Mellin

Historien om släkten Mellin från Sollebrunn i Erska socken. Släkten stammar från bonden Amund i Sollebrunn på 1600-talet.

Av Peter Liliequist.


Släkt från Mellby socken i Västergötland.(23)

I.1) CARL AMUNDSSON, f 1665, d 21/3 1725 i Tollestorp, Stora Mellby. Bosatt 1694 i Sollebrunn, Erska(Finns en Amund i Sollebrunn i Mantalslängden 1681). Frälsebonde vid Gräfsnäs. V. länsman på Tollestorp, Cappellans Boställe i Mellby sn. Arrenderade Tollestorp frälsegård 1699-1724 enligt mantalslängderna, och efter det hittar jag inte Carl. Tollestorp blev Cappelansboställe någon gång mellan 1725 och 1731. 1732 var det helt säkert Cappelansboställe. 1699 står där även en Anders(fadern). 1683-1698 finns ingen mantalslängd. 1674-1682 är Anders arrendator. 1673 är Kierstin arrendator. 1672 finns Kierstin och Bryngel som arrendatorer. 1671 finns Chierstin Amundsdotter och Bryngel Nilsson som arrendatorer. 1668-1670 finns Kristin Amundsdotter som arrendator. Före detta arrenderas Tollestorp frälsegård av Sissela. Carls syster Anna Amundsdotter är gift med Anders Olofsson i Torp, Erska. 1/10 1690 föds deras dotter Ebba Andersdotter Möller(Carl Amundsson är fadder). Ebbas halvbroder är Lars Andersson Möller(moder Siri Larsdotter) i Malmö, som hade sitt ursprung i Erska socken. Carl Amundsson är förmyndare för Ebbas bröder bergaren och bryggaren Anders Möller, konstapeln Elias Möller och handskemakarlärodrängen Jonas Möller, alla i Malmö.(1)(10)(25)(97)(98)(99)(100)

Barn:

II.a) JONAS CARLSSON MELLIN, f 1696 i Mellby sn, d 1751 i Ålycke, Sävared sn. Mönsterskrivare vid Västgöta Cavallerireg. - G 1:o m ELSA EBBA BJURBERG. - G 2:o 22/2 1726 m MARGARETA (G R E T A) MÅNSDOTTER EK, f 1701 på Lockerud i Leksberg, d 1774 på sin gård Lunneberg i Säfvared, dtr t häradsskrivaren i Wadsbo Magnus Svensson Ek o Margareta Olofsdotter Buhre. De bodde först på mönsterskrivarbostället Eke i N. Kedum och sedan flyttade de till Ålycke i Sävare. (1)(2)(11)(22)(24)(25)

Barn i 1: giftet:(8)

III.1) ELSA EBBA MELLIN, f 1727 i Norra Kedum. (Syster till prosten Fredric Mellin), d 1763 i Sävared. - G 13 dec 1751 i Sävared m JONAS KJELLBERG, f 1722, d 1759, son av Jöns Kjellberg och Catharina Waldon. Kronolänsman, ägare av Qvarngården i Västergötland. De hade barnen: Jonas Kjellberg, f 1752, Sven Roland Kjellberg, f 1756.(9)(23)

Barn i 2:a giftet:

III.2) CARL MAGNUS (CAROLUS JONAE) MELLIN, f 15/3 1732 i N. Kedum, d 20/3 1804 i Sävared. Flyttade med sina föräldrar vid 3 års ålder till Ålycke i Sävared. Sudent i Uppsala 21/8 1752, disp. pro exerc. under J. Ihre 1756 "de jure belli in res sacra", fil. kand. 1759, pro gradu under C. Aurivillius 22/12 1760 "de sacris evandri apud Virgilium", promov. till fil. magister 16/6 1761, antog kondition först hos brukspatron Bergenstråle, därpå hos överdirektör Ehrenpreutz och slutligen hos överstelöjtnanten Carl Svedenstierna, prästvigd i Stockholm vid riksdagen 16/12 1760 till pastorsadjunkt i Flo, adjunkt i Vånga 1768, v. pastor i Sävared 1770 under Cleveri suspensionstid, vice pastor i Segerstad 1774, kyrkoherde i Sävared 29/4 1778, tillträdde 1780, pastorsexamen 1780, oppon. vid prästmötet 10/9 1794, prost 1797. - G 1780 m CHARLOTTA MARGARETA TENGSTEN, dtr t kyrkoherden i Vilske-Kleva Anders Tengsten.(2)(6)(23)

Barn:

IV.a) JOHAN ANDERS MELLIN, f 12/7 1781, bruksinspektor och brukspatron i Karlerud, Segerstad, Värmland. "F.d. ägare till 1/3 uti Glasbruket Carlsdal". Inflyttade 1812 från Alster till Karlerud, Segerstad(Värmland). Utflyttar 1823 från Karlerud till Hanviken 1, Segerstad(Värmland). Utflyttar 1825 från Hanviken 1 till Hammarön. - G m MARIA CAJSA NILSDOTTER, f 13/1 1782 i Kristinehamn.(2)(27)(58)(60)(61)

Barn:

V.1) CARL JOHAN MELLIN, f 24/6 1804 i Gunnerud, Alster, d 7/7 1848 i Viken, Södra Råda. "Studerar wid Lärosätet i Carlstad 1821". Pastorsadjunkt. Komminister i Råda, Karlstad stift. Student i Upsala 1826. Prestvigd den 25 October 1827. Comminister den 22/11 1843; tillträdde den 1/5 1845. - G 1833 m C A T H A R I N A ELISABETH GEIJER, f 11/4 1805 i Nyed, d 1883 i Nässjö, dotter av brukspatronen Bengt Eberhard Geijer(f 5/3 1767 i Bofors, d 17/12 1827 i Nyed) och Märta Lennartsdotter(f 26/7 1780 i Nyed, d 26/6 1822 i Nyed. Bosatt 1880 i Runneryd och Nässjö Station, Nässjö.(27)(60)(61)(77)(78)(79)(80)(83)(94)

Barn:

VI.a) JOHAN EBERHARD MELLIN, f 1/1 1834 i Molkom, Nyed. Bosatt 1880 som Folkskollärare i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 som f.d. Folkskollärare i Prestgården 41, Sunne. - G m BRITTA MARIA NILSDOTTER, f 1854 i Fryksände. Bosatt 1880 i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne. Bosatt 1910 som Hyresgäst och Skolläraränka i Åmbergs Norra, Sunne.(78)(79)(80)(82)(83)(93)(95)

Barn:

VII.1) MÄRTA ELISABET MARIA MELLIN, f 1872 i Sunne. Bosatt 1880 i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)(93)

VII.2) IDA AGNES KAROLINA MELLIN, f 1874 i Sunne. Bosatt 1880 i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)(93)

VII.3) KARL BENGT LEONARD MELLIN, f 1876 i Sunne. Bosatt 1880 i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)(93)

VII.4) NILS DAVID MELLIN, f 1880 i Sunne. Bosatt 1880 i Gårdsjö, Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)(93)

VII.5) ESTER LINNÉA MELLIN, f 1882 i Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne. Bosatt 1910 som Ogift Folkskolelärarinna i Gunnarsbytorp, Frykeryd.(82)(92)

VII.6) RUTH DAGMAR MELLIN, f 1884 i Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)

VII.7) JAKOB EBERHARD MELLIN, f 1886 i Sunne. Bosatt 1890 i Prestgården 41, Sunne.(82)

VI.b) CARL GUSTAF MELLIN, f 1/5 1835 i Molkom, Nyed, d före 1840 i Upperud, Nyed.(79)(80)

VI.c) MÄRTA KATHARINA MELLIN, f 4/6 1837 i Molkom, Nyed, d 1837 i Molkom, Nyed.(80)

VI.d) SOPHIA ELISABETH MELLIN, f 9/1 1839 i Upperud, Nyed.(78)(79)(83)

VI.e) MARIA CHARLOTTA MELLIN, 25/5 1841 i Upperud, Nyed. Bosatt 1880 i Skål, Alster. - G 24/10 1876 m JOHAN OSKAR ANDERSSON, f 1/3 1834 i Ölme. Kronolänsman. Han hade dottern: Beda Vilhelmina, f 9/4 1861 i Karlstad. Bosatt 1880 som Kronolänsman i Skål, Alster. De hade sonen: Oscar Reinhold Eugen Mellin, f 15/4 1882 i Alster. Oskar Reinhold Eugen Mellin var 1910 bosatt som Rådman och Hovrättsnotarie e.o. i Holmeberg, Varberg. Där fanns också hans fru Helena Viola Östman, f 1883 i Hudiksvall, och dotter Britta Maria Elisabet Mellin, f 1909 i Varberg.(77)(78)(81)(83)(96)

VI.f) CARL AXEL MELLIN, f 29/1 1843 i Upperud, Nyed. Bosatt 1880 som Bruksförvaltare i Hulteby Krono, Nyed. Bosatt 1890 som Accidenstryckare i Nässjö Stationssamhälle (Runnaryd Köpingslikt område), Nässjö. Bosatt 1900 som Bokhållare i 3:e Roten 141, Göteborg Karl Johan, Göteborg. - G m SELMA MARIA WESSMAN, f 1852 i Bogen, dotter av kyrkoherde Johan Magnus Wessman(f 1816 i Karlstad) och Sofia Nicolina Hedberg(f 1819 i Färnebo). Bosatt 1890 i Nässjö Stationssamhälle (Runnaryd Köpingslikt område), Nässjö. Bosatt 1900 i 3:e Roten 141, Göteborg Karl Johan, Göteborg. Bosatt 1910 som Handelsbokhållareänka i Karl Johan, Göteborg.(78)(83)(88)(89)(90)(91)

VI.g) A U G U S T JAKOB MELLIN, f 18/2 1847 i Viken, Södra Råda. Bosatt 1880 som Postexpeditör i Runneryd och Nässjö Station, Nässjö. Bosatt 1890 som Postmästare i Jernvägs Station, Ljusdal. Bosatt 1900 som Postmästare i Rosendal mindre N:o 8, Maria Magdalena rote 15, Stockholm. Bosatt 1910 som Postmästare i Kvarteret Pelikanen 9, Katarina rote 14, Stockholm. - G m N A N N Y VILHELMINA LINNÉA PONTÉN, f 16 maj 1857 i Åsenhöga Prästgård, Åsenhöga, dotterf av kyrkoherde J. A. Pontén och Anna Ulrica Theorin. Bosatt 1880 i Runneryd och Nässjö Station, Nässjö. Bosatt 1890 i Jernvägs Station, Ljusdal. Bosatt 1900 i Rosendal mindre N:o 8, Maria Magdalena rote 15, Stockholm.(83)(84)(85)(86)(87)(94)

Barn:

VII.1) ÅKE MELLIN, f 1885 i Nässjö. Bosatt 1890 i Jernvägs Station, Ljusdal. Bosatt 1900 i Rosendal mindre N:o 8, Maria Magdalena rote 15, Stockholm.(84)(85)

VII.2) MARIA MELLIN, f 1888 i Nässjö. Bosatt 1890 i Jernvägs Station, Ljusdal.(85)

VII.3) EINAR MELLIN, f 1890 i Ljusdal. Bosatt 1890 i Jernvägs Station, Ljusdal.(85)

VII.4) BERTIL MELLIN, f 1895 i Maria Magdalena, Stockholm. Bosatt 1900 i Rosendal mindre N:o 8, Maria Magdalena rote 15, Stockholm. Bosatt 1910 i Kvarteret Pelikanen 9, Katarina rote 14, Stockholm.(84)(86)

V:2) CHARLOTTA CHRISTINA MELLIN, f 27/6 1805 i Gunnerud, Alster. - G m kronolänsman BENGT REINHOLD ANDERSSON i Karingerud, Ölme, f 5/1 1803 i Närke. De hade barnen: Karl Reinhold, f 15/10 1831 i Ölme, Gustaf Walfrid, f 16/10 1832 i Ölme, Johan Oskar, f 1/3 1834 i Ölme.(27)(60)(61)(62)

V.3) GUSTAF MAGNUS MELLIN, f 30/11 1806 i Gunnerud, Alster. "Studerar wid Lärosätet i Carlstad 1821".(60)(61)

V.4) ANDERS NICOLAUS MELLIN, f 10/1 1809 i Gunnerud, Alster, d 3/2 1810 i Gunnerud, Alster.(61)

V.5) JOHANNA MARIA MELLIN, f 17/1 1814 i Carlsdal, Segerstad(Värmland).(60)

V.6) AUGUSTA WILHELMINA MELLIN, f 21/1 1816 i Karlerud, Segerstad(Värmland). Bosatt 1880 som Husägare i Stenstorp Prästgård, Stenstorp.(60)(75)

V.7) FREDRIK WILHELM MELLIN, f 24/12 1818 i Karlerud, Segerstad(Värmland). Bosatt 1855 som f.d. Tingsskrivare i Skåperud, Huggenäs sn.- G 1857 i Huggenäs m ANNA MARIA OLSDOTTER, f 14/7 1810 i Ny.(60)(69)(70)

V.8) SAMUEL AXEL MELLIN, f 14/3 1821 i Karlerud, Segerstad(Värmland), d 24/2 1870 i Liljenäs, Segerstad(Värmland). Bruksförvaltare på Stömne Bruk, Stavnäs. Ogift. Han var dock fader till Karl August Mellin 1852.(58)(59)(65)(66)(67)(68)

Barn:

VI.a) KARL AUGUST SAMUELSSON MELLIN, f(oäkta) 29/1 1852 i Finserud, Stavnäs. Sågarbetare, skogvaktare. Bruksarbetare på Stömne Bruk. Fader: Samuel Axel Mellin. Moder: Finserud mejeripigan Lena Carlsdotter(f 11/10 1819 i Stavnäs;Föräldrar: Carl Crispinsson(Född oäkta. Fader: Crispin Ekman), f 28/1 1796 i Älgå, d 21/10 1843, och Karin Nilsdotter, f 26/1 1784 i Stavnäs;Broder: Anders Carlsson Cederborg, f 18/4 1824 i Stavnäs). Bosatt 1880 som Skogvaktare i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1890 som Sågarbetare i Hällsbäck, Gillberga. Bosatt 1910 som Skogvaktare i Västra Stömne, Stavnäs. - G 27/12 1875 m KRISTINA GUSTAVSDOTTER, f 19/5 1855 i Nedre Hult, Stavnäs, dotter av Gustaf Nilsson och Maria Lisa Jonasdotter. Bosatt 1880 i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga.(27)(63)(64)(66)(67)(68)(71)(72)(73)(74)

Barn:

VII.1) KARL AXEL MELLIN, f 6/9 1876 i Stavnäs. Bosatt 1880 i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga. Bosatt 1910 i Västra Stömne, Stavnäs.(27)(64)(71)(72)(73)

VII.2) VALFRID MELLIN, f 24/2 1878 i Stavnäs. Bosatt 1880 i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga.(27)(64)(72)(73)

VII.3) MARIA HELENA MELLIN, f 12/3 1880 i Stavnäs. Bosatt 1880 i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga. Bosatt 1910 i Vasa, Göteborg. - G m ALFRED AMDERSSON, f 1883 i Hålanda. Bosatt 1910 som Skomakeriarbetare i Vasa, Göteborg. De hade barnen: Karl Henry Reinhold, f 1908 i Haga, Göteborg, Milli Hjördis Helena, f 1910 i Vasa, Göteborg.(27)(64)(72)(73)(76)

VII.4) ANNA T E R E S I A MELLIN, f 10/10 1882 i Stavnäs, d 21/3 1955 i Stavnäs. Hon hade oäkta dottern Hjördis Kristina Bölling(Fader sades heta Bölling), f 5/3 1904 i Stavnäs. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga. Bosatt 1910 i Västra Stömne, Stavnäs.(27)(64)(71)(72)

VII.5) HILDA KRISTINA MELLIN, f 5/4 1885 i Gillberga, Värmland, d 6/7 1974 i Hajelund, Klässbol. Ogift. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga. Bosatt 1910 i Västra Stömne, Stavnäs.(27)(64)(71)(72)

VII.6) GUSTAF ARVID MELLIN, f 18/11 1887 i Gillberga, Värmland. Bosatt 1890 i Hällsbäck, Gillberga.(27)(64)(72)

VII.7) DAGMAR ALFRIDA MELLIN, f 26/3 1894 i Stömne Bruk, Stavnäs. Bosatt 1910 i Västra Stömne, Stavnäs.(27)(63)(64)(71)

VII.8) HELFRIDA INGEGÄRD MELLIN, f 1901 i Stavnäs. Bosatt 1910 i Västra Stömne, Stavnäs.(27)(71)

IV.b) ELISABET MARGARETA MELLIN, f 1782. - G m kornetten SAMUEL LÖFGREN, f 1770. Kvartermästare. De hade sonen: Carl Peter Löfgren, f 24/10 1801 i Prästegården, Sävared.(2)(55)

IV.c) CARL GUSTAF MELLIN, f 16/7 1795 i Sävared, d 18/2 1877, int i Skara sk 1806, stud i Uppsala 1815, prästvigd 1819, komminister i Forshem 1829. - G 1:o 1829 m EVA CHRISTINA BERGLAND, f 20/2 1799 i Husaby, d 12/9 1839 i Brunsgården, Forshem, dtr t kyrkoherden i Medelplana Peter Bergland o h h Elisabeth Klefbeck. - G 2:o 1840 m ELISABET MAGDALENA LINDSTEDT, f 1804, d 1870, dtr t postmästaren i Linde och preses i kämnersrätten Abraham Lindstedt. (2)(57)

Barn:

V.1) MILDA KATARINA MELLIN, f 21/11 1830 i Brunsgården, Forshem, d 9/6 1915 i Falköping. Bosatt 1890 i Gudhems Folkskola, Östra Tunhem.(2)(56)(57)

V.2) EDLA CHARLOTTA MELLIN, f 18/6 1832 i Brunsgården, Forshem, d 1853. - G m K. A. NORELIUS. De hade dottern: Edla Charlotta Norelius, f 1854 i Lidköping.(2)(56)(57)

V.3) ALMA ELISABETH SOFIA MELLIN, f 4/5 1834 i Brunsgården, Forshem, d 1906. Bosatt 1890 i Gudhems Folkskola, Östra Tunhem. - G m folkskollärare ANDERS PETER EKMAN i Gudhem, f 1838 i Fågelås. Bosatt 1890 som Folkskollärare och Organist i Gudhems Folkskola, Östra Tunhem.(2)(27)(56)(57)

V.4) VILHELMINA THERESIA MELLIN, f 19/5 1837 i Brunsgården, Forshem, d 11 jun 1847 i Brunsgården, Forshem.(2)(27)(57)

V.5) CARL GOTTLIEB MELLIN, f 29/7 1838 i Brunsgården, Forshem, d 17/12 1893 i Gudhems Folkskola, Östra Tunhem, lantbruksbokhållare. Bosatt 1890 som f.d. Lantbrukare, Bokhållare, i Gudhems Folkskola, Östra Tunhem.(2)(27)(56)(57)

III.3) ANDERS ROLAND MELLIN, f 23/2 1735 i Ålycke, Sävared, d där 23/12 1739.(23)

III.4) FREDRIK MELLIN, f 15/11 1737 i Ålycke, Säfvared, döpt 17/11 1737, d 21/3 1806 i Hångsdala, begravd 26/3 1806 i Lunneberg, Sävared. Intogs i Skara skola 1747 och blev med beröm student i Uppsala 1757, varefter han blev informator för Prostens i Simtuna, Göran Tillaei son, Pehr Cornelius, som sedan blev Provinc. Medicus, blev fil. kand. 1762, sedan han utgivit och med färdighet försvarat en akademisk avhandling pro Excercition, under Pro. Dahlman: "de obligatione ad alios amandos, quantum amamus nos ipsos", den han själv utarbetat och ibland hans manuskripter ännu förvaras. Kallades s.å. av Kammarh. och Ridd., Bar. Fr. Ulric v. Essen, på Kaflås att undervisa dess herrar söner som Informator, prästvigd 1765, e.o. bat. predikant vid Kongl. Elfsborgs regem., pastors-examen 1766, komminister i Tengened 1767, kyrkoherde i Hångsdala 14/12 1785, tillträdde 1788, prost 1797, opponens med mycken heder vid prästmötet 1799. - G 22/10 1767 m A N N A HELENA LIDBORG, f 1741 i Segerstad, Skaraborgs län, d 1827 i Hångsdala, dtr t prosten i Segerstad Olof Svensson Lidborg o E l i s a b e t h Catharina Andersdotter Victorin.(1)(2)(12)(19)(20)(21)(23)

Barn:

IV.a) J O N A S FREDRIK MELLIN, f 7/11 1768 i Tengened, d 13/10 1843 i Fredriksberg, Hångsdala. Student i Lund 1786 och i Uppsala 1789, magister 1794, jur. kand 1795. Företog s.å. en resa genom hela riket och över Helsingör till Köpenhamn. Inskriven i Svea Hovrätt 1796, e.o. amanuens vid Uppsala Akad. Bibliotek s.å., president 1797. Rektor vid Lidköpings skola 1798. Avreste som Kåhreansk stipendiat till Rostock och Greifswald där han presiderade 1799, tillträdde rektoratet 1800. Prästvigd 1804, rektor i Borås 1806, kyrkoherde i Hångsdala, Skärstorp och Ö. Ger. 1807, tillträdde 1808, prost i Acklinga 1811, ledamot av flera sällskap. Bodde på sitt hemman Fredriksberg. - G 28/12 1808 m U L R I K A JOHANNA GUSTAVA LAURENTIA STIERNGRANAT, f 11/1 1785 i Hjulstad, Tvärreds sn, d 20/10 1845, dtr t löjtnanten Gustaf Stierngranat o Maria M a r g a r e t a von Staffeld.(1)(2)(13)(16)(17)(18)

Barn:

V.1) BARBARA KAROLINA MELLIN, f(tvilling) 18/10 1809 i Hångsdala sn.(2)(17)

V.2) ANNA MARIA MELLIN, f(tvilling) 18/10 1809 i Hångsdala sn, d 16/2 1882 i Övre Kapellgården, Falköpings landsförsamling. Utflyttade från Hasslekärr 1868 till Bjäke. Bosatt 1880 som Änka i Öfre Kapellgården Gudhems härad, Falköpings landsförsamling. - G m godsägare Sven Aron FAGERLIND, f 10/12 1803 i Lidköping, d 12/2 1856 i Hasslekärr, Hångsdala, son av Collega N. Fagerlind och Maria Elisabet Kempe. Sekreterare. De hade barnen: Maria Augusta Fagerlind, f 8/6 1831 i Hasslekärr, Hångsdala, Emma Laurentia Fagerlind, f 27/11 1832 Hasslekärr, Hångsdala, Nils August Fagerlind, f 20/7 1834 i Hasslekärr, Hångsdala, Fredrik Wilhelm Fagerlind, f 9/5 1836 i Hasslekärr, Hångsdala, d 7/11 1848 i Hasslekärr, Hångsdala, Sven Alfrid Fagerlind, f 23/11 1840 i Hasslekärr, Hångsdala, Carl Robert Fagerlind, f 7/6 1846 i Hasslekärr, Hångsdala.(2)(17)(37)(38)(39)(40)(41)(42)

V.3) FREDRIK GUSTAF MELLIN, f 7/11 1811 i Hångsdala sn, d 24/12 1886, Vt. 26-ht. 29 ö. c. n. Skara högre allmänna läroverk, kronolänsman i Dimbo östr. distr. 1851. Bosatt 1880 som Kronolänsman och Arrendator i Uddestorp, Agnetorp. - G 1843 m ANNA SOFIA KEMPE, f 1816 i Björsäter, d 1882, dotter av kyrkoherden Sven Kempe och Anna Maria Themptander. Bosatt 1880 i Uddestorp, Agnetorp.(2)(17)(26)(43)

Barn:

VI.a) SVEN FREDRIK MELLIN, f 23/5 1844 i Hångsdala sn, d 25/11 1907. Ritare, Arkitekt. Bosatt 1880 som Ritare i Hägerberget Nr. 32, Jakob och Johannes Rote 8, Stockholm. Bosatt 1890 som e.o. Ritare i Hedenbacken Större N:o 10, Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1900 som Ritare i Björken nr. 19, Hedvig Eleonora Rote 9, Stockholm. Bosatt 1910 som Ogift Arkitekt i Björken N:o 19 N:o 2640-79 Kvarstående, Engelbrekt, Stockholm. - G m ALMA GEORGINA AMALIA GRANDINSSON, f 1849 i Adolf Fredrik, Stockholm. Bosatt 1880 i Hägerberget Nr. 32, Jakob och Johannes Rote 8, Stockholm. Bosatt 1890 i Hedenbacken Större N:o 10, Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1900 som Ritare i Björken nr. 19, Hedvig Eleonora Rote 9, Stockholm.(26)(30)(31)(32)(33)

Barn:

VII.1) ARTUR FREDRIK MELLIN, f 1875 i Maria Magdalena, Stockholm. Bosatt 1880 i Hägerberget Nr. 32, Jakob och Johannes Rote 8, Stockholm. Bosatt 1890 i Hedenbacken Större N:o 10, Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1900 som Veterinär i Björken nr. 19, Hedvig Eleonora Rote 9, Stockholm. Bosatt 1910 som Stadsveterinär i Rörsjöstaden Kvarteret Paula, Sankt Pauli, Malmö. - G m MARGARETA CHARLOTTA ELINA ÅBERG, f 1878 i Mariestad. Bosatt 1910 i Rörsjöstaden Kvarteret Paula, Sankt Pauli, Malmö.(30)(31)(32)(34)

VII.2) ERIK GUSTAF MELLIN, f 1884 i Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1890 i Hedenbacken Större N:o 10, Hedvig Eleonora, Stockholm. Bosatt 1900 som Studerande i Björken nr. 19, Hedvig Eleonora Rote 9, Stockholm. Bosatt 1910 som Sjukgymnast i Kv. Klostret Milano N:o 5 6 Manhem Boken N:r 13 A, Sankt Petri, Malmö.(31)(32)(35)

VI.b) ANNA ALFRIDA GUSTAVA MELLIN, 21/1 1846 i Hångsdala, d 10/3 1924. Bosatt 1880 i Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Fors. - G m GEORG VICTOR KRUMLIN, f 1831 i Härlunda. Kassaförvaltare. Bosatt 1880 som Kassaförvaltare i Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Fors. De hade barnen: Elin Maria Krumlin, f 1870 i Fors, Carl Fredrik Victor Krumlin, f 1872 i Fors, Ludvig Gideon Krumlin, f 1874 i Fors, Bror Axel Thure Krumlin, f 1876 i Fors, Anna Svea Augusta Krumlin, f 1879 i Fors.(26)(44)

VI.c) ALMA SOFIA CHARLOTTA MELLIN, f 21/1 1849 i Agnetorp, d 7/4 1917. Bosatt 1880 i Uddestorp, Agnetorp. Bosatt 1890 i Uddestorp, Agnetorp. Bosatt 1900 som Pensionstagare i Frörian, Agnetorp.(26)(43)(45)(46)

VI.d) AMANDA MARIA SERAFIA MELLIN, f 24/10 1850 i Acklinga, d 29/2 1924. Bosatt 1890 i Måsen 1/4 mtl, Korsberga. - G m KARL GUSTAF BJERKANDER, f 1839 i Hångsdala. Hemmansägare. Bosatt 1890 som Hemmansägare i Måsen 1/4 mtl, Korsberga. De hade barnen: Lydia Amanda Sofia Bjerkander, f 1873 i Fröjered, Per Gustaf Natanael Bjerkander, f 1874 i Fröjered, Karl Georg Emanuel Bjerkander, f 1876 i Fröjered, Nikodemus Gideon Magnus Bjerkander, f 1878 i Fröjered, Axel Fredrik Efraim Bjerkander, f 1881 i Fröjered, Reinhold Samuel Teodor Bjerkander, f 1883 i Fröjered, Hanna Maria Charlotta Bjerkander, f 1885 i Korsberga, Henrik Josef Lorents Vilhelm Bjerkander, f 1889 i Korsberga.(26)(47)

VI.e) CARL H U G O MELLIN, f 4/1 1854 i Skövde. Inspektor. Bosatt 1890 som Skogsinspektor i Voxna Bruk, Voxna sn. Bosatt 1900 som Inspektor i Västra Edsbyn, Ovanåker sn. - G m HILMA MARGARETA LINDBERG, f 1871 i Woxna sn. Bosatt 1900 i Västra Edsbyn, Ovanåker sn.(26)(28)(29)

Barn:

VII.1) ASTRID MELLIN, f 1893 i Ovanåker sn. Bosatt 1900 i Västra Edsbyn, Ovanåker sn.(28)

VII.2) SVEN MELLIN, f 1894 i Ovanåker sn. Bosatt 1900 i Västra Edsbyn, Ovanåker sn. Bosatt 1930 som Chaufför privatanst. i Marielund nr. 1, Funbo. - G m MARIA AQVILINIA PERSON, f 1889 i Los sn. Bosatt 1930 i Marielund nr. 1, Funbo.(28)(104)

Barn:

VIII.a) GUNVOR MELLIN, f 1920 i Maria Magdalena, Stockholms stad. Bosatt 1930 i Marielund nr. 1, Funbo.(104)

VII.3) NILS MELLIN, f 1896 i Ovanåker sn. Bosatt 1900 i Västra Edsbyn, Ovanåker sn.(28)

VII.4) INGRID MELLIN, f 1898 i Ovanåker sn. Bosatt 1900 i Västra Edsbyn, Ovanåker sn.(28)

VI.f) A M A L I A ULRIKA LOVISA MELLIN, f 17/5 1857 i Baltak, d 26/1 1907. Bosatt 1880 i Uddestorp, Agnetorp. Bosatt 1890 i Uddestorp, Agnetorp. Bosatt 1900 som Pensionstagare i Frörian, Agnetorp.(26)(43)(45)(46)

V.4) ELEONORA CATHARINA A M A L I A MELLIN, f 18/11 1812 i Hångsdala, d 30/9 1848 i Torp, Velinga sn. - G m JOHAN (JEAN) (JAKOB) JUSTUS WENNERBOM, f 2/5 1799 i Odensåker, d 1892. Kronofogde i Wartofta. Son t mönsterskrivaren Jonas Wennerbom o Anna Charlotta Thorséen.(1) (2)(14)(15)(17)

V.5) SOFIA CHARLOTTA MELLIN, f 23/2 1814 i Hångsdala.(2)(17)

V.6) CARL ANDERS ULRIK MELLIN, f 14/6 1816 i Hångsdala, d 26/5 1856 i Nykyrka,Fågelås, Skaraborgs län. Lantbrukare. Bokhållare. Skara h.a. läroverk vt 1826 - ht 1832. - G 20/10 1848 i Mariestad m EMILIA AUGUSTA KAROLINA DE MARÉ(de Maré), f 10/2 1823 i Skövde, d 1909, dotter av Fredrik Gustaf de Maré och Katarina Charlotta Baalack. Bosatt som Änka 1890 i Hörle, Värnamo.(2)(17)(48)(49)(50)(51)(52)

Barn:

VI.a) HULDA ULRIKA MARIA MELLIN, f 13/8 1849 i Lillholmen, Valstad sn. Bosatt 1890 i Hörle, Värnamo. Bosatt 1910 i Korpen 8, Ängelholm. - G 26/4 1878 m KARL JOHAN JEHANDER, f 11/5 1833 i Färgaryd. Änkling i sitt 1:a gifte(med Anna Lisa Magnidotter) 27/3 1873. Bosatt 1890 som Ingenjör och Lantbrukare i Hörle, Värnamo. Bosatt 1910 som Ingenjör i Korpen 8, Ängelholm. Han hade barnen: Matilda Jehander, f 5/10 1861 i Färgaryd, Severin Jehander, f 10/11 1863 i Färgaryd, Almina Edomia Jehander, f 16/6 1867 i Stockholm, Teofil Emanuel Jehander, f 4/3 1870 i Stockholm, d 1/8 1891 i Hörle, Värnamo, Anna Rut Frideborg Jehander, f 19/6 1872 i Vaxholm. De hade dottern: Gunilla Maria Karolina Jehander, f 8/4 1879 i Stockholm.(48)(49)(50)(51)(53)

VI.b) CARL EMIL FREDRIK MELLIN, f 13/6 1853 i Daretorp sn.(50)

VI.c) AXEL GUSTAF AUGUST MELLIN, f 17/12 1855 i Fogelås sn. Bosatt 1890 som Handelsresande i Björn 10, Klara, Stockholm.(50)(54)

V.7) JOHAN AUGUST MELLIN, f 14/1 1818 i Hångsdala.(2)(17)

V.8) VILHELM KRISTIAN EMANUEL MELLIN, f 1/9 1819 i Hångsdala.(2)(17)

IV.b) ANDERS MAGNUS MELLIN, f 6/11 1771 i Tengened, d 12/10 1838 i Varv. Student i Uppsala 1792, magister 1800, prästvigd 1799 till adj. i Säfvared, v. rektor i Lidköping 1803 och 1805, rektor i Borås 1807, tillträdde 1809, orator vid prästmötet 1816. Kyrkoherde i Varv 1827, prost 1831. - G 1813 m REBECKA SAHLSTRÖM, dtr t handlanden i Borås Anders Sahlström.(2)(20)

Barn:

V.1) FREDRIKA CHRISTINA MELLIN, f 6/12 1815 i Borås. Inflyttade 1858 från Jönköping till Hasslekärr, Hångsdala.(2)(39)

IV.c) ELISABETH MARGARETA (L I S A G R E T A) MELLIN, f 1776 i Tengened. - G m kyrkoherden N. FRÖDING i Od(i hans 2:a gifte).(2)(5)(20)

IV.d) MARIA CATHRINA MELLIN, f 1777 i Tengened. - G m fanjunkaren SUNDBERG.(2)(20)

IV.e) JOHANNA MELLIN, f 1780 i Tengened, ogift.(2)(20)

IV.f) ERIK MELLIN, f 9/8 1784 i Tängene, d 13/7 1878 i Kinne-Kleva. Intagen i Skara skola 1794, student i Uppsala 1804, prästvigd 1809, kollega i Borås 1811, komminister i Nårunga 1815, komminister i Källby 1826, pastorsexamen 1833, kyrkoherde i Kinne-Kleva 1834, tillträdde 1835. - G 1811 m SOFIA JOHANNA KINDSTEDT, f 1789, d 1853, dtr t kyrkoherden i S. Björke Lars Kindstedt o h h Sara Margareta Möller.(2)(7)(20)

Barn:

V.1) EMIL HERMAN MELLIN, f 1813, d 1862, fil doktor, en lärd man, latinsk skald.(2)

V.2) SOFIA LAURENTIA MELLIN, f 1816, d 1905. - G m fanjunkaren P. F. NICANDER.(2)

V.3) ERIK AUGUST MELLIN, f 30/12 1818 i Asklanda sn, d 17/11 1879 i Stommen, Hovby sn, komminister i Norra Härene och Hovby. - G 26/11 1861 i Hovby m LEVINIA ANGELINA LINDQVIST, f 9/11 1831 i Göteborg.(2)(36)

Barn:

VI.a) JENNY AUGUSTA LEVINA MELLIN, f 7/1 1865 i Stommen, Hovby sn.(2)(36)

VI.b) ERIK OSSIAN MELLIN, f 27/7 1868 i Stommen, Hovby sn. Bosatt 1900 som ogift Hovrättsnotarie e.o. Tjänsteman e.o. i Storkyrkoförsamlingen rote 1, Iris 2, Nikolai, Stockholm(Står här som Erik Oscar). Bosatt 1910 som ogift kammarrättsrevisor i Katarina rote 13, Urvädersklippan större 18, Stockholms Stad.(2)(36)(101)(102)

VI.c) AUGUST GILBERT MELLIN, f 25/2 1873 i Stommen, Hovby sn. Bosatt 1900 som ogift sjöman i Storkyrkoförsamlingen rote 1, Iris 2, Nikolai, Stockholm. Bosatt 1910 som ångbåtsbefälhavare i Annedal, Göteborgs och Bohus Län. - G m AUGUSTA ELISABET SJÖLUND, f 1883 i Åbo, Finland. Bosatt 1910 i Annedal Göteborgs och Bohus län.(2)(36)(102)(103)

Barn:
VII.1) ERIK GILBERTSSON MELLIN, f 1909 i Annedal Göteborgs och Bohus län. Bosatt 1910 i Annedal Göteborgs och Bohus län.(103)

V.4) ANNA MARGARETA BEATA MELLIN, f 1827, d 1857.(2)

III.5) SARAH CATHARINA MELLIN, f 12/12 1740 i Sävared, d 28/12 1741 i Sävared.(23)

III.6) GRETA CATHARINA MELLIN, f 16/5 1742 i Sävared.(23)

II.b) NILS CARLSSON MELLIN, f 1705, d 26/2 1764.(25)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Carl Anundsson, frälsebonde, v. länsman
|
Jonas Carlsson Mellin, mönsterskrivare (1696-1751)
|
Fredrik Jonsson Mellin, prost (1737-1806)
|
Jonas Mellin, prost (1768-1843)
|
Amalia Mellin (1812-1848(50))
|
Sofia Wennerbom (1838-1904)
|
Lisa Skårman (1861-1951)
|
Astrid Stagh (1895-1952)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Enligt uppgifter från min farbror Bengt Liliequist.
(2) = Skara Stifts Herdeminne 1850-1930.
(3) = Svenska Ättartal 1892, s 500-512.
(4) = Dotter av Olof Lidborg, f 1693, d 1781, fil m:r, prost i Segersta. - G 1736 m Elisabeth Catharina Victorin, f 1713, d 1765, dtr t prosten i Fogelås och riksdagsmannen Anders Victorin o h h Elisabeth Bjerchenia.(2)(3)
(5) = Deras dotter: Anna Christina Fröding, f 1801, d 1883. - G 1:o med komministern i Od L. G. Hollberg. - G 2:o 1845 m komministern i Sandhem F. Berger, barnlös.(2)
(6) = Ur "Skara Stifts Herdeminne 1850-1930", Del 1: Om prosten Carl Magnus Mellin: "Mellin hade ett ståtligt yttre, såg bra ut, var god sångare, intresserade sig för läsning men mera för fria studier än för examensplugg. Därför kom han sig aldrig för att avlägga pastoral examen och göra sig kompetent till kyrkoherdebefattning. Annars kunde han väl förmått sköta en sådan. Litet bekväm av sig stannade han gärna på sin post, anspråkslös och nöjd".
(7) = Ur "Skara Stifts Herdeminne 1850-1930", Del 1: Om kyrkoherden Erik Mellin: "Erik Mellin var en liten, munter och kvick man med skaldeanlag, skrev vers vid alla möjliga tillfällen, sjöng små visor, även författade av honom själv, ofta en blandning av olika språk: svenska, latin, grekiska och även öster- ländska språk. Det lilla kyrkoherdeparet i Kleva - frun var ovanligt liten men god och verksam - höll ett gästfritt hus, särskilt släkten hade sitt stöd hos dem. Många blevo husvilla då hela prästgården brann ned 1861. Mellin var då gammal och orkeslös men levde ännu i 17 år och dog som stiftets senior. I sin krafts dagar visade Mellin stort intresse för folkundervisningen och inrättade i sitt eget hem en skola för folkets barn, oegennyttigt arbetade han som barnalärare, långt innan egentlig folkskola kom till".
(8) = Troligen: III.3) ELSA EBBA MELLIN(syster till prosten Fredric Mellin). - G m JONAS KJELLBERG, d 1759, kronolänsman, ägare av Qvarngården i Västergötland.(9)
(9) = Svensk Slägtkalender 1886, s 170).
(10) = Alexandras farfars mormors mormors farfars farfar.
(11) = Alexandras farfars mormors mormors farfars far.
(12) = Alexandras farfars mormors mormors farfar.
(13) = Alexandras farfars mormors mormors far.
(14) = Alexandras farfars mormors mormor.
(15) = Mellin, Eleonora Annalisa Katharina Amalia. Född 1812-11-18 i Hångsdala (W). Död 1848-09-30 i Frälsehemmet Torp, Velinge (Bouppteckning Dimbo 1848:341). Prästdotter från Hångsdala som dog ung (35 år 10 mån. och 22 dagar gammal, lungsot) på frälsehemmet Torp i Velinge, som då arrenderades av hennes man, kronofogden J.J.Wennerbom.
(16) = Mellin, Jonas Fredrik. Kyrkoherde och prost. Född 1768-11-17 i Tengened. Död 1843-10-13 i Hångsdala. Student i Lund 1786 och i Uppsala 1789, magister 1794, jur.kand 1795. Företog s.å en resa genom hela riket och över Helsingör till Köpenhamn; inskriven i Svea Hovrätt 1796, e.o. amanuens vid Uppsala Akad. Bibliotek s.å., president 1797. Rektor vid Lidköpings skola 1798. Avreste som Kåhreansk stipendiat till Rostock och Greifswald där han presiderade 1799, tillträdde rektoratet 1800. prästvigd 1804, rektor i Borås 1806, kyrkoherde i Hångsdala, Skärstorp och Ö.Ger. 1807. tilltr 1898, prost i Acklinga 1811, ledamot av flera sällskap. Utgav "Prosten Mellins självbiografi" (finns ej i KB där det emellertid finns andra skrifter av honom). Bodde på sitt hemman Fredriksberg som han kallade "Kakelösebacke". (W). För en beskrivning av prosten Mellins självbiografi liksom över andra medlemmar av släkten Mellin se :" Beskrifning öfver Hångsdala Församling i Skaraborgs län", Stockholm 1812. (Finns i två ex. på KB.) (kopia finns)* Gift 1808-12-28.
(17) = Barn:
Mellin, Anna Maria. Född 1809.
Mellin, Fredrik Gustav. Kronolänsman i Dimbo. Född 1811-07-11 i Hångsdala. Död 1886-12-24.
Mellin, Eleonora Annalisa Katharina Amalia. Född 1812-11-18 i Hångsdala (W). Död 1848-09-30 i Frälsehemmet Torp, Velinge (Bouppteckning Dimbo 1848:341). (Se II:4, s ).
Mellin, Carl Anders Ulrik. Lantbrukare. Född 1816-01-14 i Hångsdala. Död 1856-05-26 i Nykyrke i Fågelås,Skaraborgs län. Skara h.a.läroverk vt 1826 - ht 1832. Gift den 29/10 1848 med Emilia Augusta Karolina deMaré.
(18) = Stierngranat, Ulrika Johanna Gustafa Laurentia. Född 1785-01-11 i Hjulstad, Tvärreds sn (P) (Hångsdala A1:1, Svar510274). Död 1845-10-20. Yngsta dotter till Gustav Stierngranat. En äldre syster Maria Beata Eleonora, f.12/8 1782, d.19/7 1813, var gift med kyrkoherden i S. Vings pastorat av Skara stift, Per Erland Lundén. Gift 1808-12-28.
(19) = Mellin, Fredrik. Kyrkoherde. Född 1737-11-15 i Ålycke,Säfvare (W). Döpt 1737-11-17. Död 1806-03-21 i Hångsdala (W). Begravd 1806-03-26 i Lunneberg, Sävared. Son av mönsterskrivaren Jonas Mellin och Margareta Ek, f. på Ålycke i Säfvared 1737. Intogs i Skara skola 1747 och blev med beröm student i Uppsala 1757, hvarefter han blef informator för Prostens i Simtuna, Göran Tillaei son, Pehr Cornelius, som sedan blef Provinc.Medicus; blef fil.kand. 1762, sedan han utgivit och med färdighet försvarat en academiska afhandling pro Excercitio, under Pro. Dahlman: "de obligatione ad alios amandos, quantum amamus nos ipsos", den han sjelf utarbetat och ibland hans manuskripter ännu förvaras. Kallades s.å. af Kammarh. och Ridd., Bar. Fr. Ulric v. Essen, på Kaflås att undervisa dess herrar söner som Informator; prästvigd 1765, e.o. bat.pred vid Kongl. Elfsborgs regem.; past.ex. 1766; komminister i Tengened 1767; kyrkoherde i Hångsdala den 14/12 1785, tilltr.1788; prost 1797; opponens med mycken heder vid prästmötet 1799. Död 21 mars 1806.
"Nit och allvar i läran, redighet i framställningen, grannlagenhet och ordning i pastoralvården, samt noggrann rättskaffenhet i lefvernet gjorde honom älskad i lifvet och ömt saknad efter döden" (Warholm). Dödsorsak: "Stenpassion med gikt, hvilken förstnämnda sjukdom allt i från de bästa åren var med, och slutligen förorsakade jämte strangurie, en ganska svår inflammation i Bröstet, som avslutade livet".( Dödsorsak enligt GW: gallsten, mer troligt kroniskt njurlidande med njurstenar, Lqt). (Barn III:7, s , Far V:25, s , Mor V:26, s ) Gift 1767-10-22 med efterföljande ana.
(20) = Barn:
Mellin, Jonas Fredrik. Född 1768-11-17 i Tengened. Död 1843-10-13 i Hångsdala. (Se III:7, s ).
Mellin, Anders Magnus. Kyrkoherde i Hvarf. Född 1771-11-06 i Tengend (W). Död 1838-10-12 i Varv (W). Student i Uppsala 1792, magister 1800, prästvigd 1799 till adj. i Säfvared; v.rektor i Lidköping 1803 och 1805; rektor i Borås 1807, tilltr. 1809, orator vid prästmötet 1816. Kyrkoherde i Varv 1827, prost 1831, död 1838.
Mellin, Elisabeth Margareta "Lisa Greta". Född 1776 i Tengene.
Mellin, Maria Cathrina. ogift. Född 1777 i Tengene. Levde ogiftt hos modern på skatte-rusthållert Lunneberg i Säfvared.
Mellin, Johanna. Född 1780 i Tengene.
Mellin, Erik. Kyrkoherde i Kinne Klefva. Född 1784-08-09 i Tengene (W). Död 1878 i Kinne-Kleva. Skara skola 1794,student i Uppsala 1804, prästvigd 1809, kollega i Borås 1811, komministeri Nårunga, komminister i Källby 1826,pastor-exa. 1833, kyrkoherde i KinneKleva 1834, tilltr. 1835, död 13 juli 1878 (Cederbom-Friberg).
"Erik Mellin var en liten, munter och kvick man med skaldeanlag, skrevers vid alla möjliga tillfällen, sjöng små visor även, författade av honom själv, ofta en blandning av olika språk: svenska, latin, grekiska och även österländska språk Det lilla kyrkoherdeparet i Kleva - frun var ovanligt liten men god och verksam- höll ett gästfritt hus, särskilt släkten hade sitt stöd hos dem. Många blevo husvilla, då hela prästgården brann ned 1861. M. var då gammal och orkeslös men levde ännu i 17 år och dog som stiftets senior. I sin krafts dagar visade M. stort intresse för folkundervisningen och inrättade i sitt hem en skola för folkets barn, oegennyttigt arbetade han som barnlärare, långt innan egentlig folkskola kom till" (Cederbom-Friberg).
(21) = Lidborg, Anna Helena. Född 1741 i Segerstad, Skaraborgs län (Irene Fredriksson Disbyt 08900). Död 1827 i Hångsdala (Disbyt 08900). Enligt GW död i Lunneberg, Sävared. (Barn III:7, s , Far V:27, s , Mor V:28, s ) Gift 1767-10-22 med föregående ana.
(22) = Mellin, Jonas Carlsson. Mönsterskrivare. Född 1696 i Erska (R) (00978 i Disbyt). Död 1751 i Sävare (P) (D:o). Bondson från Bjärke härad och Mellby församling. Mönsterskrivare vid Kongl. W.G. Cavallerie. Född 1696 i Mellby sn (R l.P) GW. Enligt uppgift född i Erska sn, Älfsborgs län 1696, ej verifierat. Erska C:1, Svar 59707, saknar uppgifter från åren 1694-1700! Enligt Gerd Johansson bodde han först i gården Eke i N.Kedum och senare i Ålycke, Sävared. Gift 1:o med Okänd, NN.
(23) = Barn:
Mellin, Elsa. Född 1727 i Norra Kedum, (P) (00978 i Disbyt, Thage Petrusson). 1751 i Sävared. Gift 2:o med efterföljande ana.
Barn:
Mellin, Carl Magnus (Carolus Jonae). Kyrkoherde i Sävared. Född 1732-03-15 i Eke i Tådened (W) eller i N.Kedum (C-F) (W). Död 1804-03-20. Föddes på Eke i Tådened men flyttade med sina föräldrar vid 3 års ålder till Ålycke i Sävared; Student i Uppsala 21/8 1752; disp. pro exerc. under J.Ihre 1756 "de jure belli in res sacra"; fil.kand. 1759; pro gradu under C.Aurivillius 22/12 1760 "de sacris evandri apud Virgilium"; promov. till fil. magister 16/6 1761 antog kondition först hos brukspatron Bergenstråle, derpå hos överdirektör Ehrenpreutz och slutligen hos överste-löjtnanten Carl Svedenstierna; prästvigd i Stockholm vid riksdagen 16/12 1760 till pastors-adj. i Flo; adj. i Wånga 1768; v.pastor i Sävared 1770 under Cleveri suspensionstid; vice pastor i Segerstad 1774, kyrkoherde i Sävare 29/4 1778, tilltr. 1780. past.-ex. 1780; oppon. vid prästmötet 10/9 1794, prost 1797. Död efter 4 års sjuklighet den 20 mars 1804. Mellin tog under studenttiden kondition hos brukspatron Bergenstråle, hos överdir. Ehrenpreutz och hos överstelöjtnant Carl Svedenstjerna.Han var "en from och nititsk lärare; genom hans försorg blevo alla kyrkorna reparerade, nytt torn uppbyggt i Sävared, sockenmagasiner inrättade osv." (W). Kan inte återfinnas i Tådene C:2, Svar 58018 som omfattar Tådene, Lavad, Norra Kedum och Tranum Kyrkobok1711-1753. ¶ Bouppteckningsregister Hasselrörs hd, Svar D75184: 1795:793 (I samma bouppteckning finns kronolänsman Carl Mellin från Ullervad)
Mellin, Anders Roland. Född 1735-02-23. Död 1739-12-23.
Mellin, Fredrik. Född 1737-11-15 i Ålycke,Säfvare (W). Döpt 1737-11-17. Död 1806-03-21 i Hångsdala (W). Begravd 1806-03-26 i Lunneberg, Sävared. (Se IV:13, s ).
Mellin, Sarah Catharina. Född 1740-12-12 i Sävared. Död 1741-12-28 i Sävared.
Mellin, Greta Catharina. Född 1742-05-16 i Sävared.
(24) = Ek, Margareta. Född 1701 i Lockerud, Leksberg (Warholm). Död 1774 i Lunnebergs gård, Säfvared. Dog 1725-03-22 enligt Ingrid Lexell(brev) Dog 1773 i Sävare enligt disbyt 00978 Död 1775 i Lunneberg enl GW.
(25) = Amundsson, Carl. Frälsebonde och vice länsman . Frälsebonde vid Gräfsnäs, vice länsman vid Tollestorp, Capellans boställe i Mällby församling. Erska C:1: Anno 1694 anges en Carl Amundsson som far till ett barn vars namn ej är uppgivet men som föddes den 31 Dec 1694 och möjligen döptes den 1 januari. Texten är svårläslig och ordet oägta tycks förekomma. Tyvärr saknas uppgifter från 1695-1670. Sök Mjällby församling, Tollestorp!! Uppgifter från Gun Westmar: I en släkttavla upprättad av Karl August Wennerbom i Australien omtalas att Karl Amundson "under d.v. (dåvarande?) Krigstid blev använd som v. länsman" och att sönerna kallade sig Mellin. "Bodde på Tollestorp som sedermera blef Komministerboställe i Mellby." (Barn V:25, s ) Gift med efterföljande ana.
Barn:
Mellin, Jonas Carlsson. Född 1696 i Erska (R) (00978 i Disbyt). Död 1751 i Sävare (P) (D:o). (Se V:25, s ).
Mellin, Nils Carlsson. Född 1705. Död 1764-02-26. VI:50 mm ff fm Okänd,. (Barn V:25, s ) Gift med föregående ana.
(26) = Skara högre allm. läroverks lärjungar Åren 1826-1869.
(27) = Geni.com. Niklas Pihl. Agneta Åhrberg. Genealogi.se Anbyrarforum.
(28) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Västra Edsbyn, Ovanåker socken.
(29) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Voxna Bruk, Voxna socken.
(30) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hägerberget Nr. 32, Jakob och Johannes Rote 8, Stockholm.
(31) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hedenbacken Större N:o 10, Hedvig Eleonora, Stockholm.
(32) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Björken nr. 19, Hedvig Eleonora Rote 9, Stockholm.
(33) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Björken N:o 19 N:o 2640-79 Kvarstående, Engelbrekt, Stockholm.
(34) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Rörsjöstaden Kvarteret Paula, Sankt Pauli, Malmö.
(35) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Kv. Klostret Milano N:o 5 6 Manhem Boken N:r 13 A, Sankt Petri, Malmö.
(36) = Hovby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13223/A I/4 (1861-1880), bildid: C0050775_00120.
(37) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Öfre Kapellgården Gudhems härad, Falköpings landsförsamling.
(38) = Hångsdala kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13238/A I/3 (1836-1849), bildid: C0050837_00061.
(39) = Hångsdala kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13238/A I/4 (1849-1860), bildid: C0050838_00051.
(40) = Hångsdala kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13238/A I/5 (1861-1878), bildid: 00079864_00071.
(41) = Falköpings landsförsamlings arkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13108/A I/12 (1881-1886), bildid: C0050057_00097.
(42) = Lidköpings församlingars kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: huvudserien, SE/GLA/13330/C I/4 (1793-1821), bildid: C0051504_00113.
(43) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Uddestorp, Agnetorp socken.
(44) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Fors socken.
(45) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Uddestorp, Agnetorp socken.
(46) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Frörian, Agnetorp socken.
(47) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Måsen 1/4 mtl., Korsberga socken.
(48) = Valstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13609/A I/11 (1839-1849), bildid: C0053219_00087.
(49) = Valstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13609/C/3 (1810-1850), bildid: C0053232_00031.
(50) = Södra Fågelås kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13532/A I/4 (1851-1858), bildid: C0052768_00243.
(51) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hörle, Värnamo.
(52) = Skövde landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13488/C/1 (1811-1827), bildid: C0052501_00114.
(53) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Korpen 8, Ängelholm.
(54) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Björn 10, Klara, Stockholm.
(55) = Sävare kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13528/A I/3 (1800-1804), bildid: C0052735_00011.
(56) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Gudhems Folkskola, Östra Tunhem.
(57) = Forshems kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13120/A I/7 (1835-1850), bildid: C0050180_00033.
(58) = Segerstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13456/C /2 (1794-1861), bildid: C0038692_00071.
(59) = Stavnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13499/A I/20 (1861-1865), bildid: C0038851_00588.
(60) = Segerstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13456/A I/11 (1821-1827), bildid: C0038675_00026.
(61) = Alsters kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13007/A I/17 (1810-1815), bildid: C0036422_00084.
(62) = Ölme kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13671/A I/17b (1831-1835), bildid: C0039622_00071.
(63) = Stavnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13499/C I/10 (1861-1894), bildid: 00053759_00218.
(64) = Stavnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13499/A I/26 (1891-1895), bildid: C0038857_00499.
(65) = Segerstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13456/A I/20 (1866-1870), bildid: C0038684_00247.
(66) = Stavnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13499/C I/9 (1834-1860), bildid: C0038868_00155.
(67) = Stavnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13499/A I/18a (1851-1855), bildid: C0038848_00090.
(68) = Stavnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13499/A I/16a (1840-1845), bildid: C0038844_00041.
(69) = Huggenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13225/A I/15 (1851-1855), bildid: C0037685_00070.
(70) = Huggenäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13225/A I/16 (1856-1860), bildid: C0037686_00079.
(71) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Västra Stömne, Stavnäs.
(72) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hällsbäck, Gillberga.
(73) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Stömne Bruk, Stavnäs.
(74) = Stavnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13499/C I/9 (1834-1860), bildid: C0038868_00180.
(75) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Stenstorp Prästgård, Stenstorp.
(76) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Vasa, Göteborg.
(77) = Alsters kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13007/A I/30 (1881-1885), bildid: C0036435_00263.
(78) = Nyeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13409/A I/13a (1841-1845), bildid: C0038532_00142.
(79) = Nyeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13409/A I/12a (1836-1840), bildid: C0038530_00142.
(80) = Nyeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13409/A I/12a (1836-1840), bildid: C0038530_00123.
(81) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Holmeberg, Varberg.
(82) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Prestgården 41, Sunne.
(83) = Södra Råda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13538/A I/11 (1847-1850), bildid: C0039145_00120.
(84) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Rosendal mindre N:o 8, Maria Magdalena rote 15, Stockholm.
(85) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Jernvägs Station, Ljusdal.
(86) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Kvarteret Pelikanen 9, Katarina rote 14, Stockholm.
(87) = Åsenhöga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00467/C/5 (1842-1860), bildid: C0023687_00070.
(88) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hulteby Krono, Nyed socken.
(89) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Nässjö Stationssamhälle (Runnaryd Köpingslikt område), Nässjö.
(90) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 3:e Roten 141, Göteborg Karl Johan, Göteborg.
(91) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Karl Johan, Göteborg.
(92) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Gunnarsbytorp, Frykeryd.
(93) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Gårdsjö, Sunne.
(94) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Runneryd och Nässjö Station, Nässjö.
(95) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Åmbergs Norra, Sunne.
(96) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Skål, Alster socken.
(97) = Stora Mellby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13506/C/1 (1688-1731), bildid: C0044307_00199 dödbok 1725.
(98) = Mantalslängder 1642–1820.
(99) = Bland bouppteckningar finns brev som folk skickat in till Bjärke häradsrätt som har använts som underlag till domstolsbeslut. Flera brev handlar om arv och släkten Andersson Möller boende i Malmö men med rötter i Stora Mellby pastorat Västergötland. Kort släktskapsbeskrivning: Bengt Larsson i Gruntorp och Ambjörn Larsson i Mjölseryd hade varit förmyndare till förre enspännaren Lars Andersson Möller född i juni 1681. Lars föräldrar var avlidne bonden i Torp, Erska Anders Olofsson och hans avlidna hustru Siri Larsdotter. Lars hade undertecknat sitt brev i Malmö 4/1-1734. Lars hade tre halvbröder, bergaren och bryggaren Anders Möller, konstapeln Elias Möller och handskemakarlärodrängen Jonas Möller som samtliga är myndiga och bodde i Malmö. Förre förmyndaren för halvbröderna var avlidne bonden Carl Amundsson/Andersson i Tollestorp, Stora Mellby socken. Bröderna har en syster, Anna som gift sig med Gundmund Joansson och som tillträtt boet efter föräldrarnas död och skött de små omyndiga barnen och hushållet. Lars har även en halvsyster som hette Ebba. Källa: Bjärke häradsrätt FIIa:1 (1725-1735) Bild 62 / sid 113 Bjärke häradsrätt FIIa:1 (1725-1735) Bild 63 / sid 115 Bjärke häradsrätt FIIa:1 (1725-1735) Bild 65 / sid 119 Bjärke häradsrätt FIIa:1 (1725-1735) Bild 66 / sid 121.
(100) = Erska kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13105/C/1 (1688-1757), bildid: C0043582_00102.
(101) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Katarina rote 13, Urvädersklippan större 18, Stockholms Stad.
(102) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Storkyrkoförsamlingen rote 1, Iris 2, Nikolai, Stockholm.
(103) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Annedal, Göteborgs och Bohus Län.
(104) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1930 Marielund nr. 1, Funbo.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment