN MATTISSON, f 10/11 1760, d 17/11 1760, 7 dagar gl.(92)

II.f) KERSTIN MATTISDOTTER, f 10/4 1762, d 14/8 1762, 4 månader gl.(92)

II.g) KARIN MATTISDOTTER, f 13/3 1764, d 19/2 1825. 74 ättlingar. – G m LARS JÖNSSON, f 12/9 1760, d 28/9 1831, son av Jöns Hansson(f 14/3 1726, d 31/7 1790; Föräldrar: Hans Hansson och Kerstin Bengtsdotter) och Mätta Månsdotter(f 17/12 1732, d 24/3 1824; Föräldrar: Måns Åkesson och Elin Larsdotter).(92)(114)

Barn:

III.1) MÅNS LARSSON, f 23/1 1795.(92)

III.2) ELIN LARSDOTTER, f 13/9 1796.(92)

III.3) SISSA LARSDOTTER, f 22/10 1797, d januari 1798, 3 månader gl.(92)

III.4) INGELÖF LARSDOTTER, f 26/11 1798, d februari 1799, 3 månader gl.(92)

III.5) GUNILLA LARSDOTTER, f 21/okt 1799, d 20/11 1882. – G m PETER ANDERSSON, f 14/9 1797, d 2/3 1880, son av Anders Svensson(f 3/5 1765 i Jemsunda, Tving sn, d 13/10 1841 i V. Vång, Hjortsberga sn; Föräldrar: Sven Månsson och Elin Andersdotter) och Agda Nilsdotter(f 3/2 1767 i Östra Vång, Hjortsbergas n, d 19/7 1825; Föräldrar: Nils Åkesson och Botil Persdotter).(92)

Barn:

IV.a) BOTILLA PETTERSDOTTER, f 11/10 1823, d 18/10 1823, 7 dagar gl.(92)

IV.b) ELIN PETTERSSON, f 26/2 1823, d 22/3 1863.(92)

IV.c) AGDA PETTERSDOTTER, f 11/3 1826, d 11/10 1902 i Ronneby. – G m CARL OLSSON, f 25/3 1833, d 17/6 1894, son av Ola Månsson(f 10/12 1778; Föräldrar: Måns Månsson och Botil Månsdotter) och Bengta Månsdotter(f 20/6 1795; Föräldrar: Måns Abramsson och Kerstin Jonsdotter).(92)

Barn:

V.1) OLAF CARLSSON, f 2/11 1855, d 12/3 1869, 13 år gl.(92)

V.2) AUGUST CARLSSON, f 10/6 1857, d 9/11 1936.(92)

V.3) CAROLINA CARLSDOTTER, f 22/4 1860. – G m MARTIN CARLSSON, f 14/11 1862, d 12/3 1921, son av Carl Persson(26/1 1841; Föräldrar: Per Eliasson Svala och Sigrid Månsdotter) och Carolina Olsdotter(f 16/5 1839; Föräldrar: Ola Johnsson och Magnild Persdotter).(92)

Barn:

VI.a) SELMA MARTINSDOTTER, f 30/8 1883, d 27/10 1883.(92)

VI.b) BERNDT ADRIAN MARTINSSON, f 21/12 1884, d 24/6 1954. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VII.2) NN MARTINSSON.(92)

VII.3) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VII.4) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VII.5) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VI.c) SELMA SEMELIA CHARLOTTE MARTINSDOTTER, f 1/1 1887 i Spjälkö, Blekinge, d ca 1967. – G m JOHAN ADOLF (JOHN) LÖNNSTRÖM, f 24/7 1884, son av Lars Johan Lönnström(f ca 1856) och Maja Katarina Andreasdotter(f ca 1852, d ca 1887).(92)

Barn:

VII.1) JOHN HAROLD MARTIN LONNSTROM, f 2/10 1908, d 19/8 1992. – G m VALBORG LINNEA ANDERSSON, f 3/11 1908, d 8/7 2001, dotter av Fritz Gothart Anderson och Amanda Olsson.(92)

Barn:

VIII.a) NN LONNSTROM. – G m HAZEL MILLER, f 4/11 1934, dotter av John Miller(f 29/8 1902, d 21/11 1935; Föräldrar: Edward L. Miller och Anna Malinofski) och Alice Knott(f 23/10 1907, d 25/3 1956; Föräldrar: NN Knott och Alice R. Hathaway).(92)

Barn:

IX.1) NN LONNSTROM. – G m NN WEBBER.(92)

Barn:

X.a) NN LONNSTROM.(92)

IX.2) KAREN LONNSTROM. – G m NN DECKER.(92)

VII.2) HARRY KARL LONNSTROM.(92)

VI.d) ANNA VIKTORIA MARTINSDOTTER, f 18/10 1889. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VII.2) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VI.e) ELLEN MARTINSDOTTER, f 2/1 1893.(92)

VI.f) MATHILDA MARTINSDOTTER, f 16/5 1895. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN NN.(92)

VII.2) NN NN.(92)

VI.g) OLGA ELISABETH MARTINSDOTTER, f 28/11 1898, d 24/9 1993. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

IX.3) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VIII.c) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VIII.d) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VI.h) KARL MANFRED ÅNGSTRÖM(MARTINSSON), f 18/6 1902, d 22/6 1997. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN ÅNGSTRÖM. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VIII.c) NN NN.(92)

VII.2) NN ÅNGSTRÖM. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

V.4) MATHILDA CARLSDOTTER, f 27/11 1862, d 14/9 1863, 9 månader gl.(92)

V.5) JOHANNA CARLSDOTTER, f 29/8 1864, d 19/3 1879, 14 år gl.(92)

IV.d) JÖNS PETTERSSON, f 6/4 1828, d 16/2 1883.(92)

IV.e) CARIN PETTERSDOTTER, f 2/11 1829, d 6/1 1924.(92)

IV.f) NILS PETTERSSON, f 1/5 1831, d 19/10 1903 i Ronneby.(92)

IV.g) MATTIS PETTERSSON, f 20/11 1832, d 21/3 1936.(92)

IV.h) HANS PETTERSSON, f 19/4 1835, d 27/1 1922.(92)

IV.i) ANDREAS PETTERSSON, f 10/4 1837, d 3/5 1903.(92)

IV.j) CARL PETTERSSON, f 15/1 1841, d 20/10 1920.(92)

III.6) JÖNS LARSSON, f 1801.(92)

III.7) INGELÖF LARSDOTTER, f 15/11 1802, d mars 1803, 4 månader gl.(92)

II.h) MATTIS MATTISON, f 3/1 1766, d 13/2 1766, 5 veckor gl.(92)

II.i) CARL MATTISSON, f 1/5 1767, d 15/8 1767, 3 månader gl.(92)

II.j) INGER MATTISDOTTER, f 27/5 1768, d 14/9 1768, 3 månader gl.(92)

II.k) MARIA MATTISDOTTER, f 8/10 1769, d 28/2 1770, 4 månader gl.(92)

II.l) BOTILLA MATTISDOTTER, f 18/2 1771, d 1835. Finns ättlingar.(92)(114)

II.m) OKLAND MATTISSON, f juni 1772, d 9/8 1772, 9 veckor gl.(92)

II.n) MATTIS MATTISSON, f september 1773, d 29/9 1773, 4 veckor gl.(92)

II.o) PER MATTISSON, f 18/11 1774, d 14/12 1774, 3 veckor gl.(92)

II.p) JÖNS MATTISSON, f 27/7 1776, d 6/8 1776, 10 dagar gl.(92)

II.q) SVEN MATTISSON, f februari 1778, d 12/2 1778, 11 dagar gl.(92)

II.r) SISSA MATTISDOTTER, f juli 1779.(92)

II.s) MARIA MATTISDOTTER, f 25/11 1780.(92)

II.t) INGIER MATTISDOTTER, f 2/9 1782, d 6/3 1783, 6 månader gl.(92)

II.u) KERSTIN MATTISDOTTER, f 14/6 1784, d 15/12 1784, 6 månader gl.(92)

(94) = Nättraby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13291/E I/1 (1729-1862), bildid: C0058360_00021.
(95) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00228. Dödboken 1784. Står Berta Svensdotter!
(96) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00203. Dödboken 1774.
(97) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00032. Vigsel 1803.
(98) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00154. Dödbok 1846.
(99) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00330.
(100) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00435. Dödbok 1830.
(101) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00214. Dödbok 1861.
(102) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 72 / sid 169. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:2 1803. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:54 (1803-1803) Bild 980 / sid 185.
(103) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 72 / sid 169. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 244 / sid 313. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:91 (1837-1837) Bild 1860 / sid 365.
(104) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 89 / sid 169. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 226 / sid 277. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:73 (1821-1821) Bild 1980 / sid 389.
(105) = Om VALBORG SIMONSDOTTERS föräldrar:

SIMON NILSSON, f 21/5 1725 i Gunnetorp, Tving sn. ”1725 d 30 maj döptes Båtsman Nils Frimodigs barn i Gunnetorp Nom Simon. Föddes d 21 hujus”. Föräldrarna var BB-G1-0227-1716 Nils Simonsson FRIMODIG. Båtsman för Gunnetorp i Tvings sn, bonde. Född: omkring 1700 se, Småland. Rullor:Generalmönsterrulla 1724: Född i Småland. Antagen 1716 vid 16 års ålder. Nils Simonsson Frimodig. Generalmönsterrulla 1735: Antagen 1716 vid 16 års ålder. Född i Småland. Nu 35 år. Tjänat 19 år. Befaren. Nils Simonsson Frimodig. Generalmönsterrulla 1740: Nils Simonsson Frimodig. Fått Kongl Collegii afsked d 5 december 1735. Kompani: BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 227 Rusthåll:Tving sn, Gunnetorp nr 72 Antagen: 1716 Flyttbevis: 1732-09-01 1732 September månad d 17 Båtsm Nils Frimodig ifrån Twing insinuerat sin pr.sedel af d 1 hujus för sig och sin hustru, han mottagit i Östra Wång gårdsbruket efter Anders Persson. Avsked: 1735-12-05. Hans hustru Valborg Larsdotter, f 1692 i Onansbygd, Fridlevstad sn, d 27/7 1740 i Ö. Vång, Hjortsberga sn. Finns mycket mer om denna släkt.

INGER ANDERSDOTTER. Vigsel: 1750-04-15 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1750 april d 15 copulerades drängen Simon Nilsson i Östra Wång, samt änkan Inger Andersdotter i Skyttemåla. D 10 mars kom Simon hit med sin fader Nils Simonsson i Östra Wång, derest han vistas, men är född i Twing, 25 åhr gammal. Kan wäl i bok. Will ingå äktenskap med Änkan Inger Andersdotter i Skyttemåla, som ock då war med honom, och bägge betygade sitt fria samtycke. Hon uppwiste Inspector Talls attest af d 6 mars om sina Barns afwittring. Bonden Knut Lavesson i Myllery caverade om hennes ledighet. Hennes förre man Mats Månsson död 1747 d 8 april vid p 362 No 7. För dem lystes 1 gång Palmsöndagen. Han flyttar med henne till Skyttemåla”.

(106) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 123 / sid 271.
(107) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 125 / sid 275. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 7 / sid 7. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:111 (1857-1857) Bild 3070 / sid 589. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 18 / sid 15.
(108) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 144 / sid 283. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 253 / sid 331. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:98 (1844-1844) Bild 2690 / sid 531. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 18 / sid 15.
(109) = BOTIL KARLSDOTTERS släkt:

I.1) BOTIL KARLSDOTTER, f 19/4 1784 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 21/4, d 2/6 1858 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 16/2. ”1784 april d 21 döptes Carl Perssons flickobarn på Gröningegården, född d 19 föregående, nom Bothel”. ”1858 februari 6 dog och d 16 begrofs Gårdmansenkan Botilla Carlsdotter på nr 20 Wång. 73 år, 9 månader och 17 dagar gammal”. Vigsel: 1813-01-08 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1812 december 6 lystes första gång och d 8 januari 1813 wigdes Drängen och frälsehemmanstillträdaren Håkan Olsson i Östra Wång, samt pigan Botill Carlsdotter därstädes”. Bouppteckning: 1858-02-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1858 den 17 februari sammanträdde undertecknade att förrätta Bouppteckning efter aflidna undantagsEnkan Botil Carlsdotter i Wång som afled den 6 dennes och som arfvingar efter sig lämnat sönerna Hemmansegaren Ola Håkansson i Tvingelshed, Bonden Måns Håkansson i Östra Wång, och aflidne arrendatoren Carl Håkanssons i Hjortsberga barn, sönerna Carl 16 år, Håkan 14 år, Sven Johan 10 år och Anders 6 år gamla, hvars rätt bevakades af deras faderbröder Ola och Måns Håkansson som woro närvarande. Måns Håkansson tillsades uppgifva Boet i Laga ordning och wärderingen företogs i följande ordning, neml:”. – G 8/1 1813 i Hjortsberga m HÅKAN OLSSON, f 2/4 1781 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/2, d 15/6 1844 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 21/6, son av frälsebonden i Vång Olof Håkansson(f 1730, d 1794) och Kerstin Persdotter(f 1743, d 1809). Frälsebonde, kyrkorådsledamot. ”1781 februari d 11 döptes Ola Håkanssons gåssebarn, född d 4 föregående om morgonen, Nom Håkan”. ”1844 juni 15 dog och d 21 begrofs Frälsebonden och Kyrkorådsledamoten Håkan Olsson nr 20 Vång, 63 år, 4 månader och 12 dagar gammal, dog vådligen”. Bouppteckning: 1844-10-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1844 d 3 oktober till förrättande af laga Bouppteckning efter den 16 juni i år aflidne Frälsebonden Håkan Olsson i Wång inställde sig uti Sterbhuset efter vederbörlig anmodan undertecknad Landtbrukare med biträde af Kyrkovärden Olof Svensson i Djurtorp. Närvarande voro efterlefvande Enkan Botild Carlsdotter samt myndige sönerna Hemmansegaren Olof i Liatorp, frälsebonden Carl i Wång och Torpare Måns äfven i Wång, äfvenså var omyndige sonen Håkan 19 år gammal närvarande biträdd af frälsebonden Måns Nilsson i Wång såsom bevakande den omyndiges rätt. Vanlig föreställning skedde till Enkan, som därefter uppgaf Boet i följande ordning:”. Finns uppgiter om deras ättlingar i källa (109).(102)(107)(108)(109)

Barn:

II.a) OLA HÅKANSSON, f 30/10 1813 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/11. ”1813 oktobr 30 föddes och d 7 november döptes Ola, son till frälsebonden Håkan Olsson i Wång och Botill Carlsdotter, 29 år”. ”1833 september 15 lystes första gång och d 10/11 vigdes Drengen Ola Håkansson i Östra Vång och Pigan Cissa Svensdotter i Hjortsberga. Att min dotter Cissa ingår äktenskap med Drengen Ola Håkansson i Östra Vång, dertill gifver jag mitt samtycke. Hjortsberga d 14 september 1833 Sven Jansson”. – G 10/11 1833 i Hjortsberga m SISSA SVENSDOTTER, dotter av Sven Jansson.(137)

II.b) KARL HÅKANSSON, f 2/4 1815 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/4, d 12/12 1857 i Hjortsberga Prästgård, Hjortsberga sn, begr. 20/12. ”1815 april 2 föddes och d 7 döptes Carl, son till frälsebonden Håkan Olsson i Östra Wång och Botill Carlsdotter, 31 år”. ”1857 december 12 dog och d 20 begrofs Arrendatorn Carl Håkansson i Hjortsberga Prestgård, 42 år, 8 månader och 10 dagar gammal”. Bouppteckning: 1858-02-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga: ”Bouppteckning hållen efter aflidne Arrendatorn Carl Håkansson i Hjortsberga den 3 februari 1858. Sedan upplyst blifvit att bemälte Carl Håkansson aflidit den 11 sistlidne december och efterlemnat Enkan Bengta Hansdotter på stället, och eftrnämde uti äkteskapet sammanaflade barn: 1mo Sonen Carl 15 år 2do Sonen Håkan 13 år 3tio Sven Johan 10 år 4to Anders 6 år, alla omyndiga. Deras rätt bevakades af faderbröderne Bonden Ola Håkansson i Tvingelshed och frälsebonden Måns Håkansson i Wång. Enkans rätt bevakades af Nämndemannen Jöns Svensson i Mölleryd. Efterlemnade Enkan föreständigades att jemlikt lagens stadgande uti 9 cap 1§ Ärfdabalken, redligen uppgifva boets tillgångar och skulder, sådant det vid Mannens dödstimma befanns, hvarefter förrättningen börjades uti följande ordning, nemligen:”. – G m BENGTA HANSDOTTER, f 8/10 1818 i Förkärla, Förkärla sn, döptes 16/10, d 24/7 1858 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, begr. 30/7, dotter av frälsebonden i Förkärla Hans Nilsson och Anna Andersdotter. ”1818 oktober 8 föddes och d 16 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Hans Nilsson i Förkärla och hustrun Anna Andersdotter, 22 år”. ”1858 juli 24 dog och d 30 begrofs Enkan Bengta Hansdotter på nr 31 Hjortsberga, 39 år, 9 månader och 16 dagar gammal”. Bouppteckning: 1858-08-02 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga prästgård: ”Bouppteckning hållen efter aflidne arrendatorn Carl Håkanssons efterlemnade Enka Bengta Hansdotter i Hjortsberga Prestgård den 2 augusti 1858. Sedan upplyst blifvit att bemälta Enka aflidit den 24 sistlidne juli, och efterlemnat följande under äktenskapet med bemälte Carl Håkansson sammanaflade barn: 1: Sonen Carl 15 år, 2: Sonen Håkan 13 år, och 3: Sven Johan 10 år, samt 4: Anders 6 år gammal Hvilka omyndigas rätt bevakades af dess Lagligen tillförordnande förmyndare och faderbroder Bonden Ola Håkansson i Tvingelshed. Drängen Andreas Pettersson och Pigan Ingrid Hansdotter på stället, som hafvit boet omhänder, föreständigades att jemlikt lagens stadgande uti 9 cap 1§ Ärfdabalken, redligen uppgifva alla sterbhusets tillgångar, sådant det vid den aflidnas dödstimma befanns, hvarefter förrättningen börjades uti följande ordning, nemligen:”.(138)(139)

Barn:

III.1) BENGTA KARLSDOTTER, f 28/11 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/12, d 12/3 1841 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 20/3. ”1840 november 28 föddes och d 5/12 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 22 år gammal”. ”1841 mars 12 dog och d 20 begrofs frälsebonden Carl Håkanssons dotter Bengta nr 20 Vång, 3 månader och 11 dagar gammal, af bröstqvaf”.(140)

III.2) KARL KARLSSON, f 21/5 1842 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/5. ”1842 maj 21 föddes och d 24 döptes Carl, son till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 23 år gammal”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs. Postiljon.(141)

III.3) HÅKAN KARLSSON, f 16/10 1844 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 26/10. ”1844 oktober 16 föddes och d 26 döptes Håkan, son till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 26 år gammal”.(142)

III.4) SVEN JOHAN KARLSSON, f 15/3 1848 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, döptes 25/3. ”1848 mars 15 föddes och d 25 döptes Sven Johan, son till arrendatorn Car Håkansson på nr 31 Hjortsberga och Bengta Hansdotter, 29 år gammal”. Bosatt: 1880 se, Uppland, Stockholm Kungsholm fs. Arbetare.(143)

III.5) ANDERS KARLSSON, f 23/12 1851 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, döptes 28/12. ”1851 december 23 föddes och d 28 döptes Anders, son till arrendatorn Carl Håkansson på nr 31 Hjortsberga och Bengta Hansdotter, 33 år gammal”.(144)

II.c) PETER HÅKANSSON, f 1/2 1817 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/2, d 31/3 1817 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, begr. 7/9. ”1817 februari föddes och d 4 döptes Petter, son till frälsebonden Håkan Olsson i Östra Wång och Botill Carlsdotter, 33 år. Gossen död d 31/8 1817”. ”1817 augusti 31 dog och d 7 september begrofs frälsebonden Håkan Olssons i Wång och dess hustru Botill Carlsdotters sistfödda son Peter, 6 månader gammal, af slag”.(145)

II.d) MÅNS HÅKANSSON, f 4/2 1819 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 14/2, d 16/12 1899 i Vång, Hjortsberga sn. ”1819 februari 4 föddes och d 14 döptes Måns, son till frälsebonden Håkan Olsson i Wång och Botill Carlsdotter, 35 år”. ”1899 dember 16 dog Måns Håkansson, dagsverkstorpare å nr 6 Vång. Född 1819 4/2. Ålderdomssvaghet”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Frälsebonde, torpare. ”1839 mars 17 lystes första gång och d 12/4 vigdes Drengen Måns Håkansson och Pigan Maria Andersdotter i Östra Vång. För lagligheten af tilltänkta äktenskapet emellan drengen Måns Håkansson och Pigan Maria Andersdotter ikläder jag mig allt ansvar. Hjortsberga den 16 mars 1839 Håkan Olsson”. ”1855 maj 20, 27, juni 3 lystes och d 22/6 vigdes Frälsebonden och Enklingen Måns Håkansson på nr 20 Wång och Bonddottren Christina Isaacsdotter på nr 15 Wång, han 36 år, hon 24 år gammal”. – G 1:o 12/4 1839 i Hjortsberga m MARIA ANDERSDOTTER, f 13/1 1816 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 21/1, d 6/11 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 14/6, dotter av frälsebonden i Vång Anders Månsson(f 1754, d 1825) och Bengta Nilsdotter(f 1771, d 1845). ”1816 januari 13 föddes och d 21 döptes Maria, dotter till Frälsebonden Anders Månsson i Wång och Benta Nilsdotter, 48 år”. ”1854 november 6 dog och d 14 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 Vång hustru Maria Andersdotter, 38 år, 9 månader och 23 dagar gammal”. Bouppteckning: 1855-01-25 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1855 den 25 januari blef af mig Nils Svensson från Björkerys med biträde af Ola Svensson från Djurtorp på begäran af Bonden Måns Håkansson i Wång att förrätta Bouppteckning och arfskifte efter hans aflidna Hustru Maria Andersdotter, som med döden afled den 26 sistlidne November, och efter sig lemnat arfvingarna Sönerna Sven på 15de året, Anders på 13de året, Dotren Eling 10 år samt dottren Bengta 7 år gammal, hvars rätt bevakades af dess enligt Loflig HäradsRättens förordnande den 20 dennes till Curator Frälsebonden Pehr Nilsson i Wång. Enkomannen som egendomen uppgaf varnades att gifva den tillkänna under edelig förpligtelse, derefter företogs förrättningen i den ordning som följer:”. Piga på nr 15 Vång, nr 16 Vång, nr 20 Vång. – G 2:o 22/6 1855 i Hjortsberga m KRISTINA ISAKSDOTTER, f 5/10 1830 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 8/10, d 25/8 1908 i Vång, Hjortsberga sn, dotter av frälsebonden i Västra Vång Isak Mattisson(f 1795, d 1881) och Elin Andersdotter(f 1795, d 1863). ”1830 oktober 5 föddes och d 8 döptes Christina, dotter till frälsebonden Isac Mattsson nr 15 Vång och Elin Andersdotter, 35 år gammal”. ”1908 augusti 25 dog Christina Isaksdotter, änka, inhyses å nr 6 Vång. Född 1830 5/10. Slaganfall”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(146)(147)(148)

Barn i 1:a giftet:

III.1) OLA MÅNSSON, f 25/7 1839 Vång, Hjortsberga sn, döptes 2/8, d 15/10 1839 i Ö. Vång, Hjortsberga sn. ”1839 juli 25 föddes och d 2/8 döptes Ola, son till Drengen Måns Håkansson nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 23 år gammal”. ”1839 oktober 15 dog och d 20 begrofs drängen Måns Håkanssons barn, Ola, nr 20 Östra Wång, 2 månader och 20 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(149)

III.2) SVEN MÅNSSON, f 31/8 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/9. ”1840 augusti 31 föddes och d 5/9 döptes Sven, son till Drengen Måns Håkansson nr 20 och Maria Andersdotter, 24 år gammal”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Skåne, Malmö Caroli fs/Malmö Sankt Petri.(150)

III.3) ANDERS MÅNSSON, f 2/2 1842 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/2, d 12/11 1913 i Vång, Hjortsberga sn. ”1842 februari 2 föddes och d 11 döptes Anders, son till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång o Maria Andersdotter, 26 år gammal”. ”1913 november 12 dog Anders Månsson, skogsarbetare från Vång nr 5. Född 1842 22. Ålderdomssvaghet”. Dräng på nr 16 Vång, nr 15 Vång, skogsarbetare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. ”1870 maj 1, 8, 15 lystes för Drängen Anders Månsson och pigan Ingrid Maria Nilsdotter, båda på nr 15 Vång. Han född 1842, hon 1844. Vigdes 1870 juni 4”. – G 4/6 1870 i Hjortsberga m INGRID MARIA NILSDOTTER, f 12/1 1844 i L. Vambåsa, Förkärla sn, döptes 19/1, d 29/9 1887 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/10, dotter av åbo i L. Vambåsa Nils Mattisson och Anna Andersdotter. ”1844 januari 12 föddes och d 19 döptes Ingri Maria, dotter till åbo Nils Mattisson och dess hustru Anna Andersdotter å nr 17 Lilla Wambåsa, 50 år”. ”1887 september 29 dog och oktober 7 begrofs Inhyses Anders Månssons hustru Ingrid Maria Nilsdotter på nr 16 Vång. 43 år, 8 månader och 17 dagargammal. Gift. Bröstsjukdom”. Piga på nr 15 Vång, nr 19 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(151)(152)

Barn:

IV.a) MARIA ANDERSDOTTER, f 10/8 1870 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 21/8, d 12/9 1870 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 18/9. ”1870 aogusti 10 föddes och d 21 döptes Maria, dotter till Månsson, Anders, dräng på nr 15 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, hustru, 26 år gammal”. ”1870 september 12 dog och d 18 begrofs Maria, föräldrar Månsson, Anders, dräng på nr 15 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, hustru. 1 månad och 2 dagar gammal. Icke gift”.(153)

IV.b) ANNA MARIA ANDERSDOTTER, f 9/11 1871 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 25/11, d 26/8 1903 i Vång, Hjortsberga sn. ”1871 november 9 föddes och d 25 döptes Anna Maria, 2dra barnet till Månsson, Anders, dräng på nr 16 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, gifta 1870, han 29, hon 27 år gamla”. ”1903 augusti 26 dog Anna Maria Andersdotter, hemmadotter å nr 5 Vång. Född 1871 9/11. Slaganfall”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(154)

IV.c) BOTILDA ANDERSDOTTER, f 24/5 1876 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/6. ”1876 maj 24 föddes och d 5 juni döptes Botilda, 3 barnet till inhyses Anders Månsson på nr 16 Vång och dess hustru Ingrid Maria Nilsdotter, gifta 5 år, han 34 år, hon 32 år gamla”. Piga på nr 16 Vång 5. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga. – G m KARL OSKAR ANDERSSON, f 1/8 1878 i Vällsta, Ed sn, Uppland, d 8/12 1964 i Ronneby sn, son av drängen i Vång Anders Trulsson och Johanna Beata Hansson. ”1878 augusti 1 föddes Carl Oscar, 4 barnet till statdrängen Anders Trulsson och hustru Johanna Beata Hansson vid Wällsta, gifta 5 år. Han 30, hon 25 år”. Bosatt: 1880 se, Uppland, Ed fs, Edsby. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga.(155)(156)

III.4) KARL MÅNSSON, f 3/6 1843 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/6, d 18/6 1843 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 22/6. ”1843 juni 3 föddes och d 9 döptes Carl, son till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång och Maria Andersdotter, 27 år gammal”. ”1843 juni 18 dog och d 22 begrofs torparen Måns Håkanssons barn Carl nr 13 Vång, 15 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(157)

III.5) ELIN MÅNSDOTTER, f 23/7 1844 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 30/7, d 12/10 1844 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/10. ”1844 juli 23 föddes och d 30 döptes Elin, dotter till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång och Maria Andersdotter, 28 år gammal”. ”1844 oktoner 12 dog och d 19 begrofs Torparen Måns Håkanssons dotter Elin nr 13 Vång, 2 månader och 17 dagar gammal”.(158)

III.6) ELIN MÅNSDOTTER, f 29/11 1845 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/12. ”1845 november 29 föddes och d 4/12 döptes Elin, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson nr 20 Vång och Maria Andersdotter, 29 år gammal”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Tving fs, Jämsunda.(159)

III.7) BENGTA MÅNSDOTTER, 7/2 1847 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/2, d 15/2 1847 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/2 . ”1847 februari 7 föddes och d 10 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 31 år gammal”. ”1847 februari 15 dog och d 19 begrofs Frälsebonde Måns Håkanssons yngsta dotter Bengta på nr 20 Wång, 8 dagar gammal”.(160)

III.8) BENGTA MÅNSDOTTER, f 11/4 1848 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/4. ”1848 april 11 föddes och d 19 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 32 år gammal”. Piga på nr 14 Vång, nr 17 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Nättraby fs.(161)

III.9) HÅKAN MÅNSSON, f 8/1 1850 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 18/1, d 13/3 1851 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 21/3. ”1850 januari 8 föddes och d 18 döptes Håkan, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter 39 år gammal”. ”1851 mars 13 dog och d 21 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 son Håkan, 1 år, 2 månader och 7 dagar gammal”.(162)

III.10) BOTIL MÅNSDOTTER, f 20/10 1851 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 1/11, d 12/11 1861 i Vång Hjortsberga sn. ”1851 oktober 20 föddes och d 1/11 döptes Botilla, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 35 år gammal”.(163)

III.11) HÅKAN MÅNSSON, f 27/5 1853 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 31/5, d 11/6 1853 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 17/6. ”1853 maj 27 föddes och d 31 döptes Håkan, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 37 år gammal”. ”1853 juni 11 dog och d 17 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 son Håkan, 14 dagar gammal”.(164)

Barn i 2:a giftet:

III.12) MATTIS MÅNSSON, f 15/8 1856 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 29/8. ”1856 augusti 15 föddes och d 29 döptes Mattis, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Christina Isaacsdotter, 25 år gammal”. Dräng på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(165)

III.13) KARL MÅNSSON, f 14/3 1858 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/3. ”1858 mars 14 föddes och d 24 döptes Carl, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Vång och Christina Isaacsdotter, 27 år gammal”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs.(166)

III.14) BOTILDA MÅNSDOTTER, f 29/9 1859 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/10. ”1859 september 29 föddes och d 7/10 döptes Botilda, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 17 Wång och Christina Isaacsdotter, 28 år gammal”. Sömmerska. Bosatt: 1880 se, Uppland, Stockholm Sankt Nicolai fs.(167)

III.15) MARIA MÅNSDOTTER, f 26/8 1861 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 6/9, d 9/5 1932 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1861 augusti 26 föddes och d 6/9 döptes Maria, dotter till Torparen Måns Håkansson på nr 17 Vång och Christina Isaacsdotter, 30 år gammal”. ”1932 maj 9 dog Maria Olsson, f Månsson, Johannishus. Född 1861 26/8. Kronisk tarmkatarr”. ”1884 juni 8 lystes första gång för Dräng Peter August Olsson å nr 39 Johannishus, född 1861 29/1 och torparedottren Maria Månsdotter å nr 17 Vång, född 1861 26/8. Vigdes 1884 augusti 8”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. – G 8/8 1884 i Hjortsberga m PETER AUGUST OLSSON, f 29/1 1861 i Rävsmåla, Ramdala sn, döptes 8/2, oäkta son av pigan i Rävsmåla Sofia Johansdotter. ”1861 januari 29 föddes och d 8 februari döptes Peter August, oäkta son till Pigan Sofia Johansdotter i Räfsmåla, 22 år gammal”. Stenhuggare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(168)(169)

Barn:

IV.a) OSKAR HJALMAR PETERSSON, f 7/7 1884 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 18/7. ”1884 juli 7 föddes och d 18 döptes Oscar Hjalmar, 1 barnet till Drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess fästeqvinna Maria Månsdotter på nr 17 Vång, han 23 år, hon 22 år gamla. Lysning till äktenskap emellan Peter August Olsson och Maria Månsdotter hade 3 söndagar blifvit afkunnad i Hjortsberga församling och Dräng Peter August Olsson erkände sig vara Oscar Hjalmars fader samt låt d 8/8 1884 kyrkotaga Maria Månsdotter såsom sin tillkommande hustru sedan de bägge erkänt sig hafva sammanaflat Oscar Hjalmar under äktenskapslöfte”.(170)

IV.b) KARL HUGO PETERSSON, f 2/8 1886 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 15/8, d 8/8 1963 i Blekinge, Kallinge kbfd. ”1886 augusti 2 föddes och d 15 döptes Carl Hugo, 2 barnet till Drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter, gifta 1 11/12 år, han 25 år, hon 24 år”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(171)

IV.c) MATILDA SOFIA PETERSSON, f 21/6 1888 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 20/7, d 27/4 1921 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1888-juni 21 föddes och d 20 juli döptes Matilda Sofia, 3 barnet till drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter gifta 3 10/12 år, han 27 år, hon 26 år gamla”. ”1921 april 27 dog Matilda Sofia Petersson, tjenarinna, Johannishus. Född 1888 21/6. Akut gul lefveratrofi. Död på Kungliga Serafimerlasarettet i Stockholm”. Tjenarinna. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(172)

IV.d) TEODOR KONRAD PETERSSON OLSSON, f 27/11 1890 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 27/12, d 31/10 1959 i Vång, Hjortsberga sn. ”1890 november 27 föddes och d 27 december döptes Teodor Conrad, 4 barnet till inhyses Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter, gifta 6 år, han 29 år, hon 29 år gamla”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. – G m HANNA PETERSDOTTER, f 27/7 1900 i Vång, Hjortsberga sn, d 25/6 1981 i Vång, Hjortsberga sn, dotter av timmermannen Peter Carlsson och Johanna Petersdotter. ”1900 juli 27 föddes Hanna, dotter till Peter Carlsson, f 1854 17/4, timmerman, dagsverkstorpare å nr 7 Vång och hans hustru Johanna Petersdotter, f 1859 1/8”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1970 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Omgift 30/10 1926 med KARL SIGFRID SVENSSON, f 15/2 1900 i Edestad, Edestad sn, d 8/2 1966 i Vång, Hjortsberga sn. ”1900 februari 15 föddes Carl Sigfrid, son till Sven Håkansson, född 1858 19/10, dräng å nr 2 Edestad och hans hustru Bengta Jönsdotter, född 1860 13/9”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Edestad fs, Edestad.(173)(174)(175)

Barn:

V.1) RUT GUNVOR PETERSSON, f 16/7 1920 i Vång, Hjortsberga sn, 11/11 1986 i Ronneby sn. ”1920 juli 16 föddes Rut Gunvor (utom äktenskapet), dotter till Hanna Petersson, byggmästaredotter i Vång nr 7, f 1900 2/7”.(176)

V.2) ALMA JOHANNA PETERSSON, f 30/7 1922 i Vång, Hjortsberga sn, d 15/2 1930 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1922 juli 30 föddes Alma Johanna (utom äktenskap), dotter till Teodor Konrad Petersson, jordbruksarbetare, Johannishus, f 1890 27/11 och Hanna Petersson, hemmadotter, Vång nr 7, f 1900 27/7”. ”1930 februari 15 dog Alma Johanna, dotter till Teodor Konrad Petersson, Johannishus och Hanna Svensson f Petersson, Johannishus. Född 1922 30/7. Sockersjuka”.(177)

III.16) EMELI SOFI MÅNSDOTTER, f 23/2 1863 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/3, d 19/3 1863 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 24/3. ”1863 februari 23 föddes och d 4 mars döptes Emeli Sofi, dotter till Håkansson, Måns inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 32 år gammal”. ”1863 mars 19 dog och d 24 begrofs Inhyses Måns Håkanssons på nr 17 Vång och dess hustru Christina Isaacsdotterd dotter Emelie Sofie. 24 dagar gammal. Icke gift”.(178)

III.17) ELNA MÅNSDOTTER, f 9/2 1864 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 14/2. ”1864 februari 9 föddes och d 14 döptes Elna, dotter till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 33 år gammal”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(179)

III.18) EMELIE MÅNSDOTTER, f 19/4 1866 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 2/5, d 5/5 1881 i Vång, Hjortsberga sn, begr, 15/5. ”1866 maj 19 föddes och d 2 april döptes Emelie, dotter till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 35 år gammal”. Fel i texten. ”1881 maj 5 dog och d 15 begrofs Emelie, dotter af Torpare Måns Håkansson och dess hustru Christina Isaksdotter på nr 17 Vång. 15 år, 1 månad och 16 dagar gammal. Lungsot”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(180)

III.19) HÅKAN MÅNSSON, 1/7 1868 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 12/7, d 14/7 1868 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/7. ”1868 juli 1 föddes och d 12 döptes Håkan, son till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 37 år gammal”. ”1868 juli 14 dog och d 19 begrofs Håkan, föräldrar Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru. 13 dagar gammal. Icke gift”.(181)

III.20) AUGUSTA MÅNSDOTTER, f 27/9 1869 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/10, d 2/11 1869 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 7/11. ”1869 september 27 föddes och d 10 oktober döptes Augusta, dotter till Håkansson, Måns, torpare på nr 17 Vång och Christina Isaacsdotter, hustru, 38 år gammal”. ”1869 november 2 dog och d 7 begrofs Augusta, föräldrar Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru. 1 månad och 5 dagar gammal. Icke gift”.(182)

III.21) AUGUST MÅNSSON, f 26/8 1872 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 15/9. ”1872 augusti 26 föddes och d 15 september döptes August, 10de barnet till Håkansson, Måns, torpare på nr 17 Vång och Isaksdotter, Christina, hustru, gifta 16 år, han 53 år, hon 41 år gamla”. Torpare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(183)

III.22) ADOLF MÅNSSON, f 27/2 1875 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/3, d 13/3 1875 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 20/3. ”1875 februari 27 och d 7 mars döptes Adolf, 10 barnet till torpare Måns Håkansson på nr 17 Vång och dess hustru Christina Isaksdotter, gifta 20 år, han 56 år, hon 44 år gamla”. ”1875 mars 13 dog och d 20 begrofs Adolf, son af Torpare Måns Håkansson och dess hustru Christina Isaksdotter på nr 17 Vång. 14 dagar gammal. Icke gift. Bröstsjukdom”.(184)

II.e) PETER HÅKANSSON, f 5/8 1820 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/8, d 5/4 1821 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 8/4. ”1820 augusti d 5 föddes och d 9 döptes Petter, son till frälsebonden Håkan Olsson från Östra Wång och Bothill Carlsdotter, 36 år”. ”1821 april 5 dog och d 8 begrofs frälsebonden Håkan Olssons från Wång son Petter, 8 månader gammal, af mässling”.(185)

II.f) HÅKAN HÅKANSSON, f 30/10 1822 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/11, d 7/12 1824 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, begr. 12/12. ”1822 oktober 30 föddes och d 10/11 döptes Håkan, son till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 38 år. Död d 7/12 1824”. ”1824 december 7 dog och d 12 begrofs frälsebonden Håkan Olssons son Håkan nr 20 Östra Vång, 2 år, 1 månad och 6 dagar gammal, af okänd barnsjukdom”.(186)

II.g) HÅKAN HÅKANSSON, f 28/6 1825 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 3/7. ”1825 juni 28 föddes och d 3/7 döptes Håkan, son till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 41 år”. Dräng på nr 20 Vång, frälsebonde.(187)

II.h) ELIN HÅKANSDOTTER, f 3/6 1828 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/6, d 23/9 1828 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 28/9. ”1828 juni 3 föddes och d 11 döptes Elin, dotter till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 44 år. Död d 23/9 1828”. ”1828 september 23 dog och d 28 begrofs frälsebonden Håkan Olssons dotter Elin på nr 20 Vång, 3 månader och 20 dagar gammal, af bröstquaf”.(188)

(110) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 140 / sid 307. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby EI:3 (1805-1854) Bild 78.
(111) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13423 - Tving CI:4 (1790-1815) Bild 69 / sid 141. 2) SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915. 3) ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 4) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1831 5) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - ////Generalmantalsrullor och generalmönsterrullor 6) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1856 7) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365 8) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:108 (1854-1854) Bild 2000 / sid 395 9) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby EI:3 (1805-1854) Bild 78.
(112) = ELIN KARLSDOTTERS släkt:

I.1) ELJEN (ELIN) KARLSDOTTER, f 16/1 1791 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 20/1, d 15/4 1854 i Vång, Hjotsberga sn, begr. 23/4. ”1791 januari den 20 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född föregående söndag, nom Eljen”. ”1854 april 15 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuks i Wång hustru Elin Carlsdotter, 63 år och 3 månader gammal”. Vigsel:1814-11-26 se, Blekinge, Ronneby fs: ”1814 Lystes första gången Söndagen d 23 oktober 1814 för drängen Åke Svensson i Trollaboda och pigan Eljin Carlsdotter på Bustorp. För lagligheten af detta äktenskap träda undertecknade i full laga borgen som för en af oss känd och vittnad sak, för hvars följder vi ansvare helst vi vete att deremot alldeles inga hinder i vägen ligga, hvilket med våra namns och bomärkens undersättande i vittnens närvaro bekräftas. Ronneby den 21 oktober 1814. Mattis Jonasson Torpare i Långkärra. Wigdes den 26 november 1814”. – G 26/11 1814 i Ronneby m ÅKE SVENSSON MÖLLER(MJUK), f 5/9 1793 i Jemsunda, Tving sn, döptes 8/9, d 18/4 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/4, son av båtsmannen i Jemsunda Sven Svensson Sundal(f 1753, d 1808) och Maria Jonsdotter(f 1762) . ”1793 september 5 föddes och d 8 döptes Åke, son till BM Sven Sundal i Jemsunda och hustru Maria, 31 år gammal”. ”1854 april 18 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuk på nr 17 Wång, 59 år, 10 månader och 13 dagar gammal”. BB-G1-0508-1815>BB-N4-0251-1845 Korpral Åke Svensson MÖLLER>MJUK. Båtsman för V Vång i Hjortsberga sn, frälsebåtsman. Rullor: Generalmantalsrulla 1810: Åke Svensson Möller. Antagen den 26/4 1815 vid 21 års ålder. Född i Blekinge. Generalmönsterrulla 1816: Åke Svensson Möller. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 21 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 6 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 33 år. Tjänat 12 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1831: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 21 års ålder. Nu 38 år. Tjänat 17 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1836: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 21 år. Sjövan. Permitterad. Generalmönsterrulla 1841: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 26 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1846: Åke Svensson Mjuk. Korporal. Antagen 1815 26/4. Tjänat 31 år. Född 1793 5/6. Nu 53 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1851: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4. Tjänat 36 år. Född 1793 5/6. Nu 58 år. Generalmönsterrulla 1856: Åke Svensson Mjuk. Afskedad vid Cassationsmönstringen d 8/7 1852. Rusthåll: Hjortsberga sn, V Vång nr 12-20 Antagen: 1815-04-26 Kompani: före 1845 BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 508 Kompani: efter 1845 BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 251 Avsked: 1852-07-08. Bouppteckning: 1854-04-24 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1854 den 24 april inställde sig undertecknad att förrätta Laga bouppteckning och verdering efter adskedade Båtsman Åke Miuk som med döden afled den 18 april, och hans hustru Eljen Carlsdotter som med döden afled den 15 april, och efterlemnade såsom arftagare Sonen Sven och sonen Carl och sonen Anders samt dottren Ingre och dottren Elin omyndiga. Till deras rätts bevakande och förmyndare var frälsebonden Måns Håkansson i Wång, boet uppgafs af samtlige arfvingarna och varnades enligt lagens påbud att boet redeligen uppgifva sådan han vid dess timmar befanns, således företogs förrättningen i den ordning som följer, nämligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (112).(102)(110)(111)(112)

Barn:

II.a) ANNA ÅKESDOTTER, f 16/1 1815 i Bustorp, Ronneby sn. ”1815 måndagen d 16 januari kl 6 em föddes och söndagen derpå döptes drengen Åke Svenssons och hustru Eljen Carlsdotters äkta dotter Anna på Bustorps torp Bäckaviken. Modren är 24 år gammal”. Piga på nr 17 Vång, nr 19 Vång.(189)

II.b) SVEN ÅKESSON, f 16/10 1816 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 20/10. ”1816 oktober 16 föddes och d 20 döptes Sven, son till frälsebåtsman Åke Svensson Möller i Wång, och Eljen Carlsdotter, 28 år”. Dräng på nr 19 Vång.(190)

II.c) MARIA ÅKESDOTTER, f 5/10 1818 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/10. ”1818 oktober 5 föddes och d 9 döptes Maria, dotter till Båtsman Åke Svensson Möller i Wång och Elin Carlsdotter, 30 år”.(191)

II.d) KARL ÅKESSON, f 11/6 1821 i V. Vång, Hjortsberga sn, döptes 15/6. ”1821 juni 11 föddes och d 15 döptes Carl, son till Båtsman Åke Möller i Vestra Wång och Elin Carlsdotter, 33 år”. Dräng på nr 17 Vång, nr 16 Vång.(192)

II.e) INGRID ÅKESDOTTER, f 21/7 1823 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 27/7, d 13/1 1892 i Björketorp, Edestad sn. ”1823 juli 21 föddes och d 27 döptes Ingrid, dotter till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 32 år”. Piga på nr 20 Vång.(193)

Barn:

III.1) ÅKE NN, f 16/3 1855 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/3, d 21/4 1855 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 27/4. ”1855 mars 16 föddes och d 24 döptes Åke, son till Pigan Ingri Åkesdotter på nr 20 Wång, 31 år gammal”. ”1855 april 21 dog och d 27 begrofs Pigan Ingri Åkesdotters på nr 20 son Åke, 1 månad och 5 dagar gammal”.(194)

II.f) ANDERS ÅKESSON, f 14/9 1824 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/9. ”1824 september 14 föddes och d 19 döptes Anders, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 33 år”. Dräng på nr 20 Vång.(195)

II.g) PETER ÅKESSON, f 9/3 1827 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/3, d 10/3 1827 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 18/3. ”1827 mars 9 föddes och döptes Petter, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 36 år. Fick nöddop och dog d 10/3 samma år”. ”1827 mars 10 dog och d 18 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks barn Petter, 2 timmar gammal”.(196)

II.h) PETER ÅKESSON, f 26/9 1828 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/10, d 20/5 1829 i V. Vång, Hjortsberga sn, begr. 24/5. ”1828 september 26 föddes och d 4/10 döptes Petter, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk på nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 37 år”. ”1829 maj 20 dog och d 24 begrofs Båtsman Åke Mjuks son Petter på nr 17 Vång, 5 månader 21 dagar gammal, af Mässling”.(197)

II.i) ELIN ÅKESDOTTER, f 28/3 1831 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 1/4, d 5/7 1831 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 9/7. ”1831 mars 28 föddes och d 1/4 döptes Elin, dotter till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 40 år gammal”. ”1831 juli 5 dog och d 9 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks dotter Elin nr 17 Vång, 3 månader och 6 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(198)

II.j) ELIN ÅKESDOTTER, f 19/12 1832 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 26/12, d 12/4 1903 i Vång, Hjortsberga sn. ”1832 december 19 föddes och d 26 döptes Elin, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 41 år gammal”. ”1903 april 12 dog Elin Åkesdotter, hustru till Bstbo, träskomakare Carl Svensson Fast å nr 2 Liatorp. Född 1832 19/12. Hjertlidande”. ”1854 oktober 8, 15, 22 lystes och d 9/12 vigdes Båtsman Carl Svensson Fast i Liatorp och Pigan Elin Åkesdotter i Wång, han 23, hon 21 årt gamla”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp . – G 19/12 1854 i Hjortsberga m BB-N4-0011-1854 KARL SVENSSON FAST, f 19/4 1831 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 27/4, d 15/7 1904 i Liatorp, Hjortsberga sn, son av frälsebonden i Vång Sven Jönsson och Ingelöf Andersdotter. ”1831 april 19 föddes och d 27 döptes Carl, son till frälsebonden Sven Jönsson nr 16 Vång och Ingelöf Andersdotter, 32 år gammal”. ”1904 juli 15 dog Carl Svensson Fast, afsk båtsman, backstugubo å nr 2 Liatorp. Födde 1831 19/4. Urinförstoppning”. Dräng på nr 20 Vång, båtsman för Liatorp i Hjortsberga sn. Rullor: Generalmantalsrulla 1849: Carl Svensson Fast. Antagen den 15/8 1854. Generalmönsterrulla 1856: Carl Svensson Fast. Antagen 1854 15/8. Tjänat 1 år. Född 1831 19/4. Nu 25 år. Obefaren. Approberas. Generalmantalsrulla 1859: Carl Svensson Fast. Avsked vid generalmönstringen den 24/4 1861. Generalmönsterrulla 1861: Carl Svensson Fast. Antagen 1854 15/8. Tjänat 6 år. Född 1831 19/4. Nu 30 år. Obefaren. Afskedas för fallandesot. Kompani: BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 11 Rusthåll: Hjortsberga sn, Liatorp nr 7-11 Antagen: 1854-08-15 Avsked: 1861-04-24. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(199)(200)

Barn:

III.1) OTTO KARLSSON, f 1/8 1854 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 12/8, d 12/12 1927 i Liatorp, Hjortsberga sn. ”1854 augusti 1 föddes och d 12 döptes Otto, son till Pigan Elin Åkesdotter på nr 16, 21 år gammal”. ”1927 december 12 dog Otto Karlsson, torpare, Liatorp nr 1. Född 1854 1/8. Hjernblödning”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs.(201)

III.2) ANDERS KARLSSON, f 28/6 1856 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 6/7, d 28/3 1933 i Karlskrona sfs. ”1856 juni 28 föddes och d 6/7 döptes Anders, son till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 23 år”.(202)

III.3) INGRID MARIA KARLSDOTTER, f 28/9 1858 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 2/10, d 18/4 1932 i Karlskrona sfs. ”1858 september 28 föddes och d 2/10 döptes Ingrid Maria, dotter till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 25 år”.(203)

III.4) ELJEN KARLSDOTTER, f 22/9 1860 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 30/9. ”1860 september 22 föddes och d 30 döptes Eljen, dotter till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 28 år”.(204)

III.5) FRANS EDVARD KARLSSON, f 26/7 1862 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 3/8, d 6/4 1935 i Karlskrona sfs. ”1862 juli 26 föddes och d 3/8 döptes Frans Edvard, son till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 29 år”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(205)

III.6) JOHANNA KARLSDOTTER, f 3/6 1865 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 10/6. ”1865 juni 3 föddes och d 10 döptes Johanna, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 32 år. Dopvittnen: Frälsebonden Ola Hansson i Vång och dess hustru Kerstin Svensdotter Susceptrix. Testes: drängen Jöns Jönsson i Jacobstorp, Tvings Socken”.(206)

III.7) KARL AUGUST KARLSSON, f 13/7 1868 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 26/7, d 20/12 1872 i Liatorp, Hjortsberga sn, begr. 26/12. ”1868 juli 13 föddes och d 26 döptes Carl August, son till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 35 år. Dopvittnen: Inhyses dräng Måns Svensson i Vång och dess hustru Sofia Olsson Susceptrix. Testes: Båtsman Håkan Fast i Liatorp”. ”1872 december 20 dog och d 26 begrofs Carl August, föräldrar afsk Båtsman Carl Svensson Fast, nr 7 Liatorp och hustru Elin Åkesdotter. 4 år, 5 månader och 7 dagar gammal”.(207)

III.8) ANETTE KARLSDOTTER, f 17/10 1870 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 6/11, d 8/11 1871 i Liatorp, Hjortsberga sn, begr. 12/11. ”1870 oktober 17 föddes och november 6 döptes Annette, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 37 år. Dopvittnen: Bonden Sven Johan Håkansson i Liatorp och dess hustru Karin Pehrsdotter. Susceptrix. Testes: drängen Otto Carlsson ibm”. ”1871 november 8 dog och d 12 begrofs Annette, föräldrar Carl Svensson Fast, afsk Båtsman nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter. 1 år och 21 dagar gammal”.(208)

III.9) ANETTE KARLSDOTTER, f 12/2 1875 i Liatorp, Hjortsberga sn. Odöpt. ”1875 februari 12 föddes ett flickebarn, odöpt, 9 barnet till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och dess hustru Elin Åkesdotter, gifta 20 år, på nr 8 Liatorp. Han 43 år, hon 42 år. Fadren vägrade låta döpa barnet”. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(209)

III.10) ELISABET KARLSDOTTER, f 10/8 1876 i Liatorp, Hjortsberga sn, d 20/2 1948 i Karlskrona sfs. ”1876 augusti 10 föddes (odöpt) och juni 14 1894 döptes Elisabet, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och dess hustru Elin Åkesdotter, gifta 21 år, på nr 8 Liatorp. Han 45 år, hon 43 år. Dopvittnen: Direktorn vid döfstumskolan i Lund Gustaf Flodén och Döfstumlärare Ernst Nilsson. (Fadren vägrade låta döpa barnet) Döpt d 14 juni 1894 vid döfstumskolan i Lund enligt skrifvelse af 2 Kom i Lund Lars Tynell af d 14/6 1894. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(210)

II.k) BENGTA ÅKESDOTTER, f 12/4 1835 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/4, d 9/1 1836 i V. Vång, Hjortsberga sn, begr. 17/1. ”1835 april 12 föddes och d 19 döptes Bengta, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 44 år gammal”. ”1836 januari 9 dog och d 17 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks dotter Bengta nr 17 Vång, 8 månader och 28 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(211)

II.l) JOHANNA ÅKESDOTTER, f 3/2 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 8/2, d 18/6 1840 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/6. ”1840 februari 3 föddes och d 8 döptes Johanna, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 49 år gammal”. ”1840 juni 18 dog och d 23 begrofs Båtsman Åke Mjuks dotter Johanna nr 17 Vång, 4 månader och 15 dagar gammal, af tärande sjukdom”.(212)

(113) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 65 / sid 155. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:2 (1795-1835) Bild 222 / sid 264. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 25 / sid 37.
(114) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 62 / sid 149. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 223 / sid 473. 3) Medelstad häradsrätt FII:41 (1793-1793) Bild 121 / sid 241. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 24 / sid 35. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 25 / sid 37.
(115) = ”1728 juni d 23 döptes Måns Nilssons i Myllery dotter Kierstin, född d 15”. ”1759 februari d 18 begrofs med likpredikan Matthis Jönssons hustru Kierstin Månsdotter ifrån Boahaga, 30 åhr och 8 månader gammal, som efter en swår barnsbörd blef död d 12 näst föregående”. Bouppteckning: 1759-03-14 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”Åhr 1759 d 14 mars blef på wederbörande begäran boförteckning och dehling företagen på qwarlåtenskapen efter aflidna hustrun Kierstin Månsdotter. Qwarlåtenskapen kommer att fördehla emellan dess efterlemnade Man Mattis Jönsson och dess omyndiga dotter Ela Jönsdotter [Mattisdotter] i Boahaga:”. Vigsel: 1755-05-19 se, Blekinge, Edestad fs: ”1755 maj d 19 copulerades Bonden Matthis Jönsson med pigan Kierstin Månsdotter i Boahaga. För dem utlystes Dominica Quasimodogeniti, han bor på hennes fädernegård. Cautionsmän woro: för honom dess fader Jöns Svensson i Krabbagården och för henne dess broder Hålgier Abramsson i Edestad”.(116)
(116) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 75 / sid 141. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 172 / sid 371. 3) Medelstad häradsrätt FII:13 (1759-1759) Bild 382 / sid 715. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 24 / sid 35.
(117) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00072.
(118) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00204. Dödbok 1774.
(119) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00030. Vigsel 1769.
(120) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00024. Vigsel 1754.
(121) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/26 (1742), bildid: A0001610_00105.
(122) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00093.
(123) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00097.
(124) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00073.
(125) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00072.
(126) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00073.
(127) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(128) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(129) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00076.
(130) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00077.
(131) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00078.
(132) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00078.
(133) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00080.
(134) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00080.
(135) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00084.
(136) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00089.
(137) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 128 / sid 161. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 55 / sid 51.
(138) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 131 / sid 164. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 6 / sid 5. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:112 (1858-1858) Bild 2730 / sid 531.
(139) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13102 - Förkärla CI:4 (1811-1835) Bild 47 / sid 45. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 8 / sid 9. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:112 (1858-1858) Bild 5870 / sid 1139.
(140) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 90 / sid 85. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 250 / sid 325.
(141) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 102 / sid 97. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(142) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 116 / sid 111.
(143) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 144 / sid 135. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(144) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 172 / sid 158.
(145) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 138 / sid 171. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 225 / sid 275.
(146) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 144 / sid 176. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 210 / sid 15. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 70 / sid 66. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 35 / sid 32.
(147) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 134 / sid 167. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga AI:12 (1851-1856) Bild 70 / sid 66. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 70 / sid 66.
(148) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 12 / sid 10. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 450 / sid 39. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 35 / sid 32.
(149) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 77 / sid 73a. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 247 / sid 319.
(150) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 87 / sid 82.
(151) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 100 / sid 95. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 4) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 590 / sid 53. 6) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 43 / sid 38.
(152) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13102 - Förkärla CI:6 (1836-1854) Bild 37 / sid 34. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:3 (1882-1894) Bild 11 / sid 6. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 43 / sid 38.
(153) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 71 / sid 69. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 42 / sid 38.
(154) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 78 / sid 76. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 320 / sid 26.
(155) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 8 / sid 4. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 4) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900.
(156) = Källor: 1) Ed CI:6 (1872-1894) Bild 290. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(157) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 107 / sid 102. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 252 / sid 329.
(158) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 113 / sid 108. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 254 / sid 333.
(159) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 126 / sid 120. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(160) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 135 / sid 128. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 258 / sid 341.
(161) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 145 / sid 136. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(162) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 159 / sid 146. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 264 / sid 353.
(163) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 170 / sid 156. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga AI:12 (1851-1856) Bild 70 / sid 66.
(164) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 182 / sid 167. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 268 / sid 361.
(165) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 200 / sid 183. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(166) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 210 / sid 193. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(167) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 223 / sid 201. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(168) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 236 / sid 214. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 1070 / sid 101. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 88 / sid 83.
(169) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13303 - Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 7 / sid 2. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 88 / sid 83.
(170) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 84 / sid 80.
(171) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 101 / sid 97. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(172) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:7 (1888-1896) Bild 7 / sid 4. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 780 / sid 72.
(173) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:7 (1888-1896) Bild 20 / sid 17. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(174) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:8 (1895-1914) Bild 330 / sid 27. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 91-87676-31-1 - Sveriges befolkning 1970. 4) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(175) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:8 (1895-1914) Bild 330 / sid 27. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(176) = Källor: 1) SE/RA/420401 - Hjortsberga SCB födde 1920. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(177) = Källor: 1) SE/RA/420401 - Hjortsberga SCB födde 1922. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 1010 / sid 95.
(178) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 4 / sid 2. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 6 / sid 2.
(179) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 16 / sid 14. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(180) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 39 / sid 37. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 93 / sid 89.
(181) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 57 / sid 55. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 30 / sid 26.
(182) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 65 / sid 63. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 38 / sid 34.
(183) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 81 / sid 79. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(184) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 99 / sid 97. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 63 / sid 59.
(185) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 149 / sid 181. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 226 / sid 277.
(186) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 160 / sid 192. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 228 / sid 281.
(187) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 181 / sid 213.
(188) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 201 / sid 233. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 233 / sid 291.
(189) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby CI:8 (1801-1824) Bild 189 / sid 367.
(190) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 138 / sid 171.
(191) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 143 / sid 175.
(192) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 151 / sid 183.
(193) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 165 / sid 197. 2) SE/RA/420401 - Edestad SCB döde 1892.
(194) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 191 / sid 176, 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 272 / sid 369.
(195) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 174 / sid 206.
(196) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 194 / sid 226. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 231 / sid 287.
(197) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 203 / sid 235. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 234 / sid 293.
(198) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 15 / sid 13. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 238 / sid 301.
(199) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 27 / sid 24. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 310 / sid 25. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 32 / sid 29.
(200) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 16 / sid 14. 2) SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915. 3) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - ////Generalmantalsrullor och generalmönsterrullor. 4) ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21. 5) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1856. 6) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmantalsrulla 1859. 7) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 8) Hjortsberga utdrag ur församlingsbok 1900. 9) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 340 / sid 28. 10) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 32 / sid 29.
(201) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 187 / sid 172. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 950 / sid 89.
(202) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 199 / sid 182. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(203) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 214 / sid 196. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(204) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 229 / sid 207.
(205) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 243 / sid 221. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(206) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 30 / sid 28.
(207) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 58 / sid 56. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 51 / sid 47.
(208) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 72 / sid 70. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 47 / sid 43.
(209) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 99 / sid 97. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890.
(210) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 13 / sid 9. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(211) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 45 / sid 42. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 242 / sid 309.
(212) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 83 / sid 78. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 248 / sid 321.

Example 2:Ericsson from Järna, Dalarna, Sweden. Tillbaka till toppen »
den 27 december 2013 kl. 18:20.

Six hours of research work delivers this result: Pro genealogy help by Peter at Sweden Roots Hunter.

Infogad bild 1 Järna Parish Church in Dalarna, Sweden .

I.1) Eric Olofsson i Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden, born 6/1 1824 In Järna, Dalarna, Sweden. – Married 1851 to Lisa Persdotter, born 11/11 1833 in Järna, Dalarna, Sweden.

Children:

II.a) Olof Ericsson, born 8/12 1851 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.b) Anna Ericsdotter, born 31/12 1853 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.c) Lisa Ericsdotter, born 3/6 1856 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.d) Eric Ericsson, born 10/1 1859 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.e) Nils Ericsson, born 4/11 1861 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.f) Greta (Gurty/Gertie) Ericsdotter, born twin 4/2 1864 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden, died 1935 in Minnesota. – Married 25/5 1885 in Sweden to the baker Theodor Fredric Hansson in Lerdal , Rättvik, born 15/11 1862 in Leksand, Sweden, died 1930 in California, USA.

Infogad bild 2 Leksand Parish Church in Dalarna, Sweden.

II.g) Lars Ericssson, born twin 4/2 1864 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

II.h) Anders Ericsson, born 9/2 1867 in Myrbacka, Järna, Dalarna, Sweden.

Children:

III.1) Joel Hansson, born April 17,1886 in Rättvik, Dalarna, Sweden baptised 7/6 1886 there.

Infogad bild 3 Rättvik Parish Church in Dalarna, Sweden.

Children:

Children:

V.1) Joan Landreth.

Källor:

(1) Birth and Baptise Records in Rättvik, Dalarna, Sweden C:11(1872-1886) Bild 470/Sid 462.

(2) Household Hearings in Rättvik, Dalarna, Sweden AI:15a(1878-1887) Bild 397 Sid 390.

(3) Birth and Baptise Records in Järna, Dalarna, Sweden C:6 (1862-1887) Bild 36 Sid 32.

(4) Household Hearings in Järna, Dalarna, Sweden AI:14c (1859-1868) Bild 187 Sid 630.

Example 3:Karlsson Från Pålstorp, Stora Malm Socken I Södermanland.

Tillbaka till toppen »

Släkt från Stora Malm och Floda socken i Södermanland. Dess äldsta kända medlem är Erik i Pålstorp 1662-1664(Hustru Marit, d 1711 i Pålstorp). Sonen Per Ersson bonde 1680-1715 i Pålstorp(även i äldre tider kallat Påfwelstorp), Stora Malm sn. Sonsonen Olof Persson var bonde i Pålstorp 1715-1738, sedan i Fårnäs, Stora Malms socken. Olofs son Erik Olofsson, f 1725, d 1807, var bonde i Slättfall, Floda socken. Sammanställt av släktforskaren Peter Liliequist i september 2015, medlem i Sveriges Släktforskarförbund.(86)(128)(129)(130)

I.1) ERIK i Pålstorp(1662-1664;Påfwelstorp). - G m MARIT, d 1711 i Pålstorp, Stora Malm sn.(128)(129)(130)

Barn:

II.a) PER ERSSON, f 1652, d 1719 i Pålstorp, Stora Malm sn. Bonde 1680-1715 i Pålstorp, Stora Malm sn. 1715 afstår han Pålstorp åt sonen Olof Persson. – G m INGEBORG BONDESDOTTER, f 29/10 1664 i Tolfta, Lerbo sn, d 27/4 1735 i Höjen, Stora Malm sn, dotter av Bonde Olofsson(f 1628, d 1683 i Tolfta, Lerbo sn; Bonde i Tolfta(idag Gustafsvik)) och Ingeborg Jönsdotter(f 1628, d 24/3 1711 i Tolfta, Lerbo sn; Dotter av Jöns Torstensson och Brita(f 1586, d 24/6 1666 i Tolfta, Lerbo sn); Efter hennes död utbröt arvstvist mellan barnen.).(126)(127)(128)(129)(130)(131)

Barn:

III.1) JON PERSSON.(127)

III.2) INGRID PERSDOTTER.(127)

III.3) OLOF PERSSON, f 19/3 1692 i Pålstorp, Stora Malm sn, d 1758 i Fårnäs, Stora Malm sn, son av Per i Pålstorp(Bonde i Pålstorp 1711) och Ingeborg. Bonde i Pålstorp från 1715, då fadern Per Ersson afstår gården åt sonen till 1731. Bonde i Fårnäs 1748. Faddrar: Jon i Stensätter, Olof i Tolfta, Hust. Ingrid Ibid. – G m ANNA JOHANSDOTTER, f 12/2 1693 i Tibble, Stora Malm sn, d 7/10 1757 i Fårnäs, Stora Malm sn, begr. 16/10, dotter av Johan Jönsson(f 1664, d 1750) i Tibble, Stora Malm sn och Brita Olofsdotter(f 1669, d 1755 i Tibble). Faddrar: Päder Nilsson, Hust. Karin och Pig. i Brita Tibble.(96)(97)(98)(99)(100)(101)(102)(120)(121)(122)(123)(124)(125)(126)(127)(128)(129)

Barn:

IV.a) PER OLOFSSON.(121)(125)

IV.b) ANNA OLOFSDOTTER, f 1722. Till Kåltorp 1754.(120)(121)(125)

IV.c) ERIK OLOFSSON, f 1725(1724 enligt källa (129)), d 3/6 1807 i Juresta, Floda sn. Är skriven ännu 1780 som född 1725. Ändrat 1780 i Södra Flen till född 1722. Bosatt efter giftermålet som Måg i Strängstorp. Bonde 1751 i Slättfall, Floda sn. De flyttade 1780 till Södra Flen. Flyttade 1801 till Juresta. – G 1:o 9/10 1748 i Floda m KARIN ANDERSDOTTER, f 18/6 1732(1726 enligt källa (129)) i Hägerbo, Floda sn, döptes 24/6, d 10/11 1757 i Slättfall, Floda sn, dotter av Anders Jonsson(f 1685, d 1754; Son av Jonas Andersson(f 1657, d 1733 i Slättfall) och Kerstin Eriksdotter(f 1658, d dec 1712 i Slättfall)) i Strängstorp o. h. h. Anna Pärsdotter(f 1698 i Aggarne; Dotter av Per Jonsson i Aggarne och Karin). Faddrar: Eric Andersson ifrån Husby, Drängen Olof Lennartsson ifrån Lida i Flen Socken, Hustru Anna Ersdotter ifrån Lida i Flen Socken, Pigan Anna Andersdotter ifrån Sisletorp?. (”9 Octob. wigdes Drängen Eric Olsson ifrån Fårnäs och St. Malms Sn. samt Pigan Carin Andersdotter ifrån Strängstorp”). Bägge är födda 1724 enligt källa (91). – G 2:o 16/1 1760 i Floda m KERSTIN OLOFSDOTTER, f 17/4 1733 i Boda, Floda sn, döptes 20/4, dotter av Olof Eriksson(f 1686) i Boda o. h. h. Kierstin Nilsdotter(f 13/9 1695; fader Nils i Kårmossen: moder Kirstin), d 5/11 1812 i Juresta, Floda sn. Faddrar: Olof Olsson ifrån Solberga, Eric Andersson ifrån Solida, Hustru Carin Jonsdotter ifrån Hällen?, Pigan Anna Jonsdotter ifrån Boda.(”Enklingen Eric Olofsson i Slättfall och Pigan Kerstin Olofsdotter i Boda”). (54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(89)(90)(91)(96)(97)(98)(103)(104)(105)(106)(107)(113)(114)(117)(118)(121)(129)

Barn:

V.1) OLOF ERIKSSON, f 22/7 1749 i Strängstorp, Floda sn, döptes 25/7. Faddrar: Mats Larsson i Slättfall, Jon Andersson i Strängstorp, Hustru Kerstin Andersdotter i Slättfall, Pig. Kerstin Andersdotter i Juresta. (56)(57)(59)

V.2) ANDERS ERIKSSON, f 13/2 1751 i Strängstorp, Floda sn, döptes 17/2, d 8/10 1820 i Juresta, Floda sn. Inflyttade 1797 från Starrkärr. Faddrar: Lars Jönsson i Strängstorp, Drängen Jonas Olsson i Malm Fornäs, Hu. Kerstin Joensdotter i Slättfall, Pig. Anna Olsdotter i Fornäs Malm. Bonde i Juresta, Floda sn. (Vid giftermålet: ”Drengen Anders Ersson i Slättfall och Pigan Karin Ersdotter i Fors”). – 1:o 13/10 1782 m KARIN (CAJSA) ERSDOTTER, f 9/8 1751 i Starrkärr, Floda sn, döptes 11/8, dotter av Erik Nilsson(f 1715; fadern Nils Olofsson, f 1679; modern Kierstin, f 1694) i Starrkärr och Karin Larsdotter(f 1720), d 28/11 1785 wid Stafs ?. Faddrar: Lars Pärsson i Starrkärr, Olof Pärsson i Aggarne, Hust. Brita Carlsdotter i Starrkärr, Pig. Maja Larsdotter i Aggarne. Inflyttade 1782 från Fors till Slättfall. De utflyttade bägge 1783 till Giöttersta. - G 2:o 26/12 1796 i Floda m ANNA JONSDOTTER, f 29/1 1777 i Gropen, Julita sn, döptes 1/2, d 21/8 1856 i Juresta, Floda sn, dotter av Jahn Johansson i Gropen, Julita sn, o. h. h. Brita Jahnsdotter. Faddrar: Lars Fransson i Olofstorp w. Bruket, Hustru Marit Jahnsdotter Ibidem. (”26 december Enklingen Hemmansbrukaren Anders Ericsson och Dottern Annika Johansdotter ifrån Julita”).(6)(8)(39)(40)(41)(42)(47)(48)(49)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(92)(93)(94)(95)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) ERIK ANDERSSON, f 24/12 1783 i Giöttersta, Floda sn, döptes 26/12. Faddrar: Jon Andersson i Strengstorp, Nils Ersson och dess Hustru Catharina Larsdotter i Himlinge, Pig. Brita Andersdotter i Gjöttersta.(48)(62)

VI.b) ANDERS ANDERSSON, f 23/11 1785 i Giöttersta, Floda sn, döptes 27/11. Faddrar: Nils Nilsson och dess Hustru Anna Ersdotter i Stora Flen, Dr. Anders Pehrsson, P. Maria Larsdotter i Giöttersta.(48)(63)

VI.c) OLOF ANDERSSON, f 6/2 1788 i Starrkärr, Floda sn, döptes 16/2. Faddrar: ?man Pehr Larsson, Dr. Lars Ersson, H. Kerstin Larsdotter, H. Cajsa Larsdotter, Alla i Starrkärr.(48)(64)

VI.d) LARS ANDERSSON, f 14/7 1790 i Starrkärr, Floda sn, döptes 25/7. Faddrar: M. Lars Larsson i Starrkärr, Dr. Eric Larsson Ibidem, Quin. H. Ingrid Larsdotter Ibidem, Pig. Kajsa Ersdotter i Bie.(48)(65)

VI.e) PER ANDERSSON, f 23/3 1794 i Starrkärr, Floda sn, döptes 25/3. Faddrar: G.M. Sold. Anders Stark i Starrkärr Soldattorp, H. Cajsa Johansdotter i Starrkärr Soldattorp, G.M. Anders Nilsson i Starrkärr, Dot. Annika Pärsdotter i Starrkärr.(48)(66)

Barn i 2:a giftet:

VI.f) JONAS ANDERSSON, Bonde i Juresta, Floda sn, f 17/2 1812 i Juresta, Floda sn, döptes 23/2, d 16/1 1875 i Juresta, Floda sn. Faddrar: G.M. Jan Ersson i Juresta, H. Ulrika Jonsdotter i Juresta, Son. Jonas Jonsson i Juresta, Pig. Annika Olsson i Juresta. – G 27/10 1835 i Floda m BRITA STINA OLSDOTTER, f 6/4 1811 i Eneby, Floda sn, döptes 7/4, dotter av Olof Ersson(f 1790) i Eneby och Hustru Cajsa Andersdotter(f 1790), d 1857 i Juresta, Floda sn. Faddrar: G.M. Anders Olsson i Söder Granhed, H. Cajsa Ersdotter i Söder Granhed, Dr. Anders Andersson i Eneby, Pig. Maja Stina Ersdotter i Eneby.(6)(7)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(46)(47)(48)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)

Barn:

VII.1) ANDERS PETTER JONSSON, f 19/1 1836 i Juresta, Floda sn, döptes 21/1, d 22/4 1837 i Juresta, Floda sn. Faddrar: Bonden Olof Andersson i Stafäng, Sköldinge, Hust. Anna Larsdotter i Stafäng, Sköldinge, Son Anders P. Olsson i Juresta, D. Maja Lisa Olsdotter i Juresta.(39)(68)

VII.2) KARL ERIK JONSSON, f 26/1 1838 i Juresta, Floda sn, döptes 28/1. Åbo i Juresta, Floda sn. Faddrar: Bonden Anders Andersson i Juresta, H. Anna Kajsa Nilsdotter i Juresta, Son. Anders Petter Olsson i Juresta, D. Anna Olsdotter i Stafäng. Bosatt 1900 i Juresta, Floda sn som hemmansägare där. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn som f.d. hemmansägare. - G 21/7 1872 i Floda m ERIKA LOVISA FLODQVIST, f 29/5 1847 i Eriksberg, Floda sn, döptes 3/6, dotter av Skräddaren Eric Flodqvist och Hustru Charlotta Andersdotter. Faddrar: Måg. Eric Jacobsson i Krukmakarstugan, Hustru Anna Kellberg i Krukmakarstugan, Skogvakt. J. Lindén i Näshulte, H. Fredrika Norén i Näshulte. Bosatt 1900 i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn.(2)(3)(9)(10)(11)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(46)(69)(74)(75)

Barn:

VIII.a) ERIK WERNER KARLSSON, f oäkta 17/5 1871 i Juresta, Floda sn, döptes 29/5. Moder: Pig. Erica Lovisa Flodqvist i Juresta. Faddrar: Bruksarb. U. Kiel i Djupkärr, Hu. Lovisa Berglund i Djupkärr, Son. G. Flodqvist i Eriksberg, D. Maria Flodqvist i Eriksberg. Rättare 1898 i Mjälnäs, Nykyrka sn. Bosatt 1900 i Rinkesta Gård, Ärla sn som Rättare. Bosatt 1910 i Täby, Östuna sn som hemmansägare- – G m AUGUSTA LOVISA ANDERSSON, f 9/9 1868 i Klippan, Husby-Oppunda, döptes 10/9, dotter av torparen i Klippan Anders Gustaf Carlsson och Christina Catharina Pehrsson. Bosatt 1900 i Rinkesta Gård. Ärla. Faddrar: Mosstorp, Torp. Erik Jansson, Hustr. Mar. Christ. Jansdotter, Son. Jan Erik och Dott. Margareta Sofia. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(3)(11)(17)(18)(21)(22)(46)

Barn:

IX.1) OLGA MARIA KARLSSON, f 10/9 1898 i Mjälnäs, Nykyrka sn, döptes 30/10. Faddrar: Soldaten Ceder o. h. h. Tilda i Bettna. Bosatt 1900 i Rinkesta Gård, Ärla. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(17)(18)(22)

IX.2) KARL WERNER KARLSSON, f 21/2 1900 i Rinkesta, Ärla sn, döptes 8/3. Faddrar: Befallningsmannen Karl Albert Ekman o. h. hu. Elin Kristina fr. Hedensö, Näshulta. Bosatt 1900 i Rinkesta Gård, Ärla. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(17)(18)(23)

IX.3) ERIK ARNOLF KARLSSON, f 26/9 1901 i Rinkesta, Ärla sn, döptes 26/12. Faddrar: Stalldr. Karl Johan Jansson och h. hu. Albertina Charlotta Andersdotter, Ökna. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(18)(24)

IX.4) RAGNHILD AUGUSTA KARLSSON, f 25/6 1903 I Rinkesta, Ärla sn, döptes 30/8. Faddrar: Byggnadsarb. Karl Johan Karlsson och h. hu. Jenny fr. Maria förs., Stockholm. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(18)(25)

IX.5) GUSTAF ARVID KARLSSON, f tvilling 1/5 1910 i Täby, Östuna sn, döptes 15/11. Inga Faddrar. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(18)(26)

IX.6) GUNHILD ERIKA KARLSSON, f tvilling 1/5 1910 i Täby, Östuna sn, döptes 15/11. Inga Faddrar. Bosatt 1910 i Täby, Östuna.(18)(26)

VIII.b) KARL JOHAN KARLSSON, f 21/5 1873 i Juresta, Floda sn, döptes 15/6. Faddrar: Åb. August Lindqvist i Juresta, Hu. Christ. Charl. Jonsdotter i Juresta, Son. Carl Joh. Andersson i Juresta, Pig. Mathilda Jonsdotter i Åsa i Sköldinge. Bosatt 1900 i Fridhem, Brännkyrka som Snickare. Snickare i Edsberg, Brännkyrka 1901. Bosatt 1910 i Ekenäs, Husby-Långhundra sn som jordbruksarrendator. Familjen inflyttade 17/11 1909 från Östuna till Ekenäs, Husby-Långhundra. De utflyttade 16/11 1916 till Köln?(Undersök!). - G 1:o 3/11 1900 i Brännkyrka m AUGUSTA FREDRIKA APPELGREN, f 24/6 1873 i Bönsta, Helgona sn, döptes 1/7, d 7/10 1901 i Edsberg, Brännkyrka, dotter av Betjänten Carl Gustaf Pettersson och Sofia Lovisa Fredrika Appelgren. Faddrar: Bonden i Broby Joh. Aug. Jansson med Hustru i Broby, Bokhållaren Knut Norlin med Fru, och Kokerskan Wilhelmina Appelgren i Örebro. Bosatt 1900 i Fridhem, Brännkyrka. – G 2:o 15/11 1902 m ENGELI JEANNY MARIA PETERSSON, f 23/1 1878 i Stockängen, Västra Ny sn, döptes 1/3, dotter av Skräddaren Adolf Fredrik Petersson o. h. Hustru Maria Josefina Persson. Faddrar: Arb. Gustaf Månsson och h. Christine fr. Tryfall, Viktor Johansson fr, Hultorp i L. Ingelsby, Klara Gustafsdotter fr. Tryfall. Bosatt 1910 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(3)(4)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(19)(27)(33)(46)

Barn i 1:a giftet:

IX.1) DAGMAR FREDRIKA KARLSSON, f 27/9 1901 i Edsberg, Brännkyrka sn, döptes 15/10. Faddrar: Hu. Erika Jonsson fr. Floda, Hu. Charlotta Haller fr. Stockholm. Bosatt 1910 hos farföräldrarna och farbrodern Anders Rickard Karlsson i Eneby, Floda sn.(4)(9)(12)

Barn i 2:a giftet:

IX.2) JOHN GUSTAF ADOLF PETERSSON (KARLSSON), f oäkta 24/4 1901 i Kammakarg. 18, Adolf Fredrik, Stockholm, döptes 30/4. Fader okänd. Inga Faddrar. Bosatt 1910 I Ekenäs, Husby-Långhundra.(19)(28)(33)

IX.3) CHARLES TORGNY KARLSSON, f 10/6 1903 i Brännkyrkag. 177, Maria Magdalena, Stockholm, döptes 16/6. Inga Faddrar. Bosatt 1910 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(19)(29)(33)

IX.4) NILS ESSER (ELVER) KARLSSON, f 1/8 1905 i Täby, Östuna, döptes 7/11. Faddrar: Hem. Äg. Erik Werner Karlsson o. h. h. Augusta Lovisa Andersson, Täby, Föräldrarna Närv. Bosatt 1910 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(19)(30)(33)

IX.5) MÄRTA MARIA KARLSSON, f 14/2 1908 i Täby, Östuna, döptes 10/11. Faddrar: Föräldrarna Närvarande. Bosatt 1910 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(19)(31)(33)

IX.6) MARGIT VIKTORIA KARLSSON, f 13/12 1911 i Ekenäs, Husby-Långhundra sn.(33)

IX.7) MARRI VIOLA KARLSSON, f 26/10 1913 i Ekenäs, Husby-Långhundra sn, d 2/3 1914 i Ekenäs, Husby-Långhundra sn. Icke döpt.(33)

VIII.c) GUSTAF EDVARD KARLSSON, f 18/11 1875 i Juresta, Floda sn, döptes 12/12. Faddrar: Måg. Lars Johan Jonsson i Lind i Sköldinge, Hu. Albertina Ersdotter i Lind i Sköldinge, Dr. Joh. Er. I Juresta, Dottr. Anna Math. Andersdotter i Juresta. Bosatt 1900 hos föräldrarna i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 i Rapphönan 3 verif. 4068-4107, Hedvig Eleonora rote 11, Stockholms stad som Gjutare. – G m ALIDA MATILDA DANIELSSON, f 10/5 1880 i Böle, Ryssby, Kalmar län, döptes 16/5, dotter av Statdrängen i Böle Karl Henrik Danielsson och Sara Charlotta Olsdotter. Faddrar: Statdr. Karl Johansson i Böle och H. Lovisa Jonsdotter i Böle. Bosatt 1910 i Rapphönan 3 verif. 4068-4107, Hedvig Eleonora rote 11, Stockholms stad. (3)(10)(11)(20)(34)(46)

Barn:

IX.1) MARIA MARGARETA KARLSSON, f 1910 i Engelbrekt, Stockholm. Bosatt 1910 i Rapphönan 3 verif. 4068-4107, Hedvig Eleonora rote 11, Stockholms stad.(20)

VIII.d) A X E L REINHOLD KARLSSON, f 2/5 1878 i Juresta, Floda sn, döptes 25/5. Faddrar: Stalldr. Fredric Fredricsson i Sköldinge, Hu. Mathilda Jonsdotter i Prestgård., Son. Lars Eric Larsson i Pattala i Sköldinge, Dottr. Augusta Sofia Flodqvist i Ericsberg. Bosatt 1900 hos föräldrarna i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 hos föräldrarna och brodern Anders Rickard Karlsson i Eneby, Floda sn.(3)(4)(9)(10)(11)

VIII.e) A N D E R S RICKARD KARLSSON, f 24/3 1882 i Juresta, Floda sn, döptes 6/5. Son i Juresta. Faddrar: Åbo And. Pet. Andersson, Hu. Mathilda Andersson, Son And. Hemming Andersson, Dottr. Clara Sofia Andersson, Alla i Juresta. Flytt 1909 till Eneby. Bosatt 1900 hos föräldrarna i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn som hemmansägare där. Familjen inflyttade 1917 från Brännkyrka till Ekenäs, Husby-Långhundra, där han var arrendator. - G 19/5 1907 m ELLEN CHARLOTTA OLSSON (OLAISSON), f 4/10 1885 i Bilhella, Lilla Mellösa sn, döptes 8/11, dotter av Arbetaren i Bilhella Sven Viktor Olaisson och Hustru Brita Charlotta Petersdotter. Faddrar: Muraren Jonas Malmberg och Hustru wid Bilhella. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(1)(2)(5)(9)(10)(32)(35)

Barn:

IX.1) ANDERS EVERT KARLSSON, f 31/1 1908 i Juresta, Floda sn, döptes 25/3. Faddrar: Bruk. Carl Fredr. Carlsson och Hust. Hulda Emelia i Flenmo, Lilla Mellösa . Bosatt 1910 hos föräldrarna i Eneby, Floda sn. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(1)(5)(9)(32)

IX.2) NILS ERIK KARLSSON, f 24/4 1910 i Eneby, Floda sn, döptes 19/6. Faddrar: Föräldrarna närvarande. Bosatt 1910 hos föräldrarna i Eneby, Floda sn. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(1)(9)(32)

IX.3) BROR GÖSTA KARLSSON, f 13/4 1913 i Eneby, Floda sn, döptes 8/6. Faddrar: Rättaren Klas Axel Johansson och h. h. Hulda Mat. Fredricsson i Staf. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(32)(36)

IX.4) SVEN GÖTE KARLSSON, f 21/8 1915 i Tidaholm, Sköldinge sn, döptes 10/10. Faddrar: Vittnen: Fru Anna Möller samt föräldrarna. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(32)(37)

IX.5) KARL ÅKE KARLSSON, f 23/11 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra sn, döptes 5/5 1918. Bosatt 1917 i Ekenäs, Husby-Långhundra.(32)(38)

VIII.f) M A R I A LOVISA KARLSSON, f 27/10 1889 i Juresta, Floda sn, döptes 7/12. Faddrar: Åb. Carl Johan Andersson i Juresta, Hu. Johanna Ericsson i Juresta, Son. Carl Lindqvist Ibidem, Dottr. Elin Lindqvist Ibidem. Bosatt 1900 hos föräldrarna i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 hos föräldrarna och brodern Anders Rickard Karlsson i Eneby, Floda sn. (2)(4)(9)(10)

VII.3) CHRISTINA CHARLOTTA (STINA LOTTA) JONSDOTTER, f 27/8 1840 i Juresta, Floda sn, döptes 28/8. Faddrar: Torp. Olof Andersson i Skräddartorp, H. Brita Stina Pärsdotter i Skräddartorp, Dr. Anders Pärsson i Juresta, D. Anna Lotta Olsdotter i Juresta. Bosatt 1880 i Juresta, Floda sn. Bosatt 1890 i Juresta, Floda sn. – G 1864 m AUGUST LINDQVIST, f 25/8 1837 i Lerbo sn. Bosatt 1880 som Ägare i Juresta, Floda sn. Bosatt 1890 som Brukare i Juresta, Floda sn. Deras barn se Källor: (45).(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(70)(84)(85)

VII.4) LARS JOHAN JONSSON, f 6/3 1844 i Juresta, Floda sn, döptes 8/3. Faddrar: Gift Son Anders Andersson i Juresta, H. Maja Lisa Olsdotter i Juresta, Son Jan Eric Olsson i Juresta, Dtr. Anna Olsdotter i Juresta. Flyttade 1862 till Sköldinge sn. Brukare 1910 i Dagslöt, Sködinge sn. Bosatt 1880 som hemmansbrukare i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1900 som brukare i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1910 i Dagslöt, Sköldinge sn. – G m ALBERTINA ERSDOTTER, f 1852 i Sköldinge sn. Bosatt 1880 i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1910 i Dagslöt, Sköldinge sn.(40)(41)(42)(43)(71)(78)(79)(80)

Barn:

VIII.a) CARL JOHAN JONSSON, f 1872 i Sköldinge sn. Bosatt 1880 i Dagslöt, Sköldinge sn.(80)

VIII.b) ERIK HENNING LARSSON, f 1874 i Sköldinge sn. Bosatt 1880 i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1900 som arbetare i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1910 i Dagslöt, Sköldinge sn.(78)(79)(80)

VIII.c) ELIN MARIA JONSSON, f 1876 i Sköldinge sn. Bosatt 1880 i Dagslöt, Sköldinge sn.(80)

VIII.d) ANNA MATHILDA JONSSON, f 1879 i Sköldinge sn. Bosatt 1880 i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn.(79)(80)

VIII.e) ALFRIDA KRISTINA JONSSON, f 1882 i Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn.(79)

VIII.f) LARS GUSTAF JONSSON, f 1884 i Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn. Bosatt 1910 i Dagslöt, Sköldinge sn.(78)(79)

VIII.g) HILDA SOFIA JONSSON, f 1887 i Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn.(79)

VIII.h) AXEL FERDINAND JONSSON, f 1896 i Sköldinge sn. Bosatt 1900 i Dagslöt, Sköldinge sn.(79)

VII.5) MATHILDA JONSDOTTER. f 16/2 1850 i Juresta, Floda sn, döptes 22/2. Faddrar: Er. Larsson i Eneby, H. Stina Larsdotter, Dr. Er. Gust. Olsson, Pig. Stina Olsdotter. Flyttade 1871 till Sköldinge sn. Bosatt 1890 i Åtorp, Sköldinge sn. Bosatt 1900 som änka och brukare i Åtorp. Sköldinge sn. – G m FREDRIK FREDRIKSSON, f 1844 i Sköldinge sn. Brukare 1890 i Åtorp , Sköldinge sn. Deras barn se Källor: (82).(41)(42)(43)(44)(46)(72)(81)(82)

V.3) ANNA (ANNICA) ERIKSDOTTER, f 13/10 1755 i Slättfall, Floda sn, döptes 19/10, d 24/10 1835 i Hökhult, Floda sn. Faddrar: Soldaten Joh. Flodman, Eric Ersson i Slättfall, Hustr. Cherstin Pärsdotter i Slättfall, Pig. Ingrid Larsdotter i Slättfall. Flyttade 1816 från Juresta till sonen i Hökhult. – G m NILS NILSSON, f 26/3 1749 i Västra Flen, Floda sn, d 11/8 1830 i Hökhult, Floda sn, son av Nils Andersson(f 1704, d 1776; Kom vid giftermålet 1734 från Näset i Näshulta. Innehade gården Västra Flen i Floda) och Karin Olofsdotter(f 1705, d 2/7 1788 i Stora Flen, Floda sn; Dotter av Olof Nilsson, f 1674, bonde på Västra Flen i Floda, och Anna Larsdotter, 1674, d 1759 i Västra Flen, Floda sn; Hon var blind i slutet av sitt liv.). Övertog V Flen efter sin far, ägde även Hökhult 1/4 mtl, L Skarnhult 1/8 mtl och Juresta 1/4.(55)(56)(57)(60)(129)(132)

IV.d) JONAS OLOFSSON, f 1727. Till Stockh. 1753.(120)(121)

IV.e) DANIEL OLOFSSON, f 1730. Till Fållnäs 1754.(120)(121)

IV.f) MARIA OLOFSDOTTER, f 1733. Till Kåltorp 1754.(120)(121)

IV.g) JOHAN OLOFSSON.(120)(125)

IV.h) OLOF OLOFSSON.(125)

III.4) PER PERSSON, f 24/6 1705 i Påvelstorp, Stora Malm sn, d 23/10 1765 i Höjen, Stora Malm sn. Måg på Höjen, som han övertog via sin hustru. – G m ANNA NILSDOTTER, f 21/2 1709 i Höjen, Stora Malm sn, dotter av Nils Persson(f mars 1678 i Höjen, Stora Malm Sn, d 8/11 1726 i Höjen, Stora Malm; son av Peder Persson i Höjen och Anna Nilsdotter) i Höjen och Elin Nilsdotter(f november 1680, d 22/7 1732 i Höjen, Stora Malm sn).(129)

Barn:

IV.a) KARIN PERSDOTTER, f 7/4 1729 i Höjen Stora Malm sn.(129)

IV.b) ANNA PERSDOTTER, f 2/12 1734 i Höjen, Stora Malm sn.(129)

IV.c) PER PERSSON, f 24/12 1740 i Höjen, Stora Malm sn.(129)

IV.d) MARIA PERSDOTTER, f 20/10 1747 i Katrineholms Stora Gård, Stora Malm sn.(129)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Erik i Pålstorp 1662-1664
I
Per Eriksson, bonde i Pålstorp (1652-1719)
I
Olof Persson, bonde i Fårnäs (1692-1758)
I
Erik Olofsson, bonde i Slättfall (1725-1807)
I
Anders Eriksson, bonde i Juresta (1751-1820)
I
Jonas Andersson, bonde i Juresta (1812-1875)
I
Karl Erik Jonsson, bonde i Juresta (1838- )
I
A n d e r s Rickard Karlsson, bonde i Eneby (1882- )
I
Anders Evert Karlsson (1908- )


KÄLLOR:

(1) = Födelse och Dopböcker Södermanland, Floda 1895-1920. Anders Evert Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/10 (1895-1920), bildid: A0011951_00171. Nils Erik Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/10 (1895-1920), bildid: A0011951_00196.
(2) = Födelse och Dopböcker Södermanland, Floda 1879-1894. Maria Lovisa Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/8 (1879-1894), bildid: A0011977_00143. Anders Rickard Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/8 (1879-1894), bildid: A0011977_00051.
(3) = Husförhörslängd Södermanland, Floda 1881-1885.
(4) = Husförhörslängd Södermanland, Floda 1910-1914.
(5) = Husförhörslängd Södermanland, Floda 1905-1909.
(6) = Födelse och Dopböcker Södermanland, Floda 1821-1872.
(7) = Husförhörslängd Södermanland, Floda 1836-1840.
(8) = Födelse och Dopböcker Södermanland, Floda 1775-1820.
(9) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910, Södermanland, Floda, sid. 25.
(10) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900, Södermanland, Floda, sid. 27.
(11) = Födelse och Dopböcker Södermanland, Floda 1861-1878. Axel Reinhold Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/7 (1861-1878), bildid: A0011745_00207. Gustaf Edvard Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/7 (1861-1878), bildid: A0011745_00177. Karl Johan Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/7 (1861-1878), bildid: A0011745_00147. Erik Werner Karlsson: Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/7 (1861-1878), bildid: A0011745_00120.
(12) = Födelse och Dopböcker Stockholm, Brännkyrka 1895-1902. Dagmar Fredrika Karlsson: Brännkyrka kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker för Brännkyrka, SE/SSA/0003/C I/8 (1895-1902), bildid: 00040909_00195.
(13) = Folkräkning 1900, Stockholm, Brännkyrka. (Carlsson, Carl Johan, f 1873, rad 37). Folkräkning 1900, Stockholm, Brännkyrka. (Appelgren, Augusta Fredrika, f 1873, rad 38).
(14) = Helgona kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10395/C/3 (1861-1885), bildid: F0003488_00096.
(15) = Carl Johan Carlsson Byggnadssnickare fr. Adolf Fredrik och Augusta Fredrika Appelgren fr. Brännkyrka. Brännkyrka kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker för Brännkyrka, SE/SSA/0003/E I a/2 (1895-1907), bildid: 00040967_00039.
(16) = Brännkyrka kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker för Brännkyrka, SE/SSA/0003/F I a/2 (1895-1905), bildid: 00041022_00108.
(17) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Södermanland, Ärla.
(18) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Stockholm, Östuna.
(19) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Stockholm, Husby-Långhundra.
(20) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Rapphönan 3 verif. 4068-4107, Hedvig Eleonora rote 11, Stockholms stad.
(21) = Husby-Oppunda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10418/C/6 (1862-1881), bildid: A0012213_00017.
(22) = Nykyrka kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11121/C/5 (1895-1916), bildid: F0002852_00018.
(23) = Ärla kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11795/C/11 (1895-1914), bildid: F0003575_00055.
(24) = Ärla kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11795/C/11 (1895-1914), bildid: F0003575_00068.
(25) = Ärla kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11795/C/11 (1895-1914), bildid: F0003575_00083.
(26) = Östuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11831/C/6 (1895-1926), bildid: F0002384_00063.
(27) = Västra Ny kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00448/C/7 (1871-1878), bildid: C0019316_00051.
(28) = Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserie, SE/SSA/0001/C I a/21 (1900-1901), bildid: 00028289_00248.
(29) = Maria Magdalena kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserie, SE/SSA/0012/C I a/27 (1903-1904), bildid: 00014973_00090.
(30) = Östuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11831/C/6 (1895-1926), bildid: F0002384_00043.
(31) = Östuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11831/C/6 (1895-1926), bildid: F0002384_00056.
(32) = Husby-Långhundra kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/ULA/10417/A II a/2 (1907-1920), bildid: 80002857_00291.
(33) = Husby-Långhundra kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/ULA/10417/A II a/2 (1907-1920), bildid: 80002857_00293.
(34) = Ryssby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00312/C/8 (1861-1880), bildid: A0008316_00301.
(35) = Mellösa kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10835/C/7 (1881-1894), bildid: F0003339_00068.
(36) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/10 (1895-1920), bildid: A0011951_00230.
(37) = Sköldinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11355/C/12 (1915-1938), bildid: F0007105_00016.
(38) = Husby-Långhundra kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10417/C/9 (1895-1918), bildid: 80002863_00108.
(39) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/10 a (1836-1840), bildid: C0006315_00258.
(40) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/11 a (1841-1845), bildid: C0006317_00272.
(41) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/12 a (1846-1850), bildid: C0006319_00285.
(42) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/14 a (1856-1861), bildid: C0006323_00303.
(43) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/15 a (1861-1865), bildid: C0006325_00222.
(44) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/16 a (1866-1870), bildid: C0006328_00222.
(45) = Står i Folkräkningens register som Kristina Charlotta Jansdotter. Deras barn: 1. Johan August Lindqvist, f 22/3 1868 i Juresta, Floda sn. 2. Karl Edvard Lindqvist, f 24/12 1869 i Juresta, Floda sn. 3. Elin Christina Lindqvist, f 21/1 1872 i Juresta, Floda sn. 4. Anna Charlotta Lindqvist, f 7/8 1874 i Juresta, Floda sn. 5. Hulda Augusta Lindqvist, f 1878 i Juresta, Floda sn. 6. Axel Ferdinand Lindqvist, f 1883 i Juresta, Floda sn. 7. Emma Maria Lindqvist, f 1887 i Juresta, Floda sn.(44)(46)(84)(85)
(46) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/17 a (1871-1875), bildid: C0006331_00240.
(47) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/7 a (1819-1824), bildid: C0006307_00086.
(48) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/6 a (1804-1819), bildid: C0006304_00158.
(49) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00162.
(50) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00148.
(51) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00165.
(52) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10258/F/1 (1779-1835), bildid: C0006353_00063.
(53) = KARIN (CAJSA) ERSDOTTERS släkt:

I.1) ERIK NILSSON i Starrkärr, f 1717, d 1783. - G m KARIN LARSDOTTER, f 1722.(49)(50)

Barn:

II.a) NILS ERSSON, f 13/12 1747 i Starrkärr, Floda sn, döptes 17/12. Faddrar: Pär Jonsson ifrån Aggarna, Nils Nilsson ifrån Starrkärr, Hustrun Anna Nilsdotter ifrån Starrkärr, Pig. Kierstin Larsdotter ifrån Bultorp. – G m CATHRINA LARSDOTTER, f 1747.(50)

Barn:

III.1) CATHRINA NILSDOTTER, f 1778.

III.2) ANNA NILSDOTTER, f 1780.

II.b) KARIN (CAJSA) ERSDOTTER, 9/8 1751 i Starrkärr, Floda sn, döptes 11/8. Faddrar: se källa (51).

(54) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/4 b (1779-1788), bildid: C0006299_00055.
(55) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/3 b (1768-1778), bildid: C0006296_00043.
(56) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/2 (1758-1767), bildid: C0006294_00150.
(57) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00075.
(58) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00201.
(59) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00156.
(60) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/3 (1754-1774), bildid: C0006349_00017.
(61) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/3 (1754-1774), bildid: C0006349_00133.
(62) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00058.
(63) =Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00069.
(64) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00085.
(65) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00102.
(66) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00125.
(67) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00196.
(68) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00084.
(69) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00097.
(70) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00114.
(71) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00140.
(72) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00177.
(73) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/4 (1775-1820), bildid: C0006350_00192.
(74) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/5 (1821-1872), bildid: C0006351_00156.
(75) = Släkten Flodqvist:

I.1) ERIC FLODQVIST, f 1817, skräddare i Ericsberg, Floda sn. – G m EVA LOTTA ANDERSDOTTER, f 1814 i Floda sn.(76)

Barn:

II.a) ERIC WILHELM FLODQVIST, f 1844 i Floda sn.(76)

II.b) ERIKA LOVISA FLODQVIST, f 29/5 1847 i Eriksberg, Floda sn, döptes 3/6, dotter av Skräddaren Eric Flodqvist och Hustru Charlotta Andersdotter. Faddrar: Måg. Eric Jacobsson i Krukmakarstugan, Hustru Anna Kellberg i Krukmakarstugan, Skogvakt. J. Lindén i Näshulte, H. Fredrika Norén i Näshulte. Bosatt 1900 i Juresta, Floda sn. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn. - G 21/7 1872 i Floda m KARL ERIK JONSSON, f 26/1 1838 i Juresta, Floda sn, döptes 28/1. Åbo i Juresta, Floda sn. Faddrar: Bonden Anders Andersson i Juresta, H. Anna Kajsa Nilsdotter i Juresta, Son. Anders Petter Olsson i Juresta, D. Anna Olsdotter i Stafäng. Bosatt 1900 i Juresta, Floda sn som hemmansägare där. Bosatt 1910 i Eneby, Floda sn som f.d. hemmansägare. (2)(3)(9)(10)(11)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(46)(69)(74)(75)

II.c) SOFIA AUGUSTA FLODQVIST, f 1856 i Floda sn.(77)

(76) = Folkräkning 1890, Södermanland, Floda. (Flodqvist, Eric, f 1817, rad 6).
(77) = Folkräkning 1880, Södermanland, Floda. (Flodqvist, Eric, f 1817, rad 36).
(78) = Folkräkning 1910, Södermanland, Sköldinge. (Jonsson, Lars Gustaf, f 1884, rad 13.
(79) = Folkräkning 1900, Södermanland, Sköldinge. (Jonsson, Lars Johan, f 1844, rad 37).
(80) = Folkräkning 1880, Södermanland, Sköldinge. (Jonsson, Lars Johan, f 1844, rad 2).
(81) = Folkräkning 1890, Södermanland, Sköldinge. (Jonsson, Mathilda, f 1850, rad 34).
(82) = Deras barn: 1. Hulda Mathilda Fredriksson, f 1877 i Sköldinge sn. 2. Erik Axel Fredriksson, 1881 i Sköldinge sn. 3. Carl Richard Fredriksson, f 1881 i Sköldinge sn. 4. Alma Maria Fredriksson, f 1884 i Sköldinge sn. 5. Gustaf Arvid Fredriksson, f 1890 i Sköldinge sn. 6. Julia Kristina Fredriksson, f 1893 i Sköldinge sn. 1890(men inte 1900) bodde i Åtorp, Sköldinge sn. Även Fredrik Fredrikssons moder Stina Cajsa Ersdotter, f 1815 i Julita sn.(81)(83)
(83) = Folkräkning 1900, Södermanland, Sköldinge. (Jonsson, Mathilda, f 1850, rad 35).
(84) = Folkräkning 1880, Södermanland, Floda. (Jansdotter, Kristina Charlotta, f 1840, rad 18).
(85) = Folkräkning 1890, Södermanland, Floda. (Jansdott., Krist. Charl., f 1840, rad 30).
(86) = Erik Olofsson, f 1725, är sannolikt son till bonden i Fårnäs, Stora Malm sn. Olof Persson, f 1692, och Anna Johansdotter, f 1693. Deras barn är bl.a. Jonas Olofsson, f 1727, och Anna Olofsdotter, f 6/4 1722 i Kalvshällen, Stora Malm sn., döptes 8/4. Faddrar: Anders Pettersson i Måstorp, Jonn Larsson i Hällen, Hustr. Brita Jonnsdotter i Hällen, Pig. Ingri Olofsdotter i Kalvshällen. De stämmer bra in med Anders Erikssons, f 1751 i Floda sn. faddrar. Anna Olofsdotter är dotter av Olof Ericsson i från Kalvshällen och dess hust. Karin Pärsdotter. Utredningen klar och bekräftad.(87)(88)
(87) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/4 (1749-1762), bildid: C0007526_00050.
(88) = Stora Malms kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11457/C/2 (1713-1726), bildid: C0007586_00090.
(89) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00204.
(90) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00193.
(91) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00022. 1750 är bägge 26 år. Erik Olofsson f 1722 enligt en annan källa!
(92) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00073.
(93) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/10258/E I/1 (1786-1861), bildid: C0006352_00019.
(94) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10258/F/1 (1779-1835), bildid: C0006353_00037.
(95) = Julita kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10497/C/2 (1734-1799), bildid: C0006816_00118.
(96) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00046.
(97) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00078.
(98) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00204.
(99) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00072.
(100) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00061.
(101) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00066.
(102) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00103.
(103) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/2 (1758-1767), bildid: C0006294_00157.
(104) = KERSTIN OLOFSDOTTERS släkt:

I.1) ERIC JONSSON, f ca 1650, d 1706 I Boda, Floda sn. Bosatt på Boda. – G m KARIN OLOFSDOTTER, f 1655, d 13/6 1742 i Boda, Floda sn.(129)

Barn:

II.a) OLOF ERIKSSON, f 1685, d 11/4 1765 i Boda, Floda sn. Bonde i Boda, Floda sn. – G m KERSTIN NILSDOTTER, f 13/7 1697 i Valfalla, Floda sn, d 22/11 1756 i Boda, Floda sn, dotter av Nils Andersson(f 1661, d 15/1 1729 i Valfalla, Floda sn; Innehade en gård i Hvalfalla, Floda sn; Föräldrar: Anders Andersson(f 1632, d 1716 i Solberga, Floda sn; Bonde på gården Solberga i Floda.) och Elin(f 1629, d 1716 i Solberga, Floda sn) och Ingrid Nilsdotter(f 1662; Föräldrar: Nils(Bosatt på Hvalfalla i Floda sn.) och NN NN).(103)(105)(108)(129)

Barn:

III.1) ERIK OLOFSSON, f 18/9 1722 i Valfalla, Floda sn, döptes 21/9, d 27/4 1780 i Doda, Floda sn. Faddrar: Jon Ersson i Bie, Anders Nilsson i Solberga, Hustru Brita Ersdotter ifrån Boda, Hustru Elin Nilsdotter i Solberga. Var gruvfogde över Hvalfalla gruvor samt innehavare av Boda efter sin far. – G m KARIN ERICSDOTTER, f 13/7 1734 i Slättfall, Floda sn, d 24/2 1816 i Boda, Floda sn, dotter av Eric Ericsson(f 1699, d 12/3 1783 i Slättfall, Floda sn; Var redan vid vigseln 1725 bosatt på en gård i Slättfall, där han blev bonde) och Kerstin Jonsdotter(f 2/10 1700 i Båresta, Floda sn, d 1/3 1775 i Slättfall, Floda sn; Föräldrar: Jonas Andersson och Kerstin Ericsdotter.(103)(105)(108)(129)

Barn:

IV.a) ANDERS ERICSSON, f 6/10 1772 i Boda, Floda sn. Bosatt som måg på svärföräldrarnas gård Öknaby i Floda, 1800-04, därefter övertog han Boda efter sin mor. (dottern Cajsa dock antecknad som född i Boda 1804). – G m BRITA JONSDOTTER, f 3/3 1777 i Öknaby, Floda sn, dotter av Jon Larsson(f 9/11 1735, d 7/5 1805 i Öknaby, Floda sn) och Kerstin Persdotter(f 1752, d 6/3 1812 i Öknaby, Floda sn).(129)

Barn:

V.1) CAJSA ANDERSDOTTER, f 19/2 1804 i Boda, Floda sn. Enligt födelseboken född på farmoderns gård Boda, enligt hfl född på morföräldrarnas gård i Öknaby. – G m ERIC ANDERSSON, f 17/7 1799 i Julita sn. Flyttade 1824 från Julita till gården Boda i Floda.(129)

Barn:

VI.a) ANNA ERICSDOTTER, f 14/7 1829 i Boda, Floda sn, d 20/9 1900 i Boda, Floda sn. – G m CARL JANSSON, f 19/2 1829 i Vässinge Näshulta sn, d 23/7 1914 i Boda, Floda sn, son av Jan Andersson(f 21/6 1795 i Vässinge, Näshultas n, d 24/9 1870 i Vässinge, Näshultas n; Brukade fädernegården Vässinge; Föräldrar: Anders Larsson och Anna Stina Nilsdotter) och Catharina Larsdotter(f 5/9 1796 i Smedstorp, Floda sn, d 28/10 1862 i Vässinge, Näshulta sn).(129)

Barn:

VII.1) ERIK CARLSSON, f 5/4 1859 i Floda sn, d 25/12 1906 i Boda, Floda sn. Brukade Boda i Floda (D). – G m JOHANNA MATHILDA PETTERSSON, f 12/3 1865 i Barrö, Näshulta sn, dotter av Per Eric Andersson(f 30/7 1836 i Barrö, Näshultas n; Arrenderade Barrö i Näshulta; Föräldrar: Anders Axelsson och Anna Persdotter) och Christina Charlotta Ericsdotter(f 7/9 1839 i Fäboda, Julita sn).(129)

Barn:

VIII.a) A N N A VICTORIA ERIKSSON, f 24/4 1886 i Boda, Floda sn, d 9/5 1912 i Sköldinge sn. – G m ERIK J O H A N LINDBERG, f 5/4 1887 i Slättfall, Floda sn, d 6/10 1961 i Storgatan 14, Sköldinge, son av Anders Lindberg(f 1852 i Floda sn, d 1930; Hemmansägare på Slättfall i Floda) och Sofia Pettersson(f 1852 i Floda sn, d 1938 i Floda sn).(129)

Barn:

IX.1) ERIK SIGFRID (S I G G E) LINDBERG, f 25/5 1908 i Slättfall, Floda sn, d 5/9 1985 i Torsbovägen 24J, Bie, Floda sn. Entreprenör i grävmaskinbranschen. – G m E D I T ERIKA LARSSON, f 12/9 1913 i Slåtterhult, Floda sn, d 16/1 2006 i Humlegården, Vingåker, Västra Vingåker sn, dotter av Lars Erik Larsson(f 30/7 1884 i Floda sn, d 8/12 1963 i Slåtterhult, Floda sn; Ägde Slåtterhult) och H i l m a Charlotta Lundin(f 26/7 1889 i Talltorp, Sköldinge sn, d 14/1 1977 i Stensättersg 39A, Katrineholm).(129)

VIII.b) M A T H I L D A CHARLOTTA ERIKSSON, f 18/1 1888 i Boda, Floda sn, d 8/2 1953 i Flen sn. – G m FRITZ VALFRID NORD, f 14/4 1894 i Julita sn, d 3/10 1975 i Florag 23, Flen sn.(129)

VIII.c) CARL A X E L ERIKSSON, f 18/9 1889 i Boda, Floda sn, d 18/4 1971 i Rosenberg, Flodafors, Floda sn. Hemmansägare på en gård i Boda efter föräldrarna. Lät för egna medel bygga Axel-i-Boda-vägen mellan Boda och Storkärrstugan samt bekostade sprängning av större sten på vägen mellan Bie och Biesta/Slättfall/Boda för att göra vägen rakare, den s.k. Axel-i-Boda-stenen. Ogift, men hade en dotter.(129)

VIII.d) ERIK A L B I N ERIKSSON, f 8/6 1892 i Boda, Floda sn, d 19/5 1970 i Kapellgatan 5 B, Katrineholm. – G m GERDA JANSSON, f 3/6 1896 i Österåker, Södermanland, d 8/2 1980 i Vasav 46, Katrineholm, dotter av Eric Jansson(f 1851 i Österåker; Arrendator på gården Bronäs i Floda) och Karin Andersdotter(f 1857 i Österåker).(129)

VIII.e) GUSTAF ARVID ERIKSSON, f 2/5 1894 i Boda, Floda sn, d 6/7 1976 i Pålstorpsgatan 13, Katrineholm. – G m M Ä R T A CHARLOTTA ANDERSSON, f 11/5 1903 i Ericsbergs säteri, Stora Malm sn, d 11/3 1989 i Trädgårdsg 7A, Katrineholm.(129)

VIII.f) OLOF GOTTFRID (O L L E) ERIKSSON, f 15/3 1896 i Boda, Floda sn, d 10/2 1966 i Slättfall, Floda sn. Lantbrukare på Långdal i Ärla och på släktgården Boda. – G m E D I T ELEONORA KRISTINA ERIKSSON, f 31/10 1913 i Näshultas n, d 5/5 1975 i Sjösänkan, Ärla sn.(129)

Barn:

IX.1) NN ERIKSSON.(129)

VIII.g) PER ALFRED ERIKSSON, f 1898 i Boda, Floda sn.(129)

VIII.h) SVEN ALGOT ERIKSSON, f 1900 i Boda, Floda sn.(129)

VIII.i) A N D E R S GUNNAR ERIKSSON, f 19/11 1902 i Boda, Floda sn, d 18/6 1971 i Kommunalhuset, Bie, Floda sn. Ägde Storkärrstugan i Floda. Flyttade på äldre dagar in till Bie. – G m NN PETTERSSON.(129)

Barn:

IX.1) NN ERIKSSON.(129)

IX.2) NN ERIKSSON.(129)

III.2) NILS OLOFSSON f 5/1 1726 i Boda, Floda sn, döptes 6/1. Faddrar: Olof Olsson i Granhed, Lars Larsson i Berga, Hustru Marit Ersdotter i Solida, P. Brita Olsdotter i Solberga.(103)(105)(109)

III.3) KARIN (CAJSA) OLOFSDOTTER, f 20/3 1729 i Boda, Floda sn, döptes 23/3, blind. Faddrar: Gruffogden Johan Holmberg, Anders Andersson ifrån Solida, Hustru Marit Nilsdotter ifrån Berga, P. Carin Jonsdotter ifrån Boda.(103)(105)(110)

III.4) INGRID OLOFSDOTTER, f 26/5 1736 i Boda, Floda sn, döptes 30/5. Faddrar: Pär Pärsson wid Walhalla Grufva, Dr. Anders Andersson ifrån Solida, Hustru Anna Andersdotter ifrån Boda, P. Carin Andersdotter ifrån Solida.(103)(105)(111)

III.5) OLOF OLOFSSON, f 5/2 1740 i Boda, Floda sn, döptes 10/2. Faddrar: Daniel Jonsson ifrån Slätfall, Dr. Eric ifrån Boda, Hustru Marit Pärsdotter ifrån Solberga, P. Brita Jonsdotter ifrån Boda.(103)(105)(112)

(105) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00078.
(106) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00089.
(107) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00085.
(108) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00046.
(109) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00061.
(110) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00072.
(111) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00103.
(112) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/2 (1715-1754), bildid: C0006348_00114.
(113) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/1 (1688-1715), bildid: C0006347_00045.
(114) = KARIN ANDERSDOTTERS släkt:

I.1) ARVID. Omnämd i kyrkoräkenskaperna i Floda 1654-64 som Arvid i Slättfall. – G m ANNA, f 1618, d 22/10 1711 i Slättfall, Floda sn.(129)

Barn:

II.a) ERIC ARVIDSSON, f 1638, d 1715 i Slättfall, Floda sn. – G m BRITA OLOFSDOTTER, f 1645, d 31/12 1729 i Slättfall, Floda sn.(129)

Barn:

III.1) MARIT ERICSDOTTER, f 1671 i Slättfall, Floda sn, d 1750. – G m JON DANIELSSON, f 1668, d 16/4 1758 i Slättfall, Floda sn, son av Daniel Bengtsson(f 1624, d 23/9 1722 i Slättfall, Floda sn; Verksam på Sättfall i Floda.) och NN NN. Efterträdde sin far på gården Slättfall.(129)

Barn:

IV.a) ERIC JONSSON, f 6/11 1699 i Slättfall, Floda sn, d 31/12 1731 i Slättfall, Floda sn. Ogift.(129)

IV.b) ANNA JONSDOTTER, f 26/5 1702 i Slättfall, Floda sn.(129)

IV.c) DANIEL JONSSON, f 1705 i Slättfall, Floda sn, d 17/8 1760 i Slättfall, Floda sn. Övertog Slättfall efter fadern. Efterträddes av systern Brita och hennes son Jon Ericsson 1760. – G m BRITA ERICSDOTTER.(129)

IV.d) BRITA JONSDOTTER, f 17/11 1709 i Slättfall, Floda sn, d 4/9 1774 i Slättfall, Floda sn. – G m ERIC ANDERSSON, f 20/10 1702 i Fagernäs, Floda sn, son av Anders Olofsson(f 1672, d 1/1 1753 i Fagernäs, Floda sn) och Brita Ericsdotter(f 1681, d 31/8 1737 i Fagernäs, Floda sn; Föräldrar: Eric Ericsson och NN NN). Finns mer uppgifter i källan om deras ättlingar(686 st).(129)

III.2) OLOF ERICSSON, f 1678 i Slättfall, Floda sn, d 1716 i Torsbo, Floda sn. Från 1701 och fram till 1707 var han måg på en gård i Stav, Floda. Därefter bonde på en gård i Torsbo i samma socken. – G m MARIT LARSDOTTER. Först gift dotter på Stav i Floda, från ca 1707 bosatt på Torsbo i samma församling.(129)

Barn:

IV.a) OLOF OLOFSSON, f 9/10 1711 i Torsbo, Floda sn, d 9/9 1776 i Baggetorp, Floda sn. Var vid vigseln dräng på Floda Prästgård. Bonde på Baggetorp i Floda efter sin svärfar. – G m KARIN ERICSDOTTER, f 30/6 1718 i Baggetorp, Floda sn, d 12/10 1783 i Baggetorp, Floda sn, dotter av Eric Persson(f 29/9 1688 i Banninge, Floda sn, d 29/3 1745 i Baggetorp, Floda sn; Kom till gården Kohagen från fädernegården Banninge vid vigseln. Senare efterträdde han sig hustrus släktingar på Baggetorp; Föräldrar: Per Jonsson och Marit.) och Elin Andersdotter(f 1689, d 30/1 1743 i Baggetorp, Floda sn; Föräldrar: Anders Olofsson och NN NN). Finns fler uppgifter i källan om deras ättlingar(444 st).(129)

II.b) ANDERS ARVIDSSON. – G 1:o m NN NN. – G 2:o m ANNA JONSDOTTER, f 1643, d 29/6 1725 i Slättfall, Floda sn.(129)

Barn i 1:a giftet:

III.1) JONAS ANDERSSON, f 1657, d 1733 i Slättfall, Floda sn. Bosatt på Slättfall i Floda. Bosatt som måg på Båresta i Floda, därefter bonde på Slättfall.– G m KERSTIN ERICSDOTTER, f 1658, d december 1712 i Slättfall, Floda sn. Troligen dotter på Båresta i Floda.(129)

Barn:

IV.a) ANDERS JONSSON, f 1685, d 26/12 1754 i Strängstorp, Floda sn, af lungsot 67 år gl. Innehade en gård i Slättfall. Bonde i Strängstorp. – G m ANNA PERSDOTTER, f 1698 i Aggarne, Floda sn. Dotter till Per Jonsson o h h Karin på Aggarne i Floda.(115)(116)(129)

Barn:

V.1) KARIN ANDERSDOTTER, f 1726 i Strängstorp, Floda sn, d 1757 i Strängstorp, Floda sn. – G m ERIC OLOFSSON, f 1724, d 1807. Innehade bl.a. gårdarna Juresta, Skarnhult och Slättfall i Floda. Om dem se släktutredningen KARLSSON ovan.(115)(129)

V.2) JON ANDERSSON, f 1731. – G m KARIN MATSDOTTER, f 1735.(115)

IV.b) KERSTIN JONSDOTTER, f 2/10 1700 i Båresta, Floda sn, d 1/3 1775 i Slättfall, Floda sn. – G m ERIC ERICSSON, f 1699, d 12/3 1783 i Slättfall, Floda sn. Var redan vid vigseln 1725 bosatt på en gård i Slättfall, där han blev bonde.(129)

Barn:

V.1) KARIN ERICSDOTTER, f 13/7 1734 i Slättfall, Floda sn, d 24/2 1716 i Boda, Floda sn. – G m ERIC OLOFSSON, f 28/9 1722 i Valfalla, Floda sn, d 27/4 1780 i Boda, Floda sn, son av Olof Ericsson(f 1685, d 11/4 1765 i Boda, Floda sn; Föräldrar: Eric Jonsson och Karin Olofsdotter) och Kerstin Nilsdotter(f 13/7 1697 i Valfalla, Floda sn, d 22/11 1756 i Boda, Floda sn; Föräldrar: Nils Andersson och Kerstin Nilsdotter). Var gruvfogde över Hvalfalla gruvor samt innehavare av Boda efter sin far.(129)

Barn i 2:a giftet:

III.2) MARIT ANDERSDOTTER, f 1669, d d 1691 i Slättfall, Floda sn. – G m JON JONSSON, d 1716 i Kulsta, Blacksta sn. Gift efter Marits död med MARIA MÅNSDOTTER. De hade barnen: 1. Måns Jonsson, f 1699 i Båsfall, Floda sn, 2. Per Jonsson, f 1696 i Biesta, Floda sn, 3. Karin Jonsdotter, f 1697 i Biesta, Floda sn, och 4. Lars Jonsson, f 1702 i Båsfall, Floda sn.(129)

Barn:

IV.a) JON JONSSON, f 7/8 1689 i Slättfall, Floda sn.(129)

IV.b) ERIC JONSSON, f 1/11 1691 i Slättfall, Floda sn. Bonde på Kulsta i Blacksta. – G m KARIN PERSDOTTER, f 20/9 1701 i Näsby, Blacksta, sn, dotter av Per Ericsson(f ca 1664, d 8/12 1736) och Karin Jönsdotter(f ca 1673, d 1742; Föräldrar: Jöns Andersson och Karin Olofsdotter).(129)

Barn:

V.1) ERIC ERICSSON, f 28/7 1731 i Kulsta, Blacksta sn, d 8/5 1810 i Fyrby Östergård, Blacksta . Flyttade som måg till gården Gryt, som han övertog efter svärfadern. Blev ca 1786 innehavare av Bjudby. – G 1:o m STINA ANDERSDOTTER, f 21/4 1734 i Bjudby, Blacksta sn, d 12/4 1771 i Gryt, Blacksta sn, dotter av Anders Nilsson(f 1690, d 29/12 1759 i Gryt, Blacksta sn; Flyttade som måg från Vävelsta, Husby-Oppunda till Gryt, Blacksta sn) och Maria Claesdotter(f 24/1 1698 i Gryt, Blacksta sn, d 1782 i Gryt, Blacksta sn; Föräldrar: Claes Olofsson och Ingrid Jonsdotter). – G 2:o m STINA LARSDOTTER, f 29/12 1754 i Nästorp, Floda sn, dotter av Lars Ragvalsson(f 26/7 1716 i Äng, Västra Vingåker sn; Flyttade 1745 från Malmberg i Floda till Nästorp i samma socken. Blev senare innehavare av gården Brunsta i Bettna; Föräldrar: Ragvald Nilsson och Brita Larsdotter) och Maria Matsdotter(f 1727). Finns mer uppgifter i källan om deras barn och ättlingar(84 st).(129)

(115) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Husförhörslängder, SE/ULA/10258/A I/1 (1749-1758), bildid: C0006293_00022.
(116) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10258/C/3 (1754-1774), bildid: C0006349_00156.
(117) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10258/F/1 (1779-1835), bildid: C0006353_00046.
(118) = Floda kyrkoarkiv (D-län), Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10258/F/1 (1779-1835), bildid: C0006353_00051.
(119) = Utredning av ERIK OLOFSSONS fäderne:

I.1) OLOF PERSSON, f 1692, d 1758, bonde i Fårnäs 1748. – G m ANNA JOHANSDOTTER, f 12/2 1693, d 7/10 1757 i Fårnäs, Stora Malm sn, begr. 16/10.(120)(121)(122)

Barn:

II.a) JONAS OLOFSSON, f 1727. Till Stockh. 1753.(120)(121)

II.b) DANIEL OLOFSSON, f 1730. Till Fållnäs 1754.(120)(121)

II.c) ANNA OLOFSDOTTER, f 1722. Till Håltorp 1754.(120)(121)

II.d) MARIA OLOFSDOTTER, f 1733. Till Håltorp 1754.(120)(121)

II.e) JOHAN OLOFSSON.(120)

(120) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/3 (1732-1749), bildid: C0007525_00050.
(121) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/4 (1749-1762), bildid: C0007526_00049.
(122) = Stora Malms kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11457/F/1 (1727-1808), bildid: C0007594_00068.
(123) = Stora Malms kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11457/C/1 (1691-1712), bildid: C0007585_00058.
(124) = Stora Malms kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11457/C/1 (1691-1712), bildid: C0007585_00054.
(125) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/1 (1700t), bildid: C0007523_00080.
(126) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/1 (1700t), bildid: C0007523_00092.
(127) = Stora Malms kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11457/A I/1 (1700t), bildid: C0007523_00022.
(128) = Mantalslängder 1642-1715 Södermanland, Stora Malm.
(129) = Geni.com. Källa: Jonas Arnell.
(130) = Källa: Martin Edgélius och Camilla Eriksson.
(131) = INGEBORG JÖNSDOTTERS släkt: Se källa (133).

I.1) JÖNS TORSTENSSON. – G m BRITA, f 1586, d 24/6 1666 i Tolfta, Lerbo sn.(129)(134)

Barn:

II.a) ERIC JÖNSSON, f ca 1616, d juni 1677 i Biesta, Lerbo sn. Bosatt på Biesta i Lerbo sn. – G m ELIN, f ca 1608, d januari 1673 i Biesta, Floda sn.(129)(134)

Barn:

III.1) ELIN ERICSDOTTER, f ca 1648, d maj 1675 i Kyrkan, Lerbo sn. – G m JON ANDERSSON KLOCKARE. Flyttade vid första giftermålet 1669 som Jon Andersson från Årdala socken till svärföräldrarnas gård Biesta i Lerbo. Verksam och bosatt vid Lerbo kyrka från senast 1674. (129)(134)

Barn:

IV.a) INGEBORG JONSDOTTER, f februari 1670 i Biesta, Lerbo sn, d 15/8 1748 i Haga, Lerbo sn. – G m ERIC JÖNSSON, f februari 1671 i Haga, Lerbo sn, d 19/3 1736 i Haga, Lerbo sn, son av Jöns Nilsson(f ca 1621, d mars 1701 i Haga, Lerbo sn; Bonde på Haga i Lerbo; Föräldrar: Nils Jönsson(f ca 1587, d januari 1683 i Backa, Lerbo sn; Bosatt på Backa i Lerbo.) och Elin Bengtsdotter(f ca 1597, d maj 1684 i Backa, Lerbo sn) och NN NN(f ca 1631, d september 1701 i Haga, Lerbo sn; Troligen dotter på Haga i Lerbo.). Finns enligt uppgifter i källa (129) 830 ättlingar.(129)(134)

IV.b) ELIN JONSDOTTER, f februari 1672 i Biesta, Lerbo sn.(129)(134)

IV.c) ANDERS JONSSON, f oktober 1674 i Kyrkan, Lerbo sn.(129)(134)

III.2) BRITA ERICSDOTTER. Dotter på Biesta i Lerbo sn. – G m PER OLOFSSON. Bosatt på Speteby i Lerbo sn.(129)(134)

Barn:

IV.a) OLOF PERSSON, f januari 1670 i Speteby, Lerbo sn.(129)(134)

IV.b) ERIC PERSSON, f februari 1673 i Speteby, Lerbo sn.(129)(134)

III.3) INGEBORG ERICSDOTTER. Dotter och hustru på Biesta, Lerbo sn. – G m PER ANDERSSON, f 1646, d 18/7 1717 i Biesta, Lerbo sn. Innehade en gård i Biesta, Lerbo sn.(129)(134)

Barn:

IV.a) ELLIKA PERSDOTTER, f 1678, d 1/10 1756 i Östra Vegred, Lerbo sn. Flyttade vid vigseln 1698 från Biesta, Lerbo till Östra Vegred. – G m OLOF JONSSON, f 1665, d 21/1 1753 i Östra Vegred, Lerbo sn. Bonde på Östra Vegred, Lerbo. Finns enligt uppgiter i källa (129) 136 ättlingar.(129)(134)

IV.b) ANDERS PERSSON, f 1681 i Biesta, Lerbo sn, d 15/5 1748 i Biesta, Lerbo sn. Innehade gården Biesta i Lerbo. – G m ANNA OLSDOTTER, f 18/5 1688 i Hjulesta, Floda sn, d 1769 i Biesta, Lerbo sn, dotter av Olof Persson(Bosatt på Hjulesta i Floda (D).) och Karin Olofsdotter. Finns enligt uppgifter i källa (129) 322 ättlingar.(129)(134)

II.b) ANNA JÖNSDOTTER, f 1614, d 2/5 1674 i Navesta, Lerbo sn. – G m GÖTTER. Troligen bosatt på en gård i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

Barn:

III.1) LARS GÖTTERSSON, f 1642, d 15/5 1695 i Navesta, Lerbo sn. Bosatt på en gård i Navesta, Lerbo. – G 1:o m KARIN ANDERSDOTTER, f 1648, d 2/5 1674 i Navesta, Lerbo sn. – G 2:o m SIGRID ARVIDSDOTTER. Bosatt på en gård i Navesta, Lerbo.(129)(134)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) ANDERS LARSSON, f 28/1 1674 i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

Barn i 2:a giftet:

IV.b) LARS LARSSON, f 27/4 1677 I Navesta, Lerbo sn, d 9/2 1679 i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

IV.c) JÖNS LARSSON, f 25/3 1679 i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

IV.d) ERIC LARSSON, f 15/4 1682 I Navesta, Lerbo sn, d 11/6 1682 i Navesta, Lerbo sn, 8 veckor gl.(129)(134)

IV.e) NN NN, f 24/4 1684 i Navesta, Lerbo sn, d 24/4 1684 i Navesta, Lerbo sn, 1 dag gl.(129)(134)

IV.f) PER LARSSON, f 24/4 1687 i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

IV.g) SIGRID LARSDOTTER, f 1/5 1690 i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

III.2) ANNA GÖTTERSDOTTER. Bosatt på en gård i Navesta, Lerbo sn.(129)(134)

II.c) INGEBORG JÖNSDOTTER, f 1628, d 24/3 1711 i Tolfta, Lerbo sn. – G m BONDE OLOFSSON, f 1628, d 1683 i Tolfta, Lerbo sn. Innehade Tolfta i Lerbo. Idag kallas gården Gustafsvik. Om hennes ättlingar se källa (133).(129)(134)

(132) = ANNA ERIKSDOTTERS släkt:

I.1) ANNA (ANNICA) ERIKSDOTTER, f 13/10 1755 i Slättfall, Floda sn, döptes 19/10, d 24/10 1835 i Hökhult, Floda sn. Faddrar: Soldaten Joh. Flodman, Eric Ersson i Slättfall, Hustr. Cherstin Pärsdotter i Slättfall, Pig. Ingrid Larsdotter i Slättfall. Flyttade 1816 från Juresta till sonen i Hökhult. – G m NILS NILSSON, f 26/3 1749 i Västra Flen, Floda sn, d 11/8 1830 i Hökhult, Floda sn, son av Nils Andersson(f 1704, d 1776; Kom vid giftermålet 1734 från Näset i Näshulta. Innehade gården Västra Flen i Floda) och Karin Olofsdotter(f 1705, d 2/7 1788 i Stora Flen, Floda sn; Dotter av Olof Nilsson, f 1674, bonde på Västra Flen i Floda, och Anna Larsdotter, 1674, d 1759 i Västra Flen, Floda sn; Hon var blind i slutet av sitt liv.). Övertog V Flen efter sin far, ägde även Hökhult 1/4 mtl, L Skarnhult 1/8 mtl och Juresta 1/4.(55)(56)(57)(60)(129)(132)

Barn:

II.a) ANNA CAJSA NILSDOTTER, f 27/4 1778 i Stora Skarnhult, Floda sn, d 21/3 1875 i Juresta, Floda sn. Ärvde Juresta. – G 1:o m LARS ERICSSON, f 5/2 1773 i Väsby, Floda sn, d 20/6 1814 i Lilla Skarnhult, Floda sn, son av Eric Ericsson(f 1741 i Floda sn, d 27/3 1808 i Öknaby, Floda sn; Dräng i Juresta vid giftet 1765) och Ingeborg Larsdotter(f 2/8 1748 i Väsby, Floda sn, d 29/4 1825 i Öknaby, Floda sn; Föräldrar: Lars Persson, f 1713, d 1750, och Anna Jonsdotter, f 1712; Piga i Väsby vid giftet 1765). Faddrar: Lars Ericsson på Hagtorp, dr Olof Jonsson på Picke, h Anna Andersdotter på Väsby och p Cajsa Andersdotter ibm. Till Banninge 1788, pter Väsby från Hökhult, står som son på Väsby vid vigseln 1798. Övertog Lilla Skarnhult efter sin svärfar 1809. – G 2:o m ANDERS ANDERSSON, f 30/10 1788 i Juresta, Floda sn, d 14/1 1858 i Juresta, Floda sn, son av Anders Bengtsson(f 8/3 1749 i Valfalla, Floda sn, d 12/11 1794 i Juresta, Floda sn; Bonde på Juresta efter sin bror Eric vid sitt giftermål 1782; Föräldrar: Bengt Andersson och Karin Ericsdotter) och Stina Ericsdotter(f 24/3 1752 i Eneby Östergård, Floda sn, d 14/9 1818 i Juresta, Floda sn; Föräldrar: Eric Persson och Lisken Werner). Blev 1816 innehavare av svärföräldrarnas gård i Juresta, som var Anders födelsegård. Han blev även ägare till gårdarna Göttersta 1827 och Juresta Östergård 1848. (129)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ANNA LARSDOTTER, f 4/11 1799 i Hökhult, Floda sn.(129)

III.2) BRITA KAJSA LARSDOTTER, f 28/7 1805 i Hökhult, Floda sn, d 19/3 1893 i Alm nr 1, Stora Mellösa sn. När hon var i nioende månaden med sonen Lars Johan blev hon änka på gården Bålsta i Yttergran i Uppland. Hon företog sig genast en flytt med sina två barn tillbaka till fädernegården Juresta i Floda i Södermanland, där hon födde sin son. – G 1:o m ERIC JONSSON, f 17/5 1802 i Öknaby, Floda sn, d 6/3 1885 i Banninge, Floda sn, son av Jon Ericsson(f 30/10 1760 i Öknaby, Floda sn, d 5/5 1840 i Juresta, Floda sn; Föräldrar: Eric Jonsson och Kerstin Ericsdotter) och Catharina Persdotter(f 1773 i Mellösaby, Lilla Mellösa sn, d 1/5 1812 i Ålsätter, Floda sn; Föräldrar: Per Olofsson och Brita Eriksdotter). Döpt 18/5. Faddrar: Jon Larsson o h h Maja Ericsdotter på Öknaby, dr Lars Larsson ibm och p Kerstin Jonsdotter ibm. Från Juresta 1819 till Anders Andersson på Sisslartorp, återvände 1821 till föräldragården Juresta, blev 1828 innehavare av Banninge efter sin förste svärfar. – G 2:o m ERIC BERILSSON. – G 3:o m LARS LUNDQVIST, f 30/6 1807 i Göttersta Storgård, Floda sn, d 5/12 1836 i Bålsta Norrgård, Yttergran, Uppsala län, son av Anders Larsson(f 30/6 1783 i Göttersta Storgård, Floda sn; Föräldrar: Lars Andersson och Brita Olofsdotter) och Catharina Jonsdotter(f 7/1 1784 i Juresta, Floda sn, d 31/3 1849 i Mogetorp, Floda sn; Föräldrar: Jonas Ericsson och Anna Ericsdotter). Var först bosatt som gift son på Göttersta Storgård, fick 1831 tjänst som rättare på Torslunda gård i Haga (AB), från 1834 och sina sista två år i livet var han bosatt som gift dräng på Bålsta Norrgård i Yttergran (C).(129)

Barn i 3:e giftet:

IV.a) ANDERS LUNDQUIST, f 13/5 1830 i Göttersta Storgård, Floda sn, d ca 1912 i California, USA(Begravningsort: Middletown Cemetery, Middletown, Lake, California, USA). Efter faderns död återvände han med modern och systern från Uppland till mormodern på Juresta i Floda, flyttade 1844 in hos sin morbror Eric Larsson på Eneby. Blev 1851 elev på lantbruksskolan Väderbrunn i Bergshammar, efter examen 1853 fick han tjänst som rättare på Gammelstad i Kila. Samma tjänst hade han därefter på Vallby i Håbo-Tibble (C) 1854, på Aske i Håtuna (C) 1856. År 1857 kom systern Anna Sophia dit från Floda för att förestå hans hem. Bägge flyttade 1860 till Ekeby i Danderyd. Fick 1862 tjänst som inspektor på Svalnäs och Storboda i Danderyd, skrevs därefter som baptist. Gifte sig samtidigt och systern lämnade honom för att flytta in till Stockholm. Anders blev 1864 arrendator på svärfaderns gård Kullen i Danderyd, ägare till den efter svärfaderns död 1868. Blev 1874 ägare till Sundby gård i Dunker (D). Familjen var 1877-78 bosatt i Eskilstuna, därefter åter på sin gård Sundby. Emigrerade 6/9 1881 till USA. – G m CHARLOTTE WESTBERG, f 14/12 1844 i Sverige, d ca 1922 i California, USA(Begravningsort: Middletown Cemetery, Middletown, Lake, California, USA), dotter av Per Westberg(Ägare till Kullens gård i Danderyd) och Margareta Thunström.(129)

Barn:

V.1) ELIN LUNDQUIST, f 12/8 1863 i Svalnäs och Storboda, Danderyd, Stockholms län, d 3/1 1943 i Sacramento, California, USA. Flyttade med fadern till USA 6/9 1881. – G 1:o m HENRY AXEL LINDBLOM, f ca 1856 i Sverige. – G 2:o m B R O R OSCAR LEONARD SÖDERHJELM, f 11/7 1866 i Sverige, d 1931 i California, USA, son av Brukspatron Lars Johan Axel Söderhielm(f 1836, d 1919; Föräldrar: Gustaf August Söderhielm och Christina Charlotta Sollander) och Johanna Gustava Wilhelmina Thunström(f 1832, d 1903; Gift 1861). Verksam i Kalifornien. Tillhörde adliga ätten n:o 1306, med ursprung på gården Fogelö i Stora Malm sn i Södermanland.(129)

Barn i 2:a giftet:

VI.a) CECILIA SÖDERHJELM.(129)

V.2) JOEL LUNDQUIST, f 6/5 1865 i Kullen, Danderyd, Stockholms län. Flyttade 10/5 1881 med modern till USA.(129)

V.3) LEVI LUNDQUIST, f 1/8 1867 i Kullen, Danderyd, Stockholms län. Flyttade 10/5 1881 med modern till USA.(129)

V.4) JULIA LUNDQUIST, f 13/7 1869 i Kullen, Danderyd, Stockholms län. Flyttade 10/5 1881 med modern till USA.(129)

V.5) RUBEN LUNDQUIST, f 9/3 1871 i Kullen, Danderyd, Stockholms län, d 3/11 1871 i Kullen, Danderyd, Stockholms län.(129)

V.6) HENNING LUNDQUIST, f 1/9 1872 i Kullen, Danderyd, Stockholms län, d 1932 i California, USA(Begravningsort: Middletown Cemetery, Middletown, Lake, California, USA). Flyttade med modern till USA 10/5 1881.(129)

V.7) DAVID LUNDQUIST, f 1/7 1875 i Sundby Gård, Dunker, Södermanlands län. Flyttade med modern till USA 10/5 1881.(129)

V.8) K A L E B LEONARD LUNDQUIST, f 11/9 1877 i Sundby Gård, Dunker, Södermanlands län, d 13/10 1956 i Elko, Eureka, Nevada, USA(Begravningsort: Elko, NV, USA). Flyttade 10/5 1881 till USA. – G m IRMA D. COTTRELL, f 7/10 1879 i Conta Costra, California, USA, d 15/9 1949 i San Francisco, California, USA, dotter av Silas Cottrell(f augusti 1831 i Greene, Ohio, USA, d 18/7 1920 i Lake, California, USA; Föräldrar: Thomas Cottrell och Susannah Ogan) och Hattie E. Macklin(f juli 1856 i California, USA, d 14/11 1938 i Saint Helena, Napa, California, USA).(129)

Barn:

VI.a) NORMA OLIVE LUNDQUIST, f 28/10 1897 i Middletown, Lake, California, USA, d 19/9 1960 i Kansas City, Wyandotte, Kansas, USA. – G m RAYMOND JAMES HOEFLING, f 4/1 1897 I Kansas City, Wyandotte, Kansas, USA, d ca 1953 i Parsons, Labette, Kansas, USA.(129)

VI.b) LEONARD COTTRELL LUNDQUIST, f 3/1 1899 i Lake, California, USA, d 7/2 1944 i San Francisco, California, USA.(129)

VI.c) HAROLD J. LUNDQUIST, f 1/8 1902 i Lake, California, USA, d 17/7 1972 i Los Angeles, Los Angeles, California, USA.(129)

VI.d) ALBERT LUNDQUIST, f ca 1905 I California, USA.(129)

VI.e) ALICE VIOLA LUNDQUIST, f ca 1906 i San Francisco, California, USA. – G m EDWARD JOSEPH RYAN, f 15/3 1907 i Nevada City, Nevada, California, USA, d 9/2 1973 i Forestville, Sonoma, California, USA.(129)

VI.f) VIRGIL A. LUNDQUIST, f 6/4 1909 i San Francisco, San Francisco, California, USA, d 30/12 1971 i Benicia, Solano, California, USA. – G m IONE GLADYS GILLEN, f 4/11 1910 i California, USA, d 11/10 1948 i San Mateo, San Mateo, California, USA.(129)

VI.g) ENID DOROTHY LUNDQUIST, f 28/2 1912 i San Fransisco, California, USA, d 26/2 1997 i Lakewood, Los Angeles, California, USA. – G m RAYMOND MILLER, f ca 1904.(129)

VI.h) CLAIRE VIVIAN LUNDQUIST, f 6/8 1915 i San Francisco, San Francisco, California, USA, d 1/7 1991 i Napa, Napa, California, USA. – G m AL NORTHRUP.(129)

VI.i) BEATRICE E. LUNDQUIST, f 1/10 1916 i San Francisco, California, USA, d 27/7 1976 i San Mateo, California, USA. – G m EARL L. KRISTENSEN, f 31/12 1906 i California, USA, d 10/11 1970 i San Francisco, California, USA.(129)

V.9) VICTORIA LUNDQUIST, f 17/9 1883 i Big Springs, Union, SD, USA, d 1970.(129)

IV.b) GUSTAF R E I N H O L D LUNDQVIST, f 28/4 1832 i Torslunda, Haga, Stockholms län., d 29/5 1833 i Torslunda, Haga, Stockholms län.(129)

IV.c) ANNA S O F I A (SOFI) LUNDQVIST, f 13/5 1834 i Bålsta Norrgård, Yttergran, Uppsala län. Kom 1836 med modern och brodern Anders till mormodern på Juresta i Floda. Hon flyttade 1857 till brodern Anders på Aske i Håtuna för att förestå hans hushåll, följde med honom till Danderyd 1860, då han gifte sig 1862 flyttade hon till Stockholm. Var 1890 föreståndare för bruksläkare Gustaf Julius Strömbergs hem i Finspång.(129)

IV.d) LARS JOHAN LUNDQVIST, f 28/12 1836 i Juresta, Floda sn, d 10/1 1899 i Alm, Stora Mellösa sn. Faddrar: mågen Johan Larsson på Göttersta Storgård, h Ingrid Larsdotter på Juresta, handelsbokhållare Olof Flodin i Nyköping och dottern Anna Stina Ericsdotter på Hökhult. Uppgifter om Lars Johan, nedtecknade av dottern Anna på 1950-talet: ”” Min far Lars Johan Lundqvist född 28 dec. 1836 och dog den 10 jan 1899. Han kom i unga år till grosshandlare Flodin i Örebro ( som var halvbror till farmor) . Började affär i Örebro 1856 med Carl Holm som kompanjon. De slutade troligen i Örebro 1864 och började med diverseaffär på landet. L.J. Lundqvist köpte Alm St. Mellösa troligen av en byggmästare Björn och Carl Holm köpte Åkerslund i Lännäs s.n.. Min far fick ärva Carl Holm när han dog 5 jan 1882, han hade inga anförvanter, Carl Holm skrev sitt testamente när han var bosatt på Åkerslund 28 maj 1878, då hade de varit kompanjoner 22 år. Carl Holm byggde Karlsholm och bodde där de sista åren. Far köpte gården i Resta av en herr P.S. Carlsson, 50 tunnl. Åker, något skog samt diverseaffär . Han köpte också affären vid Thorsborg av Anton Lindgren den 10. 3 1896, Ävenså arrenderade han Göksholm en väderkvarn ( Sandåker kvarn). I Örebro var far med och bildade den första Skarpskytteföreningen den 4 april 1862. Han var troligen med i någon sångkör som gav konserter på theatern, År 1869 hade min far en hushållerska som hette Karin, då var farbror Anders och hans äldsta dotter Elin ( 6-7 år) och hälsade på vid Alm, sedan kom mor till Alm 1870 och året därpå gifte far och mor sig 1871. Alm var endast 10 tunnland jord samt diverseaffär. Efter Hjälmaressänkningen köpte far hemängen samt jord ute vid kärret 1 mil från Resta gården. Ja, nog hade de mycket att se till, affärer vid Alm, Resta, Thorsborg o Karlsholm, samt lantbruk på 2 ställen. Vid Alm där vi alla 8 syskonen äro födda var handelsbiträde o guvernant, 2-3 pigor och drängar, så vi voro ett hushåll på 15-16 personer. Far lät sätta upp telefonledningen Örebro – Mellösa troligen 1886-1887. Då hade vi växeln hemma att sköta, det var ett spring emellan den och köket, ty det var ingen anställd telefonissa, när det var så få abonenter , 6-7 st i början. Den 7 okt 1895 sattes växeln upp hos min Moster Anna och hon skrev kontrakt att hon skulle sköta den, vilket hon gjorde till år 1923. Far och mor voro mycket omtänksamma och hjälpte både farmor och mormor, Moster Anna och faster Sofi, som bodde vid Resta eller Karlsholm. När mor blev änka vid 53 års ålder flyttade hon till Resta gården, som då var hennes. Hon låg till sängs de sista åren av ålderdomssvaghet och dog okt 1934. Bröderna Oskar och Adrian ( till Anna Blomberg) köpte Alm och Thorsborg av oss syskon, när far var död." – G m BRITA CAJSA ERICSSON, f 31/1 1846 i Lännäs. Örebro län, d 30/10 1934 i Resta, Stora Mellösa sn, dotter av Eric Persson(f 12/2 1811, d ca 1858) och Anna Cathrina Persdotter(f 21/12 1813 i Walla ägor, Glanshammar, Närke, d 12/12 1889 i Sverige).(129)

Barn:

V.1) ALMA KATHRINA LUNDQVIST, f 1/1 1872 i Alm, Stora Mellösa sn, d 1/1 1946. Ägde en fotoateljé i Stora Mellösa. – G m JOHAN ERIK PALMÉR., f 30/4 1878 i Stora Mellösa sn, d 30/9 1948 i Hamngatan, Syockholm, Klara. ar 1900 handelsföreståndare hos sin blivande svåger Oscar i Alm, Stora Mellösa. (129)

V.2) ANNA LUNDQVIST, f 4/1 1873 i Alm, Stora Mellösa sn, d 5/11 1951 i Brunnsjötorp, Axberg, Örebro län. – G m WICTOR BLOMBERG, f 6/4 1870 i Rännelanda Steg, Högsäter, Dalsland, d 15/12 1934, son av Jonas Assmundsson Blomberg(f 28/10 1820, d 10/4 1895) och Ingeborg Andersdotter(f 4/4 1834, d 9/4 1899).(129)

Barn:

VI.a) A-B BLOMBERG(dotter), f 30/8 1910 i Örebro, d 27/4 2002 i Dragonvägen 10, Finspång, Risinge sn. – G m K-G LINDBLOM, f 22/9 1913 i Gävle, d 30/1 2003 i Finspång, Risinges n, son av Lars Fredrik Lindblom(f 12/2 1858 i Tierp Markarbo, Tierp, Västland, Uppsala län, d 1932; Föräldrar: Lars Johan Larsson och Johanna Andersdotter) och A n n a M a r i a Elisabeth Lindfors(f 1/1 1869, d 31/8 1955 i Gävle; Föräldrar: Johan Erik Lindfors och Anna Jansdotter).(129)

Barn:

VII.1) E LINDBLOM(dotter). – G m NN SOBOTKA.(129)

VII.2) NN LINDBLOM(son). – G m KARIN NN.(129)

VII.3) LARS-OWE LINDBLOM. – G m NN NILSSON.(129)

Barn:

VIII.a) MARCUS LINDBLOM.(129)

V.3) SOFIA LUNDQVIST, f 1873, d juni 1873, 21 veckor gl.(129)

V.4) CARL O S K A R LUNDQVIST, f 1/4 1874 i Alm, Stora Mellösa sn, d 10/10 1965 i Alm, Stora Mellösa sn. Övertog faderns affärsrörelse tillsammans med brodern Johan Adrian. – G m G E R D A CAROLINA ELISABET PETRÉE, f 23/5 1878 i Stora Mellösa sn, d 19/8 1961 i Alm, Stora Mellösa sn.(129)

Barn:

VI.a) RAGNAR LUNDQVIST, f 8/9 1901 i Alm, Stora Mellösa sn, d 26/4 1990 i Djäknebergsgatan 15A, Västerås Lundby, Västmanlands län. Var ogift.(129)

VI.b) STIG TORSTEN LUNDQVIST, f 21/11 1904 i Alm, Stora Mellösa sn, d 9/6 1987 i Mellsavägen 7, Stora Mellösa sn, Örebro län. – G m ALICE VIOLA SUNDSTRÖM, f 15/12 1911 i Nävekvarn, Tunaberg sn, d 24/9 1998 i Mällsavägen 6C, Stora Mellösa sn.(129)

VI.c) OSCAR H I L D I N G LUNDQVIST, f 7/8 1909 i Alm, Stora Mellösa sn, d 15/10 1973 i Floragatan 7, Stora Mellösa sn. Var ogift.(129)

VI.d) R O L F FRITIOF LUNDQVIST, f 21/2 1911 i Alm, Stora Mellösa sn, d 31/1 1984 i Mällsavägen 7, Stora Mellösa sn. Var ogift.(129)

V.5) JOHAN A D R I A N LUNDQVIST, f 4/3 1876 i Alm, Stora Mellösa sn, d 12/7 1914. Var 1900 delägare i familjens affärsrörelse på Alm i Stora Mellösa.(129)

V.6) MARIA ELISABET LUNDQVIST, f 27/9 1878 i Alm, Stora Mellösa sn, d 1/2 1960 i Resta, Stora Mellösa sn. Var ogift.(129)

V.7) LAURENTIUS THEODOR LUNDQVIST, f 18/1 1881 i Alm, Stora Mellösa sn, d ca 1931 i San Francisco, San Francisco, CA, USA. Var 1900 handelsbiträde i brödernas affärsrörelse i Stora Mellösa.(129)

V.8) ERIK W A L D E M A R LUNDQVIST, f 23/1 1886 i Alm, Stora Mellösa sn, d 15/4 1964 i Sigridsro, Södertälje. Var som nygift arrendator på Resta i Stora Mellösa. – G m SIGRID HAAG, f 21/12 1885 i Halmstad, Hallands län, d 3/6 1965 i Svedjevägen 5, Södertälje, Stockholms län.(129)

Barn:

VI.a) O L O F WALDEMAR LUNDQVIST, f 22/5 1908 i Resta, Stora Mellösa sn, d 21/2 1980 i Hästskovägen 9, Strängnäs Domkyrkoförsamling. – G m ANNA MARGARETA VESTERLUND, f 14/1 1915 i Säbrå, Västernorrlands län, d 29/1 2008 i Härnösand, Västernorrlands län.(129)

V.9) AGNES I N G E B O R G LUNDQVIST, f 15/11 1890 i Alm, Stora Mellösa sn, d 10/9 1968 i Resta, Stora Mellösa sn. – G m ERIK MAURITZ OLSSON, f 14/5 1891 i Norrbyås, Örebro, d 9/4 1964 i Resta, Stora Mellösa sn. Hemmansägare på Resta. (129)

Barn:

VI.a) NN OLSSON(dotter). – G m KARL HERMAN RAGNAR CARLSSON, f 29/9 1917 i Hidinge, Örebro län, d 22/11 2002 i Ekhagagatan 1E, Fjugesta, Knista sn.(129)

Barn:

VII.1) SONJA B I R G I T T A CARLSSON. – G m NN LEWIS.(129)

III.3) INGEBORG LARSDOTTER, f 24/11 1808 i Hökhult, Floda sn.(129)

III.4) ERIC LARSSON, f 18/12 1812 i Lilla Skarnhult, Floda sn.(129)

Barn i 2:a giftet:

III.5) ANDERS ANDERSSON, f 6/6 1816 i Juresta, Floda sn, d 12/9 1884 i Juresta, Floda sn. Var 1845-47 lantbrukare på Jurestas granngård Göttersta, därefter på Juresta efter sin far. – G m MARIA ELISABETH (M A J A S T I N A) OLOFSDOTTER, f 22/8 1817 i Fogelsund, Bettna sn, d 16/4 1891 i Juresta, Floda sn, dotter av Olof Ericsson(f 7/9 1790 i Södra Granhed, Floda sn, d 1850 i Juresta Boställe, Floda sn; Föräldrar: Eric Persson och Kersin Andersdotter) och Cajsa Andersdotter(f 20/12 1790 i Eneby, Floda sn, d 1863 i Juresta Boställe, Floda sn; Föräldrar: Anders Johansson och Brita Jonsdotter).(129)

Barn:

IV.a) C A R L JOHAN ANDERSSON, f 28/1 1850 i Juresta, Floda sn, d 1928 i Juresta, Floda sn. Efterträdde fadern på släktgården i Juresta. Överlämnade den 1925 till sonen Herman. – G m J O H A N N A MARIA ERICSDOTTER, f 25/6 1852 i Öknaby, Floda sn, d 1925 i Juresta, Floda sn, dotter av Eric Larsson(f 5/10 1827 i Bromma, Västra Vingåker: Föräldrar: Lars Ericsson och Anna Andersdotter) och Maja Cajsa Ericsdotter(f 20/10 1814 i Öknaby, Floda sn; Föräldrar: Eric Jonsson och Lisa Ericsdotter). – G 2:o m MARIA CHRISTINA JONSDOTTER, f 1842 (129)

Barn i 1:a giftet:

V.1) KARL H E R M A N ANDERSSON, f 15/1 1892 i Juresta, Floda sn, d 23/1 1966 i Juresta, Floda sn. Examen från Åsa Folkhögskola, efterträdde sin far på Juresta 1926. Styrelseledamot i Floda sockens ekonomiska föreningar. – G 1:o m J E N N Y MARGARETA HEDLUND, f 21/4 1901 i Stenbylund, Björkvik sn, d 30/5 1989 i Juresta, Floda sn.(129)

Barn:

VI.a) NN ANDERSSON. – G m ERIK A R N E ANDERSSON, f 3/9 1925 i Julita sn, d 19/6 1973 i Stallgårdsvägen 43, Katrineholm, son av Oskar Andersson och Astrid Elisabet Andersson(Föräldrar: Carl August Andersson och Anna Albertina Sander).(129)

Barn:

VII.1) NN ANDERSSON. – G m NN LARSSON, son av Harry Larsson och NN Enocksson.(129)

Barn:

VIII.a) NN LARSSON. – G m NN NORESSON.(129)

VIII.b) NN LARSSON.(129)

VIII.c) NN LARSSON.(129)

VI.b) NN ANDERSSON. – G m NN WALFRIDSSON.(129)

VI.c) NN ANDERSSON. – G m NN ANDERSSON.(129)

Barn:

VII.1) NN ANDERSSON.(129)

V.2) HILDUR M A R I A ELISABETH ANDERSSON, f 9/8 1895 I Juresta, Floda sn, d 2/2 1976 i Kvarngatan 5, Gnesta. – G m O L O F ERIK KIND, f 8/7 1891 i Roglösa, Östergötland, d 13/1 1963 i Kvarngatan 5, Gnesta. Kom till Floda som arrendator på Vegersbergs säteri, flyttade 1927 till Gnesta, där han startade företaget O.E. Kinds åkeri. Från 1928 ingick även Shells bensinnederlag i Södertälje i hans företag.(129)

Barn:

VI.a) NN KIND. – G m NN GUSTAFSSON.(129)

Barn:

VIII.a) NN KIND. – G m NN GUSTAVSSON.(129)

VIII.b) NN KIND.(129)

Barn i 2:a giftet:

V.3) ANNA C A R O L I N A JONSSON, f 10/11 1867, d 4/12 1950 i Zetterbergsgatan 23, Eskilstuna Fors. – G m NN CARLSSON, d 17/5 1906.(129)

IV.b) NN ANDERSSON. – G m NN ANDERSDOTTER, dotter av Anders Jonsson och NN Jansdotter.(129)

Barn:

V.1) NN JURELL. – G m NN GUSTAFSSON, dotter av Anders Wilhelm Gustafsson och Johanna Catharina Andersson.(129)

Barn:

VI.a) NN JURELL. – G m CARL GUSTAF SMITTERBERG, f 12/3 1900 i Bunge, Gotland, d 1/2 1979 i Spitelgatan 5, Visby, Gotland, son av Carl Fredrik David Smitterberg och Elisabeth Löfvenberg.(129)

VI.b) NN JURELL. – G m A G N E S VICTORIA STRANDBERG, f 7/2 1911 i Västra Tollstad, Östergötland, d 9/11 1977 i Kungsholms kyrkoplan 6, Kungsholm, Stockholm.(129)

V2) NN JURELL. – G m C L A R A CHARLOTTA ÅKERLUND, f 13/6 1871 i Kvillinge, Östergötland, d 9/10 1943 i Oxelösund, Södermanland, dotter av Claes U l r i k Åkerlund(f 7/8 1839 i Rom, Östra Vingåker; Var från 1878 innehavare av Genne kvarn i Östra Vingåker, blev omkring 1900 fastighetsägare i Katrineholm.) och Carolina Wilhelmina (K a r i n) Kjell. Var halvsyster med svågern Anders Jurells fru Agnes Jurell. (129)

Barn:

VI.a) S V E N AUGUST JURELL, f 4/2 1902 i Boglösa, Uppsala, d 30/6 1960 i De Geersgatan 8, Skeppsholm, Stockholm. Bosatt och verksam i Stockholm. – G m EDITH M Ä R T H A LINNEA HJELM, f 19/8 1904 i Bodens kbfd, Norrbotten, d 15/9 1993 i De Geersgatan 8, Oscar, Stockholm.(129)

Barn:

VII.1) NN JURELL. – G m NN SUNDSTRÖM.(129)

Barn:

VIII.a) NN JURELL.(129)

VIII.b) NN JURELL. – G m NN SANDLUND.(129)

Barn:

IX.1) NN SANDLUND JURELL.(129)

IX.2) NN SANDLUND JURELL.(129)

VIII.c) NN JURELL. – G m NN PETTERSSON.(129)

VI.b) KLAS ANDERS V I K I N G JURELL, f 3/5 1903 i Nyköping, d 26/10 1925 i Oxelösund.(129)

VI.c) B E R T I L ARVID JURELL, f 6/11 1904 i Boglösa, Uppsala, d 14/12 1984 i Ormängsgränd 10D, Vällingby. – G m A N N A VIOLA OLSSON, f 13/6 1901 i Berg, d 7/11 1985 i Ormängsgränd 10D, Vällingby. (129)

VI.d) E L L A CHARLOTTA ELISABET JURELL, f 23/4 1906 i Boglösa, Uppsala, d 31/12 1976 i Lagmansgatan 8C, Härlanda, Göteborg. – G m ANDERS T U R E JULIUS JOHANSSON, f 30/3 1897 i Dals-Ed, Älvsborg, d 23/9 1971 i Lagmansgatan 8C, Härlanda, Göteborg. Verksam i Göteborg.(129)

VI.e) CARL G Ö S T A JURELL, f 27/12 1909 i Boglösa, Uppsala, d 12/7 1996 i Skiftesvägen 3, Storvreta, Ärentuna, Uppsala. Överkonstapel vid polisen i Göteborg. – G 17/12 1939 m E I V O R CLARA EVELYN SPENS, f 8/9 1914 i Göteborgs garnisonsförsamling, d 6/10 2002 i Dragarbrunnsgatan 69 2 tr, Uppsala domkyrkoförsamling, dotter av Gustaf H a r a l d Spens(f 9/8 1883, d 1965; Föräldrar: Carl Gustaf Spens och Ellen Estrid af Wetterstedt) och Evelyn Dahlgren(f 9/4 1890 i Göteborg, d 1970; Föräldrar: Berthold Dahlgren och Clara Weiss). Av grevliga ätten Spens No 54.(129)

Barn:

VII.1) NN JURELL. – G m NN HOLMGREN.(129)

Barn:

VIII.a) NN HOLMGREN.(129)

VIII.b) NN HOLMGREN.(129)

VII.2) NN JURELL. – G m NN NN.(129)

VII.3) NN JURELL. – G m NN TALLY(f ÖSTERGREN).(129)

Barn:

VIII.a) NN JURELL.(129)

VIII.b) NN JURELL.(129)

III.6) OLOF FLODIN, f 15/10 1819, d 1895. Grundade 1864 tillsammans med kusinsönerna Henning och Niclas Ericson i Flen firman Flodin & Ericson. Den var känd under namnet Orrestaboa. Bedrev omfattande spannmålshandel i Örebro, där han var bosatt. – G m MATHILDA HOLMQUIST, f 1835 i Löta, Bettna sn, Södermanlands län, d 1893 i Örebro.(129)

Barn:

IV.a) M E C H T I L D MATHILDA FLODIN, f 19/10 1860 i Längbro, Örebro. – G m E R N S T ISRAEL BOMAN, f 4/8 1852 i Södertälje, d ca 1918. Andre stadsläkare i Linköping, andra bataljonsläkare vid Andra Livgrenadjärregementet där, sedan fältläkare i Stockholm.(129)

Barn:

V.1) G U N N A R OLOF BOMAN, f 14/10 1883 i Linköping, Östergötlands län.(129)

V.2) G U D R U N FANNY MATHILDA BOMAN, f 2/12 1885 i Linköping, Östergötlands län, d 1951. – G m ÅKE L E N N A R T BERNHARD BELFRAGE, f 24/9 1875 i Göteborg, Västra Götalands län, d 1932, son av Carl A u g u s t Vilhelm Belfrage(f 5/7 1847 i Foss, Göteborg och Bohuslän, d 5/3 1927 i San Mateo, CA, USA; Föräldrar: Gustaf Åke Belfrage och Catharina Regina Rabe) och A n n a Mathilda Åberg(f 14/3 1853 i Halmstad, d 4/1 1934 i Stockholm; Föräldrar: Lennart Åberg och Anette M a t h i l d Carlsson). Var 1901 underlöjtnant i flottans reserv. Sedermera kapten. Tillhörde adliga ätten nr 782.(129)

Barn:

VI.a) G U N B O R G MECHTILD LENNARTSDOTTER BELFRAGE, f 18/1 1908 i Stockholm. Stiftsjungfru före vigseln. – G m NILS JÄRTE, f 19/9 1909, son av Otto Järte(f 10/10 1881) och Ester Montelin f 25/7 1880 i Växjö; Föräldrar: Carl Oskar Ulrik Montelin och Teckla Gustava Svensson(Johansdotter)). Nils Järte var senare gift med Sabine Weber(tidigare gift Almqvist). Sabine hade barnen Pia Järte(gift Borking) och NN Almqvist(gift Håpnes).(129)

Barn:

VII.1) EVA MARIA JÄRTE. – G m NN HICKEY.(129)

Barn:

VIII.a) NN HICKEY.(129)

VII.2) NILS JOHAN JÄRTE. – G 1: m NN JÄRTE. – G 2:o m ANNE ELISABETH BJUREBORG, dotter av Åke Bjureborg(Föräldrar: Ture Nilsson och Ester Widegren) och Birgitta Dubois(Föräldrar: Herbert Dubois och Alma Dubois).(129)

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) NN JÄRTE.(129)

VIII.b) NN JÄRTE.(129)

Barn i 2:a giftet:

VIII.c) PETTER JÄRTE. – G m ANNA SJÖSTEDT, dotter av Lars Sjöstedt och Ulla Edström.(129)

Barn:

IX.1) ERIK JÄRTE.(129)

IX.2) NN JÄRTE.(129)

IX.3) NN JÄRTE.(129)

VIII.d) JOHANNA JÄRTE. – G m STEFAN ENGSTRÖM, son av Tyrone Wåhlin och Anette Engström.(129)

Barn:

IX.1) NN ENGSTRÖM JÄRTE.(129)

IX.2) NN ENGSTRÖM JÄRTE.(129)

IX.3) NN ENGSTRÖM JÄRTE.(129)

VIII.e) MARTIN JÄRTE. – G m HELENE NILSSON, dotter av NN Nilsson och NN Sjöqvist-Nilsson.(129)

Barn:

IX.1) NN JÄRTE.(129)

IX.2) NN JÄRTE.(129)

IX.3) NN JÄRTE.(129)

VI.b) A S T R I D MATILDA LENNARTSDOTTER BELFRAGE, f 8/10 1909 i Stockholm, d 12/5 2002 i Stockholm. Var stiftsjungfru före äktenskapet. Ägare till Håkansböle efter mannens död 1983. – G m PER KASTEN GUSTAF SANMARK, f 22/1 1900, d 13/8 1983 i Håkansböle, Nyland, Finland, son av Arvid Sanmark(f 29/10 1866 i Helsingfors, d 1/1 1908 i Helsingfors; Föräldrar: Carl Gustaf Sanmark och Maria Catharina Borg) och Emilia (Lilli) Helena Sophia Antell(f 29/3 1866 i Helsingfors, d 1/1 1908 i Helsingfors; Föräldrar: Per Kasten Samuel Antell och Emilia Sophie de la Chapelle). Ägde godset Håkansböle, Nyland, Finland.(129)

Barn:

VII.1) NN SANMARK. – G m NN RYDIN.(129)

Barn:

VIII.a) JONAS RYDIN.(129)

VI.c) ERNST Å K E LENNARTSSON BELFRAGE, f 16/1 1912 i Stockholm. Verksam i AB Olson &Wright. Bosatt på Lidingö. – G m NN CASSEL.(129)

Barn:

VII.1) NN BELFRAGE. – G m NN MOHLIN.(129)

VII.2) KJELL L E N N A R T ÅKESSON BELFRAGE. – G m NN BOBERG.(129)

Barn:

VIII.a) NN BELFRAGE.(129)

VIII.b) NN BELFRAGE.(129)

VII.3) NN BELFRAGE. – G m NN CHRISTENSSON).(129)

Barn:

VIII.a) NN BELFRAGE.(129)

VIII.b) NN BELFRAGE.(129)

VIII.c) NN BELFRAGE.(129)

VII.4) NN BELFRAGE. – G m NN BENGTSSON.(129)

Barn:

VIII.a) NN BELFRAGE.(129)

VIII.b) NN BELFRAGE.(129)

VIII.c) NN BELFRAGE.(129)

VIII.d) NN BELFRAGE.(129)

VII.5) NN BELFRAGE.(129)

VI.d) ÅKE BELFRAGE.(129)

V.3) R A G N H I L D ELIN KATARINA BOMAN, f 28/9 1891 i Linköping, d 3/2 1971 i Svanegatan 7B, Lund, Domkyrkoförsamling. – G m CARL-JOHAN ROBBERT.(129)

Barn:

VI.a) CARIN ROBBERT. – G m EYVIND BRATT.(129)

Barn:

VII.1) NN BRATT.(129)

VII.2) CARL GUSTAF BRATT.(129)

VII.3) CARL-JOHAN BRATT. – G m NN NN.(129)

Barn:

VIII.a) CARL FREDRIK BRATT. – G m NN NN.(129)

Barn:

IX.1) NN BRATT.(129)

IX.2) NN BRATT.(129)

VIII.b) GUSTAF BRATT. – G m CAMILLA SVENSSON.(129)

Barn:

IX.1) NN BRATT.(129)

IX.2) NN BRATT.(129)

VI.b) INGRID ROBBERT. – G m BENGT HERDIN.(129)

VI.c) CARL ROBBERT. – G m LOIS NN.(129)

Barn:

VII.1) NN ROBBERT. – G m NN PIERCE.(129)

VII.2) NN ROBBERT. – G m NN POHLMAN.(129)

Barn:

VIII.a) NN POHLMAN.(129)

VII.3) NN ROBBERT. – G m NN SILVESTRE.(129)

Barn:

VIII.a) NN SILVESTRE.(129)

VIII.b) NN SILVESTRE.(129)

IV.b) E L I N KATARINA FLODIN, f 10/8 1865 i Örebro, d 8/1 1947 i Riddargatan 12, Hedvig Eleonora, Stockholm. – G m K O N R A D JULIUS HERMAN SCHWIELER, f 17/11 1852 i Stockholm, d 11/1 1938. Tjänstgjorde i Västerhaninge.(129)

Barn:

V.1) KARIN E L I S A B E T H SCHWIELER, f 29/7 1895, d 6/12 1903.(129)

V.2) O L O F KONRAD HERMAN SCHWIELER, f 11/3 1898.(129)

V.3) ELIN M A R G A R E T A SCHWIELER, f 29/3 1903. – G m THORSTEN BERG. Anställd i Försäkringsbolaget Securitas i Stockholm.(129)

IV.c) A G N E S OLIVIA FLODIN, f 4/2 1867 I Örebro, d 1946. – G m HERMAN OTTERSTRÖM, f 30/11 1863, d 1930. Tjänstgjorde på A 1 i Stockholm.(129)

Barn:

V.1) R O L F GEORG OTTERSTRÖM, f 3/5 1909 i Stockholm. Efter studentexamen 1927 bedrev han juridiska studier. Från 1945 ägare till Kjulsta egendom i Stigtomta. – G m H E L N Y MATHILDA FREDRIKSSON, f 31/10 1908.(129)

Barn:

VI.a) NN OTTERSTRÖM.(129)

IV.d) S E T H OLOF FLODIN, f 1868 I Örebro. Bosatt I Stockholm.(129)

III.7) MAJA STINA ANDERSDOTTER, f 25/7 1823 i Juresta, Floda sn. – G m ISAC PETTERSSON, f 1824 i Rackeby, Solna, Stockholm. Var verksam på Lagmansö i Vadsbro från 1852.(129)

Barn:

IV.a) ISAC T H E O D O R PETTERSSON, f 1854 i Lagmansö, Vadsbro, Södermanland. Flyttade till Enköping, där han startade en firma som handlade med spannmål. Han var ogift 1900.(129)

IV.b) A N N A MATHILDA PETTERSSON, f 1856, Lagmansö, Vadsbro. – G m KLAS DAVID PETTERSSON, f 1860. Kom till Lagmansö i Vadsbro som gårdssnickare, var 1900 torpare i Brynstorp i Lerbo.(129)

IV.c) A M A N D A MARIA PETTERSSON, f 1859 i Lagmansö, Vadsbro. Hon gifte sig med sin bror Isac Theodors bokhållare i Enköping. – G m OLOF INGEMAR NORDMARK, f 1859 i Sparrsätra, Uppsala. Verksam i svågern Isac Theodor Petterssons spannmålsfirma i Enköping redan innan vigseln med Amanda.(129)

II.b) ERIC NILSSON, f 2/11 1789 i Hökhult, Floda sn, d 1869 I Hökhult, Floda sn. Står vid vigseln 1809 som skattebonde på Hökhult. Fick gårdarna Hökhult 1/4 mtl och L Skarnhult 1/8 mtl i Floda som gåva av föräldrarna. – G m CAJSA ANDERSDOTTER, f 1/4 1791 i Juresta, Floda sn, dotter av Anders Bengtsson(f 8/3 1749 i Valfalla, Floda sn, d 12/11 1794 i Juresta, Floda sn; Bonde på Juresta efter sin bror Eric vid sitt giftermål 1782; Föräldrar: Bengt Andersson och Karin Ericsdotter) och Stina Ericsdotter(f 24/3 1752 i Eneby Östergård, Floda sn, d 14/9 1818 i Juresta, Floda sn; Föräldrar: Eric Persson(f 1721) och Maria Elisabeth (Lisken) Werner(f 21/10 1726 i Vegersbergs säteri, Floda sn). Flyttade 1809 från Juresta till Hökhult.(129)

Barn:

III.1) ANNA CHRISTINA ERICSDOTTER, f 3/2 1816 i Hökhult, Floda sn, d 1901 i Orresta, Flen sn. Flyttade vid giftermålet från Hökhult till Öknaby. – G m JONAS ERICSSON, f ¼ 1819 i Öknaby, Floda sn, d 1860 i Orresta, Flen sn, son av Eric Larsson(f 29/3 1776 i Öknaby, Floda sn, d 1841 i Öknaby, Floda sn; Innehade Öknaby efter sin far. Tjänstgjorde i Oppunda häradsrätt och representerade häradet i Riksdagen; Föräldrar: Lars Ericsson och Kerstin Larsdotter) och Catharina Jonsdotter(f 11/9 1789 i Öknaby, Floda sn, d 19/11 1839 i Öknaby, Floda sn; Blev 1805 fru på en granngård i hembyn Öknaby; Föräldrar: Jon Larsson och Kerstin Ericsdotter). Ägde Skalunda gård i Sköldinge och från 1852 Orresta gård i Flen.(129)

Barn:

IV.a) CHRISTINA CATHARINA ERICSON, f 14/1 1841 i Öknaby, Floda sn.(129)

IV.b) ERIC H E N N I N G ERICSON, f 1844 i Skalunda, Sköldinge, d 1917 i Nygård, Flen sn. Verksam i Flen, först som handlande vid Orresta, där han lät uppföra villa Nygård, senare känt värdshus. – G 1:o m A N N A BERNHARDINA NYSTRÖM, f 4/12 1848 i Funbo sn, d 17/1 1879 i Orresta, Flen sn. – G 2:o m BERTA NILSSON, f 20/7 1858 i Vaxholm, Stockholm. Kom till Orresta vid sitt äktenskap med änklingen Henning.(129)

Barn i 1:a giftet:

V.1) AXEL HENNING ERICSON, f 22/11 1872 i Orresta, Flen sn.(129)

V.2) ERIK E D V I N ERICSON, f 13/9 1874 i Orresta, Flen sn, d 19/6 1968 i Schélegatan 5A, Flen sn. Var bl.a. journalist, lät bygga fastigheten Vallmon i Flen. Komponerade bl.a., sången Vi går över daggstänkta berg. – G m T E K L A JOHANNA PAULINA LINDBLOM, f 1886 i Flen, d 1973 i Flen. Innehade tobaksaffär i Flen.(129)

Barn:

VI.a) INGA ELISABET (L I S A) ERICSON, f 1919 i Stockholm, Adolf Fredrik, d 1995 i Skolvägen 4, Flen. – G m AXEL H U G O FORSLING, f 1908 i Forssa sn, d 1997 i Flen sn.(129)

Barn:

VII.1) NN FORSLING.(129)

V.3) ANNA ELISABETH ERICSON, f 21/2 1877 i Orresta, Flen sn. – FREDRIK BENJAMIN (D I C K) GRANBERG, f 1877 i Nyköpng, Västra, son av Jonas W i l h e l m Granberg(f 1826 i Nyed, Värmland; Verksam vid Nyköpings lasarett.) och A u g u s t a Elisabet Charlotta Ulfsparre af Broxvik(f 1836 i Björkvik, Södermanland, d 20/2 1914 i Nyköping; Föräldrar: Carl Gustaf Philip Ulfsparre af Broxvik och Sofia Charlotta Klingspor). Först stationsskrivare i Flen, sedan stationsinspektor i Östersund.(129)

Barn:

VIII.a) MARIANNE GRANBERG, f 1906. Utbildad vid Sophiahemmet.(129)

VIII.b) INGA GRANBERG, f 1907. Verksam vid bank i Stockholm.(129)

VIII.c) CAROLA GRANBERG, f 1909. Verksam vid bank i Stockholm.(129)

Barn i 2:a giftet:

V.4) GUSTAF B E R T I L ERICSON, f 8/8 1884 i Orresta, Flen sn, d 12/1 1957 i Topeliusgatan 1, Örgryte, Göteborgs och Bohus län. – G m A N N A INGRID HELENA WIKANDER, f 21/10 1887 i Mariefred, d 20/10 1959 i Topeliusgatan 1, Örgryte, Göteborgs och Bohus Län, dotter av T u r e Edvard Filip Wikander(f 4/5 1851 i Skolhuset, Vingåker, Västra Vingåker, d 22/1 1924 iKristianstad, Skåne; Föräldrar: Olof Wikander och Anna Österström; Studentexamen 1871, eo postexpeditör 1/5 1873, ordinarie 6/12 1881, postmästare i Mariefred 15/5 1885, i Vimmerby 31/12 1897 och i Kristianstad 29/1 1904. Verksam där till 24/5 1918.) och S i g r i d Kristina Ahlander(f 26/5 1853, d 26/1 1922; Föräldrar: Carl Ahlander och Clara Petersson).(129)

Barn:

VI.a) GUDRUN ERICSON, f 15/1 1911 i Alingsås, d augusti 1988 i Sudgatan 33, Vänersborg. – G m SVEN R A G N A R KEMPE, f 2/7 1895 i Bjurholm sn, d 31/7 1977 i Vänersborg, son av S v e n Gideon Leopold Kempe(f 5/10 1859, d 9/11 1937 i Munkedal, Foss fg) och A n n a Bernhardina Olsson(f 1/3 1864, d 7/1 1944 i Bromma sn). Student i Skara 1915. Med.kand. 1919. Med.lic. i Stockholm den 1925-04-25. Bitr.läkare vid Östersunds hospital under 4 månader 1922. Assistentläkare och tf underläkare vid Lidköpings lasarett under 6 månader 1923. Tf underläkare vid Högbo sanatorium under 4 månader 1924. Tf järnvägs- och gruvläkare i Malmberget under 6 månader 1925 och 1926. Tf provinsialläkare i Gällivare distrikt under 6 månader 1925-26. Tf profinsialläkare i Älvsby och Håby distrikt kortare tider 1926. Andre underläkare vid Garnisonssjukhusets i Stockholm kirurgiska avdelning från nov. 1926 till april 1928. Tf underläkare vid Västerås' lasaretts kirurgiska avdelning maj-dec. 1928. Tf underläkare vid Eksjö sanatorium under 2 månader 1929, och vid Apelvikens kustsanatorium under 3 månader 1929. Andre underläkare vid Karlstads lasaretts kirurgiska avdelning juli 1929 - sept. 1930. Provinsialläkare och sjukstuguläkare i Långavs distrikt 1930-36. Provinsialläkare i Tranås' distrikt från 1937. [Info hämtad från A.Widstrand (red.), Svenska läkare i ord och bild, Uppsala 1939.(129)

Barn:

VII.1) NN KEMPE. – G m NN DONNE.(129)

Barn:

VIII.a) CARL F R E D R I K RAGNAR KEMPE. – G m NN RÅDEGREN.(129)

VIII.b) NN KEMPE. – G m NN ERIKSSON.(129)

VII.2) NN KEMPE(son). – G m NN ROGIER.(129)

VIII.a) NN KEMPE(dotter). – G m NN HAGMAN.(129)

VIII.b) NN KEMPE.(129)

VII.3) NN KEMPE. – G m NN HOLMQUIST.(129)

Barn:

VIII.a) NN HOLMQUIST.(129)

VIII.b) NN HOLMQUIST.(129)

VIII.c) NN HOLMQUIST.(129)

VI.b) SIGRID (S I R I) ERICSON, f 5/9 1913 i Uddevalla, d 25/4 2001 i Lissmohedsvägen 37, Leksand. – G m P E R GUNNAR BERGSTEN, f 20/2 1913 i Risinge, Östergötland, d 15/7 1982 i Torp, Borgholm, Öland . Verksam vid Högsta Domstolen i Stockholm.(129)

Barn:

VII.1) NN BERGSTEN. – G m NN KLEMMING.(129)

Barn:

VIII.a) NN KLEMMING. – G m NN NN.(129)

VIII.b) NN KLEMMING.(129)

VIII.c) NN KLEMMING.(129)

VII.2) NN BERGSTEN. – G m NN TILLBERG.(129)

Barn:

VIII.a) OLLE BERGSTEN.(129)

VIII.b) NN BERGSTEN.(129)

VII.3) NN BERGSTEN.(129)

VI.c) FOLKE WIKANDER, f 10/5 1916 i Göteborgs Kristina, d 15/12 1993 i Lindrothgatan 8, Göteborg Lundby. Verksam i Göteborg. – G m S I G N E KRISTINA CARLSSON, f 1/6 1918 i Snöstorp, Halland.(129)

Barn:

VII.1) NN WIKANDER.(129)

VII.2) NN WIKANDER.(129)

IV.c) NILS ERIK (N I K L A S) ERICSON, f 1846 i Skalunda, Sköldinge, d 1935 i Orresta, Flen sn. Ägare till Orresta och Hornsund i Flen och Valingsäter i Sköldinge. – G m ELISABET CHARLOTTA (E L S I E) RAMSTRÖM, f 1861, d 1944, dotter av C l a e s Olof Ramström(f 1816, d 26/5 1887; Föräldrar: Johan Ramström och Catharina Persdotter; Hade först tjänst på Hedenlunda säteri, därefter arrendator på Torp, bägge i Vadsbro.) och Christina Ulrika (U l l a) Gustafsson, f 1823, d 19/11 1897).(129)

Barn:

V.1) N I L S OLOF ERICSON, f 16/7 1881, d 9/5 1956 i Artilerigatan 29, Hedvig Eleonora, Stockholm. Verksam i Örebro. – G m G R E T A ELVIRA KOPPARBERG, f 25/3 1893 i Helsingborg, d 1/6 1966 i Birger Jarlsgatan 77, Johannes, Stockholm.(129)

Barn:

VI.a) MARGIT ERICSON, f 1915. – G m CARL HENRIK WIK-LJUNGGREN, f 1910. Bosatt i Spanien.(129)

VI.b) U L L A MARGARETA ERICSON, f 15/5 1921 i Örebro, d 7/7 2005 i Lund, Skåne. – G m NN THESLEFF, son av Wilhelm Alexander Thesleff(f 22/7 1880 i Viipuri / Viborg, Finland, d 26/3 1941 i Helsinki / Helsingfors, Finland; Föräldrar: Woldemar Bernhard Johansson Thesleff och Alexandrine von Bell) och Ester M a r y af Schultén(f 14/4 1894 i Helsinki, Finland, d 11/1 1981 i Malmö; Föräldrar: Maximus Widekind af Schultén och Anna Brunou.(129)

V.2) BROR E R I C ERICSSON, f 1883, d 1957 i Flen sn. Verksam på gården Bjurtorp i Flen, ogift.(129)

V.3) G U S T A F HENNING ERICSON, f 1886 I Flen sn, d 1966 I Nyköping. Verksam på bank i Nyköping, ogift.(129)

V.4) ELISABET KRISTINA (L I S A) ERICSON, f 1890 i Flen sn, d 1990 i Stockholm, Högalid. – G m C A R L GUSTAV HULTING, f 1881 i Norrköping, Sankt Olai, d 1970 i Stockholm, Högalid.(129)

Barn:

VI.a) NN HULTING.(129)

VI.b) NN HULTING. – G m NN OLSSÉN.(129)

VI.c) NN HULTING. – G m NN SÄTERVALL.(129)

VI.d) NN HULTING. – G m NN LINDSTEDT.(129)

V.5) CLAS OLOF (O L L E) ERICSON, f 7/12 1897 i Orresta gård, Flen sn, d 7/1 1992 i Orresta gård, Flen sn. Styvsvärfar till Tage Danielsson i Hasse & Tage. – G m K A R I N SIGNE MARIA JANZE, f 17/4 1898 i Trosa stadsförsamling, d 8/12 1974 i Flen sn, dotter av Carl Vilhelm Janze(f 1861 i Tystberga; Handlande verksam i Trosa, ordförande stadsfullmäktige.) och Anna Maria Viktoria Johansson(f 1861 i Sigtuna). Hon var tidigare gift med Knut Köhler, deras dotterson var Tage Danielsson i Hasse & Tage.(129)

(133) = INGEBORG BONDESDOTTERS släkt:(129)(134)

I.1) BONDE OLOFSSON, f 1628, d 1683 i Tolfta, Lerbo sn. Innehade Tolfta i Lerbo. Idag kallas gården Gustafsvik. – G m INGEBORG JÖNSDOTTER, f 1628, d 24/3 1711 i Tolfta, Lerbo sn, dotter av Jöns Torstensson och Brita(f 1586, d 24/6 1666 i Tolfta, Lerbo sn). Efter hennes död 1711 utbröt arvstvist mellan barnen.(129)(134)

Barn:

II.a) ELIN BONDESDOTTER, f 1653 i Tolfta, Lerbo sn, d 28/4 1734 i Viks Västergård, Lerbo sn. – G m PER OLOFSSON, f 1653, d 1734. Var vid vigseln 1680 bosatt på Spånga i Lerbo, flyttade in som måg på Tolfta, blev 1683 innehavare av Viks Västergård i Lerbo. Finns enligt uppgifter i källa (129) 82 ättlingar.(129)(134) II.b) ANDERS BONDESSON, f i Tolfta, Lerbo sn. Var 1690-1710 innehavare av gården Gryt i Floda sn. – G m KARIN.(129)(134)

Barn:

III.1) NN NN, f 6/12 1704 i Gryt, Floda sn.(129)(134)

III.2) ANDERS ANDERSSON, f 23/2 1708 i Gryt, Floda sn.(129)(134)

II.c) KERSTIN BONDESDOTTER, f januari 1659 i Tolfta, Lerbo sn, d 22/5 1698 i Tolfta, Lerbo sn. – G m LARS ERICSSON. Bosatt i Tolfta by, Lerbo sn.(129)(134)

Barn:

III.1) BRITA LARSDOTTER, f mars 1693 i Tolfta, Lerbo sn.(129)(134)

II.d) CARL BONDESSON, f i Tolfta, Lerbo sn.(129)(134)

II.e) OLOF BONDESSON, f ca 1663 I Tolfta, Lerbo sn, d 24/6 1704 i Gatubol, Stora Malm sn. – G m ANNIKA CARLSDOTTER, f 1667, d 17/5 1725 i Klicksta, Stora Malm sn.(129)(134)

II.f) INGEBORG BONDESDOTTER, f 29/10 1664 i Tolfta, Lerbo sn, d 27/4 1735 i Höjen, Stora Malm sn. Från Tolfta i Lerbo sn. – G m PER ERICSSON, f 1652, d 1719 i Påvelstorp, Stora Malm sn. Innehade Påvelstorp i Stora Malm sn. Om deras ättlingar se släkten Karlsson ovan.(129)(134)

II.g) ERIC BONDESSON, f juni 1666 i Tolfta, Lerbo sn, d 12/10 1702 i Tolfta, Lerbo sn. Övertog fädernegården Tolfta. – G m ANNA MÅNSDOTTER.(129)(134)

Barn:

III.1) OLOF ERICSSON, f 1695 i Tolfta, Lerbo sn.(129)(134)

II.h) BRITA BONDESDOTTER, f september 1670 i Tolfta, Lerbo sn, d 13/4 1753 i Grannäs, Lerbo sn. Bosatt som änka hos sonen Anders på Grannäs i Lerbo sn. – G m ANDERS ANDERSSON, d 1719 i Grannäs, Lerbo sn. Innehade gården Grannäs i Lerbo. Finns enligt uppgifter i källa (129) 117 ättlingar.(129)(134)

II.i) JÖNS BONDESSON, f mars 1673 i Tolfta, Lerbo sn.(129)(134)

(134) = Källa: Martin Edgélius och Camilla Eriksson.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment