Z

FAMILIES IN MY ANCESTRY IN THE LETTER OF Z:

Av Peter Liliequist.


Släktnamn: Zancha, av Ziegenhain, av Znaim.

ZANCHA. Tillbaka till toppen »

I.1) MICHELE ZANCHA, Signore di Logudoro, d 1275.(1)

Dotter:

II.a) CATERINA ZANCHA, levde änka 1316. - G ca 1253 m FRANCO DORIA, signore av Logudoro, f ca 1230, levde 1276.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.

AV ZIEGENHAIN. Tillbaka till toppen »

Ziegenhain, stad i preussiska reg.-omr. Kassel(Hessen-Nassau), vid Eders biflod Schwalm, 48 km s. s. v. om staden Kassel. 1.707 inv.(1905). Staden tillhörde en grevesläkt, efter vars utslocknande(1450) arvstvist uppstod mellan grevarna av Hohenlohe och lantgrevarna av Hessen.(2)

I.1) FRIEDRICH AV ZIEGENHAIN, greve.(1)

Dotter:

II.a) JUDITH AV ZIEGENHAIN, d 6/10 1220. - G 1181 m FRIEDRICH II AV BREHNA, greve, d 16/10 1221.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.
(2) = Nordisk Familjebok, bd XXXIII, sp 766.

AV ZNAIM. Tillbaka till toppen »

Znaim(tjech. Znojmo), stad i Mähren, Tjeckoslovakien, vid Marchs biflod Thaya, 57 km s. v. om Brünn. Znaim anlades 1226 av Ottokar I av Böhmen i stället för det 1145 förstörda Znojam, huvudort i ett under Böhmens överhöghet stående hertigdöme.(2)

I.1) KONRAD AV ZNAIM, furste.(1)

Dotter:

II.a) HELENA AV ZNAIM, d 1202/1206. - G 1163 m KAZIMIERZ II "SPRAWIEDLIWY" AV KUJAVIEN & MASOVIEN(PIASTERNAS ÄTT), furste, f 1138, d 5/5 1194.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

KÄLLOR:

(1) = Vid framställningen av antavlan, som ingalunda gör anspråk på att vara komplett, har för fädernesidan naturligtvis främst använts Hans Gillingstam, Konung Gustav I:s anor, i Svenska Antavlor II:10 1989 s 477-485. För mödernehärstamningen har främst använts Europäische Stammtafeln bd I-V (1968-1978) och Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bd I-XV (1980-1993), utgivna av Verlag J.A. Stargardt i Marburg, Tyskland.
(2) = Nordisk Familjebok, bd XXXIII, sp 811-812.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment