Länna Bruk

Historien om bruksfolk och smedssläkter vid Länna Bruk i Länna socken, Södermanland.

Av Peter Liliequist.

Länna bruk i Länna socken och Strängnäs kommun i Södermanland. Egendomen är känd redan under 1200-talet men järnbruket grundades 1644 då handelsmannen och brukspatronen från Stockholm Henrik Lohe(1594-1666) anlade en stångjärnshammare vid Byringe i Länna socken med tillstånd från Drottning Kristina. Henrik Lohe var född i Jever, Niedersachsen, Tyskland. Han kom till Sverige på 1620-talet. Första tiden kallades bruket "Byringe Hambrar". Namnet Länna bruk började emellertid inte användas förrän under 1700-talet. Här följer fem exemplel på bruksfolk under en 100-års period. Länna Bruksfolk var 1650: "Clas hammarsmed(von Holtz), Jacob smältare, Per Larsson byggmästare, Laggriel kålare i Valnarstorp, Anders Andersson körare, Oluf Andersson i Stämtorp koldräng, Per Asmundsson, Bertill kålare". Länna Bruksfolks Längd Anno 1657: "Gabriel Lindwretz?, Mäster Jochom Von Hollt, Mäster Claes Von Hollt, Jonn Hammarsmeds, Jonas Pehrsson, Jochim Ringell, Per Larsson Byggmästare, Oloff Oloffsson Kolares, Olof Andersson i Lilla Åsstorp, Johan Andersson Kohlare, Nils Nilsson Kohlare, Olof Andersson Kohlare, Oloff Simsson i Åssängs, Johan Månsson i Råcklänna, Per Jönsson i Sandwike, Illo i Granbola, Oloff Illosson ibidem, Lars i Ekedahl, Bengt i Mosstorp". Vid Länna Hammare fanns 1699: "Bokhållare Planer, Byggmästare Anders, Daniel Hammarsmed(von Holtz), Gabriel Ringel, Trädgårdsmästare Burman, Hammardräng Johan, Jacob, Gesäll Claes(von Holtz), Hindrik Hammardräng(Bonnevier)". Vid Länna Bruk fanns 1718: "Bokhållare Gustaf Thun, Hammarsmeds Mäster Daniel Claesson(von Holtz), Hammarsmeds Gesällen Hindric(Bonnevier), Hammarsmeds Drängen Jon, Dito Daniel Jacobsson, Brukskarlen Anders Persson, Brukskarlen Anders Olofsson i Knutstugan, Dito Anders Larsson". 1751 fanns vid Länna Bruk: "Bokhållare Jacob Hagström, Lagårdsmäster Eric Lindberg, Hammarsmed Mäster Nils Stålbom, Mästersvän Eric Persson, Daniel Claesson(von Holtz), Johan Johansson, Svänsdrängen Matts Persson, Kålare Olof Giöransson, Smedsdräng Eric Persson, Smedsdräng Lars Larsson, Brukskarl Per Jansson, Hindrk Hindriksson(Bonnevier), Kolaredräng Per Larsson, Enkan Hustru Anna Larsdotter".
I slutet av 1700-talet blev Länna bruk en del i det stora brukskomplexet Loheberg, som drevs av den tyskättade handelsmannen och brukspatronen Joachim Daniel Wahrendorff(1726-1803), där bland annat Länna Bruk, Åkers Styckebruk och Skeppsta bruk ingick. Han kom till Sverige från Tyskland på 1750-talet. Vid "Byringe Hambrar" och Länna Bruk verkade hammarsmeder, kolare och körare från bl. a. smedssläkterna Bonnevier, Bröms, Corell, Gevert, Gräll, Hanes, Hellström, Helsberg, Hülphers, Ihlo, Lennbom, Möller, Ringel, Schilström, Stålbom, Von Holtz och Zetterberg. Min farfars farfars farfars farfars mor var Anna Clausdotter von Holtz. Hennes sonson Johan Eriksson(1731-1771) var först hyttedräng vid Åkers Styckebruk och sedan undermasmästare där.

Länna bruk lade ner sin verksamhet 1853. Sedan 1861 ägs hela egendomen utav familjen von Stockenström. Via min farmors mormors mormors mor Eleonora Catharina von Platen(1715-1756) är jag även släkt med von Stockenström. Idag finns endast en kvarnbyggnad och några stenfundament kvar från bruksverksamheten förutom herrgården som är väl bevarad sedan den färdigställdes under 1780-talet.

Läs mer på von Stockenströms hemsida: Länna Bruk.

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment