Thursday, November 12, 2015

Skogafors Bruks Hammarsmedja I Byarum - 1939

Skogafors stångjärnshammare (1939). Inspelad vid hammarsmedjan i Skogafors, väster om Vaggeryd. Filmen visar arbetsmomenten och miljöerna med bl.a. bröderna Elg och Carl Ousbäck. Hyttan hade lagts ner redan i slutet av 1920-talet men återupplivades för en dag vid filminspelningen. Handlingen enligt texter i filmen. Här har man ännu (1939) härd, blåsmaskin och hammare i behåll. Vi komma till Skogafors en mörk novemberdag strax innan "skiftet" börjar. Fyra duktiga smeder. Från vänster: Anders Tolf, Karl Elg, Johan Elg och Gustaf Elg. Karl Elg kommer från "labbit", klädd i hammarsmedernas typiska dräkt: långskjorta och förskinn. Till en "smälta" användes skrot av olika slag. Den gamla blåsmaskinen. Hammaren värmes upp medan järnet smälter. Den skall också kilas. Träkol och skrot skyfflas in i härden och omsider har smältan "sjunkit ned". Då "brytes" den och föres under hammaren, som väger 360 kilo. Hammarens dunk och forsens brus är ljuv musik för de gamla smederna. Av den oformliga smältan blir till sist fyrkantiga järnstänger. I skymningen komma kolkörarna. Vallonättlingen Karl Elg trivs med detta hårda, krävande arbete. Är han inte värd en applåd?

Saturday, November 7, 2015

Smedssläkten Von Holtz Från Tyskland & Hammarsmeder I Byringe, Länna Socken!

Mina Vallon-anor visade sig vara tyska! Farfars farfars farfars farfars mor var Anna Clausdotter von Holtz! Dotter till åldermannen mäster hammarsmeden Claus Joakimsson von Holtz(f ca 1630)! Hans far var Joakim von Holts(f 1590 i Tyskland)! Annas dotter Maria Persdotter var gift med hammarsmeden Henrik Henriksson Bonnevier!

I.1) JOAKIM VON HOLTZ, f före 1590 i Holstein, Tyskland, d 14/4 1669 i Eskilstuna. Enligt en del källor var Joakim son av Hans Gerich von Holtz(f ca 1560;verksam i Lindesberg). Joakim von Holtz, Hammarsmed Född i Tyskland. Inflyttade till Sverige år 1629. ”Efter Konung Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivet” Följande skrevs om honom år 1645: ”Han har i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommen i flor” Han arbetade i Lohes hammarsmedja. Det säges att denne mästersmed var en person med ett häftigt lynne. Han avled 1669 och hans hustru (okänt namn) år 1675. Båda begravda i Eskilstuna. Av bergskollegiets gamla handlingar framgår att han år 1645 var inblandad i ett tumult mellan bruksfolket och bergmästaren. Mästaren von Holtz beskylldes för stenkastning på "profossen". Bergskollegium fann de anklagade skyldiga. Vad von Holtz beträffar skulle dock vid straffets beräknande tagas hänsyn till att han var en av de första bland de smeder, som "efter Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivit". "Och att han i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommin i flor". Vidare att hans son ensam förestod en smedja med två härdar. Smeden von Holtz fick 40 daler silvermynt i böter och sonen, som också varit med i bråket, 30 daler. - G m NN NN, d 1675 i Eskilstuna.(1)

Barn:

II.a) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före 1610, d 26/11 1676 i Eskilstuna. Hammarsmed, Rådman. - G m ANNA MÖLLER, d november 1676, dotter av Aron Möller. Broder till Herman Aronsson Möller, d 1681 i Eskilstuna, byggmästare, mjölnare.(1)

Barn:

III.1) ANNA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, f 1629 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 24/3 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland. - G m HANS STAFFANSSON LANG, f 1623 i Rosenholms Bruk, Eskilstuna Fors, d 8/2 1719 i Ströms Bruk, Harmånger, Hälsingland, son av Staffan Lang(f 1595 i Tyskland, d 19/4 1688 i Eskilstuna) och Anna Britz(f i Tyskland).(1)

III.2) JOAKIM JOAKIMSSON VON HOLTZ. Ryttare, Smed, Borgare.(1)

Barn:

IV.a) CLAS JOAKIMSSON VON HOLTZ. - G 30/6 1701 i Lilla Malma m MARIA CHRISTOFFERSDOTTER BONNEVIER, dotter av Kristoffer Henriksson Bonnevier(f ca 1647, d 1725 i Smedstorp, Lilla Malma sn) och Elisabet Tyrisdotter.(1)

IV.b) HANS JOAKIMSSON VON HOLTZ.(1)

III.3) ARON JOAKIMSSON VON HOLTZ. - G m NN NN.(1)

Barn:

IV.a) ARON ARONSSON VON HOLTZ.(1)

III.4) MARIA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ, d 26/11 1676.(1)

III.5) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ.(1)

II.b) HENRIK JOAKIMSSON VON HOLTZ, f ca 1620. Hammarsmed.(1)

II.c) CLAUS JOAKIMSSON VON HOLTZ, f före ca 1630. - G m NN NN.(1)

Barn:

III.1) CLAUS CLAUSSON VON HOLTZ. Hammarsmed.(2)

Barn:

IV.a) ELISABETH CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 1/5 1703 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Jean, Mester Danil Hammarsmed, Hr. Anders Hustru, Pär Larssons Hustru i Biuringe.(2)

IV.b) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f 20/1 1707 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Johan Hilper, Jockum Hammarsmed, Pär Larssons Hustru i Byringe, Hendriks Hustru(Maria Persdotter;Föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz).(5)

IV.c) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 14/2 1709 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Anders Byggmestare wid Bruke, Mester Danils Son, Trägårds Mästarens Hustru, Jan Jonssons Hustru.(6)

III.2) DANIEL CLAUSSON VON HOLTZ, f 1660, d 4/11 1739 i Länna Bruk, Länna sn. Ålderman Mäster Hammarsmed Daniel vid Länna Bruk, Länna sn. - G m ANNA BRÅWIK.(1)(3)

Barn:

IV.a) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ. Giftermål 16/10 1720: "Daniel Danielsson på Bruket och pigan Anna Pärsdotter i Byringe". - G 16/10 1720 i Länna m ANNA PERSDOTTER, piga i Byringe, Länna sn.(1)(3)(14)

Barn:

V.1) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 20/8 1721 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Olofsson i Byringe, Hendrick Hammarsmed(hustru Maria Persdotter), Clas Danielsson wid Bruket, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Erik Pärssons Hustru i Ronholmstorp, pig. Karin Salomonsdotter i Byringe.(18)

V.2) DANIEL DANIELSSON VON HOLTZ, f 21/12 1722 i Byringe, Länna sn. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Lars Jönsson Ibidem, Soldaten Sven Löfgren, Hindrik Hammarsmeds Hustru(Maria Persdotter), Olofs Hustru i Norrby, pig. Anna Danielsdotter.(19)

V.3) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 24/11 1724 i Byringe, Länna sn, d ung. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Erik Pärsson i Ronholmstorp, dr. Clas Danielsson wid Bruket, Mats Jahnssons Hustru i Wrettorp, pig. Anna Danielsdotter wid Bruket.(20)

V.4) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 10/2 1727 i Byringe, Länna sn, d ung. Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, dr. Pär Eriksson i Byringe, Clas Danielssons Hustru wid Bruket, pig. Christina Danielsdotter.(22)

V.5) MARIA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 8/9 1729 i Byringe, Länna sn, döptes 14/9. Faddrar: Hr. Bokhållar P. Thorwest, Mäster Hans Fristedt, Anders Eriksson Jahns Hustru i Starkiärr, Lars Hustru i Byringe, pig. Anna Eriksdotter i Ronholmstorp.(24)

IV.b) CLAS DANIELSSON VON HOLTZ, f 2/8 1703 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bygmestaren Anders wid Bruke, Pär Larsson i Biuringe, Trägårdmästare wid Bruke, Jungfrun på Sörlänna, Hustru Kerstin i Mörtsjötorp, Clas Hustru wid Bruke. Giftermål 12/6 1726: "Clas Danielsson wid Bruket och Maria Jacobsdotter i Mörtsjötorp". - G 12/6 1726 i Länna m MARIA JACOBSDOTTER MÖLLER, dotter av Jacob Jacobsson Möller, f 1696, d 28/7 1758 i Mörtsjötorp, Länna sn, begr. 6/8, och Kerstin Ersdotter, f 25/9 1704.(1)(2)(3)(15)(16)(17)

Barn:

V.1) DANIEL CLASSON VON HOLTZ, f 5/12(?Thomie) 1728 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Bokhållar Pet. Thorwest, Daniel Danielsson i Byringe, Jacob Jacobsson i Mörtsjötorp, Hr. Anders Gellii Hustru, Mäster Jahn Möllers Hustru, Stina Danielsdotter von Holtz.(23)

V.2) JACOB CLASSON VON HOLTZ, f 27/3 1730 i Länna Bruk, Länna sn, döptes 28/3, d 1/4 1771 i Söderlänna Säteri, Länna sn, 41 år gammal. Befallningsman i Söderlänna Säteri från åtminstone 1758 till sin död 1771. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Mäster Hindrik Bonvier(hustru Maria Persdotter), Daniels Hustru i Byringe, Pig. Anna Jahnsdotter wid Bruket. Giftermål 5/9 1756: "Frälse Fogden Jacob von Holtz på Söderlänna och Enkan Hustru Brita Ersdotter i Kalkudden". - G 5/9 1756 i Länna m BRITA ERICSDOTTER, f 23/10 1728 i Norrlänna, Länna sn, dotter av bonden Eric Andersson i Norrlänna, Länna sn. Faddrar: Hr. Clas Ekman, Bygg Mästare Jahn Andersson, Klåckaren Eric Andersson(Lennander), Soldat Olof Säterberg, Jungfru Sahra Mörn, Mats Hustru i Råcklänna, Anders Hust. i St. Sätertorp. Där bor även styvdottern Caijsa Jansdotter, f 14/3 1753. Efter Jacobs död flyttar hon med familjen 1772 till Åker sn.(9)(10)(11)(12)(13)

Barn:

VI.a) CLAUDIUS JACOBSSON VON HOLTZ, f 11/11 1757.(10)(11)

VI.b) ERICUS JACOBSSON VON HOLTZ, f 21/1 1759, d 1761.(10)

VI.c) HEDVIG MARIA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 21/11 1763, d november 1767.(11)

VI.d) DANIEL JACOBSSON VON HOLTZ, f 28/4 1762.(11)

VI.e) JACOB JACOBSSON VON HOLTZ, f 16/2 1766.(11)

VI.f) BRITA STINA JACOBSDOTTER VON HOLTZ, f 23/11 1768.(11)

IV.c) ANNA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 28/3 1706 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Hr. Anders Gellius, Pär Larsson i Biuringe, Jacobs Hustru i Mörtsiötorp, Hustru Brita i Biuringe.(1)(3)(4)

IV.d) CHRISTINA DANIELSDOTTER VON HOLTZ, f 21/3 1709 i Länna Bruk, Länna sn. Faddrar: Bokhållare Wirelius, Hr. Lars Bråwik, Sämskmakarens Hustru, Hindriks Hustru wid Bruke(Maria Persdotter;föräldrar: Per Larsson och Anna Clausdotter von Holtz). - G 24/11 1734 i Länna m OLOF JONSSON SUNDLING, smedsgesäll vid Länna Bruk(Christina piga vid giftermålet).(7)(8)

III.3) MARIA CLAUSDOTTER VON HOLTZ, f före 1660, d 1/5 1720 i Länna Bruk, Länna sn. - G m HENRIK HENRIKSSON BONNEVIER.(1)(3)

III.4) ANNA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. - G m PER LARSSON(LENNANDER/FRIBERG/LILIEQUIST), gästgivare och bonde i Byringe 1680-1715, d 19/5 1715 i Byringe, Länna sn.(1)

III.5) CATHARINA CLAUSDOTTER VON HOLTZ. - G m ANDERS EKROT. Trädgårdsmästare i Länna Bruk, Länna sn. Dotter Anna Catharina Ekrot, f 17/7 1725 i Länna Bruk, Länna sn. Bland hennes faddrar finns Ålderman Mäster Daniel von Holtz Hustru och Gästgivaren Erik Pärssons Hustru i Byringe.(21)

II.d) DAVID JOAKIMSSON VON HOLTZ. Hammarsmed.(1)

II.e) CHRISTIAN JOAKIMSSON VON HOLTZ, d 1675 i Eskilstuna. Hammarsmed.(1)

II.f) MARGARETA JOAKIMSDOTTER VON HOLTZ.(1)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Hans Gerich von Holtz i Tyskland (f ca 1560)
|
Joakim von Holtz (1590-1669) Hammarsmed
|
Claus Joakimsson von Holtz (f ca 1630)
|
Anna Clausdotter von Holtz
|
Anders Persson Norrman, soldat (1689-1736)
|
Per Andersson Friberg, kyrkvärd, bonde (1716-1765)
|
Per Persson Friberg, bonde (1762-1818)
|
Per Persson, bonde (1791-1874)
|
Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897)
|
Axel Liliequist, apotekare (1861-1936)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, säljkonsulent (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


Källor:

(1) = Geni.com. Kjella Bo Åkerlund. Kersti Matsson. Erik Johansson.
(2) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00078. Födelsebok 1703.
(3) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00198.
(4) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00080. Födelsebok 1706.
(5) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00081. Födelsebok 1707.
(6) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00083. Födelsebok 1709.
(7) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00084. Födelsebok 1709.
(8) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00219. Vigsel 1734.
(9) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00130. Födelsebok 1730.
(10) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00043.
(11) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00165-
(12) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00125. Födelsebok 1728.
(13) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00218. Vigsel 1756.
(14) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00215. Vigsel 1720.
(15) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00217. Vigsel 1726.
(16) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10897/C/1 (1751-1850), bildid: C0007127_00027. Dödbok 1758.
(17) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/2 (1758-1773), bildid: C0007108_00073.
(18) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00105. Födelsebok 1721.
(19) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00109. Födelsebok 1722.
(20) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00116. Födelsebok 1724.
(21) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00117. Födelsebok 1725.
(22) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00121. Födelsebok 1727.
(23) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00123. Födelsebok 1728.
(24) = Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län, Husförhörslängder, SE/ULA/10897/A I/1 (1689-1723), bildid: C0007107_00128. Födelsebok 1729.