Thursday, October 8, 2015

Petersson Från Gröningegården, Edestad Socken, Blekinge, Sverige.

Example 1: Petersson Från Gröningegården, Edestad Socken, Blekinge, Sverige. den 8 oktober 2015 kl. 07:35.

PETERSSON FRÅN GRÖNINGEGÅRDEN I EDESTAD SOCKEN.

Släkt från Gröningegården, Edestad sn. Äldsta kända medlem är Gerton, född på 1600-talet, som hade sonen och bonden i Gröningegården, Edestad socken, Per Gertonsson(f 1715, d 1774). Hans son bonden Gerton Persson(f 1744, d 1780) i Verstorp, Nättraby sn. Gertons son Peter Gertonsson(f 1779, d 1830) var bonde i Jemsunda(gård no. 117), Tvings socken, Blekinge län. Släkten levde där på 1780-talet och framåt. Sammanställt av släktforskaren Peter Liliequist oktober 2015, medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

I.1) PER GERTONSSON, f 1715, d 5/3 1774 i Gröningegården, Edestad sn, begr. 12/3, 59 åhr gl. Bonde 1739-1774 i Gröningegården, Edestad sn. I mantalslängden för 1734 står ”Brukas af herr Magister Fält gården Anders Enarsson, gårdsmannen Bertil Nilsson i Kyrkiestugan”. I nästa mantalslängden för 1739 står ”Bonden Per Hiertsson ogift” och gården ägs av Magistern och Prosten Fält i socknen. I nästa mantalslängd 1742 står ”Anders Hammar, Arrende Bonden Per Hiertonsson, hustru”. ”1738 8 october lystes 1:ta gången för drängen Per Järtonsson i Båråkra och pigan Berta Persdotter i Stenshaga Corpolerades(vigdes) d 12/10 1738 i Nättraby”. – G 12/10 1738 i Nättraby m BERTA PERSDOTTER, f 1714 i Stenshaga, Nättraby sn, d 23/8 1784 i Gröningegården, Edestad sn, 70 år gl., dotter av bonden Per Svensson i Stenshaga, Nättraby sn.(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(94)(95)(96)(121)(122)(123)

Barn:

II.a) KARIN PERSDOTTER, f 17/6 1739 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 24/6, d 15/7 1774 i Edestad, Edestad sn, begr. 17/7, 36 åhr gl. Faddrar: Per Hansson i Edesta, Anders Anderssons hustru i Järesta. ”1739 Junius d. 24 Per Gertssons i Gröningegården dotter Karin föddes d. 17 hujus”. – G 29/10 1754 i Edestad m PER ÅKESSON, frälsebonde i Edestad, Edestad sn.(92)(117)(118)(120)(125)

II.b) INGER PERSDOTTER, f 28/4 1741 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 8/1 1823 i Boahaga No 28, Edestad sn, begr. 19/1. Faddrar: Åke Nilsson i Edestad, Per Svensson i Stenshaga. ”1741 maj d 3 döptes Per Gertonssons i Gröningegården dotter Inger, född d 28 april”. ”1823 januari 8 dog och d 19 begrofs Gårdmansenkan Ingier Persdotter på nr 28 Boahaga. 81 år, 8 månader och 10 dagar gammal. Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet”. Vigsel: 1759-11-02 se, Blekinge, Edestad fs: ”1759 november d 2 copulerades Enklingen och hemmansbrukaren Matthis Jönsson i Boahaga med pigan Inger Pehrsdotter ifrån Gröningagården. För dem war uthlyst Dom XVIII post Trin”. – G 2/11 1759 i Edestad m MATTIS JÖNSSON, f 24/9 1735 i Edestad By, Edestad sn, döptes 28/9, d mars 1793 i Boahaga, Edestad sn, begr. 23/3, son av Jöns Svensson och Ella Matsdotter. ”1735 september d 28 döptes Jöns Swenssons i Edestad son Matthis, född d 24”. ”1793 mars d 23 begrofs Bonden Mattis Jönsson i Boahaga, 57 åhr gammal, död af lungsot”. Mattis var gift före Inger med KERSTIN MÅNSDOTTER, f 15/6 1728 i Mölleryd, Hjortsberga sn, döptes 23/6, d 12/2 1759 i Boahaga, Edestad sn, begr. 18/2, dotter av Måns Nilsson i Mölleryd. Mer om henne i källa (115). Bouppteckning: 1793-06-27 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”År 1793 den 27de juni, inställte sig uti Boahaga undertecknad HofrättsCommissarie Holger Håkansson, biträdd af nemdemannen Wälförståndige Mårten Ohlsson i Boahaga, att therstädes förrätta Laga Bouppteckning öfwer qwarlåtenskapen efter afledne Bonden Mattis Jönsson, hwilken wid dödstimman efter sig lämnadt des nu efterlefwande hustru Ingjärd Pehrsdotter, samt barn med 2ne giften, nembligen med första giftet dottren Edla, gift med bonden Olof Månsson i Boahaga, och med sednare giftet dottren Bothild, gift med frälsebonden Anders Jonsson i Wång, Karin 28 år, Sissa 14 år, Maria 13 år, ogifta och omyndiga. Warandes härwid tillstädes å både Enkan Ingjerd, som , som bouets tillstånd uppgifwa skulle, samt äfven de myndiga döttrarnas män, Olof Månsson och Anders Jönsson, och å de omyndigas wägnar till theras rätts bewakande, theras faderbroder Bonden Sven Jönsson i Edestad. Enkan förmantes att redeligen uppgifwa boet, sådant det wid dödstimman war, hwarefter förrättningen företogs, och skjedde som följer, nemligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (93).(92)(93)(113)(114)(124)

II.c) BOTIL PERSDOTTER, f 10/10 1742 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 17/10, d 6/1 1743 i Gröningegården, Edestad sn, 12 veckor gl. Faddrar: Åke Nilsson i Edestad, Anders Jönssons H. i Allatorp.(92)(126)

II.d) BOTIL PERSDOTTER, f 5/11 1743 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 13/11, d 19/4 1809. Faddrar: Nils Nilsson i Edestad, Per Hanssons i Edestad Hustru. – G 22/10 1769 i Edestad m GISE KNUTSSON, f 5/4 1740 i Mölleryd, Hjortsberga sn, d 10/8 1811 i Jemsunda, Tving sn, son av Knut Lafvesson och Agda Andersdotter. Dräng och hemmansbrukare i Nättraby sn. Hemmansägare från 1786 i Jemsunda, Tving sn.(45)(92)(119)(127)

II.e) GERTON PERSSON, f 20/12 1744 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 22/12, d 6/3 1780 i Verstorp, Nättraby sn, 42 år gl, begravdes 12/3. Faddrar: Bertil Nilsson i Fattigstugan, Bertils hustru Ibidem. (”Den 14 augusti 1768 liusses första gången för drängen Jerton Persson i Verstorp samt Enkian Elin Offesdotter i Verstorp och wigdes d. 16 october”). Bonde i 1769-1780 i Verstorp, Nättraby sn – G 14/8 1768 i Nättraby m ELIN OFFES(OLOFS)DOTTER, f 1736, d 25/1 1816 i Jemsunda, Tving sn. Var änka vid giftermålet med Gerton. Elin är omgift efter Gertons död med GUMME OLOFSSON, f 1750. Bonde i Jemsunda No 117, Tving sn.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(87)(90)(92)(128)

Barn:

III.1) OFFE GERTONSSON.(61)(62)(63)

III.2) INGIER GERTONSDOTTER, f 13/11 1768 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 20/11, d 23/3 1842 i Jemsunda No 117, Tving sn. Vanför, krympling. Faddrar: Bonden Per Jertonssons hustru Bertha i Edesta sochen och by blef bewittnat inför Bonden Pet. Svensson i Nettraby, Bonden Pet. Andersson i Vrestorp och ? hustru Karin Persdotter i Edesta by och socken. Bosatt hos styvfadern Gumme och brodern Peter 1780-1818. Där bor även Gam. Gumme Olofsson, f 1750, och Hustru Elin Olsdotter, f 1736, d 25/1 1816 i Jemsunda, Tving sn. Även Gam. Mattis Andersson, f 1742. Svärmod.? Stina Månsdotter i No 119.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(65)(86)(88)(99)

III.3) HÅKAN GERTONSSON, f 1770.(51)(53)

III.4) INGELÖF GERTONSDOTTER, f 24/8 1772 i Verstorp, Nättraby sn, d 7/12 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, begr. 11/12, fattighjon av ålderdom, 78 år gl. Står vid giftermålet 1803 som piga i Jemsunda. Inhyses Hustru hos styvfadern Gumme och brodern Peter 1780-1818. Där bor även hennes barn: 1. Peter Andersson, f 1809 i Nättraby, 2. Håkan Andersson, f 8/10 1811 i Tving och 3. Ingier Andersdotter, f 1805 i Nättraby. – G 22/12 1803 m ANDERS MÅNSSON, båtsman i Nättraby sn.(48)(49)(50)(51)(52)(53)(56)(97)(98)

III.5) CARIN GERTONSDOTTER, f 22/9 1775 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 28/9. Faddrar: Plumpig text; Svårt att läsa. I Nättraby.(51)(53)(54)

III.6) PETER GERTONSSON, f 8/10 1779 i Verstorp, Nättraby sn, döptes 17/10, d 24/2 1830 i Jemsunda No 117, begr. 7/3, 50 år gl. Faddrar: Tydlig text; Svårt att läsa. 18 år gl. okunnig och i arrest enligt Hfl. Bonde från 1806 i Jemsunda No 117, Tving sn. - G 29/11 1807 i Listerby m SISSA HANSDOTTER, f 27/11 1785 i Ry, Listerby sn, Kl. 3 om morgon, döptes 30/11, d 23/4 1861 i Jemsunda No 117, Tving sn, begr. 3/5, av ålderdom, 75 år gl., dotter av Hans Åkesson och h. h. Anna Svensdotter. Faddrar: Måns Hanssons Hustru Elin i Ry (Bevittnat?) Faddrar: Måns Hansson i Ry, Arfvid Eskelssons Dess Hustru Gunnil i Bredäng. Levde änka 1845 i Jemsunda, Tving.(12)(14)(15)(16)(26)(27)(29)(34)(35)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(55)(100)(101)

Barn:

IV,a) KARIN PETERSDOTTER, f 9/1 1810 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 14/1. Faddrar: S. Olof Olsson, H. Karin i Nederstorp, B. Peter Gisesson i Jemsunda, B. Christoffer i Daggarboda.(15)(16)(30)(48)

IV.b) ANNA PETERSDOTTER, f 20/8 1812 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 30/8. Faddrar: B Christoffer Pålsson, H. Anna Hansdotter i Daggarboda, B. Christoffer Jönsson, Dr. Ola Hansson i Ry.(14)(15)(16) (31)(48)

IV.c) GERTON PETERSSON, f 10/4 1815 i Jemsunda No 117, Tving sn.(48)

IV.d) HANS PETERSSON, f 7/6 1818 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 14/6. Faddrar: B. Sven Gummesson, H. Sissa i Jemsunda, Sven Gummesson, Dr. Nils Jeansson Ibidem. Hemmansägare i Jemsunda(gård no. 117), Tving. Bosatt 1890 som änkling och undantagsman i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som änkling och gårdsman i Jemsunda, Tving sn. - G 2/8 1844 i Tving m HELENA PETERSDOTTER, f 27/4 1822 i Jemsunda, Tving sn, döptes 5/5, dotter av bonden i Jemsunda Peter Månsson och h. h. Lisa Johansdotter. Faddrar: B. Peter Gertonsson, H. Sissa i Jemsunda, S. Gertonsson, Dr. B. Nils Svensson Ibidem.(4)(10)(11)(12)(14)(15)(32)(36)(48)(80)(81)

Barn:

V.1) KARIN HANSDOTTER, f 29/9 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 12/10. Inga faddrar. Finns kommentar i källan som är svår att tyda. Hon är trolovad och utflyttar 17/3 1868. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn. – G m KARL JOHAN ANDERSSON, f 1846 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som gårdsman i Höryda, Fridlevstad sn.(10)(11)(12)(33)(68)(69)

V.2) PETER HANSSON, f 5/3 1850 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 10/3. Inga faddrar. Hemmansägare i Jemsunda(gård no. 117), Tving, från 15/6 1874. Invald 21/12 1892 i Tvings skolråd. Medlem även av Tvings Kyrkoråd. Lysning 19/4 1874. Bosatt 1890 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. - G 23/6 1874 m INGRI MARIA NILSDOTTER, f 4/7 1850 i Tving. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn, (Ingrid Mari). Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn, (Ingrid Maria).(1)(2)(3)(4)(10)(11)(12)(34)(66)(67)

Barn:

VI.a) MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTER, f 12/2 1875 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 19/2. Faddrar: Gårdm. Hans Petersson och h. A. Helmersdotter, B. Nils Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. – G m LUDVIG KARLSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som bonde i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(1)(2)(4)(18)(66)(77)(78)

VI.b) ERNST VILHELM PETERSSON, f 2/3 1877 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 16/3. Faddrar: Hem. Eg. Nils Svensson och h. Kjersti Jönsdotter, Hem. Eg, Nils Nilsson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 som student i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 som stadsfiskal t.f. i kv. 9:65, Karlskrona stad. – G m SIGRID AGNES PETERSSON, f 1880 i Tving sn. Bosatt 1880 i kv. 9:65, Karlskrona stad.(1)(2)(17)(66)(67)(76)

Barn:

VII.1) PETER SIGURD PETERSSON, f 1907 i Tving sn. Bosatt 1910 i kv. 9:65, Karlskrona stad.(76)

VI.c) JULIUS ERIK PETERSSON, f 18/5 1880 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 4/6. Faddrar: Hem. Eg. Nils Matsson och h. Botil Nilsdotter och Bokh. Joh. Petersson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägare i Jemsunda, Tving sn. – G m KERSTIN NATALIA NILSSON, f 1884 i Tving sn. Bosatt 1910 i Jemsunda, Tving sn.(1)(2)(19)(66)(67)(79)

Barn:

VII.1) INGA GUNHILD PETERSSON, f 1909 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1910 i Jemsunda, Tving sn.(79)

VI.d) HERIBERT PETERSSON, f 20/7 1882 i Jemsunda No 117, Tving, döptes 30/7, d 18/6 1887 i Jemsunda No 117, Tving. Faddrar: Hem. Eg. C. J. Andersson och h. Karin Hansdotter i Hörryda.(1)(2)(20)

VI.e) HILLIGA MARI PETERSSON, f 15/11 1886 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 5/12. Faddrar: Hemmans Eg. Sven Joh. Carlsson och h. h. Anna Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn, (Hildegard Mari). Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn, (Hildiga Marie).(2)(21)(66)(67)

VI.f) KERSTIN HELENA ELISABET PETERSSON, f 17/4 1894 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 29/5. Faddrar: Hemmanseg. Nils Nilsson och h. h. Mathilda Bengtsdotter i Jemsunda. Bosatt 1900 i Jemsunda, Tving sn.(2)(22)(67)

V.3) MARIA HANSDOTTER, f 23/8 1853 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 26/8. Inga faddrar. Lysning 25/6 1875. Utflyttade 30/11 1876 till Loppetorp(gård no. 24), Tving. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som gårdmansenka i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägareänka i Loppetorp, Tving sn. - G 30/7 1876 i Tving m HÅKAN ANDERSSON, f 8/7 1845 i Blåningsmåla, Tving sn, döptes 11/7, d 7/3 1892 i Loppetorp, Tving sn, son av arrendatorn i Blåningsmåla Anders Abramsson och h. h. Karin Nilsdotter. Inga faddrar. Hemmansägare i Loppetorp(gård no. 24). Torpare där. Fjerdingsman 1882 och kyrkvärd 1889. (Gift 1:o m MARIA PERSDOTTER, f 16/5 1849 i Hjortsberga socken, d 3/2 1875 i Tving. Inflyttade 1870 från Hjortsberga.). Bosatt 1880 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn.(4)(5)(6)(8)(10)(11)(12)(41)(42)(43)(70)(71)(72)(73)

V.4) HILDA HANSDOTTER, f 16/1 1861 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 20/1. Faddrar: H. Anna Petersdotter i Guttamåhlsboda ?, B. Sven Håkansson Ibidem, och B. Måns Petersson i Jemsunda.(4)(10)(11)(44)

IV.d) HÅKAN PETERSSON, f 13/1 1826 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 18/1. Faddrar: B. Håkan Pärssons H. Maria i Jemsunda, Håkan Pärsson, B. Sven Gummesson Ibidem.(14)(15)(37)

IV.e) ELIN PETERSDOTTER, f 1/2 1830 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 6/2. Faddrar: B. Jöns Johansson i Jemsunda, ? Nilsson i Jemsunda, P. Johanna Pårsdotter i ?, P. Sigrid Åkesdotter i ?(Svårt att läsa;vattenskada?). Utflyttade 1847 till Bråstorp(gård no. 98), Tving. Trolovad med SVEN SVENSSON. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn. - G 10/12 1847 i Tving m bonden i Bråstorp SVEN SVENSSON, f 28/1 1825 i Bråstorp, Tving sn, döptes 4/2, son av bonden i Bråstorp Sven Andersson(f 19/11 1793) och hans hustru Elsa Carlsdotter(f 2/6 1796). Faddrar: B. Anders Abramssons H. Elin i Mumelycke, Anders Abramsson, Dr. Sven Thorsson i ?torp. Hela familjen utflyttade 1855 till Bråstorp(gård no. 101). Bosatt 1880 som inhyses i Bråstorp, Tving sn.(12)(13)(14)(15)(38)(39)(40)(74)

II.f) SVEN PERSSON, f 1/11 1746 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 2/11, d 18/12 1747 i Gröningegården, Edestad sn, 1 år gl. Faddrar: Mats Persson i Edestad, Nils Månssons Enka i Edestad.(92)(129)

II.g) ELIN PERSDOTTER, f 3/4 1748 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 6/4, d 16/4 1748 i Gröningegården, Edestad sn, 13 dgr gl. Faddrar: Döpt av Bertil Nilsson i Sockenstugan, Börjes Enka i Krabbegården.(92)(130)

II.h) PER PERSSON, f 7/4 1749 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 9/4, d 21/10 1750 i Gröningegården, Edestad sn, 1 år gl. Faddrar: Holger Abrahamsson i Edestad, Holgers Hustru.(92)(131)

II.i) SISSA PERSDOTTER, f 14/8 1750 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 17/8, d 20/10 1750 i Gröningegården, Edestad sn, 9 veckor gl. Faddrar: Holger Abrahamsson i Edestad, Håkan Holgerssons hustru i Biörketorp.(92)(132)

II.j) KARL PERSSON, f 29/4 1752 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 21/3 1803 i Gröningegården, Edestad sn, av Flussfeber, 53 år gl. Faddrar: Jöns Svensson i Krabbegården, Håkan Diurssons H. i Krabbegården. Bonde och kyrkvärd i Gröningegården. Bouppteckning: 1803-03-03 se, Blekinge, Edestad fs, Gröningegården: ”Åhr 1803 den 3dje mars, anställtes laga Bouppteckning efter framledne Annexebonden Carl Persson på Gröningagården i Edestad, af undertecknad dess i lifstiden varande husbonde, med tillkallad Nämdeman välförståndiga Nils Månsson ifrån Fåglasång och samma församling såsom värderingsman så ock för att skifta emellan dess efterlefvande Enka Elin Carlsdotter ock omyndige Barn neml Döttrarna Ingrid 23 åhr, Botill 19 åhr, Kjerstin 18 åhr, Brita 16 åhr, Eljen 11 åhr, Anna 8 åhr, Ingjer 6 åhr, Elin 1/4dels åhr. Warande å Enkans sida närvarande dess broder Carl Carlsson och bonden Ola Persson i Edestad, å dottren Ingrids vägnar hennes skyldemän Bönderna Sven Hansson i Binga och Pehr Hansson i Järestad, samt å de öfriga barnens vägnar deras farbroder Frälsebonden Sven Persson i Wång och Hjortzberga Församling. Sedan Enkan blifvit förmant till boets redeliga uppgift, företogs uppteckningen och varderingen sådan som den här nedan före befinnes:”- G m ELIN KARLSDOTTER, f ca 1761.(92)(102)(133)

Barn:

III.1) INGRID KARLSDOTTER, f 1780 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.2) KERSTIN KARLSDOTTER, f 7/3 1783 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 10/3. Piga på nr 17 Vång, nr 20 Vång. ”1783 mars 10 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född d 7 föregående, nom Kierstin”. (102)(106)

III.3) BOTIL KARLSDOTTER, f 19/4 1784 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 21/4, d 2/6 1858 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 16/2. ”1784 april d 21 döptes Carl Perssons flickobarn på Gröningegården, född d 19 föregående, nom Bothel”. ”1858 februari 6 dog och d 16 begrofs Gårdmansenkan Botilla Carlsdotter på nr 20 Wång. 73 år, 9 månader och 17 dagar gammal”. Vigsel: 1813-01-08 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1812 december 6 lystes första gång och d 8 januari 1813 wigdes Drängen och frälsehemmanstillträdaren Håkan Olsson i Östra Wång, samt pigan Botill Carlsdotter därstädes”. Bouppteckning: 1858-02-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1858 den 17 februari sammanträdde undertecknade att förrätta Bouppteckning efter aflidna undantagsEnkan Botil Carlsdotter i Wång som afled den 6 dennes och som arfvingar efter sig lämnat sönerna Hemmansegaren Ola Håkansson i Tvingelshed, Bonden Måns Håkansson i Östra Wång, och aflidne arrendatoren Carl Håkanssons i Hjortsberga barn, sönerna Carl 16 år, Håkan 14 år, Sven Johan 10 år och Anders 6 år gamla, hvars rätt bevakades af deras faderbröder Ola och Måns Håkansson som woro närvarande. Måns Håkansson tillsades uppgifva Boet i Laga ordning och wärderingen företogs i följande ordning, neml:”. – G 8/1 1813 i Hjortsberga m HÅKAN OLSSON, f 2/4 1781 i Vång, Hjortsbergas n, döptes 11/2, d 15/6 1844 i Vång, Hjortsbergas n, begr. 21/6, son av frälsebonden i Vång Olof Håkansson(f 1730, d 1794) och Kerstin Persdotter(f 1743, d 1809). Frälsebonde, kyrkorådsledamot. ”1781 februari d 11 döptes Ola Håkanssons gåssebarn, född d 4 föregående om morgonen, Nom Håkan”. ”1844 juni 15 dog och d 21 begrofs Frälsebonden och Kyrkorådsledamoten Håkan Olsson nr 20 Vång, 63 år, 4 månader och 12 dagar gammal, dog vådligen”. Bouppteckning: 1844-10-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1844 d 3 oktober till förrättande af laga Bouppteckning efter den 16 juni i år aflidne Frälsebonden Håkan Olsson i Wång inställde sig uti Sterbhuset efter vederbörlig anmodan undertecknad Landtbrukare med biträde af Kyrkovärden Olof Svensson i Djurtorp. Närvarande voro efterlefvande Enkan Botild Carlsdotter samt myndige sönerna Hemmansegaren Olof i Liatorp, frälsebonden Carl i Wång och Torpare Måns äfven i Wång, äfvenså var omyndige sonen Håkan 19 år gammal närvarande biträdd af frälsebonden Måns Nilsson i Wång såsom bevakande den omyndiges rätt. Vanlig föreställning skedde till Enkan, som därefter uppgaf Boet i följande ordning:”. Finns uppgiter om deras ättlingar i källa (109).(102)(107)(108)(109)

III.4) BRITA KARLSDOTTER, f 1787 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.5) ELJEN (ELIN) KARLSDOTTER, f 16/1 1791 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 20/1, d 15/4 1854 i Vång, Hjotsberga sn, begr. 23/4. ”1791 januari den 20 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född föregående söndag, nom Eljen”. ”1854 april 15 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuks i Wång hustru Elin Carlsdotter, 63 år och 3 månader gammal”. Vigsel:1814-11-26 se, Blekinge, Ronneby fs: ”1814 Lystes första gången Söndagen d 23 oktober 1814 för drängen Åke Svensson i Trollaboda och pigan Eljin Carlsdotter på Bustorp. För lagligheten af detta äktenskap träda undertecknade i full laga borgen som för en af oss känd och vittnad sak, för hvars följder vi ansvare helst vi vete att deremot alldeles inga hinder i vägen ligga, hvilket med våra namns och bomärkens undersättande i vittnens närvaro bekräftas. Ronneby den 21 oktober 1814. Mattis Jonasson Torpare i Långkärra. Wigdes den 26 november 1814”. – G 26/11 1814 i Ronneby m ÅKE SVENSSON MÖLLER(MJUK), f 5/9 1793 i Jemsunda, Tving sn, döptes 8/9, d 18/4 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/4, son av båtsmannen i Jemsunda Sven Svensson Sundal(f 1753, d 1808) och Maria Jonsdotter(f 1762). ”1793 september 5 föddes och d 8 döptes Åke, son till BM Sven Sundal i Jemsunda och hustru Maria, 31 år gammal”. ”1854 april 18 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuk på nr 17 Wång, 59 år, 10 månader och 13 dagar gammal”. BB-G1-0508-1815>BB-N4-0251-1845 Korpral Åke Svensson MÖLLER>MJUK. Båtsman för V Vång i Hjortsberga sn, frälsebåtsman. Rullor: Generalmantalsrulla 1810: Åke Svensson Möller. Antagen den 26/4 1815 vid 21 års ålder. Född i Blekinge. Generalmönsterrulla 1816: Åke Svensson Möller. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 21 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 6 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 33 år. Tjänat 12 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1831: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 21 års ålder. Nu 38 år. Tjänat 17 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1836: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 21 år. Sjövan. Permitterad. Generalmönsterrulla 1841: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 26 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1846: Åke Svensson Mjuk. Korporal. Antagen 1815 26/4. Tjänat 31 år. Född 1793 5/6. Nu 53 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1851: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4. Tjänat 36 år. Född 1793 5/6. Nu 58 år. Generalmönsterrulla 1856: Åke Svensson Mjuk. Afskedad vid Cassationsmönstringen d 8/7 1852. Rusthåll: Hjortsberga sn, V Vång nr 12-20 Antagen: 1815-04-26 Kompani: före 1845 BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 508 Kompani: efter 1845 BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 251 Avsked: 1852-07-08. Bouppteckning: 1854-04-24 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1854 den 24 april inställde sig undertecknad att förrätta Laga bouppteckning och verdering efter adskedade Båtsman Åke Miuk som med döden afled den 18 april, och hans hustru Eljen Carlsdotter som med döden afled den 15 april, och efterlemnade såsom arftagare Sonen Sven och sonen Carl och sonen Anders samt dottren Ingre och dottren Elin omyndiga. Till deras rätts bevakande och förmyndare var frälsebonden Måns Håkansson i Wång, boet uppgafs af samtlige arfvingarna och varnades enligt lagens påbud att boet redeligen uppgifva sådan han vid dess timmar befanns, således företogs förrättningen i den ordning som följer, nämligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (112).(102)(110)(111)(112)

III.6) ANNA KARLSDOTTER, f 1795 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.7) INGIER KARLSDOTTER, f 1797 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

III.8) ELIN KARLSDOTTER, f 1802 i Gröningegården, Edestad sn.(102)

II.k) SVEN PERSSON, f 25/5 1753 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 27/5, d 24/1 1837 i Vång No 20, Hjortsbergas n, begr. 1/2, af ålderdomssvaghet, 83 år och 8 månader gl. Faddrar: Holger Abramsson i Edestad, Jöns Hansson hustru i Edestad. Bouppteckning: 1837-02-09 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1837 den 9de februari till förrättande af lag Bouppteckning efter den 23 sistlidne januari aflidne Gårdmannen Sven Pehrsson i Östra Wång inställde sig i Sterbhuset undertecknad med biträde af Torparen Håkan Andersson i Åstorp. Såsom arfvingar anmältes och woro närwarande: Den aflidnes Brorsbarn efter Carl Pehrsson, näml Botill gift med Frälsebonden Håkan Olsson i Wång, frånvarande Kjerstin gift med Arbetskarlen Mattis ... i Ronneby, Brita gift med frälsebonden Gerton Gisesson i Arfvidstorp, Eljen gift med Båtsman Åke Mjuk i Wång, Anna gift med arbetskarlen Jonas Nilsson, Ingrid gift med Gumme Pehrsson, båda i Ronneby, Elin gift med Måns Jonasson i Carlsnäs. Brorsbarn efter Gerton Pehrsson, Carin gift med Torparen Ola i Niclastorp, Enkan Ingelöf i Jemsunda samt Ingjerd ogift. Systerbarn efter Ingjer Pehrsdotter, Maria Mattisdotter gift med Gumme Carlsson i Målatorp, efter Botild Pehrsdotter Frälsebonden Sven Gisesson i Kalleberga och Gerton Gisesson i Arfvidstorp, Enkan Ingrid Gisesdotter Sofjär? gift med Torparen Nils Svensson i Emmeryd”. ”Genom frälseåboen Håkan Olsson i Wång företeddes ett så lydande Testamänte - "Härigenom har jag velat förklara och kunnigt göra, att jag Swen Pehrsson med sunt förnuft och fri willja efter moget öfverwägande beslutadt, och faststäldt som jag härmed fastställer och beslutar nedanstående Testamentariska förordnande om den egendom, som efter min död i min ego finnes warande, Contante Penningar eller fordringar eller lösörepersedlar och andra tillhörigheter, neml: Efter skedd Bouppteckning skall af mina efterlämnade tillgångar först tilldelas frälsebonden Gerton Gisesson i Arfvidstorp och hans hustru min brorsdotter Brita Carlsdotter sextiosex Rd 32 sk Rgs. Likaledes Åke Mjuk i Wång och dess hustru Eljen Carlsdotter sextiosex Rd 32 Sk Rgs. Ytterligare till min systerdotter Hustrun Ingrid Gisesdotter Åttatio Riksdaler 16 sk Rgs likväl med förbehåll att hon Ingrid Gisesdotter blir hos mig och efter bästa förstånd och samwete sköter mig och mitt gods intill min död, samt mig få hädan eftersom hittills all wälvilja bemöter. Äfvenledes skall min systerdotters son Drängen Måns Nilsson i Wång hafva på lika sätt sig tilldeladt Tvåhundrafemtio Rd Rgs. Hwad sedan kan öfverblifva eller mindre skall jämt i 2ne lika stora lotter fördelas emellan frälsebonden Håkan Olsson och dess hustru Botild Carlsdotter i Wång och ofvannämde Måns Nilsson därsammastädes, så att Håkan Olsson och hustru få den ena lotten och Måns Nilsson den andra. Till yttermera wisshet bekräftar jag nu med mitt namn och Bomärkes undertecknande, att detta förordnande är min yttersta och orubbliga wilja - som skjedde i tillkallade wittnens närwaro på Johannishus den 27 augusti 1826. Swen Pehrsson”. ”Att Swen Pehrsson sjelf tecknadt sitt bomärke och innehållet af förestående Testamänte såsom fullt gällande erkändt, det betyga wi underskrifne på en gång närwarande wittnen Carl Ulr Wulff Magnus Sjöborg". ”Samtlige Testamäntstagare gjorde påstående att efter Testamäntets innehåll komma i besittning af hwarje sin lott - och erbjödo sig att ställa borgen derföre i fall arfvingarne sådant äskade. Frälsebönderna Håkan Olsson och Måns Nilsson som gemensamt uppgifver Boets tillgångar erinrades som wanligt att ingenting dölja, hvarefter förrättningen företogs i följande ordning, sedan intet mer war att anmärka:”. – G m VALBORG SIMONSDOTTER, f 9/12 1751 i Skyttemåla, Hjortsbergas n, döptes 9/12, d 11/9 1820 i Ö. Vång, Hjortsbergas n, begr. 17/9, af slag, 69 år gl, dotter av torparen i Skyttemåla Simon Nilsson och Inger Andersdotter. ”För dess stora swaghet hemmdöpt samma dag af torparen Håkan Månsson ibidem, kallad Walborg. Bars af Nils Simonssons hustru i Östra Wång. Truls i Skyttemåla fadder”. Bouppteckning: 1820-10-02 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång: ”År 1820 den 2dre oktober, inställte sig å Herr Ingenieuren A Quidings wägnar undertecknad, biträdd af Frälsebonden Nils Nilsson i Östra Wång, till att förrätta Laga Bouppteckning och wärdering på lösegendomen efter Gårdmannen Swen Perssons aflidna hustru Wallborg Simonsdotter i Östra Wång, som dödde den 11te sistlidne september, utan barn eller bröstarfwingar, hwarföre endast såsom arfwingar anmärckes, Enklingen Swen Persson, och den aflidnas halfsyskonebarn, nemligen: Torparen Mattis Månsson på Hulta ägor, samt Jägaren Carl Berlin i Boahaga, Hans Berlin i Engeltofta, Christian Berlin Bagaregesäll i Stockholm och torparen Swen Gummesson på Krösnanäs å sin hustrus wägnar. Wid bouppteckningen woro endast närwarande Enklingen, men ingen å den aflidnas sida woro kallade. Enklingen kunngjordes om Lagens påbud i anseende till uppgiftsskyldighet af Boet, hwarefter förrättningen företogs i den ordning som följer:”.(103)(104)(105)(134)

II.l) PER PERSSON, f 15/3 1756 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 25/3, d 8/8 1756 i Gröningegården, Edestad sn, 4 månader gl. Faddrar: Bars af Fierdingsmannen Håkan Holgerssons Hustru Ingeborg i Biörketorp, Faddrar Nils Nilsson och Jöns Svensson i Edestad.(92)(135)

II.m) PER PERSSON, f 7/4 1759 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 8/4, d 11/7 1759 i Gröningegården, Edestad sn, 3 månader gl. Faddrar: Bars till dopet af Pehr Olofssons Hustru Karin Pehrsdotter i Edestad, Testes Kusken Diursson och Pehr Åkesson i Edestad.(92)(136)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Per Gertonsson i Gröningegården (1715-1774)
I
Gerton Persson, bonde i Verstorp (1744-1780)
I
Peter Gertonsson, bonde i Jemsunda (1779-1830)
I
Hans Petersson, hemmansägare i Jemsunda (1818- )
I
Peter Hansson, hemmansägare i Jemsunda (1850- )
I
Ernst Vilhelm Petersson (1877- )


KÄLLOR:

(1) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1876-1884, sidan 383.
(2) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 397.
(3) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, försättsblad.
(4) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1871-1876, sidan 771.
(5) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1871-1876, sidan 196.
(6) = Håkan Andersson hade med Maria Persdotter barnen: 1. Sven Alfred Håkansson, f 6/2 1871 i Loppetorp, Tving, d 12/2 1872 i Loppetorp, Tving. 2. Frans Edvard Håkansson, f 3/2 1872 i Loppetorp, Tving, d 19/4 1872 i Loppetorp, Tving. 3. Augusta Charlotta Håkansdotter, f 10/3 1873 i Loppetorp, Tving. Utflyttade 1890 till Gnetteryd, Tving. - G 3/8 1890 m torparen i Gnetteryd(gård no, 25), Tving, Sven August Svensson, f 26/4 1866 i Tving. De hade barnen: a) Betty Maria Viktoria Svensdotter, f 8/2 1891 i Gnetteryd, Tving. b) Karl Rudolf Svensson, f 1/2 1892 i Gnetteryd, Tving. c) Håkan Robert Svensson, f 10/6 1893 i Gnetteryd, Tving. 4. Christina Lovisa Håkansdotter, f 15/4 1874 i Loppetorp, Tving, d 13/8 1874 i Loppetorp, Tving.(5)(8)(9)
(7) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1876-1884, sidan 221.
(8) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 184.
(9) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1884-1894, sidan 213.
(10) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1862-1870, sidan 494.
(11) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1855-1862, sidan 240.
(12) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1845-1855, sidan 316.
(13) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1845-1855, sidan 251 och 266.
(14) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1838-1845, sidan 304.
(15) = HFL Tvings socken, Blekinge, 1831-1837, sidan 652.
(16) = Tving Födelse och Dopböcker 1790-1815.
(17) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00303.
(18) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00256.
(19) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00382.
(20) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00428.
(21) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00521.
(22) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/9 (1889-1894), bildid: 00112054_00105.
(23) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/9 (1889-1894), bildid: 00112054_00105.
(24) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800), bildid: C0058848_00142.
(25) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00201.
(26) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805), bildid: C0058849_00087.
(27) = Listerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13249/C I/3 (1788-1812), bildid: C0058116_00180.
(28) = Hittat på Rötter: Hej. Jag är osäker på om detta släktskapet stämmer: Gerton Gisesson f 1784-03-26 i Nättraby (s. 450 i Födda 1729-1794) han är gift med Britta Carlsdotter f 1786-10-11 i Edestad Min osäkerhet kommer här: Gertons föräldrar: Gise Knutsson f 1734 enl. hf:en i Tving-Gemsunda nr 114 h Botil Persdotter f 1740 enl. hf:en i Tving-Gemsunda nr 114 Jag har inte kunnat hitta var dem gifte sig. Jag sökte runt bland socknarna efter Botil och av en tillfällighet hittade jag en Gise f 1740-05-04 i Hjortsberga vars fader heter Knut Lavesson i Hjortsberga och gift med Agda Andersdotter. Knuts fader hette Lave Gisesson född 1676, gift med Hilvig Svensdotter. Lave Gisessons föräldrar hette Gise Knutsson gift med Kirstin Olofsdotter. I födde,vigde,död 1738-1768, över döda hittade jag för år 1746 Lave Gisesson och där stod vem han gifte sig med och vem hans föräldrar var. Om detta släktskap stämmer är Gise Knutsson f 1734 enl. husförhören i Tving fel. Kanske finns det fler Gise Knutsson men var!? Om detta släktskap stämmer vill jag gärna få mer kunskap om Gise Knutsson och hans hustru Kirstin Olofsdotter. mvh monica. (29) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/79 (1808:1), bildid: A0001651_00196.
(30) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00182.
(31) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00204.
(32) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00114.
(33) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00034.
(34) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00057.
(35) = Listerby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13249/C I/2 (1751-1787), bildid: C0058115_00185.
(36) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00219. Vigseln.
(37) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00185.
(38) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00225.
(39) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00176.
(40) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00224. Vigseln.
(41) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00081.
(42) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00027.
(43) = Tvings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13423/E I /1 (1862-1894), bildid: 00112060_00096.
(44) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00191.
(45) = BOTIL PERSDOTTERS OCH GISE KNUTSSONS ättlingar från Lafve Gisesson:

Lafve Gisesson. Bonde. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 1). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Den 30 november begrofs Lafve Gisesson från Mölleryd. Han föddes i Dagstorp A 1676 1 Advent, fadren Gise Knutsson, modren Kerstin Olofsdotter. I 26 årh var han hemma hos dem, kom fader till torpet Westerhaga, och gifte sig då med pigan Hellevig Svensdotter i Mölleryd, med henne levat i 44 år och fått 10 barn, 5 av vardt kön, af dem leva 4 söner och 3 döttrar. När han bott på torpet 10 år flyttar han till Mölleryd. Har varit sjuklig i många år. Besöktes med H H Nattvard den 18 och avsomnade några timmar därefter, 70 år gammal. Familj med Hellevig Svensdotter (Född beräknat 1688 2). Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).) Vigsel beräknat 1702 1). Räknat ut från hans personalia. Flyttning 1712 Från Västanhaga till Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).

Barn:

1 Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3).
2 Anna Lavesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 4). Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 4).
3 Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 5). Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 5).
4 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 6). Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 6).
5 Gise Lafvesson. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).
6 Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 7). Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 8).
7 Sven Lafvesson.

Generation 1

1 Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Beräknat på hans dödsålder som var 69 år. Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 3). Begravdes den 22 januari. Dödsorsaken var bröstkvav. Dödsåldern var 69 år. Familj med Agda Andersdotter (Född beräknat 1714 Hjortsberga (K) 9). Död 1777-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 9).) Vigsel 1731-11-21 Hjortsberga (K) 10). 1731 november den 21 copulerades sonen och drängen Knut Lafvesson i Mölleryd och pigan Agda Andersdotter i Skyttemåla. Fadern Lafve Gisesson i Mölleryd som caverat för sonen och fadern Anders Elg för sin dotter. Agda har för mig betygat sitt frivilliga äktenskapsval. Denna Knut delar gården med fadern.

Barn:

1.1 Botil Knutsson. Född 1733-01-03 Mölleryd, Hjortsberga (K) 11).
1.2 Inger Knutsdotter. Född 1736-03-28 Mölleryd, Hjortsberga (K) 12). Död 1766-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 13).
1.3 Kerstin Knutsdotter. Född 1738-11-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 14). Död 1739-07-06 Mölleryd, Hjortsberga (K) 15).
1.4 Gise Knutsson. Född 1740-05-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 16). Död 1811-08-10 Jämsunda, Tving (K) 17).
1.5 Anders Knutsson. Född 1743-02-17 Mölleryd, Hjortsberga (K) 18).
1.6 Kerstin Knutsdotter. Född 1746-01-23 Mölleryd, Hjortsberga (K) 19). Död 1748-09-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1).
1.7 Bonne Knutsson. Född 1751-11-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 20).

2 Anna Lafvesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 4). Beräknat på hennes dödsålder. Flyttning 1734-10-25 Från Listerby till Hjortsberga (K) 21). 1734 oktober den 25 - för pigan Anna Lafvesdotter gav pr sedel till mig från Listerby av den 23 hujus, hon förbliver i Mölleryd hos föräldrarna. Flyttning 1737-04-20 Från Hjortsberga till Listerby (K) 22). 1737 den 20 april givit attest och sedel för Anna Lafvesdotter från Möllleryd, som den 13 februari sistlidit. Copulerad med Gumme Månsson, nu boende i Listerby by och socken. Hon nu i barnsäng. Har länge tjänt eljest i denna socken, och där 1:a gången blivit exud. till den Heliga Nattvard. Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 4). Begravdes den 16 maj. Dödsorsaken var ålderdomsbräckligheter. Dödsåldern var 78 år. Familj med Gumme Månsson (Född beräknat 1705 6). Död 1785-02 Listerby by, Listerby (K) 6).) Vigsel 1737-02-13 Hjortsberga (K) 23). 1737 den 13 februari copulerades drängen Gumme Månsson ifrån Arpö och Listerby socken, samt Lafve Gisessons i Mölleryd dotter Anna för vilka var utlyst Dn 4 p Epiph. Han hade för sin ledighet exhiberat pastoris i Listerby sedel av den 13 jan. Hennes fader intygade och för sitt samt de bägge contrahenterna. Hon brukade ingen krona såsom hon av honom lägrad var, men böterna komma att erläggas i Listerby till den kyrkan emedan hon är honom dit följaktig.

Barn:

2.1 Måns Gummesson. Född 1737-04-22 Listerby by, Listerby (K) 24).
2.2 Dödfödd Gummesson. Född 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25). Död 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25).
2.3 Dödfödd Gummesson. Född 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25). Död 1739-05 Listerby by, Listerby (K) 25).
2.4 Dödfödd Gummesson. Född 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 26). Död 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 26).
2.5 Botil Gummesdotter. Född 1741-09-07 Listerby by, Listerby (K) 27).
2.6 Elin Gummesdotter. Född 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28).
2.7 Dödfödd Gummesson. Född 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28). Död 1743-11-15 Listerby by, Listerby (K) 28).
2.8 Dödfödd Gummesson. Född 1746-12 Listerby by, Listerby (K) 29). Död 1746-12 Listerby by, Listerby (K) 29).

3 Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 5). Beräknat på hennes dödsålder. Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 5). Begravdes den 14. Dödsorsaken var bröstkvav och svullnad. Dödsåldern var 63 år. Familj med Michel Gunnarsson Utomäktenskaplig förbindelse 1748 30).

Barn:

3.1 Lafve Michelsson. Född 1749-03-13 Mölleryd, Hjortsberga (K) 30).

4 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 6). Beräknat på hennes dödsålder, 68 år. Flyttning 1737-10-03 Från Hjortsberga till Listerby (K) 22). 1737 oktober den 3- pigan Botil Lafvesdotter, född i Mölleryd, med den förnämnde tjänt på Grevagården för Ladugårdspiga tog sedel till Listerby. Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 6). Dödsorsaken var ålderdomssvagheter. Åldern 68 år. Familj med Måns Månsson (Född beräknat 1712 31). Död 1795-04 Arpö, Listerby (K) 31).) Vigsel 1741-11-08 Listerby (K) 32). Vid giftemålet var bägge från Tromtönabb.

Barn:

4.1 Sven Månsson. Född 1742-10-14 Tromtönabb, Förkärla (K) 33).
4.2 Sissa Svensdotter. Född 1746-03-17 Tromtönabb, Förkärla (K) 34).
4.3 Hedvig Månsdotter. Född 1750-07-08 Tromtönabb, Förkärla (K) 35).

5 Gise Lafvesson. Bonde. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Begravdes den 13 mars, Unga bonden Gise Lafvesson i Mölleryd, han född A 1719 Quasi m (5 april) Fadern Lafve Gisesson, modern Hellevig Svensdotter. Sedan han emottagit faderns gårdbruk, gift sig A 1742 med pigan Elin Carlsdotter ifrån Binga. Med henne fåttt 3 barn, 2 leva. Sjuknade den 24 febr och avsomnade den 4 mars, nästan 28 år gl. Familj med Elin Carlsdotter (Död mellan 1775-08 och 1794-03 Mölleryd, Hjortsberga (K) 36).) Vigsel 1742-12-28 Hjortsberga (K) 37). 1742 den 28 december copulerades för frälse Mölleryd och Lockagården skrivna drängen Gise Lafvesson och pigan Elin Carlsdotter ifrån Edestad socken, men en känd tid hos sin broder Per Carlsson som i Mölleryd hemmavarande, vilken och caverade för hennes ledighet. Gises föräldrar samtycke var och där hos, samt hans och pigans. Hon hade brudkrona. För dem var utlyst Dn 2 Advent. Gise född 1719 Quasim.

Barn:

5.1 Carl Gisesson. Född 1744-01-11 Mölleryd, Hjortsberga (K) 38). Död 1781-02-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 39).
5.2 Sven Gisesson. Född 1745-06-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 40). Död 1803-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 41).
5.3 Lafve Gisesson. Född 1747-09-26 Mölleryd, Hjortsberga (K) 42). Död 1747-12-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 43).
5.4 Gise Gisesson. Född 1748-09-07 Mölleryd, Hjortsberga (K) 2). Död 1750-03-14 Mölleryd, Hjortsberga (K) 44).

6 Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 7). Döptes den 26 oktober. Sven Bondesson i Mölleryd, Gunnar Michlesson ibidem, Svens hustru i Mölleryd, Gunnars hustru ibidem. Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 8). Begravd Juni den 16, tjänstedrängen Bonne Lafvesson i Västra Vång hos Nils Bonnesson. Han född A 1725 22 okt i Mölleryd, fadren Lafve Gisesson ibid. Han dödde d 8 juni efter 8 dagars hetsig sjukdom, 26 år gammal nästan.

7 Sven Lavesson. Familj med Botil Månsdotter Lysning 1751-04 Tving (K) 45). 1751 den 27 mars, drängen i Mölleryd Sven Lafvesson fått för fåragräbban på Skunckenberg Botil Månsdotter gifte sedel varande han henne med ? och det till Tvings socken, dit hon vid jultiden flyttat. Vigsel 1751-04-28 Tving (K) 46). Han från Mölleryd i Hjortsberga och hon fästekvinna från Måstad.

Barn:

7.1 Lafve Svensson. Född 1751-03 Skunkenberg, Hjortsberga (K) 47).

Personer

Gisesson, Lafve (1676 - 1746)
Lafvesdotter, Anna (~1706 - 1784) 2
Lafvesdotter, Botil (~1717 - 1785) 4
Lafvesdotter, Hellevig (~1710 - 1773) 3
Lafvesson, Bonne (1725 - 1751) 6
Lafvesson, Gise (1719 - 1748) 5
Lafvesson, Knut (~1706 - 1775) 1
Lafvesson, Sven 7

Källor

1) Hjortsberga C: 1 F 1748
2) Hjortsberga C: 1 1748
3) Hjortsberga C: 1 F 1775
4) Listerby C: 2 F 1784
5) Hjortsberga C: 1 F 1773
6) Listerby C: 2 F 1785
7) Hjortsberga C: 1 1725
8) Hjortsberga C: 1 F 1751
9) Hjortsberga C: 1 F 1777
10) Hjortsberga C: 1 E 1731
11) Hjortsberga C: 1 1733
12) Hjortsberga C: 1 1736
13) Hjortsberga C: 1 F 1766
14) Hjortsberga C: 1 1738
15) Hjortsberga C: 1 F 1739
16) Hjortsberga C: 1 1740
17) Tving C: 4 F 1811
18) Hjortsberga C: 1 1743
19) Hjortsberga C: 1 1746
20) Hjortsberga C: 1 1751
21) Hjortsberga C: 1 BI 1734
22) Hjortsberga C: 1 BII 1737
23) Hjortsberga C: 1 F 1737
24) Listerby C: 1 1737
25) Listerby C: 1 F 1739
26) Listerby C: 1 F 1741
27) Listerby C: 1 1741
28) Listerby C: 1 1743
29) Listerby C: 1 F 1746
30) Hjortsberga C: 1 1749
31) Listerby C: 3 F 1795
32) Listerby C: 1 E 1741
33) Förkärla C: 1 1742
34) Förkärla C: 1 1746
35) Förkärla C: 1 1750
36) Annikas egna fundering
37) Hjortsberga C: 1 E 1742
38) Hjortsberga C: 1 1744
39) Hjortsberga C: 1 F 1781
40) Hjortsberga C: 1 1745
41) Hjortsberga C: 2 F 1803
42) Hjortsberga C: 1 1747
43) Hjortsberga C: 1 F 1747
44) Hjortsberga C: 1 F 1750
45) Hjortsberga C: 1 E 1751
46) Tving C: 2 E 1751
47) Tving C: 2 1751

(46) = Anfäder Botil Lafvesdotter

1 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Beräknat på hennes dödsålder, 68 år. Flyttning 1737-10-03 Från Hjortsberga till Listerby (K) 2). 1737 oktober den 3- pigan Botil Lavesdotter, född i Mölleryd, med den förnämnde tjänt på Grevagården för Ladugårdspiga tog sedel till Listerby. Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 1). Dödsorsaken var ålderdomssvagheter. Åldern 68 år. Far: 2 Lafve Gisesson. Mor: 3 Hellevig Svensdotter. Familj med Måns Månsson (Född beräknat 1712 3). Död 1795-04 Arpö, Listerby (K) 3).) Vigsel 1741-11-08 Listerby (K) 4). Vid giftemålet var bägge från Tromtönabb.

Barn:

Sven Månsson. Född 1742-10-14 Tromtönabb, Förkärla (K) 5).
Sissa Svensdotter. Född 1746-03-17 Tromtönabb, Förkärla (K) 6).
Hedvig Månsdotter. Född 1750-07-08 Tromtönabb, Förkärla (K) 7).

Generation I

2 f Lafve Gisesson. Bonde. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 8). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). Den 30 november begrofs Lafve Gisesson från Mölleryd. Han föddes i Dagstorp A 1676 1 Advent, fadren Gise Knutsson, modren Kerstin Olofsdotter. I 26 årh var han hemma hos dem, kom fader till torpet Westerhaga, och gifte sig då med pigan Hellevig SVensdotter i Mölleryd, med henne levat i 44 år och fått 10 barn, 5 av vardt kön, af dem leva 4 söner och 3 döttrar. När han bott på torpet 10 år flyttar han till Mölleryd. Har varit sjuklig i många år. Besöktes med H H Nattvard den 18 och avsomnade några timmar därefter, 70 år gammal. Far: 4 Gise Knutsson. Mor: 5 Kerstin Olofsdotter. Familj med Hellevig Svensdotter (Född beräknat 1688 9). Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).) Vigsel beräknat 1702 8). Räknat ut från hans personalia. Flyttning 1712 Från Västanhaga till Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).

Barn:

Knut Lafvesson. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 10). Död 1775-01 Mölleryd, Hjortsberga (K) 10).
Anna Lafvesdotter. Född beräknat 1706 Mölleryd, Hjortsberga (K) 11). Död 1784-05-16 Listerby by, Listerby (K) 11).
Hellevig Lafvesdotter. Född beräknat 1710 12). Död 1773-02-05 Mölleryd, Hjortsberga (K) 12).
1 Botil Lafvesdotter. Född beräknat 1717 Mölleryd, Hjortsberga (K) 1). Död 1785-10 Arpö, Listerby (K) 1).
Gise Lafvesson. Född 1719 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). Död 1748-03-04 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).
Bonne Lafvesson. Född 1725-10-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 13). Död 1751-06-08 Västra Vång, Hjortsberga (K) 14).
Sven Lafvesson.

3 m Hellevig Svensdotter. Född beräknat 1688 9). Beräknat på hennes dödsålder. Död 1748-03-22 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8). 1748 den 29 änkan Lafve Gisessons i Mölleryd, Hellevig Svensdotter, begrofs utan likvak och de inga personalier at utskicka. Kan dock något om henne inhämtas utav hans, pag 354 Nr 8 hon avled den 22 hujus efter några veckors sjukdom, några 60 år gl

Generation II

4 ff Gise Knutsson. Utdrag från domboken 1688: Angåend Dagstorp. General Hans Wachtmeisters befallningsman Per Larsson Hökhuvud föregav det Gise Knutssons gård i Dagstorp år 1685 var underlagd säteriet Skunkenberg och dess egendom det året där under brukat efter Hans Kungl Maj:ts brev av den 11 februari 1685 och såsom matlag är uppfört på hemmanet för samma år, eljest ville nämnden härom deras sanning berätta. Nämnden vittnade detta dem veterligt vara att hemmanet 1685 var redan underlagt säteriet Skunkenberg, varefter blev tillåtet tingsbevis. Sista gången som Gise Knutsson är med i mantalslängden är 1702 på Västanhaga. Familj med Kerstin Olofsdotter

Barn:

2 Lafve Gisesson. Född 1676-12-03 Dagstorp, Hjortsberga (K) 8). Död 1746-11-18 Mölleryd, Hjortsberga (K) 8).

5 fm Kerstin Olofsdotter.

Personer

Gisesson, Lafve (1676 - 1746) 2
Knutsson, Gise 4
Lafvesdotter, Botil (~1717 - 1785) 1
Olofsdotter, Kerstin 5
Svensdotter, Hellevig (~1688 - 1748) 3

Källor

1) Listerby C: 2 F 1785
2) Hjortsberga C: 1 BII 1737
3) Listerby C: 3 F 1795
4) Listerby C: 1 E 1741
5) Förkärla C: 1 1742
6) Förkärla C: 1 1746
7) Förkärla C: 1 1750
8) Hjortsberga C: 1 F 1748
9) Hjortsberga C: 1 1748
10) Hjortsberga C: 1 F 1775
11) Listerby C: 2 F 1784
12) Hjortsberga C: 1 F 1773
13) Hjortsberga C: 1 1725
14) Hjortsberga C: 1 F 1751

(47) = 1848 års dombok i Medelstad härad – vintertinget:

§ 98 Bonden Hans Pettersson den yngre i Jämsunda har till detta ting utverkat stämning på torparna Jacob Nilsson och Mattis Jönsson i Tving med påstående att de må förpliktigas betala 85 rd 16 sk rgs på grund av förskrivning.

§ 99 Till detta ting hade bonden Hans Pettersson den yngre i Jämsunda utverkat stämning på bonden Ola Andersson i Jämsunda att betala 54 rd rgs på grund av förskrivning.

§ 100 Av änkan Sissa Hansdotter i Jämsunda är stämning till detta ting utverkat på bonden Måns Christiansson i Pukaberg att betala 333 rd 16 sk på grund av förskrivning.

(48) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00340.
(49) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814), bildid: C0058851_00186.
(50) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812), bildid: C0058850_00219.
(51) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800), bildid: C0058848_00144.
(52) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00204.
(53) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/1 (1786-1790), bildid: C0058847_00091.
(54) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00215.
(55) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00231.
(56) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00204.
(57) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00152.
(58) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00082.
(59) = Nättraby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13291/F I/1 (1729-1830), bildid: C0058362_00136.
(60) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00089. Kvarntorp(No 27) 1775.
(61) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/45 (1771:2), bildid: A0001623_00081. Kvarntorp(No 27) 1771. Finns även Johan Persson med hustru där. Kanske broder.
(62) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00152. Kvarntorp(No 27) 1771. Finns även sonen Offe och Håkan, dotter Ingri. Johan Perssons barn.
(63) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/41 (1770:1:1), bildid: A0001620_00163. Kvarntorp(No 27) 1770.
(64) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00165. Kvarntorp(No 27) 1769.
(65) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00177.
(66) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Jemsunda, Tving sn.
(67) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Jemsunda, Tving sn.
(68) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Höryda, Fridlevstad sn.
(69) = KARIN HANSDOTTERS släkt:

I.1) KARIN HANSDOTTER, f 29/9 1846 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 12/10. Inga faddrar. Finns kommentar i källan som är svår att tyda. Hon är trolovad och utflyttar 17/3 1868. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn. – G m KARL JOHAN ANDERSSON, f 1846 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som gårdsman i Höryda, Fridlevstad sn.(10)(11)(12)(33)(68)

Barn:

II.a) ELINA KRISTINA ANDERSSON, f 1883 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som jungfru i Höryda, Fridlevstad sn.(68)

II.b) MARIA JOHANNA ANDERSSON, f 1886 i Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Höryda, Fridlevstad sn.(68)

(70) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Loppetorp, Tving sn.
(71) = MARIA HANSDOTTERS släkt:

I.1) MARIA HANSDOTTER, f 23/8 1853 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 26/8. Inga faddrar. Lysning 25/6 1875. Utflyttade 30/11 1876 till Loppetorp(gård no. 24), Tving. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som gårdmansenka i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägareänka i Loppetorp, Tving sn. - G 30/7 1876 i Tving m HÅKAN ANDERSSON, f 8/7 1845 i Blåningsmåla, Tving sn, döptes 11/7, d 7/3 1892 i Loppetorp, Tving sn, son av arrendatorn i Blåningsmåla Anders Abramsson och h. h. Karin Nilsdotter. Inga faddrar. Hemmansägare i Loppetorp(gård no. 24). Torpare där. Fjerdingsman 1882 och kyrkvärd 1889. (Gift 1:o m MARIA PERSDOTTER, f 16/5 1849 i Hjortsberga socken, d 3/2 1875 i Tving. Inflyttade 1870 från Hjortsberga.). Bosatt 1880 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn.(4)(5)(6)(8)(10)(11)(12)(41)(42)(43)(70)(72)(73)

Barn:

II.a) AUGUSTA CHARLOTTA HÅKANSDOTTER, f 1873 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn. – G m SVEN AUGUST SVENSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Gnetteryd, Tving sn.(72)(84)

Barn:

III.1) KARL RUDOLF SVENSSON, f 1892 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.2) HÅKAN ROBERT SVENSSON, f 1893 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.3) MARIA ELISABET SVENSSON, f 1895 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.4) OLGA TERESIA SVENSSON, f 1897 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.5) GUNNAR SIGFRID SVENSSON, f 1899 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

III.6) RUTH LINNÉA SVENSSON, f 1900 i Gnetteryd, Tving sn. Bosatt 1900 i Gnetteryd, Tving sn.(84)

II.b) FRANS ELOF HÅKANSSON, f 16/8 1877 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 som hemmansägare i Loppetorp, Tving sn. – G m AMANDA ANDERSSON, f 1871 i Sillhövda sn. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(7)(8)(72)(82)(83)

Barn:

III.1) BROR HÅKAN EVALD HÅKANSSON, f 1901 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.2) VALBORG MARIA CECILIA HÅKANSSON, f 1903 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.3) PER ANDERS SIGFRID HÅKANSSON, f 1905 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.4) SYSTER GUNHILD VALFRIDA HÅKANSSON, f 1906 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.5) KARL EGON HÅKANSSON, f 1908 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

III.6) MARTIN OLLE ALLAN HÅKANSSON, f 1909 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(83)

II.c) KARL BERNHARD FABIAN HÅKANSSON, f 20/1 1881 i Loppetorp, Tving.(7)(8)

II.d) HILDA VIKTORIA HÅKANSDOTTER, f 4/6 1883 i Loppetorp, Tving, d 2/9 1883 i Loppetorp, Tving.(7)(8)

II.e) PER VIKTOR HÅKANSSON, f 1884 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn.(70)

II.f) HJALMAR JULIUS HÅKANSSON, f 17/12 1886 i Loppetorp, Tving, d 7/5 1890 i Loppetorp, Tving.(8)

II.g) HILDA VIKTORIA HÅKANSDOTTER, f 18/5 1888 i Loppetorp, Tving. Bosatt 1900 i Loppetorp, Tving sn. Bosatt 1910 i Loppetorp, Tving sn.(8)(70)(73)

(72) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Loppetorp, Tving sn.
(73) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Loppetorp, Tving sn.
(74) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880 Bråstorp, Tving sn.
(75) = ELIN PETERSDOTTERS släkt:

I.1) ELIN PETERSDOTTER, f 1/2 1830 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 6/2. Faddrar: B. Jöns Johansson i Jemsunda, ? Nilsson i Jemsunda, P. Johanna Pårsdotter i ?, P. Sigrid Åkesdotter i ?(Svårt att läsa;vattenskada?). Utflyttade 1847 till Bråstorp(gård no. 98), Tving. Trolovad med SVEN SVENSSON. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn. - G 10/12 1847 i Tving m bonden i Bråstorp SVEN SVENSSON, f 28/1 1825 i Bråstorp, Tving sn, döptes 4/2, son av bonden i Bråstorp Sven Andersson(f 19/11 1793) och hans hustru Elsa Carlsdotter(f 2/6 1796). Faddrar: B. Anders Abramssons H. Elin i Mumelycke, Anders Abramsson, Dr. Sven Thorsson i ?torp. Hela familjen utflyttade 1855 till Bråstorp(gård no. 101). Bosatt 1880 som inhyses i Bråstorp, Tving sn.(12)(13)(14)(15)(38)(39)(40)(74)

Barn:

II.a) CARL JOHAN SVENSSON, f(?) och d 2/2 1850 i Bråstorp, Tving.(13)

II.b) KARIN SVENSDOTTER, f 14/12 1850 i Bråstorp, Tving.(13)

II.c) CARL JOHAN SVENSSON, f 12/1 1854 i Bråstorp, Tving.(13)

II.d) KARIN SVENSDOTTER, f 1863 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

II.e) ANTON SVENSSON, f 1866 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

II.f) SISSA SVENSDOTTER, f 1869 i Bråstorp, Tving sn. Bosatt 1880 i Bråstorp, Tving sn.(74)

(76) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 kv. 9:65 Karlskrona stad.
(77) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Fridlevstad, Fridlevstad sn.
(78) = MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTERS släkt:

I.1) MATILDA AUGUSTA PETERSDOTTER, f 12/2 1875 i Jemsunda No 117, Tving sn, döptes 19/2. Faddrar: Gårdm. Hans Petersson och h. A. Helmersdotter, B. Nils Svensson i Jemsunda. Bosatt 1890 i Jemsunda, Tving sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. – G m LUDVIG CARLSSON, f 1866 i Tving sn. Bosatt 1900 som hemmansägare i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 som bonde i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(1)(2)(4)(18)(66)(77)(78)

Barn:

II.a) BERTA MARIA KARLSSON, f 1899 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(77)(78)

II.b) FOLKE GUNNAR KARLSSON, f 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1900 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(77)(78)

II.c) RAGNAR KARLSSON, f 1903 i Fridlevstad, Fridlevstad sn. Bosatt 1910 i Fridlevstad, Fridlevstad sn.(78)

(78) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Fridlevstad Fridlevstad sn.
(79) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Jemsunda, Tving sn.
(80) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Jemsunda, Tving sn.
(81) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 Jemsunda, Tving sn.
(82) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Loppetorp, Tving sn.
(83) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910 Loppetorp, Tving sn.
(84) = Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900 Gnetteryd, Tving sn.
(85) = GISE KNUTSSONS släkt: Kan vara släkt via fadderskap:

I.1) GISE KNUTSSON i Dagstorp, Hjortsberga sn. – G m KERSTIN OLOFSDOTTER.

Barn:

II.a) LAFVE GISESSON, f 3/12 1676 i Dagstorp, Hjortsberga sn, d 18/11 1746 i Mölleryd, Hjortsberga sn. – G ca 1702 i Hjortsberga m HELLEVIG SVENSDOTTER, f ca 1688, d 22/3 1748 i Mölleryd, Hjortsberga sn.

Barn:

III.1) KNUT LAFVESSON, f 1706 i Mölleryd, Hjortsbergas n, d januari 1775 i Mölleryd, Hjortsberga sn. – G 21/11 1731 i Hjortsberga m AGDA ANDERSDOTTER, f ca 1714 i Hjotrsberga sn, d maj 1777 i Mölleryd, Hjotrsberga sn.

Barn:

IV.a) GISE KNUTSSON, f 4/5 1740( Enligt Hfl 1734) i Mölleryd, Hjotsberga sn, d 10/8 1811 i Jämsunda, Tving sn. Bonde 1786-1803 i Jemsunda. – BOTILL PERSDOTTER, f 1740.(23)(24)(25)(26)(28)(45)(46)

Barn:

V.1) SVEN GISESSON, f 1769.(23)(24)

V.2) CARIN GISESDOTTER, f 1770.(24)

V.3) SISSA GISESDOTTER, f 1774.(24)

V.4) INGRI GISESDOTTER, f 1776(1779 I källa (24)).(23)(24)

V.5) HELLEVIG GISESDOTTER, f 1777.(23)(24)

V.6) PETER GISESSON, f 1778. Bonde i Jemsunda. – G m KARIN PERSDOTTER.(23)(24)(25)

Barn:

VI.a) PETTER PETERSSON?, f oäkta 1797.(24)(25)

VI.b) MÅNS PETERSSON, f 1799.(24)(25)

VI.c) CARIN PETERSSON, f 1801.(24)(25)

VI.d) CARL PETERSSON, f 1803.(25)

V.7) SOPHIA GISESDOTTER, f 1781.(23)(24)

V.8) GERTON GISESSON, f 1784.(23)(24)(25)

V.9) BERTA GISESDOTTER, f 1786.(23)(24)(25)

(86) = Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794), bildid: C0058354_00191.
(87) = Nättraby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13291/E I/1 (1729-1862), bildid: C0058360_00048.
(88) = Per Gertonsson och Berta Persdotter är mina anor och det har alltid varit en gåta varifrån Per Gertonsson kommer. Så den biten kan jag inte hjälpa till med. Men jag har deras barn noterade och de var många! Kanske det är någon annan som har mer information om paret.

Per Gertonsson. Bonde. Död 1774-03-05 Gröningegården, Edestad. Barn med Berta Persdotter, från Nättraby vid giftemålet:

Karin Persdotter. Född 1739-06-17 Gröningegården, Edestad.
Inger Persdotter. Född 1741-04-28 Gröningegården, Edestad. Död 1823-01-08 Boahaga, Edestad. (Min anmoder)
Botil Persdotter. Född 1742-10-10 Gröningegården, Edestad. Död 1743-01-06 Gröningegården, Edestad.
Botil Persdotter. Född 1743-11-05 Gröningegården, Edestad.
Gerton Persson. Född 1744-12-20 Gröningegården, Edestad.
Sven Persson. Född 1746-11-01 Gröningegården, Edestad. Död 1747-12-18 Gröningegården, Edestad.
Elin Persdotter. Född 1748-04-03 Gröningegården, Edestad. Död 1748-04-16 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1749-04-07 Gröningegården, Edestad. Död 1750-10-21 Gröningegården, Edestad.
Sissa Persdotter. Född 1750-08-14 Gröningegården, Edestad. Död 1750-10-20 Gröningegården, Edestad.
Carl Persson. Född 1752-04-29 Gröningegården, Edestad.
Sven Persson. Född 1753-05-25 Gröningegården, Edestad.
Sissa Persdotter. Född 1755-01-01 Gröningegården, Edestad. Död 1755-03-19 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1756-03-15 Gröningegården, Edestad. Död 1756-08-08 Gröningegården, Edestad.
Per Persson. Född 1759-04-07 Gröningegården, Edestad. Död 1759-07-11 Gröningegården, Edestad.

Källor:

Edestad C, F
Nättraby E

(89) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00203.
(90) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(91) = Hjortsberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13153/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057343_00020. Sannolikt denna Per Gertonsson. ”20 Maijus 1741 Gerton Jonsson i Stensiömåla uttog gift.sedel för sin son Per som i förledt åhr blifit ? för gården, at gifta sig i Rånneby socken med pigan Karin Persdotter i Kroksmåhla. Per är födder A. 1717 och kan Cathechisimi 1737 exam. till B. P. I wintras är han med henne worden trolofad”.
(92) = Geni.com. Karen Lonnstrom. Även uppgifter på Aforum-Rötter.
(93) = INGER PERSDOTTERS släkt:

I.1) INGER PERSDOTTER, f 28/4 1741 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 3/5, d 8/1 1823 i Boahaga No 28, Edestad sn, begr. 19/1. ”1741 maj d 3 döptes Per Gertonssons i Gröningegården dotter Inger, född d 28 april”. ”1823 januari 8 dog och d 19 begrofs Gårdmansenkan Ingier Persdotter på nr 28 Boahaga. 81 år, 8 månader och 10 dagar gammal. Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet”. Vigsel: 1759-11-02 se, Blekinge, Edestad fs: ”1759 november d 2 copulerades Enklingen och hemmansbrukaren Matthis Jönsson i Boahaga med pigan Inger Pehrsdotter ifrån Gröningagården. För dem war uthlyst Dom XVIII post Trin”. – G 2/11 1759 i Edestad m MATTIS JÖNSSON, f 24/9 1735 i Edestad By, Edestad sn, döptes 28/9, d mars 1793 i Boahaga, Edestad sn, begr. 23/3, son av Jöns Svensson och Ella Matsdotter. ”1735 september d 28 döptes Jöns Swenssons i Edestad son Matthis, född d 24”. ”1793 mars d 23 begrofs Bonden Mattis Jönsson i Boahaga, 57 åhr gammal, död af lungsot”. Mattis var gift före Inger med KERSTIN MÅNSDOTTER, f 15/6 1728 i Mölleryd, Hjortsberga sn, döptes 23/6, d 12/2 1759 i Boahaga, Edestad sn, begr. 18/2, dotter av Måns Nilsson i Mölleryd. Mer om henne i källa (115). Bouppteckning: 1793-06-27 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”År 1793 den 27de juni, inställte sig uti Boahaga undertecknad HofrättsCommissarie Holger Håkansson, biträdd af nemdemannen Wälförståndige Mårten Ohlsson i Boahaga, att therstädes förrätta Laga Bouppteckning öfwer qwarlåtenskapen efter afledne Bonden Mattis Jönsson, hwilken wid dödstimman efter sig lämnadt des nu efterlefwande hustru Ingjärd Pehrsdotter, samt barn med 2ne giften, nembligen med första giftet dottren Edla, gift med bonden Olof Månsson i Boahaga, och med sednare giftet dottren Bothild, gift med frälsebonden Anders Jonsson i Wång, Karin 28 år, Sissa 14 år, Maria 13 år, ogifta och omyndiga. Warandes härwid tillstädes å både Enkan Ingjerd, som , som bouets tillstånd uppgifwa skulle, samt äfven de myndiga döttrarnas män, Olof Månsson och Anders Jönsson, och å de omyndigas wägnar till theras rätts bewakande, theras faderbroder Bonden Sven Jönsson i Edestad. Enkan förmantes att redeligen uppgifwa boet, sådant det wid dödstimman war, hwarefter förrättningen företogs, och skjedde som följer, nemligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (93).(92)(93)(113)(114)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ELLA MATTISDOTTER, f 13/2 1756.(92)

II.b) EDLA JÖNSDOTTER(MATTISDOTTER), f 14/8 1757.(115)(92)

II.c) DÖDFÖDD MATTISDOTTER, f 23/1 1759, d 23/1 1759, 1 dag gl.(92)

Barn i 2:a giftet:

II.e) SVEN MATTISSON, f 10/11 1760, d 17/11 1760, 7 dagar gl.(92)

II.f) KERSTIN MATTISDOTTER, f 10/4 1762, d 14/8 1762, 4 månader gl.(92)

II.g) KARIN MATTISDOTTER, f 13/3 1764, d 19/2 1825. 74 ättlingar. – G m LARS JÖNSSON, f 12/9 1760, d 28/9 1831, son av Jöns Hansson(f 14/3 1726, d 31/7 1790; Föräldrar: Hans Hansson och Kerstin Bengtsdotter) och Mätta Månsdotter(f 17/12 1732, d 24/3 1824; Föräldrar: Måns Åkesson och Elin Larsdotter).(92)(114)

Barn:

III.1) MÅNS LARSSON, f 23/1 1795.(92)

III.2) ELIN LARSDOTTER, f 13/9 1796.(92)

III.3) SISSA LARSDOTTER, f 22/10 1797, d januari 1798, 3 månader gl.(92)

III.4) INGELÖF LARSDOTTER, f 26/11 1798, d februari 1799, 3 månader gl.(92)

III.5) GUNILLA LARSDOTTER, f 21/okt 1799, d 20/11 1882. – G m PETER ANDERSSON, f 14/9 1797, d 2/3 1880, son av Anders Svensson(f 3/5 1765 i Jemsunda, Tving sn, d 13/10 1841 i V. Vång, Hjortsberga sn; Föräldrar: Sven Månsson och Elin Andersdotter) och Agda Nilsdotter(f 3/2 1767 i Östra Vång, Hjortsbergas n, d 19/7 1825; Föräldrar: Nils Åkesson och Botil Persdotter).(92)

Barn:

IV.a) BOTILLA PETTERSDOTTER, f 11/10 1823, d 18/10 1823, 7 dagar gl.(92)

IV.b) ELIN PETTERSSON, f 26/2 1823, d 22/3 1863.(92)

IV.c) AGDA PETTERSDOTTER, f 11/3 1826, d 11/10 1902 i Ronneby. – G m CARL OLSSON, f 25/3 1833, d 17/6 1894, son av Ola Månsson(f 10/12 1778; Föräldrar: Måns Månsson och Botil Månsdotter) och Bengta Månsdotter(f 20/6 1795; Föräldrar: Måns Abramsson och Kerstin Jonsdotter).(92)

Barn:

V.1) OLAF CARLSSON, f 2/11 1855, d 12/3 1869, 13 år gl.(92)

V.2) AUGUST CARLSSON, f 10/6 1857, d 9/11 1936.(92)

V.3) CAROLINA CARLSDOTTER, f 22/4 1860. – G m MARTIN CARLSSON, f 14/11 1862, d 12/3 1921, son av Carl Persson(26/1 1841; Föräldrar: Per Eliasson Svala och Sigrid Månsdotter) och Carolina Olsdotter(f 16/5 1839; Föräldrar: Ola Johnsson och Magnild Persdotter).(92)

Barn:

VI.a) SELMA MARTINSDOTTER, f 30/8 1883, d 27/10 1883.(92)

VI.b) BERNDT ADRIAN MARTINSSON, f 21/12 1884, d 24/6 1954. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VII.2) NN MARTINSSON.(92)

VII.3) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VII.4) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VII.5) NN MARTINSSON. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VI.c) SELMA SEMELIA CHARLOTTE MARTINSDOTTER, f 1/1 1887 i Spjälkö, Blekinge, d ca 1967. – G m JOHAN ADOLF (JOHN) LÖNNSTRÖM, f 24/7 1884, son av Lars Johan Lönnström(f ca 1856) och Maja Katarina Andreasdotter(f ca 1852, d ca 1887).(92)

Barn:

VII.1) JOHN HAROLD MARTIN LONNSTROM, f 2/10 1908, d 19/8 1992. – G m VALBORG LINNEA ANDERSSON, f 3/11 1908, d 8/7 2001, dotter av Fritz Gothart Anderson och Amanda Olsson.(92)

Barn:

VIII.a) NN LONNSTROM. – G m HAZEL MILLER, f 4/11 1934, dotter av John Miller(f 29/8 1902, d 21/11 1935; Föräldrar: Edward L. Miller och Anna Malinofski) och Alice Knott(f 23/10 1907, d 25/3 1956; Föräldrar: NN Knott och Alice R. Hathaway).(92)

Barn:

IX.1) NN LONNSTROM. – G m NN WEBBER.(92)

Barn:

X.a) NN LONNSTROM.(92)

IX.2) KAREN LONNSTROM. – G m NN DECKER.(92)

VII.2) HARRY KARL LONNSTROM.(92)

VI.d) ANNA VIKTORIA MARTINSDOTTER, f 18/10 1889. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VII.2) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VI.e) ELLEN MARTINSDOTTER, f 2/1 1893.(92)

VI.f) MATHILDA MARTINSDOTTER, f 16/5 1895. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN NN.(92)

VII.2) NN NN.(92)

VI.g) OLGA ELISABETH MARTINSDOTTER, f 28/11 1898, d 24/9 1993. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

IX.3) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VIII.c) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VIII.d) NN NN. – G m NN NN.(92)

Barn:

IX.1) NN NN.(92)

IX.2) NN NN.(92)

VI.h) KARL MANFRED ÅNGSTRÖM(MARTINSSON), f 18/6 1902, d 22/6 1997. – G m NN NN.(92)

Barn:

VII.1) NN ÅNGSTRÖM. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

VIII.b) NN NN.(92)

VIII.c) NN NN.(92)

VII.2) NN ÅNGSTRÖM. – G m NN NN.(92)

Barn:

VIII.a) NN NN.(92)

V.4) MATHILDA CARLSDOTTER, f 27/11 1862, d 14/9 1863, 9 månader gl.(92)

V.5) JOHANNA CARLSDOTTER, f 29/8 1864, d 19/3 1879, 14 år gl.(92)

IV.d) JÖNS PETTERSSON, f 6/4 1828, d 16/2 1883.(92)

IV.e) CARIN PETTERSDOTTER, f 2/11 1829, d 6/1 1924.(92)

IV.f) NILS PETTERSSON, f 1/5 1831, d 19/10 1903 i Ronneby.(92)

IV.g) MATTIS PETTERSSON, f 20/11 1832, d 21/3 1936.(92)

IV.h) HANS PETTERSSON, f 19/4 1835, d 27/1 1922.(92)

IV.i) ANDREAS PETTERSSON, f 10/4 1837, d 3/5 1903.(92)

IV.j) CARL PETTERSSON, f 15/1 1841, d 20/10 1920.(92)

III.6) JÖNS LARSSON, f 1801.(92)

III.7) INGELÖF LARSDOTTER, f 15/11 1802, d mars 1803, 4 månader gl.(92)

II.h) MATTIS MATTISON, f 3/1 1766, d 13/2 1766, 5 veckor gl.(92)

II.i) CARL MATTISSON, f 1/5 1767, d 15/8 1767, 3 månader gl.(92)

II.j) INGER MATTISDOTTER, f 27/5 1768, d 14/9 1768, 3 månader gl.(92)

II.k) MARIA MATTISDOTTER, f 8/10 1769, d 28/2 1770, 4 månader gl.(92)

II.l) BOTILLA MATTISDOTTER, f 18/2 1771, d 1835. Finns ättlingar.(92)(114)

II.m) OKLAND MATTISSON, f juni 1772, d 9/8 1772, 9 veckor gl.(92)

II.n) MATTIS MATTISSON, f september 1773, d 29/9 1773, 4 veckor gl.(92)

II.o) PER MATTISSON, f 18/11 1774, d 14/12 1774, 3 veckor gl.(92)

II.p) JÖNS MATTISSON, f 27/7 1776, d 6/8 1776, 10 dagar gl.(92)

II.q) SVEN MATTISSON, f februari 1778, d 12/2 1778, 11 dagar gl.(92)

II.r) SISSA MATTISDOTTER, f juli 1779.(92)

II.s) MARIA MATTISDOTTER, f 25/11 1780.(92)

II.t) INGIER MATTISDOTTER, f 2/9 1782, d 6/3 1783, 6 månader gl.(92)

II.u) KERSTIN MATTISDOTTER, f 14/6 1784, d 15/12 1784, 6 månader gl.(92)

(94) = Nättraby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13291/E I/1 (1729-1862), bildid: C0058360_00021.
(95) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00228. Dödboken 1784. Står Berta Svensdotter!
(96) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00203. Dödboken 1774.
(97) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00032. Vigsel 1803.
(98) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00154. Dödbok 1846.
(99) = Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00330.
(100) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00435. Dödbok 1830.
(101) = Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00214. Dödbok 1861.
(102) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 72 / sid 169. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:2 1803. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:54 (1803-1803) Bild 980 / sid 185.
(103) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 72 / sid 169. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 244 / sid 313. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:91 (1837-1837) Bild 1860 / sid 365.
(104) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 89 / sid 169. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 226 / sid 277. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:73 (1821-1821) Bild 1980 / sid 389.
(105) = Om VALBORG SIMONSDOTTERS föräldrar:

SIMON NILSSON, f 21/5 1725 i Gunnetorp, Tving sn. ”1725 d 30 maj döptes Båtsman Nils Frimodigs barn i Gunnetorp Nom Simon. Föddes d 21 hujus”. Föräldrarna var BB-G1-0227-1716 Nils Simonsson FRIMODIG. Båtsman för Gunnetorp i Tvings sn, bonde. Född: omkring 1700 se, Småland. Rullor:Generalmönsterrulla 1724: Född i Småland. Antagen 1716 vid 16 års ålder. Nils Simonsson Frimodig. Generalmönsterrulla 1735: Antagen 1716 vid 16 års ålder. Född i Småland. Nu 35 år. Tjänat 19 år. Befaren. Nils Simonsson Frimodig. Generalmönsterrulla 1740: Nils Simonsson Frimodig. Fått Kongl Collegii afsked d 5 december 1735. Kompani: BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 227 Rusthåll:Tving sn, Gunnetorp nr 72 Antagen: 1716 Flyttbevis: 1732-09-01 1732 September månad d 17 Båtsm Nils Frimodig ifrån Twing insinuerat sin pr.sedel af d 1 hujus för sig och sin hustru, han mottagit i Östra Wång gårdsbruket efter Anders Persson. Avsked: 1735-12-05. Hans hustru Valborg Larsdotter, f 1692 i Onansbygd, Fridlevstad sn, d 27/7 1740 i Ö. Vång, Hjortsberga sn. Finns mycket mer om denna släkt.

INGER ANDERSDOTTER. Vigsel: 1750-04-15 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1750 april d 15 copulerades drängen Simon Nilsson i Östra Wång, samt änkan Inger Andersdotter i Skyttemåla. D 10 mars kom Simon hit med sin fader Nils Simonsson i Östra Wång, derest han vistas, men är född i Twing, 25 åhr gammal. Kan wäl i bok. Will ingå äktenskap med Änkan Inger Andersdotter i Skyttemåla, som ock då war med honom, och bägge betygade sitt fria samtycke. Hon uppwiste Inspector Talls attest af d 6 mars om sina Barns afwittring. Bonden Knut Lavesson i Myllery caverade om hennes ledighet. Hennes förre man Mats Månsson död 1747 d 8 april vid p 362 No 7. För dem lystes 1 gång Palmsöndagen. Han flyttar med henne till Skyttemåla”.

(106) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 123 / sid 271.
(107) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 125 / sid 275. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 7 / sid 7. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:111 (1857-1857) Bild 3070 / sid 589. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 18 / sid 15.
(108) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 144 / sid 283. 2)Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 253 / sid 331. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:98 (1844-1844) Bild 2690 / sid 531. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 18 / sid 15.
(109) = BOTIL KARLSDOTTERS släkt:

I.1) BOTIL KARLSDOTTER, f 19/4 1784 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 21/4, d 2/6 1858 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 16/2. ”1784 april d 21 döptes Carl Perssons flickobarn på Gröningegården, född d 19 föregående, nom Bothel”. ”1858 februari 6 dog och d 16 begrofs Gårdmansenkan Botilla Carlsdotter på nr 20 Wång. 73 år, 9 månader och 17 dagar gammal”. Vigsel: 1813-01-08 se, Blekinge, Hjortsberga fs: ”1812 december 6 lystes första gång och d 8 januari 1813 wigdes Drängen och frälsehemmanstillträdaren Håkan Olsson i Östra Wång, samt pigan Botill Carlsdotter därstädes”. Bouppteckning: 1858-02-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1858 den 17 februari sammanträdde undertecknade att förrätta Bouppteckning efter aflidna undantagsEnkan Botil Carlsdotter i Wång som afled den 6 dennes och som arfvingar efter sig lämnat sönerna Hemmansegaren Ola Håkansson i Tvingelshed, Bonden Måns Håkansson i Östra Wång, och aflidne arrendatoren Carl Håkanssons i Hjortsberga barn, sönerna Carl 16 år, Håkan 14 år, Sven Johan 10 år och Anders 6 år gamla, hvars rätt bevakades af deras faderbröder Ola och Måns Håkansson som woro närvarande. Måns Håkansson tillsades uppgifva Boet i Laga ordning och wärderingen företogs i följande ordning, neml:”. – G 8/1 1813 i Hjortsberga m HÅKAN OLSSON, f 2/4 1781 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/2, d 15/6 1844 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 21/6, son av frälsebonden i Vång Olof Håkansson(f 1730, d 1794) och Kerstin Persdotter(f 1743, d 1809). Frälsebonde, kyrkorådsledamot. ”1781 februari d 11 döptes Ola Håkanssons gåssebarn, född d 4 föregående om morgonen, Nom Håkan”. ”1844 juni 15 dog och d 21 begrofs Frälsebonden och Kyrkorådsledamoten Håkan Olsson nr 20 Vång, 63 år, 4 månader och 12 dagar gammal, dog vådligen”. Bouppteckning: 1844-10-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1844 d 3 oktober till förrättande af laga Bouppteckning efter den 16 juni i år aflidne Frälsebonden Håkan Olsson i Wång inställde sig uti Sterbhuset efter vederbörlig anmodan undertecknad Landtbrukare med biträde af Kyrkovärden Olof Svensson i Djurtorp. Närvarande voro efterlefvande Enkan Botild Carlsdotter samt myndige sönerna Hemmansegaren Olof i Liatorp, frälsebonden Carl i Wång och Torpare Måns äfven i Wång, äfvenså var omyndige sonen Håkan 19 år gammal närvarande biträdd af frälsebonden Måns Nilsson i Wång såsom bevakande den omyndiges rätt. Vanlig föreställning skedde till Enkan, som därefter uppgaf Boet i följande ordning:”. Finns uppgiter om deras ättlingar i källa (109).(102)(107)(108)(109)

Barn:

II.a) OLA HÅKANSSON, f 30/10 1813 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/11. ”1813 oktobr 30 föddes och d 7 november döptes Ola, son till frälsebonden Håkan Olsson i Wång och Botill Carlsdotter, 29 år”. ”1833 september 15 lystes första gång och d 10/11 vigdes Drengen Ola Håkansson i Östra Vång och Pigan Cissa Svensdotter i Hjortsberga. Att min dotter Cissa ingår äktenskap med Drengen Ola Håkansson i Östra Vång, dertill gifver jag mitt samtycke. Hjortsberga d 14 september 1833 Sven Jansson”. – G 10/11 1833 i Hjortsberga m SISSA SVENSDOTTER, dotter av Sven Jansson.(137)

II.b) KARL HÅKANSSON, f 2/4 1815 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/4, d 12/12 1857 i Hjortsberga Prästgård, Hjortsberga sn, begr. 20/12. ”1815 april 2 föddes och d 7 döptes Carl, son till frälsebonden Håkan Olsson i Östra Wång och Botill Carlsdotter, 31 år”. ”1857 december 12 dog och d 20 begrofs Arrendatorn Carl Håkansson i Hjortsberga Prestgård, 42 år, 8 månader och 10 dagar gammal”. Bouppteckning: 1858-02-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga: ”Bouppteckning hållen efter aflidne Arrendatorn Carl Håkansson i Hjortsberga den 3 februari 1858. Sedan upplyst blifvit att bemälte Carl Håkansson aflidit den 11 sistlidne december och efterlemnat Enkan Bengta Hansdotter på stället, och eftrnämde uti äkteskapet sammanaflade barn: 1mo Sonen Carl 15 år 2do Sonen Håkan 13 år 3tio Sven Johan 10 år 4to Anders 6 år, alla omyndiga. Deras rätt bevakades af faderbröderne Bonden Ola Håkansson i Tvingelshed och frälsebonden Måns Håkansson i Wång. Enkans rätt bevakades af Nämndemannen Jöns Svensson i Mölleryd. Efterlemnade Enkan föreständigades att jemlikt lagens stadgande uti 9 cap 1§ Ärfdabalken, redligen uppgifva boets tillgångar och skulder, sådant det vid Mannens dödstimma befanns, hvarefter förrättningen börjades uti följande ordning, nemligen:”. – G m BENGTA HANSDOTTER, f 8/10 1818 i Förkärla, Förkärla sn, döptes 16/10, d 24/7 1858 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, begr. 30/7, dotter av frälsebonden i Förkärla Hans Nilsson och Anna Andersdotter. ”1818 oktober 8 föddes och d 16 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Hans Nilsson i Förkärla och hustrun Anna Andersdotter, 22 år”. ”1858 juli 24 dog och d 30 begrofs Enkan Bengta Hansdotter på nr 31 Hjortsberga, 39 år, 9 månader och 16 dagar gammal”. Bouppteckning: 1858-08-02 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga prästgård: ”Bouppteckning hållen efter aflidne arrendatorn Carl Håkanssons efterlemnade Enka Bengta Hansdotter i Hjortsberga Prestgård den 2 augusti 1858. Sedan upplyst blifvit att bemälta Enka aflidit den 24 sistlidne juli, och efterlemnat följande under äktenskapet med bemälte Carl Håkansson sammanaflade barn: 1: Sonen Carl 15 år, 2: Sonen Håkan 13 år, och 3: Sven Johan 10 år, samt 4: Anders 6 år gammal Hvilka omyndigas rätt bevakades af dess Lagligen tillförordnande förmyndare och faderbroder Bonden Ola Håkansson i Tvingelshed. Drängen Andreas Pettersson och Pigan Ingrid Hansdotter på stället, som hafvit boet omhänder, föreständigades att jemlikt lagens stadgande uti 9 cap 1§ Ärfdabalken, redligen uppgifva alla sterbhusets tillgångar, sådant det vid den aflidnas dödstimma befanns, hvarefter förrättningen börjades uti följande ordning, nemligen:”.(138)(139)

Barn:

III.1) BENGTA KARLSDOTTER, f 28/11 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/12, d 12/3 1841 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 20/3. ”1840 november 28 föddes och d 5/12 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 22 år gammal”. ”1841 mars 12 dog och d 20 begrofs frälsebonden Carl Håkanssons dotter Bengta nr 20 Vång, 3 månader och 11 dagar gammal, af bröstqvaf”.(140)

III.2) KARL KARLSSON, f 21/5 1842 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/5. ”1842 maj 21 föddes och d 24 döptes Carl, son till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 23 år gammal”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs. Postiljon.(141)

III.3) HÅKAN KARLSSON, f 16/10 1844 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 26/10. ”1844 oktober 16 föddes och d 26 döptes Håkan, son till Frälsebonden Carl Håkansson nr 20 Vång och Bengta Hansdotter, 26 år gammal”.(142)

III.4) SVEN JOHAN KARLSSON, f 15/3 1848 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, döptes 25/3. ”1848 mars 15 föddes och d 25 döptes Sven Johan, son till arrendatorn Car Håkansson på nr 31 Hjortsberga och Bengta Hansdotter, 29 år gammal”. Bosatt: 1880 se, Uppland, Stockholm Kungsholm fs. Arbetare.(143)

III.5) ANDERS KARLSSON, f 23/12 1851 i Hjortsberga, Hjortsberga sn, döptes 28/12. ”1851 december 23 föddes och d 28 döptes Anders, son till arrendatorn Carl Håkansson på nr 31 Hjortsberga och Bengta Hansdotter, 33 år gammal”.(144)

II.c) PETER HÅKANSSON, f 1/2 1817 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/2, d 31/3 1817 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, begr. 7/9. ”1817 februari föddes och d 4 döptes Petter, son till frälsebonden Håkan Olsson i Östra Wång och Botill Carlsdotter, 33 år. Gossen död d 31/8 1817”. ”1817 augusti 31 dog och d 7 september begrofs frälsebonden Håkan Olssons i Wång och dess hustru Botill Carlsdotters sistfödda son Peter, 6 månader gammal, af slag”.(145)

II.d) MÅNS HÅKANSSON, f 4/2 1819 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 14/2, d 16/12 1899 i Vång, Hjortsberga sn. ”1819 februari 4 föddes och d 14 döptes Måns, son till frälsebonden Håkan Olsson i Wång och Botill Carlsdotter, 35 år”. ”1899 dember 16 dog Måns Håkansson, dagsverkstorpare å nr 6 Vång. Född 1819 4/2. Ålderdomssvaghet”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Frälsebonde, torpare. ”1839 mars 17 lystes första gång och d 12/4 vigdes Drengen Måns Håkansson och Pigan Maria Andersdotter i Östra Vång. För lagligheten af tilltänkta äktenskapet emellan drengen Måns Håkansson och Pigan Maria Andersdotter ikläder jag mig allt ansvar. Hjortsberga den 16 mars 1839 Håkan Olsson”. ”1855 maj 20, 27, juni 3 lystes och d 22/6 vigdes Frälsebonden och Enklingen Måns Håkansson på nr 20 Wång och Bonddottren Christina Isaacsdotter på nr 15 Wång, han 36 år, hon 24 år gammal”. – G 1:o 12/4 1839 i Hjortsberga m MARIA ANDERSDOTTER, f 13/1 1816 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 21/1, d 6/11 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 14/6, dotter av frälsebonden i Vång Anders Månsson(f 1754, d 1825) och Bengta Nilsdotter(f 1771, d 1845). ”1816 januari 13 föddes och d 21 döptes Maria, dotter till Frälsebonden Anders Månsson i Wång och Benta Nilsdotter, 48 år”. ”1854 november 6 dog och d 14 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 Vång hustru Maria Andersdotter, 38 år, 9 månader och 23 dagar gammal”. Bouppteckning: 1855-01-25 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1855 den 25 januari blef af mig Nils Svensson från Björkerys med biträde af Ola Svensson från Djurtorp på begäran af Bonden Måns Håkansson i Wång att förrätta Bouppteckning och arfskifte efter hans aflidna Hustru Maria Andersdotter, som med döden afled den 26 sistlidne November, och efter sig lemnat arfvingarna Sönerna Sven på 15de året, Anders på 13de året, Dotren Eling 10 år samt dottren Bengta 7 år gammal, hvars rätt bevakades af dess enligt Loflig HäradsRättens förordnande den 20 dennes till Curator Frälsebonden Pehr Nilsson i Wång. Enkomannen som egendomen uppgaf varnades att gifva den tillkänna under edelig förpligtelse, derefter företogs förrättningen i den ordning som följer:”. Piga på nr 15 Vång, nr 16 Vång, nr 20 Vång. – G 2:o 22/6 1855 i Hjortsberga m KRISTINA ISAKSDOTTER, f 5/10 1830 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 8/10, d 25/8 1908 i Vång, Hjortsberga sn, dotter av frälsebonden i Västra Vång Isak Mattisson(f 1795, d 1881) och Elin Andersdotter(f 1795, d 1863). ”1830 oktober 5 föddes och d 8 döptes Christina, dotter till frälsebonden Isac Mattsson nr 15 Vång och Elin Andersdotter, 35 år gammal”. ”1908 augusti 25 dog Christina Isaksdotter, änka, inhyses å nr 6 Vång. Född 1830 5/10. Slaganfall”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(146)(147)(148)

Barn i 1:a giftet:

III.1) OLA MÅNSSON, f 25/7 1839 Vång, Hjortsberga sn, döptes 2/8, d 15/10 1839 i Ö. Vång, Hjortsberga sn. ”1839 juli 25 föddes och d 2/8 döptes Ola, son till Drengen Måns Håkansson nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 23 år gammal”. ”1839 oktober 15 dog och d 20 begrofs drängen Måns Håkanssons barn, Ola, nr 20 Östra Wång, 2 månader och 20 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(149)

III.2) SVEN MÅNSSON, f 31/8 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/9. ”1840 augusti 31 föddes och d 5/9 döptes Sven, son till Drengen Måns Håkansson nr 20 och Maria Andersdotter, 24 år gammal”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Skåne, Malmö Caroli fs/Malmö Sankt Petri.(150)

III.3) ANDERS MÅNSSON, f 2/2 1842 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/2, d 12/11 1913 i Vång, Hjortsberga sn. ”1842 februari 2 föddes och d 11 döptes Anders, son till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång o Maria Andersdotter, 26 år gammal”. ”1913 november 12 dog Anders Månsson, skogsarbetare från Vång nr 5. Född 1842 22. Ålderdomssvaghet”. Dräng på nr 16 Vång, nr 15 Vång, skogsarbetare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. ”1870 maj 1, 8, 15 lystes för Drängen Anders Månsson och pigan Ingrid Maria Nilsdotter, båda på nr 15 Vång. Han född 1842, hon 1844. Vigdes 1870 juni 4”. – G 4/6 1870 i Hjortsberga m INGRID MARIA NILSDOTTER, f 12/1 1844 i L. Vambåsa, Förkärla sn, döptes 19/1, d 29/9 1887 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/10, dotter av åbo i L. Vambåsa Nils Mattisson och Anna Andersdotter. ”1844 januari 12 föddes och d 19 döptes Ingri Maria, dotter till åbo Nils Mattisson och dess hustru Anna Andersdotter å nr 17 Lilla Wambåsa, 50 år”. ”1887 september 29 dog och oktober 7 begrofs Inhyses Anders Månssons hustru Ingrid Maria Nilsdotter på nr 16 Vång. 43 år, 8 månader och 17 dagargammal. Gift. Bröstsjukdom”. Piga på nr 15 Vång, nr 19 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(151)(152)

Barn:

IV.a) MARIA ANDERSDOTTER, f 10/8 1870 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 21/8, d 12/9 1870 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 18/9. ”1870 aogusti 10 föddes och d 21 döptes Maria, dotter till Månsson, Anders, dräng på nr 15 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, hustru, 26 år gammal”. ”1870 september 12 dog och d 18 begrofs Maria, föräldrar Månsson, Anders, dräng på nr 15 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, hustru. 1 månad och 2 dagar gammal. Icke gift”.(153)

IV.b) ANNA MARIA ANDERSDOTTER, f 9/11 1871 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 25/11, d 26/8 1903 i Vång, Hjortsberga sn. ”1871 november 9 föddes och d 25 döptes Anna Maria, 2dra barnet till Månsson, Anders, dräng på nr 16 Vång och Nilsdotter, Ingrid Maria, gifta 1870, han 29, hon 27 år gamla”. ”1903 augusti 26 dog Anna Maria Andersdotter, hemmadotter å nr 5 Vång. Född 1871 9/11. Slaganfall”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(154)

IV.c) BOTILDA ANDERSDOTTER, f 24/5 1876 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 5/6. ”1876 maj 24 föddes och d 5 juni döptes Botilda, 3 barnet till inhyses Anders Månsson på nr 16 Vång och dess hustru Ingrid Maria Nilsdotter, gifta 5 år, han 34 år, hon 32 år gamla”. Piga på nr 16 Vång 5. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga. – G m KARL OSKAR ANDERSSON, f 1/8 1878 i Vällsta, Ed sn, Uppland, d 8/12 1964 i Ronneby sn, son av drängen i Vång Anders Trulsson och Johanna Beata Hansson. ”1878 augusti 1 föddes Carl Oscar, 4 barnet till statdrängen Anders Trulsson och hustru Johanna Beata Hansson vid Wällsta, gifta 5 år. Han 30, hon 25 år”. Bosatt: 1880 se, Uppland, Ed fs, Edsby. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Hjortsberga.(155)(156)

III.4) KARL MÅNSSON, f 3/6 1843 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/6, d 18/6 1843 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 22/6. ”1843 juni 3 föddes och d 9 döptes Carl, son till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång och Maria Andersdotter, 27 år gammal”. ”1843 juni 18 dog och d 22 begrofs torparen Måns Håkanssons barn Carl nr 13 Vång, 15 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(157)

III.5) ELIN MÅNSDOTTER, f 23/7 1844 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 30/7, d 12/10 1844 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/10. ”1844 juli 23 föddes och d 30 döptes Elin, dotter till Torparen Måns Håkansson nr 13 Vång och Maria Andersdotter, 28 år gammal”. ”1844 oktoner 12 dog och d 19 begrofs Torparen Måns Håkanssons dotter Elin nr 13 Vång, 2 månader och 17 dagar gammal”.(158)

III.6) ELIN MÅNSDOTTER, f 29/11 1845 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/12. ”1845 november 29 föddes och d 4/12 döptes Elin, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson nr 20 Vång och Maria Andersdotter, 29 år gammal”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Tving fs, Jämsunda.(159)

III.7) BENGTA MÅNSDOTTER, 7/2 1847 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/2, d 15/2 1847 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/2 . ”1847 februari 7 föddes och d 10 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 31 år gammal”. ”1847 februari 15 dog och d 19 begrofs Frälsebonde Måns Håkanssons yngsta dotter Bengta på nr 20 Wång, 8 dagar gammal”.(160)

III.8) BENGTA MÅNSDOTTER, f 11/4 1848 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/4. ”1848 april 11 föddes och d 19 döptes Bengta, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 32 år gammal”. Piga på nr 14 Vång, nr 17 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Nättraby fs.(161)

III.9) HÅKAN MÅNSSON, f 8/1 1850 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 18/1, d 13/3 1851 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 21/3. ”1850 januari 8 föddes och d 18 döptes Håkan, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter 39 år gammal”. ”1851 mars 13 dog och d 21 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 son Håkan, 1 år, 2 månader och 7 dagar gammal”.(162)

III.10) BOTIL MÅNSDOTTER, f 20/10 1851 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 1/11, d 12/11 1861 i Vång Hjortsberga sn. ”1851 oktober 20 föddes och d 1/11 döptes Botilla, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 35 år gammal”.(163)

III.11) HÅKAN MÅNSSON, f 27/5 1853 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 31/5, d 11/6 1853 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 17/6. ”1853 maj 27 föddes och d 31 döptes Håkan, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Maria Andersdotter, 37 år gammal”. ”1853 juni 11 dog och d 17 begrofs frälsebonden Måns Håkanssons på nr 20 son Håkan, 14 dagar gammal”.(164)

Barn i 2:a giftet:

III.12) MATTIS MÅNSSON, f 15/8 1856 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 29/8. ”1856 augusti 15 föddes och d 29 döptes Mattis, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Wång och Christina Isaacsdotter, 25 år gammal”. Dräng på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(165)

III.13) KARL MÅNSSON, f 14/3 1858 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/3. ”1858 mars 14 föddes och d 24 döptes Carl, son till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 20 Vång och Christina Isaacsdotter, 27 år gammal”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs.(166)

III.14) BOTILDA MÅNSDOTTER, f 29/9 1859 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/10. ”1859 september 29 föddes och d 7/10 döptes Botilda, dotter till Frälsebonden Måns Håkansson på nr 17 Wång och Christina Isaacsdotter, 28 år gammal”. Sömmerska. Bosatt: 1880 se, Uppland, Stockholm Sankt Nicolai fs.(167)

III.15) MARIA MÅNSDOTTER, f 26/8 1861 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 6/9, d 9/5 1932 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1861 augusti 26 föddes och d 6/9 döptes Maria, dotter till Torparen Måns Håkansson på nr 17 Vång och Christina Isaacsdotter, 30 år gammal”. ”1932 maj 9 dog Maria Olsson, f Månsson, Johannishus. Född 1861 26/8. Kronisk tarmkatarr”. ”1884 juni 8 lystes första gång för Dräng Peter August Olsson å nr 39 Johannishus, född 1861 29/1 och torparedottren Maria Månsdotter å nr 17 Vång, född 1861 26/8. Vigdes 1884 augusti 8”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. – G 8/8 1884 i Hjortsberga m PETER AUGUST OLSSON, f 29/1 1861 i Rävsmåla, Ramdala sn, döptes 8/2, oäkta son av pigan i Rävsmåla Sofia Johansdotter. ”1861 januari 29 föddes och d 8 februari döptes Peter August, oäkta son till Pigan Sofia Johansdotter i Räfsmåla, 22 år gammal”. Stenhuggare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(168)(169)

Barn:

IV.a) OSKAR HJALMAR PETERSSON, f 7/7 1884 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 18/7. ”1884 juli 7 föddes och d 18 döptes Oscar Hjalmar, 1 barnet till Drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess fästeqvinna Maria Månsdotter på nr 17 Vång, han 23 år, hon 22 år gamla. Lysning till äktenskap emellan Peter August Olsson och Maria Månsdotter hade 3 söndagar blifvit afkunnad i Hjortsberga församling och Dräng Peter August Olsson erkände sig vara Oscar Hjalmars fader samt låt d 8/8 1884 kyrkotaga Maria Månsdotter såsom sin tillkommande hustru sedan de bägge erkänt sig hafva sammanaflat Oscar Hjalmar under äktenskapslöfte”.(170)

IV.b) KARL HUGO PETERSSON, f 2/8 1886 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 15/8, d 8/8 1963 i Blekinge, Kallinge kbfd. ”1886 augusti 2 föddes och d 15 döptes Carl Hugo, 2 barnet till Drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter, gifta 1 11/12 år, han 25 år, hon 24 år”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(171)

IV.c) MATILDA SOFIA PETERSSON, f 21/6 1888 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 20/7, d 27/4 1921 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1888-juni 21 föddes och d 20 juli döptes Matilda Sofia, 3 barnet till drängen Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter gifta 3 10/12 år, han 27 år, hon 26 år gamla”. ”1921 april 27 dog Matilda Sofia Petersson, tjenarinna, Johannishus. Född 1888 21/6. Akut gul lefveratrofi. Död på Kungliga Serafimerlasarettet i Stockholm”. Tjenarinna. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus.(172)

IV.d) TEODOR KONRAD PETERSSON OLSSON, f 27/11 1890 i Johannishus, Hjortsberga sn, döptes 27/12, d 31/10 1959 i Vång, Hjortsberga sn. ”1890 november 27 föddes och d 27 december döptes Teodor Conrad, 4 barnet till inhyses Peter August Olsson på nr 39 Johannishus och dess hustru Maria Månsdotter, gifta 6 år, han 29 år, hon 29 år gamla”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus. – G m HANNA PETERSDOTTER, f 27/7 1900 i Vång, Hjortsberga sn, d 25/6 1981 i Vång, Hjortsberga sn, dotter av timmermannen Peter Carlsson och Johanna Petersdotter. ”1900 juli 27 föddes Hanna, dotter till Peter Carlsson, f 1854 17/4, timmerman, dagsverkstorpare å nr 7 Vång och hans hustru Johanna Petersdotter, f 1859 1/8”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Bosatt: 1970 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång. Omgift 30/10 1926 med KARL SIGFRID SVENSSON, f 15/2 1900 i Edestad, Edestad sn, d 8/2 1966 i Vång, Hjortsberga sn. ”1900 februari 15 föddes Carl Sigfrid, son till Sven Håkansson, född 1858 19/10, dräng å nr 2 Edestad och hans hustru Bengta Jönsdotter, född 1860 13/9”. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Edestad fs, Edestad.(173)(174)(175)

Barn:

V.1) RUT GUNVOR PETERSSON, f 16/7 1920 i Vång, Hjortsberga sn, 11/11 1986 i Ronneby sn. ”1920 juli 16 föddes Rut Gunvor (utom äktenskapet), dotter till Hanna Petersson, byggmästaredotter i Vång nr 7, f 1900 2/7”.(176)

V.2) ALMA JOHANNA PETERSSON, f 30/7 1922 i Vång, Hjortsberga sn, d 15/2 1930 i Johannishus, Hjortsberga sn. ”1922 juli 30 föddes Alma Johanna (utom äktenskap), dotter till Teodor Konrad Petersson, jordbruksarbetare, Johannishus, f 1890 27/11 och Hanna Petersson, hemmadotter, Vång nr 7, f 1900 27/7”. ”1930 februari 15 dog Alma Johanna, dotter till Teodor Konrad Petersson, Johannishus och Hanna Svensson f Petersson, Johannishus. Född 1922 30/7. Sockersjuka”.(177)

III.16) EMELI SOFI MÅNSDOTTER, f 23/2 1863 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/3, d 19/3 1863 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 24/3. ”1863 februari 23 föddes och d 4 mars döptes Emeli Sofi, dotter till Håkansson, Måns inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 32 år gammal”. ”1863 mars 19 dog och d 24 begrofs Inhyses Måns Håkanssons på nr 17 Vång och dess hustru Christina Isaacsdotterd dotter Emelie Sofie. 24 dagar gammal. Icke gift”.(178)

III.17) ELNA MÅNSDOTTER, f 9/2 1864 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 14/2. ”1864 februari 9 föddes och d 14 döptes Elna, dotter till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 33 år gammal”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(179)

III.18) EMELIE MÅNSDOTTER, f 19/4 1866 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 2/5, d 5/5 1881 i Vång, Hjortsberga sn, begr, 15/5. ”1866 maj 19 föddes och d 2 april döptes Emelie, dotter till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 35 år gammal”. Fel i texten. ”1881 maj 5 dog och d 15 begrofs Emelie, dotter af Torpare Måns Håkansson och dess hustru Christina Isaksdotter på nr 17 Vång. 15 år, 1 månad och 16 dagar gammal. Lungsot”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(180)

III.19) HÅKAN MÅNSSON, 1/7 1868 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 12/7, d 14/7 1868 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 19/7. ”1868 juli 1 föddes och d 12 döptes Håkan, son till Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru, 37 år gammal”. ”1868 juli 14 dog och d 19 begrofs Håkan, föräldrar Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru. 13 dagar gammal. Icke gift”.(181)

III.20) AUGUSTA MÅNSDOTTER, f 27/9 1869 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/10, d 2/11 1869 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 7/11. ”1869 september 27 föddes och d 10 oktober döptes Augusta, dotter till Håkansson, Måns, torpare på nr 17 Vång och Christina Isaacsdotter, hustru, 38 år gammal”. ”1869 november 2 dog och d 7 begrofs Augusta, föräldrar Håkansson, Måns, inhyses på nr 17 Vång och Isaacsdotter, Christina, hustru. 1 månad och 5 dagar gammal. Icke gift”.(182)

III.21) AUGUST MÅNSSON, f 26/8 1872 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 15/9. ”1872 augusti 26 föddes och d 15 september döptes August, 10de barnet till Håkansson, Måns, torpare på nr 17 Vång och Isaksdotter, Christina, hustru, gifta 16 år, han 53 år, hon 41 år gamla”. Torpare. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång.(183)

III.22) ADOLF MÅNSSON, f 27/2 1875 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 7/3, d 13/3 1875 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 20/3. ”1875 februari 27 och d 7 mars döptes Adolf, 10 barnet till torpare Måns Håkansson på nr 17 Vång och dess hustru Christina Isaksdotter, gifta 20 år, han 56 år, hon 44 år gamla”. ”1875 mars 13 dog och d 20 begrofs Adolf, son af Torpare Måns Håkansson och dess hustru Christina Isaksdotter på nr 17 Vång. 14 dagar gammal. Icke gift. Bröstsjukdom”.(184)

II.e) PETER HÅKANSSON, f 5/8 1820 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/8, d 5/4 1821 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 8/4. ”1820 augusti d 5 föddes och d 9 döptes Petter, son till frälsebonden Håkan Olsson från Östra Wång och Bothill Carlsdotter, 36 år”. ”1821 april 5 dog och d 8 begrofs frälsebonden Håkan Olssons från Wång son Petter, 8 månader gammal, af mässling”.(185)

II.f) HÅKAN HÅKANSSON, f 30/10 1822 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 10/11, d 7/12 1824 i Ö. Vång, Hjortsberga sn, begr. 12/12. ”1822 oktober 30 föddes och d 10/11 döptes Håkan, son till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 38 år. Död d 7/12 1824”. ”1824 december 7 dog och d 12 begrofs frälsebonden Håkan Olssons son Håkan nr 20 Östra Vång, 2 år, 1 månad och 6 dagar gammal, af okänd barnsjukdom”.(186)

II.g) HÅKAN HÅKANSSON, f 28/6 1825 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 3/7. ”1825 juni 28 föddes och d 3/7 döptes Håkan, son till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 41 år”. Dräng på nr 20 Vång, frälsebonde.(187)

II.h) ELIN HÅKANSDOTTER, f 3/6 1828 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 11/6, d 23/9 1828 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 28/9. ”1828 juni 3 föddes och d 11 döptes Elin, dotter till frälsebonden Håkan Olsson på nr 20 Vång och Botilla Carlsdotter, 44 år. Död d 23/9 1828”. ”1828 september 23 dog och d 28 begrofs frälsebonden Håkan Olssons dotter Elin på nr 20 Vång, 3 månader och 20 dagar gammal, af bröstquaf”.(188)

(110) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 140 / sid 307. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby EI:3 (1805-1854) Bild 78.
(111) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13423 - Tving CI:4 (1790-1815) Bild 69 / sid 141. 2) SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915. 3) ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 4) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1831 5) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - ////Generalmantalsrullor och generalmönsterrullor 6) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1856 7) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365 8) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:108 (1854-1854) Bild 2000 / sid 395 9) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby EI:3 (1805-1854) Bild 78.
(112) = ELIN KARLSDOTTERS släkt:

I.1) ELJEN (ELIN) KARLSDOTTER, f 16/1 1791 i Gröningegården, Edestad sn, döptes 20/1, d 15/4 1854 i Vång, Hjotsberga sn, begr. 23/4. ”1791 januari den 20 döptes Carl Perssons lilla dotter på Gröningegården, född föregående söndag, nom Eljen”. ”1854 april 15 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuks i Wång hustru Elin Carlsdotter, 63 år och 3 månader gammal”. Vigsel:1814-11-26 se, Blekinge, Ronneby fs: ”1814 Lystes första gången Söndagen d 23 oktober 1814 för drängen Åke Svensson i Trollaboda och pigan Eljin Carlsdotter på Bustorp. För lagligheten af detta äktenskap träda undertecknade i full laga borgen som för en af oss känd och vittnad sak, för hvars följder vi ansvare helst vi vete att deremot alldeles inga hinder i vägen ligga, hvilket med våra namns och bomärkens undersättande i vittnens närvaro bekräftas. Ronneby den 21 oktober 1814. Mattis Jonasson Torpare i Långkärra. Wigdes den 26 november 1814”. – G 26/11 1814 i Ronneby m ÅKE SVENSSON MÖLLER(MJUK), f 5/9 1793 i Jemsunda, Tving sn, döptes 8/9, d 18/4 1854 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/4, son av båtsmannen i Jemsunda Sven Svensson Sundal(f 1753, d 1808) och Maria Jonsdotter(f 1762) . ”1793 september 5 föddes och d 8 döptes Åke, son till BM Sven Sundal i Jemsunda och hustru Maria, 31 år gammal”. ”1854 april 18 dog och d 23 begrofs afskedade Båtsman Åke Mjuk på nr 17 Wång, 59 år, 10 månader och 13 dagar gammal”. BB-G1-0508-1815>BB-N4-0251-1845 Korpral Åke Svensson MÖLLER>MJUK. Båtsman för V Vång i Hjortsberga sn, frälsebåtsman. Rullor: Generalmantalsrulla 1810: Åke Svensson Möller. Antagen den 26/4 1815 vid 21 års ålder. Född i Blekinge. Generalmönsterrulla 1816: Åke Svensson Möller. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 21 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 6 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 21 års ålder. Nu 33 år. Tjänat 12 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1831: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 21 års ålder. Nu 38 år. Tjänat 17 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1836: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 21 år. Sjövan. Permitterad. Generalmönsterrulla 1841: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4 vid 22 års ålder. Född 1793 5/6. Tjänat 26 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1846: Åke Svensson Mjuk. Korporal. Antagen 1815 26/4. Tjänat 31 år. Född 1793 5/6. Nu 53 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1851: Åke Svensson Mjuk. Antagen 1815 26/4. Tjänat 36 år. Född 1793 5/6. Nu 58 år. Generalmönsterrulla 1856: Åke Svensson Mjuk. Afskedad vid Cassationsmönstringen d 8/7 1852. Rusthåll: Hjortsberga sn, V Vång nr 12-20 Antagen: 1815-04-26 Kompani: före 1845 BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 508 Kompani: efter 1845 BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 251 Avsked: 1852-07-08. Bouppteckning: 1854-04-24 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång: ”År 1854 den 24 april inställde sig undertecknad att förrätta Laga bouppteckning och verdering efter adskedade Båtsman Åke Miuk som med döden afled den 18 april, och hans hustru Eljen Carlsdotter som med döden afled den 15 april, och efterlemnade såsom arftagare Sonen Sven och sonen Carl och sonen Anders samt dottren Ingre och dottren Elin omyndiga. Till deras rätts bevakande och förmyndare var frälsebonden Måns Håkansson i Wång, boet uppgafs af samtlige arfvingarna och varnades enligt lagens påbud att boet redeligen uppgifva sådan han vid dess timmar befanns, således företogs förrättningen i den ordning som följer, nämligen:”. Finns uppgifter om deras ättlingar i källa (112).(102)(110)(111)(112)

Barn:

II.a) ANNA ÅKESDOTTER, f 16/1 1815 i Bustorp, Ronneby sn. ”1815 måndagen d 16 januari kl 6 em föddes och söndagen derpå döptes drengen Åke Svenssons och hustru Eljen Carlsdotters äkta dotter Anna på Bustorps torp Bäckaviken. Modren är 24 år gammal”. Piga på nr 17 Vång, nr 19 Vång.(189)

II.b) SVEN ÅKESSON, f 16/10 1816 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 20/10. ”1816 oktober 16 föddes och d 20 döptes Sven, son till frälsebåtsman Åke Svensson Möller i Wång, och Eljen Carlsdotter, 28 år”. Dräng på nr 19 Vång.(190)

II.c) MARIA ÅKESDOTTER, f 5/10 1818 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/10. ”1818 oktober 5 föddes och d 9 döptes Maria, dotter till Båtsman Åke Svensson Möller i Wång och Elin Carlsdotter, 30 år”.(191)

II.d) KARL ÅKESSON, f 11/6 1821 i V. Vång, Hjortsberga sn, döptes 15/6. ”1821 juni 11 föddes och d 15 döptes Carl, son till Båtsman Åke Möller i Vestra Wång och Elin Carlsdotter, 33 år”. Dräng på nr 17 Vång, nr 16 Vång.(192)

II.e) INGRID ÅKESDOTTER, f 21/7 1823 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 27/7, d 13/1 1892 i Björketorp, Edestad sn. ”1823 juli 21 föddes och d 27 döptes Ingrid, dotter till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 32 år”. Piga på nr 20 Vång.(193)

Barn:

III.1) ÅKE NN, f 16/3 1855 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 24/3, d 21/4 1855 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 27/4. ”1855 mars 16 föddes och d 24 döptes Åke, son till Pigan Ingri Åkesdotter på nr 20 Wång, 31 år gammal”. ”1855 april 21 dog och d 27 begrofs Pigan Ingri Åkesdotters på nr 20 son Åke, 1 månad och 5 dagar gammal”.(194)

II.f) ANDERS ÅKESSON, f 14/9 1824 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/9. ”1824 september 14 föddes och d 19 döptes Anders, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 33 år”. Dräng på nr 20 Vång.(195)

II.g) PETER ÅKESSON, f 9/3 1827 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 9/3, d 10/3 1827 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 18/3. ”1827 mars 9 föddes och döptes Petter, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 36 år. Fick nöddop och dog d 10/3 samma år”. ”1827 mars 10 dog och d 18 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks barn Petter, 2 timmar gammal”.(196)

II.h) PETER ÅKESSON, f 26/9 1828 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 4/10, d 20/5 1829 i V. Vång, Hjortsberga sn, begr. 24/5. ”1828 september 26 föddes och d 4/10 döptes Petter, son till Båtsman Åke Svensson Mjuk på nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 37 år”. ”1829 maj 20 dog och d 24 begrofs Båtsman Åke Mjuks son Petter på nr 17 Vång, 5 månader 21 dagar gammal, af Mässling”.(197)

II.i) ELIN ÅKESDOTTER, f 28/3 1831 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 1/4, d 5/7 1831 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 9/7. ”1831 mars 28 föddes och d 1/4 döptes Elin, dotter till Båtsman Åke Svensson Mjuk nr 17 Vång och Elin Carlsdotter, 40 år gammal”. ”1831 juli 5 dog och d 9 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks dotter Elin nr 17 Vång, 3 månader och 6 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(198)

II.j) ELIN ÅKESDOTTER, f 19/12 1832 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 26/12, d 12/4 1903 i Vång, Hjortsberga sn. ”1832 december 19 föddes och d 26 döptes Elin, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 41 år gammal”. ”1903 april 12 dog Elin Åkesdotter, hustru till Bstbo, träskomakare Carl Svensson Fast å nr 2 Liatorp. Född 1832 19/12. Hjertlidande”. ”1854 oktober 8, 15, 22 lystes och d 9/12 vigdes Båtsman Carl Svensson Fast i Liatorp och Pigan Elin Åkesdotter i Wång, han 23, hon 21 årt gamla”. Piga på nr 16 Vång. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp . – G 19/12 1854 i Hjortsberga m BB-N4-0011-1854 KARL SVENSSON FAST, f 19/4 1831 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 27/4, d 15/7 1904 i Liatorp, Hjortsberga sn, son av frälsebonden i Vång Sven Jönsson och Ingelöf Andersdotter. ”1831 april 19 föddes och d 27 döptes Carl, son till frälsebonden Sven Jönsson nr 16 Vång och Ingelöf Andersdotter, 32 år gammal”. ”1904 juli 15 dog Carl Svensson Fast, afsk båtsman, backstugubo å nr 2 Liatorp. Födde 1831 19/4. Urinförstoppning”. Dräng på nr 20 Vång, båtsman för Liatorp i Hjortsberga sn. Rullor: Generalmantalsrulla 1849: Carl Svensson Fast. Antagen den 15/8 1854. Generalmönsterrulla 1856: Carl Svensson Fast. Antagen 1854 15/8. Tjänat 1 år. Född 1831 19/4. Nu 25 år. Obefaren. Approberas. Generalmantalsrulla 1859: Carl Svensson Fast. Avsked vid generalmönstringen den 24/4 1861. Generalmönsterrulla 1861: Carl Svensson Fast. Antagen 1854 15/8. Tjänat 6 år. Född 1831 19/4. Nu 30 år. Obefaren. Afskedas för fallandesot. Kompani: BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 11 Rusthåll: Hjortsberga sn, Liatorp nr 7-11 Antagen: 1854-08-15 Avsked: 1861-04-24. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp. Bosatt: 1900 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(199)(200)

Barn:

III.1) OTTO KARLSSON, f 1/8 1854 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 12/8, d 12/12 1927 i Liatorp, Hjortsberga sn. ”1854 augusti 1 föddes och d 12 döptes Otto, son till Pigan Elin Åkesdotter på nr 16, 21 år gammal”. ”1927 december 12 dog Otto Karlsson, torpare, Liatorp nr 1. Född 1854 1/8. Hjernblödning”. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Karlskrona sfs.(201)

III.2) ANDERS KARLSSON, f 28/6 1856 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 6/7, d 28/3 1933 i Karlskrona sfs. ”1856 juni 28 föddes och d 6/7 döptes Anders, son till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 23 år”.(202)

III.3) INGRID MARIA KARLSDOTTER, f 28/9 1858 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 2/10, d 18/4 1932 i Karlskrona sfs. ”1858 september 28 föddes och d 2/10 döptes Ingrid Maria, dotter till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 25 år”.(203)

III.4) ELJEN KARLSDOTTER, f 22/9 1860 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 30/9. ”1860 september 22 föddes och d 30 döptes Eljen, dotter till Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 28 år”.(204)

III.5) FRANS EDVARD KARLSSON, f 26/7 1862 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 3/8, d 6/4 1935 i Karlskrona sfs. ”1862 juli 26 föddes och d 3/8 döptes Frans Edvard, son till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast på nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter, 29 år”. Dräng på nr 20 Vång. Bosatt: 1880 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(205)

III.6) JOHANNA KARLSDOTTER, f 3/6 1865 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 10/6. ”1865 juni 3 föddes och d 10 döptes Johanna, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 32 år. Dopvittnen: Frälsebonden Ola Hansson i Vång och dess hustru Kerstin Svensdotter Susceptrix. Testes: drängen Jöns Jönsson i Jacobstorp, Tvings Socken”.(206)

III.7) KARL AUGUST KARLSSON, f 13/7 1868 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 26/7, d 20/12 1872 i Liatorp, Hjortsberga sn, begr. 26/12. ”1868 juli 13 föddes och d 26 döptes Carl August, son till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 35 år. Dopvittnen: Inhyses dräng Måns Svensson i Vång och dess hustru Sofia Olsson Susceptrix. Testes: Båtsman Håkan Fast i Liatorp”. ”1872 december 20 dog och d 26 begrofs Carl August, föräldrar afsk Båtsman Carl Svensson Fast, nr 7 Liatorp och hustru Elin Åkesdotter. 4 år, 5 månader och 7 dagar gammal”.(207)

III.8) ANETTE KARLSDOTTER, f 17/10 1870 i Liatorp, Hjortsberga sn, döptes 6/11, d 8/11 1871 i Liatorp, Hjortsberga sn, begr. 12/11. ”1870 oktober 17 föddes och november 6 döptes Annette, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och hustru Elin Åkesdotter på nr 8 Liatorp. Modrens ålder 37 år. Dopvittnen: Bonden Sven Johan Håkansson i Liatorp och dess hustru Karin Pehrsdotter. Susceptrix. Testes: drängen Otto Carlsson ibm”. ”1871 november 8 dog och d 12 begrofs Annette, föräldrar Carl Svensson Fast, afsk Båtsman nr 8 Liatorp och Elin Åkesdotter. 1 år och 21 dagar gammal”.(208)

III.9) ANETTE KARLSDOTTER, f 12/2 1875 i Liatorp, Hjortsberga sn. Odöpt. ”1875 februari 12 föddes ett flickebarn, odöpt, 9 barnet till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och dess hustru Elin Åkesdotter, gifta 20 år, på nr 8 Liatorp. Han 43 år, hon 42 år. Fadren vägrade låta döpa barnet”. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(209)

III.10) ELISABET KARLSDOTTER, f 10/8 1876 i Liatorp, Hjortsberga sn, d 20/2 1948 i Karlskrona sfs. ”1876 augusti 10 föddes (odöpt) och juni 14 1894 döptes Elisabet, dotter till afskedade Båtsman Carl Svensson Fast och dess hustru Elin Åkesdotter, gifta 21 år, på nr 8 Liatorp. Han 45 år, hon 43 år. Dopvittnen: Direktorn vid döfstumskolan i Lund Gustaf Flodén och Döfstumlärare Ernst Nilsson. (Fadren vägrade låta döpa barnet) Döpt d 14 juni 1894 vid döfstumskolan i Lund enligt skrifvelse af 2 Kom i Lund Lars Tynell af d 14/6 1894. Bosatt: 1890 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Liatorp.(210)

II.k) BENGTA ÅKESDOTTER, f 12/4 1835 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 19/4, d 9/1 1836 i V. Vång, Hjortsberga sn, begr. 17/1. ”1835 april 12 föddes och d 19 döptes Bengta, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 44 år gammal”. ”1836 januari 9 dog och d 17 begrofs Båtsman Åke Svensson Mjuks dotter Bengta nr 17 Vång, 8 månader och 28 dagar gammal, af okänd sjukdom”.(211)

II.l) JOHANNA ÅKESDOTTER, f 3/2 1840 i Vång, Hjortsberga sn, döptes 8/2, d 18/6 1840 i Vång, Hjortsberga sn, begr. 23/6. ”1840 februari 3 föddes och d 8 döptes Johanna, dotter till Båtsman Åke Mjuk nr 17 Wång och Elin Carlsdotter, 49 år gammal”. ”1840 juni 18 dog och d 23 begrofs Båtsman Åke Mjuks dotter Johanna nr 17 Vång, 4 månader och 15 dagar gammal, af tärande sjukdom”.(212)

(113) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 65 / sid 155. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:2 (1795-1835) Bild 222 / sid 264. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 25 / sid 37.
(114) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 62 / sid 149. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 223 / sid 473. 3) Medelstad häradsrätt FII:41 (1793-1793) Bild 121 / sid 241. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 24 / sid 35. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 25 / sid 37.
(115) = ”1728 juni d 23 döptes Måns Nilssons i Myllery dotter Kierstin, född d 15”. ”1759 februari d 18 begrofs med likpredikan Matthis Jönssons hustru Kierstin Månsdotter ifrån Boahaga, 30 åhr och 8 månader gammal, som efter en swår barnsbörd blef död d 12 näst föregående”. Bouppteckning: 1759-03-14 se, Blekinge, Edestad fs, Boahaga: ”Åhr 1759 d 14 mars blef på wederbörande begäran boförteckning och dehling företagen på qwarlåtenskapen efter aflidna hustrun Kierstin Månsdotter. Qwarlåtenskapen kommer att fördehla emellan dess efterlemnade Man Mattis Jönsson och dess omyndiga dotter Ela Jönsdotter [Mattisdotter] i Boahaga:”. Vigsel: 1755-05-19 se, Blekinge, Edestad fs: ”1755 maj d 19 copulerades Bonden Matthis Jönsson med pigan Kierstin Månsdotter i Boahaga. För dem utlystes Dominica Quasimodogeniti, han bor på hennes fädernegård. Cautionsmän woro: för honom dess fader Jöns Svensson i Krabbagården och för henne dess broder Hålgier Abramsson i Edestad”.(116)
(116) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 75 / sid 141. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 172 / sid 371. 3) Medelstad häradsrätt FII:13 (1759-1759) Bild 382 / sid 715. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:1 (1721-1794) Bild 24 / sid 35.
(117) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00072.
(118) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00204. Dödbok 1774.
(119) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00030. Vigsel 1769.
(120) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00024. Vigsel 1754.
(121) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/26 (1742), bildid: A0001610_00105.
(122) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00093.
(123) = Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00097.
(124) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00073.
(125) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00072.
(126) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00073.
(127) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(128) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00074.
(129) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00076.
(130) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00077.
(131) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00078.
(132) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00078.
(133) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00080.
(134) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00080.
(135) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00084.
(136) = Edestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13062/C I/1 (1721-1794), bildid: C0057096_00089.
(137) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 128 / sid 161. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 55 / sid 51.
(138) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 131 / sid 164. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 6 / sid 5. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:112 (1858-1858) Bild 2730 / sid 531.
(139) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13102 - Förkärla CI:4 (1811-1835) Bild 47 / sid 45. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:1 (1856-1862) Bild 8 / sid 9. 3) SE/LLA/100/44 - Medelstad häradsrätt FII:112 (1858-1858) Bild 5870 / sid 1139.
(140) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 90 / sid 85. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 250 / sid 325.
(141) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 102 / sid 97. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(142) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 116 / sid 111.
(143) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 144 / sid 135. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(144) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 172 / sid 158.
(145) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 138 / sid 171. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 225 / sid 275.
(146) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 144 / sid 176. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 210 / sid 15. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 70 / sid 66. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 35 / sid 32.
(147) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 134 / sid 167. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga AI:12 (1851-1856) Bild 70 / sid 66. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 70 / sid 66.
(148) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 12 / sid 10. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 450 / sid 39. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 35 / sid 32.
(149) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 77 / sid 73a. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 247 / sid 319.
(150) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 87 / sid 82.
(151) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 100 / sid 95. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 4) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 590 / sid 53. 6) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 43 / sid 38.
(152) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13102 - Förkärla CI:6 (1836-1854) Bild 37 / sid 34. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:3 (1882-1894) Bild 11 / sid 6. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 43 / sid 38.
(153) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 71 / sid 69. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 42 / sid 38.
(154) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 78 / sid 76. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 320 / sid 26.
(155) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 8 / sid 4. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 4) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900.
(156) = Källor: 1) Ed CI:6 (1872-1894) Bild 290. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(157) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 107 / sid 102. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 252 / sid 329.
(158) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 113 / sid 108. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 254 / sid 333.
(159) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 126 / sid 120. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(160) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 135 / sid 128. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 258 / sid 341.
(161) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 145 / sid 136. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(162) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 159 / sid 146. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 264 / sid 353.
(163) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 170 / sid 156. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga AI:12 (1851-1856) Bild 70 / sid 66.
(164) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 182 / sid 167. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 268 / sid 361.
(165) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 200 / sid 183. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(166) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 210 / sid 193. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(167) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 223 / sid 201. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(168) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 236 / sid 214. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 1070 / sid 101. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 88 / sid 83.
(169) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13303 - Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 7 / sid 2. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:2 (1863-1887) Bild 88 / sid 83.
(170) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 84 / sid 80.
(171) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 101 / sid 97. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(172) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:7 (1888-1896) Bild 7 / sid 4. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 780 / sid 72.
(173) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:7 (1888-1896) Bild 20 / sid 17. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(174) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:8 (1895-1914) Bild 330 / sid 27. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 91-87676-31-1 - Sveriges befolkning 1970. 4) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(175) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13062 - Edestad CI:8 (1895-1914) Bild 330 / sid 27. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(176) = Källor: 1) SE/RA/420401 - Hjortsberga SCB födde 1920. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(177) = Källor: 1) SE/RA/420401 - Hjortsberga SCB födde 1922. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 1010 / sid 95.
(178) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 4 / sid 2. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 6 / sid 2.
(179) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 16 / sid 14. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(180) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 39 / sid 37. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 93 / sid 89.
(181) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 57 / sid 55. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 30 / sid 26.
(182) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 65 / sid 63. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 38 / sid 34.
(183) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 81 / sid 79. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880.
(184) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 99 / sid 97. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 63 / sid 59.
(185) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 149 / sid 181. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 226 / sid 277.
(186) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 160 / sid 192. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 228 / sid 281.
(187) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 181 / sid 213.
(188) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 201 / sid 233. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 233 / sid 291.
(189) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13316 - Ronneby CI:8 (1801-1824) Bild 189 / sid 367.
(190) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 138 / sid 171.
(191) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 143 / sid 175.
(192) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 151 / sid 183.
(193) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 165 / sid 197. 2) SE/RA/420401 - Edestad SCB döde 1892.
(194) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 191 / sid 176, 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 272 / sid 369.
(195) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 174 / sid 206.
(196) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 194 / sid 226. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 231 / sid 287.
(197) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 203 / sid 235. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 234 / sid 293.
(198) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 15 / sid 13. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 238 / sid 301.
(199) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 27 / sid 24. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 3) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1900. 4) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 310 / sid 25. 5) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 32 / sid 29.
(200) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 16 / sid 14. 2) SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915. 3) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - ////Generalmantalsrullor och generalmönsterrullor. 4) ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21. 5) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1856. 6) SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmantalsrulla 1859. 7) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 8) Hjortsberga utdrag ur församlingsbok 1900. 9) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 340 / sid 28. 10) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga EI:1 (1842-1862) Bild 32 / sid 29.
(201) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 187 / sid 172. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:4 (1895-1941) Bild 950 / sid 89.
(202) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 199 / sid 182. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(203) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 214 / sid 196. 2) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(204) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 229 / sid 207.
(205) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 243 / sid 221. 2) ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(206) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 30 / sid 28.
(207) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 58 / sid 56. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 51 / sid 47.
(208) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 72 / sid 70. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga FI:2 (1863-1881) Bild 47 / sid 43.
(209) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:5 (1863-1875) Bild 99 / sid 97. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890.
(210) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:6 (1876-1887) Bild 13 / sid 9. 2) ISBN [saknas] - Sveriges befolkning 1890. 3) ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009.
(211) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 45 / sid 42. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 242 / sid 309.
(212) = Källor: 1) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:4 (1829-1862) Bild 83 / sid 78. 2) Arkiv DigitalSE/LLA/13153 - Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 248 / sid 321.

No comments:

Post a Comment