Vallon-Anor

VALLON-BLOD & VON HOLTZ OCH BONNEVIER ÄR NÄRMAST - LENNANDER/FRIBERG/LILIEQUIST-SLÄKTEN, STÄMTORPS-SLÄKTEN JÖNSSON. OCH BJÖRKTORPS-SLÄKTEN HINDRIKSSON.

Av Peter Liliequist.


Min släktutredning kring familjetraditionens hörsägen om Vallon-blod i släkten. Har genom fadderskapet funnit nära släktskap med smedssläkterna Bonnevier från staden Theux i Belgien, och von Holtz från Holstein, Tyskland. Även med smedssläkterna Stålbom från Finland, Ihlo från Belgien och Möller från Tyskland. Farfars farfars farfars farfars mor var Anna Clausdotter von Holtz, dotter av åldermannen Claus Joakimsson von Holtz(f ca 1630) och syster till åldermannen mäster hammarsmeden Daniel Clausson von Holtz(1660-1739) vid Länna Bruk. Annas dotter Maria Persdotter(1688-1766) var gift med hammarsmeden Henrik Henriksson Bonnevier, som var son till åldermannen mäster hammarsmeden Henrik Henriksson Bonnevier. Kanske var Annas mor av Vallon-blod. Min farfars farfars farfar Per Persson Friberg(f 1762 i Länna) är kusin på fädernesidan med Catharina Henriksdotter Bonnevier(f 1705 i Länna Bruk), Henrik Henriksson Bonnevier(f 1722 i Länna Bruk) och Erik Eriksson(f 1729, d 1771; Gift 1750 med Elisabeth Danielsdotter Stålbom). Även min farfars farfars farfars mor Kerstin Danielsdotter(f 1724 i Länna) är syssling(3-männing) med Anna Persdotter(f 1742 i Länna), vars mor var Catharina Hindrichsdotter Bonnevier(f 1705 i Länna). Finns i släktleden under Anna Clausdotter von Holtz många faddrar från släkterna Bonnevier och von Holtz i min egen släkt Lennander/Friberg/Liliequist. Berättar även här nedan lite om smedslivet och smederna vid Länna Bruk.(68)(69)(70)

Stämtorps-släkten Jönsson:

I.1) LARS i Stämtorp. - G m NN, d 30/12 1706 i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) JON LARSSON i Stämtorp. - G m MARIT.(1)(2)(3)(4)(33)

II.b) BRITA LARSDOTTER, piga i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)(28)

II.c) JÖNS LARSSON, f 1668, d 22/10 1735 i Stämtorp, bonde i Stämtorp. - G 1:o m BRITA JONSDOTTER. Död 15/6 1716 Jöns Hustru i Stämtorp. - G 2:o m INGER JONSDOTTER. Död 23/4 1721 Jöns Hustru i Stämtorp. - G 3:o 17/7 1722 i Länna m KERSTIN ERSDOTTER, f 1694, d 1760 i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)(8)(13)(14)(15)

Barn:

III.1) ANDERS JÖNSSON i Stora Åskiärr, f 1704, d 20/2 1737 i Stora Åskiär. - G 21/10 1722 i Länna m MARIA (MARJA) OLSDOTTER, d 11/8 1727 i Stora Åskiär, dtr t Olof Andersson i Stora Åskiär(f 1668, d 1760 i Stora Åskiär) och hans hustru Brita.(1)(2)(3)(4)(16)(17)

Barn:

IV.a) OLOF ANDERSSON, f 15/8 1723 i Stora Åskiär. Faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANDERS ANDERSSON, f 22/8 1725 i Stora Åskiärr, d 21/5 1797. Faddrar: Anders Michelsson i Stora Giöltorp, Lars Pärsson i Askrännilen, Drängen Anders Larsson i Hattorp, Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär, Lars Pärssons Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Hansdotter i Stora Åskiär.(1)(2)(3)(4)

IV.c) LARS ANDERSSON, f 11/4 1729 i Stora Åskiär. Faddrar: Anders Wehlamsson i Lilla Giöltorp, Drängen Jonas Jönsson i Stora Åskiär, Mats Hustru i Wahbro, Dottern Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiärr.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 16/2 1734 i Stora Åskiär, döpt 17/2. Faddrar: Mats Larsson i Wabro, Drängen Jonas Jönsson i Råcklänna, Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Anna Andersdotter i Haglyda.(1)(2)(3)(4)

IV.e) JONAS ANDERSSON, f 9/1 1736 i Stora Åskiär, döpt 11/1. Faddrar: Lars Ersson i Lilla Åskiär, Lars Matsson i Wabro, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Brita Wehlamsdotter i Kråknäs.(1)(2)(3)(4)

III.2) OLOF JÖNSSON, bonde i Tobo, f 18/8 1706 i Stämtorp. Faddrar: Jöns i Biörktorp, Anders i Råcklänna, Måns Hustru i Åsängen, Anders Hustru i Granboda.(1)(2)(3)(4)(18)

III.3) LARS JÖNSSON, bonde i Byringe, f 13/1 1703 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Stenbroo, Måns i Åtorp, Hustru Anna i Käldalen. - G 22/10 1721 i Länna m KARIN ERIKSDOTTER, f 18/6 1699 i Byringe.(1)(2)(3)(4)(19)(57)

Barn:

IV.a) PEHR LARSSON, f 2/9 1722 i Byringe. Torpare i Stämbråten, Länna sn. Faddrar: Herr Befallningsman Petter Holmström, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pärs Hustru i Biörklyda, Anna Eriksdotter i Byringe - G m MARIA OLOFSDOTTER, f 26/9 1727, dotter av Olof Andersson, f 1693, och Maria Pehrsdotter, f 1682.(2)

Barn:

V.1) KARIN PERSDOTTER, f 16/11 1749 i Stämbråten, Länna sn.(2)

V.2) LARS PERSSON, f 28/4 1753 i Stämbråten, Länna sn.(2)

V.3) MARIA PERSDOTTER, f 22/6 1755 i Stämbråten, Länna sn.(2)

V.4) PER PERSSON, f 24/2 1758 i Stämbråten, Länna sn.(2)

V.5) ERIC PERSSON, f 8/7 1761 i Stämbråten, Länna sn.(2)

V.6) STINA PERSDOTTER, f 11/11 1763 i Stämbråten, Länna sn.(2)

IV.b) BRITA LARSDOTTER, f 22/3 1725 i Byringe. Faddrar: Eric Pärsson i Byringe, Pär Eriksson i Stora Åstorp, Drängen Pär Andersson i Tofsta, Erik Anderssons Hustru i Stora Åstorp, Anders Hustru i Måstorp, Pigan Bryta Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) ANNA LARSDOTTER, f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. - G 18/9 1748 i Byringe, Länna m HINDRICH HINDRICHSSON BONNEVIER, (i hans 1:a gifte; G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d), son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785.(2)(38)(39)(57)

IV.d) ERIK LARSSON, f 13/9 1731 i Byringe, döpt 19/9. Faddrar: Anders Jonsson i Tofsta, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Erik Jönsson i Stämtorp, Jahns Hustru i Starkiärr, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Byringe.(2)

IV.e) LARS LARSSON, f 18/3 1734 i Byringe, döpt 20/3. Faddrar: Jahn Andersson i Starrkiär, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Ersson i Byringe, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Erik Jönssons Hustru i Starrkiär, Pigan Marja Jönsdotter i Byringe.(2)

IV.f) KARIN LARSDOTTER, f 19/3 1735 i Byringe, döpt 23/3. Faddrar: Pär Ersson i Biörklyda, Olof Pärsson i Ekdahlen, Drängen Jahn Månsson wid Bruket, Daniels Hustru i Byringe, Anders Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Anna Christjarnsdotter.(2)

IV.g) KERSTIN LARSDOTTER, f 23/2 1738 i Byringe, döpt 26/2. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Erik Larsson i Byringe, Klåckarns Hustru, Pär Erssons Hustru i Byringe, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp. Var vid giftermålet piga i Söderlänna. - G 12/8 1762 i Länna m ANDERS MATSSON, torpare i Bränntomta, Länna sn. Trolovade 7/3 1762: "Vittnen Lars Jönsson i Byringe, Pehr Ersson i Bråttstugan, Bef. von Holtz på Söderlänna, Bokh. Olof Siöberg, Pehr Friberg i Råcklänna".(2)(117)

IV.h) MARIA LARSDOTTER, f 11/4 1740 i Byringe, döpt 13/4. Faddrar: Pär Ersson i Byringe, Drängen Lars Ersson i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pigan Anna Danielsdotter i Byringe.(2)

III.4) HANS JÖNSSON, bonde i Stämtorp, f 20/12 1703 i Stämtorp, d 1763 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Biörktorp, Anders i Granboda, Måns Hustru i Åtorp, Hustru Marit i Biörktorp. - G 6/10 1728 i Länna m MARJA ANDERSDOTTER, f 2/7 1704 i Kalkudden.(1)(2)(3)(4)(20)

Barn:

IV.a) BRITA HANSDOTTER, f 21/9 1729 i Stämtorp, döpt 28/9. Faddrar: Soldaten Swen Löfgren, Daniel i Råcklänna, Pär i Stora Åstorp, Drängen Anders i Tofsta, Lars Hustru i Byringe, Eriks Hustru i Kalkudden, Pigan Bryta Jönsdotter i Stämtorp. - G 8/10 1749 i Länna m ANDERS ANDERSSON.(2)(4)(21)

IV.b) ANDERS HANSSON, f 25/8 1732 i Stämtorp, döpt 27/8. Faddrar: Lars Jönsson i Byringe, Erik Jönsson i Stämtorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Pigan Marja Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) ERIK HANSSON, f 28/4 1735 i Stämtorp, döpt 1/5. Faddrar: Erik Andersson i Kalkudden, Olof Pärsson i Ekdahln, Drängen Anders Olofsson i Råcklänna, Jahns Hustru i Starrkiär, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Andersdotter i Stämtorp.(2)

IV.d) MARJA HANSDOTTER, f 1/5 1737 i Stämtorp, döpt 4/5. Faddrar: Anders i Tofsta, Drängen Jacob Christjarnsson, Änkan i Ekdahln, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.e) ANNA HANSDOTTER, f 16/1 1744 i Stämtorp, döpt 18/1. Faddrar: Nils Olofsson i Stora Åstorp, Drängen Pär Nilsson i Stämtorp, Eriks Hustru i Granängsstuga, Pigan Catharina Danielsdotter i Råcklänna.(2)

III.5) BRITA JÖNSDOTTER. - G 8/9 1717 i Länna m Corporal ANDERS HIELM(Vigd 8/9 1717 Corporal Anders Hielm och Bryta Jönsdotter i Råcklänna).(1)(2)(3)(4)(9)

III.6) KERSTIN JÖNSDOTTER, f 1699, d 1763 i Stora Åstorp. - G 28/10 1722 i Länna m PÄR ERIKSSON i Stora Åstorp(Vigda 28/10 1722 i Länna Pär Eriksson i Stora Åstorp och Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp). (1)(2)(3)(4)(10)

III.7) KARIN JÖNSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(11)

III.8) MARJA JÖNSDOTTER. - G 29/9 1736 m ANDERS OLOFSSON.(Vigda 29/9 1736 Drängen Anders Olofsson i Lilla Låmmartorp och Pigan Marja Jönsdotter i Stämtorp).(1)(2)(3)(4)

III.9) DANIEL JÖNSSON, f 1693 i Länna, d 5/4 1766 "af ålderdom" i Rocklänna, begr. 13/4 s å. Bonde i Rocklänna, från åtminstone 1714 till sannolikt 1758, då svärsonen Pehr Andersson Friberg hade övertagit gården. - G 23/2 1718 m ANNA ANDERSDOTTER, f 1690 i Länna, d 4/7 1766 "af ålderdom 76 år gammal" i Rocklänna, begr. 6/7 s å.(1)(2)(3)(4)(6)(23)

Barn:

IV.a) ERIC DANIELSSON, f 7/2 1720 i Rocklänna. Faddrar: Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Tobo, Eric Jönsson i Lilla Åskiär, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Rocklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANNA CATHARINA DANIELSDOTTER, f 25/3 1721 i Rocklänna. Faddrar: Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem. - G 14/10 1744 m LARS ERIKSSON.(1)(2)(3)(4)(22)

IV.c) KERSTIN (S T I N A) DANIELSDOTTER, f 17/12 1724 i Rocklänna, d 10/10 1782 i Rocklänna, begr. 13/10 s å. Faddrar: befallningsman Petter Holmström, Skiötten Lars Andersson i Björktorp, drängen Pär Jonsson i Björktorp, Anders Rosells hustru i Stora Eksåg(i Härads sn), Eric Jönssons hustru i Lilla Åskärr, samt pigan Karin Andersdotter i Rocklänna. - G 19/10 1746 i Länna m PEHR ANDERSSON FRIBERG, f 1716, d "49 år gammal" 26/10 1765 i Rocklänna i Länna sn, begr. 1/11 s å, son av soldaten Anders Norrman och Elisabeth Pehrsdotter. Kyrkvärd och bonde i Rocklänna 1/2 mantal efter svärfadern Daniel Jönsson, som brukat gården sedan åtminstone 1714.(1)(2)(3)(4)(5)(7)

IV.d) MARJA DANIELSDOTTER, f 25/3 1727 i Råcklänna. Faddrar: Gästgifwaren Anders Rosell i Stora Eksåg, Mats Matsson i Råcklänna, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Jahns Hustru i Starrkiärr, Lars Hustru i Biörktorp, Pigan Karin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(1)(2)(3)(4)

III.10) ANNA JÖNSDOTTER. - G 11/10 1719 m OLOF PÄRSSON.(Vigda 11/10 1719 i Länna: Olof Pärsson i Qvarnberga och Anna Jönsdotter i Stämtorp).(1)(2)(3)(4)(12)

III.11) ERIC JÖNSSON i Lilla Åskiär. - G 29/10 1705 i Länna m KARIN LARSDOTTER, f 1686 i Länna, d 19/1 1748 i Lilla Åskiär.(1)(2)(3)(4)(26)

Barn:

IV.a) ANNA ERIKSDOTTER. - G 15/10 1727 i Länna m OLOF PÄRSSON.(1)(2)(3)(4)(24)

IV.b) LARS ERIKSSON, f 23/10 1710 i Lilla Åskiär. Faddrar: Pär i Wallnarstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Kalkudden, Jons Hustru i Stembråten. - G 12/10 1735 i Länna m ANNA ANDERSDOTTER. (1)(2)(3)(4)(27)

Barn:

V.1) CATHARINA LARSDOTTER, f 13/11 1736 i Lilla Åskiärr, döpt 17/11. Faddrar: Daniel Jönsson i Råcklänna, Lars Larsson i Berga Qwarn, Drängen Anders Olofsson i Tobo, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Jon Anderssons Hustru i Haglyda, Pigan Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)

IV.c) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 10/9 1712 i Lilla Åskiärr. Faddrar: Anders Rosell, Anders i Stora Giöltorp, Hustru Brita i Stora Giöltorp, Olofs Dotter i Åskiär.(1)(2)(3)(4)

IV.d) KERSTIN ERIKSDOTTER, f 15/1 1716 i Lilla Åskiärr. Faddrar: Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp. - G 15/10 1738 i Länna m ERIK JONSSON.(1)(2)(3)(4)(25)

IV.e) KARIN ERIKSDOTTER, f 14/10 1706 i Råcklänna. Faddrar: Anders i Råcklänna, Lars i Löfswede, Hustru Brita i Åstorp, Catharina i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)

III.12) JÖNS E R I C JÖNSSON RAMSTRÖM, "Saltpetter Siudare" i Granängsstugan, f 28/10 1713 i Stämtorp. Faddrar: Anders i Tofsta, Jon i Stämbråten, Måns Hustru i Åtorp, Jons Dotter i Biörktorp. G 30/9 1733 i Länna m ANNA LARSDOTTER, f 22/2 1713 i Länna.(Vigda 30/9 1733 i Länna: Drängen Eric Jönsson i Stämtorp och Pigan Anna Larsdotter i Starrkiärr).(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JAHN ERIKSSON, f 1/6 1735 i Starrkiär, döpt 4/6. Faddrar: Anders Olofsson i Haglyda, Hans Jönsson i Stämtorp, Drängen Jahn Månsson wid Bruket, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pär Erikssons Hustru i Stora Åstorp, Pigan Brita Jönsdotter i Stämtorp.(2)

IV.b) BRITA ERIKSDOTTER, f 30/3 1738 i Starrkiär, döpt 3/4. Faddrar: Herr Anders Gellius, Pär Ersson i Stora Åstorp, Drängen Erik Andersson i Råcklänna, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.c) MARJA ERIKSDOTTER, f 2/7 1740 i Stämtorp, döpt 2/7. Faddrar: Daniel Jönsson i Råcklänna, Drängen Pär Jönsson i Stämtorp, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.d) ERIK ERIKSSON, f 24/1 1745 i Granängsstugan, döpt 25/1. Faddrar: Erik Larsson i Granboda, Drängen Pär Matsson i Wabro, Pärs Hustru i Granboda, Pigan Karin Matsdotter i Wabro.(2)

III.13) "Jöns barn i Stämtorp. Döddfödd", f 20/1 1720.(2)

III.14) ELISABETH JÖNSDOTTER, f 15/4 1721 i Stämtorp. Faddrar: Jon i Biörktorp, Lars i Stora Åstorp, Anders Hustru i Tofsta, Jahn Frislags Hustru i Långswede.(2)

III.15) PÄR JÖNSSON BYMAN, soldat, f 7/8 1723 i Stämtorp. Faddrar: Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.(1)(2)(3)(4)

III.16) JAHN JÖNSSON, f 17/5 1725 i Stämtorp. Faddrar: Erik Andersson i Stora Åstorp, Drängen Pär Andersson i Tofsta, Anders Jonssons Hustru i Tofsta, Lars Anderssons Hustru i Biörktorp, Pigan Erik Anderssons Dotter i Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

III.17) ANDERS JÖNSSON, f 8/3 1733 i Stämtorp, döpt 9/3, d 10/3 s å. Faddrar: Herr Anders Gellius, Nämbdeman Lars Andersson i Biörktorp, Jahns Hustru i Starkiärr, Hans Hustru i Stämtorp.(1)(2)(3)(4)

II.d) ERIK LARSSON, f 1680, d 1759 i Granboda. - G m ANNA, f 1678, d 25/8 1736 i Granboda.(1)(2)(3)(4)(35)

Barn:

III.1) LARS ERIKSSON. - G 1:o 11/11 1741 i Länna m MARGARETHA PÄRSDOTTER. - G 2:o 22/12 1748 i Länna m ANNA LARSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(36)

Barn:

IV.a) ERIK LARSSON, f 13/9 1742 i Granboda, döpt 14/9. Faddrar: Herr Bokhållare Jacob Hagström, Trägårdsmäster Erik Lundberg, Drängen wid Hammarn Erik Pärsson, Mästr Hindriks Hustru i Mörtsiöbacka, Däja Jungfru Catharina Berg, Pigan Anna Ersdotter.(2)

IV.b) PÄHR LARSSON, f 18/9 1743 i Granboda, döpt 21/9. Faddrar: Jahn Andersson i Starrkiär, Pär Jonsson i Granboda, Jahn Anderssons Hustru i Starrkiär, Anders Nilssons Hustru i Starrkiär.(2)

III.2) ANNA ERIKSDOTTER. - G 26/10 1729 i Länna m PÄR JONSSON.(1)(4)(37)

Stämtorps-släkten Hindriksson:

II.a) JON HINDRIKSSON i Björktorp. - G m ANNA JÖNSDOTTER, dotter av Jöns Eriksson, d 11/3 1722 i Björktorp, och Brita Månsdotter.(1)(2)(3)(4)(33)(58)(59)

Barn:

III.1) ANDERS JONSSON i Råcklänna, f 1688, d 21/6 1737 i Rocklänna, bonde i Rocklänna. - G m CATHARINA JÖNSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(34)

Barn:

IV.a) BRITA ANDERSDOTTER, f 1/3 1724 i Råcklänna. "Flött til Ulfhäll 1745". Faddrar: Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)

IV.b) ERIK ANDERSSON.(1)

IV.c) ANDERS ANDERSSON.(1)

IV.d) ANNA ANDERSDOTTER, f 10/1 1714 i Råcklänna. Faddrar: Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.(2)

IV.e) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 9/7 1721 i Råcklänna. Faddrar: Lars Pärsson i Stora Åstorp, Mats Matsson i Råcklänna, Inqvarterings Ryttaren NN, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Lars Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Bryta Larsdotter i Råcklänna.(2)

IV.f) LARS ANDERSSON i Biörktorp.(1)(2)(3)(4)

IV.g) KERSTIN ANDERSDOTTER, f 31/5 1727 i Råcklänna. Faddrar: Olof Jönsson i Tobo, Drängen Pär Andersson i Råcklänna, Mats Hustru i Råcklänna, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.(2)

IV.h) PÄR ANDERSSON, f 12/7 1731 i Stora Åskiär, döpt 15/7. Faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Wehlamsson i Löflunda, Pärs Hustru i Stora Giöltorp, Pigan Catharina Larsdotter i Askrännilen.(2)

III.2) DOTTER.(1)(2)(3)(4)(30)

III.3) PÄR JONSSON i Biörktorp, f juni 1703 i Björktorp, Länna sn, d 2/9 1778 i Björktorp, Länna sn. Pehr var bonde och danneman i Länna sn. Han var vid god hälsa till den 27 augusti då han insjuknade i frossa som förändrades till häftig sjukdom som ledde till döden. Han hade 10 barn, varav 4 söner och 6 döttrar. - G 20/10 1728 i Länna m CATHARINA HINDRIKSDOTTER BONNVIER, f 17/12 1705 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/1 1785 i Björktorp, Länna sn.(1)(2)(3)(4)(29)(38)(58)

Barn:

IV.a) ANDERS PÄRSSON, f 28/10 1730 i Biörktorp, Länna sn, döpt 1/11. Faddrar: Pär i Lilla Åstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Eriksson i Norrlänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Erik Pärssons Son i Byringe, Lars Hustru i Biörktorp, Pigan Karin Jonsdotter i Stämtorp. - G m ANNA PERSSON, f 1737, d.(2)(38)

Barn:

V.1) PER ANDERSSON, f 1756 i Länna sn, d.(38)

V.2) ANDERS ANDERSSON, f 1759 i Länna sn, d.(38)

V.3) KATARINA ANDERSDOTTER, f 1762 i Länna sn, d.(38)

V.4) ERIK ANDERSSON, f 1764 i Länna sn, d.(38)

V.5) JAN ANDERSSON, f 1766 i Länna sn, d.(38)

V.6) ANNA ANDERSDOTTER, f 1771 i Länna sn, d.(38)

IV.b) MARJA PÄRSDOTTER, f 17/12 1732 i Biörktorp, döpt 21/12. Faddrar: Lars Andersson i Biörktorp, Soldaten Lars Blomgren, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Pärsdotter i Lilla Åstorp.(2)

IV.c) PÄHR PÄRSSON, f 25/1 1735 i Biörktorp, döpt 28/1. Faddrar: Erik Andersson i Stora Låmmartorp, Daniel Jönsson i Råcklänna, Pährs Hustru i Lilla Åstorp, Pigan Elizabeth Hindriksdotter(Bonnvier) i Mörtsiöbacka.(2)

IV.d) KATARINA PÄRSDOTTER, f 14/11 1737 i Biörktorp, Länna sn, döpt 20/11, d 1787. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Ersson i Stora Låmmartorp, Drängen Anders Larsson i Biörktorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Anna Andersdotter i Råcklänna. - G m ANDERS ANDERSSON, f 1742, d.(2)(38)(42)

IV.e) ERIK PÄRSSON, f 9/5 1740 i Biörktorp, döpt 11/5. Faddrar: Hans Jönsson i Stämtorp, Drängen Clas Hindriksson(Bonnvier) i Sandwik, Erik Anderssons Hustru i Råcklänna, Pigan Brita Olofsdotter i Stämtorp.(2)

IV.f) ANNA PÄRSDOTTER, f 25/7 1742 i Biörktorp, Länna sn, döpt 27/7, d 9/2 1785 kl. 11 f.m. i Länna sn. Faddrar: Erik Andersson i Råcklänna, Drängen Hindrik Hindriksson(Bonnvier) i Haglyda, Erik Erssons Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Stina Larsdotter i Biörktorp. - G 15/10 1769 i Länna m ERIK ERIKSSON, f 1/5 1745 i Merlänna, Länna sn, d 29/6 1808 i Länna sn. Dog i Lungsot.(2)(3)(38)(41)

IV.g) STINA PÄRSDOTTER, f 26/6 1745 i Björktorp, Länna sn, döpt 30/6. Faddrar: Erik Pärsson i Råcklänna, Drängen Pär Nilsson i Stämtorp, Lars Anderssons Änka i Biörktorp, Pigan Brita Andersdotter i Råcklänna.(2)

IV.h) LISKEN (LISA) PÄRSDOTTER, f 12/10 1748 i Björktorp, Länna sn, döptes 16/10, d. Faddrar: Klåckaren Jahn Gellius, Anders Nilsson i Knutstorp, Dr. Anders Hansson i Stämtorp, Clasas Hustru i St. Rööwika, Hindriks Hustru i Byringe, Pig. Brita Hansdotter i Stämtorp.(38)(61)

IV.i) JOHAN PÄRSSON, f 21/4 1752 i Björktorp, Länna sn, döptes 26/4, d. Faddrar: Pär Friberg i Råcklänna, Dr. Lars Larsson i Råcklänna, Anders Larssons Hust. i Byringe, Pig. Kerstin Andersdotter i Råcklänna.(38)(62)

III.4) BRITA JONSDOTTER. - G 19/8 1730 i Länna m LARS ANDERSSON i Tobo.(1)(2)(3)(4)(31)

III.5) KARIN JONSDOTTER.(1)(2)(3)(4)(32)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Lars, bonde i Stämtorp
|
Jöns Larsson, bonde (1668-1735)
|
Daniel Jönsson, bonde (1693-1766)
|
Stina Danielsdotter (1724-1782)
|
Pehr Pehrsson Friberg, bonde (1762-1818)
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Husförhörslängden, Länna socken, 1689-1723, 1758-1895.
(2) = Länna församlings födelsebok 1701-1895.
(3) = Länna församlings dödbok 1751-1895.
(4) = Länna församlings vigselbok 1702-1895.
(5) = Hennes farbror och faster: "Vigda 1717 i Länna: 8/9 Corpral Anders Hielm och Brita Jönsdotter i Rocklänna".
(6) = Alexandras farfars farfars farfars farmors far.
(7) = Alexandras farfars farfars farfars farmor.
(8) = Alexandras farfars farfars farfars farmors farfar.
(9) = Brita Jönsdotter står fadder:
7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
15/11 1723 föds deras dotter CATHARINA ANDERSDOTTER HIELM i Råcklänna, faddrar: LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Står fadder 1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
20/8 1729 föds deras son ANDERS ANDERSSON HIELM i Råcklänna, Faddrar: Herr Anders Gellius, Mats Matsson i Råcklänna, Drängen Lars Eriksson i Lilla Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pärs Hustru i Råcklänna, Pigan Karin Andersdotter i Råcklänna.
26/1 1733 föds Anders Hielms barn i Råcklänna, döpt 28/1, ANNA ANDERSDOTTER HIELM, faddrar Daniel Jönsson i Råcklänna, Pär Andersson Ibidem, Drängen Anders Jahnsson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Olofs Hustru i Wahlnarstorp, Pigan Anna Jonsdotter i Råcklänna.
Vigda 24/9 1738 Drängen Erik Andersson i Råcklänna och Pigan Brita Jönsdotter i Stämtorp.(2)(3)
(10) = Står fadder 25/1 1722: Anders barn i Tofstad, Hans, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Olof Eriksson i Åsängen, Drängen Pär Eriksson i Stora Låmmartorp, Änkan Hustru Karin i Stämtorp, Eriks Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.
16/9 1722: Lars barn i Stora Åstorp, Joen, faddrar, Joen i Giöletorpet, Pär Eriksson i Åstorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp, Pigan Kerstin i Stemtorp.
20/9 1723: Anders Jonssons barn uti Tofsta, Jonn, faddrar Jöns i Stämtorp, Pär i Stora Åstorp, Olofs Hustru i Qwarnberga, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.(2)
(11) = Står fadder 15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiär, Oloff, faddrar Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.
Karin Jönsdotters oägta barn i Stora Åskiär föddes 26/8 1729, döptes 30/8, och kallades Kerstin, Faddrar: Oloff Andersson i Stora Åskiär, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bengts Hustru i Staftorp, Anders Hustru i Stora Åskiär.(2)
(12) = Står fadder 5/5 1717: Olof Jacobssons barn i Kalkuddstuga, Jahn, faddrar Soldaten i Båtsudden, Pär i Brootorp, Anders Hustru i Kalkudden, Anna i Stämtorp.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem. (2)
(13) = Död 22/10 1735 Jöns Larsson i Stämtorp, fattig, 67 ½ år.
Står fadder 8/9 1701: Nils barn i Kråknäs, Anders, faddrar Matts i Walnarstorp war fadrar Jöns i Stämtorp, Hustru Anna i Biörktorp, Hustru Kerstin i Råcklänna.
3/8 1702: Nils Skrädars barn i Wabroo, Karin, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik Ersson i Berga gåren, Hustru Elisabeth i Tofsta, Lars Hustru i Långswede.
1/5 1703: Måns barn i Åtorp, Pär, faddrar Nils i Måstorp, Jöns i Stämtorp, Hustru Karin i Sörlänna, Hustru Karin i Rånholmstorp.
12/7 1703: Måns barn i Låmmartorp, Pär, faddrar Jöns i Stämtorp, Måns i Sättertorp, Pärs Hustru i Stämbråtten, Hustru Ana i Lilla Sättertorp.
2/12 1704: Anders Jonssons barn Pär i Granboda, faddrar Herr Bokholare Jean, Måns i Åsängen, Jöns Hustru i Stämtorp, Måns Hustru i Klockartorp.
16/4 1705: Nils Skrädars barn i Wabroo, Kerstin, faddrar Mats i Lilla Åstorp, Anders i Wabroo, Jons Hustru i Biörktorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Enkias Dotter i Rocklänna.
28/5 1705: Månsas barn Anna i Åtorp, fadrar Erik Pärsson i Wånga i Åker Sochen, Jacob i Knåpe, Nils Hustru i Måstorp, Jöns Hustru i Stämtorp.
29/6 1707: Anders barn i Granbohda, Anders, fadrar Jöns i Stämtorp, Måns i Åtorp, Måns Hustru i Åsäng, Pärs Hustru i Granboda.
18/2 1710: Anders barn i Wabroo, Anders, fadrar Måns i Åsäng, Jöns Son i Stämtorp, Hustru Britta i Stämtorp, Ibidem Piga.
29/9 1713: Eriks barn i Krogen, Elisabeth, faddrar Jöns i Stämtorp, Mats i Löflund, Frun på Sörlänna, Pigan Kerstin Ibidem.
3/10 1714: Soldatens Jahn Frislags barn Anders, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Jöns i Stämtorp, Eriks Hustru i Sätertorp, Eriks Hustru i Öråsen.
27/2 1715: Måns barn i Åsängen, Måns, faddrar Erik på Hälla, Olof i Ronholmsstock, Jöns Hustru i Stämtorp, Eriks Hustru i Granbohda.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörktorp, Måns Hustru i Åtorp.
11/1 1719: Soldaten Jahn Frislags barn, Jahn, faddrar Anders i Tofsta, Trägårdsmästaren, Jöns Hustru i Stämtorp, Jöns Dotter Ibidem.
10/7 1720: Anders barn i Tofsta, Maria, faddrarMåns Hansson i Åtorp, Oluff Andersson i Stämbråten, Hans Jönsson i Stämtorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Fredslags Hustru, Måns Dotter i Åtorp.
25/1 1722: Anders barn i Tofstad, Hans, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Olof Eriksson i Åsängen, Drängen Pär Eriksson i Stora Låmmartorp, Änkan Hustru Karin i Stämtorp, Eriks Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.
20/9 1723: Anders Jonssons barn uti Tofsta, Jonn, faddrar Jöns i Stämtorp, Pär i Stora Åstorp, Olofs Hustru i Qwarnberga, Pigan Kerstin Jönsdotter i Stämtorp.(2)(3)
(14) = Död 30/12 1706 Jöns Moder i Stämtorp.
Stämtorp 1719: Jöns Larsson, Hustrun Inger Jonsdotter, Dottern Anna Jönsdotter i Åsäng, Dottern Kerstin Jönsdotter, Son Lars Jönsson, Son Hans Jönsson, Dottern Bryta Jönsdotter, Dottern Maria Jönsdotter, Son Erik Jönsson, Son Hustru Kerstin.(1)(3)
(15) = Vigda 17/7 1722 Jöns Larsson i Stämtorp och Hustru Kerstin Eriksdotter Ibidem.
Vigda 10/10 1714 Olof Jacobsson i Stämtorp och Kerstin Eriksdotter i Båtsudden.(4)
(16) = Död 11/8 1727 Anders Jönssons Hustru i Stora Åskiär.
Död 20/2 1737 Anders Jönsson i Stora Åskiär 33 åhr gammal.
Vigda 21/10 1722 Anders Jönsson frå Härat Sn och Pigan Marja Olofsdotter i Stora Åskiär.
Anders Jönsson står fadder 6/5 1722: Oloff Wehlamssons barn i Löfswede, Erik, faddrar Herr Anders Gellius, Dräng Jahn Eriksson i Hattorp, Lars Hustru i Askrännilen, Anders Hustru i Lilla Giöltorp, Pigan Marja Olofsdotter i Stora Åskiär.(2)(3)(4)
(17) = Död 10/3 1707 Olofs Moder i Åskiär.
Död 26/11 1727 Olofs Hustru i Åskiär.
Vigda 21/12 1736 Änklingen Olof Andersson i Stora Åskiär och Änkan Marit Andersdotter från Lilla Giöltorp. Vem är?
Vigda 14/10 1730 Änklingen Lasrs Larsson i Stora Åskiär och Änkan Karin Andersdotter Ibidem.
Olof står fadder 4/2 1706: Lars barn Oluffs i Löfswedet fadrar Oluff i Åskiärr, Erik i Råcklänna, Hustru Brita i Åstorp, Pigan Karin i Råcklänna.
23/6 1707: Eriks barn i Ronholmstorp, Brita, fadrar Erik Hansson i Sörbosäter, Lars i Askrännilen och Hära Sn, Hustru Kerstin i Åskiärr, Hustru Anna i Biörklida.
6/9 1708: Oluffs barn Margreta i Byringe, fadrar Erik Olsson i Byringe, Erik Pärsson i Ronholmstorp, Hustru Anna i Byringe, Hustru Kerstin i Åskiär.
13/3 1715: Kånans barn i Åskiär, Karin, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Starck, Olofs Hustru i Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär.
15/1 1716: Eriks barn i Lilla Åskiär, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp.
4/3 1716: Soldatens Råckmans barn, Anna, faddrar Bengt i Staftorp, Olof i Råcklänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Olofs Hustru i Åskiär.
20/10 1716: Bengts barn i Staftorp, Olofs, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Stark, Olof i Stora Åskiär, Anders Hustru i Lilla Giöltorp, Inger i Bystockiär.
18/11 1716: Olofs barn i Ronholmsnäs, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders i Salfwarstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Wehlams Hustru i Kråknäs.
Stora Åskiärr 1712-23: Olof Andersson, Hustru Brita M., Dotter Maria, Mågen Anders Jönsson.
Stora Åskiär 1719: Olof Andersson, Hustru Bryta Matsdotter, Dottern Maria Olofsdotter, förafskedade Corporal Pär Graf, Dottern Anna Pärsdotter, till Härad sn, Hustru Karin Andersdotter.(1)(2)(3)(4)
(18) = Står fadder 7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar: Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Tobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar: Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiärr, Oloff, faddrar: Erik Jönsson i Lilla Åskiärr, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar: LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna. Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.(2)
(19) = Står fadder 30/4 1721: Pärs barn i Biörklida, Anna, faddrar Anders Skogwachtaren i Sörbosäter, Erik i Ronholmstorp, Erik Andersson ifrån Gryt Sn., Lars i Stämtorp, Pärs Hustru i Walnarstorp, Anders Hustru i Måstorp, Erik Olofssons Dotter i Byringe Dam.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, dog 1798 den 27 Januari kl. 1 f.m., faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
11/11 1722: Anders Olofssons barn i Måstorp, Anna, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Lars Jönsson i Byringe, Lars Matsson i Bråttorp, Måns Hustru i Åtorp, Pärs Hustru i Biörklyda, Pigan Anna Olofsdotter i Byringe.
21/12 1722: Daniels barn i Byringe, Daniel, faddrar Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Swen Löfgrenn, Hindrics Hammarsmeds Hustru, Olofs Hustru i Norrby, Pigan Anna Danielsdotter.
Vigda 22/10 1721 i Länna: Lars Jönsson i Stämtorp och Pigan Karin Eriksdotter i Byringe.(2)(4)
(20) = Står fadder 10/7 1720: Anders barn i Tofsta, Maria, faddrar Måns Hansson i Åtorp, Oluff Andersson i Stämbråten, Hans Jönsson i Stämtorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Fredslags Hustru, Måns Dotter i Åtorp.
2/9 1722: Lars Jönssons barn i Byringe, Pähr, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Daniel Danielsson i Byringe, Anders Olofsson i Måstorp, Hans Jönsson i Stämtorp, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Pärs Hustru i Biörklyda, Anna Eriksdotter i Byringe.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, dog 1798 de 27 Januari kl. 1 f.m., faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
Vigda 6/10 1728 i Länna: Hans Jönsson i Stämtorp och Pigan Marja Andersdotter i Kalkudden.(2)(4)
(21) = Vigda 8/10 1749 Drängen Anders Andersson i Stämtorp och Pigan Brita Hansdotter där sammastädes.(4)
(22) = Vigda 14/10 1744 Drängen Lars Ersson i Byringe och Pigan Catharina Danielsdotter i Råcklänna.(4)
(23) = Står fadder 10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.
5/3 1719: Soldaten Christjärns barn, Jacob, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Anders Jonsson Ibidem, Daniels Hustru Ibidem, Mats Hustru Ibidem.
6/8 1721: Christjern Råckmans barn, Elizabeth, faddrar Daniel Jönsson i Råcklänna, Bengt Bengtsson i Staftorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Anders Biörks Änka wid Råckmans Stuga.
1/11 1723: Pär Erikssons barn i Stora Åstorp, Bryta, faddrar Erik Olofsson i Byringe, Daniel Jönsson i Råcklänna, Soldaten Lars Blomgren, Drängen Hans Jönsson i Stämtorp, Pär Jahnssons Hustru i Spikslund, Lars Jönssons Hustru i Byringe, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Råcklänna 1714-23: Daniel Jönsson, Hustru Anna Andersdotter, Pigan Anna Jahnsdotter.
Råcklänna 1719: Daniel Jönsson, Hustrun Anna Andersdotter, Pygan Marit Olofsdotter, tienstgåssen Jahn Jahnsson, Dito Lars Larsson.(1)(2)
(24) = Vigd 15/10 1727 i Länna: Drängen Olof Pärsson i Wallnarstorp och Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
Står fadder 1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.(2)(4)
(25) = Vigda 15/10 1738 Drängen Erik Jonsson i Stämbråten och Pigan Kerstin Eriksdotter i Lilla Åskiär.(4)
(26) = Vigda 29/10 1705 i Länna: Erik Jönsson och Pigan Karin Larsdotter i Åskiär.
Död 19/1 1748 Erik Jönssons Hustru i Lilla Åskiär Karin Larsdotter 62 år.
Står fadder 22/1 1711: Eriks barn i Ronholmstorp, Anna, fadrar Anders i Sörbosäter, Lars i Askränilen i Härat Sochn, Hustru Karin i Åskiär, Hustru Anna i Biörklida.
10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp.
1/12 1714: Anders Michelssons barn i Stora Giöltorp, Erik, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Erik Michelsson i Merlänna, Bengt i Staftorp, Madam Hedvig Falk, Eriks Hustru i Åskiär, Pigan Kerstin Olofsdotter i By Sochen(?).
13/3 1715: Kånans barn i Åskiär, Karin, faddrar Herr Anders Gellius, Klåckaren Starck, Olofs Hustru i Åskiär, Eriks Hustru i Lilla Åskiär.
31/3 1717: Soldatens Olof (?) barn, Brita, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Erik Larsson i Granboda, Eriks Hustru i Åskiär, Soldatens Hustru i Walsberga.
3/5 1719: Tråtsdrängens barn i Lilla Giöltorp, Catharina, faddrar Pär i Nafwarstorp, Anders i Giöltorp, Eriks Hustru i Åskiär, Mats Hustru i Råcklänna.
7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniels Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
5/11 1721: Bengts barn i Staftorp, Anna, faddrar Pär i Stora Sätertorp, Anders i Stora Giöltorp, Jahn Jahnsson i Lilla Giöltorp, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Soldatens Råckmans Hustru, Inger Olofsdotter i Bistockkiär.
8/2 1723: Anders Wehlamssons barn i Lilla Giöltorp, Marit, faddrar Anders i Grustorp, Pär i Salfwarstorp, Hustru Marit i Lilla Giöltorp, Eriks Hustru i Lilla Åskiär, Pigan Bryta i Salfwarstorp.
15/8 1723: Anders Jönssons barn i Stora Åskiär, Oloff, faddrar Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Bängt i Staftorp, Drängen Nils Nilsson i Stora Giöltorp, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Olofs Hustru i Tobo, Pigan Karin Jönsdotter i Giökstene.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar LynWäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof JÖnsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
1/3 1724: Pär Mårtenssons barn i Lilla Åstorp, Kerstin, faddrar Herr Anders Gellius, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Soldaten Olof Säterberg, Anders Michelssons Hustru i Giöltorp, Soldaten Lars Blomgrens Hustru, Pigan Catharina Hindricksdotter i Åstorp.
Lilla Åskiär 1719: Erik Jönsson, Hustru Karin Larsdotter, Dottern Anna Eriksdotter, Son Lars Eriksson, Dottern Kerstin Eriksdotter, Inhyses qvinfolket Anna Jönsdotter.
Lilla Åskiär 1712-23: Eric Jönsson, Hustru Karin, Dotter Anna Eriksdotter, Son Lars Ersson, Dotter Kerstin Ersdotter.
Död 21/1 1739 Eriks Svärmoder i Lilla Åskiär Kerstin Olofsdotter 84 år gammal. (1)(2)(3)(4)
(27) = Vigda 12/10 1735 Drängen Lars Ersson i Lilla Åskiär och Pigan Anna Andersdotter i Haglyda.(4)
(28) = Står fadder 9/7 1721: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Pärsson i Stora Åstorp, Mats Matsson i Råcklänna, Inqvarterings Ryttaren NN, Anders Michelssons Hustru i Stora Giöltorp, Lars Anderssons Hustru i Merlänna, Pigan Bryta Larsdotter i Råcklänna.(2)
(29) = Står fadder 17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
1/3 1724: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Bryta, faddrar Lars Andersson i Biörktorp, Corpralen Anders Hielm, Drängen Pär Jonsson i Biörktorp, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Pärs Hustru i Stora Åstorp, Pigan Anna Eriksdotter i Lilla Åskiär.
Vigda 20/10 1728 i Länna: Drängen Pär Jonsson i Biörktorp och Pigan Catharina Hindriksdotter(Bonnvier) i Mörtsiöbacka.(2)(4)
(30) = Står fadder 2/10 1704: Måns Erikssons barn Oluf i (?)-torp, fadrar Pär Larsson i Stämbråten, Pär Eriksson i Lilla Sätertorp, Enkia i Källdalen, Oluffs hustru i Winterled, Jons Dotter i Biörktorp.
28/10 1713: Jöns barn i Stämtorp, Jöns Erik, fadrar Anders i Tofsta, Jon i Stämbråten, Måns hustru i Åtorp, Jons Dotter i Biörktorp.
10/1 1714: Anders Jonssons barn i Råcklänna, Anna, fadrar Anders Olofsson i Råcklänna, Daniel Ibidem, Eriks Hustru i Åskiär, Jons Dotter i Biörktorp. Kan vara Karin eller Brita?(2)
(31) = Står fadder 17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
15/11 1723: Corpralen Anders Hielms barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lynwäfwaren Mästr Giörgen Ma....(?), Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Olof Jönsson i Tobo, Pär Andersson i Råcklänna, Eriks Hustru i Lilla Sätertorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Vigda 19/8 1730 i Länna: Lars Andersson i Tobo och Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.(2)(4)
(32) = Står fadder 7/8 1723: Jöns Larssons barn i Stämtorp, Pär, faddrar Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.
3/5 1724: Soldatens Anders Hammars barn, Anders, faddrar Corpralen Olof Eekeberg i Lilla Låmmartorp, Drängen Olof Eriksson i Stora Låmmartorp, Olofs Hustru i Stämbråten, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.(2)
(33) = Står fadder 16/4 1705: Nils Skrädars barn i Wabroo, Kerstin, Mats i Lilla Åstorp, Anders i Wabroo, Jons Hustru i Biörktorp, Jöns Hustru i Stämtorp, Enkias Dotter i Rocklänna.
24/1 1709: Daniels barn wid Käldalen kallades Pär, fadrar Jon i Biörktorp, Jon i Stämbråten, Jöns Hustru i Biörktorp, Mats Hustru i Nyckelberg.
14/5 1713: Eriks barn i Lommartorp, Brita, dog 1783 den 10 Juli, faddrar Jon i Biörktorp, Jon i Stämbråten, Hustru Kerstin i Hammarstuga, Hustru Anna i Giöltorp.
17/2 1717: Erik Michelssons barn i Merlänna, Margaretha, faddrar Jon i Biörktorp, Erik i Öhråsen, Jahn i Bråttorp, Klåckarns Hustru, Mats Hustru i Sundtorp.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörtorp, Måns Hustru i Åtorp.
19/4 1719: Eriks barn i Låmmartorp, Pär, faddrar Mats i Källdahlen, Soldaten Christiärn, Jons Hustru i Biörktorp, Anders Hustru i Giöltorp.
15/4 1721: Jöns barn i Stämtorp, Elisabeth, faddrar Jon i Biörktorp, Lars i Stora Åstorp, Anders Hustru i Tofsta, Jahn Frislags Hustru i Långswede.
7/8 1723: Jöns Larssons barn i Stämtorp, Pär, faddrar Herr Anders Gellius, Jon i Biörktorp, Eriks Hustru i Stora Åstorp, Pigan Karin Jonsdotter i Biörktorp.
8/11 1703: Anders barn i Bråttorp, fadrar Jöns i Biörktorp, Pär Larsson i Biuringe, Klåckarns Hustru, Hustru Brita i Krogen.
20/12 1703: Jöns barn i Stämtorp, Hans, fadrar Jon i Biörktorp, Anders i Granboda, Måns Hustru i Åtorp, Hustru Marit i Biörktorp.
Biörktorp 1719: Jon Hindersson, Hustru Anna Jönsdotter, Dottern Brita Jonsdotter, Dottern Karin Jonsdotter, Son Pär Jonsson, Swärfadern Jöns Eriksson, Hustru Bryta Månsdotter.
Död 11/3 1722 Jöns i Biörktorp. Död 18/10 1730 Jon Hindriksson i Biörktorp.
Vigda 19/10 1718 Lars Andersson i Merlänna och Anna Jonsdotter i Biörktorp.
Anna i Biörktorp står fadder 8/9 1701: Nils barn i Kråknäs, Anders, Matts i Walnarstorp war fadrar Jöns i Stämtorp, Hustru Anna i Biörktorp, Hustru Kerstin i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)
(34) = Död 21/6 1737 Anders Jonsson i Råcklänna 49 år.
Står fadder 23/10 1710: Eriks barn i Lilla Åskiär kallades Lars, faddrar Pär i Wallnarstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Kalkudden, Jons Hustru i Stembråten.
29/12 1713: Anders barn i Tofsta, Anders, faddrar Måns i Åtorp, Måns i Åsängen, Eriks Hustru i Granbohda, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna.
23/6 1715: Lars Andersson (?) barn i Byalstugan, Lars, faddrar Mats i Lilla Åstorp, Erik i Stora Åstorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna.
15/1 1716: Eriks barn i Lilla Åskiär, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Anders Hustru i Giöltorp, Pärs Hustru i Lilla Åstorp.
4/3 1716: Soldatens Råckmans barn, Anna, faddrar Bengt i Staftorp, Olof i Råcklänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Olofs Hustru i Åskiär.
5/3 1719: Soldaten Christjärns barn, Jacob, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Anders Jonsson Ibidem, Daniels Hustru Ibidem, Mats Hustru Ibidem.
22/11 1719: Lars Anderssons barn i Merlänna, Anders, faddrar Klåckaren Christoffer, Erik Larsson i Merlänna, Anders Jonsson i Råcklänna, Olof Pärsson i Norberg, Hustru Margaretha på Hagen, Hustru Maria i Klåckargården, Karin Jonsdotter i Biörktorp.
7/2 1720: Daniels barn i Råcklänna, Erik, faddrar Corpralen Anders Hielm, Olof Jönsson i Toobo, Erik Lundman, Hustru Karin i Lilla Åskiär, Hustru Catharina i Råcklänna, Pigan Kerstin Andersdotter i Kalkudden.
25/3 1721: Daniel Jönssons barn i Råcklänna, Catharina, faddrar Lars Eriksson i Råcklänna, Erik Jönsson i Lilla Åskiär, Anders Jonsson i Råcklänna, Erik Andersson Ibidem, Olofs Hustru i Tobo, Corpralen Hielms Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Ibidem.
3/4 1721: Lars Anderssons barn i Merlänna, Erik, faddrar Herr Anders Gellius, Erik Michelsson i Merlänna, Anders Jonsson i Råcklänna, Johannes Lennander, Erik Anderssons Hustru i Merlänna, Jahns Hustru i Nafsta, Pigan Anna Andersdotter i Merlänna.
1/8 1722: Mats barn i Råcklänna, Anders, faddrar Herr Befallningsman Petter Holmström, Anders Michelsson i Stora Giöltorp, Erik Matsson i Norrlänna, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Matsdotter i Norrlänna.
30/1 1723: Anders barn i Stora Giöltorp, Anders, faddrar Herr Majoren Falck, Pär MÅrtensson i Lilla Åstorp, Anders Jonsson i Råcklänna, Monsr Laurentius Lenstedt, Länsmans Wahlbergs Hustru, Erik Michelssons Hustru i Merlänna, Pigan Judith i Stora Giöltorp.
17/4 1723: Lars Anderssons barn i Biörktorp, Anna, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Anders Hendriksson i Härrsäng, Erik Larsson på Hällen, Pär Jonsson i Biörktorp, Klåckarens Starks Hustru, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna, Pigan Bryta Jonsdotter i Biörktorp.
Råcklänna 1714-23: Anders Jonsson, Hustru Catharina, Dotter Brita(överstruken), Pigan Anna (överstruken), Gåssen Jahn(överstruken), Son Erik Andersson, Son Anders Andersson, Dotter Anna Andersdotter.
Råcklänna 1719: Anders Jonsson, Hustru Catharina Jönsdotter, Son Erik Andersson, Son Anders Andersson, Dottern Anna Andersdotter, Pigan Anna Nilsdotter, Tienstgåssen Jahn Larsson, Pigan Brita Larsdotter.
Död 31/8 1729 Anders Jonssons svärmoder i Råcklänna.(1)(2)(3)
(35) = Död 25/8 1736 Erik Larssons Hustru i Granboda 58 åhr 8 m. gl.

Står fadder 31/3 1717: Soldatens Olof (?) barn, Brita, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Erik Larsson i Granboda, Eriks Hustru i Åskiär, Soldatens Hustru i Walsberga.
21/4 1712: Kånans barn Wehlam i Wästerlida, faddrar Lars i Wästerlida, Erik Larsson i Granboda, Hustru Karin i Swartenstorp i Dunker Sochn, Piga Brita i Magsjötorp.
29/12 1713: Anders barn i Tofsta, Anders, faddrar Måns i Åtorp, Måns i Åsängen, Eriks Hustru i Granbohda, Anders Jonssons Hustru i Råcklänna.

25/7 1714: Jahn Jacobssons Son i Mörtsiötorp, Jacob, faddrar Bokhållar Rosendalius, Mäster Daniel, Mats Hustru i Walnarstorp, Eriks Hustru i Granbohda.
14/10 1714: Wehlams barn i Granbohda, Brita, faddrar Erik i Granbohda, Mats i Kråknäs, Anders Olofssons Hustru i Råcklänna, Hendricks Hustru wid Bruket.
27/2 1715: Måns barn i Åsängen, Måns, faddrar Erik på Hälla, Olof i Ronholmsstock, Jöns Hustru i Stämtorp, Eriks Hustru i Granbohda.
20/4 1715: Mats barn i Källdahln, Anders, faddrar Anders Olofsson i Råcklänna, Jon i Stämbråten, Eriks Hustru i Åstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Eriks Dotter i Byringe.
18/11 1716: Olofs barn i Ronholmsnäs, Kerstin, faddrar Olof i Åskiär, Anders i Salfwarstorp, Eriks Hustru i Granbohda, Wehlams Hustru i Kråknäs.
26/1 1718: Anders barn i Tofsta, Margaretha, faddrar Jöns i Stämtorp, Erik i Granbohda, Jons Hustru i Biörktorp, Måns Hustru i Åtorp.
4/5 1718: Olofs barn i Ronholmsnäs, Wehlam, faddrar Erik i Granbohda, Anders i Salfwarstorp, Måns Hustru i Åtorp, Enkans Dotter i Salfwarstorp.
22/11 1719: Mats Matssons barn i Råcklänna, Kerstin, faddrar Jahn Andersson i Strängnäs, Erik Larsson i Granboda, Olof Andersson i Stämbråten, Erik Andersson i Råcklänna, Jungfru Stina Lundberg i Gripholm, Mästr Giörgens Hustru i Råcklänna, Pigan Anna Pärsdotter i Gripholm.
6/3 1720: Soldatens Olof Wrets barn i Kohlsäter, Kerstin, faddrar Erik Oluffsson i Byringe, Pär Mårtensson i Wallnarstorp, Anders Månsson i Lilla Låmmartorp, Anders Oluffssons Hustru i Råcklänna, Erik Larssons Hustru i Granboda, Eriks Dotter i Koja.
8/4 1720: Mats barn i Källdahlen, Olof, faddrar Erik Larsson i Granbohda, Pär Larsson i Wrogn(?), Erik Andersson i Råcklänna, Jons Hustru i Nyckelberg, Mats Hustru i Råcklänna, Pigan Kerstin Eriksdotter i Stora Åstorp.
17/6 1720: Olofs barn i Stämbråten, Kerstin, dog 1793 den 29 October kl. 9 e.m., faddrar Erik Michelsson i Merlänna, Erik Larsson i Granbohda, Mats Matsson i Råcklänna, Jahn Mölnares Hustru i Strängnäs, Mats Hustru i Källdahlen, Pigan Catharina i Käldahlen.
25/1 1721: Mats Larssons barn i Wabroo, Pär, faddrar Erik Larsson i Granbohda, Wehlam Wehlamsson i Kråknäs, Frislags Hustru i Långswede, Pigan Karin Larsdotter i Kråknäs.
16/1 1722: Eriks barn i Lydökna, Anna, faddrar Nils i Sandwyk, Jon i Hage, Daniel i Magsiötorp, Eriks Hustru i Granbohda, Anders Hustru i Wästerlyda, Pigan Karin i Sandwyk.
17/4 1723: Olofs barn i Stämbråten, Anders, faddrar Befallningsman Petter Holmström, Byggmästr Jahn Andersson, Drängen Pär Andersson i Råcklänna, Herr Anders Gellii Hustru, Eriks Hustru i Granboda, Pigan Kerstin Matsdotter i Källdalen.
Granbohda 1714-23: Erik Larsson, Hustrun Anna, Pigan Bryta Olsdotter, Son Lars Eriksson.
Granboda 1719: Erik Larsson, Hustru Bryta Olofsdotter, Son Lars Eriksson, Dottern Anna Eriksdotter, Pigan Anna Olofsdotter.(1)(2)(3)
(36) = Vigda 11/11 1741 Drängen Lars Ersson i Granboda och Pigan Margaretha Pärsdotter wid Bruket.
Vigda 22/12 1748 Änklingen Lars Ersson i Granboda och Pigan Anna Larsdotter wid Bruket.(4)
(37) = Vigda 26/10 1729 i Länna: Drängen Pär Jonsson i Stämbråten och Pigan Anna Eriksdotter i Granboda.(4)
(38) = OvesSläktforskningOnline, Ove Tegnér.
(39) = Släkten BONNEVIER(i Länna sn):(38) Här använder jag den svenska namnformen Henrik(Vallonsk/tysk är Hindrik, Hindrich).

I.1) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1633, d 8/1 1693 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Hammarsmed.Född före 1633. Gift 26/12 1653 i Finspång. Omgift efter 1:a hustruns död, 1685 med Maria Claesdotter von Holst. Arbetar hos sin far mellan minst från 1652-1657. Sitter som bisittare i hammartingsrätten för södermanlands bergslag 1670. Arbetar antagligen vid Skeppsta bruk 1671, eftersom hustrun Margareta ställs inför tinget i Daga härad 1671-09-11, och då anges komma från Skeppsta. Arbetar i Lilla Malma,vid Smedstorps nya hammare 1672-1675. Sedan något eller några år arbete vid Stålboga i Dunker. Slutligen flytt till, och arbete vid Skeppsta bruk 1687-1693. Död vid Skeppsta bruk, Gåsinge. - G 1:o 26/12 1653 i Finspång m MARIA PIERSDOTTER, d 1684. Född i Finspång. Gift i Risinge 1653-12-26. Död i Finspång. Anges i vigseluppgifterna vara ifrån Finspång. Här finns det året bara två Pier, en Pier Ila med hustru och dotter samt en Pier Lemoin med hustru. Troligtvis kommer Margareta ifrån den förra familjen. Om Pier Ila har något gemensamt med en följande Pier Alar-bute är ovisst. Namnet Ilo förekommer ochså. En Petter Ihlo dör exempelvis i Länna år 1720. Han kan ha varit kolare. (Uppgifterna fr.o.m. rad två är från anarkiv smeder). - G 2:o 1685 m MARIA CLASDOTTER VON HOLST, d 1/5 1720 i Länna Bruk, Länna sn. Dotter till Åldermannen Claes von Holts(maken Hindrichs företrädare inom ämbetet.) Hon lever nämligen sina återstående dagar efter Hindrichs död hos brodern, Daniel von Holst.(55)

Barn i 1:a giftet:

II.a) GILLIUS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1655, d 28/12 1693 i Dunker sn. Namnet knyter an till faderns äldste bror. Gillius förekommer som hammarsmed vid Smedstorp, bosatt vid Källartorp åren 1672 samt 1681-83. År 1683 anges ham vara mästersmed. Han smider därefter med fadern vid Skeppsta bruk, Gåsinge socken, minst från år 1687 till faderns död 1693. Han dör i Dunker socken samma år. 1692-06-05 betalar han i Gåsinge 1 Dr 16 öre till kyrkan och 16 öre till de fattiga, för att han "var kommen till hälsan". I Gåsinge och Dunker nämns han enbart som M:r Gillius, utan patronymikon och släktnamn. Någon alternativ Gillius finns dock inte i området. Gillius kan genom sitt gifte ha blivit svåger med fadern. Barnens namn, Daniel och Clas är kännetecken för detta. Vidare , om man skall gå efter detraditionella namnreglerna, så borde det funnits en Hindrich som första barn. Namnet Johannes kan innebära att Gillius varit gift tidigare.

II.b) ELSA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1656 i Finspång, Risinge sn, d 1699. Bosatt i Östergötland. Namnet knyter an till faderns svägerska. (Äldste broderns fru.).

II.c) NICLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1661, d 1688. Ryttare, Mästersven. Bosatt i Östergötland, Södermanland. Niclas påträffas första gången i Villåttinge Härads Dombok 1681-11-30, då han omtalas som "Niclas Hammarsmeds son wid Smedstorp, nu ryttare...". Påföljande år är Niclas, Gillius och Christopher i Smedstorp stämda inför samma rätt för "Executionshinder". År 1685 har Niclas återgått till släktens huvudnäring. Han smider då vid Ålberga bruk. 1687-06-14 klagar åldermannen M:r Hindrich Scholl på Clas Hindersson, "som utan mästerstycke i åldermannens närvaro, smider vid Ålberga öfre Ham:re". Då målet följande år återkommer, svarar "Niclas Bondiver" på bergmästarens fråga, att "det är bättre att vara knecht än smed". Han återfinnes därefter ej i hammartingsprotokollen. En Clas Bonivier förekommer visserligen år 1711 vid Smedstorp, men därmed avses sannolikt Clas von Holst. (Se kusin Marias make. Marias far är Christopher Bonnevier.) Namnet Niclas, saknar förankring i känt namnmönster.

II.d) KATARINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1671, d 6/3 1749 i Länna Bruk, Länna sn. Bosatt i Länna bruk, Länna sn.

II.e) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1676, d 13/6 1759 i Skeppsta Bruk, Gåsinge sn. Kan även vara 2:a hustruns barn.

II.f) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1680, d 7/6 1765 i Mörtsjöbacka, Länna sn. Bonde och mästersven, mästersmed från 1723. Född troligen vid Skeppsta bruk, Gåsinge-Dillnäs. Gift i Länna 1704-10-30. Död i Mörtsjöbacke, Länna. - G 30/10 1704 i Länna m MARIA PERSDOTTER, f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn. Född i Byringe, Länna.Gift i Länna 1704-10-30. Död i Björktorp, Länna p.g.a. ålderdomsbräcklighet.

Barn:

III.1) KATARINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 17/12 1705 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/1 1785 i Länna bruk, Länna sn. Faddrar: Mester Daniel Hammarsmed, Pehr Ersson i Biuringe, Hustru Brita i Biuringe, Piga Anna wid Bruket. - G 20/10 1728 i Länna m PER JONSSON, f 1703 i Länna sn, d 2/9 1777 i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) ANDERS PERSSON, f 28/10 1730 i Länna sn.

IV.b) KATARINA PERSDOTTER, f 18/9 1737 i Björktorp, Länna sn, d 17/8 1787 i Björktorp, Länna sn.

IV.c) ERIK PERSSON, f 5/5 1740 i Björktorp, Länna sn.

IV.d) ANNA PERSDOTTER, f 25/7 1742 i Björktorp, Länna sn. d 9/2 1785 i Länna sn.

IV.e) STINA PERSDOTTER, f 26/6 1745 i Björktorp, Länna sn.

IV.f) LISA PERSDOTTER, f 12/10 1748 i Björktorp, Länna sn.

IV.g) JAN PERSSON, f 21/4 1752 i Björktorp, Länna sn.

III.2) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 1709, d 12/9 1709 i Länna bruk, Länna sn.

III.3) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 16/10 1710 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållare Wirell, Mester Hilper, Jacobs Hustru i Mörtsiötorp, Eriks Hustru i Härsäng i Ärla Socken.(1)(2)(3)(4)

III.4) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 29/12 1713 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållar Rosendahl, Mäster Jacob i Mörtsiötorp, Olaus wid Bruket, Mäster Daniels Hustru, Byggmästarens Hustru, Catharina wid Bruket.(1)(2)(3)(4)

III.5) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 20/5 1719 i Länna Bruk, Länna sn, d 10/6 1783 i Stora Rörviken, Länna sn. Faddrar: Mäster Daniel, Jacob i Mörtsiötorp, Mäster Daniels Son, Hustru Maria Welamsdotter, Enkan Kerstin i Byringe. - G 20/9 1744 m ELISABET ERSDOTTER, f 1718 i Åker sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) HENRIK KLASSON BONNEVIER, f 19/5 1747 i Stora Rörviken, Länna sn, d 1825 i Strängnäs. Torpare. - G m STINA ANDERSDOTTER, f 9/9 1752 i Toresund sn, d 4/9 1830 i Strängnäs.

Barn:

V.1) K L A S ERIK BONNEVIER, f 22/7 1778 i Toresund sn.

V.2) NN BONNEVIER, f 22/3 1780 i Stora Rörviken, Länna sn, d 22/3 1780 i Stora Rörviken, Länna sn.

V.3) HENRIK BONNEVIER, f 21/4 1782 i Toresund sn. Torpare under Djupvik. - G m CATHARINA PERSDOTTER, f 3/9 1785 i Toresund sn.

Barn:

VI.a) P E R HENRIK BONNEVIER, f 23/10 1804 i Strängnäs.

VI.b) S T I N A LOTTA BONNEVIER, f 11/2 1808 i Toresund sn.

VI.c) K A R L PETTER BONNEVIER, f 23/3 1811 i Strängnäs.

V.4) PER BONNEVIER, f 27/1 1785 i Toresund sn.

V.5) GUSTAF BONNEVIER, f 19/11 1789 i Toresund sn. Soldat. Värvad vid Kungliga livgardet.

IV.b) GUSTAV E R I K KLASSON BONNEVIER, f 1/3 1751 i Stora Rörviken, Länna sn, d 7/2 1823. Komminister. Stavning: Gustaf Komminister i Åker sn. (D) och Länna sn. (D) Kallade sig under studietiden Söderbom. Fadern var torparen Klas Hindriksson B. upptog med någon förändring farfaderns namn, som var den av vallonsk börd härstammande hammarsmedsmästaren vid Länna bruk Hindrich Bonvier. Stud 1775 Pvgd -79 27/6 på kalelse av bisk. C. J. Benzelius och hos honom s. å. "domesticus Episcopi". V. past. i Åker 1783. Past.-ex 1801. Komm. här 1808, tilltr. 10. Död 1823 7/2. B. satte igång kyrkorådsintutitionen i förs.; ordnade fattigvården och satte sin måg Hemmendorff till magasinsföreståndare; var angelägen om, att kongl. maj:ts skyddsstadgar efterlevdes med avseende på utländskt kram; såg även till, att kaffe ej missbrukades, fick icke drickas mer än en gång om dagen mm. Han anlade en god trädgård vid Prästgården.. G. 1783 m. Hedvig Sofia Hedenström f. 1750 15/8 död 1810, dotter av kronolänsm. i Åkers härad Erik H. och h. h. Brita Maria Vahlberg i Härads kyrkoby. Barn: Maria Sofia Elisabeth f. 1784 22/4, g. m. viktualiehandl. Erik Bergström i Sthlm; Hedvig Charlotta f. 1787 7/3, g. m. bokhållaren Gustaf Gumelius i Härads kyrkoby och från honom skild, omgift m. v. past. i Vansö A. H. Hemmendorff. Källa: Hagström: Strängnäs stifts herdaminne vol1,p.410. - G 1783 m HEDVIG SOFIA HEDENSTRÖM, f 15/8 1750, d 1810.

Barn:

V.1) M A R I A SOFIA ELISABET BONNEVIER, f 22/4 1784 i Åker sn. - G m ERIK BERGSTRÖM. Viktualiehandlare.

V.2) H E D V I G CHARLOTTA BONNEVIER, f 7/3 1787 i Åker sn. - G 1:o m GUSTAV GUMELIUS. Bokhållare. - G 2:o m A D O L F HENRIK HEMMENDORFF, f 3/7 1790 i Nyköping, d 1833. Pastor.

IV.c) MARIA KLASDOTTER BONNEVIER, f 18/6 1753 i Stora Rörviken, Länna sn, d 6/11 1776 i Länna sn.

III.6) ELISABETH HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 20/5 1719 i Länna Bruk, Länna sn, d 25/6 1798 i Starkärr, Länna sn. Faddrar: Se brodern.(1)(2)(3)(4)

III.7) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, son av Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1680, d 7/6 1767 i Mörtsjöbacka, Länna sn) o h h Maria Persdotter(f ca 1688 i Byringe, Länna sn, d 4/1 1766 i Björktorp, Länna sn, g 30/10 1704), f 1/6 1722 i Länna Bruk, Länna sn, d 12/5 1785 i Bråtorp, Länna sn, bosatt i Krogen, Länna sn 1758-1765, bosatt i Bråtorp, Länna sn 1766-1785. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Clas Danielsson wid Bruket, Hr. Anders Gellii Hustru, Daniel Danielssons Hustru j Byringe. - G 1:o 18/9 1748 i Byringe, Länna m ANNA LARSDOTTER, f 30/5 1728 i Byringe, Länna sn, dtr av bonden i Byringe Lars Jönsson(f 13/1 1703 i Stämtorp, Länna sn) o h h Karin Eriksdotter(f 1699, g 22/10 1721 i Länna), f 30/5 1728 i Byringe, d 10/10 1775 i Bråtorp, Länna sn. Faddrar: Herr Bokhållar Thorwest, Pär Andersson i Råcklänna, Drängen Pär Eriksson i Byringe, Daniels Hustru i Byringe, Olofs Hustru i Ekdahln, Pigan Catharina Månsdotter. Hon hade 6 barn, varav 5 söner och 1 dotter. - G 2:o 8/10 1778 i Bråtorp, Länna sn m BRITA NILSDOTTER, f 16/11 1742, d.(57)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 9/8 1749 i Krogen, Länna sn, d 1/2 1841 i Länna sn, bonde i Merlänna. - G 18/9 1774 i Länna m STINA ERIKSDOTTER, d.

Barn:

V.1) ANNA GRETA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 11/9 1775 i Bråttorp, Länna sn, d 27/9 1775 i Bråttorp, Länna sn.

V.2) STINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 19/1 1777 i Merlänna, Länna sn, d.

V.3) ERIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 15/3 1780 i Merlänna, Länna sn, d.

V.4) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 9/5 1785 i Merlänna, Länna sn, d.

V.5) GRETA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 11/1 1788 i Merlänna, Länna sn, d.

V.6) PER HENRIKSSON BONNEVIER, f 12/10 1791 i Merlänna, Länna sn, d 24/4 1793 i Merlänna, Länna sn.

V.7) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 23/2 1794 i Merlänna, Länna sn, d.

IV.b) KATARINA "KAJSA" HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Krogen, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn. - G m ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn.(227)

IV.c) LARS HENRIKSSON BONNEVIER, f 13/5 1754 i Krogen, Länna sn, d 12/12 1835 i Krogen, Länna sn.

IV.d) PER HENRIKSSON BONNEVIER, f 10/7 1759 i Krogen, Länna sn, d 3/6 1833 i Valnarstorp, Länna sn.

IV.e) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 25/11 1761 i Krogen, Länna sn, d 25/11 1761 i Krogen, Länna sn.

IV.f) ERIK HENRIKSSON BONNEVIER, f 25/3 1765 i Krogen, Länna sn, d 10/6 1798 i Länna sn.

Barn i 2:a giftet:

IV.g) MARIA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 1777 i Krogen, Länna sn, d 5/4 1780 i Krogen, Länna sn.

IV.h) STINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 28/1 1780 i Krogen, Länna sn, d 9/10 1780 i Krogen, Länna sn.

IV.i) ANNA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 25/3 1782 i Krogen, Länna sn, d.br>
III.8) KRISTINA HENRIKSDOTTER BONNEVIER, f 22/1 1727 i Mörtsjöbacka, Länna sn, d 14/12 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn.

III.9) PETRUS HENRIKSSON BONNEVIER, f 7/6 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn, d 28/12 1729 i Mörtsjöbacka, Länna sn.

Barn i 2:a giftet:

II.g) KLAS HENRIKSSON BONNEVIER, f 1685, d 17/2 1695 i Gåsinge-Dillnäs sn.

(40) = Släkten DUNSTRÖM:(38)

I.1) ANDERS ERSSON DUNSTRÖM, f 8/3 1757 i Norrskär, Toresund sn, d 12/4 1810 i Klitsberga, Överselö sn. - G m KATARINA "KAJSA" HINDRICHSDOTTER BONNEVIER, f 21/11 1750 i Byringe, Länna sn, d 1834 i Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

II.a) ERIK ANDERSSON DUNSTRÖM, f 11/10 1784 i Överselö sn, d 23/3 1862 i Segerö, Överselö sn, bosatt 1846 i (Nybygget) Pommerstugan, Överselö sn. - G m STINA LARSDOTTER, f 23/7 1789 i Tumbo sn, d 30/5 1856 i Pommerstugan, Klitsberga, Överselö sn.

Barn:

III.1) ANNA STINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 20/7 1812 i Klitsberga, Överselö sn, d 16/4 1865 i Husby Hällgård, Aspö sn, bosatt 1839 i Klahammar, Överselö sb, bosatt 1840 i Skämby(Soldattorp 955), Åker sn, bosatt 1850 i Täby, Åker sn, bosatt 1859 i Aspö sn. Barnlös. - G 30/11 1840 m CARL ERIK ERIKSSON SKEN, f 28/8 1818 i Överselö, d.

III.2) KATRINA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 22/2 1814 i Klitsberga, Överselö sn, d. - G m JACOB JANSSON, f 14/1 1820 i Lundtorp, Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) CHRISTINA JACOBSDOTTER, f 5/1 1851 i Klitsberga, Överselö sn, d 22/8 1921 i Maria sn. Barnlös. - G m CARL GUSTAF NYSTRÖM, f 1849 i Stockholm, d.

IV.b) ERIC JACOB JACOBSSON, f 21/2 1843 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1890 i Rättartorp, Kärrbo sn. - G m MARIA MARGARETA ANDERSDOTTER, f 1850 i Överselö sn, d.

Barn:

V.1) CARL ERIK JACOBSSON, f 28/1 1872 i Överselö sn, d.

V.2) IDA MARIA JACOBSSON, f 26/7 1873 i Överselö sn, d 2/2 1955 i Västerås.

Barn(oäkta):

VI.a) NILS FRIDE JACOBSSON, f 13/7 1894 i Kila sn, d.

VI.b) IDA INGEBORG JACOBSSON, f 12/12 1897 i Sala, d.

V.3) ERNST JACOB JACOBSSON, f 1877 i Teda, Enköping, bosatt 1900 i Norr Åls By, Västerfärnebo sn, d.

V.4) HEDVIG KATARINA JACOBSSON, f 1879 i Teda, Enköping, d, bosatt 1900 i Fattiggården Carlslund, Västerås.

V.5) ANNA MARGARETA JACOBSSON, f 27/4 1883 i Teda, Enköping, d 23/6 1969 i Sala, bosatt 1900 i Sala. - G m CARL JOHAN JOHANSSON, f 12/5 1886 i Äela sn, d 15/6 1956 i Sala.

V.6) FRIDA KRISTINA VIKTORIA JACOBSSON, f 16/7 1887 i Teda, Enköping, d 1/8 1983 i Västerås. G m AXEL LEONARD KARLSSON, f 27/2 1885, d 31/3 1961 i Västerås.

III.3) ANDERS ERIKSSON DUNSTRÖM, f 21/6 1819 i Klitsberga, Överselö sn, d 4/1 1865 i Klitsberga torp, Överselö sn, bosatt 1850 i Stora Lundby, Överselö sn, bosatt 1854 i Skäggesta, Överselö sn, bosatt 1858 i Klitsberga torp, Överselö sn. G m ANNA CHRISTINA GUSTAFSDOTTER TAXELL, f 8/12 1815 i Stora Lundby, Vårdinge sn, d 11/4 1886 i Fattighuset, Överselö sn.

Barn:

IV.a) ANDERS WILHELM ANDERSSON KIHL, f 23/4 1844 i Stockholm, d, bosatt 1859 i Viggeby, Överselö sn, bosatt 2/11 1863 i Walla, Ytterselö sn, bosatt 4/11 1867 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Mälartorp, Mariefred. G 2/11 1867 m MARIA MATHILDA STEN, f 29/9 1846 i Ekerö sn, d.

Barn:

V.1) CAROLINA MATILDA ANDERSSON, f 20/5 1869 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 13/11 1884 i Nybble, Överselö sn, bosatt 6/11 1885 i Algö, Överselö sn, bosatt 23/10 1886 i Ytterselö sn, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 17/11 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 28/10 1890 i Stockholm Jakob och Johannes. -G m KARL ERIK EKLUND, f 1873 i Enköpings-Näs, d.

Barn:

VI.a) ERIKA MATILDA EKLUND, f 10/10 1894 i Enköpings-Näs, d 5/1 1986 i Enköping. G m KARL JOHAN PETTERSSON, f 12/7 1889 i Enköping, d 18/5 1976.

VI.b) KARL OSKAR EKLUND, f 12/3 1897 i Vårfrukyrka sn, d 15/7 1975 i Örsundsbro, Kulla, Enköping. - G m ELIN MATILDA NN, f 20/2 1898 i Sparrsätra sn, d 21/1 1977 i Örsundsbro, Kulla, Enköping.

VI.c) ERIK IVAR EKLUND, f 13/7 1899 i Vårfrukyrka sn, d 5/7 1990 i Farsta. - G m ELSA ELISABET NN, f 30/10 1904 i Munktorp sn, d 12/8 1991 i Farsta.

V.2) EUGENIA WILHELMINA ANDERSSON, f 5/11 1871 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1887 i Klippinge, Överselö sn, bosatt 3/11 1888 i Kilfröslunda Nr 3, Överselö sn, bosatt 24/10 1889 i Vältesta Nr 2, Vansö sn. - G 12/9 1891 m KARL JOHAN KARLSSON, f 11/11 1865 i Västerhaninge sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VIKTORIA WILHELMINA KARLSSON, f 1893 i Kärnbo sn, d.

VI.b) JOHAN HENNING KARLSSON, f 28/3 1895 i Åker sn, d 29/12 1961 i Mariefred. - G 25/10 1924 m ELSA MARIA NN, f 3/9 1904 i Toresund, d 16/8 1988 i Mariefred.

VI.c) VALBORG MATILDA KARLSSON, f 25/4 1897 i Åker sn, d 18/2 1975 i Mariefred. - G m KARL JEREMIAS LUNDQVIST, f 26/6 1891 i Adelsö sn, d 3/3 1963 i Överselö sn.

V.3) AUGUST WILHELM ANDERSSON, f 7/5 1875 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 18/11 1890 i Simtuna, Vansö sn, bosatt 12/11 1895 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. Byggnadsarbetare. - G m MARIA VILHELMINA LAGERKVIST, f 29/5 1875 i Göteborg, d.

Barn:

VI.a) ELLEN MARIA ANDERSSON, f 23/3 1907 i Katarina, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1910 i Maria, Stockholm, d.

VI.c) NN ANDERSSON(dotter), f ca 1911 i Maria, Stockholm.

VI.d) BERNT IVAR ANDERSSON, f 6/2 1915 i Maria, Stockholm.

V.4) ANDERS WALFRID ANDERSSON, f 3/1 1878 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d, bosatt 14/11 1893 i Ärnesta, Överselö sn, bosatt 1894 i Lindö, Överselö sn, bosatt 1895 i Väla, Överselö sn, bosatt 1900 i Stockholm Maria Magdalena. - G m DOROTEA LOVISA MARIA JOSEFINA PETTERSSON, f 6/2 1885 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ANNA VALFRIDA MARIA ANDERSSON, f 23/7 1907 i Stockholm Kungsholm, d.

V.5) FREDRIK EMANUEL ANDERSSON, f 22/4 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d 22/5 1880 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn.

V.6) KARL ARVID ANDERSSON, f 28/1 1882 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. - G m GURLI JOSEFINA KONKORDIA BLOMQVIST, f 18/3 1883 i Kloster, Eskilstuna, d.

Barn:

VI.a) STEN AXEL ARVID ANDERSSON, f 14/7 1907 i Maria, Stockholm, d.

VI.b) NN ANDERSSON(dotter).

VI.c) NN ANDERSSON(son).

V.7) GUSTAF EMANUEL ANDERSSON, f 9/6 1887 i Soldattorp nr 726, Kilfröslunda, Överselö sn, d. Snickeriarbetare. - G m SELMA KATARINA FRÄMST, f 3/12 1891 i Kumla, d.

IV.b) CARL GUSTAF ANDERSSON DUNSTRÖM, f 1/11 1846 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt efter 26/6 1863 i Strängnäs, bosatt 1890 i Stockholm Adolf Fredrik. Skomakare. - G m JOHANNA CHRISTINA LILJEGREN, f 1845 i Stockholm Adolf Fredrik, d.

Barn:

V.1) GUSTAF LUDVIG DUNSTRÖM, f 8/2 1874 i Stockholm St Nicolai, d 6/6 1947 i Stockholm Maria Magdalena, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Kontorsbiträde 1900. - G m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 6/3 1877 i Katarina sn, d 13/3 1959 i Danderyd.

V.2) AURORA KRISTINA DUNSTRÖM, f 1875 i Stockholm St Nicolai, d 2/12 1960 i Engelbrekt sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Död ogift.

V.3) KARL JOHAN DUNSTRÖM, f 5/8 1877 i Stockholm St Nicolai, d 11/12 1961 i Stockholm St Göran, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Typograf 1900. - G 12/10 1908 m VALBORG LOVISA STRÖM, f 29/4 1883 i Brännkyrka sn, d.

Barn:

VI.a) ÅKE DUNSTRÖM, f 24/5 1911 i Maria Magdalena sn, d 23/5 2003 i Hägersten sn. - G m IRIS CHARLOTTA NN, f 12/12 1906 i Stockholm Katarina, d 9/9 1985 i Hägersten sn.

Barn:

VII.1) NN DUNSTRÖM(son). - G m NN NN.

Barn:

VIII.a) JOHAN RIKARD DUNSTRÖM, f 6/12 1972 i Skärholmen, d 5/4 2001 i Möllevången, Malmö.

V.4) JOHANNA LOVISA DUNSTRÖM, f 1879 i Stockholm St Nicolai, d, bosatt 1900 i Stockholm Adolf Fredrik.

V.5) KATARINA DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 27/5 1969 i Högalid sn, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m HJALMAR SIXTUS BÄCKVALL, f 6/8 1876 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen, d 23/5 1947 i Högalid sn.

V.6) ANDREAS (ANDERS) DUNSTRÖM, f 23/1 1884 i Stockholm Storkyrkofölrsamlingen, d, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. Antecknas vara idiot 1900.

V.7) OSKAR WILHELM DUNSTRÖM, f 3/11 1887 i Stockholm Adolf Fredrik, d 25/3 1963 i Stockholm Kungsholm, bosatt 1900 i Astraea N:o 1, Stockholm Adolf Fredrik. - G m ANNA ELISABETH EDMAN, f 17/4 1899 i Växjö, d 25/3 1980 i Matheus sn.

IV.c) WERNER ANDERSSON DUNSTRÖM, f 22/4 1849 i Pommerstugan, Överselö sn, d 21/12 1880 i Kristine, Falun, bosatt 1865 i Björk, Överselö sn, bosatt 1867 i Berlin, Överselö sn, bosatt 1868 i Björk, Överselö sn, bosatt 1880 i Främby Tegelbruk, Falun. - G 1876 m KARIN PERSDOTTER, f 3/10 1844 i Ål, d.

Barn:

V.1) IDA KRISTINA DUNSTRÖM, f 28/5 1877 i Ål, d före 1901.

V.2) ELIN SOFIA DUNSTRÖM, f 15/3 1879 i Kopparberg, Ljusnarsberg, d 9/7 1949 i Mora, bosatt 1900 i Tunsta. Ål. Småskollärarinna. G 4/10 1902 i Mora m FINN JOHANNES "FINN-JANNE" ANDERSSON, f 8/8 1881 i Långlet, Mora, d 12/12 1965 i Mora.

Barn:

VI.a) FINN ELLEN MARGARETA "FINN-MARGIT" ANDERSSON, f 26/11 1902 i Långlet, Mora, d 7/11 1976 i Selja, Mora. - G m ANDERS FROST, f 24/5 1901 i Älvdalen, d 9/3 1965 i Selja, Mora.

VI.b) FINN JOHANNES "FINN-JOHAN" ANDERSSON, f 13/9 1907 i Långlet, Mora, d 1/10 1974 i Långlet, Mora. - G m RUT ANNA ELISABET HELLSTRÖM, f 6/1 1905 i Stockholm Katolska, d 20/10 1988 i Långlet, Mora.

VI.c) FINN NN ANDERSSON(dotter).

VI.d) FINN NN ANDERSSON(son).

V.3) JOHANNA KAROLINA DUNSTRÖM, f 15/7 1881 i Ål, d 16/12 1883 i Kristine, Falun.

IV.d) AUGUST FERDINAND ANDERSSON DUNSTRÖM, f 21/9 1851 i Stora Lundby, Överselö sn, d, bosatt 1869 i Westerby, Överselö sn, bosatt 1873 i Sala.

IV.e) JOHAN HALVARD DUNSTRÖM, f 6/8 1855 i Skäggesta, Överselö sn, d 31/3 1881 i Eneby, Överselö sn, bosatt 1880 i Eneby, Överselö sn. Död ogift och barnlös.

IV.f) ERIC ALBERT DUNSTRÖM, f 24/9 1858 i Ericslund, Överselö sn, d, bosatt 1876 i Lilla Lundby, Överselö sn, bosatt 1890 i Stockholm Katarina, bosatt 1900 i Stockholm Klara. Ogift.

III.4) GUSTAVA ERSDOTTER DUNSTRÖM, f 13/9 1825 i Klitsberga, Överselö sn, d, bosatt 1841 i Ljunga, Överselö sn. G m ANDERS JANSSON, f 25/2 1822 i Överselö sn, d.

Barn:

IV.a) ANDERS ANDERSSON, f 16/7 1849 i Hesselby, Överselö sn, d 1900 i Ödeby, Aspö sn, bosatt 1860 i Husby, Aspö sn, bosatt 1870 i Björnäng, Aspö sn, bosatt 20/10 1891 i Överselö(Flyttningsnr. 22). Kusk. G 24/10 1874 m ANNA LOTTA ANDERSDOTTER, f 6/4 1849 i Härad. d.

Barn:

V.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 28/5 1875 i Aspö sn, d, bosatt 1900 i Stora Skåninge, Fogdö sn.

IV.b) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/2 1852 i Fröberga, Överselö sn, d, bosatt efter 24/10 1881 i Teda, Enköping, bosatt 1890 i Ingeborg, Svinnegarn, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna. Arbetare. - G 27/10 1880 m CHARLOTTA MATILDA RUNDQVIST, f 23/3 1856 i Björkvik sn, d.

Barn:

V.1) CARL ALFRED ANDERSSON, f 30/11 1880 i Magerö, Aspö sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

V.2) ANDERS AXEL ANDERSSON, f 1886 i Svinnegarn sn, d, bosatt 1900 i Båtsmanstorpet, Solna.

II.b) ANNA ANDERSDOTTER DUNSTRÖM, f 16/1 1788 i Toresund sn, d 3/3 1878 i Klitsberga, Överselö sn. Ogift och barnlös.

II.c) ANDERS ANDERSSON DUNSTRÖM, f 16/1 1792 i Överselö sn, d 1828, bosatt i Klitsberga, Överselö sn, bosatt i Lilla Lundby, Överselö sn. Hemmansägare. Namnbyte 1819. - G m GUSTAFA ULRICA HORNER, f 27/6 1794 i Lundby, Överselö sn, d.

Barn:

III.1) LUDVIG WILHELM ANDERSSON DUNSTRÖM, f 17/3 1819 i Överselö sn, d, bosatt före 1839 i Mariefred, bosatt 1839 i Åsa, Överselö sn, bosatt 1843 i Tuna sn(gård nr 1018 Gripsholms compani). Soldat. - G 15/7 1843 m BRITA CHRISTINA OLSDOTTER, f 12/4 1800 i Lundby, Fogdö sn, d.

Barn:

IV.a) KARL WILHELM ANDERSSON, f 28/8 1843 i Stallarholmen, Ytterselö sn(Soldattorp 1018 under Gripsholm Compani), d, bosatt 1880 i Ramsö, Kärnbo sn, bosatt 1890 i Gården nr 37, Mariefred, bosatt 1900 i Nr 33, Mariefred. Timmerman. - G 1870 m KRISTINA CHARLOTTA LARSDOTTER, f 24/7 1835 i Hultsvedsstugan, Länna sn, d, bosatt 1839 i Starrkärr.

Barn:

V.1) CARL JOHAN ANDERSSON, f 2/9 1871 i Länna sn, d, bosatt 1890 i Gripsholms slott, Kärnbo sn, bosatt 1900 i Stenbrottet, Stockholm Kungsholmen. Järnarbetare. Arbetade 1890 som lärling på Gripsholms Kungliga slott. - G m IDA MATILDA ERIKSSON, f 7/5 1878 i Gryt sn, d.

Barn:

VI.a) MÄRTA ELVIRA ANDERSSON, f 28/8 1900 i Stockholm Kungsholm, d.

V.2) KRISTINA KAROLINA ANDERSSON, f 20/9 1873 i Merlänna, Länna sn, d 10/7 1947 i Stockholm. - G efter 1900 m FRANS AUGUST PETTERSSON LINDAHL, f 12/12 1871 i Kjesemåla, Vissefjärda sn, d 7/2 1940 i Stockholm, bosatt 1890 i Moraset nr 15, rote 5, Stockholm Adolf Fredrik, bosatt 23/12 1892 i Stockholm Katarina(Utflyttsnr 192), bosatt 1900 i Dagakarlen, Stockholm Katarina. Snickare, Skrädderiarbetare.

Barn:

VI.a) TORE ALEXANDER LINDAHL, f 9/10 1909 i Stockholm Katarina, d 7/9 1972 i Brännkyrka. Lagerarbetare. - G 2/10 1937 m INGEBORG SUSANNA "SANNA" JONSSON, f 8/7 1909 i Alby, Sånga sn, d 30/3 1966 i Brännkyrka. Mentalsköterska.

Barn:

VII.1) INGA KRISTINA LINDAHL, f 9/3 1938 i Stockholm Bromma, d 11/1 2007 i Tierp. Kontorist. Änka 27/8 1976. - G 1:o 5/9 1959 m LARS ERIK GÖTE JOHANSSON, f 22/5 1934, d 2/8 2009 i Mönsterås. Skild. - G 2:0 13/11 1963 m ERIC LENNART MAGNUS ÅKERBLOM, f 15/12 1937 i Stockholm Gustav Vasa, d 27/8 1976 i Söderfors. Skild 11/1 1973. Namnbyte: Götland. - G 3:o m NN NN.

Barn i 1:a giftet:

VIII.a) NN JOHANSSON(dotter).

Barn i 2:a giftet:

VIII.b) NN ÅKERBLOM(dotter:GÖTLAND?).

VII.2) NN LINDAHL(dotter:gift;2 barn).

VII.3) PER-OLOF LINDAHL, f 10/12 1945 i Brännkyrka, d 30/10 1976 i Brännkyrka. Brevbärare. Gift och en dotter).

III.2) SOPHIA ULRICA DUNSTRÖM, f 1/10 1821 i Överselö sn, d.

III.3) MATILDA CATHARINA DUNSTRÖM, f 30/3 1824 i Överselö sn, d.

III.4) GUSTAVA WILHELMINA DUNSTRÖM, f 7/10 1826 i Överselö sn, d. - G 8/8 1858 m ERIK WALLANDER, f 1828 i Vingåker sn, d, bosatt 23/11 1863 i Gården nr 6-7, Mariefred, bosatt 10/12 1880 i Mariefred, bosatt 16/11 1882 i Hernö, Kärnbo sn. Arrendator, Källarmästare.

Barn:

IV.a) ELIN SOFIA WILHELMINA WALLANDER, f 17/4 1861 i Kärnbo sn, d. - G 17/10 1885 m OSCAR FREDRIK HALLBERG, f 1/11 1857 i Gunnilbo sn, d, bosatt 1890 i Bondängen, Kärnbo sn.

Barn:

V.1) ELVIRA WILHELMINA HALLBERG, f 5/8 1886 i Kärnbo sn, d 15/5 1983 i Södertälje. - G m GUSTAF OLOFSSON, f 4/11 1871, d 28/12 1952 i Östertälje sn.

V.2) GEORG FREDRIK HALLBERG, f 1/5 1888 i Kärnbo sn, d 2/7 1989 i Strängnäs. - G m RUT REBECKA NN, f 24/2 1892 i Byarum, Vaggeryd sn, d 29/10 1979 i Strängnäs.

V.3) ERIK AXEL HALLBERG, f 2/7 1889 i Kärnbo sn, d 29/3 1979 i Strängnäs. - G m BERTA SOFIA RAGNHILD NN, f 14/3 1896 i Lund, d 26/6 1974 i Mariefred.

V.4) OSKAR HUGO HALLBERG, f 16/2 1891 i Kärnbo sn, d 17/6 1988 i Strängnäs. - G m AGNES TERESIA NN, f 12/4 1891 i Barva sn, d 16/5 1977.

V.5) KRISTINA ELISABET HALLBERG, f 14/9 1893 i Kärnbo sn, d 27/10 1956 i Kärnbo sn. Död ogift.

IV.b) EDLA MARIA GUSTAFVA WALLANDER, f 5/5 1866 i Mariefred, d.

II.d) BRITTA LENA DUNSTRÖM, f 30/12 1796 i Klitsberga, Overselö sn, d 31/1 1797 i Klitsberga, Överselö sn.

(41) = I.1) ERIK ERIKSSON, f 1/5 1745 i Merlänna, Länna sn, d 29/6 1808 i Länna sn. Dog i Lungsot. - G 15/10 1769 i Länna m ANNA PÄRSDOTTER, f 25/7 1742 i Biörktorp, Länna sn, döpt 27/7, d 9/2 1785 kl. 11 f.m. i Länna sn. Faddrar: Erik Andersson i Råcklänna, Drängen Hindrik Hindriksson(Bonnvier) i Haglyda, Erik Erssons Hustru i Stora Låmmartorp, Pigan Stina Larsdotter i Biörktorp.(2)(3)(38)

Barn:

II.a) KATARINA ERIKSDOTTER, f 31/3 1771 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

II.b) STINA ERIKSDOTTER, f 14/7 1774 i Merlänna, Länna sn, d 27/10 1844 i Åsäng, Länna sn. - G 2/10 1798 i Länna m JAN JANSSON, f 27/5 1776 i Tofsta, Länna sn, d 13/10 1826 i Åsäng, Länna sn. Bonde 2/4 mantal på Åsäng 278 i Länna sn.(38)

Barn:

III.1) ANNA KATARINA JANSDOTTER, f 27/3 1800 i Tofsta, Länna sn, d. Flyttade med föräldrarna 1803 till Åsäng, Länna sn. - G 1825 m LARS JANSSON, d. Skräddare.(38)

III.2) JOHAN JANSSON, f 3/11 1801 i Tofsta, Länna sn, d 28/12 1868 i Tofsta, Länna sn. Bonde i Åsäng 1/4 mantal under Åkers styckebruk i Byringe Västra Rote. - G 1830 m MARIA GRETA ERIKSDOTTER, f 11/6 1801 i Magsjötorp, Länna sn, d.(38)

Barn:

IV.a) CLARA CHRISTINA JANSDOTTER, f 1/7 1834 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

IV.b) CARL JOHAN JANSSON, f 1/5 1837 i Åsäng, Länna sn, d 6/2 1920 i Bronäs, Lilla Malma sn. Hemmansbrukare. Carl Johan var bonde vi gubbklinten Ärla sn. En gammal släktgård från mitten av 1600-talet. Han brukade gården från 1860 - 1868. Från år 1868 brukare av Bronäs i L:a Malma sn. Carl Johan härstammar från vallonsläkten Bonnevier, som inflyttade till Sverige från Theux i Belgien år 1615. - G 25/12 1860 m BRITA SOFIA SETTERLUND, f 20/5 1840 i Axnäs, Ärla sn, d 2/5 1920 i Bronäs, Lilla Malma sn.(38)

Barn:

V.1) ELIN MARIA CARLSDOTTER, f 9/11 1861 i Åsäng, Länna sn, d 16/9 1953 i Skälby, Munktorps sn.(38)

V.2) ARVID CARL CARLSSON, f 2/8 1863 i Åsäng, Länna sn, d 18/7 1941 i Gnesta sn. Lantbrukare i Lundby, Lilla Malma sn.(38)

V.3) FRANS AUGUST CARLSSON, f 19/5 1865 i Åsäng, Länna sn, d. Död som barn. Begravd L:a Malma Kyrkogård.(38)

V.4) HILDA MARIA CARLSDOTTER, f 22/9 1867 i Åsäng, Länna sn, d 2/3 1934 i Malmköping.(38)

V.5) EMIL JOHAN CARLSSON, f 18/11 1868 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 1/11 1950 i Malmköping. Bokhållare, Träförädlingen,Malmköping.(38)

V.6) GUSTAF ADOLF CARLSSON, f 24/6 1870 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 16/5 1879 i Bronäs, Lilla Malma sn. Död som barn. Begravd L:a Malma Kyrkogård.(38)

V.7) ERIK IVAR CARLSSON, f 3/2 1872 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 30/8 1947 i Rekarne, Tumbo sn. Volontär. Järnvägskontorist.(38)

V.8) ANNA OTTILIA CARLSDOTTER, f 15/9 1875 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 1937 i Nyköping.(38)

V.9) AXEL VILHELM KARLSSON, f 7/4 1881 i Bronäs, Lilla Malma sn, d 31/8 1971 i Malmköping. Axel var den sista av nio syskon. Samma år gifte sig den äldsta systern med lantbrukaren Vilhelm Eriksson från Vallby utanför Esklilstuna. Axel gick i 6-årig folkskola och därefter två år i Högre Folkskolan i Malmköping. Mellersta Sörmlands Järnväg Byggdes och invigdes 1907 där Axel fick anställning.År 1916 sökte Axel förflyttning till Stockhom- Nynäs järnväg med stationeringsort Nynäshamn. Efter några år blev han befordrad till Ösmo. Där fick han även bli chef för posten som samarbetade med järnvägen. Axel fick många förtroendeuppdrag under åren till pensioneringen. 1944 Sålde de sin villa och flyttade till Malmköping. Som pensionär arbetade han som föreståndare för jordbrukskassan i Malmköping. Han hjälpte även kyrkoherden med en del skrivarbeten. Vd 80 års ålder pensionerade han sig. Villan såldes och de flyttade till Stiftelsen Malmköpingshem på Landsvägsgatan, och vid 90 års ålder bodde de på Hemgården tills de slutade sina dagar 1971.(38)

III.3) ERIK JANSSON, f 28/9 1804 i Åsäng, Länna sn, d 1846 i Löflund, Länna sn. Torpare i kronotorp Löflund, Länna sn. Faddrar Per Eriksson,Erik Jansson,Britta Kaisa Rådstrum, Ulrika Zetterberg. Född klockan 12 em enligt födelseboken. Löflund r.rtorp under Söderlänna i Merlänna Södra rote. Inflyttad från Åsäng 1831. - G 19/10 1828 i Länna m BRITA STINA ANDERSDOTTER SÖDERBERG, f 25/10 1807 i Hälla, Länna sn, d 31/3 1881 i Löflund, Länna sn.(38)

Barn:

IV.a) KARL FREDRIK ERIKSSON, f 3/4 1830 i Åsäng, Länna sn, d 27/1 1876. Stattorpare i Bränntomten, kronotorp under Söderlänna. - G 6/11 1853 m CATHARINA LOVISA PERSDOTTER, f 22/10 1827 i Härad sn, d.(38)

Barn:

V.1) JOHANNA MATILDA KARLSDOTTER, f 1854 i Lövlund, Länna sn, d 3/7 1933 i Härrungslund, Åker sn.(38)

V.2) LOVISA JOSEFINA KARLSDOTTER, f 12/4 1856, d.(38)

V.3) ADOLF FREDRIK KARLSSON, f 4/3 1859, d.(38)

V.4) GUSTAV ERIK KARLSSON, f 8/1 1862, d.(38)

IV.b) ANNA LOTTA ERIKSDOTTER, f 30/3 1833 i Löflund, Länna sn, d 1852 i Löflund, Länna sn.(38)

IV.c) STINA LOVISA ERIKSDOTTER, f 28/8 1835 i Löflund, Länna sn, d före 1836 i Löflund, Länna sn.(38)

IV.d) FREDRIKA MATILDA ERIKSDOTTER, f 18/12 1840 i Löflund, Länna sn, d 1881 i Länna sn. - G 30/12 1869 i Löflund, Länna sn, m ERIK VILHELM ANDERSSON(LENNSTRÖM), f 2/1 1848 i Strängnäs, Skedinge lsf, d. Statare. Bodde på Byringe östra rote Ekdalen 1876-85, sedan på Dyringe västra rote Porskärr inflyttad i Länna fs 1873 bodde då påLöflund till 1876. Omgift 1883 med Maria Matilda Bergkvist född 1847, medförde oäkta sonen Karl Johan 1874-08-05.(38)

Barn:

V.1) CARL ERIK ANDERSSON, f 6/10 1868 i Länna sn, d.(38)

V.2) JOHAN ALFRED ANDERSSON, f 3/2 1870 i Länna sn, d.(38)

V.3) VILHELM ANDERSSON, f 30/6 1872 i Åker sn, d.(38)

V.4) JOHANNA FREDRIKA ANDERSSON, f 12/9 1874 i Länna sn, d.(38)

V.5) HULDA MATILDA ANDERSSON, f 15/8 1876 i Länna sn, d september 1955 i Barva sn. Kom från Åker 1893 till Björktorp som piga hos en släkting.Familjen hette Johan Ernst Servander född 1873 vars fader Johan August Servander född 1840 var gift med Hilda Maria Jansdotter född 1846 som var dotter till J P Persson och Hedda Lisa Olsdotter. - G m JOHAN ALFRED LARSSON, f 11/10 1873 i Dunker sn, d 7/10 1960 i Barva sn. Torpare. Dräng på Granboda 1893-1895. Arbetade som statardräng i Gillberga fs Albro år 1900. Stämtorp 1889-1893 Lilla Åskärr from1895. Var 1910 bosatta på Länna bruk (D) arbetade som statdräng. 1910 bosatt på torpet Nybygget i Länna.(38)

Barn:

VI.a) JOHAN ERIK LARSSON, f 1900 i Gillberga sn, d.(38)

VI.b) ANNA VIKTORIA LARSDOTTER, f 1903 i Ärla sn, d.(38)

VI.c) RIKARD ALFRED LARSSON, f 7/2 1908 i Länna sn, d 7/9 1992 i Kungsör. Kyrkogårdarbetare. - G m MÄRTA LINNEA ERIKSDOTTER, f 11/3 1911 i Barva sn, d 18/11 1990 i Kungsör.(38)

Barn:

VII.1) INGVAR VALENTIN LARSSON, f 24/4 1931 i Råby Rekarne sn, d 5/3 1985 i Kloster.(38)

VII.2) NN LARSSON(son;gift och 3 barn).(38)

VII.3) NN LARSSON(dotter).(38)

VII.4) NN LARSSON(son).(38)

VII.5) NN LARSSON(dotter).(38)

VI.d) EDIT MARIA LARSDOTTER, f 18/5 1910 i Nybygget, Länna sn, d 30/3 1987 i Eskilstuna Fors. - G m NN SAHLÉN.(38)

V.6) FRANS EDVIN ANDERSSON, f 15/8 1878 i Länna sn, d.(38)

V.7) GUSTAF OSKAR ANDERSSON, f 1/12 1881 i Länna sn, d.(38)

IV.e) ERIK AXEL ERIKSSON, f 6/5 1845 i Löflund, Länna sn, d.(38)

III.4) STINA JANSDOTTER, f 20/4 1807 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 12 em Stina gifte sig 1829 11/10 med sonen Anders Jansson i Åby Strängnäs, där Stina var piga. Modern änkanStina Eriksdotter i Åsäng var närvarande under vigseln. - G 11/10 1829 i Strängnäs m ANDERS JANSSON, d.(38)

III.5) ANDERS JANSSON, f 21/1 1810 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

III.6) GUSTAF JANSSON, f 8/4 1813 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 4 fm.(38)

III.7) FREDRIK JANSSON, f 12/10 1817 i Åsäng, Länna sn, d. Född klockan 3 fm.(38)

III.8) MARIA SOPHIA JANSDOTTER, f 15/7 1821 i Åsäng, Länna sn, d.(38)

II.c) PER ERIKSSON, f 1/4 1778 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

II.d) ANNA ERIKSDOTTER, f 12/5 1782 i Merlänna, Länna sn, d.(38)

(42) = I.1) ANDERS ANDERSSON, f 1742 i Sandvik, Länna sn, d i Björktorp, Länna sn p g a magvärk. Bonde i Björktorp, Länna sn. - G 1:o 29/9 1765 i Länna m KATARINA PÄRSDOTTER, f 14/11 1737 i Biörktorp, Länna sn, döpt 20/11, d 1787 i Björktorp, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Ersson i Stora Låmmartorp, Drängen Anders Larsson i Biörktorp, Daniels Hustru i Råcklänna, Hans Hustru i Stämtorp, Pigan Anna Andersdotter i Råcklänna. - G 2:o 1788 m ANNA MARIA ANDERSDOTTER, f 23/2 1758 i Navarstorp, Länna sn, d 15/10 1838 i Björktorp, Länna sn p g a ålderdomssvagheter. Gift 1788 med änklingen Anders Andersson.(2)(38)(43)(44)

Barn i 1:a giftet:

II.a) PÄR ANDERSSON, f 19/10 1767 i Björktorp, Länna sn.(43)

II.b) ANDERS ANDERSSON, f 19/12 1769 i Björktorp, Länna sn, d 23/11 1838 i Rocklänna, Länna sn p g a bröstsjukdom. Till hustruns föräldrar i Nyckelberga, Länna. Till Rocklänna, Länna efter hustruns död, 1799, och omgift samma år. - G 1:o 11/10 1795 i Länna m CHRISTINA JACOBSDOTTER, f 17/11 1774 i Nyckelberga, Länna sn, d 18/7 1797 i Nyckelberga, Länna sn p g a häftig feber efter en förlossning. Flyttade in hos föräldrarna i Nyckelberga efter vigseln. - G 2:o 1799 m LENA MATSDOTTER, f 11/11 1770 i Rocklänna, Länna sn. Gift 31/10 1790. Omgift efter första makens död(ERIK HINDRICHSSON BONNEVIER;f 1765, d 1798) med Anders Andersson 1799.(43)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ANDERS ANDERSSON, f 4/7 1797 i Nyckelberga, Länna sn, d 2/8 1797 i Nyckelberga, Länna sn.(43)

Barn i 2:a giftet:

III.2) PER ANDERSSON, f 7/12 1800 i Rocklänna, Länna sn, d 11/10 1804 i Rocklänna, Länna sn.(43)

III.3) MARIA ANDERSDOTTER, f 10/5 1804 i Rocklänna, Länna sn, d. - G 1830 i Länna m ERIK ERSSON, f 2/4 1803 i Magsjötorp, Länna sn.(43)

Barn:

IV.a) ERIK ERSSON, f 29/9 1831 i Rocklänna, Länna sn.(43)

IV.b) ANNA MATHILDA ERSDOTTER, f 12/1 1836 i Rocklänna, Länna sn.(43)

III.4) GUSTAF ANDERSSON, f 14/10 1808 i Rocklänna, Länna sn, d 1/1 1883 i Lilla Åskärr, Länna sn. Flyttade 1832 till Lilla Åskärr, Länna sn. - G 25/11 1832 i Länna m MARIA LOTTA PERSDOTTER, f 1/5 1811 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

Barn:

IV.a) JOHANNA GUSTAFSDOTTER, f 1/2 1833 i Lilla Åskärr, Länna sn. Föder 1:a barnet 1856 när hon är trolovad, men de gifter sig inte förrän 10/10 1858. Till Stora Åskärr, Länna 1867. Till Härad 11/11 1895. - G 10/10 1858 i Länna m ANDERS GUSTAF PERSSON, f 17/5 1837 i Lilla Lommarboda, Länna sn, d. Dräng, Bonde.(43)

Barn:

V.1) GUSTAF ADOLF GUSTAFSSON, f 2/2 1856 i Lilla Åskärr, Länna sn, d. Född i februari, men födelselängd saknas för det året. Dock anges datumet till 2/2 i HFL år 1876. Gift i Stora Åskärr, Länna 29/2 1877. Till Klackhaga, Länna 1880. - G 29/2 1877 i Länna m EMMA PERSDOTTER, f 24/3 1857 i Ärla sn, d. Piga. Har en oäkta son före äktenskapet: Carl Oskar född 18/10 1876 i Länna.(43)

Barn:

VI.a) ADOLF FRIDOLF GUSTAVSSON, f 23/6 1878 i Stora Åskärr, Länna sn, d 29/3 1932 i Hanneberg, Ärla sn. Från föräldrarna i Klackhaga, Länna till L:a Åstorp, Länna 1894. Till Härad 24/10 1895. Gift 11/4 1904 m. Anna Augusta Gustafsson från Hökängen, Härad. Till Ärla 1904. - G 11/4 1904 m ANNA AUGUSTA GUSTAFSSON, f 11/8 1881 i Hökängen. Ärla sn, d 29/5 1959 i Hamra, Ärla sn. Död på ålderdomshemmet Hamra, Ärla.(43)

VI.b) GUSTAF ERLAND GUSTAFSSON, f 22/10 1881 i Klackhaga, Länna sn, d. Till Härad 24/10 1902.(43)

VI.c) ERIK ERNST GUSTAFSSON, f 20/10 1884 i Klackhaga, Länna sn, d. Till Vallby 28/10 1900.(43)

VI.d) ROBERT HILMER GUSTAFSSON, f 9/1 1890 i Klackhaga, Länna sn, d.(43)

VI.e) EMIL FREDRIK GUSTAFSSON, f 18/7 1891 i Klackhaga, Länna sn, d.(43)

VI.f) AXEL FERDINAND GUSTAFSSON, f 8/12 1895 i Klackhaga, Länna sn, d 18/9 1899 i Klackhaga, Länna sn i sviter efter difteri.(43)

V.2) JOHANNA JOSEPHINA GUSTAFSDOTTER, f 10/4 1865 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 3/5 1865 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

V.3) LOVISA ALBERTINA GUSTAFSDOTTER, f 6/5 1866 i Lilla Åskärr, Länna sn, d. - G 1885 i Länna m CARL AXEL CARLSSON, f 9/1 1858 i Länna sn, d. Dräng.(43)

Barn:

VI.a) CARL ANTON CARLSSON, f 13/6 1885 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

VI.b) GUSTAF LEONARD CARLSSON, f 20/8 1887 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

VI.c) HERTA LOVISA CARLSSON, f 13/4 1890 i Stora Åskärr, Länna sn, d.(43)

V.4) MARIA JOSEFINA GUSTAFSDOTTER, f 1/12 1869 i Stora Åskärr, Länna sn, d. - G 19/9 1891 i Länna m JOHAN ALBERT LUNDQVIST, f 18/6 1869 i Barva sn, d.(43)

Barn:

VI.a) ALMA JOSEFINA LUNDQVIST, f 30/10 1891 i Länna, d.(43)

V.5) EMMA AUGUSTA GUSTAFSDOTTER, 1/8 1875 i Stora Åskärr, Länna sn, d. - G 28/12 1895 i Länna m JOHAN ARVID HEDERÉN, f 15/10 1874 i Härad sn, d.(43)

Barn:

VI.a) ESTER AUGUSTA HEDERÉN, f 10/4 1895 i Stora Åskärr, Länna sn före äktenskapet, d.(43)

IV.b) PER ERIK GUSTAFSSON, f 19/12 1838 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 18/1 1920 i Lilla Åskärr, Länna sn. Till Björktorp, Rocklänna by, Länna 30/10 1863, och gift med dotter i gården 31/10 1863. Till L:a Åskärr, Länna 1867. Död där p.g.a. ålderdom. - G 31/10 1863 i Länna m EVA CHRISTINA JANSDOTTER, f 10/9 1842 i Björktorp, Länna sn, d 29/3 1918 i Lilla Åskärr, Länna sn.(43)

Barn:

V.1) EMMA LOVISA GUSTAFSSON, f 26/11 1865 i Björktorp, Rocklänna by, Länna sn, d 7/6 1931 i Öknastugan, Barva sn. Giftermål och flytt från föräldrarna i Stora Åstorp, Länna till Haglida, Länna 1885. G 1885 m ERIK WILHELM ERIKSSON, f 11/2 1862 i Länna, d 4/11 1952 på Wallingatan 25, Eskilstuna Fors.(43)

Barn:

VI.a) LOVISA EUGENIA ERIKSSON, f 4/9 1888 i Haglida, Länna sn, d 5/7 1891 i Haglida, Länna sn.(43)

VI.b) HILMA SOFIA ERIKSSON, f 16/5 1894 i Haglida, Länna sn, d 28/8 1972 på Sveavägen 22, Eskilstuna. - G 5/6 1913 m ERIK OSKAR ANDERSSON, f 27/4 1887 i Ärla sn, d 14/12 1953 på Schröderstjernas Väg 23, Eskilstuna.(43)

VI.c) CARL AXEL ERIKSSON, f 14/7 1897 i Haglida, Länna sn, d 26/12 1992 på Sveavägen 30B, Eskilstuna Kloster. - G 15/1 1916 m OLGA ELEONORA NN, f oäkta 16/2 1898 i Adalund, Sundby sn, d 17/3 1983.(43)

V.2) KARL ERIK GUSTAFSSON, f 20/11 1869 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 8/9 1936 i Skäggesta, Strängnäs Sfs, begravd i Länna sn. - G 1892 m SOFIA WILHELMINA HEDERÉN, f 26/11 1866 i Härad sn, d 12/7 1933 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a hjärnblödning.(43)

Barn:

VI.a) GERDA WILHELMINA GUSTAFSSON, f 25/10 1893 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 24/10 1958 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster. - G 12/8 1916 m EMIL VILHELM BERGSTRÖM, f 26/9 1893 i Härad sn, d 21/9 1963 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster.(43)

IV.c) ANDERS FREDRIK GUSTAFSSON, f 3/1 1846 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 13/7 1937 i Seminariet 3, Strängnäs Sfs. Statdräng. Till Mariedal, Härad 26/10 1871. Till Strängnäs 24/10 1873. Från Åker till Löflund, Länna 21/11 1876. Änkling (19/2 1935). - G 15/10 1871 m ANNA MATHILDA ERSDOTTER, f 14/2 1850 i Länna sn, d 19/2 1935.(43)

Barn:

V.1) HILDA MARIA GUSTAFSSON, f 30/3 1872 i Mariedal, Härad sn, d 16/11 1960 på Mäster Olofsgatan 6, Strängnäs Sfs. Flyttar från föräldrarna i Ulfhäll, Strängnäs Lfs till Lottesta 1, Härad 24/10 1888. Till Strängnäs 19/10 1890. Änka 1/12 1926. - G m KARL AXEL ÖSTERMAN SÖDERMAN, f 12/7 1873, d 1/12 1926 i Åkerö, Rådmansö sn p g a hjärtfel. Skeppare, Fiskare.(43)

Barn:

VI.a) KARL HILDING SÖDERMAN, f 24/4 1898 i Strängnäs Sfs före äktenskapet, d 10/10 1972 i Nyby 8, Rådmansö sn. - G 22/10 1922 m AUGUSTA DOROTEA ANDERSSON, f 23/1 1902 i Finspång, Risinge sn, d 24/6 1973 på Kvisthamragatan 10, Norrtälje.(43)

V.2) GUSTAF ERLAND GUSTAFSSON, f 30/5 1874 i Strängnäs, d.(43)

V.3) CARL AXEL GUSTAFSSON, f 28/2 1878 i Länna sn, d.(43)

V.4) ADOLF ALBERT GUSTAFSSON, f 9/3 1879 i Löflund, Länna sn, d.(43)

V.5) HERTHA JOSEFINA GUSTAFSSON, f 23/1 1882 i Löflund, Länna sn, d.(43)

II.c) ANNA ANDERSDOTTER, f 12/4 1772 i Björktorp, Länna sn, d 9/10 1811 i Björktorp, Länna sn.(43)

II.d) JOHAN ANDERSSON, f 4/8 1776 i Björktorp, Länna sn, d 27/9 1835 i Stämtorp, Länna sn p g a bröstsjukdom. Bonde, Kyrkvärd. Flytt till Stämtorp, Länna sn 1807. - G 1803 i Länna m CATHARINA JACOBSDOTTER, f 22/9 1784 i Nyckelberga, Länna sn, d.(43)

Barn:

III.1) CATHARINA JANSDOTTER, f 3/3 1805 i Björktorp, Länna sn, d 15/6 1886 i Stämtorp, Länna sn p g a ålderdom. Flytt till Råcklänna 1825. Tillbaka till Stämtorp 1826. - G 1824 i Länna m ERIK ERSSON, f 11/11 1798 i Magsjötorp, Länna sn, d 7/3 1871 i Stämtorp, Länna sn. Flytt till Stämtorp 1824 och giftermål, och tillbaka till Råcklänna 1825.Tillbaka till Stämtorp 1826.(43)

Barn:

IV.a) CARL ERIK ERSSON, f 20/9 1827 i Stämtorp, Länna sn, d 1832 i Stämtorp, Länna sn.(43)

IV.b) JAN AUGUST ERSSON LILJEQVIST, f 22/4 1830 i Stämtorp, Länna sn, d. Skomakare, Handlare.(43)

IV.c) CLARA CHRISTINA ERSDOTTER, f 22/12 1832 i Stämtorp, Länna sn, d.(43)

IV.d) ALBERTINA JOSEPHINA ERSDOTTER, f 8/2 1840 i Stämtorp, Länna sn, d 12/5 1924 i Stämtorp, Länna sn. - G 9/6 1861 i Länna m JOHAN ALBERT JANSSON, f 8/6 1840 i Björktorp, Länna sn, d 17/6 1903 på Strängnäs lasarett p g a magcancer och lunginflammation. Bonde, Nämndeman. Flytt till Stämtorp, Länna 31/10 1861.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL JANSSON, f 17/2 1861 i Stämtorp, Länna sn, d 4/3 1947 i Nyboda 1:1, Härad sn. Flytt till Nyboda, Härad 12/6 1899. - G 20/8 1892 i Länna m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 17/5 1870 i Grindstugan, Ånhammar, Gryt sn, d 31/5 1965 i Skäggesta, Åker sn.(43)

Barn:

VI.a) SIGRID INGEBORG JANSSON, f 12/12 1892 i Stämtorp, Länna sn, d 4/6 1957 i Källstugan, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Källstugan, Länna 18/11 1911. Gift där 5/6 1915 med sonen på gården. - G 5/6 1915 i Länna m KARL FERDINAND GUSTAFSSON, f 4/4 1886 i Länna sn, d 28/4 1969 i Källstugan 1:1, Länna sn.(43)

Barn:

VII.a) SVEA GERTRUD INGEBORG GUSTAFSSON, f 2/1 1918 i Källstugan, Länna.(43)

VI.b) JOHANNA AXELINA JANSSON, f 11/11 1893 i Stämtorp, Länna sn, d 30/12 1981 på Fafnevägen 18, Strängnäs. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Länna 18/11 1911. Tillbaka 28/11 1912. Giftermål 10/2, och flytt till L:a Gölkärr, Länna 1/4 1916.Till Strängnäs 18/4 1916. - G 10/2 1916 m ERNST ROBERT KARLSSON, f i Länna sn, d 18/8 1979 på Fafnevägen 18, Strängnäs.(43)

VI.c) ANDERS FRITHIOF JANSSON, f 30/12 1895 i Stämtorp, Länna sn, d 10/6 1978 i Stenhammar, Byringe, Länna sn. Velocipedreparatör. - G 22/11 1924 i Åker m ESTER MARIA SKÖLD från Lövsvedet, Åker, f 25/9 1902 i Länna sn, d 5/2 1986 på Pensionärshemmet, Länna sn.(43)

VI.d) GUSTAF AXEL JANSSON, f 4/1 1899 i Stämtorp, Länna sn, d 3/4 1971 i Sorrento, Byringe, Länna sn. Postförare. - G 29/10 1926 i Länna m EDIT CECILIA LINNÉA KARLSSON, f oäkta 10/6 1901 i Ärla sn, d 17/1 2000 på Riagården, Åkers Styckebruk.(43)

VI.e) ANNA MALVINA JANSSON, f 2/5 1902 i Nyboda, Härad sn, d 8/6 1902 i Nyboda, Härad sn.(43)

V.2) EDLA JOSEFINA JANSSON, f 19/7 1868 i Stämtorp, Länna sn, d 18/10 1969 i Gäversnäs, Helgesta, Flens Kn. Blev 101 år. Flytt till Länna Bruk 1890. Flytt till Hagalund, Länna 1894. Flytt till L:a Tobo, Härad 8/3 1902. Till Brostugan, Länna 10/11 1903. Till Länna bruk, Länna 1909. - G 4/12 1887 i Länna m ERIK ALBERT ANDERSSON BERGSTRÖM, f 1/11 1861 iLänna sn, d 28/9 1903 i Lilla Tobo, Härad p g a cancer. Angivet i HFL Stämtorp 1886-90 "förut Bergström".(43)

Barn:

VI.a) JOSEFINA ELISABET BERGSTRÖM, f 11/1 1888 i Stämtorp, Länna, d 25/9 1909 i Stämtorp, Länna sn p g a lungsot. Till Björktorp, Länna 1903 som piga. Till Stämtorp, Länna 1905.(43)

VI.b) LINNÉA ALBERTINA BERGSTRÖM, f 24/2 1891 i Länna Bruk, Länna sn, d 16/7 1980 på Tunagården, Eskilsgatan 64, Eskilstuna. Till Härad 1905. Änka 28/9 1950. - G m NN NN.(43)

VI.c) SIGNE KATARINA BERGSTRÖM, f 30/4 1896 i Hagalund, Länna sn, d 22/4 1948 i Kolsäter, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stora Lommartorp, Länna 1913 som piga. Till Stämtorp, Länna 1917. Gift Lindell 21/11 1918. Piga. - G 21/11 1918 m NN LINDELL.(43)

VI.d) ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917. - G 2/10 1927 m ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969.(43)

V.3) CARL ALBERT JANSSON, f 4/10 1873 i Stämtorp, Länna sn, d 22/6 1875 i Stämtorp, Länna sn.(43)

V.4) GERDA ALBERTINA JANSSON, f 1/2 1883 i Stämtorp, Länna sn, d 13/7 1978 på läkarstationen, Strängnäs. - G 23/6 1903 i Länna m ERNST WILHELM MALMLÖF, f 5/10 1877 i Hellestad, Linköpings län, d 26/1 1940.(43)

Barn:

VI.a) SVEN SIGFRID MALMLÖF, f 11/4 1904 i Stämtorp, Länna sn, d 28/1 1972 i Valla, Ärla sn. - G 30/10 1927 m HELGA MATILDA VIKTORIA STENQVIST, f 1/10 1902 i Lilla Tobo, Härad sn, d 1/9 1988 på Bohnstedts väg 3E, Ärla sn.(43)

III.2) ANDERS JANSSON, f 25/2 1807 i Stämtorp, Länna sn, d 11/6 1826 i Stämtorp, Länna sn. Vådaskjuten till döds av drängen Jan Andersson i gården.(43)

II.e) ERIC ANDERSSON, f 6/10 1779 i Björktorp, Länna sn, d 7/7 1852 i Skarpsätter, Länna sn p g a drunkning. Giftermål och flytt till Skarpsätter, Länna 1806. - G 1806 i Länna m ANNA PERSDOTTER, f 24/7 1784 i Skarpsätter, Länna sn, d 14/1 1850 i Skarpsätter, Länna sn p g a lungsot.(38)(43)

Barn:

III.1) CATHARINA ERSDOTTER, f 21/8 1807 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.2) MARIA "LOTTA" CHARLOTTA ERSDOTTER, f 19/2 1814 i Skarpsätter, Länna sn, d 16/7 1856 i Storsvedet, Länna sn. Till Storsvedet, Länna 1846. - G 1834 m ANDERS JANSSON, f 21/1 1810 i Åsäng, Länna sn, d.(43)

Barn:

IV.a) Dödfödd dotter, f 23/3 1835 i Skarpsätter, Länna sn, d 23/3 1835 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.b) SOPHIA ANDERSDOTTER, f 27/3 1836 i Skarpsätter, Länna sn, d 27/3 1836 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.c) ANDERS FREDRIK ANDERSSON, f 24/11 1837 i Skarpsätter, Länna sn, d 1/1 1838 i Skarpsätter, Länna sn.(43)

IV.d) CLARA CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 19/5 1841 i Skarpsätter, Länna sn, d 21/6 1842 i Skarpsätter, Länna sn p g a kikhosta och slag.(43)

IV.e) ANNA GRETA ANDERSDOTTER, f 5/1 1844 i Skarpsätter, Länna sn, d 6/1 1844 i Skarpsätter, Länna sn p g a medfödd svaghet.(43)

IV.f) CARL AXEL ANDERSSON, f 26/6 1845 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.3) ANNA GRETA ERSDOTTER, f 1/7 1820 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

III.4) CHRISTINA ERSDOTTER, f 18/9 1822 i Skarpsätter, Länna sn, d. - G 1:o m PER-ERIK JANSSON. d. - G 2:o 1857 m JOHAN ERIK BERGSTRÖM, d. Dräng.(38)(43)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) GUSTAV ROBERT PERSSON BERGSTRÖM, f 1854 i Länna sn, d 1923, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn. Hemmansägare. - G m HELENA JOHANNA OLIVIA HELLGREN, f 1860 i Taxinge sn, d.(38)

Barn:

V.1) KARL GOTTHARD BERGSTRÖM, f 1882 i Taxinge sn, d, bosatt 1890 i Källdsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn.(38)

V.2) GUSTAV ALEXANDER BERGSTRÖM, f 1884 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.3) OSKAR EMANUEL BERGSTRÖM, f 1887 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.4) FRIDA ELISABETH BERGSTRÖM, f 1888 i Turinge, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.5) ANTON ESAIAS BERGSTRÖM, f 1889 i Turinge sn, d, bosatt 1890 i Källsvik, Turinge sn, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

V.6) ERNST SAMUEL BERGSTRÖM, f 1892 i Turinge sn, d, bosatt 1900 i Källsvik, Turinge sn. Icke döpt.(38)

III.5) SOPHIA ERSDOTTER, f 23/4 1825 i Skarpsätter, Länna sn, d.(43)

Barn i 2:a giftet:

II.f) STINA ANDERSDOTTER, f 1/7 1789 i Björktorp, Länna sn, d 29/4 1850 i Björktorp, Länna sn p g a "gikt som angripit huvudet". - G 1/11 1807 i Länna m OLOF ANDERSSON, f 6/1 1786 i Stora Åstorp, Länna sn, d 21/3 1843 i Björktorp, Länna sn p g a kräfta(cancer). Bonde, Nämndeman.(43)(45)

Barn:

III.1) ANDERS OLSSON, f 22/6 1808 i Björktorp, Länna sn, d 1838 i Länna sn. Drunknade i Mörtsjön. - G 1834 i Länna m ANNA SOPHIA GUSTAFSDOTTER RASK, f 9/10 1815 i Soldattorp 689, Länna sn som dotter till soldat Gustaf Rask, d 5/4 1874 i Ytterenhörna sn. Flytt till Grindstugan, Länna 1839, efter makens död. Omgift 10/10 1841. Någon gång mellan 1851-1855 straffad för kreatursstöld enl. HFL. Död i Ytterenhörna, "skriven på socknen" p.g.a. smittkoppor.(43)

Barn:

IV.a) CLARA CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 6/11 1834 i Björktorp, Länna sn, d. Flyttar från Björktorp till modern i Grindstugan, Länna 1844, och till Merlänna Nergården, Länna 1849 för att tjäna som piga, och till Björktorp, Länna 1851. Till Rocklänna Nr.2 i Rocklänna by, Länna 1852, och till Rocklänna Nr.1 1853. 1858 skriven på "inom socknen" som f.d. piga. Flytt 6/8 1859 till Turinge församling.(43)

IV.b) JOHANNA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 2/2 1837 i Björktorp, Länna sn, d 30/11 1840 i Grindstugan, Länna sn.(43)

III.2) ANNA CHARLOTTA OLSDOTTER, f 31/3 1810 i Björktorp, Länna sn, d 24/1 1856 i Björktorp, Länna sn. Led av fallandesot (epilepsi).(43)

III.3) ERIC OLSSON, f 19/3 1813 i Björktorp, Länna sn, d 18/4 1813 i Björktorp, Länna sn.(43)

III.4) CHRISTINA OLSDOTTER, f 30/5 1814 i Björktorp, Länna sn, d 1/6 1814 i Björktorp, Länna sn.(43)

III.5) SOPHIA OLSDOTTER, f 20/12 1815 i Björktorp, Länna sn, d 19/3 1871 i Granboda, Länna sn. Giftermål och flytt till Granboda, Länna 5/12 1837. - G 5/12 1837 i Länna m ANDERS OLSSON, f 14/7 1811 i Granboda, Länna sn, d 16/1 1864 i Granboda, Länna sn p g a "inslagen gikt".(43)

Barn:

IV.a) SOPHIA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 14/11 1839 i Granboda, Länna sn, d 27/8 1913 i Stubbetorp, Dunker sn p g a hjärtfel, slag. Hon och maken tar över gården efter föräldrarna 1871. Flytt till Stubbetorp, Dunker 4/3 1902. - G 24/6 1861 i Länna m CARL JOHAN ANDERSSON, f 19/7 1838 i Merlänna, Länna sn, d 5/2 1915 i Stubbetorp, Dunker sn p g a influensa, luftrörskatarr. Kyrkvärd.(43)

Barn:

V.1) CARL ERLAND CARLSSON, f 22/3 1868 i Granboda, Länna sn, d 10/12 1941 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. Tar över gården 1902. - G 4/10 1891 i Länna m TEKLA JOSEFINA HENRIKSSON, f 23/9 1866 i Länna sn, d 21/6 1946 i "Stg 49 å Gorsinge", Strängnäs Sfs.(43)

Barn:

VI.a) VALBORG JOSEFINA CARLSSON, f 26/3 1892 i Granboda, Länna sn, d 2/2 1969 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. - G 8/6 1912 i Länna m OSKAR BASILIUS NILSSON, f 30/5 1888 i Gåsinge sn, d 12/1 1968 i Gorsingedal, Strängnäs Sfs. Dräng i Granboda.(43)

V.2) HILMA SOPHIA CARLSSON, f 8/7 1873 i Granboda, Länna sn, d 10/7 1963 i Skogshyddan, Beckåsen, Lilla Malma sn. Flyttar med mannen och föräldrar till Stubbetorp, Dunker 4/3 1902. Står i dödboken som född 1872. - G 31/5 1896 i Länna m KARL EMIL HAMLIN, f 9/6 1873 i Vansö sn, d 30/5 1956 i Skogshyddan, Beckåsen, Lilla Malma sn.(43)

Barn:

VI.a) HILDUR SOFIA HAMLIN, f 18/10 1908 i Stubbetorp, Dunker sn, d 18/6 1993 på Taptovägen 8, Malmköping, Lilla Malma sn. Står i dödboken som född i Dunker. - G 14/2 1947 m BROR SIXTEN ELIAS STÅLBERG, f 17/4 1909 i Lilla Malma sn, d 23/7 1992 på Taptovägen 8, Malmköping, Lilla Malma sn.(43)

IV.b) CARL AXEL ANDERSSON, f 27/6 1845 i Granboda, Länna sn, d 19/6 1935 i Vreta, Turinge sn. Giftermål 27/10 1867 och flytt till Murmästaretorp,Taxinge församling 1/11 1867. Flytt till Wreta, Turinge 14/3 1872. - G 27/10 1867 m SOFIA ALBERTINA LÄNDIN, f 28/4 1845 i Botkyrka sn, d 9/5 1922 i Vreta, Turinge sn.(43)

Barn:

V.1) GUSTAF ARVID ANDERSSON, f 4/6 1871 i Murmästartorp, Taxinge sn, d.(43)

V.2) ALMA AXELINA ANDERSSON, f 19/7 1875 i Vreta, Turinge sn, d 25/10 1938 i Vreta, Turinge sn. Skriven där vid sin död på södertälje lasarett p.g.a. diabetes.(43)

V.3) LOVISA ALBERTINA ANDERSSON, f 26/8 1877 i Vreta, Turinge sn. Gift 19/5 1895 och flytt till Nykvarns säteri. - G 19/5 1895 m GUSTAF ALFRED CARLSSON, f 19/11 1865 i Turinge sn, d. Slaktare.(43)

Barn:

VI.a) GUSTAF HILMER CARLSSON, f 23/7 1895 i Nykvarns säteri, Turinge sn, d 24/9 1964 i Asphagen, Södertälje. - G 23/1 1920 m EBBA EUGENIA NN, f 16/2 1901, d 28/12 1985 på Lindsborgsvägen 11, Södertälje.(43)

V.4) SOFIA ELISABET ANDERSSON, f 8/10 1884 i Vreta, Turinge sn, d.(43)

IV.c) GUSTAF ROBERT ANDERSSON, f 18/8 1849 i Granboda, Länna sn, d.(43)

IV.d) JOHAN AUGUST ANDERSSON, f 23/4 1853 i Granboda, Länna sn, d.(43)

III.6) HEDVIG ELISABETH OLSDOTTER, f 22/7 1818 i Björktorp, Länna sn kl.09:00 på morgonen, d 10/11 1894 i Björktorp, Länna sn. - G 16/11 1839 i Länna m JOHAN PETER PERSSON, f 28/12 1815 i Kråknäs, Länna sn, d 27/6 1879 i Björktorp, Länna sn. Bonde i Björktorp inflyttad från Kråknäs 1839, nämndeman.(43)

Barn:

IV.a) JOHAN ALBERT JANSSON, f 8/6 1840 i Björktorp, Länna sn, d 17/6 1903 på Strängnäs lasarett p.g.a. magcancer och lunginflammation. Bonde, nämndeman. Flytt till Stämtorp, Länna 31/10 1861. - G 9/6 1861 i Länna m ALBERTINA JOSEPHINA ERSDOTTER, f 8/2 1840 i Stämtorp, Länna sn, d 12/5 1924 i Stämtorp, Länna sn.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL JANSSON, f 17/2 1861 i Stämtorp, Länna sn, d 4/3 1947 i Nyboda 1:1, Härad sn. Flytt till Nyboda, Härad 12/6 1899. - G 20/8 1892 i Länna m JOHANNA LOVISA ANDERSSON, f 17/5 1870 i Grindstugan, Ånhammar, Gryt sn, d 31/5 1965 i Skäggesta, Åker sn.(43)

Barn:

VI.a) SIGRID INGEBORG JANSSON, f 12/12 1892 i Stämtorp, Länna sn, d 4/6 1957 i Källstugan, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Källstugan, Länna 18/11 1911. Gift där 5/6 1915 med sonen på gården. - G 5/6 1915 i Länna m KARL FERDINAND GUSTAFSSON, f 4/4 1886 i Länna sn, d 28/4 1969 i Källstugan 1:1, Länna sn.(43)

Barn:

VII.1) SVEA GERTRUD INGEBORG GUSTAFSSON, f 2/1 1918 i Källstugan, Länna sn.(43)

VI.b) JOHANNA AXELINA JANSSON, f 11/11 1893 i Stämtorp, Länna sn, d 30/12 1981 på Fafnevägen 18, Strängnäs. Flytt från föräldrahemmet i Nyboda, Härad till Länna 18/11 1911. Tillbaka 28/11 1912. Giftermål 10/2, och flytt till L:a Gölkärr, Länna 1/4 1916.Till Strängnäs 18/4 1916. - G 10/2 1916 m ERNST ROBERT KARLSSON, f 17/12 1892 i Länna sn, d 18/8 1979 på Fafnevägen 18, Strängnäs.(43)

VI.c) ANDERS FRITHIOF JANSSON, f 30/12 1895 i Stämtorp, Länna sn, d 10/6 1978 i Stenhammar, Byringe, Länna sn. Velocipedreparatör. - G 22/11 1924 i Åker m ESTER MARIA SKÖLD från Lövsvedet, Åker, f 25/9 1902 i Länna sn, d 5/2 1986 på Pensionärshemmet, Länna sn.(43)

VI.d) GUSTAF AXEL JANSSON, f 4/1 1899 i Stämtorp, Länna sn, d 3/4 1971 på Sorrento, Byringe, Länna sn. Postförare. - G 29/10 1926 m EDIT CECILIA LINNÉA KARLSSON, f oäkta 10/6 1901 i Ärla sn, d 17/1 2000 på Riagården, Åkers Styckebruk.(43)

VI.e) ANNA MALVINA JANSSON, f 2/5 1902 i Nyboda, Härads sn, d 8/6 1902 i Nyboda, Härads sn.(43)

V.2) EDLA JOSEFINA JANSSON, f 19/7 1868 i Stämtorp, Länna sn, d 18/10 1969 i Gäversnäs, Helgesta, Flens Kn. Flytt till Länna Bruk 1890. Flytt till Hagalund, Länna 1894. Flytt till L:a Tobo, Härad 8/3 1902. Till Brostugan, Länna 10/11 1903. Till Länna bruk, Länna 1909. - G 4/12 1887 m ERIK ALBERT ANDERSSON BERGSTRÖM, f 1/11 1861 i Länna sn, d 28/9 1903 i Lilla Tobo, Härad p g a cancer. Angivet i HFL Stämtorp 1886-90 "förut Bergström".(43)

Barn:

VI.a) JOSEFINA ELISABET BERGSTRÖM, f 11/1 1888 i Stämtorp, Länna sn, d 25/9 1909 i Stämtorp, Länna sn p g a lungsot. Piga. Till Björktorp, Länna 1903 som piga. Till Stämtorp, Länna 1905.(43)

VI.b) LINNÉA ALBERTINA BERGSTRÖM, f 24/2 1891 i Länna Bruk, Länna sn, d 16/7 1980 på Tunagården, Eskilsgatan 64, Eskilstuna. Till Härad 1905. Änka 28/9 1950. - G m NN NN.(43)

VI.c) SIGNE KATARINA BERGSTRÖM, f 30/4 1896 i Hagalund, Länna sn, d 22/4 1948 i Kolsäter, Länna sn. Piga. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stora Lommartorp, Länna 1913 som piga. Till Stämtorp, Länna 1917. Gift Lindell 21/11 1918. - G 21/11 1918 m NN LINDELL.(43)

VI.d) ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917. - G 2/10 1927 m ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969.(43)

V.3) CARL ALBERT JANSSON, f 4/10 1873 i Stämtorp, Länna sn, d 22/6 1875 i Stämtorp, Länna sn.(43)

V.4) GERDA ALBERTINA JANSSON, f 1/2 1883 i Stämtorp, Länna sn, d 13/7 1978 på läkarstationen, Strängnäs. - G 23/6 1903 i Länna m ERNST WILHELM MALMLÖF, f 5/10 1877 i Hellestad, Linköpings län, d 26/1 1940.(43)

Barn:

VI.a) SVEN SIGFRID MALMLÖF, f 11/4 1904 i Stämtorp, Länna sn, d 28/1 1972 i Valla, Ärla sn. - G 30/10 1927 m HELGA MATILDA VIKTORIA STENQVIST, f 1/10 1902 i Lilla Tobo, Härad sn, d 1/9 1988 på Bohnstedts väg 3E, Ärla sn.(43)

IV.b) EVA CHRISTINA JANSDOTTER, f 10/9 1842 i Björktorp, Länna sn, d 29/3 1918 i Lilla Åskärr, Länna sn. - G 31/10 1863 i Länna m PER ERIK GUSTAFSSON, f 19/12 1838 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 18/1 1920 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a ålderdom. Till Björktorp, Rocklänna by, Länna 30/10 1863, och gift med dotter i gården 31/10 1863. Till L:a Åskärr, Länna 1867.(43)

Barn:

V.1) EMMA LOVISA GUSTAFSSON, f 26/11 1865 i Björktorp, Rocklänna by, Länna sn, d 7/6 1931 i Öknastugan, Barva sn. Giftermål och flytt från föräldrarna i Stora Åstorp, Länna till Haglida, Länna 1885. - G 1885 m ERIK WILHELM ERIKSSON, f 11/2 1862 i Länna, d 4/11 1952 på Wallingatan 25, Eskilstuna Fors.(43)

Barn:

VI.a) LOVISA EUGENIA ERIKSSON, f 4/9 1888 i Haglida, Länna sn, d 5/7 1891 i Haglida, Länna sn.(43)

VI.b) HILMA SOFIA ERIKSSON, f 16/5 1894 i Haglida, Länna sn, d 28/8 1972 på Sveavägen 22, Eskilstuna. - G 5/6 1913 m ERIK OSKAR ANDERSSON, f 27/4 1887 i Ärla sn, d 14/12 1953 på Schröderstjernas Väg 23, Eskilstuna.(43)

VI.c) CARL AXEL ERIKSSON, f 14/7 1897 i Haglida, Länna sn, d 26/12 1992 på Sveavägen 30B, Eskilstuna Kloster. - G 15/1 1916 m OLGA ELEONORA NN, f oäkta 16/2 1898 i Adalund, Sundby sn, d 17/3 1983.(43)

V.2) KARL ERIK GUSTAFSSON, f 20/11 1869 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 8/9 1936 i Skäggesta, Strängnäs Sfs. Begravd i Länna sn. - G 1892 m SOFIA WILHELMINA HEDERÉN, f 26/11 1866 i Härad sn, d 12/7 1933 i Lilla Åskärr, Länna sn p g a hjärnblödning.(43)

Barn:

VI.a) GERDA WILHELMINA GUSTAFSSON, f 25/10 1893 i Lilla Åskärr, Länna sn, d 24/10 1958 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster. - G 12/8 1916 m EMIL VILHELM BERGSTRÖM, f 26/9 1893 i Härad sn, d 21/9 1963 på Valhallagatan 7, Eskilstuna Kloster.(43)

IV.c) HILDA MARIA JANSDOTTER, f 21/12 1845 i Björktorp, Länna sn, d. Tar över gården efter föräldrarna c:a 1893. - G 6/10 1872 m JOHAN AUGUST SERRANDER, f 25/6 1840 i Åker sn, d.(43)

Barn:

V.1) JOHAN ERNST SERRANDER, f 8/10 1873 i Strängnäs, d 29/6 1959 i Rocklänna 3:1, Länna sn. Tar över gården Björktorp efter föräldrarna någon gång mellan 1896-1904. - G 26/11 1893 m ANNA CONSTANTIA CARLSSON, f 14/5 1874 i Fellingsbro sn, d 10/7 1967 i Byringe 7:15, Länna sn.(43)

Barn:

VI.a) EDIT CONSTANTIA SERRANDER, f 9/3 1894 i Björktorp, Länna sn, d 24/1 1898 i Björktorp, Länna sn p g a magkatarr.(43)

VI.b) ELNA AMANDA MARIA SERRANDER, f 29/6 1896 i Björktorp, Länna sn, d 8/8 1899 i Björktorp, Länna sn p g a difteri.(43)

VI.c) KARIN INGEBORG SERRANDER, f 17/11 1898 i Björktorp, Länna sn, d 10/10 1991 på Stockenströms väg 26H, Åkers styckebruk. Änka 16/3 1984. - G m JOHAN BERNHARD LINDBERG, f 8/11 1891 i Länna sn, d 16/3 1984 på Stockenströms väg 26H, Åkers styckebruk.(43)

VI.d) ELLEN KRISTINA SERRANDER, f 16/12 1904 i Björktorp, Länna sn, d 22/9 1999 på Biskopsgränd 2, Strängnäs. Änka 31/1 1969. G 2/10 1927 m ANDERS KRISTIAN BERGSTRÖM, f 25/4 1901 i Hagalund, Länna sn, d 31/1 1969 i Byringe 7:15, Länna sn. Till Länna bruk, Länna 1909. Till Stämtorp, Länna 1917.(43)

VI.e) ANNA INGRID SERRANDER, f 1/10 1907 i Björktorp, Länna sn, d 14/2 1913 på epidemisjukhuset i Strängnäs p g a scharlakansfeber.(43)

VI.f) HILDUR VIKTORIA SERRANDER, f 30/1 1911 i Björktorp, Länna sn, d 4/8 1999 i Länna sn. Gift Lannerbring. Änka 13/2 1968. - G m NN LANNERBRING.(43)

IV.d) CARL ROBERT JANSSON, f 27/2 1848 i Björktorp, Länna sn, d 8/8 1866 i Björktorp, Länna sn p g a bröstinflammation.(43)

IV.e) EDLA GUSTAVA JANSDOTTER, f 30/4 1851 i Björktorp, Länna sn, d 15/12 1925 i Eskilshem III 13 p g a cancer. Född i Björktorp, Länna under namnet Edla Augusta. Byter mellannamn till Gustava i folkräkningen 1900. - G m JOHAN AXEL JANSSON(BONNEVIER), f 26/11 1853 i Valnarstorp, Länna sn, d 1/7 1927 i Eskilshem III 13. Försörjde sig som torpare i Länna. Flytt till Nählen med fru och yngste sonens familj 1908. Därefter till Eskilstuna Kloster 1914, och försörjde sig där som renhållningsentrepenör till sin död i kronisk bronkit. Bodde då i Eskilshem III 13. Hans farfars farfar var Hindrich Hindrichsson Bonnevier(f 1722 i Länna Bruk, Länna sn).(43)

Barn:

V.1) AXEL SEVERIN JOHANSSON(BONNEVIER), f 24/4 1875 i Valnarstorp, Länna sn, d 13/1 1937 i Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, Eskilstuna Kloster. Bodde i Björndammen, Carlslund, Dunker. Flytt till Länna 12/10 1902. Flytt till Malma Nr.1,Lilla Malma, och arbete där som kusk. Flytt till Åsby, Eskilstuna Fors 27/4 1911, sid 1102. Flytt till Kloster 5/12 1913 sid.930, och arbete som maskinist. Till sid.855 1920. I A II:SCB utdrag förs.bok 1930 sid.213 bor han tills.med hustrun i kvarteret Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, och är eldare. Död p.g.a. lunginflammation. Bodde vid döden i kvarteret Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster, makan levde då. Gravsatt: 19370124 : Gravpl. nr: 01 036 530. Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD. - G 25/2 1896 i Dunker m LOVISA MATILDA THORSLUND, f 6/3 1879 i Knutstorp, Länna sn, d. Hittat på FinnGraven.se, rätt person?: LOVISA JOHANSSON Född: : Avliden: 19460922 : Gravsatt: 19460922 : Gravpl. nr: 01 021 358 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.(43)

Barn:

VI.a) AXEL RUDOLF JOHANSSON(BONNEVIER), f 3/12 1897 i Carlslund, Dunker sn, d 19/4 1980 i Eskilstuna p g a magcancer. Arbetade som åkeriarbetare och droskförare. Körde enligt uppgift Eskilstunas sista hästdroska. - G 20/11 1920 m ANNA ELISABETH KARLSSON BRODD, f 6/1 1894 i Ärna nr 1, Eskilstuna Kloster, d 13/11 1957 på Ruddammsgatan 5, Eskilstuna Kloster. Dopvittnen var morbrodern Gustaf Leonard Brodd i Marielund, Eskilstuna Kloster och hans hustru. Anna Elisabeths far kan ha varit drängen Carl Johan Carlsson född 25/1 1869 i Munktorp. Kom till barnhemmet i Eskilstuna pastorat 27/11 1900. Till Stenkvista 12/10 1907.(43)

Barn:

VII.1) KARL AXEL ARNE JOHANSSON(BONNEVIER), f 4/8 1921 i Eskilstuna, d 7/4 2003 på Serenadvägen 36, Nacka. Frånskild 13/5 1985. G m RAGNHILD ELISABET STRANDBERG, f 2/3 1923 i Attmar, d 23/2 1987 på Albygatan 125, Sundbyberg. Född i Attmar, men modern tycks ha varit skriven i Östersund. Frånskild 13/5 1985.(43)

Barn:

VIII.a) BIRGITTA ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1964.(43)

VIII.b) BRITT ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1966.(43)

VII.2) KARIN ELISABETH JOHANSSON(BONNEVIER), f 1/11 1925 i Eskilstuna, d 23/11 1997 i Akalla, Stockholm. Flyttade som ensamstående mor till Stockholm, där hon gifte sig 1952, med Sven Lennart Strömqvist, en järnvägsanställd född 26/9 1918 (ingen födelseort angiven i dödboken), död 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Sthlm. Arbetade först i underklädesbutik på S:t Eriksgatan, och senare på järnaffär vid S:t Eriksplan. - G 1952 m SVEN LENNART STRÖMQVIST, f 26/9 1918, d 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Stockholm. Järnvägsanställd.(43)

Barn:

VIII.a) GUN-BRITT ANITA STRÖMQVIST, f 26/1 1946, d 7/1 2000. Född i Eskilstuna Kloster, nöddöpt, eftersom hon föddes omkring en månad för tidigt, och var mycket liten. Är osäker på om hennes föräldrar någonsin var gifta, och därför om hon hette Johansson eller Carlsson som nyfödd.Växte upp i Stockholm. Arbetade först på PK-banken, och senare på Postgirots personalavdelning. Bodde i Bromsten 1965-1979.Död i Kälvesta, Spånga församling, Stockholm p.g.a. hjärntumör. - G m NN NN, f 1944.(43)(46)

VI.b) GRETA LOVISA JOHANSSON(BONNEVIER), f 23/4 1900, d 30/10 1978. Född i Björndammen, Carlslund, Dunker. Gift med kungligt tillstånd p.g.a. hennes låga ålder 10/6 1917. Begravd på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JOHAN NÄHL, f 22/1 1889, d 24/2 1964. Kvarnarbetare. Född i Dunker. Gift 10/7 1917. Död i Eskilstuna.(43)

Barn:

VII.1) KARL LENNART NÄHL, f 18/7 1917, d 8/10 1990. Transportarbetare. Född i Eskilstuna Kloster. Begravd i Minneslunden på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Gift med Karin Elisabet född 2/8 1915 i Husby-Rekarne. Död på Tallv.1B/Tallåsgården, Eskilstuna 20/11 2003. - G m KARIN ELISABET LUNDQVIST, f 1/8 1915, d 20/11 2003. Hembiträde. Född i Husby-Rekarne. Död på Tallv.1B/Tallåsgården, Eskilstuna.(43)

Barn:

VIII.a) KARL BÖRJE LENNART NÄHL, f 22/4 1939, d 18/6 2007. Född i Eskilstuna Kloster. Död på Hästskobacken 1, Eskilstuna Fors.(43)

VI.c) KARIN MATILDA JOHANSSON(BONNEVIER), f 16/11 1908, d 10/12 2002. Född i Eskilstuna Fors. Gift med: KARL JULIUS KINDGREN Född: 18960210 : Avliden: 19840904 : Gravsatt: 19841015 Begravda på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. I samma grav: KARL ÅKE KINDGREN Född: 19320424 : Avliden: 20060717. Son? Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JULIUS KINDGREN, f 10/2 1896, d 4/9 1984. Född i Strängnäs Sfs. Gift 14/7 1928. Död på Eleonorag.7 B, Eskilstuna KLoster.(43)

Barn:

VII.1) KARL ÅKE KINDGREN, f 24/4 1932, d 17/7 2006. Född i Eskilstuna Kloster. Död ogift på Östra Storg.2 A, Eskilstuna Kloster.(43)

V.2) ALBERT RUDOLF JOHANSSON(BONNEVIER), f 31/12 1879, d 18/5 1944. Född i Länna. Gift 21/12 1905. Kallades Svartens-Albert. Död i Länna p.g.a. lunginflammation. - G m MATILDA KAROLINA PERSDOTTER, f 15/2 1879, d 5/11 1950. Född i Ärla.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MATILDA JOHANSSON(BONNEVIER), f 6/11 1906, d 4/12 1972. Född i Ärila. Gift Narén 23/12 1928. Död på Rutger Fuchsgatan 6A 1/2 tr., Sthlm. - G m NN NARÉN.(43)

VI.b) ALBERT GUNNAR JOHANSSON(BONNEVIER), f 2/2 1909, d 24/8 1989. Född i Ärila. Lastbilschaufför.Gift i Eskilstuna 1934-10-06.Död i Eskilstuna Fors. - G m GURLI LINNÉA MARIA HALLKVIST, f 20/12 1911, d 11/6 2001. Född i Eskilstuna Fors. Död i Eskilstuna Fors.(43)

III.7) CARL OLOF OLSSON, f 30/6 1821, d 26/7 1828. Född i Björktorp, Länna. Död p.g.a. slag.(43)

III.8) GUSTAF OLSSON, f 26/7 1824, d 26/7 1825. Född i Björktorp, Länna. "Död i Sthlm, vid en på honom verkställd operation".(43)

II.g) MARIA ANDERSDOTTER, f 2/3 1792 i Björktorp, Länna sn, d 23/8 1839 i Ösäter, Länna sn p g a lungsot. - G 1811 i Länna m LARS LARSSON, f 20/7 1787 i Krogen, Länna sn, d 8/1 1838 i Ösäter, Länna sn p g a förkylning. Hemmansbrukare. Flytt från Krogen till Ösäter 1814. Bodde i Björktorp till 1819, flytt till Walnarstorp, Länna detta år. Ösäter, Länna c:a 1824.(43)(47)

Barn:

III.1) MARIKA ULRIKA LARSDOTTER, f 4/12 1811 i Björktorp, Länna sn, d 7/1 1887 i Fattighuset, Merlänna rote, Länna sn. Flytt från föräldrahemmet i Ösäter, Länna till Winterled, Länna 1835 för att tjäna som piga, och tillbaka till Ösäter 1836. Flytt till Länna bruk 1839. Till St.Göltorp, Länna 1840 till Källdalen, Länna 1842, och tillbaka till St.Göltorp 1844. Till Starrkärr, Länna 1846. Till Klackhaga, Länna 1847 som inhyses piga. Till fattighuset, Merlänna rote, Länna 1875. (43)

III.2) ANNA SOPHIA LARSDOTTER, f 22/12 1819 i Valnarstorp, Länna sn, d 23/3 1894 i Söderlida, Barva sn. Flytt till Helltorp, Hammarby församling 14/3 1838. Gift 24/3 1840. Flytt med svärföräldrarna till Söderlida, Barva församling 14/3 1851. - G 24/3 1840 m CARL ERIK LARSSON, f 16/6 1820 i Länna sn, d 25/4 1883 i Söderlida, Barva sn. Flytt från Helltorp, Hammarby till Söderlida, Barva som brukare av gården 14/3 1851.(43)

Barn:

IV.a) CARL JOHAN CARLSSON, f 15/1 1840 i Helltorp, Hammarby sn, d 14/5 1864 i Stora Häradsäng, Ärla sn p g a lungsot. Gift 10/3 1861 i Söderlida, Barva. Flytt till St.Häradsäng, Ärla församling 24/10 1861 för att tjäna som statdräng. - G 10/3 1861 i Barva m ANNA LOTTA ALIN, f 3/5 1835 i Ärla sn. Piga i Söderlida, Barva. Gift där 1861. Flytt med sonen till Ståråd, Ärla 1864 efter makens död. Omgift med drängen Anders Peter Andersson 11/3 1834 i Dunker. Flytt till Mostugan, Länna 23/10 1866. Flytt till Högbo, Ärla 3/3 1870. Flytt till Fagernäs und.Stålbåga, Ärla 1/11 1885. Flytt till Biarhallsnäs el. Fagernäs, Dunker 3/11 1890. Till Ärla 26/3 1893.(43)

Barn:

V.1) JOHANNA SOPHIA CARLSDOTTER, f 4/10 1860 i Söderlida, Barva sn, d 8/11 1861 i Stora Häradsäng, Ärla sn p g a slag.(43)

V.2) CARL ERIK CARLSSON, f 15/8 1862 i Stora Häradsäng, Ärla sn, d. Gift i Högbo, Ärla 24/5 1885. Flytt till Flättorp und. Rinkesta, Ärla 1/11 1885. Flytt till Munkstugan, Ärla 1/11 1886. Flytt till Eskilstuna nr.77 sid 218, 25/10 1889. Till Eskilstuna Kloster sid.50, Kumla, Bryggaretorp 18/11 1890. Till Biarhallsnäs el.Fagernäs, Dunker 27/10 1891. Till Västra Småsjön, Ärla 23/3 1893. Flytt till Stora Lida, Kjula 18/3 1896. Flytt till Lövhagen el. Persberg, Eskilstuna Kloster 16/3 1904, sid 737. Flytt till Nybygget, Dunker 14/11 1907. Flytt till Marielund, Torshälla Lfs 24/10 1910. Till Stensätter, Torshälla Lfs 1917. - G 24/5 1885 i Ärla m SELMA LAGERLÖF, f 22/6 1867 i Stockholm Maria Magdalena. Gift i Högbo, Ärla 24/5 1885. Notering i HFL "1:a nattvard 1882, fostrad i Sjöändan". I HFL Dunker 1906-12 står efternamnet Lagerberg. Missförstånd eller ändring p.g.a. författarinnan?(43)

Barn:

VI.a) ANNA EUGENIA CARLSSON, f 17/9 1885 i Högbo, Ärla sn, d 10/3 1973. Flytt från föräldrarna i Stora Lida, Kjula till L:a Häradsäng, Ärla 24/10 1903.Till Vännersborg (Nytorp), Ärla 1905. Till Anneberg (sid 469), Torshälla Sfs 18/10 1905. Till Vännersborg, Ärla 22/10 1906. Gift 2/12 1906. Till Sofiero, Ärla 1907. Till Tuna nr.1, Ärla 1910. Till Eskilstuna Fors 30/9 1912. - G 2/12 1906 m FRANS WILHELM KARLSSON EK, f 2/7 1873 i Åttinge grindstuga, Ärla sn, d 29/7 1959. Soldat, stenarbetare.(43)

Barn:

VII.1) FRANS SIGVARD EK, f 5/8 1907 i Vännersborg, Ärla sn, d 4/5 1987,(43)

VII.2) ANNA MARGIT EK, f 18/8 1909 i Sofiero, Ärla sn, d 7/9 1972 på Kvarngärdesgatan 34, Eskilstuna. - G 27/12 1931 m JOHAN GÖSTA VALENTIN CHORELL, f 23/2 1907 i Eskilstuna Fors.(43)

VII.3) ERIK VILHELM EK, f 22/11 1911 i Tuna nr 1, Ärla sn, d 14/12 1972.(43)(48)

VI.b) HILDA CAROLINA CARLSSON, f 20/1 1890 i Eskilstuna, d 17/6 1983 på Störtloppsvägen 4B, Malmström, Eskilstuna Kloster. Född i Eskilstuna, Nr.77 (sid.218). Flytt till Dunker 12/11 1904. Till Ärila år?, och till Akaren, Dunker 17/11 1908, till Torshälla Lfs 2/11 1910. Gift Sjökvist. Död på Störtloppsvägen 4B/Malmström/, Eskilstuna Kloster. Änka 2/8 1942. - G m NN SJÖKVIST, d 2/8 1942.(43)

VI.c) SELMA ELEONORA CARLSSON, f 30/9 1897 i Stora Lida, Kjula sn, d 24/6 1986. - G m ERIK IVAN LARSSON, f 23/12 1889, d 15/12 1935. Bankarbetare.(43)

Barn;

VII.1) LARS ERIK LARSSON, f 29/12 1929 i Eskilstuna Fors, d 4/10 1998. Bytte efternamn till Källerteg.(43)

VI.d) INGRID MARIA CARLSSON, f 21/3 1902 i Stora Lida, Kjula sn, d 15/12 1988.(43)(49)

IV.b) LARS GUSTAF CARLSSON, f 30/8 1847 i Helltorp, Hammarby sn, d 24/9 1917 i Vällhammar, Barva sn. Flytt från föräldrarna i Söderlida, Barva 1871, men återkom 1873. Flytt till Egelberga, Barva 1874. Flytt till Sågstugan, Barva 1878. Flytt till Låsta, Härad 1888. Flytt till Tobo soldattorps nybygge, Härad 13/11 1890. Flytt till Prostökna, Barva 9/3 1891. Till Skogshall, Ärla 31/10 1893.Till Mortorp, L:a Malma 31/13 1897, och till Hult, L:a Malma 1899. Flytt till Ärla 10/4 1908. - G 7/11 1869 m JOHANNA CHARLOTTA TELL, f 7/6 1847 i Tobo soldattorp, Härad sn, d.(43)

Barn:

V.1) JOHAN AXEL CARLSSON, f 15/1 1870 i Söderlida, Barva sn, d 13/2 1870 i Söderlida, Baeva sn-(43)

V.2) EMILIA CHARLOTTA CARLSSON, f 19/4 1872 i Härad sn, d 13/4 1952 i Eskilstuna Kloster. Flytt från föräldrarna i Låsta, Härad till Jäder 19/10 1888, men återkom 2/4 1889. Gift 28/9 1890 med drängen Fredrik Adolf Andersson, och flytt till Säby, Barva 24/10 1890. Till Prostökna, Barva 1891. Till Norrökna, Barva 1893. Till Rosöga Hage, Härad 1894. - G 28/9 1890 m ADOLF FREDRIK ANDERSSON, f 6/2 1868 i Länna sn, d 1/5 1940 på Ålderdomshemmet, Barva sn. Statdräng.(43)(50)

Barn:

VI.a) SELMA FREDRIKA DOROTEA ANDERSSON, f 21/1 1891 i Säby, Barva sn, d.(43)

VI.b) BERTA CHARLOTTA SOFIA ANDERSSON, f 15/9 1892 i Prostökna, Barva sn, d.(43)

VI.c) LYDIA MATILDA ANDERSSON, f 14/3 1895 i Rosöga Hage, Härad sn, d.(43)

VI.d) LINNÉA ELISABET ANDERSSON, f 2/3 1897 i Rosöga Hage, Härad sn, d. Odöpt.(43)

VI.e) HELGA INGEBORG ANDERSSON, f 1/2 1900 i Rosöga Hage, Härad sn, d 24/7 1986 på Lagrådsgatan 28, Eskilstuna Fors. - G 26/9 1920 m KARL BERTIL OLSSON, f 2/5 1898 i Eskilstuna Fors, d 15/8 1986 på Lagrådsgatan 28, Eskilstuna Fors.(43)

V.3) GUSTAF EDVARD CARLSSON, f 29/5 1875 i Egelberga, Barva sn, d 16/11 1877 i Egelberga, Barva sn.(43)

V.4) CARL OSKAR LARSSON, f 11/6 1883 i Sågstugan, Barva sn, d 25/6 1901 i Mortorp, Lilla Malma sn p g a lungsot. Dräng.(43)

IV.c) JOHANNA MATILDA CARLSDOTTER, f 28/6 1859 i Söderlida, Barva sn, d 23/6 1938 i Lindholm, Barva sn. Flytt till Damsås, Barva 1881. Flytt till Ärla 1882. - G 23/10 1881 i Barva m ERIK GUSTAF ANDERSSON, f 17/6 1855 i Damsås, Barva sn, d.(43)

Barn:

V.1) HILMA MATILDA ANDERSSON, f 18/9 1882 i Damsås, Barva sn, d 12/8 1919 i Karkulla, Barva sn p g a Tbc. - G 23/6 1901 m KARL FREDRIK LIND, f 5/4 1874 i Lerbo sn, d 23/1 1907 i Grindstugan, Barva p g a lungsot.(43)

Barn:

VI.a) KARL VIDAR LIND, f 25/8 1901 i Grindstugan, Barva sn, d 10/12 1923 i Lindholm, Barva sn p g a Tbc. Byggnadssnickare.(43)

VI.b) GUSTAF IVAR LIND, f 22/10 1906 i Grindstugan, Barva sn, d 16/3 1990 på Gruvgången 39, Karlstads Dkfs. - G 22/5 1937 m MARIA VILHELMINA KARLSSON, f 6/8 1912 i Kjula sn, d 31/7 1970 i Long 1:50, Grums sn.(43)

VI.c) INGRID MARIA LIND, f oäkta 7/11 1910 i Åstorp, Barva sn, d.(43)

VI.d) HILMA INGEBORG LIND, f oäkta 7/5 1915 i Barva sn, d 26/1 1922 i Lindholm, Barva sn p g a septicaemia?.(43)

IV.d) ERIC ALFRED CARLSSON, f 21/4 1862 i Söderlida, Barva sn, d. Dräng, statdräng. Född i Söderlida, Barva. Flytt till Bondökna, Barva 1884. Gift i Bondökna 10/12 1885.Flytt till Säby, Barva 1886. Flytt till Prostökna, Barva 1887. Flytt till Hellby, Kjula 1893. Till Löfgård, Sundby 31/10 1895. Till Hagagård, Haga 3/11 1896 som rättare.Till Berga, Haga förs. 20/11 1900. Till Snörom, Vassunda församling 6/11 1903. Till Prästgården, Vassunda 10/11 1906. Till Ahla, Vassunda 1918. Tillbaka till Prästgården, Vassunda som jordbruksarbetare 1921. Till Haknäs, Vassunda 1922. - G 10/12 1885 i Barva m LOVISA WILHELMINA JOHANSDOTTER, f 11/4 1861 i Barva sn, d 2/5 1917 i Prästgården, Vassunda sn.(43)

Barn:

V.1) ERIK GOTTHARD ERIKSSON, f 31/1 1886 i Bondökna, Barva sn, d.(43)

V.2) ALFRED GUNNAR ERIKSSON, f 21/6 1887 i Säby, Barva sn, d 4/8 1887 i Säby, Barva sn.(43)

V.3) ALFRIDA WILHELMINA ERIKSSON, f 16/6 1889 i Prostökna, Barva sn, d 16/9 1971 i Kvarntorp 1:2, Knivsta sn. Utflyttad till Knivsta 22/12 1912. Tillbaka till Prästgården, Vassunda 11/11 1914. Gift i Haknäs, Vassunda 25/10 1918. Flytt till Edeby, Vassunda 1920. Tillbaka till Haknäs 1921. - G 25/10 1918 i Vassunda m KARL JOHAN ANDERSSON, f 20/3 1878 i Skepptuna sn, d 20/2 1958. Statdräng. Gift 1:a gg 1/7 1902.Skild från 1:a hustrun 27/9 1917. Gift i Haknäs, Vassunda 25/10 1918. Flytt till Edeby, Vassunda 1920, anställd som stalldräng. Tillbaka till Haknäs 1921.(43)

V.4) ERIK WIDAR ERIKSSON, f 19/10 1895 i Löfgård, Sundby sn, d.(43)

III.3) JOHAN ERIC LARSSON, f 18/12 1824 i Ösäter, Länna sn, kl. 09:00 på morgonen, d 24/1 1890 i Valnarstorp, Länna sn p g a hjärnfeber (?). Torpare, järnarbetare vid Åkers styckebruk. Gift 22/4 1849. Omgift efter 1:a hustruns död m. Clara Albertina Bergqvist född 8/1 1840. - G 22/4 1849 m ANNA MARIA ERSDOTTER, f 5/10 1819 i Solberga, Gryts sn, d 24/1 1866 i Valnarstorp, Länna sn p g a bröstinflammation.(43)

Barn:

IV.a) ANNA ULRIKA JANSDOTTER, f 3/6 1849 i Lidökna, Länna sn, d 3/5 1885 i Gorsingelund, Strängnäs Lfs p g a lungsot. Flytt till Krogen, Länna som piga 1867, och till Söderlänna, Länna 1869. Giftermål och flytt till Igelsjön, Härad 4/4 1871. Till Bråttstugan, Länna 24/10 1873. Till Gorsingelund, Larslunda rote, Strängnäs Lfs 1877. - G 4/4 1871 m PER ERIC CARLSSON, f 30/3 1850 i Härad sn, d 17/1 1931 i Gård 138, Strängnäs Sfs. Flytt till Bråttstugan, Länna för att tjäna som statdräng 1874. Flytt till Näsbyholm, Härad 24/10 1885,efter 1:a makans död. Omgift i Näsbyholm, Härad 3/1 1886 efter 1:a makans död, änkling återigen 1/3 1909.(43)

Barn:

V.1) JOHAN ERIC PETTERSSON CARLSSON, f 1/1 1872 i Igelsjön, Härad sn, d 30/3 1959 i Låda 3532, Eskilstuna. Statdräng. Flytt från fadern i Näsbyholm, Härad, till Strängnäs 18/11 1885. Tillbaka till Härad före 1890. Till Öknatorp, Barva 1890. Till Härad 1892. Till Bondäng el.Bjurkärr, Barva 1894. Gift med dottern på gården 27/11 1897. Till Bjursäter, Ärla 28/4 1902, tillsammans med svärföräldrarna. Till Rännbäcken, Barva 27/10 1902. Till Örbäcken, Ärla 27/10 1905. Till Bjursäter, Ärla 1906. Till Vännersborg, Ärla 1909 som hyresgäster. Till Ekelund, Barva 26/8 1910. Till Stavtorp, Barva 1910. Bor kvar vid längdens slut 1919. - G 27/11 1897 m ANNA MARIA KARLSSON, f 14/7 1872 i Dunker sn, d 2/8 1958 i Låda 3532, Eskilstuna.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MARIA LOVISA KARLSSON, f 21/3 1898 i Bondäng el. Bjurkärr, Barva sn, d 4/8 1975 i Låda 2022, Eskilstuna. - G 30/12 1922 m JOHN AXEL ÖBERG, f 25/9 1896 i Härad sn.(43)

VI.b) ERIK GUSTAF EINAR KARLSSON, f 20/7 1900 i Bondäng el. Bjurkärr, Barva sn, d 8/10 1975 på Fördelningsgatan 42, Eskilstuna. - G 25/10 1919 m EDIT SOFIA ANDERSSON, f 23/6 1898 i Barva sn, d 20/11 1969 på Fördelningsgatan 42, Eskilstuna.(43)

Barn:

VII.1) SVEN ERIK ALVAR KARLSSON, f 5/12 1919 i Stavtorp, Barva sn, d 29/6 1993.(43)(51)

V.2) HILDA MATHILDA KARLSSON, f 8/1 1874 i Bråttstugan, Länna sn, d 4/6 1874 i Bråttstugan, Länna sn.(43)

V.3) CARL ARVID KARLSSON, f 30/4 1875 i Bråttstugan, Länna sn, d 21/2 1971 på Ålderdomshemmet, Hölö, Södertälje. Dräng, körardräng, statdräng, rättare. Född i Bråttstugan, Länna. Till Eksvallen under Åkers Bruk, Härad 3/11 1890. Till Rosendal, Härad 11/11 1891. Till Lidökna, Härad 22/11 1892. Till Eksvallen, Härad 22/11 1894.Till Lottesta nr.3, Härad 18/11 1895. Till Svartbäcken, Härad 9/11 1896. Till Ånsöga, Eskilstuna Kloster 23/10 1897. Sid. 211 NB. Till Åsby nr.3, Helgarö 21/1 1899. Till Stenby, Fogdö 22/11 1900. Till Hyvena, Vansö 24/10 1901. Till Vålnäs, Fogdö 23/10 1902. Till Lundby nr.2, Fogdö 20/11 1903. Till Lagerlunda läg.h., Lundby nr.2, Fogdö 18/11 1904. Gift 25/4 1905. Till Husby, Ytterselö 26/4 1905. Till Fröberga, Överselö 24/10 1905. Till Berga kvarn, Åker 19/10 1907. Till Vidökna, Näshulta med dottern 1908. Till Albro nr.1, Gillberga 26/10 1909 där han blir statdräng. Till Rossvik, Husby-Rekarne 1910 där han åter får tjänst som kördräng, dock är han enligt kyrkboken inte inflyttad förrän 15/3 1911. Omgift 9/9 1911. Till Lindholm, Barva 18/10 1911. Till Räfsta nr.4, Jäder 19/4 1912. Till Kroberga, Ärla 23/10 1913 som rättare. Till Eskilstuna Kloster 23/10 1915. Död i ålderdomshemmet, Hölö, Södertälje. - G 1:o 25/4 1905 m KLARA VILHELMINA ANDERSSON, f 9/8 1879 i Härad sn, d 3/12 1907 i Berga Kvarn, Åker sn p g a lungsot. - G 2:o 9/9 1911 m EMMA LOVISA ANDERSSON, f 4/5 1878 i Länna sn, d. Hushållerska.(43)

Barn:

VI.a) KLARA ULRIKA VIKTORIA KARLSSON, f 16/9 1905 i Ytterselö sn, d.(43)

VI.b) SVEN EVERT KARLSSON, f 15/6 1907 i Strängnäs Lfs, d 7/5 1908 i Berga Kvarn, Åker sn p g a lunginflammation.(43)

VI.c) KARL EVERT KARLSSON, f 13/2 1912 i Lindholm, Barva sn, d. Notering i HFL Ärla AIIa:4: "Bet.T. lasar. d.12/2-15".(43)

VI.d) MATILDA KRISTINA KARLSSON, f 14/3 1915 i Kroberga, Ärla sn.(43)

V.4) VENDELA ULRIKA KARLSSON, f 25/3 1877 i Länna sn, d 12/2 1971 på Sictoniagården, Vansö sn, Strängnäs. - G 26/10 1897 m KARL ERIK SÖDERBLOM, f 1/2 1871 i Härad sn.(43)

V.5) JOHANNA LOVISA KARLSSON, f 30/8 1878 i Gorsingelund, Strängnäs, d 13/8 1966 på Bruksvägen 6 B, Åker sn. - G 11/10 1900 m JOHAN FREDRIK ZETTERLUND, f 18/8 1876 i Strängnäs landsförsamling.(43)

V.6) GUSTAF AUGUST KARLSSON, f 28/5 1881 i Gorsingelund, Strängnäs Sfs, d 27/6 1965 på Frödingsgatan 4 A, Eskilstuna Fors. - G 22/3 1952 m HELGA ELISABET PETTERSSON, f 5/1 1897 i Kohlsta, Vallby sn.(43)

V.7) ANNA VIKTORIA KARLSSON, f 1/12 1883 i Gorsingelund, Strängnäs Sfs, d 4/3 1963 på Kyrkogatan 10, Mariefred. Piga, mjölkerska. Född i Gorsingelund, Strängnäs Sfs. Gift 27/8 1909. Kom från Åker till Knåpet, Strängnäs Lfs 12/11 1910. Åter till Gustafsberg, Åker 3/11 1911. Till Stora Lundby, Kärnbo 1913. Till Mariefred 25/11 1916. Tillbaka till Stora Lundby, Kärnbo 10/11 1920. Till Läggesta, Mariefred 1927. Död på Kyrkogatan 10, Mariefred. - G 1:o 27/8 1909 m KARL OSKAR RUNDGREN, f 1/12 1875 i Åker sn, d 25/9 1923 i Stora Lundby, Kärnbo sn p g a blodkräfta(leukemi). Lantarbetare, statdräng, grovarbetare. - G 2:o 13/2 1926 m förköraren JOHAN VERNER LÄNNSTRÖM, f 15/8 1902, d genom självmord (hängning) 1/10 1938 i Läggesta, Mariefred.(43)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) ANNA ELISABET RUNDGREN, f 29/7 1909 i Åker sn, d 13/4 1999 på Bromstens Brink 6, Spånga, Stockholm. Änka 23/6 1990. - G m NN MAGNUSSON.(43)

VI.b) LINNÉA VIKTORIA RUNDGREN, f 2/5 1911 i Åker sn, d 8/9 1991 på Bergholmsgränd 1B, Mariefred, Strängnäs kommun. Änka 5/4 1966. - G m NN ÅBERG.(43)

IV.b) JOHAN AXEL JANSSON, f 26/11 1853 i Valnarstorp, Länna sn, d 1/7 1927 i Eskilshem III 13, Eskilstuna Kloster p g a kronisk bronkit. Försörjde sig som torpare i Länna. Flytt till Nählen med fru och yngste sonens familj 1908. Därefter till Eskilstuna Kloster 1914, och försörjde sig där som renhållningsentrepenör till sin död i kronisk bronkit. - G 29/3 1875 i Länna m EDLA GUSTAVA JANSDOTTER, f 30/4 1851 i Björktorp, Länna sn, d 15/12 1925 i Eskilshem III 13, Eskilstuna Kloster p g a cancer. Född i Björktorp, Länna under namnet Edla Augusta. Byter mellannamn till Gustava i folkräkningen 1900.(43)

Barn:

V.1) AXEL SEVERIN JOHANSSON, f 24/4 1875 i Valnarstorp, Länna sn, d 13/1 1937 i Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster. Bodde i Björndammen, Carlslund, Dunker. Flytt till Länna 12/10 1902. Flytt till Malma Nr.1,Lilla Malma, och arbete där som kusk. Flytt till Åsby, Eskilstuna Fors 27/4 1911, sid 1102. Flytt till Kloster 5/12 1913 sid.930, och arbete som maskinist. Till sid.855 1920. I A II:SCB utdrag förs.bok 1930 sid.213 bor han tills.med hustrun i kvarteret Sädesärlan 9, Köpmangatan 33, och är eldare. - G 25/2 1896 i Dunker m LOVISA MATILDA THORSLUND, f 6/3 1879 i Knutstorp, Länna sn, d 22/9 1946 i Eskilstuna.(43)(52)(53)

Barn:

VI.a) AXEL RUDOLF JOHANSSON, f 3/12 1897 i Carlslund, Dunker sn, d 19/4 1980 i Eskilstuna p g a magcancer. Arbetade som åkeriarbetare och droskförare. Körde enligt uppgift Eskilstunas sista hästdroska. - G 20/11 1920 m ANNA ELISABETH KARLSSON BRODD, f 6/1 1894 i Ärna nr.1, Eskilstuna Kloster, d 13/11 1957 på Ruddammsgatan 5, Eskilstuna Kloster. Dopvittnen var morbrodern Gustaf Leonard Brodd i Marielund, Eskilstuna Kloster och hans hustru. Anna Elisabeths far kan ha varit drängen Carl Johan Carlsson född 25/1 1869 i Munktorp. Kom till barnhemmet i Eskilstuna pastorat 27/11 1900. Till Stenkvista 12/10 1907.(43)

Barn:

VII.1) KARL AXEL ARNE JOHANSSON, f 4/8 1921 i Eskilstuna, d 7/4 2003 på Serenadvägen 36, Nacka. Frånskild 13/5 1985. - G m RAGNHILD ELISABET STRANDBERG, f 2/3 1923 i Attmar sn, d 23/2 1987 på Albygatan 125, Sundbyberg. Född i Attmar, men modern tycks ha varit skriven i Östersund. Frånskild 13/5 1985.(43)

Barn:

VIII.a) BIRGITTA ELISABETH JOHANSSON, f 1964.(43)

VIII.b) BRITT ELISABET JOHANDSSON, f 1966.(43)

VII.2) KARIN ELISABETH JOHANSSON, f 1/11 1925 i Eskilstuna, d 23/11 1997 i Akalla, Stockholm. Flyttade som ensamstående mor till Stockholm, där hon gifte sig 1952, med Sven Lennart Strömqvist, en järnvägsanställd född 26/9 1918 (ingen födelseort angiven i dödboken), död 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Sthlm. Arbetade först i underklädesbutik på S:t Eriksgatan, och senare på järnaffär vid S:t Eriksplan. - G 1952 m SVEN LENNART STRÖMQVIST, f 26/9 1918, d 12/7 1963 på Kvistbrogatan 7, Bandhagen, Vantör, Stockholm.(43)

Barn:

VIII.a) GUN-BRITT ANITA STRÖMQVIST, f 26/1 1946 i Eskilstuna Kloster, d 7/1 2000 i Kälvesta, Spånga, Stockholm p g a hjärntumör. Född i Eskilstuna Kloster, nöddöpt, eftersom hon föddes omkring en månad för tidigt, och var mycket liten. Är osäker på om hennes föräldrar någonsin var gifta, och därför om hon hette Johansson eller Carlsson som nyfödd.Växte upp i Stockholm. Arbetade först på PK-banken, och senare på Postgirots personalavdelning. Bodde i Bromsten 1965-1979. - G m NN NN, f 1944.(43)

Barn:

IX.1) KJELL STEFAN STRÖMQVIST, f 1965 i Spånga. - G 23/5 1992 m CAMILLA EGONIA SUNDQVIST, f 1968 i Lidingö.(43)

Barn:

X.a) ELIN JOHANNA EGONIA STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

X.b) RASMUS AXEL YNGVE STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

X.c) THOMAS BJÖRN EMIL STRÖMQVIST, f i Lidingö.(43)

IX.2) MATS HÅKAN STRÖMQVIST, f 1967.(43)

IX.3) HELENA CARINA STRÖMQVIST, f 1972.(43)

VI.b) GRETA LOVISA JOHANSSON, f 23/4 1900 i Björndammen, Carlslund, Dunker sn, d 30/10 1978 i Eskilstuna, Kloster. Gift med kungligt tillstånd p.g.a. hennes låga ålder 10/6 1917. Begravd på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. Källa: FinnGraven.se. - G m KARL JOHAN NÄHL, f 22/1 1889 i Dunker sn, d 24/2 1964 i Eskilstuna. Kvarnarbetare.(43)

Barn:

VII.1) KARL LENNART NÄHL, f 18/7 1917 i Eskilstuna Kloster, d 8/10 1990 i Eskilstuna Kloster. Transportarbetare. Född i Eskilstuna Kloster. Begravd i Minneslunden på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. - G m KARIN ELISABET LUNDQVIST, f 2/8 1915 i Husby-Rekarne sn, d 20/11 2003 på Tallvägen 1B/Tallåsgården, Eskilstuna. Hembiträde.(43)

Barn:

VIII.a) KARL BÖRJE LENNART NÄHL, f 22/4 1939 i Eskilstuna Kloster, d 18/6 2007 på Hästskobacken 1, Eskilstuna.(43)

VI.c) KARIN MATILDA JOHANSSON, f 16/11 1908 i Eskilstuna Fors, d 10/12 2002 i Eskilstuna. - G 14/7 1928 m KARL JULIUS KINDGREN, f 10/2 1896 i Strängnäs Sfs, d 4/9 1984 på Eleonoragatan 7 B, Eskilstuna Kloster.(43)(54)

Barn:

VIII.a) KARL ÅKE KINDGREN, f 24/4 1932 i Eskilstuna Kloster, d 17/7 2006 på Östra Storgatan 2 A, Eskilstuna Kloster. Ogift.(43)

V.2) ALBERT RUDOLF JOHANSSON, f 31/12 1879 i Länna sn, d 18/5 1944 i Länna sn p g a lunginflammation. Kallades Svartens-Albert. - G 21/12 1905 m MATILDA KAROLINA PERSDOTTER, f 15/2 1879 i Ärla sn, d 5/11 1950.(43)

Barn:

VI.a) SIGNE MATILDA JOHANSSON, f 6/11 1906 i Ärla sn, d 4/12 1972 på Rutger Fuchsgatan 6A 1/2 tr., Stockholm. - G 23/12 1928 m NN NARÉN.(43)

VI.b) ALBERT GUNNAR JOHANSSON, f 2/2 1909 i Ärla sn, d 24/8 1989 i Eskilstuna Fors. Lastbilschaufför. - G 6/10 1934 m GURLI LINNÉA MARIA HALLKVIST, f 20/12 1911 i Eskilstuna Fors, d 11/6 2001 i Eskilstuna Fors.(43)

III.4) ANDERS LARSSON, f 27/3 1827 i Ösäter, Länna sn, d 26/1 1903 i Motala Verkstad, Motala. Dräng. Flytt till St.Sättertorp, Länna 1839 som tjänstegosse. Till Hult, Länna 1842 som dräng. Vidare till Norrlänna nr.2, Länna 1843. Till Valsmossens torp, Länna 1844. Tillbaka till Norrlänna nr.2, Länna 1845. Till Haglida, Länna 1848. Flyttar till Korptorp, Härad 24/10 1850. Gift 8/10 1853. Flytt till Åker 1853. - G 8/10 1853 m NN NN.(43)

III.5) CARL PETTER (ERIK) LARSSON LÄNNQVIST, f 3/12 1831 i Ösäter, Länna sn, d 12/4 1871 i Länna Bruk, Länna sn p g a lungsot. Dräng, stalldräng. Flytt till Krogen, Länna som fosterson hos farbrodern Jan 1839. Står i HFL Länna AI:12 1846-50 angiven som brorson Carl Erik. Flyttar 1852 till Länna bruk som dräng. Gifter sig där 26/12 1854. - G 26/12 1854 m TEKLA STÅLBOM, f 21/2 1832 i Länna Bruk, Länna sn, d. Står i folkräkningen 1880 som Länqvist stålbom, sjuksköterska, änka boende i Åkers styckebruk, Åker o Ärja. Sjukvakterska.(43)

III.6) ADOLF LARSSON, f 20/3 1835 i Ösäter, Länna sn, d 11/2 1913 i Biarhäll, Länna sn p g a "äggvita". Flytt till Björktorp, Länna som fosterson hos sin moster Stina 1839. Flyttar vidare till Hagalund, Länna som fosterson hos Fredrik Blomqvist och Anna Ersdotter 1843. Till Rocklänna nr.1, Länna som dräng hos Erik Ersson och Maria Andersdotter 1854. Flyttar till Rocklänna nr.1 Nergården som dräng hos Johan Erik Bergström och Stina Ersdotter 1859. Gifter sig och flyttar till Nyängstorp, Länna 1860, där han blir skomakare. Till Ängsberg, Byringe västra rote, Länna 31/10 1861. Till Bosved, Rocklänna västra, Länna 1863. Till Biarhäll, Länna 1873. - G 1860 m MATILDA KRISTINA LINDSTRÖM, f 29/11 1835 i Länna Bruk, Länna sn, d 31/5 1909 i Biarhäll, Länna sn p g a influensa.(43)

Barn:

IV.a) VENDELA MATILDA ADOLFSDOTTER, f 3/6 1870 i Bosved, Länna sn, d 27/12 1945 i Dunker sn. Flytt till Fredriksborg, Dunker 18/3 1921. - G 3/5 1900 i Länna m JOHAN FREDRIK KARLSSON, f 24/4 1873 i Länna sn, d 9/2 1947 på Ålderdomshemmet, Dunker sn.(43)

II.h) CATHARINA ANDERSDOTTER, f 21/5 1796 i Björktorp, Länna sn, d.(43)

(43) = Genvägar.nu. Gravstensinventeringen. Magnus Entin.
(44) = I *Bouppteckningen efter Anders kan man utläsa att han hade det tämligen gott ställt. Det fanns bl.a. 114 Rd i kontanta medel, och silverföremål till ett värde av 14 Rd 41 öre. Kopparföremål, däribland en brännvinspanna till ett värde av 33 Rd 28 öre, mässing och tennföremål värda 18 Rd 22 öre. Bland möblerna kan nämnas ett väggur med väckning värt 2 Rd, och sex skåp olika skåp. Böcker fanns dock inte i någon större mängd, en svensk bibel, ett exemplar av nya testamentet och en psalmbok. Där fanns även ett dussin vit porslin och fem dussin rosigt porslin. Ett par glasögon noterades även. Han ägde ett stort antal kläder till ett värde av över 42 Rd, bland annat fem rockar och ett flertal västar samt ett par fingerhandskar. Han hade även ett spanskrör. Som kuriosa kan nämnas att det även noterades ett hårtäcke samt en gammal kudde med hår. Gott om kreatur fanns även, nämligen tre ston och en hingst, sju kor två tjurar, en kviga och en gräskalv. Där fanns även elva grisar och tolv får. Efter alla avräkningar var behållningen 501 Rd 45 öre. Källa:*Åker häradsrätt FII:6 884.(43)
(45) = I bouppteckningen (Åker häradsrätt FII:13 185) kan man se att bland tillgångarna fanns silverföremål till ett värde av 25 daler 38 öre, tennföremål värda 5 daler 36 öre, kopparföremål bl.a. en brännvinspanna värda 27 daler 38 öre. Mässingssaker som en mortel och en ljusstake värda 3 daler 36 öre. Där fanns en mängd järnföremål till ett värde av c:a 15 daler. Bland husgeråd nämns bl.a. en väggklocka med slagverk och foder värd 6 daler 32 öre, men även en enklare väggklocka värd 1 daler 32 öre. Det sammanlagda värdet av husgeråden var 25 daler. Kreaturen på gården var två hästar, den ena hette Pålle, ett brunt sto, en oxe, en tjur, fyra kor vilka hette Peppla, Schöna, Blomstra och Fröja. Man hade även fyra kalvar, fyra tackor med lamm, tre tackor utan lamm, en gumse (fårhanne), en sugga och en galt samt tre smågrisar. Bland Olofs gångkläder fanns t.ex. en svart rock, en blå vadmalsrock, två blå rockar och en päls, en svart frack, en gammal blå rock och en gammal frack, en gammal överklädd päls, en skinnpäls, två par byxor, ett par blå byxor, två par grå byxor, två par sommarbyxor, två sommarrockar, sex västar varav två tunna randiga, två av ull och två av bomull. Han hade två hattar och en mössa samt ett par stövlar, tolv skjortor, fyra par strumpor samt ett ospecificerat antal halsdukar och nattskjortor. Bland diverse nämns bl.a. ett spanskrör, en snusdosa av mässing, en bessman av trä, ett och ett halvt dussin porslin, diverse böcker värda 32 öre, ett par glasögon. Totalt värde 394 daler 10 öre, och efter att skulderna räknats av var dödsboets behållning 189 daler 42 öre. Bouppteckningsmän var ? Söderlund samt Erik Persson i Lilla Åstorp.(43)
(46) = Barn: 1. KJELL STEFAN STRÖMQVIST, f 1965 i Spånga församling. Gift 23/5 1992 med CAMILLA EGONIA SUNDQVIST, f 1968 i Lidingö. Barn: 1. Elin Johanna Egonia, f i Lidingö. 2. Rasmus Axel Yngve, f i Lidingö. 3. Thomas Björn Emil, f i Lidingö. 2. MATS HÅKAN, f 1967. 3. HELENA CARINA, f 1972.(43)

(47) = Dödsboet efter Lars var inte mycket värt. Där fanns silver till ett värde av 16 öre, tennföremål till ett värde av 3 Rd 36 öre, kopparföremål till ett värde av 3 Rd 46 öre. I torpet fanns 1 treårigt sto, och ett "gammalt" sto, en ko, tre får och en sugga. Sammanlagt var dödsboet värt 115 Rd men hade skulder på 275 RD 40 öre. Källa:* Åker häradsrätt FII:12 389.
(48) = Ur FinnGraven.se: ERIK VILHELM EK Född: 19111122 : Avliden: 19721119 : Gravsatt: 19721214 : Gravpl. nr: 01 029 262 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD Gravsatta i samma grav: KARIN MARIA EK Född: 19151106 : Avliden: 19981026 : Gravsatt: 19981207,
(49) = Uppgift från FinnGraven.se: INGRID MARIA LJUNG Född: 19020321 : Avliden: 19881215 : Gravsatt: 19890113 : Gravpl. nr: 02 02 MINNESLUND Begravningsplats: KLOSTERKYRKOGÅRDEN.
(50) = Uppgift från FinnGraven.se: Född: 18720419 : Avliden: 19520413 : Gravsatt: 19520419 : Gravpl. nr: 02 212 553 Begravningsplats: KLOSTERKYRKOGÅRDEN, Eskilstuna. Gravsatta i samma grav: HELGA INGEBORG OLSSON Född: 19000201 : Avliden: 19860724 : Gravsatt: 19860929 KARL BERTIL OLSSON Född: 18980502 : Avliden: 19860815 : Gravsatt: 19860929 ALF LARS GUNNAR LINDBLOM Född: 19191210 : Avliden: 19910929 : Gravsatt: 19911028.
(51) = Ur FinnGraven.se: Född: 19191205 : Avliden: 19930629 : Gravsatt: 19930825 : Gravpl. nr: 1 1 MINNESLUND Förvaltning: Södertälje Kyrkliga samfällighet, SÖDERTÄLJE : Begravningsplats: SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRD.
(52) = Död p.g.a. lunginflammation. Bodde vid döden i kvarteret Sädesärlan 9, Eskilstuna Kloster, makan levde då. Gravsatt: 19370124 : Gravpl. nr: 01 036 530 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.
(53) = Lovisa Matilda Thorslund. Hittat på FinnGraven.se, rätt person?: LOVISA JOHANSSON Född: : Avliden: 19460922 : Gravsatt: 19460922 : Gravpl. nr: 01 021 358 Förvaltning: KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, ESKILSTUNA : Begravningsplats: S:T ESKILS KYRKOGÅRD.
(54) = Född: 18960210 : Avliden: 19840904 : Gravsatt: 19841015 Begravda på Klosterkyrkogården, Eskilstuna. I samma grav: KARL ÅKE KINDGREN Född: 19320424 : Avliden: 20060717. Son? Källa: FinnGraven.se.
(55) = Släkten VON HOLTZ:(56)(68)

I.1) JOAKIM VON HOLTZ, f före 1590 i Holstein, Tyskland, d 14/4 1669 i Eskilstuna. Enligt en del källor var Joakim son av Hans Gerich von Holtz(f ca 1560;verksam i Lindesberg). Joakim von Holtz, Hammarsmed Född i Tyskland. Inflyttade till Sverige år 1629. ”Efter Konung Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivet” Följande skrevs om honom år 1645: ”Han har i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommen i flor” Han arbetade i Lohes hammarsmedja. Det säges att denne mästersmed var en person med ett häftigt lynne. Han avled 1669 och hans hustru (okänt namn) år 1675. Båda begravda i Eskilstuna. Av bergskollegiets gamla handlingar framgår att han år 1645 var inblandad i ett tumult mellan bruksfolket och bergmästaren. Mästaren von Holtz beskylldes för stenkastning på "profossen". Bergskollegium fann de anklagade skyldiga. Vad von Holtz beträffar skulle dock vid straffets beräknande tagas hänsyn till att han var en av de första bland de smeder, som "efter Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivit". "Och att han i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommin i flor". Vidare att hans son ensam förestod en smedja med två härdar. Smeden von Holtz fick 40 daler silvermynt i böter och sonen, som också varit med i bråket, 30 daler. - G m NN NN, d 1675 i Eskilstuna.(56)

Barn:

II.a) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före 1610, d 26/11 1676 i Eskilstuna. Hammarsmed, Rådman. - G m ANNA MÖLLER, d november 1676, dotter av Aron Möller. Broder till Herman Aronsson Möller, d 1681 i Eskilstuna, byggmästare, mjölnare.(56)

Barn:

III.1) ANNA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 1629 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 24/3 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland. - G m HANS STAFFANSSON LANG, f 1623 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 8/2 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland, son av Staffan Lang(f 1595 i Tyskland, d 19/4 1688 i Eskilstuna) och Anna Britz(f i Tyskland).(56)

III.2) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ. Ryttare, Smed, Borgare.(56)

Barn:

IV.a) CLAS JOAKIMSSON VON HOLTZ. Mäster Hammarsmed i Lilla Malma sn. - G 30/6 1701 i Lilla Malma m MARIA CHRISTOFFERSDOTTER BONNEVIER, dotter av Kristoffer Henriksson Bonnevier(f ca 1647, d 1725 i Smedstorp, Lilla Malma sn) och Elisabet Tyrisdotter. Vigsel i Lilla Malma 30/6 1701: "Hammarsmedsgesällen Claes Jochimsson von Holt sampt Pigan Maria Christophersdotter Bonvieur".(56)(123)(124)

Barn:

V.1) ELISABET CLASDOTTER VON HOLTZ. Vigsel i Lilla Malma 1725: "Grytgiutaren Hans Helsten sampt P. Elisabet Claesdotter i Hammaren". - G 1725 m HANS HELSTEN, Grytgiutare i Lilla Malma sn.(122)

V.2) CATHARINA CLASDOTTER VON HOLTZ. Vigsel i Lilla Malma 1727: "Hammarsmeds Gesällen Petter Stålberg sampt Catharina Claesdotter von Holts i Smedstorp Hammar". - G 1727 i Lilla Malma m PETTER STÅLBERG, Hammarsmeds Gesäll i Smedstorp, Lilla Malma sn.(121)

V.3) ANNA CLASDOTTER VON HOLTZ, f juni 1711 i Smedstorp, Lilla Malma sn.(123)

V.4) BEATA CHRISTINA CLASDOTTER VON HOLTZ, f juni 1715 i Smedstorp, Lilla Malma sn. Faddrar: Wasberg, Olof Öberg, Madam Lundstet, H. Helena Wasberg.(125)

V.5) CLAUDIUS CLASSON VON HOLTZ, f 16/3 1719 i Smedstorp, Lilla Malma sn, döptes 21/3. Faddrar: Pehr Johansson, Olof ?sson i Göranstorp, H. Anna i Smedstorp, H. Anna i ?torp.(126)

V.6) SUSANNA CLASDOTTER VON HOLTZ, f 26/4 1721 i Smedstorp, Lilla Malma sn, döptes 28/4. Faddrar: Casseuren Johan Wasberg, Jonas Ersson i Sågstuga, H. Catharina Lind i Gorgnäs, P. Brita Eriksdotter i Sågstuga.(127)

IV.b) HANS JOAKIMSSON VON HOLTZ.

III.3) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ. - G m NN NN.(56)

Barn:

IV.a) ARON ARONSSON VON HOLTZ.(56)

III.4) MARIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, d 26/11 1676.(56)

III.5) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ.(68)

II.b) HENRIK JOAKIMSSON VON HOLTZ, f ca 1620. Hammarsmed.(56)

II.c) CLAUS JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före ca 1630. - G m NN NN.(56)

Barn:

III.1) CLAUS CLAUSSON VON HOLTZ. Hammarsmed.(63)

Barn:

IV.a) ELISABETH CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 1/5 1703 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Jean, Mester Danil Hammarsmed, Hr. Anders Hustru, Pär Larssons Hustru i Biuringe.(63)

IV.b) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 20/1 1707 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Johan Hilper, Jockum Hammarsmed, Pär Larssons Hustru i Byringe, Hendriks Hustru(Maria Persdotter;Föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz).(65)

IV.c) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 14/2 1709 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Anders Byggmestare wid Bruke, Mester Danils Son, Trägårds Mästarens Hustru, Jan Jonssons Hustru.(66)

III.2) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 1660, d 4/11 1739 i Länna Bruk, Länna sn. Ålderman Mäster Hammarsmed Daniel vid Länna Bruk, Länna sn. - G m ANNA BRÅWIK.(56)(60)

Barn:

IV.a) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ. Giftermål 16/10 1720: "Daniel Danielsson på Bruket och pigan Anna Pärsdotter i Byringe". - G 16/10 1720 i Länna m ANNA PERSDOTTER, piga i Byringe, Länna sn.(60)(77)

Barn:

V.1) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 20/8 1721 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Hendrick Hammarsmed(hustru Maria Persdotter), Clas Danielsson wid Bruket, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Ronholmstorp, pig. Karin Salomonsdotter i Byringe.(81)

V.2) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 21/12 1722 i Byringe, Länna sn, d 18/4 1791 i Valnarstorp, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Sven Löfgren, Hindrik Hammarsmeds Hustru(Maria Persdotter), Olofs Hustru i Norrby, pig. Anna Danielsdotter. De flyttade 1774 till Valnarstorp. - G m KERSTIN DANIELSDOTTER, f 1/1 1722.(82)(90)(92)

Barn:

VI.a) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 3/6 1745 i Byringe, Länna sn, döptes 5/6. Faddrar: Anders Larsson i Byringe, dr. Erik Eriksson i Byringe, Lars Jönssons Hust. i Byringe, Pig. Anna Danielsdotter i Magsjötorp.(108)

VI.b) KARIN DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 22/11 1746 i Byringe, Länna sn, döptes 26/11. Faddrar: Lars Jönsson i Byringe, dr. Lars Ersson i Byringe, Erik Pärssons Hust. i Byringe, Pig. Maria Danielsdotter i Merlänna.(109)

VI.c) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 12/1 1749 i Byringe, Länna sn, döptes 15/1. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Hindrik Hindriksson Ibidem, dr. Erik Ersson Ibidem, Jon Pärssons Hust. i Rösäter, Anders Larssons Hust. i Byringe, Pig. Lisken Danielsdotter i Magsjötorp.(110)

VI.d) BRITA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 17/4 1753 i Byringe, Länna sn, döptes 20/4. Faddrar: Mester Nils Ståhlbom, Lars Eriksson i Byringe, drängen Pehr Andersson Ibidem, Befalln. Olof Elfströms Hust. Maria, Anders Larsson Hust. Anna Dan. i Byringe, Lars Jönssons dotter Cajsa i Byringe.(112)

VI.e) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 28/11 1758 i Byringe, Länna sn, döptes 30/11, d 5/10 1842, 89 år 10 m. 7 d. gl. Faddrar: Bruks Befallningsman Hr. Olof Sjöberg, Pehr Pehrsson i Byringe, Nicolaus Ståhlbom, H. Maria Beata Lillie i Prästgården, H. Maria Danielsdotter wid Elfsby Ytterselö Sn., P. Maria Larsdotter i Byringe. - G m MARIA PERSDOTTER FRIBERG, f 20/5 1758.(90)(91)(92)(114)

Barn:

VII.1) Dödfödd DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f dödfödd 16/10 1780 i Valnarstorp, Länna sn, d 16/10 1780 i Valnarstorp, Länna sn, begr. 19/10.(93)

VII.2) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 22/2 1782 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 24/2 s.å., d 5/7 1785 "af Rödsot" i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, Johan Halsberg, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson (Friberg) i Rocklänna, hustrun Cathrina Danielsdotter i Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Kjerstin Ersdotter ibidem.(94)(95)

VII.3) HEDDA LISA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 18/1 1784 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 25/1 s.å. Faddrar: bokhållaren Jonathan Forsner på Länna Bruk, (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem., (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Lisa Pehrsdotter i Krogen. Utfl. från Valnarstorp 1804 till Kärnbo sn.(92)(96)

VII.4) ANNA CAJSA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 1/10 1785 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, drängen Jacob Ersson i Magsjötorp, pigan Stina Hansdotter vid Länna Bruk, samt pigan Anna Jonsdotter ibidem. Utfl. från Valnarstorp 1806 till Mariefred.(92)(97)

VII.5) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 25/9 1787 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 30/9 s.å. Faddrar: Johan Halsberg, (morbrodern) Bengt Olofsson i Rocklänna, drängen Pehr Ersson i Valnarstorp, hustrun Anna Andersdotter i Byringe, hustrun Stina Andersdotter i Örsäter, samt pigan Anna Lisa Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp som dränghustru 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Därefter se maken nedan. - G 13/6 1807 i Länna m drängen i Byringe OLOF JANSSON WALLIN, f 10/6 1779 i Klackhaga i Länna sn. Faddrar: Nils Jansson i Hällby i Vansö sn, drängen Jonas Pehrsson i Haglida, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Stora Åskärr. Utfl. från Valnarstorp 1812 som dräng till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 från Åkers sn som rättare till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1824 till Herrängen i Brännkyrka sn. Föräldrar: Jan Olsson o h h Kjerstin Jonsdotter. Kallar sig från 1816 Olof Jansson Wallin.(92)(98)

VII.6) GRETA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/6 1789 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 28/6 s.å., d 14/5 1792 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Åkerman i Byringe, (morbrodern) Pehr Pehrsson Friberg i Eksåg i Härads sn, drängen Eric Pehrsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Greta Jansdotter i Valnarstorp.(92)(99)(100)

VII.7) PEHR DANIELSSON WALLIN(VON HOLTZ), f 4/7 1792 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 6/6 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ersson i Vretatorp, Pehr Ersson i Rocklänna, Cajsa Danielsdotter i Västerlida, samt pigan Cajsa Maria Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1810 till Taxinge sn. Är sannolikt den "Kusken Pehr Wallin, född 1791 i Lenna", som infl. från Värmland 1821 till Broby i Åkers sn, samt utfl. 1821 till Stockholm.(92)(101)

VII.8) DANIEL GUSTAF DANIELSSON WALLIN(VON HOLTZ), f 11/12 1794 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Lindgren, hustrun Catharina Berggren i Byringe, pigan (?) Ersdotter Berggren ibidem., samt Jonas Öberg på Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. som dräng 1814 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1824 till Barva sn. Infl. 14/10 1824 som dräng till Björkudden i Barva sn från Länna sn, "kunskap hjelplig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 2/11 1828 från Barva sn till Ekswalla i Härads sn, utfl. 11/3 1830 med Hustru till Åkers sn. Infl. från Härads sn 1830 som Torpare till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där han levde 1850. - G 28/10 1828 i Barva sn m pigan i Björkudden(Morgongåfva efter Lag) CHRISTINA NYSTRÖM, f 1801 i Svinnegarn sn i Uppsala län. Infl. 24/10 1825 som piga från Lundby sn till Björkudden i Barva sn, "kunskap enfaldig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 14/3 1830 från Härads sn till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där hon levde 1850.(92)(102)

Barn:

VIII.a) GUSTAF WERNER WALLIN(VON HOLTZ), f 1/4 1838 i Knåpet i Åkers sn, döptes 4/4, där han levde 1850, "läser någorl. väl, lefvernet ärligt", d 26/4 1881 i Knåpet, Åker sn. Faddrar: Drengen Gustaf Änglund vid Berga, Hustru Brita Olsdotter Öst Ibm., Bokh. August Serrander Ibm., Pigan Lotta Lindquist Ibm. - G m MARIA SOFIA MALMQVIST, f 21/1 1836 i Åker sn.(105)(106)

Barn:

IX.1) HULDA SOFIA WALLIN(VON HOLTZ), f 17/2 1864 i Knåpet, Åker sn, döptes 28/2. Faddrar: Torp. P. Pettersson i Löfsvedet, Hu. Maria Chr. Pettersson, Dräng. August Malmqvist, Pig. Thilda Malmqvist, Strängnäs. Utflyttade 24/10 1882 till Stockholm Klara.(106)(107)

VII.9) LOTTA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 12/12 1796 i Valnarstorp i Länna sn, d 20/11 1800 i Valnarstorp, begr. 30/11 s.å. Faddrar: Anders Pehrsson i Merlänna, Anders Lundgren på Länna Bruk, hustrun Anna Maja Ståhlbom ibidem., samt pigan Brita Stina Ersdotter i Byringe.(92)(103)(104)

V.3) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 24/11 1724 i Byringe, Länna sn, d ung. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Pärsson i Ronholmstorp, dr. Clas Danielsson wid Bruket, Mats Jahnssons Hustru i Wrettorp, pig. Anna Danielsdotter wid Bruket.(83)

V.4) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 10/2 1727 i Byringe, Länna sn, d ung. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, dr. Pär Eriksson i Byringe, Clas Danielssons Hustru wid Bruket, pig. Christina Danielsdotter.(85)

V.5) MARIA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 8/9 1729 i Byringe, Länna sn, döptes 14/9. Faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Mäster Hans Fristedt, Anders Eriksson Jahns Hustru i Starkiärr, Lars Hustru i Byringe, pig. Anna Eriksdotter i Ronholmstorp.(87)

V.6) BRITA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 28/6 1732 i Byringe, Länna sn, döptes 29/6. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Olofsson i Byringe, dr. Pär Ersson i Byringe, Lars Jönssons Hust. i Byringe, pig. Anna Ersdotter i Byringe.(89)

IV.b) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 2/8 1703 i Länna Bruk, Länna sn, d 14/6 1730("Hammarsmeden Clas Danielsson von Holt"). Faddrar: Bygmestaren Anders wid Bruke, Pär Larsson i Biuringe, Trägårdmästare wid Bruke, Jungfrun på Sörlänna, Hustru Kerstin i Mörtsjötorp, Clas Hustru wid Bruke. Giftermål 12/6 1726: "Clas Danielsson wid Bruket och Maria Jacobsdotter i Mörtsjötorp". - G 12/6 1726 i Länna m MARIA JACOBSDOTTER MÖLLER, dotter av Jacob Jacobsson Möller, f 1696, d 28/7 1758 i Mörtsjötorp, Länna sn, begr. 6/8, och Kerstin Ersdotter, f 25/9 1704. Syster till biskopen i Visby Johan Möller.(60)(63)(78)(79)(80)

Barn:

V.1) DANIEL CLASSON VON HOLTZ, f 5/12(?Thomie) 1728 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Pet. Thorwest, Daniel Danielsson i Byringe, Jacob Jacobsson i Mörtsjötorp, Hr. Anders Gellii Hustru, Mäster Jahn Möllers Hustru, Stina Danielsdotter von Holtz. Mäster hammarsmed vid Länna Bruk, Länna sn. - G 23/9 1750 i Länna m CATHARINA ERIKSDOTTER, piga i Ronholmstorp.(86)(88)

Barn:

VI.a) MARIA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 26/2 1752 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 1/3. Faddrar: Mester Nils Ståhlbom, Anders Ersson i Ronholmstorp, Smedsdr. Olaus Ståhlbom, Pehr Erssons Hust. i Mehrlänna, Smedsdr. Jahn Hanssons Hust. wid Bruket, Pig. Annika Jacobsdotter i Sörlänna.(111)

V.2) JACOB CLASSON VON HOLTZ, f 27/3 1730 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 28/3, d 1/4 1771 i Söderlänna Säteri, Länna sn, 41 år gammal. Befallningsman i Söderlänna Säteri från åtminstone 1758 till sin död 1771. Frälse Inspector i Söderlänna Säteri, Länna sn. InspectorFaddrar: Hr. Anders Gellius, Mäster Hindrik Bonvier(hustru Maria Persdotter), Daniels Hustru i Byringe, Pig. Anna Jahnsdotter wid Bruket. Giftermål 5/9 1756: "Frälse Fogden Jacob von Holtz på Söderlänna och Enkan Hustru Brita Ersdotter i Kalkudden". - G 5/9 1756 i Länna m BRITA ERICSDOTTER, f 23/10 1728 i Norrlänna, Länna sn, dotter av bonden Eric Andersson i Norrlänna, Länna sn. Faddrar: Hr. Clas Ekman, Bygg Mästare Jahn Andersson, Klåckaren Eric Andersson(Lennander), Soldat Olof Säterberg, Jungfru Sahra Mörn, Mats Hustru i Råcklänna, Anders Hust. i St. Sätertorp. Där bor även styvdottern Caijsa Jansdotter, f 14/3 1753. Efter Jacobs död flyttar hon med familjen 1772 till Åker sn.(72)(73)(74)(75(76))(88)

Barn:

VI.a) CLAUDIUS JACOBSSON VON HOLTZ, f 11/11 1757 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 13/11. Faddrar: Jacob Jacobsson i Mörtsjötorp, Trägårds Mäster Petter Lenner, Dr. Lars Ersson wid Söderlänna, H. Maria Beata Lillie, H. Kiesrtin Pehrsdotter i Norrlänna, P. Stina Jacobsdotter i Mörtsjötorp.(73)(74)(88)(113)

VI.b) ERICUS JACOB JACOBSSON VON HOLTZ, f 21/1 1759 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 23/1, d 1761. Faddrar: Assessoren i ? Revisor ? Hr Clas Wirell, Pehr Ersson i Norrlänna, Klåckare Änkan H. Catharina Berg, P. Stina Jonsdotter i Söderlänna.(73)(115)

VI.c) DANIEL JACOBSSON VON HOLTZ, f 28/4 1762 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 25/4. Faddrar: Comm. Jonas Lille, Bokh. Hr. Olof Siöberg, Klåckaren Pehr Sätterberg, H. Catharina Pehrsdotter wid Söderlänna, H. Karin Ersdotter i Råckmansstuga, P. Maria Gretha Ersdotter i Klåckargården.(74)(88)(116)

VI.d) HEDVIG MARIA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 21/11 1763 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 21/11, d november 1767. Faddrar: Smedsgesällen i Thuringe Daniel von Holtz, dr. Erik Eriksson i Söderlänna, Wälborne Fru Hedvig Wirell till Söderlänna, P. Cajsa Olofsdotter wid Söderlänna.(74)(118)

VI.e) JACOB JACOBSSON VON HOLTZ, f 16/2 1766 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 19/2. Faddrar: Bruks Inspector Lars Brodin i Gillberga, Nämndeman Erik Jonsson i Merlänna, Mademoiselle Anna Catharina von Bergen wid Söderlänna, H. Marith Ersdotter i Merlänna.(74)(88)(119)

VI.f) BRITA STINA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 23/11 1768 i Söderlänna Säteri, Länna sn, döptes 23/11. Faddrar: Coministern Eric Wasberg, Kusken Jonas Bergstedt wid Söderlänna, Hustru Catharina Holmberg wid Sörlänna, Pig. Maria Danielsdotter Dersamma Städes.(74)(88)(120)

IV.c) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 28/3 1706 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Pär Larsson i Biuringe, Jacobs Hustru i Mörtsiötorp, Hustru Brita i Biuringe.(60)(64)

IV.d) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/3 1709 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållare Wirelius, Hr. Lars Bråwik, Sämskmakarens Hustru, Hindriks Hustru wid Bruke(Maria Persdotter;föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz). - G 24/11 1734 i Länna m OLOF JONSSON SUNDLING, smedsgesäll vid Länna Bruk(Christina piga vid giftermålet).(67)(71)

III.3) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f före 1660, d 1/5 1720 i Länna Bruk, Länna sn. - G m HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER.(56)(60)

III.4) ANNA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. - G m PER LARSSON.

III.5) CATHARINA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. - G m ANDERS EKROT. Trädgårdsmästare i Länna Bruk, Länna sn. Dotter Anna Catharina Ekrot, f 17/7 1725 i Länna Bruk, Länna sn. Bland hennes faddrar finns Ålderman Mäster Daniel von Holtz Hustru och Gästgivaren Erik Pärssons Hustru i Byringe.(84)

II.d) DAVID JOAKIMSSON VON HOLTZ. Hammarsmed.(56)

II.e) CHRISTIAN JOAKIMSSON VON HOLTZ, d 1675 i Eskilstuna. Hammarsmed.(56)

II.f) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ.(56)

(56) = Geni.com. Kjella Bo Åkerlund. Kersti Matsson. Erik Johansson.
(57) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00272. Dödbok 1775. Med hennes(Anna Larsdotters) levnadshistoria nedtecknad av prästen.
(58) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00275. Dödbok 1778. Med hans(Per Jonssons) levnadshistoria nedtecknad av prästen.
(59) = http://tilstam.nu/Bonnevier.
(60) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00198.
(61) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00205.
(62) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00013.
(63) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00078. Födelsebok 1703.
(64) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00080. Födelsebok 1706.
(65) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00081. Födelsebok 1707.
(66) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00083. Födelsebok 1709.
(67) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00084. Föselsebok 1709.
(68) = Genealogi.se. Stefan Simander. Om smederna vid Länna Bruk tidigt 1700-tal:

Livgedinget hammarting 1705 15/9
Nämnden: Åldermannen mäst:r Simon Eriksson Godou, mäst:r Nils Karlsson
Hammarsmeder Daniel von Holtz, Johan Spanko, Klas Holtz

§19 Hammarsmederna Anders Andersson vid Nyhammar, Erik Nilsson vid Eskilstuna,
Samuel Hök vid Skeppsta och Johan Hilpert vid Länna bruk anhöll att bli
approberade mästare, eftersom åldermannen mäst:r Simon Godou approberat deras
mästerstycke, samt till ämbetslådan erlagt sina mästarpenningar 10 Dr silv:mt var.
Och eftersom det så befanns, samt att de kapabla är att vara mästare, därför
blev deras undfångna mästarebrev approberade.

§20 Följande lärogossar blev inskrivna, och fick av ämbetslådan vardera 1 Dal:r
silvermynt var, näml.
Mäst:r Kristofer Bonnevier vid Smedstorps gosse Daniel Jakobsson
Mäst:r Johan Hilpert vid Länna bruks gosse Per Persson
Mäst:r Nils Persson vid Stålbågas gosse Henrik Henriksson
Mäst:r Samuel Höks vid Skeppstas gosse Kristofer Olofsson

Nyköpings bergs- och hammarting 1718 12-13/5
Nämnden: Åldermännen Daniel von Holtz och Nils Andersson samt bisittarna
trådmästaren Erik Bolckou, brännmästaren Hans Gråbo samt hammarsmedsbisittarna
Jonas Andersson, Per Biörkman och Klas von Holtz.

§26 Gamla hammarsmeden Johan Hilpert kom inför rätten och androg, att han fullt
d. 28 april 1711 gett till h:rr Wattrangarna obligation, för den skuld han
häftar för vid Länna hammar av 515 Dr 11 öre kopp:mt, varuti begrips
smedsdrängens Johan Clarbergs skuld av 87 Dr kopp:mt, och som han är utfattig,
och därtill med orkeslös, så att han alldeles måste med hustru och barn krepera,br> där icke bruksherren h:r Gerhard von Berchner var, att ville bergstingsrätten
för honom intercedera, att h:rr Wattrangar ville eftergiva, det som kan restera
sedan bruksherren von Berchner betalat, det han utlovat har. H:r bruksherren von
Berchner berättade, att han utlovat till en behaglig tid, betala förbem:te Johan
Hilpert 50 Dr kopp:mt om året som belöper för 7 år, 350 Dr dem han nu till h:rr
Wattrangars bruksbokhållare Gustaf Thun betalat. Som av de närvarande intygades
att Johan Hilpert är utfattig, och förmår inte göra något stadigt arbete, så
förmodar bergstingsrätten eftersom så ansenligt på dess skuld betalat är, att
h:rr Wattrangarna lär anse hammarsmedens fattigdom, som många små barn har, och
eftergiva de resterande 165 Dr 11 öre kopp:mt, och på att hammarsmeden icke
alldeles må i den svåra tiden uti fattigdom på dess höga ålder krepera så
efterlåtes honom att få förhjälpa smedsarbete hos h:r bruksherren von Berchner,
utan att h:r von Berchner ska graveras för de 165 Dr 11 öre kopp:mt skuld, där,
mot förmodan h:rr Wattrangarna ej skulle vilja giva den efter.

(krepera = 1.gå under, omkomma; stryka med Etymologi: Av tyska krepieren (”brista, explodera”), latinska crepære
(”slamra, brista, braka”). Etymologiskt identiskt med krevera. Besläktade ord: diskrepera. Källa: Wikipedia)

Södermanlands bergs- och hammarting 1719 1/6
Nämnden: Trådmästaren Erik Bolckou, brännmästaren Hans Gråbo och
hammarsmedsbisittaren Klas von Holtz.

§11 Inqvirerades om masugnarna och hamrarna som följer.
Norshammar: Hammarsmeden mäster Johan Hilpert uppvisade sin i dag av h:r von
Berchner erhållna orlovssedel, berättandes sig blivit förorsakad uppsäga sin
tjänst, eftersom han förmedelst den ringa smidningen ej kan sig med sitt folk
föda, havandes han sinnad varit, att ge smedsdrängen Karl Svensson avsked, men
bokhållaren Berggren söker att konservera drängen, och därför hindras att han
inte får tala vid h:r von Berchner, vilket bokhållaren Berggren begärde till
protokollet, reserverandes sig för en sådan ohemul beskyllning lagl. att
tilltala mäster Hilpert. Berättandes bokhållaren Berggren att mäster Hilpert
vill smida allenast med sin son som är en pojke, varandes mäst:r Hilpert skyldig
226 Dr kopp:mt, men hur mycket järn han skyldig blir, kan man ej veta, förrän
den under händer havande järnposten blir utsmidd.

Nyköpings bergs- och hammarting 1732 12/5
Nämnden: Vice åldermannen mäster Hans Henriksson.

13/6

§20 Efterföljande lärogossar blev inskrivna att lära hammarsmedsämbetet näml.
Anders Arvidsson vid Krämbols hammar hos mäster Anders Jönsson och Anders
Andersson vid Norshammar hos hammarsmeden mäster Johan Hilpert, vilka lärogossar
ska undfå utav ämbetslådan var för sig en dal. silv:mt, varutom var och en
ävenväl av dess h:r patron enligt vanligheten har att bekomma 2 Dr s:mt, varemot
förbem:te lärogossar Anders Arvidsson och Anders Andersson är förpliktade efter
d. § uti hammarsmedsordningen stadigt förbli vid de hamrar, vid vilka de nu är
inskrivna, så länge och till dess de så färdiga i hammarsmedsämbetet blir, att
dem mästersvensbrev kan meddelas.

Nyköpings bergs- och hammarting 1734 6/5
Nämnden: Hammarsmedsåldermannen mäster Daniel Klasson von Holtz sjuk.

§5 Åldermannen för hammarsmederna mäster Daniel Klasson von Holtz har låtit ge
bergstingsrätten vid handen dess nuvarande sjukl. tillstånd, vilket hindrat
honom vid detta bergsting sig att inställa.

§8 I anseende att hammarsmeden mäster Klas Johansson von Holtz ej vill för dess
opasslighets skull åta sig att vara ålderman uti Södermanland och kungadömet för
hammarsmedsämbetet, och hammarsmeden mäster Johan Hilpert lämnades ett gott
lovord av närvarande att vara snäll, flitig och oförtruten uti dess arbete, samt
alltid visat sig beskedlig uti sitt leverne. Därför förordnades hammarsmeden
Johan Hilpert att vara ålderman uti Södermanland och kungadömet för de där
varande hammarsmederna, varefter han avlade den vanliga åldermanseden.

Södermanlands bergs- och hammarting 1735 5/5
Nämnden: Hammarsmedsåldermannen mäster Johan Hilpert.

§3 Kolmätaren Sven Billing lät igenom brev av d. 4 hujus föredra hur dess broder
rådmannen Olof Billing nyligen med döden skall vara avgången, anhållandes
fördenskull och dess egen opasslighet, att dess uteblivande må bli ursäktat.

§5 Åldermannen för hammarsmederna mäster Johan Hilpert berättade uppå tillfrågan
att han besökt och inställt sig vid större delen av verken, varemot han undfått
den honom bestådda lönen och vad därav återstå kan, därom drar han inget
tvivelsmål utan förmodar sig bli på det sätt förnöjd som här i orten har varit
och är vanligt.

Vad åldermannen Daniel Klasson von Holtz angår så lät han därigenom ursäkta dess
uteblivande av orsak, att dess tillstånd är ganska sjukligt och av ålderdom
mäkta svagt.

6/5

Ålberga bruk: Ingivandes bokhållare Beckman specifikation på arbetarna. För
övrigt begärde bokh:n att mästersvennen Henrik Hansson Gode måtte undfå
mästarebrev eftersom han därtill skall vara skicklig, och som åldermannen Johan
Hilpert gav Henrik Hansson det lovord att han väl lärt hammarsmedsämbetet och
till mästare gjort sig förtjänt så beviljades Henrik Hansson Gode att undfå
mästarebrev.
Varför han nu efter förordningen kommer att utge 10 Dr s:mt, vilka uti
ämbetslådan ska inläggas.

Smedstorps hammar: Bruksskrivaren Erik Öberg föredrog att alldenstund
hammarsmeden mäster Klas Joakimsson von Holtz är med döden avgången, så anhåller
han att mästersvennen Petter Ståhlberg som väl hammarsmedsämbetet lärt måtte
undfå mästarebrev, och som åldermannen mäster Johan Hilpert lämnade Petter
Ståhlberg gott vittnesbörd, så beviljades honom det åstundade mästarebrevet,
havandes han uti ämbetslådan att inlägga 10 Dr s:mts mästarepenningar.

7/5

§16 Approberades de av åldermannen mäster Johan Hilpert utgivna mästarebreven
till mästersvennerna Henrik Hansson vid Ålberga stångjärnshammar och Per Nilsson
vid Smedstorp, eftersom de befanns skickl. och uti ämbetslådan vardera inlagt
sina 10 Dr s:mt.

Södermanlands bergs- och hammarting 1736 12/5
Nämnden: Hammarsmedsåldermannen mäster Johan Hilpert.

§5 Androg kolmätaren Sven Billing att som förmedelst sin hälsas avtagande icke
förmår som tillförende kolmätarebeställningen förestå, vilken han nu snart uti
20 års tid förrättat, alltså anhåller han om dimission ifrån samma tjänst, och
därjämte underställa bergmästarens och bergstingsrättens behag, om icke en hans
anhöriga gruvfogden Anders Telström må succidera honom.
Blev Anders Telström för dess skicklighets skull antagen till kolmätare.

§7 Hammarsmeden mäster Johan Hilphert som är ålderman för hammarsmederna utlät
sig uppå tillfrågan att han med största flit förestått sin syssla, och inställt
sig vid verken, men vad angår åldermannen mäster Daniel Klasson von Holtz så lät
han ursäkta sitt uteblivande eftersom han mycket gammal är, och därtill ganska
sjuklig.

13/5

§14 Approberades de av åldermännen Daniel Klasson von Holtz och Johan Hilphert
utgivna mästarebreven av d. 8 innevarande månad till
Olof Jonsson vid Stålbåga
Klas Toll vid Holms bruk och
Kristian Ersson vid Krämbol
§15 Jämväl approberades de av åldermännen Daniel Klasson von Holtz och Johan
Hilphert utgivna mästersvensbreven till
Anders Velamsson vid Skogstorp och
Erik Andersson vid Svärta stångjärnshammar.

Södermanlands bergs- och hammarting 1737 9/5
Nämnden: Hammarsmedsåldermännen Daniel Klasson von Holtz och Johan Hilphert.

§4 Åldermännen för hammarsmederna mäster Daniel Klasson von Holtz och Johan
Hilphert utlät sig på tillfrågan, att de med flit och yttersta förmåga uträttat
sin tjänst och vid bruken sig infunnit.

Vid detta tillfälle androg mäster Daniel von Holtz, att mäster Johan Hilphert
med anledning av sin av h:r bergmästaren undfångna fullmakt daterad d. 9 maj
1734, att förestå åldermansbeställningen uti Södermanland, skall pretendera
uppsikten över Smedstorp- och Stålbågabruken, samt uppbära därstädes vad för
åldermanstjänst och uppvaktningen plägar falla. Varemot och ehuruväl mäster
Hilphert förmenade, att besagda 2ne bruk till hans inseende ska höra, eftersom
han igenom ovanbem:te fullmakt till ålderman uti Södermanland är förordnad,
likväl som von Holtz medelst dess erhållna fullmakt är anförtrodd inseende över
Stålbåga- och Smedstorpsbruken, Hilpherts antecessor Hans Henriksson ej heller
uti sin tid vid samma bruk haft att beställa, därför fanns av bergstingsrätten
för gott att bör bem:te Smedstorp- och Stålbågabruken, så hädanefter som
tillförende stå under Daniel Klasson von Holtz inseende.

Härvid påmindes och av bokhållaren Anders Berggreen, om icke så kunde förordnas,
att, när Daniel von Holtz en gång med döden avgår, dess efterträdare måtte
allenast undfå fullmakt uppå bruken uti Livgedinget och uti Stockholms län och
Stålbåga bruk samt Smedstorp Hilphert el:r dess successor tillhöra, vilket
bifölls.

Södermanlands bergs- och hammarting 1738 27/9
Nämnden: Hammarsmedsåldermännen Johan Hilphert.

Södermanlands bergs- och hammarting 1739 6/6
Nämnden: Hammarsmedsåldermannen Johan Hilphert.
(69) = Om smedernas liv på 1600- och 1700-talet finns beskrivet så bra av smedsättlingen Karl Arne Lindström:
Biografi om Joakim von Holtz:

BIOGRAFI:

GUSTAF II ADOLF såg vid sina härtåg i TYSKLAND många duktiga hantverkare och yrkesmän som skulle kunna vara av stor betydelse för Sveriges utveckling. Han erbjöd därför dessa INVANDRING till SVERIGE.

JOAKIM VON HOLTZ var en av dessa.

Han kom 1629 till Sverige och arbetade i Henrik Lohes hammarsmedja.

Man kan förmoda att denne tyske mästersmed var en person med häftigt lynne. Av bergskollegiets gamla handlingar framgår att han år 1645 var inblandad i ett tumult mellan bruksfolket och bergmästaren. Mästaren von Holtz beskylldes för stenkastning på "profossen". Bergskollegium fann de anklagade skyldiga. Vad von Holtz beträffar skulle dock vid straffets beräknande tagas hänsyn till att han var en av de första bland de smeder, som "efter Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivit". "Och att han i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommin i flor". Vidare att hans son ensam förestod en smedja med två härdar. Smeden von Holtz fick 40 daler silvermynt i böter och sonen, som också varit med i bråket, 30 daler. (Källa: Kersti Matsson).

Redan tidigt insåg man värdet av fallen vid Tunafors i Eskilstunaån. Här fanns goda möjligheter att bygga hamrar o dyl för smide. Viss bruksdrift tycks ha förekommit från 1570-talet. Verksamheten tilldrog sig snart kung Karl IX:s intresse. Under hans överseende utvecklades driften. År 1604 grundlades Tunafors stad, en s k faktoristad där det smiddes för krigsmaktens behov. När faktoriverksamheten efter några decennier flyttades till andra städer var det nya typer av hantverkare och smeder som tog över på platsen. År 1659 upphörde Tunafors stad att existera, då området enligt Carl X Gustafs utfärdade stadsprivilegier blev en del i Carl Gustafs stad. Namnet Tunafors fördes dock vidare genom Tunafors bruk, den dominerande inrättningen i Tunafors stad.

Under 1600-talet utarrenderades många av hamrarna vid Tunafors till utländska företagsledare, som genom sina pengar och kunskaper kunde främja utvecklingen av den svenska järnhanteringen. Från Holland kom Thomas Blommert och Henrik Lohe. De bidrog i hög grad till Tunafors utveckling genom sina stora investeringar, nya produktionsmetoder och egna smeder. Lohe-ätten blev under seklet storägare i det som kom att benämnas Tunafors bruk. Under släktens överinseende blomstrade verksamheten med ökad produktion, nya smedjor och hamrar. Här framställdes bl a knivar, gafflar, filar, lås, saxar och verktyg.

Tunafors bruk drabbades dock av en svacka under Karl XII:s tid. År 1719 slogs det samman med Carl Gustafs stads bruk under Daniel Lagersparres ledning. Motgångarna fortsatte. År 1725 drogs bruken in till kronan efter Lagersparres konkurs. Tunafors bruk överlämnades strax därefter till den polska grevinnan Anna Woynarowska som dellikvid för en stor skuld. Hon i sin tur sålde bruket vidare till Johan Halenius, vars släkt sedan förvaltade det under stor del av det återstående 1700-talet. Under 1800-talet togs bruket över av far och son Noréus. Anders Victor Noréus blev också brukets siste ägare. År 1873 sålde han Tunafors bruk till Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Detta innebar slutpunkten för Tunafors, som sedan 1500-talet alltså varit namnet på både en stad och ett bruk vid Eskilstunaåns fall.

Eskilstuna hammare eller Tunafors, belägen på stadens grund, privilegierades af drottning Maria Eleonora för Henrik Lohe den 5 mars 1636, och i riksregistraturet finnas flera andra bref, som innehålla bestämmelser om denne bruksidkare samt hans förhållande till staden.

Sålunda utfärdades af regeringen den 4 februari 1640 befallning till ortens bergmästare, Christopher Geyer, att ransaka om dammarne vid Eskilstuna, öfver hvars, som det synes, olagliga nedrifvande Henrik Lohe anfört klagomål, och om så i sanning befunnes vara, borde han tillse, att de ej ytterligare måtte förminskas.Tvenne år efteråt medgafs Lohe att till detta sitt bruk föra 500 stafrum ved, som han låtit hugga i Husby socken, hvarjämte han erhöll tillstånd att än vidare få hugga på allmänningen af kullfallna träd,tills en viss förordning om skogen blefve gjord.

Beträffande tillverkningen vid Eskilstuna, hvilken synes hafva varit af samma beskaffenhet som under föregående period, så omtalas år 1643 en specialitet därifrån, hvilken i Bergsamtets registratur beskrifves på sådant sätt, att innehafvaren af Eskilstuna Henrik Lohe samt Lucas Hedding, hvilken synes hafva varit hans kompanjon i detta eller något annat bruk i Södermanland, införskaffat "åtskillige slags Scampeluner att smida allehanda slags järn efter, serdeles ibland annat någre år sedan uppfunnet att smida ett slags plogjärn som sändas åt Italien och andra vidt aflegsne orter.

Namnet Tunafors levde vidare även sedan staden och bruket försvunnit. Välbekanta Tunafors fabriker var länge navet i Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Ur Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s arkiv, Företagens arkiv i Sörmland.

(70) = Om hammarsmedernas leverne:

HAMMARSMED: Smed som med hjälp av vattendrivna hammare tillverkade stångjärn, spik eller ämnen. Hammarsmedjor var utrustade med vattendrivna hammare som var olika utformade beroende på användningsområde. Hammarsmedjorna var ofta grannar med sågar och kvarnar vid samma vattenfall.

Brukets uppgift
Ett järnbruk, eller som det ofta hette »hammare», hade till uppgift att förädla det vid Bergslagshyttorna tillverkade tackjärnet till stång- och knippjärn samt svartsmide och spik m.m., och ägde därför vissa rättigheter eller privilegier, dels på att tillverka en viss kvantitet av resp. produkt och dels att tillförsäkra sig om kol inom viss trakt samt äganderätten till bestämt område av rinnande vatten.

Smedens ställning
Själva ansågo de sig nog stå ett steg högre på samhällets rangskala än den övriga allmogen; och egendomligt nog utgjorde också i allmänhet faddrarne vid dopförättningar hos smedsmästarfamiljerna representanter ur överklassen. En äldre författare vill dock anse detta uteslutande som en strävan dåvarande herremannaklass, att vilja föregå sina underlydande med goda föredömmen i ödmjukhet.

Någon högre allmänbildning förefanns knappast. I hemmen kunde nödtorftigt finnas en katekes, en psalmbok, och kanhända någon postilla, men då det vanligen var klent med läskunnigheten, voro dessa av föga nytta.

Brukssmedernas dialekt, åtminstone hos de äldre, var egenartad, förrådande den utländska härstamningen. Anletsdragen voro hårda och skarpt framträdande och blicken, vanligen som en följd av dövheten, något frånvarande. Till lynnet var de godmodiga, pålitliga samt hjälpsamma och i allmänhet även, trots alla vidrigheter, vid ljus och lätt sinnesstämning.

En stångjärnssmeds karaktäristiska figur igenkändes lätt redan på avstånd. Genom den ställning han nödgades intaga i och med hanterandet av stängerna vid hammaren blevo benen inåtböjda och ryggen krum, på grund varav också armarna, med de stora, seniga händerna tog sig oproportionerligt långt ut.

Genom det evinnerliga dånet från vattenhjul och fors, slamret från blåsmaskinerna och hammarens genomtränande slag förstördes också rätt snart hörseln. En hammarsmed var vanligen redan vid 40 år kroppsligt angripen och vid 50 år försliten och förstörd till alla delar, vilket ju inte alls är att undra på, då han nödgades föra ett så naturstridigt levnadssätt.

Även spiksmeden blev genom sin tvungna ställning under arbetet ryggbruten, och vanligen hade han också en och annan finger stympad, liksom mer eller mindre skarpt framträdande ärr efter läkta skador. Läkare brydde sig ingen om. Kunde ej kroppsliga skador och krankheter hävas och lindras med kamfer och brännvin, malört och brännvin, millefolium eller peppar i brännvin, så fick det bli döden. Enahanda åsikter förefunnos även bland allmogen i gemen. Ingen var hågad för några klemigheter.

Barnen fingo leka utomhus i det fria alla årstider, och tunnt och uselt klädda som de ständigt var, blev de även ifrån början härdade och skickade att möta det mödosamma kropps- och själsnedbrytande liv som förestod dem.

En förrättning, som vanligen tilldelades någon för egentligt arbete oförmögen, lemmalytt person vid bruket, var natt- eller eldvakttjänsten. Eldvakten hade att, under de nattimmar arbetet vid bruket vilade, tillse det ej någon antändning inträffade i de slagg- och gnistgenompyrda smedjelokalerna. Och för kontrollens skull måste han i regel för varje timme invid kontoret, där bokhållarne vanligen sovo, tuta i ett slags horn eller fur.

Livet i smedjan
För stångjärnssmederna var arbetstiden 12 timmar om dagen, och 13'/2 timmar för spiksmederna, vilka vanligen nödgades börja arbetet redan kl. 4 på morgonen och hålla ut till kl. 9 på kvällen för att hinna fullborda dagsbetinget.

Dräkten bestod oföränderligen av mössa, lång, grov skjorta, förskinn, jämte strumpor och träskor, vilken lätta habit inte förbättrades ens vid den våldsammaste vinterkyla. Genompyrda av sot och smuts, vistades smederna vanligen ej något i familjen under veckans lopp utan intogo sina tarvliga måltider i smedjan och sovo, antingen i härden eller på en knippe halm i »smekuja» eller »labbhi», ett smutsigt krypin utan fönster strax bredvid, som uppvärmdes med inlagda glödande slaggklumpar. Atmosfären var här ohygglig, stinkande av hudsvett och salt, och en, åtminstone först på kvällen, brännhet temperatur.

Spriten
Och dryckenskapen, denna mänsklighetens smygande ödeläggare, bidrog i hög grad att, jämte svält, umbäranden och ett förslitande arbete, skyndsamt föra honom mot undergången. Vanligen blev det lunginflammationen, som slutligen krävde de brutna kropparnas redan underminerade motståndskraft.

Den mogna ungdomens enda förströelse var brännvinet och det själlösa glammet i kamratkretsen. Visst besökte de äldre kyrkan på söndagen, men det skedde vanligen i syftemål att förskaffa sig mera brännvin. Man gick helt enkelt in till en bekant brännare efter kyrkvägen, betingade sig ett stop brännvin mot löfte, att säljaren nästa dag exempelvis i ett dike å viss plats i all hemlighet fick avhämta ett antal spik som vederlag. Så förnöttes sabbaten i fylleri och ett förvildas leverne tills det blev tid att återvända hem och sova de tyngysta ruset av sig en stund innan arbetet i smedjan tog vid.

Text är hämtad ur boken "Alster från äldre och nyare tid" av Albin Zernander, 1977. En väldigt bra beskrivning av det hårda livet som smed.
(71) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00219. Vigsel 1734.
(72) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00130. Födelsebok 1730.
(73) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00043.
(74) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00165.
(75) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00125. Födelsebok 1728.
(76) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00218. Vigsel 1756.
(77) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00215. Vigsel 1720.
(78) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00217. Vigsel 1726.
(79) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00027. Dödbok 1758.
(80) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00073.
(81) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00105. Födelsebok 1721.
(82) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00109. Födelsebok 1722.
(83) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00116. Födelsebok 1724.
(84) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00117. Födelsebok 1725.
(85) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00121. Födelsebok 1727.
(86) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00123. Födelsebok 1728.
(87) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00128. Födelsebok 1729.
(88) = Åker häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11767/F II/3 (1770-1779), bildid: C0104134_00107. 1771.
(89) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00137. Födelsebok 1732.
(90) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00138.
(91) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/3 (1773-1787), bildid: C0007109_00142.
(92) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/4 (1787-1804), bildid: C0007110_00182.
(93) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00076. Födelsebok 1780.
(94) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00079. Födelsebok 1782.
(95) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00291. Dödbok 1785.
(96) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00083. Födelsebok 1784.
(97) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00086. Födelsebok 1785.
(98) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00091. Födelsebok 1787.
(99) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00094. Födelsebok 1789.
(100) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00303. Dödbok 1792.
(101) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00098. Födelsebok 1792.
(102) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00103. Födelsebok 1794.
(103) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00106. Födelsebok 1796.
(104) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00318. Dödbok 1800.
(105) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/5 (1825-1855), bildid: C0005607_00073. Födelsebok 1838.
(106) = Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11766/A I/21 (1881-1885), bildid: C0005600_00037.
(107) = Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11766/C/8 (1861-1874), bildid: A0016451_00045. Födelsebok 1864.
(108) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00186. Födelsebok 1745.
(109) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00191. Födelsebok 1746.
(110) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00206. Födelsebok 1749.
(111) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00012. Födelsebok 1752.
(112) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00015. Födelsebok 1753.
(113) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00024. Födelsebok 1757.
(114) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00029. Födelsebok 1758.
(115) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00030. Födelsebok 1759.
(116) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00037. Födelsebok 1762.
(117) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00037. Vigsel 1762.
(118) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00040. Födelsebok 1763.
(119) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00045. Födelsebok 1766,
(120) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00052. Födelsebok 1768.
(121) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00125. Vigsel 1727.
(122) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00124. Vigsel 1725.
(123) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00066. Födelsebok 1711.
(124) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00120. Vigsel 1701.
(125) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00069. Födelsebok 1715.
(126) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00074. Födelsebok 1719.
(127) = Lilla Malma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10834/C/1 (1666-1733), bildid: C0007013_00078. Födelsebok 1721.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment