Killberg

Historien om släkten Killberg/Chilberg från Hishult i Hishults socken. Släkten stammar från klockaren Karl Killberg i Hishult på 1600-talet.

Av Peter Liliequist.


(Innehåller även utredningar på delar av släkterna Ekengren, Kolmodin & Roslind)

Halländsk släkt från Hishults by i Hishults socken. En gammal klockaresläkt, där anfadern Carl Killberg var klockare i Hishult 1695. De levde i en mycket fattig och barnrik miljö, vilket ledde till att en gren utvandrade 1846 från Knäreds socken med båten "Superb" till Amerika och blev där framgångsrika bankirer, skeppsredare, mäklare m.m. i Seattle, efter strävsamma år som "farmare" i staterna Iowa och Washington. En annan gren stannade i Sverige och blev lika framgångsrika bokhandlare i Helsingborg och Ängelholm i Skåne. Av den senare grenen utvandrade även där några till Amerika. Vi har nu äntligen kontakt med våra släktingar i Amerika. Min 4-männing Chuck Killberg, chef-test pilot på Boeing i Seattle, har kontaktat oss!(49)(93) Sammanställt av släktforskare: Peter Liliequist(dottersons sonson till Jubelina Killberg). Andrew Chilberg(born Andreas Killberg) was born in 29/3 1845 in Knäred parish in Halland, Sweden. He died in 14/2 1934 in Seattle, Washington, USA. Andrew Chilberg was a banker in Seattle. I Seattle finns Chilberg Avenue och Chilberg Plaza, och i staten Washington finns Chilberg Road som går genom La Conner bl.a. Alla namngivna efter släkten. Det finns idag grenar i Amerika som kallar sig Killberg, Chilberg, Kyelberg och Kylburg.

I.1) KARL KILLBERG, klockare i Hishult 1695.(18)(27)(82)(102)

Barn:

II.a) KARL KILLBERG, f 1721, d 1805 2/7 i Hishult "84 år gl", begr 9/7. Klockare i Hishult 1749-1785. Var vid giftermålet klockare i Hishult. - G 1749 8/10 i Hishult m PERNILLA HOLMGREN, f 1723 i Hishult, Hishults sn, d 1784 1/4 i Hishult "af slag 61 år", begr 14/4, dtr t klockare Hans Holmgren.(22)(23)(27)(29)(30)(31)(38)(39)(83)(87)(97)(102)(105)(107)(108)

Barn:

III.1) ANNA STINA KILLBERG, f 1750 3/8 i Hishult, Hishults sn, d 30/10 1750 i Hishult, Hishults sn, faddrar: Capitäinen Joh. Abr. Shumacher och Inspektören Jöns Dahlbeck på Sjöbo, Pastorskan An. Mar. Kollin och Jungfru Christina Fogelberg.(23a)(39) (87)(105)

III.2) JOHAN PETER KILLBERG, f(tvilling) 1751 10/8 i Hishult, Hishults sn, d 1751 20/8 i Hishult, Hishults sn.(39)(87)(105)

III.3) HANS CHRISTIAN KILLBERG, f(tvilling) 1751 13/8 i Hishult, Hishults sn, d 1751 25/8 i Hishult, Hishults sn.(39)(74)(87)(105)

III.4) ANNA CHRISTINA KILLBERG, f 1752 27/9 i Hishult, Hishults sn, döpt 29/9, d 1753 13/12 i Hishult, Hishults sn, begr 15/12, faddrar: Comministern Herr Johan Werner och Torkel Holmgren på Brennestaden, Fru Pastorskan Anna Maria Bruhn och Kollinia, och Ladufogdens hustru Christina Holmgren uti Hishult.(39)(87)(105)

III.5) HANS CHRISTIAN KILLBERG, f 1755 8/1 i Hishult, Hishults sn, döpt 10/1, d 16/12 1833 i Klockaregården(Djeknebolet), Enslöv, av Förkylning. Faddrar: Inspectoren på Godset Herr Johan Bagger och Ladufogden Oluf Ågren, Fru Pastorskan An. Maria Bruhn och Jungfr. Christina Fogelberg. Utfl t Våxtorp 1776 8/10. Infl fr Våxtorp t Hishult 1777 9/11. Klockare i Enslöv 1779-1833. Var efter sitt första giftermål bosatt på Klockarebolet ("Stens Snickareg."). Var vid sitt andra giftermål änkling och bosatt i Klockaregården i Enslöv. - G 1:o 1782 5/5 i Enslöv m enkan BENGTA PERSDOTTER.- G 2:o 1791 19/6 i Enslöv m INGIERD JÖNSDOTTER, f 14/4 1770, "piga i Wiershult".(39)(87)(97)(105)(186)(187)(188)(189)(190)(191)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) ELNA KILLBERG, f 1776.(186)(187)(188)

IV.d) Son KILLBERG, f dödfödd 13/2 1783 i Enslöfs Klockaregården, Enslöv.(145)

Barn i 2:a giftet:

IV.c) KAROLINA P E T R O N E L L A KILLBERG, f 1792 5/2 i Klockaregården, Enslövs sn, döptes 5/2. Faddrar: Int. Hust. Jungfruen Orup i Prestegården, Testes Herr magister Benjamin Bagge och N.Man Nils Helljasson i Enslöf, Hust. Anna Persdotter i Viershult, Pig. Bengta Jonsdotter i Spånsta Noregård. Var fadder till Carl Peter Killbergs barn Christjan 1821 25/1, som pigan Carolina Killberg i Fämabygget. Var vid sitt 2:a giftermål piga i Tomared. - G 1812 29/3 i Enslöv m CHRISTIAN HOLMKVIST. De hade barnen: CAROLINA HOLMKVIST, f 1812 14/8 i Enslövs sn, Otto Wilhelm.(38)(97)(105)(139)(145)(188)(190)

IV.d) JOHANNA KILLBERG, f 12/2 1795 i Klockaregården, Enslövs sn, döptes 15/2. Faddrar: Int. Jungfru Lotta Grimberg på Ettorp, Testes Hr. Magister And. Fred. Strande i Presteg., Bengt Svensson i Viershult, Dr. Jöns Nilsson i Bergag., Hust. Bengta Larsdotter i Boarp, Pig. Sisselia Jonsdotter i Folstaden. - G 1825 23/5 i Enslöv m PETER BLOMKVIST.(105)(145)(188)(189)

III.6) SOPHIA CAROLINA KILLBERG, f 1757 12/1 i Hishult, Hishults sn, döpt 14/1, d 30/6 1832 i Klockaregården(Djeknebolet), Enslöv, av Frossfeber. Faddrar: Ladufogden Oluf Ågren i Hishult och Torkel Hansson på Brennestaden, Fru Inspect. Bagger på Oshult och hust. Gunnil Svensdotter i Holmarna. Utfl fr Hishult t Enlöv 1780 13/9. Infl fr Enslöv t Hishult 1781 22/10. Utfl fr Hishult t Enslöv 1783 14/3. Var vid giftermålet jungfru i Enslöv. - G 1792 28/5 i Enslöv m pastorsadjunkt (domkyrkoadjunkt) LARS LINDEROTH från Göteborg.(23)(39)(87)(97)(105)(190)(191)

III.7) ERIK A N D R E A S KILLBERG, f 1759 5/2 i Hishult, Hishults sn, döpt 9/2, d 28/3 1819 (Kolla detta!). Faddrar: Herr Hendrich Barthold Gelingius från Laholm, Ladufogden Oluf Ågren, Enkia Fru Pastorskan Ibba Cath. Gelingia i Prästg., Hust. Ingier Persdotter på Brännestaden. Utfl fr Hishult t Markaryds sn 1785 8/9. Infl fr Markaryds sn t Hishult 1786 18/4. Var fadder 1788 20/9 till Anna Sophia Rosenqvist, Andreas Killberg på Oshult (Nils Rosenqvist och hustr. Sissela Ågren infl 1782 till Oshult fr Ossiö med attest av 24/7). Utfl 1819 28/3 fr Hafshults t Ingelsby och Baron Lejonsköld. - G 1789 9/8 på Oshult i Hishult m ANNIKA MATTISDOTTER, f 1761, d 1813 4/5 "Dödde af Bröstvärk, var 56 år gl" i Sjöboholm, Hishults sn, begr. 9/5. "Vigdes betjenten Anders Killberg med jungfrun Annicka Mattissdotter på Oshult. Hon infl t Oshult fr Hasslöfs sn 1787 29/7.(38)(39)(78)(97)(105)

Barn:

IV.a) KARL PETER KILLBERG, f 1789 5/10 i Hishult, Hishults sn, döpt 11/10, d 1883 19/12 i Hishult, Hishults sn. Faddrar: M. Torkel Hansson i Brännarestaden, m. Hans Ågren i Hishult, m. Nils Rosenqvist på Oshult, hustr. Ingefhre Killberg i Hishult, Anna Christina Killberg i Hishult. Utfl som dräng fr Sjönhult t Warpsinge i Skåne 1809 4/1 och infl t Hishult fr Flackarp vid Lund 1809 28/10. Bosatt i Hishult 2, Hishults sn. Nämndeman i Hishult. - G "Som förstärkningskarlen" gifte han sig i Hishult 1811 13/10 m pigan JOHANNA PERSDOTTER (HOLMGREN) i Hishult, f 1789 25/11 i Hishult, Hishults sn, d 1840 19/12 i Hishult, Hishults sn, "af slag, war 51 år gl", begr 23/12, dotter av Per Bengtsson (Holmgren) (f 16/5 1759 i Holmarna, Hishult, d 29/12 1825 i Hishult, Hishult) och Bengta Jönsdotter(f 30/8 1761 i Boalt, Örkelljunga, d 7/2 1834 i Hishult, Hishult).(21)(28)(38)(39)(62)(65)(68)(73)(97)(105)

Barn:

V.1) CHRISTIAN KILLBERG, f 1812 3/8 i Hishult, Hishults sn, döpt 9/8, d 1813 31/8 i Hishult(Tuvet), Hishults sn, begr 5/9. Faddrar: m. Bengt Pehrsson i Fashult, m. Olof Pettersson i Hishult, hustr. Tjersti Olofsdotter i Tommared, pig. Stina Andersdotter i Sjönhult.(38)(105)

V.2) ANNA CHRISTINA KARLSDOTTER KILLBERG, f 1814 3/7 i Hishult, Hishults sn, döpt 10/7, d 1866 16/12 i Norra Össjö, Hishults sn. Faddrar: Klockaren Hans Petter Killberg, m. Christer Johansson i Hishult, hustr. Sissa Larsdotter i Tuvet, pig. Annicka Pehrs- dotter i Hishult. Bosatt i Norra Össjö 4, Hishults sn. En Anna Christina Killberg inflyttade 1838 27/10 från Hjärnarp till Hishult, utflyttade(Anna Killberg) 1839 29/9 från Hishult till Östra Karup(Är det hon?). - G 1836 6/11 i Hishult m landtbonden Åbo BENGT JOHANSSON i Ågård i Hishult, f 1806 14/3 i Hishults sn, d 1881 19/10 i Norra Össjö, Hishults sn, son av dragonen Johan Nilsson Holm(f 20/1 1769 i N. Össjö, Hishult) och Pernilla Bengtsdotter. Bosatt i Norra Össjö 4, Hishults sn. De hade barnen: Johannes Bengtsson, f 31/8 1837 i Ågård, Hishult, Andreas Bengtsson, f 21/5 1840 i Anna Johanna Bengtsdotter, f 26/1 1842 i Ågård, Hishult, Andreas Bengtsson, f 20/11 1844 i Ågård, Hishult, Katarina Bengtsdotter, f 2/5 1848 i Bjernared, Hishult, Bengta Bengtsdotter, f 16/4 1851 i Bjernared, Hishult, Stina Bengtsdotter, f 4/4 1855 i Bjernared, Hishult, d 27/6 1920, Pernilla Bengtsdotter, f 10/8 1859 i Bjernared, Hishult.(38)(39)(40)(69)(105)

V.3) STINA KARLSDOTTER KILLBERG, f 1817 5/1 i Hishult, Hishults sn, döpt 12/1. Faddrar: M. Bengt Pehrsson i Tored, Lars Svensson i Hishult, hustr. Stina Killberg i Flammabygget, pig. Annicka Pehrsdotter i Hishult. 1836-1837 var hon piga på säteriet Oxhult. Var vid giftermålet piga i Hishult. Bosatt i Hishult, Hishults sn. Utflyttade 1843 till Tryde. - G 1837 17/9 i Hishult m drängen JAKOB SVENSSON, f 25/10 1807 i Josnahult, Knäreds sn(1:a lysning 1837 11/6), son av Sven Persson(f 20/1 1781 i Bållalt, Knäred, d 8/7 1838 i Josnahult, Knäred) och Inger Svensdotter(f 5/7 1777 i Elmhult, Knäred, d 16/2 1843 i Josnahult, Knäred). Bosatt som hemmansägare i Hishult, Hishults sn. Utflyttade 1843 till Tryde. De hade barnen: Johanna Jacobsdotter, f 17/6 1838 i Hishult, Hishult, Sven Jacobsson, f 14/9 1840 i Hishult, Hishult.(38)(39)(41)(72)(97)(105).

V.4) PETRONELLA KILLBERG, f 1820(1826 enligt källa 105) i Hishult, Hishults sn, d 1828 17/9 i Mosen? "Dödde af slag 8 år gl", begr 20/9.(38)(105)

V.5) CHRISTIAN KILLBERG, f 1821 25/1 i Hishult, Hishults sn, döpt 28/1, d 1822 27/4 i Hishult, Hishults sn. Faddrar: m. Pehr Pålsson i Flämabygget, Hans Nilsson i Holmarna, hustr. Sissela Svensdotter i Eket, pig. Carolina Killberg i Fäma.(38)(39)(105)

V.6) CATHARINA KARLSDOTTER KILLBERG, f 1823 14/12 i Hishult, Hishults sn, döpt 21/12. Faddrar: m. Pehr Jönsson i Tornsved, m. Sven Torkelsson i Boalt, hustr. Talena Olofsdotter i Hishult, pig. Lisa Larsddotter ibid. Utflyttade 1840 till prästgården. Utflyttade 1844 2/10 till Tryde.(38)(39)(105)

IV.b) CHRISTINA (STINA) MARIA ANDREASDOTTER KILLBERG, f 1791 6/8 i Hishult, Hishults sn, döpt 14/8, d 1843 20/7 i Flammabygget, Renneslövs sn. Faddrar: herr majster Libert Skytte på Sjöboholm, M. Lars Ågren i Pärshult, Fru Burenskjöld på Oshult, hustr. Ingeborg Nilsdotter i Hishult. Utfl fr Sjöbo t Flammabygget i Renneslövs sn 1815 10/7. Bosatt i Flammabygget 1, Renneslövs sn. - Pigan Stina Killberg i Sjöboholm gifte sig med drängen PER PÅLSSON i Flammabygget, Renneslöv sn 1815 2/6(1:a lysning 1815 21/5) i Hishults sn. (Omgift 1845 30/12 i Hishult m PERNILLA JOHANSDOTTER, f 1812 8/8 i Våxtorp(HFL)). De hade barnen: Nils Peter Persson, f 7/6 1816 i Renneslöv, Carl Persson, f 26/9 1818 i Renneslöv, Anna Persdotter, f 29/10 1820 i Renneslöv, Nils Persson, f 6/11 1824 i Renneslöv, Paul Persson, f 21/5 1827 i Rennerslöv.(39)(97)(105)(106)(242)(243)

IV.c) HANS PETER ANDREASSON KILLBERG. Utflyttade 1834 29/10 från Hishult till Våxtorp.(105)

III.8) JOHAN PETER KILLBERG, f 1761 29/3 i Hishult, Hishults sn, döpt 2/4, d 1832 13/3 i Hishult, Hishults sn, "hwar 71 åhr 10 mån, 13 dag. gaml. Dödde af ålderdoms svaghet", begr 22/3. Faddrar: Adiuncten Anders Hjerner och Torkel Hansson på Brännestaden, hust. Gunnil Svensdotter i Holmarna, Jungfru Ingebor Ågren i Hishult. Klockare i Hishult till 1812. Som viceklockare var han fadder till barnet Christian Lindberg 1782 20/5 samt Anna Christina Killberg. - G 1784 14/11 i Skånes Fagerhult m INGEFRE GAMMALSDOTTER, f 1758 4/12 i Mörkhult, Vittsjö sn, dtr t Gammal Månsson och Elsa Kristensdotter. Tiden 1828-30 bodde de på Lycket med fosterdottern Johanna Gustava.(14)(16)(25)(27)(38)(39)(72)(76)(84)(87)(102)(105)

Barn:

IV.a) PERNILLA KILLBERG, f 1785 19/8 i Hishult, Hishults sn, döpt 24/8, d 1785 2/9 I Hishult, Hishults sn. Faddrar: Adjungter herr Johannes Svensson Lagerkvist i Hishult, Andreas Killberg i Hishult, fru Pastorskan Anna Elisabet Wetterberg i Hishult, hustr. Ingeborg Nilsdotter i Hishult.(25)(39)(105)

IV.b) ELSA KILLBERG, f 1786 8/9 i Hishult, Hishults sn, döpt 17/9, d 1790 5/4 i Hishult, Hishults sn, "af bröstsjuka 3 1/2 år gl", begr 10/4. Faddrar: M. Christer Johansson i Bjärabygget, M. Peder Ågren i Hishult, hustr. Kjerstin Gammalsdotter i Röjaholm och Widsjö sn, Anna Christina Killberg i Hishult.(26)(39)(105)

IV.c) HANS PETER KILLBERG, f 1788 24/12(född julaafton kl 10.00 om aftonen) i Hishult, Hishults sn, döpt 1789 1/1, d 1845 21/5 i Hishult, Hishults sn, "af Wattusot, 56 år 5 månader och 3 dagar gl.", begr 27/5. Faddrar: Laduf. Bengt Killberg på Åtorp i Erslöfs sn, Jacob Killberg på Stjernarps pappersbruk, hustr. Ingeborg Nilsdotter i Hishult, Anna Christina Killberg i Prostegården, jungfru. Agneta på Oshult, Cicela Ågren på Oshult. Klockare i Hishult, vald 1812 6/9 till att efterträda fadern Johan Petter Killberg. Var vid giftermålet dräng i Hishults Klockaregård. Inflyttade 1810 11/1 från Tommared, Knäreds sn med hustru Thalena Olufsdotter och sonen Carl Gustaf. - G 1806 24/7 i Knäred m pigan TALENA OLOFSDOTTER i Tomared, Knäreds sn, f 1788 12/2 i Knäreds sn, d 1873 23/3 i Hishult, Hishults sn, dotter av Ola Jönsson(f 1720, d 23/4 1798 i Tommared, Knäre d) och Kerstin Svensdotter(f 24/9 1742 i Tommared, Knäred). Utfl fr Hishult t Knäreds sn 1806 1/8. Med hustrun Thalena och sonen Carl Gustaf infl de fr Tommared i Knäred t Hishult 1809 11/6. På Klockaregården hade de drängen Hans Christian Killberg(f 1816 31/5) 1838-39. 1828-30 ägde Hans Petter Killberg 1/4 Räfwaljung (samtidigt ägdes 1/4 Räfwaljung av Bengt Killberg.(1)(2)(12)(14)(15)(17)(19)(20)(27)(38)(39)(61)(64)(67)(71)(75)(85)(97)(100)(102)(105)

Barn:

V.1) KARL GUSTAV KILLBERG, f 4/1 1807 i Tommared, Knäreds sn, döpt 7/1 där. Faddrar: Dr. Bengt Hansson? i Tommared?, pi. Catharina Hansdotter i Tommared, dr. Nils Nilsson ibid., Hustr. Kjerstin Olofsdotter ibid., Hustr. Ingefre Gammalsdotter fr. Hishult Klockaregård, H. Elsa Killberg ibid. Han fanns i Södra Rörum från 1831 till 1834(stod där 1823-30, 1830-40). Kom till Södra Rörum från Göteryd i Småland (som fram till 1872 var samma pastorat som Traryd). C. Kielberg fanns i Mjeryds östergård i Traryds sn, där han 1828 fick oäkta sonen Johan Peter. Var vid sitt giftermål 1837 klockare i Östra Karup. Kantor i Djeknebol, Östra Karups sn. Bosatt 1880 som Änkling, Klockare och Organist i Klockaregården, Östra Karup. - G 1:o m ANNA GÖRANSDOTTER, från Göteryd, Traryd. - G 2:o 1837 14/6 i Östra Karup m. ULRIKA D O R O T E A HOLMGREN, f 1813 26/10, vid giftermålet "demoiselle från Himmelslöf".(38)(39)(97)(101)(102)(105)(142)(158)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) JOHAN(JONAS) PETER KILLBERG, f(oökta) 24/11 1828 i Mjeryds Östergård i Traryds sn, son u.ä. t pigan ANNA GÖRANSDOTTER, fadern okänd enligt kyrkoböckerna, d 11/12 1919 i Ängelholm. Ägnade sig först åt kantor- och lärarebanan. Avlade organist- och kyrkosångareexamen 1849 hos den då mycket kände och upp- burne musikdirektören N. Möller i Lund. 1852 avlade Jonas Petter folkskollärare examen i Lund. I 36 år, mellan 1851 och 1887, innehade han kantors- och organistbefattningen i Ottarp. 1866 blev han ledamot av socknens kyrko- och skolråd, samt dess vice ordförande 1867. 1867 valdes han också till kommunal- stämmans ordförande. Från 1861 innehade han godmanssysslan för tillsyn över förmyndarskap. Sparbanksidén hade alltid i honom en varm anhängare och han var en av initiativtagarna till Tågarps sparbank 1871, samt kvarstod i dess ledning till 1876. 1876 flyttade Jonas Petter med sin familj till Ängelholm där han, tillsammans med sin son Carl övertog bokhandeln (jämte filialen i Åby) efter Axel Lindstedt. De registrerade då firmanamnet J.P. Killberg & Son. I Ängelholm engagerade han sig i många olika sammanhang: Ledamot av stadsfullmäktige 1881-1908(ledamot i 27 år, avgick vid 80 års ålder); Leda- mot av drätselkammaren 1882-1900(1883-89 vice ordf., 1890-1900 ordförande); Landstingsman 1890-93; Ledamot i Kyrko- och skolrådet 1895-1906; Kyrkovärd 1899-1906; Ledamot i byggnadsnämnden 1884-?; Ordförande i Ängelholms vin- och spritbolag 1895-1905; Verkställande direktör I Ängelholms vin- och spritbolag 1895-1910 (avgick vid 82 års ålder); Ledamot i Ängelholms sparbank 1887-1913 (vice ordf. 1906-13(avgick vid 85 års ålder); Ledamot av Skånska städernas brandstodsförening 1878-1915(ledamot i 37 år, avgick vid 87 års ålder); Ordförande i Skånska städernas brandstodsförenings lokalkommité 1899-1904; Ledamot i Ängelholms brunns- och badinrättning; Ledamot i Ängelholms-Klippans järnväg; Ordförande i Hamnbyggnadsbolaget. 1897 utnämndes Johan Petter Killberg till riddare av Vasaordern. Bosatt 1880 som Bokhandlare i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 som Bokhandlare i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 som Bokhandlare i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1910 som f.d. Bokhandlare i Svanen 23 d, Ängelholm. - G m EMMA G U S T A F V A BERGER, f 22/5 1828 i Stora Borstorp, Hjärnarps sn, d 1911 i Ängelholm, dotter av kommisionslantmätaren J. Berger och Helena Pålsson. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1910 i Svanen 23 d, Ängelholm.(56)(57)(59)(102)(163)(164)(165)(166)(167)(168)(169)(170)

Barn:

VII.1) ANNA CHARLOTTA KILLBERG, f 6/9 1854 i Ottarp Klockaregård, Ottarp, d 10/2 1870 i Ottarp Klockargård, Ottarp. Död som barn.(102)(167)(168)(169)

VII.2) C A R L JOHAN KILLBERG, f 17/10 1856 i Ottarp Klockaregård, Ottarp, d 1901 6/1(44 år gammal) i Malmö. Övertog med fadern Johan Petter 1876 bokhandeln i Ängelholm (jämte filialen i Åby) efter Axel Lindstedt. De registrerade då firmanamnet J.P. Killberg & Son. 1883 lämnade Carl kompanjonskapet i Ängelholm och övertog en bokhandelsrörelse i Helsingborg. 1890 övertogs bokhandelsrörelsen av brodern Otto. Carl Johan var vid de första två barnens födelse bosatt i John Eriksson 4 i Helsingborg, och vid de två efterföljande bosatt i Thor 21, 22 i Helsingborg. Bosatt 1880 som Bokhandelselev i Putten N:o 5, Klara rote 2, Stockholm. Bosatt 1890 som Bokhandlare i Thor 21-22, Helsingborg. Bosatt 1900 som Direktör i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö. - G m ANNA MARIA ANDERSSON, f 7/8 1865 i Ängelholm, d 23/2 1935 i Helsingborg, dtr t Otto Theodor Andersson och Karin Sofia Kull. Bosatt 1890 i Thor 21-22, Helsingborg. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö.(56)(57)(58)(93)(94)(98)(102)(122)(123)(167)(168)(169)(171)(172)(173)

Barn:

VIII.a) BERTHA MARIA KILLBERG, f 1887 10/7 i Hälsingborgs stadsförsamling, d därstädes 15/6 1888.(56)(58)(94)(98)

VIII.b) NELS (NILS) ALBIN KILLBERG, f 7/11 1888 i Hälsingborgs stadsförsamling, d 1922 20/6 i Chicago, Cook County, Illinois, USA, begravd 23/6 1922 Oakwoods. Medicine doktor(Physician) i Chicago, USA. Bosatt(Street address: 441 E. 74th St.) 1920 i Chicago 5, Cook County, Illinois. Bosatt 1890 i Thor 21-22, Helsingborg. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö. - G 3/12 1921 m ANNA NELSON, f 1893 i Chicago, Illinois, dtr av Charles Nelson och Anna Nelson från Sverige. Bosatt 1930 hos föräldrarna med dottern Nedine i Chicago(Districts 251-500), Cook County, Illinois.(56)(58)(94)(98)(110)(118)(124)(125)(172)(173)

Dotter:

IX.a) ANITA N E D I N E KILLBERG, f 4/9 1922 i Chicago, Cook County, Illinois, USA. - G 10/8 1947 i Chicago m KENNETH KOLMODIN, f 30/8 1921, d 3/7 1999(social security number: 322-14-7895), präst. Bostad: 49441 Muskegon, Michigan, USA.(94)(95)(96)(118)

VIII.c) CARL GUSTAV KILLBERG, f 6/9 1890 i Helsingborgs stadsförsamling, d april 1957 i San Fernando, Kalifornien. Var immigrationsinspektör på Immigration Department i USA. Bosatt 1890 i Thor 21-22, Helsingborg. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö. - G ca 1930 i El Paso, Texas, USA m ELLA A L L E N A SHELTON, f 27/4 1908 i Greenville, Texas, USA, d 22/4 1996 i Redmond, Washington, USA.(56)(58)(93)(94)(97)(172)(173)

Son:

IX.1) CHARLES GORDON "C H U C K" KILLBERG, f 19/3 1947 i Ventura, Kalifornien, USA. Bostad: 23807 SE 47th Pl, Issaquah, Washington, USA. Deputy sheriff i Los Angeles county, California, USA(1968-1971). Tjänstgjort i United States Airforce som pilot(Fighter Pilot, lt Col;1971-1991). Test pilot på The Boeing Company i Seattle, Washington, USA(1991- ). - G 16/9 1989 i Santa Barbara, Kalifornien, USA m JUDITH ANN BYLUND, f 26/9 1956 i Colorado Springs, Colorado, USA.(93)(94)

Son:

X.a) D A N I E L GORDON KILLBERG, f 24/7 1994 i Kirkland, Washington, USA. Bostad: 23807 SE 47th Pl, Issaquah, Washington, USA.(93)

VIII.d) HENRY OTTO (OTTO HENRIK) KILLBERG, f 18/9 1891 i Helsingborgs stadsförsamling, d 25/1 1966 i Essondale, British Columbia, Canada. Farmare i Deroche, British Colombia, Canada. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö. - G 21/8 1927 i British Columbia, Canada m MARY FOSS RASMUSSEN, f 1906 i Norge, dtr till Stephen Foss Rasmussen och Bergljat Arusen.(56)(58)(94)(98)(122)(123)(173)

VIII.e) ELSA MARIA KILLBERG, f 17/12 1896 i Kattarp. Telegrafexpeditör i Stockholm. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö.(33)(56)(58)(94)(173)

VIII.f) ERNST EMIL KILLBERG, f 29/1 1898 i Kattarp. Kom 21/11 1918 till New York från Göteborg 19 år gammal med båten Inland. Tjänsteman i Brooklyn, New York, USA. Bosatt 1900 i Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö. - G m N.N.(56)(58)(94)(121)(173)

Barn:

IX.1) JOAN KILLBERG, f 16/6 1939.(93)(96)

IX.2) EUGENE KILLBERG, f 16/6 1939.(93)(96)

IX.3) MARCIA KILLBERG, f 4/10 1940. - G m N.N. DABBENE.(93)(96)

VII.3) EMMA JOHANNA M A R I A KILLBERG, f 3/2 1860 i Ottarp Klockaregård, Ottarp, d. Ogift. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 i Qvarteret Falken, Ängelholm.(56)(57)(102)(163)(164)(167)(168)(169)

VII.4) O T T O VALDEMAR KILLBERG, f 28/8 1862 i Ottarp Klockaregård, Ottarp, d på pingstdagen 1939(76 år gammal) i Helsingborg. 1876 började han hos sin far i J.P. Killberg & Son i Ängelholm, där han 1885-89 var delägare och bokhandlare. 1890 över tog han broderns bokhandelsrörelse i Helsingborg, och har sedan dess varit chef där. Sedan 1918 styrelseledamot i Sparbanken i Helsingborg. Bosatt i Ängelholm. Ogift. Inga barn. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 som Bokhandlare i Högvakten 5, Helsingborgs stadsförsamling. Bosatt 1910 som Bokhandlare i Carl XV, Hälsingborgs stadsförsamling.(44)(45)(56)(57)(102)(163)(167)(168)(169)(174)(175)

VII.5) H I L D A AUGUSTA KILLBERG, f 1/7 1865 i Ottarp Klockargård, Ottarp, d. 196?. Bosatt 1890 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 i N:o 16, Mariefred. Bosatt 1910 i N:r 29, Trelleborg. G m NILS H J A L M A R EDVARD HANZON, f 1854 i Börringe, postmästare i Trälleborg. Barnlösa. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 som Postmästare i N:o 16, Mariefred. Bosatt 1910 som Postmästare i N:r 29, Trelleborg.(44)(56)(57)(102)(163)(164)(168)(169)(176)(177)

VII.6) A X E L GUSTAF KILLBERG, f 31/5 1869 i Ottarp Klockargård, Ottarp, d 28/9 1939 i Lärkan N:o 7. Ängelholm. Bokhandlare i Ängelholm. 1903 blev Axel delägare i Ängelholmsrörelsen, vilken han ensam övertog 1906. G 28/1 1828 m RUTH INGEBORG EK, f 3/4 1893 i Helsingborg, dotter av timmerman Nils Persson Ek och Botilla Westergren. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1910 som Bokhandlare i Falken 47, Ängelholm.(44)(46)(56)(163)(164)(165)(168)(169)(178)(179)(180)(181)

Barn:

VIII.a) S V E N AXEL KILLBERG, f 30/5 1928 i Sankt Petri, Malmö, d 20/11 1964 i Ängelholm. Övertog sin faders bokhandel i Ängelholm 1939. Omkom 1964 i en flygolycka. Bosatt på Åvalla? - G m M I L D R E D ADELINE N.N., f 4/11 1926 i Förslöv, Kristianstads län, d 22/9 1989 i Grevie, Båstad, Kristianstads län(Personnummer: 19261104-3742). Kyrkobokförd(1981) i Grevie, Båstads kn, Kristianstads län. Mantalsskriven(1981) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Segelstorps Strand 2262, 269 00 Båstad.(47)(48)(56)(59)(102)(104)(179)

Barn:

IX.1) PETER KILLBERG, f 1955. Bokhandlare och VD för Killbergs Bokhandel sedan 1977.(56)(59)(102)(144)

IX.2) RICHARD KILLBERG. Chef för bokhandelsbutikerna.(56)(59)(102)(144)

IX.3) ANDERS KILLBERG. Chef för kontorsvaruhusen.(56)(59)(102)(144)

VII.7) ANNA C H A R L O T T A KILLBERG, f 13/9 1872 i Ottarp Klockargård, Ottarp, d 1940(67 år gammal). Bosatt i Ängelholm. Ogift. Bosatt 1880 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1890 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1900 i Qvarteret Falken, Ängelholm. Bosatt 1910 i Svanen 23 d, Ängelholm.(44)(56)(102)(163)(164)(165)(166)(169)

Barn i 1:a giftet:

VI.b) ULRIKA TALENA A D E L A I D E (A D E L E) VILHELMINA KILLBERG, f 19/3 1838 i Östra Karups sn. Levde 1910 som ogift. Bosatt 1880 som Hushållerska i Vejby, Barkåkra. Bosatt 1890 som Husmamsell i Wälleröd l. Eriksdahl N:o 1 & 11, Röddinge. Bosatt 1900 som Husförestånderska i Välleröd eller Ericsdahl, Röddinge. Bosatt 1910 som f.d. Hushållerska i Östra Roten 74, Halmstad.(56)(105)(150)(151)(152)(153)

VI.c) H I L D A AUGUSTA KILLBERG, f 24/7 1839 i Östra Karups sn. Utflyttade 1864 till Halmstad. Bosatt 1880 som Änka och Handskmakare i Norra Roten N:o 42, Halmstad. Bosatt 1890 som Änka i Norra roten N: 42, Halmstad. Bosatt 1900 som Änka i Norra roten N:o 42, Halmstad. Bosatt som änka 1905 i Göteborg. - G m SVEN PETER EKENGREN. Handskmakare. De hade döttrarna: Rosalie Kristina Ekengren, f 1864 i Halmstad, Fanny Charlotta Ekengren, f 1867 i Halmstad.(1)(50)(56)(105)(130)(160)(161)(162)

VI.d) A M A N D A CHARLOTTA KILLBERG, f 26/9 1841 i Östra Karups sn. Död före 1905. Bosatt 1880 i Hjulsjö By, Hjulsjö. - G 15/2 1866 i Östra Karup m NILS PETER BENGTSSON, f 1837 i Hishult. Folkskollärare. Bosatt 1880 i Hjulsjö By, Hjulsjö. De hade barnen: Ellen Amanda Natalia, f 1866 i Kungs-Barkarö, Alma Ulrika Adelaide, f 1870 i Kungs-Barkarö, Johan Gustaf Hjalmar, f 1873 i Kungs-Barkarö, Karl David, f 1875 i Östra Karup, Karl Gustaf August, f 1877 i Hjulsjö, Fanny Alice, f 1879 i Hjulsjö, Herman Sigurd, f 1884 i Hjulsjö.(56)(105)(149)

VI.e) KLARA JOSEFINA KILLBERG, f 26/4 1844 i Östra Karups sn. Bosatt 1880 som Ogift i Klockaregården, Östra Karup. Bosatt 1890 i På Socknen, Båstad. Bosatt 1900 i Gamla Fattighuset, Östra Karup. Bosatt som änka 1905 i Östra Karup. - G 31/10 1884 i Östra Karup m JOHANNES ANDERSSON, f 1826 i Barkåkra. Snickare. Bosatt 1890 som Snickare i På Socknen, Båstad. Bosatt 1900 som Snickare i Gamla Fattighuset, Östra Karup. Hon hade sonen: Wiggo, f(oäkta) 1877 i Köpenhamn.(56)(105)(157)(158)(159)

Barn:

VII.1) WIGGO KILLBERG, f 1877 i Köpenhamn. Skomakare. Bosatt 1910 som Skomakare i Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp. - G m HELENA PETERSON, f 1880 i Tingsås. Bosatt 1910 i Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp.(185)

Barn:

VIII.a) DAGMAR LINNÉA KILLBERG, f 1904 i Halmstad. Bosatt 1910 i Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp.(185)

VIII.b) MAJKEN VANJA LEOLA KILLBERG, f 1908 i Snöstorp. Bosatt 1910 i Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp.(185)

VIII.c) VIGGO DAGOBERT KILLBERG, f 1910 i Snöstorp. Bosatt 1910 i Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp.(185)

VI.f) SVEN GUSTAF KILLBERG, f 24/11 1846 i Östra Karups sn, d före 1900 i Illinois, USA. Utflyttade 1873 till Ystad. Kom 23/7 1877 med båten City of Richmond till New York från Liverpool, England(Kallade sig då Gustaf Kahlberg). Bosatt i Illinois, USA. - G m MARGARET (MARGRETE) N.N., f oktober 1849 i Tyskland. Föräldrarna från Tyskland. Kom 1873 till Amerika. Bosatt som änka 1900 i Chicago Ward 15, Cook, Illinois. Levde 5/4 1929 i Köpenhamn. Hade flera barn.(56)(105)(112)(125)(142)

Barn:

VII.1) EDWIN KYELBERG (KILLBERG/KYLBERG), f februari 1879 i Illinois. Bosatt 1900 med modern i Chicago Ward 15, Cook, Illinois.(56)(112)

VII.2) THEODORE (THEO) J. GUSTAF (KILLBERG/KYLBERG) KYELBERG, f 18/8 1881 i Illinois, d 24/7 1953 i Denver, Adams, Colorado. Bosatt 1900 med modern i Chicago Ward 15, Cook, Illinois. Bosatt 1910 i Precinct 7, Denver, Colorado. Bosatt 1920 i Denver, Colorado. Bosatt 1930 i Denver, Denver, Colorado. - G 5/12 1903 i Chicago, Cook, Illinois m TILLIE PEIL, f 1881 i Illinois. Föräldrarna från Tyskland.(56)(110)(111)(112)(125)(142)(143)

Barn:

VIII.a) SYLVIA V. (KYELBERG) KYLBURG, f 1905 i Illinois. Bosatt med föräldrarna 1910 i Precict 7, Denver, Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado. Hon och hennes man var bosatta 1930 hos hennes föräldrar i Denver, Denver, Colorado. - G m JOHN E. LANE, f 1894 i Illinois.(110)(111)(125)

VIII.b) CHESTER (KYELBERG) KYLBURG, f 9/11 1905(1906 enligt källa (110)) i Chicago, Cook, Illinois, d i november 1957 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1910 i Precinct 7, Denver, Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado.(110)(111)(115)(142)

Barn:

IX.1) N.N. (KYELBERG) KYLBURG(dotter). - G m N.N. KLIEWER.(110)(142)

VIII.c) LEONARD (KYELBERG) KYLBURG, f 23/12 1907 i Colorado, d 29/9 1988 i Oakland, Alameda, California. Bosatt med föräldrarna 1910 i Precinct 7, Denver, Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado.(110)(111)(115)

VIII.d) LUCILLE (KYELBERG) KYLBURG, f 1910 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado.(110)

VIII.e) WALTER A. (KYELBERG) KYLBURG, f 1912 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado. Bosatt med föräldrarns 1930 i Denver, Denver, Colorado.(110)(125)

VIII.f) THEODOSIS (KYELBERG) KYLBURG(dotter), f 1917 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado.(110)

VIII.g) ELEANOR M. (KYELBERG) KYLBURG, f 1919 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1920 i Denver, Colorado. Bosatt med föräldrarna 1930 i Denver, Denver, Colorado.(110)(125)

VIII.h) GRACE M. (KYELBERG) KYLBURG, f 1920 i Colorado. Bosatt med föräldrarna 1930 i Denver, Denver, Colorado.(125)

VII.3) EDETH (EDITH) KYELBERG (KILLBERG/KYLBERG), f maj 1887 i Illinois. Bosatt 1900 med modern i Chicago Ward 15, Cook, Illinois.(56)(112)

VII.4) ERNEST KYELBERG (KILLBERG/KYLBERG), f november 1890 i Illinois. Bosatt 1900 med modern i Chicago Ward 15, Cook, Illinois.(56)(112)

VI.g) U L R I K A (U L L A) CHRISTINA INGA KILLBERG, f 1849 23/2 i Östra Karups sn. Bosatt 1890 i Östra roten N:o 69B, Halmstad. Bosatt 1900 som Änka i Östra roten N:o 69B, Halmstad. Bosatt 1910 som Änka och f.d. Kontorist i Östra Roten 74, Halmstad. - G m MAGNUS WILHELM THYBERG, 1842 i Halmstad. Telegrafvaktmästare. Bosatt 1890 som Telegrafvaktmästare i Östra roten N:o 69B, Halmstad. De hade barnen: Reinhold Magnus Thyberg, f 1888 i Halmstad, kontorist, Signe Lotten Ulrika Thyberg, f 1890 Halmstad.(56)(105)(154)(155)(156)

Barn utan känd fader:

VII.1) AGNES GÖTILDA KILLBERG, f 1871 25/2.(105)

VI.h) CHARLOTTA EUPHROSYNE KILLBERG, f 14/5 1851 i Östra Karup.(241)

VI.i) ROSALIE (BEATA) CHRISTINA CARLGUSTAFSDOTTER KILLBERG, f(tvilling) 1856 27/3(döpt4/4) i Östra Karups sn. Tvilling.(105)

VI.j) MARIA C H A R L O T T A (L O T T E N) KILLBERG, f(tvilling) 1856 27/3(döpt 4/4) i Östra Karups sn. Tvilling. Död före 1905. Bosatt 1880 som Ogift Lärarinna i Norra Heljaröd, Fagerhult. - G m N.N. Evald.(56)(105)(182)

V.2) OLOF (O L A U S) KILLBERG, f 1808 13/12 i Tommared, Knäreds sn, döpt 1809 6/1 där. Var dräng i Hishult 1828-30. Utflyttade 24/10 1831 som Vagnmakarlärling-Smed till Örtofta sn. Bosatt 1849 i Röemölla. Smed i Göteborg. - G m ELISABETH PERSDOTTER.(38)(77)(98)(105)

Barn:

VI.a) IDA AUGUSTA KILLBERG, f 1849 27/1 i Helsingborgs stadsförsamling.(98)

V.3) ELSA KILLBERG, f 1811 8/4 i Hishult, Hishults sn, döpt 9/4, d 1812 24/4 i Hishult, Hishults sn, begr 29/4. Faddrar: dr. Carl Petter Killberg i Hishult, Jonas Frans Bröms ibid., hustr. Elsa Killberg i Kåphult, pig. Stina Petersdotter i Hishult.(38)(105)

V.4) JOHAN MAGNUS KILLBERG, f 1813 22/2 i Hishult, Hishults sn, döpt 24/2, d 1832 i Våxtorp. Faddrar: Qvartersmästaren Levå på Oshult, Qvartersmästaren C. E. Botén i Hishult, Prostinnan Botén ibid., pig. Cisela Nilsdotter i Hishult.(38)(105)

V.5) ELSA KILLBERG, f 1815 20/4 i Hishult, Hishults sn, döpt 22/4, d 1890 1/1 i Björnhult, Hishults sn. Faddrar: herr Anders Friberg, J. Friberg i Hishult, hustr. Ingefred Killberg i Lycket, pig. Stina Killberg på Sjöbo. Bosatt 1880 som Änka och Undantagshjon i Björnhult, Hishults sn. - G 1834 7/9 i Hishult m enklingen LARS SVENSSON i Björnhult, f 1792 6/4 i Knäreds sn, d 1849 5/9 i Hishult "67 år, 6 mån, 1 dag gl"., begr 8/9. Åbo i Björnhult.(1:a lysning för Enklingen Lars Svensson i Björnhult och pigan Elsa i Hishult var 1834 10/8). Lars Svensson var gift 1:o med Stina Mattisdotter, f 1788 3/10, d 1833 19/12 i Björnhult, Hishults sn. Bosatt i Björnhult, Hishults sn. De hade dottern: Hilda Augusta Larsdotter, f 16/1 1856 i Hishult.(38)(39)(43)(63)(66)(70)(97)(105)(183)(184)

V.6) HANS CHRISTIAN KILLBERG, f 1816 21/5 i Hishult, Hishults sn. Utflyttade från Klockaregården till Knäred 1836 24/10.(105)

V.7) A N N A CHRISTINA KILLBERG, f 1817 7/12 i Hishult, Hishults sn, döpt 14/12. Faddrar: m. Bengt Månsson i Kåxhult, m. Anders Christiansson i Gjöstorpshult, hustr. Johanna Pehrsdotter och pig. Sissela Nilsdotter i Hishult. Infl fr Hjernarp sn t Hishult 1838 27/10. Utfl fr Hishult t Östra Karup 1839 29/9. Lysning 1839 11/8. Var vid giftermålet piga i Hishult. Bosatt 1880 i Hus N:o 34-35, Göteborg stadens 7:e rote, Göteborg. Bosatt 1890 i 14 Roten 83, Gustavi Domkyrkoförsamling, Göteborg. - G 1839 28/9 i Hishult m husaren PER LINDGREN, f 1814 i Hjärnarp, från Hjernarps sn. Bosatt 1839 i Östra Karup. Bosatt 1880 som Värdshusidkare i Hus N:o 34-35, Göteborg stadens 7:e rote, Göteborg. Bosatt 1890 som Värdshusidkare i 14 Roten 83, Gustavi Domkyrkoförsamling, Göteborg. De hade barnen: Johan Edvard Lindgren, f 3/7 1840 i Östra Karup, Thilda Augusta Lindgren, f 7/8 1844 i Östra Karup, Sofia Lindgren, f 15/5 1847 i Östra Karup, Ida Henrika Lindgren, f 22/12 1860 i Månstorp, Laholm Sfs.(38)(97)(105)(228)(229)

V.8) PETRONELLA (P E R N I L L A) KILLBERG, f(tvilling) 1820 10/5 i Hishult, Hishults sn, döpt 11/5, d 1820 17/5 i Hishult, Hishults sn, "var 7 dagar gl". Faddrar: se systern nedan.(38)(105)

V.9) CHRISTIAN KILLBERG, f(tvilling) 1820 10/5 i Hishult, Hishults sn, döpt 11/5, d 1820 25/5 i Hishult, Hishults sn, "var 15 dagar gl". Faddrar: Herr Johannes Friberg i Hishult, m. Johannes Simonsson i Ågård, hustrurna Sisela Nilsdotter i Hisdhult och Luisa Johansdotter i Kuskehuset, pigorna Elna Pehrsdotter och Bengta Hansdotter i Hishult.(38)(105)

V.10) PETRUS KILLBERG, f 1822 29/6 i Hishult, Hishults sn, döpt 7/7. Faddrar: Sven Svensson Kinbla i Kåphult, dr. Sven Jeppsson i Hishult, hustr. Anna Sophia Nilsdotter i Oshult, pig. Catrina Christensdotter i Skräddabygget. Utflyttade 1836 16/8 fr Hishult till Kungsbacka. Utfl fr Hishult t Esarp i Malmöhus län 1839 26/10. Mjölnare i Ausås. - G m GUSTAVA CAROLINA DAHLIN, f 1822, dotter av Karl Frederick Dahlin(f 1797 i Stockholm) och Johanna Brita Pamp(f 1796 i N. Skottarp).(38)(39)(105)(227)

Barn:

VI.a) PETER GUSTAF KILLBERG, f 1849.(227)

VI.b) GUSTAF KILLBERG, f 1850.(227)

V.11) FRANS KILLBERG, f 1825 13/5 i Hishult, Hishults sn, döpt 23/3, d 1825 10/5 i Hishult, Hishults sn, "var 13 wekor gammal", begr 13/8. Faddrar: M. Carl Killberg i Hishult, dr. Anders Johansson i Trelshult, hustr. Ingjär Olofsdotter i Trälshult, jungfru Efva Lundstedt på Sjöboholm.(38)(39)(105)

V.11) JOHAN F R E D R I K KILLBERG, f 1828 24/10 i Hishult, Hishults sn. Smed i Kungsbacka. Utflyttade från Hishult 1844 21/10 till Helsingör. - G m EVA ELIASDOTTER, f 26/12 1829.(38)(39)(105)(240)

Barn:

VI.a) HENRIETTA EMILIA THERESIA KILLBERG, f 5/3 1857 i Kungsbacka.(240)

VI.b) AMANDA CHARLOTTA EUGENIA KILLBERG, f 26/2 1859 i Kungsbacka.(240)

VI.c) JOHAN FRITS EDVIN KILLBERG, f 23/1 1862 i Kungsbacka.(240)

V.12) JUBELINA KILLBERG, f 1830 23/11 i Hishult, Hishults sn, döpt 28/11. Faddrar: Olaus Killberg i Hishult, Dr. Johannes Lång i Pehrshult, Johannes Magnus Killberg, ibidem hustru Benedekta Sjöberg i Hishult, pig. Anna Christina Killberg i Hishult. Utflyttade från Hishult 1846 26/10 till Karup(Östra?), utflyttade från Hishult 1849 17/6 till Västra Karup. Bosatt 1865 i Helsingborg. - G m NILS MÅRTENSSON LJUNGGREN från Hjernarp, f 1822 3/8 i Solberget, Hjärnarps sn. Bosatt 1865 i Helsingborg. Jag är hennes dottersons sonson Peter Liliequist.(38)(39)(86)(99)(105)

IV.d) CHRISTER KILLBERG, f 1791 4/3 i Hishult, Hishults sn, döpt 5/3, d 1791 7/3 i Hishult, Hishults sn, "af otjen barnsjuka 3 dagar gl", begr 9/3. Faddrar: M. Hans Ågren i Hishult, snickare och målare Gesellen Pehr Svensson Sjönhult i Hishult, hustr. Anna Svensdotter i Hishult, Anna Christina Killberg i Hishult.(39)(105)

IV.e) ELSA KILLBERG, f 1792 17/12 i Hishult, Hishults sn, döpt 26/12. Faddrar: snickare och målare Gesellen herr Pehr Sjönhult i Hishult, M. Tufve Andersson i Plöjjaholmen W.S., hustr. Nilla Sörensdoter i Dalalycke W.S., Anna Christina Killberg i Hishult, Tjenst. fl. Elsa i Hishult. Var vid första giftermålet "jungfru i Hishult". Var vid andra giftermålet "enka i Kåphult 1". - G 1) 1810 17/6 i Hishult m drängen SVEN SVENSSON KINBLA(KINDBLAD) i Kåphult, Knäreds sn. Elsa flyttade till Kåphult i Knäreds sn 1810 9/8 med son och man. - G 2) 1844 21/6 i Knäred m undantagsmannen och enkemannen JÖNS LARSSON i Lagared 5. Från Henne släkten KINDBLADE i USA.(37)(38)(39)(42)(97)(105)

IV.f) KARL CHRISTIAN KILLBERG, f 1796 24/5 i Hishult, Hishults sn(kl 9.00 fm), döpt 27/5. Faddrar: M. Mästaren snickaren Gren i Laholm, målaren mäst. Pehr Sjönhult i Engelholm, hustr. Agneta Mattisdoter i Sjönhult, hustr. Ingeborg Nilsdoter i Hishult.(39)(105)

IV.g) KARL GUSTAV KILLBERG, f 1799 21/3 i Hishult, Hishults sn, döpt 21/3, d 1799 7/4 i Hishult, Hishults sn, begr 12/4, "Döde af slag, var 17 dygn gl". Faddrar: adjunkten And. Sundberg, m. Nils Rosenqvist på Oshult, Frun B. Lovisa Bothen, hustr. Maria Cath. Vemberg i Hishult.(38)(105)

III.9) ANNA CHRISTINA KILLBERG, f 1763 31/1 i Hishult, Hishults sn, döpt 3/2, d 1805 24/7 i Hishult "42 år gl", piga. Faddrar: Oluf Ågren och Sven Persson i Hishult, Hust. Ingier Persdotter på Brännestaden, Jungfru Ingebor Ågren i Hishult. Utfl fr Hishult t Ekholm i Örkeljunga sn 1785 21/3(enligt källa 105 20/10). Infl fr Örkeljunga sn t Hishult med attest 1785 20/10. Utfl fr Hishult t Enslövs sn 1787 30/7. Infl fr Enslöv sn t Hishult 1788 5/10. Utfl fr Hishult sn till Tölö pastorat 1803 12/10.(38)(39)(87)(105)

III.10) BENGT KILLBERG, f 1764 4/12 i Hishult, Hishults sn, döpt 5/12. Faddrar: Herr Magister Joh. Fridlezius, Arend. Sven Persson på Oxhult, Fru Pastorskan Brigita Fridlezia, hust. Ingier Persdotter på Brännestaden. Utfl fr Hishult t Enslöv 1784 8/4. År 1788 fanns han på Åtorp i Erslöfs sn. 1802 dräng i Knäreds sn. Under 1828-30 äges av honom 1/4 Räfwaljung(samtidigt ägt av Hans Peter Killberg). 1801 kom Genantborgaren Bengt Killberg från Hishult till Tomared i Knäred. Vad är en genantborgare? Jo, det var en borgare, som bodde på landsbygden, men för att idka handel eller sjöfart i en stad måste han betala en avgift(genant = avgift). Var vid giftermålet "genantborgare och egen frälsebonde". - G 1802 25/7 i Knäred m pigan KIRSTI (KERSTIN) OLOFSDOTTER, från Tommared i Knäreds sn, f 31/8 1781 i Tommared, Knäreds sn, dtr av Ola Jönsson(f 1720, d 23/4 1798 i Tommared, Knäred) i Tommared o h h Kerstin Svensdotter(f 24/9 1742 i Tommared, Knäred).(37)(38)(39)(75)(87)(97)(105)

Barn:

V.1) CHAROLINA PETRONELLA BENGTSDOTTER KILLBERG, f 16/5 1804 i Tommared, Knäreds sn, döptes 27/5. Faddrar: M. Andreas Killberg i Oshult Hishults Socken, M. Bengt Månsson i Knäred, Dr. Hans Petter Killberg i Hishult, Hust. Ingefhre Gammalsdotter fr. Ibidem, P. Thalena Olofsdotter fr. Tommared, P. Johanna Rosenqvist fr. Oshult i Hishults Socken. - G 2) 1823 19/5 i Knäred m drängen PER JÖNSSON i Lagared. Från deras dotter kommer släkten YOUNG i Amerika.(38)(87)(97)(105)(139)(148)

V.2) OLA BENGTSSON KILLBERG, f 12/2 1808 i Tommared, Knäreds sn, döptes 12/2. Faddrar: M. Hans P. Killberg i Tommared, M. Nils Svensson i Dyreberg, Dr. Carl Killberg i Oshult Hishults Sock., Hustr. Elena Olofsdotter i Knäred, P. Stina Killberg i Oshult Hishults Sock., P. Elsa Persdotter i Knäred.(38)(148)

V.3) ISACK KILLBERG, f 21/12 1810 i Tommared, Knäreds sn, döptes 24/12. Faddrar: M. Nils Nilsson i Tommared, M. Erland Jansson i Ibidem, Hustrun Kirstin Jacobsdotter i Ibm., P. Margareta Jönsdotter i Knäred, P. Anna Svensdotter i Kåphult.(38)(148)

V.4) CHARLES JOHN (KARL JOHAN) CHILBERG, f 1813 21/4 i Tommared, Knäreds sn, döptes 25/4, d 1905 15/1 i Seattle(enligt källa 105 i Pleasant Ridge), Washington, USA. Faddrar: Klockar. Joh. Wadensten i Knäred, Dr. Johannes Svensson i Tommared, Dr. John Johansson Ibidem, Hustru Petronella Killberg i Halmstad, Jungfru Johanna Killberg i Enslöf, Pigan Stina Killberg i Sjöboholm i Hishults Sock. Han fick passport för sig själv och sin familj 1846 8/7 i Halmstad. Enligt socknens utfl. register lämnade de Göteborg 1846 19/8 med båten Superb och kom till Philadelphia 1846 6/10. Familjen fortsatte till Iowa, där de bosatte sig i Bergholm(Munterville) i Wapello Co., skaffade sig flera hundra acres land, och där de fick ytterligare ett barn 1849. Under 1860-talet flyttade de till Oregon. Slutligen år 1871 bosatte de sig i La Conner vid floden Skagits delta, i Skagit Valley i nuvarande staten Washington. Där var han en av de första svenska pionjärerna och var framgångsrik bonde. 1882 flyttade han till Seattle. 1853 besökte han sitt hemland och på tillbakaresan till Amerika tog han med sig en grupp emigranter från Halland till Bergholm i Iowa(Bland andra sin broder Hans Christian Killberg med familj). Han kallade sig i Amerika Chilberg. Var vid giftermålet åbo i Tomared. Kom till USA 1846. Bosatt 1850 i Wapello County, Wapello, Iowa. Bosatt 1870 i Iowa. Bosatt 1900 i La Conner, Skagit County, Washington. - G 1834(1833 enligt källa (112)) 19/5 i Knäred m hemmadottern JOHANNA(H A N N A) JOHANSDOTTER(JOHNSON i USA) i Lagared 2, f 1812 4/12 i Knäreds sn, d 3/7 1902 i Seattle, dtr t Johan Jönsson och Elna Nilsdotter. Kom 1846 till USA. Födde 10 barn, varav 7 levde år 1900. Hennes bror Jöns Johansson(f 15/4 1817 i Lagered, Knäred) hade dottern Elisabeth Jönsdotter(f 19/2 1864 i Lagered, Knäred, d 13/5 1914 i Lagered, Knäred), som hade sonen Johan Cervin Svensson(f 5/3 1898 i Lagered, Knäred, d 4/7 1981 i Long Beach, California, USA:Kallade sig i USA John C. Johnson). Han var en av de överlevande svenskarna(123 reste med båten och 34 överlevde) 16/4 1912 från Titanic.(6)(37)(38)(52)(55)(80)(81)(87)(97)(102)(105)(112)(116)(120)(126)(148)

Barn:

VI.a) J A M E S PETER CHILBERG (JÖNS PETER KILLBERG), f 18/10 1838(f 1839 enligt källa (113)) i Tommared No 1, Knäreds sn döptes 25/10, d 21/12 1905 i Seattle. Faddrar: Pehr Jönsson i Tommared, Nils Påhlsson Ibidem, Hust. Elna Nilsdotter i Lagered, Ingjerd Jönsdotter Ibidem. Kallade sig i Amerika James Peter Chilberg. Flyttade till Seattle 1875 och öppnade en livsmedelsaffär tillsammans med sina bröder Andrew och Nelson. Bosatt 1880 i New Tacoma, Pierce County, Washington(occupation: grocer.). Bosatt i Ballard. - G 1:o m MARSHA J. N.N., f 1843 i Illinois. Pappan från Skottland och mamman från Illinois. - G 2:o(före 1887) m SALLIE N.N., f 1859 i Iowa.(7)(37)(53)(80)(87)(102)(113)(126)(140)(141)

Barn:

VII.1) LOUIS M. CHILBERG, f 1868 i Oregon.(141)

VI.b) NELSON (NELS) CHILBERG (NILS KILLBERG), f 1840 23/9 i Tommared No 1, Knäreds sn(f 1841 enligt källa (111)och (113)), döptes 27/9, d 14/12 1928 i Seattle, King County, Washington. Faddrar: Hans Christian Killberg i Tommared, Jöns Johansson i Lagered, Hust. Carolina Killberg i Tommared, Stina Olofsdotter Ibidem. Kom till USA 1847. Kallade sig i Amerika Nelson Chilberg. Flyttade till Seattle 1875 och startade tillsammans med sina bröder, Andrew och James Peter en livs-medelsaffär. Efter branden 1889 i Seattle hade förstört affären, började han med en mäklarrörelse och var delvis delaktig i utvecklingen av mark i Västra Seattle och i Ballard. G 1/4 1866 i Jefferson, Iowa m MATHILDA CHARLOTTA SHANSTROM, f 1847 i Sverige(f november 1846 enligt källa (112)och (113)(116)), d 15/7 1927 i Pt. Madison, Kitsap County, Washington. Kom till USA 1852. Hade 3 barn, varav 2 levde 1910. Föräldrarna uppges vid hennes död heta John Peter(Schanstrom) och Anna Erickson. Bosatta 1880 i Seattle, King County, Washington(Nelson occupation: grocer.). Bosatta 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatta 1910 i Seattle Ward 7, King County, Washington. Bosatta 1920 i King County, Seattle, Washington.(7)(13)(37)(53)(80)(87)(96)(102)(110)(111)(112)(113)(116)(117)(126)(140)

Barn(+1 brorsdotter):

VII.1) JOHN EDWARD CHILBERG, f 1867 19/1 i Wapello County, Iowa, d 1954 12/10 i Orange. Var involverad i banker, gruvdrift och transporter. Bankir, redaktör på "Territorial Union of Washington", inblandad i persontrafik(bussar?) i Seattle 1889-99, drev en poströrelse mellan Juneau och Dutch Harbor i Alaska vintern 1900, och blev senare intressent i gruvdrift och banker m.m. Blev Cenralamerikansk Agent för ång- och segelfartyg, som gick mellan Seattle och Centralamerika 1892-97. Verkställande direktör i "Alaska-Yukon-Pacific Exposition" 1909-10. Blev verkställande direktör i "Seattle Chamber of Commerce" och direktör i "U.S. Chamber of Commerce". Frimurare(Kassör), Elk. Bosatt: New Washington Hotel, Seattle, Washington. Bosatt 1870 i Iowa. Bosatt 1880 i Seattle, King County, Washington. Bosatt 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 6, King County, Washington. G 1889 m ANNA MARY RINEHART, f september 1871 i Oregon(California enligt källa (112)). Pappa(army major W.V. Rinehart) och mamma(Amanda S, Rinehart) från Indiana.(7)(13)(34)(37)(91)(92)(96)(102)(111)(112)(113)(116)(120)

Barn:

VIII.a) HUGH RINEHEART CHILBERG, f 1896 7/9 i Washington, USA(f 1897 enligt källa (111)), d 1958 12/12 i Los Angeles, California, USA. Bosatt 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 6, King County, Washington. - G m ANNE SYLVESTER.(96)(111)(112)(116)(118)

Barn:

IX.1) MARGRET ANN CHILBERG, f 13/4 1918 i Chicago, Illinois.(118)

IX.2) (Son) CHILBERG, f 8/5 1919 i Seattle, King County, Washington, d 9/5 1919 i Seattle, King County, Washington.(116)

VIII.b) CARL EDWARD CHILBERG, f april 1899(f 1900 enligt källa (111)) i Washington, d 24/5 1919 i Seattle, King County, Washington. Bosatt 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 6, King County, Washington. - G m NN. DEVLIN.(96)(111)(112)(116)

Barn:

IX.1) JOHN EDWARD CHILBERG II, f 24/9 1929 i California, d 3/2 1987 i Los Angeles, California(social security number: 565-38-9554). I TV-serien "Brockelman" står John Edward Chilberg II som "Art Director". MCA-Universal filmbolag på 1970-talet. Är även art director i filmerna "Star Trek" på Paramount så sent som 1984 åtminstone. Full filmografi finns i källa 109.(1)(88)(90)(96)(109)(115)

VII.2) ALICE R. CHILBERG, f 1869 i Iowa. Bosatt med föräldrarna 1870 i Iowa.(120)

VII.3) MABEL CHILBERG, f 16/4 1882 i Washington(f 1881 enligt källa (111), april 1882 enligt källa (112)), d januari 1973 i Washington. Bosatt 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 7, Kings County, Washington. Bosatt med föräldrarna 1920 i Kings County, Seattle, Washington.(110)(111)(112)(115)

VII.4) G. CHILBERG. Konstnär(oljemålningar)från Everett, Washington, och bror till John Edward Chilberg.(128)

VII.5) (brorsdotter) MARY E. CHILBERG, f 1870 i Iowa. Fadern svensk och modern från Iowa. Bosatt 1880 hos Nelson Chilberg i Seattle, King County, Washington. - G m VICTOR HANSEN. Deras barn JAS. A. HANSEN dog(2 månader 10 dagar gammal) 31/12 1913 i Seattle, King County, Washington.(113)(116)(138)

VI.c) ISAAC CHILBERG (ISAAC KILLBERG), f 1842 17/12 i Tommared No. 1, Knäreds sn(f 1843 enligt källa (111)), döptes 17/12, d 23/12 1911 i Pleasant Ridge, Skagit County, Washington. Faddrar: Joh. Jönsson i Lagered, Sven Svensson i Kåphult, Joh. Pehrsson i Tommared, Hust. Anna Lena Johansdotter i Patsered, Anna Stina Svensdotter i Kåphult, Johanna Andersdotter i Björsvedsa. Kom 1846 till USA. Bosatt 1900 i La Conner, Skagit County, Washington. Bosatt 1910 i La Conner, Skagit County, Washington. Var 1900 och 1910 änkling. - G 1:o 1866 m M. E. OCKERMAN, levde bara några år till. Hade 2 barn. - G 2:o 8/3 1883 i Chilicothe, Wapello County, Iowa m CHRISTINA (TINA) NELSON, f 1855 i Sverige, d 1888 i La Conner, Skagit County, Washington. Hade 1 barn. Föräldrarna var S.T. Nelson och Mary Gable.(37)(87)(102)(111)(112)(116)(117)(126)(129)(140)

Barn i 1:a giftet:

VII.1) HANNAH F. CHILBERG. - G m N.N. DUNLAP.(129)

VII.2) MARY CHILBERG. - G m N.N. CALLOW.(129)

Barn i 2:a giftet:

VII.3) N.N. CHILBERG. Blev 18 månader.(129)

VI.d) ANDREW CHILBERG (ANDREAS KILLBERG), f 29/3 1845(1846 enligt källa (113)) Tommared No. 1. i Knäreds sn, döptes 4/4, d 1934 14/2 i Seattle, King County, Washington. Faddrar: Peter Jönsson i Tommared, Påhl Nilsson Ibidem., Hustrun Johanna Bengtsdotter i Pehrstorp, Pernilla Johansdotter i Tommared. Bankir och framstående affärsman. Kallade sig Andrew Chilberg i Amerika. Flyttade till Seattle 1875 och drev tillsammans med sina bröder, James, Peter och Nelson en livsmedelsaffär. Han sålde sin del av affären och gick in i bankvärlden. Så småningom blev han verkställande direktör i "The Scandinavian American Bank of Seattle", så väl som i "The Puget Sound Savings And Loan Co.", samt i "The Chilberg Steamship Agency". 1879 blev han utnämnd till Svensk-Norsk vice-konsul. Kom 1846 till USA. Bosatt 1880 i Seattle, King County, Washington(occupation: grocer.). Bosatt 1900 i Seattle City. King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 5, King County, Washington. Bosatt 1920 i King County, Seattle, Washington. - G 5/11 1874 i Wapello County, Iowa m MARY NELSON, f 1855(september 1853 enligt källa (112)och 1854 enligt (113), 1852 enligt (116)) i Bishop Hill, Illinois, d 28/9 1939 i Seattle, King County, Washington. Föräldrarna var Andrew Nelson och Sophia Johnson från Sverige(enligt källa (140) hette de John Nelson och Hannah Swenson).(7)(8)(37)(54)(80)(87)(102)(103)(110)(111)(112)(113)(116)(117)(126)(137)(140)

Barn:

VII.1) EUGENE CHILBERG, f 1875(1876 enligt källa (113)och (116)) 29/10 i Seattle, King County, Washington, d 10/4 1949 i Seattle, King County, Washington. Eugene Chilberg första identifiering med nordvästra Alaska var som kassör för Pioneer Mining Company. Han innehar fortfarande denna position, men har också utmärkt sig på industriområdet i detta land som gruvaktör i samband med att framgångsrikt arbeta med Hot Air Mining Company på Glacier Creek, och som en av aktörerna på Bella Kirks anspråk på Dry Creek. Hösten 1904 och under organisationen av Miners and Merchants Bank of Nome, gav honom hög ställning i gemenskapen och hans noggranna affärsmetoder gjorde att han blev vald till ordförande i denna institution. Mr. Chilberg föddes i Seattle, Washington, 29 oktober 1875. Han är son till A. Chilberg, högt respekterad och allmänt ärad ordförande för Scandinavian-American Bank of Seattle. Eugene utbildades i offentliga skolor och i gymnasiet i Seattle. Han gick också på State Agricultural College och School of Science i Pullman, Washington. 1893-94 var han student på State University i Seattle, och lämnade universitetet för att acceptera en position i Scandinavian-American Bank, en befattning han behöll tills han blev kassör för Pioneer Mining Company i Nome, Alaska. 1904 bidrog han till organiseringen av Miners and Merchants Bank of Nome, och aktieägarna i denna institution bestod nästan helt av affärsmän och gruvarbetare i nordvästra Alaska. Mr. Chilberg är en uppskattningsbar ung man, försiktig i affärer, hedervärd i alla relationer i livet och vars moraliska karaktär skapar män av hög position och gott inflytande. Framtiden erbjuder honom ännu högre förtroendeuppdrag, ansvar och andvändbarhet. Bosatt 1880 i Seattle, King County, Washington. Bosatt 1900 i Seattle City, King County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle City, King County, Washinton. - G m CAROLYN N.N., f 1872.(103)(111)(112)(113)(116)(127)

Barn:

VIII.a) ANDREW E. CHILBERG, 1909 i Washington. Bosatt 1910 med föräldrarna i Seattle City, King County, Washington.(111)

VI.e) BENJAMIN (BENEDICT) A. CHILBERG, f 1848 22/2 i Ottumwa, Iowa, d 28/6 1928 i Seattle, King County, Washington. Hade en saloon i Pierce, Tacoma. Bosatt 1880 i Walla Walla City, Walla Walla County, Washington(occupation: grocer. Där bodde även sonhustrun Lizzie Woodard(f 1862 i Washington)vars föräldrar är från Kentucky och "grocer" Randolph McLean(f 1852 i Maine) från New Brunswick.). Bosatt 1910 i Seattle Ward 10, King County, Washington. - G 27/8 1879 i King County, Washington m ANGELINA (L I N A/ELINA)) Woodward, f 1858(1859 enligt källa (113)) i Washington. Pappa och mamma från Kentucky. Lina bosatt 1910 hos dottern Lilian C. Victor i Seattle Ward 7, King County, Washington.(103)(111)(113)(114)(116)(126)(140)(141)

Barn:

VII.1) LILIAN (LILLIE) M. CHILBERG, f 1880 i Washington. Bosatt 1880 i Walla Walla City, Walla Walla County, Washington. Bosatt 1910 i Seattle Ward 7, King County, Washington(de hade då barnen Frank J. Victor, f 1903 i Washington, och Donald C. Victor, f 1909 i Washington). - G m FRANK J. VICTOR, f 1861 i Iowa.(111)(113)(141)

VII.2) LULA V. CHILBERG, f 1881 i Washington. Bosatt 1910 hos systern Lilian C. Victor i Seattle Ward 7, King County, Washington.(111)(141)

VI.f) JOSEPH (J O E) CHILBERG, f 1849(februari 1850 enligt källa (112)och (113)) i Wapello Co. i Iowa. Bosatt 1850 i Wapello County, Wapello, Iowa(dwelling house/family number 1397). Bosatt 1880 i Olympia, Thurston County, Washington(occupation: grocer.). Bosatt 1900 i Olympia City, Thurston County, Washington. Bosatt 1910 i Olympia Ward 5, Thurston County, Washington. Bosatt 1920 i Long Beach, Los Angeles, California. - G 1878 m AMELIA (M I L L I E) N.N., f december 1853(1854 enligt källa (113)) i Michigan. Pappan från Michigan och mamman från New York. Hade 2 barn, varav 1 levde 1900.(37)(87)(110)(111)(112)(113)(114)(126)(140)(244)

Barn:

VII.1) VERNE CHILBERG(dotter), f 1879 i Washington. Bosatt 1880 i Olympia, Thurston County, Washington.(113)

VII.2) NEVA CHILBERG(dotter), f october 1891 i Washington. Bosatt 1900 i Olympia City, Thurston County, Washington.(112)

VI.g) CHARLES F. CHILBERG, f 1853 i Iowa, d 1884 31 år gammal. Bosatt 1870 hos föräldrarna i (120)(140)

VI.h) JOHN HENRY CHILBERG, f 1858(maj 1857 enligt källa (112)och (116)) i Iowa, d 20/12 1925 i Seatle, King County, Washington. Bosatt i La Conner, Washington. - G 1878 m MARGARET(M A G G I E) JANE JENKINS, f 1860(augusti 1859 enligt källa (112)) i Pennsylvania, d 1/4 1932 i Burlington, Skagit County, Washington. Hennes föräldrar kom från Wales(John P. Jenkins och Margaret Evans). Hade 2 barn 1900. Bosatta 1900 i La Conner, Skagit County, Washington. Bosatta 1910 i La Conner, Skagit County, Washington. Bosatta 1920 i Skagit County, Washington.(87)(96)(110)(111)(112)(116)(126)(129)(140)

Barn:

VII.1) ALICE C. CHILBERG, f 1879, d 12/11 1955 i Burlington, Skagit County, Washington. - G m EDWIN (E D) F. MORROW, f 1875 22/9 i Boon, Wexford County, Michigan, d 5/5 1951 i Burlington, Skagit County, Washington. Pappan(John Morrow) från Canada och mamman(Amelia Heller) från New Jersey. De hade sonen John Donald Morrow, f 1902, d 10/11 1949 i Mount Vernon, Skagit County, Washington, och dottern Helen L. Morrow(f 1909 i Washington). De var bosatta 1900 i La Conner Town, Skagit County, Washington. De var bosatta 1910 i Everett Ward 6, Snohomish County, Washington. De var bosatta 1920 i Skagit County Washington.(110)(111)(112)(116)(119)(129)

VII.2) CHARLES CHILBERG. Dog som spädbarn.(129)

VII.3) LAWRENCE(LAURENCE) J. CHILBERG, f 1893 27/6 i La Conner, Washington, USA(f 1894 enligt källa (110)). Corpral, Co. B., 161st Inf. and Mobile Hospital 39. Entered active service at Seattle, Washington 1917 30/7, enlisted in National Guard 1916 9/7, transferred to Mobile Hospital 39 1918 25/8. Served at St. Mihiel. 13 months overseas. Mustered out at Camp Lewis, Washington 1919 3/3. Bosatt 1900 i La Conner, Skagit County, Washington. Bosatt 1910 i La Conner, Skagit County, Washington. Bosatt 1920 i King County, Seattle, Washington. - G m GRACE E. SCHOFIELD, f 1898 i Washington. Pappan från England och mamman från Massachusetts.(96)(110)(111)(112)(116)(129)

Barn:

VIII.a) JOHN CHILBERG, f 1921 i Washington, d 30/5 1928 i Seattle, King County, Washington.(116)

VI.h) GUSTAF CHILBERG. Bosatt i Nome.(87)(126)

VI.i) N.N. CHILBERG. Fanns 10 barn, varav 7 levde 1905.

VI.j) N.N. CHILBERG. Fanns 10 barn, varav 7 levde 1905.

V.5) HANS CHRISTIAN (KILLBERG) CHILBERG, f 31/5 1816 i Tommared, Knäreds sn, döptes 7/6. Faddrar: Sandwik Elisabeth i Prestagården, Dr. Sven Ifvarsson i Tommared, Hustru Elsa Killberg i Kåphult, P. Anna Jansdotter i Hishult. Utflyttade från Knäreds Prom 1853 till N. Amerika med hela familjen. - G m JOHANNA BENGTSDOTTER, f 13/12 1817 i Breared.(38)(148)

Barn:

VI.a) ISAAC (KILLBERG) CHILBERG, f 19/9 1844.(38)(148)

VI.b) INGER BRITTA (KILLBERG) CHILBERG, f 24/1 1846.(38)(148)

VI.c) CAROLINA (KILLBERG) CHILBERG, f 18/10 1847.(38)(148)

VI.d) JACOBINA (KILLBERG) CHILBERG, f 5/2 1850.(38)(148)

VI.e) AGNETA (KILLBERG) CHILBERG, f 6/2 1852.(38)(148)

III.11) JAKOB KILLBERG, f 1766 31/12 i Hishult, Hishults sn, döpt 1767 2/1, faddrar: Herr Johan Kraak från Lundh, Ladufogden Oluf Ågren i Hishult, Mademoisell Ibba Elisbedt Fridlezia i Hishult, hust. Ingier Persdotter på Brännestaden. Utfl fr Hishult t Jernarps sn 1785 17/12. År 1788 fanns han på Stjernarps pappersbruk.(39)(87)(105)

III.12) BIRGITTA KILLBERG, f 1769 7/5 i Hishult, Hishults sn, döpt 7/5, d 1769 3/8 där "af bröstsjuka". Faddrar: Bengt Hansson i Holmarna, Hans Ågren i Hishult, hust. Christina Ågren Ibm., hust. Kierstin Åkesdotter i Linghult.(24) (39)(87)(105)

II.b) ANDERS ANDERSSON KILLBERG, d 1765 i Gryts sn. Handlanden från Borås. Skogvaktare i Hishult. Handlanden i Össjö. - G 1745 i Össjö(lystes 1:a gången 21/7 1745) m SOPHIA HANSDOTTER HEIDEMAN, f 1723 i Vemmerlöv(Modern: Else Gretha Heideman), d 30/5 1768 i Ängelholm, begr. 3/6, 45 år gl., mycket fattig.(39)(105)(146)(147)

Barn:

III.1) HANS DIDRIK KILLBERG, f 17/2 1746 i Össjö, döpt 19/2. Faddrar: Dess Svärmoder Else Gretha Heideman från Hiernarp har intygat, Testes Mönstringsmannen Withof? här wid Össjö, drängen Jönsson i ?, Klockarens Hans Pommers Hustru Stina, Håkan Svensson? wid Össjö, Ola Hanssons H. Kierstin där sammastädes.(105)(147)(198)

III.2) CHRISTINA KILLBERG, f 14/9 1747 i Össjö By, Össjö. Faddrar: Intygas Klåckarens Pommers Hustru, Testes Jöns Borgström från Ebbarp, drängen Nils Månsson i Hiernarp Byn?, pigan Elna Månsdotter där sammastädes.(105)(147)

III.3) JOHANNES KILLBERG, f 23/1 1750 i Össjö, döptes 30/1, d 1800 i Hjo. Faddrar: Intygas Mönstringsmannens Hustru Lucia Hiorton, Testes Klockaren Hans Pommers, Nils Månsson, Jöns Persson på N. 3 och Jöns Persson på N. 15 i Össjö By, pigan Sissela Månsdotter och Gunnil Svensdotter. Krukmakare efter lära i Ängelholm, men tillhörande krukmakarämbetet i Ystad, flyttar till Vänersborg och sedan vidare till Hjo som kakelugnsmakare. - G m MARIA ALMGREN, f 25/4 1752 i Hjo, d 1800? i Hjo, dotter av borgaren i Hjo Jöns Almgren(f 6/8 1707, 30/1 1758 i Stockholm) och Britta Israelsdotter(f 17/2 1716 i Hjo, d 27/10 1766 i Hjo).(105)(142)(147)(198)(200)

Barn:

IV.a) ANDERS (ANDREAS) KILLBERG, f 17/2 1777(9/9 1797?) i Vänersborg, d 29/1 1809 i Hjo. Båtsman?. Kakelugnsmakare i Hjo. - G 1:o? m INGRI BENGTSDOTTER, f 1768. - G 2:o m ELISABET CHRISTINA BOLIN, f 11/12 1781 i Hjo, d 13/5 1840 i Hjo, dotter av sämskmakaren Jonas Emanuel Bolin(f 10/4 1754 i Kyrkefalla) och Brita Johanna Wikström(f 15/10 1747 i Hjo).(142)(197)(198)(200)(202)(224)

Barn i 1:a giftet:

V.1) BENGT JACOB KILLBERG, f 16/3 1801 i Malmö. Kammakare. - G m LOVISA LUNDBERG, f 5/5 1791 i Ängelholm, dotter av Handskmakare Mäster Lars Lundberg och Brigita Holm(f 1768).(195)(196)(201)

Barn:

VI.a) KARL AUGUST WILHELM KILLBERG, f 2/7 1831 i Landskrona. Handlande. Bosatt 1880 som Handlande i Qvarteret Dufvan, Ängelholm. Bosatt 1890 som Handlande i Sönnarslöf Hemmans N:r 2, Västra Sönnarslöv. Bosatt 1900 som Änkling och f.d. Handlande i Sönnarslöf N:o 2, Västra Sönnarslöv. - G m JOHANNA CHRISTINA NILSSON, f 1823 i Björnekulla. Bosatt 1880 i Qvarteret Dufvan, Ängelholm. Bosatt 1890 i Sönnarslöf Hemmans N:r 2, Västra Sönnarslöv.(192)(193)(194)(195)(196)

Barn:

VII.1) AUGUSTA CHARLOTTA KILLBERG, f 1853 i Ängelholm. Bosatt 1880 i Qvarteret Dufvan, Ängelholm.(192)

VII.2) MARIA LOVISA KILLBERG, f 1865 i Ängelholm. Bosatt 1880 i Qvarteret Dufvan, Ängelholm. Bosatt 1890 i Sönnarslöf Hemmans N:r 2, Västra Sönnarslöv. Bosatt 1900 i Sönnarslöf N:o 2, Västra Sönnarslöv.(192)(193)(194)

Barn i 2:a giftet:

V.2) ANDERS EMANUEL KILLBERG, f 13/11 1804 i Hjo, d 15/5 1834 i Hjo. Kakelungnsmakare i Hjo. - G m ULRICA (ULLA) GUSTAFVA CARLSSON, f 12/2 1810 i Hjo. Hon hade oäkta sonen Johan Gustaf Killberg, f 27/1 1856 i Hjo, Snickare. Johan Gustaf var bosatt i Skövde och gift med Anna Lena Sjöberg, f 1839 i Ledsjö, och de hade barnen Anna Vilhelmina Killberg, f 1885 i Skövde, och Gustaf Edvin Killberg, f 1880 i Skara domkyrkoförsamling.(200)(219)(221)(223)(224)(238)(239)

Barn:

VI.a) AUGUSTA MARIA ELISABETH KILLBERG, f 30/3 1829 i Hjo. Bosatt 1880 i Tomt 54, Borås. - G m KARL JOHAN GRÖNDAL, f 1832 i Alingsås. Handskmakare. Bosatt 1880 som Handskmakare i Tomt 54, Borås. De hade barnen: Augusta Matilda Gröndal, f 1859 i Mariestad, Johan Theodor Gröndal, f 1865 i Mariestad, Alma Albertina Gröndal, f 1867 i Mariestad, Karl Robert Gröndal, f 1869 i Mariestad, Axel Edvin Gröndal, f 1873 i Mariestad.(219)(220)(223)(224)

VI.b) JOHAN GUSTAF KILLBERG, f 18/8 1833 i Hjo.(221)(223)(224)

V.3) JOHANNES KILLBERG, f 1807 i Hjo.(200)

IV.b) ANNA BRITA KILLBERG, f 4/10 1779 i Vänersborg, d 8/6 1835 i Hjo. Änka. Hon hade dottern: Anna Maria, f 2/2 1815 i Skara.(142)(200)(225)

IV.c) OLOF (OLAUS) KILLBERG, f 25/4 1782 i Hjo. Handskmakare i Hjo. Rådman. Stadsfiskal. - G m LENA CATHARINA SJÖBERG, f 26/2 1787 i Jönköping.(142)(199)(200)(203)(205)

Barn:

V.1) JOHAN OLOF KILLBERG, f 20/7 1806 i Jönköping, d 11/2 1836 i Hjo. Ogift.(199)(226)

V.2) ANDERS GUSTAF KILLBERG, f 22/10 1808 i Hjo. Handskmakare i Hjo. - G m SOFIA APELGREN, f 1/7 1810 i Ekhammar, Grevbäck, dotter av trädgårdsmästaren Johan Apelgren och Lena Svensdotter.(210)(211)(212)

Barn:

VI.a) PER GUSTAF KILLBERG, f 17/11 1830 i Hjo.(211)

VI.b) KARL FREDRIK KILLBERG, f 15/2 1834 i Hjo.(211)

VI.c) SOPHIA CONSTANTIA KILLBERG, f 20/5 1836 i Hjo. Bosatt 1880 i Hjo stadsförsamling, Hjo. Bosatt 1890 i Tomten N:o 4, Hjo stadsförsamling, Hjo. Bosatt 1900 som Änka i 2:a roten, Hjo stadsförsamling, Hjo. Bosatt 1910 som Kuskänka i Hjo stad Tomt 22, Hjo. - G m LARS PETTERSSON, f 1818 i Kyrkefalla. Bosatt 1880 som f.d. Kusk i Hjo stadsförsamling, Hjo. Bosatt 1890 som f.d. Kusk i Tomten N:o 4, Hjo stadsförsamling, Hjo. De hade barnen: Karl Gustaf, f 1863 i Skinnskatteberg.(210)(211)(234)(235)(236)(237)

VI.d) AUGUSTA AMALIA KILLBERG, f 25/9 1839 i Hjo. Bosatt 1880 som Lanthandlare i Hulängen, Mölltorp. Bosatt 1890 som Bagare i Hulängen, Mölltorp. Bosatt 1900 som Husägare i Fredrikslund, Mölltorp. Hon hade barnen: Ellen Dorothea, f(oäkta) 1874 i Undenäs, Gustaf Harald, f(oäkta) 1876 i Mölltorp, Carl Torsten, f(oäkta) 1880 i Mölltorp.(210)(231)(232)(233)

VI.e) ADINA EUGENIA KILLBERG, f 28/9 1842 i Hjo. Bosatt 1880 i Weldeholm qvarnen, Brandstorp. Bosatt 1890 i Dalen, Agnetorp. Bosatt 1900 i Dalen, Agnetorp. Bosatt 1910 i Ormelbråten, Agnetorp. - G m FRANS ALFRED WALLIN, f 1847 i Gränna. Mjölnare. Bosatt 1880 som Mjölnare i Weldeholm qvarnen, Brandstorp. Bosatt 1890 som Arrendator i Dalen, Agnetorp. Bosatt 1900 som Arrendator i Dalen, Agnetorp. Bosatt 1910 som Hemmansägare i Ormelbråten, Agnetorp. De hade barnen: Karl Gideon Wallin, f 1876 i Brandstorp, Jenny Sofia Wallin, f 1878 i Brandstorp, Alfred Petrus Wallin, f 1880 i Brandstorp, Ruth Anna Elisabet Wallin, f 1881 i Brandstorp, Vendela Susanna Wallin, f 1882 i Brandstorp, Maria Viktoria Wallin, f 1884 i Brandstorp.(210)(215)(216)(217)(218)

V.3) PER EMANUEL KILLBERG, f 30/3 1812 i Hjo. Handlanden.(204)(205)

V.4) AUGUST JULIUS KILLBERG, f 13/6 1828 i Hjo.(203)

IV.d) JOHANNES KILLBERG, f 6/2 1785 i Hjo, d 28/1 1841 i Hjo. Hattmakare i Hjo. - G m MARIA GRETA SVENSDOTTER, 3/10 1785 i Hjo, d 16/7 1857 i Hjo.(200)(206)(222)

Barn:

V.1) JOHAN KILLBERG, f 21/5 1810 i Hjo. - G m KAJSA ANDERSDOTTER, f 1804.(206)(208)(209)

Barn:

VI.a) SARA CHRISTINA KILLBERG, f 16/1 1841 i Hjo. Bosatt 1900 som Konkubin(Dagens sambo) i 3 Werk, Länderier o. Lägenheter, Hjo stadsförsamling, Hjo. Där bor även 1900 Karl Vilhelm Almberg, f 1825 i Hjo, f.d. Handelsbetjänt.(208)(209)(230)

V.2) SARA CAJSA KILLBERG, f 30/3 1812 i Hjo.(205)(222)

V.3) HEDVIG SOPHIA KILLBERG, f 20/5 1817 i Hjo. Bosatt 1880 i Hogstad By, Hogstad. Bosatt 1890 i Hogstad, Hogstad. - G m JOACHIM ADRIAN HEKTOR, f 1823 i Vadstena. Bosatt 1880 som f.d. Livgrenadier i Hogstad By, Hogstad. Bosatt 1890 som f.d. Livgrenadier i Hogstad, Hogstad.(207)(213)(214)(222)

V.4) MARIA FREDRIKA KILLBERG, f 29/2 1820 i Hjo.(222)

V.5) SVEN EMANUEL KILLBERG, f 21/7 1823 i Hjo.(222)

IV.e) JOHANNA KILLBERG, f 30/11 1787 i Hjo landsförsamling, d 2/3 1840 i Hjo.(142)(199)(200)

IV.f) SVEN KILLBERG, f 19/9 1789 i Hjo landsförsamling, d 8/6 1790 i Hjo.(142)(200)

IV.g) SVEN PETTER KILLBERG, f 27/9 1791 i Hjo.(142)(200)

III.4) HANS DIDRIK KILLBERG, f 1752 10/5 i Stubbhult, Hishults sn, döpt 13/5. Faddrar: Klockaren Carl Killberg, hustr. Pernilla Holmgren och pigan Christina Pehrsdotter i Ingvarsgården, Arrendatorn Sven Pehrsson på Oshult och Ladufogden.(39)(105)

III.5) HANS DIDRIK KILLBERG, f 1753 15/7 i Stubbhult, Hishults sn, döpt 22/7. Faddrar: Klockaren Carl Killberg och ladufogden Oluf Ågren i Hishult, Pastorskan Anna Maria Kollin och Hustrun Ingier Pehrsdotter på Brennestaden. Flyttar till Vänersborg som Handskmakare. Kammakargesäll 1777.(39)(105)(198)

III.6) CHRISTIAN KILLBERG, f 1756 17/11 i Sellerås, Skånes Fagerhult sn, d 1758 20/7 i Anderstorp, Riseberga sn.(105)

III.7) ANNA GRETA KILLBERG, f 1760 19/3 i Kassegård, Ausås sn, döpt 20/3.(105)

Tillhör släkten:

AMANDA JUSTINA KILLBERG, f 3/11 1882 i Össjö, Kristianstads län, d 10/2 1974 i Ängelholm(Personnummer: 18821103-4122). Kyrkobokförd i Ängelholm, Ängelholms kn, Kristianstads län. Mantalsskriven(1974) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Bruksg 29 A, 262 00 Ängelholm. Änka 4/4 1949.(104)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:
Karl Killberg, klockare (levde 1695)
|
Karl Killberg, klockare (1721-1805)
|
Johan Peter Killberg, klockare (1761-1805)
|
Hans Peter Killberg, klockare (1788-1845)
|
Jubelina Killberg (1830- ?)
|
Lydia Ljunggren (1865-1916)
|
Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972)
|
Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996)
|
Peter Liliequist, musiker, genealog (1952- )
|
Alexandra Liliequist (1989- )


KÄLLOR:

(1) = Uppgifterna enligt Knut ERIC LILIEQUISTs tidigare efterforskning.
(2) = "Deras dotter Jubelina var yngst av 18 syskon, varav de flesta reste till USA. De fick medalj av konung Karl XIV Johan för sina många barn".(1)
(3) = Hans dotter Terese Eriksson gift med kommendanten på Älvsborgs fästning.(1)
(4) = Hon hade dotterdöttrarna Sonja och Harriet Molin. Sonja Molin. - Gift med en sjökapten Ydner. Denne sannolikt: Carl Ydner, sjökapten i Göteborg, f omkr 1893 i Mollösund(Göteborg och Bohuslän), avlade styrmansexamen 1913 och sjökaptensexamen 1915, båda i Göteborg. Började i Broströms- rederiet 1909, seglade som befäl från 1915 och blev 1931 ordinarie befälhavare. 1952 avgick han med pension. Hans närmaste vid frånfället var maka, son och sonhustru samt barnbarn.(1)(10). Son(sannolikt): Carl Bertil Ydner, ingenjör. - Gift i Örgryte gamla kyrka i lördags 1944 med Harriet Karlsson, dotter av köpman Carl Emil Karlsson och hans hustru, f Almqvist, Göteborg.(11) Harriet Molin. - Gift med en sjökapten Smith.(1)(36) Viktor Molin, f 2/1 1878, släkting, troligen bosatt i Göteborg. - Gift med Harriet....., f 5/2 1883.(1) Anny Molin, f 10/4 1876, släkting.(1) Margått Molin, f 25/9 1856, släkting.(1) Sannolikt Sonja Molin: SONYA CORONA YDNER, f 3/7 1889 i Göteborgs Masthugg, Göteborgs och Bohus län, d 21/5 1972 i Annedals församling, Göteborg(Personnummer: 18890703-5227). Kyrkobokförd i Annedal Göteborgs, Göteborgs kommun, Göteborgs och Bohus län. Bostadsadress vid sin död: Syreng 1, 413 21 Göteborg. Änka 29/6 1964.(104)
(5) = Han hade dotterdöttrarna Fanny och Rosa Ekengren. Fanny, f 18/2 188?, gift med köpmannen i Stockholm, Ernst W. Roslind, f 8/12 18??, han dog i TBC. De hade barnen Gösta och Britta. Rosa, f 27/11 1864. Bägge var kusiner till Lydia Liliequist(f Ljunggren). En Ida Hammarberg fyllde 90 år i Uppsala enligt Lydias födelsebok: Kolla Karl Hammarberg i "Vem Är Det?", gift med Gertrud Ekengren!(1)
(6) = Tidningsurklipp.(33)
(7) = The Swedish Heritage In America/Allan Kastrup, s 176 och 482-484. Ur sidorna 482-483: "In the early 1870s immigrants from the province of Halland in Southwestern Sweden, including Carl Johan Kil- berg or Chilberg(b. 1818) and Olof Pålsson or Polson(1833-1903), were among the first settlers near presentday La Conner in the delta of the Skagit River in northwestern Washington. Chilberg had come to America with his family as early as 1846, and before moving to La Conner he had lived at Ottumwa, Iowa, most of the time. Polson had been a leader in his home district in Halland and had emigrated after having lost his farm in a fire; he first settled at Ottumwa, where he was joined by his wife and seven children. Other immigrants from all parts of Sweden, most of whom had already been farming in the Middle West, joined Chilberg, Polson, and other pioneers at La Conner. A num- ber of highly productive farms were developed, and the Skagit Valley became an important agricul- tural area as well as the largest Scandinavian settlement in the Evergreen State". Ur sidan 484: "Among the early Swedish settlers in Seattle were the three sons of the above men- tioned Carl Johan Chilberg, Andrew, James P., and Nelson, who in 1875 established a grocery busi- ness there. Andrew Chilberg(1845-1934), who was born at Knäred in Halland and the following year came too America with his parents, played a noteable part in Seattle´s development as a banker and city treasurer, and was named consul for Sweden and Norway. Nelson Chilberg(b. 1840), who spent many years in Alaska, had a son, John Edward Chilberg, born in 1867 in Iowa, who became engaged in banking, mining, and transportation in Alaska. One of Seattle´s leading citizens, he served in 1909- 10 as president of the Alaska-Yukon-Pacific Exposition, held on grounds which became part of the University of Washington campus". Ur sidan 176: "In Wapello County the first swedes arrived in 1847. Most of the early colonists came from Knäred in Southern Halland".
(8) = Enligt "Sveriges Statskalender 1895, s 107" är han född 1849. Sedan 1879 vice-konsul i Seattle.
(9) = Jubelina Ljunggren(f Killberg) dog vid jultiden i Eric Liliequists föräldrarhem i Göteborg. Hon begrovs 30/12 1898 på Västra kyrkogården och flyttades 1901 till en av Lydia inköpt grav där, nr. 524 å fältet nr. 3.(1)
(10)= SVD 9/7 1964. Han dog 1964 i Göteborg.
(11)= SVD 17/1 1944. Se utförligare i källan om brölloppet.
(12)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 24": "Hemmanet Rävaljung 1/2 mtl såldes 1824 till Klockaren i Hishult Hans Petter Killberg".
(13)= Ur "Who Was Who In America(Volume IV 1961-1968), s 170": "CHILBERG, John Edward, banker, b. in Wapello Co., Ia, Jan. 19, 1867; s. Nelson and Mathilda C. Chilberg; ed. Territorial U. of Wash.; m. Anna Mary Rinehart, of Seattle, Wash., 1889. Engaged in bus., Seattle, 1888-1899; operated mail route bet- ween Juneau and Dutch Harbor, Alaska, winter of 1900, and later became interested in mining cos., banks, etc. Was Central Am. agt. for steam and sail vessels operating between Seattle and Central America, 1892-1897. Pres. Alaska-Yukon-Pacific Expn.; was pres. Seattle Chamber of Commerce and dir. U.S. Chamber of Commerce. Mason(Shriner), Elk. Home: New Washington Hotel, Seattle, Washington.+(= död)".
(14)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 56": "Klockareval. 1812 6/9. Klockareval i Hishults moder- kyrka - efter avgångne Klockaren Johan Peter Killberg, som av sjuklighet och tilltagande ålder denna sin flera år innehavda syssla avträtt under vissa villkor. Platsen var kungjord ledig, men ingen sökan- de under tiden sig anmält utom den avskedstagande klockarens son, Hans Peter Killberg, som med ansökning inkommit. Han var även känd och skicklig för göromålen, vilken han i slik egenskap någon tid för sin fader bestritt. - Han blev av de närvarande bägge församlingarna(Hishult o. Fagerhult) enhäl- ligt vald. Häri instämde pastor, och Hans Peter Killberg skall med fullmakt förses. Magn. Bothén Contracts Prost och Kyrkoherde".
(15)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 87-88": "Höks härads lagfartsprotokoll 1813 9/3. Först uppbud beviljades å följande hemman, som enl. köpebrev 20/10 1812 sålts av Magn. Bothén(å dess bolags vägnar) till följande personer: Hemman Köpare 52. L:a Kornhult nr 1, 1/4 mtl Pett. Killberg(klock.) Rdr Pris: 166:32:0 b:o".
(16)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 90": "Höks härads lagfarts protokoll 1813 11/6. 182. Lycket(m. tillh. Dragonhultet o. L. Grönhult) nr 1, 1/4 mtl köpt av Klock. Joh. P. Killberg för 555: 26:8 Rdr b:o".
(17)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 92": "Räfwaljung(eller Lassegård) nr 1, 1/4 mtl frälse. Lor. Wägerstein(på Sjöboholm) sålde, 14/1 1828, till Klockaren H.P. Killberg för 222:10:8 banco".
(18)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 130-131": "Hishults kyrkoarkiv a 111. Specification uppå hwad inkomster som af Hishults socken dess Pastor åhrl. åtniuter. Hisshult Sochn Pastoris Inkomst. 1. Till sielfwa Prästegården kan Såhs af alla slagz säd: 10 t:r. 2. Äng kan höstas till: 50 dragor. 3. Tertial tionden i Kiärfwen af all slags säd som der wäxer, och Gud gifwer wäxten till, kan stiga ungefer: Rogh 12 t:r; Korn 12 t:r; Blankorn 4 t:r; Hafra 3 t:r. 4. Midsommars Smör af hela Sochnen: 13 lispund. (1 lispund = 8 1/2 kg). 5. Midtsommars osten el:r i dess ställe 2 öre av hwart hionelag, deraf Bekommer Pastor 3die par- ten med Kyrkian och Klockaren. 6. Twänne parten af altarematen med Klockaren som hwart hionelag 2 st. Kakor och 2 st. Sogell utgifwer el:r 10 öre Smt. 7. Tionde Creatur af Lamb Kidling, Kalf och Gååss, stundom mindre och stundom mer. 8. Tionde fläsk bekommer när ållon är. 9. Af hwar går hell(hel gård) gifwes åhrl. 1 st: höns el:r 2 öre Smt, som kallas helna skyll(Helgon- skyld). 10.Humble och Lijn fölier skafftionden. 11.Offer på hiuhl(jul), Påsk och Pinges Högtider efter hwars och ens Egit behag och lägenhet. 12.Wid barndop offra fadrarna(faddrarna) samt Kyrkiogångz hustrur alt efter råd och lägenhet. 13.Wid Trolofningar offra fästnefolken och dess med folie(följe, sällskap). 14.Wid wigning utlägges till wigelsepgr(vigselpengar) af giästerna, sedan offrar hela brudskaran. 15.När någon förmögen man el:r qwinna begrafwes gifwes en Koo i Likstohl, och för allt annat o- mak af ringare efter deras wilkor. 16.För Sochnebuds omak bekommes sällan något. 17.Ett Häste Dagz werke af hwar inhyses tienste hionsperson. 18.Emedan Pastor sielf bygger Prästegården och håller husen wid lika på sin egen bekostnadt, gif- wer och hwart hionelag och till Prestegården framkiöres ett Lass brännewed. (Härefter följer pastoris och klockares inkomster från Fagerhults socken, en del av dessa desamma som från Hishults socken). Tetta således Rätwist och sanfärdigt wara som uti bägge Socknarne uppfört står, betyger med hand och nampus undersätiande. Hijshult d: 22 october Ao(år) 1695 Petrus Mosaelius past:L: Contulimus vidimus Carl Kilberg Joh. Werner Klåckare Minister verbi divini". "Hishults kyrkoarkiv a 111. Specification uppå hwad inkomster som af Hisshults Socken dess Klockare åhrl. åtniuter. Hisshults Sochn Klockarens Inkomst. Efter Lunde Landebook bestås Klockaren 2:ne tunnor Korns utsäde och äng til 12 Lass Höö, men åt- niuter nu allenast åcker til 2 skip:rs utsäde, samt äng til + ungefer 3 1/2 draga. Tredie parten(tredjedelen) af midsommars osten med Pastor. Offer på hiuhl, Påsk och Pingste Högtider efter hwars och ens behag och lägenhet. Tredie parten af Altare maten med Pastor. Wid barne dop, Kyrkiogång, trolofning och wigning bekommer och Klockaren offer. När Lik begrafwes för fullwoxen Person 1 dr Smt och sedan i Proportion för mindre samt för barn 16 öre Smt. Dess utan får Klockaren 1 skpa(skeppa) Korn af hwar hel gård. (Härefter följer Pastoris och Klockares inkomster från Fagerhults socken, en del av dessa desamma som från Hishults socken). Tetta således Rätwist och sanfärdigt wara som uti bägge Socknarne uppfört står, betygar med hand och nampus undersätiande. Hijshult d: 22 october Ao(år) 1695. Petrus Mosaelius past: L: Contulimus vidimus Carl Kilberg Joh. Werner Klåckare Minister verbi divini".
(19)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 146": "1833 21/7, Sockenstämma i Hishult. 7. Begärdes av Klockaren Killberg i Hishult, att han skulle få hösta Kyrkogården emot det han ringer morgon och afton under höste- och skördetiden, vilket beviljades av en del närvarande, ehuru socknemännen förut beslutat det, att gräset skulle stå på gravarna, oslagit, för att skydda för djup tjäla om vintern, samt till prydnad för deras avlidna Wänners stoft. H. Friberg".
(20)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 147": "1840 14/6, Sockenstämma i Hishult. (Klockaren H.P. Killberg hade anlåtit att i sin livstid årligen få hösta gräset på kyrkogården, och begagna detsam- ma till sina kreatur, såsom en liten hjälp vid sitt usla och högst ringa höbohl, varemot nämnde klock- are förbinder sig att om sommaren, från den 1 maj och till den 1 oktober, varje dag kvällringa. - Un- dertecknad, nådårspräst, förordade denna klockarens anhållan, isynnerhet som detta är brukligt på alla de ställen, som han haft sin tjänstgöring, och i synnerhet av det skäl, att knappast någon klocka- re finnes inom detta stift så ringa och så uselt avlönad som denna. Pluraliteten av församlingens å- boar beslutade att Klockare Killberg skulle årligen få hösta gräset på kyrkogården, mot vilkor att han under ovannämnda tid förbinder sig "qwällringa" varje afton, men underlåter nämnde Killberg detta sitt åtagande, så förlorar han denna höhöstnad genast. Häremot anmälde sig åboarne yngre Sven Hansson i Hishult, och 2 andra vilja anföra besvär och anföra klander hos Kgl. Befallningshafwande). E. Lindwall vice pastor jämte 10 åboars underskrift". "1840 9/8, Sockenstämma i Hishults kyrka.(Angående ovanstående överklagade beslut. - Pluraliteten av de idag vid sockenstämman närvarande ledamöter beslutade, att alldeles överändakasta det be- slut, som vid sockenstämma d. 14/6 fattades, utom de åboar som detsamma då underskrevo, vilka vidhöll det då fattade beslutet. Med dessa åboar förenade sig vidare majoren F.v. Ekensteen för sina i socknen egande 4 1/8 mtl, med villkor att detta hö får tillkomma Killberg under hans tjänstetid). E. Lindwall v. pastor. F. v. Ekensteen Åke Bengtsson Ågård".
(21)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 154": "1833, 15/12. Sockenstämma i Hishult. Som sock- nens ombud, att deltaga i riksdagsmannaval, valdes nämndemannen Carl P. Killberg i Hishult". "1837, 3/12. Sockenstämma i Hishult. Hemmansåboen Carl Peter Killberg, i Hishult, hade tagit avsked från nämndemannabefattningen vid Höks häradsrätt. I hans ställe valdes till nämndeman åbon Sven Bengtsson".
(22)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 157": "Vigda i Hishults kyrkobok: 1749, 8/10, Klockaren Carl Killberg och Pernilla Holmgren".
(23)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 158": "Födda i Hishults kyrkobok: 1. 1750, 3/8, Klockare Carl Killbergs dotter. 2. 1757, 12/1, Klockaren Carl Killberg o. Pernilla Holmgrens dotter, Sophia".
(24)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 159": "Födda i hishults kyrkobok: 1769, 7/5, Klockare C. Killberg o. Petronilla Holmgren i Hishult dotter, Brigita".
(25)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 159": "Födda i Hishults kyrkobok: 1785, 19/8, Klockaren Johan Peter Killberg och dess 26 åriga hustru Ingefre Gammalsdotters dotter i Hishult, Pernilla".
(26)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 161": "Avlidna i Hishults kyrkobok: 1790, 5/4, dödde af Bröstsjuka Klockaren Johan Petter Killbergs lilla dotter, Elsa, i Hishult, 3 1/2 år".
(27)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 224": "Klockare och kantorer. Klockare Hans Holmgren var här omkring 1719, och dog den 7/3 1749, Hans son, vice klockaren Per Holmgren begrovs 7/5 sam- ma år 24 år gammal. Därefter synes Carl Killberg, som innehavare av klockaresysslan, härstädes. Klockare Johan Peter Killberg synes vara klockare här omkring 1785, och därefter kommer sonen Hans Peter Killberg efter år 1812.(14) Denne Hans Peter Killberg synes ännu 1840 ännu vara innehava- re av klockarebefattningen inom pastoratet. (Det synes som att Hishults pastorat hade ännu en klock- are med namnet Carl Killberg. Denne hade nämligen 1695, under kyrkoh. P. Mosaelius tid, tillsam- mans med Joh. Werner, underskrivit en handling betr. klockarens inkomster, daterad 22 october 1695)".
(28)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 227": "Fjärdingsman Carl Peter Killberg, boende i Vestregård, Hishult, skall ha varit anställd i denna tjänst på 1800-talet. Det kan tänkas att han varit lejd av åboar, som varit ägare till fjärdings-hemman, vilka varit skyldiga att tjänstgöra som fjärdingsmän i likhet med som fallet var för sexmän".
(29)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 158": "Födda i Hishults kyrkobok: 1719, 4/10, F. Kl. Hans Holmgren o. Sissa Bengtsdotter i Hishult son, Bengt(1730 föddes deras dotter Lucia). 1722, 13/7, Hans Klåckare o. Sissa Bengtsdotter i Hijsshult son, Pehr. 1751, 6/2, Ladufogden Oluf Ågren o. Chris- tina Holmgrens uti Hishult dotter, Helena".(32)
(30)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 159": "Avlidna i Hishults kyrkobok: 1749, 7/3, dog klock- aren Hans Holmgren, begrovs d. 12, war 62 åhr gl.".
(31)= Ur "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 160": "Avlidna i Hishults kyrkobok: 1749, 7/5, begrovs vice Klockaren Per Holmgren, war 24 åhr gl. 1767, 10/11, dog Enkan Sissilia Holmgren i Hishult, död af magesiuka, 71 år och 4 månader gl. Begrovs d: 15/12".
(32)= Ladufogde på Sjöboholm enligt "Hishult - Förr och nu/Leonard Jansson, s 21".
(33)= SVD 30/6 1972: "En son. Helene och Christer Tornérhielm(Helene f Killberg), S:t Eriks BB 28/6 1972". SVD 14/11 1972: "ELSA KILLBERG: F. teleexpeditören fröken Elsa Killberg, Helsingborg, har avlidit vid 75 års ålder. Hon var född i Kattarp, dotter till kamreraren vid Hasslarps sockerbruk Karl Johan Killberg och hans maka, f Andersson. Efter att ha gått igenom Appelgrenska flickskolan i Helsingborg kom hon i telegrafverkets tjänst och flyttade till Stockholm, där hon var verksam ett fyrtiotal år fram till sin pensionering. Elsa Killberg idkade generös välgörenhet i det tysta. Hon donerade en stor summa till Helsingborgs kommun för behövande konstnärer i nordvästra Skåne. Närmast sörjes hon av syskonbarn". Sannolikt: E L S A MARIA KILLBERG, f 17/12 1896 i Kattarp, Malmöhus län, d 10/11 1972 i Helsingborg(Personnummer: 18961217-0507). Kyrkobokförd i Maria Helsingborgs, Helsingborgs kommun, Malmöhus län. Ogift kvinna. Bostadsadress vid sin död: Margaretaplats 6, 252 22 Hälsingborg. "Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000: Maria, Helsingborgs kommun, Skåne län; Filborna, Helsingborgs kommun, Skåne län".(104)
(34)= I sydvästra Seattle ligger Chilberg Avenue och Chilberg Plaza uppkallade troligen efter John Edward Chilberg. (Rand McNally Map of Seattle, 1977 Edition).
(35)= I TV-serien "Brockelman" står John E. Chilberg II som "Art Director". MCA-Universal filmbolag.
(36)= Ur "Svenska Släktkalendern 1963, s 418": "Johan Gottfrid Smith, f 1864, handlanden, d 1923. - Gift med HARRIET Ingeborg Molin, f 5/2 1884. (Göteborg)".
(37)= Ur "Swedish Passenger Arrivals In U.S. Ports 1820-1850(except New York)" by Nils William Olsson. "Resande från Göteborg 7/10 1846 med barken "Superb": "Carl Johan Killberg, farmer, b. in Tommared, Knäred Parish(Hall.) April 21, 1813, s. Bengt Killberg and Kerstin Olofsdotter. He was m. to Johanna Johansdotter, b. in Knäred Dec. 4, 1812, dau. Johan Jönsson and Elna Nilsdotter. They had the following children, all b. in Knäred - Jöns Peter, Oct. 18, 1838; Nils, Sept. 23, 1840; Isak, Dec. 17, 1842 and And- reas, March 29, 1845. He received pp. in Halmstad July 8, 1846 for himself and his family. According to the parish exit register they left Göteborg Aug. 19, 1846 and arrived in Philadelphia Oct. 6. They then proceeded to Iowa, where they settled in Wapello Co., here they were living 1850 with another child, Joseph, b. in Iowa in 1849. During the 1860´s Killberg(he called himself Chilberg in the U.S.) moved to Oregon Territory, finally settling near La Conner in the Skagit River delta in what is today Washington, where he was one of the first Swedish pioneers and where he homesteaded very successfully. In 1882 he moved to Seattle. He d. Jan. 15, 1905. - PB, VI, 253-255; SFP; Svante Lofgren, "The Early Swe- dish Settlements in Washington", "American Swedish Historical Museum Yearbook", 1946, 28;Skar- stedt, "Washington och dess Svenska Befolkning", 315-316". PB = Prärieblomman; SFP = Svenska flottans pensionskassas verifikationer(List of Swedes who received passports to foreign parts, and whose fees went to Swedish naval pensions). "Jöns Peter Killberg called himself James P. Chilberg in the U.S., moved to Seattle in 1875 and opened a grocery store there together with his brothers Anders and Nils. - Skarstedt, op. cit. 318". "Nils Killberg called himself Nelson Chilberg in the U.S., moved to Seattle and opened a grocery store together with his brothers Anders and Jöns P. After the fire of 1889 in Seattle had destroyed the store he turned to real estate and was partly responsible for the developement of land in West Seattle and Ballard. - Skarstedt, op. cit. 318". "Andreas Killberg called himself Andrew Chilberg in the U.S., came to Seattle in 1875 and joined his brothers in the grocery-store venture. He soon sold out his part of the business and turned to banking. In time he became president of the Scandinavian American Bank of Seattle, as well as of the Puget Sound Savings and Loan Co., and the Chilberg Steamship Agency. In 1879 he was named Swedish- Norwegian vice consul. - Skarstedt, op. cit. 312-315; Kastrup, "Swedish Heritage", 484". "Johan Svensson Kinblad, journeyman carpenter from Knäred Parish, b. in Kåphult, Knäred Dec. 15, 1814, s. Sven Svensson and Elsby Killberg. He recieved pp. in Halmstad July 8, 1846. According to the parish exit register he also settled in Jefferson Co., Iowa. - LLA; SFP".
(38)= Film Nr. LK 242: Födde Hishult 1792-1861. In- och utflyttn.l. 1800-1842, m.m.
(39)= Film Nr. LK 241: Utdrag ur Hishult kyrkoböcker: Födda, döda 1817-39 HFL Hishult.
(40)= BENGT JOHANSSON G 1:o 1830 5/2 m ANNA SVENSDOTTER, f 1802 17/8 i Norra Össjö, Hishults sn, d 1835 16/12 i Ågård, Hishults sn. Barn i 1:a giftet: 1. NILS PETER BENGTSSON, f 1831 10/11 i Hishults sn. - G 1859 28/5 i Hishult m CECILIA BENGTSDOTTER, f 1835 16/4 i Slätthult, Hishults sn. (De hade barnen: 1. AUGUST BENGTSSON, f 1861 10/2 i Slätthult, Hishults sn. Utflyttade 1875 till Brunnby. 2. BENGT PETER BENGTSSON, f 1863 23/1 i Slätthult, Hishults sn. Utflyttade 1878 till Brunnby. 3. CHARLOTTA BENGTSDOTTER, f 1864 27/9 i Slätthult, Hishults sn. Utflyttade 1880 till Brunnby. 4. SOFIA BENGTSDOTTER, f 1866 27/4 i Slätthult, Hishults sn. Utflyttade 1882 till Brunnby. 5. JOHANNES BENGTSSON, f 1867 11/12 i Slätthult, Hishults sn. Utflyttade 1882 till Brunnby. 6. ALBERTINA BENGTSDOTTER, f 1870 16/1 i Bonnalt, Hishults sn. Utflyttade 1891 till USA. 7. KARL BENGTSSON, f 1872 2/10 i Bonnalt, Hishults sn. Utflyttade 1891 till Bjuv. 8. EMMA MATILDA BENGTSDOTTER, f 1878 6/7 i Bonnalt, Hishults sn, d 1880 1/12 i Hishults sn.). 2. SVEN BENGTSSON, f 1833 12/9 i Hishults sn. Barn i 2:a giftet: 3. JOHANNES BENGTSSON, f 1837 31/8 i Ågård, Hishults sn, döpt 3/9, faddrar: Pehr Svensson i Nörösjö, m. Jakob Svensson i Hishult, hustr. Sissela Olofsdotter i Djeknegården, pig. Stina Killberg i Hishult. Bosatt i Norra Össjö 4 Hishult. - G 1861 23/12 i Hishult m JOHANNA BENGTSDOTTER, f 1840 10/2 i Slätthult, Hishults sn. Bosatt i Norra Össjö 4, Hishults sn. (De hade barnen: 1. ASSARINA BENGTSDOTTER, f 1863 4/5 i Norra Össjö, Hishults sn. Utflyttade 1893 till Helsingborg. 2. BENGT PETER BENGTSSON, f 1867 9/5 i Norra Össjö, Hishults sn. Resehandlare i Kjellsbygget, Hishults sn. - G 1895 11/3 m ALBERTINA JOHANSDOTTER, f 1868 23/5 i Kjellsbygget, Hishults sn. De hade barnen: 1) BROR AUGUST BENGTSSON, f 1895 12/3 i Kjellsbygget, Hishults sn. 2) SIGNE GUNBORG BENGTSDOTTER, f 1897 6/1 i Kjellsbygget, Hishults sn, d 1897 23/3 i Kjellsbygget, Hishults sn. 3) SIGNE VALDINE BENGTSDOTTER, f 1898 29/10 i Kjellsbygget, Hishults sn, d 18/2 1983 i Hishults sn(Personnummer: 18981029-4604). Kyrkobokförd(1977) i Hishult, Laholms kommun, Hallands län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Änka 29/6 1974. Bostadsadress vid sin död: Box 66, Markarydsvägen 46g, 310 21 Hishult. - G m NN. JAKOBSSON, d 29/6 1974 i Hishults sn. 3. ALBERTINA BENGTSDOTTER, f 1869 15/9 i Norra Össjö, Hishults sn. Utflyttade 1891 till Helsingborg. 4. EMMA MATILDA BENGTSDOTTER, f 1872 3/8 i Norra Össjö, Hishults sn. 5. JANNE EDVARD BENGTSSON, f 1875 3/6 i Norra Össjö, Hishults sn. Resehandlande. Utflyttade 1898 till Falkenberg. - G 1896 17/7 i Hishult m PETRONELLA HANSDOTTER, f 1875 22/5 i Högaholma, Hishults sn. De hade dottern: 1) ANNA VALBORG JANNESDOTTER, f 1896 13/6 i Hishults sn, d 19/12 1993 i Hishults(Personnummer: 18960613-4600). Folkbokförd(1982) i Hishult, Laholms kommun, Hallands län. Änka 22/5 1967. Bostadsadress vid sin död: Markarydsvägen 46g, 310 21 Hishult. - G m NN. NILSSON, d 22/5 1967. 6. OSKAR GOTTFRID BENGTSSON, f 1877 28/9 i Norra Össjö, Hishults sn. 7. KARL ARVID BENGTSSON, f 1880 30/3 i Norra Össjö, Hishults sn. 8. JOHAN AUGUST BENGTSSON, f 1888 22/10 i Norra Össwjö, Hishults sn, d 1889 8/8 i Norra Össjö, Hishults sn.) 4. ANDREAS BENGTSSON, f 1840 21/5 i Ågård, Hishults sn, d 1840 15/11 i Ågård, Hishults sn. 5. ANNA JOHANNA BENGTSDOTTER, f 1842 26/1 i Ågård, Hishults sn, döpt 30/1, faddrar: hustr. Stina Killberg i Hishult, dr. Elias Jönsson ibid., pig. Stina Svensdotter i Ågård, pig. Elna Jonsdotter i Stubbhult. 6. ANDREAS BENGTSSON, f 1844 20/11 i Ågård, Hishults sn, döpt 24/11, faddrar: hustr. Stina Bengtsdotter i St. Kornhult, Åbo Petter Olsson i Hishult, Skrädd. Nils Sångberg i Oshult, pig. Cisilia Åkesdotter i Hishult, pig. Anna Lena Andersdotter ibid. 7. CATARINA BENGTSDOTTER, f 1848 2/5 i Ågård, Hishults sn. Utflyttade till Kattarp 1869. 8. BENGTA BENGTSDOTTER, f 1851 16/4 i Björnalt(enligt källa 105 i Ågård), Hishults sn, döpt 19/4, faddrar: Åbo Christian Svensson i Björnalt, h. Stina Persdotter ibid. Utflyttade till Tyskland??(Förteckn. Kungl. Cirkulär 20-1 1865). 9. STINA BENGTSDOTTER, f 1855 4/4 i Bjernared, Hishults sn, döpt 5/4, faddrar: Dr. Johannes Bengtsson i Bjernared, pig. Johanna Svensdotter ibid. Utflyttade 1876 till Fleninge. 10. PERNILLA BENGTSDOTTER, f 1859(enligt källa 105 1857) 10/8 i Norrössjö No 4(i Bjernared enligt källa 105), Hishults sn, döpt 12/8, faddrar: bonden Johannes Bengtsson i Norrössjö No 4 och hustr. Pernilla Johansdotter ibid. Bosatt i Fridhem, Högaholm, Hishults sn. - G 1897 30/12 i Hishult m PER SIMONSSON, f 1840 26/5 i Vittsjö sn. Skräddare i Fridhem, Högaholm, Hishults sn.(38)(104)(105)
(41)= Barn: 1. JOHANNA JAKOBSDOTTER, f 1838 17/6 i Hishult, Hishults sn, döpt 24/6, faddrar: m Bengt Holm i Ågård, och dr. Nils Svensson i Sjöaryd, hustr. Stina Jönsdotter i Tjemmared, pig. Stina Larsdotter i Boalt. Utflyttade 1843 till Tryde. 2. SVEN JAKOBSSON, f 1840 14/9 i Hishult, Hishults sn. Utflyttade 1843 till Tryde.(38)(39)(105)
(42)= Barn: 1. JOHAN SVENSSON KINBLAD, f 1814 15/12 i Kåphult i Knäreds sn. Tillfällig timmerman från Knä- reds sn. Fick passport i Halmstad 1846 8/7. Enl. socknens utfl. register lämnade han Göteborg 1846 19/8(med båten Superb) och anlade i Philadelphia 1846 6/10. Han bosatte sig i Jefferson Co., Iowa - LLA; SFP.(37)(87)
(43)= Stina Mattisdotter hade utom äktenskapet sedan tidigare barnen: 1. Dödfödd, f 1813 4/9 i Kuskahusen, Hishults sn, tvilling. 2. LOVISA, f 1813 9/4 i Kuskahusen, Hishults sn, tvilling. Barn i 1:a giftet: 1. MARIA LARSDOTTER, f 1824 23/7 i Kållinge, Hishults sn. 2. SVEN LARSSON, f 1827 13/3 i Björnhult, Hishults sn. Barn i 2:a giftet: 3. Dödfödd Dotter LARSDOTTER, f 1835 26/1 i Björnhult, Hishults sn, d 1835 26/1 där, begr 1/2. "Dödfödde flickebarn". 4. FRANS AUGUST LARSSON, f 1838 16/7 i Björnhult, Hishults sn. 5. THALINA LARSDOTTER, f 1840 i Björnhult, Hishults sn. 6. MARIA SOFIA LARSDOTTER, f 1843 9/9 i Björnhult, Hishults sn, döpt 15/9. Faddrar: Maria Månsdotter i Norrösjö, Cant. S. V. Hastelins i Hishult, Dr. Sven Sangdell i Nörösjö, hustr. Lovisa Larsdotter i Ö. Långhult. 7. HANS PETER LARSSON, f 1847 25/2 i Björnhult, Hishults sn, döpt 26/2. Faddrar: Dr. Pehr And. Andreasson i Hishult, hustr. Elisabeth Killberg ibid. 8. HANS PETER LARSSON, f 1848 31/3 i Björnhult, Hishults sn, döpt 3/4. Faddrar: Åbo Peter Olsson i Hishult, Åbo Sven Olsson i Norra Össjö, h. Christina Larsdotter i Björnhult, pig. Jubelina Killberg i Hishult. 9. Dödfött barn LARSSON, f 1852 1/10 i Björnhult, Hishults sn, d 1852 1/10 i Björnhult, Hishults sn. 10. HILDA AUGUSTA LARSDOTTER, f 1856 16/1 i Björnhult, Hishults sn, döpt 20/1. Faddrar: hustr. Carolina Johansdotter i Norrösjö, dr. Sven Jonsson ibid. Utflyttade 1882 till Markaryd. - G 1876 13/10 m JOHAN PETERSSON, f 1846 19/5 i Nöttja. Utflyttade 1882 till Markaryd. (De hade sonen HAQVIN PETER JOHANSSON, f 1876 10/11 i Hishult).(38)(39)(105)
(44)= SVD 30+31/5 1939: "OTTO KILLBERG: f Bokhandlaren O.K. Hälsingborg, avled på pingstdagen. Han var född 1862". "Otto Killberg, f Bokhandlare O.K. avled, som tidigare i korthet omtalats i Hälsingborg på pingstdagen. Född i Ottarp 1862 började han 1876 hos sin fader, som då innehade firman J.P. Killberg & Son i Ängelholm, i vilket företag han 1885-1889 var delägare. År 1890 övertog han broderns bokhan- delsrörelse i Hälsingborg, för vilken han sedan varit chef. Han var sedan 1918 styrelseledamot i spar- banken i Hälsingborg och innehade därjämte en del andra uppdrag. Närmast sörjande är brodern, bokhandlare Axel Killberg, Ängelholm, samt två systrar, fru Hilda Hanzon och fröken Charlotte Kill- berg, även de bosatta i Ängelholm".
(45)= SVD 28/6 1939: "116.000 kr. donerade i Hälsingborg. Hälsingborg, tisdag(TT). Framlidne bokhandlaren Otto Killberg i Hälsingborg har, enligt Helsingborgs Dagblad, i efterlämnat testamente förutom en del personliga gåvor och legat gjort donationer på 116.000 kr. Hälsingborgs handelsförening får 25.000 kr. och Ängelholms stad likaledes 25.000 kr., varav en del av räntan skall utdelas till behövande, i första hand förutvarande köpmän och deras efterlevande. Fjorton folkskolor och läroverk erhålla vardera 3.000 kr., och åtta välgörenhetsföreningar i Hälsingborg likaledes vardera 3.000 kr".
(46)= SVD 29/9 1939: "AXEL KILLBERG: f Bokhandlaren Axel Killberg i Ängelholm avled på torsdagen i sitt hem. Han var född 1869".
(47)= SVD 22/11 1964: "SVEN KILLBERG: Bokhandlare S. K., Ängelholm, var 36 år gammal. Han var född i Ängelholm och övertog efter studentexamen och branschutbildning sin faders bokhandel i Ängel- holm. Närmast sörjes han av maka och tre barn".
(48)= SVD 24/11 1964: "Sven Killberg(vår älskade) f 30/5 1928, d 20/11 1964. (Sörjande) MILDRED, Peter, Rick- ard, Anders, mamma, släkt och vänner. Jordfästning äger rum i Heliga Korsets kapell, Ängelholm, lördagen den 28 nov. kl 14. Efter akten inbjudes till kaffe på Åvalla. Meddelas end. på detta sätt".
(49)= En annan släkt med namnet CHILBERG finns. SVD 3/5 1954: "E.A. CHILBERG: Ingenjör Erland Alex Chilberg, Hammarö, avled i lördags 72 år gammal. Han var född i By i Värmland och försörjde sig i yngre år som guldgrävare i Alaska samt tillbringade tiden 1906-1918 i Klondyke. Efter att sedan ha vistats några år i Californien var han med om grävningar efter tenn i malajstaterna. År 1928 kom han till Bo- livia i samma uppdrag. År 1935 återgick han till guldgrävningen men återvände efter några år till hem- landet och förvärvade pensionat Hammarsudde på Hammarö. Närmast sörjande är maka och en dot- ter". SVD 22/6 1954: "Bruno Olsson och Inger Chilberg, Stockholm, Mott. Hammarsudde 27 juni. Vigsel Hammarö kyrka 19 juli".
(50)= Barn: 1. FANNY Charlotta EKENGREN, f 1867 i Halmstad. G m. ERNST Wilhelm ROSLIND, grosshandlare. Skilda 1901. 2. ROSALIE Kristina EKENGREN, f 1864 i Halmstad.(51)(130)(131)(132)
(51)= Sthlms. konsist. skiljobrev 26/3 1901.
(52)= PB VI, s. 253-255; SFP; Svante Lofgren, "The Early Swedish Settlements in Washington", "American Swedish Historical Museum Yearbook", 1949, s. 28; Skarstedt, "Washington och dess svenska be- folkning", s. 315-316.
(53)= Skarstedt, op. cit., s. 318.
(54)= Skarstedt, op. cit., s. 312-315, Kastrup, "Swedish Heritage", s. 484.
(55)= Dotter till Johan Jönsson och Elna Nilsdotter i Knäred.
(56)= Enligt uppgifter från bokhandlare Peter Killberg i Helsingborg. Bl.a. utdrag ur brev 1996 7/8: "P.S. Tit- tade som hastigast igenom några gamla papper och hittade där ett stort kuvert märkt "Herr Sven Gustaf Killberg". Av handlingarna framgår att det den 2/3 1906 förrättats bouppteckning efter Sjöman- nen Carl Eskil Frithiof Evald från Farhult, som vådligen omkommit genom drunkning den 3/5 1905 på en resa från Melbourne till Port Elisabeth med det danska barkskeppet Serapsis. Som arvingar läm- nade Evald efter sig följande syskon till sina förut avlidna föräldrar: faderbrodern Carl Fredrik Evald, ångbåtsbefälhavare, Helsingborg. faderbrodern Ernst Evald, okänd ort utrikes. moderbrodern Sven Gustaf Killberg, okänd ort utrikes. modersystern änkan Hilda Ekengren(född Killberg), Göteborg. modersystern Adéle Killberg, ogift. modersystern änkan Clara Josefina Andersson(född Killberg), Östra Karup. modersystern Ulrika (Ulla) Thyberg(född Killberg), Halmstad. Av förmyndarskapsroteln förordnas min farfars bror, bokhandlaren Otto Killberg till förmyndare för Sven Gustaf Killberg. 1910 var behållningen av Sven Gustaf Killbergs arvslott 244 kr och 37 öre. Otto Killberg får ett brev, daterat den 29/3 1915, från Fanny Roslind(född Ekengren) - kusin till den omkomne Carl Eskil Frithiof Evald och systerdotter till Sven Gustaf Killberg. Fanny Roslind anhåller om att få sin del av arvet efter som man efter 8 år inte lyckats hitta Sven Gustaf Killberg. Otto Killberg svarar att "eftersom Herr Sven Killberg enligt uppgift är gift och har barn kommer arvet att gå till dessa när de ger sig tillkänna". Så småningom lokaliseras Sven Killberg till Köpenhamn och den 5/4 1929 erhåller han sitt arv som nu vuxit till sv. kr. 499:79". Carl Eskil Frithiof Evald måste vara son till antingen Amanda eller Lotten Killberg, då dessa var döda 1905.
(57)= Sammanställt av Peter Killberg från nekrologer och från en bok om svenska bokhandlare intill år 1900.
(58)= De av Carls barn som i sin tur fick barn bosatte sig alla i USA.(56)
(59)= I slutet av 1919 blev han sjuk och efter några veckors sängliggande tillstötte lunginflammation. Den 11/12 1919 avlider Johan Petter Killberg. Han nämns i kyrkoböckerna som Jonas Petter Killberg. Citat ur dåtida nekrologer: "Det var en i Engelholms kommunala lif under flera decennier djupt ingripande man som igår för alltid lade sitt åldriga hufvud till ro.......... Den hänsofne gamle kommunalmannen tillhörde icke gåpåarnes kategori. Med stor betänksamhet pröfvade han noga hvarje nytt uppslag och satte sig alltid ytterst väl in i föreliggande frågor; men så kunde han också med beundransvärd skär- pa och klarhet i den offentliga diskussionen redogöra för ganska invecklade spörsmål, t.ex. gamla tomt- och äganderättsförhållanden. Det var icke med glänsande talekonst utan med logisk reda, städ- se utgående från nyttans synpunkt Killbergs argument städse vunno beaktande. Sparsamhet och för- siktighet präglade hans offentliga verksamhet, men där något godt och gegneligt pröfvadt förelåg till behandling då visste Engelholm att han aldrig svek, då kunde han med en seghet och uthållighet så få arbeta för dess realiserande". "Underrättelse har ingått, att nestorn bland bokhandelns män, före detta bokhandlaren Jonas Petter Killberg aflidit i sitt hem i Engelholm i torsdags något öfver 91 år gammal.......... Så nu har den gamle veteranen kämpat ut och gått ifrån oss till återförening med dem af de sina, som gått före honom. Han efterlämnar ett äradt minne. Sent blef han visserligen bokhandelns man, men icke dessto mind- re blef han en af de dugligare. Genom sitt arbete, Sitt nit och sitt föredömmesamt genom sina söner Carl, Otto och Axel, hvilka fostrats i den stränga ordningens skola, har det Killbergska namnet blifvit ett glänsande namn inom det svenska sortimentet".
(60)= Peter, Richard och Anders Killberg övertog bokhandelsrörelsen i Ängelholm 1964. 1965 köper döds- boet efter Sven Killberg bokhandeln i Helsingborg(som sedan 1939 varit utanför släktens ägo) och för första gången har Killbergs bokhandel i Ängelholm och Helsingborg samma ägare.
(61)= HFL Hishult 1840: "Klockaregården: H. P. Killberg 1788 24/12, Hustru Thalena Olofsdotter 1785 12/2, Son Frederic 1828 24/10, Dotter Jubelina 1830 23/11".
(62)= HFL Hishult 1840: "Hishult torpet nr. 2: undantaget M. Carl Killberg 1789 5/10, Hust. Johanna Persdoter 1789 25/11, dog 19/12 1840, dotter Cathrina 1823 14/12, utflyttad".
(63)= HFL Hishult 1840: "Björnhult 1/8 mantal: Åbo Lars Svensson 1792 5/11, hustru Elsa Killberg 1815 20/4, Son Sven 1827 13/3, son Franz August 1838 16/7, dotter Thalina 1840".
(64)= HFL Hishult 1817-19(1822): "Klockaregården: H P Killberg, 1788 24/12, hustr. Talena Olofsdotter, 1785 12/2, son Carl-Gustaf, 1807 4/1, son Olof, 1808 13/12, son Johan Magnus, 1813 22/2, dot. Elsa, 1815 20/4, dot. Anna Christina, 1817 7/12, son Petrus, 1822 29/6". HFL Hishult 1839: "Klockaregården: H.P. Killberg 1788 24/12, hust. Thalina Olofsdotter 1785 15/2, son Petrus 1822 29/6, utfl Malmö sn, son Fredrick 1828 24/10, utfl Malmö sn, Doter Anna 1817 7/12, utfl till Karup, Doter Jubelina 1830 23/11".
(65)= HFL Hishult 1817-19: "Hishult 1/4 mtl: "M. Carl Pet. Killberg, 1789 5/10, hustr. Johanna Pehrsdotter, 1789 25/11, son Christjan, 1821 25/1, dot. Ana Christina, 1814 3/7, dot. Stina, 1817 7/1". HFL Hishult 1839: "Torpet på Hishult: undantaget M. Carl Killberg 1789 5/10, Hust. Johanna Pehrsdot- ter 1789 25/11, Dotter Cathrina 1823 14/12".
(66)= HFL Hishult 1839: "Björnhult 1/8 mantal: Åbo Lars Svensson 1792 5/11, Hustr. Elsa Killberg 1815 20/4, Son Sven 1827 13/3, Son Frantz August 1838 16/7".
(67)= HFL Hishult 1839: "Klockaregården: H.P. Killberg 1788 24/12, H. Thalena 1785 12/2, Sonen Petrus 1822 29/6, Son Fredrick 1828 23/10, Dotter Jubelina 1830 23/11, Dotter Anna Christina 1817 7/12, Drängen Hans Christian Killberg 1816 31/5".
(68)= HFL Hishult 1828-30: "Hishult 1/4 mtl: Carl Killberg, 1789 5/10, hustr. Johanna Pehrsdotter, 1789 5/11, dot. Anna Christina, 1814 3/7, dot. Stina, 1817 6/1, dot. Cathrina, 1823 14/12". HFL Hishult 1836-37: "Hishult undantagen: M. Carl Killberg, 1789 5/10, hustr. Johanna Persdotter, 1789 25/11, Dotter Anna Christina, 1814 7/7, Dotter Stina, 1817 6/1, Dotter Catrina, 1823 14/12".
(69)= HFL Hishult 1838: "Ågård: Åbo Bengt Johansson, 1806 14/3, hustr. Anna C. Killberg, 1814 7/7, Son Nils Petter, 1831 10/11, Son Sven, 1833 12/9, Sonen Johannes, 1837 31/8".
(70)= HFL Hishult 1836-37: "Björnhult 1/16: Lars Svensson, 1792 5/11, hustr. Elsa Killberg, 1815 20/4, Sonen Sven, 1827 13/3, Franz August". HFL Hishult 1833-35: "Björnhult: Lars Svensson, 1792 5/11, hustr. Stina Mattisdotter, 1788 5/10, sonen Sven, 1827 13/3, hustr. Elsa Killberg, 1815 20/4, son Sven, 1827 13/3".
(71)= HFL Hishult 1828-30: "Klockaregården: H. P. Killberg, 1788 24/12, hustr. Talena Olofsdotter, 1785 12/2, son Petrus, 1822 29/7, dot. Elsa, 1828 23/10, dot. Anna Christina, 1817 7/12, ett barn, 1808 31/11". HFL Hishult 1833-35: "Klockaregården: H P Killberg, 1788 24/12, Hustr. Talena Olofsdotter, 1785 12/2, Son Petrus, 1822 29/7, Son Fredrick, 1828 23/10, Dotter Elsa, 1815 20/4, Dotter Jubelina, 1830 23/11, Dräng Hans Christian Killberg, 1816 31/5".
(72)= HFL Hishult 1833-35: "Sätteriet Oxhult: pigan Stina Killberg, 1817 6/1, Enkan Ingefrid Gammalsdoter, 1758 29/3 i Linghult, var den 3 juni 1855 enka".
(73)= HFL Hishult 1833-35: "Hishult Påkelsbyggets Skogstorp 1/8 mtl: Carl Killberg, 1789 5/10, hustr. Johan- na Pehrsdotter, 1789 5/11, dotter Anna Christina, 1814 3/7, dotter Catrina, 1823 14/12".
(74)= HFL Hishult 1833-35: "Dansbygget: Dräng Hans C. Killberg, 1816 31/5".
(75)= HFL Hishult 1828-30: "Räfwaljung 1/4 mtl: Äges af klockaren Killberg och af Bengt Killberg i Tommared".
(76)= HFL Hishult 1817-19: "Lycket: Åbo J. P. Killberg, 1761 29/3, hustr. Ingefred Gammalsdoter, 1758 29/3, sonson Carl Gustaf, 1807 4/1". HFL Hishult 1824: "Lycket: Förre klockaren Joh. Pet. Killberg, 1762 29/3, hustr. Ingefhre Gammalsdot- ter, 1758 29/3, bägge sjukliga". HFL Hishult 1828-30: "Lycket: förre klockaren Joh. P. Killberg, 1767 29/3, hustr. Ingefre Gammalsdoter, 1758 27/3, fosterdottern Johanna Gustafva, 4 år".
(77)= HFL Hishult 1828-30: "Hishult: Dräng Olof Killberg, 1808 31/11".
(78)= HFL Hishult 1817-19: "Torpet Hafshult: M. Erik And. Killberg, 1759 5/2, flytt. till Fågelsby, d 1819 28/3".
(79) = En Svensk-Amerikansk Krönika - Släkten/H Arnold Barton, s 42-45.
(80) = "År 1847 lämnade Peter Andersson och hans familj New Sweden tillsammans med Christinas yngre bror, Anders Edvard Fagerström från Odensvi, som hade anlänt till Philadelphia i oktober 1846, och gav sig västerut över prärien. Med dem var Carl Johan Chilberg(ursprungligen Kihlberg) och hans familj och Sven Jacobsson, alla komna från Knäreds socken i Halland, som hade varit Fagerströms medpas- sagerare på "Superb" och kommit till Iowa i december. I det kuperade, delvis skogklädda landskapet i Wapello County, omkring 80 km väster om New Sweden och 20 km väster om Ottumwa, grundade de sitt eget lilla nybygge som de kallade Bergholm. Vi kan undra varför Peter Andersson beslöt sig för att rycka upp bopålarna efter endast litet över ett år i New Sweden och skaffa mark längre västerut. Kanske kände sig Anderssons från Odensvi aldrig riktigt som en del av den fast sammansvetsade gruppen från Kisa. Men man kan misstänka andra bevekelsegrunder. Den 34-årige Peter hade redan flyttat många gånger sedan sin fattiga barndom i Tryserums socken; han kan mycket väl ha känt sig mindre fast bunden till både bygd och tradition än kisaborna. I Odensvi hade han arbetat på ett stort, rationellt organiserat gods, utan att hämmas av gemenskapen i den gamla bondbyn. Han kan därför ha varit ovillig både att anpassa sig till New Swedens oskrivna konventioner och att nöja sig med det slags små egendomar som nybyggarna där ansåg tillräckliga för sina anspråkslösa behov. I Bergholm skaffade sig Peter Andersson och C J Chilberg flera hundra acres var. Så redan ett par år efter det att han lämnat Ogestads herrgård var Peter förmodligen ägare till en större egendom än sin förre arbetsgivare, friherre Fleetwood. Eftersom Fagerström, Jacobsson och Chilbergs just hade anlänt i början av 1847 var det otvivelaktigt Peter Andersson som hade valt platsen för den nya bosättningen. Det förefaller fullt troligt att han gjorde det ganska snart efter ankomsten till Iowa, skrev hem till Oden- svi efter sin svåger och bara väntade på att Fagerström skulle komma till New Sweden innan de gav sig av till Wapello County. Det är möjligt att Fagerström redan från början planerade att ansluta sig till Anderssons, så snart man funnit en lämplig plats att bosätta sig på. Eftersom Chilbergs och Jacobsson inte kunde ha haft någon att resa till i det fortfarande obebodda området kom de utan tvivel i kontakt med Fagerström ombord på "Superb" och kom därmed att deltaga i företaget. Bergholm blev därför den första av New Swedens många "dotterkolonier" som under åren växte fram, först i Iowa, senare också längre bort i Nebraska, Kansas och Colorado. Det var i själva verket den första egentliga dotterkolonin till någon av de ursprungliga moderkolonier som befolkades direkt från Sverige under 1800-talet. Dess grundande markerar början på ett av de mest karakteristiska dragen i svenskarnas bosättning i Nordamerika: deras framträdande roll i flyttningen västerut. När Peter och Christina Andersson lastade sina jordiska tillhörigheter och sin lilla dotter Sophia på en vagn och gav sig av västerut 1847 påbörjade de den stora etappvandring, som med tiden skulle få tusentals svenska invandrare och deras barn att överge de äldre boplatserna och flytta till nya längre västerut. Livet var hårt i Bergholm under den första tiden. Det var så ont om pengar, erinrade sig C J Chilberg senare, att det dröjde tre år innan han fick råd att betala portot för ett brev hem till Sverige. Icke desto mindre kunde han, för saker som han hade fört med sig, byta till sig ett par oxar, med vilka han påstod sig ha plöjt upp 60 egna acres - omkring 50 tunnland - förutom andras mark under den första sommaren. Undan för undan växte den lilla kolonin och började blomstra. Redan 1853 kunde Chilberg resa hem till Sverige på besök. Han återvände utan tvivel med en grupp släktingar och vänner, för Bergholms befolkning ökade snabbt för första gången både det året och följande år, och de flesta nykomlingarna kom från Knäreds socken i Halland. Från första början var Peter Andersson tydligen den verklige ledaren av kolonin i Bergholm. Han hjälpte många nyanlända invandrare och ledde samhällets andaktsstunder. Den svensk-amerikanske pionjärhistorikern pastor Eric Norelius skriver: "Metodister och baptister infunno sig för att, som vanligt, sönderrifva försam- lingen och draga de ostadiga till sig, men lyckades icke, hvilket jämte pastorns åtgöranden, näst Gud, till stor del berodde på Peter Andersson, hvilken tog den lutherska läran i försvar och på allt sätt sökte att sammanhålla folket i enighet vid den lutherska bekännelsen, bemödade sig om en församlings stiftande samt en prests anställande på platsen, och för detta ändamål uppoffrade rätt stora summor". Bergholms församling grundades officiellt 1856 och Magnus Fredrik Håkansson, en före detta sko- makare från Stockholm, som hade tjänstgjort som New Swedens förste lutherske pastor sedan 1854, åtog sig ledningen av den, tills han flyttade vidare till Swede Bend 1859. Peter Andersson tjänade den nya församlingen som diakon, kyrkvärd och klockare. Hans dotter Sophia var bland dess sex första konfirmander 1858. 1863 skänkte Peter fem acres av sin mark till en kyrka, som stod färdig tre år senare, och dess omgivande kyrkogård. Församlingen räknade 59 nattvardsgäster 1861 och 113 år 1868. Familjen Andersson växte under tiden. Folkräkningarna 1860 och 1870 visar att åtta barn - fem söner och tre döttrar - föddes mellan 1848 och 1868. Folkräkningen 1870 visa också att en viss Andrew Saxe, en lantarbetare, och hans hustru "Ingra", båda födda i Sverige och 67 år gamla, ingick i hushållet, troligen nykomna invandrare som Andersson hjälpte. Folkräkningen 1850 upptar "Edward Fagerstren" som invånare i distriktet. "The History of Wapello County, Iowa", utgiven 1878, visar att Andrew Edward Fagerstrom - som han nu kallade sig - var jordbrukare med 220 acres(176 tunnland) i Polk Township, där Bergholm var beläget, var gift med en kvinna från Kentucky, hade sju barn och var medlem i kommunal- styrelsen, kassör i skolstyrelsen, baptist och demokrat. Han tycks snabbt ha anammat den gängse amerikanska livsstilen. Samtidigt försvinner familjen Andersson någon gång efter 1870 från Bergholm - det är inte känt när eller vart. Folkräkningen 1880 upptar inte längre något av deras namn. Försam- lingsböckerna från Bergholms lutherska kyrka skulle säkert ha kunnat tillhandahålla dessa upp- lysningar, men de gick förlorade omkring 1890 när församlingssekreterarens hus brann ner; de bevara- de handlingarna härrör först från det året och upptar inte familjen Andersson. Inga gravstenar över någon av dem har återfunnits på begravningsplatsen. Redan i slutet av 1860-talet noterades det att många personer från Bergholm - eller Munterville, som platsen snart kom att kallas efter dess svenskfödde lekmannapredikant och skollärare, Magnus Munter - gav sig av för att bosätta sig längre västerut. År 1871 flyttade C J Chilberg och hans familj till Skagit Valley i Washington Territory, följda av ett antal andra invånare i Munterville, och grundade en dotterkoloni nära La Conner."(79)
(81) = "Sven Jacobsson, farmer from Ysby Parish(Hall.), b. in Uddared, Knäred Parish Dec. 2, 1809, s. Jacob Hansson and Boel Nilsdotter. He received pp. in Halmstad June 6, 1846. He settled in Bergholm, Wapello Co., Iowa. - LLA; SFP; Flom, "The Early Swedish Immigration to Iowa", "Iowa Journal of History and Politics,", 1905, 583-615. Kan han vara släkt? LLA = Lunds landsarkiv, SFP = Svenska flottans pensionskassas verifikationer(List of Swedes who received passports to foreign parts, and whose fees went to Swedish naval pensions).(37)
(82) = Alexandras farfars farmors morfars farfars far.
(83) = Alexandras farfars farmors morfars farfar.
(84) = Alexandras farfars farmors morfars far.
(85) = Alexandras farfars farmors morfar.
(86) = Alexandras farfars farmors mor.
(87) = http://www.halland.genealogi.se/artemig1.htm. 1999-05-22. Hallands Genealogiska Förening artikel emigration1. Prärieblomman,1906, Hishult förr och nu av Leonard Jansson, Enslövs kommun av Harry Hedin, Kyrkoboksavskrifter fr. Knäred och Hishult av Knäreds Forskarring. Texten lyder så här: Prärieblomman För några år sedan fick min man några böcker, som tillhört en släkting bosatt i USA. Alla var på svenska. Efter två generationer fanns det inte längre någon, som kunde läsa dem. Bland dessa böcker fanns "Prärieblomman, kalender för 1906". Den innehåller intressanta artiklar av och om svensk- amerikaner, dikter, en levnadsteckning av C.J.L.Almquist, Kolonien Vasa i Minnesota, ett femtioårs- minne och mycket annat. I slutet av boken, som är på 300 sidor, finns dödsrunor över ett 20-tal emigranter. Vid närmare studier av dessa visade det sig att två kom från Halland, C.J. Chilberg och Eric Knutson. Den förre utvandrade redan 1846 från södra Halland och om den senare, kan man läsa, att han var född i Fyllinge, Halland, den 28 dec. 1852. Till varje dödsruna finns en bild och jag tror att det var bilden på Chilberg med hans tunna rufsiga skägg och intelligenta blick, som fick mig att välja honom. Spännande är ju också hans tidiga utflyttning. Två Svenskar Såsom en egendomlighet förtjänar antecknas, att två av de tidigaste svenska nybyggarna i nuvarande staten Washington var hallänningar, att de var bosatta på samma ort, nämligen i Skagit-dalen, att båda före resan till västkusten bodde i Iowa, att de avled med kort tids mellanrum, att båda fördes från samma svenska kyrka där ute i nordvästern till sitt sista vilorum, och att båda efterlämnade flera söner, vilka troget går i sina fäders fotspår och är, liksom de hänsovna vördade gamle, en heder för sitt nya fosterland. Dessa båda män, vilka förvisso är att räkna bland de svenska nybyggarnas i Amerika högadel, var Olof Polson och Carl Johan Chilberg, den förre avliden den 31 maj 1903 ( se Prärieblomman 1904, sid. 271 ) den senare den 15 januari 1905. Chilberg var den äldre av de två kärngubbarna, hela tjugo år äldre än den andre, men överlevde likväl denne. Båda var de i sin krafts dagar med om att åt odlingen vinna en av de bördigaste och för jordbrukaren tacksammaste delar av nämnda stat och hela unionen för övrigt, nämligen den ovannämnda Skagit-dalen, och båda fann de härute riklig lön för sin möda. Röjer mark Carl Johan Chilberg föddes nära Halmstad ( enligt en annan uppgift nära Laholm) år 1813 och hade sålunda vid sitt frånfälle uppnått den höga åldern av 92 år. Han utvandrade jämte sin familj till Amerika redan 1846. De for med kanalbåtar och andra primitiva samfärdsmedel till St Louis, Mo., och därifrån till västra Iowa. Den 20 december, efter jämt fyra månaders resa från Sverige, var de framme vid målet. Chilberg utsåg åt sig ett jordområde, beläget i närheten av Ottumwa, 75 miles från Burlington, och slog sig här ner som nybyggare. Många sorglustiga minnen kunde han på sina gamla dagar förtälja från denna sin första nybyggartid. Inga pengar fanns i denna del av landet. På tre år kunde han inte få ihop pengar nog till att skicka ett brev hem till Sverige. Liksom i den gråa forntiden och bland ociviliserade folk ännu idag sker, idkades endast byteshandel. För en klocka, som i Sverige kostade 10 riksdaler, fick han saker till ett värde av 40 dollar. För stövlar, klockor m.m. tillbytte han sig ett par oxar. Med dessa upplöjde han första sommaren 60 acres jord. Han plöjde även för andras räkning, och en gång erhöll han för en dags arbete - 100 skålpund fläsk! Majsen stod i ett pris av 7 cents per bushel. Efter tre års vistelse på farmen, varunder njutningsmedel endast ytterst sparsamt förekommit, körde han ett lass bönor till Burlington och tillbytte sig härför kaffe och socker. Civilisationen gjorde emellertid för varje år stora framsteg i Iowa, och den halländska nybyggarens ställning förbättrades efterhand och det i sådan grad, att han redan 1853 kunde avlägga ett besök i Sverige. Drar väster ut I början av 1860-talet synes Chilberg ha börjat längta att komma bort ifrån det ingalunda magra Iowa. År 1863 finner vi honom sålunda i Colorado. I och med resan hitut gjorde han en ganska god affär, då han medtog 800 dussin ägg, som han köpt i Iowa för endast två cents dussinet och nu sålde i Colorado för en dollar dussinet. Från Colorado begav han sig ut på resor till Montana och västkusten och lär ha ankommit till Puget Sound-trakten 1865. Vid ett tillfälle var han bosatt i Yamhill county, Oreg., och hade där en äppelträdgård på 40 acres. Efter att ha besökt olika platser på västkusten och sett sig om beslöt han sig för att slå sig ner i den fruktbara Skagit-dalen. Han upptog "homestead" vid Pleasent Ridge, nära nuvarande La Conner, och återvände 1869 till Iowa för att hämta sin familj. Detta var innan västern ännu hade några järnvägar, och resan var ingalunda, såsom i vår tid, en lustfärd på några få dagar. Tvärtom var den ett både mödosamt och livsfarligt företag, som krävde månader i stället för dagar. Allt avlöpte emellertid väl, och redan sistnämnda år (enligt en annan uppgift först 1871) befann sig Chilberg jämte familj på sitt "homestead", som han sedemera uppodlade och förvandlade till en av de vackraste landegendomar inom staten. Här vann han också med åren ekonomiskt välstånd. Chilberg kvarstannade på sitt "homestead" till 1882, då han flyttade in till Seattle, där han i välförtjänt lugn och ro framlevde sina återstående dagar. Ända in i det sista var han varmt tillgiven sitt gamla hemland och intresserade sig för allt svenskt. Emellanåt avlade han besök i sitt forna hem i Skagit- dalen, och här var det han fick sluta sina dagar. Chilberg efterlämnar sju söner. Dessa är James Chilberg i Ballard, Nels Chilberg i Seattle, Isak Chilberg i Pleasent Ridge, Andrew Chilberg i Seattle, Gustaf Chilberg i Nome, Joe Chilberg i Olympia och John Chilberg i La Conner. Andrew Chilberg är bankir och framstående affärsman i Seattle. Sedan 1879 har han varit svensk-norsk vice konsul därstädes. Född i södra Halland Efter att ha tagit del av Carl Johan Chilbergs levnadsöden i Amerika, väcks nyfikenheten att ta reda på lite om hans förhållanden i Sverige före 1846, det år, då han emigrerade tillsammans med sin familj. Jag vände mig först till Barbro Maijgren, som har hand om föreningens nyinförskaffade Databas Emigranten. -Tyvärr mannen, du söker, är för tidig, blev svaret. (Se mer om Databasen Emigranten på annan plats i detta nummer.) Barbro upplyste mig iallafall om att många av dem, som slog sig ner i Ottumwa, kom från Knäred. Eftersom det berättas att Chilberg utflyttade tillsammans med sin familj hade han väl gift sig någonstans. Sven Johansson fick en påringning och han sökte omgående i de dataregistrerade vigsellängderna samt i bouppteckningsregistren. Ingen fullträff men flera Killbergare återfanns i Knäreds-trakten, så jag begav mig till föreningslokalen på Fiskaregatan, tog fram pärmarna med avskrifter av Knäreds kyrkoböcker gjorda av Knäreds Forskarring, gick direkt in på födelseboken 1813 och här blev det mitt i prick. - Född 1813.04.21 Carl Johan. Föräldrarna var Bengt Killberg i Tomared och hans hustru Kierstin Olofsdotter. Så snabbt över till utflyttningslängden 1846. Det här var ju spännande. Här är de ju! - Åboen Carl Johan Killberg f.1813.04.21 från Tomared och hans hustru Johanna Johansdotter f.1812.12.04. Så äntligen får vi veta vad hon heter, hans hustru. Hon har inte nämnts en enda gång tidigare. Hon som tog hand om fyra små barn, den yngsta bara ett år gammal, på dessa strapatsrika långa resor. Barnen var Jöns Peter (James) f.1838.10.18, Nils (Nels) f.1840. 09.23, Isacc f.1842.12.17 och Anders (Andrew) f.1845.03.28. Till sällskapet hörde även snickaren Johan Svensson Kindblad f.1814.12.15 från Kåphult. Denne mans mor hette Elsa Killberg och var kusin till vår huvudperson Carl Johan. I flyttningsboken står som följer: "Dessa sju Personer äro flyttade till Norra Amerika. De afseglade från Götheborg den 19 Aug. och anlände till Philadelphia den 6 Oct. och äro bofasta i staten Iowa och Jefferson." Klockaresläkt Varken Bengt Killberg eller Elsa Killberg kunde återfinnas födda i Knäred, men 1810 kom Elsa Killberg från Hishult till Knäred för att gifta sig till Kåphult och 1801 kom Genantborgaren Bengt Killberg från Hishult till Tomared i Knäred. Så fram med Hishultspärmen! Men först kanske någon undrar vad en genantborgare varför en? Jo, det var en borgare, som bodde på landsbygden, men för att idka handel eller sjöfart i en stad måste han betala en avgift (genant = avgift). Vår amerikafarares farfar var Carl Killberg, klockare i Hishult 1749 - 1785. Han var gift med Petronella Holmgren troligtvis dotter till den förre klockaren Hans Holmgren. De hade 10 barn (minst): Anna Lena 1750, tvillingarna Jan Peter och Hans Christian 1751. Jan Peter efterträder fadern 1785 och Jan Peters son Hans Peter tar över klockarsysslan 1812 - 1840. Anna Christina 1752, Hans Christian 1755, klockare i Enslöv 1779 -1833, Sophia 1757, g 1792 m pastorsadj. Lars Linderoth fr Göteborg, Anna Christina 1763, Bengt 1764, far till vår amerikafarare, Jacob 1765 och Brigita 1769.
(88) = Http://ssdi.Ancestry.com - Social Security Death Index Search Results.
(89) = Troligen släkt: RUSSEL CHILBERG, f 7/3 1903, d 30/9 1992 i Spokane, Washington(social security number: 533-16-3023). MABEL CHILBERG, f 16/4 1882, d januari 1973, bosatt i Washington(social security number: 531-26-2467). NORMAN CHILBERG, f 19/5 1919, d februari 1971, bosatt i Washington (social security number: 535-05-3231). OLIVE CHILBERG, f 20/10 1894, d november 1970, bosatt i Portland, Multnomah, Oregon(social security number: 544-14-9939). JANE CHILBERG, f 17/7 1896, d maj 1995, bosatt i Centralia, Lewis, Washington(social security number: 536-26-8784). JOHN CHILBERG, f 14/1 1892, d november 1964, bosatt i Washington(social security number: 531-07-6859). JOHN CHILBERG, f 11/10 1887, d december 1976, bosatt i Warrenton, Oregon(social security number: 543-05- 9198). LAVON CHILBERG, f 23/3 1914, d 10/4 1995, bosatt i California(social security number: 555-03- 6849). GUY CHILBERG, f 8/7 1906, d 24/12 1990, bosatt i Coronado, San Diego, California(social security number: 561-09-9316). HENRIETTE CHILBERG, f 17/10 1903, d november 1985, bosatt i San Francisco, California(social security number: 343-18-3534). IRENE CHILBERG, f 24/11 1924, d juni 1985, bosatt i Portland, Oregon(social security numer: 542-20-6794). IRENE CHILBERG, f 21/1 1907, d 1/3 1990, bosatt i Spokane, Washington(social security number: 532-10-9694). IVOR CHILBERG, f 22/1 1902, d januari 1983, bosatt i Seattle, King, Washington(social security number: 531-05-6142). JAMES CHILBERG, f 26/9 1894, d november 1973, bosatt i Centralia, Lewis, Washington(social security number: 539-14-0986). ESTER CHILBERG, f 4/10 1898, d februari 1979, bosatt i Astoria, Clatsop, Oregon(social security number: 721-16-4664). EUGENE CHILBERG, f 8/12 1908, d 1/2 1991, bosatt i Los Angeles, California (social security number: 560-12-3693). FRED CHILBERG, f 8/10 1891, d september 1970, bosatt i Portland, Multnomah, Oregon(social security number: 543-12-1784). GEORGE CHILBERG, 19/11 1918, d augusti 1975, bosatt i Washington(social security number: 539-01-6227). GERTRUDE CHILBERG, f 26/4 1910, d oktober 1982, bosatt i Coronado, San Diego, California(social security number: 155-36- 0619). CLARENCE CHILBERG, f 7/5 1922, d 17/7 1997, bosatt i Vancouver, Washington(social security number: 542-18-8711). DAVID CHILBERG, f 29/8 1890, d maj 1967, bosatt i Portland, Multnomah, Oregon (social security number: 542-05-3548). EARL CHILBERG, f 25/9 1918, d januari 1981, bosatt i Portland, Multnomah, Oregon(social security number: 544-07-7011). ELSA CHILBERG, f 7/12 1915, d frebruari 1992, bosatt i California(social security number: 552-54-4071). ENID CHILBERG, f 5/1 1902, d maj 1975, bosatt i Kennewick, Benton, Washington(social security number: 535-34-0781). ANNA CHILBERG, f 5/2 1879, d januari 1970, bosatt i Tacoma, Pierce, Washington(social security number: 537-10-1324). ARTHUR CHILBERG, f 28/2 1892, d juli 1972, bosatt i San Rafael, Marin, California(social security number: 556-42-5079).(88)(92)
(90) = http://www.geocities.com/Area51/3253/guest/c.html.
(91) = THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK FAILURE. William P. Bonney, "The Scandinavian American Bank Failure, .... the 1921 events," History of Pierce County. pages 893-786. Tearful women and strong-hearted men with drawn faces, swallowed their grief in little groups at 13th and Pacific on Monday, January 17, 1921, following the failure of the Scandinavian American Bank to open its doors on the 15th. Women wept at their losses, which in many cases involved the savings of a life-time, but no demonstrations occurred. The crowd was anxious, but peaceful, under the watchful eyes of police officers. The crash, later followed by the failure of the Seattle bank of the same name, was the greatest financial disaster in the city's history and that of the northwest. There were some ten thousand depositors with money in the Tacoma bank, and many business firms were pinched by the suspension of the financial institution. Forbes P. Haskell, Jr., former banker and the local representative of Hugh C. Wallace, was appointed a special bank examiner by Governor Hart on Monday, and took immediate charge, with Guy E. Kelly named as legal adviser. The failure of the bank, according to the state bank examining department, was due entirely to gross mismanagement, an accumulation of non-liquid assets, and to building operations. The latter included the erection of the sixteen-story office building at 11th and Pacific, the giant steel frame of which was nearly completed, and until the eventful Saturday was the center of a din of noisy riveting, but which stood silent on the 17th, as hundreds of depositors a short distance down the street clamored at the closed and barred steel doors of the defunct institution. The failure of the bank was not due to local business conditions, but to events entirely peculiar to the bank itself, Other local banks reported only small withdrawals following the crash; and all of them at once offered business and financial aid to needy depositors of the bank which had failed. Superior Court Judges Chapman, Card, Clifford and Askren met and on the 19th decided to call a grand jury to consider the failure. On the 20th there was a large meeting of depositors in the main auditorium and basement of Our Savior's Evangelical Lutheran Church, at which A. R. Titlow acted as chairman. Ole Granrud, as chairman, was named to head a depositors' committee of ten members. On February 9th Ole S. Larson, president of the defunct bank, was arrested at his home in Seattle, charged with appropriating $60,000 of the bank's funds to his own use. His bail, set at $100,000, was later reduced to $20,000, which was furnished after he had spent a night in jail. The first grand jury to be held by the county for a period of five years, met on the 23rd, and C. C. Hume was named foreman. Judge Cushman, in the federal court, also appointed Haskell as receiver for the Scandinavian American Bank Building Company on March 2, in an action in the federal court, brought by a lien holder. On March 16th there was a warrant on its way to California for the arrest of Jafet Lindeberg; and the following day Gustaf Lindberg was arrested on the charge of borrowing excessive sums and in making loans without authority. Lindeberg was arrested on the 19th, charged with being a fugitive from justice. Ten new charges were filed against Larson on March 22nd, making twenty-two to date; he was arrested for the fifth time two days later. His total bonds amounted to $77,000. George Williamson, former attorney for the bank and a director, was also arrested on the 26th. A suit was filed in San Francisco the same day to compel Jafet Lindeberg and Erik 0. Lindblom to return $464,955 said to have been due with interest, suit being filed in the federal court. On April 1st sweeping condemnation of what it termed unscrupulous management" of the affairs of the bank in the nature of "irregular and questionable transactions" which led to the failure of the bank; severe criticism of the state bank commissioner's office for permitting those conditions to exist; and a stinging rebuke for members of the Tacoma police department, including higher officials, for what it declared was an effort to "play to the galleries" at the sacrifice of efficiency in law enforcement, were all included in the report of the grand jury, after being in session twenty nine days, during which time it examined 145 witnesses. Sixty-four true bills were returned. Juggling of funds and the listing of bonds of unknown value among the bank's assets were also charged. Members of the police department were charged with being "loud mouthed" in self praise in seeking to wear the mantle of glory as the "Great I am." The complaint was signed by C. C. Hume, foreman, Jas. L. Hunt, D. P. Green, A. F. Johnson, F. J. Wallace, Jas. Ratchford, A. G. Anderson, N. R. Protsch, Laura Ranney, Leona Jones, Sigurd Carlson, Nellie Pendergart, Carrie D. Robinson, Jno. S. Himes, and H. Bass. On May 9th Ole S. Larson was placed on trial in Judge Askren's department of the Superior Court, upon the specific charge of loaning $10,000 to himself without authorization of the directors of the bank. He was found guilty on the 1lth, and on May 13th went on trial for a second time, being again found guilty on the 14th. On the same day the extradition of Jafet Lindeberg was denied in a fight in California courts. On June 8th Judge Walter M. French ordered a directed verdict of acquittal in the trial of Charles Drury, declaring that the state had not proved that Drury had acted illegally in loaning $200,000 of the funds of the bank to the Scandinavia Bank Building Company. The following day all of the cases then pending against Drury and Gustaf Lindberg were dismissed by Judge French, of Kitsap County, sitting in place of Judge M. L. Clifford, after Judge French had refused to permit three of the cases to be submitted to the jury and directed verdicts of not guilty to be returned. Two of these directed verdicts were in cases against Drury, and the third against Lindberg. J. E. Chilberg, of Seattle, former president of the banks at Tacoma and Seattle, surrendered to Sheriff Thomas N. Morris on July 1st. Five indictments had been returned against him, and he was released upon furnishing $35,000 bonds. The Seattle bank also closed on July 1st. The first 10 per cent dividend was paid to the Tacoma bank depositors on July 1st. On August 5th the five cases against Chilberg were dismissed, after demurrers to the indictments were sustained. Gustaf Lindberg was arrested on September 16th in another criminal action. On November 11th Larson was convicted for the third time, in Judge W. 0. Chapman's department; and three days later Lindberg went on trial, charged with borrowing $13,000 from the bank while a director and without the authority of the board of directors. William P. Bonney, "Failure of the Scandinavian American Bank... the 1921 events," History of Pierce County. p. 783-86. MORE OF THE S. A. BANK FAILURE. William P. Bonney, "Failure of the Scandinavian American Bank...the 1922 events," History of Pierce County. p. 807-808. On January 7th Gustaf Lindberg was given a sentence of from one to five years at the state penitentiary in Judge Chapman's court, following his conviction of December 3rd, 1921. The third 10 per cent dividend to depositors was declared on January 17th. On February 16th Jafet Lindeberg, Gustaf Lindberg, 0. S. Larson, J. E. Chilberg and Charles Drury, faced new charges filed by Prosecutor Selden in the Justice Court of John W. Linck. On the 18th Governor William D. Stephens, of California, signed the warrant for the extradition of Lindeberg; but an attempt to arrest him at his California home by Rex S. Roudebush of Tacoma and W. B. Severyn of Seattle resulted in a display of firearms on the part of one of his relatives. Lindeberg's attorneys hastily drew up papers for court action looking to the blocking of extradition, and also charged that the Washington officials were attempting to kidnap him, and further alleging unjust prosecution. The San Francisco court granted his request for a writ of habeas corpus, and Lindeberg was again a free man. On March 15th the Supreme Court of Washington granted Larson a new trial on his first appealed case. On May 3rd R. F. Laffon, of Tacoma, was made a special commissioner in the federal court for the sale of the bank building. It was announced that the sum of $316,565.55 must be raised to cover all liens, attorney fees and court costs. The attorney fees were given as $24,635; interest at $23,354.47; and court costs $469.32. Larson stood trial again on May 24th, in Judge Clifford's department , on a charge of illegal borrowing of $1,200 through an overdraft. The jury failed to agree. On September 28th the fourth dividend of 10 per cent was mailed to depositors, amounting to about $406,000. HISTORY OF PIERCE COUNTY. About $1,760,000 had been paid depositors up to that time., out of total claims of approximately $4,400,000. William P. Bonney, "Failure of the Scandinavian American Bank...the 1922 events," History of Pierce County. p. 807-808. S. A. BANK FAILURE EVENT OF YEAR. Early in January, 1923, the Supreme Court affirmed the conviction of Ole S. Larson of the previous November, carrying a sentence of from three to five years in the penitentiary. lt was thereupon announced that eleven cases still standing against him would be dismissed. In all, thirty-two criminal cases had been filed. Nineteen were dismissed, one resulted in an acquittal, and three in convictions. On January 30th, Gustaf Lindberg was given another rehearing by the Supreme Court, on his conviction of borrowing $13,000 from the bank while a director without proper action being taken thereon. On February 15th, Larson was also given another rehearing; but on June 9th his appeal was decided against him. On the 18th he presented himself at the penitentiary at Walla Walla, without a guard being sent for him. On July 6th the Federal Court set a minimum price of $430,000 on the bank building skeleton. A fifth dividend of 10 per cent, amounting to about $405,000, was paid to depositors on September 10th. On October 9th the Supreme Court denied the rehearing of Gustaf Lindberg; but on the following day Lieutenant Governor William J. Coyle, then acting as governor during the absence of Hart, issued a full and complete pardon to the convicted banker. His action was severely criticised in Pierce County and in other parts of the state. Coyle had been a close friend of a son of the banker for a number of years. MORE OF THE S. A. BANK FAILURE. On January 7th Gustaf Lindberg was given a sentence of from one to five years at the state penitentiary in Judge Chapman's court, following his conviction of December 3rd, 1921. The third 10 per cent dividend to depositors was declared on January 17th. On February 16th Jafet Lindeberg, Gustaf Lindberg, 0. S. Larson, J. E. Chilberg and Charles Drury, faced new charges filed by Prosecutor Selden in the Justice Court of John W. Linck. On the 18th Governor William D. Stephens, of California, signed the warrant for the extradition of Lindeberg; but an attempt to arrest him at his California home by Rex S. Roudebush of Tacoma and W. B. Severyn of Seattle resulted in a display of firearms on the part of one of his relatives. Lindeberg's attorneys hastily drew up papers for court action looking to the blocking of extradition, and also charged that the Washington officials were attempting to kidnap him, and further alleging unjust prosecution. The San Francisco court granted his request for a writ of habeas corpus, and Lindeberg was again a free man. On March 15th the Supreme Court of Washington granted Larson a new trial on his first appealed case. On May 3rd R. F. Laffon, of Tacoma, was made a special commissioner in the federal court for the sale of the bank building. It was announced that the sum of $316,565.55 must be raised to cover all liens, attorney fees and court costs. The attorney fees were given as $24,635; interest at $23,354.47; and court costs $469.32. Larson stood trial again on May 24th, in Judge Clifford's department , on a charge of illegal borrowing of $1,200 through an overdraft. The jury failed to agree. On September 28th the fourth dividend of 10 per cent was mailed to depositors, amounting to about $406,000. About $1,760,000 had been paid depositors up to that time., out of total claims of approximately $4,400,000. BANK FRAUD. Herbert Hunt, "Fraud at Fidelity Trust Company," Tacoma, its history and its builders. Chicago: S.J. Clarke, 1916, II, p. 116-118. (Chapter sixty-three). Edward Albertson, cashier of the Fidelity Trust Company, disappeared in August, 1891, after having stolen a large amount, and there followed an exciting string of incidents. The first intimation the public had of the absconding was the news of the "mysterious disappearance and absence" of John Cohoon, Albertson's brother-in-law, and it was charged that he had been abducted and was being held in a secret place by detectives led by M. C. Sullivan, of the Thiel Agency. Cohoon was kept in the Donnelly Hotel and Harry H. Collier, then a porter there, was detailed to wait upon him. Collier was told that Cohoon was a dangerous lunatic-a plausible story, as the hotels in that day, before car lines had been built to the hospital at Fort Steilacoom and before automobiles had come, frequently lodged insane persons for a night or so. Sullivan denied that he was detaining Cohoon, but when be learned that Cohoon's wife was ill from worry he took Cohoon to jail where he was held in default of $10,000 bonds. Then Sullivan and Deputy Sheriff Evans, with a warrant issued from Justice Harry A. Sharp's court, went to Seattle and arrested R. B. Albertson, cousin of Edward. The arrest was made in front of the Rainier Club. Albertson was with William E. Bailey who insisted upon accompanying his friend, and he entered the closed carriage which the officers had brought. They were taken to Black River Junction where Sullivan expected to catch a train for Tacoma. Seattle friends of Albertson learned of the arrest, hastily organized a rescue party, and procured warrants for the arrest of the detectives. The train as late and before Sullivan and Evans could get their prisoner out of King County they were arrested, charged with abduction, and taken back -to Seattle where Albertson was released. Early the next morning Albertson, Bailey, George H. Preston and Herman Chapin came to Tacoma and going to Justice Sharp's court asked if a warrant had been issued. Sharp replied in the affirmative, reading a portion of the warrant to Albertson who at once placed himself in the jurisdiction of the court. Sharp fixed his bail at $5,000, which promptly was furnished, the securities being Governor Ferry, Bailey and Chapin. The warrant had been sworn out by T. B. Wallace and charged Albertson with aiding in the concealment of "stolen property, to-wit: Notes and other valuable securities of the value of $9,000," belonging to the Fidelity Company. Albertson was given a hearing in Sharp's court September 15 and it then developed that the accused man's cousin, Edward, the cashier, had removed securities worth $600,000 from the company's vaults. He'had placed all the books and papers of the company in the vaults, then had inserted a match in the combination so that the officers could not open the bank for business. Albertson then sent a letter to T. B. Wallace, advising him of what had been done and promising that if Wallace would sign certain papers, copies of which were enclosed, get a boat and one boatman, row to Brown's Point and there deliver the signed papers to Fred N. Chandler, he would be given the securities and the new combinations of the vaults. All this must be done before 9 o'clock that morning or the securities would be burned. Wallace testified that he had received the letter at 4 o'elock in the morning, and had at once consulted the other officers of the bank the result being that he had made the trip and at the point designated had received the papers, vault combination, etc. The trial lasted several days and R. B. Albertson was bound over to the superior court September 17th- An examination of the books showed that Edward Albertson was short in his accounts about $20,000, the amount which he admitted to have taken. Edward Albertson and Chandler were captured near Gardiner, Coos County, Oregon, September 16th after Albertson had been shot in the side by an excited member of the posse. Chandler was brought to Tacoma at once and Albertson as soon as his wound would permit. Most of the stolen money was recovered at this time. October 23d Edward Albertson pleaded guilty to grand larceny. He exonerated his cousin, who asked for a change of venue. Judge Allyn sentenced Edward Albertson to ten years in the penitentiary, and Fred N. Chandler to five years. Herbert Hunt, "Fraud at Fidelity Trust Company," Tacoma, its history and its builders. Chicago: S.J. Clarke, 1916, II, p. 116-118. (Chapter sixty-three).
(92) = Är hon(ANNA MARY RHINEHEART) ANNA CHILBERG i källa (89)? Nej! Mycket troligt en dotter!
(93) = Email från Chuck Killberg 2000 27/12. Han nämner där även släktingarna Marcia Dabbene(f Killberg) och Nedine Kolmodin(f Killberg).
(94) = "Släkten från Stora Mörshög Nr 2 i Bjuvs församling", Utarbetad på uppdrag av fil. dr. Gösta Andersson, Svalöv, av S. Otto Brenner.(Malmö, 1956). OTTO THEODOR ANDERSSON, f 1834 30/5 i Norra Vram, d 1906 14/10 i Ängelholm. Kvarnägare i Fälleberga i Norra Vram församling, senare lantbrukare i Rebbelberga. - G 1) m KARIN SOFIA KULL, f 1843 26/4 i Kvidinge, d 1902 13/6 i Rebbelberga. - G 2) 1903 11/10 m TERESIA EDELBERG, f 1854 9/7 i Önnarp, död. Han hade 10 barn i första äktenskapet. Äldst var JOHAN JACOB ANDERSSON, f 1863 27/11 i Ängelholm. Han utflyttade till USA. Näst äldst var ANNA MARIA ANDERSSON, som är ättling till TYKE PERSSON, åbo å Mörshög nr 2 i Bjuv församling, han omnämnes 1633.
(95) = De hade fyra barn: 1) KENNETH (K E N N Y) KOLMODIN, Jr., f 1949 i Kenosha, Wisconsin, USA, 2) CLAIRE KOLMODIN, f 1952 i Kenosha, Wisconsin, USA, 3) DAVID KOLMODIN, f 1955 i Minneapolis, Minnesota, USA, 4) BARBARA KOLMODIN, f 1957 i Youngstown, Ohio, USA.(94)
(96) = Ancestry.com och Rootsweb.com: sökning på Chilberg. Det finns i telefon- & adressregistret för Canada en H. Killberg, med telefonnummer: (604) 826-6404, adress: 33187 Sixth Avenue, Mission, BC, postal code: V2V 1Z9 år 2001 i januari.
(97) = Demografisk Databas Södra Sverige(DDSS).
(98) = Skånes Demografiska Databas(SDD).
(99) = 1865 20/6 föddes i Helsingborgs stadsförsamling Lydia Josefina Ljunggren, fader Nils Ljunggren i Hjernarp och moder Jubelina Killberg. Min farfars mor. De hade barnen: 1. JOHAN MAGNUS LJUNGGREN, f 1851 28/12 i Simonstorp, Hjärnarps sn. 2. TILDA AUGUSTA LJUNGGREN, f 1853 5/7 i Simonstorp, Hjärnarps sn. 3. AXEL THEADET LJUNGGREN, f 1854 5/12 i Simonstorp, Hjärnarps sn. 4. HAQVIN PETER LJUNGGREN, f 1856 29/9 i Grevie sn. 5. AMANDA CHARLOTTA LJUNGGREN, f 1858 29/4 i Grevie sn. 6. EMELIA CHRISTINA LJUNGGREN, f 1862 21/10 i Hjärnarps sn. 7. L Y D I A JOSEFINA LJUNGGREN, f 1865 20/7 i Helsingborg.(98)(105)
(100) = Hans Christian Killberg(f 1816 31/5), dräng i Hishult. Var arrendator & dräng på Perstorps säteri vid giftermålet. - G 1844 30/6 i Ysby m pigan JOHANNA BENGTSDOTTER i Ysby, f 1817.(97)
(101) = För att dryga ut lönen som kantor arbetade Carl Gustav också med kontrollen av brännvinsbränningen i Dömestorp. Nu hade arbetarna vid bränneriet, som låg vid Röhö, varit så förslagna att de borrat ett hål i ett rör och satt en kork i hålet. På det viset kunde de få brännvin precis när de ville - alltså utöver den ranson de var berättigade till. Sent en kväll uppenbarade sig Killberg på bränneriet. Paniken stod genast på lut - uppsyningsmannen fick ju på inga villkor upptäcka anordningen med korken. Det var Sven Svensson i Hackaregården som löste problemet. Svensson var en storvuxen och kraftig karl, medan Killberg var liten och spenslig. Sven Svensson sken upp när han fick se kantorn, och sade med sin allra lenaste stämma: "Nej, se klockaren är ute och går i kväll. Man vet inte vilka farligheter man kan råka ut för i mörkret. Men jag ska följa honom hem och se till så att han inte råkar i olycka". Han tog Killberg under ena armen och ledde honom ut. De två gick hela vägen till Östra Karup och när de kommit dit, föreslog Svensson att klockaren skulle bjuda på ett par supar på gästgivaregården. Killberg kände sig tvungen att efterkomma uppmaningen.(102)
(102) = "Utflykt i bokskogen - Berättelsen om Killbergs Bokhandel" av Patrik Kumlin. Här finns mycket mer att läsa om Killbergs Bokhandel och dess historia och utveckling. Besök också deras hemsida Killbergs Bokhandel.
(103) = Sökresultat på namnet Chilberg på FamilySearch.com.
(104) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", andra utgåvan av Sveriges Släktforskarförbund 2000.
(105) = Enligt uppgifter från Nils Wallin, släkting och genealog samt medlem av Landskrona Släktforskare, bildad 1987.
(106) = De hade barnen: 1. NILS PETER PERSSON, f 1816 7/6 i Flammabygget, Renneslöv sn. Bosatt i Flammabygget 1, Renneslöv sn. - G m HELENA PERSDOTTER, f 1809 25/9. Bosatt i Flammabygget 1, Renneslöv sn.(De hade barnen: 1. NILS NILSSON, f 1841 21/12 i Flammabygget, Renneslöv sn. 2. ANDREAS NILSSON, f 1844 11/7 i Flammabygget, Renneslöv sn. 3. PER NILSSON, f 1847 9/2 i Flammabygget, Renneslöv sn.) 2. KARL PERSSON, f 1818 26/9 Flammabygget, Renneslöv sn. - G m INGRID JOHANSDOTTER, f 1812 13/4. 3. ANNA PERSDOTTER, f 1820 29/10 i Flammabygget, Renneslöv sn, utflyttade 1850 till Staffanstorp. 4. ELNA PERSDOTTER, f 1822 22/10 i Flammabygget, Renneslöv sn, 5. NILS PERSSON, f 1824 6/11 i Flammabygget, Renneslövs sn, Straffad: 28 dagar på vatten och bröd 1:sta resa våld genom inbrott 1847, 6. PÅL PERSSON, f 1827 17/2 i Flammabygget, Renneslöv sn, d 1829 17/5 i Flammabygget, Renneslöv sn, 7. BENGT PERSSON, f 1831 3/1 i Flammabygget, Renneslöv sn, d 1832 4/8 i Flammabygget, Renneslöv sn, 8. ANDREAS PERSSON, f 1836 1/6 i Flammabygget, Renneslöv sn, d 1837 21/4 i Flammabygget, Renneslöv sn.(105)
(107) = HANS TORKELSSON HOLMGREN, f 20/11 1687 i Högaholma, Hishults sn, d 7/3 1749 i Hishult, Hishults sn. Klockare - G 1712 i Hishult m SISSA BENGTSDOTTER, f 27/7 1696 i Sjöboholm, Hishults sn, d 10/10 1767 i Hishult, Hishults sn.(105)
(108) = Karl Kilberg(född ca.1721). Det var antagligen i Mantalslängden för Hishult 1748, där det står "Organist i Rugeryd kallad till Embetet av Herrskapet och Pastorn". Kommer troligen från Ruggerud i Färgelanda kommun, Västergötland. Även Anders Killberg, kallad "Boråhsaren", kommer därifrån. Undersök mera.(105)
(109) = John E. Chilberg II:

Overview.

Birth Name:John E. Chilberg II
Sometimes Credited As: Jack E. Chilberg II, Jack Chilberg, and John E. Childberg II
D.O.B.: September 24, 1929
Passing: March 2, 1987
Battlestar Position: Art Director
Best Known For Work On: Art Director, Star Trek III: The Search For Spock

Biographical Content Requested

Filmography:

1. Dark Mansions (TV, 1986, Art Director)
2. Hollywood Wives (Mini-Series, 1985, Art Director)
3. Star Trek III: The Search for Spock (Movie, 1984, Art Director)
4. Jesse Owens Story, The (TV, 1984, Production Designer)
5. Hotel (TV, 1982, Art Director)
6. Long Journey Back (TV, 1978, Art Director)
7. Battlestar Galactica (TV Series, 1978, Art Director)
8. Testimony of Two Men (Mini-Series, 1977, Art Director)
9. Stonestreet: Who Killed the Centerfold Model? (TV, 1977, Art Director)
10. Rich Man, Poor Man (Mini-Series, 1976, Art Director)
11. a.k.a. Rich Man, Poor Man - Book I
12. Force Five (TV, 1975, Art Director)
13. a.k.a. Final Tactic (Australia: Video Title)
14. Sarah T. - Portrait of a Teenage Alcoholic (TV, 1975, Art Director)
15. Target Risk (TV, 1975, Art Director)
16. Senior Year (TV, 1974, Art Director)
17. Money to Burn (TV, 1973, Art Director)
18. Brock's Last Case (TV, 1973, Art Director)
19. Screaming Woman, The (TV, 1972, Art Director)
20. Dragnet (TV, 1969, Art Director)
21. a.k.a. World Premiere: Dragnet (Promotional Title)
BGInfoSphere.com © 2000-2001 by BGInfoSphere.com.

(110) = United States Census 1920.
(111) = United States Census 1910.
(112) = United States Census 1900.
(113) = United States Census 1880.
(114) = United States Census 1850.
(115) = U.S. Social Security Death Index.
(116) = Washington Death Certificates, 1907-1960.
(117) = Iowa Marriages, 1809-1992.
(118) = Illinois, Cook County Birth Certificates, 1878-1922.
(119) = Michigan Births, 1867-1902.
(120) = United States Census, 1870. Bosatt i Iowa och kallades Charles J. Chilburg.
(121) = New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924.
(122) = British Columbia Death Registrations, 1872-1986.
(123) = British Columbia Marriage Registrations, 1859-1932.
(124) = Illinois, Cook County Deaths, 1878-1922.
(125) = United States Census, 1930.
(126) = Står 1850 som Charles J Chilbirg(37 år), Hannah Chilbirg(38 år), James Chilbirg(12 år), Nelson Chilbirg(9år), Isaac Chilbirg(7 år), Andres Chilbirg(5 år), Benedict Chilbirg(3 år), Joseph Chilbirg(1 år), Charles Gomer(39 år, farmare).(114)
(127) = Nome & Sewardhalvön, historia, beskrivning, biografier och berättelser, E. S. Harrison, Seattle, 1905; sida 252 - insänd av Peggy Thompson).
(128) = Sitat från försäljning på Ebay av hans tavla: "Original Antique Oil Painting in STUNNING Ornate Gesso Frame. GLORIES OF THE NIGHT By G. Chilberg (signed) . From the 1900's, this hung on my husbands Great Grandmother's Wall in her home for many many years... from her wall to our wall... now on to your wall. This has never been stored. (Always in a smoke free home) Great Grandmother knew the local artist who painted this. G. Chilberg was from Everett, Washington (the state) His brother was J .E . Chilberg , president of the Alaska-Yukon-Pacific Exposition , The painting is a very cool looking scene with two homes or cabins.. by a pond or lake.. and the moon is out. Measurements: Inside - approx. 21 3/4" x 11 5/8", Outside - approx. 26" x 15 7/8", Thickness of the frame is 2" . Please see my other original framed oil painting from the same artist on ebay now. The frames are almost a close match! Thank you". Nytt sitat om målning No 2: "The painting is in very nice condition. Picture of a landscape... rocky looking mountains, trees and a stream. Vivid colors. The canvas looks to be in good condition. I do not see any chips or cracking. For some reason G. Chilberg did not sign this painting. He did paint it as Great Grandmother purchased it from him along with my other signed Chilberg oil painting on ebay now. Please take a look at it as the frame of this painting and the other are almost a perfect match. THE FRAME.... this frame is nice and tight and VERY BEAUTIFUL. What more can I say... see my pictures! In very nice shape! Measurements: Inside - approx. 25 1/2" x 17 1/2", Outside - approx. 30" x 22", Thickness of the frame is 2".".
(129) = An Illustrated History of Skagit and Snohomish Counties(1906), sidan 668/669 och 671/672.
(130) = HFL 1890 Halmstad och Stockholm.
(131) = Släkten EKENGREN:(133)(135)(136)

I.1) PEHR EKENGREN, f 17/6 1805. - G m NILLA N.N., f 20/3 1804.

Barn:

II.a) SVEN PETER EKENGREN, f(tvilling) 22/3 1834 i Hasslöf.

II.b) JOHANNA EKENGREN, f(tvilling) 22/3 1834 i Hasslöf. - G m KRISTIAN PERSSON AHLBERG, f 1840 i Rebbelberga. Smed. Bosatta 1890 i Östra Karup.

II.c) JOHAN EKENGREN, f 3/8 1838 i Hasslöf. Handsmakare. Bosatt 1890 i Varberg. - G m CLARA WESTERMAN, f 1840 i Varberg.

Barn:

III.1) NANNA EKENGREN, f 1875 i Varberg.

III.2) THOR EKENGREN, f 1876 i Varberg.

III.3) HELGE EKENGREN, f 1879 i Varberg.

III.4) HELFRID EKENGREN, f 1881 i Varberg.

II.d) SOFIA (SOPHIA) EKENGREN, f 1843 i Hasslöf. Bosatt 1890 i Skummeslöv. - G m OLOF HULTBERG, f 1835 i Risberga. Lanthandlare.

III.1) SELMA OPHELIA HULTBERG, f 23/9 1872 i Boston, Suffolk County, Massachusetts, Amerika.

III.2) HENRY ARTHUR HULTBERG, f 1873 i Boston, Suffolk County, Massachusetts, Amerika, d 26/9(begr. 1/10) 1912 i Bovill, Latah County, Idaho. Ogift. Occupation: Woodsman at Potlatch Lumber Company.(135)

III.3) WALBORG OTTILIA HULTBERG, f 1878 i Östra Karup.

III.4) OLGA VIKTORIA HULTBERG, f 1880 i Skummeslöf.

III.5) EBBA HILDEGARD HULTBERG, f 1882 i Skummeslöf.

III.6) BROR FILIP HULTBERG, f 1884 i Skummeslöf.

(132) = Släkten ROSLIND:(134)

I.1) ANDERS OLSSON ROSLIND, f 1841 i Bara. Korkskärare. Bosatt 1890 i S:t Pauli, Oxie, Malmöhus län. - G 1:o m HILDA OLSSON. - G 2:o m KUNIGUND ADELAIDE OLSSON, f 1834 i Landskrona.

Barn:

II.a) ERNST WILHELM ROSLIND, f 8/12 1864 i Malmö. Grosshandlare. Ernst kommer till Drottninggatan 72;Gamla Kungsholmsbrogatan 22 den 5/5 1887 från Göteborg, han är då bokhållare, flyttar den 28/12 1887 till rote 18 (Teknologroten) . Han kommer åter den 2/1 1889 från rote 18 och flyttar ut den 28/12 1889 till rote 7 (Jakobsroten). Den 9/11 1900 kommer hela familjen från Nacka. Ernst flyttar till rote 20 (Narvaroten) med sonen Gösta, Fanny och Brita flyttar till Göteborg. Ernst och Fanny skilda 26/3 1901. - G m FANNY CHARLOTTA EKENGREN, f 18/2 1867 i Halmstad.

Barn:

III.1) GÖSTA WILHELM ROSLIND, f 9/12 1893 i Adolf Fredrikd Förs., Stockholm.

III.2) BRITA MARGRETA ROSLIND, f 23/6 1899 i Nacka.

II.b) IDA ROSALIE ROSLIND, f 5/10 1870 i Caroli förs., Malmö. Skinnarbeterska.

II.c) MARIA THERES ROSLIND, f 3/10 1873 i Malmö.

(133) = Källor: HFL 1890 i Halmstad, Östra Karup, Varberg, Skummeslöv och Hasslöf.
(134) = Källor: Klara CD:n. HFL 1890 Malmö. Söder CD:n. På Söderskivan finns en Agnes Fredrika Karolina Roslind f 17/9 1862 i Malmö St Petri. Vid kontroll på www.ddss.nu är hennes mamma Hilda Olsson utom äktenskap. Agnes är bara på Söder under perioden 30/11 1883 till 14/5 1884.
(135) = Idaho Death Certificates, 1911-1937.
(136) = Massachusetts Births and Christenings, 1639-1915.
(137) = MARY ELLEN HANSEN, f 1878, d 30/5 1919 i Seattle, King County, Washington. Föräldrar: A. Chilberg och Mary Brennan. - G m V. B. HANSEN. Undersök!(116)
(138) = Kan vara MARY EMMA CHILBERG, f 16/11 1869 i Ottumwa, Wapello, Iowa, d 25/7 1901 i Olympia, Thurston, Washington. Gift 23/11 1893 i Olympia, Thurston, Washington. Bosatt 1880 i Seattle, King, Washington. Om så är fallet finns ättlingar MAXWELL, MCLARTY, RASMUSSEN, ROWLAND, WITCHER, WHITTIER, HARDIN, MILES och BERRY. Hämtat på Ancestry.
(139) = Från Carolina Petronella Killberg och Per Jönsson i Lagared stammar i USA släkten Young genom deras dotter Anna Johanna Persdotter.
(140) = History of Seattle from the earliest settlement to the present time: ANDREW CHILBERG. Andrew Chilberg, president of the Scandinavian-American Bank, has a record which stands in incontrovertible proof of the fact that America is the land of opportunity and which proves in equally conclusive manner that industry and enterprise have been the crowning points in his career, bringing him to a most creditable and honorable position in the financial circles of the northwest. Although a native of Sweden, born March 29, 1845. Mr. Chilberg was only a year old when his parents, Charles John and Hannah (Johnson) Chilberg, brought their family to the new world. It was in 1846 that they took passage on a westward bound sailing vessel, which, after eleven weeks, reached the American coast. Journeying into the interior of the country they took up their abode upon a farm west of Ottumwa, Iowa, where the father both preempted and homesteaded lands and there successfully engaged in tilling the soil for many years. The four children who came with their parents to the new world were James P., Nelson, Isaac and Andrew, and after coming to the United States four otlier children were born: Benjamin A., Joseph, Charles F. and John H., but Charles F. died at the age of thirty-one years. James P. died in Seattle, December 21, 1905, and Isaac died at Pleasant Ridge, near Laconner, at the age of seventj'-one years. The mother passed away July 3, 1902, when ninety years of age, and the father died when he was ninety-two. They lived to celebrate their golden wedding and in fact traveled life's journey together for the remarkable period of nearly seventy years. In 1871 they came from Iowa to Washington territory and located at Pleasant Ridge, near Laconner, where the father homesteaded lands. Andrew Chilberg spent the greater part of his youthful period near Ottumwa, Iowa, where he attended school. In i860, when a lad of fifteen years, he accompanied his father and brother Nelson to Pike's Peak, attracted thereto by the gold excitement in that locality. The father and brother engaged in prospecting, while Andrew Chilberg worked upon a farm. In the winter of 1862-3 they returned to Iowa and in the spring -of 1863 Andrew Chilberg crossed the plains to California, driving horses in compensation for his meals and the privilege of traveling with the party. After four months spent upon the road between Omaha and the Pacific coast, Sacramento was reached and from that point Mr. Chilberg made his way to the home of his brother James P., who was then living in Yolo county, California. He entered the employ of his brother, at a salary of twenty-five dollars per month, and afterward worked for other farmers of the locality. Still later he went to Stockton, where he was employed for some time in a large nursery, and he also attended school there. ANDREW CHILBERG HISTORY OF SEATTLE 17 111 health finally forced Mr. Chilberg to return to Iowa. He made the journey by the Nicaragua route to New York city and later he again attended school in Ottumwa. He afterward followed the profession of teaching for three years and clerked in a whole- sale and retail dry-goods house in Ottumwa for four years. While there residing he was married, in 1874, to Miss Mary Nelson, who was born at Bishop Hill, Illinois, a daughter of John and Hannah (Swenson) Nelson, both now deceased. The year following their marriage Mr. and Mrs. Chilberg came to Seattle, where in the fall of 1875 he engaged in the grocery business with his brothers, James P. and Nelson. Together they conducted the store until 1882, when Andrew Chilberg sold out to his brothers in order to assume the duties of the oflke of assessor of King county, to which he had been elected as the democratic nominee, serving in that capacity for two years. While engaged in the grocery business Mr. Chilberg was appointed in 1879 by the Swedish government vice consul tor Sweden and Norway until the separation of Sweden and Norway, since which time he has been vice consul for Sweden, and satisfactorily filled the position. He has been called to other positions of public honor and trust. For two years he was one of Seattle's aldermen and in 1884 was called to tlie office of city treasurer, in which capacity he served for two years. In 1885 he was appointed city passenger and ticket agent for the Northern Pacific Railway and remained in that position until 1892, when he resigned to accept the presidency of the Scandinavian-American Bank, of which he was one of the organizers. The bank was established in the spring of 1892, with a paid up capital of forty-five thousand dollars, which was increased in 1901 to one hundred thousand dollars, and since to five hundred thousand dollars, while its deposits now amount to over eleven million dollars. In the years that have since come and gone its growth has been almost unparalleled. Its business has developed almost by leaps and bounds and yet its interests have been conducted along safe and conservative lines, whereby the interests of depositors have been carefully protected. Mr. Chilberg has contributed in large measure to the growth and success of this institution, of which he is now the acting head, bending his energies to constructive effort, administrative direction and executive control. Mr. and Mrs. Chilberg are widely and favorably known, especially in Seattle, where they have an extensive circle of friends. They have but one child, Eugene, who was born October 29, 1875, and who spent several years in Nome, Alaska, becoming secretary- treasurer of the Pioneer Mining Company and also financially interested in the Hot Air Mining Conii)any. Mr. Chilberg has always given his political allegiance to the democratic party since age conferred upon him the right of franchise and he is alive to the interests and issues of the day and votes, as he believes, according to the needs and demands of the times. Fraternally he is connected with Columbia Lodge, A. O. U. W., of which he is a charter member. He is also a member of the Independent Order of Odd Fellows, the Young Men's Christian Association and the Arctic Club. He is a charter member and was the first president of the Swedish Club and also belongs to the Chamber of Commerce and the Scandinavian Brotherhood of America. He stands for progress and improvement in municipal affairs as well as in business life and has cooperated in many plans and projects for the general good. He served for several years as school director of Seattle and for one term as president of the school board. Wherever the welfare of the city is involved he is ready to lend a helping hand and he is a typical citizen of the northwest, alert and enterprising, his labors at all times being beneficially resultant.
(141) = Washingtons statliga och territoriefolkräkningar, 1857–1892.
(142) = Uppgifter på Ancestry.com. Geni.com. Erik Forsberg.
(143) = Illinois, Cook County Marriages, 1871-1920.
(144) = Dynasti Killberg: Ur Svensk Bokhandel.
Att ärva en bokhandel 2014-12-05 |Kalle Laxgård |Ur Nummer 20 2014
NYHET: I snart 140 år har familjen Killberg varit en maktfaktor i Bokhandelssverige. Den var drivande i bygget av den moderna distributionen, grundandet av Bokia och framväxten av nya Akademibokhandeln.
Nu står landets äldsta familje­ägda bokhandel utan tronföljare.
(145) = Enslövs Födelse och Dopböcker 1775-1820.
(146) = Ängelholms Dödbok 1767-1834.
(147) = Össjö Födelse och Dopböcker, Vigsel och Lysningsböcker, Död och Begravningsböcker 1689-1767.
(148) = Knäreds Födelse och Dopböcker 1800-1819.
(149) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hjulsjö By, Hjulsjö.
(150) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Vejby, Barkåkra.
(151) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Wälleröd l. Eriksdahl N:o 1 & 11, Röddinge.
(152) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Välleröd eller Ericsdahl, Röddinge.
(153) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Östra Roten 74, Halmstad.
(154) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Östra roten N:o 69B, Halmstad.
(155) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Östra roten N:o 69B, Halmstad.
(156) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Östra Roten 74, Halmstad.
(157) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 På Socknen, Båstad.
(158) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Klockaregården, Östra Karup.
(159) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gamla Fattighuset, Östra Karup.
(160) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Norra roten N:o 42, Halmstad.
(161) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Norra roten N: 42, Halmstad.
(162) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Norra Roten N:o 42, Halmstad.
(163) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Qvarteret Falken, Ängelholm.
(164) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Qvarteret Falken, Ängelholm.
(165) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Qvarteret Falken, Ängelholm.
(166) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Svanen 23 d, Ängelholm.
(167) = Ottarps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13301/A I/8 (1857-1864), bildid: C0068427_00011.
(168) = Ottarps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13301/A I/10 (1863-1866), bildid: C0068429_00015.
(169) = Ottarps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13301/A I/12 (1867-1877), bildid: C0068431_00018.
(170) = Hjärnarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13154/C I/2 (1800-1835), bildid: C0059899_00316.
(171) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Putten N:o 5, Klara rote 2, Stockholm.
(172) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Thor 21-22, Helsingborg.
(173) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Qv. Brita, Malmö Sankt Pauli, Malmö.
(174) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Högvakten 5, Helsingborgs stadsförsamling.
(175) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Carl XV, Hälsingborgs stadsförsamling.
(176) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 N:o 16, Mariefred.
(177) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 N:r 29, Trelleborg.
(178) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Falken 47, Ängelholm.
(179) = Ängelholms kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13499/A II a/8 (1919-1941), bildid: 00105062_00189.
(180) = Ängelholms kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13499/A II a/9 (1919-1941), bildid: 00105063_00124.
(181) = Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13171/C I/16 (1890-1893), bildid: 00124894_00360.
(182) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Norra Heljaröd, Fagerhult.
(183) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Björnhult, Hishult.
(184) = Hishults kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13152/A I/4 (1861-1864), bildid: C0010771_00018.
(185) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Långgatan 6 Litt. A och B, Snöstorp.
(186) = Enslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13069/A I/1 (1785-1800), bildid: C0010306_00067.
(187) = Enslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13069/A I/1 (1785-1800), bildid: C0010306_00103.
(188) = Enslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13069/A I/1 (1785-1800), bildid: C0010306_00137.
(189) = Enslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13069/A I/2 (1801-1817), bildid: C0010307_00219.
(190) = Enslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13069/A I/4 (1830-1845), bildid: C0010309_00054.
(191) = Enslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13069/C I/4 (1812-1839), bildid: C0010327_00160 dödbok 1832 och 1833.
(192) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Qvarteret Dufvan, Ängelholm.
(193) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Sönnarslöf Hemmans N:r 2, Västra Sönnarslöv.
(194) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Sönnarslöf N:o 2, Västra Sönnarslöv.
(195) = Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13241/C I/7 (1813-1834), bildid: C0066931_00147.
(196) = Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13241/A I/21 (1836-1840), bildid: C0066828_00035.
(197) = Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/MSA/00568/C/4 (1792-1824), bildid: C0067764_00059.
(198) = Vänersborgs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13632/C I/2 (1776-1819), bildid: C0046366_00014.
(199) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/1 (1789-1810), bildid: C0050666_00040.
(200) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/1 (1789-1810), bildid: C0050666_00047.
(201) = Ängelholms kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13499/C I/2 (1767-1834), bildid: C0063012_00063.
(202) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/1 (1789-1810), bildid: C0050666_00051.
(203) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00073.
(204) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00072. (205) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00010.
(206) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/3 (1782-1810), bildid: C0050677_00044.
(207) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00014.
(208) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00071.
(209) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00041.
(210) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00055.
(211) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00054.
(212) = Grevbäcks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13157/C/2 (1753-1840), bildid: C0050399_00140.
(213) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hogstad By, Hogstad.
(214) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hogstad, Hogstad.
(215) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Weldeholm qvarnen, Brandstorp.br> (216) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Dalen, Agnetorp.
(217) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Dalen, Agnetorp.
(218) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Ormelbråten, Agnetorp.
(219) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00029.
(220) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Tomt 54, Borås.
(221) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00049.
(222) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00045.
(223) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00028.
(224) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00026.
(225) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13209/A I/2 (1830-1836), bildid: C0050667_00022.
(226) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00089 dödbok 1836.
(227) = HFL i Ausås? 1851-1857.
(228) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 14 Roten 83, Gustavi Domkyrkoförsamling, Göteborg.
(229) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hus N:o 34-35, Göteborg stadens 7:e rote, Göteborg.
(230) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 3 Werk, Länderier o. Lägenheter, Hjo stadsförsamling, Hjo.
(231) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hulängen, Mölltorp.
(232) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Hulängen, Mölltorp.
(233) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Fredrikslund, Mölltorp.
(234) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Hjo stadsförsamling, Hjo.
(235) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Tomten N:o 4, Hjo stadsförsamling, Hjo.
(236) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 2:a roten, Hjo stadsförsamling, Hjo.
(237) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Hjo stad Tomt 22, Hjo.
(238) = Hjo stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13209/C/4 (1811-1860), bildid: C0050678_00063.
(239) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Tomt N:r 9, Skövde stadsförsamling, Skövde.
(240) = Kungsbacka kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13217/A I/8 (1863-1867), bildid: C0010901_00100.
(241) = Östra Karups kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13521/C I/3 (1824-1860), bildid: C0010178_00066.
(242) = Ränneslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13320/C I/3 (1815-1857), bildid: C0011265_00060.
(243) = Ränneslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13320/A I/7 (1840-1843), bildid: C0011244_00104.
(244) = Joseph Chilberg, city treasurer of Olympia, was born in Ottumwa, Wapello county, Iowa, on February 1, 1850. His early life was spent on a farm, and at the age of 21 he came to the Territory of Washington, settling in this city, where he engaged in the teaming and trucking business which he continued until 1875, when he went to school for a year. In 1876 he started in the grocery business as a clerk, and eighteen months later he engaged in the same line of business for himself, in which he continued until 1882, when he was burned out on Main street on the spot where he now has his office. He retired from business until 1887, when he became manager of a large grocery business opened by his father-in law, in which position he continued for about a year and a half, when the business was discontinued, and Mr. Chilberg engaged in the real estate business. He is now very largely interested in real estate in this vicinity, and owns and controls some of the best in Thurston county. He was elected to the position of city treasurer last December, and brings to this position a mind well trained for the important duties which he is called upon to perform. Mr. Chilberg is married and has one child, a girl of eleven years of age.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment