Sunday, August 30, 2015

Lovisa Petersson från Strängnäs! Farfars fars kusin!

Min farfars fars kusin Lovisa Petersson avreste 21/7 1871 ensam 17 år gammal med ångfartyget Rollo till Hull i England för vidare resa till New York!
L O V I S A JOSEPHINA PETERSSON, f 21/8 1854 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1871 i Nordamerika. Faddrar: Krögaren B. Andersson o. Gästg. Lindberg, Hustru Henr. Christina Thorlin, f.d. Handlanden H. L. Johansson ifr. Ulricehamn o. Dottren Maria Fredrica Åhrberg i Gård No. 10. Hon flyttade med familjen 1867 till gård No. 166, utfl. 1869 till(folie 108). Infl. från (folie 58) 1870 till gård No. 20, utfl. 10/7 1871 till Nordamerika. Anmärkning: "Sch. 1861"(började skolan det året). Lovisa Petersson, f i Strängnäs, 17 år, avreser från Göteborg 21/7 1871 med ångfartyget Rollo till Hull i England med slutdestination New York.(30)(75)(225)