Y

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF Y:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Ylva.

YLVA. Tillbaka till toppen »

I.1) SUNE SIK.(1)

Dotter:

II.a) INGRID YLVA, d 1251. - G m MAGNUS MINNESKÖLD(FOLKUNGA-ÄTTEN), bosatt i Bjälbo, Bjälbo sn.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment