C

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF C:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Carlsdotter, av Chatellerault, de Chatillon-Sur-Loing, av Chiny, Christiansdotter, von Chuenring, av Clavesana, Clementsson, de Courtenay, Crusius.

CARLSDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) INGEGERD CARLSDOTTER, f ca 1695, d 2/5 1771 i Täringstorp, Bälaryd sn. - G m ERIC JOHANSSON.(1)(2)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Ingegerd Carlsdotter (ca 1695-1771)
|
Zachris Ericsson (1730-1811)
|
Eric Zachrisson, mjölnare (1764-1842)
|
Isak Ericsson, hemmansbrukare (1797- )
|
Johan Sven Wilhelm Grip, soldat (1828-1899)
|
Kristina Grip (1853-1921)
|
Ottilia Bergquist (1873-1943)
|
Isa Bergquist (1894-1976)
|
Isa Holmér (1925-1987)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Geni.com. Håkan Carlsson.
(2) = Alexandras farmors mormors morfars farfars farmor.

AV CHATELLERAULT. Tillbaka till toppen »

I.1) AMALRICH I AV CHATELLERAULT, vicomte, d 1136. - G m MAUBERGEONNE, levde 1119.(1)

Dotter:

II.a) ELEONORE AV CHATELLERAULT, f ca 1100, d 1131. - G m GUILLAUME X AV AKVITANIEN, hertig, greve av Poitou, f 1099, d 9/4 1137.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

DE CHATILLON-SUR-LOING. Tillbaka till toppen »

I.1) GEOFFROI DE CHATILLON, sire de Chatillon.(1)

Son:

II.a) RENAUD DE CHATILLON-SUR-LOING, furste av Antiokia, d 4/7 1187 i Hittin. - G 1153 m KONSTANTIA AV ANTIOKIA, furstinna, f 1127, d 1163.(1)

Dotter:

III.1) AGNES DE CHATILLON-SUR-LOING, d 1184. - G 1168 i Konstantinopel m BELA III AV UNGERN, konung, f 1148, d 23/4 1196.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

AV CHINY. Tillbaka till toppen »

I.1) IDA AV CHINY, f ca 1083, d ca 1120. - G ca 1105 m GOTTFRIED I AV BRABANT(Se HESSEN), hertig, f ca 1060, d 25/1 1139.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

CHRISTIANSDOTTER. Tillbaka till toppen »

I.1) CHRISTIERN "från Öland", d 1309/1310, fogde på Stockholms slott under konung Birger. - G m MARGARETA LIKVIDSDOTTER(tre sjöblad), d 1309.(1)(3)(4)

Dotter:

II.a) CHRISTINA CHRISTIANSDOTTER(KRISTIERNSDOTTER), levde 1349. - G m NIKLIS JONSSON(RICKEBY-ÄTTEN; stjärna), d 1316/1319, bosatt i Rickeby, Vidbo sn.(1)(2)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Christiern "från Öland", fogde
|
Christina Christiansdotter
|
Johan Niklisson, riddare
|
Kristina Jonsdotter
|
Kristiern Nilsson(Vasa), riksråd, drots ( ? -1442)
|
Johan Kristiernsson(Vasa), riddare, riksråd (ca1430-1477)
|
Erik Johansson(Vasa), riddare, riksråd (ca1470-1520)
|
Gustaf I Vasa, svensk konung (1496-1560)
|
Erik XIV, svensk konung (1533-1577)
|
Virginia Eriksdotter, svensk prinsessa (1559-1633)
|
Catharina Hand (levde änka 1646)
|
Virginia Rytter ( ? -1688)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors mormors farfars farfars farmors farmor.
(3) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors mormors farfars farfars farmors farmors far.
(4) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

VON CHUENRING. Tillbaka till toppen »

I.1) AGNES VON CHUENRING. - G m PRZEMYSL OTAKAR II AV BÖHMEN, konung, f 1233, d 26/8 1278.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

AV CLAVESANA. Tillbaka till toppen »

I.1) BONIFACIO AV CLAVESANA, markis.(1)

Dotter:

II.a) BERTA AV CLAVESANA. - G ca 1200 m GUGLIELMO VIII AV MONFERRATO, markgreve, d 17/9 1225.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

CLEMENTSSON. Tillbaka till toppen »

I.1) PEDER CLEMENTSSON, en från Finland kommen rik stockholmsk rådman, "Peder i Porten".(1)

Dotter:

II.a) AGDA PERSDOTTER, för sällsynt fägrings skull kallad Caritas, blev, sedan hennes förbindelse med konung Erik upphört, gift först med en Fleming, sedan med en Stråle.(1).

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Peder Clementsson
|
Agda Persdotter
|
Virginia Eriksdotter, svensk prinsessa (1559-1633)
|
Catharina Hand (levde änka 1646)
|
Virginia Rytter ( ? -1688)
|
Christina Stierna (död före 1687)
|
Margareta Hierta (före 1687-1743)
|
Lars Stierngranat, sekundmajor (1715-1787)
|
Gustaf Stierngranat, löjtnant (1749-1793)
|
Ulrika Stierngranat (1785-1845)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Nordisk Familjebok.
(2) = Alexandras farfars mormors mormors morfars farmors mormors mormors morfar.

DE COURTENAY. Tillbaka till toppen »

I.1) LOUIS VI "LE GROS" AV FRANKRIKE, konung, f 1081, d 1/8 1137 i Paris. - G 1115 i Paris m ADELAIDE AV SAVOJEN, f 1092, d 18/11 1154.(1)

Söner:

II.a) I.1) LOUIS VII "LE JEUNE" AV FRANKRIKE(Se NEAPEL), konung, f 1120, d 19/9 1180 i Paris. - G 13/11 1160 m ALIX AV BLOIS & CHAMPAGNE, f 1140, d 4/6 1206 i Paris.(1)

II.b) PIERRE I AV FRANKRIKE, Sgn de Courtenay, f 1126, d 25/3 1184 i Palestina. - G 1150/1155 m ISABELLE DE COURTENAY, levde 1205.(1)

Barn:

III.1) ADELAIDE DE COURTENAY, f ca 1160, d 1218. - G m AYMAR TAILLEFER AV ANGOULEME, greve, d 1218.(1)

III.2) PIERRE II DE COURTENAY, Kejsare av Konstantinopel, f 1155, d 1219 i Epirus. - G 1/7 1193 i Soissons m YOLANDE AV HAINAUT & FLANDERN, f 1175, d 26/8 1219 i Konstantinopel.(1)

Dotter:

IV.a) YOLANDE DE COURTENAY, f 1200, d 1233. - G 1215 m ENDRE II AV UNGERN, konung, f 1176, d 12/9 1235.(1)

Tillhör släkten:

I.1) RENAUD DE COURTENAY, Sgn de Courtenay, d 1161. - G m ELISABET DE DONJON.(1)

Dotter:

II.a) ISABELLE DE COURTENAY, levde 1205. - G 1150/1155 m PIERRE I AV FRANKRIKE(Se COURTENAY), Sgn de Courtenay, f 1126, d 25/3 1184 i Palestina.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

CRUSIUS. Tillbaka till toppen »

I.1) BENEDICTUS OLAI CRUSIUS, professor i Uppsala och assessor i Svea Hovrätt. - G m MARGARETA HARTMAN, dtr t guldsmeden Lorens Hartman o Margareta Pehrsdotter Skuthe.(1)(2)

Dotter:

II.a) KATARINA CRUSIA. - G 1645 m VINCENT MÖLLER, f 1615 i Hamburg, d 1668 9/3 av vattusot. Juris utr. licentiat i Basel. Svenskt hofråd 1646, son t syndikus i Hamburg Vicentius Mollerus o Elisabeth Bechmann.(1)(3)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Benedictus Olai Crusius, professor, assessor
|
Katarina Crusia (gift 1645)
|
Margaretha Möller ( ? -1694)
|
Charlotta Polus (1689-1751)
|
Anna Werdenhoff (1729-1800)
|
Anna Charlotta Thorséen (1769-1800)
|
Johan Justus Wennerbom, kronofogde (1799-1892)
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Alexandras farfars mormors morfars mormors mormors morfar.
(3) = Alexandras farfars mormors morfars mormors mormors mor.
(4) = Möller, Vincent. Hovråd. Född 1615 i Hamburg. Död 1668-03-09. Svensk Resident i Hamburg. Juris utr. licentiat i Basel. Naturaliserad svensk adelsman 8/3 1654 men ej introducerad på Riddarhuset. Svenskt hovråd 1646. Död 9/3 1668 av vattusot. Gift 1645 med efterföljande ana. Crusia, Catharina. Gift 1645 med föregående ana.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment